Akademik BilgilerBİRCAN DİNDAR
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Güneş Enerjisi Enstitüsü
--
Enerji AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: bbdindar@yahoo.com
- Telefon: 90.232.3111246 , Belgegeçer 90. 232.3438625
- Web sayfası: http://www.eusolar.ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi- Kimya, Türkiye, 1981
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi- Kimya, Türkiye, 1992
- Doktora: Ege Üniversitesi- Fen Fak. Kimya, Türkiye, 2000
- Yardımcı Doçentlik: E. Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye, 2001

Administrative / Academic Duties (3 entries)- Yrd. Doç. Dr. , E.Ü. Güneş En. Ens., 2001-
- E.Ü. GÜNEŞ ENERJİSİ ENST. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, 2001-2007
- Dr. Kimyager, 1983-2001
Other Professional Activities (3 entries)- EGE ÜNİV. TEHLİKELİ ATIKLAR KOMİSYONU ÜYESİ , 2010-In Progress
- EGE Üniv. Eğitim Komisyonu Üyesi, 2001-2010
- EGE ÜNİV. ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANLIĞI, 2001-2008
Research Interests- Kimya (4050000)
- Organik Kimya (4050200)
- Çevre Kimyası (6150101)
- Enerji (6250500)
Indexed Journal Publications (8 entries)- Ince, M., Seven, O, Dindar, B., “Synthesis, Characterization and the Photodynamic Activity against Some Gram negative and positive Bacteria of Novel Subphthalocyanine Derivative”; Gazi University Journal of Science, 25,4, 823-833 (2013).
- Dindar, B., Seven, O., "Photodegradation of 2,4-D on TiO2, ZnO and Fe2O3 by direct sunlight and concentrated sunlight" Asian Journal of Chemistry, 21, 3 (2009) 2270-2282
- Seven, O, Dindar,"Microwave-Assisted Synthesis of Some Metal-Free Phthalocyanine Derivatives and a Comparison with Conventional Methods of their Synthesis Turk J Chem 33 (2009) , 123 – 134
- Seven, O., Dindar, B., Aydemir, S., and Cilli F.: "Synthesis, properties and photodynamic activities of some Zinc(II) phthalocyanines against Escherichia coli and Staphylococcus aureus Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 12 (2008) 953-963
- Seven, O., Dindar, B., Aydemir, S., Metin, D., Ozinel, M. A., Icli, E. S.: "Solar photocatalytic disinfection of a group of bacteria and fungi aqueous suspensions with TiO2, ZnO and sahara desert dust Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry, 165 (2004) 103-107
- DİNDAR, B., İÇLİ, E. S., "Unusual photoreactivity of zinc oxide under concentrated sunlight", J. of Photochem. and Photobiol. A: Chemistry, 140 ( 2001) 263-268.
- İçli, S., Demiç, Ş., Dindar, B., Doroshenko, A, O., Timur, C., “:Photophysical and photochemical properties of a water soluble perylene diimide derivative”:, J. of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 136 ( 2000 ) 19-24.
- İçli, S., Anıl H., Dindar, B., Alankuş-Çalışkan,Ö., Yayla, Y., Doroshenko, A, O., Alp, S., “:High fluorescence emissions of some natural benzofurane derivatives isolated from Styrax officinalis”:, Turk J. Chem., 24 (2000), 199-207.

International Conference Proceedings (8 entries)- Sert, S., Dindar B., “Recent trends in supercapacitors and green chemistry approach”, SolarTR Conference & Exhibition 2014, 19-21 Kasım 2014, İzmir-Turkey.P-0073.
- Kavun, Y., Dindar, B. , Gündoğan, G., “The Synthesis and Comparison of Electrochemical and Thermal Stabilities of Hydrophilic and Hydrophobic Substituted Phthalocyanines”, 8th Turkey Nanoscience and Nanotechnology Congress , 25 – 29 Haziran 2012, Ankara-Turkey.
- Kırkpınar, B., Dindar, B., “Synthesis and Characterization of New Metalphthalocyanines Including Phthalein Groups”, 8th Turkey Nanoscience and Nanotechnology Congress , 25 – 29 Haziran 2012, Ankara-Turkey.
- Dindar, B., Gündoğan, G. “Synthesis and Characterization of Carboxylic Acid and Ester Derivatives of Phthalocyanine Compounds”, 7thNanoscience and Nanotechnology Conference, İstanbul, 27.June - 1July 2011. P3.F. 10
- Dindar, B., İnce, M., İçli, S., "Synthesis and Photodegradation Effect of New Subphthalocyanine Compound under Sunlight and Concentrated Sunlight in aquatic media", Uluslararası NanoTRIII Konferansı, 11-14 Haziran 2007, Bilkent Üniversitesi, Ankara
- DİNDAR, B., İÇLİ, S., "The comparison with photoreactivity of some metal oxides under concentrated sunlight in aquous solutions", VI. Deutsch- Türkisches Energie Symposium, İzmir, 21-24 Juni 2001.
- Dindar, B., İçli, S., XVIII Fluorescence emission studies on photodegradation of phenol under direct and concentrated sunlight., Iupac Symposium on Photochemistry, Dresden – Germany, 22 – 27th July, 2000.
- Alp, S., İçli, S., Doroshenko, A, Anıl H., Dindar, B., Alankuş-Çalışkan,Ö., Yayla, Y., High fluorescence emissions some natural benzofurane derivatives isolated from styrax officinalis., XVIII Iupac Symposium on Photochemistry, Dresden – Germany, , 22 – 27th July, 2000 ,(poster).

National Conference Proceedings (29 entries)- Dindar, B., Gündoğan, G. “Asimetrik ve simetrik ftalosiyaninlerin sentezleri ile fotokimyasal ve elektrokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması” XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 28–02 Temmuz 2010, Zonguldak P
- Yanar S., Dindar B., İrişli, S., "Resorkinol ile oluşturulan pcp tipi kıskaç ligandlar", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6–10 Ekim 2008, Mağusa-Kıbrıs
- Dindar B., "Yeni Ariltiyoeter ve Alkiltiyoeter Substitüe Grupları İçeren Çinko Ftalosiyanin Türevlerinin Sentez ve Tanımlamaları", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6–10 Ekim 2008, Mağusa-Kıbrıs
- İnce, M., Dindar B., İçli, S., 'Subftalosiyaninlerin Bromoariloksi- Türevlerinin Sentezleri ve Özelliklerinin Karşılaştırılması", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya
- 2007, Seven, Ö., Dindar B.,Gültekin, İcli, S. 'Yeni Bir Sentez Yöntemi ile Metalsiz
- Dindar, B., Gültekin B. , İçli, S., "Bazı substitue metal-porfirazinlerin sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin belirlenmesi", XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Temmuz 2006, Kayseri
- Dindar, B., İnce, M., İçli, S., "Subftalosiyaninlerin alkoksi türevlerinin sentezleri ve fotofiziksel özelliklerinin tanımlanması", XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Temmuz 2006, Kayseri
- Dindar, B., Seven, Ö., İçli, S., "Bazı Zn- ftalosiyaninlerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin belirlenmesi", XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Temmuz 2006, Kayseri
- İnce, M., Seven, Ö., Dindar, B., Içli, S., 'Asimetrik Ftalosiyanin Sentezinde Kullanılabilecek Bazı Substitüe-Subftalosiyaninlerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması', XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 2005, Kuşadası
- Seven, Ö., Işık, N.O., Dindar, B., İçli, S., 'Deri Sanayi Atık Sularında Fenol Bileşiklerinin Fotodegradasyonu', XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 2005, Kuşadası.
- BASKIN, P. , Dindar, B., İçli, S, 'E Vitamininin Sulu Ortamda Katalizör Varlığında Degradasyonu', XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 2005, Kuşadası
- Koyunoğlu, S., Dindar, B., İçli, S., "Fotokimyasal ve fotobiyolojik hidrojen üretimi", V. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU, UTES'2004, İstanbul, 26-28 Mayıs 2004
- Koyunoğlu, S., Dindar, B., "Çeşitli organik kaynaklar ve katalizörler kullanılarak fotobiyolojik yolla üretilen hidrojen gazı veriminin arttırılması", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004, 5 - 9 Temmuz 2004
- Gündoğdu, H., Ince, M., Baskin, P., Kibar, D., Dindar. B.: "Bir antiosidan türevi olan luteolinin lamba ve yoğunlaştırılmış güneş ışığı altında katalitik fotodegradasyonu", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004, 5 - 9 Temmuz 2004
- Seven, O., Dindar, B., Aydemir, S., Metin, D., Ozinel, M. A., Icli, E. S.: "Seçilen bir grup bakteri ve mantar türlerinin fotodegradasyonu", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004, 5 - 9 Temmuz 2004
- Koyunoğlu, S., Dindar, B., İçli, S., "Havuz Suyu Kullanarak Fotobiyolojik Yolla Hidrojen Gazı Eldesi", VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir, 2004, 7 - 10 Eylül 2004
- - Işık N. O., Başaran, B., Ulaş, M., Dindar, B., "Determination of Cr6+ content in leather by ıon exchange resins", 2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Şile , Istanbul- Turkey, 14- 17 September 2003
- Gündoğdu,H., Dindar, B., Baskın, P., "Zeytinkarasuyundaki antioksidanların fotokatalitik olarak parçalanması", XVII. National Chemistry Congress, Istanbul , Turkiye, 10 -13 September 2003
- Seven, O., Dindar, B., Aydemir, S., Metin, D., Özinel, M. A., Icli, E. S.: "Bazı mikroorganizma türlerinin fotodezenfeksiyonu", EBİLTEM- PROJE PAZARI, 10 – 12 Kasım 2003
- Seven,O., Dindar, B., Icli, S., Koyunoglu, S., "Photodegradation of 2,4-D Amine", XVII. National Chemistry Congress, Istanbul , Turkiye, 10 - 13 September 2003
- Dindar, B., "III. Ege Üniversitesi Geleneksel Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sanayi Sergisi, 1", 3 Mayıs 2003
- Dindar, B., Özlem Seven, İçli, S., "Fenolden salisilik asit sentezinin sulu heterojen fotokatalitik sistemlerde gerçekleştirilmesi", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya , Türkiye, 10 - 13 Eylül 2002
- Dindar, B., İçli, S., "Endüstriyel Atık Sularda Fenolik Kirliliklerin Fotokimyasal Yöntemle Detoksifikasyonu", Ödüllü Proje Sergisi 2002, EBİLTEM, 4 - 15 Kasım 2002
- Dindar, B., İçli, S., Konsantre Güneş ışınımları altında Kirli suların arıtılması için TiO2 aktivitesinde yeni bir metal oksit: ZnO, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır – Türkiye, 10 – 15 Eylül 2000.
- Dindar, B., Karapire, C., Avcıbaşı, N., Demiç, Ş.: "UV - Visible Spektroskopisi Teori ve Uygulamaları - I", 27 Ocak 2000, EBİLTEM, Bornova, İzmir.
- Dindar, B., Karapire, C., Avcıbaşı, N., Demiç, Ş.: "UV - Visible Spektroskopisi Teori ve Uygulamaları - II", 24 Şubat 2000, EBİLTEM, Bornova, İzmir.
- Dindar, B., İçli, S.: "Comparative Studies of degradation of phenol by using sodium lamp, direkt sun light and solar concentrator in the presence of photosensitizers such as TiO2, Fe2O3 and ZnO" 12th National Chemistry Congress, – Edirne – Türkiye, 7 - 11 September 1998.
- İçli, S., Alp, S., Bulut, A., Dindar, B., İcil, H., Timur, C.: "Methods of Solar Photochemical Productions ." 9th National Chemistry Congress, Trabzon – Türkiye, 20 – 24 September 1993.
- Dindar, B., İçli, S., Bulut, A. : “: Bakır (II) ve metalsiz ftalosiyaninlerin asetilli, nitro, halojenli ve sülfo türevlerinin sentezlenmesi ve özelliklerinin saptanması.”:, 8th National Chemistry Congress, İstanbul –: Türkiye, 7 - 11 Eylül,1992.

Number of References2 times self referenced.
374 times referenced by other.
Referrer Publications (374 entries)- 2015, Amplified Singlet Oxygen Generation in Semiconductor Polymer Dots for Photodynamic Cancer Therapy, Shouying Li†§, Kaiwen Chang†, Kai Sun†, Ying Tang§, Ni Cui‡, Yu Wang‡, Weiping Qin†, Hong Xu*§, andChangfeng Wu*†- ACS Appl. Mater. Interfaces, This paper described the energy-transfer amplified singlet oxygen generation in semiconductor polymer dots (Pdots) for in vitro and in vivo photodynamic therapy. Hydrophobic photosensitizer tetraphenylporphyrin was facilely doped in the nanoparticles ...
- 2015, Structure, luminescence and photocatalytic activity of Mg-doped ZnO nanoparticles prepared by auto combustion method Y Wang, X Zhao, L Duan, F Wang, H Niu, W Guo… - Materials Science in …, Abstract A series of Zn 1− x Mg x O nanoparticles with x= 0 to 0.15 were prepared by auto combustion method using citric acid as the fuel and chelating agent. Structure, luminescence and photocatalytic properties were systematically investigated by means of ...
- 2015, One-step pyrolytic synthesis of ZnO nanorods with enhanced photocatalytic activity and high photostability under visible light and UV light irradiation, N Huang, J Shu, Z Wang, M Chen, C Ren… - Journal of Alloys and …, Abstract Zinc oxide (ZnO) nanostructures with different morphologies, including nanorods, nanospheres and nanosheets, were prepared by a simple, one-step method via the pyrolysis of zinc acetate, zinc oxalate and zinc nitrate, respectively. The as-prepared ZnO ...
- 2015, Visible light photocatalytic degradation of 4-chlorophenol using C/ZnO/CdS nanocomposite, AB Lavand, YS Malghe - Journal of Saudi Chemical Society, Abstract C/ZnO/CdS nanocomposite was synthesized using the microemulsion method. Nanocomposite synthesized in the present work was characterized using X-ray diffractometer (XRD), scanning electron microscope (SEM), energy dispersive X-ray ...
- 2015, Exploitation of zinc oxide impregnated chitosan beads for the photocatalytic decolorization of an azo dye, MH Farzana, S Meenakshi - International journal of biological …, Abstract Investigations were made to evaluate and distinguish the photocatalytic decolorization of Reactive Red 2 (RR) dye using zinc oxide (ZnO) and zinc oxide impregnated chitosan beads (ZCB) under UV and visible light irradiations. To enhance the ...
- 2015, Effect of precursor concentration in the starting solution on the photocatalytic activity of ZnO thin films, V Mata, A Maldonado, M Olvera - … , Computing Science and …, Abstract—Undoped zinc oxide, ZnO, thin films were deposited on sodacalcic glass substrates by the ultrasonic spray pyrolysis technique, starting from zinc acetylacetonate as Zn precursor. Molar concentrations, varying in the 0.05-0.2 M interval, were used. The ZnO ...
- 2015, Effect of operational parameters and kinetic study on the photocatalytic degradation of m-cresol purple using irradiated ZnO in aqueous medium S Khezrianjoo… - Water Quality Research …, Abstract A detailed investigation of photocatalytic degradation of m-cresol purple (mCP) dye has been carried out in aqueous heterogeneous medium containing zinc oxide (ZnO) as the photocatalyst in a batch reactor. The effects of some parameters such as amount of ...
- 2015, Facile Synthesis of Chitosan/ZnO Composite for the Photodegradation of Rhodamine B Dye, MH Farzana, S Meenakshi - Journal of Chitin and Chitosan …, The present study describes the photocatalytic degradation of Rhodamine B dye (RB) using zinc oxide (ZnO) and chitosan/ZnO composite (CZC) under visible light irradiation. In order to enhance the photoresponse of ZnO towards visible light, the modification of ZnO was ...
- 2015, Composition optimization of ZnO-based photocatalyst arrays by scanning electrochemical microscopy and the characterization of efficient photocatalysts, YC Weng, KT Hsiao - International Journal of Hydrogen Energy, Abstract A series of ZnO-based photocatalyst arrays, composed of M-ZnO (M= Cd, Sn, Ag, Bi, Al, Fe, W, Pt, Ru and Ir) on fluorine-doped tin oxide (FTO) substrates, are fabricated using a pico-liter dispensing system. Their photocatalytic activity for a water splitting reaction is ...
- 2015, Development of photocatalysts for selective and efficient organic transformationsS Munir, DD Dionysiou, SB Khan, SM Shah… - … of Photochemistry and …, Abstract One of the main goals of organic chemists is to find easy, environmentally friendly, and cost effective methods for the synthesis of industrially important compounds. Photocatalysts have brought revolution in this regard as they make use of unlimited ...
- 2015, Synthesis and application of zinc/tin oxide nanostructures in photocatalysis and dye sensitized solar cells, SA Mahmoud, OA Fouad - Solar Energy Materials and Solar Cells, Abstract Zinc oxide (ZnO), tin oxide (SnO 2) and zinc–tin oxide (ZnO–SnO 2) nanostructures were successfully synthesized from vapor phase by heating well mixed various ratios of ZnO and/or SnO 2 powders with carbon in the temperature range of 1000–1200 C in a loosely ...
- 2015, Study on quenching effect of nitrite ions on zinc oxide modified by polyvinylpyrrolidone, H Tang, SZM So'ad, HO Lintang… - Malaysian Journal of …, Abstract Zinc oxide (ZnO) is appeared to be an attractive material for application for multidisciplinary fields, owing to its unique physical and chemical properties. In this study, ZnO was synthesized using the co-precipitation method, where the zinc acetate was used ...
- 2015, Synthesis, Characterization, and Visible Light Photocatalytic Activity of Nanosized Carbon Doped Zinc Oxide, AB Lavand, YS Malghe - International Journal of Photochemistry, ZnO precursor was prepared using microemulsion method. Precursor was calcined in a furnace in a temperature range of 300–500° C with an interval of 100° C. Precursor and calcined nanopowders were characterized using TG/DTA, XRD, FT-IR, EDX, TEM, SEM, ...
- 2015, Photocatalytic degradation of tert-butyl alcohol and tert-butyl formate using palladium-doped zinc oxide nanoparticles with UV irradiation, ZS Seddigi, SA Ahmed, A Bumajdad… - … and Water Treatment, Abstract Methyl tert-butyl ether (MTBE) is a well-known environmental pollutant. Its removal from water bodies is a challenge associated with ensuring the chemical is present only within the prescribed limits. Tert-butyl alcohol (TBA) and tert-butyl formate (TBF) are the ...
- 2015, Ultrasound-driven formation of porous metals for catalysis, J Dulle - Abstract Vom Bösewicht zum Freund und Helfer. Kavitation wurde ua von Lord Rayleigh im 19. Jahrhundert dafür verantwortlich gemacht, die Schiffsschrauben bei zu hoher Geschwindigkeit zu zerstören. Diese zerstörerische Eigenschaft wurde für diese Arbeit ...
