Akademik BilgilerMUSTAFA ALİ KORKUT
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: mustafa.korkut@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Doktora: E. Ü. Tıp Fak., Türkiye, 1987
- Yardımcı Doçentlik: E. Ü. Tıp Fak., Türkiye, 1994
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1996
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 2002

Administrative / Academic Duties (1 entries)- Proktoloji Bilim Dalı Başkanlığı, 2009-
Research Interests- Genel Cerrahi (1011900)
Indexed Journal Publications (5 entries)- Makay Ö., Gürcü B., Çalışkan C., Nart D., Tunçyürek M., Korkut M. Ectopic fascioliasis mimicking colon tumor. World J Gastroenterology 2007 May 14: 13(18) 2633–35
- Fırat Ö, Karaköse Y, Çalışkan C, Makay Ö, Özütemiz Ö, Korkut MA. Dieulafoy’s lesion of the anal canal : Report of a case. Turk J Gastroenterology 2007:18(4): 265–267
- Erkan N., Çalışkan C., Yıldırım Y., Vardar E., Korkut MA. Rectosigmoid endometriosis. Turk J Gastroenterology 2008:19(4):291–299
- Yakan S., Caliskan C, Makay O, Denecli AG, Korkut MA. Intussusception in adults: Clinical characteristics, diagnosis and operative strategies. World J Gastroenterol 2009: 15(16):1985–1989
- Caliskan C, Denizli A., Makay O., Firat O., Tanyalcın T, Alkanat M, , Korkut MA. The experimental comparision of the meshes in rectal prolapse surgery. European Surgical Research 2009:43:310–314

Publications in Non-Indexed Journals (19 entries)- Altı olgu nedeniyle Fournier Gangren: Korkut M. A., Osmanoğlu H., Aydede H., Erhan E., Çınar T., Gürkan A., Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi: Vol 4, Sayı: 1, 17 - 20 - 1994.
- Rektum kanserinin preoperatif dönemde endorektal ultrasonografiile değerlendirilmesi. Osmanoğlu H., Killi R., Korkut M. A., Tavusbay C., Kapkaç M., Kolon ve rektum hastalıkları Dergisi: Vol 4, Sayı: 1, 9- 11 - 1994.
- Duodenum ülser perferasyonunda mortalite ve morbiditiyi etkileyen faktörler. N2 reseptör blokerlerinin öncesi ve sonrası. Yüzer Y., Tavusbay C., Çevikol H., Akyıldız M., Korkut M. A., Menteş A. Ulusal Cerrahi Dergisi: Vol 9, Sayı: 3, 187 - 193 - 1993.
- Acil appendektomi uygulanan 1000 hastanın rektrospektif analizi. Tuğcu M., Özbal O., Güler A., Gürkan A., Korkut M. A., Çağdaş Cerrahi Dergisi: Vol 3, Sayı:2, 85 - 89, 1989.
- Sacrococcyyeal Chorcoma olguları Osmanoğlu H., Korkut M.A., Tuğcu M., Kaplan H. Ege Üniv. Tıp Fak. Dergisi: 26 (1) 97 - 101, 1988.
- Demirbaş T., Güler N., Çalışkan C., Doğanavşargil B., Korkut MA. Mechanical bowel obstruction due to colonic hemangioma : Report of a case. The Turk J Gastroenterol 2006: 17(4): 305-307
- Sarsık B., Yazıcı A., Doğanavşargil B., Çalışkan C., Korkut M., Tunçyürek M. İnce barsakta adenokarsinom : Olgu Sunumu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2007: 6 (1): 47–49
- Çalışkan C., Korkut MA., Fırat Ö., Akgün E., Osmanoğlu H. Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka – Ege Tıp Dergisi 47(1) : 29-34,2008
- Çalışkan C., Akgün E., Makay Ö., Korkut MA., Osmanoğlu H. Crohn Hastalığı ve EÜTF Proktoloji Bilim Dalı deneyimi – Ege Tıp Dergisi 47(2):111-116, 2008
- Sözbilen M., Çalışkan C., Fırat Ö., Korkut MA. Ender bir karında kitle nedeni- Mezenterik Fibromatosis: Vaka Sunumu. Ege Tıp Dergisi 47(3):193-195, 2008
- Çalışkan C., Akgün E., Korkut MA, Osmanoğlu H. Travmatik anal inkontinansın cerrahi tedavisi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Vol. 18(2):94-97 Haziran 2008
- Çalışkan C., Korkut MA. Subtotal kolektomi sonrasınde ileorektal anastomoza alternatif : Çekorektostomi, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Vol.18(4):161-164 Aralık 2008
- Çalışkan C., Akgün E., Korkut MA. Crohn Hastalığı’nda Striktüroplasti , Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Vol.18(4):165-168 Aralık 2008
- Korkut MA., Çalışkan C., Ünsal MG. Hemoroidal hastalığa güncel yaklaşım. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2009:19(2):52–63
- Çalışkan C., Bölükbaşı H., Firat O., Yeniay L., Özütemiz Ö, Korkut MA. Deneysel koroziv özofagit modelinde pentoksifilin ve trimetazidinin striktür oluşumunu önleyici etkileri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2009:8:6–11
- Çalışkan C., Akgün E, Doğanavşargil B, Korkut MA. Kolorektal karsinomu taklit eden nadir tümörler Ege Tıp Dergisi 2009:48(2):101-107
- Çalışkan C, Akgün E, Korkut MA. ‘Soliter Rektal Ülser Sendromu’, Ulusal Cerrahi Dergisi, 25(3), 97-100, (2009).
