Akademik BilgilerMÜCELLA GÜNER
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Teknolojisi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: mucella.guner@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3111599
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Tekstil Fakültesi, Türkiye, 1979
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen. Bil. Ens.Tekstil Müh. Anabilim Dalı, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi Fen. Bil. Ens.Tekstil Müh. Anabilim Dalı, Türkiye, 2002
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Müh.Fak.Tekstil Müh. Bölümü, Türkiye, 2003
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Müh. Fak. Tekstil Müh. Bölümü, Türkiye, 2009

Administrative / Academic Duties (3 entries)- Mühendislik Fakültesi Doçent Temsilciliği, 2012-
- Mühendislik Fakültesi Doçent Temsilciliği, 2012-
- E.Ü.Emel Akın Meslek Yüksekokulu Md. Yard., 2008-2011
Other Professional Activities (9 entries)- "İşletme organizasyonu" kursu,Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü, 2000
- EGS-E.Ü. Teks.ve Konf. Arş. Merk.ortak projesinde sanayiide verimlilik arttırma çalışmaları, 2000-In Progress
- Anteks Antalya tesislerinde "İş etüdü" konusunda eğitmenlik, 1999
- "Girişimcilik" kursu,Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 1999
- İzmir Basma San. Teknik Eğitim Programında Eğitmen, 1999
- SararTekstil A.Ş."Yönetici Yetiştirme Eğitim Programı" nda "Üretim Yönetimi veÜretim Planlama" konusunda eğitmenlik, 1997
- Nasa Tekstil Sanayii (Manisa) Planlama Müdürü, 1989-1992
- Batılılar Giyim Sanayii (Manisa) Planlama Müdürü, 1983-1989
- Safir Tekstil Sanayii (Manisa) Planlama ve Model-Kalıp Şefi, 1980-1983
Research Interests- Organizasyon (2150302)
- Tekstil Mühendisliği (6210000)
Indexed Journal Publications (22 entries)- Güner M., Yücel Ö., Ünal C., 2013, Applıcabılıty Of Dıfferent Lıne Balancıng Methods ın The Productıon Of Apparel, Tekstil Konfeksiyon, Vol 1, 77-84.
- S. Dalbaşı, M. Güner, and S. Çoban, A. A. İlleez, Ü. P. Gürkan, 2013, “Effect of Various Soft eners on Sewability of Woven Fabrics and Seam Quality”, Association of Textile, apparel & Materials Professionals,Vol. 13, No. 5, 43-49
- GÜNER M., İŞLER M., 2013, The Effect of Model Change Processes on the Overall Equipment Effectiveness ın Clothing Production, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı: 3, S.297-302
- Güner M., İşler M., 2013, The Effect of Model Change Processes on the Overall Equipment Effectiveness ın Clothing Production, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı: 3, S.297-302
- Utkun E., Güner M.,2012, A Rationalization Study About Six-Step Method Systemic For The Apparel Industry, Ü.Ü. tekstl ve konfeksiyon, Sayı:2, s.152-158
- 2011, Analitik İş Değerlendirme Yönteminin Uygulanması İle Konfeksiyon İşletmelerinde Ücret Skalasının Oluşturulması", Tekstil Konfeksiyon, Vol 1, 72-76.
- Güner M. , Akman Ü.,Yücel Ö., Erkek Gömleği Üretim Sürecinin Altı Sigma Yöntemiyle İyileştirilmesi, Tekstil Konfeksiyon, 1/2010, 75-80.
- Güner M., Ünal C., Arıkan C., Konfeksiyonda İş Örneklemesi Metodu ve Yakınlık Derecesi Prosedürü ile Yerleşim Planlaması Tekstil Konfeksiyon, 2/2010, 172-177.
