Akademik BilgilerFEVZİ KIRKIM
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
Deniz Biyolojisi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: fevzi.kirkim@ege.edu.tr
- Telefon: cep : 05436111532
- Telefon: iş : 0.232.3111735
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi,Biyoloji, Türkiye, 1981
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, D.B.T.E., Türkiye, 1987
- Doktora: Ege üniversitesi,Fen Bilimleri Ens. Biyoloji, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi,Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 2002

Research Interests- Hayvan Sistematiği (4010404)
- Deniz Biyolojisi (4010501)
- Su Ürünleri (4010503)
Indexed Journal Publications (16 entries)- 2017, Çınar,M.E.,Öztürk,B.,Bakır,K.,Katağan,T.,Doğan,A.,Açık,Ş.,Şahin,G.K.,Özcan,T.,Dağlı,E.,Koçak,F.,Kırkım,F. Macrobenthic fauna the invasive alien species Brachidontes pharaonis (Mollusca:Bivalvia)in the Levantine Sea(Turkey). Journal of the Marine Biological Association of the Unidet Kingdom 97(3) 613-628.
- 2017, Kırkım,F.,Özcan,T.,Bakır,K.,Katağan,T. The Isopod Crustacea Of Fethiye Bay, Levantine Sea,Turkey. North-Western Journal of Zoology, e 161307.
- 2016, Doğan,A.,Bakır,K.,Kırkım,F.,Katağan,T.,Soft-bottom crustaceans species from İzmir Bay Aegean Sea,Turkey with a new alien decapod. Crustaceana 89(10):1213-1227.
- 2014, Bakır,A.K.,Katağan,T.,Aker,H.V.,Özcan,T.,Sezgin,M.,Ateş,A.S.,Koçak,C.,Kırkım,F. The Marine Arthropods of Turkey. Turk J of Zool, 38(6) 765-831.
- 2014, Özcan,T.,Katağan,T.,Kırkım,F.,Bakır,K. Soft-bottom decapod stomatopod crustaceans of Northern Cyprus coast.İranian jornal of fisheries sciences, 13(4) 1086-1091.
- 2012, Innal,D. & Kırkım, F., Parasitic Isopods of Bogue [Boops boops (Linnaeus, 1758)] from the Antalya Gulf (Turkey), Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 18:13-16.
- 2011,Kopuz,U., Kırkım,F., Agırbaş,E. and Gozler,A.M., New records of two species of Gnathiid Isopods, Paragnathia formica (Hesse,1864) and Gnathia maxillaris (Montagu,1804) (Isopoda,Gnathiidae) from the Black Sea, Crustaceana 84(14):1719-1725.
- 2010, Koçak. C., Kırkım, F., Katağan, T. Anomuran (Crustacea, Decapoda) Fauna of Fethiye Bay (Turkey, Eastern Mediterranean). Turkish Journal of Zoology,34(3):10p.
- 2010, Kırkım,F., Özcan,T., Katağan,T., Bakır,K. First record of five free-living Isopod species from the Cyprus Coasts, Acta Adriatica,51(1):101-105.
- 2009, Kırkım, F., Özcan, T., Katağan, T., Four species of parasitic isopods ( Isopoda, Cymothoidae ) new to tha fauna of Cyprus. Crustaceana 82 (8) :1079-1085 pp.
- 2008, Çinar, M. E., Katagan, T., Koçak, F., Öztürk, B., Ergen, Z., Kocatas, A., Önen, M., Kirkim, F., Bakir, K., Kurt, G., Dagli, E., Açik, S., Dogan, A. & Özcan, T. - Faunal assemblages of the mussel Mytilus galloprovincialis in and around Alsancak Harbour - (Izmir Bay, eastern Mediterranean). Journal of Marine Systems. 71: 1-17.
- 2008, Doğan A., Özcan T., Kırkım F., Katağan T., Decapod Crustaceans New to The Fauna of Cyprus. Crustaceana, 81(6): 759-762.
- 2007, Innal D.,Kirkim F., Erk’akan F. The parasitic isopods, Anilocra frontalis and Anilocra physodes (Crustacea: Isopoda) on some marine fish in Antalya Gulf, Turkey. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 27(6) 239-241.
- 2006, Çinar, M. E., Katagan, T., Öztürk, B., Egemen, Ö., Ergen, Z., Kocatas, A., Önen, M., Kirkim, F., Bakir, K., Kurt, G., Dagli, E., Kaymakçi, A., Açik, S., Dogan, A. & Özcan, T. - Temporal changes of soft bottom zoobenthic communities - in and around Alsancak Harbor (Izmir Bay, Aegean Sea), with special attention to the autoecology of exotic species. Marine Ecology, 27: 229-246.
- 2006, Kırkım,F.,Sezgin,M.,Katağan,T.,Bat,L.,Aydemir,E. - Some Benthic Soft-Bottom Crustaceans Along The Anatolian Coast Of The Black Sea.Crustaceana,79(11):1323-1332.
- 1998, Çınar, M. E., Ergen, Z., Öztürk, B. & Kırkım, F. Seasonal analysis of zoobenthos associated with a Zostera marina L., Bed in Gulbahce Bay (Aegean Sea, Turkey). - P.S.Z.N.: Marine Ecology, 19 (2): 147-162.

Publications in Non-Indexed Journals (10 entries)- 2015, Kırkım,F.,Özcan,T.,Katağan,T. On the occurence of Paradella dianae (Isopoda) in Fethiye Bay (Levantin Sea). Journal Black Sea/Mediterranean Environment 21(3):323-327.
- 2014, Kırkım,F.,Özcan,T.,Sezgin,M.,Çulha,M.,Katağan,T. Marine Isopod (Crustacea) of Sinop Bay (Black Sea,Turkey). Journal Black Sea/Mediterranean Environment 20(3):264-269.
- 2008. Dağlı E., Bakır K., Doğan A., Özcan T., Kırkım F., Çınar M.E., Öztürk B., Önen M., Katağan T. Markiz Adası (Çandarlı Körfezi-Ege Denizi) Civarındaki Balık Çiftliğinin Bentik Fauna Üzerindeki Etkileri. Journal of Fisheries Sciences, 2(3): 576-586.)
- 2008, Kırkım, F., Kocataş, A., Katağan,T.,Sezgin, M. A Report on Parasitic Isopods ( Crustacea ) from Marine Fishes and Decapods Collected from The Aegean Sea ( Turkey ). Turkish Society for Parasitology, 32 (4) : 382- 385
- 2007, Aydın,Ö.: Önen,M.: Doğan,A.: Dağlı,E.,Sezgin,M.,Katağan,T.,Öztürk,B.,Kırkım,F., Urla Limanı ve Civarı ( İzmir Körfezi, Ege Denizi) Omurgasız Bentik Faunası., EÜ. Journal of Fisheries &Aquatic Sciences. 24, (1-2) : 71-81.
- 2006, Kırkım, F., Kocataş, A., Katağan, T., Sezgin, M.Contribution to the Knowledge of the Free-living Isopods of Aegean Sea Coast of Turkey, Turkish Journal of Zoology, 30:361-372.
- 2005, Kırkım,F.,Kocataş,A.,Katağan,A.,Sezgin,M.,Ateş.A.S. Crustacean biodiversity of Padina pavonia (L.) facies along the Aegean coasts of Turkey. Turk J. Zool. 29: 159-166.
- 2005, Kırkım,F.,Sezgin,M.,Katağan,T.,Kocataş,A.,Ateş,S.Türkiye’nin Ege Denizi Kıyılarındaki Kayalık Kommunitelerin Peracarid Crustacea Faunası.Ege Üniv.Su Ürünleri Dergisi.22(1-2):101-107.
- 2004, Kocataş,A.,Katağan,T.,Sezgin,A.,Kırkım,F.,Koçak,A. Crustacean Diversity Among the Cystoseira Facies of the Aegean Coast of Turkey. Turk J Zool.28: 309-316.
- 2001, Kocataş,A.,Katağan,T.,Sezgin,M.,Kırkım,F. - Çeşme Yarımadası (Ege Denizi)Bentik Amfipod'ları. Ege Üniv. Su ÜrünleriFak.Su Ürünleri Dergisi.18(1-2):

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 0, Kırkım, F. 1987. Bentik örnekleme araç ve gereçleri . Yüksek Lisans Tezi . D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü . 43 s.
- 0, Kırkım, F. 1998. Ege Denizi Isopoda ( Crustacea ) Faunasının Sistematiği ve Ekolojisi Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi . E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. 238 s.

International Conference Proceedings (9 entries)- 2016, Çınar,M.E.,Öztürk,B.,Bakır,K.,Katağan,T.,Doğan,A., Çınar, Ş.A., Şahin,G.K.,Özcan,T.,Dağlı,E.,Bakır,B.B., Koçak,F.,Kırkım,F. Macrobenthic fauna associated with the invasive alien species Brachidontes pharaonis (Mollusca: Bivalvia) in the Levantine Sea. 51st European Marine Biology Symposium, 26-30 Septembre, 2016, Rhodes, Greece.
- 2014, Çınar,M.E. et al. Preliminary assessment of macrobenthic assemblages of coralligeneous habitats across the Mediterranean Sea.Proceedings of 2 and Mediterranean Symposium on the Concervation of Coralligeneous and other Calcareous Bio-Concretion ,29-30 October,Portoroz,Slovenia, 207-208.
- 2014, Çınar,M.E. et al. CIGESMED or hov to integrate combined scientific and amateur large sets of heterogeneous data on coralligeneous habitats for the effectiv evaluation of the "Good Environmental Status" of the Mediterranean Sea. Proceedings of the Fifth Symposium on Monitoring of Mediterranean coastal areas : Problems and measurement techniques, June 17-19, 2014, Livorno, İtaly.
- 2013, Çınar, M.E. et al. CIGESMED or hov to integrate combined scientific and amateur large sets of heterogeneous data on coralligenus habitats for the effective evaluation of the "Good Enviromental Status" of the Mediterranean Sea. Proceedings of the Third Int'i Marine Prote (IMPAC), Oct 21-27, 2013, Marseille and Corsica, France.
- 2010, Sezgin, M., Kırkım, F., Dağlı, E., Doğan, A., Ünlüoğlu, A., Katağan, T., and Benli, H. A., Sublittoral Soft - Bottom Zoobenthic Communities and Diversty of Southern Coast of the Black Sea ( Turkey ) .CIESM Rapp. Comm. int. Mer Medit., 39 - 662 .
- 2010 , Öndes, F., Bakır, K., Katağan, T., Kırkım, F., Seasonal variation of crustaceans on the soft bottom affected by a fish farm in Gerence bay ( Aegean Sea , Turkey ) ICAST , 25 -26 May -İzmir
- 2009, Sezgin, M.,Bakır, K., Katağan, T., Ateş, A.S.,Kırkım, F., Crustacean diversty of the coralligenous beds on the Aegean Sea coast of Turkey. First Mediterranean Symposium on Coralligenous.14-16 Janvier , Tabarka, Tunisie
- 2007, Sezgin, M., Katagan, T., Kırkım. F. and Aydemir, E., Soft - Bottom Crustacean From The Saroz Bay ( Ne Aegean Sea ) . CIESM rapp. Comm. int. Mer Medit., 38 - 599 .
- 2004, Gönlügür- Demirci, G., Katagan, T., Sezgin , M, Kırkım, F., Contributions to the knowledge of benthic Crustaceans from Turkish Black Sea Coast, 17-19 April. International Workshop on Black Sea Benthos, İSTANBUL.

National Conference Proceedings (12 entries)- 2016, Çınar,M.E.,Taşkın,E.,Evcen,A.,Dağlı,E.,Doğan,A.,Bakır,K.,Katağan,T.,Aysel,V.,Öztürk,B.,Açık,Ş.,Koçak,F., Kırkım,F.,Önen,M.,Erdoğan,D.,Özen,Ö.,Türkçü,N.,Önen,S. Ege ve Akdeniz kıyılarında korallijen habitatının makro- bentik kommunite yapıları. Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı. 31 Mayıs- 03 Haziran 2016, Ankara.
- 2016, Çınar,M.E.,Bakır,K.,Öztürk,B.,Dağlı,E.,Katağan,T.,Açık Çınar,Ş.,Doğan,A.,Erdoğan,D.,Küçük,N.,Kırkım,F. Monitoring of ecological quality status of water bodies in the Aegean Sea based on soft-bottom macro-zoobenthos. I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu. 21-23 Aralık,2016, Ankara.
- 2009, KIRKIM,F., KEREM,B., KATAĞAN, T., Fethiye Körfezi Isopodları ( Crustacea ,Isopoda ) . 15. Ulusal Su Üpünleri Sempozyumu (01-04 Temmuz 2009) Rize.
- 2007, Dağlı, E., Bakır, K., Doğan, A., Özcan, T., Kırkım, F., Çınar, M.E., Öztürk, B.,Önen, M., Katağan, T., Markiz Adası (Çandarlı Körfezi - İzmir ) Civarındaki Balık Çiftliğinin Bentik Fauna Üzerindeki Etkileri . XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4 - 7 Eylül, Muğla .
- 2004, Bakır,K.,Katağan,T.,Kocataş,A.,Kırkım,F.,Koçak,C. Markiz Adası (Çandarlı-İzmir) Krustaseleri.Ulusal Su Günleri. 6-8 Ekim.İnciraltı-İzmir.
- 2003, Aydın,Ö.,Önen,M.,Ergen,Z.,Katağan,T.,Kırkım,F.,Doğan,A.,Dağlı,E.Urla Limanı ve Civarı Omurgasız Bentik Faunasının Mevsimsel olarak Araştırılması.XII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.Elazığ.
- 2003, Kocataş,A.,Katağan,T.,Kırkım,F.,Sezgin,M.,Ateş,A.S.Türkiyenin Ege Denizi Kıyılarındaki Kayalık Kommunitelerin Crustacea(Peracarida) Faunası. XII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.Elazığ.
- 2001, Kocataş,A.,Katağan,T.,Sezgin,M.,Kırkım,F.,Koçak:C. - Ege Denizi Üst İnfralittoral Zonundaki Cystoseira Fasieslerinin Crustacea Faunası. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-6 Eylül,Hatay.
- 2000, Çakal,Ö.,Kocataş,A.,Katağan,T.,Kırkım,F. Kuzey Kıbrıs Isopoda(Crustacea)Faunası. 30Mayıs-2 Haziran. I.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı.Ankara:143-148.
- 1999, KIRKIM F., KOCATAŞ A., KATAĞAN T.Türkiye Ege Denizi Littoralinin Sphaeromatidae (ISOPODA – CRUSTACEA) Türleri. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. (22-24 Eylül 1999) Adana.
- 1996, KIRKIM F.,KOCATAŞ A., KATAĞAN T. Ege Denizi Parazitik İsopod’ları. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül 1996) İstanbul.
