Akademik BilgilerYUSUF GEMİCİ
PROFESÖR
Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Botanik AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: yusuf.gemici@ege.edu.tr, E-Mail
- Telefon: 232 - 3884000 - 2432, telefon
- Web sayfası: http://sci.ege.edu.tr/botanik
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Biyoloji, Türkiye, 1979
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Botanik, Türkiye, 1981
- Doktora: Ege Üniversitesi, Biyoloji, Türkiye, 1986
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Biyoloji, Türkiye, 1989
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Biyoloji, Türkiye, 1996

Administrative / Academic Duties (5 entries)- Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı, 2012-2014
- Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı ve Bahçe Sorumlusu., 2001-2004
- Biyoloji Bölümü Yönetim Kurulu üyeliği., 2000-2004
- Botanik Anabilim Dalı Başkanı., 2000-2004
- Botanik Bahçesi Ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi., 1999-2004
Other Professional Activities (9 entries)- DOKAY A. Ş.'ne Bilimsel Danışmanlık, 2004-In Progress
- TEAŞ'a danışmanlık., 1999
- GEF kapsamında D. Akd. Orm. Arş. Enst.'ne danışmanlık., 1997-1998
- TEAŞ'a danışmanlık., 1996-1997
- Tarım, Orman ve Çevre bakanlıkları araştırıcılarına Bitki Genetik Kaynakları survey - Envanter kursu, Akçay, Edremit., 1994
- Kültürpark (İzmir) Arboretumunu düzenleme çalışmaları., 1994-1995
- GEF kapsamında Ege Orm. Arş. Enst.'ne danışmanlık., 1994-1996
- ODTÜ-PARMAŞ A. Ş.'ne Bilimsel Danışmanlık, 1990-1998
- ENVY A.Ş.'ne Bilimsel Danışmanlık, 1989-2003
Research Interests- Bitki Ekolojisi - Bitki Coğrafyası (4010303)
- Bitki Sistematiği (4010304)
Indexed Journal Publications (11 entries)- GEMİCİ, Y., TAN, K., Polygonum melihae sp. nov. (Polygonaceae) from inner west Anatolia, Turkey, 2013 Nordic Journal of Botany © 2013 Nordic Society Oikos
- YILDIRIM, H., GEMİCİ, Y., WILKIN, P., Scilla vardaria (Asparagaceae subfamily Scilloideae): a threatened new species of Scilla L. from Northeast Turkey with a floral corona, Phytotaxa 91 (2): 50–60 (2013)
- 2011, GEMİCİ, Y., TAN; k., YILDIRIM, H., PİRHAN, A:F:, Saponaria emineana (Caryophyllaceae), a new species from inner Anatolia,Turkey,Phytotaxa 30: 45–52
- 2010, AKSOY, A., GEMİCİ, Y. Studies on forest vegetation of Mahmut mountain of İzmir in Turkey, J. Environ. Biol., 31, 101-108
- 2008, 'Helichrysum yurterianum (Asteraceae-Inuleae), a new species from the Otlukbeli Mountains of Erzincan in NE Anatolia, Turkey", Annales Botanici Fennici , ISSN:0003-3847 , Vol.45, pp.223–228,Helsinki
- 2008, Heliotropium thermophilum (Boraginaceae), a new taxon from SW Anatolia, Turkey", Advanced Science Letters , Vol.1, pp.132–139, American Scıentific Publishers,America
- 1995, GEMİCİ, Y., LEBLEBİCİ, E., Sven new species for the Flora of Turkey, Candollea, 50 (1): 41-50, İsviçre.
- 1993, GEMİCİ, Y. A new species of Flueggea (Euphorbiaceae) from Anatolia, Edinburgh Journal of Botany, 50 (1) : 75-77, Edinburgh, İngiltere.
- 0, 1992, GEMİCİ, Y., LEBLEBİCİ, E., A new species of Echinops (Asteraceae) from Anatolia (Turkey), Candollea, 47 (2) : 597-599, İsviçre.
- 1990, KIT-TAN, GEMİCİ, Y., A new Barbarea from soth west Anatolia, Edinburgh Journal of Botany, 47 (3) : 287-289, Edinburgh, İngiltere.
- 0, 1985, Polygonum afyonicum Leblebici & Gemici, Notes R. B. G. Edinburgh Journal of Botany, 42 (2) : 321-323, Edinburgh, İngiltere.

Publications in Non-Indexed Journals (145 entries)- 2013, GEMİCİ, M., DEMİRAY, H., GEMİCİ, Y., Effects of electromagnetic fields produced by high voltage transmission on physiology of Juglans regia L. and Cerasus avium (L.) Moench, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 50 (2): 129-136, Bornova, İzmir.
- 2010, ÖNER, H. H., ,YILDIRIM,H., PİRHAN, A. F., GEMİCİ, Y., A new record of the Flora of Turkey: Geranium macrorhizum L. (Geraniaceae), Biodicom (Baskıda).
- 2010, YILDIRIM, H., PİRHAN, A. F., GEMİCİ, M., GEMİCİ, Y., Endemik Chamaecytisus drepanalobus (Boiss.) Rothm. (Fabaceae)'un taksonomik karekterlerine katkılar, ekolojik karekteristikleri ve tohum çimlenmesi üzerine çalışmalar, BİBAD (Baskıda).
- 2010, GEMİCİ, Y., GÖRK, G., YILDIRIM, H., PİRHAN, A. F., GEMİCİ, M., Natural position of commercially expolited Coridothymus capitatus and Salvia species in Turkey, Biharean Biologist (Baskıda)
- 2010, Atmosferik koşulların polinizasyon olayı üzerine etkileri, Türkiye Klinikleri Aerobiyoloji Özel Sayısı.
- YILDIRIM, H., GEMİCİ, Y., Kıyı Ege'nin Monokotil Geofitleri. - Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Alanları VIII. Kongresi Bildiri Metinleri, 27 Nisan-1Mayıs 2010, Trabzon. (H. Yıldırım'ın Yüksek Lisans Tezi).
- GEMİCİ, Y., PİRHAN, A. F., YILDIRIM, H., Dünya Mirası Bir Tür: Liquidambar orientalis Miller (Anadolu Sığala Ağacı). - Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Alanları VIII. Kongresi Bildiri Metinleri, 27 Nisan-1Mayıs 2010, Trabzon.
- 2010, Y. GEMİCİ, Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı sulak alanların vejetasyon ekolojisi, Nabukko Doğal Gaz Boru Hattı ÇED Raporu.
- 2010, Y. GEMİCİ, Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı'nın vejetasyon ekolojisi, Nabuccu Doğalgaz Boru Hattı ÇED Raporu.
- 2010, Y. GEMİCİ, Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı'nın Avrupa Birliği 'Habitat Direktiflerine göre sınıflandırılması, Nabuccu Doğalgaz Boru Hattı ÇED Raporu.
- 2010, Y. GEMİCİ, Milas-Tuzla Lagünü'nün biyolojik-ekolojik özellikleri, Dokay Lmt. Şti., Ankara.
- 2009, ŞIK, L., GEMİCİ, Y., Yunt Dağı (Manisa) Frigana Vefetasyonunun Bitki Sosyolojisi Yönünden İncelenmesi, TÜBAV Dergisi.
- 2009, AKSOY, A., GEMİCİ, Y., Forest Vegetation of Mahmut Mountain (İzmir-Turkey), Journal of Environmental Biology
- 2009, YILDIRIM, H, GEMİCİ, Y., A New Record for the Flora of Turkey: Anchusa aegyptiaca (L.) A. DC.(Boraginaceae), Biodicon.
- 2009, ŞIK, L., GEMİCİ, Y., Yunt Dağı (Manisa) Orman Vejetasyonunun Bitki Sosyolojisi Yönünden İncelenmesi, CBU Fen Bilimleri Dergisi, 5 (1): 71-86
- 2008, GEMİCİ, Y., TAN, K., YILDIRIM, H., GEMİCİ, M., Helichrysum yurterianum (Asteraceae-Inuleae), a new pecies from SW. Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici.
- 2008, TAN, K., ÇELİK, A., GEMİCİ, Y., GEMİCİ, M., YILDIRIM, H.,Heliotropium thermophilum (Boraginaceae), a new taxon from SW Anatolia, Turkey. Advanced Science Letters.
- GEMİCİ, Y., Kaçırılan 30 Orkidenin öyküsü, Cumhuriyet Bilim Teknik, 21 Temmuz 2006, Sayı: 1009, s. 21, 2006.
- GEMİCİ, M., GEMİCİ, Y., KIT TAN, Sulphur content of Red pine (Pinus brutia) needles and bark as indicator of atmospheric pollution in Southwest Turkey, Phytologia Balcanica, 12(2): 267-272, 2006, Sofia.
- GEMİCİ, Y., SİN, A. Polen Allerjisi,Kalem, Mart, 2005.
- 2003, ÖZEL, N., GEMİCİ, Y., Kazdağları Flora ve Vejetasyonu, Kazdağları 1. Ulusal Bildiriler Kitabı, 26-39.
- 2003, GEMİCİ, Y., EDWARDS, J.P., ALAGÖZ, Z., Sulak alanlarda gerçekleştirilecek inşaat çalışmalarına ilişkin özel durum değerlendirmeleri, Türk Sucul Yaşam Dergisi, No 1: 208-210, İstanbul.
- Itırlı Bitkiler Cenneti: Maki Üzerine, Cumhuriyet Bilim Teknik, 29 Kasım 2003, Yıl:17, Sayı: 871, s. 10-11, İstanbul.
- 2003, GEMİCİ, Y., BEKAT, L., The Flora of Ege University Campus, JFS, 26: 1930
- 2003, GEMİCİ, Y., Gülek Boğazı Önemli Bitki Alanı. Türkiyenin Önemli Bitki Alanları Projesi, ed. N. Özhatay vd.
- 2003, GEMİCİ, Y., Bolkar Dağları Önemli Bitki Alanı. Türkiyenin Önemli Bitki Alanları Projesi, WWF, ed. N. Özhatay vd.
- 2003, GEMİCİ, Y., Çivril Akdağ Önemli Bitki Alanı. WWF, Türkiyenin Önemli Bitki Alanları Projesi, ed. N. Özhatay vd.
- 2003, GEMİCİ, Y., Bafa Gölü ve Dilek Yarımadası Milli Parkı Önemli Bitki Alanı. WWF, Türkiyenin Önemli Bitki Alanları Projesi, ed. N. Özhatay vd.
- GEMİCİ, Y., Polenler. Kalem, Mayıs 2003.
- GEMİCİ, Y., Ege Botanik Bahçesi. Aydınlık Dergisi, 26. 01. 2003.
- 2003, GEMİCİ, Y., YURTERİ, C., vd., Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Güzergahı inşaat aşaması yönetim planlarının oluşturulması, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ÇED Çalışması Faz 1, BOTAŞ
- 2002, GEMİCİ, Y. ASLANBOĞA, İ. Merhaba Anadolu çınarı, Cumhuriyet Bilim Teknik, Sayı 787, İstanbul.
- 2002, GEMİCİ, Y., "Dülger" bir insan, Cumhuriyet Bilim Teknik, Sayı 814, İstanbul.
- 2002, GEMİCİ, Y., YURTERİ, C., ÇED Eğitimi, Biyolojik Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yaz Okulu, Ege Üniversitesi Basımevi, Sayfa 257-274, İzmir.
- GEMİCİ, Y., Ege'de Karadeniz Havası. Kalem, Eylül 2002
- 2001, GEMİCİ, Y., Erol Hocam, Cumhuriyet Bilim Teknik, Sayı 764.
- 2001, GEMİCİ, Y. Plant diversity in the Bolkar Mountains (Southern Anatolia, Middle Taurus), Plants of the Balkan Peninsula : into the next Milenium, Vol 1 (Edit by N. Özhatay) :215-228, İstanbul.
- 2001, GEMİCİ, Y., AKGÜN, F., Neogene and current spread of some wooden plants in Anatolia, Plants of the Balkan Peninsula : into the next Millennium, Volume I (Edit by N. Özhatay) : 229-238, İstanbul.
- 2001, GEMİCİ, M., GHANDOUR, E., GEMİCİ, Y., YURTERİ, C., Observetions regarding the effects of sodium cyanide on the growth of Phaseolus vulgaris L., Plants of the Balkan Peninsula: into the next Millennium, Vol II (edit. by N. Gözükırmızı): 81-84, İstanbul.
- 2001, GEMİCİ, M., TUNCEL, G., GEMİCİ, Y., YURTERİ, C., Element analyses in wheat (Triticum durum Desf. cv Gediz) grown in power plant fly ash, Plants of the Balkan Peninsula: into the next Millennium, Vol I (edit. by N. Özhatay): 403-406, İstanbul.
- 2001, OLUK, S., GÖRK, G., ŞENOL, G.S., GEMİCİ, Y., The vegetation of Çeşme (İzmir) Peninsula I, Journ. of the Fac. of Sc. E. Ü., Vol. 24, Nr. 1, Sayfa 107-119, İzmir.
- 2001, GÖRK, G., OLUK, S. ŞENOL, G.S., GEMİCİ, Y., The vegetation of Çeşme (İzmir) Peninsula II, Journ. of the Fac. of Sc. E. Ü., Vol. 24, Nr. 1, Sayfa 121-132, İzmir.
- OZEL, N., GEMİCİ, Y., Flora and Vegetation of Kazdağları, 1. Kazdağları Ulusal Sempozyumu, 20-22 September 2001, Bildiri Metinleri, pp. 26-39.
- 2001, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Güzergahı vejetasyon haritası (1:25.000), Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ÇED Çalışması Faz 1, BOTAŞ
- 2001, Y. GEMİCİ vd., Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Güzergahı Duyarlı Ekosistem Alanları, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ÇED Çalışması Faz 1, BOTAŞ
- 2001, GEMİCİ, Y., Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Güzergahı karasal ekosistemlerin flora ve vejetasyonu, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ÇED Çalışması Faz 1, BOTAŞ
- 2001, GEMİCİ, Y., Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Güzergahı sucul ekosistemlerin flora ve vejetasyonu, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ÇED Çalışması Faz 1, BOTAŞ
- 2001, GEMİCİ, Y., Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Güzergahı endemik ve nadir türleri, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ÇED Çalışması Faz 1, BOTAŞ
- 2000, OLUK, S., GEMİCİ, Y., Flora of Çal and Çatma Mountains (Kemalpaşa/İzmir) I, Journ. of The Fac. of Sc. E. Ü., Vol. 23, Nr. 2, Sayfa 25-40,İzmir.
- 2000, OLUK, S., GEMİCİ, Y., Flora of Çal and Çatma Mountains (Kemalpaşa/İzmir) II, Journ. of The Fac. of Sc. E. Ü., Vol. 23, Nr. 2, Sayfa 41-52,İzmir.
- 1999, GEMİCİ, Y., Göçek ve çevresinin bitki örtüsü, Focus, Temmuz sayısı.
- 1999, DURMUŞKAHYA, C., GEMİCİ, Y., Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın Biyoçeşitliliği, 2000’e Bir Kala Büyük Menderes Havzası, 4.Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 9-10 Eylül, Söke, Bildiri Metinleri, s. 163-172
- 1999, Y. GEMİCİ, Yatağan, Yeniköy,Kemerköy TermikSantrallerinin doğal bitki örtüsüne etkileri bağlamında Muğla-Budrum-Gökova Körfezi arasında kalan bölgenin florası ve toprak, bitki, su analizleri, TEAŞ.
- 1998, GEMİCİ, Y., LEBLEBİCİ, E., A new species from southern Anatolia : Stachys cydni Kotschy ex Gemici & Leblebici, Tr. J. of Botany, 22, 359-362, Ankara.
- 1998, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., GÖRK, G., ACAR, İ., ÖZEL, N., Plant diversity on Kaz Dağları (Mt. Ida), Edit by N. Zincirci vd.), Central Research Institute for Field Crop, POB:226, Ulus Ankara-Turkey.
- 1997, GEMİCİ, Y., Selçuk (İzmir) ve çevresinin Vejetasyon Tarihi, 1.Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4-6 Eylül, Bildiri Metinleri, s. 153-156 .
- 1997, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., Selçuk (İzmir) ve civarının doğal bitki örtüsü, 1.Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4-6 Eylül, Bildiri Metinleri, s. 149-152 .
- 1996, VARDAR, Y. GEMİCİ, Y., YURTERİ, C., Türkiye'de Doğa Korumacılığın Tarihi ve Güncel Boyutu,DOA Dergisi, No 2 : 1-22, Tarsus, İçel.
- 1996, GÜRSES, M.K., GEMİCİ, Y.,ÖZKURT, N., GÜLBABA, A.G., ÖZKURT, A., TÜFEKÇİ, S., Bolkar Dağları Karaçam (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana Schneider) populasyonlarında biyolojik çeşitlilik üzerine araştırmalar, DOA Dergisi, No 2 49-70, Tarsus, İçel.
- 1996, GEMİCİ, Y., GÜRSES, K., YILMAZ, E., Kadıncık Vadisi (Bolkar Dağları-Tarsus) ve çevresinin tabiatı koruma alanı olarak değeri, DOA Dergisi, No 2 : 91-112, Tarsus, İçel.
- 1995, GEMİCİ, Y., GÜVEN, A., GEMİCİ, M., Yaşamın soluğu hapşırığın sorumlusu polenler, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 330, 74-79, Ankara.
- 1995, GEMİCİ, Y., KABAKÇI, T., Türkiye'deki allerjik bitkiler, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 330 : 80-81, Ankara.
- 1995, GEMİCİ, Y., Türkiye Florası, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, 330: 82-83, Ankara.
- 1995, GEMİCİ, Y., Geçmişi günümüze taşıyan izler : Bitki fosilleri, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 322 : 70-74, Ankara.
- 1995, GEMİCİ, Y., Three important areas on the Bolkar mountains for the in situ conservation of plant biodiversity, Karaca Arboretum Magazine, 3 (2) : 55-78, Yalova, İstanbul.
- 1995, GEMİCİ, Y., LEBLEBİCİ, E., Turkey's inheritance from millions of year age : Flueggea anatolica Gemici (Euphorbiaceae), Karaca Arboretum Magazine, 3 (2) : 79-86, Yalova, İstanbul.
- 1995, GEMİCİ, Y., LEBLEBİCİ, E., Sven new species for the Flora of Turkey, Candollea, 50 (1): 41-50, İsviçre.
- 1995, GEMİCİ, Y., Uygulamada polenler, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı 330, Sayfa 78, Ankara.
- 1995, GEMİCİ, Y., Türkiye Florası, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı 330, Sayfa 52-83, Ankara.
- 1994, ŞIK, L., GEMİCİ, Y., Batı Anadolu'da maki ve frigana vejetasyonunda kayaca bağlı değişimler üzerinde gözlemler, DOĞA Türk Botanik Dergisi, 18 (2) : 73-80, Ankara.
- 1994, AKSOY, A., GEMİCİ, Y., Contributions a l'étude de la flore du Mahmut Dağı (Kemalpaça-İzmir) II, Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 16 (1) : 39-47, İzmir.
- 1994, ACAR, İ., GEMİCİ, Y., Batı ve Güney Anadolu ormanlarına ilişkin sorunlar ve alınması gereken önlemler, E. Ü. Fen Fak. Dergisi, B, 16 /1 (suplement): 775-779, İzmir.
- 1994, ZEYBEK, N., GEMİCİ, Y., Batı ve Güney Anadolu'da doğal yayılış gösteren ve ihracı yapılan bitkiler, E. Ü. Fen Fak. Dergisi, 16 (1)(suplement) : 796-801, İzmir.
- 1994, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., Doğanın korunması ve değerlendirilmesinde fitososyolojinin rolü, E. Ü. Fen Fak. Dergisi, B, 16/1 (supplement) :1266-1299, İzmir.
- 1994, GEMİCİ, Y., Batı ve Güney Anadolu yüksek dağ vejetasyonuna ilişkin sorunlar, E. Ü. Fen Fak. Dergisi, B, 16/1 (supplement) : 1473-1475, İzmir.
- 1994, VARDAR, Y., GEMİCİ, Y., Doğal denge (=yaşanır çevre) ve ekolojik yıkım, E. Ü. Fen Fak. Dergisi, B, 16/1 (supplement) : 713-717, İzmir.
- 1994, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., Selçuk (İzmir) ve civarının doğal bitki örtüsü, 1.Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4-6 Eylül, Bildiri Metinleri, s. 149-152 .
- 1994, GEMİCİ, Y., ACAR, İ., DOĞAN, B., ÖZEL, N., Batı Anadolu'da yayılış gösteren halep çamı (Pinus halepensis Mili.) toplulukları üzereinde ekolojik araştırmalar, 12.Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne, Bildiri Metinleri, s. 175-179 .
- 1994, ACAR, İ., ÖZEL, N., GEMİCİ, Y., Dilek Yarımadası Milli Parkının çok amaçlı kullanımı üzerine araştırmalar, Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu, 10-11 Kasım, Kuşadası, Bildiriler Kitabı, s. 10-20 .
- 1993, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., YILMAZER, Ç., Taksonominin kuramsal yönü, E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Seminer Felsefe Dergisi, Sayı 8 : 161-176, İzmir.
- 1993, ÖZEL, N., GEMİCİ, Y., Ağaç halkalarında saklı mesajlar, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 26 (309) : 620-622, Ankara.
- 1993, ŞIK, L., GEMİCİ, Y., La flore de Yunt Dağı (Manisa), Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 15 (1) : 1-12, İzmir.
- 1993, GEMİCİ, Y., AKYOL, E., AKGÜN, F., Şahinali (Aydın) Neojen Havzasının fosil makro ve mikroflorası, DOĞA Türk Botanik Dergisi, 17 (2) : 91-106, Ankara.
- 1993, GEMİCİ, Y., New floristic records from southern Türkiye (c5 İçel : Bolkar Dağları), Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 15 (1), 27-32, İzmir.
- 1993, AKSOY, A. GEMİCİ, Y., Contributions a l'etude de la flore du Mahmut Dağı (Kemalpaşa-İzmir), Journ. of Fac. of Sc. E. Ü.,B, 15 (2) : 45-53, İzmir.
- 1993, GEMİCİ, Y., ACAR, İ., GÖRK, G., LEBLEBİCİ, E., Contribıtions a l'étude de la flore du Kazdağ (Balıkesir)I,Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 15 (2) : 1-16, İzmir.
- 1993, GEMİCİ, Y. Bolkar Dağları'nın (Orta Toroslar) flora ve vejetasyonu üzerine genel bilgiler, DOĞA Türk Botanik Dergisi, 18 (2) : 81-89, Ankara.
- 1993, GEMİCİ, Y. A new species of Flueggea (Euphorbiaceae) from Anatolia, Edinburgh Journal of Botany, 50 (1) : 75-77, Edinburgh, İngiltere.
- 1993, ACAR, İ., GEMİCİ, Y., GENÇ, A., ÖZEL, N., Anadolu sığla (Liquidambar orientalis Mill.) ormanlarının geçmişteki ve bugünkü durumu, TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni, Sayı 3: 7-9, İzmir.
- 1993, GEMİCİ, Y., ACAR, İ., ÖZEL, N., Bitki gen kaynaklarının doğal artamları içersinde korunması ve bunun Türk turizmine sağlayacağı katkılar : Bolkar Dağları (Orta Toroslar) ve Kazdağı örneği, 1. Ormancılık Şuurası, Ön Çalışma Grubu Raporları, Cilt 3: 607-619 , Ankara.
- 1993, Tersiyer'den Günümüze Türkiye'nin Flora ve Vejetasyonu. Tr. J. of Botany, s. 221-226, Ankara
- 1993, ACAR, İ., GEMİCİ, Y., GENÇ, A., ÖZEL, N., Anadolu sığla (Liquidambar orientalis Mili.) ormanlarının geçmişteki ve günümüzdeki durumu, 2.Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 5-7 Temmuz, Ankara, Bildiri Metinleri, s. 127-133 .
- 1992, GEMİCİ, Y., GÖRK, G., ACAR, İ., ÖZEL, N., GÖNÜL, Ş., The trees and schrubs in İzmir Kültürpark, Karaca Arboretum Magazine, Vol. 1 : 147-158, Yalova-İstanbul.
- 1992, GEMİCİ, Y., BOZALIOĞLU, S., Analyses polliniques mieis de la region Kuşadası (İzmir), Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 14 (2) 43-48, İzmir.
- 1992, GEMİCİ, Y., YILMAZER, Ç. AKGÜN, F., Akşehir (Tire-İzmir) Neojen Havzasının fosil makro ve mikroflorası, DOĞA Türk Botanik Dergisi, 16 (3) : 383-393, Ankara.
- 1992, GEMİCİ, Y., EKİM, T., SEÇMEN, Ö., LEBLEBİCİ, E., Türkiye'de endemizm ve İzmir yöresinin bazı endemikleri, Ege Coğrafya Dergisi, 6 : 61-84, İzmir.
- 1992, ŞIK, L., GEMİCİ, Y., Türkiye Florasında endemizm, Tarım ve Köy Dergisi, Sayı 74 : 11-12, Ankara.
- 1992, GEMİCİ, Y., LEBLEBİCİ, E., A new species of Echinops (Asteraceae) from Anatolia (Turkey), Candollea, 47 (2) : 597-599, İsviçre.
- 1992, GEMİCİ, Y. KABAKÇI, T.,SEÇMEN, Ö., SEBİK, F., İzmir Kent İçinde Aeropalinolojik Bir Çalışma, Türk Tıp Derneği Dergisi Vol: 58: 223-226, İstanbul
- 1992, GEMİCİ, Y. KABAKÇI, T., SEÇMEN, Ö., SEBİK,F., Türkiye ballarının allerjik Polen içeriği. T. Tıp Derneği Dergisi Vol: 58:220-222
- 1992, GEMİCİ, Y., GÖRK, G., ÖZEL, N., Datça Yarımadası bitki örtüsünün tarhsel gelişimi ve korunması gereken türler, Datça Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, 6-9 Haziran, Datça-Muğla, s. 8 .
- 1991, GEMİCİ, Y., İzmir yöresi ballarında polen analizi, DOĞA Türk Botanik Dergisi, 15 (3) : 291-296, Ankara.
- 1991, GEMİCİ, Y., Contributions a l'étude de la flore des environs de Gümüldür (İzmir), Journ. of Fac. of Sc., E. Ü., B, 13 (1-2) : 9-18, İzmir.
- 1991, GEMİCİ, Y., La flore de la montaigne d'Akdağ (Afyon-Denizli) II, Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 13 (1-2) : 1929, İzmir.
- 1991, GEMİCİ, Y., AKYOL, E., AKGÜN: F., SEÇMEN, Ö., Soma Kömür Havzası fosil makro ve mikroflorası, M. T. A. Dergisi, 112 : 161-178, Ankara.
- 1991, GEMİCİ, Y., AKSOY, A., İç Anadolu Bölgesi'nin fitocoğrafik özellikleri, Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (1) : 1380-1390, Kayseri.
- 1991, ÖZTÜRK, M., GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., GÖRK, G., A general account of high flora and vegetation of mediterranean part of Turkey, Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 13 (1-2) :51-59, İzmir.
- 1991, ÖZTÜRK, M., GEMİCİ, Y., GÖRK, G., SEÇMEN, Ö., Impact of urbanisation on plant in West Anatolia, Urban Ecology, E. Ü. Press, İzmir.
- 1991, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., GÖRK, G., Vall vegetation of İzmir, Urban Ecology, E. Ü. Press, İzmir.
- 1991, GEMİCİ, Y., ÖZEL, N., AKSOY, A., ŞIK, L., Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ Çayırları, Türkiye 2. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 28-31 Mayıs, Gümüldür-İzmir, Bildiri Metinleri, s. 160-171 .
- 1991, BABA, B., YÜREKLİ, A.K., GEMİCİ , Y., Biyolojide Killer, 2.Ulusal Kil Sempozyumu, 16-20 Eylül, Eskişehir, Bildiri Metinleri, s. 140-148 .
- 1990, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., Kuzey Anadolu ormanları üzerine ekolojik gözlemler, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı 5 : 94-109, İzmir.
- 1990, GEMİCİ, Y., La flore de la montaigne d'Akdağ (Afyon-Denizli) I, Journ. of Fac. of Sc. E. Ü. B, 12 (1) : 1-12, İzmir.
- 1990, GEMİCİ, Y., Türkiye florasına katkılar, DOĞA Türk Botanik Dergisi, 14 (2) : 156-159, Ankara.
- 1990, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., Astragalus papasianus O. Schvarz türünün taksonomik durumu üzerine bir inceleme, DOĞA Türk Botanik Dergisi, 14 (1) : 60-63, Ankara.
- 1990, GEMİCİ, Y., AKYOL, E., AKGÜN, F., SEÇMEN, Ö., Macro et microflore fossile de bassin Neogene d'Eskihisar (Yatağan-Muğla), Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 12 (1) : 29-41, İzmir.
- 1990, KİT-TAN, GEMİCİ, Y., A new Barbarea from soth west Anatolia, Edinburgh Journal of Botany, 47 (3) : 287-289, Edinburgh, İngiltere.
- 1990, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., YILMAZER, Ç., Batı Anadolu maki ve orman vejetasyonunun ekolojik ve sosyolojik özellikleri. 10. Ulusal Biyoloji Kongresi, Erzurum, Bildiri Metinleri : Botanik, s. 271-297 .
- 1989, GEMİCİ, Y., A new record for the Flora of Turkey : Oenothera erythrosepala Borbas, Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 11 (1) : 7-8, İzmir.
- 1989, GÖRK, G., BEKAT, L., GEMİCİ, Y., YILMAZER, Ç., Çeşme (İzmir) Yarımadası florası, Doğa TU Botanik Dergisi, 13 (2) : 249-295, Ankara.
- 1989, ÖZTÜRK, M., DALGIÇ, R., GEMİCİ, Y., Pollen and chemical analysis of honey from the Aegean region of Turkey, Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 11 (2) 11-16, İzmir.
- 1989, SEÇMEN, Ö., OFLAS, S., GEMİCİ, Y., Contributions a l'étude de la flora de Van I, Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 11(1) : 19-27, İzmir.
- 1989, SEÇMEN, Ö., OFLAS, S., GEMİCİ, Y., Contributions a l'etude de la flore de Van II, Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 11 (1) : 45-54, İzmir.
- 1989, SEÇMEN, Ö., OFLAS, S., GEMİCİ, Y., Van civarından (B9) yeni floristik kayıtlar, DOĞA Türk Botanik Dergisi, 13 (3) : 517-521, Ankara.
- 1989, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., ÜNAL, E., İzmir yöresi polinizasyon takvimi, Türk Tıp Derneği Dergisi, 1-6 (55) : 195-210, İstanbul.
- 1989, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., The effects of chanches biotope in the vegetation in İzmir, Edit by. Öztürk, M., Proceedings of the Plants and Pollutants in Developed and Developing Countries, E. Ü. Press, İzmir.
- 1988, GEMİCİ, Y., Akdağ (Afyon - Denizli) ve çevresinin vejetasyonu, Doğa Türk Botanik Dergisi, 12 (1) : 8-57, Ankara.
- 1988, GEMİCİ, Y., New records for the squares (B2, B3) in the Flora of Turkey, Journ. of. Fac. of Sc. E. Ü. B, 10 (1): 1-11, İzmir.
- 1988, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., YILMAZER, Ç., New records for the squares in the Flora of Turkey, Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, 10 (2) 29-39, İzmir.
- 1988, GEMİCİ, Y., Çivril Akdağ, İzmir Dağcılık Bülteni, Sayı 5 : 22-24, İzmir.
- 1988, GÖRK, G., GEMİCİ, Y., İzmir'de kentleşmenin bitki örtüsüne etkileri ve kent içi yeşil alanların florası,ÇEVRE 88, IV. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, 5-8 Haziran, İzmir, Tebliğ Metinlerti, s. 2-7.
- 1988, GEMİCİ, Y., Batı Anadolu'da bitki örtüsünün tahribi ve doğurduğu problemler, ÇEVRE 88, IV. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, 5-8 Haziran, İzmir, Bildiri Metinleri, Vol. 2, 10 s.
- 1988, GEMİCİ, Y., AKYOL, E., SEÇMEN, Ö., AKGÜN, F., Batı Anadolu Tersiyer florası, 9. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-23 Eylül, Sivas, Bildiri Metinlari, Cilt 3, s. 507-516 .
- 1988, GEMİCİ, Y., İzmir çevresinin florası. 9. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-23 Eylül, Sivas, Bildiri Metinlari, Cilt 3, s. 451-462.
- 1986, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., BEKAT, L., GÖRK, G., İzmir yöresi frigana vejetasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması, DOĞA Tr. Bio. D., 10 (2) : 197-295, Ankara.
- 1986, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., Batı Anadolu'da tahribe bağlı vejetasyon gelişimi, 8. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-5 Eylül, İzmir, Bildiri Metinleri, Cilt 1, s.80-93.
- 1986, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., Fırat Havzası ormansızlaşma problemi, Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkiler Sempozyumu, 6-8 Ekim, Elazığ, Bildiri Metinleri, s. 13-26.
- 1986, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., ÖZTÜRK, M., Fırat Havzası Verbascum L. türleri ve bunlardan yararlanmöa olanakları, Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkiler Sempozyumu, 6-8 Ekim, Elazığ, Bildiri Metinleri, s. 205-213.
- 1985, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., Two new taxa for the Flora of Turkey, Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, VIII (39-42, İzmir.
- 1985, Polygonum afyonicum Leblebici & Gemici, Notes R. B. G. Edinburgh, 42 (2) : 321-323, Edinburgh, İngiltere.
- 1984, TÜRKAN, İ., GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., ÖZTÜRK, M.: İzmir'in bazı kirlim alanlarında gelişen vejetasyon üzerine araştırmalar, TÜBİTAK Ulusal Çevre Sempozyumu, 5-15 Kasım, Adana, Bildiri Metinleri, s.290-300.
- 1983, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., Etude phytoécologique et phytosociologique de la végétation de la montagne Yamanlar (İzmir), E. Ü. Fac. of Sc. Journ., B., VI (1) :51-65, İzmir.
- 1983, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., İzmir Yamanlar Dağı Florası, TÜBİTAK Doğa Bilim Dergisi, A, 7(3) :472-507, Ankara.
- 1983, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., GÖRK, G., LEBLEBİCİ, E., The Flora of Çatalkaya-İzmir, Journ. of Fac. of Sc. E. Ü., B, VI (1) : 41-49, İzmir.
- 0, GEMİCİ, Y., KABAKÇI, T., SEÇMEN, Ö., SEBİK, F., Ege Bölgesi Alerjik Florası. Türk Tıp Derneği Dergisi Vol: 58:212-219.

Publications in Other Journals and Medias (19 entries)- GEMİCİ, Y., Fethiye (Karaot)Yat İnşa, Bakım-Onarım ve Çeki Yeri Flora Envanteri, 2006.
- Alaçatı (ÇEŞME) 1. Derece Doğal Sit Alanı Bilir Kişiliği, Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi, 2006.
- Urla-Kuşçular Köyü Boğaziçi Yapı Kooperatifi Bilirkişi Raporu, Urla Asliye Hukuk Mahkemesi, 2006.
- BTC Ham Petrol Boru Hattı durumdeğerlendirme toplantısı. 31.7.2002, BOTAŞ
- Akköy Hidroelektrik Santrali (HES) proje değerlendirme toplantısı. T. C. Çevre Bakanlığı, 6. 9. 2002, Ankara.
- BTC Ham Petrol Boru Hattı sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirme toplantısı. 8. 7. 2002, Conrade Otel, İstanbul.
- BTC Ham Petrol Boru Hattı ulusal basını bilgilendirme toplantısı. 9. 7. 2002, Conrade Otel, İstanbul.
- BTC Ham Petrol Boru Hattı sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirme toplantısı. 11. 7. 2002, Sheraton Otel, Ankara.
- 0, Afşin - Elbistan B Termik Santrali çevresel etkileri. 19. 12. 1997, ER TV, Ana Haber Bülteni, Elbistan.
- 0, Afşin - Elbistan B Termik Santrali çevresel etkileri. 19. 12. 1997, BEST TV, Ana Haber Bülteni, Elbistan.
- 0, Afşin - Elbistan B Termik Santrali halkı bilgilendirme toplantısı. 19. 12. 1997, Afşin (K. Maraş)
- Aliağa Doğal Gaz Çevrim Santrali halkı bilgilendirme toplantısı.18. 04. 2000.
- 0, Çamaltı Tuzlası (İzmir) Genişletme Çalışmaları Bilirkişilik. İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi, 1997.
- Urla - Zeytinalanı Köyü Doğal Sit Alanı Bilirkişi Raporu, Urla Asliye Hukuk Mahkemesi, 2007.
- 0, Of - Solaklı Hidroelektrik Santrali İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısı. 8. 6. 1998, T. C. Çevre Bakanlığı, Ankara.
- Çan (Çanakkale) Termik Santrli halkı bilgilendirme toplantısı. 10. 06. 1999, Çan.
- Çan (Çanakkale) Termik Santrli proje değerlendirme toplantısı.. 14. 06. 1999, T. C. Çevre Bakanlığı, Ankara.
- Bahçe (Osmaniye) Rüzgar Enerjisi Tribünleri Biyolojik - Ekolojik Çevre Özellikleri, Dokay, Ankara, 2008.
- Spil Dağı (Manisa) Rüzgar Enerjisi Tribünleri Biyolojik - Ekolojik Çevre Özellikleri, Dokay, Ankara, 2007

International Conference Proceedings (21 entries)- AKYOL, Y., GEMİCİ, Y., Edremit Kötfezi Kıyı Bitkileri, 2. Uluslararası Kazdağı Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013, Edremit, Balıkesir.
- GEMİCİ, Y., ÖZEL, N., ÖNER, H. H., Kazdağı(Balıkesir/Çanakkale) Yüksek Dağ Vejetasyonu, 2. Uluslararası Kazdağı Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013, Edremit, Balıkesir.
- ÖZEL, N., ÖNER, H. H., GEMİCİ, Y., Kazdağı'nda Bitki Çeşitliliği, 2. Uluslararası Kazdağı Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013, Edremit, Balıkesir.
- GEMİCİ, Y., ÖZEL, N., ÖNER, H. H., Çanakkale-Çan Kömür Havzası Fosil Makroflorası, 2. Uluslararası Kazdağı Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013, Edremit, Balıkesir.
- YILDIRIM, H., GEMİCİ, Y. & ALTIOĞLU, Y. Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae)’ ın Türkiye’deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon Sınırları. . Kırgızistan Birinci Uluslar Arası Biyoloji Kongresi, P: 186, Bişkek/Kırgızistan, (2012).
- 2010, Yusuf GEMİCİ, Güven GÖRK , Nihal ÖZEL , Serdar Gökhan ŞENOL, Ademi Fahri PİRHAN , Hasan YILDIRIM Reel and potential upper borders of the forests in west and south Anatolia, XIII. Optima Meeting, Antalya/Turkey
- 2010, Yusuf GEMİCİ, Funda AKGÜN , Hasan YILDIRIM , Ademi Fahri PİRHAN , Serdar Gökhan ŞENOL Tertiary flora of Turkey and its association with present-day flora, XIII. Optima Meeting, Antalya/Turkey
- 2000, GEMİCİ, Y., Plant diversity in the Bolkar Mountains (Southern Anatolia, Middle Taurus, Second Balkan Botanical Kongress, 14-18 May, İstanbul.
- 2000, GEMİCİ, Y., AKGÜN, F., Neogene and current spread of some wooden plants in Anatolia, Second Balkan Botanical Kongress, 14-18 May, İstanbul.
- 2000, GEMİCİ, M., GHANDOUR, E., GEMİCİ, Y., YURTERİ, C., Observetions regarding the effects of sodium cyanide on the growth of Phaseolus vulgaris L., Second Balkan Botanical Congress, 14-18 May, İstanbul.
- 2000, GEMİCİ, M., TUNCEL, G., GEMİCİ, Y., YURTERİ, C., Element analyses in wheat (Triticum durum Desf. cv Gediz) grown in power plant fly ash, Second Balkan Congrees, 14-18 May, İstanbul.
- 1998, GÜNDÜZ, O., WAIN, A., GEMİCİ, Y., GHANDOUR, I., YURTERİ, C., A migrating species-Salmo trutta labrax and hep development in the Easten Black Sea region, First International Symposium on Fisheries and Ecology, 2-4 September, Trabzon, Turkey.
- GEMİCİ, Y., La végétation hautes montagnes de L'Anatolia Meridionale et Occidentali, Iaşi University, Ekim 1996, Iaşi, Romanya.
- 1996, GÜRSES, M. K., GEMİCİ, Y., ÖZKURT, N., GÜLBABA, A. G., ÖZKURT, A., TÜFEKÇİ, S., Investigation on plant diversity among black pine (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana Schneid.) populations on the Bolkar Mountains, International Symposium on In-Situ Conservat ion of Plant Genetic D,iversity, 4-8 Noomber, Antalya.
- 1996, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., GÖRK, G., ACAR, İ., ÖZEL, N., Plant Biodiversity of the Kaz Dağları (Balıkesir), International Symposium on In-Situ Conservation of Plant Genetic Diversity, 4-8 Noomber, Antalya.
- 1990, ÖZTÜRK, M., GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., GÖRK, G., The mountain flora and vegetation of mediterraneen part of Turkey, Third Plant Life of Soutwest Asia Symposium, 3-8 Septembr, Berlin-Germany.
- 1990, ÖZTÜRK, M., GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., GÖRK,G., Urbanisations and plants in West Anatolia, 5. İnternational Congress of Ecology, Yokohama, 23-30 Agust, Japan.
- 1990, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., GÖRK, G., Vall vegetation of İzmir, Uluslararası Kentsel Ekoloji Sempozyumu, 28-31 Mayıs, Didim, Aydın.
- 1988, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., The effects of chanches in the biotopes on vegetation in İzmir, İnternationalSymposium on Plants and Pollutants in Developed and Developing Countries, 22-28 August, İzmir.
- 0, GEMİCİ, M., TUNCEL, G., GEMİCİ, Y., YURTERİ, C., Element analyses in wheat (Triticum durum Desf. cv Gediz) grown in power plant fly ash, Secon Balkan Congress, 14-18 May,Plants of the Balkan Peninsula İstanbul.
- 0, GEMİCİ, M., TUNCEL, G., GEMİCİ, Y., YURTERİ, C., Element analyses in wheat (Triticum durum Desf. cv Gediz) grown in power plant fly ash, Secon Balkan Congress, 14-18 May,Plants of the Balkan Peninsula İstanbul.

National Conference Proceedings (61 entries)- Pirhan, A., F., Gemici., Y., Kaş–Kalkan-Fethiye (Deniz seviyesi)’den, Akdağ (3050 m)’a Vejetasyondaki Değişimler, 22. ulusal biyoloji kongresi, 23 27 Haziran 2014 Eskişehir
- Pirhan, A., F., Akdağ (Fethiye) Endemik Bitkileri - Poster, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi,27 Haziran 2014 Eskişehir.
- YILDIRIM, H. & GEMİCİ, Y. Chionodoxa Boiss. (Liliaceae) cinsinin Scilla bifolia L.’dan (Liliaceae) evrimsel kökenine bir kanıt: × Chionoscilla allenii Nicholson. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, S: 92-93, İzmir, (2012).
- SİN, A. Z., GEMİCİ, Y., GÜVENSEN, A., GÜLBAHAR, O., GÖKMEN, M., ARDENİZ, Ö., KOKULUDAĞ, A., İzmir İli Kent Merkezi (Ege Bölgesi-Türkiye) Polinasyon Takvimi,21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir
- AKYOL, Y., GEMİCİ, Y., Kıyı Ege'nin (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi arası) Vejetasyon Ekolojisi ve Biyolojik Çeşitliliğin Ekolojik Yönetimi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, Bornova, İzmir.
- YILDIRIM, H., GEMİCİ, Y., Scilla bifolia'nın (Liliaceae)Türkiye'deki Yayılış ve Varyasyon Sınırları, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, Bornova-İzmir.
- YILDIRIM, H. & GEMİCİ, Y. Chionodoxa Boiss. (Liliaceae) cinsinin tozlaşma ve hayatta kalma stratejileri. 10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, S:23 Çanakkale, (2011).
- YILDIRIM, H., GEMİCİ, Y., Kıyı Ege'nin Monokotil Geofitleri. Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Alanları VIII. Kongresi, 27 Nisan-1Mayıs 2010, Trabzon.
- GEMİCİ, Y., PİRHAN, A. F., YILDIRIM, H., Dünya Mirası Bir Tür: Liquidambar orientalis Miller (Anadolu Sığala Ağacı). Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Alanları VIII. Kongresi, 27 Nisan-1Mayıs 2010, Trabzon.
- 2010, YILDIRIM, H., GEMİCİ, Y., TANYOLAÇ, B. Chionodoxa Boiss. (Liliaceae) Cinsinin Taksonomi ve Filogenisi. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özet Kitapçığı, Denizli.
- GEMİCİ, Y., AKGÜN, F., YILDIRIM, H. , PİRHAN, A.F., ALTIOĞLU, Y., GÜNGÖR , N., KAHVECİ, N. (2010). Batı Anadolu Tersiyer Makroflorası. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özet Kitapçığı, Denizli.
- GEMİCİ, Y., Özen, N., ÖNER, H.H., AKYOL, Y., YILDIRIM, H. , PİRHAN, A.F., ALTIOĞLU, Y., GÜNGÖR , N., KAHVECİ, N. (2010). Batı Anadolu’da Anakaya Vejetasyon İlişkileri. Batı Anadolu Tersiyer Makroflorası. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özet Kitapçığı, Denizli.
- 2009, GÜVENSEN, A,, GEMİCİ Y., SİN A. Z., GÜLBAHAR, O. Ege Üniversitesinde Son 30 Yılda Gerçekleştirilen Aeropalinolojik Çalışmalar, XVIII Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Kemer, Antalya
- 2009, GEMİCİ, M., GÜVENSEN, A., GEMİCİ, Y., SİN, A Z., GÜLBAHAR, O. Parietaria L. (Urticaceae) Cinsinin Tozaşma Ekolojisi ve Üreme Biyolojisi, XVIII Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 6-9 Kasım, Kemer, Antalya
- 2009, GEMİCİ, Y., SİN, A Z., GÜVENSEN, A., GÜLBAHAR, O. İzmir Kenti Polinizasyon Takvimi, XVIII. Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 6-9 Kasım, Kemer, Antalya.
- 2009, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., GÜVENSEN, A., SİN, A Z., GÜLBAHAR, O. Ege Bölgesi Allerjenik Florası, XVIII. Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 6-9 Kasım, Kemer, Antalya
- 2008, YILDIRIM, H., GEMİCİ, Y. Ticareti Yapılan ve Ticari Potansiyel Taşıyan Bazı Geofitlerin Kıyı Ege Bölgesinde (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) Doğadaki Durumları. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Özet Kitapçığı. S:452. Trabzon.
- 2006, GEMİCİ, Y., PİRHAN, A. F., GEMİCİ, M., YILDIRIM, H., Yatağan, Yeniköy, Kemerköy (Muğla) Termik Santrallerinin doğal bitki örtüsüne etkileri, XX. Uluasl Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Aydın.
- Çenet, M., Gemici, Y., Pliyosen Yaşlı Afşın-Elbistan Kömür Havzasının Paleoekolojik Yönden İncelenmesi, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Ç.Ü Adana
- Çenet, M., Gemici Y., Afşin-Elbistan Kömür Havzasının Pliyosen Dönemi Florası, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Ç.Ü Adana
- Ozel, N., Gemici, Y., Flora and Vegetation of Kazdağları, 1. Kazdağları Ulusal Sempozyumu, 20-22 September 2001.
- 1999, ŞENOL, S.G., ÇETİN, E., GEMİCİ, Y., Kemalpaşa’nın Biyolojik Sorunları, 1.Ulusal Kemalpaşa ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 1-3 Temmuz, Kemalpaşa-İzmir
- 1999, DURMUŞKAHYA, C., GEMİCİ, Y., Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın Biyoçeşitliliği, 2000’e Bir Kala Büyük Menderes Havzası, 4.Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 9-10 Eylül, Söke.
- 1999, OLUK, S., GEMİCİ, Y., Çal ve Çatma Dağları’nın Bitki Örtüsü ve Ekonomik Bitkileri, 1.Ulusal Kemalpaşa ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 1-3 Temmuz, Kemalpaşa-İzmir.
- 1998, GEMİCİ, Y., Türkiye Yüksek Dağ Florasında Endemizm, 14.Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Samsun
- 1998, GEMİCİ, Y., Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ Vejetasyonunun Jeobotanik Özellikleri, 14.Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Samsun
- 1998, GEMİCİ, Y., GEMİCİ, M., GÜVEN, A., YURTERİ, C., Termik Santral Küllerinin Tarım Amaçlı Kullanımı, 14.Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Samsun
- 1998, GEMİCİ, Y., OLUK, S., ŞENOL, S.G., Çeşme Yarımadası (İzmir) Vejetasyonunun Ekolojik Ve Sosyolojik Yönden İncelenmesi, 14.Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Samsun
- 1997, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., Selçuk (İzmir) ve civarının doğal bitki örtüsü, 1.Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4-6 Eylül, Bildiri Metinleri, s. 149-152
- 1997, GEMİCİ, Y., Selçuk (İzmir) ve çevresinin Vejetasyon Tarihi, 1.Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4-6 Eylül.
- 1995, GEMİCİ, Y., GÜNDÜZ, O., YURTERİ, C., ÇED çalışmalarında biyotop haritaları ve etki değerlendirme hipotezlerinin önemi, 2.Ulusal Ekoloji ve Çevre Sempozyumu, 11-13 Eylül, Ankara
- 1994, GEMİCİ, Y., Dilek Yarımadası bitki örtüsünün tarihsel önemi, Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu, 10-11 Kasım, Kuşadası
- 1994, GEMİCİ, Y., ACAR, İ., DOĞAN, B., ÖZEL, N., Batı Anadolu'da yayılış gösteren halep çamı (Pinus halepensis Mili.) toplulukları üzereinde ekolojik araştırmalar, 12.Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne.
- 1994, GEMİCİ, Y., Batı ve Güney Anadolu yüksek dağ vejetasyonunun genel özellikleri, 12.Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne
- 1994, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., GÖRK, G., LEBLEBİCİ, E., Ege Bölgesi florasının genel durumu, 12.Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne.
- 1994, GEMİCİ, Y., AKGÜN, F., AKYOL, E., Neojen’de Anadolu’nun vejetasyon ve iklim özellikleri, 12.Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne.
- 1994, ACAR, İ., ÖZEL, N., GEMİCİ, Y., Dilek Yarımadası Milli Parkının çok amaçlı kullanımı üzerine araştırmalar, Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu, 10-11 Kasım, Kuşadası.
- 1993, VARDAR, Y., GEMİCİ, Y., Doğal denge(=yaşanır çevre) ve ekolojik yıkım, 1.Ulusal Ekoloji ve Çevre Sempozyumu, 5-7 Ekim, İzmir
- 1993, ZEYBEK, N., GEMİCİ, Y., Batı ve Güney Anadolu'da yayılış gösteren ve ihracı yapılan bitkiler, 1.Ulusal Ekoloji ve Çevre Sempozyumu, 5-7 Ekim, İzmir
- 1993, ACAR, İ., GEMİCİ, Y., GENÇ, A., ÖZEL, N., Anadolu sığla (Liquidambar orientalis Mili.) ormanlarının geçmişteki ve günümüzdeki durumu, 2.Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 5-7 Temmuz, Ankara.
- 1993, GEMİCİ, Y., ACAR, İ., ÖZEL, N., Bitki gen kaynaklarının doğal ortamlarıiçerisinde ve bunun Türk turizmine sağlayacağı katkılar :Bolkar Dağları(Orta Toroslar), ve Kazdağı örneği, 1.Ormancılık şurası, 1-5 Kasım, Ankara, Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları,
- 1993, ACAR, İ., GEMİCİ, Y., Batı ve Güney Anadolu ormanlarına ilişkin sorunlar ve alınması gereken önlemler, 1.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir.
- 1993, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., Doğanın korunması ve değerlendirilmesinde fitososyolojinin önemi, 1.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir.
- 1993, GEMİCİ, Y., Batı ve Güney Anadolu yüksek dağ vejetasyonuna ilişkin sorular, 1.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir .
- 1992, GEMİCİ, Y., GÖRK, G., ÖZEL, N., Datça Yarımadası bitki örtüsünün tarhsel gelişimi ve korunması gereken türler, Datça Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, 6-9 Haziran, Datça-Muğla.
- 1991, BABA, B., YÜREKLİ, A.K., GEMİCİ , Y., Biyolojide Killer, 2.Ulusal Kil Sempozyumu, 16-20 Eylül, Eskişehir, Bildiri Metinleri, s. 140-148
- 1991, GEMİCİ, Y., GÖRK, G., Türkiye'de yüksek dağ vejetasyonunun fitocoğrefik özellikleri, Coğrafya Meslek Haftası, 20-24 Kasım, İzmir, Bildiri özetleri, s. 23-24
- 1991, GEMİCİ, Y., ÖZEL, N., AKSOY, A., ŞIK, L., Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ Çayırları, Türkiye 2. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 28-31 Mayıs, Gümüldür-İzmir.
- 1990, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., YILMAZER, Ç., Batı Anadolu maki ve orman vejetasyonunun ekolojik ve sosyolojik özellikleri. 10. Ulusal Biyoloji Kongresi, Erzurum, Bildiri Metinleri : Botanik, s. 271-297
- 1990, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., SEBİK, F., Türkiye Ballarının Polen İçerikleri, 4.Ulusal Alerji Kongresi, 7-11 Mayıs, Adana
- 1990, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., KABALÇI, T., SEBİK, F., Batı Anadolu Alerjik Florası, 4.Ulusal Alerji Kongresi, 7-11 Mayıs, Adana
- 1989, AKYOL, E., GEMİCİ, Y., AKGÜN, F., SEÇMEN, Ö., Soma kömür havzası fosil mikro ve makroflorası, Ahmet Acar Simpozyumu, 16-18 Ekim, Adana.
- 1988, GEMİCİ, Y., Batı Anadolu'da bitki örtüsünün tahribi ve doğurduğu problemler, ÇEVRE 88, IV. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, 5-8 Haziran, İzmir, Bildiri Metinleri, Vol. 2, 10 s.
- 1988, GEMİCİ, Y., İzmir çevresinin florası. 9. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-23 Eylül, Sivas.
- 1988, GEMİCİ, Y., AKYOL, E., SEÇMEN, Ö., AKGÜN, F., Batı Anadolu Tersiyer florası, 9. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-23 Eylül, Sivas.
- 1988, GÖRK, G., GEMİCİ, Y., İzmir'de kentleşmenin bitki örtüsüne etkileri ve kent içi yeşil alanların florası,ÇEVRE 88, IV. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, 5-8 Haziran, İzmir.
- 1987, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., ÜNAL, E., İzmir yöresi polinizasyon takvimi. 3. Ulusal Allerji Hastalıkları Kongresi, 20-22 Mayıs, İzmir.
- 1986, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., ÖZTÜRK, M., Fırat Havzası Verbascum L. türleri ve bunlardan yararlanmöa olanakları, Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkiler Sempozyumu, 6-8 Ekim, Elazığ,
- 1986, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., Fırat Havzası ormansızlaşma problemi, Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkiler Sempozyumu, 6-8 Ekim, Elazığ.
- 1986, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., Batı Anadolu'da tahribe bağlı vejetasyon gelişimi, 8. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-5 Eylül, İzmir.
- 1984, TÜRKAN, İ., GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., ÖZTÜRK, M.: İzmir'in bazı kirlim alanlarında gelişen vejetasyon üzerine araştırmalar, TÜBİTAK Ulusal Çevre Sempozyumu, 5-15 Kasım, Adana.

Referrer Publications (189 entries)- 2014, Polygonum melihae sp nov (Polygonaceae) from inner west Anatolia, Turkey By: Gemici, Yusuf; Tan, Kit NORDIC JOURNAL OF BOTANY Volume: 32 Issue: 5 Pages: 540-542 Published: OCT 2014
- 2014, Klasea serratuloides subsp karamanica subsp nov (Asteraceae), from the central and south Anatolia transition zone, Turkey By: Dogan, Bekir; Duran, Ahmet; Coskun, Fatih NORDIC JOURNAL OF BOTANY Volume: 32 Issue: 4 Pages: 479-484 Published: AUG 2014
- 2014, Euro plus Med-Checklist Notulae, 3 By: Von Raab-Straube, Eckhard; Raus, Thomas WILLDENOWIA Volume: 44 Issue: 2 Pages: 287-299 Published: AUG 2014
- 2014, Euro plus Med-Checklist Notulae, 3 By: Von Raab-Straube, Eckhard; Raus, Thomas WILLDENOWIA Volume: 44 Issue: 2 Pages: 287-299 Published: AUG 2014
- 2014, Tragopogon anatolicus (Asteraceae), a new species from east Turkey By: Dogan, Bekir; Duran, Ahmet; Gultepe, Mutlu; et al. PHYTOTAXA Volume: 167 Issue: 3 Pages: 235-244 Published: MAY 14 2014
- 2014, Review of the Cenozoic floras and vegetation of Greece By: Velitzelos, Dimitrios; Bouchal, Johannes M.; Denk, Thomas REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY Volume: 204 Pages: 56-117 Published: MAY 2014
- 2014, Jurinea kemahensis (Asteraceae), a new species from East Anatolia, Turkey By: Dogan, Bekir; Kandemir, Ali; Osma, Etem; et al. ANNALES BOTANICI FENNICI Volume: 51 Issue: 1-2 Pages: 75-79 Published: APR 30 2014
- 2014, COMPARISON OF ANTIMICROBIAL, ANTIOXIDANT CAPACITIES AND HPLC ANALYSIS OF THREE Stachys SPECIES IN TURKEY By: Karaboduk, K.; Karabacak, O.; Dogan, S. Yiyit; et al. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY Volume: 15 Issue: 3A Special Issue: SI Pages: 1293-1302 Published: 2014
- 2014, Honey - Pollen - Health: Palinochemical Analysis of Honey from Turkey By: Ozturk, M.; Dalgic, R.; Guvensen, A.; et al. Edited by: Ghaemghami, J; Gallegos, RA; Navarrete, H Conference: International Symposium on Medicinal Plants and Natural Products Location: Quito, ECUADOR Date: DEC 03-06, 2012 Sponsor(s): Int Soc Hort Sci INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICINAL PLANTS AND NATURAL PRODUCTS Book Series: Acta Horticulturae Volume: 1030 Pages: 83-92 Published: 2014
- 2014, Effects of topography and climate on the ecology of Taurus Mountains in the Mediterranean region of Turkey By: Atalay, Ibrahim; Efe, Recep; Ozturk, Munir Edited by: Efe, R; Ozturk, M; Atalay, I Conference: 3rd International Geography Symposium (GEOMED) Location: Antalya, TURKEY Date: JUN 10-13, 2013 3RD INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM, GEOMED2013 Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 120 Pages: 142-156 Published: 2014
- 2014, Ecogeography of Kaz Mountain ecosystem By: Curebal, Isa; Efe, Recep; Sonmez, Suleyman; et al. Edited by: Efe, R; Ozturk, M; Atalay, I Conference: 3rd International Geography Symposium (GEOMED) Location: Antalya, TURKEY Date: JUN 10-13, 2013 3RD INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM, GEOMED2013 Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 120 Pages: 167-175 Published: 2014
- 2014, Geomorphic and ecologic fundamentals of the air quality in the vicinity of Kaz Mountains By: Efe, Recep; Soykan, Abdullah; Curebal, Isa; et al. Edited by: Efe, R; Ozturk, M; Atalay, I Conference: 3rd International Geography Symposium (GEOMED) Location: Antalya, TURKEY Date: JUN 10-13, 2013 3RD INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM, GEOMED2013 Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 120 Pages: 335-346 Published: 2014
- 2014, Ecology and classification of forests in Turkey By: Atalay, Ibrahim; Efe, Recep; Ozturk, Munir Edited by: Efe, R; Ozturk, M; Atalay, I Conference: 3rd International Geography Symposium (GEOMED) Location: Antalya, TURKEY Date: JUN 10-13, 2013 3RD INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM, GEOMED2013 Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 120 Pages: 788-805 Published: 2014
- 2014, Miocene palynoflora of the Kocacay and Cumaovasi basins: a contribution to the synthesis of Miocene palynology, palaeoclimate, and palaeovegetation in western Turkey By: Kayseri-Ozer, Mine Sezgul; Sozbilir, Hasan; Akgun, Funda TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES Volume: 23 Issue: 3 Pages: 233-259 Published: 2014
- 2014, Investigation of Volatile Constituents in Stachys amanica PH Davis and Stachys petrokosmos Rech. fil. Collected in Different Regions of Turkey By: Ilcim, Ahmet; Alma, Mehmet Hakki; Karaogul, Eyyup JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS Volume: 17 Issue: 1 Pages: 49-55 Published: 2014
- 2014, Palynofloras and vertebrates from Mugla-Oren region (SW Turkey) and palaeoclimate of the Middle Burdigalian-Langhian period in Turkey By: Ozer, Mine Sezgul Kayseri; Akgun, Funda; Mayda, Serdar; et al. BULLETIN OF GEOSCIENCES Volume: 89 Issue: 1 Pages: 137-162 Published: 2014
- 2014, From mesic to arid: Leaf epidermal features suggest preadaptation in Miocene dragon trees (Dracaena) By: Denk, Thomas; Guener, H. Tuncay; Grimm, Guido W. REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY Volume: 200 Pages: 211-228 Published: JAN 2014
- 2013, Title: Campanula mugeana sp nov (Campanulaceae) from western Anatolia, Turkey Author(s): Yildirim, Hasan Source: NORDIC JOURNAL OF BOTANY Volume: 31 Issue: 4 Pages: 419-425 DOI: 10.1111/j.1756-1051.2012.01566.x Published: AUG 2013
- 2013, Title: Chemical Constituents of Heliotropium hirsitutissimum Grauer (Heliotrope) (Sigil otu, Bambil) (Sonnenwende) and Ecotype Author(s): Demiray, Hatice; Gemici, Meliha; Yazici, Isin; et al. Source: ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 25 Issue: 7 Pages: 3725-3730 Part: A Published: JUL 2013
- 2013, Title: Scilla vardaria (Asparagaceae subfamily Scilloideae): a threatened new species of Scilla L. from Northeast Turkey with a floral corona Author(s): Yildirim, Hasan; Gemici, Yusuf; Wilkin, Paul Source: PHYTOTAXA Volume: 91 Issue: 2 Pages: 50-60 Published: APR 3 2013
- 2013, Title: DNA SSR fingerprinting analysis among cherry laurel (Prunus laurocerasus L.) types Author(s): Hajyzadeh, Mortaza; Cavusoglu, Aysun; Sulusoglu, Melekber; et al. Source: JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT Volume: 11 Issue: 2 Pages: 630-638 Published: 2013
- 2013, Title: Phylogenetic analysis of the genus Stachys sect. Eriostomum (Lamiaceae) in Turkey based on nuclear ribosomal ITS sequences Author(s): Dundar, Ekrem; Akcicek, Ekrem; Dirmenci, Tuncay; et al. Source: TURKISH JOURNAL OF BOTANY Volume: 37 Issue: 1 Pages: 14-23 DOI: 10.3906/bot-1203-26 Published: 2013
- 2013, itle: A contribution to taxonomy of Centaurea including Psephellus (Asteraceae) based on anatomical and molecular data Author(s): Aydin, Ozhan; Coskuncelebi, Kamil; Gultepe, Mutlu; et al. Source: TURKISH JOURNAL OF BOTANY Volume: 37 Issue: 3 Pages: 419-427 DOI: 10.3906/bot-1204-25 Published: 2013
- 2013, Title: Molecular characterization of some Onobrychis species growing in the eastern Anatolia region of Turkey Author(s): Okcu, Melih; Sengul, Suleyman; Sunar, Serap; et al. Source: JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT Volume: 11 Issue: 1 Pages: 445-448 Published: 2013
- 2013, Title: AN OVERVIEW OF THE ATMOSPHERIC POLLEN IN TURKEY AND THE NORTHERN CYPRUS Author(s): Ozturk, Munir; Guvensen, Aykut; Gucel, Salih; et al. Source: PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY Volume: 45 Special Issue: 1 Pages: 191-195 Published: JAN 2013 Times Cited: 2 (from Web of Science)
- 2013, Title: Quantifying landscape pattern and connectivity in a Mediterranean coastal settlement: the case of the Urla district, Turkey Author(s): Hepcan, Cigdem Coskun Source: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Volume: 185 Issue: 1 Pages: 143-155 DOI: 10.1007/s10661-012-2539-7 Published: JAN 2013
- 2012, Title: FOLIAR ANATOMY OF CYNOGLOSSUM L. (BORAGINACEAE) FROM NORTH ANATOLIA, TURKEY Author(s): Akcin, Oznur Ergen; Coskuncelebi, Kamil; Senel, Gulcan Source: BANGLADESH JOURNAL OF PLANT TAXONOMY Volume: 19 Issue: 2 Pages: 101-108 Published: DEC 2012
- 2012, Title: Comparative anatomical studies on the two Stachys species (sect. Eriostomum, subsect. Germanicae) growing in Turkey Author(s): Erdogan, Eyup; Akcicek, Ekrem; Selvi, Selami; et al. Source: AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY Volume: 6 Issue: 19 Pages: 1417-1427 DOI: 10.5897/AJPP12.267 Published: MAY 2012
- 2012, Title: The genus Mahonia in the Miocene of Turkey: Taxonomy and biogeographic implications Author(s): Guner, Tuncay H.; Denk, Thomas Source: REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY Volume: 175 Pages: 32-46 DOI: 10.1016/j.revpalbo.2012.02.005 Published: MAY 1 2012
- 2012, Title: Evaluation of genotoxic and mutagenic effects of aqueous extract from aerial parts of Linaria genistifolia subsp genistifolia Author(s): Liman, Recep; Gokce, Ugur Gurol; Akyil, Dilek; et al. Source: REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA-BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY Volume: 22 Issue: 3 Pages: 541-548 DOI: 10.1590/S0102-695X2012005000028 Published: MAY-JUN 2012
- 2012, itle: Two new species of Echinops sect. Ritropsis (Asteraceae) from Turkey Author(s): Vural, Cem Source: ANNALES BOTANICI FENNICI Volume: 49 Issue: 1-2 Pages: 95-98 Published: APR 26 2012
- 2012, itle: Morphological, anatomical and ecological studies on some Orchis (Orchidaceae) taxa of Mediterranean region, Turkey Author(s): Sevgi, Ece; Altundag, Ernaz; Kara, Omer; et al. Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 33 Issue: 2 Special Issue: SI Supplement: S Pages: 343-353 Published: APR 2012
- 2012, Title: AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LIVES OF THE PRIMARY -SECONDARY SCHOOL STUDENTS REGARDING DOMESTIC VIOLENCE AT HOME AND THEIR ACADEMIC SUCCESS. Author(s): Mertoglu, Munevver; Aydin, Oktay Book Editor(s): Isman, A Conference: 3rd International Conference on New Horizons in Education (INTE) Location: Prague, CZECH REPUBLIC Date: JUN 05-07, 2012 Sponsor(s): Sakarya Univ; Istanbul Univ; Suleyman Sah Univ; Natl Pingtung Univ Sci & Technol; Natl Univ Tainan; Inst Politecnico Guarda; Turkish Online Journal Educ Technol; Egitim Teknolojileri Arastirmalari Dergisi; Ohio Univ; Cleveland State Univ; Governors State Univ; Near E Univ; Cyprus Int Univ; Natl Cent Univ; Assoc Sci, Educ & Technol; Online Journal New Horizons Educ Source: 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION - INTE 2012 Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 55 Pages: 1233-1242 DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.09.620 Published: 2012
- 2012, Title: Phytoecological and Phytosociological Investigations of the Vegetation of Golcuk (Kocaeli/Turkey) Author(s): Altay, Volkan; Serin, Memduh; Yarci, Celal; et al. Source: EKOLOJI Volume: 21 Issue: 84 Pages: 74-89 DOI: 10.5053/ekoloji.2012.849 Published: 2012
- 2012, Title: A new Scorzonera (Asteraceae) species from South Anatolia, Turkey, and its taxonomic position based on molecular data Author(s): Coskuncelebi, Kamil; Makbul, Serdar; Gultepe, Mutlu; et al. Source: TURKISH JOURNAL OF BOTANY Volume: 36 Issue: 4 Pages: 299-310 DOI: 10.3906/bot-1104-20 Published: 2012
- 2012, Title: Comparison of Antimicrobial Activity of Echinops viscosus Subsp Bithynicus and E. microcephalus Leaves and Flowers Extracts from Turkey Author(s): Toroglu, Sevil; Keskin, Dilek; Vural, Cem; et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY Volume: 14 Issue: 4 Pages: 637-640 Published: 2012
- 2012, Title: FLAVONOID COMPOUNDS IDENTIFIED IN ALCHEMILLA L. SPECIES COLLECTED IN THE NORTH-EASTERN BLACK SEA REGION OF TURKEY Author(s): Kaya, Bulent; Menemen, Yusuf; Saltan, Fatma Zerrin Source: AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES Volume: 9 Issue: 3 Pages: 418-425 DOI: 10.4314/ajtcam.v9i3.18 Published: 2012
- 2012, Title: Taxonomical notes on Stachys sect. Eriostomum (Lamiaceae) in Turkey Author(s): Akcicek, Ekrem; Dirmenci, Tuncay; Dundar, Ekrem Source: TURKISH JOURNAL OF BOTANY Volume: 36 Issue: 3 Pages: 217-234 DOI: 10.3906/bot-1102-19 Published: 2012
- 2012, Title: Five new records of the genus Echinops (Asteraceae) from Turkey Author(s): Vural, Cem; Sapci, Handan Source: TURKISH JOURNAL OF BOTANY Volume: 36 Issue: 2 Pages: 151-160 DOI: 10.3906/bot-1009-80 Published: 2012
- 2012, Title: Fatty acid composition and chemotaxonomic evaluation of species of Stachys Author(s): Goren, Ahmet C.; Akcicek, Ekrem; Dirmenci, Tuncay; et al. Source: NATURAL PRODUCT RESEARCH Volume: 26 Issue: 1 Pages: 84-90 DOI: 10.1080/14786419.2010.544025 Published: 2012
- 2012, Title: Coniocleonus nebulosus Linnaeus, 1758 and Mecinus janthinus Germar, 1817: Two Weevil Species (Coleoptera: Curculionidae) New to Turkey Author(s): Erbey, Mahmut; Candan, Selami Source: JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY Volume: 14 Pages: 59-64 Part: 1 Published: 2012
- 2012, Title: Identifying and assessing of the red fox (Vulpes vulpes) habitats in Cesme-Urla Peninsula Author(s): Hepcan, Cigdem Coskun Source: JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT Volume: 10 Issue: 1 Pages: 726-731 Part: 2 Published: JAN 2012
- 2012, Title: Saponaria emineana (Caryophyllaceae), a new species from inner Anatolia, Turkey Author(s): Gemici, Yusuf; Tan, Kit; Yildirim, Hasan; et al. Source: PHYTOTAXA Volume: 30 Pages: 45-52 Published: OCT 14 2011
- 2011, Title: Bilacunaria aksekiensis (Apiaceae), a new species from south Anatolia, Turkey Author(s): Duran Ahmet; Dogan Bekir; Ay Hilal Source: ANNALES BOTANICI FENNICI Volume: 48 Issue: 4 Pages: 361-367
- 2011, Title: Linaria turcica (Scrophulariaceae), a new species from Turkey Author(s): Makbul Serdar; Hamzaoglu Ergin; Aksoy Ahmet Source: ANNALES BOTANICI FENNICI Volume: 48 Issue: 2 Pages: 177-181 Published: APR 29 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) Kaynak: Tohumlu Bitkiler Sistematiği Kitabı
- 2011, Title: MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL INVESTIGATIONS ON THREE ALLIUM L. (LILIACEAE) SPECIES OF EAST ANATOLIA, TURKEY Author(s): Ozdemir Canan; Aktas Kamuran; Altan Yasin Source: BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY Volume: 40 Issue: 1 Pages: 9-15 Published: JUN 2011 Kaynak: Tohumlu Bitkiler Sistematiği Kitabı
- 2011, Title: Some soil parameters in Campanula species (sect. Quinqueloculares) from Mediterranean climate areas in Turkey Author(s): Alcitepe Emine; Everest Ayse; Sungur M. Ali Source: AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Volume: 6 Issue: 7 Pages: 1735-1743 Published: APR 4 2011
- 2011, Title: Helichrysum unicapitatum (Asteraceae), a new species from Turkey Author(s): Senol Serdar G.; Secmen Ozcan; Ozturk Bintug; et al. Source: ANNALES BOTANICI FENNICI Volume: 48 Issue: 2 Pages: 145-154 Published: APR 29 2011
- 2011, Title: MONITORING LAND USE CHANGE IN THE CESME COASTAL ZONE, TURKEY USING AERIAL PHOTOGRAPHS AND SATELLITE IMAGING Author(s): Hepcan C. C.; Turan I. A.; Ozkan M. B. Source: LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT Volume: 22 Issue: 3 Pages: 326-333 DOI: 10.1002/ldr.997 Published: MAY-JUN 2011
- 2011, Title: Precipitation gradients during the Miocene in Western and Central Turkey as quantified from pollen data Author(s): Akkiraz M. S.; Akgun F.; Utescher T.; et al. Source: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY Volume: 304 Issue: 3-4 Special Issue: SI Pages: 276-290 DOI: 10.1016/j.palaeo.2010.05.002 Published: MAY 1 2011
- 2011, Title: Stratigraphy, Sedimentology and Palynology of the Neogene-Pleistocene(?) Rocks Around Akcasehir-Tire-Izmir (Kucuk Menderes Graben, Western Anatolia) Author(s): Emre T, Tavlan M, Akkiraz MS, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES Volume: 20 Issue: 1 Pages: 27-56
- 2011, Title: Scorzonera tuzgoluensis sp nov (Asteraceae), a new halophytic species from central Anatolia, Turkey Author(s): Dogan B, Duran A, Makbul S Source: NORDIC JOURNAL OF BOTANY Volume: 29 Issue: 1 Pages: 20-25
- 2011, Title: Antimicrobial activity and volatile constituents of the flower, leaf, and stem of Paeonia daurica grown in Turkey Author(s): Tosun G, Kahriman N, Albay CG, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 35 Issue: 1 Pages: 145-153, Tohumlu Bitkiler Sistematiği
- 2011, Title: A syntaxonomical study on the scrub, forest, and steppe vegetation of the Kizilirmak valley Author(s): Korkmaz H, Engin A, Kutbay HG, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF BOTANY Volume: 35 Issue: 2 Pages: 121-165 Published: 2011
- 2011, Title: Urban ecological characteristics and vascular wall flora on the Anatolian side of Istanbul, Turkey Author(s): Altay V, Ozyigit II, Yarci C Source: MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 4 Issue: 3 Pages: 483-495 Published: SEP-DEC 2011
- 2011, Title: A syntaxonomical study on the scrub, forest, and steppe vegetation of the Kizilirmak valley Author(s): Korkmaz H, Engin A, Kutbay HG, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF BOTANY Volume: 35 Issue: 2 Pages: 121-165 Published: 2011 Kaynak: GEMICI Y DOGA TURK BOT DERGIS 12 : 8 1988
- 2011, Title: Population Size, Structure and Behaviours of Wild Goat in Cehennemdere Wildlife Improvement Area Author(s): Gundogdu Ebubekir Source: ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES Volume: 6 Issue: 6 Pages: 555-563 DOI: 10.3923/ajava.2011.555.563
- 2011, Title: Investigation of decontamination effect of Phragmites australis for Konya domestic wastewater treatment Author(s): Kalipci, Erkan Source: JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH Volume: 5 Issue: 29 Pages: 6571-6577 DOI: 10.5897/JMPR11.1142 Published: DEC 9 2011
- 2011, Title: The Traditional Use of Plants for Handicrafts in Southeastern Europe Author(s): Nedelcheva, Anely; Dogan, Yunus; Obratov-Petkovic, Dragica; et al. Source: HUMAN ECOLOGY Volume: 39 Issue: 6 Pages: 813-828 DOI: 10.1007/s10745-011-9432-9 Published: DEC 2011
- 2011, Title: Stachys vuralii (Lamiaceae), a new species from north Anatolia, Turkey Author(s): Dirmenci, Tuncay; Yildiz, Bayram; Akcicek, Ekrem; et al. Source: ANNALES BOTANICI FENNICI Volume: 48 Issue: 5 Pages: 401-408 Published: OCT 31 2011
- 2010, Studies on forest vegetation of Mahmut Mountain of İzmir in Turkey Author(s)Aksoy, A. Gemici, Y. Source: J Environ. Biol. 31, 101-108
- 2010, 2003, ÖZEL, N., GEMİCİ, Y., Kazdağları Flora ve Vejetasyonu, Kazdağları 1. Ulusal Bildiriler Kitabı, 26-39.: Title: An overview of plant diversity of Kazdagi (Mt. Ida) Forest National Park, Turkey, Author(s): İ. Uysa, J. Environ Biol., 31, 141-147
- 2010, 1998, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., GÖRK, G., ACAR, İ., ÖZEL, N., Plant diversity on Kaz Dağları (Mt. Ida), Edit by N. Zincirci vd.), Central Research Institute for Field Crop, POB:226, Ulus Ankara-Turkey. Title: An overview of plant diversity of Kazdagi (Mt. Ida) Forest National Park, Turkey, Author(s): İ. Uysa, J. Environ Biol., 31, 141-147
- 2010, Ozel, N., Gemici, Y., Flora and Vegetation of Kazdağları, 1. Kazdağları Ulusal Sempozyumu, 20-22 September 2001, pp. 26-39. Title: An overview of plant diversity of Kazdagi (Mt. Ida) Forest National Park, Turkey, Author(s): İ. Uysa, J. Environ Biol., 31, 141-147
- 2010, Nihal ÖZEL, Kaz Dağları'nın Orman Vejetasyonu, (Doktora Tezi)E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996 (Danışman Y. GEMİCİ) Title: An overview of plant diversity of Kazdagi (Mt. Ida) Forest National Park, Turkey Author(s): Uysal I Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 31 Issue: 1-2 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 141-147 Published: JAN-MAR
- 2010, GEMICI Y TURKISH J BOT 18 : 43 1994: Nitrogen Mineralization in the Soils of the Conifer Forest Communities in the Eastern Mediterranean Author(s): Guleryuz G, Everest A Source: EKOLOJI Volume: 19 Issue: 74 Pages: 51-59 Published: 2010
- 2010, GEMICI Y EDINB J BOT 50 : 75 1993:Title: Evolution of obligate pollination mutualism in the tribe Phyllantheae (Phyllanthaceae) Author(s): Kawakita A Source: PLANT SPECIES BIOLOGY Volume: 25 Issue: 1 Pages: 3-19 Published: APR 2010
- 2010, Title: Essential Oil Composition of Stachys antalyensis Y. Ayasligil and PH Davis Described Endemic Species from Turkey Author(s): Fakir H, Yasar S, Erbas S Source: ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 22 Issue: 1 Pages: 527-530 Published: JAN
- 2010, Title: Pseudodioon akyoli gen. et sp nov., an extinct member of Cycadales from the Turkish Miocene Author(s): Erdei B, Akgun F, Lumaga MRB Source: PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION Volume: 285 Issue: 1-2 Pages: 33-49 Published: MAR 2010
- 2010, Title: A new subspecies of Stachys cretica (section Eriostomum, Lamiaceae) from Turkey Author(s): Akcicek E Source: TURKISH JOURNAL OF BOTANY Volume: 34 Issue: 2 Pages: 131-136 Published: 2010
- 2010, Title: Antibacterial and Antifungal Activities of Flueggea anatolica (Euphorbiaceae) Author(s): Gemici M, Demiray H, Yildirim H Source: ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 22 Issue: 5 Pages: 3802-3806 Published: MAY
- 2010, Title: Pliocene and Lower Pleistocene vegetation and climate changes at the European scale: Long pollen records and climatostratigraphy Author(s): Popescu SM, Biltekin D, Winter H, et al. Source: QUATERNARY INTERNATIONAL Volume: 219 Issue: 1-2 Pages: 152-167 Published: JUN 1
- 2010, Title: Syntaxonomical and Synecological Analysis of Hygrophyl, Forest and Maquis Vegetation of Yenikoy (Bursa) Author(s): Ozen F Source: EKOLOJI Volume: 19 Issue: 76 Pages: 50-64
- 2010, Title: Jurinea tortumensis sp. nov. (Asteraceae) from northeast Anatolia, Turkey Author(s): Dogan B, Duran A, Hakki EE Source: NORDIC JOURNAL OF BOTANY Volume: 28 Issue: 4 Pages: 479-483
- 2010, Title: POLLEN MORPHOLOGY OF SOME ALLIUM L. (LILLIACEAE) TAXA IN TURKEY Author(s): Ozler H, Pehlivan S Source: BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY Volume: 39 Issue: 1 Pages: 37-46, TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ
- 2010, Title: PHYTOGEOGRAPHIC VERSUS POLITICAL BORDERS: EUROPEAN UNION'S LIFELONG LEARNING PROGRAMME TOWARDS A COMMON CONCEPT IN THE EAST AEGEAN (E. GREECE, W. TURKEY) Author(s): Stefanaki, A Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 19 Issue: 4A Pages: 696
- 2010, 2010-Title: A new species of Echinops (Asteraceae) from Turkey Author(s): C. Vural, M. K. Biter, M. Y. Dadandı, Tr. J. Botany, 34 (6): 513-520.
- 2010, Title: MORPHOLOGICAL, ANATOMICAL AND NUMERICAL STUDIES ON SOME ANCHUSA L. (BORAGINACEAE) TAXA FROM TURKEY Author(s): Akcin TA, Ulu S, Akcin A Source: PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY Volume: 42 Issue: 4 Pages: 2231-2247 Published: AUG 2010
- 2010, Title: A study of ecological integrity based on native plants in Kusadasi (Turkey) urban area and surrounding natural environment Author(s): Deniz B, Sirin U Source: SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS Volume: 5 Issue: 14 Pages: 1820-1828 Published: JUL 18 2010- C. Durmuşkahya'nın Y. Lisans Tezi (Danışman: Y. Gemici)
- 2010, Title: Habitat Use and Diet of Wild Goat in Cehennemdere, Turkey Author(s): Gundogdu E Source: JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES Volume: 9 Issue: 8 Pages: 1289-1294 Published: JUN 15 2010(1996, GÜRSES, M.K., GEMİCİ, Y.,ÖZKURT, N., GÜLBABA, A.G., ÖZKURT, A., TÜFEKÇİ, S., Bolkar Dağları Karaçam (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana Schneider) populasyonlarında biyolojik çeşitlilik üzerine araştırmalar, DOA Dergisi, No 2 49-70, Tarsus, İçel.)
- 2010, Title: Habitat Use and Diet of Wild Goat in Cehennemdere, Turkey Author(s): Gundogdu E Source: JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES Volume: 9 Issue: 8 Pages: 1289-1294 Published: JUN 15 2010 (GEMICI Y J DOA 2 : 91 1996)
- 2010, Title: Habitat Use and Diet of Wild Goat in Cehennemdere, Turkey Author(s): Gundogdu E Source: JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES Volume: 9 Issue: 8 Pages: 1289-1294 Published: JUN 15 2010 (GEMICI Y KARACA ARBORETUM MAG 3 : 55 1995)
- 2010, Title: Habitat Use and Diet of Wild Goat in Cehennemdere, Turkey Author(s): Gundogdu E Source: JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES Volume: 9 Issue: 8 Pages: 1289-1294 Published: JUN 15 2010 ( GEMICI Y TURKISH J BOT 18 : 81 1994)
- 2009, Title: Centaurea serpentinica sp nov (Asteraceae) from the central and south Anatolia transition zone, Turkey Author(s): Dogan B, Duran A Source: NORDIC JOURNAL OF BOTANY Volume: 27 Issue: 4 Pages: 319-323 Published: 2009
- 2009, Title: The evolution of a new scene for botanical publication from the Nordic countries Author(s): Tyler T Source: NORDIC JOURNAL OF BOTANY Volume: 27 Issue: 3 Pages: 161-164 Published: 2009
- 2009, Title: Woods of a Miocene Petrified Forest near Ankara, Turkey Author(s): Akkemik U, Turkoglu N, Poole I, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Volume: 33 Issue: 1 Pages: 89-97 Published: 2009
- 2009, Title: Assessment of the Salinization Process at the Coastal Area with Hydrogeochemical Tools and Geographical Information Systems (GIS): Selcuk Plain, Izmir, Turkey Author(s): Somay MA, Gemici U Source: WATER AIR AND SOIL POLLUTION Volume: 201 Issue: 1-4 Pages: 55-74 Published: JUL
- 2009, PLANT DIVERSITY AND CONSERVATION OF THE NORTH-EAST PHRYGIA REGION UNDER THE IMPACT OF LAND DEGRADATION AND DESERTIFICATION (CENTRAL ANATOLIA, TURKEY) Author(s): Bocuk H, Ture C, Ketenoglu O Source: PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY Volume: 41 Issue: 5 Pages: 2305-2321 Published: OCT Seçmen, Ö., Gemici vd, Tohumlu Bitkiler Sistematiği, E. Ü. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No:216
- 2009, AN INVESTIGATION OF DIVERSITY, DISTRIBUTION AND MONITORING ON POACEAE (GRAMINEAE) SPECIES GROWING NATURALLY IN BILECIK PROVINCE AT THE INTERSECTION OF THREE PHYTOGEOGRAPHICAL REGIONS (NORTHWEST ANATOLIA - TURKEY) Author(s): Ocak A, Ture C, Senmerdan AB, et al. Source: PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY Volume: 41 Issue: 3 Pages: 1091-1106 Published: JUN
- 2009, Assessment of the Extracts of Centaurea tchihatcheffii Fischer for Anti-inflammatory and Analgesic Activities in Animal Models Author(s): Koca U, Toker G, Akkol EK Source: TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH Volume: 8 Issue: 3 Pages: 193-200 Published: JUN
- 2009, Karyological study on six Trigonella L. species (Leguminosae) in Turkey Author(s): Aykut Y, Martin E, Unal F, et al. Source: CARYOLOGIA Volume: 62 Issue: 2 Pages: 89-94 Published: APR-JUN
- 2009, Detection of some woody plants in Late Oligocene forests of Istanbul Author(s): Karlioglu N, Akkemik U, Caner H Source: TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Volume: 33 Issue: 6 Pages: 577-584 Published:
- 2009, 1985, Polygonum afyonicum Leblebici & Gemici, in Leblebici, E., Notes R. B. G. Edinburgh Journal of Botany, 42 (2) : 321-323, Edinburgh, İngiltere. Title: Polygonum istanbulicum Keskin sp nov (Polygonaceae) from Turkey Author(s): Keskin, M Source: NORDIC JOURNAL OF BOTANY Volume: 27 Issue: 1 Pages: 11 Published:
- 2009, Menderes ÇENET, Afşin-Elbistan Kömür Havzasının paleoekolojik yönden incelenmesi, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 (Danışman: Y. GEMİCİ):Title: Detection of some woody plants in Late Oligocene forests of Istanbul Author(s): Karlioglu N, Akkemik U, Caner H Source: TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Volume: 33 Issue: 6 Pages: 577-584 Published:
- 2009, Title: Polygonum istanbulicum Keskin sp nov (Polygonaceae) from Turkey Author(s): Keskin M Source: NORDIC JOURNAL OF BOTANY Volume: 27 Issue: 1 Pages: 11-15 Published: 2009 (Not. Leblebici (1985)'in Polygonum afyonicum Leblebici et Gemici türünü içeren yayını)
- 2009, Title: Classification and Identification of Wild Populations of Salvia fructicosa Mill. of Eastern Mediterranean of Turkey Author(s): Arabaci O, Unay A Source: ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 21 Issue: 3 Pages: 1819-1827 Published: MAR 2009 (1994, ZEYBEK, N., GEMİCİ, Y., Batı ve Güney Anadolu'da doğal yayılış gösteren ve ihracı yapılan bitkiler, E. Ü. Fen Fak. Dergisi, 16 (1)(suplement) : 796-801, İzmir.)
