Akademik BilgilerSEMİH ÖTLEŞ
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Bilimleri AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: semih.otles@ege.edu.tr
- Telefon: 3113024, Büro
Academic Degree Information- Lisans: Ege, Türkiye, 1980
- Yüksek Lisans: Ege, Türkiye, 1985
- Doktora: Ege, Türkiye, 1989
- Doçentlik: Ege, Türkiye, 1993
- Profesörlük: Ege, Türkiye, 2000

Administrative / Academic Duties (65 entries)- Dekan (V), Fen Fakültesi, 2016
- Müdür (V), Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, 2016
- Expert & Evaluator, The Croatian Science Foundation (HRZZ), Croatia, 2016-
- Değerlendirici, Avrupa Birliği COST Projeleri, 2016-
- Müdür (V), Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2015-2016
- Müdür, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Mükemmeliyet Merkezi, 2015-
- Kurul Üyesi, TÜBİTAK-TEYDEP ÇPDK Kurulu, 2015-2016
- Müdür, EGE-MATAL, 2014-2015
- Müdür (V), Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2014-2015
- İzmir Akdeniz Akademisi, Ekoloji Danışma Kurulu Üyesi, 2013-
- Bilim Dalı Başkanı, E.Ü.Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Kimyası Bilim Dalı, 2013-
- Ekspert & Değerlendirici (ANR - French National Research Agency), 2013-
- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörü, 2013-2016
- Müdür (V), Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
- Dekan (V), Su Ürünleri Fakültesi, 2013
- Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2012-2016
- Vakıf Başkanı, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, 2012-2016
- ANCS, Romanya Eğim ve Bilim Bakanlığı Akreditasyon Değerlendiricisi, 2012-
- Müdür (V), Devlet Türk Müsıkisi Konservatuarı, 2012-2013
- Anabilim Dalı Başkanı, E.Ü.Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Bilimleri Anabilim Dalı, 2012-2015
- Ulusal Gıda Referans Laboratuarı, Üst Komisyon Üyesi, 2011-
- Komisyon Başkanı, E.Ü.Gıda Müh.Böl., MÜDEK Endüstriyel İlişkiler Komisyonu, 2011-2014
- Ulusal Gıda Teknoloji Platformu, Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-
- İstanbul Sanayi Odası, "Inovasyon Ödülleri" Değerlendirici, 2011-
- TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), Değerlendirici, 2011-
- Food Expert, ISEKI Food Association, 2010-
- TÜBİTAK-MAM, Danışma Kurulu Üyesi, 2009-
- İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2011
- E.Ü.Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, Kurucu Üye, 2008-
- E.Ü.Müh.Fak., Gıda Müh.Böl., Gıda Kimyası Bilim Dalı Başkanı, 2008-2011
- İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bölüm Başkanı, 2008-2011
- Executive Board Member, Food-Info.net (Holland) , 2007-
- E.Ü. 50. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Alt Komisyonu Üyesi, 2004-2005
- E.Ü.Web Çalışma Grubu Üyesi, 2004-2007
- E.Ü.Mühendislik Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009
- E.Ü.Mühendislik Fakültesi, Burs Komisyonu Başkanı, 2003-2009
- E.Ü.Mühendislik Fakültesi, Dekan Yardımcısı, 2003-2009
- E.Ü.Mühendislik Fakültesi, Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi, 2003-2009
- Member of the Steeling Committee of APOCP Local Scientific Bureau (Ege University/EBİLTEM), 2003-
- E.Ü.Mühendislik Fakültesi, Yayın Alt Komisyonu Başkanı, 2003-2009
- E.Ü.Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Yayın Komisyonu Üyesi, 2002-2006
- Ege Üniversitesi Rektörlüğü AB'ye Entegrasyon Alt Komitesi Üyesi, 2002-2004
- Avrupa Birliği Proje Çalışma Grubu Başkanı, Gıda Müh.Böl., Gıda Bilimleri ABD., 2002-2006
- Ege Üniversitesi Rektörlüğü Giessen-İzmir Grubu Üyesi, 2001-
- E.Ü.Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2006
- Ege Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler ve AB'ye Entegrasyon Komisyonu Üyesi, 2001-2004
- E.Ü.Gıda Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Başkanı, 2000-2004
- Bitkisel Yağ Sanayi Özel İhtisas Komisyonu, Zeytinyağı Alt Komisyonu Üyesi, 1999-2000
- Koordinatör V., Ege M.Y.O. İşletmecilik Programı, 1997
- E.Ü.Rektörlüğü Türki Cumhuriyetler ile Asya ve Balkanlarda Yaşayan Türk ve Akraba Toplulukları Merkezi Üyesi, 1996-1998
- Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kurulu Başkanı, Ege M.Y.O., 1996-1998
- Koordinatör, Ege M.Y.O. Süt ve Ürünleri Programı, 1996-1997
- Sınav Gözetmen Komisyonu Başkanı, Ege M.Y.O., 1996-1998
- Spor Koordinasyon Kurulu Başkanı, Ege M.Y.O., 1996-1998
- Öğrenci Yardım Kurulu Başkanı, Ege M.Y.O., 1996-1998
- Sosyal Komite Başkanı, Ege M.Y.O., 1996-1998
- Ege Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1996-1998
- Koordinatör, Ege M.Y.O.Meyve Sebze İşleme Programı, 1996-2001
- Gıda Müh.Böl. 1.Kat Araştırma Laboratuvarları Sorumlusu, 1996-1998
- Koordinatör, Tire Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Programı, 1995-1996
- Koordinatör, Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1994-1996
- Gıda Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, 1994
- Fakülte Kurulu Üyesi, E.Ü. Mühendislik Fakültesi., 1994-1997
- Koordinatör, Yabancı Öğrenci Değişim Programı, 1992-1997
- Koordinatör, Enstrümantal Analiz Laboratuvarları, 1987-1995
Other Professional Activities (21 entries)- Bilim Kurulu Üyesi, 6th International Conference on Food Physics and Dairy Sciences, 22-27 May 2004, Pecs, Hungary., 2004-In Progress
- Hakem, "Turkish Journal od Fisheries and Aquatic Sciences", 2004-In Progress
- Uluslararası Bilim Komitesi Üyesi, 9th International Congress on Engineering and Food (ICEF9), March 7-11, 2004, Montpellier, France., 2004
- Yayın Danışmanı, Yayın Kurulu Üyesi, Hakem, "Akademik Gıda", 2003-In Progress
- Refree, "Journal of Experimental Marine Biology and Ecology", 2003-In Progress
- Journal Editorial Board Member, "Journal of Food Technology", 2003-In Progress
- Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, İzmir., 2003-2004
- Hakem, "AU Journal of Science and Technology", 2002-In Progress
- Advisory Board Member, "Pakistan Journal of Nutrition", 2002-In Progress
- Journal Advisory Board Member, "Current Topics in Nutraceutical Research", 2002-In Progress
- Organizasyon ve Bilim Komiteleri Üyesi, First Regional Meeting Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), 14-16 October 2003, Izmir., 2002-2003
- Infocris Editors, 2001-In Progress
- IUFoST (International Union of Food Science&Technology) Discussion Group Member on Biotechnology, 2001-In Progress
- Organizasyon ve Bilim Komiteleri Üyesi, 4th International Conference on Agro and Food Physics (ISFP-4), May 16-20, 2000, İstanbul., 1998-2000
- Yayın ve Danışma Kurulu Üyesi, Hakem, "Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi", 1998-In Progress
- Editorial Advisory Board Member, "FSTA (Food Science and Technology Abstracts)" / "IFIS (International Food Information Service)", Reading, England, 1997-In Progress
- Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Hakem,"Dünya Gıda Dergisi", 1997-In Progress
- "International Society of Food Physicists" Türkiye Temsilcisi, 1996-In Progress
- Yayın Kurulu Üyesi, Hakem, "Journal of Oil Soap Cosmetics", 1996-In Progress
- Editör/Corr., Newsline, Canada (IUFoST Official Journal), 1993-In Progress
- Editör, DFEP, 1992-1994
Research Interests- Gıda Kimyası (6140101)
Indexed Journal Publications (13 entries)- S.Ötleş, R.Pire: Fatty acid composition of Chlorella and Spirulina Microalgae species. Journal of AOAC International, 84, (6), 1708-1714 (2001).
- S.Ötleş, Y.Atlı: Analysis of carotenoids in tomato paste by HPLC and OCC. American Laboratory, 32, (15), 22-24 (2000).
- S.Ötleş: Applications of HPLC and GC to Vitamin and Lipid Analysis. LC.GC Europe, 13, (12), 905-908 (2000).
- S.Ötleş: High performance liquid chromatography of water-soluble and fat-soluble vitamins. CAST (Chromatography and Separation Technology), 10, (6), 20-24 (1999).
- Hışıl, Y., Ötleş, S. Changes of vitamin B1 concentrations during storage of hen eggs. Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie (Food Science and Technology), 30, 320-323 (1997).
- M.K.Ünal, S.Ötleş, N.Çağlarırmak: Chemical composition and nutritive value of the cultivated (Agaricus bisporus) and wild mushrooms grown in Turkey. Acta Alimentaria, 25, (3), 257-265 (1996).
- S.Ötleş: Comparative determination of ascorbic acid in bass (Morone lebrax) liver by HPLC and DNPH methods. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 46, 229-232 (1995).
- S.Yalçın, İ.Oğuz, S.Ötleş: Carcase characteristics of quail (Coturnix coturnix japonica) slaughtered at different ages. British Poultry Science, 36, 393-399 (1995).
- C.Nergiz, S.Ötleş: The proximate composition and some minor constituens of poppy seeds . Journal of the Science of Food and Agriculture,66,117-120,1994.
- S.Ötleş, Y.Hışıl: High pressure liquid chromatographic analysis of water soluble vitamins in eggs. Italian Journal of Food Science, 5, (1), 69-73 (1993).
- C.Nergiz, S.Ötleş: Chemical Composition of Nigella Sativa L. Seeds. Food Chemistry, 48, 3, 259-261, (1993).
- S.Ötleş: Vergleichende Vitamin B1 Und B2 Bestimmungen mit verschiedenen Enzympraparaten İn Lebensmitteln. Zeitschrift Für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung, 193, 347-350, (1991).
- S.Ötleş, Y.Hışıl: Analysis of vitamin A in eggs by high pressure liquid chromatography.Die Nahrung,35,4,391-394,(1991).

Publications in Non-Indexed Journals (113 entries)- S.Ötleş, S.Dabanoğlu: Ozonlama yöntemi ile içme sularının dezenfeksiyonu-1. Ozon kimyası. Hi-Tech, 1, 104-111 (2003).
- S.Ötleş, Ö.Çağındı: Kefir: A probiotic dairy- composition, nutritional and therapeutic aspects. Pakistan Journal of Nutrition, 2, (2), 54-59 (2003).
- S.Dabanoğ:lu, S.Ötleş:: Ozonlama yöntemi ile içme suları:nı:n dezenfeksiyonu-2. Ozon uygulama amaçları: ve uygulama ş:ekilleri. Hi-Tech, 5, 124-127 (2003).
- S.Dabanoğ:lu, S.Ötleş:: Ozonlama yöntemi ile içme suları:nı:n dezenfeksiyonu-3. Avantajlar ve dezavantajlar. Hi-Tech, 6, 124-127 (2003).
- S.Ötleş:: Kimyasal ve mikrobiyolojik savaş:ta gı:da sanayinin durumu. Akademik Gı:da, 1, (5), 5 (2003).
- S.Ötleş:: Food security preventive measures guidance in food industry-1. For food producers, processors, and transporters. Akademik Gı:da, 1, (5), 27-30 (2003).
- S.Ötleş:, S.Ötleş:: Gı:da endüstrisinde polipropilen kullanı:mı:: polipropilenin kimyasal yapı:sı:. Plastik & Ambalaj Teknolojisi, 86, 70-81 (2003).
- S.Ötleş:, S.Ötleş:: Usage of polypropilene in food industry: Chemistry of polypropilene. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 52, (5), 194-201 (2003).
- S.Ötleş:, S.Ötleş:: Gı:da endüstrisinde polipropilen kullanı:mı:: polipropilen üretiminde kullanı:lan katkı: maddeleri ve gı:da endüstrisinde polipropilen uygulamaları:. Plastik & Ambalaj Teknolojisi, 87, 94-100 (2003).
- S.Ötleş:, Ö.Çağ:ı:ndı:, E.Akçiçek: Probiotics and health. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 4, (4), 369-372 (2003).
- S.Ötleş, H.Yıldız: Dioxin in food and human health. EJEAFoodChemistry, 2, (5), 1-16 (2003).
- S.Ötleş, S.Ötleş: Usage of polypropylene in food industry: additives and usage of polypropylene in food applications. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 52, (6), 230-233 (2003).
- Y.Hışıl, Ö.Polat, S.Ötleş: Ticari önemi olan üç Origanum türünün uçucu yağlarının incelenmesi. Hi-Tech, 1, 97-100 (2002).
- S.Ötleş: İş Hayatında Yönetim, Standardizasyon, Verimlilik, Motivasyon ve Kalite-II. İAD, 7, (23), 28 (2002).
- A.Duru, S.Ötleş: Pestisitler ve gıda (sınıflandırılması ve etkileri). Dünya Gıda, 7, (6), 68-72 (2002).
- S.Ötleş, A.Duru: Pestisitler ve gıda (pestisitlerde kalıcılığa etki eden faktörler). Dünya Gıda, 7, (8), 82-86 (2002).
- S.Akalın, S.Ötleş: Beslenmede probiotiklerin önemi. Dünya Gıda, 7, (9), 70-74 (2002).
- N.Çağlarırmak, K.Ünal, S.Ötleş: Nutritional value of edible wild mushrooms collected from the Black Sea region of Turkey. Micologia Aplicada International, 14, (1), 1-5 (2002).
- S.Ötleş, E.Akçiçek: Medical foods: scope and regulations. Part 1. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 51, (2), 58-61 (2002).
- E.Akçiçek, S.Ötleş: Medical foods: scope and regulations. Part II. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 51, (3), 94-100 (2002).
- S.Ötleş: Gıda mühendisliği eğitiminde sanayi stajı ve önemi. Gıda Kültür, 4, 18-19 (2001).
- S.Ötleş, R.Pire: Günümüzde ketenin gıda olarak önemi. Dünya Gıda, 6, (5), 79-82 (2001).
- S.Ötleş: İş hayatında yönetim, standardizasyon, verimlilik, motivasyon ve kalite (I). İAD, 6, (19-20), 50-51 (2001).
- S.Ötleş, E.Akçiçek, S.Ötleş: Yenilebilir bir mikroskopik bir yosun: Chlorella. Biyotek, 1, (4), 33-37 (2001).
- U.Yücel, S.Ötleş: Şarabın bileşimi ve beslenmedeki önemi. Dünya Gıda, 6, (8), 78-81 (2001).
- S.Ötleş, Ö.Polat: Baharat esansiyel yağlarının gıda sanayisinde kullanımı. Dünya Gıda, 6, (10), 56-60 (2001).
- S.Ötleş (Çev.Bil.Edt.), R.S.MacDonald: Soya fitoöstrojenleri ve kanserin kimyasal bileşiklerle önlenmesi. ASA, 1-12 (2001).
- S.Ötleş (Çev.Bil.Edt.), M.A.L.Smith: Soya fasulyesi ve insan sağlığı. ASA, 1-8 (2001).
- S.Ötleş (Çev.Bil.Edt.), J.W.Anderson: Soya proteininin sağlık açısından yararları. ASA, 1-5 (2001).
- N.Çağlarırmak, K.Ünal, S.Ötleş: Determination of nutritive changes of canned mushrooms (Agaricus bisporus) during storage period. Micologia Aplicada International, 13, (2), 97-101 (2001).
- F.Berkay, S.Ötleş: Rigor mortiste oluşan biyokimyasal reaksiyonlar ve kalite üzerine etkisi. Hi-Tech, 28, (1), 50-58 (2000).
- U.Yücel, S.Ötleş: Şaraplarda etilkarbamat. Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 5, (1), 46-50 (2000).
- R.Pire, S.Ötleş: Soya- Fitoöstrojenler-Sağlık İlişkisi. Dünya Gıda, 6, (6), 78-80 (2000).
- S.Ötleş, F.Berkay: Balık Yağı-PUFA-İnsan Sağlığı İlişkisi (1). Hi-Tech, 35, (9), 200-210 (2000).
- S.Ötleş, Y.Atlı: Ekolojik gıdalar ve önemi. Dünya Gıda, 6, (9), 78-81 (2000).
- F.Berkay, S.Ötleş: Balık Yağı-PUFA-İnsan Sağlığı İlişkisi (2). Hi-Tech, 36, (10), 190-192 (2000).
- S.Ötleş, Y.Atlı: Carotenoids of the tomato paste. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 49, (6), 224-227 (2000).
- S.Ötleş, Ü.R.Yaman: Kavunun işlenmesi ve depolanmasının vitamin içeriği üzerine etkisi. Dünya Gıda, 6, 40-43 (1999).
- S.Ötleş: Uzakdoğunun fonksiyonel gıdası: Chlorella. Dünya Gıda, 1, 51-53 (1999).
- S.Ötleş: Gıdaların kalite kontrolunda NIR kullanımı. Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 3, (5), 21-25 (1999).
- S.Ötleş, F.Berkay: Güncel bir balık ürünü: Pane ve Balık Kroket. Dünya Gıda, 5, 43-46 (1999).
- R.Pire, S.Ötleş: Kromatografi tekniği ve gıda sanayiindeki önemi. Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 4, (2), 34-43 (1999).
- S.Ötleş, R.Pire: Pektinin çeşitli gıda sistemlerindeki fonksiyonel özellikleri. Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 4, (2), 57-62 (1999).
- S.Ötleş: Balın tarihçesi, sağlık açısından önemi ve kullanım alanları. Gıda Teknolojisi, 4, (2), 34-35 (1999).
- Y.Atlı, S.Ötleş: Elma kurutma işleminin besin ögeleri üzerine etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 28, (2), 59-62 (1999).
- S.Ötleş: High pressure liquid chromatographic analysis (HPLC) of water and fat soluble vitamins in foods. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 49, (1), 20-24 (1999).
- S.Ötleş: Chlorella –: A nutraceutical for the healthy life. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 48, (4), 164-168 (1999).
- S.Ötleş: High pressure liquid chromatographic analysis (HPLC) of water and fat soluble vitamins in foods. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 49, (1), 20-24 (1999).
- S.Ötleş, R.Pire: Diyet ve Kanser. Hi-Tech, 25, 132-142 (1999).
- U.Yücel, S.Ötleş: Geleneksel fermente içeceğimiz: "Boza". Dünya Gıda, 2, 36-38 (1998).
- S.Ötleş: Günümüz gıda sanayinde araştırma ve patent hakları. Pasta, Ekmek, Dondurma & Teknik, 2, 74-75 (1998).
- S.Ötleş: Tofu'nun bileşimi ve önemi. Gıda ve Teknoloji, 3, (1), 86-90 (1998).
- Y.Atlı, S.Ötleş, E.Akçiçek: Sağlìk için önemli bir bileşen: E vitamini. Gıda Teknolojisi, 3, (11), 66-69 (1998).
- U.Yücel, S.Ötleş: Fermente ürünlere bir bakış. Dünya Gıda, 11, 51-54 (1998).
- S.Ötleş: Günümüzde diyet gıdaların önemi. Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 3, (4), 4 (1998).
- U.Yücel, S.Ötleş: Dünyada yöresel olarak üretilen şarap ve bira benzeri içkiler. Dünya Gıda, 3, 56-58 (1998).
- S.Ötleş, J.Metcalfe: Internet access to global food information. Gıda Teknolojisi, 3, (2), 57-58 (1998).
- S.Ötleş: Fish oils and food enrichment with omega-3 fatty acids. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 47, (4), 149-152 (1998).
- S.Ötleş, P.J.J.M.Van Mil, F.M.Saygı: The effect of homogenization of dispersion of isolated soy-protein, whey and fat on the vitamins and emulsion capacity as a biopolymer in food collloid. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 47, (3), 135-138 (1998).
- S.Ötleş, J.Metcalfe: Internet access to global food information. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 47, (2), 61-63 (1998).
- N.Çağlarırmak, K.Ünal, S.Ötleş: Haşlama işleminin mantarın (A.bisporus) temel kimyasal bileşenleri ve mineral madde nicelikleri üzerine etkisi. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 15, (1-2), 21-26 (1997).
- S.Ötleş, Y.Atlı: Karotenoidlerin insan sağlığı açısından önemi. P.Ü.M.F.Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3, (1), 249-254 (1997).
- E.Akçiçek, S.Ötleş: Türk tıp literatüründe zehirli bal. Teknik Arıcılık, 55, 4-7 (1997).
- Ö.Polat, Y.Hışıl, S.Ötleş: The uses of essential oils in food industry. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 15, 1-2, 81-87 (1997).
- Ö.Polat, S.Ötleş: Esansiyel yağların ekstraksiyon yöntemleri. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 15, (1-2), 155-161 (1997).
- S.Ötleş: Sosisin olgunlaştırılması sırasında oluşan protein parçalanması ve karbonhidrat fermentasyonu üzerine bir çalışma. Dünya Gıda, 5, 30-32 (1996).
- S.Yalçın, Y.Akbaş, S.Ötleş, I.Oğuz: Effect of body weight of quail (Coturnix coturnix Japonica) on progeny performance. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 33, (2-3), 9-16 (1996).
- M.Üçüncü, S.Ötleş, B.Özgenç: Gıdalarla temas halindeki plastik ambalaj materyallerinden gıdaya geçen toplam maddenin (global migrasyon) kontrolu. Gıda Sanayii, 42, 20-23 (1996).
- S.Ötleş, E.Akçiçek, Y.Atlı: Antioksidant karakterli gıda bileşenlerinin sağlık üzerine etkileri: 1. Antioksidantlar ve serbest radikal oluşumu. Dünya Gıda Dergisi, 11, 32-34 (1996).
- S.Ötleş, Y.Atlı: Soya ununun besleyici değeri ve kullanımı. Un Mamülleri Dünyası, 5, (1), 20-25 (1996).
- S.Ötleş, Y.Atlı: Soya proteini izolatlarının kimyasal yapıları ve teknolojisi. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 14, (1-2), 233-243 (1996).
- S.Ötleş, E.Akçiçek, Y.Atlı: Antioksidant karakterli gıda bileşenlerinin sağlık üzerine etkileri: 2. Gıdalardaki doğal antioksidantlar. Dünya Gıda Dergisi, 12, 32-37 (1996).
- S.Ötleş: Relationships between ageing of bull Longissimus dorsi and proteolysis/calpain activities. Journal of Food Physics, 101-103 (1996).
- S.Yalçın, Y.Akbaş, S.Ötleş, İ.Oğuz: Effect of maternal body weight of quail (Coturnix coturnix japonica) on progeny performance. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 33, (2-3), 9-16 (1996).
- S.Ötleş: Detection and analysis of vitamin K by different methods. Journal of Food Physics, 111(1996).
- S.Ötleş: Olive oil and table oils in Turkey. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 3, 101-104 (1996).
- S.Ötleş: Importance of cottonseed oil and its production in Turkey. Journal of Oil, Soap, Cosmetics, 45, (5), 191-195 (1996).
- S.Ötleş, L.Uytterhaegen, E.Claeys: SDS-poliakrilamid jel elektroforezinde ekstraksiyon metodlarının karşìlaştırılması. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 12, (1-2), 35-40 (1995).
- F.Saygı, S.Ötleş, P.J.J.M.van Mil: A comparison of microscopic structures of homogenized dispersions of isolated soy-protein, whey and fat as a food colloid. Gıda, 20, (1), 13-16 (1995).
- M.Üçüncü, S.Ötleş, B.Özgenç: Gıdalarla temas halindeki plastik ambalaj materyallerinden gıdaya geçen toplam maddenin (global migrasyon) kontrolu. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 13, (1), 53-62 (1995).
- N.Çağlarırmak, K.Ünal, S.Ötleş: Glikoproteinlerin (lektinlerin) kimyasal yapısı ile biyokimyasal ve toksik aktiviteleri. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 12, (1-2), 89-112 (1995).
- S.Ötleş, Y.Hışıl: The determination of vitamin D3 by high pressure liquid chromatography (HPLC). Gıda, 16, (6), 377-379 (1994).
- N.Çağlarırmak, K.Ünal, S.Ötleş: Glikoproteinlerin (lektinlerin) kimyasal yapısı ile biyokimyasal ve toksik aktiviteleri. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 12, (1-2), 89-112 (1994).
- B.Okur, S.Ötleş. İzmir ili içme sularının bazı fiziksel-kimyasal ve mikrobiyolojik Özellikleri Üzerinde araştırmalar. Çevre koruma hizmetleri dergisi, 2, (11), 46-49 (1994).
- S.Ötleş, Y.Hışıl: Der Einfluss der Lagerungsbedingungen und konzervierender Flüssigkeiten auf die Qualitat von Hühnereiern aus unterschiedlicher Herkunften wahrend langfrissiger Lagerung. Veteriner Fakültesi Dergisi, 20, (2-3), 177-182 (1994).
- Ü.Yaman, S.Ötleş: Dondurulmuş Galia çeşidi kavunun bazı vitamin içeriklerinde meydana gelen değişimler üzerine bir araştırma. Tr. J. of Agriculture and Foresty, 18, 457-461(1994).
- N.Çağlarırmak, S.Ötleş, K.Ünal: Lipoproteinlerin kimyasal yapıları ve özellikleri. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 11, (1), 117-135 (1993).
- S.Ötleş, Y.Hışıl: Tavuk Yumurtasının (Gallus Domesticus) Çeşitli şartlarda depolanması sırasında bazı kalite kriterlerinde meydana gelen değişmeler ve bu kriterler üzerine kaplama metodlarının etkileri II. Ebk Dergisi, 4, 28-32 (1993).
- S.Ötleş, Y.Hışıl: Yumurtanın (Gallus Domesticus) A vitamini İçeriğine: Tavuk Cinsi, Kaplama metodu ve depolama koşullarının etkileri. Gıda ve yem bilimi - teknolojisi, 1, (4), 27-32 (1993).
- S.Ötleş, L.Uytterhaegen, D.Demeyer. Assay of Cathepsin D Activity İn Sausage. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi. Seri B, 11, (1), 63-67 (1993).
- S.Ötleş, Y.Hışıl: Tavuk yumurtasının (Gallus Domesticus) çeşitli şartlarda depolanması sırasında bazı kalite kriterlerinde meydana gelen değişmeler ve bu kriterler üzerine kaplama metodlarının etkileri. Ebk Dergisi, 3, (74), 30-32 (1993).
- S.Ötleş: The nutrient composition of watermelons (Citrullus vulgaris) in Turkey. Tropicultura, 11, (2), 70-71(1993).
- Y.Hışıl, S.Ötleş: Zıt Faz Kromatografisinde hareketli faz modifiye edicileri kullanarak (Çiftlenmiş İyon Kromatografisiyle) suda çözünen vitaminlerin analizi. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, BIO, 1, 57-68 (1992).
- S.Ötleş: Kalamar (Loligo Vulgaris L.) ile mürekkep balığı (Sepia Officianalis)'nın vitamin kompozisyonu. E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9, (33,35), 133-138 (1992).
- S.Ötleş: Yumurta-Kolestrol ilişkisi, Animal Enformasyon, 5, 11, 28-29 (1992).
- S.Ötleş: The sugar composition of apples (Malus silvester var. domestica). Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 57, (1), 51-54 (1992).
- Y.Hışıl, S.Ötleş: Vitamin and mineral contents of wheat germ. Gıda, 16, (5), 303-306 (1991).
- S.Ötleş, Y.Hışıl: Anderung des Vitamin-B6-Gehaltes bei der Lagerung von Hühnereiern (Gallus domesticus). Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene, 82, 296-302 (1991).
- S.Ötleş, Y.Hışıl: Yumurtanın depolanması sırasında başlıca vitamin içeriklerinde meydana gelen değişmeler. E.Ü.Fen Bil.Enst. Dergisi, 1, (1), 95-98 (1990).
- Y.Hışıl, S.Ötleş: Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi İle (HPLC) Suda çözünen vitaminlerin tanımlanmaları. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, B8, 1, 37-44 (1990).
- S.Ötleş: Sulardaki Nitrit ve Nitratların Önemi. Agro-Teknik, Ağustos-Eylül, 52 (1990).
- S.Ötleş, Y.Hışıl: Tavuk Yumurtasının (Gallus domesticus) kalite birimleri üzerine depolama süresinin ve kaplama metodlarının etkisi. Teknik Tavukçuluk Dergisi, 68, 18-23 (1990).
- M.Çolakoğlu, S.Ötleş: Çift tabanlı çelik ile konvensiyonel tencerelerde yapılan pişirmelerde vitaminlerin durumu. Gıda, 15, 3, 161-166 (1990).
- S.Ötleş, M.Çolakoğlu: Anderung des Vitamin-B2-Gehaltes in getrockneten Bohnen (Phaseolus vulgaris L.) bei Anwendung verschiedener Vorbehandlungs -und Kochverfahren. Lebensmitteltechnik, 5, 230-231, 234, 237 (1990).
- S.Ötleş, Y.Hışıl: Simultaneous Determination of Vitamin E İn Eggs By High Pressure Liquid Chromatography. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, B8, 1-2, 53-57 (1990).
- Y.Hışıl, S.Ötleş: Gıdalardaki vitaminlerin tayin metodları ve karşılaşılan sorunlar. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 7, (1), 69-77 (1989).
- S.Ötleş, Y.Hışıl: Kabuğu çeşitli koruyucu maddelerle kaplanmış kahverengi kabuklu yumurtaların (Gallus domesticus) çeşitli şartlarda depolanmaları sırasında Haugh birimlerinde meydana gelen değişmeler. E.Ü.Mühendislik Fak. Dergisi, 7, (2), 71-82 (1989).
- S.Ötleş, Y.Hışıl, A.Kavas: Vitaminlerin birbirleri üzerine olan sinergistik etkileri. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 6, (2), 147-155 (1988).
- S.Ötleş, M.Çolakoğlu: Vitaminler yönünden önemli bulunan gıdalar. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 5, (2), 119-131 (1987).
- M.Çolakoğlu, S.Ötleş: Dermason çeşidi kuru fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) çeşitli şekillerde pişirilmesi sırasında B1 vitamini içeriğinde meydana gelen değişmeler. Tr.J.of Agriculture and Foresty, 11, (2), 294-302 (1987).
- M.Çolakoğlu, S.Ötleş: Kuru fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) çeşitli şekillerde pişirilmesi sırasında C vitamin içeriğinde meydana gelen değişmeler. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 4, (1), 1-10 (1986).
- M.Çolakoğlu, S.Ötleş: Verhalten des Niacins bei verschiedenen Kochprozessen von Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris L.). Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene, 77, 605-608 (1986).
- M.Çolakoğlu, S.Ötleş: Vitaminlerin bozulmalarına etki eden faktörler ve koruma çareleri. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri B, 3, (2), 71-84 (1985).

International Conference Proceedings (20 entries)- 3rd Symposium of MGPR (Mediterranean Group of Pesticide Research), 20-24 Mayıs 2003, Aix en Provence, France.
- The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), 14-16 October 2003, İ:zmir. (Chairperson)
- Al-Baath University, 2-9 March 2002, Homs, Suriye.
- Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, October 12-16, 2000, Ankara.
- 4th International Conference on Agro and Food Physics, 16-20 Mayıs 2000, İstanbul. (Chairperson)
- Third International Food Data Conference, July 5-7 1999, Rome, Italy.
- 10th IUFoST World Congress of Food Science & Technology, October 3-8, 1999, Sydney, Australia.
- 36th IUPAC Congress, 17-22 Ağustos 1997, Geneva, İsviçre.
- The Second International Conference on Food Physics, 21-23 Mayıs 1996, Bükreş, Romanya. (Chairperson)
- Agri-Food Quality '95, 25-28 Haziran 1995, Norwich, İngiltere.
- 9.World Congress of Food Science & Technology, 30 Temmuz-4 Ağustos 1995, Budapeşte, Macaristan.
- 7th International Conference on NIR, 6-11 Ağustos 1995, Montreal, Kanada.
- First International Conference on Food Physics, 25-27 Mayıs, Macaristan,1994.
- 40th İnternational Congress on meat Science and Technology,2-8 Ağustos - Eylül, Hollanda,1994.
- D Conference, 16-20 Mayıs,İsviçre,1994.
- Mass Spectrometry İn the Biomolecular Sciences, İtalya, 23.6/5.7.1993.
- First International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products, 23-26 Ağustos, Hong Kong, 1993.
- International Conference and Industrial Exhibition on Food Hydrocolloids, Japonya, 16-20 Kasım 1992.
- 38Th International Congress of Meat Science and Technology, Fransa, 23-28 Ağustos, 1992.
- First Conference of Food Science & Technology for Meditarrenean Countries, 30 Mart-2 Nisan 1986, Kahire, Mısır.

National Conference Proceedings (26 entries)- Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2003, İzmir.
- 17. Uluslararası: Taş:köprü Kültür ve Sarı:msak Festivali, 4-7 Eylül 2003, Taş:köprü.
- II. Ulusal Patates Kongresi, 23-27 Eylül 2002, İzmir. (Çağrılı Tebliğ)
- Hububat 2002 (Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi), 3-4 Ekim 2002, Gaziantep.
- Profesyonel Mutfaklarda Pirinç Semineri, 28 Haziran 2001, USA Rice Federation, İzmir.
- 1.Alg Teknolojisi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2001, Ebiltem, İzmir.
- 1.Gömeç Sempozyumu, 26-27 Ekim 2001, Gömeç.
- "Pirinç ve Bakliyatın Pazarlanması ve Dağıtımı" Semineri, 23 Eylül 1999, USA Rice Federation, Princess Hotel, İzmir.
- 2000’li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, 18-20 Ekim 1999, İzmir.
- Gıda Mühendisliği Kongre ve Sergisi, 16-18 Eylül 1998, Gaziantep.
- Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998, Erzurum.
- 1.Üzüm Ürünleri Yarışması ve Semineri, 1 Kasım 1998, Turgutlu.
- Ulusal Çinko Kongresi, 12-16 Mayıs 1997, Eskişehir.
- 28th International Symposium on Essential Oils, 1-3 Eylül 1997, Eskişehir.
- Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Yalova.
- Hayvancılık '96 Kongresi, 18-21 Eylül 1996, İzmir.
- 35th IUPAC Congress, 14-19 Ağustos 1995, İstanbul.
- 2.Ulusal Et Sanayii Sempozyumu, İzmir, 8 Nisan 1993.
- 1.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-16 Ekim 1992, Ankara.
- Çevre 92 Uluslararası Çevre Kongresi, 13-17 Mayıs 1992, Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı, İstanbul.
- Çevre 92 uluslararası çevre kongresi, İstanbul, 13-17 Mayıs 1992.
- 1992, 2.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 14-16.10.92.
- Çevre Koruma Semineri, 11-13 Ekim 1989, Kuşadası.
- Işıl Çelik Sempozyumu, 6 Haziran 1987, İzmir.
- Çevre 86 Sempozyumu, 2-5 Haziran 1986, E.Ü., İzmir.
- Kimya'85 Simpozyumu, 18-20 Eylül 1985, Ankara.

Books (53 entries)- S.Ötleş, C.Kartal. Food Waste Valorization. In “Sustainable Food Systems from Agriculture to Industry” Ed. C.M.Galanakis. Academic Press/Elsevier, London, pp. 371-399 (2018).
- S.Ötleş, H.Özyurt. Chp.8 “Ultrasound Spectroscopy in Food Analysis” pp. 225-236, Chp. 11 “Food Composition” pp. 317-326. In “Spectroscopic Methods in Food Analysis” Eds. A.S.Franca, L.M.Nollet. CRC Press/Taylor&Francis, Boca Radon (2018).
- S.Ötleş, B.Yalçın Şahyar. Use of Nanopolymers, Nanocomposites, and Nanostructured Coatings in Food Packaging. In “Nanotechnology Applications in the Food Industry” Eds. V.Rai, J.Bai. CRC Press/Taylor&Francis, Boca Radon, pp. 97-106 (2018).
- E.Akçiçek, H.Kayalar, S.Ötleş (Editörler). Nar-Sağlıkta Yıldız. Gece Kitaplığı, Ankara (2018).
- S.Ötleş, B.Yalçın Şahyar. Nanotechnology Application and Emergence in Agriculture. In “Emerging Trens in Agro-Nanotechnology” Eds. H.B.Singh, S.Mishra, L.F.Fraceto, R.deLima. CAB International, Oxfordshire, pp. 204-213 (2018).
- S.Ötleş, E.Nakilcioğlu Taş. Bölüm 5. Enginarın İçeriği (60-67), Bölüm 6. Enginar Ürünleri (68-75). In "Enginar - Kalbi Olan Lezzet ve Sağlık Sebzesi. Editörler: D.Eşiyok, E.Akçiçek, B.Öztürk. İzmir Ticaret Borsası, İzmir (2018).
- S.Ötleş, Ö.Özdestan Ocak, E.Nakilcioğlu Taş, C.Kartal. Enstrümental Gıda Analizleri Laboratuvar Kılavuzu. Ege Üniversitesi Yayınları No: 65, pp.58 (2018).
- S.Ötleş, H.Özyurt. Electron Microscopy Techniques. In “Microstructure of Dairy Products” Eds. M.M. El-Bakry, A.Sanchez, B.M.Mehta. Wiley Blackwell, West Sussex, pp. 51-66 (2018).
- E.Susamcı, S.Ötleş, H.Dıraman (Editörler). Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Teknolojisi, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir, pp.451 (2017).
- S.Ötleş, B.Yalçın Şahyar. Nanotechnology and Shelf-Life of Animal Foods. In “Nanotechnology – Food and Environmental Paradigm” Eds. R.Prasad, V.Kumar, M.Kumar. Springer, Singapore, pp. 35-44 (2017).
- S.Ötleş, İ.Selek Aksoy. Anne Sütü ve Diğer Canlı Sütleri. In "Anne Sütü ve Emzirme" Eds: E.Turfan, E.Akçiçek, A.Ekşioğlu. Vize Yayıncılık, Ankara, pp. 51-79 (2017).
- S.Otles, C.Kartal. Automatized Sample Procedures. In “Advances in Food Diagnostics” Eds. F.Toldra, L.Nollet. Wiley Blackwell, West Sussex, pp. 431-464 (2017).
- K.Kristbergsson, S.Ötleş (Editors). Functional Properties of Traditional Foods. Springer, New York pp.384 (2016).
- S.Ötleş, E.Akçiçek (Editörler). Kanserden Korunmada Gıdalar ve Beslenme. Sidas Yayıncılık, İzmir, pp. 481 (2016).
- S.Ötleş, B.Yalçın Şahyar. Protein-based Dietary Supplements as Nutraceuticals. In "Nanotechnology in the Agri-Food Industry. Volume 4" Ed: A.M.Grunezescu. Academic Press / Elsevier, London, pp. 761-782 (2016).
- S.Ötleş, B.Ozcelik, F.Gogus, F.Erdogdu. Traditional Foods in Turkey: General and Consumer Aspects. In “Traditional Foods: General and Consumer Aspects” Eds. K.Kristbergsson, J.Oliviera. Springer, New York, pp. 85-100 (2016).
- S.Ötleş, B.Yalçın Şahyar. Intelligent Food Packaging. In "Biosensors for Sustainable Food - New Opportunities and Technical Challenges" Eds. V.Scognamiglio, G.Rea, F.Arduini, G.Palleschi. Elsevier, Amsterdam, pp. 377-388 (2016).
- S.Ötleş (Editör). Методы анализа пищевых продуктов. Определение компонентов и пищевых добавок (Rusça). Methods of Analysis of Food Components and Additives. Professjia Publishing House, St.Petersburg, pp.560 (2016).
- S.Ötleş, H.Özyurt “Gas Chromatography” pp. 481-492, Atomic Absorption Spectroscopy and Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry” pp. 624-640 In “Handbook of Food Analysis” Eds. L.M.L.Nollet, F.Toldra. CRC Pess, Boca Radon, (2015).
- S.Ötleş, S.Deapoudi, C.Bucatariu, C.Kartal. Food Waste Management, Valorization, and Sustaibility in Food Industry. In “Food Waste Recovery” Ed. C.M.Galanakis. Springer Int. Pub., Switzerland, pp. 3-23 (2015).
- S.Ötleş, B.Yalçın. Smart/Intelligent Nanopackaging Technologies for the Food Sector. In “Microbial Food Safety and Preservation Techniques” Eds. V.Ravishankar, Jamuna A.Bai. CRC Taylor & Francis Group, Boca Radon, pp. 359-371 (2015).
- S.Ötleş. Analysing the Composition of Fortified Foods And Supplements. In “Dietary Supplements” Eds. K.Berginc, S.Kreft. Woodhead Pub., Cambridge, pp. 37-44 (2015).
- S.Ötleş, B.Yalçın. Strategic Role of Nanobiosensor in Food. In “Nanotechnologies in Food and Agriculture” Eds. M.Rai et al. Springer Int. Pub., Switzerland, pp. 169-182 (2015).
- H.Kalkan Yıldırım, N.Aktan, S.Ötleş, C.Yılmaz. Zeytin ve Sağlık. E.Ü. Tıp Fakültesi, Halk Kitapları Sağlık Serisi, No: 62, pp.50 (2015).
- S.Ötleş, Ö.Özdestan, E.Nakilcioğlu, C.Kartal, H.Özyurt. Gıda Kimyası. E.Ü. Yayınları, Mühendislik Fakültesi Yayın No: 62, İzmir, pp. 368 (2015).
- S.Ötleş (Section Editor). Principles of Chemical Analysis of Food Components. In “Handbook of Food Chemistry” Eds. P. Cheung, B. Mehta. Springer Int. Pub., Berlin, 1. S.Ötleş, H.Özyurt “Classical Wet Chemistry Methods” pp. 133-150, Sampling and Sample Preparation” pp. 151-164, “Instrumental Food Analysis” pp. 165-188 (2015).
- S.Ötleş, E.Nakilcioğlu. Determination of Phenolic Compounds (Gallic, Caffeic, Ferulic, and p-Coumaric Acids). In “Flow Injection Analysis of Food Additives” Eds. C.Ruiz-Capillaz, L.M.L.Nollet. CRC Press, Boca Radon, pp. 393-410 (2015).
- E.Nakilcioğlu, S.Ötleş. Balın içeriği. In “Arı Ürünleri ve Sağlık”, Eds: E.Akçiçek, B.Yücel. Sidas Yayıncılık, İzmir, pp. 36-44 (2015).
- H.Özyurt, S.Ötleş. Zeytinyağının kimyasal özellikleri. In “Zeytinyağı ve Sağlık”, Eds: E.Akçiçek, N.Oran. Sidas Yayıncılık, İzmir, pp. 118-141 (2015).
- S.Otles (Editor). Probiotics and Prebiotics in Food, Nutrition and Health. CRC Taylor & Francis Group, Boca Raton, pp. 504 (2014).
- S.Ötleş, Ö.Özdestan, E.Nakilcioğlu, C.Kartal. Gıda Kimyası Laboratuvar Deneyleri. E.Ü. Yayınları, Mühendislik Fakültesi Yayın No: 61, İzmir, pp. 92 (2014).
- S.Ötleş, Ö.Çağındı. Şarabın Bileşimi. In “Tıp, Şarap, Sağlık, Yaşam” Eds. Tankut İlker, Eren Akçiçek. Türk Gastroenteroloji Vakfı, pp. 101-112 (2013).
- S.Ötleş (Editör). Methods of Analysis of Food Components and Additives. CRC Taylor & Francis Group, Second Edition, Boca Raton, pp. 519 (2012).
- S.Ötleş, Ö.Çağındı. Safety Considerations of Nutraceuticals and Functional Foods. In “Novel Technologies in Food Science” Eds. Anna McElhatton, Paulo Sobral. Springer, New York, pp. 121-136 (2012).
- C.Yılmaz, S.Ötleş. Sağlıklı Beslenme ve Zeytinyağı. E.Ü. Tıp Fakültesi, Sağlık Serisi, Halk Kitapları 28, İzmir, pp. 59 (2012).
- F.Yemişçioğlu, A.Gümüşkesen, S.Ötleş, Y.Karaibrahimoğlu: Contaminants of Oils: Analytical Aspects. In "Chemical. Biological, and Functional Aspects of Food Lipids" Eds: Z.Sikorski, A.Kolakowska. CRC Taylor & Francis Group, Boca Raton, pp. 473-484 (2011)
- S.Ötleş, E.Akçiçek (Editörler): İçecekler-Beslenme ve Sağlık. Palme Yayıncılık, 1-370 (2010).
- E.Akçiçek, S.Ötleş, M.Tan (Editörler): Akdeniz Usulü Beslenme. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, 1-332 (2009).
- F.Göğüş, M.T.Özkaya, S.Ötleş (Editörler): Zeytinyağı. Eflatun Yayınevi, Ankara, 1-274 (2009).
- S.Ötleş (Editör): Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press / Taylor & Francis, Boca Raton, USA, 1-525 (2009).
- S.Ötleş: Vitamin Analysis In Fortified Foods And Supplements'. In 'Food Fortification And Supplementation' Ed: P.B.Ottoway, Woodhead Pub., Cornwall, England, pp 129-152 (2008).
- S.Ötleş (Editör): Methods of Analysis of Food Components and Additives (Chinese/Çince). China Light Industry Press, pp. 333 (2008).
- S.Ötleş, Ö.Çağındı: Carotenoids as Natural Colorants. In "Food Colorants-Chemical and Functional Properties" Ed: Carmen Socaciu. CRC Taylor & Francis Group, Boca Raton, pp. 51-70 (2007).
- S.Ötleş: Acrylamide and Human Health. In 'Case Studies in Food Safety and Environmental Health' Eds: Peter Ho, Margarida Vieira. Springer, pp. 1-9 (2007)
- E.Akçiçek, S.Ötleş (Editör): Sarımsak Kitabı, İzmir Güven Kitabevi, İzmir (2006).
- S.Ötleş (Editör): Methods of Analysis of Food Components and Additives. CRC Press / Taylor & Francis, Boca Raton, USA, 1-437 (2005).
- S.Ötleş (Çev.Bil.Edt.), M.S.Antony, B.Arjmandy, G.Schonfeld, C.Williams: Soya Proteini ve Sağlık: Soya Proteininin İnsan Sağlığındaki Rolünün Keşfi. ASA, Marimac Comm., Texas (2001).
- S.Ötleş: Chlorella / Günümüzün Besleyici ve Sağlıklı Gıdası. Starajans Matbaacılık, Ankara, 1-69 (1999).
- S.Ötleş, E.Köse: The influence of milling on nutritive value of flour from rye: 1. Vitamins. Agri-Food Quality: An Interdisciplinary Approach (Eds.: G.R.Fenwick, C.Hedley, R.L.Richards, S.Khokhar), 314-317, The Royal Society of Chemistry, Chambridge(1996)
- E.Köse, S.Ötleş: The influence of milling on nutritive value of flour from rye: 2. Minerals. Agri-Food Quality: An Interdisciplinary Approach (Eds.: G.R.Fenwick, C.Hedley, R.L.Richards, S.Khokhar), 318-321, The Royal Society of Chemistry, Chambridge(1996)
- Y.Hışıl, N.Bağdatlıoğlu, S.Ötleş: GC-MS analysis of volatile compounds of Mesir. Mass Spectrometry in Biomolecular Sciences (Eds.: R.M.Caprioli, A.Malorni, G.Sindona), NATO-ASI Series-C,Vol.475, 475-482, Kluwer Acad.Pub., Netherlands (1996).
- S.Ötleş: Bal ve Bal Teknolojisi (Kimyası ve Analizleri). Alaşehir Meslek Yüksek Okulu, Yayın No : 2, E.Ü.Matbaası, İzmir, 1-89 (1995).
- S.Ötleş: Effect of differencess in endogenous muscle protease activity on fermentation of meat. 1-101, CRP/BRM, Gent, Belgium, (1992).

Finished Research Projects (13 entries)- Araştırma Projesi, Pestisit Projesi-3 (2002).
- Araştırma Projesi, Pestisit Projesi-1 (2001).
- Araştırma Projesi, Pestisit Projesi-2 (2001).
- Araştırma Projesi, Balık Yağı (w3/6) Projesi (2001).
- Araştırma Projesi, Spirulina & Chlorella Projesi (2000).
- 2000, Araştırma Projesi, Erasmus-TN, Erasmus-Mundus Projeleri, FP7
- Araştırma Projesi, Defnede (Lauris nobilis) Esansiyel Yağlar Projesi. E.Ü.Araştırma Fon Saymanlığı (1998).
- Araştırma Projesi, Karotenoidler Projesi (1998).
- Araştırma Projesi, Bor Projesi (1995).
- Araştırma Projesi, Vitamin Projesi (1995).
- Araştırma Projesi, Yemeklik Mantar Projesi. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı (1994).
- Araştırma Projesi, Meat and Sausage Project. O.E.C.D., Belgium, 1991-1992 (1992).
- Araştırma Projesi, Yumurta Projesi (1989).
Memberships of Professional Associations (13 entries)- AAAS-American Association for the Advancement of Science
- ACS-American Chemical Society
- APOCP-Asian Pacific Organization for Cancer Prevention
- ASTM-The American Society for Testing and Materials
- EGEMEZUN-Ege Üniversitesi Mezunları Derneği
- GMD-Gıda Mühendisleri Derneği
- IFIS-International Food Information Service
- ISFP-International Society Of Food Physicists
- ISSS - International Society of Soil Science
- IUFoST-International Union of Food Science & Technology
- KMO-Kimya Mühendisleri Odası
- TIFTE-USA - Turkish Institute of Food Technologists and Engineers-USA
- WSMBMP-World Society for Mushroom Biology and Mushroom Products.
Granted Scholarships (9 entries)- 1996, I.S.F.P.
- 1994, Cordoba Üniversitesi ve I.A.M.Z.
- 1993, NATO ve TÜBİTAK
- 1991, C.I.H.E.A.M.
- 1991, Leuven Katolik Üniversitesi
- 1991, O.E.C.D.
- 1991, Ghent Üniversitesi
- 1990, NATO ve TÜBİTAK
- 1984, Alman Hükümet Bursu
Granted Prizes (3 entries)- 2008, Hizmet Ödülü - 7.Ulusal Geriatri Kongresi, 18-22 Haziran 2008, Çeşme.
- 2006, TÜBİTAK Altıncı Çerçeve Programı Proje Önerisi Özendirme Ödülü
- 2004, TÜBİTAK Altıncı Çerçeve Programı Proje Önerisi Özendirme Ödülü