Akademik BilgilerYÜKSEL TÜZEL
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bahçe Bitkileri AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: yuksel.tuzel@ege.edu.tr
- Telefon: 3111398
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, In Progress
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1981
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1989
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1992
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye, 1998

Administrative / Academic Duties (7 entries)- Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Çalışma Grubu Başkanlığı, 2010-2012
- Üniversite ADEK Üyeliği, 2008-2010
- Fakülte ADEK Alt Komisyon Üyeliği, 2008-2010
- Yönetim Kurulu Üyeliği Bayındır Meslek Yüksekokulu, 2000-2002
- Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği E.Ü.Ziraat Fakültesi, 2000-2001
- Disiplin Soruşturma Komisyonu Üyeliği, 1994-1998
-  Yönetim Kurulu Üyeliği Bergama Meslek Yüksek Okulu, 1994-1997
Other Professional Activities (8 entries)- ISHS International Symposium on “Strategies towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate'. Organizasyon Komitesi Başkanı ve sempozyum kitabı editörlüğü, 2008-2009
- ISHS Protected Cultivation Commission: komisyon başkan yardımcılığı, 2008-2010
- ISHS 'Protected Cultivation in Mild Winter Climates' çalışma grubu başkanlığı, 2000-2007
- ISHS Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, Organizasyon Kom. Başkanı ve sempozyum kitabı editörlüğü, 1997-1998
- FAO Regional Working Group (Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region) Coordinator, 1997-1999
- 2nd ISHS Symposium on Protected Cultivation of Solanacea in Mild Winter Climates, Sempozyum sekreteryası ve sempozyum kitabı editörlüğü, 1993-1994
- Türkiye 1. Tarımda Perlit Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi, 1992
- Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi, 1990
Research Interests- Sebze Yetiştirme ve Islahı (5010103)
Indexed Journal Publications (21 entries)- Schwarz, D., Öztekin, G.B., Tüzel, Y., Brückner, B., Krumbein, A., 2013. Rootstocks can enhance tomato growth and quality characteristics at low potassium supply. Scientia Horticulturae (Special Issue), 149:70-79.
- Gül, A., Özaktan, H., Kıdoglu, F., Tüzel, Y., 2013. Rhizobacteria promoted yield of cucumber plants grown in perlite under fusarium wilt stres. Scientia Horticulturae, 153:22-25.
- Orsini, F., Sanoubar, R., Oztekin,G.B., Kappel, N., Tepecik, M., Quacquarelli, C., Tuzel, Y., Bona, S., Gianquinto, G., 2013. Improved stomatal regulation and ion partitioning boosts salt tolerance in grafted melon. Functional Plant Biology. http://dx.doi.org/10.1071/FP12350.
- Tüzel,Y., Duyar, H., Öztekin, G.B., Gürbüz Kılıç, Ö., Anaç, D., Madanlar, N., Yoldaş, Z., 2013. Effects of winter green manuring on organic cucumber production under greenhouse. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. DOI: 10.3906/tar-1204-42.
- Öztekin, G.B., Tüzel, Y., Tuzel, I.H., (2012). Does Mycorriza Improve Salinity Tolerance in Grafted Plants? Scientia Horticulturae, Special Issue. 149:55-60.
- 2011, Gul, A., Tuzel, Y., Tuzel, I.H., Irget, E., Kıdoglu, Tepecik, M., Effects of irrigation and nutrition on sweet pepper production in volcanic tuff. Spanish Journal of Agricultural Research 9(1).
- Tüzel,Y., Öztekin, G.B., Duyar, H., Eşiyok, D., Gürbüz Kılıç, Ö., Anaç, D., Kayıkçıoğlu, H.H., (2011). Organik salata-marul yetiştiriciliğinde agryl örtü ve bazı gübrelerin verim, kalite, yaprak besin madde içeriği ve toprak verimliliği özelliklerine etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Sciences), 17 (3):190-203.
- Meriç, M.K., Tüzel, İ.H., Tüzel, Y., Öztekin, G.B., (2011). Effects of nutrition systems and irrigation programs on tomato plants in soilless culture. Agricultural Water Management, 99 (1):19-25.
- Öztekin, G.B., Tüzel, Y., (2011). Comparative salinity responses among tomato genotypes and rootstocks. Pakistan Journal of Botany, 43(6): 2665-2672.
- Öztekin, G.B., Tüzel, Y., (2011). Determination of salinity response of some tomato rootstocks at seedling stage. African Journal of Agriculture Research, 6(20): 4726-4735
- Güncan, A., Madanlar, N., Yoldaş, Z., Ersin, F. & Y. Tüzel. 2010. İzmir ilinde örtüaltı organik sebze üretiminde topraküstü zararlılarının durumu. Türkiye Entomoloji Dergisi, 34(4):503-513.
- Whalley, W.R., Lock, G., Jenkins, D., Peloe, T., Burek, K., Balendonck, J., Tuzel, İ.H., Tüzel, Y., 2009. Measurement of Low Matric Potentials with Porous Matrix Sensors and Water-Filled Tensiometers. Soil Sci. Soc. Am. J. 73:1796-1803.
- Kaşkavalcı, G., Tüzel, Y., Dura, O., Öztekin, G.B., 2009. Effects of alternative control methods against Meloidogyne incognita in organic tomato production. Ekoloji, Vol: 18, No:72, 23-31.
- Öztekin, G.B., Giuffrida, F., Leonardi, C., Tüzel, Y., 2009. Is the vigor of grafted tomato plants related to root characteristics?. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.7 (3&4):364-368.
- Gül, A., Kıdoğlu, F., Tüzel, Y., Tüzel, I.H., 2008. Effects of nutrition and Bacillus amyloliquefaciens on tomato (Solanum lycopersicum L.) growing in perlite'. SJAR Vol. 6. No. 3.
- Kaya, S., Caturano, E., Tüzel, Y., Okur, N., Leonardi, C., 2008. Response of tomato plants to organic nutrition in soilless culture. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.6(2) : 303-305.
- Okur, N., Göçmez, S, Tüzel, Y., 2006. Effect of Organic Manure Application and Solarization on Soil Microbial Biomass and Enzyme Activities Under Greenhouse Conditions. Biological Agriculture & Horticulture. Vol 23 No 3:305-321.
- Tüzel, Y., A. Gül, Ö. Tuncay, D. Anaç, N. Madanlar, Z. Yoldaş, M. Gümüş, İ.H. Tüzel, S. Engindeniz, 2005. Organic cucumber production in the greenhouse: A case study from Turkey. Renewable Agriculture and Food Systems. 20(4):206-213.
- Engindeniz, S., Y. Tüzel, 2004. Sustainable Production Techniques in Greenhouses: A Case Study on Economic Analysis of Organic Lettuce Production in Turkey. Journal of Agric. & Food Information. Vol. 6 No:4:25-36.
- Engindeniz, S., Y. Tüzel, 2002. The economic analysis of organic tomato production: A case study for Turkey. Agro-Food Sept.Oct.26-30.
- Dura, S. ve Y. Tüzel, 1995. Kültür mantarında (Agaricus bisporus) hasat sonrası uygulanan çeşitli kimyasal maddelerin bazı kalite özellikleri üzerine etkileri. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 20: 207-211.

Publications in Non-Indexed Journals (29 entries)- Tüzel, Y., G.B. Öztekin, İ. Karaman, 2010. Serik ilçesindeki modern ve geleneksel sera işletmelerinin üretici özellikleri, sera yapısı ve sebze üretim teknikleri bakımından karşılaştırılması. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47(3):223-230.
- Tüzel, Y., Öztekin, G.B., Karaman, İ., 2010. Serik İlçesinde Modern ve Geleneksel Sera İşletmelerinde Sebze Üretiminin Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(3):223-230, Bornova, İzmir.
- Tüzel, Y., Leonardi, C., 2010. Protected Cultivation in Mediterranean Region: Trends and Needs (Akdeniz Havzasında Örtüaltı Tarımı: Eğilimler ve Gereksinimler). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46 (3): 215-223. Bornova, İzmir.
- Tüzel, Y., Duyar, H., Öztekin, G.B., Gül, A., 2009. Domates Anaçlarının Farklı Dikim Tarihlerinde Bitki Gelişimi, Sıcaklık Toplamı İsteği, Verim ve Kaliteye Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46 (2): 79-92. Bornova, İzmir.
- Öztekin, G.B., Tüzel, Y., Teket, H., 2009. Tahtalı Barajı Koruma Havzasında Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğine Genel Bakış. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46 (2): 1001-110, Bornova, İzmir
- Okur, N., Göçmez, S, Tüzel, Y., 2004. Effect of Organic Manure Application and Solarization on Soil Microbial Biomass and Enzyme Activities Under Greenhouse Conditions. International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development Vol.23 pp.305-320 - June 7-10, 2004, Erzurum.
- Öztekin, G.B., Tüzel, Y., Keskin, Ö., 2003. Topraksız tarımda besin solüsyonunun dezenfeksiyonu. Alatarım. Cilt 2, Sayı 2, 34-39.