- 1996, ÇINAR M.E.,ERGEN Z.,ÖZTÜRK B., KIRKIM F.Gülbahçe Koy’unda (İzmir) Dağılım gösteren Zostera marina Linne Fasiesinin Zoobentik Organizmaları ve Mevsimsel Değişimleri. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül 1996) İstanbul.

Referrer Publications (205 entries)- 2017, 2017, Artuz, M. Levent FIRST RECORD OF BOPYRINA OCELLATA (ISOPODA, BOPYRIDAE) FROM THE SEA OF MARMARA, TURKEY, CRUSTACEANA Volume: 90 Issue: 6 Pages: 685-+
- 2017, 2017,The first record of Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) on Carcinus aestuarii Nardo, 1847 in the Cardak Lagoon, Turkey; By:Acar, S (Acar, Secil)[ 1 ] ; Ates, AS (Ates, A. Suat)[ 1 ]OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES ,Volume: 45 Issue: 4 Pages: 600-604
- 2017, 2017, Distribution of Eunicidae (Annelida: Polychaeta) along the Levantine coast of Turkey, with special emphasis on alien species ,By:Kurt-Sahin, G (Kurt-Sahin, Guley)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 2 ] ,MARINE BIODIVERSITY ,Volume: 47 Issue: 2 Pages: 421-431 ,DOI: 10.1007/s12526-016-0483-4 ,Published: JUN 2017.
- 2017, 2017, Explaining high-diversity death assemblages: Undersampling of the living community, out-of-habitat transport, time-averaging of rare taxa, and local extinction ,By:Burkli, A (Burkli, Anja)[ 1,2,3 ] ; Wilson, AB (Wilson, Anthony B.)[ 1,4,5 ] ,View ResearcherID and ORCID ,PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY ,Volume: 466 Pages: 174-183 DOI: 10.1016/j.palaeo.2016.11.022 ,Published: JAN 15 2017.
- 2017, 2017, Macrobenthic fauna associated with the invasive alien species Brachidontes pharaonis (Mollusca: Bivalvia) in the Levantine Sea (Turkey) By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 1 ] ; Ozturk, B (Ozturk, Bilal)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ] ; Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Acik, S (Acik, Sermin)[ 2 ] ; Kurt-Sahin, G (Kurt-Sahin, Guley)[ 3 ] ; Ozcan, T (Ozcan, Tahir)[ 4 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Bitlis-Bakir, B (Bitlis-Bakir, Banu)[ 2 ] ...More, JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM Volume: 97 Issue: 3 Pages: 613-628, DOI: 10.1017/S0025315417000133,Published: MAY 2017
- 2017, 2017,The environmental context and traits of habitat-forming bivalves influence the magnitude of their ecosystem engineering, By:Bateman, DC (Bateman, Daniel C.)[ 1 ] ; Bishop, MJ (Bishop, Melanie J.)[ 1 ], MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES, Volume: 563 Pages: 95-110, DOI: 10.3354/meps11959, Published: JAN 20 2017,View Journal Impact
- 2017, 2017,assemblages associated with off-coast aquaculture facilities: an overall assessment of the Mediterranean Sea By:Fernandez-Gonzalez, V (Fernandez-Gonzalez, V.)[ 1 ] ; Sanchez-Jerez, P (Sanchez-Jerez, P.)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 18 Issue: 1 Pages: 87-96, DOI: 10.12681/mms.1806 Published: 2017 , Journal Impact
- 2017, 2017, New Mediterranean Biodiversity Records (March 2017), By:Lipej, L (Lipej, L.)[ 1 ] ; Acevedo, I (Acevedo, I.)[ 2 ] ; Akel, EHK (Akel, E. H. K.)[ 3 ] ; Anastasopoulou, A (Anastasopoulou, A.)[ 4 ] ; Angelidis, A (Angelidis, A.)[ 5 ] ; Azzurro, E (Azzurro, E.)[ 6 ] ; Castriota, L (Castriota, L.)[ 7 ] ; Celik, M (Celik, M.)[ 8 ] ; Cilenti, L (Cilenti, L.)[ 9 ] ; Crocetta, F (Crocetta, F.)[ 4 ] ...More, View ResearcherID and ORCID, MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 18 Issue: 1 Pages: 179-201, DOI: 10.12681/mms.2068, Published: 2017, View Journal Impact
- 2017, 2017, Spatial and temporal variations of soft bottom polychaetes of Sinop Peninsula (southern Black Sea) with new records, By:Kurt Sahin, G (Kurt Sahin, Guley)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 2 ] ; Sezgin, M (Sezgin, Murat)[ 3 ] TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 41 Issue: 1 Pages: 89-101, DOI: 10.3906/zoo-1510-15, Published: 2017 View Journal Impact
- 2016, 2016,FIRST RECORD OF Caligus diaphanus NORDMANN, 1832 FROM TURKISH MARINE HABITATS By:Oktener, A (Oktener, Ahmet)[ 1 ] ; Alas, A (Alas, Ali)[ 2 ] ; Turker-Cakir, D (Turker-Cakir, Dilek)[ 3 ] BOLETIM DO INSTITUTO DE PESCA ,Volume: 42 Issue: 1 Pages: 203-208
- 2016, 2016, Distribution and species identification in the crustacean isopod genus Dynamene Leach, 1814 along the North East Atlantic-Black Sea axis ,By:Vieira, PE (Vieira, Pedro E.)[ 1,2 ] ; Queiroga, H (Queiroga, Henrique)[ 1,2 ] ; Costa, FO (Costa, Filipe O.)[ 3 ] ; Holdich, DM (Holdich, David M.), View ResearcherID and ORCID, ZOOKEYS ,Issue: 635 Pages: 1-29
- 2016, 2016, First and additional records of alien crustacean decapods in the Aegean Sea, Turkey ,By:Ates, C (Ates, Celal)[ 1 ] ; Celik, M (Celik, Murat)[ 1 ] ; Cerim, H (Cerim, Hasan)[ 1 ] ; Yapici, S (Yapici, Sercan)[ 1 ] ,CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE ,Volume: 57 Issue: 4 Pages: 355-361 ,Published: 2016
- 2016, 2016,The amphipods (Arthropoda: Crustacea) in the Turkish straits with new records ,By:Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 1 ] ; Sezgin, M (Sezgin, Murat)[ 2 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ] ,CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE ,Volume: 57 Issue: 4 Pages: 403-414 ,Published: 2016.
- 2016, 2016, An investigation on some biological and reproduction characteristics of Eriphia verrucosa (Forskal, 1775) in the South Black Sea (Turkey) ,By:Karadurmus, U (Karadurmus, Ugur)[ 1 ] ; Aydin, M (Aydin, Mehmet)[ 1 ] ,TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY ,Volume: 40 Issue: 4 Pages: 461-470 ,DOI: 10.3906/zoo-1511-4 ,Published: 2016.
- 2016, 2016, First occurrence of knight rock shrimp, Sicyonia lancifer (Olivier, 1811) (Decapoda: Sicyoniidae) in the Mediterranean Sea ., Patania, A (Patania, A.)[ 1 ] ; Mutlu, E (Mutlu, E.)[ 2 ] ,MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE Volume: 17 Issue: 1 Pages: 144-146 ,Published: 2016.
- 2016, 2016, Brachyuran diversity along Mediterranean Egypt, with the addition of a new introduced species By:Moussa, R (Moussa, Ragia)[ 1 ] ; Kapiris, K (Kapiris, Kostas)[ 2 ] ; Zenetos, A (Zenetos, Argyro)[ 2 ] CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE ,Volume: 57 Issue: 1 Pages: 43-49 ,Published: 2016.
- 2016, 2016, Marine darcythompsoniids of the Turkish coasts with a description of Leptocaris emekdasi sp.nov (Copepoda: Harpacticoida: Darcythompsoniidae) from the Aegean coast of Turkey ,By:Koroglu, NO (Koroglu, Nuran Ozlem)[ 1 ] ; Kuru, S (Kuru, Seher)[ 2 ] ; Karaytug, S (Karaytug, Suphan)[ 2 ] ,View ResearcherID and ORCID MARINE BIODIVERSITY ,Volume: 45 Issue: 3 Pages: 383-390.
- 2016, 2016, The invasive worm Hydroides elegans (Polychaeta - Serpulidae) in southeastern Brazil and its potential to dominate hard substrata,By:Schwan, ID (Schwan, Isabela Dos Santos)[ 1,2 ] ; Brasil, ACD (Dos Santos Brasil, Ana Claudia)[ 1 ] ; Neves, D (Neves, David)[ 3 ] ; Dias, GM (Dias, Gustavo M.)[ 3 ], View ResearcherID and ORCID MARINE BIOLOGY RESEARCH, Volume: 12 Issue: 1 Pages: 96-103, DOI: 10.1080/17451000.2015.1080370, Published: 2016 View Journal Impact
- 2016, 2016,The amphipods (Arthropoda: Crustacea) in the Turkish straits with new records, By:Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 1 ] ; Sezgin, M (Sezgin, Murat)[ 2 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ], CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, Volume: 57 Issue: 4 Pages: 403-414, Published: 2016,View Journal Impact
- 2016, 2016,A checklist of the Pycnogonids (Arthropoda) from Turkish waters, By:Kocak, C (Kocak, Cengiz)[ 1 ] ACTA ADRIATICA, Volume: 56 Issue: 2 Pages: 189-198, Published: DEC 2015, View Journal Impact
- 2016, 2016, Redescription of poorly known species of Ceratothoa Dana, 1852 (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae), based on original type material, By:Hadfield, KA (Hadfield, Kerry A.)[ 1 ] ; Bruce, NL (Bruce, Niel L.)[ 1,2 ] ; Smit, NJ (Smit, Nico J.)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, ZOOKEYS, Issue: 592 Pages: 39-91, DOI: 10.3897/zookeys.592.8098 Published: 2016, View Journal Impact
- 2016, 2016, Temporal variation of the soft-bottom molluscan fauna in north-western Iskenderun Bay (Levantine Sea) By:Bakir, BB (Bakir, Banu Bitlis)[ 1 ] ; Ozturk, B (Ozturk, Bilal)[ 1 ] ; Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Turkcu, N (Turkcu, Neslihan)[ 1 ], OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, Volume: 45 Issue: 4 Pages: 445-452, DOI: 10.1515/ohs-2016-0038, Published: DEC 2016
- 2016, Styela plicata: a new promising bioindicator of heavy metal pollution for eastern Aegean Sea coastal waters By:Aydin-Onen, S (Aydin-Onen, S.)[ 1 ], ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, Volume: 23 Issue: 21 Pages: 21536-21553, DOI: 10.1007/s11356-016-7298-5, Published: NOV 2016, View Journal Impact
- 2016, Catalog to families, genera, and species of orders Actiniaria and Corallimorpharia (Cnidaria: Anthozoa), By:Fautin, DG (Fautin, Daphne Gail)[ 1,2 ], ZOOTAXA, Volume: 4145 Issue: 1 Pages: 1-449, DOI: 10.11646/zootaxa.4145.1.1, Published: AUG 1 2016, View Journal Impact
- 2016, 2016, Two New Records For The Brackish water Oligochaeta (Annelida: Naididae: Tubificinae) From The Aegean Coastal Ecosystem (Turkey), By:Yildiz, S (Yildiz, Seray)[ 1 ] ; Ustaoglu, MR (Ustaoglu, M. Rusen)[ 1 ], TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, Volume: 16 Issue: 2 Pages: 395-399, DOI: 10.4194/1303-2712-v16_2_19, Published: JUN 2016, View Journal Impact
- 2016, 2016, SOFT-BOTTOM CRUSTACEAN SPECIES FROM IZMIR BAY, AEGEAN SEA, TURKEY, WITH A NEW ALIEN DECAPOD, By:Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 1 ] ; Kirkim, F (Kirkim, Fevzi)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ], CRUSTACEANA, Volume: 89 Issue: 10 Pages: 1213-1227, DOI: 10.1163/15685403-00003593, Published: 2016
- 2015, 2015, First record of Parabrachiella hostilis (Heller, 1868; Copepoda: Lernaeopodidae) from Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758; Pisces: Sciaenidae) in Turkey ,By:Alas, A (Alas, A.)[ 1 ] ; Oktener, A (Oktener, A.)[ 2 ] ; Cakir, DT (Cakir, D. Turker)[ 3 ] ,BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS ,Volume: 35 Issue: 4 Pages: 131-137 Published: 2015
- 2015, 2015, Broad-scale ecological distribution of dominant macrozoobenthic taxa of the northern Cilician shelf, eastern Mediterranean Sea: crustaceans ,By:Mutlu, E (Mutlu, Erhan) ,TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY ,Volume: 39 Issue: 5 Pages: 888-U287 ,DOI: 10.3906/zoo-1407-8 ,Published: 2015
- 2015, 2015, Broad-scale ecological distribution of dominant macrozoobenthic taxa of the northern Cilician shelf, eastern Mediterranean Sea: crustaceans ,By:Mutlu, E (Mutlu, Erhan) ,TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY ,Volume: 39 Issue: 5 Pages: 888-U287 ,DOI: 10.3906/zoo-1407-8 ,Published: 2015
- 2015, 2015, THE PRESENCE OF ALPHEUS LOBIDENS DE HAAN, 1849 (DECAPODA, ALPHEIDAE) ON THE TURKISH AEGEAN SEA COAST By:Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 1 ] ; Ilkyaz, AT (Ilkyaz, Akin T.)[ 1 ] ; Aydin, C (Aydin, Celalettin)[ 1 ] ; Turkmen, G (Turkmen, Gurel)[ 1 ] ,View ResearcherID and ORCID ,CRUSTACEANA ,Volume: 88 Issue: 6 Pages: 651-656 DOI: 10.1163/15685403-00003434 ,Published: 2015.