- 2009, Güner M.,Konfeksiyon İşletmelerinde Örgütsel Zaman Yönetimi İçin ABC Analizinin Uygulanması, Tekstil ve Konfeksiyon, 19 (1),163-168
- 2009, Ünal C., Tunalı S., Güner M.,Evaluation of Alternative Line Configurations in Apparel, Textile Research Journal, Vol 79(10), 908–916
- 2009, Nuriyev U., Güner M., Gürsoy A.,A model for determination of optimal production quantity for minimum idle time (Model određ:ivanja uč:inkovitosti proizvodnje uz minimalno neproizvodno vrijeme na primjeru iz prakse) Tekstil, Vol 58, 214-220
- 2009, Güner M., İlleez A..A., Ünal C.İşletme Fiziksel Koşullarının Bulanık Mantık Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Bir Konfeksiyon İşletmesi Örneği, Tekstil ve Konfeksiyon, 19(3), 206-211
- 2009, Ünal C, Güner M, 'Selection of ERP Suppliers Using AHP Tools in the Clothing Industry', International Journal of Clothing Science and Technology, 21(4): 239-251
- 2008, Güner M.,Ünal C., "Line Balancing in the Apparel Industry Using Simulation Techniques", Fibres& Textiles in the Eastern Europe,Vol. 16, No.2 75-78,April/June
- 2008, Güner M., "Determinatıon of Lighting Conditions in Apparel Mills", Tekstil ve Konfeksiyon, 18 (1), 56-61,
- 2008, Güner M., Yücel Ö., "Giysi Dikim Süresine Etki Eden Faktörlerin Analizi", Tekstil ve Konfeksiyon, 18 (1), 41-47,
- 2008, Güner M., "Research on the Effect of Different Marketing Strategies on the Workload of Knitting Machines, And Unit Costs", Fibres& Textiles in the Eastern Europe, Vol. 16, No.4 69-72.
- 2008, İlleez A.A., Güner M., "Creating a Mathematical Model for Scheduling the Entrance Sequence of Products in Sewing Cells (Tvorba matematickog modela za odredivanje ulaznog slijeda proizvoda u jedinicama za sivanje)", Tekstil 6, 57, 303-309,
- 2008, Güner M., Productivity evaluation of fabric layout by machine versus hand in the cutting department (Vrednovanje ucinkovitosti strojnog plaganja tkanine u krojnici u odnosu na rucno polaganje), Tekstil 10, 57, 525-531,
- 2007, Güner M., Yücel Ö., "Konfeksiyon Üretiminde Temel Kriterlerin Hiyerarşik Modellenmesi İle Üretilecek En Uygun Ürünün Belirlenmesi", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22 (1), 73-79,
- 2007, Güner M., Yücel Ö., "Study of Between Cycle Time and Execution Time in Garment Manufacturing Lines (Odredivanje odnosa vremena ciklusa i izvrsnog vremena u linijama za proizvodnju odjece)", Tekstil 5, 56, 318-324,
- 2005, Güner M., Yücel Ö., "Environmental Protection and Waste Management in Textile and Apparel Sectors", Journal of Applied Sciences, 5 (10), 1843-1849,

Publications in Non-Indexed Journals (41 entries)- 2010, Bedez Üte T., Güner M., İplik İşletmelerine “Yalın” Yaklaşım, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s. 11-24
- 2008, Güner M., Ünal C., Konfeksiyon Sektöründe RFID Sistemlerinin Kullanımı, Tekstil Maraton Dergisi, Sayı:4, s.25-32.
- Damcı G., Güner M., Productivity evaluation with work sampling method in flat knitting plants”, meliand International, 2008/5, p. 306-307.
- Oğlakçıoğlu N., Güner M., “Tam Zamanına Üretim Sistemi ve Yuvarlak Örme İşletmelerinde Uygulanabilirliliği”, Tekstil Teknik, 286, 118-122, Kasım 2008.
- 2007, . Güner M., Ünal C., Üretimde Takt Zamanı, E.Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı: 1, s.4-7.
- 2007, Deveci S.S., Güner M., Dokuma Ürün Geliştirmede Yalın Üretimin Uygulanabilirliği, Tekstil Maraton Dergisi, s.29-36.