- 2008, Title: Contribution to the knowledge of the syntaxonomy and ecology of macchie and forest vegetation in Paphlagonia, North Anatolia, Turkey Author(s): Korkmaz H, Yalcm E, Kutbay HG, et al. Source: ACTA BOTANICA GALLICA Volume: 155 Issue: 4 Pages: 495-512 Published: DEC 2008
- 2008, Title: Wood anatomy of Flueggea anatolica (Phyllanthaceae) Author(s): Serdar B, Hayden WJ, Terzioglu S Source: IAWA JOURNAL Volume: 29 Issue: 3 Pages: 303-310 Published: 2008
- 2008, Title: Hyurterianum (Asteraceae, Inuleae), a new species from NE Anatolia, Turkey Author(s): Gemici Y, Tan K, Yidirim H, et al. Source: ANNALES BOTANICI FENNICI Volume: 45 Issue: 3 Pages: 223-228 Published: JUN 27 2008
- 2008, Title: Stachys marashica (Lamiaceae), a new species from Turkey Author(s): Iicim A, Cenet M, Dadandi MY Source: ANNALES BOTANICI FENNICI Volume: 45 Issue: 2 Pages: 151-155 Published: APR 30 2008
- 2008, Title: Palynostratigraphic, palaeovegetational and palaeoclimatic investigations on the miocene deposits in central Anatolia (Corurn region and sivas basin) Author(s): Kayser MS, Akgun F Source: TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES Volume: 17 Issue: 2 Pages: 361-403 Published: APR-JUN 2008
- 2008, Effects of Seed Age and GA(3) Application on Germination of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) and Cumin (Cuminum cyminum L.) Seeds Author(s): Ipek A, Kaya MD, Gurbuz B Source: TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES Volume: 14 Issue: 1 Pages: 57-61 Published:
- 2008, Essential oil analysis and antimicrobial activity of Paeonia mascula from Turkey Author(s): Yayli N, Yasar A, Yayli N, et al. Source: NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Volume: 3 Issue: 6 Pages: 941-944 Published:
- 2008, Carbon Mineralization of Acacia cyanophylla Soils under the Different Temperature and Humidity Conditions Author(s): Zengin E, Sagliker HA, Darici C Source: EKOLOJI Volume: 18 Issue: 69 Pages: 1-6 Published:
- 2008, Plants used in traditional handicrafts in several Balkan countries Author(s): Dogan Y, Nedelcheva AM, Obratov-Petkovic D, et al. Source: INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE Volume: 7 Issue: 1 Pages: 157-161 Published: JAN
- 2008, 2004, GEMİCİ, Y., DUMAN, H., EKİM, T., ALAGÖZ, Z., Handbook of Threatened and Endemic Plant Species of BTC Pipeline, BTC Co., Ankara-TURKEY:, 'Helichrysum yurterianum (Asteraceae-Inuleae), a new species from the Otlukbeli Mountains of Erzincan in NE Anatolia, Turkey”, Annales Botanici Fennici , ISSN:0003-3847 , Vol.45, pp.223–228,Helsinki
- 2008, 2003, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ÇED Çalışması Faz 2, BOTAŞ: 2008, 'Helichrysum yurterianum (Asteraceae-Inuleae), a new species from the Otlukbeli Mountains of Erzincan in NE Anatolia, Turkey”, Annales Botanici Fennici , ISSN:0003-3847 , Vol.45, pp.223–228,Helsinki
- 2008, Fatty Acid Composition of Heliotropium Species (Boraginaceae): First Chemical Report on the New Species H-thermophilum Author(s): Goren AC, Tumen G, Celik A, et al. Source: NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Volume: 3 Issue: 10 Pages: 1731-1733 Published:
- 2008, Hyurterianum (Asteraceae, Inuleae), a new species from NE Anatolia, Turkey Author(s): Gemici Y, Tan K, Yidirim H, et al. Source: ANNALES BOTANICI FENNICI Volume: 45 Issue: 3 Pages: 223-228 Published: JUN 27 2008 Times Cited: 1
- 2008, GEMICI Y KARACA ARBORETUM MAG 3 : 79 1995: Title: Wood anatomy of Flueggea anatolica (Phyllanthaceae) Author(s): Serdar, B Source: IAWA JOURNAL Volume: 29 Issue: 3 Pages: 303 Published:
- 2008, Title: Ecology of tertiary relict endemic Liquidambar orientalis Mill. forests Author(s): Ozturk M, Celik A, Guvensen A, et al. Source: FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT Volume: 256 Issue: 4 Pages: 510-518 Published: AUG 10 2008
- 2008, Title: The Effect of Different Plant Densities and Nitrogen Doses on Drug Leaf Yield and Some Features of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) Author(s): Katar D, Gurbuz B Source: TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES Volume: 14 Issue: 1 Pages: 78-81 Published: 2008 ( 1994, ZEYBEK, N., GEMİCİ, Y., Batı ve Güney Anadolu'da doğal yayılış gösteren ve ihracı yapılan bitkiler, E. Ü. Fen Fak. Dergisi, 16 (1)(suplement) : 796-801, İzmir.)
- 2007, Title: Properties and reserves of lignite in the Aydin-Sahinali field, Turkey Author(s): Kirhan S, Inaner H, Nakoman E, et al. Source: ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY Volume: 2 Issue: 1 Pages: 85-91 Published: 2007
- 2007, Title: The statistical investigation on airborne fungi and pollen grains of atmosphere in Izmir-Turkey Author(s): Boyacioglu H, Haliki A, Ates M, et al. Source: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Volume: 135 Issue: 1-3 Pages: 327-334 Published: DEC 2007
- 2007, Title: Palaeoclimatic evolution and vegetational changes during the Late Oligocene-Miocene period in Western and Central Anatolia (Turkey) Author(s): Akgun F, Kayseri MS, Auiraz MS Source: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY Volume: 253 Issue: 1-2 Pages: 56-+ Published: SEP 14 2007
- 2007, Title: Antimicrobial activity and pollen composition of honey samples collected from different provinces in Turkey Author(s): Mercan N, Guvensenz A, Celik A, et al. Source: NATURAL PRODUCT RESEARCH Volume: 21 Issue: 3 Pages: 187-195 Published: MAR 2007
- 2007, Flora of Bencik mountain (Yatagan-Mugla) Author(s): Aytepe HA, Varol O Source: EKOLOJI Volume: 16 Issue: 63 Pages: 41-61 Published:
- 2007, Selenium and trace element distribution in astragalus plants: Developing a differential pulse polarographic method for their determination Author(s): Somer G, Caliskan AC Source: TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 31 Issue: 4 Pages: 411-422 Published:
- 2007, Comparison of pollen morphological structures of some taxa belonging to Asparagus L. and Fritillaria L. (Liliaceae) from Turkey Author(s): Ozler H, Pehlivan S Source: BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY Volume: 36 Issue: 2 Pages: 111-120 Published: DEC
- 2007, The characterization and differentiation of higher plants by Fourier transform infrared spectroscopy Author(s): Gorgulu ST, Dogan M, Severcan F Source: APPLIED SPECTROSCOPY Volume: 61 Issue: 3 Pages: 300-308 Published: MAR
- 2007, FAME and RAPD analysis of selected Vicia taxa from eastern anatolia, turkey Author(s): Agar G, Adiguzel A, Baris O, et al. Source: ANNALES BOTANICI FENNICI Volume: 43 Issue: 4 Pages: 241-249 Published: AUG 29
- 2007, An investigation on the diversity, distribution and conservation of Poaceae species growing naturally in Eskisehir province (Central Anatolia-Turkey) Author(s): Ture C, Bocuk H Source: PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY Volume: 39 Issue: 4 Pages: 1055-1070 Published: AUG
- 2007, Chemical contents and some trace metals of honeys produced in the Middle Anatolia region of Turkey Author(s): Turhan K Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 16 Issue: 5 Pages: 459-464 Published:
- 2007, T J BOT 13 : 249 1989:Title: Flora of Bencik mountain (Yatagan-Mugla) Author(s): Aytepe HA, Varol O Source: EKOLOJI Volume: 16 Issue: 63 Pages: 41-61 Published:
- 2007, 1993, AKSOY, A. GEMİCİ, Y., Contributions a l'etude de la flore du Mahmut Dağı (Kemalpaşa-İzmir), Journ. of Fac. of Sc. E. Ü.,B, 15 (2) : 45-53, İzmir: Flora of Bencik mountain (Yatagan-Mugla) Author(s): Aytepe, HA Source: EKOLOJI Volume: 16 Issue: 63 Pages: 41 Published:
- 2007, DURMUSKAHYA C (Y. L. Tezi, Danışman Y. GEMİCİ) THESIS EGE U IZMIR : 2000: The scorpiofauna (Scorpiones) of Dilek Peninsula National Park (Soke-Kusadasi, Aydin) Author(s): Koc H, Yagmur EA Source: EKOLOJI Volume: 17 Issue: 65 Pages: 52-59 Published:
- 2007, 1991, ÖZÖRGÜCÜ, B., GEMİCİ, Y., TÜRKAN, İ., Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi, E. Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, No : 129, 127 s.: Title: Micromorphology and anatomy of three Symphytum (Boraginaceae) taxa from Turkey Author(s): Akcin, OE Source: BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY Volume: 36 Issue: 2 Pages: 93 Published: DEC
- 2007, Cenk DURMUŞKAHYA, Dilek Yarımadası-Büyükmenderes Deltası Milli Parkı (Kuşadası-Aydın) biyoçeşitliliği üzerine incelemeler, 2000- E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir(Danışman: Y. GEMİCİ) Title: The scorpiofauna (Scorpiones) of Dilek Peninsula National Park (Soke-Kusadasi, Aydin) Author(s): Koc H, Yagmur EA Source: EKOLOJI Volume: 17 Issue: 65 Pages: 52-59 Published:
- 2007, 1998, GÜNDÜZ, O., WAIN, A., GEMİCİ, Y., GHANDOUR, I., YURTERİ, C., A migrating species-Salmo trutta labrax and hep development in the Easten Black Sea region, First International Symposium on Fisheries and Ecology, 2-4 September, Trabzon, Turkey. Title: The effect of some environmental parameters on migration patterns of Black Sea Trout in fresh water in Eastern Black Sea Region Author(s): Aksungur M, Alkan A, Zengin B, et al. Source: EKOLOJI Volume: 17 Issue: 65 Pages: 28-35 Published:
- 2006, Title: Water-related constructions in the Sirince rural area in the eastern territory of Ephesus Author(s): Ersoy A Conference Information: 12th International Congress on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region, OCT 02-10, 2004 Ephesus, TURKEY Source: Cura Aquarum in Ephesus, Vols 1 and 2 Pages: 41-44 Published: 2006
- 2006, Title: Stachys yildirimlii (Lamiaceae), a new species from south Anatolia, Turkey Author(s): Dinc M, Dogan HH Source: ANNALES BOTANICI FENNICI Volume: 43 Issue: 2 Pages: 143-147 Published: APR 26 2006
- 2006, Title: Investigations of basic soil parameters in mersin: Kozlar high plateau of south Turkey Author(s): Everest A, Seyhan L Source: BUILDING AND ENVIRONMENT Volume: 41 Issue: 6 Pages: 837-841 Published: JUN 2006
- 2006, Title: A traditional Turkish beverage: Salep Author(s): Tamer CE, Karaman B, Copur OT Source: FOOD REVIEWS INTERNATIONAL Volume: 22 Issue: 1 Pages: 43-50 Published: JAN-MAR 2006
- 2006, Title: Fatty acid composition of some Astragalus species from Turkey Author(s): Bagci E Source: CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS Volume: 42 Issue: 6 Pages: 645-648 Published: NOV 2
- 2006, Hyperaccumulator plants of the Keban mining district and their possible impact on the environment Author(s): Sagiroglu A, Sasmaz A, Sen O Source: POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES Volume: 15 Issue: 2 Pages: 317-325 Published:
- 2006, Factors affecting in vitro plant regeneration of the critically endangered Mediterranean knapweed (Centaurea tchihatcheffii Fisch et. Mey) Author(s): Ozel CA, Khawar KM, Mirici S, et al. Source: NATURWISSENSCHAFTEN Volume: 93 Issue: 10 Pages: 511-517 Published: OCT
- 2006, Morphological and anatomical investigation of some endemic Alkanna species Author(s): Ozdemir C, Altan Y Source: PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY Volume: 38 Issue: 3 Pages: 527-537 Published: SEP
- 2006, 1991, ÖZÖRGÜCÜ, B., GEMİCİ, Y., TÜRKAN, İ., Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi, E. Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, No : 129, 127 s.: Title: Morphological and anatomical investigation of some endemic Alkanna species Author(s): Ozdemir, C Source: PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY Volume: 38 Issue: 3 Pages: 527 Published: SEP 2006
- 2005, Title: Differences in concentrations of allergenic pollens at different heights in Denizli, Turkey Author(s): Celik A, Guvensen A, Uysal I, et al. Source: PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY Volume: 37 Issue: 3 Pages: 519-530 Published: SEP 2005
- 2005, Title: The Denizli graben-horst system and the eastern limit of western Anatolian continental extension: basin fill, structure, deformational mode, throw amount and episodic evolutionary history, SW Turkey Author(s): Kocyigit A Source: GEODINAMICA ACTA Volume: 18 Issue: 3-4 Pages: 167-208 Published: MAY-AUG 2005
- 2005, Title: Contributions to the syntaxonomy and ecology of the forest and shrub vegetation in Bithynia, Northwestern Anatolia, Turkey Author(s): Ture C, Tokur S, Ketenoglu O Source: PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE Volume: 45 Issue: 1 Pages: 81-115 Published: 2005
- 2005, Title: Coastal zone problems and environmental strategies to be implemented at Edremit Bay, Turkey Author(s): Irtem E, Kabdasli S, Azbar N Source: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Volume: 36 Issue: 1 Pages: 37-47 Published: JUL 2005
- 2005, Title: Psephellus turcicus sp nov (Asteraceae), a new chasmophyte species from central Anatolia, Turkey Author(s): Duran A, Hamzaoglu E Source: BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY Volume: 148 Issue: 4 Pages: 495-500 Published: AUG 2005
- 2005, Title: Natural product propolis: Chemical composition Author(s): Sahinler N, Kaftanoglu O Source: NATURAL PRODUCT RESEARCH Volume: 19 Issue: 2 Pages: 183-188 Published: FEB 2005
- 2005, Title: Essential oil of Stachys aleurites from Turkey Author(s): Flamini G, Cioni PL, Morelli I, et al. Source: BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY Volume: 33 Issue: 1 Pages: 61-66 Published: JAN 2005
- 2005, Title: Determination of heavy metals in honey in Kahramanmaras city, Turkey Author(s): Erbilir F, Erdogrul O Source: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Volume: 109 Issue: 1-3 Pages: 181-187 Published: OCT
- 2005, N. ÖZEL, Kaz Dağları Orman Vejetasyonu, Doktora Tezi, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996 (Danışman: Y. GEMİCİ) Title: Coastal zone problems and environmental strategies to be implemented at Edremit Bay, Turkey Author(s): Irtem E, Kabdasli S, Azbar N Source: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Volume: 36 Issue: 1 Pages: 37-47 Published: JUL
- 2004, Title: Seed fatty acids composition of Ballota cristata Author(s): Tipirdamaz R, Guvenc A Source: CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS Volume: 40 Issue: 3 Pages: 291-292 Published: MAY-JUN 2004
- 2004, Title: Community-based ecological resistance: The Bergama movement in Turkey Author(s): Coban A Source: ENVIRONMENTAL POLITICS Volume: 13 Issue: 2 Pages: 438-460 Published: SUM 2004
- 2004, Morphological and anatomical studies on economically important Empetrum nigrum L. subsp hermaphroditum (Hagerup) Bocher (Empetraceae) Author(s): Altan Y, Ozdemir C Source: ECONOMIC BOTANY Volume: 58 Issue: 4 Pages: 679-683 Published: WIN
- 2004, A study of the fatty acid and tocochromanol patterns of some Fabaceae (Leguminosae) plants from Turkey I Author(s): Bagci E, Bruehl L, Ozcelik H, et al. Source: GRASAS Y ACEITES Volume: 55 Issue: 4 Pages: 378-384 Published: OCT-DEC
- 2003, Title: Identification of ecologically significant habitats for urban nature conservation: A case study in Turkey. Author(s): Evrendilek F Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 24 Issue: 3 Pages: 241-251 Published: JUL 2003
- 2003, Title: Airborne pollen calendar of Izmir - Turkey Author(s): Guvensen A, Ozturk M Source: ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE Volume: 10 Issue: 1 Pages: 37-44 Published: 2003
- 2003, Plants used as natural dye sources in Turkey Author(s): Dogan Y, Baslar S, Mert HH, et al. Source: ECONOMIC BOTANY Volume: 57 Issue: 4 Pages: 442-453 Published: WIN
- 2003, The assessment of air quality and identification of pollutant sources in the Eskisehir region Turkey using Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. (1860) Author(s): Cicek A, Koparal AS Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 12 Issue: 1 Pages: 24-28 Published: JAN
- 2003, Morphological, anatomical and cytological characteristics of endemic Lilium ciliatum P.H. Davis (Liliaceae) in Turkey Author(s): Ozdemir C Source: PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY Volume: 35 Issue: 1 Pages: 99-110 Published: MAR
- 2003, GEMICI Y ULUSAL ALERJIK HASTA : 1989: Title: Airborne pollen calendar of Izmir - Turkey Author(s): Guvensen, A Source: ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE Volume: 10 Issue: 1 Pages: 37 Published:
- 2002, Title: Depositional evolution of Miocene coal successions in the Soma coalfield, western Turkey Author(s): Inci U Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY Volume: 51 Issue: 1 Pages: 1-29 Published: JUN 2002
- 2001, Title: The pattern of genetic variation in Pinus nigra subspecies pallasiana natural populations from the Kazdagi and Bolkar mountains, Turkey: Implications for in situ gene conservation Author(s): Kaya Z, Tolun AA, Cengel BN, et al. Conference Information: IUFRO 99 Conference, 1999 FREISING, GERMANY Source: GENETIC RESPONSE OF FOREST SYSTEMS TO CHANGING ENVIRONMENTAL CONDITIONS Book Series: FORESTRY SCIENCES Volume: 70 Pages: 293-305 Published: 2001
- 2001, Title: Discussion on Akgun F. & Akyol E. 1999, Palynostratigraphy of the coal bearing neogene deposits in Buyuk Menderes graben, western Anatolia. Response - Geobios, 32, 6 : 915 Author(s): Akyol E, Akgun F Source: GEOBIOS Volume: 34 Issue: 1 Pages: 109-112 Published: 2001
- 2001, GEMICI Y J FS EGE U B 12 : 29 1990: Title: Discussion on Akgun F. & Akyol E. 1999, Palynostratigraphy of the coal bearing neogene deposits in Buyuk Menderes graben, western Anatolia. Response - Geobios, 32, 6 : 915 Author(s): Akyol E, Akgun F Source: GEOBIOS Volume: 34 Issue: 1 Pages: 109-112 Published:
- 1999, Title: Palynostratigraphy of the coal-bearing neogene deposits in Buyuk Menderes Graben, Western Anatolia Author(s): Akgun F, Akyol E Source: GEOBIOS Volume: 32 Issue: 3 Pages: 367-383 Published: 1999
- 1999, Title: Development of evaporites and the counterclockwise rotation of Anatolia, Turkey Author(s): Gurer OF, Gurer A Source: INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW Volume: 41 Issue: 7 Pages: 607-622 Published: JUL 1999
- 1999, Title: A contribution to the bryophyte flora of southern Turkey Author(s): Everest A, Ellis L Source: CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE Volume: 20 Issue: 1 Pages: 43-48 Published: 1999
- 1999, Content of some trace metals in honey from south-eastern Anatolia Author(s): Yilmaz H, Yavuz O Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 65 Issue: 4 Pages: 475-476 Published: JUN
- 1999, GEMICI Y J FS EGE U B 12 : 29 1990: Title: Palynostratigraphy of the coal-bearing neogene deposits in Buyuk Menderes Graben, Western Anatolia Author(s): Akgun, F Source: GEOBIOS Volume: 32 Issue: 3 Pages: 367 Published:
- 1998, Title: Sensitivity to Parietaria pollen in Izmir, Turkey as determined by skin prick and serum specific IgE values Author(s): Terzioglu E, Sin A, Kokuludag A, et al. Source: JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY Volume: 8 Issue: 3 Pages: 180-183 Published: MAY-JUN 1998
- 1996, Title: Jurassic-Pliocene biogeography: Testing a model with velvet worm (Onychophora) vicariance Author(s): MongeNajera J Source: REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL Volume: 44 Issue: 1 Pages: 159-175 Published: APR 1996
- 1996, Chemical constituents of balsam from Liquidambar orientalis Author(s): Hafizoglu H, Reunanen M, Istek A Source: HOLZFORSCHUNG Volume: 50 Issue: 2 Pages: 116-117 Published:
- 1996, Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ÇED Projesi (C. Yurteri vd., 1994) Title: Assessment of soil acidification due to a natural gas-fired power plant by using two different approaches Author(s): Soyupak S, Yurteri C, Mukhallalati L, et al. Source: JOURNAL OF SOIL CONTAMINATION Volume: 5 Issue: 3 Pages: 203-214 Published:
- 1988, Title: Lignite and carbonate deposition in Middle Lignite succession of the Soma Formation, Soma coalfield, western Turkey Author(s): Inci U Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY Volume: 37 Issue: 3-4 Pages: 287-+ Published: OCT 1998
Books (27 entries)- VARDAR, Y., GEMİCİ,Y., TORT,N., GEMİCİ, M., Bitki Anatomisi Dersleri 'Yüksek Bitkilerin Genel Yapısı' I Hücre ve Dokular, Ege Üniversitesi Yayınları, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 196, 2010, İzmir (Türkçe, 2. baskı).
- 2008, Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri", T. C. Tarım ve Köyişleri BakanlığıTarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, çok katılımlı çalışma (Koordinatör: Y. Serin)
- 2008, Tohumlu Bitkiler Sistematiği (Yeniden Düzenlenmiş 8. Baskı)", E. Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, No : 116.
- GEMİCİ, Y., GEMİCİ, M. 2006- Bitki Coğrafyası (Jeobotanik), E. Ü. Fen Fak. Teksirler Serisi No:136 İzmir
- 2006, VARDAR, Y., GEMİCİ,Y., TORT,N., GEMİCİ, M., Bitki Anatomisi Dersleri 'Yüksek Bitkilerin Genel Yapısı' I Hücre ve Dokular, Ege Üniversitesi Yayınları, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 196, İzmir
- 2005, GEMİCİ, Y., İNANDIK, H., Bitki Coğrafyası (Jeobotanik), Üniversiteler Ofset, , 310 s., İzmir
- 2005, ...GEMİCİ vd. Çayır ve mera bitkileri kılavuzu. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ANKARA
- 2004, GEMİ:Cİ:, Y., DUMAN, H., EKİ:M, T., ALAGÖZ, Z., Handbook of Threatened and Endemic Plant Species of BTC Pipeline, BTC Co., Ankara-TURKEY
- 2000, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., GÖRK, G., BEKAT, L.,LEBLEBİCİ, E., Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Genişletilmiş 6. Baskı, E. Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, No : 116, 394 s.
- 2000, GEMİCİ, Y., Euphorbiaceae, Flora of Turkey, Vol. 11 (kitapta bölüm), Edinburgh, İngiltere.
- 2000, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., GÖRK, G., BEKAT, L., LEBLEBİCİ, E., Tohumlu Bitkiler Uygulama Kılavuzu, E. Ü. Fen Fak. Teksirler Serisi, No 51, İzmir.
- 1999, GEMİCİ, Y., Palinoloji Ders Notları, Üniversiteliler Ofset, Bornova, İzmir.
- 1999, GEMİCİ, Y., Biyoçeşitlilik ve Bitki Genetik Kaynakları Ders Notları, Üniversiteliler Ofset, Bornova, İzmir.
- 1999, GEMİCİ, Y., YURTERİ, C., Çevre Mevzuatı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Ders Notları, Üniversiteliler Ofset, Bornova, İzmir.
- 1999, edit by.KAYA, Z. ve ark., Bitki Tanımları : Yusuf GEMİCİ, ODTÜ Çiçekleri,ODTÜ Doğa Topluluğu, Dönmez Offset, Ankara.
- 1998, ASLANBOĞA, İ., GEMİCİ, Y., Platanus orientalis Linne, Schütt, Schuck, Lang, Roloff, Enzyklopodie der Holzgevachze der Dendrologie, ECOMAD, Sonderdruck (kitapta bölüm), Almanya.
- 1994, GEMİCİ, Y., Dünya Bankası Bitki Genetik Kasynakları Survey Envanter Kursu Ders Notları, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Urla, İzmir.
- 1993, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., Paleobotanik Ders Notları, E. Ü. Fen Fak. Teksirler Serisi, No 105, İzmir.
- 1992, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., ACAR, İ., GÖRK, G., ÖZEL, N., Tree and Schrup Species of Kültürpark (İzmir), İZFAŞ A. Ş., İzmir, 68 s.
- 1991, ÖZÖRGÜCÜ, B., GEMİCİ, Y., TÜRKAN, İ., Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi, E. Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, No : 129, 127 s.
- 1991, ÖZÖRGÜCÜ, B., GEMİCİ, Y., Botanik II Ders Notları, 1. Kısım : Tohumsuz Bitkiler (Cryptogamae), E. Ü. Fen Fak. Teksirler Serisi, No 96, İzmir.
- 1991, ÖZÖRGÜCÜ, B., OFLAS, S., GEMİCİ, Y., Botanik II Ders Notları, 2. Kısım : Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta), E. Ü. Fen Fak. Teksirler Serisi, No 98, İzmir.
- 1990, ÖZÖRGÜCÜ, B., SEÇMEN, Ö., YAZGAN, M., GEMİCİ, Y., Genel Botanik Uygulama Kitabı, E. Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, No : 130, 95 s.
- 1990, ÖZTÜRK, M., SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., GÖRK, G., Plant and Lanscape, Tükelmat A. Ş., İzmir, 176 s.
- 1989, GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., YILMAZER, Ç., AKYOL, E., Paleobotanik Uygulama Kılavuzu, E. Ü. Fen Fak. Teksirler Serisi, No 90, İzmir.
- 1987, GEMİCİ, Y., Palinoloji Laboratuvar Uygulama Kılavuzu, E. Ü. Fen Fak. Teksirler Serisi, No 143, İzmir.
- 1987, ÖZÖRGÜCÜ, B., SEÇMEN, Ö., YAZGAN, M., GEMİCİ, Y., Genel Botanik Uygulaması, E. Ü. Fen Fak. Teksirler Serisi, No 77, İzmir.

Finished Research Projects (129 entries)- 2013, 11FEN/026, GEMİCİ, Y., KAHVECİ, N., Küçük Menderes Deltası Flora ve Vejetasyonu ve Biyoçeşitliliğin Yönetimi, Bornova, İzmir.
- 2013, E. Ü. Rektörlüğü, 2011 Fen 027 Nolu proje, GEMİCİ, Y., GÜNGÖR, M.E., Aşağı Küçük Menderes Havzası Flora ve Vejetasyonu, Bornova, İzmir.
- 2013, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dokay Ltd. Ştd., E. Ü. Fen Fak. Döner Sermaye, Gemici, Y. (Proje Bilim Danışmanı), Göksu Deltası (Silifke/Mersin) Yönetim Planı, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara.
- Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y, YILDIRIM, H, Chionodoxa Boiss. (Liliaceae) cinsinin taksonomisi, ekolojisi ve üremesi, TÜBİTAK-106T598 nolu proje, 2010.
- Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y, YILDIRIM, H, Chionodoxa Boiss. (Liliaceae) cinsinin taksonomisi, ekolojisi ve üremesi, E. Ü. 2006 FEN 052 nolu proje, 2010.
- Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y, YILDIRIM, H, Chionodoxa Boiss. (Liliaceae) cinsinin taksonomisi, ekolojisi ve üremesi, E. Ü. EBİLTEM- 2007 BİL 016 nolu proje, 2010.
- Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y, PİRHAN, A F., Akdağ’ın (Fethiye-Muğla) Flora ve Vejetasyonu, E. Ü. 2008 FEN 036 nolu proje, 2010.
- 2009, Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y., AKYOL, Y., Kıyı Ege'nin (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası) Vejetasyon Ekolojisi ve Biyolojik Çeşitliğin Ekolojik Yönetimi, E. Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu, 2007 fen 022 nolu proje.
- 2009, Araştırma Projesi, SİN, A. Z., GEMİCİ, Y., GÜVENSEN A., GÜLBAHAR, O. İzmir Kenti Polinizasyon Takvimi, TÜBİTAK-104S345 Nolu Proje
- 2006, Araştırma Projesi, Alaçatı (Çeşme) Deresi ve Limanı Kıyı-Kenar Çizgisinin Belirlenmesi (karasal ekoloji ve flora envanteri).
- 2005, Araştırma Projesi, Foça-Kartderesi 1.Derce Doğal Sit Alanı Üzerine Çalışmalar (Flora Envanteri).
- 2004, Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y., GÖRK, G., Ticareti yapılan Salvia ve Coridothymus türlerinin doğadaki durumu, DPT-TBAG/Çev. Sek. 8 (101T015) Nolu Proje, TÜBİTAK, Ankara.
- 2004, Araştırma Projesi, YILDIRIM, H., GEMİCİ, Y., Ticareti yapılan doğal çiçek soğanlarının kıyı Ege'deki durumu, E. Ü. Araştırma Fon Saymanlığı, İzmir.
- 2004, Araştırma Projesi, Foça-Arslanburnu 1.Derce Doğal Sit Alanı Üzerine Çalışmalar
- 2004, Araştırma Projesi, Gümüşova-Gerede Otoyolu, Bolu Dağı Geçişi Projesi, ÇED Çalışması
- 2004, Araştırma Projesi, Kayseri 164 MW Otoprodüktör Santrali, ÇED Çalismalari
- 2004, Araştırma Projesi, Tuzla Trafo Merkezi Projesi, ÇED ön araştırma çalışmaları
- 2004, Araştırma Projesi, Manisa Trafo Merkezi Projesi, ÇED ön araştırma çalışmaları
- 2004, Araştırma Projesi, Yalova İpek Kağıt Otoprodüktör Santralı, ÇED ön araştırma çalışmaları
- 2004, Araştırma Projesi, Kayseri Birlik Mensucat Otoprodüktör Santrali, ÇED ön araştırma çalışmaları
- 2004, Araştırma Projesi, ÇAM, S., GEMİCİ, Y., Doğal çiçek soğanlarının yetiştirilmesi, E. Ü. Araştırma Fon Saymanlığı.
- 2004, Araştırma Projesi, AVCIOĞLU, R., SOYUPAK, H., GEMİCİ, Y., GEREN, H., Çayır - Mera bitkileri envanter çalışması: Ege Bölgesi, İzmir.
- 2003, Araştırma Projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ÇED Çalışması Faz 2, BOTAŞ
- 2003, Araştırma Projesi, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü - 13. Grup Malzeme Ocakları, ÇED Çalışması
- 2003, Araştırma Projesi, İzmir Menemen Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, ÇED Çalışması
- 2003, Araştırma Projesi, TÜPRAŞ Izmir Rafinerisi - Benzin Spesifikasyonlarının İyileştirilmesi Projesi, ÇED Çalışması
- 2003, Araştırma Projesi, Tüpras A.Ş. İzmir Rafinerisi - Yeni Ham Petrol İskelesine Yanaşma Dolfeni Ve Yangın Platformu Yapılması Projesi, ÇED Çalışması
- 2003, Araştırma Projesi, Yakateks Tekstil Ticaret A.Ş., ÇED Ön Araştirma çalişmaları
- 2003, Araştırma Projesi, Asipek Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., ÇED Ön Araştirma çalişmaları
- 2003, Araştırma Projesi, Vilsan Veteriner Ticaret ve Sanayi A.Ş., ÇED Ön Araştırma çalışmaları
- 2003, Araştırma Projesi, Bogaz Endüstri Madencilik Ltd. – Çevresel Danismanlik, ÇED çalismalarinin yapilmasi
- 2003, Araştırma Projesi, Four Seasons Hotel At Bosphorus / Atik Pasa Projesi, ÇED Ön Arastirma çalismalari
- 2002, Araştırma Projesi, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisleri ÇED Çalışması, BOTAŞ
- 2002, Araştırma Projesi, İzmir Yöresel Endemik Bitkilerinin Botanik Bahçesine Kazandırılması, EBİLTEM
- 2002, Araştırma Projesi, MAVİ AKIM BORU HATTI PROJESİ - TÜRKİYE KIYI YAKLAŞIMI - Yapım Öncesi Çalışmalar
- 2002, Araştırma Projesi, Akköy-I Ve Akköy-Iı Hidroelektrik Santrallarİ, ÇED Çalışmaları
- 2002, Araştırma Projesi, Çorlu Belediyesi Katı Atık Yönetim Sistemi Ön-Etüd Çalışması, ön-etüd raporu hazırlanması
- 2002, Araştırma Projesi, İlsan İlaç Sanayi A.Ş. - Gebze Tesisleri, ÇED Çalışması
- 2002, Araştırma Projesi, Kar Gıda San. ve Tic. A.Ş. Çevresel Denetim Çalışması, çevre mevzuatına göre yasal durumlarının belirlenmesi
- 2002, Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y. vd., Fen Fakültesi E Blok Çevre Düzenlenmesi Yönetim Planı, EBİLTEM.
- 2001, Araştırma Projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ÇED Çalışması Faz 1, BOTAŞ
- 2001, Araştırma Projesi, Mavi Akım Doğalgaz Projesi, Samsun Terminali ÇED Çalışması, BOTAŞ
- 2001, Araştırma Projesi, Of-Solaklı Hidroelektrik Santralı, ÇED Çalışması
- 2001, Araştırma Projesi, Atak A.Ş. - Kontinu Sistem Zeytin Sıkma Tesisi, ÇED Çalışması
- 2001, Araştırma Projesi, İzmir Çimento Fabrikası - Çevresel Sorumluluk Maliyeti Analizi, yürütülen çevresel sorumluluk maliyeti analiz çalismaları
- 2000, Araştırma Projesi, Marmara Ereğlisi-İstanbul Enerji Nakil Hattı ÇED Raporu, TEAŞ Çevre Dairesi Başkanlığı, (Kolektif Çalışma)
- 2000, Araştırma Projesi, Yatağan (Muğla)-Denizli Enerji Nakil Hattı ÇED Raporu, TEAŞ Çevre Dairesi Başkanlığı, (Kolektif Çalışma)
- 2000, Araştırma Projesi, Bursa-Gebze Enerji Nakil Hattı ÇED Çalışması, TEAŞ Çevre Dairesi Başkanlığı, (Kolektif Çalışma)
- 2000, Araştırma Projesi, Sugözü (Ceyhan) Termik Santralı ÇED Raporu, ENVY A.Ş., Ankara
- 2000, Araştırma Projesi, Çal Dağı (Manisa) Demir Madeni ÇED Raporu, Mir Madencilik, İzmir
- 2000, Araştırma Projesi, Sugözü (Ceyhan) Termik Santralı Enerji Nakil Hattı ÇED Raporu, ENVY A.Ş., Ankara
- 2000, Araştırma Projesi, Aliağa (İzmir) Doğal Gaz Çevrim Santralı Doğal Gaz Boru Hattı ÇED Raporu ENVY A.Ş., Ankara
- 2000, Araştırma Projesi, Afşin-Elbistan C Termik Santralı ÇED Raporu ENVY A.Ş., Ankara
- 2000, Araştırma Projesi, Akkuyu Nükleer Santralı Karasal Flora-Fauna Tespiti Projesi, Eltem-Tek, E.Ü. Fen Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı, İzmir
- 2000, Araştırma Projesi, İncirlik 10. Zırhlı Tanker Üssü’nde Ekolojik Etütler, ENVY A.Ş., Ankara
- 2000, Araştırma Projesi, Seyitömer Termik Santralı Kül Depolama Sahası ÇED Raporu, ENVY A.Ş., Ankara
- 2000, Araştırma Projesi, Uzel Makine Sanayi Düzce Traktör Fabrikası ÇED Raporu, TİDAP Ltd. Şti., Bursa
- 2000, Araştırma Projesi, GEBZE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI(1540 MW)
- 2000, Araştırma Projesi, İZMİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI(1520 MW), ÇED çalışmaları
- 2000, Araştırma Projesi, Aypaş Fantazi İplik ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., ÇED Ön Araştirma çalişmaları
- 2000, Araştırma Projesi, Birteks Boya-Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş., ÇED Ön Araştirma çalişmaları
- 2000, Araştırma Projesi, Serra Sünger Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ÇED Ön Araştirma çalişmaları
- 2000, Araştırma Projesi, Karakoç Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., ÇED Ön Araştirma çalişmaları
- 2000, Araştırma Projesi, Empor Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ÇED Ön Araştirma çalişmaları
- 2000, Araştırma Projesi, Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., ÇED Ön Araştirma çalişmaları
- 2000, Araştırma Projesi, Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., ÇED Ön Araştirma çalişmaları
- 2000, Araştırma Projesi, Hatay Havaalani Projesi ÇED Çalismalari
- 2000, Araştırma Projesi, Çatalca 120 MW Otoprodüktör Santrali, ÇED Çalışmaları
- 2000, Araştırma Projesi, Alpaslan HES - Adilcevaz Enerji İletim Hattı Projesi, 95 km Enerji İletim Hattı ÇED Çalışmaları
- 1999, Araştırma Projesi, Trabzon ili Çaykara ilçesi Solaklı Hidroelektrik Santrali Projesi ÇED Çalışması, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1999, Araştırma Projesi, Adapazarı Termik Santrali ÇED Raporu, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1999, Araştırma Projesi, Gebze Termik Santrali ÇED Raporu, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1999, Araştırma Projesi, Aliağa Termik Santrali ÇED Raporu, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1999, Araştırma Projesi, Çanakkale Çan Termik Santrali ÇED Raporu (Danışman olarak rapor revizesi), TEAŞ
- 1999, Araştırma Projesi, Ankara Doğalgaz Çevrim Santrali Yer Seçim Çalışması Raporu, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1999, Araştırma Projesi, Ankara Doğalgaz Çevrim Santrali ÇED Raporu, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1999, Araştırma Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali Karasal Flora-Fauna Tespiti, Eltem-Tek, E.Ü Fen Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı Ara Raporu, Ağustos
- 1999, Araştırma Projesi, Gediz Deltası Sulak Alan Projesi, T.C Çevre Bakanlığı
- 1999, Araştırma Projesi, Seferihisar (İzmir) Bölge Yatılı İlköğretim Okulu ÇED Ön araştırma Raporu, İzmir
- 1999, Araştırma Projesi, Çanakkale-Bayramiç Kuvars Madeni ÇED Ön Araştırma Raporu Flora Envanteri, TİDAP Ltd. Şti., Bursa
- 1999, Araştırma Projesi, Adapazarı ve Gebze Doğal Gaz Çevrim Santralları Enerji Nakil Hattı ÇED Raporu, ENVY A.Ş., Ankara
- 1999, Araştırma Projesi, Çanakkale ili Çan ilçesi Çan Termik Santrali (ÇTS) ÇED raporu ekleme ve düzeltmeleri, TEAŞ, Ankara. (Kollektif Çalışma)
- 1999, Araştırma Projesi, Çanakkale ili Çan ilçesi Çan Termik Santrali (ÇTS) ÇED raporu ekleme ve düzeltmeleri , TEAŞ, Ankara.
- 1998, Araştırma Projesi, EKİM, T. (Proje Koordinatörü), Türkiye Endemik Bitkilerinin Tohum Bankasına Kazandırılması (Yardımcı Araştırıcı), TÜBİTAK TBAG-DPT/ Çev. Sek. 4 Nolu Proje, Ankara.
- 1998, Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y., AKGÜN, F., Batı Anadolu Tersiyer Florası, E. Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı, 92 Fen 036 Nolu Proje, İzmir.
- 1998, Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y., OLUK, S., Baba Dağı'nın (Denizli) Flora ve Vejetasyonu (Sami OLUK'un Doktora Tezi), TÜBİTAK TBAG-1387 Nolu Proje, Ankara.
- 1998, Araştırma Projesi, Rize ili Çamlıhemşin ilçesi Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santrali Projesi ÇED Çalışması Nihai Raporu, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1998, Araştırma Projesi, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı Arazi Fon Çalışması, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1998, Araştırma Projesi, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı Nahçıvan Arazi Fon Çalışması, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1998, Araştırma Projesi, Kaz Dağlarında Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması (in situ) Projesi Nihai Raporu
- 1998, Araştırma Projesi, TAMTAD Konservecilik Sanayi Ön ÇED Raporu, E.Ü Fen Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı
- 1998, Araştırma Projesi, Çandarlı Balık Çiftliği Ön ÇED Raporu
- 1998, Araştırma Projesi, Report for Special Assistance for Project Formation (Saprof) for İzmir Port Development Project in Republic of Turkey, OECF, Japan, May
- 1998, Araştırma Projesi, Site Selection Report for Adapazarı and Gebze Power Projects, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1998, Araştırma Projesi, Site Selection Report for Ankara Power Projects, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1998, Araştırma Projesi, Site Selection Report for Aliağa Power Projects, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1997, Araştırma Projesi, ÖVÜNÇ, A., GEMİCİ, Y., Karadağ'ın (Karacabey - Bursa) Florası, E. Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fon Saymanlığı, 95 Fen 015 Nolu Proje (Ayşegül ÖVÜNÇ'ün Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
- 1997, Araştırma Projesi, İNTEPE, N. P., GEMİCİ, Y., Batı ve Güney Anadolu'da Yayılış Gösteren Önemli Ağaç ve Çalı Türlerinin Polen Morfolojisi, E. Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fon Saymanlığı (Nalan P. İNTEPE'nin Doktora Tezi, 95 Fen 019 Nolu Proje, İzmir.
- 1997, Araştırma Projesi, İstanbul ili Silivri ilçesi Kuzey Marmara Doğalgaz Üretim Projesi Çevresel Etki Değerlendirme Çalışması Nihai Raporu, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1997, Araştırma Projesi, Aliağa Termik Santrali ÇED Çalışması, ODTÜ-PARMAŞ-ENSR, (Kolektif Çalışma)
- 1997, Araştırma Projesi, Aliağa Doğalgaz Depolama Tesisleri ÇED Raporu, PARMAŞ, Ankara
- 1997, Araştırma Projesi, İskenderun Doğalgaz Depolama Tesisleri ÇED Raporu, PARMAŞ, Ankara
- 1997, Araştırma Projesi, Tekirdağ Limanı ÇED Çalışması, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1997, Araştırma Projesi, Atatürk Barajı-Suriye Enerji Nakil Hattı ÇED Çalışması, TEAŞ Çevre Dairesi Başkanlığı
- 1997, Araştırma Projesi, Küçükdere (Balıkesir) Altın Madeni ÇED Projesi Revizyon Raporu, PARMAŞ, Ankara
- 1996, Araştırma Projesi, Gümüşhane Altın Madeni ÇED Projesi, ODTÜ-PARMAŞ, (Kolektif Çalışma)
- 1996, Araştırma Projesi, Seyhan Nehri Havzası Çevre Yönetim Planı Geliştirmesi Projesi, Proje No: 93 K 100020, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara, (Kolektif Çalışma)
- 1995, Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y., GÖRK, G. ACAR, İ., Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ Vejetasyon ve Florası, I. Vejetasyon, TÜBİTAK TBAG-993 Nolu Proje, Ankara
- 1995, Araştırma Projesi, Sinahoca (Manavgat) Hidroelektrik Santrali ÇED Projesi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (Kolektif Çalışma)
- 1995, Araştırma Projesi, Efençukuru (İzmir) Altın Madeni Arazi Fon Çalışması, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (Kolektif Çalışma)
- 1995, Araştırma Projesi, Gönen (Balıkesir) Organize Deri Sanayii ÇED Projesi, TİDAP Ltd. Şti, Bursa, (Kolektif Çalışma)
- 1995, Araştırma Projesi, Çine Çayı (Aydın) Havzası’nın Koruma Altına Alınmasını Gerektiren Doğal ve Kültürel Özellikleri ve Koruma Mevzuatı, İzmir Rotary Kulübü, (Kolektif Çalışma)
- 1995, Araştırma Projesi, ART Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş Manisa Kağıt Fabrikası ÇED Projesi, H.Ü Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, (Kolektif Çalışma)
- 1995, Araştırma Projesi, Ankara İçme Suyu Projesi Gerede Barajı ÇED Projesi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (Kolektif Çalışma)
- 1995, Araştırma Projesi, Kaz Dağlarında Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması (in situ) Projesi Ara Raporu
- 1994, Araştırma Projesi, Gama Marmara Ereğlisi Doğal Gaz Çevrim Santrali ÇED Projesi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (Kolektif Çalışma)
- 1994, Araştırma Projesi, Kaymaz (Eskişehir) Altın Madeni ÇED Projesi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (Kolektif Çalışma)
- 1994, Araştırma Projesi, TEK Bursa Doğal Gaz Çevrim Santrali ÇED Projesi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (Kolektif Çalışma)
- 1994, Araştırma Projesi, Aydın-Ortaklar Projesi İkizdere Barajı ÇED Raporu, FOA-DSİ, (Kolektif Çalışma)
- 1993, Araştırma Projesi, SEÇMEN, Ö, GEMİCİ, Y., GÖRK, G., BEKAT, L., İzmir Yöresi Endemiklerinin Botanik Bahçesine Kazandırılması, E. Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fon Saymanlığı, 89 Fen 07 Nolu Proje, İzmir.
- 1993, Araştırma Projesi, Environmental Baseline Study for the Kaymaz Gold Project, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (Kolektif Çalışma)
- 1993, Araştırma Projesi, Carettepe (Artvin) Bakır Madeni Rezerv Sahası Fon Çalışması, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (Kolektif Çalışma)
- 1993, Araştırma Projesi, Foça-Kartalderesi 1.Derece Doğal Sit Alanı Üzerine Çalışmalar
- 1992, Araştırma Projesi, ŞIK, L., GEMİCİ, Y., Yunt Dağı (Manisa) Flora ve Vejetasyonu, E. Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fon Saymanlığı, 91 Fen 017 No'lu Proje ( Levent Şık'ın Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
- 1992, Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y. Bolkar Dağları'nın Flora ve Vejetasyonu, E. Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fon Saymanlığı, 88 Fen 011 Nolu Proje, İzmir
- 1992, Araştırma Projesi, Aliağa (İzmir) Termik Santrali ÇED Projesi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (Kolektif Çalışma)
- 1988, Araştırma Projesi, ÖZÖRGÜCÜ, B. (Proje Koordinatörü), Ege Bölgesi Florasının Saptanması ve Bunların Biyolojik Yönden Araştırılması, (Yardımcı Araştırıcı), E. Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fon Saymanlığı, 04 Nolu Proje, İzmir.
- 1988, Araştırma Projesi, GEMİCİ, Y., GÖRK, G., ÖZEL, N., Batı be Güney Anadolu Vejetasyon ve Florası, II. Flora, TÜBİTAK TBAG- 993 Nolu Proje Ankara.
- 1986, Araştırma Projesi, SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., Denizli'nin Çivril, Afyon'un Sandıklı ve Dinar İlçeleri Arasında Kalan Akdağ ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu, TÜBİTAK-TBAG-573 Nolu Proje (Doktora Tezi), Ankara.
Memberships of Professional Associations (7 entries)- Çeşitli Dergilerde Makalelerde Bilimsel Hakemlik. 1990 -
- OTSistematik Botanik Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği. 1995-
- T. C. Tarım Bakanlığı, TÜGEM Üyeliği
- TÜBİTAK Türk Botanik Dergisi Yayın Kurulu üyeliği (1990-
- TÜBİTAK-CITES Bilim Kurulu üyeliği.
- TÜBİTAK-TBAG Projelerinde Danışmanlık. 1990 -
- TÜBİTAK-YDAÇB grubuna bilimsel danışmanlık. 1990-
Student's Completed Thesis (28 entries)- Yüksek Lisans, 2012, Neylin KAHVECİ, Küçük Menderes Deltası (Selçuk-İzmir Flora-Vejetasyonu ve Biyolojik Çeşitliliğin Ekolojik Yönetimi, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2012, Mehmet Emin GÜNGÖR, Aşağı Küçük Menderes Havzası Flora ve Vejetasyonu, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2010, Ademi Fahri PİRHAN, Akdağ'ın (Fethiye-Muğla) Flora ve Vejetasyonu, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2010, Hasan YILDIRIM, Chionodoxa Boiss. (Liliaceae) cinsinin taksonomisi, ekolojisi ve üremesi, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2009, Serkan GÖNEN, Cannabis sativa bitkisinin morfolojisi ve anatomisi üzerine bir çalışma, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2009, Aytaç KELEZ, Batı Karadeniz ballarında polen analizi, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Doktora, 2009, Yurdanur AKYOL, Kıyı Ege'nin (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası) Vejetasyon Ekolojisi ve Biyolojik Çeşitliğin Ekolojik Yönetimi, E. Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü,İzmir.
- Doktora, 2009, Hafize Handan ÖNER, Kapıdağ Yarımadası Vejetasyonunun Araştırılması, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2007, Neslihan ACARCA, Ham petrolün bitki gelişimine etkisi, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Doktora, 2006, Emine Şükran OKUDAN, Saros Körfezi (Ege Denizi, Türkiye) Kıyılarının Sahil ve Derin Deniz Algleri.
- Yüksek Lisans, 2005, Zeynep ALAGÖZ, Antitoroslarda biyolojik çeşitliliğin ekolojik yönetimi, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Doktora, 2005, Cenk DURMUŞKAHYA, Aşağı Gediz Havzasının Vejetasyon Ekolojisi.
- Yüksek Lisans, 2004, Sezen ÇAM, Doğal Çiçek Soğanlarının (Anemone blanda, Eranthis hyemalis, Galanthus elwesii, Muscari muscarrimi) üretimi, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2004, Hasan YILDIRIM, Ticareti yapılan doğal çiçek soğanlarının kıyı Ege Bölgesindeki (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) doğadaki durumu, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2003, Hatice GÜRCAN, Bolu ormanları üzerine dendrokronolojik çalışmalar, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Doktora, 2003, Menderes ÇENET, Afşin-Elbistan Kömür Havzasının paleoekolojik yönden incelenmesi,
- Yüksek Lisans, 2001, Dilek AYDOĞMUŞ, Farklı ortam koşullarında yetiştirilen Datura stramonium L. bitkisinin morfolojik, sitolojik ve anatomik özellikelri, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2001, Gönül URKUN, Küçük Menderes Ovası pamuk tarlalarınd aki yabancı otlar, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2000, Cenk DURMUŞKAHYA, Dilek Yarımadası-Büyükmenderes Deltası Milli Parkı (Kuşadası-Aydın) biyoçeşitliliği üzerine incelemeler, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Doktora, 1999, Sami OLUK, Baba Dağı'nın Denizli Flora ve Vejetasyonu.
- Doktora, 1999, Nalan Pınar İNTEPE, Tersiyer kökenli odunsu bitkilerin polen morfolojisi ve Afşin-Elbistan kömürlerinin palinolojik yönden incelenmesi.
- Yüksek Lisans, 1997, Ayşegül ÖVÜNÇ, Karadağ'ın (Karacabey-Bursa) Florası, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1996, Bünyamin DOĞAN, Dalaman Çayı havzası kıızlçam populasyonlarının ekolojisi ve morfolojisi üzerine araştırmalar, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Doktora, 1996, Nihal ÖZEL, Kaz Dağları'nın Orman Vejetasyonu.
- Yüksek Lisans, 1994, Sami OLUK,Çal ve Çatma Dağları ve çevresinin florası.
- Yüksek Lisans, 1992, Nihal ÖZEL, Beşparmak (Batı Menteşe) Dağları (Aydın-Muğla) Flora ve Vejetasyonu.
- Yüksek Lisans, 1992, Ahmet AKSOY, Mahmut Dağı (Kemalpaşa-İzmir) ve çevresinin flora ve vejetasyonu.
- Yüksek Lisans, 1992, Levent ŞIK, Yunt Dağı (Manisa) flora ve vejetasyonu.