Akademik BilgilerRENGİN ELTEM
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
Biyomühendislik Anabilim Dalı
Contact Information- : rengineltem@gmail.com
- E-posta: rengin.eltem@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: EGE ÜNİV. FEN FAKÜLTESİ, ZOOLOJİ-BOTANİK BÖLÜMÜ, Türkiye, 1980
- Yüksek Lisans: EGE ÜNİV. FEN FAKÜLTESİ, MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ, Türkiye, 1983
- Doktora: EGE ÜNİV. FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖL., MİKROBİYOLOJİ ABD, Türkiye, 1991
- Yardımcı Doçentlik: EGE ÜNİV. FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖL., MİKROBİYOLOJİ ABD, Türkiye, 1992
- Doçentlik: EGE ÜNİV.FEN FAK. BİYOLOJİ BÖL., MİKROBİYOLOJİ ABD, Türkiye, 1995
- Doçentlik: EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAK., BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ, Türkiye , 2001
- Profesörlük: EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAK., BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ, Türkiye, 2002

Administrative / Academic Duties (13 entries)- Ege Üniversitesi BAP Komisyonu Üyesi, 2013-2016
- Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 2013-2016
- Ege Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi, 2013-2016
- Ege Üniversitesi Erasmus Komisyonu Üyesi, 2013-2016
- Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2011-
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi, 2008-
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Senato Üyeliği, 2004-2009
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, IAESTE Komisyonu Üyesi, 2003-2013
- Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Staj Koordinatörlüğü, 2003-2013
- Ege Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998-2000
- Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, 1998-2000
- Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fakülte ve Toplum İlişkileri Komisyon Üyeliği, 1997-1998
- Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Komisyon Üyeliği, 1996-1998
Research Interests- Mikrobiyoloji (1010500)
- Biyomühendislik (6120000)
- Biyoteknoloji (6140207)
Indexed Journal Publications (19 entries)- 2017, Kolsal,F., Akbal,Z., Liaqat, F., Gök, O., Sponza,D.T., Eltem, R. Hydrocarbon degradation abilities of psychrotolerant Bacillus strains. AIMS Microbiology, 3(3): 467-482.
- 2016, Slem, B., Gezgin, Y., Eltem, R. Screening and characterization of thermostable fibrinolytic enzyme from Bacillus amyloliquefaciens EGE B 2d 1. Turkish Journal of Biochemistry – Türk Biyokimya Dergisi, 41(3), 167-176.
- 2016, Liaqat F., Eltem, R. Identification and characterization of endophytic bacteria isolated from in vitro cultures of peach and pear rootstocks.3 Biotech, 6(2), 1-8.
- 2013, Gezgin, Y., Tanyolac, B., Eltem R., Some characteristics and isolation of novel thermostable β-galactosidase from Thermus oshimai DSM 12092. Food Sci. Biotechnol.,22(1):63-70
- 2013, Sargın, S., Gezgin, Y., Eltem R., Vardar, F., Micropropagule production from Trichoderma harzianum EGE-K38 using solid-state fermentation and a comparative study for drying methods, Turk J Biol., 37:139-146
- 2012, Meyvaci K.B, Aksoy U, Eltem R, Altındisli, A., Aşkun, T., Taşkın, E., Effect of yearly conditions and management practices on ochratoxin A production in Sultana Seedless vineyards. Food. Addit. Contam. Part A Chem. Anal. Control. Expo. Risk Assess. 29 (7): 1157-1167
- 2011, Paşayeva, P., Gezgin, Y., Pekin, G, Eltem, R. Phosphate uptake performance of bacteria isolated from a full-scale Izmir municipal wastewater treatment plant. Environmental Technolgy. 32; 543-549.
- 2010, Taşkın, E., Eltem, R., Soyak, E., Enhancement of solid state fermentation for production of penicillin G on sugar beet pulp. Bioresources, 5:1, 268-275.
- 2010, Pekin, G., Haskök, S., Sargın, S., Gezgin, Y., Eltem, R., İkizoğlu, E., Azbar, N., Vardar Sukan, F., Anaerobic digestion of Aegean olive mill effluents with and without pretreatment. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 85:976-982.
- 2009, Azbar, N, Dokgöz, F.T., Keskin, T., ELTEM, R., Korkmaz,K.S., Gezgin, Y., Akbal, Z., Öncel,S., Dalay, M.C., Gönen, Ç., Tutuk, F., Comparative Evaluation of Bio-Hydrogen Production From Cheese Whey Wastewater Under Thermophilic and Mesophilic Anaerobic Conditions. International of Green Energy, Vol.6: 2, 192–200.
- 2009, ELTEM, R. Taskın, E., Pazarbası,S., Biodiversity and Flora of Microfungi from Sultana Type Vineyard Soils in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. Vol.18, No.1
- 2009, Gezgin Y., Eltem,R., Diversity of endophytic fungi from various Aegean and Mediterranean orchids (saleps). Turk J Bot, 33, 439-445.
- 2008, Taşkin, E., ELTEM, R., Silva, E.S. and Souza, J.V.B. ,Screening of Aspergillus strains isolated from vineyards for pectinase production. Food, Agricultural &Environment (JFAE), Vol.6, 3&4, 412-414.
- 2008, Taşkın, E.,ELTEM, R. , The enhancement of polygalacturanase and polymethylgalacturanase on solid state conditions by Aspergillus foetidus. Food Biotechnology, 22:3, 203-217.
- 2007, Aksoy,U., ELTEM, R., Meyvacı, B., Altındişli,A., Karabat,S., Five-year survey of ochratoxin A in processed sultanas from Turkey. Food Additives and Contaminants, 24(3):292-296.
- 2005, Meyvacı, B., Altındisli, A., Aksoy, U., ELTEM, R., Turgut, H., Kartal, N., Ochratoxin A in Turkish Sultanas: I. Survey of the unprocessed Sultanas in vineyards and packing houses. Food Additives and Contaminants, 22(11): 1138-1143.
- 2003, Ertugrul, F., ELTEM, R., Eronat, C., A comparative study of plaque mutans streptococci levels in children receiving glass ionomer cement and amalgam restorations. ASDC J Dent Child.70 (1): 10-4.
- 1996, ELTEM,R.,Growth and aflatoxin production on olives and olives paste by molds isolated from 'Turkish-style' natural black olive in brine. International Journal of Food Microbiology, 32, 217-223.
- 1994, Özata, F., Sepetçioğlu, F., Türkün, M., ELTEM, R. Permeability of Protective Gloves Used in Dental Practice. Quintessence International, 25,3:181-184.

Publications in Non-Indexed Journals (23 entries)- 2010, Taşkın, E. ve R. Eltem, 2010. PCR-Based Qualitative Detection Of Some Important Mycotoxigenic Fungi in Foods. Advances in Food Sciences, 32(4), 195-203.
- 2007, Aşkun, T., Eltem, R., Taşkın, E., Comparison of Rosebengal Chloramphenicol Agar and Dichloran Glycerol Agar (DG18) for Enumeration and Isolation of Moulds from Raisins. Journal of Applied Biological Sciences, 1(2):71-75.
- Eltem,R and Taşkin,E. (2007). A new record for the microfungus flora of Turkey. Research Journal of Microbiology, 2(7):590-595.
- Eltem, R., Aşkun, T., Sarıgül, N., Özkale, E., Efendiler, H. (2004). Colonial and Morphological Characteristics of Some Aspergillus Fr.:Fr. Species Isolated From Vineyards in Manisa and İzmir Provinces , Turkish Journal of Botany. 28, 287-298.
- Karaboz,İ., Uçar,F., Eltem, R., Özdemir,G., Ateş, M., (2003). İzmir İç Körfezinde Mevsimlere Göre Mikrobiyal Kirliliğin Belirlenmesi, Journal of the Faculty of Science, Ege University, Vol.26, 1-18.
- Ertuğrul, F., Eltem, R., Ataman, B.A. (2002). Bacteriological Effects of Xylitol and Different Carbohydrate Containing Diets in Swiss Albino Rats Inoculated with Streptococcus mutans CCUG 6519. TÜBİTAK, Turkish Journal of Medical Sciences, 32, 13-19.
- Eltem,R., ve İkizoğlu, E. (2002). Su ve havalandırma Sistemlerinde “Legionella” Türü bakterilerin İzlenmesi, Ölçümü, Kontrolu ve Yok Edilmesi. Soğutma Dünyası. 5: 19, 24-29.
- Kıraç, S., Eltem, R. (2001). Aerobik Sekonder Çamurdan Asidofilik Tiyobasillusların İzolasyon ve Sayımı, Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, 25:2, 23-32.
- Eltem, R., ve Ertuğrul, F. (2001). Mutans Streptokokların İzolasyonunda Kullanılan Çeşitli Seçici Besiyerlerinin Karşılaştırılması, İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), 15(2): 199-203.
- Ertuğrul, F., Eltem, R. ve Ataman, B.A. (2001). Ksilitol ve Sakarozun Karyojenik Etkilerinin “Swiss Albino” Cinsi Sıçanlarda Bakteriyolojik Olarak İncelenmesi. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 22, 1:37-42.
- 2000, Eltem,R.,Çankaya,H.,Ateş,M.,Bir,Y.,Possible Microbial Contamination During the development of Intra-Oral Films, Turkish Journal of Medical Sciences, 30:601-604.
- 1999, Özdemir,G., Eltem,R. Aktif Çamurda Flok Oluşturan Bakterilerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu ile Ekzopolisakkarit Üretimi üzerine Etkili Faktörler. Kükem Dergisi, 23(2),157-162.
- 1999, Türkün Murat, Eltem Rengin,Ateş Mustafa. Comparative investigation of the antibacterial effects of different endodontic irrigants, Giornale Italiano di Endodonzia, 3: 141-145
- 1998, Pehlivan,Y., Sepetçioğlu,F.,Eltem,R., Farklı Oranlarda Karbamid Peroksit İçeren beyazlatma Maddelerinin Antibakteriyal Etkisi, Diş Hekimliğinde Klinik dergisi, 11:2, 73-76.
- 1998, Eltem Rengin ve Uçar Füsun, The antagonistic effects of alkalophilic Bacillus strains against soil-borne fungal pathogens. Journal of the Faculty Of Science, Ege University, 21, 1,1998.
- 1998, Eltem Rengin , Uçar Füsun, Bir soda gölü olan Denizli-Acıgöl'den izole edilmiş 23 Bacillus suşunun antibakteriyal aktivite spektrumlarının saptanması. KÜKEM Dergisi,21, 57-64, 1998.
- 1996, Eltem Rengin ,Salamura tipi sofralık siyah zeytinlerden izole edilen aflatoksijenik küflerin pirinç üzerinde aflatoksin üretme yeteneklerinin incelenmesi, TÜBİTAK-Türk Biyoloji Dergisi 20,1-6,1996
- 1996, Eltem Rengin., Katı kültür ortamında aflatoksin üretiminin hızlı tayini için uygun besiyerinin saptanması, TÜBİTAK-Türk Biyoloji Dergisi, 2, 37-43,1996.
- 1995, Eltem Rengin ve Öner Mehmet , Salamura tipi sofralık siyah zeytinlerin küf florasınım incelenmesi.Türk Biyoloji Dergisi,19(1):11-17.
- 1993, Eltem Rengin,Fungal Gelişmeyi Engelleyici Çeşitli Maddelerin Aflatoksin Üreten Küfler Üzerine Etkileri.Doğa-tr. Journal of Biology,17:285-291,1993.
- 1992, Gökay Necmi,Calışkan M.Kemal,Kantarcı Gülten,Eltem Rengin.Kalsiyum Hidroksit Prepatratlarının Antimikrobiyal Etkileri.Ege Diş Hekimliği Fak.Derg.,13:56-60,1992.
- 1991, Eltem, R. Tütünün İşlenmesinde Mikroorganizmaların Rolü. Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi, 10. Toplantısında Sunulan Bildiriler ve Toplantı Tutanakları, 30 Eylül-2 Ekim 1991, TEKEL ENSTİTÜLERİ, Cevizli-İSTANBUL
- 1985, Eltem(Oğultekin),R., Öner,M., Vitamin B12'nin fermentasyon yoluyla üretimi üzerine bir çalışma, Mikrobiyoloji Bülteni, 19,4: 200-209

Publications in Other Journals and Medias (3 entries)- 2003, Eltem, R., Öngen, G., İkizoğlu, E., Sargın, S. Ergun, F., Sarıgül, N., Bora, K., Öncel, S., Biyomühendislik Laboratuvarı I, 135 sayfa, E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Bornova-İZMİR. (Ders Notu).
- 2002, Eltem, R., Conk Dalay, M., Akpolat, O.,Temel Laboratuvar, 102 sayfa, E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Bornova Tanyolaç, B., Ergun, F., Öncel, S., Sarıgül, N., Demirci, F.L. ,
- 0, 1999, Eltem, R. Mikrobiyal Fizyoloji Ders Notu, 143 sayfa, E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR.

International Conference Proceedings (38 entries)- 2015, Gezgin, Y., Maral, D., Sözer, S., Sargın, S., Vardar Sukan, F., Eltem, R., (2015). Effect of optimal physical parameters and nutrient sources on the growth profiling of Trichoderma atroviride and Trichoderma citrinoviride strains as biopesticide. VIIth International Bioengineering Congress, 19-21 November 2015, İzmir, Turkey.
- 2015,Sözer-Bahadır, P., Eltem, R., (2015). Phosphate solubilizing and nitrogen fixing endospore forming bacteria: As potential biofertilizers, VIIth International Bioengineering Congress, 19-21 November 2015, İzmir, Turkey
- 2013, Kara, C.U, Eltem, R., (2013) Optimization of drying and bioformulation of the Trichoderma sp. (P18) as a microbial fertilizer. II. International Food R&D Brokerage Event, Innovation for Sustainable and Competitive Food Sector, June 3-4, 2013, Swissotel Grand Efes, İZMİR
- 2013, Gezgin, Y., Tanyolaç, B., Eltem, R. (2013) Some characteristics of a novel thermostable β-galactosidase for production of lactose-reduced dairy foods. 6th International Bioengineering Congress (BEC2013), 12 – 15 November 2013, Kuşadası-İzmir, Turkey.
- 2013, Slem, B., Gezgin, Y., Eltem, R. (2013) Screening of a novel thermostable fibrinolytic enzyme from Bacillus isolates, 6th International Bioengineering Congress (BEC2013), 12 – 15 November 2013, Kuşadası-İzmir, Turkey.
- 2012, Maral, D., Sozer, S., Gezgin, Y, Kara, C., Sargın, S., Eltem, R., Vardar-Sukan, F (2012) Evaluation of the properties of Trichoderma sp. ısolates as biocontrol agent and biofertilizer, Environmental Microbiology and Biotechnology, In the Frame of the Knowledge-Based Bio&Green Economy, EMB 2012, April 10-12, 2012, Faculty of Engineering, Alma Mater Studiorum, University of Bologna, Bologna- ITALY
- 2012, Sözer, S., Sargın, S., Eltem, R., Vardar Sukan, F. (2012) Optimization of production conditions for Trichoderma sp. P25 as a biocontrol agent by using solid state fermentation, Environmental Microbiology and Biotechnology, In the Frame of the Knowledge-Based Bio&Green Economy, EMB 2012, April 10-12, 2012, Faculty of Engineering, Alma Mater Studiorum, University of Bologna, Bologna- ITALY
- 2012, Maral, D., Sargın, S., Eltem, R., Vardar Sukan, F. Optimization of production conditions for Trichoderma sp. P7 as a biocontrol agent by liquid culture fermentation. New Biotechnology, Vol 28S, S163 15th European Congress on Biotechnology, 23-26 September 2012, İSTANBUL, TURKEY
- 2012, Sarigul, N., Ates, M., Akbal, Z., Eltem, R. Ochratoxin A production by black aspergilli isolates and risk assessment. New Biotechnology, Vol 28S, S124, 15th European Congress on Biotechnology, 23-26 September 2012, İSTANBUL, TURKEY
- 2012, Gezgin, Y., Eltem, R., (2012) Production of galactooligosaccharides by beta-galactosidase from Thermus oshimai DSM 12092. New Biotechnology, Volume 29, S129, Supplement, 23–26 September 2012, İSTANBUL, TURKEY
- 2010, Sözer,P., Gözütok, İ., Slem, B., Eltem,R. Screening of some biomedical enzymes from various thermophilic endospore forming bacteria. The 5th International Bioengineering Congress for 16-19 June 2010, Tepekule Convention Center, İzmir-TURKEY
- 2010,Maral D, Gezgin Y, Eltem R, In vitro mycoparasitic activity of Trichoderma isolates against some phytopathogenic fungi, The 5th International Bioengineering Congress for 16-19 June 2010, Tepekule Convention Center, İzmir-TURKEY
- 2010, Akbal,Z., Kolsal, F., Eltem,R. Screening for the production of extracellular hydrolytic enzymes by some psycrotolerant Bacillus isolates. The 5th International Bioengineering Congress for 16-19 June 2010, Tepekule Convention Center, İzmir-TURKEY
- 2010, Sargın S., Gezgin Y., Eltem R., Sukan F.V., Kepenekli A., Ünver D., Sabankay M, Dayankaç S., Yılmaz Z., Evaluation of Agro-industrial Co-products for Trichoderma Micropropagules Production as a Biocontrol agent by using Solid State Fermentation, 2nd International Conference of IAMAW, 17-18 June 2010, İzmir, TURKEY
- 2010, Eltem R., Seyman N., Gezgin Y., Pekin G., Imamoğlu Ö., Using of different bulking agents for aerobic stabilisation process of Izmir-Çigli wastewater treatment plant sludge, 2nd International Conference of IAMAW, 17-18 June 2010, İzmir, TURKEY
- 2010, Pekin G., Haskök S., Sargın S., Gezgin Y., Eltem R., Ikizoğlu E., Azbar N., Sukan F. V, Anaerobic digestion of Aegean olive mill effluents with and without pretreatment, 2nd International Conference of IAMAW , 17-18 June 2010, İzmir, TURKEY
- 2010, Dokgöz, F.T.Ç., Aksöyek, E., Eltem, R., Azbar,N. Correlation Between Biohydrogen Production and Formation of Some By-products (PHB and Carotenoid) During Photofermentative Hydrogen Production, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), 27-30 June 2010, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
- 2010, Gezgin Y., Tanyolaç B., Eltem R., Partial sequence of β::-galactosidase (bgaA) gene from Thermus oshimai DSMZ 12092 and comparison the gene with other Thermus strains, The 5th International Bioengineering Congress for 16-19 June 2010, Tepekule Convention Center, İzmir-TURKEY
- 2010, Gezgin Y., Sargın S., Eltem R., Sukan F.V., Bakı B., Avcı G., İltüzer H., Satılmış S., Determination of Optimum Conditions for Trichoderma Micropropagules Production in Shake Flasks and Static culture, The 5th International Bioengineering Congress for 16-19 June 2010, Tepekule Convention Center, İzmir-TURKEY.
- 2010, Taşkın,E.,Eltem,R., Aksoy,U., Gezgin,Y., Gaetano Stea., Perrone, G., Aflatoxin and Aspergillus flavus Contamination of Pinenuts Collected from Orchards, Storage and Processing Plants, Mycotoxicological Risks in Mediterranean Countries: Economic Impact, Prevention, Management and Control. Mycored Workshop, October 25-27, 2010, National Research Centre Cairo-Egypt.
- 2010, Taşkın,E., Eltem,R., Epifani,F., Gezgin,Y., Perrone, G., Molecular Characterisation of Black Aspergilli Strains from the Sultana Type Vineyards, Mycotoxicological Risks in Mediterranean Countries: Economic Impact, Prevention, Management and Control. Mycored Workshop,October 25-27, 2010, National Research Centre Cairo-Egypt
- Aksoy,U., Eltem, R., Özer,K.B., Bor, T., Taskın, E., Effect of sorting on reduction of OTA levels in sultana raisins. ISM (International Society for Mycotoxicology) Conference, Global Discussion Forum on: Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains, 9 -11 September 2009, Tulln, Austria
- Meyvacı,K.B., Aksoy,U., Eltem,R., Altındişli, A., Aşkun, T., and Taşkın, E. Effect of management practices on ochratoxin A production in Sultana vineyards. ISM (International Society for Mycotoxicology) Conference, Global Discussion Forum on: Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains, 9 -11 September 2009, Tulln, Austria
- Azbar,N., Çetinkaya Dokgöz, F.T., Keskin, T., Eltem, R., Comparative Evaluation of Hydrogen Production Potential of Some Clostridium Species and their Co-Cultures with Undefined Anaerobic Mixed Culture. International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, 27-30 September 2009, Middle East Technical University, Ankara- Turkey
- 2009 Gezgin,Y.,Pekin, G.,Pasayeva, P., Eltem,R.,Phosphate Uptake Capacities by Bacteria Isolated from Activated Sludge, International Symposium on Biotechnology:Developments and Trends, 27-30 September 2009, Middle East Technical University, Ankara-Turkey
- 2009, Aksoy,U., R. Eltem, K.B. Meyvaci, T. Bor and E. Taskın, Effect of sorting on reduction of OTA levels in sultana raisins. ISM (International Society for Mycotoxicology) Conference, Global Discussion Forum on: Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains, 9 -11 September 2009, Tulln, Austria
- Eden,E., Ertuğrul, F., Eltem, R., İmamoğlu, Ö., Imizato, S., Plaque mutans streptococci levels on glass ionomer restorations with and without chlorhexidine, Abstracts of the 22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry Munich, Germany 17–20 June 2009, International Journal of Pediatric Dentistry, 19 (5).
- 2007, Imamoglu,O., Oh, I-J., Sarigul,N., Eltem, R., Park, R-D., Chitosanase from the strain Bacillus subtilis Ege 1.19 as an alternative biocontrol agent.8th International Conference of the European Chitin Society, September 8-11, Antalya, Turkey
- 2007, Ahmet Öztarhan, Emel Sokullu Urkaç, Nusret Kaya, Mesut Yenigül, Funda Tihminlioğlu, Ayhan Ezdesir, Robert Zimmerman, Satılmıs Budak, C Muntele, Bopha Chhay, Daryush Ila, Efim Oks, Alexey Nikolaev, Zekai Tek, Rengin Eltem Modification of Surface Morphohology of UHMWPE for Biomedical Implants. Symposium on Ion-Beam-Based Nanofabrication held at the 2007 MRS Spring Meeting, APR 10-12, 2007 San Francisco, CA
- 2007, Nuri Azbar, F.Tuba Dokgöz, Tuğba Keskin, Rengin Eltem, Kemal S. Korkmaz, Yüksel Gezgin, Zeynep Akbal, Suphi Öncel, Meltem Conk Dalay, Cağdas Gönen, Fatih Tutuk. Comparative Evaluation of Bio-Hydrogen Production from Cheese Whey Wastewater under Thermophilic and Mesophilic Anaerobic Conditions. Proceedings International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC 2007 Istanbul, Turkey, 13-15 July 2007
- 2007, E. Sokullu Urkac , A.Oztarhan, F. Tihminlioglu, R.Eltem, I.D.Gurhan, S.Gulce, F. Ozdal Kurt, D.Ila , R.Zimmerman , S. Budak, C.Muntele , E.Oks, A.Nikolaev , Cell Attachment Studies and Antibacterial Properties of Ag and Ag+N Ion Implanted Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE), 15th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB-15),Mumbai, INDIA
- 2006, İmamoglu, O. and Eltem, R. "Investigation on using Bacillus strains producing chitosanase in fig orchards and vineyards as biocontrol agent for sustainable mould and mycotoxin management" 7 th Asia-Pasific Chitin and Chitosan Symposium (The 7th APCCS) April 23-26, 2006 BEXCO, Busan, Korea (South)
- 2006, Taşkın,E. and Eltem: R., Production of two type pectinolytic enzymes by some members of Aspergillus Section Nigri 8th European Conference on Fungal Genetics, April 8-11 2006, Viyana/Avusturya
- 2004, Aksoy,U., Eltem,R., Altındişli,A., Özer,B., Ateş,M., Sarıgül,N., Kartal,N. and Turgut,H. Research for Prevention or Reduction of Ochratoxin A in Sultanas. 21st-22nd October Mycotoxin Prevention Cluster Dissemination Day and Myco-Globe Launch Conference. Stanhope Hotel, Rue du Commerce,9, B-1000, Bruxelles
- 2004, Taskın, E., and Eltem,R. (2004). Investigations of pectolytic activities of some black Aspergilli. The Fourth International Congress "Environmental Micropaleontology, Microbiology and Merobenthology" (EMMM-2004) September 13-18, 2004, University of Suleyman Demirel, Isparta-TURKEY
- 2002, Aşkun,T. and Eltem,R., Black spores Aspergilli in Turkish raisin. The 7th International Mycological Congress, Oslo, 11-17 August 2002, NORWAY
- 1998, Türkün, M., Eltem, R., Ateş, M., Farklı irrigasyon Solüsyonlarının Antibakteriyal Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Kongresi,19-22 Nisan,1998, İSTANBUL.
- 1996, Bir, Y., Eltem, R., Çankaya, H., Ateş, M., Possible Microbial Contamination During the Development of Intra-Oral Films by Automatic Radiographic Processor, 1st Ballkan Dental Congress, 28-31 March 1996, Thessaloniki,Hellas

National Conference Proceedings (71 entries)- 2013, Tuğçe Sapmaz, Hazel Yetişkin, Rengin Eltem (2013) Mezofilik Bacillus izolatlarının termotolerant özellikleri ile termostabil hidrolitik enzim aktivitelerinin belirlenmesi. 10. Biyomühendislik Günleri, 3-4 Mayıs 2013, Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Bornova –İZMİR
- 2012 Öztürk, S., Eltem,R., Gezgin,Y., Gümüş, N. Bazı Geobacillus İzolatlarında β-Galaktosidaz Enziminin Termostabilitesinin ve Transferaz Aktivitesinin İncelenmesi, Türkiye Biyomühendislik Zirvesi ve IX. Biyomühendislik Günleri, 20-21 Nisan 2012, Ege Üniversitesi, Bornova- İZMİR
- 2012 Mazmanoğlu,O., Eltem,R. (2012) Çeşitli Bacillus İzolatlarında Selülaz Aktivitesinin Taranması. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi ve IX. Biyomühendislik Günleri, 20-21 Nisan 2012, Ege Üniversitesi, Bornova- İZMİR
- 2012, Eltem, R. (2012) Mikotoksinler: Oluşumu, sağlık ve ekonomi üzerine etkileri, Ege Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2012-2013 yılı Bilimsel Etkinlik Programı, Bornova-İzmir
- 2012, Kıraç, S., Gezgin, Y., Eltem, R. (2012) Aspergillus section Nigri türleri ve İncirlerde Okratoksin Üretimi, sf.275, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi 3-7 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
- 2011, Rengin ELTEM, “Temel Mikrobiyoloji ve Havuz Suyu Mikrobiyolojisi, Yüzme Havuzu Operatörleri Eğitmen Eğitimi, 25-29 Temmuz 2011, Ege Bölgesi Kimya Mühendisleri Odası, İZMİR.
- 2011, Rengin ELTEM, “Havuzlarda Mikrobiyal Kirlilik Kaynakları”, Yüzme Havuzu Operatörleri Eğitmen Eğitimi, 25-29 Temmuz 2011, Ege Bölgesi Kimya Mühendisleri Odası, İZMİR.
- 2011, Rengin ELTEM, “Havuzlarda Biyofilm Oluşumu ve Yosun Oluşumu ile Önlenmesi”, Yüzme Havuzu Operatörleri Eğitmen Eğitimi, 25-29 Temmuz 2011, Ege Bölgesi Kimya Mühendisleri Odası, İZMİR.
- 2011, Rengin ELTEM, “Havuz Suyu Mikrobiyolojik Analizi”, “Yüzme Havuzu Operatörleri Eğitmen Eğitimi” 25-29 Temmuz 2011, Ege Bölgesi Kimya Mühendisleri Odası, İZMİR.
- 2010 Ünver, D., Sabankay,M., Dayankaç,S., Avcı,F.G. Sargın,S., Eltem, R., Sukan, F.V. “Trichoderma mikropropagüllerin biyolojik kontrol ajanı olarak üretiminde çeşitli tarımsal yan ürünlerin katı kültür fermentasyonu ile değerlendirilmesi”, VII. Biyomühendislik Günleri”, 16 Haziran 2010, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Bayraklı-İzmir.
- 2010 Bulgurcu,A., Ata,Ö., Gezgin, Y., Eltem, R. “Thermus oshimai DSMZ 12092 den elde edilen beta-galaktosidaz enziminin karakterizasyonu ve farklı proses koşullarında incelenmesi”, “VII. Biyomühendislik Günleri”, 16 Haziran 2010, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Bayraklı-İzmir.
- 2010 Sarı, A., Esendemir, I., Gezgin, Y., Eltem,R. “Thermus oshimai DSMZ 12092’ nin alfa-galaktosidaz aktivitesinin belirlenmesi ve gen kütüphanesinin oluşturulması”, “VII. Biyomühendislik Günleri”, 16 Haziran 2010, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Bayraklı-İzmir.
- 2010 Bakı, B., Avcı, F.G., İltüzer,H., Satılmış, S., Gezgin,Y., Sukan, F.V., Eltem,R., Sargın,S. “Trichoderma mikropropagüllerinin üretimi için statik ve çalkalamalı kültürde optimum koşulların belirlenmesi “, “VII. Biyomühendislik Günleri”, 16 Haziran 2010, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Bayraklı-İzmir
- 2010 Kara, C.U., Hayta, E.N, Eltem, R., Sargın, S. “Trichoderma harzianum EGE K-38 suşunun mikropropagüllerinin kurutulması için optimum koşulların belirlenmesi”, “VII. Biyomühendislik Günleri”, 16 Haziran 2010, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Bayraklı-İzmir
- 2010 Ergün,B. Eltem, R. “Su aktivitesinin ‘Trichoderma harzianum’ suşlarının mikropropagül üretimine etkisi”, “VII. Biyomühendislik Günleri”, 16 Haziran 2010, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Bayraklı-İzmir.
- 2009, Eltem, R., Havuzlarda Alg Büyümesi ve Kontrolü. Yüzme Havuzu Operatörleri Eğitmen Eğitimi, 8-12 Haziran 2009, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Ege Bölge Şubesi, Ege Üniv. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100 Bornova-İZMİR
- 2009, Eltem, R., Diğer Havuz Dezenfektanları ve Rekreasyonel Su Hastalıkları. Yüzme Havuzu Operatörleri Eğitmen Eğitimi, 8-12 Haziran 2009, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Ege Bölge Şubesi, Ege Üniv. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü 35100 Bornova-İZMİR
- 2009, Eltem, R., Havuz Suyundaki Mikrobiyal Tehlikeler. Yüzme Havuzu Operatörleri Eğitmen Eğitimi, 8-12 Haziran 2009, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Ege Bölge Şubesi, Ege Üniv. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100 Bornova-İZMİR
- 2009, Eltem, R., Mikroorganizmalar ve Biyofilm Oluşumu. Yüzme Havuzu Operatörleri Eğitmen Eğitimi, 8-12 Haziran 2009, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Ege Bölge Şubesi, Ege Üniv. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100 Bornova-İZMİR
- 2008, Gezgin, Y., Eltem, R., Öngen, G., Rhizoctonia sp. EGE- KL II’den "Mikorizal İnokulant" Üretiminin İncelenmesi. IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, 16-18 EKİM 2008, Ege Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, İZMİR. (Poster Bildiri)
- 2008, İmamoğlu, Ö., Eltem, R., Canavar, E., Mikotoksijenik küflerin kontrolünde biyokontrol ajanı olarak Bacillus izolatlarının taranması. IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, 16-18 EKİM 2008, Ege Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, İZMİR. (Poster Bildiri)
- 2008, Lüleci, İ., Sözer, P., Eltem, R., Çeşitli bakteri izolatlarında biyomedikal alanda önemli bazı enzimlerin aktivitesinin incelenmesi, IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, 16-18 EKİM 2008, Ege Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, İZMİR. (Sözlü Bildiri)
- 2008, Eltem,R., Biyokompozitler ve Biyobozunurluk Testleri, 28-30 Kasım 2008, Uluslar arası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum-Sergi ve Çalıştayları Bildiri Kitabı, sf. 221-231. Tepekule Kongre Merkezi-Bayraklı-İzmir-Türkiye (Sözlü Bildiri)
- 2007, Eltem, R. , Yüzme havuzu Dezenfeksiyon Kimyası. Yüzme havuzu Operatörü Eğitimi,16-17 Nisan 2007, İzmir Ticaret Odası
- 2007, Sarıgül,N. ve Eltem, R., Batı Anadolu Bölgesi’nde Bulunan Çeşitli Sıcak Su Kaynaklarından İzole Edilen Thermus Genusu Bakterilerin β:-Galaktosidaz Aktivitesinin Saptanması. Biyoteknoloji 2007 Bildiri Kitabı sf. 38. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 28-31 Ekim 2007, Antalya
- 2007, Taşkın, E. ve Eltem, R., Katı Kültür Fermentasyon Sistemiyle Penicillium chrysogenum ’dan Penisilin G Üretimine Nemin Etkisi, Biyoteknoloji 2007 Bildiri Kitabı sf. 38. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 28-31 Ekim 2007, Antalya
- 2006, Eltem, R., "E.Ü. Biyomühendislik Bölümünde Endüstriyel Uygulamalara Yönelik Yapılan Çalışmalar" "III. Biyomühendislik Günleri", Ege Üniv. Bornova-İzmir, 01-03 Mayıs 2006
- 2006, Korcan, U., Eltem, R., İmamoğlu, Ö., "Bazı Aspergillus Türlerinde Kitosanaz Enzim Aktivitesinin İncelenmesi", "III. Biyomühendislik Günleri", Ege Üniv. Bornova-İzmir, 01-03 Mayıs 2006
- 2006, Eltem,R., "Biyopolimerik Kompozitler", I. Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi. 17-19 Kasım 2006. TMMOB, Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi. Ed.Gül,M., ve Umdu,E.S., I.Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, sf. 491-503, İZMİR
- 2005, Taşkın, E. ve Eltem,R., İki Farklı Fermentasyon Tekniği ile Bazı Aspergillus section Nigri Üyelerinin Pektolitik Enzim Üretimlerinin İncelenmesi. 14.Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül 2005, ESKİŞEHİR
- 2005, Eltem,R., Azbar, N., İkizoğlu,E., Haskök,H.S., Zeytinyağı Karasuyunun Biyolojik Parçalanabilirliğinin Ön Fizikokimyasal İşlemler ile İyileştirilmesi. 14.Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül 2005, ESKİŞEHİR
- 2005, Eltem, R., Sarıgül., Gıda Üretiminde Kullanılan Çeşitli Fungal Metabolitlerde Mikotoksin Riskleri, 23-24 Mayıs 2005, II. Ulusal Mikotoksin Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL
- 2005, Eltem, R., ve İmamoğlu, Ö., Zirai Ürünlerde Hasat Öncesi ve Sonrası Meydana Gelen Fungal Kontaminasyon ve Mikotoksin Oluşumunun Kontrolünde Alternatif Yöntemler. 23-24 Mayıs 2005, II. Ulusal Mikotoksin Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL
- 2005, Eltem, R., ve Taşkın E., Aspergillus Section Nigri’ nin Filogenetik Taksonomisi, 23-24 Mayıs 2005, II. Ulusal Mikotoksin Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL
- 2005, Seyman,N., Eltem,R., İmamoğlu, Ö. , İzmir-Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Çamurunun Aerobik Stabilizasyonunda Dolgu Malzemesi Seçenekleri. 23-25 Mart 2005, I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi DESEM Konferans Salonu Alsancak-İZMİR
- 2005, Eltem,R., İkizoğlu, E., Haskök, S., Azbar, N., Zeytin Karasuyunun Kimyasal ve Anaerobik Biyolojik Yöntemlerle Arıtımının İncelenmesi. "II. Biyomühendislik Günleri", 24-25 Mayıs 2005, Bornova-İZMİR
- 2005, Seyman,N., Eltem, R., İmamoğlu, Ö., İzmir-Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Çamurunun Aerobik Stabilizasyonunda Dolgu Malzemesi Seçenekleri. "II. Biyomühendislik Günleri", 24-25 Mayıs 2005, Bornova-İZMİR
- 2005, Eltem, R., Biyomühendislik Bölümünde Endüstriyel Uygulamalara Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalar, 24-25 Mayıs 2005, "II. Biyomühendislik Günleri", Bornova-İZMİR
- 2004, Taşkın, E. ve Eltem, R., Aspergillus Section Nigri İçerisinde yer Alan Bazı Küf Suşlarından Pektolitik Enzimlerin Üretimi. Ege Üniversitesi AR-GE Proje Pazarı 2004, 1-12 Kasım 2004, Kampus Kültür merkezi Ege Üniversitesi, İZMİR
- 2004, Eltem,R., Sarıgül, N. , Ege Bölgesindeki Çeşitli Sıcak Su Kaynaklarından Thermus Genusu Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler Biyoloji Yöntemleri Kullanılarak İdentifikasyonu. Biyomühendislik Günleri, 3-4 Mayıs, 2004, E.Ü.Kültür Anfisi, Bornova-İZMİR
- 2004,Eltem, R., Aksoy,U., Altındişli, A., Özer,B., Ateş, M., Sarıgül, N., Kartal, N. ve Turgut,H., Ege Bölgesinde Çekirdeksiz Kuru Üzümlerde Okratoksin A Oluşumunun Belirlenmesi. Biyomühendislik Günleri, 3-4 Mayıs, 2004, E.Ü. Kültür Anfisi, Bornova-İZMİR
- 2004, Özkale-Taşkın,E., Eltem,R., Ergül,Ç., Aspergillus Section Nigri’ye ait Küf Türlerinin Pektinolitik Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Enzim Üretimi. Biyomühendislik Günleri, 3-4 Mayıs, 2004, E.Ü. Kültür Anfisi, Bornova-İZMİR
- 2004, Eltem,R., Gezgin,Y., Öngen,G., Ege Bölgesinde yetişen çeşitli salep (Orkide) Türleriyle Mikoriza Oluşturan Fungusların izolasyonu ve İdentifikasyonu ile İnokulant Olarak Kullanım Olanaklarının İncelenmesi. Biyomühendislik Günleri, 3-4 Mayıs, 2004, E.Ü. Kültür Anfisi, Bornova-İZMİR
- 2003, Taşkın, E., Eltem, R., Toksijenik Küf İdentifikasyonuna Kemotaksonomik Bir Yaklaşım. I. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, 18-19 Eylül 2003, İstanbul Teknik Üniversitesi-İSTANBUL
- 2003, Eltem, R., Aksoy, U., Altındişli, A., Sarıgül, N., Taşkın, E., Aşkun.T., Ateş, M., Meyvacı, B., Arasıler, Z., Turgut, H., Kartal, N., Ege Bölgesinde Çekirdeksiz Kuru Üzümlerde Okratoksin-A Oluşumunun Belirlenmesi. I. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu 18-19 Eylül 2003, İstanbul Teknik Üniversitesi-İSTANBUL
- 2003, Aksoy, U., Sabır, E., Eltem, R.., Kıraç,S., Sarıgül, N. Meyvacı, B. Ateş, M., Çakır, M., Kuru İncirlerde Okratoksin A’nın Potansiyel Kontaminasyon Riskinin Araştırılması. I. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, 18-19 Eylül 2003, İstanbul Teknik Üniversitesi, İSTANBUL
- 2003, Eltem, R., ve Taşkın E., Toksijenik Küf İzolasyonunda Kullanılan Seçici Besiyerleri. "Mikotoksin Biyoteknolojisi:Sorunlar ve Çözümler" Çalıştayı. 17-20 Haziran, 2003, EGE Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bornova-İZMİR
- 2003, Eltem,R.,Toksijenik Küflerin Gelişimini Ve Toksin Üretimini Etkileyen Faktörler, "Mikotoksin Biyoteknolojisi:Sorunlar ve Çözümler" Çalıştayı. 17-20 Haziran, 2003. EGE Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bornova-İZMİR
- 2002, Eltem,R.,Endüstriyel Mikroorganizmaların Doğal Kaynaklardan İzolasyon ve Geliştirilmesi Yöntemleri, Biyolojik Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yaz Okulu, E.Ü. Fen Fak. Eubiyoloji Topluluğu, 26 Ağustos-01 Eylül 2002 Biyolojik Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yaz Okulu Kitabı, 281-292, E.Ü. Basımevi, Bornova-İZMİR
- 2002, Eltem, R., Taşkın, E., Sarıgül, N., Efendiler, H., Bor, T., Manisa ve İzmir İllerindeki Çeşitli Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağlarının Toprak Mikoflorasının İncelenmesi, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4 – 7 Eylül 2002, İnönü Üniversitesi, MALATYA
- 2002, Eltem, R., Aşkun, T., Sarıgül, N., Özkale, E., Efendiler, H., Bor, T., Türkiye Mikoflorası İçin Yeni Aspergillus ve Penicillium Türleri, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4 – 7 Eylül 2002, İnönü Üniversitesi, MALATYA
- 2002, Altındişli, A., U. Aksoy, R. Eltem, M. Çakır, K. B. Özer Meyvacı, 2002. Çekirdeksiz Kuru Üzümde Okratoksin-A Oluşumunun Nedenleri ve Azaltıcı Önlemler Üzerinde Araştırmalar. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. 5-9 Ekim, Nevşehir, 112-122
- 2001, Eltem, R., Özkale, E., Sarıgül, N., Efendiler, H., Karaboz, İ., Tamer, A.Ü. ,Manisa ve İzmir İllerindeki Çeşitli Sultaniye Bağlarında Yetişen Üzümlerin Küf Florasının İncelenmesi, XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2001 Ayvalık-BALIKESİR , XII. Biyoteknoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, 43-46.
- 2001, Eltem, R., M. Türk, Özdemir, G., B. Pektaş, İzmir İli İçme Suyu Dağıtım Şebekesinin Microbial Kalitesi ile Yersinia enterocolitica ve Aeromonas hydrophila varlığının incelenmesi, 17-21 Eylül 2001, XII. Biyoteknoloji Kongresi, 116, Ayvalık-Balıkesir.
- 1999, Eltem,R., Özdemir, G., Gezer, T., Kemalpaşa Yöresinin Evsel ve Endüstriyel Atıksularını Taşıyan Nif Çayında Bazı Kirlilik Parametrelerinin İncelenmesi., Kültür ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı 525-531, 3-5 Haziran 1999, Kemalpaşa-İZMİR.
- 1999, Altındişli, A., Aksoy, U., Çakır, M., Eltem, R., Özer, B., Çekirdeksiz Kuru Üzümlerde Okratoksin-A Oluşumu ve Etkili Faktörlerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Kitabı, 564-568, Ankara Üniversitesi, 14-17 Eylül 1999, ANKARA
- 1998, Karaboz,i., Uçar, F., Eltem,R., Özdemir, G., Ateş,M., İzmir İç Körfezinde Mevsimlere Göre Mikrobiyal Kirliliğin Belirlenmesi, Çevre Biyoteknolojisi Toplantı Kitapçığı, British Council, E.Ü. Biyoteknoloji Merkezi ve EBİLTEM, 79-88, Bornova- izmir.
- 1998, Özdemir, G., ve Eltem, R.,Aktif Çamurdan İzole Edilmiş Ekzopolisakkarit Üreten İki Bakteri İzolatının Atık Su Arıtımına Katkısının İncelenmesi, Kayseri I. Atıksu Sempozyumu Bildiri Kitabı, 288-294, 22-24 Haziran 1998.
- 1998, Kıraç,S., ve Eltem,R., Aerobik Sekonder ÇamurdanAsidofilik Tiyobasillerin İzolasyonu ve Sayımı, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1998, Samsun.
- 1998, Eltem, R., G. Özdemir, T. Gezer, A. Teksoy, Kemalpaşa Yöresinin Evsel ve Endüstriyel Atıksularını Taşıyan Nif Çayının Kimyasal ve Mikrobiyal Analizi. EBİLTEM Proje Yarışması ve Sergisi, EGE Üniversitesi, Bornova-İzmir,
- 1997, Eltem, R. Sanayide ve Çevre Kirliliğinde Bazı İmmobilizasyon Uygulamaları, Hücre İmmobilizasyon Tekniklerinin Tarım ve Sanayideki Uygulamaları Toplantı Kitabı, 25-45, E.Ü. Biyoteknoloji Merkezi, British Council, EBİLTEM, Bornova-İZMİR
- 1997, Özeken,N. ve Eltem, R., Çeşitli Toprak Örneklerinden İzole Edilmiş Olan 2,4-Diklorofenoksiasetik Asidi Parçlayabilen Bakterilerin Karakteristikleri, 10. KÜKEM Kongresi, 25-27 Eylül Mersin.
- 1995, Eltem,C., Ertuğrul,F., Eronat, C., Cam İyonomer Siman ve Amalgam Dolgu Maddelerinin Plak Mikroflorasındaki Streptococcus mutans suşları üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Toplantısı, 3-9 Eylül 1995,
- 1995,Ertuğrul,F., Eltem,R., Ataman, B., Albino Ratlarda Streptococcus mutans CCUG 6514 İnokulasyonu ile Sakkaroz ve Xylitolün Karyojenik Etkilerinin İncelenmesi, Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi, 20-23 Eylül 1995,İzmir.
- 1995,Eltem,R., Salamura Tipi Sofralık Siyah Zeytinlerden İzole Edilen Aflatoksijenik Küflerin Zeytinler Üzerinde Aflatoksin Üretiminin İncelenmesi, 9. KÜKEM Kongresi,20-23 Eylül 1995, Denizli.
- 1995, Eltem,R., ve Uçar, F.,Bir Soda (Na2SO4) Gölü Olan Acıgöl-Denizli'den İzole Edilmiş ve Tanılanmış olan 23 bacillus Suşunun Antimikrobiyal Aktivite Spektrumlarının Saptanması, 9. KÜKEM Kongresi, 20-23 Eylül 1995, Denizli.
- 1995, Uçar,F., ve Eltem,R., Bir Soda (Na2SO4) Gölü Olan Acıgöl-Denizli'den Yeni Alkalofilik Bacillus Suşlarının İzolasyon ve Tanısı. II.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül, Ankara.
- 1991, Özata F.,Sepetçioğlu F.,Türkün M.,Eltem R., Diş Hekimliğinde Kullanılan Eldivenlerin Geçirgenliğinin İncelenmesi.İstanbul Üniv.Diş Hek. Fak.,I.Bilimsel Endodonti Kongresi.İstanbul,24-26 Nisan 1991.(Sözlü Bildiri).
- 1991, Eltem R., Tütünün İşlenmesinde Mikroorganizmaların Rolü.Tekel Milli Tütün Komitesi,10.Toplantısı,İstanbul 30 Eylül-2 Ekim 1991,Sözlü Bildiri.
- 1987, Eltem,R., Laboratuvar Koşullarında Gen Fonksiyonlarının Belirlenmesi.VIII. Ulusal Biyoloji Kong. Zool.,Hidrobiyol., Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri, Cilt 2,13-28, E.Ü. Fen Fak Baskı İşleri, Bornova-İzmir.
- 1987,Eltem,R., ve Tamer,A.Ü.,Toprak Kökenli Bazı Streptomyces İzolatlarında Vitamin B12 Aktivitesinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, VIII.Ulusal Biyoloji Kongresi, Zool., Hidrobiyol.,Temel ve End. Mikrobiyoloji Tebliğler Kitabı, Cilt:2,178-186, E.Ü

Referrer Publications (78 entries)- 2013, Pintucci, Cristina; Giovannelli, Alessio; Traversi, Maria Laura,et al., Fresh olive mill waste deprived of polyphenols as feedstock for hydrogen photo-production by means of Rhodopseudomonas palustris 42OL.RENEWABLE ENERGY  Volume: 51   Pages: 358-363
- 2013, Yeber, Maria C.Cid, Johanna A. Oil removal from fishmeal mill wastewater by the Fe degrees/UV process: optimization by experimental design. DESALINATION AND WATER TREATMENT Volume: 51 Issue: 10-12 Pages: 2102-2108
- 2013, Nesseris, George K.; Stasinakis, Athanasios S.Investigation of municipal and olive mill wastewater co-treatment in activated sludge-powdered activated carbon (AS-PAC) systems. JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY  Volume: 87   Issue: 4   Pages: 540-545.
- 2013, Abdel-Wahab, Mohamed; Ali, DalliaA Conceptual Framework for the Evaluation of Fuel-Cell Energy Systems in the Uk Built Environment.INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY  Volume: 10   Issue: 2   Pages: 137-150
- 2013, Hossain, M. Musharof; Kant, Ravi; Pham Thanh Van; et al., The Application of Biotechnology to Orchids. CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES  Volume: 32   Issue: 2   Pages: 69-139.
- 2013, Benkerroum, Noreddine, Traditional Fermented Foods of North African Countries: Technology and Food Safety Challenges With Regard to Microbiological Risks COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY  Volume: 12   Issue: 1   Pages: 54-89.
- 2012, Kargi, Fikret; Eren, Nur Seza; Ozmihci, Serpil, Effect of initial bacteria concentration on hydrogen gas production from cheese whey powder solution by thermophilic dark fermentation. BIOTECHNOLOGY PROGRESS  Volume: 28   Issue: 4   Pages: 931-936.
- 2012, Rai, Pankaj K.; Singh, S. P.; Asthana, R. K., Biohydrogen Production from Cheese Whey Wastewater in a Two-Step Anaerobic Process. APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY  Volume: 167   Issue: 6   Pages: 1540-1549.
- 2012, Kargi, Fikret; Eren, Nur Seza; Ozmihci, Serpil, Bio-hydrogen production from cheese whey powder (CWP) solution: Comparison of thermophilic and mesophilic dark fermentations. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY  Volume: 37   Issue: 10   Pages: 8338-8342.
- 2012, Kargi, Fikret; Eren, Nur Seza; Ozmihci, Serpil, Hydrogen gas production from cheese whey powder (CWP) solution by thermophilic dark fermentation. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY  Volume: 37   Issue: 3  Pages: 2260-2266.
- 2012, Zhang, Wenyu; Ma, Hongzhi; Wang, Qunhui; et al., RESEARCH ON THE ADOPTION OF LACTIC ACID BACTERIA IN FOOD WASTE STORAGE AND ETHANOL PRODUCTION, INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY  Volume: 9   Issue: 5   Pages: 456-466. 
- 2012, Wang, Wenju; Cao, Yingyu, COMBINED CARBON DIOXIDE REFORMING WITH STEAM REFORMING OF ETHANOL FOR HYDROGEN PRODUCTION: THERMODYNAMIC ANALYSIS, INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY  Volume: 9   Issue: 6   Pages: 503-516.
- 2012, Munda, U. S.; Pholane, L.; Kar, D. D.; et al., PRODUCTION OF BIOENERGY FROM COMPOSITE WASTE MATERIALS MADE OF CORN WASTE, SPENT TEA WASTE, AND KITCHEN WASTE CO-MIXED WITH COW DUNG. INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY  Volume: 9   Issue: 4   Pages: 361-375.
- 2012, Meyvaci, K. B.; Aksoy, U.; Eltem, R.; et al., Effect of yearly conditions and management practices on ochratoxin A production in Sultana Seedless vineyards. FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT  Volume: 29   Issue: 7   Pages: 1157-1167.
- 2012, Demir, Hande; Gogus, Nihan; Tari, Canan; et al. Optimization of the process parameters for the utilization of orange peel to produce polygalacturonase by solid-state fermentation from an Aspergillus sojae mutant strain. TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY  Volume: 36   Issue: 4   Pages: 394-404.   
- 2012, Kumar, Yannam Sudheer; Kumar, Poondla Vijaya; Reddy, Obulam Vijaya Sarathi, Pectinase Production from Mango Peel Using Aspergillus foetidus and its Application in Processing of Mango Juice.FOOD BIOTECHNOLOGY  Volume: 26   Issue: 2   Pages: 107-123.   
- 2012, Covarelli, L.; Beccari, G.; Marini, A.; et al. A review on the occurrence and control of ochratoxigenic fungal species and ochratoxin A in dehydrated grapes, non-fortified dessert wines and dried vine fruit in the Mediterranean area FOOD CONTROL  Volume: 26   Issue: 2   Pages: 347-356.
- 2012, Mikulikova, Renata; Belakova, Sylvie; Benesova, Karolina; et al., Study of ochratoxin A content in South Moravian and foreign wines by the UPLC method with fluorescence detection FOOD CHEMISTRY  Volume: 133   Issue: 1   Pages: 55-59.
- 2012, Duarte, S. C.; Alves, M. R.; Pena, A.; et al., Determinants of ochratoxin A exposure-A one year follow-up study of urine levels. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH  Volume: 215   Issue: 3   Pages: 360-367.   
- 2012, Caballero-Casero, Noelia; Garcia-Fonseca, Sergio; Rubio, Soledad, Vesicular aggregate-based solventless microextraction of Ochratoxin A in dried vine fruits prior to liquid chromatography and fluorescence detection TALANTA  Volume: 89   Pages: 377-382.
- 2012, Angel Pavon, Miguel; Gonzalez, Isabel; de la Cruz, Silvia; et al. The use of high-performance liquid chromatography to detect ochratoxin A in dried figs from the Spanish market JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE  Volume: 92   Issue: 1   Pages: 74-77.
- 2012, Somma, Stefania; Perrone, Giancarlo; Logrieco, Antonio F., Diversity of black Aspergilli and mycotoxin risks in grape, wine and dried vine fruits. PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA  Volume: 51   Issue: 1   Pages: 131-147.
- 2012, Mycotoxin risks and toxigenic fungi in date, prune and dried apricot among Mediterranean crops. Ozer, Hayrettin; Basegmez, Hatice Imge Oktay; Ozay, Guner. PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA  Volume: 51   Issue: 1   Pages: 148-157.
- 2012, Colak, Mumtaz, Heavy metal concentrations in sultana-cultivation soils and sultana raisins from Manisa (Turkey) ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES  Volume: 67   Issue: 3   Pages: 695-712.   
- 2012, Armando, M. R.; Pizzolitto, R. P.; Dogi, C. A.; et al., Adsorption of ochratoxin A and zearalenone by potential probiotic Saccharomyces cerevisiae strains and its relation with cell wall thickness. JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY  Volume: 113   Issue: 2   Pages: 256-264.   
- 2012, Covarelli, L.; Beccari, G.; Marini, A.; et al., A review on the occurrence and control of ochratoxigenic fungal species and ochratoxin A in dehydrated grapes, non-fortified dessert wines and dried vine fruit in the Mediterranean area. FOOD CONTROL  Volume: 26   Issue: 2   Pages: 347-356.
- 2012, Janati, Somayeh Sadat Fakoor; Beheshti, Hamed Reza; Asadi, Mohamad; et al., Preliminary Survey of Aflatoxins and Ochratoxin A in Dried Fruits from Iran BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY  Volume: 88   Issue: 3   Pages: 391-395.  
- 2012, Angel Pavon, Miguel; Gonzalez, Isabel; de la Cruz, Silvia; et al., The use of high-performance liquid chromatography to detect ochratoxin A in dried figs from the Spanish market JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE  Volume: 92   Issue: 1   Pages: 74-77.
- 2012, Somma, Stefania; Perrone, Giancarlo; Logrieco, Antonio F., Diversity of black Aspergilli and mycotoxin risks in grape, wine and dried vine fruits. PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA  Volume: 51   Issue: 1   Pages: 131-147.
- 2012, Ozer, Hayrettin; Basegmez, Hatice Imge Oktay; Ozay, Guner, Mycotoxin risks and toxigenic fungi in date, prune and dried apricot among Mediterranean crops PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA  Volume: 51   Issue: 1   Pages: 148-157.
- 2012, Bao, Lei; Liang, Chengzhu; Trucksess, Mary W.; et al., Determination of Aflatoxins B-1, B-2, G(1), and G(2) in Olive Oil, Peanut Oil, and Sesame Oil Using Immunoaffinity Column Cleanup, Postcolumn Derivatization, and Liquid Chromatography/Fluorescence Detection: Collaborative Study. JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL  Volume: 95   Issue: 6   Pages: 1689-1700.   
- 2011, Coz, Alberto; Villegas, Mercedes; Andres, Ana; et al., Management scenarios for olive oil mill waste based on characterization and leaching tests. JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY  Volume: 86   Issue: 12   Pages: 1542-1547.   
- 2011, Scoma, Alberto; Bertin, Lorenzo; Zanaroli, Giulio; A physicochemical-biotechnological approach for an integrated valorization of olive mill wastewater et al. BIORESOURCE TECHNOLOGY  Volume: 102   Issue: 22   Pages: 10273-10279   
- 2011, Frenkel, Val S.; Cummings, Gregg; Scannell, Dennis E.; et al.Food-Processing Wastes WATER ENVIRONMENT RESEARCH  Volume: 83   Issue: 10   Pages: 1488-1505.
- 2011, Bertin, Lorenzo; Ferri, Francesco; Scoma, Alberto; et al.Recovery of high added value natural polyphenols from actual olive mill wastewater through solid phase extraction. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL  Volume: 171 Issue: 3, Pages: 1287-1293.
- 2011, Ferri, Francesco; Bertin, Lorenzo; Scoma, Alberto; et al.Recovery of low molecular weight phenols through solid-phase extraction.CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL  Volume: 166   Issue: 3   Pages: 994-1001.
- 2011, Khanna, Namita; Dasgupta, Chitralekha Nag; Mishra, Preeti; et al., Homologous overexpression of [FeFe] hydrogenase in Enterobacter cloacae IIT-BT 08 to enhance hydrogen gas production from cheese whey. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY  Volume: 36   Issue: 24   Pages: 15573-15582.
- 2011, Oncel, S.; Sukan, F. Vardar., "Effect of light intensity and the light: dark cycles on the long term hydrogen production of Chlamydomonas reinhardtii by batch cultures" BIOMASS & BIOENERGY  Volume: 35   Issue: 3   Pages: 1066-1074.
- 2011, Oncel, S.; Vardar-Sukan, F., Application of proton exchange membrane fuel cells for the monitoring and direct usage of biohydrogen produced by Chlamydomonas reinhardtii. JOURNAL OF POWER SOURCES  Volume: 196   Issue: 1   Special Issue: SI   Pages: 46-53.  
- 2011, Jiang, Weimei; Yang, Guanmei; Zhang, Chulong; et al., Species composition and molecular analysis of symbiotic fungi in roots of Changnienia amoena (Orchidaceae). AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH  Volume: 5   Issue: 3   Pages: 222-228.
- 2011, de Souza, Erica S.; Sampaio, Ivanete de L.; Freire, Ana Karla de L.; et al.Production of Trametes versicolor laccase by solid state fermentation using a fixed-bed bioreactor. JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT  Volume: 9   Issue: 2   Pages: 55-58.
- 2011, Imperato, Rossella; Campone, Luca; Piccinelli, Anna Lisa; et al., Survey of aflatoxins and ochratoxin a contamination in food products imported in Italy FOOD CONTROL  Volume: 22   Issue: 12, Pages: 1905-1910.  
- 2011, Palumbo, J. D.; O'Keeffe, T. L.; Vasquez, S. J.; et al., Isolation and identification of ochratoxin A-producing Aspergillus section Nigri strains from California raisins. LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY  Volume: 52   Issue: 4   Pages: 330-336.
- 2011, Imperato, Rossella; Campone, Luca; Piccinelli, Anna Lisa; et al., Survey of aflatoxins and ochratoxin a contamination in food products imported in Italy. FOOD CONTROL  Volume: 22   Issue: 12   Pages: 1905-1910.   
- 2011, Palumbo, J. D.; O'Keeffe, T. L.; Vasquez, S. J.; et al., Isolation and identification of ochratoxin A-producing Aspergillus section Nigri strains from California raisins. LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY  Volume: 52   Issue: 4   Pages: 330-336.
- 2011, Hondrodimou, O.; Kourkoutas, Y.; Pan Z.agou, E., Efficacy of natamycin to control fungal growth in natural black olive fermentation. FOOD MICROBIOLOGY  Volume: 28   Issue: 3   Pages: 621-627.
- 2010, Cakir, Ayse; Ozmihci, Serpil; Kargi, Fikret, Comparison of bio-hydrogen production from hydrolyzed wheat starch by mesophilic and thermophilic dark fermentation. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY  Volume: 35   Issue: 24   Pages: 13214-13218.
- 2010, Ntougias, Spyridon; Kavroulakis, Nektarios; Papadopoulou, Kalliope K.; et al.Characterization of cultivated fungi isolated from grape marc wastes through the use of amplified rDNA restriction analysis and sequencing. JOURNAL OF MICROBIOLOGY  Volume: 48   Issue: 3   Pages: 297-306.
- 2010, Lorena Ponsone, Maria; Laura Chiotta, Maria; Combina, Mariana; et al., Natural Occurrence of Ochratoxin A in Musts, Wines and Grape Vine Fruits from Grapes Harvested in Argentina TOXINS  Volume: 2   Issue: 8 Pages: 1984-1996.
- 2010, Karaca, Hakan; Velioglu, Y. Sedat; Nas, Sebahattin, Mycotoxins: contamination of dried fruits and degradation by ozone. TOXIN REVIEWS  Volume: 29   Issue: 2   Pages: 51-59.   
- 2010, Astoreca, A. L.; Barberis, C. L.; Magnoli, C. E.; et al., Aspergillus carbonarius growth and ochratoxin A production on irradiated dried grapes under different water activity and temperature conditions. WORLD MYCOTOXIN JOURNAL  Volume: 3   Issue: 2   Pages: 175-182.
- 2010, Senyuva, Hamide Z.; Gilbert, John, Immunoaffinity column clean-up techniques in food analysis: A review. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES  Volume: 878   Issue: 2   Special Issue: SI   Pages: 115-132.
- 2010, Lorena Ponsone, Maria; Laura Chiotta, Maria; Combina, Mariana; et al., Natural Occurrence of Ochratoxin A in Musts, Wines and Grape Vine Fruits from Grapes Harvested in Argentina TOXINS  Volume: 2   Issue: 8  Pages: 1984-1996.  
- 2010, Karaca, Hakan; Velioglu, Y. Sedat; Nas, Sebahattin, Mycotoxins: contamination of dried fruits and degradation by ozone. TOXIN REVIEWS  Volume: 29   Issue: 2   Pages: 51-59.  
- 2010, Astoreca, A. L.; Barberis, C. L.; Magnoli, C. E.; et al.Aspergillus carbonarius growth and ochratoxin A production on irradiated dried grapes under different water activity and temperature conditions. WORLD MYCOTOXIN JOURNAL  Volume: 3   Issue: 2   Pages: 175-182. 
- 2010, Senyuva, Hamide Z.; Gilbert, John, Immunoaffinity column clean-up techniques in food analysis: A review. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES  Volume: 878   Issue: 2   Special Issue: SI   Pages: 115-132.  
- 2010, Bao, Lei; Trucksess, Mary W.; White, Kevin D., Determination of Aflatoxins B-1, B-2, G(1), and G(2) in Olive Oil, Peanut Oil, and Sesame Oil. JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL  Volume: 93   Issue: 3   Pages: 936-942.  
- 2009, Oncel, S.; Vardar-Sukan, F., Photo-bioproduction of hydrogen by Chlamydomonas reinhardtii using a semi-continuous process regime. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY  Volume: 34   Issue: 18   Pages: 7592-7602.
- 2009, Bircan, Cavit, Incidence of ochratoxin A in dried fruits and co-occurrence with aflatoxins in dried figs. FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY  Volume: 47   Issue: 8   Pages: 1996-2001.  
- 2009, Iha, M. H.; Trucksess, M. W.; Tournas, V. H., Effect of processing on ochratoxin A content in dried beans FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT  Volume: 26   Issue: 10   Pages: 1389-1395.  
- 2009, Iha, Maria H.; Trucksess, Mary W.; Rader, Jeanne I., The fate of ochratoxin A in soy milk and bean curd (tofu) productions. Book Editor(s): Appell, M; Kendra, DF; Trucksess, MW Conference: Symposium Mycotoxin Prevention and Control in Agriculture Location: New Orleans, LA Date: APR 06-10, 2008. Sponsor(s): Amer Chem Soc, Div Agr & Food Chem. MYCOTOXIN PREVENTION AND CONTROL IN AGRICULTURE  Book Series: ACS Symposium Series   Volume: 1031   Pages: 59-68.
- 2009, Altiokka, Goksel; Can, Nafiz O.; Atkosar, Zeki; et al., Determination of Ochratoxin A in Turkish Wines JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS  Volume: 17   Issue: 6   Pages: 467-473.
- 2009, Bircan, Cavit., Incidence of ochratoxin A in dried fruits and co-occurrence with aflatoxins in dried figs FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY  Volume: 47   Issue: 8   Pages: 1996-2001.
- 2008, Taskin, Evrim; Stratilova, Eva, Polygalacturonases Produced Under Solid State and Submerged Fermentation Conditions by Two Strains of Aspergillus foetidus. TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI  Volume: 33   Issue: 4   Pages: 190-196.
- 2008, Karbancioglu-Gueler, Funda; Heperkan, Dilek, Conference: Natural occurrence of ochratoxin A in dried figs 3rd International Symposium on Recent Advances in Food Analysis Location: Prague, CZECH REPUBLIC Date: NOV 07-09, 2007. Sponsor(s): Inst Chem Technol Prague; Inst Food Safety; Int Assoc Environm Analyt Chem Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA  Volume: 617   Issue: 1-2   Pages: 32-36.
- 2008, Trucksess, M. W.; Scott, P. M., Mycotoxins in botanicals and dried fruits: A review. Conference: 12th IUPAC International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins Location: Sci & Technol Council Turkey, Istanbul, TURKEY Date: MAY 21-25, 2007. FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS  Volume: 25   Issue: 2   Pages: 181-192.   
- 2008, Karbancioglu-Gueler, Funda; Heperkan, Dilek, Natural occurrence of ochratoxin A in dried figs.Conference: 3rd International Symposium on Recent Advances in Food Analysis Location: Prague, CZECH REPUBLIC Date: NOV 07-09, 2007. Sponsor(s): Inst Chem Technol Prague; Inst Food Safety; Int Assoc Environm Analyt Chem ANALYTICA CHIMICA ACTA  Volume: 617   Issue: 1-2   Pages: 32-36.
- 2008, Kurtbay, Hayriye Mine; Bekci, Zehra; Merdivan, Melek; et al., Reduction of ochratoxin A levels in red wine by bentonite, modified bentonites, and chitosan JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY  Volume: 56   Issue: 7   Pages: 2541-2545.  
- 2008, Pereira, Ana Paula; Pereira, Jose Alberto; Bento, Albino; et al.,Microbiological characterization of table olives commercialized in Portugal in respect to safety aspects FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY  Volume: 46   Issue: 8   Pages: 2895-2902.
- 2007, Mycotoxins in botanicals and dried fruits: A review. Trucksess, M. W.; Scott, P. M. Conference: 12th IUPAC International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins Location: Sci & Technol Council Turkey, Istanbul, TURKEY Date: MAY 21-25, 2007.FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS  Volume: 25   Issue: 2   Pages: 181-192.  
- 2007, Aksoy, U.; Eltem, R.; Meyvaci, K. B.; et al., Five-year survey of ochratoxin A in processed sultanas from Turkey FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS  Volume: 24   Issue: 3   Pages: 292-296.
- 2007, Cavaliere, Chiara; Foglia, Patrizia; Guarino, Chiara; et al., Determination of aflatoxins in olive oil by liquid chromatography-tandem mass spectrometry ANALYTICA CHIMICA ACTA  Volume: 596   Issue: 1   Pages: 141-148.
- 2007, Ferracane, R.; Tafuri, A.; Logieco, A.; et al., Simultaneous determination of aflatoxin B-1 and ochratoxin A and their natural occurrence in Mediterranean virgin olive oil. FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS  Volume: 24   Issue: 2   Pages: 173-180.
- 2006, Goryacheva, I. Yu.; De Saeger, S.; Lobeau, M.; et al., Approach for ochratoxin A fast screening in spices using clean-up tandem immunoassay columns with confirmation by high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) ANALYTICA CHIMICA ACTA  Volume: 577   Issue: 1   Pages: 38-45.  
- 2006, Pascale, M.; Visconti, A., Immunoaffinity clean-up/fluorescence detection methods for mycotoxins. Book Editor(s): Barug, D; Bhatnagar, D; VanEgmond, HP; et al., Conference: 3rd World Mycotoxin Forum Location: Noordwijk, NETHERLANDS Date: NOV, 2005. Mycotoxin Factbook: Food & Feed Topics  Pages: 269-283  
- 2006, Ghitakou, S; Koutras, K; Kanellou, E; et al., Study of aflatoxin B-1 and ochratoxin A production by natural microflora and Aspergillus parasiticus in black and green olives of Greek origin. FOOD MICROBIOLOGY  Volume: 23   Issue: 7   Pages: 612-621.
- 2006, El Adlouni, Chakib; Tozlovanu, Marianne; Naman, Fatima; et al., Preliminary data on the presence of mycotoxins (ochratoxin A, citrinin and aflatoxin B1) in black table olives "Greek style" of Moroccan origin. Conference: Euro-Maghrebin Symposium on Biological Chemical Contaminants and Food Safety Location: Fez, MOROCCO Date: SEP 07-09, 2005. Sponsor(s): Fac Sci Dhar El Mehraz, Lab Agronm & Food Safety; High Sch Technol Fez; Natl High Sch Agron; UMR, Lab Chem Engn; CNRS, Lab Chem Engn; INPT, Lab Chem Engn; UPS, Lab Chem Engn; Fac Biol Agr & Environm Engn. MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH  Volume: 50   Issue: 6   Pages: 507-512.
- 2006, Bircan, C., Determination of aflatoxin contamination in olives by immunoaffinity column using high-performance liquid chromatography. JOURNAL OF FOOD QUALITY  Volume: 29   Issue: 2   Pages: 126-138.  
Books (4 entries)- 2004, Eltem, R., Aksoy,U., Meyvacı,B. (Editörler), 2004, Mikotoksinler Biyoteknolojisi: Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı Kitabı, ISBN: 9759855360-4, Tibyan Yayıncılık ve Matbaacılık ,İZMİR
- 2001, Eltem,R. Atık Sular ve Arıtım, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No.172, Ege Üniv. Matbaası, İzmir
- 2000, Özdemir,G., ve Eltem,R., Su ve Atıksuların Mikrobiyolojik İncelenmesi ve Arıtım Uygulamaları, E.Ü.Fen Fak.Kitaplar Serisi No:167, 214 sayfa Üniversiteliler Ofset, Bornova-İzmir,2000
- 1989, Tamer A.Üsame,Uçar Füsun,Ünver Ercan,Karaboz İsmail,Bursalıoğlu Mehlika,Oğultekin (Eltem) Rengin,3.ve 4.Sınıf Mikrobiyoloji Laboratuvar Kılavuzu,260 Sayfa,T.C.Anadolu Üniv.Eğitim,Sağlık ve Bilimsel Araş.Çalışmal.Vakfı Yayın1.,No:74,Eskişehir,1989.

Finished Research Projects (39 entries)- 2017, Ege Üniverssitesi Mühendislik Fakültesi BAP Projesi 14 MÜH-043 nolu proje. , Pınar Sözer, Rengin Eltem. Mikrobiyal Gübre Olarak Bacillus sp.’nin Üretimi İçin Kesikli ve Kesikli Beslemeli Biyoreaktör İşletim Biçimlerinin Karşılaştırılması.
- 2016, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 FBE 011 no’lu proje, Rengin Eltem, Ataç Uzel, Vedat Demir. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Arşiv Altyapı Projesi,
- 2015, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi BAP Projesi 13 MÜH- 04 nolu proje. , Pınar Sözer, Rengin Eltem. Mikrobiyal Gübre Olarak Fosfat Çözücü ve Azot Tespit Edici Bacillus Suşlarının İzole Edilerek Optimum Üretim Ortamı ve Koşullarının Belirlenmesi.
- 2015, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 14 FBE 002 nolu proje, Rengin Eltem, Ataç Uzel, Vedat Demir.Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çok Disiplinli Anabilim Dalları Altyapı Projesi,
- 2014, Ege Üniversitesi, EBİLTEM, BAP 2013 BİL 024, Can Uraz Kara, Rengin Eltem, Mikrobiyal gübre olarak Trichoderma citrinoviride (P18) mikropropagüllerinin kurutma ve biyoformülasyon optimizasyonu.
- 2013, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi BAP Projesi 11 MÜH- 062, Eltem, R., Gezgin, Y. Thermus oshimai DSMZ 12092’ye ait β-galaktosidaz enziminin transferaz aktivitesinin ve galaktooligosakkarit (GOS) oluşumunun incelenmesi,
- 2012, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, BAP 11MÜH04 nolu proje, Eltem, R., Gümüş, N. Endospor oluşturan bazı termofilik Bacillus izolatlarında α-galaktosidaz ve β-galaktosidaz enzimlerinin aktivitelerinin incelenmesi ile kısmi karakterizasyonu.
- 2012, Ege Üniversitesi, EBİLTEM, BAP 2010 BİL 014 , Eltem, R., Akbal, Z. Kolsal, F. Hidrolitik Enzim Aktivitesine Sahip Bazı Psikrotolerant Bacillus İzolatlarından Ticari Endospor Formülasyonlarının Hazırlanması.
- 2012, TÜBİTAK, 109M551 nolu proje, Eltem, R., Sargın, S., Sükan, F.V. Sözer, S., Maral, D. Biyokontrol Ajanı olarak Trichoderma Mikropropagüllerinin Üretimi İçin Optimum Koşulların Belirlenmesi
- 2011, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, BAP 2009 MÜH 076 nolu proje, Eltem,R., Gezgin,Y., Thermus oshimai’ye ait β-galaktosidaz gen bölgesinin PCR ile amplifikasyonu ve çoğaltılan bu bölgenin sekans analizi ile doğrulanması.
- 2010, SANAYİ PROJESİ, Eltem, R., Akbal, Z. Kolsal, F. Investigation of Hydrolytic Activity of Some Psychrotolerant Bacillus Strains and Preparation of Commercial Formulations of Strains with The Highest Activity
- 2010, Celal Bayar Üniversitesi, CBU/BAP 2008-080, Taşkın,E. Eltem,R., Gezgin,Y. İzolat Aspergillus section Nigri üyelerinin amplifiye edilmiş fragment uzunluğu polimorfizmi (AFLP) tekniği ile parmak izlerinin belirlenmesinde yöntem uyarlaması
- 2009, E.Ü Araştırma Projesi, Ertuğrul, F., Eden, E., Eltem,R., İmamoğlu,Ö. , Antibakteriyal madde içeren ve içermeyen cam iyonomer simanların plak ve tükürük mikrofloralarındaki mutans streptokoklar üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak çocuklarda incelenmesi.
- 2009, TÜBİTAK, TBAG-108T310 Nolu proje, Eltem, R., Sözer, P., Lüleci,İ. Bacillus suşlarında ve izolatlarında biyomedikal alanda önemli bazı enzimlerin taranması ve kısmi karakterizasyonu
- 2008, TÜBİTAK 104 0 135, Meyvacı, B., Aksoy,U., Eltem, R., Şen, F., Taşkın,E. Gezgin,Y., Babayiğit,İ. Çam fıstığı (Pinus pinea)’ nda Aflatoksin Oluşumu Üzerinde Araştırmalar.
- 2008, E.Ü Mühendislik Fakültesi, 05 MÜH 042 nolu Proje, Eltem, R., Taşkın, E., Katı Kültür Fermentasyon Yöntemiyle Penisilin üretiminin İncelenmesi.
- 2008, TÜBİTAK 105T128, Kalmış,E., Eltem,R., Işıloğlu,M., Solak,H., Kalyoncu,F.,Gezgin,Y., Muğla ilindeki Tricholoma caligatum populasyonlarının belirlenmesi ile invivo ve invitroda kültürel özelliklerinin açığa çıkarılması.
- 2008, TÜBİTAK, ÇAYDAG, 104 Y298 nolu proje, Azbar,N., Eltem, R. İki Aşamalı Reaktör Sistemlerinde Organik Kökenli Sanayi Atıklarından Hidrojen Üretimi
- 2008, TÜBİTAK TBAG 104 T 366, Azbar, N., Eltem,R. Zeytinyağı Karasuyunun Biyolojik Parçalanabilirliğinin Fizikokimyasal ve ileri Oksidasyon Prosesleri ile İyileştirilmesi
- 2007, Ege Üniversitesi , EBİLTEM, No: 2002BİL/032, ., Eltem, R., Sarıgül, N. Ateş, M., Çekirdeksiz üzümlerden izole edilmiş potansiyal okratoksijenik Aspergillus foetidus var. pallidus suşlarının okratoksin-A üretimlerinin incelenmesi .
- 2007, TÜBİTAK, TOVAG 104O339, Eltem,R., İmamoğlu,Ö. , Bağ ve Bahçe Toprakları ve Bitki Materyallerinden Kitosanaz Aktivitesine Sahip Bacillus Suşlarının İzolasyonu ve İdentifikasyonu.
- 2007, Ege Üniversitesi, EBİLTEM No: 2002/BİL/031, Eltem, R., Sarıgül, N. Ege Bölgesindeki Çeşitli Sıcak Su Kaynaklarından Thermus Genusu Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler Biyoloji Yöntemleri Kullanarak İdentifikasyonu.
- 2007, E.U. FP6-2004-ACC-SSA-2, No: 517941,, Vardar-Sukan,F., Gurel, A., Eltem, R., Gürhan, İ., Conk-Dalay,M., Bedir,E., Tanyolaç, B., Öngen, G. Aegean Centre of Excellence for Bioengineering and Biotechnology
- 2006, TÜBİTAK, 105 O 302 nolu proje, Köseoğlu Vural, İ., Aksoy, U, Eltem, R. , Kuru İncir (Ficus carica cv. Sarılop) Meyvelerinde Fumonisin Varlığının Araştırılması,
- 2006, Ege Üniversitesi, 2002/FEN-031 , Eltem,R., Kıraç,S., Kuru İncirlerden Potansiyel Okratoksijenik küflerin izolasyonu ve tanılanması ile incirlerde okratoksin A oluşumunu etkileyen faktörlerin Belirlenmesi.
- 2005, İzmir Çevre Vakfı Projesi, Eltem, R., İkizoğlu, E., Azbar, N., Hancıoğlu, S., Sarıgül, N. , Zeytin Karasuyunun Kimyasal ve Biyolojik Yöntemlerle Arıtımının İncelenmesi. Ege Üniversitesi-İzmir Çevre Vakfı
- 2005, Celal Bayar Üniversitesi Araştırma Projesi, No : 2002/5, Taşkın, E.Ö., Eltem,R., Aspergillus niger Gruba Ait Küf Suşlarının Pektinolitik Aktivitelerinin belirlenmesi
- 2004, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2002/MÜH/034, Eltem, R., Gezgin, Y., Ege Bölgesinde yetişen çeşitli salep (orkide) türleriyle mikoriza oluşturan fungusların izolasyonu ve identifikasyonu ile inokulant olarak kullanım olanaklarının incelenmesi.
- 2004, DPT, 1999-DPT 001 nolu Proje, Eltem, R., Aksoy,U., Altındişli, A., Ateş, M., Özer,B., Sarıgül, N. Çekirdeksiz Kuru üzümlerde Okratoksin–A Oluşumunun İncelenmesi ve Potansiyel Okratoksijenik Küflerin İzolasyonu ile İdentifikasyonu.
- 2003, TUBİTAK-TOGTAG-TARP 2574-9 Nolu Proje, Aksoy,U., Eltem, R., Meyvacı, B., Ateş, M., Kuru İncirlerde Okratoksin-A Oluşumunun İncelenmesi
- 2002, Çevre Bakanlığı Projesi, Eltem, R., Özdemir, G., Gezer, T. , Yuvarlak Çayın (Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi) Sürdürülebilir Kullanım İçin Eylem Planı Oluşturulması.
- 2002, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: l996 FEN 020, Eltem, R., Özdemir, G., Ateş, M., Petrokimya Endüstrisi Atıklarında Bulunan Yağların (Hidrokarbonların) Biyolojik Parçalanabilirliğinin Araştırılması.
- 2002, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: l999 BİL 021, Eltem, R., Sarıgül, N. Ateş, M. , Ege Bölgesindeki Çekirdeksiz Kuru Üzümlerde Okratoksin-A Oluşumunun İncelenmesi.
- 2000, BRITISH COUNCIL Science Partnerships Programme Project, Eltem, R., Williams, R.A.D. Sarıgül, N. ,“The Isolation, Identification, Molecular Biology and Applications of Thermophilic Bacteria from Hot Springs in Turkey”. EGE/ QUEEN MARY & WESTFIELD COLLEGE Üniversiteleri arasında,
- 2000, ÇEVRE BAKANLIĞI , Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No:97K-100020., Eltem, R., Özdemir, G., Gezer, T. , Sulak Alanların Yönetimi Projesi, Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi
- 2000, E.Ü.Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: l997/ÇSUM 001 ve İZSU tarafından desteklenmiştir, Eltem, R., Özdemir, G., Gezer,T., İzmir İli Şehir Şebeke Suyunun Mikrobiyolojik Kalitesi ile Yersinia enterocolitica ve Aeromonas hydrophila varlığının incelenmesi.
- 1999, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Proje No: ÇSUM 96/ 001. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eltem, R., Özdemir, G., Gezer, T. ,İzmir-Kemalpaşa Yöresinin Evsel ve Endüstriyel Atık sularını Taşıyan Nif Çayının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Olarak Bazı Kirlilik Parametrelerinin İncelenmesi.
- 1998, TÜBİTAK, YDABÇAG- 166 No’lu Proje., Karaboz, İ., Uçar, F., Eltem, R., Özdemir, G., Ateş, M., İzmir Körfezinde Patojen Mikroorganizmalar ve Bunların Yükünün ve Kaynaklarının Tesbiti
- 1996, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: 1991 DİŞ 013 Nolu Proje., Eronat, C., Eltem, R., Ertuğrul, F. Cam İyonomer Siman ve Amalgam Dolgu Maddelerinin Plak Mikroflorasındaki Streptococcus mutans Suşları Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması.
Memberships of Professional Associations (2 entries)- Biyologlar Derneği-İzmir.
- Biyoteknoloji Derneği-Ankara.
Granted Prizes (2 entries)- 2008, IV.Biyomühendislik Kongresi-'Gelecek İçin Biyoekonomi” Kategorisi- Poster Dalında Üçüncülük Ödülü
- 2003, “Ege Üniversitesi Proje Yarışması 2003” : “Tarımsal Bilimler” kategorisi birincilik ödülü
Patents (3 entries)- Başvuru no: 2015/16259, Sargın,S., Çoban I., Eltem R. Statik sıvı kültürde ve katı kültürde fungal üretimler için çok amaçlı entegre biyoreaktör sistemi, Ulusal Patent,
- Tescil no: US 9,551,012 B2 , Eltem R., Sargın S., Vardar­Sukan F., Sözer S. Production of Trichoderma citrinoviride micropropagules as a biocontrol agent by means of an economical process. Uluslararası patent
- Başvuru no: 2016/16216, Eltem R, Sözer Bahadır P., Organik Tarım İçin Mikrobiyal Gübre Olarak Bacillus subtilis Ege-B-26.1 Suşunun Üretim Optimizasyonu, Ulusal Patent,
Student's Completed Thesis (36 entries)- Doktora, 2017, Pınar Sözer, Mikrobiyal gübre olarak çeşitli Bacillus biyopreparatlarının optimum üretim koşulları ve performanslarının incelenmesi
- Yüksek Lisans, 2014, Elif Işıkçı, Sivrisinek mücadelesi için yeni Bacillus formülasyonlarının geliştirilmesi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2013, Can Uraz Kara “Mikrobiyal gübre olarak Trichoderma citrinoviride (P18) mikropropagüllerinin üretim, kurutma ve biyoformülasyon optimizasyonu ile performansının incelenmesi. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Born...
- Doktora, 2012, GEZGİN Yüksel, Thermus oshimai DSMZ 12092’ye ait β-galaktosidazın Kısmi Karakterizasyonu ile Transferaz Aktivitesinin Belirlenmesi ve β-galaktosidaz Geninin E. coli’de Klonlanması. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim ...
- Yüksek Lisans, 2012, SÖZER, Asiye Seçil, Biyokontrol Ajanı Olarak Trichoderma Mikropropagüllerinin Katı Kültür Fermentasyonu İle Üretim Optimizasyonu. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Bornova-İzmir
- Yüksek Lisans, 2012, MARAL, Derya, Biyokontrol Ajanı Olarak Trichoderma Mikropropagüllerinin Statik ve Derin Kültür Fermentasyonu ile Üretim Optimizasyonu. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Bornova-İzmir.
- Yüksek Lisans, 2012, GÜMÜŞ, Nazlı, Endospor Oluşturan Bazı Termofilik Bakteri İzolatlarında Alfa-Galaktosidaz ve Beta-Galaktosidaz Aktivitelerinin İncelenmesi İle Kısmi Karakterizasyonu. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Bornova...
- Doktora, 2011, AKBAL Zeynep, Bazı Psikrotolerant Bacillus İzolatlarında Çeşitli Hidrolitik Enzimlerin Taranması ve Yüksek Aktivite Gösteren İzolatların Pilot Ölçekte Spor Üretiminin Yapılması ve Biyoformülasyonu. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyo...
- Yüksek Lisans, 2010, SLEM Birkan,Bacillus İzolatlarının Fibrinolitik Enzim Aktivitesi Yönünden Taranması ve Enzimin Kısmi Karakterizasyonu. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR.
- Yüksek Lisans, 2010, KOLSAL Fulya, Psikrotolerant Bacillus İzolatları Tarafından Hidrokarbonların Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2009, LÜLECİ İrem, Bacillus Genusuna Ait Bakteri Suşlarının L-Asparajinaz Enzimi Aktivitesi Yönünden Taranması ve Enzimin Karakterizasyonu. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR.
- Yüksek Lisans, 2009, SÖZER Pınar, Bacillus Genusuna Ait Bakteri Suşlarında Alfa-L-Fukosidaz Enzim Aktivitesinin İncelenmesi ve Enzim Karakterizasyonu. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR.
- Doktora, 2008, IMAMOĞLU Özlem , Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Kitosanaz Aktivitesinin ve Antifungal Etkisinin Belirlenmesi E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR.
- Doktora, 2008, BİLGİN İsmet, Muğla İli ve Civarındaki Ektomikorizal Tricholoma caligatum Populasyonunun Toprak Mikroflorası İle Etkileşiminin İncelenmesi,E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Doktora, 2007, SARIGUL Nermin, Ege Bölgesi’ndeki Çeşitli Sıcak Su Kaynaklarından Thermus Genusu Bakterilerinin İzolasyonu, Moleküler Yöntemlerle İdentifikasyonu ve DNA Polimeraz Aktivitesinin Saptanması E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anab...
- Doktora, 2006, VURUŞANER KIRAÇ Selma , Kuru İncirlerden Potansiyel Okratoksijenik Küflerin İzolasyonu Ve Tanılanması ve Okratoksin A Üretimlerinin İncelenmesi E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR.
- Doktora, 2006, TAŞKIN Evrim , Aspergillus Niger Gruba Ait Çeşitli Küf Suşlarının Pektinolitik Aktivitelerinin Belirlenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, MANİSA.
- Yüksek Lisans, 2005, AKBAL Zeynep, Çekirdeksiz yaş ve kuru üzümlerde okratoksin-A üretimi için optimum koşulların belirlenmesi. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2005, SEYMAN Niyazi, İzmir-Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan Arıtma Çamurunun Katı Fermentasyon Prosesiyle Toprak Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı...
- Yüksek Lisans, 2005, HANCIOĞLU Senem, Zeytin Karasuyunun Arıtılmasında Kullanılabilecek Kimyasal ve Biyolojik Yöntemlerin İncelenmesi, E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2004, GEZGİN Yüksel, Ege Bölgesinde Yetişen Çeşitli Salep (Orkide) Türleri ile Mikoriza Oluşturan Fungusların İzolasyonu ve İdentifikasyonu ile İnokulant Olarak Kullanım Olanaklarının İncelenmesi. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknolo...
- Yüksek Lisans, 2003, PAŞAYEVA Pikehanım,Atıksularda Fosfor Giderimi yapan Bakterilerin İncelenmesi. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2003, YORGANCI Aynisa, İncir Üretiminde Temiz Erkek İncir (İlek) Meyvesi Elde Edilmesi Üzerinde Araştırmalar., İkinci Danışmanlık, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2002, PAZARBAŞI KAP Selda, Çekirdeksiz Üzümlerde Okratoksin-A Üreticisi Küflerin dağılımı Üzerine Nem ve Sıcaklığın Etkilerinin Araştırılması. E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Doktora, 2002, AŞKUN Tülin ,Çekirdeksiz Kuru Üzümlerden Potansiyel Okratoksijenik Küflerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu ile Bazı Okratoksijenik Türlerde Okratoksin-A Oluşumunun Zamana Bağlı Olarak Değişimin İncelenmesi Balıkesir Üniversitesi, Fen...
- Doktora, 2002, AŞKUN Tülin ,Çekirdeksiz Kuru Üzümlerden Potansiyel Okratoksijenik Küflerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu ile Bazı Okratoksijenik Türlerde Okratoksin-A Oluşumunun Zamana Bağlı Olarak Değişimin İncelenmesi Balıkesir Üniversitesi, Fen...
- Yüksek Lisans, 2001, TOPÇU Bekir, İzmir İli İçme Suyu Dağıtım Şebekesinin Güney Kaynaklarıyla Beslenen Kısmında Y.enterocolitica ve A.hydrophila Aranması, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2001, ÖZDEMİR CEYLANER Fidan, İzmir İli İçme Suyu Dağıtım Şebekesinin Kuzey Kaynaklarıyla Beslenen Kısmında Yersinia enterocolitica ve Aeromonas hydrophila Aranması, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2001, BOR Tarık, Çeşitli Üzüm İşletmelerinden Alınan çekirdeksiz Kuru Üzüm İşletmelerindeki Fungal Yükün ve Potansiyel Okratoksijenik Küflerin belirlenmesi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2000, SARIGÜL Nermin, Çekirdeksiz Kuru Üzümlerde Potansiyel Okratoksijenik Küflerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu. E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2000, ÖZKALE Evrim,Manisa ve İzmir Yöresindeki Bağların Okratoksijenik Küf Florasının İncelenmesi, 2.Danışmanlık, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
- Yüksek Lisans, 1999, TEKSOY KEMİKSİZ Arzu , Bursa İli İçme Suyu Şebekesinin Mikrobiyolojik olarak İncelenmesi ve Yersinia enterocolitica'nın Varlığının Araştırılması, E.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü Çevre Anabilim Dalı,Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 1998, VURUŞANER Selma , Aktif Çamurdaki Ağır Metallerin Mikroorganizmalar Yardımıyla Uzaklaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 1998, ÖZEKEN Ege Nurgül, Çeşitli Toprak Örneklerinden İzole Edilmiş Olan 2,4-Diklorofenoksiasetik Asidi Parçalayan Bakterilerin Karakteristikleri, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü.Fen Bilimleri Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Doktora, 1998, OZDEMIR Güven, Aktif Çamurda Flok Oluşturan Bakterilerde Ekzopolisakkarit Üretimi Üzerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi.E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Bornova-İZMİR.
- Yüksek Lisans, 1997, KOCAERLER Türkan,Şanlıurfa İlinde Kullanılan Çeşitli İçme Sularında Yersinia enterocolitica’ nın Aranması E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR