Akademik BilgilerFAZIL AKIN OLGUN
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Politikası ve Yayım AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: akin.olgun@ege.edu.tr
- Telefon: 3881015, İş Telefonu
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1981
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1981
- Doktora: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye, 1988
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye, 1992
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye, 1994
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye, 2000

Administrative / Academic Duties (7 entries)- Ziraat Fakültesi Dekanı, 2009-
- Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı, 2008-2010
- Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanı, 2006-2008
- Bölüm Başkanlığı (Vekaleten), 1999
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1999-2000
- Fakülte Kurul Üyeliği, 1995-1998
- Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1995-1999
Research Interests- Tarımsal Pazarlama (5010603)
- Tarım Politikası (5010701)
Indexed Journal Publications (10 entries)- Hakan ADANACIOGLU, Sevtap Guler GUMUS, F. Akin OLGUN Rural Unemployment, the Problems Which it Generates and Strategies to Reduce it: a Case-Study From Rural Turkey,New Medit,A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, Issue: Vol 11, n.2, (June 2012), pp. 50-57
-  Hakan Adanacioglu,Akın Olgun,Profitability and Efficiency in the Cotton Ginning Industry: A Case Study from the Aegean Region of Turkey.custoseagronegocioonline, www.custoseagronegocioonline.com.br,Custos e @gronegócio on line - v. 6, n. 2 - Mai/Ago - 2010,pp 163-183,ISSN 1808-2882
- Sevtap Gümüş,Fazıl Akın Olgun and Hakan Adanacıoglu,Food Consumption patterns in Rural Turkey and Poverty,African Journal of Agricultural Research ,Vol 5(1),pp 16-27,January 2010
- 2010, Sevtap Gümüş,Akın Olgun ve Hakan Adanacıoglu,Are the Marketing Margins of Poor Livestock Farms in Rural Areas Adequate for the Sustainability of Livestock Farming?An Example from Rural Turkey,Medwell Journals,Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (3),pp 643-650
- 2010, Hakan Adanacioglu and Akın Olgun,Effects on the Economic Performance of Farmers of the Risks Encountered in the Production of Organic Cotton and Risk Management Strategies:A Turkish Case Study, African Journal of Agricultural Research,Vol.5(24),pp 3387-3393
- 2010, Metin Artukoğlu,Akın Olgun and Hakan Adanacıoğlu,The Efficiency Analysis of Organic and Conventional Olive Farms:Case of Turkey, Journal of Agricultural Economics Czech (Zemedelska Ekonomika),56(2),pp 89-96
- 2008, Artukoğlu,M ve A.,Olgun 'Cooperation Tendenciesand Alternative Milk Marketing Channels of Dairy Producers in Turkey Agriculture Economics' Czech Academy of Agricultural Sciences,Vol 54,ISSN 0139-570X,32-37,Czech Republic
- Olgun, A., H.Adanacıoğlu ve G. Saner, 'An Economic Evaluation on Organic Cherry Production: A Case of Turkey'Journal of Sustainable Agriculture, Vol.28, Num.2, 117-130, US, 2006
- 2005, Olgun,Akın, H.Adanacıoğlu'Production and Marketing of Organic Dried Apricot and the Tendencies of Apricot Producers for the Future in Turkey:Case Study of Malatya2,Proceedings of the Thirteenth İnternational Symposium on Apricot Breeding and Culture ,ACTA HorticulturalNum.717,Spain
- 1998, Olgun,A,S.Birkan'Fig Production and Marketing Policies in Turkey with Special Emphasis on Alternative Marketing Possibilities 1.st Symposium on Fig Book Series Acta Horticulturae Issue 480,Pages 321-325

Publications in Non-Indexed Journals (17 entries)- Olgun,A.,Artukoğlu,M.M.,Adanacıoglu H,Türkiye'de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği,Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,2011,48(3),217-227,ISSN 1018-8851
- 2009, Olgun,Akın,M.Artukoğlu ve H.Adanacıoğlu'Konvansiyonel Zeytin Üreticilerinin Organik Zeytin Üretimine Geçme Konusundaki Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma' E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 45,Sayı:2,Yıl 2008,Bornova,İzmir
- 2008, Olgun,Akınve Metin Artukoğlu,'Quality Problems in Raw Material of Olive Oil Mills and Marketing Channels:Case of Turkey'Agricultura Tropica et Subtropica,Volume 41-3Institute of Tropics and Suptropics,Czech University of Life Sciences Prague,ss 128-131.
- Olgun,Akın ve Hakan Adanacıoğlu,'Organik Olarak Üretilen Kiraz Çeşitlerine Ekonomik Açıdan Bakış',Bülten TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,İzmir Haziran 2007,s.41
- Olgun,Akın,"Gümrük Birliğinin Türk Tarımı Üzerine Etkileri",Bülten,TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,Eylül-Ekim 1997,ss 5-7.
- Olgun,Akın,Renan Tunalıoğlu ve Hikmet Acar,"Developments in the Oil Sector in Turkey During the Last Decade",OLIVAE,International Olive Oil -Council,No:5,Madrit,1994,p14-16
- Olgun,Akın,"Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Haller ve Ortaya Çıkan Sorunlar",+ Verim Aylık Tarım Dergisi,Yıl:1,Sayı:6,İzmir ,1994,ss.11-13.
- Olgun,Akın ve Gamze Saner,"Türk Tarımında ve Hayvancılık Sektöründe Verimlilik Sorunları ve Bazı Öneriler",İzmir Ticaret Borsası Dergisi,İzmir Ticaret Borsası,Yıl:1,Sayı:1,İzmir,1993,ss.13-18.
- Saner,Gamze ve Akın Olgun,"Avrupa Topluluğu'nda Önemli Bazı Tarımsal Ürünlerde Kendine Yeterlilik DurumununGenel Bir Değerlendirilmesi",Verimlilik Dergisi,Milli Prodüktivite Merkezi,No:1992/2,Ankara,1992,ss.213-231.
- Olgun,Akın ve Emin Işıklı,"Serbest Piyasa Ekonomisine Geçişin Uygulanan Tarım Politikaları ve Tarım Sektörü Üzerine Etkileri" ,E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,Cilt 28,No:2-3,Bornova ,1991,ss187-201.
- Olgun,Akın,"Türkiye'de Tarımda Uygulanan Destekleme Alımları ve Bunun Enflasyon Üzerine Etkileri",E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,Cilt:27,No:1,Bornova,1990,ss193-203.
- Olgun,Akın,"Olive Oil Marketing in Turkey : Problems and Some Suggestions for Solutions",Olivae,International Olive Oil-Council,No:30,Madrid,1990,p 22-26.
- Olgun,Akın ve Emin Işıklı,"Türkiye'de Zeytinyağı İle İlgili Destekleme Politikaları ve Ortaya Koyduğu Bazı Etkiler",Verimlilik Dergisi Milli Prodüktivite Merkezi,No:1989/2,Ankara,1989,ss121-135
- Olgun,Akın,"AT Ülkelerinde Zeytinyağı ile İlgili Uygulama ve Politikalar",İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi,Sayı 65-66,İstanbul,Mart-Nisan1989,ss.21-27.
- Olgun,Akın ve Canan Abay,"Ekonomik Gelişme Açısından Türk Tarımının Genel Bir Değerlendirilmesi",İzmir Ticaret Odası Dergisi,Yıl:61,Sayı:10,İzmir,Ekim1988,ss.15-17.
- Işıklı,Emin ve Akın Olgun,"Türkiye'de Gübreye Uygulanan Sübvansiyon Politikası ve Ortaya Çıkan Sorunlar İle Çözüm Yolları",E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,Cilt 22,No:1,Bornova,1985,ss 35-47.
- 0,

International Conference Proceedings (5 entries)- Olgun, F.A., Çokuysal, B., İlbi H., Işın, F. 2010. New Trends on Science and Technology in Agriculture: A Brief Outlook to Research Policies in Turkey. XXI. Scientific Professional Conference of Agriculture and Food Industry. 29.Sep-2 Oct. 2010. Neum, Bosnia and Hercegovina
- Olgun, A. ve H.Adanacıoğlu,'Production and Marketing of Organic Dried Apricot and The Tendencies Of Apricot Producers for the Future in Turkey : Case Study of Malatya', Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Apricot Breeding and Culture, Acta Horticulture,Num.717, Murcia,Spain,2005
- 2004, Olgun,Akın ve diğerleri,'Organic Cherry Production Project in Kemalpaşa (İzmir) Turkey Results of the First Year Experiments',5th International Cherry Symposium,Bursa,6-10 June 2005.
- Olgun,Akın ve Sedef Akgüngör,"Fig Production and Marketing Policies in Turkey with Special Emphasis on Alternative Marketing Possibilities",Proceedings of the First International Symposium on Fig,İzmir 24-28 June 1997,ss321-325.
- Akgüngör,Sedf ve Akın Olgun,"The Economics of Fig Production",Lecture Prepared for the Advanced Course on Fig Production,İzmir,16-24 June 1997.

National Conference Proceedings (19 entries)-  Hakan ADANACIOĞLU, F.Akın OLGUN, Sevtap GÜLER GÜMÜŞ, Global Ekonomik Krizin Türkiyede’deki Kırsal Yoksulluk Ve İşsizlik Üzerine Etkisi,TÜRKĐYE IX. TARIM Ekonomisi Kongresi SANLIURFA, 2010
- Olgun,Akın ve Ayşe Uzmay,'Türkiye'de Süt Sektörüne Yönelik Politikaların AB Süt Ortak Piyasa Düzeni Açısından Değerlendirilmesi', AB Üyelik Sürecinde Türkiye'de Süt Sektörünün Mevcut Durumu,Rekabet Olanakları,Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, İzmir,15 Mart 2007.ss 27
- Olgun,Akın ve Ayşe Uzmay,'AB ve Türkiye'de Süt Sektörüne Yönelik Politikalardaki Gelişmeler' II. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu,Aralık 2007,İzmir
- AB'de Ortak Tarım Politikasının Geçmişi,Reformlar,Mevcut Durum,Geleceği ve Türkiye'nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi,Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu Sempozyumu,İzmir Mayıs 2005
- Olgun,Akın ve Hakan Adanacıoğlu,Avrupa Birliği Bütçesi ve Tarım, 'Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Kararları Bağlamında Türkiye Tarım Politikası Stratejisi Ne Olmalı?' İzmir Çalıştayı,İzmir,2005,ss.1-6
- Olgun,Akın ve Hakan Adanacıoğlu,"Kayısının İç Tüketimini Artırma İmkanları",Kayısı Sempozyumu,5 Nisan 2001,Malatya
- Olgun,Akın,"Türkiye'de Tarımın Desteklenmesinde Reformu Gerektiren Nedenler",Türkiye'de TarımınDesteklenmesinde Reform İhtiyacı ve Yeni Yaklaşımlar Paneli,İZÜNİDER,25.Nisan.2001,İzmir
- Olgun,Akın,Adanacıoğlu Hakan ve Kenan Peker,"Türkiye'de Kuru Kayısı Üreten İşletmelerin Yapısı ve Ekonomik Durumu:Malatya İli Örneği",Türkiye I.Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu,25-28 Eylül 2001 Yalova
- Olgun,Akın ve Hakan Adanacıoğlu'Malatya İlinde Kuru Kayısı Üretimi ve Pazarlama Yapısı',I.Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu,Yalova 25-28 Eylül,2001
- Olgun,Akın ve Ayşe Uzmay,"Türkiye'de Makarnaya Olan Talep ve Talebi Etkileyen Faktörler",2000'li Yıllara Girerken Türk Makarna SanayiSempozyumu,İzmir,23 Ekim 1998,ss49-57.
- Işın,Ferruh ve Akın Olgun,"Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye'nin Bazı Önemli Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Uygulanabilecek Alternatif Politikalar",Türkiye 3.Tarım Ekonomisi Kongresi,Ankara 7-9 Ekim 1998.
- Olgun,Akın,"Zeytin Ürünleri Pazarlama Sorunları ve İyileştirme İmkanları",Zetincilik Konferans ve Paneli,T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Aydın,1997.
- Olgun,Akın,"Zeytinyağı Politikası",Zeytincilik Semineri,Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 25. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri,İzmir,22 Mart 1997.
- Olgun,Akın,"Türkiye'de Zeytinyağı Üretimi ve Tüketimi",Türkiye'de Zeytinyağı Üretimi ve Pazarlaması (İç Tüketim ve İhracat)Semineri,İktisadi Kalkınma Vakfı,İzmir,20 Eylül 1996,ss.15-38.
- Olgun,Akın,"Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası,Ortaya Çıkan Durum ve Sorunlar",Avrupa Birliği-Gümrük Birliği ve Türk Tarımı Paneli,T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,İzmir,9 Mart 1995.
- Olgun,Akın,"Topluluk Tarım Politikaları ve Uygulamaları",Türk Tarımının Avrupa Topluluğu Tarımına Uyumu Konferans ve Paneli,Adnan Menderes Üniversitesi Seri Konferansları,Aydın,5 Nisan 1994.
- Olgun,Akın ve Emin Işıklı,"Ege Bölgesi Tarımı Açısından Önem Taşıyan Bazı Meyvelerin Üretim Değerlendirme ve Pazarlama Sorunları ile Çözüm Önerileri",I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,İzmir ,13-16 Ekim 1992.
- Olgun,Akın ve Gamze Saner,"Türkiye'de Hızlı Nüfus Artışı Yönünden Tarımsal Üretim ve Verim Artışının Önemi",Milli Prodüktivite Merkezi 1.Verimlilik Kongresi, MPM Yayınları :454,Ankara,27-29 Kasım 1991,ss.433-444
- Olgun,Akın,"Türkiye'de Zeytin ve Zeytinyağı Pazarlaması",2.Zeytincilik Semineri,Aydın Valiliği Germencik Kaymakamlığı,4 Şubat 1986.

Books (7 entries)- Ogun,A., Artukoğlu, M.M. ve Adanacıoğlu, H., Organik ve Konvansiyonel Zeytinyağında Pazarlama Kanallarının Etkinliğinin Belirlenmesi ve En Uygun Pazarlama Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma , İzmir Ticaret Borsası Yayınları No: 88 , İzmir, 2009, 233s. (ISBN 978-9944-60-513-7)
- Türkiye'de Kuru Kayısı Üretim,Pazarlama Durumu ve Alternatif Pazarlama Olanakları Üzerine Bir Araştırma:Malatya İli Örneği,Malatya Kayısı Araştırma Geliştirme ve Tanıtma Vakfı Yayın No:5,Malatya 2003
- Işın,Ferruh ve Akın Olgun,Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye'nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Uygulanabilecek Dış Ticaret Politika Alternatifleri Üzerine Bir Araştırma,İzmir 2000.
- Olgun,Akın ve Metin Artukoğlu,Süt Üreticilerinin Örgütlenme ve Pazarlama Durumları ile Sorunları Üzerine Bir Araştırma,İzmir,2000.
- Olgun,Akın ve Ferruh Işın,"Tarım Politikaları ve Tarım Sektörü Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye ,Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları,No:535,İzmir,1999.
- Çağlayan,Latif ve Akın Olgun,Ölivenölprodüktion in der Türkei:Struktur und Exportpotential,Zentrum für regionale Entwicklungforschung der Justus-Liebig Üniversitat Giessen,No:27,Giessen Mai 1993
- Oktay,Erdoğan ve Akın Olgun,"Ege Bölgesinde Seçilmiş Bir Grup Zeytin İşletmesininYapısal Özellikleri,Faaliyet Sonuçları,Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma",Güzel Ege Çağdaş Kitapevi Yayınları,Bilim Dizisi:4,Bornova 1989.

Finished Research Projects (6 entries)- Araştırma Projesi, Olgun,Akın, Metin Artukoğlu ve Hakan Adanacıoğlu, Bazı Organik Ürünlerin Pazarlama Kanallarının Etkinliğinin Belirlenmesi ve En Uygun Pazarlama Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK, Proje No: SBB-104K018., Ankara, 2008.
- Araştırma Projesi, Olgun,Akın ve diğerleri,:Kırsal Kesimde Yoksulluğun Azaltılmasına Yönelik Alternatif Gelir ve İstihdam Yaratma Olanakları Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK, Proje No:SBB-105K071., Ankara, 2008
- Araştırma Projesi, Olgun ,Akın ve diğerleri,'Organik Kiraz Üretim Olanaklarının Araştırılması, (DPT ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, Proje No:98 DPT 08/ K 121280, E.Ü.Ziraat Fakültesi, İzmir, 2001).
- Araştırma Projesi, Olgun,Akın ve diğerleri,Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu,'Organik Kiraz Üretim Olanaklarının Araştırılması',İzmir,2001
- 1991, Araştırma Projesi, Işıklı,Emin,Akın Olgun ve Ferruh Işın,"E.Ü.Ziraat Fakültesinde Üretilen Ürünlerin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Yolları ile Alternatif Pazarlama Olanakları Üzerine Bir Araştırma",E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi N:89-ZRF/012,E.Ü.Ziraat Fakültesi,İzmir
- 1988, Araştırma Projesi, Olgun,Akın,"Uygulanmakta Olan Destekleme Politikasının Türkiye'de ve Özellikle Ege Bölgesinde Zeytin ve Zeytinyağı Ekonomisindeki Çeşitli Etkileri Üzerinde Bir Araştırma"
Memberships of Professional Associations (1 entries)- Türkiye Tarım Ekonomisi Derneği
Granted Prizes (1 entries)- 1989, Internationaler DLG-Preis
Student's Completed Thesis (6 entries)- Yüksek Lisans, 2006, Fatih Özden,'Türkiye'nin Zeytinyağı Dış Ticareti,Uygulanan Politikalar,Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri'
- Yüksek Lisans, 2004, Sermin Dönmez,'AB'de Zeytinyağı Piyasa Düzeni ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi'
- Doktora, 2003, Nursel Koyubenbe,'İzmir İli Ödemiş İlçesinde Gıda Sanayiine Yönelik Hammaddelerin Üretim Durumu,Bu Ürünleri İşleyen Sanayi ve Bunların Geliştirilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma'
- Yüksek Lisans, 2001, Hakan Adanacıoğlu,"Malatya Yöresinde Kuru Kayısı Üretim ve Pazarlama Yapısı Üzerine Bir Araştırma"
- Yüksek Lisans, 1996, Nuran Arslan,"İzmir İli Torbalı Yöresinde Seçilen İki Köyde Tarım Üreticilerinin Köy Kalkınma Kooperatifi Şeklinde Örgütlenmelerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma".
- Yüksek Lisans, 1995, Pınar Özdemir Nacak,"İzmir Yöresinde Seçilmiş Bazı Ürünlerde Tarım Sigortaları Uygulamaları Sonuçları,Sorunları ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma