Akademik BilgilerFATMA SİBEL ALPER
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: fatma.sibel.alper@ege.edu.tr
- Telefon: 388 14 15 , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1984
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1990
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1991
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Dermatoloji, Türkiye, 2000

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Profesör, 2000-
- Doçent, 1993-
- Yardımcı Doçent, 1991-
- Dermatoloji Anabilim Dalı Alerji Laboratuvarı Sorumluluğu, 1991-
Other Professional Activities (14 entries)- Yeni Eğitim Programına hazırlık çalışmaları koordinatörlüğü, 2002-In Progress
- Üniversitem Projesi, Çalışma Grup Başkanlığı, 2002-In Progress
- İlaç erüpsiyonları konsey üyeliği, 2001-In Progress
- HIV/AIDS konsey üyeliği, 2000-In Progress
- III. Ege Dermetoimmunoloji Simpozyumu sekreterliği, 2000
- AIDS Danışma Kurulu Üyeliği, 2000-In Progress
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Eğitimi Dahili Bilimler Koordinatörlüğü, 2000-In Progress
- EÜTF Öğrenciler için Sosyal Dayanışma Derneği üyeliği, 2000-In Progress
- Türkiye Klinikleri hakemliği, 1999-In Progress
- SSK İzmir Eğitim Hastanesi Dergisi Yayın kurulu üyeliği, 1999-In Progress
- 17. Ulusal Dermatoloji Kongresi sekreterliği, 1998
- Türkiye Dermatoveneroloji Derneği Bilimsel Kurul Üyeliği, 1998-In Progress
- II. Ege Dermatoimmunloji Simpozyumu sekreterliği, 1997
- I Ege Dermatoimmunoloji Simpozyumu sekreterliği, 1995
Research Interests- Dermatoloji (1011500)
Indexed Journal Publications (8 entries)- Ceylan C, Öztürk G, Alper S: Non-Melanoma Skin Cancers between the Years of 1990 and 1999 in İzmir, Turkey: Demographic and Clinicopathological Characteristics. The Journal of Dermatology, Vol.30: 1-999, 2003
- Duman S, Toz H, Asci G, Alper S, Ozkahya M, Unal I, Celik A, Ok E, Basci A.Successful treatment of post-transplant Kaposi's sarcoma by reduction of immunosuppression. Nephrology Dialysis Transplantation, 17 (5): 892-896 MAY 2002
- Ceylan C, Erboz S, Özdemir F, Alper S: Topical photodynamic therapy in intraepidermal epitheliomas. JEADV, (16): 292-294,.2002
- Ceylan C, Alper S, Kılınç I. Leser-Trelat Sign. Int J Dermatol 2002 Oct: 41(10): 687-688
- Özdemir F, Erboz S, Ünal İ, Alper S, Aytimur D, Özol A, Aytimur M: A generalised trichophyton rubrum infection in a case of pemphigus vulgaris. JEADV, 14, 2000, 228-230.
- İlgenli T, Varol A, Alper S, Kandemir S: Periodontal lesions in lipoid proteinosis. Periodontal Clinical Investigations, 21 (1), 21-23, 1999.
- Alper S, Özdemir F, Ünal İ, Öztürk G, Kandiloğlu G, Kazandı AC, Özkara G, Erboz S: Coexistance of generalized morphea and lichen sclerosus et atrophicus (in the same lesion).JEADV, 8: 150-152, 1997.