- 2007, Bozdoğan, S., Güner, M., Tam Zamanlı Üretimde Satın Alma ve Tedarikçi İlişkileri, Tekstil Maraton Dergisi, s.74-79.
- 2007, Güner M., Ünal C., Konfeksiyon İşletmelerinde İşgücü Sirkülâsyonu, E.Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, s.140-144.
- 2007, . Kanat S., Güner M., Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinde Verimlilik Ölçümü, E.Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, s.279-283.
- 2006, İlleez A., Güner M., Personel Performans Değerlendirme ve 360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemi, E.Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, s.325-327.
- 2006, Kanat S., Güner M., Tam Zamanında Üretim Sistemi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sanayine Uygulanabilirliği, E.Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, s.274-278.
- Güner M., Ünal C., İş Örneklemesi Metodunda Kontrol Limitlerinin Belirlenmesi, E. Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,2005/2:77-80
- Güner M.,İş Etüdünde İş Ölçüm Yöntemleri ve Konfeksiyon Sektöründeki Etüt Çalışmaları, Konfeksiyon Teknoloji Dergisi,Şubat 2005,Sayı:34,76-82
- 2005, Güner M., Ünal C., ERP yazılımları ile ilgili bilinmesi gerekenler. Konfeksiyon Teknoloji Dergisi, Sayı:35, 52-62
- 2005, Güner M., Ünal C., Bilişim Teknolojilerini kullanarak Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) Yönteminin Konfeksiyon Sanayine Entegrasyonu. Konfeksiyon Teknoloji Dergisi, Sayı:39, 84-96
- 2005, Güner M., Ünal C., Konfeksiyon İşletmelerinde Eğitim Analizi, E. Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,178-184, (Hakemli Yayın)
- 2005, Güner M., Yücel Ö., Environmental Protection and Waste Management in Textile and Apparel Sectors, Journal of Applied Sciences, Volume: 5, Number: 10, p.p 1843-1849, (Hakemli Yayın)
- 2005, Güner M., Konfeksiyon İşletmelerinde Personel Performansını Değerlendirmek İçin Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 91-112 (Hakemli Yayın)
- Güner M., Ünal C., Verimlilik Kavramının Konfeksiyon İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi, E. Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,2004/1:56-60
- Güner M., İlleez A.,Konfeksiyon Sanayii Atıklarının Geri Kazanılması,Tekstil ve Konfeksiyonda Görünüm Dergisi, Temmuz 2004,113-116
- Güner M., Ünal C., İşletmelerde Verimlilik ve Kalite İlişkisi, E. Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,2004/3:138-141
- 2004, Güner M., İlleez A., Ağ Planı Tekniklerinden Faydalanarak Konfeksiyon İşletmelerinin Organizasyonu, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı:2, s.121-124.
