Akademik BilgilerH.ARMAĞAN ARICAN
DOÇENT
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: armaganarican@hotmail.com
- E-posta: h.armagan.arican@ege.edu.tr
- Telefon: 0 542 4217636, GSM
- Telefon: 0 (232)3434343 / 3270, İş Telefonu
Academic Degree Information- Yüksek Lisans: Ege, Türkiye, 1983
- Doktora: Ege, Türkiye, 1994
- Yardımcı Doçentlik: Ege, Türkiye, 1996
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, TIP, Türkiye, 1999

Research Interests- Radyasyon Onkolojisi (1013401)
Publications in Non-Indexed Journals (38 entries)- Ersin S, Arıcan A, Esassolak M, Menteş A. Dış safra yolları kanserlerinde brakiterapi. Deneysel Cerrahi 8 (2): 106-110, 2000.
- Gürdal P, Çankaya H, Arıcan A, Aydemir G, Yavuzer A, Öğüt F, Kesimli H. An outline of risk factors in oral carcinogenesis: a 10 year retrospective study. . Journal of B.U.ON. 4 : 425-29, 1999.
- Yalman D, Arıcan A, Karakoyun Ö, Karadoğan İ, Yürüt Denizli V, Esassolak M, Hardaroğlu A. Radical radiotherapy in advanced stage non-small cell lung cancer: evaluation of 332 cases. Journal of B.U.ON. 4 : 383-87, 1999.
- Esassolak M, Yalman D, Özsaran Z, Arıcan A, Haydaroğlu A. Postoperative adjuvant radiotherapy in stage IB carcinomas of uterine cervix. Radiography 4:41-7, 1998.
- Arican A, Özsaran Z, Yalman D, Anacak A, Haydaroğlu A. Postoperative brachytherapy in ear and ear lobe keloids: evaluation of four cases. Journal of BUON 3: 263-266, 1998.
- Arıcan A, Halilçolar H, Mir E. Kanserin tanı ve tedavisi. Manual for Cancer Registery Personnel-Kanser Kayıt Elemanları İçin El Kitabı- IARC Technical Report No.10. (Çeviri editörleri : G.Aydemir, A.Arıcan, F.Saçaklıoğlu, C.Fidaner), T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı, 1998, 4-53.
-  Arıcan A. Dil Kanserlerinde radyoterapi. Baş-Boyun Kanserleri, Tanı ve Tedavi . (Editör : A. Haydaroğlu), İzmir, 1997, 93 - 98.
- Arıcan A. Baş-boyun kanserlerinin etiyolojisi. Baş-Boyun Kanserleri, Tanı ve Tedavi . (Editör : A. Haydaroğlu), İzmir, 1997, 8-11.
- Esassolak M, Özkök S, Arıcan A, Duransoy A, Korkmaz E, Aydın A, Haydaroğlu A. Radikal Radyoterapi uygulanmış 251 küçük hücreli dışı akciğer kanserli vakanın geriye dönük değerlendirilmesi. Türk Onkoloji Dergisi 12(1): 44-48, 1997.
- Esassolak M, Aydın A, Özkök S, Korkmaz E, Arıcan A, Anacak Y, Özsaran Z, Haydaroğlu A. Postoperatif radyoterapi uygulanmış küçük hücreli dışı akciğer kanserli 47 olgunun değerlendirmesi. SSK Tepecik Hastahanesi Dergisi 6 (3): 212-216, 1997.
- Esassolak M, Özkök S, Arıcan A, Anacak Y, Olacak İ, Killi R, Haydaroğlu A. Anal kanal kanserlerinde 5-fluorourasil ile kombine eksternal radyoterapi ve brakiterapi: 7 olgunun sunumu. Türk Onkoloji Dergisi 12 (2): 8-11, 1997.
- - Aydemir G, Arıcan A, Kaya Ş, İşler N, Haydaroğlu A. İzmir Kanser İnsidansı ve Veri Toplama Projesi (İKİP) kapsamında toplanan EÜTF hastanesi kanser kayıt verilerinin değerlendirilmesi. Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu Kitabı (Editörler : A. Arıcan, G. Aydemir), İzmir, 1996, 10-14.
-  Esassolak M, Arıcan A, Özkök S, Duransoy A, Özsaran Z, Haydaroğlu A. İndüksiyon kemoterapisi ve radyoterapi uygulanmış 43 küçük hücreli akciğer kanserli vakanın değerlendirmesi. Türk Onkoloji Dergisi 11(4): 8-10, 1996.