- Tüzel, Y., Gül, A., Tüzel, İ.H., Öztekin, G.B., Eltez, R.Z., 2003. Uticaj obnavljanja hranljivog rastvora na biljke paradajza gajenog na specijalan nacin (NFT) (Effect Of Renewıng The Nutrıent Solutıon On Tomato Plants Grown In NFT). Savremeni povrtar Poljopri
- Tüzel, Y., Karaçancı, Ş., Karaçancı, A., 2003. Organıc Greenhouse Vegetable Productıon, Certıfıcatıon And Cost Analysıs: A Case Study From Turkey. 5th FAO Regional Worging Group Meeting on “Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region”, 10-13 November 2003
- Eltez R.Z., Tüzel Y., Tüzel i.H., Gül A., Demirelli A., 2002. Besleyici Film Tekniğinde (NFT) sürekli ve fasılalı akışın domates yetiştiriciliğinde verim, kalite ve su tüketimine etkileri. - Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (1): 17-24
- Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., İrget, E., 2001. Effects Of Open And Closed Systems On Yield, Water And Nutrient Consumption Of Tomato Grown In Perlite. FAO Regional WG Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region Newsletter 10:2-8.
- Tüzel, I. H., Ul, M. A. ve Tüzel, Y., 1996. Effect of irrigation applied at different soil moisture tensions on evapotranspiration and yield of cucummber grown under glasshouse conditions during the spring and autumn. Mediterrannean Collequium on Cultivation. 6-9 Oct., Agadir, Morroco. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c31/CI020847.pdf
- Ul, M.A., Tüzel, İ.H., Tüzel, Y., 1994. Sonbahar dönemi sera domates yetiştiriciliğinde farklı su düzeylerinin verim ve kalite üzerine etkileri. Ege Üniv. Zir.Fak. Derg. Cilt:31, Sayı 2-3:9-16.
- Tüzel, İ. H., M. A. Ul ve Tüzel, Y., 1994. İlkbahar ve sonbahar dönemi sera hıyar yetiştiriciliğinde farklı nem tansiyonlarında yapılan sulamaların su tüketimi ve verime etkileri. E. Ü. Z. F. Derg. Cilt:31, Sayı:1, 129-136.
- Eltez, R. Z. ve Tüzel, Y., 1994. Effects of different mulch materials on yield quality. Plasticulture. No: 103, 23-26.
- Tüzel, Y., Eşiyok, D. ve Eltez, R.Z., 1993. Isıtılmayan marullarda ilkbahar ürünü olarak yetiştirmeye uygun salata-marul çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Ege Üniv. Zir.Fak. Derg. Cilt:30, Sayı 1-2:33-40.
- Tüzel, Y. ve Özaktan, H., 1993. Kültür mantarı yetiştiriciliği ve hastalıkları. Tarımsal Uyg. ve Araşt. Merk. Yayın Bülteni 17, Bornova.
- Gül, A. ve Tüzel, Y., 1992. Effect of non-woven direct covers in carrot and lettuce production. Plasticulture No:93.3.
- Gül,A. ve Tüzel, Y., 1992. Influence De Baches A Plat En Nontisse Sur La Production De La Carotte Et De La Laitue. (Effects of Non-woven Direct Covers in Carrot and Lettuce Production) Plasticulture 93(1):19-22
- Tüzel,Y., 1992. Isıtmasız Seralarda Su Şiltesi Kullanımının Sera İçi ve Toprak Sıcaklıklarında Meydana Getirdiği Değişiklikler ve Domateslerde verim Üzerindeki Etkiler. E.Ü.Z.F.Derg. Cilt:29, Sayı:2-3, S.33-40.
- Tüzel,Y. and Gül, A., 1991. Effects of Different Plastic Mulching Materials On Yield and Temperature of Spring-season Glasshouse Cucumber Crops. Plasticulture No:91/3.
- Tüzel,Y., 1991. Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanakları. E.Ü.Z.F.Derg. Cilt:28, Sayı:2-3, S.203-212.
- Tüzel,Y. ve Boztok, K., 1990. İlkbahar Dönemi Sera Domates Yetiştiriciliğinde Sera İçi Alçak Plastik Tünellerin Malçlı ve Malçsız Uygulamalarının Çeşitli Etkileri Üzerine Araş. E.Ü.Z.F.Derg. Cilt:27, Sayı:2, S.69-80.
- Tüzel,Y. ve Boztok, K., 1990 Farklı Malç Materyali Kullanımının İlkbahar Dönemi Sera Domates Yetiştiriciliğinde verim ve Kalite Üzerine Etkileri. E.Ü.Z.F.Derg. Cilt:27, Sayı:2, S.119-130.
- Boztok,K., Tüzel, Y. ve Gül, A., 1990. Bazı Sera Biber (Capsicum Annuum L.) Çeşitlerinde İlk Çiçeğin Budanmasının Verim ve Kaliteye Etkileri. E.Ü.Z.F.Derg. Cilt:27, Sayı:1, S.11-24.
- Tüzel,Y. ve Boztok, K., 1989. Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Enerji Tasarruf Tedbirleri. E.Ü.Z.F.Derg. Cilt:26, Sayı:1, S.287-298.
- Boztok,K., Tüzel, Y., ve Gül, A., 1989. The Effects of Different Watering Levels On Productivity and Quality of Some Lettuce (Lactuca Sativa L.) Varieties. E.Ü.Z.Fak.Derg. 26 (3):129-136.
- Boztok,K. ve Tüzel, Y., (1989) Kayın Mantarı (Pleurotus spp) Üretim Tekniği. E.Ü.Z.F.Derg. Cilt:26, Sayı:1, S.155-166.
- Tüzel, Y. ve Boztok, K. 1987. Morchella Türlerinin Tanımı ve Başlıca Özellikleri. E.Ü.Z.F. Derg. Cilt: 24, Sayı:2 s.223-231.

Publications in Other Journals and Medias (37 entries)- Balendonck, J. Tuzel, H., Tuzel, Y., 2009. Water Saving Tools for Horticulture. Fruit &Veg Tech. VolumeVolume 9. No:3, pp:27-28.
- Balendonck, J. Tuzel, H., Tuzel, Y., Meric, K., Oztekin G.,2009. Introducing Techniques to Save Water. Flower Tech., 2009, Volume 12. No:3, pp:24-25
- Tüzel, Y., C. Leonardi, 2005. Protected Cultivation in Mediterranean Region. Protected Cultivation in the Mediterranean Region. In International Conference on Plasticulture and Precesion Farming (eds Choudary ML, Chandra P, Misra P, Prasad KV, Patel VB, Singh SK, Mahure H, Lall R), New Dehli, India (in press)
- Tüzel, Y., Gül, A., Çelikel, G., Özkan, C.F., 2004. Current situation of soilless culture in Turkey. Regional Training Workshop on Soilless Culture Technologies (Ed. By Y. Tüzel). 3-5 Mart, 2004. Izmir. 55-62.
- Tüzel, Y.2004. Seralarda Entegre Üretim. Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK) Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışverişi Toplantısı, 01-03 Haziran 2004, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen
- Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., Gül, A., 2004. Different Soilless Culture Systems. Regional Training Workshop on Soilless Culture Technologies (Ed. By Y. Tüzel). 3-5 Mart, 2004. Izmir. 66-82.
- Ekiz, H., Tüzel, Y., Yaşarakıncı, N., Deviren, A., 2004. Integrated Production and Protection Management for greenhouse crops. Regional TCP project. 26 Nisan-3 Mayıs, 2004. Tunus.
- Tüzel, Y., 2003. Protected Cultivation in Turkey. 5th FAO Regional Worging Group Meeting on “Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region”, 10-13 November 2003. Nicosia, Cyprus.
- Tüzel, Y., Gül, A., Tüzel, İ.H., Öztekin, GB., Eltez, RZ., 2003. Uticaj obnavljanja hranljivog rastvora na biljke paradajza gajenog na specijalan nacin (NFT) (Effect Of Renewıng The Nutrıent Solutıon On Tomato Plants Grown In NFT). Savremeni povrtar Poljoprivredni Fakultet Novi Sad 6 December 2003: 5-8.
- Tüzel, Y., Gül, A., Tuncay, Ö., Tüzel, İ.H., Anaç, D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A.R., Okur, N., Göçmez, S., Yoldaş, Z., Madanlar, M., Durmuşoğlu, E., Gümüş, M., Onoğur, E., Engindeniz, S., Eltez, R.Z., 2002. Organic vegetable production under greenhouse conditions. FAO/AUB 1st National Conference on IPP Managament of Greenhouse Crops. 7 Feb., Lebanon. 55-72.
- Tüzel, Y., Tuncay, Ö., Anaç, D., Tüzel, İ.H., 2001. Effects of Different Organic Fertilizers and Irrigation Levels on Yield and Quality of Organically Grown Greenhouse Tomatoes. Organic Agriculture in the Mediterranean Basin (Ed. by A. Hanafi & L. Kenny). Morocco. 285-298.
- Sevgican, A., Tüzel, Y., Gül., A., Eltez, R.Z., 2000. Türkiye’de Örtüaltı Yetiştiriciliği. V. Türkiye Ziraat Müh.Teknik Kongresi. Cilt:2.Ankara. s:679-707.
- Tüzel, Y., Eltez, R.Z., Duyar, H., 1999. Sera Domates Yetiştiriciliğinde Bombus Arılarının (Bombus terrestris) Kullanımı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Polinasyon Projesi, Hizmetiçi Eğitim Semineri. 16-18 Şubat, Menemen.
- Eltez, R.Z., Tüzel, Y., 1999. Türkiye Seracılığnın Genel Durumu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Polinasyon Projesi, Hizmetiçi Eğitim Semineri. 16-18 Şubat, Menemen.
- Tüzel, Y. and Eltez, R.Z., 1997. Plant production and protection practices in greenhouses. Symposium International Production Et Protection Integrees Des Cultures. 6-9 Mai, Agadir, Morocco.
- Tüzel,I.H., M. A. Ul ve Y. Tüzel, 1996. Effect of irrigation applied at different soil moisture tensions on evapotranspiration and yield of cucummber grown under glasshouse conditions during the spring and autumn. Mediterrannean Collequium on Cultivation. 6-9 Oct., Agadir, Morroco. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c31/CI020847.pdf
- Tüzel, Y. ve Özaktan, H., 1996. Kültür mantarı yetiştiriciliği ve hastalıkları. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi. Yayım Bülteni.
- Sevgican, A. R. Alan, H. Padem, Y. Tüzel, A. Gül, E. Ermankara, M. Özcan, İ. Güvenç ve A. Balkaya, 1995. Sebze tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 9-13 Ocak, Ankara.
- Sevgican, A. R. Alan, H. Padem, Y. Tüzel, A. Gül, E. Ermankara, M. Özcan, İ. Güvenç ve A. Balkaya, 1995. Sebze tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 9-13 Ocak, Ankara.
- Eltez, R. Z. ve Y. Tüzel, 1994. Effects of different mulch materials on yield quality. Plasticulture. No: 103, 23-26
- Tüzel, Y. ve Eşiyok, 1994. Rocket growing in Turkey. 13-15 Kasım. 1st Working Meeting of the Rocket Genetic Rescurces Network. Lisbon, Portekiz.
- Tüzel,Y., 1994. Conservation and utilization of rocket in mediterranean countries. Rocket Genetic Resources Network. Lisbon. Portugal.13-15 November.
- Tüzel, Y. ve Özaktan, H., 1993. Kültür mantarı yetiştiriciliği ve hastalıkları. Tarımsal Uyg. ve Araşt. Merk. Yayın Bülteni 17, Bornova
- Gül,A. ve Y.Tüzel, 1992. Influence De Baches A Plat En Nontisse Sur La Production De La Carotte Et De La Laitue. (Effects of Non-woven Direct Covers in Carrot and Lettuce Production) Plasticulture 93(1):19-22
- Gül, A. ve Y. Tüzel, 1992. Effect of non-woven direct covers in carrot and lettuce production. Plasticulture No:93.3.
- Tüzel,Y. and A.Gül, 1991. Effects of Different Plastic Mulching Materials On Yield and Temperature of Spring-season Glasshouse Cucumber Crops. Plasticulture No:91/3.
- 2001-Engindeniz, S., Tüzel, Y., 2001. The Determination of Cost and Profitability of Organic Vegetable Production in Greenhouse: A Case Study for Turkey. Organic Agriculture in the Mediterranean Basin (Ed. by A. Hanafi & L. Kenny). Morocco. 434-442.
- 2001-Aksoy, U., Tüzel, Y., Altındişli, A., 2001. Development of Organic Agriculture in Turkey: A Case Study for Mediterranean Countries. Organic Agriculture in the Mediterranean Basin (Ed. by A. Hanafi & L. Kenny). Morocco. 217-225.
- 2001-Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., İrget, E., 2001. Effects Of Open And Closed Systems On Yield, Water And Nutrient Consumption Of Tomato Grown In Perlite. FAO Regional WG Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region Newsletter 10:2-8.
- 1999-Tüzel, Y. and Gül, A., 1999. Soilless culture in Turkey. FAO Regional Thematic WG Meeting. 2 Sept., 1999. Halkidiki, Greece. 98-110
- 1997-Tüzel, Y. and Eltez, R.Z., 1997. Protected cultivation in Turkey. FAO Regional WG Greenhouse Crop Production in Mediterranean Region (Editör A. F. Abou Hadid). 201-237.
- 1996-Altın, Ö., Eltez R.Z. ve Tüzel, Y. 1996. Effects of different pollination and fruit set practices on long season tomato production in glasshouses. Medditerranean Colloquium on Protected Cultivation. 6-9 Oct., Agadir, Morocco. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c31/CI020862.pdf
- 2004-Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., A. Gül, 2004. Different Soilless Culture Systems. Regional Training Workshop on Soilless Culture Technologies (Ed. By Y. Tüzel). 3-5 Mart, 2004. Izmir. 66-82.
- 2003-Tüzel, Y., Karaçancı, Ş., Karaçancı, A., 2003. Organıc Greenhouse Vegetable Productıon, Certıfıcatıon And Cost Analysıs: A Case Study From Turkey. 5th FAO Regional Worging Group Meeting on “Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region”, 10-13 N
- 2004-Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., A. Gül, 2004. Different Soilless Culture Systems. Regional Training Workshop on Soilless Culture Technologies (Ed. By Y. Tüzel). 3-5 Mart, 2004. Izmir. 66-82.
- 2004-Tüzel, Y. And Özçelik, A. 2004. Recent trends and developments in protected cultivation of Turkey. International Workshop on “La Produzione in serra dopo l’era del bromuro di metile”. 1-3 April, Catania/Italy.
- 2004-Ekiz, H., Tüzel, Y., N. Yaşarakıncı, Deviren, A., 2004. Integrated Production and Protection Management for greenhouse crops. Regional TCP project. 26 Nisan-3 Mayıs, 2004. Tunus.

International Conference Proceedings (76 entries)- Uysal, N., Tüzel, Y., Öztekin, G.B., Tüzel, İ.H., (2012). Effect of different rootstocks on greenhouse cucumber production. Acta Hort. (ISHS), 927:281-289.
- Duyar, H., Tüzel, Y., Öztekin, G.B., (2012). Effects of cover crops on yield and quality of organically grown greenhouse tomatoes. Acta Hort. (ISHS), 933:307-312.
- Oztekin, G.B., Tuzel, Y., Uysal, N., (2012). Effects of different rootstocks on plant growth, yield and quality of watermelon grown in greenhouse. Acta Hort. (ISHS), 952:855-862.
- Tuzel, I.H., Tuzel, Y., Oztekin, G.B., Tunali, U., Meric, M.K., Serbes, Z.A., (2012). Utilization of deficit irrigation programs to improve water management with leaching limitations. Acta Hort. (ISHS), 952:947-952.
- Öztekin, G.B., Tüzel, Y., Tuzel, I.H., (2012). Response of grafted and self-rooted tomato plants to saline conditions in closed substrate system. Acta Hort. (ISHS) 960:433-441
- Soltekin, O., Tüzel, Y., Öztekin, G.B., Tuzel, I.H., (2012). Response of pepino (Solanum muricatum Aiton) to salinity. Acta Hort. (ISHS) 960:425-431.
- Tüzel, Y., Öztekin, G.B., Gül-Aydoğan, N., 2009. Current Situation of Plastic Greenhouses In Turkey. XVIII International Congress of CIPA and the CIDAPA XI Congress, 23-25 November, Almeria, Spain.
- Tüzel, İ.H., Tüzel, Y., Meriç, M.K., Whalley, R., Lock, G., 2009. Response of cucumber to deficit irrigation. Acta Hort. 807:259-264.
- Duyar, H., Tüzel, Y., Gürbüz Kılıç, Ö., Anaç, D., 2009. The effects of green manuring on organic head lettuce production in greenhouse. Acta Hort. 807:365-370.
- Tunalı, U., Tüzel, İ.H., Tüzel, Y., Öztekin, G.B., 2009. Effects of salinity on tomato in a closed system. Acta Hort. 807:457-461.
- Kıdoğlu, F., Gül, A., Tüzel, Y., Özaktan, H., 2009. Yield enhancement of hydroponically grown tomatoes by Rhizobacteria. Acta Hort. 807:474-480.
- Öztekin, G.B., Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., 2009. Effect of grafting on salinity tolerance in tomato production. Acta Hort. 807:631-636.
- Öztekin, G.B., Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., Meriç, M.K., (2008). Effects of EC levels of nutrient solution on tomato crop in open and closed systems. Acta Hort. (ISHS), 801:1243-1250.
- 2008, Öztekin, G.B., Leonardi, C., Caturano, E., Martorana, M., Tüzel, Y., 2009. Role of rootstocks on ion uptake of tomato plants grown undersaline conditions. Acta Hort. 807:637-642.
- Tüzel, Y., İ.H.Tüzel, A. Gül, G.B. Öztekin, F. Üçer, 2007. Tomato Production In Subirrigated Systems. Acta Hort. 747:441-445.
- Öztekin,G.B., Y. Tüzel, 2007. Effects Of Different Nutrient Solutions On Yield, Quality and Nutrient Consumption Of Green Beans. Acta Hort. 747:489-494.
- Tüzel, Y., A. Gül, A. Karaçancı, D. Anaç, B. Okur, A.R. Ongun, Z. Yoldaş, N. Madanlar, M. Gümüş, İ.H. Tüzel, S. Engindeniz, 2007. Organic Cucumber Growing in the Greenhouse. Acta Hort. 729:277-280.
- Gül A., Kıdoğlu F., Tüzel Y., Tüzel İ.H., 2007. Different treatments for increasing sustainability in soilless culture. Acta Hort. 747, 595-602.
- Tüzel, İ.H., Y. Tüzel, A. Gül G.B. Öztekin,, F. Öztan, K.M. Meriç, F. Üçer, 2007. Effects of Different Leaching Fractions on Tomato Production. Acta Hort. 729:373-378.
- Öztekin, G. B., Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., Gül, A. 2007. Effects of Grafting in Saline Conditions. Acta 761:349-355.
- Meriç, M.K., Tüzel, İ.H., Tüzel, Y., 2006. Evapotranspiration and Water Use Efficiency of Tomato Plants Grown Under Different Soilless Culture Systems. International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture. 4-8 April, 2006. Adana / Turkey.
- Tüzel, İ.H., Meriç, M.K., Tüzel, Y., 2006. Crop Coefficients in Simplified Hydroponic Systems. Acta Horticulturae 719: 551 - 556.
- Tüzel, Y.,İ.H.Tüzel, A. Gül, F. Üçer, G.B. Öztekin, 2006. Tomato Production In Subirrigated Systems. Acta Hort. 747:441-446.
- Öztekin, G.B., Y. Tüzel, İ.H.Tüzel, M. Tepecik 2006. Effects Of Different Nutrient Solutions On Yield, Quality, Water And Nutrient Consumption Of Beans. . Acta Hort. 747:489-494.
- Öztekin, G. B., Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., Gül, A. 2006. Effects of Grafting in Saline Conditions. Acta Hort. 761:349-355.
- Okur, N., Göçmez, S, Tüzel, Y., 2004. Effect of Organic Manure Application and Solarization on Soil Microbial Biomass and Enzyme Activities Under Greenhouse Conditions. International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development June 7-10, 2004, Erzurum.
- Tüzel, Y. And Özçelik, A. 2004. Recent trends and developments in protected cultivation of Turkey. International Workshop on La Produzione in serra dopo era del bromuro di metile. 1-3 April, Catania/Italy.
- Tüzel, H., Y. Tüzel, A. Gül, R.Z. Eltez, 2004. Effect of different Leaching fractions and substrates on tomato growing. Acta Hort. 633:301-308
- Tüzel, İ.H., Y. Tüzel, M.E. İrget, A. Gül, M.K. Meriç, 2004. Effects of Nutrition Systems and Irrigation Programs on Yield, Water and Nutrient Consumption of Tomato. Acta Hort. 659: 549-556.
- Tüzel, Y., Öztekin, G.B., Ongun, A.R., Gümüş, M., Tüzel, İ.H., Eltez, R.Z., 2004. Organic Tomato Production in the Greenhouse. Acta Hort. 659:729-736.
- Tüzel,Y. B. Yağmur and M. Gümüş, 2003. Organic tomato production under greenhouse conditions. Acta Hort 614:775-780
- Tüzel, Y., Ş. Karaçancı, A. Karaçancı, 2003. Organıc Greenhouse Vegetable Productıon, Certıfıcatıon And Cost Analysıs: A Case Study From Turkey. 5th FAO Regional Worging Group Meeting on:Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region, 10-13 Nov
- Tüzel,Y., İ.H. Tüzel, G.B. Öztekin, 2003. Effects of substrates on bean growing in the greenhouse. Acta Hort. 608:37-49.
- Tüzel,Y., A. Gül, İ.H. Tüzel, A.R. Ongun, 2003. Organic cucumber production under greenhouse conditions. Acta Hort. 608:149-157.
- Schnitzler, W.H., L. Trüggelman, A. Toth, M. Woitke, F. Giuffrida, C. Leonardi, Y. Tüzel, H. Tüzel, M.M. Wadid Awad, U. El-Behairy, A. Hanafi, F. Fort, J.M. Codron, F. Jaquet, P. Le Grusse, H. Junge, 2003. Efficient water use for high quality vegetables through the environmentally sound hydroponic production (ECOPONICS). Acta Hort 609: 429-495.
- Tüzel, Y., İ.H. Tüzel, F. Üçer, 2003. Effects Of Salinity In Substrate Culture On Tomato Growing. Acta Hort 609: 329-335.
- Engindeniz, S., Y. Tüzel, 2003. Comparative economic analysis of organic tomato and cucumber production in greenhouse: the case of Turkey. Acta Hort 614:843-848.
- Tüzel, Y., İ.H. Tüzel, G.B. Öztekin, 2002. Effects of substrates on bean growing in the greenhouse. International Symposium on the Horizons of Using Organic Matter and Substrates in Horticulture. 6-9 April, Cairo. Acta Hort. 608:37-49.
- Tüzel, Y., A. Gül, İ.H. Tüzel, A.R. Ongun, 2002. Organic cucumber production under greenhouse conditions. International Symposium on the Horizons of Using Organic Matter and Substrates in Horticulture. 6-9 April, Cairo. Acta Hort. 608:149-157.
- Tüzel, İ.H., Y. Tüzel, A. Gül, R.Z. Eltez, 2002. Effect of different Leaching fractions and substrates on tomato growing. 26th International Horticultural Congress. 11-17 August, Toronto.
- Tüzel, Y., Gül, A., Tuncay, Ö., Tüzel, İ.H., Anaç, D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A.R., Okur, N., Göçmez, S., Yoldaş, Z., Madanlar, M., Durmuşoğlu, E., Gümüş, M., Onoğur, E., Engindeniz, S., Eltez, R.Z., 2002. Organic vegetable production under green
- Tuzel, İ.H., Tuzel Y., A. Gul, R.Z. Eltez, 2001. Effects of EC level of the nutrient solution on yield and fruit quality of tomatoes. Acta Hort. 559 Vol. II: 587-592.
- Tüzel, İ.H., Tüzel, Y., Gül, A., Eltez, R.Z., Altunlu, 2001. Effect of different irrigation schedules, substrates and subtrate volumes on long season greenhouse tomato production. Acta Hort.581:285
- Tüzel,İ.H., Y. Tuzel, A. Gul, M.K. Meriç, O. Yavuz, R.Z. Eltez, 2001. Comparison of open and closed systems on yield, water and nutrient consumption and their environmental impact. Acta Hort.554:205-212.
- Tüzel, Y., Tuncay, Ö., Anaç, D., Tüzel, İ.H., 2001. Effects of Different Organic Fertilizers and Irrigation Levels on Yield and Quality of Organically Grown Greenhouse Tomatoes. Organic Agriculture in the Mediterranean Basin (Ed. by A. Hanafi & L. Kenny). Morocco.
- Engindeniz, S., Tüzel, Y., 2001. The Determination of Cost and Profitability of Organic Vegetable Production in Greenhouse: A Case Study for Turkey. Organic Agriculture in the Mediterranean Basin (Ed. by A. Hanafi & L. Kenny). Morocco. 434-442.
- Aksoy, U., Tüzel, Y., Altındişli, A., 2001. Development of Organic Agriculture in Turkey: A Case Study for Mediterranean Countries. Organic Agriculture in the Mediterranean Basin (Ed. by A. Hanafi & L. Kenny). Morocco. 217-225.
- Gul, A., I.H. Tuzel, Y. Tüzel, R.Z. Eltez, 2000. Effect of continuous and intermittent solution circulation on tomato grown in NFT. Acta Hort. 554:205-212.
- Eltez, R.Z., Y. Tuzel, A. Gül, İ.H. Tüzel, H. Duyar, 2000. Effects of different EC levels of nutrient solution on greenhouse tomato growing. Acta Hort. 573:443-448.
- Tüzel,Y., İ.H. Tüzel, A. Gül & R.Z. Eltez, 2000. Comparison of open and closed systems on yield and quality of greenhouse grown tomatoes. Acta Hort. 579:585-590.
- Tüzel, Y. and A. Gül, 1999. Soilless culture in Turkey. FAO Regional Thematic WG Meeting. 2 Sept., 1999. Halkidiki, Greece. 98-110
- Duyar, H., R. Z. Eltez ve Y. Tüzel, 1998. Pollen viability, yield and quality characteristics of some tomato varieties. Acta Hort. 491: 209-215.
- Karaçancı, Ş., R. Z. Eltez and Y. Tüzel, 1998. Determination of shelf-life of some tomato cultivars grown in greenhouse. Acta Hort. 491:445-449.
- Eltez, R. Z., Y.Tüzel and K.Boztok, 1998. Effects of different growing media and pruning methods on greenhouse muskmelon production. Acta Hort. 491: 363-369.
- Özeker, E., R. Z. Eltez, Y. Tüzel, A. Gül, K. Önal and A. Tanrısever, 1998. Investigations on the effect of differnt growing media on the yield and quality of strawberries grown in vertical bags. Acta Hort. 491: 409-415.
- Tüzel, Y., Eltez, R.Z., 1997. Plant production and protection practices in greenhouses of Turkey. Sym. International Production et Protection Integrees des Cultures. 6-9 May, Agadir, Morocco.
- Tüzel, Y., Eltez, R.Z.,1997. Protected cultivation in Turkey. A Contribution Towards a Database for Protected Cultivation in the Mediterranean Region. (ed. by A.F. Abou-Hadid). 201-237.
- Okur, N., Y. Tüzel ve M. Çengel, 1996. Effects of soil solarization on the microbial population and actvity in the greenhouse. Mediterranean Colloquium on Protected Cultivation. 6-9 Oct., Agadir, Morroco. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c31/CI020864.p
- Altın, Ö., R. Z. Eltez ve Y. Tüzel, 1996. Effects of different pollination and fruit set practices on long season tomato production in glasshouses. Medditerranean Colloquium on Protected Cultivation. 6-9 Oct., Agadir, Morocco. http://ressources.ciheam.org
- Gül, A., Tüzel, Y., Hakerlerler, H., Saatçi, N., Anaç, D., 1996. Effect of different nitrogen rates on some quality parameters of greenhouse tomatoes. Acta Hort. 434:103-111.
- Okur, N., Y. Tüzel ve M. Çengel, 1996. Effects of soil solarization on the microbial population and actvity in the greenhouse. Mediterranean Colloquium on Protected Cultivation. 6-9 Oct., Agadir, Morroco. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c31/CI020864.p
- Gül, A., Tüzel, Y., Saatçı, N., Hakerlerler, H. ve Anaç, D. 1996. Effects of different nitrogen rates on some quality parameters of greenhouse tomatoes. Acta Hort. 434: 103-111.
- Altın, Ö., Eltez R.Z. ve Tüzel, Y., 1996. Effects of different pollination and fruit set practices on long season tomato production in glasshouses. Medditerranean Colloquium on Protected Cultivation. 6-9 Oct., Agadir, Morocco. http://ressources.ciheam.org
- Tüzel, I.H., M.A. Ul ve Tüzel, Y. 1996. Effect of irrigation applied at different soil moisture tensions on evapotranspiration and yield of cucummber grown under glasshouse conditions during the spring and autumn. Mediterrannean Collequium on Cultivation.
- Gül, A., Y. Tüzel, N. Saatçı, H. Hakerlerler, ve D. Anaç, 1995. Effects of different nitrogen rates on some quality parameters of greenhouse tomatoes. Acta Hort. 434: 103-111.
- Tüzel, Y., 1994. Rocket growing in Turkey. Report of the 1st meeting of Rocket Genetic Resources Network pp.58-60. 13-15 Nov., Portugal.
- Gül,A., Y.Tüzel and T.Yoltaş. 1994. Possibilities of Using Side Shoots As Propagation Material in Greenhouse Tomato Production. Acta Hort. 366:271-278.
- Eltez, R. Z. and Y. Tüzel, 1994. The effect of soil solarization on glasshouse tomato growing. Acta Hort. 366:339-344.
- Eltez, R. Z., A. Gül and Y. Tüzel, 1994. Effects of various growing media on eggplant and pepper seedling quality. Acta Hort. 366:257-264.
- Gül, A., R. Z. Eltez and Y. Tüzel, 1994. Possibilities of using side shoots as propagation material in greenhouse tomato production. Acta Hort. 366:271-278.
- Tüzel, Y., 1994. Rocket growing in Turkey. Report of the 1st meeting of Rocket Genetic Resources Network. 13-15 Nov., Portugal. 58-60.
- Tüzel,Y., 1994. Conservation and utilization of rocket in mediterranean countries. Rocket Genetic Resources Network. Lisbon. Portugal.13-15 November.
- Tüzel, Y., M. A. Ul and I. H. Tüzel, 1994. Effects of different irrigation intervals and rates in spring season glasshouse production: II. Fruit quality. Acta Hort. 366:389-396.
- Tüzel, I. H., M. A. Ul and Y. Tüzel, 1994. Effects of different irrigation intervals and rates in spring season glasshouse production: I. Yield and plant growth. Acta Hort. 366:381-388.
- Tüzel, Y., 1994. Effects of plastic water tubes on glasshouse climate and tomato production. Acta Hort. 366:175-182.
- Tüzel, Y. ve K. Boztok, 1990. Effect of plastic tünnel on crop and ınternational environment within an unheated glasshouse. Acta Hort. 303:47-52.

National Conference Proceedings (51 entries)- Duyar, H., Tüzel, Y., Öztekin, G.B., Kılıç Gürbüz, Ö., Anaç, D., (baskıda). Kışlık yeşil gübrelemenin serada organik hıyar yetiştiriciliğinde toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkileri. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim 2011, Urfa.
- Tüzel, Y., Gül, A., Daşgan, H.Y., Öztekin, G.B., Engindeniz, S., Boyacı, H.F., Ersoy, A., Tepe, A., Uğur, A., 2010. Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Gelişimi, VII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1: 559-578, Ankara.
- Günay, B., Tüzel, Y., Öztekin, G.B., (2010). Menderes ilçesinde sera hıyar yetiştiriciliğinde aşılı fide kullanımının verim ve kaliteye etkisi. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran 2010, Van, S:624-629.
- Öztekin, G.B., Tüzel, Y., (2010). Aşılama ve prolin uygulamasının sera domates yetiştiriciliğinde tuz stresine etkisi. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran 2010, Van, S:289-296.
- Güncan, A., Madanlar, N., Yoldas, Z., Doğan, F. & Y. Tüzel. 2009. İzmir İlinde Örtüaltı Organik Sebze Üretiminde Topraküstü Zararlıların Durumu. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, 99. (Poster, Özet).
- Kıdoğlu F. Gül A., Özaktan H., Tüzel Y., 2008. Topraksız ortamlarda yetiştirilen biber bitkilerinin gelişimine kök bakterilerinin etkileri. VII. Sebze Tarım Sempozyumu. 155-159.
- Öztekin, G.B., Y. Tüzel, İ.H. Tüzel, K.M. Meriç, 2007. Kapalı sistem domates yetiştiriciliğinde farklı tuzluluk düzeylerinin etkileri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 4-7 Eylül, Erzurum. 40-44.
- Kıdoğlu F., Gül A., Özaktan H., Tüzel Y.2007. Baş salata fidelerinin gelişimine kök bakterilerinin etkileri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 4-7 Eylül, Erzurum. 1-5.
- Duyar, H., Tüzel, Y., Kılıç Gürbüz, Ö., 2007. Yeşil gübrelemenin serada organik marul üretimine etkileri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 4-7 Eylül, Erzurum. 45-49.
- Tüzel, Y., Öztekin, G.B., Komutan, M., Padilla, M., Oberti, B., 2006. Tüketicilerin Domates Satın Alma Tercihleri. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, S: 182-186.
- Öztekin, G. B., Meriç, K., Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., Gül, A. 2006. Kapilar Sistemlerde Domates Üretimi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, S: 128-132.
- Meric, M.K., Tüzel, İ.H., Tüzel, Y., Kukul, Y.S., 2006. Topraksız domates yetiştiriciliğinde farklı besleme sistemleri ve sulama programlarının su kullanım randımanı üzerine etkileri. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, S: 133-197.
- Tüzel, Y., Gül, A., Daşgan, Y., Özgür, M., Özçelik, N., Boyacı, H.F., Ersoy, A., 2005. Örtüaltı yetiştiriciliğinde gelişmeler. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi. 3-7 Ocak , Ankara. 609-627.
- Tüzel, Y., 2004. Türkiye'de Seracılığın Gelişimi. 5. Sebze Tarımı Sempozyumu. 21-24 Eylül, Çanakkale. S:13-18.
- Karaçancı, A., Karaçancı, Ş., Tüzel, Y., 2004. Sera Hıyarlarında Farklı Yetiştirme Sistemlerinin Meyve Kalitesi Ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. 5. Sebze Tarımı Sempozyumu. 21-24 Eylül, Çanakkale, S:25-30.
- Gül, A., Öztan, F., Tüzel, Y., Eroğul, D., 2004. Topraksız Ortamda Taze soğan Üretimi Üzerine Araştırmalar. 5. Sebze Tarımı Sempozyumu. 21-24 Eylül, Çanakkale, S:20-24.
- Tüzel, İ.H., Tüzel, Y., Gül, A., 2003. Sera Topraksız Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Programlarinin ve Su Kullanim Etkinliğinin Irdelenmesi. 2. Ulusal Sulama Kongresi. 16-19 Ekim 2003, Kuşadası, s.118-126.
- Gül, A., Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., Eltez, R.Z., 2003. Ülkemiz Seracılığına Uygun Topraksız Yetiştirme Sistemlerinin Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. 4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, S: 416-418.
- 35) Tüzel, Y., G.B. Öztekin, A.R. Ongun, R.Z. Eltez, 2003. Serada Organik Domates Üretimi Üzerine Bir Araştırma 4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 416-418.
- Tüzel, Y., Gül, A., Tüzel, İ.H., Eltez, R.Z., Üçer, F., Demirelli, A., 2001. Topraksız Yetiştiricilikte Farklı Yıkama Oranlarının Domatesin Verim Ve Kalitesine Etkisi. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, 3-5 Eylül, 2001. S:103-108.
- Demirelli, A., Tüzel, Y., 2001. Besleyici Film Tekniğinde Yapılan Domates Yetiştiriciliğinde Fasılalı Akışın ve Bitki Tutunma Ortamlarının Verim ve Meyve Kalitesine Etkileri. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, 3-5 Eylül, 2001. S:121-126.
- Karaçancı, A., Tüzel, Y., 2001. Bitki Kök Bölgesine Yerleştirilen Bazı Materyallerin Sera Domateslerinde Bitki Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesine Etkileri. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, 3-5 Eylül, 2001, S:91-96.
- Gül, A., Tüzel, Y., Sevgican, A., Tuncay, Ö., Öztan, Ö., Engindeniz, S., Tüzel, İ.H., Meriç, M.K., Anaç, D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A.R., Eltez, R.Z., Duyar, H., Aykut, N., Gülçin, H., 2001. 'Tahtalı Barajı Koruma Havzasındaki Seralarda Topraksız Tarım Tekniğinin Kullanımı'. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, 3-5 Eylül 2001, Fethiye, Muğla. (Özet), S:245.
- Tüzel İ.H., Tüzel Y., Gül A., Eltez R.Z., Altunlu H., 1999. Torba Kültürü ile Yapılan Sera Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Programları ile Ortam ve Ortam Hacimlerinin Verim ve Su Tüketimi Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Ankara. Sayfa:364-368.
- Duyar, H., Tüzel, Y. ve Eltez, R.Z., 1998. Bazı sera domates çeşitlerinde çiçek tozu miktarı ve canlılığının değişimi, çiçek tozu çim borularının stilde gelişimi. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi 7-11 Eylül, Aydın. Cilt:1, 155-163.
- Karaçancı, Ş., Duyar, H. ve Tüzel, Y., 1998. Lentinus edodes'in ana kültür ve tohumluk misel üretimi üzerinde bazı araştırmalar. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu 28-30 Eylül, Tokat. 315-320.
- Direkçi, M., Tüzel, Y., Karaçancı, Ş., 1996. Sıvı kültürün tohumluk misel üretiminde kullanım olanakları üzerinde bir araştırma. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kong., 5-7 Kasım, Yalova.64-72.
- Direkçi, M., Tüzel, Y., 1996. Sıvı kültürde elde edilen Pleurotus sajor-caju misellerinin yetiştirme ortamına doğrudan inokulasyon olanakları üzerinde bir araştırma. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kong., 5-7 Kasım, Yalova. 84-90.
- Karaçancı, Ş., Tanrısever, A., Tüzel, Y., 1996. Pleurotus sajor-caju ile sıvı kültürde biyokütle üretimi üzerinde bir araştırma. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kong., 5-7 Kasım, Yalova.91-98.
- Karaçancı, Ş., Tüzel, Y., Tanrıver, A., Turgut, B., 1996. Yenilebilir mantarlarda sıvı kültürün kullanım olanakları. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kong., 5-7 Kasım, Yalova. 106-118.
- Cirit, S., Tüzel, Y., Okur, N., 1996. Pleurotus sajor-caju yetiştirme ortamındaki zararlı mikroorganizmaların uzaklaştırılmasında kullanılabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kong., 5-7 Kasım, Yalova. 287-295.
- Sevgican, A., Tüzel, Y., Gül, A., 1996. Örtüaltı tarımı çevre ilişkileri. Tarım-Çevre İlişkileri Semp., 13-15 Mayıs, Mersin. 270-280.
- Eltez, R.Z., Tüzel, Y., 1996. Sera domates yetiştiriciliğinde çiçek budamasının verim ve kaliteye etkileri üzerinde bir araştırma. 7-10 Mayıs, Şanlıurfa.
- Sevgican, A., Alan, R., Padem, H., Güvenç, İ., Tüzel, Y., Gül, A., Özcan, M., Kara, E., Balkaya, A., 1995. Sera tüketim projeksiyonları. TMMOB Ziraat Müh. Odası Türkiye Zir. Müh. IV. Teknik Kongresi 9-13 Ocak, Ankara.
- Eltez, R.Z., Tüzel, Y., 1995. Sera domates yetiştiriciliğinde farklı terbiye şekillerinin verime etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 3-6 Ekim, Adana. Cilt II: 32-36.
- Tüzel, Y., Gül, A., Yoldaş, Z., Madanlar, N., 1995. Sera hıyar yetiştiriciliğinde havalandırmaları örtmenin verime ve zararlılara etkileri üzerinde araştırmalar. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bitkileri Kong., 3-6 Ekim, Adana. Cilt II:163-167.
- Dura, S., Tüzel, Y., Sükan, S., Tanrısever, A., Yararbaş, R., 1995. Sıvı kültür yönteminin Pleurotus sajor-caju misellerinin üretiminde kullanım olanakları üzerinde bir araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kong., 3-6 Ekim, Adana. Cilt II:417-421.
- Tüzel, Y., Eltez, R.Z., 1995. Seralarda güneş enerjisinden pasif olarak yararlanma olanakları üzerinde araştırmalar. 5. Türk-Alman Enerji Semp., 19-21 Nisan, İzmir. 118-126.
- Tüzel, Y., Gül, A., Dura, S., 1994. Jeotermal enerjinin tarımda kullanım olanakları. Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu, 27-30 Eylül, Denizli.
- Gül, A., Sevgican, A., Tüzel, Y., 1994. Jeotermal enerjinin sera ısıtmasında kullanımı. Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu, 27-30 Eylül, Denizli.
- Tüzel, Y., Eltez, R.Z., Boztok, K., 1992. Artık kompostun kullanım olanakları. Türkiye 4. Yemeklik Mantar Kongresi, Cilt 2:1-10.
- Tüzel,Y., Duyar, E. ve Sevgican, A., 1992. Aydın İli Seracılığının Özellikleri Üzerine Bir Araştırma (Türkiye I.Ulusal Bahçe Bit.Kong.) Tebliğ. Doğruluk Matbaası Tarafından Basılan Kongre Kitaplarından Cilt II'de 305-310. 13-16 Ekim. İzmir
- Tüzel,Y., Gül A ve Sevgican, A.,1992. Sonbahar Dönemi Sera Domates Yetiştiriciliğinde Meyve Tutumunu Sağlamak Amacıyla Yapılan Bazı Uygulamaların Mukayesesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 1.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresinde Poster Olarak Sunulmuştur. Ci lt II'de 339-342, 13-16 Ekim 1992, İzmir.'
- Tüzel,Y., Gül A., ve Sevgican, A., 1992. Farklı Tohum Ekim Tarihlerinin ve Farklı Çeşitlerin İlkbahar Sera Fasulye Üretiminde verime Etkileri. (Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresinde Tebliğ Olarak Sunulmuştur) Cilt:Iı, S.319-324. 13-16 Ekim İzmir.
- Tüzel,Y. ve Eltez, R.Z., 1992. Perlitin Tohum Çimlendirme Ortamı Olarak Sera Sebze Üretiminde Kullanım Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye I.Perlit Sempozyumu Kitabı. 103-109. 29-30 Haziran 1992, İzmir.
- Tüzel,Y. ve Gül, A., 1992. İlkbahar Dönemi Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Farklı Fide Yetiştirme Kaplarının Fide Kalitesi ve verim Üzerine Etkileri. Türkiye I.Ulusal Bahçe Bit.Kong.Tebliğ. Doğruluk Matbaası. Cilt 2, S.381-384 13-16 Ekim 1992, İzmir.
- Turhan,K., Yoltaş, T., Özzambak, E., Eşiyok, D. ve Tüzel, Y., 1992. Morsoğan (A.Cepa Cv.Morsoğan) Çeşidinin Mordoğan Şartlarına Adaptasyonu ile Uygun Yetiştirme Şeklinin ve Zamanının Saptanması Üz.Araş. E.Ü.Araş.Fon.No:147. Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitk.Kong. 13-16.10.1992. İzmir.'