- 2015, ZnO/clay nanoarchitectures: Synthesis, characterization and evaluation as photocatalysts, M Akkari, P Aranda, HB Rhaiem, ABH Amara… - Applied Clay …, Abstract In this work, ZnO-clay heterostructured materials have been prepared as novel nanoarchitectures by generation of ZnO nanoparticles (NP) on the surface of the clay mineral. The synthetic approach implies previous modification of the clay minerals by ...
- 2015, A comprehensive secondary ion mass spectrometry analysis of ZnO nanowalls: Correlation to photocatalytic responses, S Bayan, B Choudhury, B Satpati… - Journal of Applied Chem., We report on the visible light induced photocatalytic responses of zinc oxide (ZnO) nanostructures in the form of nanowires and nanowalls grown on aluminum substrates. Morphological and microstructural characteristics of these nanostructures have been ...
- 2015, Comparison of photocatalytic activity of zinc stannate particles and zinc stannate/zinc oxide composites for the removal of phenol from water, and a study on the effect …, MN Khan, J Dutta - Materials Science in Semiconductor Processing, Abstract Zinc stannate and composite zinc stannate/zinc oxide particles were synthesized by a precipitation method in aqueous media at room temperature. As synthesized particles were characterized by SEM, TEM and XRD. Photocatalytic degradation of 50 ppm phenol ...
- 2015, KITAP: Green Photo-active Nanomaterials: Sustainable Energy and Environment Remediation, ed. By: Nurxat Nuraje,Ramazan Asmatulu,Guido Mul Health and Environmental Aspects of Green Photo-active Nanomaterials H HAYNES, R ASMATULU - Green Photo-active
- 2015, )-Surface Modification of the ZnO Nanoparticles with γ-Aminopropyltriethoxysilane and Study of Their Photocatalytic Activity, Optical Properties and Antibacterial …,NN Rabin, J Morshed, H Akhter, M Islam… - International Journal of Chemical Reactor Engineering, International Journal of Chemical Reactor Engineering Ed. by de Lasa, Hugo / Xu, Charles Chunbao Abstract Surface modification of Zinc oxide nanoparticles (ZnO) with γ-aminopropyltriethoxy silane (APTES) was investigated. Successful surface modification of the nanoparticles was confirmed experimentally by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and Fourier ... Nurun Nahar Rabin1 / Jannatul Morshed1 / Hashi Akhter1 / Md. Saidul Islam1 / Md. Asjad Hossain1 / Md Elias1 / Md. Mahbubul Alam1 / M R Karim1 / M A Hasnat1 / Md. Nizam uddin1 / Iqbal Ahmed Siddiquey1 1Department of Chemistry, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet-3114, Bangladesh Funding: The World Academy of Sciences (TWAS) is acknowledged for encouraging us by providing a research grant (Ref: 14-050 RG/CHE/AS_G; UNESCO FR 34028605). Citation Information: International Journal of Chemical Reactor Engineering. ISSN (Online) 1542-6580, ISSN (Print) 2194-5748, DOI: 10.1515/ijcre-2015-0141,
- 2015, Interplay effects of humidity and UV light sensitivities of Zn 0.9 Mg 0.1 O nanogranular thin films, T Brouri, B Lescop, P Eliès, S Rioual - Applied Surface Science, Abstract Zn 0.9 Mg 0.1 O nanogranular thin films with a thickness of 250 nm were deposited by sol–gel spin coating process on ITO and glass substrates. Their morphology and microstructure were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray ...
- 2015, Disinfection of urban effluents using solar TiO 2 photocatalysis: A study of significance of dissolved oxygen, temperature, type of microorganism and water matrix I García-Fernández, I Fernández-Calderero… - Catalysis Today, Abstract The enhancement of current technologies used to treat polluted water is one of the most important challenges in water research. The application of physico-chemical treatments could reduce the load of chemical and biological pollutants present in WW ...
- 2015, Nanoscale Advances of Carbon-Titanium Dioxide Nanomaterials in Photocatalysis Applications, M Hamandi, M Meksi, H Kochkar - Reviews in Nanoscience …, This review mainly focuses on recent progress on photocatalysis enhancement technologies enabled by tuned nanomaterials. Recent study shows that TiO2 based nanocomposites with different morphologies (nanotubes, nanorods, nanowires...) illustrate extensive ...
- 2015, The effects of interfacial potential on antimicrobial propensity of ZnO nanoparticle, M Arakha, M Saleem, BC Mallick, S Jha - Scientific reports, The work investigates the role of interfacial potential in defining antimicrobial propensity of ZnO nanoparticle (ZnONP) against different Gram positive and Gram negative bacteria. ZnONPs with positive and negative surface potential are tested against different bacteria ...
- 2015, Eficiencias comparativas de inactivación de bacterias coliformes en efluentes municipales por fotólisis (UV) y por fotocatálisis (UV/TiO2/SiO2). Caso: depuradora de …, JC Pantoja-Espinoza, JB Proal-Nájera… - Revista mexicana de …, Resumen Se inactivaron bacterias Escherichia coli y coliformes totales presentes en efluentes municipales tratados biológicamente mediante fotólisis (radiación UV-C), así como por fotocatálisis heterogénea (UV-C/TiO 2/SiO 2), utilizando 50 L de muestra del ...
- 2015, Comparison of Infectious Agents Susceptibility to Photocatalytic Effects of Nanosized Titanium and Zinc Oxides: A Practical Approach, J Bogdan, J Zarzyńska, J Pławińska-Czarnak - Nanoscale research letters, Abstract Nanotechnology contributes towards a more effective eradication of pathogens that have emerged in hospitals, veterinary clinics, and food processing plants and that are resistant to traditional drugs or disinfectants. Since new methods of pathogens eradication ...
- 2015, The use of zinc oxide nanoparticles to enhance the antibacterial properties of light-activated polydimethylsiloxane containing crystal violet, E Ozkan, FT Ozkan, E Allan, IP Parkin - RSC Advances, Crystal violet-nanozinc mixtures were incorporated into polydimethylsiloxane (PDMS) by a simple two-step method. The antibacterial activity of the polymer was tested against Escherichia coli and Staphylococcus aureus under white light conditions comparable to ...
- 2015, Quantum dots conjugated zinc oxide nanosheets: Impeder of microbial growth and biofilm, R Patil, H Gholap, S Warule, A Banpurkar… - Applied Surface …, Abstract The grieving problem of the 21st century has been the antimicrobial resistance in pathogenic microorganisms to conventional antibiotics. Therefore, developments of novel antibacterial materials which effectively inhibit or kill such resistant microorganisms have ...
- 2015, UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NEW DELHI, SM Kasabe Recently, much attention has been focused on the development of polymer/inorganic nanohybrid materials. Inorganic semiconductors like ZnO, TiO2, MnO2, and ZrO2 have been widely examined as hybrids with polymers having synergetic or complementary properties ...
- 2015, TiO 2-based nanocoatings for preserving architectural stone surfaces: An overview, P Munafò, GB Goffredo, E Quagliarini - Construction and Building Materials, Abstract Titanium dioxide has been recently used in its nanometric form to develop smart products and coatings on several building components so as to better preserve their visual aspect, mainly by way of its very efficient photocatalytic function. The integration of further ...
- 2015, Phototreatment of Water by Organic Photosensitizers and Comparison with Inorganic Semiconductors, M Thandu, C Comuzzi, D Goi - International Journal of Photoenergy, Phototreatment of water is drawing the attention of many as a promising alternative to replace methods like chlorination, ozonization, and other oxidation processes, used in current disinfection methods limiting harmful side-products and by-products that can ...
- 2015, Photocatalytic degradation of methylene blue and inactivation of pathogenic bacteria using silver nanoparticles modified titanium dioxide thin films, HMM Ibrahim - World Journal of Microbiology and Biotechnology, Abstract Titanium dioxide (TiO 2) is a well-studied photocatalyst that is known to break down organic molecules upon ultraviolet irradiation. TiO 2 thin films were fabricated on glass substrates using the doctor-blade procedure, the film surface was modified with silver ...
- 2015, EFICIENCIAS COMPARATIVAS DE INACTIVACI ON DE BACTERIAS COLIFORMES EN EFLUENTES MUNICIPALES POR FOT OLISIS (UV) Y POR FOTOCAT …, JC Pantoja-Espinoza, JB Proal-Nájera, M Garcıa-Roig… Resumen Se inactivaron bacterias Escherichia coli y coliformes totales presentes en efluentes municipales tratados biológicamente mediante fotólisis (radiación UV-C), ası como por fotocatálisis heterogénea (UV-C/TiO2/SiO2), utilizando 50 L de muestra del ...Eficiencias comparativas de inactivación de bacterias ... www.scielo.org.mx/pdf/rmiq/.../v14n1a11.pdf yazan: JC Pantoja-Espinoza - ‎
- 2015, Importance of TiO2/UV, ZnO/UV and MgO/UV photocatalytic processes in the inactivation of infectious agents, Bogdan, J (Bogdan, Janusz)[ 1 ] ; Jackowska-Tracz, A (Jackowska-Tracz, Agnieszka)[ 1 ] ; Zarzynska, J (Zarzynska, Joanna)[ 1 ] ; Plawinska-Czarnak, J (Plawinska-Czarnak, Joanna)[ 1 ] Medycyna weterynaryjna 08/2015; 71(8):472-479. Publisher POLISH SOC VETERINARY SCIENCES EDITORIAL OFFICE, AKADEMICKA 12, 20-950 LUBLIN, POLAND Categories / Classification Research Areas:Veterinary Sciences Web of Science Categories:Veterinary Sciences Document Information Document Type:Review Language:Polish Accession Number: WOS:000359037700002 ISSN: 0025-8628
- 2015, Construction of 18-membered monometallic macrocycles by a trans-spanning ligand, S González-Montiel, S Baca-Téllez, D Martínez-Otero - Polyhedron, Abstract The metallomacrocycles 4 and 5 have been constructed by self-assembling between Pd II or Pt II with the polydentated ligand 1, 3-bis ((2-((pyridin-2-ylmethyl) thio) phenyl) thio) propane (3) and their structures were determined by IR, NMR spectroscopy, ...
- 2014, Targeted singlet oxygen generation using different DNA-interacting perylene diimide type photosensitizers, H Dinçalp, Ş Kızılok, S İçli - Journal of fluorescence, Abstract Singlet oxygen quantum yields (Φ Δ) of different perylene diimides (PDIs) containing phenyl (PDI-Ph), pyrene (PDI-Pyr), and indole (PDI-In) units in bay positions of the ring were determined using 1, 3-diphenylisobenzofuran (DPBF) method in toluene/ ...
- 2014, Toward the enhanced photoactivity and photostability of ZnO nanospheres via intimate surface coating with reduced graphene oxide, B Weng, MQ Yang, N Zhang, YJ Xu - Journal of Materials Chemistry A, A series of uniform ZnO nanospheres-reduced graphene oxide nanocomposites (ZnO-RGO NCs) with different weight addition ratios of RGO are successfully synthesized via a facile yet efficient method by intimately coating ZnO nanospheres (NSs) with RGO, which is afforded ...
- 2014, ZnO nano reactor on textiles and polymers: ex situ and in situ synthesis, application, and characterization, M Montazer, M Maali Amiri - The Journal of Physical Chemistry B, Zinc oxide consumption has increased in today's world. It is one of the most popular nanoparticles with photocatalytic activity under light illumination utilized in different industries, especially in textiles and polymers. Lately, textiles and polymers with new ...
- 2014, Photocatalytic and Antibacterial Activities of Ag/ZnO Nanocomposities Fabricated by Co-Precipitation Method, MA Subhan, MR Awal, T Ahmed, M Younus - Acta Metallurgica Sinica Abstract A Ag/ZnO nanocomposite has been synthesized and characterized for investigating its photocatalytic activity. The morphology and particle size of the Ag/ZnO was studied by scanning electron microscope (SEM) and the microstructure of the as-synthesized ...
- 2014, Controlled synthesis of 1D ZnO nanostructures via hydrothermal process, D Liu, Y Liu, R Zong, X Bai, Y Zhu - Materials Research Bulletin, Abstract ZnO nanostructures with various morphologies and sizes were successfully prepared via a hydrothermal method. The influence of precursor concentration, reaction time, solvent, reaction temperature, annexing agent and alkali source on the morphology ...
- 2014, Effects of morphology, surface area, and defect content on the photocatalytic dye degradation performance of ZnO nanostructures, NM Flores, U Pal, R Galeazzi, A Sandoval - RSC Advances, ZnO nanostructures of different morphologies were fabricated through ultrasound-assisted hydrolysis of zinc acetate at room temperature, by controlling the pH of the reaction mixture. It has been observed that the pH of the reaction solution affects both the morphology and ...
- 2014, Artificial Neural Network Modelling of Photodegradation in Suspension of Manganese Doped Zinc Oxide Nanoparticles under Visible-Light Irradiation, Y Abdollahi, A Zakaria, NA Sairi… - The artificial neural network (ANN) modeling of m-cresol photodegradation was carried out for determination of the optimum and importance values of the effective variables to achieve the maximum efficiency. The photodegradation was carried out in the suspension of ...
- 2014, A facile synthesis of nanorods of ZnO/graphene oxide composites with enhanced photocatalytic activity, J Qin, X Zhang, Y Xue, N Kittiwattanothai… - Applied Surface …, Abstract Graphene oxide (GO)–ZnO nanorods composites were successfully synthesized by a facile room-temperature approach using the colloidal coagulation effect. The samples are characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, transmission electron ...
- 2014, Preparation and photocatalytic activity of Nd doped ZnO nanoparticles, J Zhang, SJ Deng, SY Liu, JM Chen… - Materials …, As an important II-VI semiconductor, zinc oxide has attracted a great deal of attention as a photocatalytic material. The quick recombination of charge carriers is the main factor influencing the photocatalytic activity of ZnO. In order to improve the photocatalytic activity, ...
- 2014, Preparation and photocatalytic activity of Mg x Zn 1− x O thin films on silicon substrate through sol–gel process, C Liu, F Shang, G Pan, F Wang, Z Zhou, W Gong… - Applied Surface …, Abstract Magnesium doped zinc oxide (Mg x Zn 1− x O) thin films were synthesized on silicon substrate through sol–gel process. Mg 0.15 Zn 0.85 O thin films were annealed at 500–800 C and ZnO, Mg 0.1 Zn 0.9 O, Mg 0.05 Zn 0.95 O thin films were annealed at 600 ...
- 2014, Kinetics and the mechanism of the photocatalytic degradation of mesotrione in aqueous suspension and toxicity of its degradation mixtures, DV Šojić, DZ Orčić, DD Četojević-Simin… - Journal of Molecular Chem., Abstract The photocatalytic degradation of the herbicide mesotrione (0.05 mM) in aqueous suspensions of TiO 2 Degussa P25 and ZnO was examined as a function of the different operational parameters. The optimum of the catalyst loading was found to be 2.00 mg mL− ...
- 2014, Photocatalytic properties of ZnO nanostructures grown via a novel atmospheric pressure solution evaporation method, MH Momen, A Amadeh, MH Sohi… - Materials Science, Abstract In this study, a novel method named “Atmospheric Pressure Solution Evaporation (APSE)” was developed for the deposition of ZnO nanostructures on Al 2 O 3 surface. The growth of ZnO nanostructures was performed at three heating rates of 3, 4.5, and 9 C/min ...
- 2014, Solar photocatalysis: Inactivation of bacteria by smectite catalysts, SL Kuoa, EMY Wu - JOURNAL OF THE INDIAN CHEMICAL SOCIETY, Abstract: This study uses smectite clays as the catalyst carriers and exchange Ag+ and Zn2+ onto the carriers by the method of ion exchange. Meanwhile, with photocatalytic activities under the irradiation of a sodium lamp, the cell structures of bacteria in the water can be ...
- 2014, Synthesis and characterization of mixed metal oxide nanoparticles and its applications, LA Ghule - Nanotechnology involves the creation and manipulation of materials at the nanometre (nm) scale either by scaling up from single groups of atoms or by refining or reducing bulk materials. A nanometre is 1 x 10-9 m or one millionth of a millimetre. To give a sense of ...
- 2014, Photo Catalytic Removal of Sodium Dodecyl Sulfate From Aquatic Solutions With Prepared ZnO Nanocrystals and UV Irradiation, MT Samadi, MSS Dorraji, Z Atashi… - Avicenna Journal of Chem., Abstract In this study, ZnO Nano catalyst has been synthesized and examined as photo catalyst for UV-induced removal of Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) from aquatic solutions. This anionic surfactant was selected based upon its toxicity, wide use in industrial laundry ...
- 2014, Graphene Supported Small-sized ZnO Nanoparticles and Their Photocatalytic Property, XD Xie, CS Chen, SY Cao, TG Liu… - Integrated …, A simple and versatile approach was developed to support small-sized ZnO nanoparticles with 5 nm on graphene (GR) sheets by the co-precipitation method, and the photocatalytic property was evaluated. The experimental results showed that the resultant GR/ZnO ...
- 2014, Studıes towards green oxıdatıon of alcohols wıth vısıble lıght, K AKKAŞ - Conversion of alcohols to the corresponding carbonyl compounds is one of the key reactions in organic chemistry. For this, numerous methods have been developed. However, most of these methods produce environmentally hazardous waste. With this in mind, an ...
- 2014, Natalia Morales Flores, Umapada Pal,* Reina Galeazzia and Alberto Sandovalb, RSC Advances, 2014, 4, 41099, DOI: 10.1039/c4ra04522j ZnO nanostructures of different morphologies were fabricated through ultrasound-assisted hydrolysis of zinc acetate at room temperature, by controlling the pH of the reaction mixture. It has been observed that the pH of the reaction solution affects both the morphology and defect content of the nanostructures. To study the effects of morphology and other parameters like specific surface area, defect content, and surface contamination on photocatalytic activity, both the as-grown and airannealed nanostructures were tested for methylene blue (MB) degradation under UV light. While all the above mentioned parameters have been seen to affect the photocatalytic performance of ZnO nanostructures, specific surface area, defect content, and carbon contamination at the surface have been seen to be the most important parameters, and should be controlled for their application in photocatalysis. Therefore, for photocatalytic applications of ZnO nanostructures, not only their morphology or the specific surface area are important, but care should be taken to control their defect contents and surface contaminants.
- 2014, Visible light-driven photoactivity of zinc oxide impregnated chitosan beads for the detoxification of textile dyes, MH Farzana, S Meenakshi - Applied Catalysis A: General, Abstract The photocatalytic decolorization of model textile dyes, namely, Methylene blue (MB) and Rhodamine B dyes using Zinc oxide (ZnO) and Zinc oxide impregnated chitosan beads (ZCB) under UV and visible light irradiations were investigated. ZCB was ...
- 2014, Theoretical and experimental study of the photocatalytic activity of ZnO coated tubular reactor, E Ríos-Valdovinos, P Amézaga-Madrid, Materials Science, Abstract ZnO thin films were deposited inside of fused silica tubing by aerosol assisted chemical vapor deposition technique. The films were transparent, uniform, highly adherent and non-light scattering. Photocatalytic activity of internally ZnO coated tubing was ...
- 2014, ZnO/spiral-shaped glass for solar photocatalytic oxidation of Reactive Red 120, MY Ghaly, MEM Ali, L Österlund, IA Khattab… - Arabian Journal of …, Abstract ZnO/glass spiral (GS) was prepared by immobilization of ZnO on GS with facile method, and was characterized by X-ray diffraction analysis (XRD), scanning electron microscope (SEM) and the crystallite size of ZnO on GS surface was calculated. SEM ...
- 2014, Solid State Characterization of Cu-ZnoNanocomposite Synthesised Via Micro-Wave Irradiation, HS Aliyu, AH Abdullah, Z Abbas, The International Journal Of Engineering And Science (IJES) || Volume || 3 || Issue || 5 || Pages || 47-53 || 2014 || ISSN (e): 2319 – 1813 ISSN (p): 2319 – 1805. ---------------------------------------------------------ABSTRACT------------------------------------------------- The preparation of Cu-ZnO nanocomposite with average crystallite size less than 70nm was carried out successfully using commercial microwave oven operated at a low temperature ... www.theijes.com The IJES Page 47 Solid State Characterization of Cu-Zno Nanocomposite Synthesised Via Micro-Wave Irradiation 1,Hauwa Sidi Aliyu , 2,Abdul Halim Abdullah ,3,Zulkifly Abbas 1,Department of Chemistry, Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia. 2,Advance Materials and Nanotechnology Laboratory, Institute of Advance Technology Universiti Putra Malaysia. 43400 Serdang, Selangor, Malaysia. 3,Department of Chemistry, Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, Malaysi
- 2014, Doping Induced Tailoring in the Morphology, Band-Gap and Ferromagnetic Properties of Biocompatible ZnO Nanowires, Nanorods and Nanoparticles, J Iqbal, T Jan, Y Ronghai, SH Naqvi, I Ahmad - Nano-Micro Letters, Abstract The modification of nanostructured materials is of great interest due to controllable and unusual inherent properties in such materials. Single phase Fe doped ZnO nanostructures have been fabricated through simple, versatile and quick low temperature ...
- 2014, Artificial neural network modelling of photodegradation in manganese doped Zinc oxide nano-partcles suspension under visible-light irradiation, Y Abdollahi - Abstract: The artificial neural network (ANN) modeling of m-cresol photodegradation was carried out for determination the optimum and importance values of the effective variables to achieve the maximum efficiency. The photodegradation was performed in synthesis ...
- 2014, Kinetics of photodegradation of congo red dye using brick grain supported zinc oxide nanoparticles, T Devi
- 2014, Photo Catalytic Removal of Sodium Dodecyl Sulfate From Aquatic Solutions With Prepared ZnO... Mohammad TAGHI Samadi12/2014; 1(1). DOI:10.17795/ajehe-166
- 2014, Effect of solar simulated N-doped TiO 2 photocatalysis on the inactivation and antibiotic resistance of an E. coli strain in biologically treated urban wastewater, L Rizzo, D Sannino, V Vaiano, O Sacco… - Applied Catalysis B: …, Abstract The effect of N-doped TiO 2 (NDT) photocatalysis on the inactivation of an antibiotic resistant Escherichia coli strain selected from a biologically treated urban wastewater effluent was investigated. NDT was prepared by sol–gel method and characterized by ...
- 2014, Influence of aqueous media on the ROS-mediated toxicity of ZnO nanoparticles toward green fluorescent protein-expressing Escherichia coli under UV-365 irradiation Y Li, J Niu, W Zhang, L Zhang, E Shang - Langmuir, The aqueous media could affect the physicochemical properties (eg, surface charge, morphology, and aggregation) of ZnO nanoparticles (nZnO), leading to their different environmental impacts. In this study, the toxicity of nZnO toward the green fluorescent ...
- 2014, ZnO nano reactor on textiles and polymers: ex situ and in situ synthesis, application, and characterization, M Montazer, M Maali Amiri - The Journal of Physical Chemistry B, Zinc oxide consumption has increased in today's world. It is one of the most popular nanoparticles with photocatalytic activity under light illumination utilized in different industries, especially in textiles and polymers. Lately, textiles and polymers with new ...
- 2014, Metal-free disinfection effects induced by graphitic carbon nitride polymers under visible light illumination, J Huang, W Ho, X Wang - Chemical Communications, Covalent carbon nitride polymers were applied as metal-free robust catalysts for the inactivation of Escherichia coli K-12 (E. coli), a common Gram-negative bacterium, under visible light illumination. The results demonstrated that the creation of antibacterial ...
- 2014, A facile solid-state heating method for preparation of poly (3, 4-ethelenedioxythiophene)/ZnO nanocomposite and photocatalytic activity, T Abdiryim, A Ali, R Jamal, Y Osman… - Nanoscale research letters, Abstract Poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)/zinc oxide (PEDOT/ZnO) nanocomposites were prepared by a simple solid-state heating method, in which the content of ZnO was varied from 10 to 20 wt%. The structure and morphology of the composites were characterized by ...
- 2014, Eradication of Multi-drug Resistant Bacteria by Ni Doped ZnO Nanorods: Structural, Raman and optical characteristics, T Jan, J Iqbal, M Ismail, Q Mansoor, A Mahmood… - Applied Surface …, Abstract In this paper, ZnO nanorods doped with varying amounts of Ni have been prepared by chemical co-precipitation technique. Structural investigations provide the evidence that Ni is successfully doped into ZnO host matrix without having any secondary phases. ...
- 2014, Influence of Nd-doping on photocatalytic properties of TiO 2 nanoparticles and thin film coatings, D Wojcieszak, M Mazur, M Kurnatowska… - International Journal of …, Structural, optical, and photocatalytic properties of TiO2 and TiO2: Nd nanopowders and thin films composed of those materials have been compared. Titania nanoparticles with 1, 3, and 6 at.% of Nd-dopant were synthesized by sol-gel method. Additionally, thin films with the ...
- 2014, Water Disinfection by Photo-Degradation of Microorganisms Using Natural Dye-Sensitized ZnO Catalyst, SOAA Ateeq - Praise be to Allah who enable me to complete this work. Thanks and deepest appreciation to my supervisors, Prof. Hikmat Hilal for his guidelines, support and great help throughout this research, and Dr. Majdi Dweikat for his encouragement, and continuous theoretical ...
- 2014, -Insecticide effect of silver and zinc nanoparticles against Aphis nerii Boyer De Fonscolombe (Hemiptera: Aphididae), M Rouhani, MA Samih, S Kalantari - Chilean Journal of Agricultural …, The oleander aphid, Aphis nerii Boyer de Fonscolombe, is one of the common pests of ornamental plants in the families of Apocynaceae and Sclepiadaceae and distributed throughout the world, which has been responsible for the mortality of a large number of ...
- 2014, Fabrication of Multifunctional Nanofibers Against Broadspectrum Biochemical Hazard, W Yaipimai, V Intasanta - Science of Advanced Materials, Water-and airborne environmental threats could be of chemical and biological origin. In global settings, the dangers might stem from toxin chemicals such as VOC and NO x or biological microorganisms such as bacteria, virus, fungi, etc. In this present contribution, ...
- 2014, Preparation of ZnO-Polystyerne Composite Films and Investigation of Antibacterial Properties of ZnO-Polystyerne Composite Films, M Mirhosseini… - Iranian Journal of …, Background & Objectives: Nanotechnology is one of great important part of technology. Nanoparticles can be used in different applications for industrial, medical, military and personal use. The objectives of this study were preparation of Polystyrene/ZnO ...
- 2014, Testing methods for antimicrobial activity of TiO2 photocatalyst, SL Markov, AM Vidaković - Acta periodica technologica, In recent years, a lot of commercial TiO2 photocatalyst products have been developed and extensively studied for prospective and safe antimicrobial application in daily life, medicine, laboratories, food and pharmaceutical industry, waste water treatments and in ...
- 2014, Combined effect of mild heat and zinc oxide nanoparti-cle treatment for inactivating Escherichia coli, Listeria Monocytogenes and Staphylococcus aureus in …, M Mirhosseini, N Mohammadi… - Journal of Biology …, Abstract Recently, the use of metal oxide nanoparticles to control and prevent the spread of microorganisms is an ex-panding field of research. The objective of this study was conducted to validate combined heat and ZnO nano-particle (NP) treatments for ...
- 2014, The Antibacterial Activity of SnO2 Nanoparticles against Escherichia coli and Staphylococcus aureus, SM Amininezhad, A Rezvani, M Amouheidari… - Zahedan Journal of …, Background: An increasing amount of populations all over the world are reported to have no access to clean and fresh water. Some traditional chemical disinfectants (free chlorine, chloramines, and ozone) are already widely used in the water industry; alarmingly, many ...
- 2014, Inorganic compounds at regular and nanoparticle size and their anti-toxigenic fungi activity, GD Savi, VM Scussel – Abstract Zinc-compounds are inexpensive, stable and can present strong antibacterial activity; however, there are only a few studies that report its antifungal activity. Their application advantage is that Zn-compounds are utilized often as dietary supplements and ...
- 2014, Singlet oxygen generation properties of Fe-OCAP and its influence on the antibacterial and mechanical properties of Fe-OCAP/PU blends, Y Ti, D Chen - Journal of Materials Science, Abstract In this paper, the singlet oxygen generation properties of Fe-octacarboxyl acid phthalocyanine (Fe-OCAP)/polyurethane (PU) blends were investigated by ultraviolet–visible spectra. 1, 3-diphenylisobenzofuran was used as the reaction substrate to detect ...
- 2014, Synthesis, characterization and electrochemical investigation of phthalocyanines carrying 96 boron atoms, B Birsöz, I Nar, A Gül - Journal of Organometallic Chemistry, Abstract Metal-free and Co (II)-phthalocyanines carrying eight dodecaborate substituents (96 boron atoms) on the peripheral positions were synthesized in a multistep reaction sequence. The first step of the preparation of metal-free and Co (II) target phthalocyanines ...
- 2014, Alkyd artists' paints: Do pigments affect the stability of the resin, A TG and DSC study on fast-drying oil colours, C Duce, L Bernazzani, E Bramanti, A Spepi… - Polymer Degradation …, Abstract We studied ten alkyd artists' paints from the Griffin Alkyd,“fast drying oil colours” series (Winsor & Newton) in order to evaluate the effect of pigment–binder interactions on the stability of the alkyd resin. The literature on alkyd paints has focused above all on the ...
- 2014, Microwave-assisted synthesis and characterization of Co (II) phthalocyanine and investigation of its catalytic activity on 4-nitrophenol oxidation, ET SAKA, Z BIYIKLIOĞLU… - Turkish Journal of …, 2 Abstract: In this study, new cobalt phthalocyanine containing a 2-(2-benzothiazolylthio) ethoxy group at peripheral positions has been synthesized and characterized by spectroscopic methods (IR, UV-Vis elemental analysis, and mass spectroscopies). ...
- 2014, Synthesis of Copper Phthalocyanine Blue Pigment: Comparative Evaluations of Fusion, Solvent and Microwave Techniques, YE Bhoge, TD Deshpande, VJ Patil, NP Badgujar… -
- 2014, Synthesis and characterization of new metallophthalocyanines containing O4 S2 mixed-donor substituted macrocyclic groups, MB KILIÇASLAN, H Kantekin - Turkish Journal of Chemistry, Abstract: New phthalocyanine compounds containing mixed-donor substituted macrocyclic groups were synthesized. The complexes of metal phthalocyanines 3–5 were prepared by the reaction of 2 to get dinitrile derivative complexes by means of the corresponding ...
- 2013, Boron-Fluorine Photosensitizers for Photodynamic Therapy, L Yao, S Xiao, F Dan - Journal of Chemistry..
- 2013, Visible light driven type II heterostructures and their enhanced photocatalysis properties: a review Y Wang, Q Wang, X Zhan, F Wang, M Safdar, J He - Nanoscale,
- 2013, Enhanced photocatalytic activity of ZnO/CuO nanocomposite for the degradation of textile dye on visible light illumination R Saravanan, S Karthikeyan, VK Gupta… - Materials Science and …,
- 2013, Controlled fabrication and photocatalytic properties of a three-dimensional ZnO nanowire/reduced graphene oxide/CdS heterostructure on carbon cloth, Y Wang, F Wang, J He - Nanoscale,
- 2013, Facile synthesis of ZnO/TiO2 core–shell nanostructures and their photocatalytic activities, RA Rakkesh, S Balakumar - 2013 - ingentaconnect.com Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Volume 13, Number 1, January 2013, pp. 370-376(7)
- 2013, Exploration of the active species in the photocatalytic degradation of methyl orange under UV light irradiation, W Li, D Li, J Wang, Y Shao, J You, F Teng - Journal of Molecular Catalysis A …,
- 2013, ZnO/carbon quantum dots heterostructure with enhanced photocatalytic properties Y Li, BP Zhang, JX Zhao, ZH Ge, XK Zhao, L Zou - Applied Surface Science, Zinc oxide (ZnO)/carbon quantum dots (CQDs) heterostructure has been prepared via a sol–gel approach combined with a spin-coating processing and the CQDs obtained by a simple method. The samples are characterized by using transmission electron microscopy, X-ray ...
- 2013, Photodegradation and photostabilization of polymers, especially polystyrene: review, E Yousif, R Haddad - SpringerPlus, Abstract Exposure to ultraviolet (UV) radiation may cause the significant degradation of many materials. UV radiation causes photooxidative degradation which results in breaking of the polymer chains, produces free radical and reduces the molecular weight, causing ...
- 2013, Preparation and characterization of dispersive carbon-coupling ZnO photocatalysts, HF Yu, HY Chou - Powder Technology, Dispersive carbon-coupling ZnO particles (C/ZnO) with smaller particle sizes and higher specific surface area were produced using a method combining precipitation and combustion techniques. Glucose was added in the production procedure to act as fuel to ...
- 2013, Synthesis and characterization of ZnO-TiO2 nanocomposites and their application as photocatalysts MA Habib, MT Shahadat, NM Bahadur, IMI Ismail… - International Nano …, Abstract Nanocomposite ZnO-TiO 2 powders of varying ZnO/TiO 2 molar ratios have been prepared from their salt/compound by heating at 600° C and 900° C and characterized using scanning electron microscope and X-ray diffraction techniques. The nanosized powders ...
- 2013, Preparation, characterizations and its application of heterogeneous Fenton catalyst for the treatment of synthetic phenol solution S Karthikeyan, R Boopathy, VK Gupta… - Journal of Molecular …, Fe–Co–Al trimetal oxide (TMO) was prepared by the sol–gel route for the oxidation of phenol solution by catalytic wet peroxide oxidation (CWPO) method. The characteristic of Fe–Co–Al was carried out. The size of the catalyst was found to be between 1 and 5μm with good ...
- 2013, A simple ball milling method for the preparation of p-CuO/n-ZnO nanocomposite photocatalysts with high photocatalytic activity BB Sapkota, SR Mishra - Journal of nanoscience and …, The p–n junction photocatalyst, p-CuO/n-ZnO, was prepared via ball milling of ZnO and CuO nanoparticles in water. The structural, optical, and surface properties of the p–n junction photocatalyst p-CuO/n-ZnO were characterized by X-ray diffraction (XRD), transmission ...
- 2013, Photocatalytic degradation of chlorophenols under direct solar radiation in the presence of ZnO catalyst, MM Ba-Abbad, AAH Kadhum, AB Mohamad… - Research on Chemical …, Abstract The photocatalytic degradation of chlorophenols was evaluated under direct solar radiation using commercial ZnO catalyst. Effects of several parameters such as a catalyst loading, pH of solution and initial concentration on the degradation process have been ...
- 2013, Microstructure, growth process and enhanced photocatalytic activity of immobilized hierarchical ZnO nanostructures, Y Liu, N Zhao, W Gao - RSC Advances, The hierarchical ZnO nanostructures, branched nanorods, were prepared through a multi-step growth method on glass substrates without any capping agents. The process includes magnetron sputtering deposition of ZnO seed particles and hydrothermal growth of ZnO ...
- 2013, Photocatalytic degradation of Acid Yellow 36 using Zinc Oxide photocatalyst in aqueous media, HD Revanasiddappa - Journal of Catalysts, A detailed investigation of photocatalytic degradation of Acid Yellow 36 (AY36) has been carried out in aqueous heterogeneous medium containing ZnO as photocatalyst in a batch reactor. The effects of some parameters such as pH, catalyst loading, and ethanol ...
- 2013, Kinetics and photodegradation study of aqueous methyl tert-butyl ether using zinc oxide: The effect of particle size, ZS Seddigi, SA Ahmed, SP Ansari, E Danish… - International Journal of …, Zinc oxide of different average particle sizes 25 nm, 59 nm, and 421 nm as applied in the photodegradation of MTBE. This study was carried out in a batch photoreactor having a high pressure mercury lamp. Zinc oxide of particle size of 421 nm was found to be the most ...
- 2013, Solar light assisted photocatalysis of water using a zinc oxide semiconductor, SS Shinde, CH Bhosale… - Journal of Semiconductors, Abstract: The photocatalytic decomposition of an eco-persistent AO7 dye with sunlight in an oxygenated aqueous suspension has been studied under a nano-crystalline hexagonal ZnO photocatalyst. The effect of substrate temperature on the structural, morphological and ...
- 2013, Photocatalytic activities of multilayered ZnO-based thin films prepared by sol–gel route: effect of SnO2 heterojunction layer, N Talebian, MR Nilforoushan… - Journal of sol-gel science …, Abstract In present study, ZnO/SnO 2/ZnO/SnO 2/ZnO multi–layer, ZnO/SnO 2/ZnO triple layer and ZnO single layer films have been deposited on glass substrate by sol–gel dip–coating technique. The structural and optical properties of thin films have been ...
- 2013, Photocatalytic nanooxides: the case of TiO 2 and ZnO, A Iglesias-Juez, A Kubacka, G Colón… - … , New and of the …, Despite differences in their character and proposed utilization, most of the photoinduced processes that have been successfully exploited have the same origin. Typically, a semiconductor is excited by light energy higher than the band gap which results in ...
- 2013, Recent development on titania based mixed oxide photocatalysts for environmental application under visible light, N Aman, T Mishra - Materials Science Forum, Abstract: In the recent years most of the studies are confined to the mixing of ZrO2, SiO2, WO4 or ceria with titania in different composition so as to stabilize anatase phase, maintain high surface area and increase visible light absorption for better photocatalytic activity. Method of ...
- 2013, Photodegradation of Phenol Using g-Al2O3 Supported Nano-ZnO, Y Zhao, R Kang, Z Du, H Dong - Asian Journal of Chemistry, Abstract The g-Al2O3 supported nano-ZnO was prepared by impregnating g-Al2O3 with zinc-ammonia solution. The as-prepared samples were analyzed by XRD, SEM and BET. Phenol was used as a probe to evaluate the photocatalytic activity of the g-Al2O3 supported nano- ...
- 2013, The photocatalytic degradation of cationic surfactant from wastewater in the presence of nano-zinc oxide using Taguchi method, M Giahi, A Moradidoost, MA Bagherinia… - Russian Journal of …, Abstract The photocatalytic degradation of cetyl pyridinium chloride (CPC) has been investigated in aqueous phase using ultraviolet (UV) and ZnO nanopowder. Kinetic analysis showed that the extent of surfactant photocatalytic degradation can be fitted with pseudo- ...
- 2013, Estudo da potencialidade da fotocatálise heterogênea (TiO2 e ZnO) e dos processos Fenton para remediação de águas contaminadas pelos estrogênios …
- 2013, TiO2 and ZnO mediated photocatalytic degradation of E2 and EE2 estrogens BA Marinho, MV de Liz, ERL Tiburtius… - Photochemical & …, In this work, the photocatalytic degradation of selected estrogens (E2 and EE2) was evaluated, using bench-scale and continuous treatment systems assisted by artificial UV-A and solar radiation. Processes based on the use of TiO2 permit an efficient degradation of ...
- 2013, ZnO nanocapsules for photocatalytic degradation of thionine dye A Umar - This paper reports the successful synthesis of ZnO nanocapsules and their utilization as a photocatalyst for photocatalytic degradation of thionine. The nanocapsules were synthesized by facile hydrothermal process and characterized in detail in terms of their ...
- 2013, Solar light assisted photocatalysis of water using a zinc oxide semiconductor S S. Shinde CH Bhosale Y. Rajpure, Vol.1. 34, No. 4 JournaI of Semiconductors, Electrochemical Materials Laboratory, Department of Physics, Shivaji University, Kolhapur ...
- 2013, Removal Of Methylene Blue Using Spent Bleaching Earth Doped With Zinc Oxide Under Visible Light, JHI Wong - Batch experiments are carried out to remove cationic dye, methylene blue (MB), using spent bleaching earth (SBE) as an adsorbent and zinc oxide as the photocatalyst. Spent bleaching earth is a waste that inevitably generated from edible oil processing. Meanwhile, zinc ...
- 2013, Efficiency of neonicotinoids photocatalytic degradation by using annular slurry reactor ND Banić, BF Abramović, DV Šojić, JB Krstić… - Chemical Engineering …, Abstract This article is concerned with the kinetics of the photocatalytic degradation of four neonicotinoids insecticides as active ingredients (AIs) in their commercial formulations by using the annular slurry reactor (ASR). For all AIs, more effective photodegradation was ...
- 2013, Synthesis of Vertically-Aligned Zinc Oxide Nanowires and Their Applications as Photocatalysts, Q Zhou Zinc oxide (ZnO) nanostructures, especially nanowires, have been one of the most important semiconductive materials used for photocatalysis due to their unique material properties and remarkable performance. In this project, vertically-aligned ZnO nanowires on glass ...
- 2013, Controllable synthesis of ZnO nanoparticles and their morphology-dependent antibacterial and optical properties, N Talebian, SM Amininezhad, M Doudi - Journal of Photochemistry and Photobiology, ZnO materials with different morphologies have been synthesized via a simple solvothermal method using different solvents without any catalysts, templates or surfactants. The ZnO samples are employed in the inactivation of gram-negative Escherichia coli and gram- ...
- 2013, Biodegradable polycaprolactone-titania nanocomposites: Preparation, characterization and antimicrobial properties, A Muñoz-Bonilla, ML Cerrada… - International journal of …, Abstract: Nanocomposites obtained from the incorporation of synthesized TiO 2 nanoparticles (≈ 10 nm average primary particle size) in different amounts, ranging from 0.5 to 5 wt.%, into a biodegradable polycaprolactone matrix are achieved via a straightforward ...
- 2013, Spectrophotometric studies of photo-induced degradation of Tertrodirect Light Blue (TLB) using a nanostructure zinc zirconate composite, MH Habibi, E Askari - Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Zinc zirconate nanopowder (ZZN) photocatalyst was prepared by sol–gel method using zinc acetate and zirconium acetylacetonate as precursors. The optimal calcination temperature was 800° C and ZnZrO3 phase was formed. The structural and morphology properties of ...
- 2013, Experimental and theoretical investigation into the elimination of organic pollutants from solution by layered double hydroxides, X Liu, X Zhao, Y Zhu, F Zhang - Applied Catalysis B: Environmental, This work aims at revealing the role of pristine layered double hydroxide (LDH) materials in the elimination of organic pollutants from solution. Typical LDH samples, ZnCr-and MgAl-LDHs (with Zn2+/Cr3+ or Mg2+/Al3+ molar ratio 2), are prepared and used for the removal ...
- 2013, Antifungal properties of Zinc‐compounds against toxigenic fungi and mycotoxin GD Savi, AJ Bortoluzzi… - International Journal of …, Summary Antifungal and antimycotoxin properties of zinc (Zn) compounds were evaluated against toxigenic strains of Fusarium graminearum, Penicillium citrinum and Aspergillus flavus. In addition, was verified the activity of these Zn-compounds on conidia production, ...
- 2013, Solar photocatalytic inactivation of Fusarium solani over TiO2 nanomaterials with controlled morphology—Formic acid effect, A Turki, H Kochkar, I García-Fernández, MI Polo-López… - Catalysis Today, Photocatalysis is a well known efficient process for the decontamination of wastewaters pollutants. In the last decade an intense research was focused on the elaboration of well tuned TiO2 photocatalysts with the basic idea to understand the relationship between ...
- 2013, Post-treatment of secondary wastewater treatment plant effluent using a two-stage fluidized bed bioreactor system, GH Safari, K Yetilmezsoy, AH Mahvi… - … Health Science and …, Abstract The aim of this study was to investigate the performance of a two-stage fluidized bed reactor (FBR) system for the post-treatment of secondary wastewater treatment plant effluents (Shahrak Gharb, Tehran, Iran). The proposed treatment scheme was evaluated ...
- 2013, Effect of zinc compounds on Fusarium verticillioides growth, hyphae alterations, conidia, and fumonisin production, GD Savi, V Vitorino, AJ Bortoluzzi… - Journal of the Science …, BACKGROUND Several strategies are used to eliminate toxigenic fungi that produce fumonisins in grains. Fusarium verticillioides can be controlled by the application of synthetic fungicides in the field or during storage. However, there may also be residuals, which may ...
- 2013, Preventing fungal growth in wood by titanium dioxide nanoparticles G De Filpo, AM Palermo, F Rachiele… - International …, Abstract Fungi play a considerable role in the deterioration of cultural heritage, as their contamination favours the decay of the materials used for historical art objects. Fungus prevention, the treatment of contaminated objects and their successive conservation are ...
- 2013, Antimicrobial activities of basic magnesium hypochlorite nanoparticles on Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus, L Xu, Z Tang, J Zhang, J Du, N Li… - Journal of …, The basic magnesium hypochlorite (BMH) nanoparticles were prepared by two micro-emulsion techniques. The antimicrobial activities of BMH nanoparticles on Escherichia coli (E. coli) and Staphylococcus aureus (S. aureus) were investigated. The BMH ...
- 2013, Studies on ZnO Nanorods Synthesized by Hydrothermal Method and their Characterization, BH Soni, MP Deshpande, SV Bhatt… - Журнал нано-та …, ZnO nanorods, with a wide band gap of 3.37 eV have been attracting much attention due to its wide range of applications. Looking to this aspect in the present paper, ZnO nanorods were synthesized by hydrothermal method at 120 C for 2 hrs in an autoclave by using zinc ...
- 2013, Effective factor on antibacterial characteristics of Mg 1− X Ni XO solid solution T Ohira, O Yamamoto - Chemical Engineering Research and Design, Mg1− XNiXO solid solution powder samples with different chemical compositions were prepared by heating MgO–NiO mixtures at 1300° C for 12h in air. From XRD measurement, all powder samples were indexed as a single phase of cubic structure, of which the ...
- 2013, Role of TiO 2 morphological characteristics in EVOH–TiO 2 nanocomposite films: self-degradation and self-cleaning properties, KC Christoforidis, A Kubacka, M Ferrer, ML Cerrada… - RSC Advances, The role of TiO2 morphological characteristics in the ultimate performance of advanced, light-triggered EVOH–TiO2 nanocomposite films is analyzed using four different inorganic anatase-TiO2 materials obtained from the same initial solid precursor. Morphological ...
- 2013, Photocatalysts for Solar-Induced Water Disinfection: New Developments and Opportunities, WJ Wang, JC Yu, PK Wong - Materials Science Forum, 1Department of Chemistry and Institute of Environment, Energy and Sustainability, and 2 School of Life Sciences, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, NT, Hong Kong, CHINA awanjun2090@yahoo.com.hk, bjimyu@cuhk.edu.hk(corresponding author), cpkwong@ ...
- 2013, Non-traditional Methods for Controlling Maize Late Wilt Disease Caused by Cephalosporium maydis, AM Hamza, GA El-Kot, S El-Moghazy - Egyptian Journal of Biological Pest Control, 23(1), 2013, 87-93 2013
- 2013, Compréhension des mécanismes lors de la photocatalyse appliquée à la dégradation des microorganismes: application au traitement de l'air et aux textiles auto- …, G Carre - Résumé L'objectif principal de ce travail est d'étudier les mécanismes d'oxydation lors de la photocatalyse (TiO2 irradié sous UV-A) appliquée à la dégradation des microorganismes et leurs effets sur les composants cellulaires. L'étude de l'efficacité antimicrobienne de TiO2 ...
- 2013, Metallophthalocyanines for antimicrobial photodynamic therapy: an overview of our experience, VN Mantareva, I Angelov, D Wöhrle… - Journal of Porphyrins …, The series of metal phthalocyanine complexes of Zn (II), Al (III), Ga (III), In (III), Si (IV), Ge (IV) were synthesized and investigated as antimicrobial photodynamic agents. The high photodynamic inactivation was shown with the complexes of Zn (II), Ga (III) and Si (IV) ...
- 2013, Metallophthalocyanines for antimicrobial photodynamic therapy: an overview of our experience, VN Mantareva, I Angelov, D Wöhrle… - Journal of Porphyrins …, The series of metal phthalocyanine complexes of Zn (II), Al (III), Ga (III), In (III), Si (IV), Ge (IV) were synthesized and investigated as antimicrobial photodynamic agents. The high photodynamic inactivation was shown with the complexes of Zn (II), Ga (III) and Si (IV) ...
- 2013, Synthesis, characterization and the photodynamic activity against some Gram negative and positive bacteria of novel subphthalocyanine derivative, B Dindar, M Ince, Ö Seven - Gazi University Journal of …, ABSTRACT A specific tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) Subphthalocyaninehydroxyde (SubPc-1) derivative was synthesized and the structure of SubPc-1 was confirmed by UV-Vis, Fluorescence, FTIR, 1H NMR, 13C NMR and MALDI-TOF-MS spectroscopy. Its ...
- 2013, New soluble peripherally tetra-substituted Co (II), Fe (II) phthalocyanines: Synthesis, spectroscopic characterization and their catalytic activity in cyclohexene oxidation, ET Saka, D Çakır, Z Bıyıklıoğlu, H Kantekin - Dyes and Pigments, New 4-{2-[3-(diethylamino) phenoxy] ethoxy} phthalonitrile 3 was obtained from 2-[3-(diethylamino) phenoxy] ethanol 1 and 4-nitrophthalonitrile 2 with K2CO3 in DMF at 50° C. The novel iron (II) and cobalt (II) phthalocyanine complexes 4 and 5 were prepared by the ...
- 2013, Synthesis and characterization of copper phthalocyanine and tetracarboxamide copper phthalocyanine deposited mica-titania pigments, BB Topuz, G Gündüz, B Mavis, Ü Çolak - Dyes and Pigments, Combination pigments were synthesized by the deposition of copper phthalocyanine and tetracarboxamide copper phthalocyanine on a mica-titania pigment in dimethyl formamide solvent to improve color properties. The FT-IR and XRD analyses were performed to ...
- 2013, Evaluation of Nano photocatalytic process application by ZNO nano particle and UV on benzene removal from synthetic air, HR Nassehinia, M Gholami, A JonidiJafari… - Asian J …, Ornament painting and insects repellent solvents based on organic compounds, especially benzene compounds, were widely used in recent years. Exposure to gaseous benzene causes carcinogen and acute and chronic skin disease and even adverse effects on the ...
- 2013, Theoretical studies on the reaction mechanism of photocatalytic degradation of ethylene in gas phase over TiO2, HM Bi, JP Hu, PT Xie, XQ Chai, Y Liu… - Asian Journal of …, Abstract The reaction mechanism of photocatalytic degradation of ethylene in gas phase over titanium dioxide (TiO2) was investigated by using B3LYP methods with the 6-311G basis sets and reaction channels were found. Geometries of the reactants predicted that ...
- 2012, Amna, T., Hassan, M. S., Barakat, N. A. M., Pandeya, D. R., Hong, S. T., Khil, M.-S., & Kim, H. Y. (2012). Antibacterial activity and interaction mechanism of electrospun zinc-doped titania nanofibers. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 93(2), 743-751. doi:10.1007/s00253-011-3459-0
- 2012, Fu, D., Han, G., & Meng, C. (2012). Size-controlled synthesis and photocatalytic degradation properties of nano-sized ZnO nanorods. MATERIALS LETTERS, 72, 53-56. doi:10.1016/j.matlet.2011.12.047
- 2012, Fu, D., Han, G., Chang, Y., & Dong, J. (2012). The synthesis and properties of ZnO-graphene nano hybrid for photodegradation of organic pollutant in water. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 132(2-3), 673-681. doi:10.1016/j.matchemphys.2011.11.085
- 2012, Gordon, T., Kopel, M., Grinblat, J., Banin, E., & Margel, S. (2012). New synthesis, characterization and antibacterial properties of porous ZnO and C-ZnO micrometre-sized particles of narrow size distribution. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 22(8), 3614-3623. doi:10.1039/c2jm15510a
- 2012, Jeena, V., & Robinson, R. S. (2012). Convenient photooxidation of alcohols using dye sensitised zinc oxide in combination with silver nitrate and TEMPO. CHEMICAL COMMUNICATIONS, 48(2), 299-301. doi:10.1039/c1cc15790f
- 2012, Jeena, V., & Robinson, R. S. (2012). Convenient photooxidation of alcohols using dye sensitised semiconductors in combination with silver nitrate and TEMPO - an electron paramagnetic resonance study. DALTON TRANSACTIONS, 41(11), 3134-3137. doi:10.1039/c2dt12030e
- 2012, Joonwichien, S., Yamasue, E., Okumura, H., & Ishihara, K. N. (2012). Effect of Static Magnetic Field on Photocatalytic Degradation of Methylene Blue over ZnO and TiO2 Powders. APPLIED MAGNETIC RESONANCE, 42(1), 17-28. doi:10.1007/s00723-011-0270-0
- 2012, Lak, A., Simchi, A., & Nemati, Z. A. (2012). Photocatalytic activity of TiO2-capped ZnO nanoparticles. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 23(2), 361-369. doi:10.1007/s10854-011-0396-8
- 2012, Lin, C.-C., & Chiang, Y.-J. (2012). Preparation of coupled ZnO/SnO2 photocatalysts using a rotating packed bed. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 181, 196-205. doi:10.1016/j.cej.2011.11.062
- 2012, Marin, M. L., Santos-Juanes, L., Arques, A., Amat, A. M., & Miranda, M. A. (2012). Organic Photocatalysts for the Oxidation of Pollutants and Model Compounds. CHEMICAL REVIEWS, 112(3), 1710-1750. doi:10.1021/cr2000543
- 2012, Mohamed, R. M., McKinney, D. L., & Sigmund, W. M. (2012). Enhanced nanocatalysts. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS, 73(1), 1-13. doi:10.1016/j.mser.2011.09.001
- 2012, Ohira, T., & Yamamoto, O. (2012). Correlation between antibacterial activity and crystallite size on ceramics. CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 68(1), 355-361. doi:10.1016/j.ces.2011.09.043
- 2012, Rahim, S., Radiman, S., & Hamzah, A. (2012). Inactivation of Escherichia coli Under Fluorescent Lamp using TiO2 Nanoparticles Synthesized Via Sol Gel Method. SAINS MALAYSIANA, 41(2), 219-224.
- 2012, Silija, P., Yaakob, Z., Suraja, V., Binitha, N. N., & Akmal, Z. S. (2012). An Enthusiastic Glance in to the Visible Responsive Photocatalysts for Energy Production and Pollutant Removal, with Special Emphasis on Titania. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY. doi:10.1155/2012/503839
- 2012, Tatlidil, I., Bacaksiz, E., Buruk, C. K., Breen, C., & Sokmen, M. (2012). A short literature survey on iron and cobalt ion doped TiO2 thin films and photocatalytic activity of these films against fungi. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 517, 80-86. doi:10.1016/j.jallcom.2011.12.023
- 2012, The synthesis and properties of ZnO–graphene nano hybrid for photodegradation of organic pollutant in water D Fu, G Han, Y Chang, J Dong - Materials Chemistry and Physics, 2012 - Elsevier
- 2012, The synthesis and properties of ZnO–graphene nano hybrid for photodegradation of organic pollutant in water D Fu, G Han, Y Chang, J Dong - Materials Chemistry and Physics, 2012 - Elsevier
- 2012, The synthesis and properties of ZnO–graphene nano hybrid for photodegradation of organic pollutant in water D Fu, G Han, Y Chang, J Dong - Materials Chemistry and Physics, 2012 - Elsevier
- 2012, A survey of photocatalytic materials for environmental remediation, A Di Paola, E García-López, G Marcì… - Journal of hazardous …,- Elsevier
- 2012, The synthesis and properties of ZnO–graphene nano hybrid for photodegradation of organic pollutant in water D Fu, G Han, Y Chang, J Dong - Materials Chemistry and Physics,- Elsevier The nano-sized zinc oxide–graphene oxide (ZnO–GO) hybrid has been prepared by using GO dispersed in the ethanol as carrier, zinc acetate dihydrate and lithium hydroxide monohydrate as reactant. Then the nano-sized hybrid material of ZnO–graphene (ZnO–G) ...
- 2012, An efficient nanostructured Ag 2 S–ZnO for degradation of Acid Black 1 dye under day light illumination, B Subash, B Krishnakumar, V Pandiyan… - Separation and …,- Elsevier The Ag2S loaded ZnO (Ag2S–ZnO) was successfully synthesized by precipitation of zinc oxalate and Ag2S and calcination of the mixed precipitate at 400° C for 12h. The catalyst was characterized by X-ray diffraction (XRD), high resolution scanning electron ...
- 2012, ZnO–graphene composite for photocatalytic degradation of methylene blue dye H Fan, X Zhao, J Yang, X Shan, L Yang, Y Zhang… - Catalysis …,- Elsevier A series of ZnO and graphene composites (ZnO/GRs) was synthesized by a simple and nontoxic hydrothermal reaction route. The TEM, AFM, FTIR, Raman and current–voltage (I– V) results demonstrated that the ZnO particles were coated by the graphene sheets, ...
- 2012, Size-controlled synthesis and photocatalytic degradation properties of nano-sized ZnO nanorods, D Fu, G Han, C Meng - Materials Letters,- Elsevier ZnO nanorods with various ratios of length to diameter have been synthesized by combining the facile sol-gel process with hydrothermal methods. The obtained ZnO nanorods have been investigated by using electron microscopy, X-ray diffraction, electronic absorption ...
- 2012, Semi-empirical study of ortho-cresol photo degradation in manganese-doped zinc oxide nanoparticles suspensions, Y Abdollahi, A Zakaria, AH Abdullah… - Chem Cent …,- biomedcentral.com Abstract The optimization processes of photo degradation are complicated and expensive when it is performed with traditional methods such as one variable at a time. In this research, the condition of ortho-cresol (o-cresol) photo degradation was optimized by using a semi ...
- 2012, ZnO nanocapsules for photocatalytic degradation of thionine, SA Khayyat, MS Akhtar, A Umar - Materials Letters, - Elsevier This paper reports the successful synthesis of ZnO nanocapsules and their utilization as a photocatalyst for photocatalytic degradation of thionine. The nanocapsules were synthesized by facile hydrothermal process and characterized in detail in terms of their ...
- 2012, Convenient photooxidation of alcohols using dye sensitised zinc oxide in combination with silver nitrate and TEMPO, V Jeena, RS Robinson - Chemical Communications,- pubs.rsc.org A novel photooxidative system using dye sensitised zinc oxide in combination with silver nitrate and 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidine-1-oxyl radical (TEMPO) in an aqueous solution is described. Under visible light irradiation the selective oxidation of alcohols to their ...
- 2012, 79-Preparation and photocatalytic performance of porous ZnO microrods loaded with Ag, Z JIA, K PENG, Y LI, R ZHU - Transactions of Nonferrous Metals Society of …,- Elsevier Porous silver-modified ZnO microrods photocatalysts were synthesized through direct thermal decomposition of the Ag-doped zinctartrate precursor, which was prepared by homogeneous precipitation method at 80° C for 2 h. The obtained samples were ...
- 2012, Preparation of coupled ZnO/SnO 2 photocatalysts using a rotating packed bed, CC Lin, YJ Chiang - Chemical Engineering Journal,- Elsevier Zn (OH) 2/Sn (OH) 4 was prepared by continuously pumping two aqueous solutions of ZnSO4/SnCl4 and NaOH into a rotating packed bed (RPB), where co-precipitation occurred to form Zn (OH) 2/Sn (OH) 4. Coupled ZnO/SnO2 photocatalysts were formed by calcining ...
- 2012, Hydrogen peroxide generation and photocatalytic degradation of estrone by microstructural controlled ZnO nanorod arrays, Y Liu, J Han, W Qiu, W Gao - Applied Surface Science,- Elsevier The strong oxidant, hydrogen peroxide (H2O2), generated by ZnO nanorod arrays under UV light irradiation was monitored by fluorescence analysis. The ZnO nanorod arrays were synthesized via a low temperature hydrothermal method and their dimensions, ie, ...
- 2012, Preparation and characterization of ZnO-graphene composite photocatalyst, D Yin, L Zhang, B Liu, M Wu - Journal of nanoscience and …,- ingentaconnect.com ZnO is one of potential semiconductor materials in photocatalytic field, and appears to be a suitable alternative to TiO2, due to its photochemical properties and photodegradation mechanism similar to TiO2. Graphene is a single 2D carbon sheet with large specific ...
- 2012, Enhanced photocatalytic activities of ZnO thin films: a comparative study of hybrid semiconductor nanomaterials, N Talebian, MR Nilforoushan, RR Ghasem - Journal of sol-gel science and …,- Springer Abstract Nanostructure single ZnO, SnO 2, In 2 O 3 and composite ZnO/SnO 2, ZnO/In2O3 and ZnO/SnO2/In2O3 films were prepared using sol–gel method. The obtained composite films were characterized with X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) ...
- 2012, Photocatalytic degradation of azo dye Reactive Red 15 over synthesized titanium and zinc oxides photocatalysts: a comparative study, IA Khattab, MY Ghaly, L Österlund… - … and Water Treatment,- Taylor & Francis Abstract Nanoparticle TiO2 and ZnO were prepared by facile method. The XRD pattern study shows that there is no obvious diff erence in crystal composition of various shapes of TiO2 and ZnO. The photocatalytic degradation of Reactive Red 15, commonly used as a ...
- 2012, Synthesis of zinc oxide/activated carbon nano-composites and photodegradation of rhodamine B, J Chen, X Wen, X Shi, R Pan - Environmental Engineering …,- online.liebertpub.com Abstract In this study, microemulsion and hydrothermal methods were used together to obtain controlled particle size and uniform distribution of zinc oxide/activated carbon nano-composite materials. Precursors of zinc oxide/activated carbon were prepared using a ...
- 2012, Photocatalytic activity of TiO2-capped ZnO nanoparticles, A Lak, A Simchi, ZA Nemati - Journal of Materials Science: Materials in …,- Springer Abstract Using a combined hydrothermal and sol–gel route, TiO 2-capped ZnO nanoparticles with an average size of 60 nm were prepared. The titania shell was amorphous with a thickness of~ 10 nm. Formation of Zn 2 TiO 4 phase at higher ...
- 2012, Improvement of photocatalytic degradation of Naphthol Green B under solar light using aluminum doping of zinc oxide nanoparticles, O Saber, TA El-Brolossy, AA Al Jaafari - Water, Air, & Soil Pollution,- Springer Abstract The photocatalytic degradation of dyes under sunlight irradiation has received much attention not only because the attempt is aimed at decomposition of pollutants but also at finding methods of making use of solar energy. Following this line, zinc oxide nano- ...
- 2012, Synthesis and characterisation of alkali metal (Mn, Fe) oxide-ZnO nanorod composites and their photocatalytic decolourization of rhodamine B under visible light , X Y Cai1; Y J Liu2; H Zeng1; Y Cai1; H Li1; F Zhang1; Y D Wang*1, Volume 27, Issue 5 (November 2012), pp. 380-387 - Materials Science …, 2012 - maneyonline.com Semiconductor photocatalyst has attracted a great deal of attention in environmental wastewater treatment. As versatile semiconductor materials, ZnO nanocomposites composed of two or more oxide particles with different energy levels exhibit better ...
- 2012, Sononanostructuring of zinc-based materials, J Dulle, S Nemeth, EV Skorb, DV Andreeva - RSC Advances,pubs.rsc.org We performed the sonochemical nanostructuring (sononanostructuring) of zinc particles, which produced a core–shell “hedgehog” zinc-based material by a “green” ultrasound method. The core–shell “hedgehogs” consist of a metallic zinc core covered by zinc oxide ...
- 2012, Semiconductors in organic photosynthesis, C Gambarotti, L Melone, C Punta - Edited by Mohammad Mahdi …, 2012 - researchgate.net It is commonly accepted that “Organic Synthesis” was born in 1828, when the german chemist Friedrich Wöhler succeeded to make urea from simple materials (Friedrich, 1828). After only few years, Becquerel reported the first example of photo-induced ...
- 2012, Simultaneous synthesis-immobilization of nano ZnO on perlite for photocatalytic degradation of an azo dye in semi batch packed bed photoreactor, A Khani, MR Sohrabi - Polish Journal of Chemical Technology, degruyter.com Abstract A novel, simple and simultaneous synthesis-immobilization of nano ZnO on perlite (nZnO-P) as a photocatalyst for photocatalytic degradation of Acid orange 7 (AO7) in aqueous solution was investigated. The effect of operational parameters such as initial ...
- 2012, Convenient photooxidation of alcohols using dye sensitised semiconductors in combination with silver nitrate and TEMPO–an electron paramagnetic …, V Jeena, RS Robinson - Dalton Transactions, pubs.rsc.org A mechanistic investigation into the photooxidation of alcohols using dye sensitised titanium dioxide and dye sensitised zinc oxide is described. The varying yields using the two photocatalysts have been explained using electron paramagnetic resonance (EPR) ...
- 2012, Ag/ZnO-C Nanocomposite-Preparation and Photocatalytic Properties, D Yin, L Zhang, B Liu, M Wu - Journal of nanoscience and … In this present study, Ag-hybridized ZnO was prepared through a powder-sol method first, then Ag/ZnO-AC (activated carbon) composite was synthesized by a adsorption method using Ag/ZnO and AC as precursors. The structure and morphology of as-prepared ...
- 2012, Studies of Photocatalytic Kinetics on the Degradation of Bisphenol A(BPA) by Immobilized ZnO Nanoparticles in Aerated Photoreactors, Y Tao, Z Cheng, KE Ting, XJ Yin - Journal of Environmental … Abstract: The photocatalytic kinetics of BPA (4, 4′-isopropylidenediphenol), a representative endocrine disruptor, was explored using immobilized ZnO nanoparticles as a photocatalyst in a laboratory scale photocatalytic reactor. The conditions of photocatalytic ...
- 2012, TiO 2 and ZnO On Different Supports for Photodegradation of Paraquat, N Amin, R Ali, WAWA Bakar, MN Garif… - Jurnal …, Abstract Parakuat diklorida telah digunakan dengan meluas sebagai racun rumpai dan bahan sisanya dalam persekitaran boleh mendatangkan risiko terhadap kesihatan. Bahan pencemar ini biasanya tidak terbiodegradasi, toksik dan stabil dalam sekitaran. Dalam ...
- 2012, Facile post-synthesis and photocatalytic activity of N-doped ZnO–SBA-15, V Vo, TPT Thi, HY Kim, SJ Kim - Journal of Physics and Chemistry of Solids, Abstract N-doped ZnO–SBA-15 materials (denoted as nN–xZnO–SBA-15, where n is number of urea treatments and x is the weight ratio of ZnO/(ZnO+ SBA-15)) were successfully synthesized by a two-step procedure. First, xZnO–SBA-15 was prepared by ...
- 2012, Microwave-induced degradation of chlorobenzene using Fe0 and TiO2 coated on cordierites as catalyst, CL Lee, CJG Jou - Environment and Pollution,.. Abstract In this research, MW is used to irradiate and induce Fe 0/cordierite (Fe 0 coated cordierite particles) and TiO 2/cordierite (TiO 2 coated cordierite particles) for improving the catalytic decomposition rate to remove chlorobenzene (CB) dissolved in aqueous solution ...
- 2012, Faculty of Graduate studies, HAA Amer I would like to thank Dr. Iyad Saadeddin and Dr. Ahed Zyoud for continued help through out this work. I am deeply grateful to my parents, sisters and brother for their support and encouragement all the time. Finally, I would like to thank my mother, my father who passed ...
- 2012, Influence of Fe and Co and Cr Doped Amount on the Photoactivating Property of Nanometer ZnO Powder, XY Huang, CH Gao, ZG Chen - Applied Mechanics and Materials,.. Abstract Fe and Co and Cr doped nanometer ZnO powder was prepared respectively by coprecipitating method with ZnNO 3• 6H 2 O, HCl, NaOH, FeCl 3• 6H 2 O, CoCl 2• 6H 2 O, CrCl 3• 6H 2 O as raw materials. Influence of Fe and Co and Cr doped amount on the ...
- 2012, Preparation and Photocatalytic Activity Study of p-CuO/n-ZnO composites, BB Sapkota, SR Mishra - MRS Proceedings, Cambridge Univ Press ABSTRACT In this paper, efficacy of pn junction p-CuO/n-ZnO composite is assessed as a potential photocatalyst by monitoring degradation of methylene blue (MB) in the presence of UV light. The pn junction photocatalyst, p-CuO/n-ZnO, was prepared by ball milling of ZnO ...
- 2012, Photochemical Studies on Degradation of Cetyl Pyridinium Chloride (Cationic Surfactant) in Aqueous Phase Using Different Photocatalysts, A Moradidoost, M Giahi, MA Bagherinia ABSTRACT The photocatalytic process using semiconductors with a nanostructure is one of the technologies used for the destructive oxidation of organic compounds such as surfactants. In this paper, the photocatalytic degradation of Cetyl pyridinium chloride (CPC ...
- 2012, Zinc oxide nanoparticles: synthesis, antimicrobial activity and food packaging applications, PJP Espitia, NFF Soares, JS dos Reis Coimbra… - Food and Bioprocess …, Abstract Zinc oxide (ZnO) is an inorganic compound widely used in everyday applications. ZnO is currently listed as a generally recognized as safe (GRAS) material by the Food and Drug Administration and is used as food additive. The advent of nanotechnology has led ...
- 2012, Enhanced nanocatalysts, RM Mohamed, DL McKinney, WM Sigmund - Materials Science and …, Rapid development of nanofabrication techniques has created many different types of advanced nanosized semiconductors. Photocatalytic materials used to degrade organic and inorganic pollutants now include, in addition to TiO2, ZnO, Fe2O3, WO3, MoS2, and CdS. ...
- 2012, Solar water disinfection (SODIS): A review from bench-top to roof-top, KG McGuigan, RM Conroy, HJ Mosler… - Journal of hazardous …, Solar water disinfection (SODIS) has been known for more than 30 years. The technique consists of placing water into transparent plastic or glass containers (normally 2L PET beverage bottles) which are then exposed to the sun. Exposure times vary from 6 to 48h ...
- 2012, Photocatalytic activity of AgI sensitized ZnO nanoparticles under visible light irradiation, K Vignesh, A Suganthi, M Rajarajan, SA Sara - Powder Technology, Nanoparticles of zinc oxide (ZnO) sensitized with silver iodide (AgI) were synthesized by a chemical precipitation method and were found to be a visible light driven photocatalyst. The characterization of prepared photocatalyst was studied using UV–visible diffuse ...
- 2012, Antibacterial activity and interaction mechanism of electrospun zinc-doped titania nanofibers, T Amna, MS Hassan, NAM Barakat… - Applied microbiology …, Abstract In this study, a biological evaluation of the antimicrobial activity of Zn-doped titania nanofibers was carried out using Escherichia coli ATCC 52922 (Gram negative) and Staphylococcus aureus ATCC 29231 (Gram positive) as model organisms. The utilized Zn ...
- 2012, Visible light photocatalytic inactivation of Escherichia coli with combustion synthesized TiO2, S Sontakke, C Mohan, J Modak, G Madras - Chemical Engineering Journal, The photocatalytic inactivation of Escherichia coli was studied with combustion synthesized TiO2 photocatalysts in the presence of visible light. A series of 400W lamps irradiating in the visible region of the solar spectrum was used. The effect of various parameters, such as ...
- 2012, A short literature survey on iron and cobalt ion doped TiO 2 thin films and photocatalytic activity of these films against fungi, İ Tatlıdil, E Bacaksız, CK Buruk, C Breen… - Journal of Alloys and …, In this study, a short recent literature survey which concentrated on the usage of Fe3+ or Co2+ ion doped TiO2 thin films and suspensions were summarized. Additionally, a sol–gel method was used for preparation of the 2% Co or Fe doped TiO2 thin films. The surface of ...
- 2012, New synthesis, characterization and antibacterial properties of porous ZnO and C-ZnO micrometre-sized particles of narrow size distribution, T Gordon, M Kopel, J Grinblat, E Banin… - Journal of Materials …, Zinc oxide has photocatalytic properties that make it both a physical UV blocker and an antibacterial agent, thereby contributing to the widespread commercial use of ZnO particles for various dermatological and cosmetic applications. This photocatalytic activity is surface ...
- 2012, Photocatalysis—a novel approach for solving various environmental and disinfection problems: a brief review, RK Nath, MFM Zain, AAH Kadhum - Journal of Applied Sciences …, ABSTRACT The photocatalytic technique is a versatile and efficient disinfection process capable of inactivating a wide range of harmful microorganisms in various media. In photocatalysis processes a heterogeneous semiconductor material is used as a ...
- 2012, Correlation between antibacterial activity and crystallite size on ceramics, T Ohira, O Yamamoto - Chemical Engineering Science, Although the antibacterial activity of ceramics has been reported in many literatures, there are none that report on the significant relation between the crystallite size and antibacterial activity. The influence of the crystallite size on antibacterial activity of MgO and ZnO ...
- 2012, Ball-milled CuPc/TiO 2 hybrid nanocomposite and its photocatalytic degradation of aqueous Rhodamine B, W Mekprasart, N Vittayakorn, W Pecharapa - Materials research bulletin, Hybrid composites of titanium dioxide and copper phthalocyanine were synthesized by ball-milling assisted process in combination with mechanically stirring method. Structural properties of as-synthesized composites were characterized by X-ray diffraction (XRD), X- ...
- 2012, NANOROD fılms FOR photocatalytıc DISINFECTION OF contamınated water, J RODRÍGUE, A LópEz, J ALARCóN - Entre las ventajas del libro digital se tienen: • su accesibilidad (se puede leer en cualquier parte que tenga electricidad), • su difusión globalizada (mediante internet nos da una gran independencia geográfica), • su incorporación a la carrera tecnológica y la posibilidad de disminuir la ...
- 2012, Fabrication and Photoelectrochemical Applications of II-VI Semiconductor Nanomaterials, A Sugunan Abstract In this work we investigated fabrication of semiconductor nanomaterials and evaluated their potential for photo-chemical and photovoltaic applications. We investigated different II-VI semiconductor nanomaterial systems;(i) ZnO oriented nanowire arrays non- ...
- 2012, Efecto insecticida de nanopartículas de plata y zinc contra Aphis nerii Boyer de Fonscolombe (Hemiptera: Aphididae), M Rouhani, M Amin Samih, S Kalantari - Chilean journal of …, Resumen ROUHANI, Mohammad; AMIN SAMIH, Mohammad y KALANTARI, Salma. Insecticied effect of silver and zinc nanoparticles against Aphis nerii Boyer of fonscolombe (Hemiptera: Aphididae). Chilean J. Agric. Res.[online]. 2012, vol. 72, n. 4, pp. 590-594. ...
- 2012, Cryptosporidium" en la desinfección solar del agua de bebida, M Fontán Sainz Resumen: Using a 2× 3 first-order full factorial design and under simulated solar radiation and a constant temperature of 30 C, the influence that the water turbidity (5, 100, and 300 nephelometric turbidity units NTU), the intensity of radiation (200, 600, and 900 W/m2 of ...