- Çalışkan C, Güler N, Makay O, Firat O, Yeniay L, Korkut MA. ‘Rektal Kanama Ve Yandaş Kolorektal Hastalığın Kolorektal Kanserlerde Prognoz Üzerine Olumlu Etkileri’, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 19(3), 112-117, (2009).
- Korkut MA, Çalışkan C. ‘Anal İnkontinansa Cerrahi Yaklaşım’ Türkiye Klinikleri- Pelvik Taban Bozuklukları ve Tedavisi Özel Sayısı, 2(2), 98-106, (2009).

International Conference Proceedings (12 entries)- Çalışkan C., Kazımi M., Güler N., Korkut MA. The prognostic value of preoperative serum CEA and CA19.9 values in patients with colorectal cancer. IX. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. 15-18 May 2006 Baku-AZERBAYCAN
- Çalışkan C., Kazımi M., Güler N., Korkut MA. The effect of venous and perineural invasion on survival of patients with colorectal cancer. IX. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. 15-18 May 2006 Baku-AZERBAYCAN
- Çalışkan C., Ünalp ÖV., Sezer T., Osmanoğlu H., Akgün E., Korkut MA. Rectal Prolaps: 27 years of experience with 67 patients - ISUCRS 2006 XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons - June 2006 İstanbul/
- Çalışkan C., Ünalp ÖV., Gürcü B., Osmanoğlu H., Akgün E., Korkut MA. Foreign bodies in rectum - ISUCRS 2006 XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons - June 2006 İstanbul/Türkiye
- Çalışkan C., Ünalp ÖV., Gürcü B., Osmanoğlu H., Akgün E., Korkut MA. Fournier's Gangrene. Report of sixty cases in sixteen years - ISUCRS 2006 XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons June 2006 İstanbu
- Çalışkan C., Ünalp ÖV., Güler N., Korkut MA. The relation between lymph node metastasis and survey of colorectal cancers - ISUCRS 2006 XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons - June 2006 İstanbul/Tü
- Çalışkan C., Ünalp ÖV., Güler N., Korkut MA. The effects of adjacent organ invasion and distant metastasis on survey in the patients with colorectal cancer - ISUCRS 2006 XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal
- Çalışkan C., Ünalp ÖV., Güler N., Korkut MA. Relation between tumor size and accompanying colorectal disease on survey in the patients with colorectal cancer - ISUCRS 2006 XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rect
- Erkan N., Çalışkan C., Yıldırım Y., Korkut MA. Colorectal Endometriosis: Atypical presentation and diagnostic difficulties for surgeon - ISUCRS 2006 XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons June 2006 İ
- Erkan N., Çalışkan C., Vardar E., Yılmaz C., Korkut MA. Lipoma of the large intestine : A Clinicopathological Review of 6 Cases: Hepatogastroenterology, Supp I ppA152-153 Oct 2008
- Caliskan C, Makay O, Firat O, Ozsoy M, Erol V, Akgun E, Korkut M. Foreign Bodies in the Rectum with Multivariate Causes: Review of 30 Cases. Europan Journal of Trauma and Emergency Surgery. May 13-17, 2009, ANTALYA – TÜRKİYE
- Caliskan C, Firat O, Makay O, Yeniay L, Ozsoy M, Erol V, Akgun E, Korkut M. Is Diverting Stoma Necessary for all Civilian Colonic Injuries? Europan Journal of Trauma and Emergency Surgery. May 13-17, 2009, ANTALYA – TÜRKİYE

National Conference Proceedings (68 entries)- Acil cerrahi girişim uygulanan kolorektal kanser olgularında postoperatif mortalite ve moroiditeyi etkileyen faktörler. Osmanoğlu H., Korkut M. A., Yüzer Y., Tunçyürek M., Gürkan A., Tavusbay C., 5. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi. Kıbrıs - 1993 ."