- 2003, Güner M.,İş etüdü Tekniklerinin Konfeksiyon İşletmelerindeki Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma , E. Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, (hakemli yayın)
- 2003, Güner M., İlleez A.,Konfeksiyon Sektöründe Sosyal Sorumluluk Standartları, E. Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 158-160
- 2002, Güner M.,Üretim Dışı Zamanların İş Örneklemesi Yöntemi İle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, E. Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,46-52 (hakemli yayın)
- 2001, Güner M,Konfeksiyon İşletmelerinde Dikim Hattının Dengelenmesi,Konfeksiyon Teknik
- 2001, Güner M,Modern Bir Konfeksiyon İşletmesi Departmanları ve Görevleri,Tekstil ve Konfeksiyonda Görünüm,Sayı:72
- 2001, Güner M,Ünal C,Standar Birim Süre Tespiti İçin Toleransların Belirlenmesi,Tekstil Maraton,Sayı:55
- 2001, Güner M,Konfeksiyon Üretiminde Taş ve/veya Enzim Yıkama ile Parça Boyamanın Önemi,Tekstil ve Konfeksiyonda Görünüm,Sayı:69
- 1999, Güner M,Atılgan T,Finansal Analiz Teknikleri ve Konfeksiyon Sektörüne Uygulanabilirliği,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,Sayı:5-6
- 1999, Güner M,Atılgan T,Konfeksiyon Maliyet Yapısı ve Örnek Bir Uygulama,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı:6
- 1998, Güner M,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularındaki Gelişmeler ,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,Sayı:6
- 1997, Güner M,, Organizasyonların Değişimi ve Yönetimi,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı:6
- 1997, Güner M,,İşletmelerde İşgören Seçimi Aşamalar ve Bu Aşamalardan Biri Olan Testler,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,Sayı:2
- 1996, Güner M,Öndoğan Z,IAF 12. Dünya Hazır Giyim Kongresi İle Bir Gururu Daha Yaşadık ,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı:3
- 1996, Güner M,,İşletmelerde Çalışma Koşulları ve Verimlilik,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı:1
- 1996, Güner M,, Konfeksiyon İşletmelerinde Kalite Kontrol Sisteminin Organizasyonu,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı:6
- 1995, Güner M,,Erkek Pantolonu Dikiminde Kalite Kontrol İstasyonlarının Görevleri ,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı:2
- 1995, Güner M,,Konfeksiyon İşletmelerinde Üretim Kontrolleri ve Bu Amaçla Hazırlanan Aylık Üretim Raporuna Bir Örnek ,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,Sayı:4
- 1994, Güner M,,Üst Giyimde Akort Ücret ,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,Sayı:1
- 1993, Güner M,,Zaman Standartlarının Kullanımı,Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,Sayı:6

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- 0,

International Conference Proceedings (17 entries)- 2010, İşler M., Illeez A.A., Güner M., Analysis of Working Postures with Method of REBA in Apparel Sector, XII th İzmir Textile and Apparel Symposium Türkiye, pp. 494-497 (poster tebliğ)
- 2010, İlleez A.A., Güner M., Using Predetermined Time Standarts for Determination of Standart Time in Apparel Sector, The 4 th International Student Conference on Advanced Science and Technology Türkiye, pp. 319-320 ( sözlü bildiri)
- 2010, Güner M., Ünal C., Inventory Control by Using ABC Analysis in Apparel Industry, XII th İzmir Textile and Apparel Symposium Türkiye, pp. 498-501 (poster tebliğ)
- 2010, Ünal C., Güner M., Arıkan C., Software Development for Efficiency Measurements in Apparel Industry, XII th İzmir Textile and Apparel Symposium Türkiye, pp. 509-512 (poster tebliğ)
- 2010, Ünal C., Güner M., A Suitable Line Balancing Algorithm to Create a Module in an Apparel Production Monitoring Software, 1st International Symposium on Computing in Science and Engineering, Türkiye, pp.192-196, (sözlü tebliğ)
- 2010, Ünal C., Güner M., Research of Feasibility of Learning Curves in Apparel Industry, XII th İzmir Textile and Apparel Symposium Türkiye, pp. 505-508, (poster tebliğ)
- Güner M., Ünal C., Yaşatan İ., "Application of Human Resource Selection Period Using Analytical Network Process and Method in Leather Apparel Industry", 1st International Leather Engineering Symposium, Izmir, Turkiye, 2009
- İlleez A.A., Yakınol E., Güner M., "Buldan El Dokumacılığının Ergonomik Olarak İncelanmasi", 1. Uluslar arası, 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,Konya, Turkiye, 2009, s.96-97, (sözlü tebliğ)
- Güner M., Ünal C., "RFID Etiketlerinin Konfeksiyon Sektöründeki Kullanım Alanları", 1. Uluslar arası, 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,Konya, Turkiye, 2009, s.158-159, (poster tebliğ)
- 2009, Ünal C., Güner M., Arıkan C.., "İş Örneklemesi Yönteminin Kullanılması için Yazılım Geliştirilmesi, 1. Uluslar arası, 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,Konya, Turkiye, s.259-260 (sözlü tebliğ)
- İlleez A.A., Ünal C., Güner M., Evatuation of Apparel Plants According to Ergonomic Contitions Using Fuzzy Logic, Autek 2009 World Textile Conference Türkiye, pp. 62-68 (sözlü bildiri)
- 2008, Nuriyev U.G., Güner M., Berberler M.E., Gürsoy A., Optimum Line Balancing of a Complex Production Process With Consecutive and Paralel Operations in Textile", The 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 142, Bakü, Azarbaijan(sözlü tebliğ)
- 2008, İlleez A.A., Güner M., Determining The Climate Conditions in Turkish Clothing Industry", The Third International Conference of Applied Research in Textile- CIRAT-3, 450, Sousse, Tunisia, (poster tebliğ)
- 2004, Güner M., Erdoğan M.Ç., : Determination of the Unit Times of Sewing Process Made By Overedge Stitch Machine Using a Mathematical Model ,Fashion Net Conference, 28-29 Eylül, (sözlü tebliğ)
- 2004, Güner M., Creatıon of a Cell Structure for Just-In-Tıme Delıvery and Flexıbılty ın Productıon - A Case Study ın An Apparel Establıshment, The Fırst Inernatıonal Conference of Applied Research ın Textile- CIRAT-1, December 3 to 5, (sözlü tebliğ)
- 2003, Yücel Ö., Güner M., Envıronment Friendly Approaches in Textile And Clothing Production,The First İnternational Exergy, Energy and EnvironmentSymposium,13-14 July (sözlü tebliğ)
- 0,

National Conference Proceedings (30 entries)- 2008, İlleez A.A., Güner M., "Bir Konfeksiyon İşletmesi Bölümlerindeki Aydınlık Düzeylerinin Belirlenmesi" 7. Ulusal Aydınlatma Kongresi, 155-160
- 2007, Güner M., İlleez A., "İşletme Verimliliğinde Yönetsel Faktörlerin Etkileri", IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 275-280
- 2007, Güner M., İlleez A., "Konfeksiyon İşletmelerinde Ortam Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 369-374
- 2007, Güner, M., Ünal, C., "AHP Kullanımı ile ERP yazılımlarının Seçimi", Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi, 406-411
- 2007, Güner M., İlleez A., "Konfeksiyon İşletmeleri Kalite Kontrol Departmanlarındaki Aydınlatma Seviyeleri", IV. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, 146-152
- 2007, Güner, M., Yıldız, M., Yaman, H., Yürekli, A., "Tekstil ve Konfeksiyon işletmelerinde Organizasyonel Zaman Yönetimi", Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi, 261-267
- 2007, Güner, M., Haksel, D., Konuşkan, I., "Üretim Sürecinde Hammadde Farkı Nedeniyle Ortaya Çıkan Ek Faaliyetlerin Analizi (Bir Tekstil İşletmesinde Örnek Uygulama)", Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi, 743-748
- 2007, Güner, M., İlleez, A.A., Öney, H.A., Şakar, D., "Otomasyona Dayalı Bir Üretim Sürecinde Görevli Çalışanların Faaliyetlerinin Analizi: Bir Tekstil İşletmesinde Örnek Uygulama", Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi, 329-334
- 2007, Güner M., Gürsoy A., İlleez A.A., Nuriyev U.G, "Dikim Ünitelerinde Hazırlık Sürelerinin Optimizasyonu İçin İş Çizelgeleme Programı", Ege Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi İnno-Venture Proje Sergisi, 192
- Güner M., Güner Ö., Yurtseven S., "Değer Mühendisliği Tekniklerinin Etkin Kullanımı ile İmalat Yönetim Sürecinin Desteklenmesi (Bir Tekstil İşletmesinde Örnek Uygulamalar)", Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi, 45-48, 2006.
- Güner M., Gürsoy A., Öksüz D., Çukur R., "Süreç Planlama Ve Kontrol İçin Takt Zamana Göre, Ahp ve Gantt Planı’nın Kombineli Kullanımı İle Hazırlanan Bir Yazılımın Geliştirilmesi", Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi, 441-444, 2006.
- 2006, Güner M., Ünsal A., "Üretim Sürecinde Şebeke İle Çizelgeleme Tekniklerine Dayalı İşyükü Belirleme İçin Bir Yazılım Geliştirilmesi", Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi, 149-152
- 2006, Nuriyev U., Güner M., İlleez A.A., Derman C., Berberler M. E., "Üretim Hatlarında Model Değişim Süreçlerinin Optimizasyonu", Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi, 41-44
- Nuriyev U., Güner M., Berberler M. E., Gürsoy A., Vatansever B., Yalın Üretim Tekniği Unsurları Dikkate alınarak Hat Dengelemede Kayıp Zamanların En Az Olduğu Üretim Miktarının Belirlenmesi, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXV. Ulusal Kongresi 2005
- 2005, Güner M., Konfeksiyon İşletmelerinde Modüler Grup Uygulaması, AB 6. Çerçeve Programı Fashıon Net Projesi Yenilik Çalıştayı, 2 Şubat , (sözlü tebliğ)
- 2004, Güner M., İlleez A., Konfeksiyon İşletmelerindeki Çalışma Koşullarının Belirlenmesi, 10. Ulusal Ergonomi Kongresi, Uludağ Ünv., Bursa, 7-9 Ekim , (sözlü tebliğ)
- 2004, Güner M., Ünal C., İlleez A.,Tekstil ve konfeksiyon Sektöründe Metot Mühendisliği Çalışmaları ,Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi,15-18 Haziran, Sayfa 410-412, (sözlü tebliğ)
- 2004, Güner M., İlleez A.,Üretim Şeması,Zaman Etüdü ve Ağ planı Tekniklerinin Kombinasyonu ile İmalat Sürelerinin Belirlenmesi( Bir Konfeksiyon Ürünü Örneği),Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi,15-18 Haziran, Sayfa 34-36, (s
- 2004, Güner M., İlleez A., Ünal C., Analitik İş Değerlendirme Yönteminin Konfeksiyon İşletmelerinde Uygulanması ile Ücret Skalasının Oluşturulması , 10. Ulusal Ergonomi Kongresi, Uludağ Ünv., Bursa, 7-9 Ekim , (poster tebliğ)
- 2004, Güner M., Ünal C., İlleez A.,Bilişim Teknolojileri ile ERP yazılımlarının Seçimi ,Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi,15-18 Haziran , Sayfa 290-292, (sözlü tebliğ)
- 2004, Güner M., Demirkazık, N., İlleez A., Konfeksiyon Sektöründe Yalın Üretim Uygulamaları, 10. Ulusal Ergonomi Kongresi, Uludağ Ünv., Bursa, 7-9 Ekim , (poster tebliğ)
- 2003, Güner M., Ünal C., Konfeksiyon İşletmelerinde Verimlilik Artışını Etkileyen Faktörlerin Uygulanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, 9.Ulusal Ergonomi Kongresi, Pamukkale Ünv., Denizli,16-18 Ekim , (sözlü tebliğ)
- 2003, Güner M., Konfeksiyon İşletmelerinde Personel Performans Artırma ve Değerlendirmenin Planlanması, II. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Ege Meslek Yük.Okulu, Ege Ü., İzmir, 15-17 Ekim, (sözlü tebliğ )
- 2003, Öndoğan A. Z., Güner G. M., Yücel Ö., Şen A., Ünal B.Z., İlleez A., Örme Kumaşların Dikilebilirlik Özelliklerinin Araştırılması, Ege Ü. Ar-Ge Proje Pazarı, İzmir, 10-12 Kasım, (poster tebliğ)
- 2003, Güner M., İlleez A.A., Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Zaman Esaslı Yönetim Tekniklerinin Kullanılması İle Proje Planlama ve Kontrol, 9.Ulusal Ergonomi Kongresi, Pamukkale Ünv., Denizli,16-18 Ekim , (poster tebliğ)
- 2002, Güner M.,Güçlü P.,İzcimen B., İzmir İlindeki Konfeksiyon İşletmelerinde Planlama Departmanının İşletmedeki Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, Ebiltem Proje Sergisı Poster Bildirisi, 4-15 Kasım
- 2001, Güner Mücella,Aktuğlu Ziynet,Ünal Can,,Pamuklu Örme veya Dokuma Kumaştan Mamul Konfeksiyon Ürünlerine Son İşlemler,IV. Türkiye Pamuk,Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu,Yayın No:77,23-24 Mart ,Antakya
- 2001, Aktuğlu Ziynet,Güner Mücella,Seventekin Necdet,Küçükşalvarcı Naim,Pamuklu Kumaşların Konfeksiyon İşlemi,IV. Türkiye Pamuk,Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu,Yayın No:77,23-24 Mart ,Antakya
- 1996, Güner Mücella, Konfeksiyon İşletmelerinde Kalite Kontrol Organizasyonu ve Yönetimi, Sümerbank Holding A.Ş Bursa Araştırma Geliştirme ve Eğitim Semineri,Yayın No:160,Bursa
- 1996, Güner Mücella, Konfeksiyon İşletmelerinde Kalite Kontrol Organizasyonu ve Yönetimi, Sümerbank Holding A.Ş Bursa Araştırma Geliştirme ve Eğitim Semineri,Yayın No:160,Bursa

Books (2 entries)- 2012, Konfeksiyon İşletmelerinde Organizasyon ve Planlama
- 1996, Tekstil ve Konfeksiyonda İş Etüdü

Finished Research Projects (9 entries)- Araştırma Projesi, Similasyon Modelleme ile Bir Konfeksiyon İşletmesinde Üretim Planlaması, 09-MÜH-073, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 2010.
- 2008, Araştırma Projesi, Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinde İş Örneklemesi Yönteminin Kullanılması İçin Yazılım Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 05-MÜH-007
- 2007, Araştırma Projesi, Tekstilde Ardışık ve Paralel İşlemli Karmaşık Bir Üretim Sürecinin Optimal Hat Dengelemesi: Matematiksel Olarak Modelleme ve Yeni Bir Yazılım Modülü Geliştirme, TÜBİTAK (1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı projesi) 107T543
- 2007, Araştırma Projesi, Konfeksiyon İşletmelerindeki Çalışma Koşullarının Tespiti ve Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 05-MÜH-010
- 2006, Araştırma Projesi, Bilişim Teknolojisini kullanarak Kurumsal Kaynak Planlamasının Hazır Giyim İşletmelerine Uygunluğunun Araştırılması ve Yararlarının Ölçülmesi, 03-MÜH-024, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi
- 2005, Araştırma Projesi, Analitik İş Değerlendirme Yönteminin Geliştirilmesi İle Konfeksiyon İşletmelerinde Ücret Skalasının Oluşturulması, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 03-MÜH-008,
- 2003, Araştırma Projesi, Dikim İşlemlerinin Birim Sürelerini Belirlemede Plan Zamanlar Yönteminin Uygulanması, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 01-MÜH-013
- 2000, Araştırma Projesi, 2010, 'İzmir Gelinlik ve Abiye Sektörü Estetik ve Teknik Olarak Üretim Kalitesini Artırıyor', İzmir Kalkınma Ajansı Projesi, TR31/08/SK01/0212
- 1997, Araştırma Projesi, Konfeksiyon İşletmelerinde Verimliliği Etkileten Faktörlerin Önceliklerinin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 96-MÜH-03
Student's Completed Thesis (2 entries)- Doktora, 2009, Can ÜNAL, Bulanık Mantık Uygulamasıyla Konfeksiyonda İşin Personelin Değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 2006, A. Aslı İLLEEZ, Konfeksiyon Sektöründe Süreç Planlamasında Kullanılabilecek Matematiksel Yöntemler