- 2012, Review on Zinc Oxide Nanoparticles: Antibacterial Activity and Toxicity Mechanism, A Sirelkhatim, S Mahmud, A Seeni, NHM Kaus, LC Ann… Abstract Antibacterial activity of zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) has received significant interest worldwide particularly by the implementation of nanotechnology to synthesize particles in the nanometer region. Many microorganisms exist in the range from hundreds ...
- 2012, 4-(Prop-2-yn-1-yloxy) benzene-1, 2-dicarbonitrile, YJ Chin, AL Tan, FL Wimmer, AH Mirza… - … Section E: Structure …, In the title compound, C11H6N2O, the complete molecule is generated by the application of crystallographic twofold symmetry (the molecule is disordered about this axis). The prop-2-yn-1-yl residue is slightly twisted out of the plane of the benzene ring [C—O—C—C torsion ...
- 2012, Microwave‐Assisted Synthesis of Coordination and Organometallic Compounds, OV Kharissova, BI Kharisov, UO Méndez - ChemInform, Microwave irradiation (MW) as a “non-conventional reaction condition”(Giguere, 1989) has been applied in various areas of chemistry and technology to produce or destroy diverse materials and chemical compounds, as well as to accelerate chemical processes. The ...
- 2011, Acikbas, Y., Capan, R., Erdogan, M., & Yukruk, F. (2011). Thin film characterization and vapor sensing properties of a novel perylenediimide material. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 160(1), 65-71. doi:10.1016/j.snb.2011.07.013
- 2011, Akhavan, O., Azimirad, R., & Safa, S. (2011). Functionalized carbon nanotubes in ZnO thin films for photoinactivation of bacteria. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 130(1-2), 598-602. doi:10.1016/j.matchemphys.2011.07.030
- 2011, Ali, A. M., Emanuelsson, E. A. C., & Patterson, D. A. (2011). Conventional versus lattice photocatalysed reactions: Implications of the lattice oxygen participation in the liquid phase photocatalytic oxidation with nanostructured ZnO thin films on reaction products and mechanism at both 254 nm and 340 nm. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 106(3-4), 323-336. doi:10.1016/j.apcatb.2011.05.033
- 2011, Baek, L. S., Jo, J. O., Jwa, E., & Sun, M. Y. (2011). Sterilization of Microorganisms in Aquaculture Water by Using Underwater Dielectric Barrier Discharge Plasma. RESEARCH JOURNAL OF CHEMISTRY AND ENVIRONMENT, 15(2), 315-318.
- 2011, Bizarro, M., Sanchez-Arzate, A., Garduno-Wilches, I., Alonso, J. C., & Ortiz, A. (2011). Synthesis and characterization of ZnO and ZnO:Al by spray pyrolysis with high photocatalytic properties. CATALYSIS TODAY, 166(1, SI), 129-134. doi:10.1016/j.cattod.2010.08.005
- 2011, Cheng, T. C., Yao, K. S., Yeh, N., Chang, C. I., Hsu, H. C., Gonzalez, F., & Chang, C. Y. (2011). Bactericidal effect of blue LED light irradiated TiO2/Fe3O4 particles on fish pathogen in seawater. THIN SOLID FILMS, 519(15, SI), 5002-5006. doi:10.1016/j.tsf.2011.01.069
- 2011, Dunlop, P. S. M., Ciavola, M., Rizzo, L., & Byrne, J. A. (2011). Inactivation and injury assessment of Escherichia coli during solar and photocatalytic disinfection in LDPE bags. CHEMOSPHERE, 85(7), 1160-1166. doi:10.1016/j.chemosphere.2011.09.006
- 2011, Gao, S., Jia, X., Yang, S., Li, Z., & Jiang, K. (2011). Hierarchical Ag/ZnO micro/nanostructure: Green synthesis and enhanced photocatalytic performance. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 184(4), 764-769. doi:10.1016/j.jssc.2011.01.025
- 2011, Gondal, M. A., Dastageer, M. A., Khalil, A., Hayat, K., & Yamani, Z. H. (2011). Nanostructured ZnO synthesis and its application for effective disinfection of Escherichia coli micro organism in water. JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH, 13(8), 3423-3430. doi:10.1007/s11051-011-0264-8
- 2011, Gordon, T., Perlstein, B., Houbara, O., Felner, I., Banin, E., & Margel, S. (2011). Synthesis and characterization of zinc/iron oxide composite nanoparticles and their antibacterial properties. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 374(1-3), 1-8. doi:10.1016/j.colsurfa.2010.10.015
- 2011, Joonwichien, S., Yamasue, E., Okumura, H., & Ishihara, K. N. (2011). Magnetic field effects on photodecomposition of methylene blue over ZnO particles. RSC ADVANCES, 1(6), 1060-1063. doi:10.1039/c1ra00051a
- 2011, Kaneva, N. V., & Dushkin, C. D. (2011). Tuning of the UV photocatalytic activity of ZnO using zinc ferrite(III): Powders and thin films prepared of powders. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 382(1-3, SI), 211-218. doi:10.1016/j.colsurfa.2010.11.031
- 2011, Krishnakumar, B., & Swaminathan, M. (2011). Influence of operational parameters on photocatalytic degradation of a genotoxic azo dye Acid Violet 7 in aqueous ZnO suspensions. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 81(1), 739-744. doi:10.1016/j.saa.2011.07.019
- 2011, Ku, Y., Huang, Y.-H., & Chou, Y.-C. (2011). Preparation and characterization of ZnO/TiO2 for the photocatalytic reduction of Cr(VI) in aqueous solution. JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL, 342-43, 18-22. doi:10.1016/j.molcata.2011.04.003
- 2011, Markowska-Szczupak, A., Ulfig, K., & Morawski, A. W. (2011). The application of titanium dioxide for deactivation of bioparticulates: An overview. CATALYSIS TODAY, 169(1), 249-257. doi:10.1016/j.cattod.2010.11.055
- 2011, Patil, A. B., Patil, K. R., & Pardeshi, S. K. (2011). Enhancement of oxygen vacancies and solar photocatalytic activity of zinc oxide by incorporation of nonmetal. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 184(12), 3273-3279. doi:10.1016/j.jssc.2011.10.016
- 2011, Pigeot-Remy, S., Simonet, F., Errazuriz-Cerda, E., Lazzaroni, J. C., Atlan, D., & Guillard, C. (2011). Photocatalysis and disinfection of water: Identification of potential bacterial targets. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 104(3-4), 390-398. doi:10.1016/j.apcatb.2011.03.001
- 2011, Saravanan, R., Shankar, H., Prakash, T., Narayanan, V., & Stephen, A. (2011). ZnO/CdO composite nanorods for photocatalytic degradation of methylene blue under visible light. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 125(1-2), 277-280. doi:10.1016/j.matchemphys.2010.09.030
- 2011, Seabra, M. P., Miranda Salvado, I. M., & Labrincha, J. A. (2011). Pure and (zinc or iron) doped titania powders prepared by sol-gel and used as photocatalyst. CERAMICS INTERNATIONAL, 37(8), 3317-3322. doi:10.1016/j.ceramint.2011.04.127
- 2011, Seabra, M. P., Rego, E., Ribeiro, A., & Labrincha, J. A. (2011). Photodegradation of Orange II solutions by TiO2 active layers jet sprayed on aluminium sheets. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 171(1), 175-180. doi:10.1016/j.cej.2011.03.088
- 2011, Selivanova, G. A., Amosov, E. V., Goryunov, L. I., Balina, S. V., Vasil’ev, V. G., Sal’nikov, G. E., Luk’yanets, E. A., et al. (2011). Synthesis of 2,3’,4'-tricyanobiphenyl derivatives and tetraphenylphthalocyanines based thereon. RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 47(8), 1240-1246. doi:10.1134/S1070428011080215
- 2011, Shinde, S. S., Shinde, P. S., Bhosale, C. H., & Rajpure, K. Y. (2011). Zinc oxide mediated heterogeneous photocatalytic degradation of organic species under solar radiation. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY, 104(3), 425-433. doi:10.1016/j.jphotobiol.2011.04.010
- 2011, Sontakke, S., Modak, J., & Madras, G. (2011). Photocatalytic Inactivation of Escherichia coli with LbL Fabricated Immobilized TiO2 Thin Films. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES, 14(1), 86-92.
- 2011, Talebian, N., Nilforoushan, M. R., & Zargar, E. B. (2011). Enhanced antibacterial performance of hybrid semiconductor nanomaterials: ZnO/SnO2 nanocomposite thin films. APPLIED SURFACE SCIENCE, 258(1), 547-555. doi:10.1016/j.apsusc.2011.08.070
- 2011, Tatlidil, I., Sokmen, M., Breen, C., Clegg, F., Buruk, C. K., & Bacaksiz, E. (2011). Degradation of Candida albicans on TiO2 and Ag-TiO2 thin films prepared by sol-gel and nanosuspensions. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 60(1), 23-32. doi:10.1007/s10971-011-2546-0
- 2011, Wang, A., Long, L., & Zhang, C. (2011). Synthesis and properties of photo-activable phthalocyanines: a brief overview. JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY, 71(1-2), 1-24. doi:10.1007/s10847-010-9918-x
- 2011, Wang, Y., Shi, R., Lin, J., & Zhu, Y. (2011). Enhancement of photocurrent and photocatalytic activity of ZnO hybridized with graphite-like C3N4. ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, 4(8), 2922-2929. doi:10.1039/c0ee00825g
- 2011, Yusa, S.-I., Awa, S., Ito, M., Kawase, T., Takada, T., Nakashima, K., Liu, D., et al. (2011). Solubilization of C-60 by Micellization with a Thermoresponsive Block Copolymer in Water: Characterization, Singlet Oxygen Generation, and DNA Photocleavage. JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY, 49(13), 2761-2770. doi:10.1002/pola.24709
- 2010, Ali, A. M., Emanuelsson, E. A. C., & Patterson, D. A. (2010). Photocatalysis with nanostructured zinc oxide thin films: The relationship between morphology and photocatalytic activity under oxygen limited and oxygen rich conditions and evidence for a Mars Van Krevelen mechanism. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 97(1-2), 168-181. doi:10.1016/j.apcatb.2010.03.037
- 2010, Chen, F., Yang, X., Mak, H. K. C., & Chan, D. W. T. (2010). Photocatalytic oxidation for antimicrobial control in built environment: A brief literature overview. BUILDING AND ENVIRONMENT, 45(8), 1747-1754. doi:10.1016/j.buildenv.2010.01.024
- 2010, Chong, M. N., Jin, B., Chow, C. W. K., & Saint, C. (2010). Recent developments in photocatalytic water treatment technology: A review. WATER RESEARCH, 44(10), 2997-3027. doi:10.1016/j.watres.2010.02.039
- 2010, Cordes, T., Vogelsang, J., Anaya, M., Spagnuolo, C., Gietl, A., Summerer, W., Herrmann, A., et al. (2010). Single-Molecule Redox Blinking of Perylene Diimide Derivatives in Water. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 132(7), 2404-2409. doi:10.1021/ja9099714
- 2010, Elilarassi, R., & Chandrasekaran, G. (2010). Structural, optical and magnetic characterization of Cu-doped ZnO nanoparticles synthesized using solid state reaction method. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 21(11), 1168-1173. doi:10.1007/s10854-009-0041-y
- 2010, Gamage, J., & Zhang, Z. (2010). Applications of Photocatalytic Disinfection. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY. doi:10.1155/2010/764870
- 2010, Kaneva, N. V., Yordanov, G. G., & Dushkin, C. D. (2010). Manufacturing of patterned ZnO films with application for photoinitiated decolorization of malachite green in aqueous solutions. BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, 33(2), 111-117.
- 2010, Kaneva, N., Stambolova, I., Blaskov, V., Dimitriev, Y., Vassilev, S., & Dushkin, C. (2010). Photocatalytic activity of nanostructured ZnO films prepared by two different methods for the photoinitiated decolorization of malachite green. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 500(2), 252-258. doi:10.1016/j.jallcom.2010.04.020
- 2010, Kon, K., Brauer, C. N., Hidaka, K., Loehmannsroeben, H.-G., & Karthaus, O. (2010). Preparation of Patterned Zinc Oxide Films by Breath Figure Templating. LANGMUIR, 26(14), 12173-12176. doi:10.1021/la904897m
- 2010, Kozlova, E. A., Safatov, A. S., Kiselev, S. A., Marchenko, V. Y., Sergeev, A. A., Skarnovich, M. O., Emelyanova, E. K., et al. (2010). Inactivation and Mineralization of Aerosol Deposited Model Pathogenic Microorganisms over TiO2 and Pt/TiO2. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 44(13), 5121-5126. doi:10.1021/es100156p
- 2010, Krishnakumar, B., & Swaminathan, M. (2010). Solar photocatalytic degradation of Acid Black 1 with ZnO. INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY, 49(8), 1035-1040.
- 2010, Markowska-Szczupak, A., Ulfig, K., Grzmil, B., & Morawski, A. W. (2010). A preliminary study on antifungal effect of TiO2-based paints in natural indoor light. POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY, 12(4), 53-57. doi:10.2478/v10026-010-0050-x
- 2010, Ohira, T., Kawamura, M., Fukuda, M., Alvarez, K., Ozkal, B., & Yamamoto, O. (2010). Extension of the Optical Absorption Range in Zn-Doped MgO Powders and Its Effect on Antibacterial Activity. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, 19(3), 374-379. doi:10.1007/s11665-009-9490-y
- 2010, Polo-Lopez, M. I., Fernandez-Ibanez, P., Garcia-Fernandez, I., Oller, I., Salgado-Transito, I., & Sichel, C. (2010). Resistance of Fusarium sp spores to solar TiO2 photocatalysis: influence of spore type and water (scaling-up results). JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 85(8), 1038-1048. doi:10.1002/jctb.2397
- 2010, Rodriguez, J., Paraguay-Delgado, F., Lopez, A., Alarcon, J., & Estrada, W. (2010). Synthesis and characterization of ZnO nanorod films for photocatalytic disinfection of contaminated water. THIN SOLID FILMS, 519(2), 729-735. doi:10.1016/j.tsf.2010.08.139
- 2010, Saleh, T. A., Gondal, M. A., & Drmosh, Q. A. (2010). Preparation of a MWCNT/ZnO nanocomposite and its photocatalytic activity for the removal of cyanide from water using a laser. NANOTECHNOLOGY, 21(49). doi:10.1088/0957-4484/21/49/495705
- 2010, Shafaei, A., Nikazar, M., & Arami, M. (2010). Photocatalytic degradation of terephthalic acid using titania and zinc oxide photocatalysts: Comparative study. DESALINATION, 252(1-3), 8-16. doi:10.1016/j.desal.2009.11.008
- 2010, Sontakke, S., Modak, J., & Madras, G. (2010). Photocatalytic inactivation of Escherischia coli and Pichia pastoris with combustion synthesized titanium dioxide. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 165(1), 225-233. doi:10.1016/j.cej.2010.09.021
- 2010, Sugunan, A., Guduru, V. K., Uheida, A., Toprak, M. S., & Muhammed, M. (2010). Radially Oriented ZnO Nanowires on Flexible Poly-L-Lactide Nanofibers for Continuous-Flow Photocatalytic Water Purification. JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 93(11), 3740-3744. doi:10.1111/j.1551-2916.2010.03986.x
- 2010, Wang, L., Huang, M., & Xie, X. (2010). SYNTHESIS AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF ZnO/H3PW12O40-SUPPORTED MORDENITE COMPOSITE. ADVANCED COMPOSITES LETTERS, 19(5), 180-183.
- 2010, Wen-Ke, F., Yi-Yu, F., Shu-Feng, W., Wei, F., Wen-Hui, Y., & Qi-Huang, G. (2010). Intramolecular photoinduced electron-transfer in azobenzene-perylene diimide. CHINESE PHYSICS B, 19(11). doi:10.1088/1674-1056/19/11/113401
- 2010, Zhang, Zhengyong, Niu, H., Fernandez, Y., Menendez, J. A., Peng, J., Zhang, Z., Zhang, L., et al. (2010). Effect of temperature on the properties of ZnO/activated carbon composites from spent catalysts containing zinc acetate. JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, 41(5), 617-621. doi:10.1016/j.jtice.2009.12.004
- 2010, van Grieken, R., Marugan, J., Pablos, C., Furones, L., & Lopez, A. (2010). Comparison between the photocatalytic inactivation of Gram-positive E. faecalis and Gram-negative E. coli faecal contamination indicator microorganisms. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 100(1-2), 212-220. doi:10.1016/j.apcatb.2010.07.034
- 2009, Akhavan, O., Mehrabian, M., Mirabbaszadeh, K., & Azimirad, R. (2009). Hydrothermal synthesis of ZnO nanorod arrays for photocatalytic inactivation of bacteria. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 42(22). doi:10.1088/0022-3727/42/22/225305
- 2009, Braham, R. J., & Harris, A. T. (2009). Review of Major Design and Scale-up Considerations for Solar Photocatalytic Reactors. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 48(19), 8890-8905. doi:10.1021/ie900859z
- 2009, Chen, F., Yang, X., & Wu, Q. (2009). Antifungal capability of TiO2 coated film on moist wood. BUILDING AND ENVIRONMENT, 44(5), 1088-1093. doi:10.1016/j.buildenv.2008.07.018
- 2009, Chung, C.-J., Lin, H.-I., Chou, C.-M., Hsieh, P.-Y., Hsiao, C.-H., Shi, Z.-Y., & He, J.-L. (2009). Inactivation of Staphylococcus aureus and Escherichia coli under various light sources on photocatalytic titanium dioxide thin film. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, 203(8), 1081-1085. doi:10.1016/j.surfcoat.2008.09.036
- 2009, Dindar, B., & Seven, O. (2009). Photodegradation of 2,4-Dichlorophenoxy Acetic Acid on TiO2, ZnO and Fe2O3 by Sunlight. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 21(3), 2270-2282.
- 2009, Habibi, M. H., & Sardashti, M. K. (2009). Photocatalytic Mineralization of Azo Dyes Using Nanostructure ZnO Thin Film Coated on Glass Bead. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES, 12(2), 231-237.
- 2009, Hajkova, P, Spatenka, P., Krumeich, J., Exnar, P., Kolouch, A., Matousek, J., & Koci, P. (2009). Antibacterial effect of silver modified TiO2/PECVD films. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, 54(2), 189-193. doi:10.1140/epjd/e2009-00087-7
- 2009, Hajkova, Pavlina, Spatenka, P., Krumeich, J., Exnar, P., Kolouch, A., & Matousek, J. (2009). The Influence of Surface Treatment on Photocatalytic Activity of PE CVD TiO2 Thin Films. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS, 6(S), S735-S740. doi:10.1002/ppap.200931808
- 2009, Hernandez-Alonso, M. D., Fresno, F., Suarez, S., & Coronado, J. M. (2009). Development of alternative photocatalysts to TiO2: Challenges and opportunities. ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2(12), 1231-1257. doi:10.1039/b907933e
- 2009, Hong, R. Y., Li, J. H., Chen, L. L., Liu, D. Q., Li, H. Z., Zheng, Y., & Ding, J. (2009). Synthesis, surface modification and photocatalytic property of ZnO nanoparticles. POWDER TECHNOLOGY, 189(3), 426-432. doi:10.1016/j.powtec.2008.07.004
- 2009, Iqbal, J., Liu, X., Zhu, H., Wu, Z. B., Zhang, Y., Yu, D., & Yu, R. (2009). Raman and highly ultraviolet red-shifted near band-edge properties of LaCe-co-doped ZnO nanoparticles. ACTA MATERIALIA, 57(16), 4790-4796. doi:10.1016/j.actamat.2009.06.056
- 2009, Kubacka, A., Cerrada, M. L., Serrano, C., Fernandez-Garcia, M., Ferrer, M., & Fernandez-Garcia, M. (2009). Plasmonic Nanoparticle/Polymer Nanocomposites with Enhanced Photocatalytic Antimicrobial Properties. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 113(21), 9182-9190. doi:10.1021/jp901337e
- 2009, Kumar, R. V., & Raza, G. (2009). Photocatalytic disinfection of water with Ag-TiO2 nanocrystalline composite. IONICS, 15(5), 579-587. doi:10.1007/s11581-008-0304-2
- 2009, Lee, S.-M., Grass, G., Kim, G.-M., Dresbach, C., Zhang, L., Goesele, U., & Knez, M. (2009). Low-temperature ZnO atomic layer deposition on biotemplates: flexible photocatalytic ZnO structures from eggshell membranes. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 11(19), 3608-3614. doi:10.1039/b820436e
- 2009, Malato, S., Fernandez-Ibanez, P., Maldonado, M. I., Blanco, J., & Gernjak, W. (2009). Decontamination and disinfection of water by solar photocatalysis: Recent overview and trends. CATALYSIS TODAY, 147(1), 1-59. doi:10.1016/j.cattod.2009.06.018
- 2009, Marto, J., Marcos, P. S., Trindade, T., & Labrincha, J. A. (2009). Photocatalytic decolouration of Orange II by ZnO active layers screen-printed on ceramic tiles. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 163(1), 36-42. doi:10.1016/j.jhazmat.2008.06.056
- 2009, Mosnier, J.-P., O’Haire, R. J., McGlynn, E., Henry, M. O., McDonnell, S. J., Boyle, M. A., & McGuigan, K. G. (2009). ZnO films grown by pulsed-laser deposition on soda lime glass substrates for the ultraviolet inactivation of Staphylococcus epidermidis biofilms. SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS, 10(4). doi:10.1088/1468-6996/10/4/045003
- 2009, Pardeshi, S. K., & Patil, A. B. (2009). Effect of morphology and crystallite size on solar photocatalytic activity of zinc oxide synthesized by solution free mechanochemical method. JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL, 308(1-2), 32-40. doi:10.1016/j.molcata.2009.03.023
- 2009, Pardeshi, S. K., & Patil, A. B. (2009). Solar photocatalytic degradation of resorcinol a model endocrine disrupter in water using zinc oxide. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 163(1), 403-409. doi:10.1016/j.jhazmat.2008.06.111
- 2009, Protti, S., & Fagnoni, M. (2009). The sunny side of chemistry: green synthesis by solar light. PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES, 8(11), 1499-1516. doi:10.1039/b909128a
- 2009, Rao, A. N., Sivasankar, B., & Sadasivam, V. (2009). Kinetic study on the photocatalytic degradation of salicylic acid using ZnO catalyst. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 166(2-3), 1357-1361. doi:10.1016/j.jhazmat.2008.12.051
- 2009, Rego, E., Marto, J., Marcos, P. S., & Labrincha, J. A. (2009). Decolouration of Orange II solutions by TiO2 and ZnO active layers screen-printed on ceramic tiles under sunlight irradiation. APPLIED CATALYSIS A-GENERAL, 355(1-2), 109-114. doi:10.1016/j.apcata.2008.12.005
- 2009, Shifu, C., Wei, Z., Sujuan, Z., & Wei, L. (2009). Preparation, characterization and photocatalytic activity of N-containing ZnO powder. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 148(2-3), 263-269. doi:10.1016/j.cej.2008.08.039
- 2009, Shifu, C., Wei, Z., Wei, L., & Sujuan, Z. (2009). Preparation, characterization and activity evaluation of p-n junction photocatalyst p-NiO/n-ZnO. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 50(3), 387-396. doi:10.1007/s10971-009-1908-3
- 2009, Shifu, C., Wei, Z., Wei, L., Huaye, Z., & Xiaoling, Y. (2009). Preparation, characterization and activity evaluation of p-n junction photocatalyst p-CaFe2O4/n-ZnO. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 155(1-2), 466-473. doi:10.1016/j.cej.2009.07.009
- 2009, Wu, P., Xie, R., Imlay, J. A., & Shang, J. K. (2009). Visible-light-induced photocatalytic inactivation of bacteria by composite photocatalysts of palladium oxide and nitrogen-doped titanium oxide. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 88(3-4), 576-581. doi:10.1016/j.apcatb.2008.12.019
- 2009, Xiao, Q., & Ouyang, L. (2009). Photocatalytic photodegradation of xanthate over Zn1-xMnxO under visible light irradiation. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 479(1-2), L4-L7. doi:10.1016/j.jallcom.2008.12.085
- 2009, Zhang, H., Chen, G., & Bahnemann, D. W. (2009). Photoelectrocatalytic materials for environmental applications. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 19(29), 5089-5121. doi:10.1039/b821991e
- 2009, Zhang, Liwu, Cheng, H., Zong, R., & Zhu, Y. (2009). Photocorrosion Suppression of ZnO Nanoparticles via Hybridization with Graphite-like Carbon and Enhanced Photocatalytic Activity. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 113(6), 2368-2374. doi:10.1021/jp807778r
- 2008, Belfield, K. A., Bondar, M. V., Hernandez, F. E., & Przhonska, O. V. (2008). Photophysical characterization, two-photon absorption and optical power limiting of two fluorenylperylene diimides. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 112(14), 5618-5622. doi:10.1021/jp711950z
- 2008, Cerrada, Maria L, Serrano, C., Sanchez-Chaves, M., Fernandez-Garcia, M., Fernandez-Martin, F., de Andres, A., Jimenez Rioboo, R. J., et al. (2008). Self-sterilized EVOH-TiO2 nanocomposites: Interface effects on biocidal properties. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 18(13), 1949-1960. doi:10.1002/adfm.200701068
- 2008, Erdural, B. K., Yurum, A., Bakir, U., & Karakas, G. (2008). ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF TITANIUM NANOPARTICLES. In Vaseashta, A and Milhailescu, IN (Ed.), FUNCTIONALIZED NANOSCALE MATERIALS, DEVICES AND SYSTEMS (pp. 409-414). doi:10.1007/978-1-4020-8903-9_40
- 2008, Jiang, Y., Sun, Y., Liu, H., Zhu, F., & Yin, H. (2008). Solar photocatalytic decolorization of CI Basic Blue 41 in an aqueous suspension of TiO2-ZnO. DYES AND PIGMENTS, 78(1), 77-83. doi:10.1016/j.dyepig.2007.10.009
- 2008, Kubacka, A, Cerrada, M. L., Serran, C., Ferndndez-Garcia, M., Ferrer, M., & Fernandez-Garcia, M. (2008). Light-driven novel properties of TiO2-modified polypropylene-based nanocomposite films. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 8(6), 3241-3246. doi:10.1166/jnn.2008.363
- 2008, Lai, T.-L., Lee, C.-C., Huang, G.-L., Shu, Y.-Y., & Wang, C.-B. (2008). Microwave-enhanced catalytic degradation of 4-chlorophenol over nickel oxides. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 78(1-2), 151-157. doi:10.1016/j.apcatb.2007.09.015
- 2008, Leyva, E., Montalvo, C., Moctezuma, E., & Leyva, S. (2008). Photocatalytic degradation of pyridine in water solution using ZnO as an alternative catalyst to TiO(2). JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH, 9(5), 455-462.
- 2008, Li, Q., Page, M. A., Marinas, B. J., & Shang, J. K. (2008). Treatment of coliphage MS2 with palladium-modified nitrogen-doped titanium oxide photocatalyst illuminated by visible light. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 42(16), 6148-6153. doi:10.1021/es7026086
- 2008, Liao, C.-J., & Kuo, S.-L. (2008). Inactivation of bacteria by kaolinite photocatalysts in water. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, 25(1), 33-42. doi:10.1089/ees.2006.0213
- 2008, Liu, K., Yang, B. F., Yan, H., Fu, Z., Wen, M., Chen, Y., & Zuo, J. (2008). Strong room-temperature ultraviolet emission from nanocrystalline ZnO and ZnO: Ag films grown by ultrasonic spray pyrolysis. APPLIED SURFACE SCIENCE, 255(5, Part 1), 2052-2056. doi:10.1016/j.apsusc.2008.06.203
- 2008, Lu, W., Gao, S., & Wang, J. (2008). One-Pot Synthesis of Ag/ZnO Self-Assembled 3D Hollow Microspheres with Enhanced Photocatalytic Performance. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 112(43), 16792-16800. doi:10.1021/jp803654k
- 2008, Marcos, P. S., Marto, J., Trindade, T., & Labrincha, J. A. (2008). Screen-printing of TiO2 photocatalytic layers on glazed ceramic tiles. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 197(2-3), 125-131. doi:10.1016/j.jphotochem.2007.12.017
- 2008, Nadtochenko, V. A., Sarkisov, O. M., Nikandrov, V. V., Chubukov, P. A., & Denisov, N. N. (2008). Inactivation of pathogenic microorganisms in the photocatalytic process on nanosized TiO2 crystals. RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2(1), 105-114. doi:10.1007/s11826-008-1016-0
- 2008, Nagy, L. N., Abraham, N., Kovacs, A. L., van der Lee, A., Rouessac, V., Cot, D., Ayral, A., et al. (2008). Zinc Oxide LB Films with Improved Antireflective, Photoactive and Mechanical Properties. In Horvolgyi, ZD and Kiss, E (Ed.), COLLOIDS FOR NANO- AND BIOTECHNOLOGY (Vol. 135, pp. 107-118). doi:10.1007/2882_2008_123
- 2008, Pardeshi, S. K., & Patil, A. B. (2008). A simple route for photocatalytic degradation of phenol in aqueous zinc oxide suspension using solar energy. SOLAR ENERGY, 82(8), 700-705. doi:10.1016/j.solener.2008.02.007
- 2008, Qiu, R., Zhang, D., Mo, Y., Song, L., Brewer, E., Huang, X., & Xiong, Y. (2008). Photocatalytic activity of polymer-modified ZnO under visible light irradiation. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 156(1-3), 80-85. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.11.114
- 2008, Safatov, A. S., Kiselev, S. A., Marchenko, V. Y., Sergeev, A. A., Skarnovich, M. O., Emelyanova, E. K., Smetannikova, M. A., et al. (2008). The evaluation of activities of two types of photocatalysts at inactivation/disintegration of microorganism aerosols. In Ranzi, E (Ed.), AAAS08: 2ND ADVANCED ATMOSPHERIC AEROSOL SYMPOSIUM (Vol. 16, pp. 275-282).
- 2008, Sobana, N., Muruganandam, M., & Swantinathan, M. (2008). Characterization of AC-ZnO catalyst and its photocatalytic activity on 4-acetylphenol degradation. CATALYSIS COMMUNICATIONS, 9(2), 262-268. doi:10.1016/j.catcom.2007.04.040
- 2008, Wang, L., Wu, H., Xu, J., & Li, L. (2008). EASY SYNTHESIS AND EFFICIENT PHOTOCATALYTIC ACTIVITIES OF ZnO/MORDENITE COMPOSITE. ADVANCED COMPOSITES LETTERS, 17(6), 187-190.
- 2007, Benabbou, A. K., Derriche, Z., Felix, C., Lejeune, P., & Guillard, C. (2007). Photocatalytic inactivation of Escherischia coli - Effect of concentration of TiO2 and microorganism, nature, and intensity of UV irradiation. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 76(3-4), 257-263. doi:10.1016/j.apcatb.2007.05.026
- 2007, Peng, F., Zhu, H., Wang, H., & Yu, H. (2007). Preparation of Ag-sensitized ZnO and its photocatalytic performance under simulated solar fight. KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 24(6), 1022-1026. doi:10.1007/s11814-007-0114-7
- 2007, Choi, M. J., Smoother, T., Martin, A. A., McDonagh, A. M., Maynard, P. J., Lennard, C., & Roux, C. (2007). Fluorescent TiO2 powders prepared using a new perylene diimide dye: Applications in latent fingermark detection. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 173(2-3), 154-160. doi:10.1016/j.forsciint.2006.09.014
- 2007, Dincalp, H., Avcibasi, N., & Icli, S. (2007). Spectral properties and G-quadruplex DNA binding selectivities of a series of unsymmetrical perylene diimides. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 185(1), 1-12. doi:10.1016/j.jphotochem.2006.04.035
- 2007, Hajkova, P., Spatenka, P., Horsky, J., Horska, I., & Kolouch, A. (2007). Photocatalytic Effect of TiO(2) Films on Viruses and Bacteria. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS, 4(1), S397-S401. doi:10.1002/ppap.200731007
- 2007, Kavitha, R., Meghani, S., & Jayaram, V. (2007). Synthesis of titania films by combustion flame spray pyrolysis technique and its characterization for photocatalysis. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-SOLID STATE MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGY, 139(2-3), 134-140. doi:10.1016/j.mseb.2007.01.040
- 2007, Kubacka, A., Serrano, C., Ferrer, M., Lunsdorf, H., Bielecki, P., Cerrada, M. L., Fernandez-Garcia, M., et al. (2007). High-performance dual-action polymer-TiO2 nanocomposite films via melting processing. NANO LETTERS, 7(8), 2529-2534. doi:10.1021/nl0709569
- 2007, Lai, T.-L., Wang, W.-F., Shu, Y.-Y., Liu, Y.-T., & Wang, C.-B. (2007). Evaluation of microwave-enhanced catalytic degradation of 4-chlorophenol over nickel oxides. JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL, 273(1-2), 303-309. doi:10.1016/j.molcata.2007.04.021
- 2007, Ravichandran, L, Selvam, K., & Swaminathan, M. (2007). Effect of oxidants and metal ions on photodefluoridation of pentafluorobenzoic acid with ZnO. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 56(2), 192-198. doi:10.1016/j.seppur.2007.01.034
- 2007, Ravichandran, Lakshiminarasimhan, Selvam, K., & Swaminathan, M. (2007). Photoassisted catalytic cleavage of the C-F bond in pentafluorophenol with ZnO and the effect of operational parameters. AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 60(12), 951-956. doi:10.1071/CH07109
- 2007, Sichel, C., de Cara, M., Tello, J., Blanco, J., & Fernandez-Ibanez, P. (2007). Solar photocatalytic disinfection of agricultural pathogenic fungi: Fusarium species. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 74(1-2), 152-160. doi:10.1016/j.apcatb.2007.02.005
- 2007, Wu, P. G., Xie, R. C., Imlav, J., & Shang, J. K. (2007). VISIBLE-LIGHT PHOTOCATALYTIC FIBERS FOR INACTIVATION OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA. In Mizuno, M (Ed.), ADVANCES IN BIOCERAMICS AND BIOCOMPOSITES II (Vol. 27, pp. 111-119).
- 2007, Xiao, Q., Zhang, J., Xiao, C., & Tan, X. (2007). Photocatalytic decolorization of methylene blue over Zn1-xCoxO under visible light irradiation. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-SOLID STATE MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGY, 142(2-3), 121-125. doi:10.1016/j.mseb.2007.06.021
- 2007, Ocakoglu, K., Zafer, C., Cetinkaya, B., & Icli, S. (2007). Synthesis, characterization, electrochemical and spectroscopic studies of two new heteroleptic Ru(II) polypyridyl complexes. DYES AND PIGMENTS, 75(2), 385-394. doi:10.1016/j.dyepig.2006.06.016
- 2007, Mitoraj, D., Janczyk, A., Strus, M., Kisch, H., Stochel, G., Heczko, P. B., & Macyk, W. (2007). Visible light inactivation of bacteria and fungi by modified titanium dioxide. PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES, 6(6), 642-648. doi:10.1039/b617043a
- 2007, Liu, X., Xu, Y., Zhong, Z., Fu, Y., & Deng, Y. (2007). Preparation of Zn/TiO2 powder and its photocatalytic performance for oxidation of P-nitrophenol. NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES, 18(1), 59-64. doi:10.1016/S1001-8042(07)60020-7
- 2006, Dincalp, H., & Icli, S. (2006). Photoinduced electron transfer-catalyzed processes of sulfoamino perylene diimide under concentrated sun light. SOLAR ENERGY, 80(3), 332-346. doi:10.1016/j.solener.2005.01.010
- 2006, Erkan, A., Bakir, U., & Karakas, G. (2006). Photocatalytic microbial inactivation over Pd doped SnO2 and TiO2 thin films. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 184(3), 313-321. doi:10.1016/j.jphotochem.2006.05.001
- 2006, Hariharan, C. (2006). Photocatalytic degradation of organic contaminants in water by ZnO nanoparticles: Revisited. APPLIED CATALYSIS A-GENERAL, 304(1), 55-61. doi:10.1016/j.apcata.2006.02.020
- 2006, Huang, Q., Li, F. S., Wang, M. X., Wang, Y., Gu, Q. B., & Wang, Q. H. (2006). Photolysis behavior of herbicide propisochlor in water media and preliminary analysis of photoproducts under different light sources. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES, 41(3), 253-267. doi:10.1080/03601230500357132
- 2006, Jang, Y. J., Simer, C., & Ohm, T. (2006). Comparison of zinc oxide nanoparticles and its nano-crystalline particles on the photocatalytic degradation of methylene blue. MATERIALS RESEARCH BULLETIN, 41(1), 67-77. doi:10.1016/j.materresbull.2005.07.038
- 2006, Lai, T.-L., Lee, C.-C., Wu, K.-S., Shu, Y.-Y., & Wang, C.-B. (2006). Microwave-enhanced catalytic degradation of phenol over nickel oxide. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 68(3-4), 147-153. doi:10.1016/j.apcatb.2006.07.023
- 2006, Lapinski, A, Graja, A., Olejniczak, I., Bogucki, A., Polomska, M., Baffreau, J., Perrin, L., et al. (2006). Vibrational and electronic properties of perylenediimide linked to fullerene and tetrathiafulvalene. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 447, 405-421. doi:10.1080/15421400500385381
- 2006, Lapinski, Andrzej, Graja, A., Olejniczak, I., & Bogucki, A. (2006). Spectral investigations of selected C-60-organic chromophore-linked systems. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 792(SI), 2-8. doi:10.1016/j.molstruc.2005.10.055
- 2006, Liu, H.-L., & Chiou, Y.-R. (2006). Optimal decolorization efficiency of Reactive Red 239 by UV/ZnO photocatalytic process. JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, 37(3), 289-298.
- 2006, Lu, J. W., Li, F. B., Guo, T., Lin, L. W., Hou, M. F., & Liu, T. X. (2006). TiO2 photocatalytic antifungal technique for crops diseases control. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA, 18(2), 397-401.
- 2006, Lu-Ping, Z., Wen-Yu, H., Li-Li, M., Shao-Yun, F., Ying, Y., & Zhi-Jie, J. (2006). Synthesis and characteristics of ZnO-CNTs nanocomposites. ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA, 22(10), 1175-1180.
- 2006, Ou, H.-H., Lo, S.-L., & Wu, C.-H. (2006). Exploring the interparticle electron transfer process in the photocatalytic oxidation of 4-chlorophenol. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 137(3), 1362-1370. doi:10.1016/j.jhazmat.2006.03.023
- 2006, Parida, K. M., & Parija, S. (2006). Photocatalytic degradation of phenol under solar radiation using microwave irradiated zinc oxide. SOLAR ENERGY, 80(8), 1048-1054. doi:10.1016/j.solener.2005.04.025
- 2006, Parida, K. M., Dash, S. S., & Das, D. P. (2006). Physico-chemical characterization and photocatalytic activity of zinc oxide prepared by various methods. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 298(2), 787-793. doi:10.1016/j.jcis.2005.12.053
- 2006, Peng, F., Wang, H., Yu, H., & Chen, S. (2006). Preparation of aluminum foil-supported nano-sized ZnO thin films and its photocatalytic degradation to phenol under visible light irradiation. MATERIALS RESEARCH BULLETIN, 41(11), 2123-2129. doi:10.1016/j.materresbull.2006.03.029
- 2006, Tanaka, N., Barashkov, N., Heath, J., & Sisk, W. N. (2006). Photodegradation of polymer-dispersed perylene di-imide dyes. APPLIED OPTICS, 45(16), 3846-3851. doi:10.1364/AO.45.003846
- 2006, Tayoub, G., Schwob, I., Masotti, V., Rabier, J., Ruzzier, M., & Viano, J. (2006). Contribution of microscopic techniques to anatomical and morphological knowledge on Styrax officinalis L. COMPTES RENDUS BIOLOGIES, 329(9), 712-718. doi:10.1016/j.crvi.2006.06.003
- 2006, Wu, W., Cai, Y.-W., Chen, J.-F., Shen, S.-L., Martin, A., & Wen, L.-X. (2006). Preparation and properties of composite particles made by nano zinc oxide coated with titanium dioxide. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 41(18), 5845-5850. doi:10.1007/s10853-006-0288-0
- 2005, Chatterjee, D., & Dasgupta, S. (2005). Visible light induced photocatalytic degradation of organic pollutants. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS, 6(2-3), 186-205. doi:10.1016/j.jphotochemrev.2005.09.001
- 2005, Karunakaran, C., & Senthilvelan, S. (2005). Photocatalysis with ZrO2: oxidation of aniline. JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL, 233(1-2), 1-8. doi:10.1016/j.molcata.2005.01.038
- 2005, Karunakaran, C., & Senthilvelan, S. (2005). Vanadia-catalyzed solar photooxidation of aniline. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 289(2), 466-471. doi:10.1016/j.jcis.2005.03.071
- 2005, Karunakaran, C., & Senthilvelan, S. (2005). Solar photocatalysis: oxidation of aniline on CdS. SOLAR ENERGY, 79(5), 505-512. doi:10.1016/j.solener.2004.12.004
- 2005, Karunakaran, C., & Senthilvelan, S. (2005). Photooxidation of aniline on alumina with sunlight and artificial UV light. CATALYSIS COMMUNICATIONS, 6(2), 159-165. doi:10.1016/j.catcom.2004.11.014
- 2005, Karunakaran, C., Senthilvelan, S., & Karuthapandian, S. (2005). TiO2 - photocatalyzed oxidation of aniline. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 172(2), 207-213. doi:10.1016/j.jphotochem.2004.12.010
- 2005, Karunakaran, C., Senthilvelan, S., & Karuthapandian, S. (2005). Solar photooxidation of aniline on ZnO surfaces. SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 89(4), 391-402. doi:10.1016/j.solmat.2005.01.008
- 2005, Kiwi, J., & Nadtochenko, V. (2005). Evidence for the mechanism of photocatalytic degradation of the bacterial wall membrane at the TiO2 interface by ATR-FTIR and laser kinetic spectroscopy. LANGMUIR, 21(10), 4631-4641. doi:10.1021/la0469831
- 2005, Peiro, A. M., Doyle, G., Mills, A., & Durrant, J. R. (2005). Freestanding polymer-metal oxide nanocomposite films for light-driven oxygen scavenging. ADVANCED MATERIALS, 17(19), 2365+. doi:10.1002/adma.200500397
- 2005, Peng, F., Chen, S. H., Zhang, L., Wang, H. J., & Xie, Z. Y. (2005). Preparation of visible-light response nano-sized ZnO film and its photocatalytic degradation to methyl orange. ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA, 21(8), 944-948.
- 2004, Daneshvar, N., Salari, D., & Khataee, A. R. (2004). Photocatalytic degradation of azo dye acid red 14 in water on ZnO as an alternative catalyst to TiO2. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 162(2-3), 317-322. doi:10.1016/s1010-6030(03)00378-2
- 2004, Li, D., & Haneda, H. (2004). Enhancement of photocatalytic activity of sprayed nitrogen-containing ZnO powders by coupling with metal oxides during the acetaldehyde decomposition. CHEMOSPHERE, 54(8), 1099-1110. doi:10.1016/j.chemosphere.2003.09.022
- 2004, Rodriguez-Hernandez, J., Qu, J. Q., Reuther, E., Klok, H. A., & Mullen, K. (2004). Synthesis and optical properties of water-soluble NIR absorbing star polypeptides based on functional rylene dyes. POLYMER BULLETIN, 52(1), 57-64. doi:10.1007/s00289-004-0245-5
- 2004, Seven, O., Dindar, B., Aydemir, S., Metin, D., Ozinel, M. A., & Icli, S. (2004). Solar photocatalytic disinfection of a group of bacteria and fungi aqueous suspensions with TiO2, ZnO and Sahara desert dust. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 165(1-3), 103-107. doi:10.1016/j.jphotochem.2004.03.005
- 2003, Li, D., & Haneda, H. (2003). Morphologies of zinc oxide particles and their effects on photocatalysis. CHEMOSPHERE, 51(2), 129-137. doi:10.1016/S0045-6535(02)00787-7
- 2003, Talens-Alesson, F. I. (2003). Redox phenomena during adsorption of aniline on Fe-bound and Zn-bound SDS micelles. CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, 26(6), 684-687. doi:10.1002/ceat.200390104
- 2002, Lackhoff, M., & Niessner, R. (2002). Photocatalytic atrazine degradation by synthetic minerals, atmospheric aerosols, and soil particles. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 36(24), 5342-5347. doi:10.1021/es025590a
- 2001, Dincalp, H., & Icli, S. (2001). Photosynthesis of rose oxide by concentrated sunlight in the absence of singlet oxygen. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 141(2-3), 147-151. doi:10.1016/S1010-6030(01)00457-9
Finished Research Projects (27 entries)- ., 2015, ARAŞTIRMA PROJESİ,Bircan Dindar (Proje Yürütücüsü), Çinko Bazlı Yeni Çözünür Ftalosiyanin Türevleri, Sentezleri ve Karakterizasyonları, EGE ÜNİV, 2013 -2015,13/GEE/004.
- ., 2015,ARAŞTIRMA PROJESİ, Bircan Dindar (Proje Yürütücüsü), Kobalt Bazlı Yeni Ftalosiyanin Sentezi, Kimyasal ve Fiziksel Tanımlaması ve Fotokatalitik özelliği, EGE ÜNİV., 2014 -2015,14/GEE/008.
- 211T126 , Bircan Dindar (Proje Yürütücüsü), Yeni Metaloftalosiyaninlerin Sentezleri, Kararlılıkları Ve Elektrokimyasal Özellikleri ile Fotodinamik Terapi (Pdt) Aktiviteleri, EGE ÜNİV.,2012 -2013.
- ., 2013, ARAŞTIRMA PROJESİ,Bircan Dindar (Proje Yürütücüsü), Ftalein Tipli Yeni Zn-Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu,EGE ÜNİV., 2012-2013,12/GEE/008.
- ., 2012,ARAŞTIRMA PROJESİ,Bircan Dindar (Proje Yürütücüsü), Çözünür Periferal Grup Taşıyan Yeni Ftalosiyanin Türevlerinin Elektriksel Karakterizasyonu, EGE ÜNİV, 2011 -2012, 11/GEE/009.
- ., 2011, ARAŞTIRMA PROJESİ,Bircan DİNDAR (Proje Yürütücüsü),Schiff Bazı içeren Metaloftalosiyanin Türevi Sentezi ve Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin Ortaya Çıkarılması, EGE ÜNİV., 2009 – 2011, 09/GEE/ 018.
- ., 2011, ARAŞTIRMA PROJESİ, Bircan Dindar (Proje Yürütücüsü),Hidrofilik Periferal Grup Taşıyan Yeni Ftalosiyanin Türevleri Sentezi ve Işık ve Termal Kararlılıklarının Ölçülmesi EGE ÜNİV, 2010 -2011,10/GEE/009.
- 106T131, Farklı Heteroatom İçeren Fosfin Ligandları ile Oluşturulan Metallohalkalı Kompleksler ve Katalitik Uygulamaları, Prof. Dr. Sevil IRIŞLI(Proje yürütücüsü),EGE ÜNİV, 2006-2010,B. Dindar (Araştırmacı), TÜBİTAK 106T131
- 2008, Araştırma Projesi, Bircan Dindar (Yürütücü), “ Bazı Metaloftalosiyaninlerin Sentezlenmesi ve Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin Tanımlanması”, 2006- 2007, 06 / GEE / 001, E.U. Bil.Araş. Projesi, Araştırmacı: Özlem SEVEN, Mine İNCE
- 2008, Araştırma Projesi, Bircan Dindar (Yürütücü), “Yoğunlaştırılmış Güneş Işığını Laboratuvar Ortamına Taşıyacak Bir Işıma Sisteminin Geliştirilmesi”: 2004, 04 / GEE / 013, E.U. Bil.Araş. Projesi, Araştırmacı: Pınar BASKIN, Mine İNCE, Necdet YILDIZ, Gökalp KAHRAMAN
- 2008, Araştırma Projesi, Bircan Dindar (Yürütücü), “ Bazı Tiyoeterli Ftalosiyaninlerin Sentezlenmesi ve Fotofiziksel, Fotokimyasal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Tanımlanması” , 2006- 2007, 12 Ay, 06 / GEE / 007, E.U. Bil.Araş. Projesi, Araştırmacı: Özlem SEVEN.
- 2008, Araştırma Projesi, Bircan Dindar(Yürütücü), “ Bazı Metaloftalosiyaninlerin Sentezlenmesi ve Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin Tanımlanması”, 2006- 2007, 06 / GEE / 001, E.U. Bil.Araş. Projesi, Araştırmacı: Özlem SEVEN, Mine İNCE
- Araştırma Projesi, Bircan Dindar(Yürütücü), “Brom içeren periferal konjuge subtitue bir Subftalosiyanin türevinin sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin saptanması“, 2007- 2008, 07/GEE/007, E.U. Bil.Araş. Projesi, Araştırmacı: Mine İNCE
- 106T738, Bircan Dindar (Yürütücü), “Fotokatalitik Rolleri olan, Bor-ftalosiyanin (Subftalosiyanin) ile Bazı Metaloftalosiyaninlerin Türevlerinin Sentezlenmesi, Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin Araştırılması ve Tanımlanması” 2007- 2008, 12 Ay, 106T738
- Araştırma Projesi, Bircan Dindar (Yürütücü), “Yoğunlaştırılmış güneş ışığı altında fotosentetik mikroorganizmalar kullanarak alternatif yakıt olan hidrojen gazı üretimini gerçekleştirmek”: 2004- 2006, 24 Ay, 04 / GEE / 007, E.U. Bil.Araş. Projesi, Araştırmacılar: Selm
- Araştırma Projesi, Bircan Dindar (Yürütücü), “Bor-ftalosiyanin Türevinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Incelenmesi”, 2005- 2006, 12 Ay, 05 / GEE / 003, E.U Bil.Araş. Projesi, Araştırmacı: Mine İNCE, Özlem SEVEN
- 2006, Araştırma Projesi, Prof. Dr. Sıddık İçli, “Organic solar cells, wind energy and electricity production from photovoltaic systems, biogas production supported by solar energy and Production of vacuum thermal solar collectors, solar house, photosynthesis with concentrated sol
- Araştırma Projesi, Bircan Dindar (Yürütücü), “ Zeytin karasuyundaki fenolik antioksidanların fotokatalizörler varlığında degradasyonu” : 2003- 2004, 12 Months, 2003 / GEE / 006, E.U. Bil.Araş. Projesi, Araştırmacı: Hakan Gündoğdu, Özlem Seven, Pınar Baskın
- Araştırma Projesi, Bircan Dindar (Yürütücü), “Sulu heterojen fotokatalitik sistemlerde fenolden salisilik asit sentezi ve yan ürünlerin analizi”, 2001- 2003, 18 Ay, 01/GEE/008, E.Ü.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı: Özlem Seven
- Araştırma Projesi, Bircan Dindar (Yürütücü), “Sulu ortamda 2,4-D ve 2,4-D amin herbisidinin fotodegradasyonu”, Ege University, 2003- 2004, 12 Ay, 2003 / GEE / 008, E.U. Bil.Araş. Projesi, Araştırmacı: Özlem Seven, Selma Koyunoğlu.
- Araştırma Projesi, Prof. Dr. Sıddık İçli, “Solar Fotoorganik Kimya Araştırmaları ve Teknoljik Uygulamaları –III,1999 – 2001, 18 Ay, EBİLTEM PROJESİ, Araştırmacı: Bircan Dindar
- Araştırma Projesi, Yürütücü: DİNDAR, “In the phenolic contaminated waters, Comparative Studies of degradation of phenol by using sodium lamp, direct sunlight and solar concentrator in the presence of photosensitizers such as TiO2, Fe2O3 and ZnO.” , ( 1997 - 2000, 97 Fen / 021.
- Araştırma Projesi, Prof. Dr. Sıddık İçli ve Prof. Dr. Jale Yanık, “Atık sulardaki dirençli kirliliklerin fotooksidasyon ile giderilmesi”, 1998 - 2000, 98 Fen / 042 Araştırmacı: Bircan Dindar
- Araştırma Projesi, Yürütücü: İÇLİ, S., Araştırmacı: DİNDAR, B., "Solar Fotoorganik Kimya Araştırmaları ve Teknolojik Uygulamaları- II", EBİLTEM Projesi, 1998-1999.
- Araştırma Projesi, Yürütücü: İÇLİ, S., Araştırmacı: DİNDAR.,B., " Güneş Işınımlı Fotoorganik Kimyasal Detoksisite Çalışmaları, Değerli Kimyasalların Sentezi ve Mekanizma Araştırmaları", DPT PROJESİ, 1997 - 1999.
- Araştırma Projesi, Yürütücü: İÇLİ, S., Araştırmacı: DİNDAR, B., "Solar Fotoorganik Kimya Araştırmaları ve Teknolojik Uygulamaları - I", EBİLTEM Projesi, 1997 - 1998.
- 1991, Araştırma Projesi, Yürütücü: DİNDAR, B., 'Ege Denizi suyunda ve İzmir Körfezinde fenolik kirliliklerin tayini', 1990, 90 Fen / 004,
Memberships of Professional Associations (3 entries)- EGÖDER (Ege Univ. Öğretim Üyeleri Derneği)
- European Photochemistry Association (EPA)
- Türkiye Kimya Derneği
Granted Scholarships (2 entries)- 1998, Belgium Katholic Univ. Education Organization
- 1992, British Council Burslari, Ingiltere
Granted Prizes (1 entries)- 2002, III. lük ödülü: Ödüllü Proje Sergisi 2002, EBİLTEM, 4 - 15 Kasım 2002
Student's Completed Thesis (8 entries)- Yüksek Lisans, 2012, Koray Kara, “Makromoleküllerde Fotofiziksel, Elektriksel ve AC İletkenlik Özellikler”, E.Ü. Fen Bil. Enst., Güneş En.ABD.,Danışman:Yrd. Doç. Dr. Bircan Dindar, 15.09.2012.
- Yüksek Lisans, 2007, Bekir AVŞAR , “Görünür Bölge Güneş Işınlarının Antibiyotik Direnci Geliştirmiş Bakterilerde, Direnç Devamlılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması”, E.Ü. Fen Bil.Enst., Güneş En. ABD.,Danışman:Yrd. Doç. Dr. Bircan Dind...
- Doktora, 2007, Özlem SEVEN, “Fotokatalizör Olarak Kullanılabilecek Bir Grup Ftalosiyanin Türevinin Sentezlenmesi ve Fotokatalitik İşlemlerde Kullanılmaları”, E.Ü. Fen Bil.Enst., Güneş En. ABD., Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bircan Dindar,12.12.2007.
- Yüksek Lisans, 2006, Mine İnce, “Sulu Ortamda Fotokatalizör Olarak Kullanilabilecek Bir Ftalosiyanin Türevinin Sentezlenmesi ve Uygulanması”, E.Ü. Fen Bilimleri Enst., Güneş Enerjisi ABD., Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bircan Dindar , 08.08.2006.
- Yüksek Lisans, 2005, Pınar Baskın, “Katalizör Varlığında Antioksidan Özellikteki a-Tokoferolün Fotooksidasyonunun İncelenmesi”, E.Ü. Fen Bilimleri Enst., Güneş Enerjisi ABD., Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bircan Dindar, 08.07.2005.
- Yüksek Lisans, 2004, Hakan Gündoğdu, “Zeytin Karasuyundaki Fenolik Antioksidanların Fotokatalitik Olarak Bozundurulması”, E.Ü. Fen Bilimleri Enst., Güneş Enerjisi ABD., Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bircan Dindar, 17.02.2004.
- Yüksek Lisans, 2004, Selma Koyunoğlu, “Fotosentetik Bakteri Rhodobacter Sphaerides O.U.001 ile Hidrojen Üretimi”, E.Ü. Fen Bil. Enst., Güneş Enerjisi ABD., Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bircan Dindar, 16.08.2004.
- Yüksek Lisans, 2003, Özlem Seven, “Sulu Ortamda Işık ile Organik ve Mikrobiyolojik Materyallerin Fotooksidasyonu”, E.Ü. Fen Bil. Enst., Güneş Enerjisi ABD., Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bircan Dindar, 22.08.2003.