- Arıcan A, Aydemir G, Demirtaş E, Çilingir E, Haydaroğlu A. İzmir Kanser İnsidansı ve Veri Toplama Projesi (İKİP) kapsamında toplanan EÜTF hastanesi çocukluk çağı (0-14 yaş) kanser verilerinin değerlendirilmesi Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu Kitabı (Editörler : A. Arıcan, G. Aydemir), İzmir, 1996, 21-26.
- Arıcan A, Aydemir G, Sarı A, Haydaroğlu A. İzmir Kanser İnsidansı ve Veri Toplama Projesi (İKİP) kapsamında toplanan EÜTF hastanesi meme kanseri verilerinin değerlendirilmesi Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu Kitabı (Editörler : A. Arıcan, G. Aydemir), İzmir, 1996, 10-14.
- Aydemir G, Arıcan A, Çilingir E, Haydaroğlu A. İzmir Kanser İnsidansı ve Veri Toplama Projesi (İKİP) kapsamında toplanan EÜTF hastanesi akciğer kanseri verilerinin değerlendirilmesi. Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu Kitabı (Editörler : A. Arıcan, G. Aydemir), İzmir, 1996, 27-32.
- Aydemir G, İşler N, Arıcan A, Kaya Ş. İzmir Kanser İnsidansı ve Veri Toplama Projesi (İKİP) kapsamında toplanan EÜTF hastanesi kanser kayıt verilerinin kalite kontrol sonuçlarının değerlendirmesi. Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu Kitabı (Editörler : A. Arıcan, G. Aydemir), İzmir, 1996, 10-14.
- Yalman D, Esassolak M, Aras A, Arıcan A, Anacak Y, Özkök S, Haydaroğlu A. Nazofarinks karsinomlarında neoadjuvan kemoterapi, eksternal ve intrakaviter radyoterapi. Türk Onkoloji Dergisi 11(3): 9-14,1996.
- Özkök S, Esassolak M, Göçen F, Yalman D, Arıcan A, Öniz H, Çetingül N, Vergin C, Haydaroğlu A. Santral sinir sistemi (SSS) proflaksisi amacıyla 1800 cGy ve 2400 cGy kraniyal radyoterapi uygulanan akut lenfoblastik lösemili vakalarda görülen SSS nüksleri v Türk Onkoloji Dergisi 11(2): 65-69,1996.
- Yalman D., Aras A., Esassolak M., Arıcan A., Anacak Y., Haydaroğlu A. Neoadjuvant chemotherapy, external radiotherapy and brachytherapy in nasopharingeal carcinoma : analysis of 19 cases. Balkan Congress of Oncology (Ed: G. Antypas), Monduzzi Editore S.p. (International Proceedings Division), Bologna, 1996,
-  Arıcan A., Aras A.B., Esassolak M., Özkök S., Haydaroğlu A. İnoperabl baş-boyun kanserlerinde cisplatin ile simultane hiperfraksiyone radyoterapi. Türk Onkoloji Dergisi 10(1): 11-14, 1995.
-  Özkök S, Aras A, Esassolak M, Arıcan A, Yalman D, Haydaroğlu A. İnopere küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde kemoterapi ile simultane hiperfraksiyone radyoterapi. Türk Onkoloji Dergisi 10 (4): 25-29, 1995
- 1995, Özkök S., Aras A.B., Esassolak M.A., Arıcan A.H., Yalman D., Haydaroğlu A. Hyperfractionated radiotherapy combined with simultaneous chemotherapy in inoperable non - small cell lung cancer: A pilot study. Monaldi Archives For Chest Disease 50 (6): 443-4
- Anacak Y., Arıcan A., Olacak İ., Olacak N., Özkök S.,Aras A., Haydaroğlu A. HDR jinekolojik brakiterapi uygulamalarında hasta ve aplikatör stabilizasyonunun değerlendirilmesi. IV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi Kitabı, İstanbul 1995, 277-280.
- Aras A.B., Esassolak M., Haydaroğlu A., Ölmezoğlu A., Arıcan A., Özkök S., Anacak Y. Postoperatif radyoterapi uygulanan malign gliomlarda prognozu etkileyen faktörler : 106 olgu. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 5 (2-3) : 164-170, 1995.
- Aras A.B., Yalman D., Esassolak M., Arıcan A., Aydın A., Haydaroğlu A. Radiotherapy in superior vena cava syndrome. Medical Journal of Ege University 5 (1-2) : 37-39, 1995.
- Aras AB, Arıcan A, Sabah D, Anacak Y, Yalman D, Haydaroğlu A. Lokal ileri evre yumuşak doku sarkomlarında eksternal radyoterapi, fonksiyon koruyucu cerrahi ve brakiterapi. Ege Tıp Dergisi 34(1-2): 81-84, 1995.
- Arıcan A., Anacak Y., Olacak İ., Olacak N., Demirbağ N., Haydaroğlu A. Jinekolojik endokaviter HDR brakiterapi uygulamalarında mesane dozlarının değerlendirilmesi. IV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi Kitabı, İstanbul 1995, sayfa 271-276.
- Esassolak M., Aras A.B., Haydaroğlu A., Arıcan A., Özkök S. Jinekolojik malignitelerde uygulanan pelvik-paraaortik lenfadenektomiler sonrasında gözlenen lenfokistler. Türk Onkoloji Dergisi 10(1): 32 -34, 1995.
- Aras A.B., Esassolak M., Haydaroğlu A., Ölmezoğlu A., Arıcan A., Özkök S., Anacak Y. Postoperatif radyoterapi uygulanan malign gliomlarda prognozu etkileyen faktörler : 106 olgu. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 5 (2-3) : 164-170, 1995.
- Özkök S., Esassolak M.A., Aras A.B., Arıcan H.A., Aydın A., Haydaroğlu A. İnoperabl küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde hiperfraksiyone radyoterapi ile birlikte sisplatin/etoposit uygulamasında tedavi toksisite ve tolerabilitesinin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 34 (3-4) : 221.114, 1995.
- Esassolak M, Arıcan A, Özkök S, Aras A, Olacak İ, Haydaroğlu A. EÜTF Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Jinekolojik Malignitelere Tedavi Yaklaşımı. Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 9, Sayı 1: 1511-1516, 1994
- Arıcan A, Aras A, Haydaroğlu A, Anacak Y, Esassolak M. Rosai-Dorfman Hastalığı (Bir olgu sunumu) İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt XXXI,Sayı 4:495-498,1993|
- Esassolak M, Aras A.B, Haydaroğlu A, Arıcan H.A, Özkök S. Jinekolojik Malignitelerde Radikal Histerektamiye Ek Olarak Uygulanan Pelvik-paraaortik Lenfadenektomiler Sonrası Oluşan Lefokistler : Ege Tıp Dergisi 33(3): 1993
- Esassolak M, Aras AB, Haydaroğlu A, Özkök S, Arıcan A, Yalman D. Radiotherapy combined with 5-fluorouracil in inoperable cervix carcinoma. Medical Journal of Ege University, 3 (3-4): 97-100, 1993.
- Haydaroğlu A, Aras a B, Esassolak M, Arıcan H.A, Erhan Y, Çopanoğlu R. Endometriumun Tipik Adenokorinamları Hariç Diğer Histolojik Tiplerdeki Endometrial Kanserlerin Değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 30(3): 363-65 1991.
- Haydaroğlu A, Aras A.B, Arıcan H.A, Yalman D. Radiotherapy in Lung Cancer. Medical Journal of Ege University Vol 1. Number H, 158-161, 1991
- Haydaroğlu A, Aras A.B, Arıcan H.A. Meme Kanserlerinde Uygulanan Radyoterapinin Akciğer Üzerine Etkisi. Ege Tıp Dergisi 30, (4) : 471-474, 1991

International Conference Proceedings (21 entries)- 18- Gürdal P, Çankaya H, Arıcan A, Aydemir G, Yavuzer A, Öğüt F, Kesimli H. An outline of risk factors in oral cacerogenesis: 10 year retrospective study. 2nd Balkan Congress of Oncology, 10-14 September 1998, İzmir, Turkey.
- 19- Yalman D. Arıcan A, Karakoyun Ö, Karadoğan İ, Yürüt Denizli V, Haydaroğlu A. Radical radiotherapy in advanced stage non-small cell lung cancer: Evaluation of 332 cases. 2nd Balkan Congress of Oncology, 10-14 September 1998, İzmir, Turkey
- Arıcan A, Özsaran Z, Yalman D, Esassolak M, Özkök S, Haydaroğlu A. HDR brachytherapy in ear and ear lobe keloids : 4 case reports. Annual GEC-ESTRO Brachytherapy Meeting, 5-7 May 1997, Stockholm, Sweden
- Özkök S, Yalman D, Özsaran Z, Arıcan A, Anacak Y, Esassolak M, Haydaroğlu A. HDR intraluminal brachytherapy for esophageal cancer. Annual GEC-ESTRO Brachytherapy Meeting, 5-7 May 1997, Stockholm, Sweden
- Özkök S, Özsaran Z, Yalman D, Arıcan A, Ölmezoğlu A, Esassolak M, Anacak Y, Haydaroğlu A: Postoperative radioyherapy in endometrial cancer: analysis of 325 cases. ECCO-9, 14-18 September 1997, Hamburg, Germany
- Özsaran Z, Özkök S, Anacak Y, Yalman D, Korkmaz E, Arun S, Arıcan A, Haydaroğlu A: The factors which influence the cosmetic outcome in breast cancer patients after conservative surgery and radiotherapy. ECCO-9, 14-18 September 1997, Hamburg, Germany.
- B. Baltalarlı, A. Haydaroğlu, Z. Özsaran, A. Aydın, M. Esassolak, Y. Anacak, A. Arıcan, N. Demirbağ: Radiotherapy in supraglottic larengeal carcinoma patients. 15th Annual ESTRO Meeting, 23-26 September 1996, Vienna, Austria .
- Özkök S., Esassolak M., Arıcan A., Moğulkoç N., Anacak Y., Ölmezoğlu A., Haydaroğlu A. Palliative endobronchial brachytherapy in lung cancer. 15th Annual ESTRO Meeting, 23-26 September 1996, Vienna, Austria .
- Özkök S., Yalman D., Aydın A., Arıcan A., Esassolak M., Haydaroğlu A. Hyperfractionated radiotherapy combined with simultaneous chemotherapy in inoperable non-small cell lung cancer : A pilot study. 21th Congress of the Society for Medical Oncology. November 1-5 , 1996, Vienna, Austria
- Yalman D., Aras A., Esassolak M., Arıcan A., Anacak Y., Haydaroğlu A. Neoadjuvant chemotherapy, external radiotherapy and brachytherapy in nasopharingeal carcinoma : analysis of 19 cases. Balkan Congress of Oncology, July 3-7, 1996, Athens, Greece.
- Z. Özsaran, M. Esassolak, B. Baltalarlı, A. Aydın, A. Arıcan, D. Yalman, Y. Anacak, A. Haydaroğlu: Palliative radiotherapy in the patients with bone metastases: a randomised study of different schedules of fractionation and doses of radiotherapy. 15th Annual ESTRO Meeting, 23-26 September 1996, Vienna, Austria
- Anacak Y., Arıcan A., Yalman D., Haydaroğlu A. Interstitial HDR brachythrerapy boost in breast cancer patient with high risk of local recurrence. European School of Oncology Course : 5-7 November 1995, Ankara
- Arıcan A., Ozler S., Alaluf A., Haydaroğlu A., Yalman D., Esassolak M. Episcleral radioactive plaque treatment in uveal malignant melanomas. 8th International Brachytherapy Conference, 25-28 November 1995, Nice, France
- Haydaroğlu A., Ozkok S., Anacak Y., Mogulkoc N., Arıcan A., Esassolak M. Endobronchial brachytherapy in lung cancer. 8th International Brachytherapy Conference, 25-28 November 1995, Nice, France.
- Yalman D., Aras A.B., Esassolak M., Arıcan A., Anacak Y., Özsaran Z., Haydaroğlu A. Brachytherapy in nasopharyngeal cancer. 8th International Brachytherapy Conference, 25-28 November 1995, Nice, France.
- Özkök S., Arıcan A., Yalman D., Özsaran Z., Aras A.B., Haydaroğlu A. Combined hyperfractionated radiotherapy and cisplatin/etoposid in inoperable non-small cell lung cancer. Tolerability and toxicity. International Congress for Lung Cancer, 22-26 June 1994, Athens, Greece, 1994.
- Anacak Y, Arıcan A, Olacak İ, Olacak N, Yalman D, ARAS AB,Haydaroğlu A. Evaluation of Bladder Doses in Gynecologic HDR Endocavitary Brachytherapy. 6EC-ESTRO Breahytherapy meeting,Linz,1994.
- Aras A, Sabah D, Arıcan A, Yalman D, YüceTürk G, Haydaroğlu A, Conservative Surgery and Brachytherapy in Locally advanced Soft tissue sarcamos.GEC-ESTRO Brachytherapy meeting,Line,1994.
- 1994, Arıcan A, Anacak Y, Olocak İ, Olacak N, Özkök S, Aras A, Haydaroğlu A. Evalauation of Patient and Applicator Stabilization in HDR Gynecol Brachytherapy.GEC-ESTRO Brachytherapy
- Özkök S., Arıcan A., Aras A.B., Haydaroğlu A., Anacak Y. Control of the emesis during hyperfractionated radiotherapy combined with chemotherapy regimen containing cisplatinum. 4th International symposium Supportive Care in Cancer 24-27 February 1993, St. Gallen, Switzerland.
- Esassolak M, Haydaroğlu A, Aras A.B, Yalman D. Radiotherapy Combined With 5-FV in Inoperabl Cervix Carcinomas. Estro 11. Annual Meeting, Malmö, Sweden, 1992. Poster.

National Conference Proceedings (65 entries)- Yalman D, Arıcan A, Karakoyun Ö, Karadoğan İ, Yürüt Denizli V, Haydaroğlu A. İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde radikal radyoterapi: 332 olgunun değerlendirilmesi. III. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 11-14 Ekim 1998, İstanbul.
- Arıcan A, Özkök S, Göçen F, Aydın A, Aras A, Esassolak M, Haydaroğlu A. Postoperatif radyoterapi uygulanmış rektum karsinomlu 126 olgunun değerlendirilmesi. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- Anacak Y, Ölmezoğlu A, Karadoğan İ, Arıcan A, Esassolak M, Haydaroğlu A. Jinekolojik brakiterapi uygulamalarında rektum ve mesane dozları: 520 uygulamanın değerlendirilmesi. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya
- Anacak Y, Özsaran Z, Özkök S, Arıcan A, Yalman D, Haydaroğlu A. Meme koruyucu cerrahi sonrası yüksek lokal yineleme riski bulunan meme kanserlerinde HDR brakiterapi boostu : 27 olgunun değerlendirmesi. 4. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir
- Esassolak M, Özkök S, Duransoy A, Arıcan A, Yalman D, Özsaran Z, Aras A, Haydaroğlu A. Yumuşak doku sarkomlarında radyoterapi: 99 olgunun analizi. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- Haydaroğlu A, Özkök S, Özsaran Z, Arıcan A, Korkmaz E, Esassolak M, Anacak Y, Yalman D, Karadoğan İ, Aras A. Konservatif cerrahi uygulanan erken evre meme kanserlerinde postoperatif radyoterapi. 4. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir
- Özkök S, Anacak Y, Arıcan A, Moğulkoç N, Göçen F, Özsaran Z, Yalman D, Aras A, Haydaroğlu A. Akciğer kanserlerinde endobronşial brakiterapi : 104 olgunun değerlendirilmesi. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya
- Özkök S, Arıcan A, Aras A, Özsaran Z, Ölmezoğlu A, Esassolak M, Anacak Y, Haydaroğlu A. Endometrium kanserlerinde postoperatif radyoterapi: 324 olgunun değerlendirilmesi. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- Özkök S, Arıcan A, Karadoğan İ, Arun S, Esassolak M, Yalman D, Özsaran Z, Anacak Y, Aras A, Haydaroğlu A. Radikal cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan 840 meme karsinomlu olgunun değerlendirmesi. 4. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir
- Özkök S, Arıcan A, Korkmaz E, Yalman D, Anacak Y, Özsaran Z, Esassolak M, Aras A, Haydaroğlu A. Bilateral meme karsinomlarında radyoterapi. 4. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir.
- Özsaran Z, Özkök S, Anacak Y, Korkmaz E, Arun A, Arıcan A, Yalman D, Haydaroğlu A. Konservatif cerrahi uygulanan meme kanserlerinde kozmetik sonuçları etkileyen faktörler. 4. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir.
- Esassolak M, Özkök S, Duransoy A, Arıcan A, Yalman D, Özsaran Z, Aras A, Haydaroğlu A. Yumuşak doku sarkomlarında radyoterapi: 99 olgunun analizi. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- Arıcan A, Özkök S, Göçen F, Aydın A, Aras A, Esassolak M, Haydaroğlu A. Postoperatif radyoterapi uygulanmış rektum karsinomlu 126 olgunun değerlendirilmesi. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- Özkök S, Arıcan A, Aras A, Özsaran Z, Ölmezoğlu A, Esassolak M, Anacak Y, Haydaroğlu A. Endometrium kanserlerinde postoperatif radyoterapi: 324 olgunun değerlendirilmesi. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- Anacak Y, Ölmezoğlu A, Karadoğan İ, Arıcan A, Esassolak M, Haydaroğlu A. Jinekolojik brakiterapi uygulamalarında rektum ve mesane dozları: 520 uygulamanın değerlendirilmesi. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- Özkök S, Anacak Y, Arıcan A, Moğulkoç N, Göçen F, Özsaran Z, Yalman D, Aras A, Haydaroğlu A. Akciğer kanserlerinde endobronşial brakiterapi : 104 olgunun değerlendirilmesi. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- Esassolak M., Arıcan A., Özkök S., Anacak Y., Aydın A., Haydaroğlu A. Anal kanal kanserlerinde 5-FU ile kombine eksternal radyoterapi ve yüksek doz hızlı brakiterapi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- Esassolak M., Özkök S., Aydın A., Duransoy A., Korkmaz E., Aras A., Arıcan A., Anacak Y., Haydaroğlu A. Radikal radyoterapi uygulanmış 304 küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgunun değerlendirilmesi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- Anacak Y., Aydın A., Olacak İ., Esassolak M., Yalman D., Göçen F., Arıcan A., Haydaroğlu A. Stepping-source dozimetri sistemi implantlarında doz-volüm analizi ve Paris sistemi ile karşılaştırılması. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996 , Ürgüp
- Aras A.B., Esassolak M., Ölmezoğlu A., Arıcan A., Özkök S., Anacak Y., Haydaroğlu A. Malign gliomlarda postoperatif radyoterapi : 106 olgunun değerlendirilmesi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- Arıcan A., Aydemir G., Demirtaş E., Çilingir E., Haydaroğlu A. İzmir kanser insidansı ve veri toplama projesi (İKİP) kapsamında toplanan EÜTF Hastanesi çocukluk çağı (0-14 yaş) kanser verilerinin değerlendirilmesi Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu, 7-8 Mart 1996, İzmir
- Aydemir G., Arıcan A., Çilingir E., Haydaroğlu A. İzmir kanser insidansı ve veri toplama projesi (İKİP) kapsamında toplanan EÜTF Hastanesi akciğer kanseri verilerinin değerlendirilmesi. Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu, 7-8 Mart 1996, İzmir.
- Aydemir G., Arıcan A., Kaya Ş., İşler N., Haydaroğlu A. İzmir kanser insidansı ve veri toplama projesi (İKİP) kapsamında toplanan EÜTF Hastanesi kanser kayıt verilerinin değerlendirilmesi. Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu, 7-8 Mart 1996, İzmir.
- Aydemir G., İşler N., Arıcan A., Kaya Ş., Haydaroğlu A. İzmir kanser insidansı ve veri toplama projesi (İKİP) kapsamında toplanan EÜTF Hastanesi kanser kayıt verilerinin kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu, 7-8 Mart 1996, İzmir.
- Aydın A., Özsaran Z., Anacak Y., Esassolak M., Özkök S., Arıcan H.A., Haydaroğlu A. Akciğer kanserlerine bağlı beyin metastazlarında radyoterapi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- Baltalarlı B., Haydaroğlu A., Özsaran Z., Aydın A., Esassolak M., Yalman D., Ölmezoğlu A., Demirbağ N., Arıcan A. Supraglottik larenks kanserlerinde postoperatif radyoterapi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- Demirbağ N., Aras A., Arıcan A., Esassolak M., Baltalarlı B., Yalman D., Haydaroğlu A. İleri evre baş ve boyun kanserlerinde simultane kemoterapi ve radyoterapi sonuçları. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- Esassolak M., Arıcan A., Özkök S., Duransoy A., Özsaran Z., Haydaroğlu A. İndüksiyon kemoterapisi ve radyoterapi uygulanmış 43 küçük hücreli akciğer kanserli olgunun değerlendirmesi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- Esassolak M., Aydın A., Özkök S., Korkmaz E., Arıcan A., Aras A., HAydaroğlu A. Postoperatif radyoterapi uygulanmış akciğer kanserli 47 olgunun değerlendirmesi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- Haydaroğlu A., Özkök S., Özsaran Z., Baltalarlı B., Esassolak M., Arıcan A., Aras A., Korkmaz E., Aydın A. Kısıtlı cerrahi uygulanan erken evre meme kanserlerinde postoperatif radyoterapi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp
- Özkök S., Anacak Y., Arıcan A., Esassolak M., Moğulkoç N., Ölmezoğlu A., Aydın A., Aras A., Haydaroğlu A. Akciğer kanserlerinde endobronşial radyoterapi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp
- Özsaran Z., Esassolak M., Aydın A., Baltalarlı B., Anacak Y., Arıcan A., Haydaroğlu A. Kemik metastazlarında palyatif radyoterapi : Radyasyon doz ve fraksiyonunun randomize edildiği bir çalışma II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- Yalman D., Aras A., Arıcan A., Esassolak M., Anacak Y., Özsaran Z., Haydaroğlu A. Nazofarinks karsinomunda HDR brakiterapi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp
- Yalman D., Esassolak M., Aras A., Arıcan A., Demirbağ N., Haydaroğlu A. Nazofarenks karsinomlarında neoadjuvan kemoterapi : 19 olgunun analizi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp
- Yalman O., Tokat Y., Günhan I., Arıcan A. Meme karsinomlu olgularda intratorasik metastazların radyografik paternleri. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.
- Yalman D., Aras A.B., Esassolak M., Arıcan A., Demirbağ N., Haydaroğlu A. Nazofarinks karsinomlarında neoadjuvant kemoterapi. XI. Ulusal Kanser Kongresi 29 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya.
- Aras A., Esassolak M., Anacak Y., Özkök S., Arıcan A., Haydaroğlu A. Nüks beyin tümörlerinde interstisyel HDR brakiterapi. XI. Ulusal Kanser Kongresi 29 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya.
- Aras A., Haydaroğlu A., Esassolak M., Ölmezoğlu A., Özkök S., Arıcan A. Post-operatif radyoterapi uygulanmış malign gliom olgularımızın değerlendirilmesi. XI. Ulusal Kanser Kongresi 29 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya.
- Arıcan A., Özler S., Alaluf A., Haydaroğlu A., Aras A., Özkök S. Uveal malign melanomlarda episkleral radyoaktif plak tedavisi. XI. Ulusal Kanser Kongresi 29 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya.
- Özkök S., Aras A.B., Esassolak M., Arıcan A., Özsaran Z., Haydaroğlu A. Özefagus tümörlerinde endoluminer radyoterapi. XI. Ulusal Kanser Kongresi 29 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya
- Özkök S., Moğulkoç N., Aras A.B., Arıcan A., Anacak Y., Haydaroğlu A. Akciğer kanserlerinin palyatif tedavisinde endobronşial radyoterapi. XI. Ulusal Kanser Kongresi 29 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya.
- Kanat Y., Arıcan A., Aras A.B., Haydaroğlu A. Miks fotonda enerji tayini. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-19 Mayıs 1994, İzmir.
- Aras A.B., Arıcan H.A., Demirbağ N., Haydaroğlu A. Meme kanserlerinde risk faktörleri : 485 olgunun değerlendirilmesi . Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi , 17-18 Kasım 1994, İstanbul.
- Aras A.B., Sabah D., Arıcan A., Anacak Y., Haydaroğlu A. Lokal ileri evre yumuşak doku sarkomlarında eksternal radyoterapi, fonksiyon koruyucu cerrahi ve brakiterapi. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-19 Mayıs 1994, İzmir
- Arıcan A., Aras A., Esassolak M., Özsaran Z., Demirbağ N., Haydaroğlu A. İnoperabl baş-boyun kanselerinde cis-platin ile kombine hiperfraksiyone radyoterapi uygulamasında akut toksisite ve tedavi tolerabilitesi. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-19 Mayıs 1994, İzmir.
- Arıcan A., Aras A., Esassolak M., Yalman D., Aydın A., Haydaroğlu A. İnoperabl baş-boyun kanserlerinde cis-platin ile simultane hiperfraksiyone radyoterapi sonuçları : Tümör yanıtı ve kısa süreli sağkalım. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-19 Mayıs 1994, İzmir.
- Esassolak M., Aras A.B., Özsaran Z., Özkök S., Arıcan A., Haydaroğlu A. Evre IB serviks kanserinde postoperatif radyoterapinin yeri ve prognostik faktörler. IV. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 6-11 Kasım 1994, Antalya.
- Esassolak M., Arıcan A., Özkök S., Aras A., Haydaroğlu A. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde jinekolojik malignitelere intrakaviter tedavi yaklaşımı. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-19 Mayıs 1994, İzmir.
- Esassolak M., Özsaran Z., Arıcan A., Özkök S., Aras A., Haydaroğlu A. Postoperatif radyoterapi uygulanmış evre I-B serviks kanserli 96 olgunun değerlendirilmesi. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-19 Mayıs 1994, İzmir.
- Haydaroğlu A., Özsaran Z.., Özkök S., Baltalarlı B., Aras A.B., Arıcan H.A. Konservatif cerrahi uygulanan meme kanserlerinde radyoterapi : 78 olgunun analizi. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-19 Mayıs 1994, İzmir.
- Esasolak M, Anacak Y, Arıcan A, Aras A, Özkök S. EÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD'da Jinekolojikmalignitelere endokaviter tedavi yaklaşımı.Haluk Sağlar Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu,Ankara,1993 (Poster).
- Haydaroğlu A., Baltalarlı B., Anacak Y., Aras A.B., Arıcan A. Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında radyoterapi sonuçlarımız. X. Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.
- Haydaroğlu A., Baltalarlı B., Arıcan A., Özsaran Z., Özkök S., Memiş A., Aras A.B., Üstün E.E. Konservatif cerrahi sonrası uygulanan radyoterapinin meme üzerine etkileri. I. Meme Hastalıkları Kongresi 11-13 Kasım 1993, İzmir.
- Haydaroğlu A., Özsaran Z., Aras A.B., Arıcan A. Özefagus kanserlerinde radyoterapi (56 olgunun analizi). X. Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs, 1993 İstanbul
- Haydaroğlu A., Özsaran Z.., Arıcan A., Özkök S., Baltalarlı B., Aras A. Konservatif cerrahi uygulanan meme kanserlerinde radyoterapi : 60 olgunun analizi. I. Meme Hastalıkları Kongresi, 11-13 Kasım 1993, İzmir.
- Özkök S., Arıcan A., Haydaroğlu A., Aras A.B., Anacak Y. Radyoterapi ile simultane kemoterapi uygulamasında ortaya çıkan emesis kontrolünde ondansetron'un değeri. X. Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993, İstanbul
- Anacak Y, Arıcan A, Olacak İ, Olacak N, Demirbağ N, Haydaroğlu A. Jinekolojik Endokaviter HDR Brakiterapi uygulamalarında mesane dozlarının Değerlendirilmesi.4.Medikal Fizik Kongresi,İstanbul,1993.(Poster).
- Aras A, Aydın A, Anacak Y, Haydaroğlu A, Arıcan A, Özsaran Z, Erkek Meme Kanserlerinde Radyoterapi 21 Olgunun Analizi 1.Ulusal Meme Kongresi, İzmir, 1993, Poster
- Haydaroğlu A.Özcan Z, Arıcan A,Özkök S,Baltalılar B, Aras A. Kanservatif Cerrahi Uygulanan Meme Kanserlerinde Radyoterapi 1.Ulusal Meme Kongresi, İzmir, 1993, Poster.
- Arıcan H.A, Haydaroğlu A, Aras A.B, Anacak Y. Rosai-Dorfman Hastalığı. (Bir Olgu sunumu) 13.Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 1992, Poster
- Aras A.B, Esassolak M, Haydaroğlu A, Demir N, Özkök S. Jinekoloji Melignitelerde histerektomiye ek palvik paraaortik lenfadenektomi sonrası Lenfokistler.13.Ulusal Radyoloji Kongresi,İzmir,1992 (Poster).
- Haydaroğlu A, Özkök S, Aras A.B, Arıcan H.A, Özsaran Z. Kanvaniyonel Cerrahi Uygulanan Meme Kanserlerinde erken sonuçlarımız.13. Ulusal Radyoloji Kongresi,İzmir,1992 (Poster).
- Haydaroğlu A, Arıcan H.A, Esassolak M, Erhan Y, Çopanoğlu R, Endometriumun Tipik Adenokarsinomları Hariç Diğer Histolojik Tiplerdeki Korpus Kanserlerinin İrdelenmesi IX.Ulusal Kanser Kongresi, İzmir, 1991 (Poster).
- Haydaroğlu A, Arıcan H.A, Esassolak M. Korpus Kanserli Olguların İrdelenmesi. II. Jinekolojik Onkoloji Kongresi İstanbul, 1990 (Poster)
- Haydaroğlu A, Arıcan Ha, Aras AA. EÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD'da Tedavi Gören Serviks Kanserlerinin İrdelenmesi. II.Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, 1990, (Poster)

Memberships of Professional Associations (6 entries)- ASTRO, American Society for Therapeutic Radiology and Oncology
- Balkan Union of Oncology (Kurucu üye).
- ESTRO (European Soceity for Theureupetic Radiology and Oncology).
- İzmir Meme Hastalıkları Derneği (Kurucu üye)
- Radyasyon Onkolojisi Derneği
- Türk Onkoloji Derneği