- Elektif cerrahi girişim uygulanan kolorektal kanser olgularında postroperatif mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler. Osmanoğlu H., Korkut M. A., Tıraş S., Osmanoğlu N., Yüzer Y., Çevikel H. 5. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi: Kıbrıs 1993 ."
- 6.Olgu Nedeniyle Fournuier Gangreni. Korkut M. A., Osmanoğlu H., Aydede H., Erhan Y., Çınar T., Gürkan A., 5. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi - Kıbrıs 1993.
- Intestinal iskemi - reperfüzyon hasarına koruyucu bir solüsyonun etkisi. Tavusbay C., Kaplan H., Yüzer Y., Korkut M. A., Özcan C., Tunçyürek M., 10. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. Bursa - 1993.
- 1993, Kolorektal cerrahide stapler deneyimimiz ve sonuçları Korkut M. A., Osmanoğlu H., Yüzer Y., Bilkay B., Öncel T., Kapkaç M., 5. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi.
- Loop kolostomi total diVersiyon sağlıyor Mu ? Korkut M. A., Osmanoğlu H., Aydede H., Elmas N., Tolosa A., Yılmaz R., 5.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi - Kıbrıs- 1993.
- Rektum kanserinin preoperatif dönemde endorektal ultrosonografi İle değerlendirilmesi. Osmanoğlu H., Killi R., Korkut M. A., Tavusbay C., Kapkaç M., Sözbilen M., 5. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi - Kıbrıs - 1993.
- Kolorektal cerrahide seftriakson ve ornidazol kullanımı. Korkut M. A., Tolosa A., Çoker A., Osmanoğlu H. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. Kuşadası - 1992.
- Kolostomi kapatılmasında erken morbiditeyi etkileyen faktörler. Korkut M. A., Çökmez A., Osmanoğlu H., Öncel T. Ulusal Cerrahi Kongresi. İstanbul 1992.
- Pankreas psödokistleri. Korkut M. A., Tuğcu M., Yararbaş Ö. 8. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Samsun - 1989.
- Çalışkan C., Akgün E., Korkut MA., Osmanoğlu H., Tunçyürek M., Özütemiz Ö., Aydın HH. Ratlarda oluşturulmuş deneysel kolit modelinde N-Acetylcysteine’in etkileri – X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi / 7-11 Eylül 2003 Kemer,Antalya (Sözlü Sunum)
- Demirbaş T., Çalışkan C., Akgün E., Korkut MA., Osmanoğlu H. Crohn Hastalığı - X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi / 7-11 Eylül 2003 Kemer,Antalya
- 0, Güler N., Ünalp ÖV., Makay Ö., Fırat Ö., Çalışkan C., Akgün E., Korkut MA., Osmanoğlu H. Perforasyon ve obstrüksiyon nedeniyle opere edilen kolorektal kanserli olgularda sağkalım: Ege Üniversitesi deneyimi - V. Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi
- Kazımi M., Çalışkan C., Korkut MA. Sonucu Mortal Olmayan Mezenter Venöz Tromboz Olgusu - Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – ANTALYA
- Çalışkan C., Kaya T., Makay Ö., Osmanoğlu H., Akgün E., Korkut MA. İatrojenik kolon perforasyonlarına yaklaşımımız - Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – ANTALYA
- Çalışkan C., Ünalp ÖV., Güler N., Gürcü B., Makay Ö., Korkut MA. Kolorektal kanserli olgularda komorbidite ve komplikasyonların sağkalıma etkisi - Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – ANTALYA
- Çalışkan C., Ünalp ÖV., Güler N., Özsan İ., Fırat Ö., Korkut MA. Preoperatif dönemde yandaş kolorektal hastalık öyküsü olan kolorektal kanser hastalarında prognoz - Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – ANTALYA
- Çalışkan C., Güler N., Ünalp ÖV., Şekerci B., Makay Ö., Korkut MA. Opere edilen kolorektal kanserli olgularda tümör çapı , yerleşim yeri ve operasyon tipinin sağkalıma etkisi - Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – ANTALYA
- Çalışkan C., Güler N., Ünalp ÖV., Fırat Ö., Korkut MA. Kolorektal kanserli 448 olguda tümöre ait histopatolojik özellikler ile sağkalım arasındaki ilişki - Ulusal Cerrahi Kongresi /Mayıs 2006 – ANTALYA
- Çalışkan C., Ünalp ÖV., Güler N., Yeniay L., Korkut MA. Kolorektal kanserli olgularda preoperatif klinik bulgular, CEA , CA-19.9 düzeylerinin sağkalım üzerine etkileri - Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – ANTALYA