- Çalışkan MK, Türkün M, Alper S: Allergy to sodium hypochloride during root canal therapy: a case report. International Endodontic Journal: 27(3):163-167, 1994

Publications in Non-Indexed Journals (64 entries)- 68- Ünal İ, Özdemir F, Kazandı AC, Alper S, Yazkan F: Deri Tüberkülozu: 18 Yıllık Retrospektif Değerlendirme. Türkderm, 37(1): 32-36, 2003
- 2002, Devrim D, Ceylan C, Akalın T, Alper S, Kandiloğlu G, Özdemir F: The incidence of urticarial vasculitis in chronic urticaria: a histopathological and immunoparthological comparison. Medical Journal of Ege University, 11(2), 43-48, 2001
- Kılınç I, Ceylan C, Ünal İ, Özdemir F, Alper S: Jeneralize pruritus ve sistemik hastalıklar: Bir retrospektif çalışma. Ege Tıp Dergisi 41(1): 29-31, 2002
- Ceylan C, Erboz S, Özdemir F, Alper S: Topical photodynamic therapy in intraepidermal epitheliomas. JEADV, (16): 292-294,.2002
- Duman S, Toz H, Asci G, Alper S, Ozkahya M, Unal I, Celik A, Ok E, Basci A.Successful treatment of post-transplant Kaposi's sarcoma by reduction of immunosuppression. Nephrology Dialysis Transplantation, 17 (5): 892-896 MAY 2002
- Ceylan C, Alper S, Kılınç I. Leser-Trelat Sign. Int J Dermatol 2002 Oct: 41(10): 687-688
- Kılınç I, Alper S, Ceylan C, Ünal İ. Alopesi areatalı olgularda hasta profili: Bir retrospektif çalışma. Ege Tıp Dergisi 41(1): 25-27, 2002
- Ceylan C, Alper S, Erboz S: Hodgkin lenfomada Ramsey-Hunt sendromu. Türkderm, 35: (3), 229-232, 2001
- Türkün LŞ, Türkün M, Şahbudak P, Alper S: Dişhekimleri arasında eldiven kullanma alışkanlığı: Anket sonuçlarının değerlendirilmesi. T Klin Dental Sci, 7, 123-132, 2001
- Özdemir F, Erboz S, Ünal İ, Alper S, Aytimur D, Özol A, Aytimur M: A generalised trichophyton rubrum infection in a case of pemphigus vulgaris. JEADV, 14, 2000, 228-230.
- Ceylan C, Alper S, Erboz S: Bir elastosis perforans serpiginosa olgusu. T Klin Tıp Bilimleri, 2000, 20:302-305.
- Ertam İ, Alper S, Ceylan C: Akne vulgariste isotretinoinin tedavisi ile alınan sonuçlar. Ege Tıp Dergisi 39(3): 177-179: 2000.
- Alper S: Ürtiker. Galenos 4(43): 4-11: 2000
- Ceylan C, Savaş R, Alper S, Özdemir F, Erboz S: Ultrasonography of the skin carcinomas before and after superficial X-ray therapy. T Klin Dermatoloji, (9), 130-133, 1999.
- İlgenli T, Varol A, Alper S, Kandemir S: Periodontal lesions in lipoid proteinosis. Periodontal Clinical Investigations, 21 (1), 21-23, 1999
- Alper S, Özdemir F, Ünal İ, Öztürk G, Kandiloğlu G, Kazandı AC, Özkara G, Erboz S: Coexistance of generalized morphea and lichen sclerosus et atrophicus (in the same lesion).JEADV, 8: 150-152, 1997.
- Özdemir F, Ünal İ, Erhan Y, Alper S, Özdemir N, Eldem A, Erhan Y: Memenin Paget hastalığı (Klinik, patolojik ve immunohistokimyasal çalışma). Türk Neoplazi Dergisi: 4(2): 92-101, 1996.
- 1996, Ünal İ, Özdemir F, Alper S, Erboz S, Bilge M: Kontakt allerjenlerin görülme sıklığı
- Şahin Y, Durmaz B, Erboz S, Alper S: Allerik kontakt dermatitte ultraviole fototerapisi ve topikal kortikoterapi. Ege Fiz Tıp Reh Der: 2(3), 189-194, 1996
- Ünal İ, Özdemir F, Öztürk G, Terzioğlu E, Alper S, Erboz S: Vitiligoda tiroid otoantikorları. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp dergisi, 2(2): 45-47, 1996.
- Alper S, Dereli T, Koral D, Deviren D, Kazandı AC: Lokalize skleroderma üzerinde gelişen porokeratosis de Mibelli: XII. A. Lütfü Tat Simpozyumu Kitabı, AÜTF Dermatoloji A.D. ve Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Ankara, 1995, Ed: Prof. Dr. Ce
- Erboz S, Alper S, Kanberoğlu Y, Özdemir F, Kazandı A, Bozok MA.: Segmental nörofibromatosis: XII. A. Lütfü Tat Simpozyumu Kitabı, AÜTF Dermatoloji A.D. ve Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Ankara, 1995, Ed: Prof. Dr. Cengizhan Erdem, s:72.
- 41Ünal İ, Alper S, Kazandı AC: Eritem anüler santrifüj. XI.Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Kitabı, Posterler Kitabı, Ankara, 1994, 73-77.
- Ünal İ, Erboz S, Alper S, Öztürk G, Kazandı AC, İnanır I: Reaktif perforan Kollagenoz. XI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Posterler Kitabı, Ankara, 1994, 78-82.
- Ünal İ, Alper S, Ciğer S, Kandiloğlu G: Amiodarone pigmentasyonu. XI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Posterler Kitabı, Ankara, 1994, 87-92
- Çalışkan MK, Türkün M, Alper S: Allergy to sodium hypochloride during root canal therapy: a case report. International Endodontic Journal: 27(3):163-167, 1994.
- Alper S, Ünal İ, Özdemir F: Ürtikerde allerjen spesifik IgE tayini ve deri testleri ile kıyaslanması. XV. Ulusal Dermatoloji Kongresi ve III. Uluslararası TÜRKOD Kurultayı Bildiri Kitabı, İzmir, Doğruyol Ofset, 1994: 395-397.
- Hemmati H, Dereli T, Alper S: Tırnak batmalarında konservatif tedavi. Ege Tıp Dergisi 32 (1): 121-122, 1993.
-  Alper S, Varol A, Solak S: İki Olgu Nedeniyle Lichen Nitidus ve Lichen Scieroatrophigue. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Erzurum, 1993.
- , İnanır I, Ciğer S, Alper S: Melkersson-rosenthal Sendromu. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Erzurum 1993.
- , Varol A, Hoşçoşkun C, Yararbaş Ö, Ciğer S, Ceylan C, Aytimur D: Böbrek Transplantasyonu Yapılan Olgularda Görülen Deri Hastalıkları. Ege Tıp Dergisi 32(1):1993.
- :Contact Dermatitiste Allerjenler ve Deri Testleri. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı Erzurum, 1993.
- Alper S, Ceylan C:Lichen Ruber Planosu ve Karaciğer Hastalıkları. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Erzurum, 1993.
- Alper S, Deniz M: Vitilligo ve Otoimmunite. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Erzurum, 1993.
- Alper S, Ünal İ, Kapdağlı H Solak S: Bir Lineer Scieroderma Olgusu. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Erzurum, 1993.
- Alper S, Varol A, Deniz M: Alopecia ve Otoimmunite. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Erzurum 1993.
- Dereli T, Kazandı AL , Alper S:Multiple İnjeksiyon Bölgesinde Gelişen Bir Pilomatrikoma Olgusu. Dermatopataloji Dergisi, Cilt 2 Sayı 2, Sayfa 136-137,1993.
- I, Alper S, Solak S: Acanthosis Nigricans Görünümde İki "İnverse" Lichen Plan Olgusu. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Erzurum, 1993.
- Kokuludağ A, Terzioğlu E, Alper S, Sebik F, Sin A, Kabakçı T: İdiyopatik Kronik Ürtiker-anjioödemli Hastalarda Troid Otoimmunitesi. Ege Tıp Dergisi 32(2):1993 (Yayına Kabul Edilmiştir).
- Kotoğyan A, Oğuz O, Buracı G, Alper S: Kronik Kaşıntılı Dermatozların Tedavisinde Akrivastin: Çok Nerkezli Bir Çalışma. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 27:101-104, 1993.
- Solak S, Alper S: Metatatik Malign Melanom ve İzole Bleferopitoz Beraberliği. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Erzurum 1993.
- Üdün K, Alper S, Varol A, Solak S: Vitiligoyla Birlikte Seyreden Akntozis Nigrikans. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Erzurum, 1993.
-  D, Alper S: Eczemada Sekonder İnfeksiyon Etkenleri. Ege Tıpf Dergisi, 31(1):33-34, 1992.
- , Alper S, Ciğer S: Hematolojik Malignitelerde Deri Bulguları. X.Prof.Dr.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu Kitabı, Ankara, 1992, 544-547.
- , Alper S, Ciğer S: Hemodialize Giren Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Deri Bulguları. X.Prof.Dr.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu Kitabı, Ankara, 1992, 539-543.
- , Aytimur D, Varol A.: Allerjik Kontak Dermatitte Deri Yanma Testinin Değeri. Ege Tıp Dergisi 31(2):199-201, 1992.
- Çalışkan M.K., Türkün M, Alper S: Allergy To Sodium Hypochlorite During Root Canal Theraphy: a Case Report. Internatıonal Endodontic Journal, December 1992. ((Yayına Kabul Edilmiştir.)
-  D, Alper S, Ceylan C, Dereli T, Uygur F: Bir Granuloma İnguinali Olgusu. İnfeksiyon Dergisi 5(3):213-215, 1991.
-  D, Solak S, Alper S: Acne Rosacea Etyopatogenezinde Demodex Folliculorum'un Yeri. Sağlık Hastanesi Dergisi, 5(1-5): 21-22, 1991.
- , Solak S, Öztürk G, Alper S: Konjential Eritropoietik Porfirialı Bir Hastada Porokeratozis De Mibelli. İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Dergisi M(1):47-50, 1991.
- Solak S, Alper S, Aytimur :Bir skatrisyel alopesi olgusu. XIII. Ulusal Dermatoloji Kitabı, Adana, Çukurova Üniv.Basımevi, 105-106,1990.|
-  D, Varol a Alper S: Yüzeysel mantar enfeksiyonlarında trikofitin ile candidin deri testleri ile duyarlılığın araştırılması. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Adana, Çukurova Üniv. Basımevi, 1990, 219-221.
- , Aytimur D, Alper S, Üdün K: Ürtikerde en sık rastlanan allerjenler. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Adana, Çukurova Üniv. Basımevi, 1990, 285-287.
- , Erboz S, Alper S, Aytimur D, Ünal İ: Ürtiker Tedavisinde Megitazine'in Etkinlik ve Güvenilirliğini Araştırılması. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Adana, Çukurova Üniv. Basımevi, 1990, 289-291.
- , Orhon S, Alper S: İki Adet Renal Transplant Hastasında Varicellazoster Enfesksiyonu. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Adana, Çukurova Üniv. Basımevi, 1990, 325-327.
- Aytimur D, Solak S, Alper S: Lichen buccalde yüzeysel mantar infeksiyonu araştırılması. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 263-266,1990.
- Erboz S, Alper S: Kontakt dermatitte hücresel immünitenin rolü. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı, Adana, 123-128, 1990.
- Erboz S, Saygı N, Öztürk G, Alper S: Diskoid lupus ertimatozusta dapson tedavisi. Ege Tıp Dergisi 29(2):393-394, 1990.
- Solak S, Alper S: Deri tüberkülozu zemininde epithelioma başlangıcı. TCDD Hast. Tıp Bülteni 2(2):257-260, 1990.
- Benlioğlu N, Özkan Ş, Öztürk G, Alper S: Gianotti Crosti Sendromu. Ege Tıp Dergisi.2875):2411-2416, 1989.
- Erboz S, Öztürk G, Çoruh G, Alper S:Akne Vulgariste Direkt immunoflresans bulguları. Ege Tıp Dergisi, 28(5):2055-2061,1989
- Solak S, Benlioğlu N, Kapdağlı K, Saygı N, Hemmati H, Alper S. Kumanlıoğlu K: İki olgu dolayısıyla basocellulaire epithelimo sendromu. Ege Tıp Dergisi. 28(3):1349-1354,1989.
- Solak S, Öztürk G, Alper S: Gebelik ve Pemhigus. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 1(2):113-118, 1989.
- Solak S, Öztürk G, Alper S: Pemphigus vulgaris oral lezyonları. Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi 1:119-122,1989

Publications in Other Journals and Medias (3 entries)- Alper S: Atopik lenfosit değişiklikleri. XIII.Ulusal dermatoloji kongresinde poster olark sunulduve kongre kitabında yayınlandı. (Uzmanlık Tezim), Adana, 1990.
- 0, Erboz S, Akın Y, Saygı N, Öztürk G, Alper S: Vitilogoda topikal 5-FU tedavisi. XIII.Ulusal dermatoloji kongresinde sunulmuş ve kongre kitabında yayınlanmıştır, İstanbul, 591-596 1988.
- 0, Erboz S, Kabakçı S, Saygı N, Öztürk G, Ergezer G: Behçet Hastalığı ve HLA ilişkisi XII.Ulusal dermatoloji kongresi, İstanbul'da Sunulmuş ve Kongre Kitabında Yayınlanmıştır. Sayfa:223-228, 1988.

International Conference Proceedings (20 entries)- Alper S, Ünal İ, Ceylan C: Dermatological evaluation of HIV/AIDS patients in İzmir. 20. Dünya Dermatoloji Kongresi, 1-5 Temmuz 2002, Paris
- Ünal İ, Kazandı AC, Kandiloğlu G, Alper S:Pseudo-Kaposi sarcoma with arterioveneous (A-V) malformation. 11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2-6 Oct 2002 Prag
- Alper S: Biphasic amyloidosis. What’:s your diagnosis. Dermatology and Dermatopathology in Anatolia, September 21-24, 2001, Hotel Dedeman Resort, Antalya-Turkey
- 2001, Kılınç I, Alper S, Ceylan C, Ünal İ. Alopesi areatalı olgularda hasta profili: Bir retrospektif çalışma. Ege Tıp Dergisi 41(1): 25-27, 2002
- Ceylan C, Alper S, Kılınç I: Bir olgu nedeniyle Leser-Trelat işareti. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 30 Eylül-4 Ekim 2001, Bilkent Otel, Ankara
- Kılınç I, Ceylan C, Ünal İ, Özdemir F, Alper S: Generalize pruritus ve sistemik hastalıklar. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 30 Eylül-4 Ekim 2001, Bilkent Otel, Ankara
- Özdemir F, Ünal İ, Ceylan C, Emir C, Gençoğlan G, Alper S: Amiloidozis kutanea. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 30 Eylül-4 Ekim 2001, Bilkent Otel, Ankara
- Erdener A, Sayıner A, Avanoğlu A, Alper S, Özacar T: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Asistan Eğitim Programı. Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 1-2 Aralık 2001, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İstanbul
- Sözmen E, Girgin F, Çiçek C, Avanoğlu A, Alper S, Apaydın F, Akarca U, Tuğlular I: Uzmanlık Eğitiminde Standardizasyon ve İSO9001 Kalite Sistem Yaklaşımı. Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 1-2 Aralık 2001
- Ceylan C, Özdemir F, Alper S, Erboz S: Photodynamic therapy in intraepidermal epithelioma. 8th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Amsterdam, 29 September-3 October, 1999.
- Alper S: Epidemiology of syphilis and other genital ulcer diseases, 8th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Amsterdam, 29 September-3 October, 1999.
- Özdemir F, Erboz S, Ünal İ, Alper S, Aytimur D, Özol A, Aytimur M: A generelized trichophyton rubrum infection in a case of pemphigus vulgaris. 7th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Nice, 7-11 October, 1998.
- Deviren D, Erboz S, Alper S, Kandiloğlu G, Akalın T, Öztürk A: Immunopathological findings in chronic urticaria. 7th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Nice, 7-11 October, 1998.
- Deviren D, Erboz S, Alper S, Özdemir F, Ünal İ: Detailed etiological investigation in chronic urticaria: Results obtained from 55 patients. 7th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Nice, 7-11 October, 1998.
- 1997, Alper S, Özdemir F, Ünal İ, Öztürk G, Kandiloğlu G, Kazandı AC, Özkara G, Erboz S: Coexistance of generalized morphea and lichen sclerosus et atrophicus (in the same lesion). 6th. Congress of the European Academy Dermatology and Venereology. Brussels,
- Alper S, Erboz S, Terzioğlu E, Özdemir F, Ünal İ: Serum cytokins (IL-2, IL-4, IL-10, INF- Gama) in Behçet's Disease. 5th. Congress of the European Academy Dermatology and Venereology. Lisbon, Portugal, October 13-17, 1996
- Alper S, Erboz S, Ünal İ, Özdemir F: Patch test results in İzmir- Türkiye. 5th. Congress of the European Academy Dermatology and Venereology. Lisbon, Portugal, October 13-17, 1996.
- Kapdağlı H, Alper S, Dereli T, Erboz S: Direct current therapy in the treatment of amyloidosis cutanea. 5th. Congress of the European Academy Dermatology and Venereology. Lisbon, Portugal, October 13-17, 1996.
- Solak S, Öztürk G, Alper S: Pemhigus vulgaris oral lezyonları. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İzmir Atatürk Kültür Merkezi, 1989 Sözlü.
- Kokuludağ A, Alper S, Ünal İ, Ceylan C: Incidence of adverse drug reactions in İzmir. 20. Dünya Dermatoloji Kongresi, 1-5 Temmuz 2002, Paris

National Conference Proceedings (54 entries)- Ünal İ, Özdemir F, Ceylan C, Emir C, Gençoğlan G, Alper S, Kazandı AC: Myelomonocytic leukemia cutis. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 30 Eylül-4 Ekim 2001, Bilkent Otel, Ankara
- Ceylan C, Alper S, Kılınç I: Bir olgu nedeniyle Leser-Trelat işareti. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 30 Eylül-4 Ekim 2001, Bilkent Otel, Ankara
- Kılınç I, Ceylan C, Özdemir F, Ünal İ, Alper S: Alopesi areatalı olgularda hasta profili. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 30 Eylül-4 Ekim 2001, Bilkent Otel, Ankara
- Kılınç I, Ceylan C, Ünal İ, Özdemir F, Alper S: Generalize pruritus ve sistemik hastalıklar. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 30 Eylül-4 Ekim 2001, Bilkent Otel, Ankara
- Özdemir F, Ünal İ, Ceylan C, Emir C, Gençoğlan G, Alper S: Amiloidozis kutanea. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 30 Eylül-4 Ekim 2001, Bilkent Otel, Ankara
- Erdener A, Sayıner A, Avanoğlu A, Alper S, Özacar T: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Asistan Eğitim Programı. Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 1-2 Aralık 2001, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İsta
- Sözmen E, Girgin F, Çiçek C, Avanoğlu A, Alper S, Apaydın F, Akarca U, Tuğlular I: Uzmanlık Eğitiminde Standardizasyon ve İSO9001 Kalite Sistem Yaklaşımı. Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 1-2 Aralık 2001
- Deviren D, Ceylan C, Akalın T, Alper S, Kandiloğlu G, Özdemir F.The incidence of urticarial vasculitis in chronic urticaria: a histopathological and immunopathological comparison. Medical Journal of Ege University:11(2): 43-47, 2001
- Alper S, Kılınç I, Ceylan C, Erboz S: Organ transplantasyonu yapılan olgularda deri hastalıklarının klinik spektrumu. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 26 Eylül-1 Ekim 2000, Belek-Antalya.
- Alper S, Kılınç I, Ertam İ, Erboz S: Kontakt allerjenlerin sıklığında 1992-2000 yılları arasında görülen değişiklikler. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 26 Eylül-1 Ekim 2000, Belek-Antalya
- Alper S, Kılınç I, Ertam İ, Erboz S: Atopik dermatitli olgularda prick test sonuçlarının değerlendirilmesi. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 26 Eylül-1 Ekim 2000, Belek-Antalya
- Ceylan C, Alper S, Erboz S: Hodgkin lenfomalı bir olguda Ramsay-Hunt sendromu. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 26 Eylül-1 Ekim 2000, Belek-Antalya.
- 2000, HIV/AIDS Deri Bulguları, Bornova Milli Eğitim Müdürlüğü
- 2000, HIV/AIDS deri bulguları, Ege Palas Oteli
- 2000, HIV/AIDS deri bulguları, Hotel Mercure, İzmir
- 1999, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, EÜTF Muhittin Erel Amfisi
- Alper S : Atopi Patch Test, 2. Dermatoimmunoloji Simpozyumu, İzmir Hilton International, 9-10 Kasım 1997.
- 1997, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Muğla Tabip Odası
- Alper S, Ünal İ, Özdemir F: Kronik ürtikerde radioallergosorbent test ve deri testi sonuçlarının karşılaştırılması. XV. Ulusal Dermatoloji Kongresi ve III. Uluslararası TÜRKOD Kurultayı, İzmir, 1996.
- Erboz S, Alper S, Ünal İ, Özdemir F, Bostancı Ü: Allerjik kontakt dermatitte ultraviole tedavisinin etkinliği. XV. Ulusal Dermatoloji Kongresi ve III. Uluslararası TÜRKOD Kurultayı, İzmir, 1996.
- 1996, Alper S, Erboz S, Ünal İ, Özdemir F, Bozok MA: Atopik dermatitte deri yama testi
- 1996, Allerjik deri hastalıkları, EÜTF Muhittin Erel Amfisi
- 1996, Utrecht'te deribilim, Sabancı Kültür Merkezi
- 1995, Çocukluk çağı büllü hastalıkları, EÜTF Muhittin Erel Amfisi
- 1995, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, EÜTF
- 1995, Büllü Hastalıklar, İzmir Tabipler Odası Konferans Salonu
- 1995, AIDS deri bulguları, İzmir Tabipler Odası Konferans Salonu
- 1995, Pediatrik dermatozlar, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi
- 1995, Deri yama testleri, EÜTF
- 1995, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, İzmir Atatürk Kültür Merkezi
- Alper S: Aıds Paneli I.Ulusal AIDS ve CIBH Kongresi, İzmir Atatürk Kültür Merkezi, 7 Nisan 1994, Çağrılı, Sözlü.
- Alper S, Ünal İ, Kapdağlı H, Solak S: Bir Lineer Scleroderma Olgusu. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Erzurum, 1993, Poster.
- Alper S, Varol A, Ceylan C: Lichen Ruber Planus ve Karaciğer Hastalıkları. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Erzurum, 1993, Poster.
- Alper S, Varol A, Deniz M: Alopecia Areata ve Otoimmunite. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Erzurum, 1993, Poster.
- Alper S, Varol A, Deniz M: Vitilligo ve Otoimmunite. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Erzurum, 1993, Poster.
- Alper S: Kontakt dermatite allerjenler ve deri testleri. XIV. Ulusal dermatoloji Kongresi, Erzurum, 1993, Sözlü, Çağrılı.
- Alper S:Alerjik Kontakt Dermatit. Mezuniyet Sonrası Eğitim Amacıyla Düzenlenen Allerjik Deri Hastalıkları Paneli. E.Ü.Tıp Fakültesi, İzmir, 1993, Çağrılı, Sözlü.
- İnanır I, Alper S, Solak S: acanthosis nigricans görünümde iki "İnverse"lichen plan olgusu. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Erzurum, 1993, Poster.
- Solak S, Alper S: Metastatik Malign Melanom ve İzole Bleferopitoz Beraberliği. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Erzurum, 1993, Poster.
- Üdün K, Alper S, Varl A, Solak S: İki Olgu Nedeniyle Lichen Nitidus ve Lichen Scleroatrophigue. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Erzurum, 1993, Poster.
- Üdün K, Alper S, Varol A, Solak S: Vitiligoyla Birlikte Seyreden Akntozis Nigrikans. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Erzurum, 1993, Poster.
- Varol A, İnanır I, Ciğer S, Alper S: Melkersson-rosenthal Sendromu. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Erzurum, 1993. Poster.
- Alper S: Antihistaminikler. Türkiye DermatoVeneroloji Derneği, Antihistaminikler Paneli, İzmir Atatürk Kültür Merkezi. 7.4.1992.Çağrılı Sözlü.
- Alper S: Lepra Kiliniği İzmir Cüzzamla Savaş Derneği Lepra Paneli, İzmir Atatürk Kültür Merkezi, 1992, Çağrılı Sözlü.
- Solak S, Alper S, Ciğer S: Hematolojik malignitelerde deri bulguları. X.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu. Ankara, 1992, Sözlü.
- Solak S, Alper, S , Ciğer S:Hemodialize giren kronik Böbrek yetmezliği olan olgularda deri bulguları. X.Prof.Dr.A Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, 1992, Sözlü.
- Solak S, Alper S, Aytimur : Bir skatrisyel alopesi olgusu. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Adana, 1990, Poster.|
- Aytimur D, Solak S, Alper S: Lichen buccalde yüzeysel mantar infeksiyonu araştırılması. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Adana, 1990, Sözlü.
- Erboz S, Alper S: Kontak dermatitte hücresel immünitenin rolü. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Adana, 1990, Poster.
- İki renal transplant olgusunda varicella zoster infeksiyonu. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Adana, Poster, 1990.
- Ürtiker tedavisinde meguitazine'in etkinlik ve güvenirliliğinin araştırılması. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Adana, 1990, Poster.
- Varol A, Aytimur D, Alper S: Ürtikkerde en sık rastlanan allerjenler. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Adana, 1990, Poster.
- Yüzeysel mantar ifeksiyonlarında trikofitin ve candidin deri testleri ile duyarlılığın araştırılması. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Adana, 1990, Poster.
- Alper S: Lepra Kliniği. İzmir Cüzzamla Savaş Derneği Lepra Paneli, İzmir Atlantis Oteli, 1989, Çağrılı Sözlü.

Books (4 entries)- İlaç Allerjileri. Ayın Kitabı, 2001. Editör: Doç. Dr. Ali Kokuludağ. Yazarlar: Şahin H, Hancı H, Alper S, Öztürk G, Demir E, Çankayalı İ, Sin A, Uyar M. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Bürosu, Bornova-İzmir
- XVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı: Editörler: Erboz S, Alper S, Özdemir F, Ünal İ. Kuşadası, Kardelen Ofset, 1998.
- Dermatoloji Staj Rehberi. Yazarlar: Erboz S, Varol A, Kapdağlı H, Öztürk G, Alper S, Özdemir F, Ünal İ. E.Ü. Tıp Fakültesi Yayın Bürosu, 1998.
- II. Dermatoimmunoloji Simpozyum Kitabı: Editörler: Erboz S, Alper S, Özdemir F, Ünal İ, Öztürk G. İzmir, 1997.

Memberships of Professional Associations (7 entries)- European Academy of Dermatology and Venereology
- International Union of Sexually Transmitted Infections-Europe
- Türkiye Dermatoloji Derneği
- Türkiye Dermatopatoloji Derneği
- Türkiye Dermatoveneroloji Derneği
- Ulusal Alerji ve İmmunolji Derneği
- Uluslararası Türkçe Konuşan Deribilimciler Kurultayı
Granted Prizes (4 entries)- 2000, Türkiye Dermatoloji Derneği Proje Destek ödülü
- 1992, 2.Ödül Veren: Cüzzamla savaş derneği.
- 1989, En iyi bildiri ödülü I. TCDD Hastanelir Kong.
- 1989, Lepra ile savaşa gösterilen katkılarından dol
Student's Completed Thesis (6 entries)- Doktora, 1998, Kronik ürtiker ve vaskülit ilişkisi
- Doktora, 1998, Kronik ürtiker ve vaskülit ilişkisi
- Doktora, 1997, Klas II insan lökosit antijenleri ve verrukalar arasındaki ilişki
- Doktora, 1997, Klas II insan lökosit antijenleri ve verrukalar arasındaki ilişki
- Doktora, 1995, kadın ve erkek popülasyonunda kontakt allerjenlerin görülme sıklığı ve yaş gruplarına göre dağılımı
- Doktora, 1995, kadın ve erkek popülasyonunda kontakt allerjenlerin görülme sıklığı ve yaş gruplarına göre dağılımı