- Gül,A. ve Tüzel, Y., 1992. Dikim Sıklığının Sera Marul Yetiştiriciliğine Etkileri. Türkiye I.Ulusal Bahçe Bit.Kongresi, Cilt II: S.35-38, 13-16 Ekim 1992, İzmir.
- Tüzel,Y. 1990. Bazı Enerji Tasarruf Yöntemlerinin Sera Sıcaklıkları Üzerine Etkileri. Türkiye 5.Seracılık Sempozyumu, S.45-54, Elit Ajans. 17-19 Ekim 1990. İzmir.
- Yoltaş,T., Tüzel, Y., Sevgican, A. ve Gül, A., 1990. Fethiye Kumluova Köyü Seracılığının Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 5.Seracılık Sempozyumu, S.205-214. Elit Ajans. 17-19 Ekim 1990. İzmir.
- Tüzel,Y., Gül, A., Yoltaş T. ve Sevgican, A., 1990. Farklı Tohum Ekim Tarihlerinin Sonbahar Sera Fasulye Yetiştiriciliğine Etkileri. Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu, S.525-530. Elit Ajans. 17-19 Ekim 1990, İzmir.

Books (6 entries)- Tüzel, Y., Gül, A., 2008. Seralarda İyi Tarım Uygulamaları.Tibyan Yayıncılık. ISBN:978-9944-172-07-3. 172 s.
- Gül A., Tüzel Y., 2006. Serada Organik Sebze Yetiştiriciliği (Bölüm 25). Organik Tarım Sektörü (Ed. İ.H. Eraslan, F. Şelli),Urak Yay. 574-598.
- Tüzel Y., Gül A., Eltez R.Z. 2005, Serada Çevre Dostu Üretim Teknikleri. Bahçe Bitkileri Tarımında Çevre Dostu Üretim Teknikleri (Ed. Ayşe Gül): 113-140.
- Gül, A., Tuncay, Ö., Tüzel, Y., Okur, B., Tüzel, İ.H., Gümüş, M., Madanlar, N., Onoğur, E., Örümlü, E.A., Türküsay, H., Yoldaş, Z., Engindeniz, S., 2000. Serada Organik Domates Yetiştiriciliği. ISBN: 975-403-241-6. 60 s.
- Tüzel, Y., 1998. Serada Organik Tarım. 83-94. Organik Tarım (Ed. U. Aksoy, A. Altındişli)
- Tüzel, Y., 1996. Serada Ekolojik Tarım. Ekolojik Tarım (Ed. U. Aksoy, A. Altındişli). 83-95. ETO, Bornova.

Finished Research Projects (33 entries)- 2010, Araştırma Projesi, Tüzel, İ.H., Serbeş, Z.A., Tüzel, Y., Öztekin, G. B., Tunalı, U. Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde İlkim Verilerinden Yararlanılarak Bitki Su Tüketiminin Tahminlenmesine Yönelik Çalışmalar, E.Ü. BAP 2009-ZRF-022.
- Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Uysal, N., 2010. Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Farklı Anaçların Etkileri. E.Ü. BAP 2009-ZRF-039.
- Araştırma Projesi, Tüzel,Y, Öztekin, G. B., 2009. Aşılı Domates Bitkilerinde Tuz Stresine Karşı Anaçların Etkisi E.Ü. BAP 2005 ZRF 006
- 2009, Araştırma Projesi, Tüzel, İ.H., Tüzel, Y., Meric, M.K., Öztekin, G.B., Farm Level Optimal Water Management: Assistant for Irrigation under Deficit (FLOW AID). 6th Framework Program, FP6-2005-Global-4, Priotrity II.3.5, Water in Agriculture: New Systems and Technologies for
- Araştırma Projesi, Tuzel, Y., Duyar, H., Öztekin, G.B., Anaç, D., Kılıç, Ö., Yoldaş, Ö., Madanlar, N., Gümüş, M., 2009. Yeşil Gübrelemenin Sera Organik Sebze Üretimine Etkileri TÜBİTAK TOVAG-105O087
- Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Kaşkar, Ç. 2009, İzmir ve Çevresindeki Yabani Semizotu (Portulaca oleracea) Populasyonları ve Kültür Formlarının Morfolojik Özellikleri. E.Ü. BAP 2007-ZRF-025.
- 2009, Araştırma Projesi, Tüzel,Y., Öztekin, G. B., Aşılı Domates Bitkilerinde Kullanılan Bazı Anaçların Kök Özelliklerinin ve Tuza Tepkilerinin Belirlenmesi. E.Ü. BAP 2007-ZRF-028.
- Araştırma Projesi, Gül A., Özaktan H., Tüzel Y., Kıdoğlu F. 2009, Önemli Sera Sebze Türlerinde Bazı Kök Bakterilerinin Bitki Gelişimi, Verim ve Besin Maddesi Alımına Etkileri”. TÜBİTAK 105 O 571.
- Araştırma Projesi, Tüzel, İ.H., Tüzel, Y., Öztekin, G.B., Tunalı., U. 2008, Farklı Tuzluluk Düzeylerinin ortam Kültüründe Domatesin Verim ve Su Tüketimine Etkileri. E.Ü. BAP 2005 ZRF 020
- Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Tuzel, İ.H., Gül, A., Oztekin, G.B, Duyar, H., Kaya, S., Öztan, F. 2008. Bazı Aşılı Sera Domates Çeşitlerinde Anaçların Etkileri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. BAP 2005 ZRF 065
- Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Tuzel, İ.H., Gül, A., Oztekin, G. B, 2008. - Bazı Aşılı Sera Domates Çeşitlerinde Kullanılan Anaçların Farklı Tuzluluk Düzeylerine Tepkileri. E.Ü. BAP 2005 BİL 018
- Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Tuzel, İ.H., Gül, A., Oztekin, G. B. 2007. Bazı Aşılı Sera Domates Çeşitlerinde Kullanılan Anaçların Farklı Tuzluluk Düzeylerine Tepkileri. TÜBİTAK TOGTAG 3272 nolu araştırma projesi.
- 2007, Araştırma Projesi, Tüzel,Y, Eşiyok, D., Anaç, D., Okur, N., Okur, B., Madanlar, N., Yoldaş, N., Kılınç, Ö., Öztekin, G. B., Kayıkçı, H., Karaçancı, A., Kaya, S., Elgin, Ç., Organik Sebze Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar, E.Ü. BAP 2005 ZRF 007
- Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., Gül, A., Öztekin, G.B., Meriç, K.M., Kıdoğlu, F. 2006. Efficient Water Use Through Environmetally Sound Hydroponic Production Of High Quality Vegetables (Fp5). Avrupa Birliği Projesi, ICA3-CT-2002-10020 ECOPONICS
- Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Gül, A., Karaçancı, A., Anaç, D., Okur, B., Tüzel, İ.H., Yoldaş, Z., Madanlar N., Gümüş, M., Engindeniz, S., Karaçancı, Ş., Ongun, A.R., Öztekin, G.B., Öztan, F. 2005. Serada Organik Hıyar Üretimi Üzerine Araştırmalar, 2003-ZRF-002 Nolu Araştır
- Araştırma Projesi, Gül A., Tüzel Y., Tüzel İ.H., İrget M.E., Öztan F., Tepecik M., Eroğul D. 2005. Topraksız Tarım Sistemi ile Biber Yetiştiriciliğine Uygun Sulama ve Gübreleme Programının Geliştirilmesi. 2002 ZRF 03 nolu proje.
- Araştırma Projesi, Ekiz, H., Tüzel, Y., Yaşarakıncı, N., Deviren, A., 2004. Integrated Production and Protection Management for Greenhouse Crops. FAO TCP/INT/065 PROJECT
- Araştırma Projesi, Tüzel, İ.H., Gül, A., Tüzel, Y., Eltez, R.Z., Kukul, Y.S., İrget, M.E., 2003. Topraksız domates yetiştiriciliğinde farklı sulama programlarının verim, kalite, su ve bitki besin maddeleri kullanımına etkileri. TÜBİTAK TARP 2357
- Araştırma Projesi, Y. Tüzel, A. Gül, Ö. Tuncay, İ.H. Tüzel, D. Anaç, B. Okur, B. Yağmur, A. Ongun, N. Okur, S. Göçmez, Z. Yoldaş, N. Madanlar, E. Durmuşoğlu, M. Gümüş, E. Onoğur, S. Engindeniz, R.Z. Eltez, 2002. Tahtalı Barajı Koruma Havzasındaki Seralarda Organik Sebze Üretim Olanakları. EBİLTEM 2000/BİL/018.
- Araştırma Projesi, A.Gül, Y.Tüzel, İ.H.Tüzel, D. Anaç, B.Okur, B.Yağmur, Ö. Tuncay, A. Ongun, N. Okur, S. Göçmez, Z. Yoldaş, N. Madanlar, E. Durmuşoğlu, M. Gümüş, E. Onoğur, S. Engindeniz, R.Z. Eltez, 2002. Tahtalı Barajı Koruma Havzasındaki Seralarda Topraksız Tarım Tekniğinin Kullanımı. TÜBİTAK TARP 2580.
- Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Öztekin, G.B. 2002. Kapalı sistem topraksız fasulye yetiştiriciliğinde farklı besin eriyiklerinin verim üzerine etkileri. 2001-ZRF-031 Nolu Araştırma Fonu Proje Raporu. Bornova/İzmir.
- Araştırma Projesi, Gül, A.,Y.Tüzel, A. Sevgican, Ö. Tuncay, F. Öztan, İ.H.Tüzel, D. Anaç, B.Okur, B.Yağmur, A. Ongun, S. Engindeniz, R.Z. Eltez: N. Aykut, H. Gülçin, 2002. Tahtalı Barajı Koruma Havzasındaki Seralarda Topraksız Tarım Tekniğinin Kullanımı. TÜBİTAK TARP 2580
- Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Gül, A., Tuncay, Ö., Tüzel, İ.H., Anaç,D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A., Okur, N., Göçmez, S., Yoldaş, Z., Madanlar, N., Durmuşoğlu, E., Gümüş, M., Onoğur, E., Engindeniz, S., Eltez, R.Z., 2002. Tahtalı Barajı Koruma Havzasındaki Seralarda Organik Sebze Üretim Olanakları. TÜBİTAK TARP 2577-1
- Araştırma Projesi, Gül A., Tüzel Y., Tüzel İ.H., Eltez R.Z., Meriç M.K., Akat Ö., Demirelli A., 2001. Ülkemiz Seracılığına Uygun Topraksız Yetiştirme Sistemlerinin Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. 98/BİL/023 nolu proje
- Araştırma Projesi, Tüzel Y., Tüzel, İ.H., Gül, A., Eltez, R.Z., 2001. Optimizing Marginal Resources in Intensive Horticultural Production in Southern Turkey and Northern Egypt ERBIC 18 CT 960082
- 1999, Araştırma Projesi, Y. Tüzel, A. Tanrısever, Ş. Karaçancı, 1997. Sıvı kültürde elde edilen Lentinus edodes misellerinin şapka ve biomass üretiminde kullanım olanakları. 1997-ZRF-25
- Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Karaçancı, Ş., Sargın, S., Tanrısever, A., Sukan, S., 1998. Lentinus edodes ve Pleurotus sajor-caju mantar türlerinde sıvı kültür yöntemi ile biomass üretiminde optimizasyon çalışmaları. Tübitak Proje No: TOGTAG 1450.
- Araştırma Projesi, Tanrısever, A., Tüzel, Y., Gül, A., Eltez, R.Z., Özeker, E. ve Önal, K., 1998. Dikey Torba Kültüründe Farklı yetiştirme ortamlarının sera çilek yetiştiriciliğinde verim ve kaliteye etkileri üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu,P
- Araştırma Projesi, Sükan, Ş.S., Tanrısever, A., Tüzel, Y., Sargın, S., Karaçancı, Ş., 1997. Mantar miseli üretiminde optimizasyon çalışmaları. 95-BİO-001
- Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Eltez, R.Z., 1995. Isıtmasız seralarda enerji korunumu ve güneş enerjisinden yararlanma olanakları üzerinde bir araştırma. Araş. Fonu Proje No:92-ZRF-031.
- Araştırma Projesi, Turhan,K., Yoltaş, T., Özzambak, E., Eşiyok, D., Tüzel, Y., 1992. Morsoğan (A.Cepa Cv.Morsoğan) Çeşidinin Mordoğan Şartlarına Adaptasyonu İle Uygun Yetiştirme Şeklinin ve Zamanının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. 1992. Araş.Fonu Proje No:147 |
- Araştırma Projesi, Vural, H., Eser, B., Özzambak, E., Eşiyok, D., Tüzel, Y., Yoltaş, T., 1987. Yerli baş soğan çeşitlerinin doğrudan tohum ekimi ile üretilmeye uygunluk derecelerinin tesbiti üzerinde araştırmalar. Araş. Fonu Proje No: 051. Bornova.
- Araştırma Projesi, Boztok, K. ve Tüzel, Y., 1987. Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinde Klimatik Faktörlerin Ürüne Etkileri Üzerinde Bazı Araştırmalar. E. Ü. Araştırma Fonu Proje No. 001.
Memberships of Professional Associations (2 entries)- Bahçe Bitkileri Derneği
- International Society for Horticultural Science
Granted Scholarships (3 entries)- 2012, Euphoros Projesi-Wageningen Üniversitesi
- 1994, Chieam
- 1988, British Council
Granted Prizes (2 entries)- 2002, Ebiltem Proje sergisi 02: Tarımsal Bilimler Kategorisinde 2. lik.
- 2001, Ebiltem Proje sergisi 01: Tarım Bilimleri Kategorisinde mansiyon
Student's Completed Thesis (21 entries)- Yüksek Lisans, 2012, Atmaca, L., 2012. Fide Yetiştirme Ortami Olarak Vermikompost Kullaniminin Etkileri. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 2011, Duman, B., Aşılı hıyar yetiştiriciliğinde farklı anaçların ve sulkama programlarının etkileri. E.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2011, Günay, B., 2011. Menderes İlçesi'nde sera hıyar yetiştiriciliğinde aşılı fide kullanımının etkileri. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 2011, Soltekin, O.R, 2011. Kapalı sistem topraksız pepino (Solanum muricatum) yetiştiriciliğinde tuz stresinin verim ve kaliteye etkileri. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 2011, Deveci, G., 2011. Organik sera domates yetiştiriciliğinde birlikte üretimin verim ve kaliteye etkileri. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 2011, Aydıner, E., 2011. Topraksız tarımda yetiştirme ortamının farklı nem düzeyinde yapılan sulamaların sera domateslerinde verim ve kaliteye etkileri. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 2010, Uysal, N., Farklı anaçların sera hıyar yetiştiriciliğinde bitki gelişimi, verim ve meyve kalitesine etkileri. E.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi.
- Doktora, 2010, Karaçancı, A., Aşılı Domates Bitkilerinde Tuz stresine Karşı Anaçların Etkileri. Ege Üniv. Fen Bilimleri Enst. İzmir
- Yüksek Lisans, 2009, Kaşkar, Ç., 2009. İzmir ve Çevresindeki Semizotu (Portulaca oleracea L.) Genotiplerinin Bazı Morfolojik Özellikleri ve Moleküler Karakterizasyonu. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Doktora, 2009, Öztekin, G.B., 2009. Aşılı Domates Bitkilerinde Tuz stresine Karşı Anaçların Etkileri. Ege Üniv. Fen Blimleri Ens., İzmir.
- Doktora, 2007, Duyar, H., 2007. Yeşil Gübrelemenin Serada Organik sebze Üretimine etkileri. Ege Üniv. Fen Blimleri Ens., İzmir.
- Yüksek Lisans, 2002, Öztekin, G. B., 2002. Kapalı sistem topraksız fasulye yetiştiriciliğinde farklı besin eriyiklerinin verim üzerine etkileri. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 2001, Üçer, F., 2001. Sera domates yetiştiriciliğinde ortam kültüründe besin solüsyonunun EC seviyelerinin etkileri üzerine araştırmalar. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 2000, Demirelli, A., 2000. Besleyici film tekniğinde yapılan domates yetiştiriciliğinde fasılalı akışın ve bitki tutunma ortamalarının etkileri üzerine araştırmalar. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 1999, Öz, A., 1999. Bitki kök bölgesine yerleştirilen bazı materyallerin sera domateslerinde bitki gelişimi, verim ve meyve kalitesine etkileri. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 1999, Yavuz, Ö., 1999. Topraksız kültür yöntemi ile yetiştirilen sera domateslerinde açık ve kapalı besleme sistemlerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 1998, Duyar, H., 1998. Bazı sera domates çeşitlerinin ilkbahar dönemi yetiştiriciliğine uygunluğu üzerinde bir araştırma. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 1997, Altın, Ö., 1997. Sera domates yetiştiriciliğinde Bombus terrestris’in verim ve kaliteye etkileriüzerinde araştırmalar. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 1996, Uğurlu, H., 1996, Kültür Mantarı (Agaricus bisporus)'nın Tohumluk Misellerinin Üretmine Uygun Materyal Seçimi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 1996, Cirit, S., 1996. Pleurotus sajor-caju yetiştiriciliğinde komposttaki mikroorganizmaların uzaklaştırılmasında kullanılabilecek yöntemler üzerinde araştırma. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 1996, Direkçi, M., 1996. Sıvı kültürde elde edilen Pleurotus sajor-caju misellerinin komposta doğrudan inokulasyon olanakları üzerinde bir araştırma. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.