- 2015, 2015, Hermit crabs (Decapoda: Crustacea) from deep Mauritanian waters (NW Africa) with the description of a new species, By:De Matos-Pita, SS (De Matos-Pita, Susana S.)[ 1,2 ] ; Ramil, F (Ramil, Fran)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, ZOOTAXA, Volume: 3926 Issue: 2 Pages: 151-190, DOI: 10.11646/zootaxa.3926.2.1, Published: MAR 5 2015 View Journal Impact
- 2015, 2015, Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) (Perciformes, Serranidae) a new host record for Nerocila orbigyni (Guerin-Meneville, 1832) (Isopoda, Cymothoidae), By:Ozcan, T (Ozcan, T.)[ 1 ] ; Kirkim, F (Kirkim, F.)[ 2 ] ; Sakali, U (Sakali, U.)[ 3 ], IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, Volume: 14 Issue: 4 Pages: 1083-1088, Published: OCT 2015, View Journal Impact
- 2015, 2015, New Mediterranean Biodiversity Records (April 2015), By:Zenetos, A (Zenetos, A.)[ 1 ] ; Akel, EHK (Akel, E. H. Kh.)[ 2 ] ; Apostolidis, C (Apostolidis, C.)[ 1 ] ; Bilecenoglu, M (Bilecenoglu, M.)[ 3 ] ; Bitar, G (Bitar, G.)[ 4 ] ; Buchet, V (Buchet, V.)[ 5 ] ; Chalari, N (Chalari, N.)[ 1 ] ; Corsini-Foka, M (Corsini-Foka, M.)[ 6 ] ; Crocetta, F (Crocetta, F.)[ 7 ] ; Dogrammatzi, A (Dogrammatzi, A.)[ 1 ] ...More, View ResearcherID and ORCID MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 16 Issue: 1 Pages: 266-284, Published: 2015, View Journal Impact
- 2015, 2015, The Role of Alien Polychaetes along the Alexandria Coast, Egypt, By:Dorgham, MM (Dorgham, M. M.)[ 1 ] ; Hamdy, R (Hamdy, R.)[ 1 ], INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, Volume: 9 Issue: 1 Pages: 141-150, Published: WIN 2015, View Journal Impact
- 2015, The Role of Alien Polychaetes along the Alexandria Coast, Egypt, By:Dorgham, MM (Dorgham, M. M.)[ 1 ] ; Hamdy, R (Hamdy, R.)[ 1 ], INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, Volume: 9 Issue: 1 Pages: 141-150, Published: WIN 2015, View Journal Impact
- 2015, 2015, CRUSTACEA ASSOCIATED WITH MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMARCK, 1819 AND MYTILASTER MINIMUS (POLL 1795) (MOLLUSCA, BIVALVIA) BEDS FROM IZMIR BAY, AEGEAN SEA, TURKEY, By:Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ], CRUSTACEANA, Volume: 88 Issue: 7-8 Pages: 857-866, DOI: 10.1163/15685403-00003448, Published: JUL 2015, View Journal Impact
- 2015, 2015, CRUSTACEA ASSOCIATED WITH MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMARCK, 1819 AND MYTILASTER MINIMUS (POLL 1795) (MOLLUSCA, BIVALVIA) BEDS FROM IZMIR BAY, AEGEAN SEA, TURKEY, By:Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ], CRUSTACEANA, Volume: 88 Issue: 7-8 Pages: 857-866, DOI: 10.1163/15685403-00003448, Published: JUL 2015, View Journal Impact
- 2015, 2015, A sea of worms: polychaete checklist of the Adriatic Sea, By:Mikac, B (Mikac, Barbara)[ 2,1 ], ZOOTAXA, Volume: 3943 Issue: 1 Pages: 1-172, DOI: 10.11646/zootaxa.3943.1.1, Published: APR 7 2015, View Journal Impact
- 2015, 2015, Variation and ontogenetic changes of opercular paleae in a population of Sabellaria spinulosa (Polychaeta: Sabellaridae) from the South Adriatic Sea, with remarks on larval development, By:Lezzi, M (Lezzi, Marco)[ 1 ] ; Cardone, F (Cardone, Frine)[ 2 ] ; Mikac, B (Mikac, Barbara)[ 3 ] ; Giangrande, A (Giangrande, Adriana)[ 1 ] View ResearcherID and ORCID, SCIENTIA MARINA, Volume: 79 Issue: 1 Pages: 137-150, DOI: 10.3989/scimar.04127.19A Published: MAR 2015, View Journal Impact
- 2015, 2015, Broad-scale ecological distribution of dominant macrozoobenthic taxa of the northern Cilician shelf, eastern Mediterranean Sea: crustaceans, By:Mutlu, E (Mutlu, Erhan), TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 39 Issue: 5 Pages: 888-U287, DOI: 10.3906/zoo-1407-8, Published: 2015,View Journal Impact
- 2014, 2014, Spionidae (Polychaeta: Canalipalpata: Spionida) from seamounts in the NE Atlantic, By:Meissner, K (Meissner, Karin)[ 1 ] ; Bick, A (Bick, Andreas)[ 2 ] ; Guggolz, T (Guggolz, Theresa)[ 3 ] ; Gotting, M (Goetting, Miriam)[ 3 ] View ResearcherID and ORCID, ZOOTAXA, Volume: 3786 Issue: 3 Pages: 201-245, Published: APR 9 2014, View Journal Impact
- 2014, Checklist of the phyla Platyhelminthes, Xenacoelomorpha, Nematoda, Acanthocephala, Myxozoa, Tardigrada, Cephalorhyncha, Nemertea, Echiura, Brachiopoda, Phoronida, Chaetognatha, and Chordata (Tunicata, Cephalochordata, and Hemichordata) from the coasts of Turkey ,By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan) ,View ResearcherID and ORCID TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY ,Volume: 38 Issue: 6 Pages: 698-722, DOI: 10.3906/zoo-1405-70, Published: 2014.
- 2014, 2014, Checklist of Annelida from the coasts of Turkey, By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Kurt Sahin, G (Kurt Sahin, Guley)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 38 Issue: 6 Pages: 734-764, DOI: 10.3906/zoo-1405-72, Published: 2014.
- 2014, 2014, The marine arthropods of Turkey, By:Bakir, AK (Bakir, Ahmet Kerem)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ] ; Aker, HV (Aker, Halim Vedat)[ 1 ] ; Ouml;zcan, T (Ozcan, Tahir)[ 2 ] ; Sezgin, M (Sezgin, Murat)[ 3 ] ; Ates, AS (Ates, Abdullah Suat)[ 4 ] ; Kocak, C (Kocak, Cengiz)[ 1 ] ; Kirkim, F (Kirkim, Fevzi)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 38 Issue: 6 Pages: 765-831, DOI: 10.3906/zoo-1405-48, Published: 2014.
- 2014, Marine molluscs of the Turkish coasts: an updated checklist, By:Ozturk, B (Ozturk, Bilal)[ 1 ] ; Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Bitlis-Bakir, B (Bitlis-Bakir, Banu)[ 2 ] ; Salman, A (Salman, Alp)[ 1 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Volume: 38 Issue: 6 Pages: 832-879, DOI: 10.3906/zoo-1405-78, Published: 2014.
- 2014, 2014, Checklist of Bryozoa on the coasts of Turkey, By:Kocak, F (Kocak, Ferah)[ 1 ] ; Aydin Onen, S (Aydin Onen, Sinem)[ 1 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 38 Issue: 6 Pages: 880-891, DOI: 10.3906/zoo-1405-85 Published: 2014, View Journal Impact
- 2014, 2014, A short-term laboratory and in situ sediment assay based on the postexposure feeding of the estuarine isopod Cyathura carinata, By:Martinez-Haro, M (Martinez-Haro, Monica)[ 1 ] ; Moreira-Santos, M (Moreira-Santos, Matilde)[ 1 ] ; Marques, JC (Marques, Joao Carlos)[ 1 ] ; Ribeiro, R (Ribeiro, Rui)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID ENVIRONMENTAL RESEARCH, Volume: 134 Pages: 242-250 Special Issue: SI, DOI: 10.1016/j.envres.2014.07.013 Published: OCT 2014, View Journal Impact
- 2014, 2014, Soft-bottom decapod and stomatopod crustaceans of Northern Cyprus coast, By:Ozcan, T (Ozcan, T.)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, T.)[ 2 ] ; Kirkim, F (Kirkim, F.)[ 2 ] ; Bakir, K (Bakir, K.)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, Volume: 13 Issue: 4 Pages: 1086-1091, Published: OCT 2014,View Journal Impact
- 2014, 2014, ALien Biotic IndEX (ALEX) - A new index for assessing impacts of alien species on benthic communities By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, MARINE POLLUTION BULLETIN, Volume: 87 Issue: 1-2 Pages: 171-179, DOI: 10.1016/j.marpolbul.2014.07.061, Published: OCT 15 2014 View Journal Impact
- 2014, 2014, ALien Biotic IndEX (ALEX) - A new index for assessing impacts of alien species on benthic communities By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, MARINE POLLUTION BULLETIN, Volume: 87 Issue: 1-2 Pages: 171-179, DOI: 10.1016/j.marpolbul.2014.07.061, Published: OCT 15 2014 View Journal Impact
- 2014, 2014, Soft-bottom decapod and stomatopod crustaceans of Northern Cyprus coast, By:Ozcan, T (Ozcan, T.)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, T.)[ 2 ] ; Kirkim, F (Kirkim, F.)[ 2 ] ; Bakir, K (Bakir, K.)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, Volume: 13 Issue: 4 Pages: 1086-1091, Published: OCT 2014, View Journal Impact
- 2014, 2014, Spionidae (Polychaeta: Canalipalpata: Spionida) from seamounts in the NE Atlantic, By:Meissner, K (Meissner, Karin)[ 1 ] ; Bick, A (Bick, Andreas)[ 2 ] ; Guggolz, T (Guggolz, Theresa)[ 3 ] ; Gotting, M (Goetting, Miriam)[ 3 ] View ResearcherID and ORCID, ZOOTAXA, Volume: 3786 Issue: 3 Pages: 201-245, Published: APR 9 2014, View Journal Impact
- 2014, 2014, Distribution patterns of shallow water polychaetes (Annelida) along the coast of Alexandria, Egypt (eastern Mediterranean), By:Dorgham, MM (Dorgham, M. M.)[ 1 ] ; Hamdy, R (Hamdy, R.)[ 1 ] ; El-Rashidy, HH (El-Rashidy, H. H.)[ 1 ] ; Atta, MM (Atta, M. M.)[ 1 ] ; Musco, L (Musco, L.)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID, MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 15 Issue: 3 Pages: 635-649, Published: 2014, View Journal Impact
- 2014, 2014, Checklist of Cnidaria and Ctenophora from the coasts of Turkey, By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Yokes, MB (Yokes, Mehmet Baki)[ 2 ] ; Acik, S (Acik, Sermin)[ 3 ] ; Bakir, AK (Bakir, Ahmet Kerem)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 38 Issue: 6 Pages: 677-697, DOI: 10.3906/zoo-1405-68, Published: 2014 View Journal Impact
- 2014, 2014, Spionidae (Polychaeta: Canalipalpata: Spionida) from seamounts in the NE Atlantic, By:Meissner, K (Meissner, Karin)[ 1 ] ; Bick, A (Bick, Andreas)[ 2 ] ; Guggolz, T (Guggolz, Theresa)[ 3 ] ; Gotting, M (Goetting, Miriam)[ 3 ] View ResearcherID and ORCID, ZOOTAXA, Volume: 3786 Issue: 3 Pages: 201-245, Published: APR 9 2014, View Journal Impact
- 2014, 2014, Spionidae (Polychaeta: Canalipalpata: Spionida) from seamounts in the NE Atlantic, By:Meissner, K (Meissner, Karin)[ 1 ] ; Bick, A (Bick, Andreas)[ 2 ] ; Guggolz, T (Guggolz, Theresa)[ 3 ] ; Gotting, M (Goetting, Miriam)[ 3 ] View ResearcherID and ORCID, ZOOTAXA, Volume: 3786 Issue: 3 Pages: 201-245, Published: APR 9 2014,View Journal Impact
- 2014, 2014, Distribution patterns of shallow water polychaetes (Annelida) along the coast of Alexandria, Egypt (eastern Mediterranean), By:Dorgham, MM (Dorgham, M. M.)[ 1 ] ; Hamdy, R (Hamdy, R.)[ 1 ] ; El-Rashidy, HH (El-Rashidy, H. H.)[ 1 ] ; Atta, MM (Atta, M. M.)[ 1 ] ; Musco, L (Musco, L.)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID, MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 15 Issue: 3 Pages: 635-649, Published: 2014, View Journal Impact
- 2014, 2014, Checklist of Cnidaria and Ctenophora from the coasts of Turkey, By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Yokes, MB (Yokes, Mehmet Baki)[ 2 ] ; Acik, S (Acik, Sermin)[ 3 ] ; Bakir, AK (Bakir, Ahmet Kerem)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 38 Issue: 6 Pages: 677-697, DOI: 10.3906/zoo-1405-68, Published: 2014 View Journal Impact
- 2014, 2014, Checklist of the phyla Platyhelminthes, Xenacoelomorpha, Nematoda, Acanthocephala, Myxozoa, Tardigrada, Cephalorhyncha, Nemertea, Echiura, Brachiopoda, Phoronida, Chaetognatha, and Chordata (Tunicata, Cephalochordata, and Hemichordata) from the coasts of Turkey, By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan), View ResearcherID and ORCID TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 38 Issue: 6 Pages: 698-722, DOI: 10.3906/zoo-1405-70, Published: 2014 View Journal Impact
- 2014, 2014, Checklist of Annelida from the coasts of Turkey, By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Kurt Sahin, G (Kurt Sahin, Guley)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 38 Issue: 6 Pages: 734-764, DOI: 10.3906/zoo-1405-72, Published: 2014, View Journal Impact
- 2014, 2014, The marine arthropods of Turkey, By:Bakir, AK (Bakir, Ahmet Kerem)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ] ; Aker, HV (Aker, Halim Vedat)[ 1 ] ; Ouml;zcan, T (Ozcan, Tahir)[ 2 ] ; Sezgin, M (Sezgin, Murat)[ 3 ] ; Ates, AS (Ates, Abdullah Suat)[ 4 ] ; Kocak, C (Kocak, Cengiz)[ 1 ] ; Kirkim, F (Kirkim, Fevzi)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 38 Issue: 6 Pages: 765-831, DOI: 10.3906/zoo-1405-48, Published: 2014 View Journal Impact
- 2014, Checklist of Echinodermata from the coasts of Turkey, By:Oztoprak, B (Oztoprak, Basak)[ 1 ] ; Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 38 Issue: 6 Pages: 892-900 DOI: 10.3906/zoo-1405-82, Published: 2014, View Journal Impact
- 2013, Substrate dependent talitrid amphipods from fragmented beaches on the north coast of Crete (Crustacea, Amphipoda, Talitridae), including a redefinition of the genus Orchestia and descriptions of Orchestia xylino sp nov and Cryptorchestia gen. nov., By:Lowry, JK (Lowry, J. K.)[ 1 ] ; Fanini, L (Fanini, Lucia)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID, ZOOTAXA, Volume: 3709 Issue: 3 Pages: 201-229, Published: SEP 5 2013.
- 2013, 2013, SPATIAL-DISTRIBUTION OF SOFT-BOTTOM POLYCHAETES IN SEAGRASS BEDS OF THE ENSENADA DE O GROVE (NW SPAIN) By:Quintas, P (Quintas, Patricia)[ 1 ] ; Cacabelos, E (Cacabelos, Eva)[ 2 ] ; Troncoso, JS (Troncoso, Jesus S.)[ 1 ] View ResearcherID and ORCID, THALASSAS, Volume: 29 Issue: 2 Pages: 45-58, Published: JUN 2013.
- 2013, 2013, Distribution patterns of molluscan fauna in seagrass beds in the Ensenada de O Grove (Galicia, north-western Spain), By:Quintas, P (Quintas, P.)[ 1 ] ; Moreira, J (Moreira, J.)[ 2 ] ; Troncoso, JS (Troncoso, J. S.)[ 1 ] View ResearcherID and ORCID, JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, Volume: 93 Issue: 3 Pages: 619-630, DOI: 10.1017/S0025315412001555, Published: MAY 2013.
- 2013, 2013, The amphipod (Crustacea: Peracarida) fauna of the Aegean Sea, and comparison with those of the neighbouring seas, By:Christodoulou, M (Christodoulou, Magdalini)[ 1 ] ; Paraskevopoulou, S (Paraskevopoulou, Sofia)[ 1 ] ; Syranidou, E (Syranidou, Evdokia)[ 1 ] ; Koukouras, A (Koukouras, Athanasios)[ 1 ], JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, Volume: 93 Issue: 5 Pages: 1303-1327, DOI: 10.1017/S002531541200183X, Published: AUG 2013, View Journal Impact
- 2013, 2013, AMPHIPOD ASSEMBLAGES BEFORE AND AFTER BEACH NOURISHMENT IN THE CENTRAL ADRIATIC SEA (ITALY), By:Lattanzi, L (Lattanzi, L.)[ 1 ] ; Targusi, M (Targusi, M.)[ 1 ] ; Nicoletti, L (Nicoletti, L.)[ 1 ], CRUSTACEANA, Volume: 86 Issue: 7-8 Pages: 853-870 Special Issue: SI, DOI: 10.1163/15685403-00003214, Published: JUL 2013, View Journal Impact
- 2013, 2013, Records of Polydora cornuta and Streblospio gynobranchiata (Annelida, Spionidae) from the Black Sea, By:Radashevsky, VI (Radashevsky, V. I.)[ 1,2 ] ; Selifonova, ZP (Selifonova, Z. P.)[ 3 ], View ResearcherID and ORCID, MEDİTERRANEAN MARINE SCIENCE: 14 Issue: 2 Pages: 261-269, Published: DEC 2013, View Journal Impact
- 2013, Seasonal dynamics of molluscan assemblages associated with littoral soft bottoms of the NW Alboran Sea (Western Mediterranean Sea), By:Urra, J (Urra, Javier)[ 1 ] ; Marina, P (Marina, Pablo)[ 1 ] ; Salas, C (Salas, Carmen)[ 1 ] ; Gofas, S (Gofas, Serge)[ 1 ] ; Rueda, JL (Rueda, Jose L.)[ 1,2 ], View ResearcherID and ORCID, MARINE BIOLOGY RESEARCH, Volume: 9 Issue: 7 Pages: 645-660, DOI: 10.1080/17451000.2013.765573, Published: AUG 1 2013, View Journal Impact
- 2013, Alien polychaete species worldwide: current status and their impacts, By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan), View ResearcherID and ORCID, JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM,, : 93 Issue: 5 Pages: 1257-1278, DOI: 10.1017/S0025315412001646, Published: AUG 2013, View Journal Impact
- 2013, Population dynamics of two caprellid species (Crustaceae: Amphipoda: Caprellidae) from shallow hard bottom assemblages, By:Lolas, A (Lolas, Alexios)[ 1 ] ; Vafidis, D (Vafidis, Dimitris)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID MARINE BIODIVERSITY, Volume: 43 Issue: 3 Pages: 227-236, DOI: 10.1007/s12526-013-0149-4, Published: SEP 2013 View Journal Impact
- 2013, Odetta zekiergeni a new species of Pyramidellidae (Mollusca: Gastropoda) from the eastern Mediterranean Sea By:Ozturk, B (Ozturk, Bilal), ZOOTAXA, Volume: 3691 Issue: 2 Pages: 295-298, DOI: 10.11646/zootaxa.3691.2.9 Published: JUL 19 2013, View Journal Impact
- 2013, Polychaetes (Annelida: Polychaeta) from the Aegean and Levantine coasts of Turkey, with descriptions of two new species, By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID JOURNAL OF NATURAL HISTORY, Volume: 47 Issue: 13-14 Pages: 911-947, DOI: 10.1080/00222933.2012.752543 Published: APR 1 2013, View Journal Impact
- 2013, Depth-related gradient of soft-bottom crustacean distribution along the Cilician shelf, By:Mutlu, E (Mutlu, Erhan)[1 ] ; Ergev, MB (Ergev, Mehmet Betil)[ 2 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 37 Issue: 3 Pages: 262-276, DOI: 10.3906/zoo-1204-33, Published: 2013, View Journal Impact
- 2012, 2012, Inventory of Crustacea Decapoda and Stomatopoda from Rhodes island (Eastern Mediterranean Sea), with emphasis on rare and newly recorded species, By:Corsini-Foka, M (Corsini-Foka, Maria)[ 1 ] ; Pancucci-Papadopoulou, MA (Pancucci-Papadopoulou, Maria Antonietta)[ 2 ], JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCH-THESSALONIKI, Volume: 18 Pages: 359-371, Published: 2012,View Journal Impact
- 2012, Spatio-temporal distributions of zoobenthos in soft substratum of Izmir Bay (Aegean Sea, eastern Mediterranean), with special emphasis on alien species and ecological quality status By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ] ; Ozturk, B (Ozturk, Bilal)[ 1 ] ; Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Acik, S (Acik, Sermin)[ 2 ] ; Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Bitlis, B (Bitlis, Banu)[ 3 ], View ResearcherID and ORCID, JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, Volume: 92 Issue: 7 Pages: 1457-1477, DOI: 10.1017/S0025315412000264, Published: NOV 2012 View Journal Impact
- 2012, First record of Anadara transversa (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in Croatian waters (Adriatic Sea) By:Nerlovic, V (Nerlovic, Vedrana)[ 1 ] ; Dogan, A (Dogan, Alper)[ 2 ] ; Peric, L (Peric, Lorena)[ 1 ] ACTA ADRIATICA, Volume: 53 Issue: 1 Pages: 139-144, Published: JUN 2012, View Journal Impact
- 2012, LONG-TERM CHANGES IN THE TRANSITIONAL COMMUNITY OF DETRITIC BOTTOMS IN THE NORTHERN ADRIATIC SEA: DYNAMICS OF BIVALVE ASSEMBLAGES, By:Nerlovic, V (Nerlovic, Vedrana)[ 1 ] ; Hrs-Brenko, M (Hrs-Brenko, Mirjana); Dogan, A (Dogan, Alper)[ 2 ], FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Volume: 21 Issue: 12 Pages: 3600-3613, Published: 2012 View Journal Impact
- 2012, LONG-TERM CHANGES IN THE TRANSITIONAL COMMUNITY OF DETRITIC BOTTOMS IN THE NORTHERN ADRIATIC SEA: DYNAMICS OF BIVALVE ASSEMBLAGES, By:Nerlovic, V (Nerlovic, Vedrana)[ 1 ] ; Hrs-Brenko, M (Hrs-Brenko, Mirjana); Dogan, A (Dogan, Alper)[ 2 ], FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Volume: 21 Issue: 12 Pages: 3600-3613, Published: 2012 View Journal Impact
- 2012, LONG-TERM CHANGES IN THE TRANSITIONAL COMMUNITY OF DETRITIC BOTTOMS IN THE NORTHERN ADRIATIC SEA: DYNAMICS OF BIVALVE ASSEMBLAGES, By:Nerlovic, V (Nerlovic, Vedrana)[ 1 ] ; Hrs-Brenko, M (Hrs-Brenko, Mirjana); Dogan, A (Dogan, Alper)[ 2 ], FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Volume: 21 Issue: 12 Pages: 3600-3613, Published: 2012 View Journal Impact
- 2012, Spatio-temporal distributions of zoobenthos in Mersin Bay (Levantine Sea, eastern Mediterranean) and the importance of alien species in benthic communities, By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ] ; Ozturk, B (Ozturk, Bilal)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Acik, S (Acik, Sermin)[ 2 ] ; Bitlis, B (Bitlis, Banu)[ 1 ] ; Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 1 ] ; Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID MARINE BIOLOGY RESEARCH, Volume: 8 Issue: 10 Pages: 954-968, DOI: 10.1080/17451000.2012.706305, Published: 2012
- 2012, Distribution of soft-bottom mollusks (Mollusca) in Mersin Bay (eastern Mediterranean Sea), By:Mutlu, E (Mutlu, Erhan)[ 1 ] ; Ergev, MB (Ergev, Mehmet Betil)[ 2 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 36 Issue: 4 Pages: 430-446 DOI: 10.3906/zoo-1103-15, Published: 2012, View Journal Impact
- 2012, Distribution of soft-bottom mollusks (Mollusca) in Mersin Bay (eastern Mediterranean Sea), By:Mutlu, E (Mutlu, Erhan)[ 1 ] ; Ergev, MB (Ergev, Mehmet Betil)[ 2 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 36 Issue: 4 Pages: 430-446 DOI: 10.3906/zoo-1103-15, Published: 2012, View Journal Impact
- 2011, 2011, Spatial patterns of epifaunal communities in San Francisco Bay eelgrass (Zostera marina) beds, By:Carr, LA (Carr, Lindsey A.)[ 1,2,3 ] ; Boyer, KE (Boyer, Katharyn E.)[ 2,3 ] ; Brooks, AJ (Brooks, Andrew J.)[ 4 ], MARINE ECOLOGY-AN EVOLUTIONARY PERSPECTIVE, Volume: 32 Issue: 1 Pages: 88-103, DOI: 10.1111/j.1439-0485.2010.00411.x, Published: MAR 2011.
- 2011, 2011, Further additions to the alien mollusc fauna along the Cypriot coast: new opisthobranchia species By:Tsiakkiros, L (Tsiakkiros, Louis); Zenetos, A (Zenetos, Argyro)[ 1 ], ACTA ADRIATICA, Volume: 52 Issue: 1 Pages: 115-124, Published: JUN 2011, View Journal Impact
- 2011, 2011, Biological Diversity of the Turkish Black Sea Coast, By:Bat, L (Bat, Levent)[ 1 ] ; Sezgin, M (Sezgin, Murat)[ 1 ] ; Satilmis, HH (Satilmis, Hasan H.)[ 1 ] ; Sahin, F (Sahin, Fatih)[ 1 ] ; Ustun, F (Ustun, Funda)[ 1 ] ; Birinci-Ozdemir, Z (Birinci-Ozdemir, Zekiye)[ 1 ] ; Baki, OG (Baki, Oylum Gokkurt)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, Volume: 11 Issue: 4 Pages: 683-692, DOI: 10.4194/1303-2712-v11_4_04, Published: DEC 2011, View Journal Impact
- 2011, An updated review of alien species on the coasts of Turkey, By:Cinar, ME (Cinar, M. E.)[ 1 ] ; Bilecenoglu, M (Bilecenoglu, M.)[ 2 ] ; Ozturk, B (Ozturk, B.)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, T.)[ 1 ] ; Yokes, MB (Yokes, M. B.)[ 3 ] ; Aysel, V (Aysel, V.)[ 4 ] ; Dagli, E (Dagli, E.)[ 1 ] ; Acik, S (Acik, S.)[ 5 ] ; Ozcan, T (Ozcan, T.)[ 6 ] ; Erdogan, H (Erdogan, H.)[ 4 ], View ResearcherID and ORCID, MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 12 Issue: 2 Pages: 257-315, Published: DEC 2011, View Journal Impact
- 2011, Species of the subgenus Minuspio (Polychaeta: Spionidae: Prionospio) from the southern coast of Turkey (Levantine Sea, eastern Mediterranean), with the description of two new species, By:Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, ZOOTAXA, Issue: 3043 Pages: 35-53, Published: SEP 28 2011 View Journal Impact
- 2011, Microcosmus polymorphus Heller, 1877 (Tunicata: Ascidiacea: Pyuridae) - a new Addition to the Fauna of the Turkish Coasts, By:Cihangir, HA (Cihangir, Herdem Asian)[ 1 ] ; Munoz, AI (Izquierdo Munoz, Andres)[ 2 ] ; Papadopoulou, MAP (Papadopoulou, Maria A. Pancucci)[ 3 ] ; Espla, AAR (Ramos Espla, A. Alfonso)[ 2 ] ; Yilmaz, EC (Yilmaz, Elif Can)[ 4 ], TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, Volume: 11 Issue: 1 Pages: 157-159, DOI:10.4194/trjfas.2011.0121, Published: MAR 2011, View Journal Impact
- 2011, Morphometric characters of the Mediterranean green crab (Carcinus aestuarii Nardo, 1847) (Decapoda, Brachyura), in Homa Lagoon, Turkey, By:Kocak, C (Kocak, Cengiz)[ 1 ] ; Acarli, D (Acarli, Deniz)[ 2 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ] ; Ozbek, M (Ozbek, Murat)[ 1 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 35 Issue: 4 Pages: 551-557 DOI: 10.3906/zoo-0903-5, Published: 2011, View Journal Impact
- 2011, First record of Aiptasia mutabilis (Cnidaria: Anthozoa) from Turkish seas, By:Cihangir, HA (Cihangir, Herdem Aslan)[ 1,3 ] ; Papadopoulou, MAP (Papadopoulou, M. Antonietta Pancucci)[ 2 ] ; Yilmaz, EC (Yilmaz, Elif Can) TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 35 Issue: 3 Pages: 447-450, DOI: 10.3906/zoo-0909-29, Published: 2011 View Journal Impact
- 2011, Alien marine bivalve species reported from Turkish seas, By:Albayrak, S (Albayrak, Serhat), CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, Volume: 52 Issue: 1 Pages: 107-118, Published: 2011, View Journal Impact
- 2011, Spionidae (Annelida: Polychaeta) from the Aegean Sea (eastern Mediterranean), By:Dagli, E (Dagli, E.)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, M. E.)[ 1 ] ; Ergen, Z (Ergen, Z.)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY Volume: 78 Pages: 49-64 Supplement: 1 Special Issue: SI, DOI: 10.1080/11250003.2011.567828, Published: 2011 View Journal Impact
- 2011, Spionidae (Annelida: Polychaeta) from the Aegean Sea (eastern Mediterranean), By:Dagli, E (Dagli, E.)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, M. E.)[ 1 ] ; Ergen, Z (Ergen, Z.)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY Volume: 78 Pages: 49-64 Supplement: 1 Special Issue: SI, DOI: 10.1080/11250003.2011.567828, Published: 2011 View Journal Impact
- 2011, Annelids (Polychaeta and Oligochaeta) from the Sea of Marmara, with descriptions of five new species By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Acik, S (Acik, Sermin)[ 2 ] View ResearcherID and ORCID, JOURNAL OF NATURAL HISTORY, Volume: 45 Issue: 33-34 Pages: 2105-2143 DOI: 10.1080/00222933.2011.582966, Published: 2011, View Journal Impact
- 2011, Annelids (Polychaeta and Oligochaeta) from the Sea of Marmara, with descriptions of five new species By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Acik, S (Acik, Sermin)[ 2 ] View ResearcherID and ORCID, JOURNAL OF NATURAL HISTORY, Volume: 45 Issue: 33-34 Pages: 2105-2143 DOI: 10.1080/00222933.2011.582966, Published: 2011, View Journal Impact
- 2010, 2010, F Crocetta… - Percnon gibbesi (Crustacea: Decapoda) and Aplysia dactylomela (Mollusca: Gastropoda) in the Percnon gibbesi (Crustacea: Decapoda) and Aplysia dactylomela (Mollusca: Gastropoda) in the Marine Biodiversity Records, 2010 - Cambridge Univ Press
- 2010, 2010, C KOÇAK, F KIRKIM, T KATAGAN Anomuran (Crustacea, Decapoda) fauna of Fethiye Bay (Turkey, eastern Mediterranean),Turk. J. Zool, 2010 - journals.tubitak.gov.tr
- 2010, 2010, T Daas, M Younsi, O Daas-Maamcha, P Gillet… - Reproduction, population dynamics and production of Nereis falsa (Nereididae: Polychaeta) on therocky coast of El Kala National Park, Algeria Helgoland Marine … - Springer
- 2010, 2010, F KIRKIM, T ÖZCAN, T KATAĞAN… First record of five free-living Isopod species from the coast of Cyprus,- Acta Adriatica, 2010
- 2010, 2010, S Albayrak, S Çağlar -THREE BİVALVE SPECİES NEW TO THE TURKİSH LEVANTİNE SEA, IUFS Jour.of.Biol.
- 2010, 2010, First occurrence of Scarus ghobban (Actinopterygii: Scaridae) in the coastal waters of Cyprus (Eastern Mediterranean Sea), By:Ioannou, G (Ioannou, G.)[ 1 ] ; Michailidis, N (Michailidis, N.)[ 1 ] ; Loucaides, A (Loucaides, A.)[ 2 ] ; Manitaras, I (Manitaras, I.)[ 1 ], MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 11 Issue: 2 Pages: 353-356, Published: DEC 2010, View Journal Impact
- 2010, 2010, First record of five free-living Isopod species from the coast of Cyprus, By:Kirkim, F (Kirkim, Fevzi)[ 2 ] ; Ozcan, T (Ozcan, Tahir)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 2 ] ; Bakir, K (Bakir, Kerem)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID, ACTA ADRIATICA, Volume: 51 Issue: 1 Pages: 101-105, Published: JUN 2010, View Journal Impact
- 2010, 2010, Anomuran (Crustacea, Decapoda) fauna of Fethiye Bay (Turkey, eastern Mediterranean), By:Kocak, C (Kocak, Cengiz)[ 1 ] ; Kirkim, F (Kirkim, Fevzi)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Volume: 34 Issue: 3 Pages: 333-342, DOI: 10.3906/zoo-0902-2, Published: 2010,View Journal Impact
- 2010, 2010, Anomuran (Crustacea, Decapoda) fauna of Fethiye Bay (Turkey, eastern Mediterranean), By:Kocak, C (Kocak, Cengiz)[ 1 ] ; Kirkim, F (Kirkim, Fevzi)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Volume: 34 Issue: 3 Pages: 333-342, DOI: 10.3906/zoo-0902-2, Published: 2010,View Journal Impact
- 2010, Golden Horn Estuary: Description of the ecosystem and an attempt to assess its ecological quality status using various classification metrics, By:Albayrak, S (Albayrak, S.)[ 1 ] ; Balkis, N (Balkis, N.)[ 1 ] ; Balkis, H (Balkis, H.)[ 1 ] ; Zenetos, A (Zenetos, A.)[ 2 ] ; Kurun, A (Kurun, A.)[ 1 ] ; Karhan, SU (Karhan, S. U.)[ 3 ] ; Caglar, S (Caglar, S.)[ 1 ] ; Balci, M (Balci, M.)[ 3 ], MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 11 Issue: 2 Pages: 295-313, Published: DEC 2010, View Journal Impact
- 2010, Description of bivalve community structure in the Croatian part of the Adriatic Sea - hydraulic dredge survey By:Peharda, M (Peharda, Melita)[ 1 ] ; Ezgeta-Balic, D (Ezgeta-Balic, Daria)[ 1 ] ; Vrgoc, N (Vrgoc, Nedo)[ 1 ] ; Isajlovic, I (Isajlovic, Igor)[ 1 ] ; Bogner, D (Bogner, Danijela)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID ACTA ADRIATICA, Volume: 51 Issue: 2 Pages: 141-158, Published: DEC 2010, View Journal Impact
- 2010, Alien species in the Mediterranean Sea by 2010. A contribution to the application of European Union's Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part I. Spatial distribution By:Zenetos, A (Zenetos, A.)[ 1 ] ; Gofas, S (Gofas, S.)[ 2 ] ; Verlaque, M (Verlaque, M.)[ 3 ] ; Cinar, ME (Cinar, M. E.)[ 4 ] ; Raso, JEG (Garcia Raso, J. E.)[ 2 ] ; Bianchi, CN (Bianchi, C. N.)[ 5 ] ; Morri, C (Morri, C.)[ 5 ] ; Azzurro, E (Azzurro, E.)[ 6 ] ; Bilecenoglu, M (Bilecenoglu, M.)[ 7 ] ; Froglia, C (Froglia, C.)[ 8 ] ...More View ResearcherID and ORCID, MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, : 11 Issue: 2 Pages: 381-493, Published: DEC 2010 View Journal Impact
- 2010, Sewage treatment level and flow rates affect polychaete assemblages, By:Del-Pilar-Ruso, Y (Del-Pilar-Ruso, Yoana)[ 1 ] ; De-La-Ossa-Carretero, JA (Antonio de-la-Ossa-Carretero, Jose)[ 1 ] ; Gimenez-Casalduero, F (Gimenez-Casalduero, Francisca)[ 1 ] ; Sanchez-Lizaso, JL (Luis Sanchez-Lizaso, Jose)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID MARINE POLLUTION BULLETIN, Volume: 60 Issue: 11 Pages: 1930-1938, DOI: 10.1016/j.marpolbul.2010.07.037 Published: NOV 2010, View Journal Impact
- 2010, Photosynthetic microorganisms as epibionts and euendoliths on biotic substrates in a thermal spring with ferric-iron deposits, By:Radea, C (Radea, Canella)[ 1 ] ; Louvrou, I (Louvrou, Ioanna)[ 1 ] ; Pantazidou, A (Pantazidou, Adriani)[ 1 ] ; Economou-Amilli, A (Economou-Amilli, Athena)[ 1 ], FOTTEA, Volume: 10 Issue: 1 Pages: 129-140 Published: JUL 2010, View Journal Impact
- 2010, First record of Paraprionospio coora Wilson, 1990 (Polychaeta: Spionidae) from the Mediterranean Sea By:Yokoyama, H (Yokoyama, H.)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, E.)[ 2 ] ; Cinar, ME (Cinar, M. E.)[ 2 ] View ResearcherID and ORCID, MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 11 Issue: 1 Pages: 133-141 Published: JUN 2010, View Journal Impact
- 2010, TEMPORAL DYNAMICS OF THE BENTHIC ASSEMBLAGE IN THE MUDDY SEDIMENTS OF THE HARBOUR OF BAIONA (GALICIA, NW IBERIAN PENINSULA), By:Moreira, J (Moreira, Juan)[ 1 ] ; Lourido, A (Lourido, Antia)[ 2 ] ; Troncoso, JS (Troncoso, Jesus S.)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID, THALASSAS, Volume: 26 Issue: 2 Pages: 9-22, Published: JUN 2010 View Journal Impact
- 2010, Brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) from the southern coast of Turkey (eastern Mediterranean): new records and revision of Amphiodia obtecta Mortensen, 1940, By:Stohr, S (Stohr, Sabine)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 2 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID, ZOOTAXA, Issue: 2483 Pages: 45-57, Published: MAY 25 2010, View Journal Impact
- 2010, Brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) from the southern coast of Turkey (eastern Mediterranean): new records and revision of Amphiodia obtecta Mortensen, 1940, By:Stohr, S (Stohr, Sabine)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 2 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID, ZOOTAXA, Issue: 2483 Pages: 45-57, Published: MAY 25 2010, View Journal Impact
- 2010, DIVERSITY, HABITAT AFFINITIES AND DIET OF OPHRYOTROCHA SPECIES (POLYCHAETA, DORVILLEIDAE) LIVING IN MEDITERRANEAN HARBOUR HABITATS By:Simonini, R (Simonini, R.)[ 1 ] ; Grandi, V (Grandi, V.)[ 1 ] ; Massamba-N'Siala, G (Massamba-N'Siala, G.)[ 1 ] ; Martino, MP (Martino, M. Pia)[ 1 ] ; Castelli, A (Castelli, A.)[ 2 ] ; Prevedelli, D (Prevedelli, D.)[ 1 ] View ResearcherID and ORCID, VIE ET MILIEU-LIFE AND ENVIRONMENT, Volume: 60 Issue: 1 Pages: 27-38 Published: MAR 2010, View Journal Impact
- 2010, Presence of the Australian spionid species, Prionospio paucipinnulata (Polychaeta: Spionidae), in the Mediterranean Sea, By:Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, Volume: 51 Issue: 3 Pages: 311-317, Published: 2010, View Journal Impact
- 2010, Presence of the Australian spionid species, Prionospio paucipinnulata (Polychaeta: Spionidae), in the Mediterranean Sea, By:Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, Volume: 51 Issue: 3 Pages: 311-317, Published: 2010, View Journal Impact
- 2010, Distribution of soft-bottom polychaetes of the Levantine coast of Turkey, eastern Mediterranean Sea By:Mutlu, E (Mutlu, Erhan)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 2 ] ; Ergev, MB (Ergev, Mehmet Betil)[ 3 ] View ResearcherID and ORCID, JOURNAL OF MARINE SYSTEMS, Volume: 79 Issue: 1-2 Pages: 23-35, DOI:, 10.1016/j.jmarsys.2009.06.003, Published: JAN 2010, View Journal Impact
- 2010, Initial data on settlement and recruitment of macrobenthic organisms on artificial substrates located over Posidonia oceanica meadows, By:Cabanellas-Reboredo, M (Cabanellas-Reboredo, Miguel)[ 1 ] ; Deudero, S (Deudero, Salud)[ 1 ] ; Alos, J (Alos, Josep)[ 2 ] ; Hendriks, I (Hendriks, Iris)[ 2 ], View ResearcherID and ORCID, MARINE BIOLOGY RESEARCH Volume: 6 Issue: 6 Pages: 591-599, Article Number: PII 926475746, DOI: 10.1080/17451000903524690, Published: 2010
- 2009, 2009, Kirkim F, Ozcan T, Katagan T FOUR SPECIES OF PARASITIC ISOPODS (ISOPODA, CYMOTHOIDAE) NEW TO THE FAUNA OF CYPRUS
- 2009, 2009, M Christodoulou, T Tzomos… Decapod crustaceans new to the fauna of Cyprus- Marine Biodiversity …, Cambridge Univ Press.
- 2009, 2009, ME KARAÇUHA, M SEZGİN…-Temporal and spatial changes of crustaceans in mixed eelgrass beds, Zostera marina L. and Z. noltii Hornem., at the Sinop peninsula coast (the southern Blac, Turk. J. Zool
- 2009, 2009, F Crocetta, W Renda…,New distributional and ecological data of some marine alien molluscs along the southern Italian coasts, - Marine Biodiversity …, Cambridge Univ Press
- 2009, 2009, F Kirkim, T Ozcan, T Katagan, Four species of parasitic isopods(Isopoda, Cymothoidae) new to the fauna of CyprusCrustaceana, 2009 - csa.com
- 2009, 2009, T Radziejewska, C Fenske…, The zebra mussel (Dreissena polymorpha) and the benthic community in a coastal Baltic lagoon: another example of enhancement? - Marine …, 2009 - interscience.wiley.com
- 2009, 2009, F Crocetta, W Renda… - New distributional and ecological data of some marine alien molluscs along the southern Italian coasts ,Marine Biodiversity …, 2009 - Cambridge Univ Press
- 2009, 2009, J MOREIRA, A LOURIDO… TEMPORAL DYNAMICS OF THE BENTHIC ASSEMBLAGE IN THE MUDDY SEDIMENTS OF THE HARBOUR OF BAIONA (GALICIA, NW IBERIAN PENINSULA …- Thalassas - webs.uvigo.es
- 2009, 2009, S GÖKPINAR, EK ÖZGEN, K YILDIZ… - Ege Denizi'nin Kuzeyinden Yakalanan Bir Sarıgöz Balığında Ceratothoa oestroides (Risso, 1826)(Isopoda: Cymothoidae),tparazitolderg.org
- 2009, A highly diverse molluscan assemblage associated with eelgrass beds (Zostera marina L.) in the Alboran Sea: Micro-habitat preference, feeding guilds and biogeographical distributionBy:Rueda, JL (Rueda, Jose L.)[ 1 ] ; Gofas, S (Gofas, Serge)[ 1 ] ; Urra, J (Urra, Javier)[ 1 ] ; Salas, C (Salas, Carmen)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID SCIENTIA MARINA, Volume: 73 Issue: 4 Pages: 679-700, DOI: 10.3989/scimar.2009.73n4679, Published: DEC 2009
- 2009, Temporal and spatial changes of crustaceans in mixed eelgrass beds, Zostera marina L. and Z. noltii Hornem., at the Sinop peninsula coast (the southern Black Sea, Turkey), By:Karacuha, ME (Karacuha, Melek Ersoy)[ 1 ] ; Sezgin, M (Sezgin, M.)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 2 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 33 Issue: 4 Pages: 375-386 DOI: 10.3906/zoo-0807-4, Published: 2009.
- 2009, 2009, Temporal and spatial changes of crustaceans in mixed eelgrass beds, Zostera marina L. and Z. noltii Hornem., at the Sinop peninsula coast (the southern Black Sea, Turkey), By:Karacuha, ME (Karacuha, Melek Ersoy)[ 1 ] ; Sezgin, M (Sezgin, M.)[ 1 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 2 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 33 Issue: 4 Pages: 375-386, DOI: 10.3906/zoo-0807-4,Published: 2009
- 2009, Species of the subgenera Aquilaspio and Prionospio (Polychaeta: Spionidae: Prionospio) from the southern coast of Turkey (Levantine Sea, eastern Mediterranean), with description of a new species and two new reports for the Mediterranean fauna, By:Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, ZOOTAXA Issue: 2275 Pages: 1-20, Published: OCT 29 2009, View Journal Impact
- 2009, Soft-bottom sipunculans in Izmir Bay (Aegean Sea, eastern Mediterranean) By:Acik, S (Acik, Sermin), ZOOTAXA, Issue: 2136 Pages: 40-48, Published: JUN 19 2009, View Journal Impact
- 2009, Distribution of polychaete species (Annelida: Polychaeta) on the polluted soft substrate of the Golden Horn Estuary (Sea of Marmara), with special emphasis on alien species By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Balkis, H (Balkis, Huesamettin)[ 2 ] ; Albayrak, S (Albayrak, Serhat)[ 2 ] ; Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Karhan, SU (Karhan, Selahattin Uensal)[ 2 ] View ResearcherID and ORCID, CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, Volume: 50 Issue: 1 Pages: 11-17,Published: 2009
- 2009, Discrete genetic boundaries of three Streblospio (Spionidae, Annelida) species and the status of S-shrubsolii By:Mahon, AR (Mahon, Andrew R.)[ 1 ] ; Mahon, HK (Mahon, Heidi K.)[ 2 ] ; Dauer, DM (Dauer, Daniel M.)[ 2 ] ; Halanych, KM (Halanych, Kenneth M.)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, MARINE BIOLOGY RESEARCH Volume: 5 Issue: 2 Pages: 172-178, DOI: 10.1080/17451000802317683, Published: 2009, View Journal Impact
- 2008, 2008 ,Cinar ME, Katagan T, Kocak F, et al. Faunal assemblages of the mussel Mytilus galloprovincialis in and around Alsancak Harbour (Izmir Bay, eastern Mediterranean) with special emphasis on alien species
- 2008, 2008 , Cinar ME, Katagan T, Ozturk B, et al. Temporal changes of soft-bottom zoobenthic communities in and around Alsancak Harbor (Izmir Bay, Aegean Sea), with special attention to the autecology of exotic species
- 2008, 2008, F KIRKIM, A KOCATAŞ, T KATAĞAN… A Report on Parasitic Isopods (Crustacea) from Marine Fishes and Decapods Collected from The Aegean Sea (Turkey)- Türkiye Parazitoloji …, 2008
- 2008, 2008, K Bakir, A Dogan, T Oezcan, F Kirkim… The effects of a fish farm on the benthic fauna near Markiz Island(Candarli Bay-Aegean Sea/Turkey)- Journal of …, - csa.com
- 2008, 2008, A Doğan, T Özcan, F Kırkım… MARKİZ ADASI (ÇANDARLI KÖRFEZİ-EGE DENİZİ) CİVARINDAKİ BALIK ÇİFTLİĞİNİN BENTİK FAUNA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, - Journal of fisheriessciences.
- 2008, 2008, JL Rueda, J Urra… -Diel and seasonal variation of a molluscan taxocoenosis associated with a Zostera marina bed in southern Spain (Alboran Sea), Helgoland Marine Research, - Springer
- 2008, 2008, E Dağlı, Z Ergen… SAROS KÖRFEZİ'NDE DAĞILIM GÖSTEREN LONGOSOMATIDAE VE SPIONIDAE (ANNELIDA: POLYCHAETA) TÜRLERİNİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK … - Journal of FisheriesSciences.
- 2008, EL Blom, S Van Ganse, L Green… -Chemosensory reception in zooplankton: the effect of 5 different amino-acids as chemical cues , Marine Chem. …, 2008 - tobistellerrand.de
- 2008, 2008, A Dogan, T Ozcan, K Bakir… - Crustacea Decapoda associated with Brachidontes pharaonis (P. Fischer, 1870)(Mollusca, Bivalvia) beds from the Levantine coasts of Turkey Crustaceana,
- 2008, 2008, AS Ateş, T Katağan, Decapod crustaceans of soft-sediments on the Aegean Sea coast of Turkey (the eastern Aegean Sea) - Oceanological and Hydrobiological Studies, 2008
- 2008, 2008,E Mutlu, B Ergev, temporal distribution of soft-bottom epibenthic fauna on the Cilician shelf (Turkey), Mediterranean Sea ,Rev. biol. trop,
- 2008, 2008, Diel and seasonal variation of a molluscan taxocoenosis associated with a Zostera marina bed in southern Spain (Alboran Sea), By:Rueda, JL (Rueda, Jose L.)[ 1 ] ; Urra, J (Urra, Javier)[ 1 ] ; Salas, C (Salas, Carmen)[ 1 ] View ResearcherID and ORCID, HELGOLAND MARINE RESEARCH, Volume: 62 Issue: 3 Pages: 227-240, DOI: 10.1007/s10152-008-0111-1, Published: SEP 2008.
- 2008, 2008, Decapod crustaceans of soft-sediments on the Aegean Sea coast of Turkey (the eastern Aegean Sea), By:Ates, AS (Ates, A. Suat); Katagan, T (Katagan, Tuncer), OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, Volume: 37 Issue: 1 Pages: 17-30, DOI: 10.2478/v10009-007-0040-3, Published: 2008,View Journal Impact
- 2008, On the Occurrence and Established Populations of the Alien Polychaete Polydora cornuta Bosc, 1802 (Polychaeta: Spionidae) in the Sea of Marmara and the Bosphorus Strait (Turkey), By:Karhan, SU (Karhan, S. Ue.)[ 1 ] ; Kalkan, E (Kalkan, E.)[ 2 ] ; Simboura, N (Simboura, N.)[ 3 ] ; Mutlu, E (Mutlu, E.)[ 4 ] ; Bekbolet, M (Bekbolet, M.)[ 2 ] View ResearcherID and ORCID, MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 9 Issue: 1 Pages: 5-19, Published: JUN 2008
- 2008, Additions to the annotated list of marine alien biota in the Mediterranean with special emphasis on Foraminifera and Parasites, By:Zenetos, A (Zenetos, A.)[ 1 ] ; Meric, E (Meric, E.)[ 2 ] ; Verlaque, M (Verlaque, M.)[ 3 ] ; Galli, P (Galli, P.)[ 4 ] ; Boudouresque, CF (Boudouresque, C. -F.)[ 3 ] ; Giangrande, A (Giangrande, A.)[ 5 ] ; Cinar, ME (Cinar, M. E.)[ 6 ] ; Bilecenoglu, M (Bilecenoglu, M.)[ 7 ], View ResearcherID and ORCID, MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 9 Issue: 1 Pages: 119-165, Published: JUN 2008, View Journal Impact
- 2008, Additions to the annotated list of marine alien biota in the Mediterranean with special emphasis on Foraminifera and Parasites, By:Zenetos, A (Zenetos, A.)[ 1 ] ; Meric, E (Meric, E.)[ 2 ] ; Verlaque, M (Verlaque, M.)[ 3 ] ; Galli, P (Galli, P.)[ 4 ] ; Boudouresque, CF (Boudouresque, C. -F.)[ 3 ] ; Giangrande, A (Giangrande, A.)[ 5 ] ; Cinar, ME (Cinar, M. E.)[ 6 ] ; Bilecenoglu, M (Bilecenoglu, M.)[ 7 ], View ResearcherID and ORCID, MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 9 Issue: 1 Pages: 119-165, Published: JUN 2008, View Journal Impact
- 2008, Faunal assemblages of the mussel Mytilus galloprovincialis in and around Alsancak Harbour (Izmir Bay, eastern Mediterranean) with special emphasis on alien species, By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ] ; Kocak, F (Kocak, Ferah)[ 2 ] ; Ozturk, B (Ozturk, Bilal)[ 1 ] ; Ergen, Z (Ergen, Zeki)[ 1 ] ; Kocatas, A (Kocatas, Ahmet)[ 1 ] ; Onen, M (Onen, Mesut)[ 1 ] ; Kirkim, F (Kirkim, Fevzi)[ 1 ] ; Bakir, K (Bakir, Kerein)[ 1 ] ; Kurt, G (Kurt, Gueley)[ 1 ] ...More, View ResearcherID and ORCID, JOURNAL OF MARINE SYSTEMS Volume: 71 Issue: 1-2 Pages: 1-17, DOI: 10.1016/j.jmarsys.2007.05.004, Published: MAY 2008, View Journal Impact
- 2008, Faunal assemblages of the mussel Mytilus galloprovincialis in and around Alsancak Harbour (Izmir Bay, eastern Mediterranean) with special emphasis on alien species, By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ] ; Kocak, F (Kocak, Ferah)[ 2 ] ; Ozturk, B (Ozturk, Bilal)[ 1 ] ; Ergen, Z (Ergen, Zeki)[ 1 ] ; Kocatas, A (Kocatas, Ahmet)[ 1 ] ; Onen, M (Onen, Mesut)[ 1 ] ; Kirkim, F (Kirkim, Fevzi)[ 1 ] ; Bakir, K (Bakir, Kerein)[ 1 ] ; Kurt, G (Kurt, Gueley)[ 1 ] ...More, View ResearcherID and ORCID, JOURNAL OF MARINE SYSTEMS Volume: 71 Issue: 1-2 Pages: 1-17, DOI: 10.1016/j.jmarsys.2007.05.004, Published: MAY 2008, View Journal Impact
- 2008, Invasion of polluted soft substratum of Izmir Bay (Aegean Sea, eastern Mediterranean) by the spionid polychaete worm, Pseudopolydora paucibranchiata (Polychaeta : Spionidae), By:Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, Volume: 49 Issue: 1 Pages: 87-96 Published: 2008, View Journal Impact
- 2008, Invasion of polluted soft substratum of Izmir Bay (Aegean Sea, eastern Mediterranean) by the spionid polychaete worm, Pseudopolydora paucibranchiata (Polychaeta : Spionidae), By:Dagli, E (Dagli, Ertan)[ 1 ] ; Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID, CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, Volume: 49 Issue: 1 Pages: 87-96 Published: 2008, View Journal Impact
- 2008, Seasonal trends of soft bottom Crustaceans of Izmir Bay (Aegean Sea), By:Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Sezgin, M (Sezgin, Murat)[ 2 ] ; Katagan, T (Katagan, Tuncer)[ 1 ] ; Onen, M (Oenen, Mesut)[ 1 ], CRUSTACEANA Volume: 81 Issue: 7 Pages: 781-795, DOI: 10.1163/156854008784771685, Published: 2008, View Journal Impact
- 2008, Decapod crustaceans of soft-sediments on the Aegean Sea coast of Turkey (the eastern Aegean Sea) By:Ates, AS (Ates, A. Suat); Katagan, T (Katagan, Tuncer), OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, Volume: 37 Issue: 1 Pages: 17-30, DOI: 10.2478/v10009-007-0040-3, Published: 2008, View Journal Impact
- 2008, Decapod crustaceans of soft-sediments on the Aegean Sea coast of Turkey (the eastern Aegean Sea) By:Ates, AS (Ates, A. Suat); Katagan, T (Katagan, Tuncer), OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, Volume: 37 Issue: 1 Pages: 17-30, DOI: 10.2478/v10009-007-0040-3, Published: 2008, View Journal Impact
- 2008, Ptenoglossa species (Mollusca : Gastropoda) distributed along the Turkish coast of the Aegean Sea By:Ozturk, B (Oztuerk, Bilal)[ 1 ] ; Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Bitlis, B (Bitlis, Banu)[ 1 ] ; Onen, M (Onen, Mesut)[ 1 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 32 Issue: 2 Pages: 201-211, Published: 2008, View Journal Impact
- 2008, Ptenoglossa species (Mollusca : Gastropoda) distributed along the Turkish coast of the Aegean Sea By:Ozturk, B (Oztuerk, Bilal)[ 1 ] ; Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Bitlis, B (Bitlis, Banu)[ 1 ] ; Onen, M (Onen, Mesut)[ 1 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 32 Issue: 2 Pages: 201-211, Published: 2008, View Journal Impact
- 2008, Ptenoglossa species (Mollusca : Gastropoda) distributed along the Turkish coast of the Aegean Sea By:Ozturk, B (Oztuerk, Bilal)[ 1 ] ; Dogan, A (Dogan, Alper)[ 1 ] ; Bitlis, B (Bitlis, Banu)[ 1 ] ; Onen, M (Onen, Mesut)[ 1 ], TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Volume: 32 Issue: 2 Pages: 201-211, Published: 2008, View Journal Impact
- 2007, Maggiore F, Keppel E Biodiversity and distribution of polychaetes and molluscs along the Dese estuary (Lagoon of Venice, Italy). HYDROBIOLOGIA. 588, 189-203
- 2007, Albayrak S, Balkis H, Cinar ME. Shallow-water soft bottom macrozoobenthic communities from edremit bay (NE Aegean Sea). BELGIAN JOURNAL OF ZOOLOGY. 137 (2). 127-132
- 2007, Matamoros L, Yildiz S, Erseus C., A new species within the genus Marionina (Enchytraeidae : Annelida : Clitellata) from the southern Black Sea. MARINE BIOLOGY RESEARCH. 3(6) 397-402
- 2007, Cinar ME, Ergen Z. The presence of Chaetozone corona (Polychaeta : Cirratulidae) in the Mediterranean Sea: an alien or a native species? CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE. 48(4). 339-346
- 2007, Pettengill JB, Wendt DE, Schug MD, et al.Biofouling likely serves as a major mode of dispersal for the polychaete tubeworm Hydroides elegans as inferred from microsatellite loci. BIOFOULING. 23(3) 161-169
- 2007, 2007, M Sezgin, T Katağan, F Kırkım…Soft-bottom crustaceans from the Saros Bay (NE Aegean Sea)
- 2007, 2007, D Innal, F Kirkim, F Erk akan The parasitic isopods, Anilocra frontalis and Anilocra physodes (Crustacea: Isopoda) on some marine fish in Antalya Gulf, Turkey
- 2007, 2007, F Kucuksezgin, F Kocak - Aquaculture Research, Effects of fish farming on nutrients and benthic community structure in the Eastern Aegean (Turkey)
- 2007, 2007, G Kurt, Z Ergen… Soft bottom Lumbrineridae (Polychaeta) species in Izmir and Saros Bays (Aegean Sea),G Kurt, Z Ergen… - Rapport de la Commission İnternational - ciesm.org
- 2007, 2007, E Dağlı, M Sezgin, T Katağan, B Öztürk, F Kırkım - Urla Limanı ve Civarı (İzmir Körfezi, Ege Denizi) Omurgasız Bentik Faunası, jfas.ege.edu.tr
- 2007, 2007, F Maggiore… - Biodiversity and distribution of polychaetes and molluscs along the Dese estuary (Lagoon of Venice,Italy), Hydrobiologia, 2007 - Springer
- 2007, 2007, S Albayrak, H Balkis… -Shallow-water soft of bottom macrozoobenthic communities from Edremit Bay (NE Aegean Sea) Belgian JournalZoology.
- 2007, 2007, M Kazak… ,On the occurrence of Bursatella leachii de Blainville, 1817 in Izmir Bay, Turkey , - Mediterranean Marine Science,
- 2007, 2007, G Yucel‐:Gier, F Kucuksezgin…Effects of fish farming on nutrients and benthic community structure in the Eastern Aegean (Turkey), - Aquaculture Research, 2007
- 2007, 2007, E DAĞLI, Z ERGEN, M E ÇINAR, TÜRKİYE KIYILARINDA BENTİK ORTAMDA YAŞAYAN SPIONIDAE (ANNELIDA, POLYCHAETA) TÜRLERİNİN ÖNEMİ
- 2007, 2007, M Sezgin, T Katağan, F Kırkım…Soft-bottom crustaceans from the Saros Bay (NE Aegean Sea) - Rapp. Comm. int. Mer Médit, 2007 - ciesm.org
- 2007, 2007, M SEZGİN, T KATAĞAN, A KOCATAŞ -SAROS KÖRFEZİ (KUZEYDOĞU EGE DENİZİ) SUBLİTTORAL BENTİK AMPHİPOD (CRUSTACEA) FAUNASI ,TÜRK SUCUL YAŞAM DERGİ ,ANTALYA
- 2007, 2007, E Okuş, A Yüksek, İN Yılmaz, A Aslan, S Yılmaz… - Marine biodiversity of Datça-Bozburun specially protected area (Southeastern Aegean Sea, Turkey) Datça-Bozburun , blackmeditjournal.org.
- 2007, On the occurrence of Bursatella leachii de Blainville, 1817 in Izmir Bay, Turkey, By:Kazak, M (Kazak, M.)[ 1 ] ; Cavas, L (Cavas, L.)[ 2 ], MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, Volume: 8 Issue: 2 Pages: 87-90, Published: DEC 2007 View Journal Impac
- 2007, Effects of fish farming on nutrients and benthic community structure in the Eastern Aegean (Turkey) By:Yucel-Gier, G (Yucel-Gier, Guzel); Kucuksezgin, F (Kucuksezgin, Filiz); Kocak, F (Kocak, Ferah) AQUACULTURE RESEARCH, Volume: 38 Issue: 3 Pages: 256-267, DOI: 10.1111/j.1365-2109.2007.01661.x, Published: MAR 5 2007, View Journal Impact
- 2007, Biofouling likely serves as a major mode of dispersal for the polychaete tubeworm Hydroides elegans as inferred from microsatellite loci, By:Pettengill, JB (Pettengill, J. B.); Wendt, DE (Wendt, D. E.); Schug, MD (Schug, M. D.); Hadfield, MG (Hadfield, M. G.), View ResearcherID and ORCID, BIOFOULING, Volume: 23 Issue: 3 Pages: 161-169 DOI: 10.1080/08927010701218952, Published: 2007, View Journal Impact
- 2007, The presence of Chaetozone corona (Polychaeta : Cirratulidae) in the Mediterranean Sea: an alien or a native species?, By:Cinar, ME (Cinar, Melih Ertan)[ 1 ] ; Ergen, Z (Ergen, Zeki)[ 1 ], View ResearcherID and ORCID CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, Volume: 48 Issue: 4 Pages: 339-346, Published: 2007, View Journal Impact
- 2007, A new species within the genus Marionina (Enchytraeidae : Annelida : Clitellata) from the southern Black Sea By:Matamoros, L (Matamoros, Lisa)[ 1 ] ; Yildiz, S (Yildiz, Seray)[ 2 ] ; Erseus, C (Erseus, Christer)[ 1 ] MARINE BIOLOGY RESEARCH, Volume: 3 Issue: 6 Pages: 397-402, DOI: 10.1080/17451000701694844, Published: 2007 View Journal Impact
- 2007, A new species within the genus Marionina (Enchytraeidae : Annelida : Clitellata) from the southern Black Sea By:Matamoros, L (Matamoros, Lisa)[ 1 ] ; Yildiz, S (Yildiz, Seray)[ 2 ] ; Erseus, C (Erseus, Christer)[ 1 ] MARINE BIOLOGY RESEARCH, Volume: 3 Issue: 6 Pages: 397-402, DOI: 10.1080/17451000701694844, Published: 2007 View Journal Impact
- 2006, Ergen Z, Cinar ME, Dagli E, et al. Seasonal dynamics of soft-bottom polychaetes in Izmir Bay (Aegean Sea, eastern Mediterranean) SCIENTIA MARINA 70: 197-207 Suppl.
- 2006, Arroyo MDC, Salas C, Rueda JL, et al. Temporal changes of mollusc populations from a Zostera marina bed in southern Spain (Alboran Sea), with biogeographic considerations MARINE ECOLOGY-AN EVOLUTIONARY PERSPECTIVE 27 (4): 417-430
- 2006, Albayrak S, Balkis H, Zenetos A, et al. Ecological quality status of coastal benthic ecosystems in the Sea of Marmara MARINE POLLUTION BULLETIN 52 (7): 790-799
- 2006, 2006 ,Kirkim F, Sezgin M, Katagan T, et al. Some benthic soft-bottom Crustaceans along the anatolian Coast of the Black Sea
- 2006, 2006, F Kirkim, A Kocatas, T Katagan Contribution to the knowledge of the free-living isopods of Aegean Sea coast of Turkey, Turk Jour. Zool,
- 2006, 2006, F KIRKIM, A KOCATAŞ, T KATAĞAN…Ege Denizi'nde (Türkiye) Örneklenen Deniz Balıkları ve Dekapodların Parazitik İzopodları (Crustacea) Üzerine Bir Rapor. - tparazitolderg.org
- 2006, 2006, MC Arroyo, C Salas, JL Rueda… - Temporal changes of mollusc populations from a Zostera marina bed in southern Spain (Alboran Sea), with biogeographic considerations.Marine Ecology, 2006 - Wiley Online Library.
- 2006, 2006, C Antoniadou, S Sarantidis… , Small-scale spatial variability of zoobenthic communities in a commercial Mediterranean port - Journal of the Marine …, 2006 - Cambridge Univ Press
- 2005, Acik S, Murina GV, Cinar ME, et al. Sipunculans from the coast of northern Cyprus (eastern Mediterranean Sea) ZOOTAXA (1077): 1-23
- 2005, 2005, F Kırkım, M Sezgin, T Katağan… - Türkiye'nin Ege Denizi Kıyılarındaki Kayalık Kommunitelerin Peracarid Crustacea Faunası, EU Journal of Fisheries …,
- 2005, 2005, K Bakir, T katagan -Crustacean diversity of the coralligenous beds of Markiz Island (Aegean coast of Turkey) - Crustaceana, 2005 - ingentaconnect.com
- 2004, 2004 ,Ahmet KOCATAŞ, Tuncer KATAĞAN, Murat SEZGİN, Fevzi KIRKIM, Cengiz KOÇAK Crustacean Diversity Among the Cystoseira Facies of the Aegean Coast of Turkey
- 2004, 2004, A Öktener…Report on Cymothoids (Crustacea, Isopoda) collected from marine fishes in Turkey
- 2004, 2004, FE Yurdabak, Crustaceans collected in upper-infralittoral zone of the Gallipoli Peninsula, Turkey Pakistan Journal of Biological Sciences,
- 2003, Cinar ME Ecological features of Syllidae (Polychaeta) from shallow-water benthic environments of the Aegean Sea, eastern Mediterranean JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM 83 (4): 737-745
- 2003, Emig CC, Cinar ME, Ergen Z Phoronida from the Eastern Mediterranean and Black Sea CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE 44 (2): 185-190
- 2002, 2002, N Simboura, A Zenetos - nameBenthic indicators to use in ecological quality classification of Mediterranean soft bottom marine ecosystems, including a new biotic index,Mediterranean Marine Science, 2002 - michele.scardi.
- 2001, 2001, ME Çinar, On the ecology of the Nereididae (Polychaeta: Annelida) in the Bay of øzmir, Aegean Sea … - Zoology in the Middle East,
- 2000, Guidetti P Temporal dynamics of Zostera marina L. off the Lagoon of Grado (northern Adriatic Sea, Italy) BOTANICA MARINA 43 (6): 541-546
- 1998, 1998 ,Kırkım,F., Ege Denizi Isopoda (Crustacea) faunasının sistematiği ve ekolojisi üzerine araştırmalar
Finished Research Projects (58 entries)- 0, 2017, Öztürk, B., Katağan, T., Çınar, M.E., Kaya, M., Doğan, A., Bakır, K.,Kırkım, F., Dağlı, E.,Aker, V., Çolak, F. İstanbul Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Projesi Kapsamında Denizel Ortam Ekolojik Tespit Raporu. DOKAY Mühendislik ve Danışmanlık Limited Şirketi/Ankara (Proje Koordinatörü T.KATAĞAN)
- 0, 2016, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat Anonim Şirketi-Bodrum, ANONİM. Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat Anonim Şirketince İzmir İli Karaburun İlçesi Ildır Körfezi Toprakada Mevkii Açıklarında Mevcut Kültür Balığı (Orkinos) Üretim Tesisi Deniz Alanında Planlanan “Alan Artırımı Projesi” Kapsamında Denizel Ortam Tespit ve Kümülatif Etki Raporu.
- 0, 2016, Tabaoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - İzmir, ANONİM.Tabaoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketince İzmir İli Urla İlçesi Demircili Mahallesi Açıklarında (Sığacık Körfezi)Yer Alan 9 Numaralı Potansiyel Üretim Alanında Planlanan “Çipura, Levrek Yetiştiriciliği Tür İlavesi, Kapasite ve Alan Artışı” Projesi Kapsamında Denizel Ortam Tespit ve Kümülatif Etki Raporu
- 0, 2016, DOKAY Mühendislik-Ankara, ANONİM. Baku-Tbılısı-Ceyhan Crude Oıl Pıpelıne Project Environmental Monitoring and Consultancy Services for the Operation Phase of Turkish Section.( Proje Koordinatörü T.KATAĞAN). Dokay Mühendislik (İzleme projesi),
- 0, 2016, İZSU projesi, Doğan, A., Çınar, M.E.,Katağan, T., Önen, M., KIRKIM, F. ve diğ. İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi Kapsamında Açılacak Sirkülasyon ve Navigasyon Kanallarının İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Etki ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Projesi.İZSU Projesi.
- Tubitak Projesi, No: 112Y393, -2016, Çınar, M.E., Katağan,T., Aysel, V., Öztürk, B.,Koçak, F., Taşkın, E., Doğan, A.,Çınar, Ş.A., Bakır, K., Kırkım, F., Dağlı, E. Akdeniz Kıyısal Sularının "İyi Ekolojik Durumunu" Belirlemeye ve İzlemeye Yönelik Korallijenli Türlere Dayalı İndikatörler (CIGESMED). 2016.
- 0, - 2015, Dokay Mühendislik-Ankara, Dokay Mühendislik-Ankara, ANONİM.Baku-Tbılısı-Ceyhan Crude Oıl Pıpelıne Project Environmental Monitoring and Consultancy Services for the Operation Phase of Turkish Section.( Proje Koordinatörü T.KATAĞAN). Dokay Mühendislik (İzleme projesi),
- Tubitak Çaydag 111Y268, 2015, ÇINAR M.E., KATAĞAN T., EGEMEN Ö., ÖNEN M., ÖZTÜRK B., ÖZTÜRK B., YILMAZ F., BİLECENOĞLU M., DOĞAN A., SEZGİN M., KIRKIM F., YOKEŞ B., ATEŞ S., TOPALOĞLU B., KURT ŞAHİN G., DAĞLI E., AÇIK ÇINAR Ş., BAKIR A.K., BAŞARAN A., AKSU M. Marmara Denizi ve Boğazlarda Bentik Omurgasız Çeşitliliği Ve Kommunite Yapıları. TUBİTAK ÇAYDAG 111Y268 nolu Proje.
- 0, - 2014, Dokay Mühendislik-Ankara, ANONİM.Baku-Tbılısı-Ceyhan Crude Oıl Pıpelıne Project Environmental Monitoring and Consultancy Services for the Operation Phase of Turkish Section.( Proje Koordinatörü T.KATAĞAN). Dokay Mühendislik (İzleme projesi),
- 0, 2014, Kırkım, F. ( SUFAK Proje Sorumlusu), Önen, M., Özel, İ., Katağan, T., Koray, T., Hoşsucu, B.,Çınar, M.E., Öztürk. B., Doğan, A., Yurga, L., Aker, V., Dağlı, E., Bakır, K., Taylan, B., Evcen, A., Önen, S., Türkçü,N., Öztoprak, B., Buharalı, S. İzmir Körfezi Denizel Ortamdaki - Fiziksel , Kimyasal , Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi Projesi, DBTE-199.
- 0, 2013, Dokay Mühendislik-Ankara, ANONİM.Baku-Tbılısı-Ceyhan Crude Oıl Pıpelıne Project Environmental Monitoring and Consultancy Services for the Operation Phase of Turkish Section.( Proje Koordinatörü T.KATAĞAN). Dokay Mühendislik (İzleme projesi),
- 0, 2013, Dokay Mühendislik-Ankara, Katağan,T.(Proje Koordinatörü). Adana İli, Yumurtalık yöresinde Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama A.Ş tarafından karasal alanda planlanan Depolama Tesisi Projesi kapsamında denizel alanın ekolojik durumunun belirlenmesi.(İzleme Projesi).
- 0, 2013, Çınar Mühendislik-TANAP, Katağan,T., Çınar,M.E.,Kaya,M., Taşkavak,E.,Öztürk,B.,Metin,C.,Önen, M., Doğan,A.,Bakır,K.,Kırkım,F.,Dağlı,E.,Akçınar,C. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı(TANAP) Projesi Denizel Eoloji Tespiti Çalışmaları. Çınar Mühendislik A.Ş. Ankara.
- 0, 2013, Kırkım, F. ( SUFAK Proje Sorumlusu), Önen, M., Özel, İ., Katağan, T., Koray, T., Hoşsucu, B.,Çınar, M.E., Öztürk. B., Doğan, A., Yurga, L., Aker, V., Dağlı, E., Bakır, K., Taylan, B., Bakır, B. B., Evcen, A., Önen, S., Çelik, Ç., Öztoprak, B. İzmir Körfezi Denizel Ortamdaki - Fiziksel , Kimyasal , Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi Projesi, DBTE-199.
- 0, - 2012, ÇINAR M.E., KATAĞAN T., ÖNEN M., BAT L., ÖZEL İ., ÖZTÜRK B., BİLECENOĞLU M., DOĞAN A., SEZGİN M., KIRKIM F., ŞAHİN F., OKUDAN ASLAN E.Ş., DAĞLI E., AKER V., BAKIR K., 2012, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi, Ege Denizi Kirlilik İzleme Final Raporu.
- 0, - 2012, Kırkım, F. ( Proje Koordinatörü), Önen, M., Egemen, Ö., Özel, İ., Katağan, T., Koray, T., Çınar, M.E., Öztürk. B., Doğan, A., Yurga, L., Aksu, M., Başaran, A., Aker, V., Dağlı, E., Bakır, K.,Tüzen, A., Bakır, B. B.,Koldagüç, S., Evcen, A., Çevirgen, F., Çamlı Yem Besicilik San. ve Tiç.A.Ş. Ildırı – Çeşme (İzmir) off-shore yetiştiriciliği tesislerinin mevsimsel izleme projesi, 2012.
- 0, - 2012, Kırkım , F. (Sufak Proje Sorumlusu), Önen, M., Özel, İ., Katağan, T., Koray, T., Hoşsucu, B.,Çınar, M.E., Öztürk. B., Doğan, A., Yurga, L., Aker, V., Dağlı, E., Bakır, K., Taylan, B., Bakır, B. B., Evcen, A., Çevirgen, F., İzmir Körfezi Denizel Ortamdaki - Fiziksel , Kimyasal , Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi Projesi, DBTE- 199.
- 0, - 2012, Dokay LTD, DOKAY Mühendislik (İzleme projesi), ANONİM. Baku-Tbılısı-Ceyhan Crude Oıl Pıpelıne Project Environmental Monitoring and Consultancy Services for the Operation Phase of Turkish Section.( Proje Koordinatörü T.KATAĞAN).
- 0, 2011, Kırkım, F., (SUFAK Proje Sorumlusu ), Önen, M., Katağan, T., Özel, İ., Koray, T., Çınar, M.E., Öztürk, B., Hoşsucu, B., Koçak, C., Doğan, A., Yurga, L., Aker, V., Dağlı, E., Bakır, K., Taylan, B. İzmir Körfezi Denizel Ortamdaki Fiziksel , Kimyasal , Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi Projesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ( 2011 ) . PROJE NO : DBTE - 199
- 0, -2011,DOKAY Mühendislik (İzleme projesi),ANONİM.Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipeline Project Environmental Monitoring and Consultancy Services for the Operation Phase of Turkish Section.
- 2010, Araştırma Projesi, Fethiye-Göçek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitlilik Tespiti Projesi, Çevre Bakanlığı Projesi, Araştırıcı
- Araştırma Projesi, 2010, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıyılarında Kıyı Balıkçılığının Yönetimi ve Çevre Entegrasyonu. K.K.T.C. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Projesi (2009-2010). Proje No: DBTE -187. Araştırmacı.
- 0, 2010, DOKAY Mühendislik (İzleme projesi),ANONİM.Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oıl Pipeline Project Environmental Monitoring and Consultancy Services for the Operation Phase of Turkish Section.
- Araştırma Projesi, 2009 , KOCATAŞ, A ., KATAĞAN , T., EGEMEN , Ö., ÖZEL, İ., KORAY, T., ÖNEN , M., KAYA , M., BÜYÜKIŞIK , B., PARLAK ,H., ÇINAR, M.E., ÖZTÜRK, B., KIRKIM, F., BİLECENOĞLU, M.,İLKYAZ, A.T., AKSU, M., YURGA, L., BAŞARAN, A., AKER,V., DOĞAN,A., ÇAKAL, Ö., KÖKSAL,Y.,DAĞLI, E., ÖZCAN, T., BAKIR, K., Baku- Tbilisi- Ceyhan Crude Oil Pipeline Project Enviromental Monitoring and Consultancy Service for the Operation Phase of Turkish Section 2009, (Proje koordinatörü T.KATAĞAN 2009 yılı raporu) (Tamamlandı).
- Araştırma Projesi, 2009, KOCATAŞ, A., KATAĞAN, T., EGEMEN, Ö., ÖZEL, İ., KORAY,T., ÖENE,M., KAYA, M., ÇINAR, M.E., ÖZTÜRK, B.,KIRKIM, F.,YURGA, L., AKER , V., DAĞLI, E., DOĞAN, A., BAKIR, K., İzmir Üçkuyular Kruvaziyer Limanının Üçkuyular Limanı Çevresindeki Flora, Fauna ve Dalyandaki Doğal Yaşama Etkileri . (Tamamlandı ).
- 0, 2009, Kırkım, F., ( SUFAK Koordinatörü), Kocataş, A., Katağan, T., Özel, İ., Koray, T., Önen, M., Çınar, M.E., Öztürk, B., Hoşsucu, B., Koçak, C., Yurga, L., Aker, V., Doğan, A., Dağlı, E., Bakır, K., Taylan, B., İzmir Körfezi Denizel Ortamdaki Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi Projesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ( 2008 - 2009 ) . PROJE NO : DBTE - 199.
- Araştırma Projesi, 2008, ANONİM. - AKUA-DEM Ildırı(Çeşme) Orkinos GeliştirmeTesisi 2006-2007 Dönemi İzleme Raporu(T.Katağan Proje koordinatörü).
- Araştırma Projesi, 2008, ANONİM. - AKUA-KOCAMAN Gerence Orkinos Yetiştirme Tesisi 2006-2007 Dönemi İzleme Raporu (T.Katağan Proje Koordinatörü)
- Araştırma Projesi, 2008, Çınar, M.E. , Katağan,T., Egemen, Ö., Öztürk, B., Koçak, F., Bilecenoğlu, M., Kırkım, F., Doğan, A., Başaran, A., Özcan,T., Açık Çınar, Ş., Dağlı,E., Bakır, A.K., Kurt Şahin , G., & Bitlis, B., Türkiye'nin Levant Denizi Kıyılarında Bulunan Zoobentik Kommunitelerin Yapısal Özellikleri ve Lessepsian Türlerin Ekosistem Üzerine Etkileri. TÜBİTAK 104 Y 065 Nolu Proje.
- Araştırma Projesi, 2007, ANONİM.Baku-Tbılısı-Ceyhan Crude Oıl Pıpelıne Project Environmental Monitoring and Consultancy Services for the Operation Phase of Turkish Section.( Proje Koordinatörü T.KATAĞAN).
- Araştırma Projesi, 2007, Önen, M., Kocataş,A.,Ergen,Z., Katağan, T., Özel, İ., Koray, T., Öztürk, B., Kırkım, F., Yurga, L., Aker, V., Doğan, A., Çoker, T., Dağlı, E., Bakır, K., İzmir Körfezi Denizel Ortamdaki Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi Projesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü . PROJE NO : DBTE - 163
- Araştırma Projesi, 2006, ANONİM(T.Katağan proje Koordinatörü - Yarımca Konteyner Terminali Projesi Kapsamındaki Deniz Alanı Hakkında Ekolojik Rapor
- Araştırma Projesi, 2006, ANONİM. - AKUA-KOCAMAN Gerence Orkinos Yetiştirme Tesisi 2005-2006 Dönemi İzleme Raporu (T.Katağan Proje Koordinatörü)
- Araştırma Projesi, 2006, ANONİM. - AKUA-DEM Ildırı(Çeşme) Orkinos GeliştirmeTesisi 2005-2006 Dönemi İzleme Raporu(T.Katağan Proje koordinatörü).
- Araştırma Projesi, 2005, ANONİM.Urban Yatçılık ve Su Ürünleri Sanayi Tic. Ltd Şti Açık Deniz Kafeslerinde Levrek- Çipura Yetiştiriciliği ÇED Ön Araştırma Raporu(Proje Koordinatörü T.KATAĞAN)
- Araştırma Projesi, 2005,ANONİM. Akua-Dem Idırı (Çeşme) Orkinos Yetiştirme Tesisi 2004-2005 İzleme Raporu. (Proje Koordinatörü T.KATAĞAN).
- Araştırma Projesi, 2005, ANONİM. Egesu Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Açık Deniz Kafeslerinde Levrek-Çipura Yetiştiriciliği ÇED Ön Araştırma Raporu. (Proje Koordinatörü T. KATAĞAN)
- Araştırma Projesi, 2005, ANONİM. Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Açık Deniz Kafeslerinde Levrek-Çipura Yetiştiriciliği ÇED Ön Araştırma Raporu (Proje Koordinatörü T.KATAĞAN)
- Araştırma Projesi, 2005, ANONİM. Çeşme Ildır Yöresinde Kurulu Off-Shore Yetiştiricilik Tesislerindeki Ekolojik Koşulların Mevsimsel Olarak İzleme Çalışması. (Proje Koordinatörü : Ö.EGEMEN)
- Araştırma Projesi, 2005, ANONİM. Mordoğan Su Ürünleri ve Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. Açık Deniz Kafeslerinde Levrek-Çipura Yetiştiriciliği ÇED Ön Araştırma Raporu. (Proje Koordinatörü T.KATAĞAN)
- Araştırma Projesi, 2004, Çınar,M.E.,Kocataş,A.,Katağan,T.,Önen,M.,Egemen,Ö.,Öztürk,B.,Koçak,F., Kırkım,F.,Dağlı,E.,Doğan,A. - Alsancak Limanı (İzmir Körfezi) ve Civarında Dağılım Gösteren Zoobentik Canlıların Mevsimsel Dinamikleri ve Gemilerle Taşınan Muhtemel Egzotik Türlerin Ekosistem Üzerine Etkileri. Ege Üniv.Bil. Araş.Rap. Proje No.2003-SÜF-005.85s.
- Araştırma Projesi, 2004, Önen, M .,(Proje Yürüyücüsü), Kocataş, A., Ergen, Z., Mater, S., Katağan, T., Özel, İ., Koray, T., Öztürk, B., Kırkım, F., Yurga, L., Aker, V., Doğan, A., Çoker, T., Koçak, C., Dağlı, E., Çolak, F.,İzmir Körfezi Denizel Ortamdaki Fiziksel, Kimyasal Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi Projesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(2003-2004). PROJE NO : DBTE - 163
- Araştırma Projesi, 2003, Kocataş,A.,Elbek,A.,Katağan,T.,v.d., - İzmir Körfezi Konteyner Terminali ÇED Çalışması.MARPORT Liman İşletmeleri Sanayii Ticaret Anonim. Şti.66s.
- Araştırma Projesi, 2003, Kocataş,A.,Katağan,T(Proje koordinatörü) ve diğerleri. - Akua-Dem Ildırı (Çeşme) Orkinos Yetiştirme Tesisi İzleme Raporu.
- Araştırma Projesi, 2003, Özfuçucu,G.F.,Katağan,T(Proje koordinatörü) ve diğ.,İkiz Adalar ve Salih Adası (Bodrum) Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesinin Olası Sonuçları.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi.
- Araştırma Projesi, 2003, Ege Denizi Ekolojik Araştırmaları Projesi , Araştırıcı , DPT- 98A040140 , (2002 -2003 ).
- Araştırma Projesi, 2003, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasularının Biyoekolojisinin Araştırılması (2003-2004). K.K.T.C. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Projesi. Proje No: DBTE - 151. Araştırmacı.
- Araştırma Projesi, 2002, Kocataş,A.,Elbek,A.,Katağan,T(Proje koordinatörü) ve diğ.,İlknak (Çandarlı)Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kapasite Artırım Projesi. ÇED Ön Araştırma Raporu.İLKNAK Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Araştırma Projesi, 2002, A.Kocataş,T.Katağan(Proje koordinatörü olarak) ve diğ. - Samsun Tekkeköy Deniz Araştırmaları Projesi. ENVY A.Ş.
- Araştırma Projesi, 2002, Kocatas,A., Katagan,T(Proje koordinatörü)., ve diğ., İskenderun (Sugözü) Deniz Ekolojisi Araştırma Projesi.ÇED Ön Araştırma Raporu. ENVY A.Ş.Ankara
- Araştırma Projesi, 2002, Kocataş,A.,Elbek,A.,Katağan,T(Proje Koordinatörü) ve diğ.. - Güllük Limanı Dip Taraması ÇED Ön Araştırma Raporu.Türkiye Denizcilik İşletmeleri.
- Araştırma Projesi, 2002, Önen, M., (Proje Yürütücüsü ) , Kocataş, A., Ergen, Z., Mater, S., Katağan, T., Özel, İ., Koray, T., Öztürk, B., Kırkım, F., Yurga, L., Aker, V., Doğan, A., Çoker, T., Koçak, C., Dağlı, E., Çolak, F., Büyük Kanal Atıksularının İzmir Körfezinde İzlenmesi Projesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi. PROJE NO : DBTE - 141
- Araştırma Projesi, 2001, Egemen,Ö.,Kocataş,A.,Ergen,Z.,Mater,S.,Öxel,T.,Katağan,T.,Koray,T.,Büyükışık,B.,Önen,M.,Elbek,A., Kırkım, F. - Ildır Koyu'nda Kurulması Planlanan Tesisin Yer Alacağı Bölgede Deniz Ekolojisi Araştırmaları. Pınar Deniz Ürünleri A.Ş:61s.
- Araştırma Projesi, 2001, Önen, M., (Proje Yürütücüsü ) , Kocataş, A., Ergen, Z., Mater, S., Katağan ,T.,Özel, İ., Koray, T., Öztürk, B., Kırkım, F., Yurga, L., Aker, V., Doğan, A., Çoker, T., Koçak, C., Dağlı, E., Çolak, F., Büyük Kanal Atıksularının İzmir Körfezinde İzlenmesi Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi. PROJE NO : DBTE - 134
- Araştırma Projesi, 2000, Özfuçucu,G.E.,Katağan,T.,Tolun,L.,Ergen,Z.,Önen,M.,Yılmaz,H.,Dereli,H.,Kırkım,F.,Morkoç,E.,Yüksel,T.,Dinçer,S.ç - Kapalı ve Yarı Kapalı Koylarda Ağ Kafeslerde Yapılan Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinin Deniz Tabanında (Bentikte) Yarattığı Çevresel Etkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma.Proje No:TAGEM/HAYSÜD/1998/12.02.008.
- 2000, Araştırma Projesi,
- Araştırma Projesi, 1999, Önen, M., ( Proje Yürütücüsü ):Kocataş, A., Ergen, Z.,Mater, S., katağan, T., Özel, İ., Koray, T., Öztürk , B., Kırkım, F., Çınar, M. E., Büyük Kanal Atıksularının İzmir Körfezinde İzlenmesi Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi. 1994 - 1998 . PROJE NO: DBTE - 098
- Araştırma Projesi, 1998, Kocataş, A., Ergen, Z., Ünsal, S., Balık, S., Özel, I., Katağan, T., Koray, T., Ustaoğlu, R., Önen, M., Mavili, S., Salman, A., Çınar, M.E., Özaydın, O., Aygen, C., Özbek, M., Öztürk, B., Kırkım, F. Omurgasizlar Veri Tabani TUBITAK
Memberships of Professional Associations (2 entries)- Biyologlar Derneği İzmir.
- Comite de Benthos du CIESM Monte Carlo (Monaco)