- Çalışkan C., Güler N., Ünalp ÖV., Aydın Ü., Korkut MA. Postoperatif izlemde uzak metastaz gelişen kolorektal kanserli hastalarda prognoz - Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – ANTALYA
- Gürcü B., Makay Ö., Çalışkan C., Fırat Ö., Korkut MA. Kolon yerleşimli ektopik fascioliasis : olgu sunumu - Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 2006 – ANTALYA
- Kaya T., Çalışkan C., Demirbaş T., Korkut MA. Kolonda schwannom : olgu sunumu - Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 2006 – ANTALYA
- Yazıcı A., Kumbaracı BS., Çalışkan C., Korkut MA., Tunçyürek M. İnce Barsakta Adenoskuamöz Karsinom – 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu / 7-11 Mayıs 2006 Çeşme/İzmir
- Karaaslan S., Kumbaracı BS., Çalışkan C., Doğanavşargil B., Korkut MA., Tunçyürek M. Çekum-Apendiks yerleşimli bir mikst karsinoid-adenokarsinom olgusu – 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu / 7-11 Mayıs 2006 Çeşme/İzmir
- Çalışkan C., Korkut MA. Çekorektal Anastomoz. III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu / 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE (Sözlü Sunum)
- Çalışkan C., Korkut MA. Obstrüksiyon ve Perforasyon gelişmiş kolorektal kanserli hastalarda Prognoz - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Özsan İ., Kazımi M., Akgün E., Korkut MA. Komplike Perianal fistüllerde kısmi fistülotomi ile gevşek seton sütür uygulamalarımız - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Korkut MA. Kolorektal Karsinomlu Hastalarda Metastaz Lokalizasyonları - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Makay Ö., Fırat Ö., Yeniay L., Korkut MA. Kötü Prognoz Habercisi : Müsinöz Adenokarsinom - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Fırat Ö., Makay Ö., Akgün E. Korkut MA. Sivil Penetre Kolon Yaralanmaları - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Akgün E. Korkut MA. Cerrahide Kullanılan Eldivenlerdeki Delinme Oranları - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Osmanoğlu H., Çalışkan C., Akgün E. Korkut MA. Kronik anal fissür tedavisi. III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Kazımi M., Çalışkan C., Korkut MA. Kolonda Nadir Rastlanan Tümöral Oluşum: Lipom - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Osmanoğlu H., Akgün E. Korkut MA. Crohn Hastalığı ve Eütf Proktoloji Bilim Dalı Deneyimi - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Osmanoğlu H., Çalışkan C., Akgün E. Korkut MA. Travmatik Anal İnkontinans Deneyimlerimiz- III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Osmanoğlu H., Akgün E. Korkut MA. Çeşitli Nedenlerle Rektumda Saptanan Yabancı Cisimler - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Sezer T., Osmanoğlu H., Korkut MA. Rektal Prolapsusta Polipropilen Greftle Son 10 Yıllık Deneyimimiz - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Akgün E. Korkut MA. Dışvaka Seçiminde Dikkat Ettiğimiz Hususlar - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Akgün E., Osmanoğlu H., Korkut MA. Transanal Lokal Eksizyon - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Yoldaş T., Çalışkan C., Yeniay L., Korkut MA. Meme Kanseri Metastazına Sekonder Gelişmiş Mekanik Barsak Obstrüksiyonu : Olgu Sunumu - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Kazımi M., Akgün E., Korkut MA. Epidural–Spinal Anestezi İle Kolorektal Cerrahi Girişimlerimiz - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Fırat Ö., Korkut MA. Poliarteritis Nodosa (PAN) Zemininde Gelişmiş Mezenter Vasküler Hastalık Olgusu : Olgu Sunumu - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Kazımi M., Korkut MA. Rahim İçi Araç (Ria) Migrasyonu Nedeniyle Tanı Konan Rektum Kanseri Olgusu - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Özsoy M., Serin G., Korkut MA. Çekumda malign melanom - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Sözbilen M., Çalışkan C., Yoldaş T., Makay Ö., Fırat Ö., Korkut MA. Mezenterik Fibromatozis- III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Kaya T., Yeniay L., Akgün E., Korkut MA. İatrojenik Kolon Yaralanmalarında Tedavi Tutumumuz - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Kaya T., Aydın Ü., Korkut MA. Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Kolonun Primer B Hücreli Lenfoması - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Osmanoğlu H., Akgün E., Korkut MA. Striktüroplasti Deneyimlerimiz- III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Kazımi M., Korkut MA. Primer Anastomoza Alternatif : Mikulicz İleokolostomi - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Korkut MA. Deneysel Kolit Modelinde Mast Hücre Stabilizatörlerinin Rolü - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Korkut MA. Hemanjioperistom : Nadir Bir Tümör - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Korkut MA., Osmanoğlu H. Soliter Rektal Ülser : Üç Olgu Sunumu - III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu 12-14 Nisan 2007, Adana-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Uğuz A., Akgün E., Korkut MA. Lay-Open hala en etkin tedavi yöntemi mi ? - XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ağustos 2007, Bodrum-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Akgün E., Osmanoğlu H., Korkut MA. Soliter Rektal Ülser : Sebep mi, Sonuç mu? - XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ağustos 2007, Bodrum-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Korkut MA. Nüks Hemanjioperistom ve Karsinoid Tümör Birlikteliği : Olgu Sunumu - XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ağustos 2007, Bodrum-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Sezak M., Korkut MA. Meme Karsinomunun Kolon Metastazı : Olgu Sunumu - XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ağustos 2007, Bodrum-TÜRKİYE
- Çalışkan C., Akgün E., Doğanavşargil B., Korkut MA. Kolorektal Karsinomu Taklit Eden Adenokarsinom Dışı Patolojiler - XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ağustos 2007,Bodrum-TÜRKİYE
- Yazıcı P., Çalışkan C., Akgün E., Korkut MA. Anorektal yerleşimli malign melanomlara yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi / 28-31 Mayıs 2008, Antalya
- Çalışkan C, Cartı E, İsayev C, Karaca C, Yeniay L, Makay Ö, Fırat Ö, Akgün E, Korkut MA. Mekanik Barsak Obstrüksiyonları, Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Çeşme-İzmir
- Çalışkan C, Makay Ö, Akyıldız M, Korkut MA. Jejunumun Gastrointestinal Stromal Tümörüne Bağlı Masif Kanama, Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Çeşme-İzmir
- Çalışkan C, Karaca C, Akgün E, Korkut MA. Senkron kolon hastalığı olan bireylerde kolon kanserinin prognozu daha iyidir. Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Çeşme-İzmir
- Çalışkan C, Yeniay L, Cartı EB, Korkut MA. Meme Kanserine Bağlı Gastrointestinal Sistem Metastazı : Olgu Sunumu Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Çeşme-İzmir
- Çalışkan C, Karaca C, Akgün E, Korkut MA. Rektal Kanaması Olan Ve Olmayan Kolorektal Kanserli Hastalarda Sağkalım, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya
- Çalışkan C, Karaca C, Akgün E, Korkut MA. Aşağı Yerleşimli Rektum Tümörlerinin Tedavisinde İntersfinkterik Rektum Rezeksiyonu Ve Koloanal Anastomoz Tecrübemiz, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya
- Çalışkan C, Akgün E, Korkut MA. Low Anterior Rezeksiyonda Dren Kullanımı Sekonder Ameliyat Gerekliliğini Azaltıyor, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya
- Çalışkan İ, Kahraman A, Korkmaz FD, Çalışkan C, Korkut MA, Akgün E. Stomalı Hastaların Beden Algısı Ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya (sözlü sunum)
- Erkan N., Çalışkan C., Vardar E., Yılmaz C., Korkut MA. Kalın Barsak Lipomu : Altı olgunun klinikopatolojik Değerlendirmesi, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya

Memberships of Professional Associations (5 entries)- Ege Cerrahi Derneği - İzmir
- Ege Gastroenteroloji Derneği - İzmir
- Kolon ve Rektum Hastalıkları Derneği.
- Türk Cerrahi Derneği
- Türk Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası