Akademik BilgilerBAHA TANELİ
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Lisans: İstanbul, Türkiye, 1953
- Yüksek Lisans: Ankara, Türkiye, 1955
- Doktora: Ege, Türkiye, 1962
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üni Tıp Fak., Türkiye, 1967
- Doçentlik: Ege Üni Tıp Fak., Türkiye, 1973

Administrative / Academic Duties (11 entries)- Alsancak Devlet Has.Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 1993-
- Pediatrik Gastroentroloji Bilimdalı Baş., 1993-
-  Üniv.Araş.Fonu Yönetim.Kurulu Üyeliği., 1984-1993
- Ege Üni Arş.Ve Uyg.Hastanesi Başhekimliği, 1983-1989
- Gıda Fak Beslenme Dersi Öğretim Üyeliği D olayısıyla Gıda Fak.Fak.Kurul Üye., 1982-
- Tıp Fak.Dekanlığı, 1978-
- Yüksek Hemşirelik Okulu Beslenme Dersi Öğ retim Üyeliği, 1976-
- Dekan Yardımcılığı, 1974-
- Fakülte Yön.Kur.Üye., 1970-
- Doçent Temsilcisi Olarak Fakülte Kurulu Ü ye., 1967-
- 10 Yıldan Fazla Tıp Fak.Dış Ülkelere Gönderme Komisyonu Başkanlığı ve Üyeliği, 0
Other Professional Activities (3 entries)- Hepatitle Savaşım Der.Teşvik Ödülü Seçici Jür i Üyeliği, 0
- Wyeth Bilim Ödülü Jüri Üyeliği, 0
- Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Kurucu Üyeliği ve 4 Dönemdir Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliği., 0
Research Interests- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (1011201)
Publications in Non-Indexed Journals (99 entries)- Karaboğa Veli(Uz.Dr.),Baha Taneli(Prof.Dr.)"Dehitratayon Tedavisinde 57 Meg Sodyum ve 282 Miliosmolluk Oral Rehidratasyon Sıvısı İle İntravenöz Rehidratasyon Tedavisinin Karşılaştırılması."Türk Peiutri Kurumu Yayınları Kitap No=28 Özdem Kardeşler Matba ası İstanbul 1986:S.329-33."
- Oksel Figen (Uz.Dr.)Baha Taneli (Prof.Dr.)"GelenekselTarhanamızın Bebek Gıdası Olarak Değeri"Türk Pediatri Kurumu Yayınları itap No=28 Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul 1986,S.223-5
- Özbek Şefket Süreyya (Dr)/baha Taneli(Prof.Dr)."Enfekiyöz İshal Komplikasyonu Dehidratasyonlarda Plazma Sodyum Düzeyleri"Tür Pediatri Kurumu Yayınları Kitap No=28 Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul 1986 S.335-7.
- Taneli Bah (Prof.Dr.),Osman Baş (Dr),D.Kalenci(Dr)"Çouk İshallerinde Yöremiz Halkının Davranışı"Türk Pediatri Kurumu Yayınlaı Kitap No:28.Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul,1986 S.325-7.
- Taneli Baha (Prof.Dr.)D.Kalenci (Dr) Osman Baş (Dr)."5 Yıl Önce ve Bugün 0-2 Yaş Arasında Çocuğu Olan Annelerin Tahsil Durumu ve Çocuk Beslenmesine Etkileri"Türk Pediatri Kurumu Yayınları Kitap No28 Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul 1986,183-5
- Taneli Baha (Prof.Dr.)Hayim Baruh (Uz.Dr.),M.Gündüz (Dr),Hüseyin Tuncay(Dr)"Rahitiste D Vitamini Verilmesinden Önce ve Sonra erum,İdrar ve Tükrük Zn,Cu Düzeyleri"Türk Pediatrikurumu Yayınları Kita No=28 Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul 1986 S.287-289
- Taneli Baha (Prof.Dr.Ğ Emine Hürriyet Işık( Gıda Müh.)"Geleneksel Besin Aşuredeki Ana Besin Öğeleri ve Minareller"Ege Üniv T ıp Fak.Der 25:(3),1077-83,1986
- Mir Sevgi (Doç.Dr.)Alphan Cura (Prof.Dr.)Baha Taneli (Prof.Dr.)"İdrar Yolu Enfeksiyonlarında İntravenöz Piyelogram ve Miksiyo Sistografisinin Yeri ve Önemi"Türk Pediatri Kurumu Yayınları Kitap No=6 Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul 1985 S.236-42.
- Taneli Baha (Prof.Dr.)"Çocuklarda Kist Hidatik"Ege niv Tıp Fak Der.24:(1)279-86,1985
- Taneli Baha (Prof.Dr.)Özet Baykaran"Bağırsak Atrezi v Stenozları"Türk Padiatri Kurumu Yayınları Kitap No=26 Özdem Kardeşler atbaası İstanbul 1985 S.165-70.
- Taneli Baha (Prof.Dr.)Özet Baykaran (Doç.Dr.)"Aganglinik Megakolon "Türk Pediatri Kurumu Yayınları Kitap No=26 Özdem Kardeşlr Matbaası İstambul 1985 S.171-176.
- Taneli Baha (Prof.Dr.)Özet Baykaran (Doç.Dr.)"Konjenial Diyafragmatik Herni Türk Pediatri Kurumu Yayınları Kitap No=26 Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul 1985 S.183-86.
- Taneli Baha (Prof.Dr.)Özet Baykaran (Doç.Dr.)"Konjenial Hipertrofik Pilor Stenozu" Türk Pediatri Kurumu Yayınları Kitap No:2 Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul 1985 S.177-82.
- 1985, Taneli Baha (Prof.Dr.)Özet Baykaran(Doç.Dr.)"Yenidoğada Doğum Ötesinde Tanınması Gereken Bazı Konjenital Anomaliler".Türk Peiatri Kurumu Yayınları Kitap No=26 Özdem Kardeşler matbaası İstanbul 198 S.157-160.
- Taneli Baha (Prof.Dr.Ğ Veli Karaboğa (Uz.Dr.)"Diyarel Çocuklarda Kan Gaita İyonları ve Gaita Osmolaritesi"Türk Pediatri Kuruu Yayınları kitap No:26 Özdem Kardeşler Matbaasıistanbul 1985 S.391.9
- Taneli Baha (Prof.Dr)"Glikojen Depo Hastalıklı Bir Aie 4.Tıp"Ege Üniv.Tıp Fak.Der.23 (2),743,1984
- Taneli Baha (Prof.Dr.)Erol Balık (Doç.Dr)A.Kayhan (Uz.Dr) Veli Karaboğa(Uz.Dr.Ğihsan Numanoğlu (Prof.Dr)"Travmatik Jejuno-sigoidal Fistüle Bağlı Bir Malabsorbsiyon Olgusu Ege Tıp Fak Mec.23:737-40,1984
- Taneli Baha (Prof.Dr.)Sevim Karaaslan (Yrd Doç.)Çocukluk Yaşlarında Romatoid Artritin Radyolojik Bulguları D.Ü.T.F.Dergisi 11 (1-2)13-24,1984
- Taneli Baha(Prof.Dr)Hülya Bayık (Dr)'Diyare Tanısı Almş Vakalarda Eşlik Eden Diğer Hastalıklar (M Yıllık Klinik Materyalin İncelenmesi)"Ege Üniv Tıp Fak.Mec.23:1081-4,1984
- Taneli Baha(Prof.Dr.ĞVeli Karaboğa(Uz.Dr)Acun Gökdemir (Doç.Dr.)O.Pektaş (Dr)Ata Erdener (Uz.Dr)"İki Trikobezoar Vakası Ege Üiv.Tıp Fak.Mec.23:789-94,1984
- Yüce Gül (Prof.Dr) Baha Taneli (Prof.Dr.) ,E.Avşar (Dr),E.Erol (Dr)"Familyal Bir Glikojen Depo Hastalığı Vakası"Ege Üniv TıpFak.Der.23 (1) 2-5,1984.
- Taneli Baha (Prof.Dr.)Erol Mavi (Doç.Dr)Gaye Kendir(Doç.Dr)Ferda Köprübaşı (Uz.Dr.)"Diabetes Mellituslu Çocuklarda Kemik Gelimesi Türk Diyabet Yıllığı 13:(5),69-77,1983
- Baykara Özet(Doç?dr)Baha Taneli(Prof.Dr)Sevim Karaaslan (Uz.Dr.)"Yenidoğan Döneminde Konjenital Anomaliler ve Gastroentestina Sistem Anomalileri XX.Türk Pediatri Kongresi Kurumu Kongresi Kıtabı Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul 1982 S.655-662.
- Erkan Canan(Dr) Baha Taneli (Prof.Dr.)Rahitisli Hastaların Geliş Yakınmaları ve Beraberinde Aldıkları Tanılar" XX. Türk Pediatr Kongresi Kıtabı Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul1982 S.519-524
- Eyigör Ahmet (Uz.Dr.)Baha Taneli (Prof.Dr.)"Bir Yıllı Gastroenteritli Hastalarımızın Gözden Geçirilmesi"XX.Türk Pediatri Kurmu Kongresi Kıtabı Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul 1982 S.431-436
- Taneli Baha (Prof.Dr)"Kızamık Hastalığının Düküntülü Dneminde Akçiğerin Radyolojik Görünümü XX.Türk Pediatri Kurumu Kongresi Kıtabı Özdemkardeşler Matbaası İstanbul 1982 S.187-190
- Taneli Baha (Prof.Dr.)"Solunum Sistemi Radyolojisi" XX Türk Pediatri Kongresi Tebliğler Kıtabı Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul 1982 S.9,14
-  Taneli Baha (Prof.Dr.)Cihangir Özkınay(Doç.Dr.),Hip Configuration İn Children With Down's Syndrome and İts Comparison With Those of Normals Aegean Medical Journal 6:(1),37-46,1977
- Baha (Prof.Dr):"Hip Measurements and Two New Angles İ Chıldren With Congenital Dislocation of the Hip Aegean Med.Journal 5:10,1976
- Öğüt Faruk (Uz.Dr.)Baha Taneli (Prof.Drğ"Ege Bölgesi opulasyonunda Kafa Boyutları (Uzunluk,Genişlik,Yükseklik)Türk Radyoloji Dergisi 22:93,1976
- Taneli Baha (Prof.Dr)"Aganglionik Megakolonun Erken Tnısındaradyolojik Bulgular "Türk Radyoloji Dergisi 22:57,1976
- Taneli Baha (Prof.Dr)'Yenidoğandan 3 Yaşına Kadar Norml Çocuklarda Kas ve Yağ Kemik Kalınlıkları"Türk Radyoloji Dergisi 22E871976
- Taneli Baha (Prof.Dr)Faruk Öğüt (Uz.Dr)Ege Bölgesi Populasyonunda Kafa Boyutları (Diploe Kalınlıkları ve İnterorbital Mesafe)'Türk Radyoloji Dergisi 22:87,1976
- Taneli Baha (Prof.Dr)Yenidoğandan 3 Yaşına Kadar Normal Çocuklarda Kemik Gelişmesi"Türk Radyoloji Dergisi 22:75,1976
- Taneli Baha (Prof.Dr.)"2-5 Yaş Arasındaki Çocukların ağlığını Etkileyen Faktörler"2.Okul Sağlığı Semineri Kıtabı 2-21 Eylül1976 S.43-51
- Taneli Baha (Doç.Dr)"Talassemi Major ve Kronik Demir ksikliği Anemilerinde Büyüme Öğeleri Arasındaki İlişki ve Normalden Sapma Oranları Türk Radyoloji Dergisi 21:105,1975
- Taneli Baha (Prof.Dr)"Hayatın İlk Yılının Önemi ve Pskomotor Gelişme"Çocuğun Sağlığının Geliştirilmesi Semineri Kitabı 11-21Mart 1974 S.1-5
- Taneli Baha (Prof.Dr.)Sevim Karaaslan (Uz.Dr.)İnci Gökdemir(Uz.Dr)Yağcı Özen (Uz.Dr)"Glomerulonefritli Çocuklarda Akçiğer ve alp Komplikasyonu"Ege Üniv Tıp Mec.13:333.1974
- Taneli Baha(Prof Dr)"Growth Parameters İn Chronic Aneia of Chıldhood"Aegean Medical Journal 3:129,1974
- Taneli N.Nevbahar (Doç.Dr)Baha Taneli (Prof.Dr)"Oxygeation of the Brain İn Cerebral Palcy Enternasyonal Katkılı Romanya Milli Pediatri Kongresi 8-10 Mayıs 1974 Bükreş Kongre Kitabı S.
- Taneli N.Nevbahar(Doç.Dr)Baha Tanyeli(Prof.,Dr)"Labortuar Olanakları Yeterli Olmayan Ünitelerde Akut Dehidratasyon Tedavisi"irim 49(10),435,1974
- Taneli N.Nevbahar(Doç.Dr)Baha Tanyeli(Prof.,Dr)"Labortuar Olanakları Yeterli Olmayan Ünitelerde Akut Dehidratasyon Tedavisi"irim 49(12),531,1974
- Karaaslan Sevim (Uz.Dr)Metin Algan (Uz.Dr)Baha Taneli (Prof.Dr)Ayfer Ülkü (Uz.Dr)"Bir Ailede İki Vaka Dolayısıyla Familyal Spstik Paraplejiüege Üniv Tıp Fak Mec.12:195,1973
- Taneli Baha (Prof.Dr) Fikret Seçkin (Uz.Dr)Sevim Karaaslan (Uz.Dr.)Özen Yağcı(Uz.Dr)Alkaptonürili Üç Aile"Çocuk Sağlığı ve Hatalıkları Dergisi 16(4):41319,1973
- Taneli Baha (Prof.Dr)N.Nevbahar Taneli (Doç.Dr)Didar Aksoy(Uz.Dr)"The Effect of Pyridoxine on Glucose Consumption In Normal an Malnourished Infants Aegean Medical Journal 2:89-94,1973
- Taneli Baha (Prof.Dr)N.Nevbahar Taneli (Doç.Dr.)"Sereral Felçte Beyin Omirilik Sıvısını Asid-baz Parametreleri"Ege Üniv Tıp ak.Mec.12:159,1973
- Taneli Baha (Prof.Dr)Tülay Argun (Uz.Dr)"Ege Bölgesi ocuklarında İdrar ve Kan Vitamini Seviyeleri"Ege Üniv Tıp Fak Mec.12:50,1973
- Argun Tülay(Uz.Dr.)Baha Taneli(Doç.Dr.)Oğuz Aksu '(Prof.Dr.)Sabiha Özğürü(Doç.Dr)Aytül Ülgür "Metafizeal Dizostozisli Bir Ail(Vaka Takdimi)"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 15:328,1972
- Argun Tülay(Uz.Dr.)Baha Taneli(Doç.Dr.)Özen Yağcı (Uz.Dr)Aytül Ülgür (Doç.Dr)Oğuz Aksu (Prof.Dr)Alphan Cura (Doç.Dr)"Bir Ailee Multipl Epifizyel Displazili Üç Vaka"çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Degisi 15:246,1972
- 1972, Taneli Baha (Doç.Dr)"Çocuklarda Asit-baz Dengesi Bozulukları ve Tedavi Prensipleri " Dirim 46:455,1971
- Taneli Baha (Doç.Dr)"One Hour Effect of Vitamin D İn ormal and Rachitic Children 1." Medical Journal 1:159,1972
- Taneli Baha (Doç.Dr)"One Hour Effect of Vitamin D İn ormal and Rachitic Children 2." Medical Journal 1:189,1972
- Taneli Baha (Doç.Dr)"Thalassemi Major ve Kronik DemirEksikliği Vakalarının Gelişme Öğeleri Yönünden İncelenmesi" Ege Üni TıpFak. Mec.1972 Ek Yayın No=1
- Taneli Baha (Doç.Dr)N.Nevbahar Taneli (Doç.Dr)"The Efect of Thiamin on Glucose Consumption İn Normal and Malnourished Childern "Eagean Medical Jounal 1:151,1972
- Taneli Baha (Doç.Dr.)Özen Yağcı (Uz.Dr)"Bebek Bronkopomonilerinde Respiratuar Asidozun Seyri"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Drgisi 15:328,1972
- Taneli Bah (Doç.Dr)"Çevre Isısının Yenidoğana Etkiler" dirim 47:4955,1971
- Taneli Baha (Doç.Dr)"Çocuklarda İdrar yolu Enfeksiyonarı"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sempozyum Serisi 1 Çocuk Nefrolojisi Çelikcift Matbaası İstanbul 1971 S.232-241
- Taneli Baha (Doç.Dr)"Solunum Yolları Enfeksiyonlarınd Antibiotik Seçimi " Üdirim 46:153,1971
- Yağcı Özen (Uz.Dr)Aytül Ülgür (Doç.Dr)Baha Taneli(Doç.Dr)Oğuz Aksu (Prof.Dr)"Çocukluk Tüberkülozunda Erken Kistik Görünüm " Tüberküloz ve Toraks Dergisi 19:366,1971
- Taneli Baha (Doç.Dr)Faruk Öğüt (Uz.Dr)"Kosta Anomalilri "Tüberküloz ve Toraks Dergisi 18:366,1970
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Doç Dr.)Türkan Dölen (Uz.Dr.)Senay Öztop (Uz.Dr.)"Çocuk Yaşlarında Hiler Gölgelerin Öremi e Radyolojik Anlamı (Klinik Materyelimizden Örnekler)"Tüberküloz ve Torks Dergisi 17:83,1969
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Doç.Dr))Türkan Dölen (Uz.Dr.)Erol Mavi (Uz.Dr)"C avitaminozu" Bir Vaka Münasebetiyle Ege niv.Tıp Fak.Mec.8:167,1969
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Doçdr.)Sevil Saltık (Uz.Dr.)Alphan Cura (Uz.Dr.)"Kliniğimizde 10 Yıl İçinde Uygulanan AkutDehidratasyon Tedavileri ve Aldığımız Sonuçlar"Ege Üniv.Tıp Fak.Mec.8:17 1969
- Taneli Baha (Doç.Dr)"Ansefalitlerde Pnömoensefalograf Bulguları(26 Vakanın Analizi)" Ege Üniv Tıp Fak Mec.8:425,1969
- Taneli Baha (Doç.Dr)"Tüberküloz Menenjitte Pnomoenseflografi İle Erken Beyin Hasarının Gösterilmesi"Tüberküloz ve Toraks Derisi 17:521,1969
- Taneli Baha (Doç.Dr)"Yenidoğandan İki Yaşına Kadar Nomal Çocuklarda Kemik Çeğirdekleri XX.Milli Türk Tıp Kongresi Serbest Tebliğler Tutanağı Çelikcilt Matbaası 1969 S.279-288
- Taneli Baha (Doç.Dr)Senay Öztop (Uz.Dr.)Sevil Saltıküspontan Olarak İyileşen Konjenital Kava Kistleriütüberküloz ve Toraks Dergisi 17:594,1969
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli (Doç Dr.)Şenay Öztop (Uz.Dr.)"Osteopetrozis (İki Yaka Dolayısıyla)" Ege Üniv Tıp Fakmec. 7:30 ,1968
- Taneli Baha (Doç.Dr)"Konjenital Hipotiroidilerde KemikYaşlarının İzlenmesi "Ege Üniv Tıp Fak.Mec.7:331,1968
- Taneli Baha (Doç.Dr)"Normal Sayılan Çocuklar ArasındaRahitis Oranı"Ege Üniv Tıp Fak Mec 7:405,1968
- Taneli Baha (Doç.Dr)"Yenidoğanda Acil Durum Yaratan Knjenital Anomaliler ve Tümörler" Ege Üniv Tıp Fak Mec.7:365,1968
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.) "Ege Bölgei yeni doğanlarında Uzun Kemiklerinde boyu "Ege Üni Tıp Fak Mec.6:129,1967
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.)Ve Yürük İyriboz (Dr)"Malnütrisyonlu Çocuklarda Uzun Kemiklerin boyu "Ege Üniv TıpFak Mec.6:179,1967
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.Ğü"Ege Bölgeiyeni doğanlarında Kemik Çekirdekler "Ege Üniv Tıp Fak Mec.6:71,1967
- Özgür Sabiha(Prof.Dr.) Tuğrul Özgür(Doç.Dr) Baha Taneli (Uz.Dr)"Rahitis Seyrinde Anevrizmal Kemik Kişti Vakası "Ege Üniv TıpFak Mec.6:240,1967
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.)"Malnutrisynlu Çocuklarda Uzun Kemiklerin Boyu 3.Humerus Boyları"Ege Üniv Tıp Fak.ec.5:292,1966
- 1966, Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.)"Mesrure Güdalan(Prof.Dr.)Kolostromun Kimyabal Analizi"Ege Üniv.Tıp.Fak.Mec.5:445,966
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.)"Torbalı Bögesinde Toplum Çalışmaları Kalkınması 2.Hastalık Ensidansı Ege Üni Tıp Fak.Mec.5:20.1966
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.)'Konjenital ipotiroidide Radyolojik Bulguları "Ege Üniv.Tıp Fak.Mec.5:437.1966
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.)'Malnütrisyolu Çocuklarda Uzun Kemiklerin Boyu 2.Tibia ve Fibula Boyları "Ege Üniv ıp Fak.Mec.5:273,1966
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.)Aytül Ülgar (Uz.Dr)Ve Mesrure Gündalan (Uz.Dr.)"Bir -onüç Yaş Arası Çocuklarda Seru Alkalen Fosataz Değerleri "Ege Üniv.Tıp Fak.Mec.5:312,1966
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.)Aytül Ülgar (Uz.Dr)Ve Mesrure Gündalan (Uz.Dr.)"Bir -onüç Yaş Arası Çocuklarda Seru Asit Fosfatas Değerleri " Ege Üni.Tıp Fak.Mec.5:324.1966
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.)Ve İnci Gökdemir "Çocuk Yaşlarında Alkalozlar "Ege Üniv.Tıp Fak.Mec.5:127,1966
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.)Ve Merih Abidinoğlu"Bir Pisikolojik Konstipasyonve Fekal Enkontinans Vakası Münasebtiyle "Ege Üniv.Tıp Fak.Mec.5:94,1966
- Özgür Tuğrul (Doç.Dr)Baha Taneli (Uz.Dr),Merih Abidinoğlu(Dr),Ve Sevil Saltık (Dr)"Hidrosefali İntern Husule Getirmiş Bir Subural Hematom Vakası Münasebetiyle 1957-1964 Yılları Arasında Klinikte Tesbit Ettiğimiz Subdural Hematomlar"Ege Üniv.Tıp Fak.Mec .4:161,1965"
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr)Ve Merih Abidinoğlu "Akut Romatizmada Kısa Süreli Kortizon ve Salısilat Kombinasyonudan Alınan Neticeler"Ege Üni Tıp Fak Mec.4:416,1965
- Özgür Sabiha (Prof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr.)Ve İnci Taneli Gökdemir "Bir Vaka Münasebetiyle Oculo-cerebro-renal Sendrom" Ege Üniv. Tıp Fak.Mec.4:447,1965
- Özgürsabiha (Prof.Dr)Baha Taneli (Uz.Dr.)"Tübulopati emptomatolojisi Gösteren Veren Bir D Vitamini Yetersizliği Rahitisinde Fosfor Yükleme Estinin Değeri Hakkında "Ege Üniv.Tıp Fak Mec.4:218,1965
- Özgürsabiha (Prof.Dr)Baha Taneli (Uz.Dr.)İnci Gökdemir(Uz.Dr)Melih Abidinoğlu "Bir Pilor Hipertrofisi Vakası Münasebetiyle" Ege Üni Tıp Fak.Mec.4.237,1965,
- Özgürsabiha (Prof.Dr)Baha Taneli (Uz.Dr.)'Abnormalitie of the Rib"Ege Üni Tıp Fak Mec.3E193,1964.
- Özgürsabiha (Prof.Dr)Baha Taneli (Uz.Dr.)1961-1964"Seelerinde Klinikte Rastladığımız O Humması Vakaları"Ege Üni.Tıp Fak.Mec.:363-1964.
- Cura Sabiha (Prof.Dr)Baha Taneli (Uz.Dr.)'Annelerin Kütür Dereceleri ile Çocukların Beslenmesi Açısındaki Münasebet."Ege Üni ıp Fak.Mec. :397,1962|
- Cura Sabiha (Prof.Dr)Baha Taneli (Uz.Dr)"ÜkliniğimizdTespit Ettiğimiz Vakalar Münasebetiyle Çocuk Yaşlarında Adenovirus Enfeksiyonları"Ege Üni.Tıp Fak.Mec.1:138,1962.
- Cura Sabiha (Prof.Dr)Baha Taneli (Uz.Dr.)"Psittacosis"Ege Üniv.Tıp Fak.Mec.1:73,1962.
- Cura Sabiha (Prof.Dr)Baha Taneli (Uz.Dr.)'Menenjitli Hstalarda Likor ve Kahda Klor ve Brom"Ege Üniv Tıp Fak Mec.1:412,1962.
- Cura Sabiha(Doç.Dr),Baha Taneli:"dört Porfiri Vakası ünasebetiyle"coçuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 4:139-43,1961.
- Cura Sabiha(Doç.Dr),Baha Taneli: 'çölyak Hastalığında lutenin Rolu",Coçuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2-220-24,1959
- 0, Özgür Sabiha (Pdof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr)"D Vitamini Yetmezlği Rahitisinde Radyolojik Özellikler.Erken Tanıda Kosto Kondral Mesafenin Önemi "Ege Üniv.Tıp Fak.Mec.4:355-1965
- Sabiha (Pdof.Dr.)Baha Taneli(Uz.Dr)'Ümalnütrisyonlu Çocklarda Uzun Kemiklerin Boyu 1.Radius ve Ulnaboyları"Ege Üni.Tıp Fak.Mec.4:370,1965

Publications in Other Journals and Medias (56 entries)- 0, 1122187Taneli Baha(Prof.Dr),Nilgün Kültürsüy(Uz. 1)"Ege Bölgsinde Çocukluk Çağı Hepatit Epidemiyolojisi.Ege Üniv.Tıp Fak.Der.26:(2),541-5,1987|
- 1542193Kültürsay,Nilgün(Doç.Dr.)Nermin Tansuğ(Uz.Dr.)Ayşe Cin(Uz.Dr.)Baha Taneli(Prof.Dr.)"Konjenital Toksoplasmosis(E.Ü.T.F. Çocuk ağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde 1977-92 Yılları Arası Tanı Olan Olguların Klinik Özellikleri)"Türkiye Parazitoloji Der gisi 17,(3-4).4,10,1993"
- 0, 2143191Taneli Baha(Prof.Dr),Nilgün Kültürsoy(Doç.Dr),Arife Başer(Uz.Dr),Hüseyin Hakerlerler(Prof.Dr)"Zinc,Copper and Iron Alteration İn Children With Rickets Cited İn Trace 89 Trace Elements'in Health and Disease Editors Yüregirg.T.,Donma O.,And Kayrın L.Prınted By Çukurova University Puslishin"
- 0, 1121186Çıraçı M.(Dr)Baha Taneli (Prof.Dr.),Çocuk Karaçiğer Sirozlarında bulgular"Türk Pediatri Kurumu Yayınları Kitap No=28 Özdem Kadeşler Matbaası İstanbul 1986 S.445-6
- 1121186Taneli Baha (Prof.Dr),Melih Sarıgül (Uz Dr.)"Çocuklara Giardiazis(10 Yıllık Klinik Materyelinin Analizi)"Ege Üniv Tıp Fak De.25:(4)1529-36,1986
- 0, 1121186Taneli Baha (Prof.Dr).Şevket Süreyya Özbek (Dr)."Yöreizde Dehidratasyon Tipi ve Şiddeti İle Yaş ve Beslenme Alışkanlığının İlişkisi"Ege Üniv.Tıp Fak Der.25:(2),483-89,1986
- 1122187Kültürsay Nilgün(Uz.Dr.)Baha Taneli(Prof Dr.)"Rahitise İdrar Kalsiyum,Fosfor ve Kreatinin Değerlerinin Diagnostik Anlamlılığı"Ege Üniv Tıp Fak Der.26:(3)1195-1200,1987
- 1122191Onag Ali (Doç.Dr.),Baha Taneli(Prof.Dr.)Üsık Enfeksiyon Geçiren Çocuklarda Subklinik Eser Element Eksikliği Ege Tıp Dergisi 30:(1),30-33,1991
- 1122191Onağ Ali (Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr.)Z.Gürses(Uz.Dr)"Annesütü ve Mama İle Beslenen Çocukların Protein Metebolizmasının İdra Üre Düzeyleri İle Değerlendirilmesi Ege Tıp Der.30(1),34-6,1991
- 0, 1122192Yenigün Ayşe (Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr)"Çevresininİnek Sütü ve Anne Sütündeki Kurşun Düzeyine Etkisi"Ege Tıp Der.31 (1),7-19,1992
- 0, 1132186Taneli Baha (Prof.Dr),Nilgün Kültürsay(Doç.Dr),Arife Başer(Uz.Dr)"Hepatosplenomegalililerde B Hepatiti Aranması Türk PediatriKurumu Yayınları Kitap No=28 Özdem Kardeşler Matbaası İstanbul S.547-51.1986
- 0, 1132187Taneli Baha (Prof.Dr)Şenay Öztop (Doç.Dr.)Sühan Altay (Uz.Dr)"Wilms Tümörlerinin Radyolojik Bulguları"Ege Üniv Tıp Fak.Der. 26. (K),1715-24,1987
- 0, 1132187Taneli Baha(Prof.Dr),Hayim Baruh(Uz.Dr),Nilgün Kültürsay (Uz.Dr)."Çocuklarda Peptik Ülser"Ege Üniv Tıp Fak Der.26(2),547-54,1987
- 1132187Taneli Baha(Prof.Dr),Nilgün Kültürsay(Uz.Dr.),Emel Kaymak(Dr)"Konjenital Hipertrofik Pilor Stenozunda Piloromyotomi Ertesi Ge Gastroentestinal Komplikasyonlar Ege Üniv.Tıp Fak.Der.26:(3),953-60,1987
- 1132187Taneli Baha(Prof.Dr),Seracettin Kayaoğlu(Uz.Dr),Nilgün Kültürsay(Uz.Dr)."Çeşitli Rahitis Evrelernide Osteoporoz (Sekonder Hiprparatiroidinin Değerlendirilmesi) Ege Üniv Tıp Fak Der.26(3)1011-18,198
- 0, 1133187Taneli Baha(Prof.Dr),Necil Kütükçüler(Uz.Dr),Nilgün Kültürsay(Uz.Dr)"Kliniğimizde Enterit ve Parenteral Diyareler,Üriner Enfesiyonların Parenteral Diyare Etiolojisinde Yeri"Ege Üniv Tıp Fak Dergis 26 (4),1437-44,1987
- 0, 1133187Taneli Baha(Prof.Dr.)Nilgün Kültürsay Uz.Dr)Raşit Vural Yağcı(Uz.Dr)"Gluten Enteropatisi(Çölyak Hastalığı)"Ege Üniv Tıp Fak er.26:(4),1577-84)1987
- 1133191Yenigün Ayşe (Doç.Dr.),Baha Taneli (Prof.Dr.),Nilgün Kültürsay(Doç.Dr)"Anne Sütü ve Serumundaki İz Element İlişkisi Ege Tıp Dr.30:(3),289-91,1991
- 0, 1142187Taneli Baha(Prof.Dr),Nilgün Kültürsay (Uz.Dr),Seracettin Kayaoğlu (Uz.Dr),Ender Gönen(Uz.Dr)."Çeşitli Rahitis Evrelerinde Ostoporoz."Ege Üniv Tıp Fak Der.26(2),687-693,1987
- 0, 1142187Taneli Baha(Prof.Dr)Sabiha Özgür,(Prof.Dr),Seracettin Kayaoğlu(Uz.Dr),Necil Kütükçüler(Uz.Dr),"Çocukluk Yaşlarında Otitis Meda Rastlanma Sıklığı ve Diğer Hastalıklarla Birlikteliği"Ege Üniv Tıp Fa Der.26 (4),1741-45,1987
- 0, 1143187Tanaç Remziye(Doç.Dr.),Baha Taneli(Prof.),Ayşe Yenigün(Uz.Dr),Sulhan.Altay"Çocuklarda Astma Bronşiale Krizlerinde Radyolojik ulguların Klinik Değerlendirme ve İlişkisi"İzmir Ğöğüs Hastalıkları Hasanesi Der.11(4)18-21,1987
- 1143187Taneli Baha(Prof.Dr.),Nilgün Kültürsay(Uz.Dr),Arife Başer(Uz.Dr),Altınay Bilgiç'doç.Dr)"Hepatosplenomegali Ayırıcı Tanısında Hepatitinin Yeri"Ege Üniv Tıp Fak Der.26 (3),1255-60,1987
- 0, 1143189Tütüncüoğlu Seranur(Uz.Dr)Tuğrul Özgür (Prof.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr),Kaan Kavaklı(Uz.Dr)"Antiepileptik İlaçların Tiroid Fonsiyonlarına etkisi E.Ü.T.F.D.28(1),111-118,1989
- 114387Kendir Gaye(Doç.Dr),Nilgün Kültürsay(Uz.Dr)Şükran Darcan(Uz,Dr),Baha Taneli(Prof.Dr)'Büyüme Geriliğinin Araştırılmasında İntravnöz Pyelografinin Yeri"Ege Üniv Tıp Fak Der.26 Z3),975,980)1987
- 0, 1144187Baykaran Özet(Doç.Dr),Yücel Batur(Prof.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr)Nilgün Kültürsay(Uz.Dr),"Kan Değişimi Yapılan Yenidoğanlarda Hpatitis B Sorunu"Ege Üniv Tıp Fak Der.26 (3),1293-99,1987
- 0, 1144188Yağcı Raşit Vural(Doç.Dr),Ahmet Musoğlu (Doç.Dr),Yücel Batur (Prof.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr)"Çocuklarda Üst Sindirim Sistemi Edoskopilerimiz ve Bunların Klinik Radyolojik Yorumlarla Karşılaştırılması Ege Üniv Tıp Fak Der.27:(2),419-26,1988
- 0, 1144192İ(Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr.)Üdilek Özmen(Uz.Dr),Biltan Ersöz (Prof.Dr)"Ailesel Hipertansiyonu Olan Çocuklarda Serum ve Erirosit Kalsiyum,Mağnezyum Kadmium Düzeylerinin Kan Basıncı İli İlişkisi"ge Tıp Oer.31:(4),577-82,1992
- 0, 1155187Kültürsay Nilgün(Uz.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr),Taylan Kabalak(Prof.Dr),Gülgün Ergezer(Uz.Dr)Necil Kütükçüler(Uz.Dr),Çeşitli Rahitis Evrelerinde Paratormon Düzeyleri"Ege Üniv.Tıp Fak Der.26:(3)1179-115,1987
- 0, 1165188Taneli Baha (Prof.Dr.),Nilgün Kültürsay(Doç.Dr),Necil Kültürçüler(Uz.Dr),Günay Çelepoğlu(Prof.Dr),B.Gençosmanoğlu(Uz.Dr),Fikret Cüreklibatır(Prof.Dr)"Rahitiste Solarium"Ege Üniv Tıp Fak Der.27:(4)25,1988
- 0, 1166188Yağcı Raşit Vural(Uz.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr),Nazan Çetingül(Uz.Dr.),Ahmet Keskinoğlu(Uz.Dr),Mesrure Sezak(Uz.Dr)"Wilson Hastlığı ve Olgularımızın Değerlendirilmesi"Ege Üniv Tıp Fak Der.27:(4),17-5,1988
- 0, 1166189Kabalak Taylan(Prof.Dr),Nilgün Kültürsay(Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr.),Candeğer Yılmaz(Prof.Dr.),Mehmet Tüzün(Doç.Dr),Necil Kültürçüler(Uz.Dr)"Rahitiste Pankreas Beta Hücre Fonksiyonları"E.Ü.T.F.D2 8:(1),37-46 1989
- 0, 1222189Taneli Baha(Prof.Dr),Necil Kütükçüler(Uz.Dr)"Multipl artilaginoz Egzostozlu Bir Aile"E.Ü.T.F.D.28(3),1341-8,1989
- 0, 1233187Kültürsay Nilgün(Uz.Dr),Cihangir Özkınay(Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr),"Ender Görülen Parotitis Olguları."Ege Üniv Tıp Fak De26(3),1179-85,1987
- 1233191Onağ Ali(Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr),Dilek Özmen(Uz.Dr),"Anne Sütü ve Mama Alan Bebekler İle 1-3 Yaş Arası Çocuklarda PlasmaYağ Asitlerinin Değerlendirilmesi" Ege Tıp Der.30:(3),292-5-191
- 0, 1233193Kavaklı Kaan(Uz.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr),Raşit Vural Yağcı (Doç.Dr.)"Çocuklarda Primer Laktoz Entoleransı"Ege Tıp Der.32:(1,2, 1993
- 1255189Taneli Baha(Prof.Dr.),Şenay Öztop(Prof.Dr),Raşit Vural Yağcı(Uz.Dr.),Nazan Çetingül(Uz.Dr),Gül Yüce(Prof.Dr.),"Caroli Hastalıı(2 Olgu Nedeniyle)"Ege Üniv.Tıp Fak.Der.28:(1)405-9-1989
- 1264190Kendir Gaye(Doç.Dr)Nazan Çetingül(Arş Gör.)Erdoğan Çetingül(Doç.Dr)Mustafa Bak(Arş.Gör.)Esin Emin Üstün (Prof.Dr)Baha Taneli(Prof.Dr.)"Cherubism"İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Bülteni6:(2).153-61.1990
- 1264190Tütüncüoğlu Saremur(Uz.Dr)Baha Taneli(Prof.Dr)Cihangir Özkınay(Doç.Dr)Fikri Öztop (Doç.Dr)Reşat Özercan(Uz.Dr.)Bilgin Apaydın Arş Gö.)"Osteogenezis İmperfekta"Ege Tıp Dergisi 29 (1)62-66,1990.
- 0, 1311189Taneli Baha(Prof.Dr),"Antibiotiklerin İstenmeyen Etkieri"İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Bülteni4(3),73-81,1989
- 0, 1311189Taneli Baha(Prof.Dr.)"Aşı İle Korunabilir HastalıklarDeğişik Aşılarınözellikleri ve Yeni Aşılar"İzmir Çocuk Hast.Tıp Bült.4:4),3,8,1989
- 1511188Taneli Baha(Prof.Dr),"Çocuklarda Enfeksiyöz Diyareler"Hekimlerle Elele İsimli Kitapta Wyeth Yayınları No=2 1988 S.99-107
- 1511190Taneli Baha(Prof.Dr),"Bebek Beslenmesinde İncir ve Üzmün Yeri"Tarişbank Yayınları Yayın No 1990/2 S.23,39
- 1511191Taneli Baha (Prof.Dr.)"Kınolonların Çocuk Yaşlarında ullanımı 3.Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 22-26 Nısan 1991 Antalya Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayınları No=15 1991S.90-95
- 0, 1511192Taneli Baha (Prof.Dr.),"Uygulamadaki Yeni Aşılar ve Aınan Sonuçlar 25.Türk Mikrobiyoloji Kongresi8-11 Eylül 1992 Bursa Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayınları No=17 S.45-47
- 0, 1511193Taneli Baha (Prof.Dr.),"Çocuklarda Antibiyotik Tedaviine Yaklaşım"Ankem Dergisi 7 (3)213-5,1993
- 0, 1511193Taneli Baha (Prof.Dr.),"Uygulamadaki Yeni Aşılar ve Aınan Soruçlar 25.Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kıtabı 1993 S.45,7,
- 2122191Onağ Ali'doç.Dr.),Baha Taneli(Prof.Dr)"Daily Urinary reatinin Excreation and Estimation of Muscle Mass İn İnfants Fed Human Milk Or Formula"Med.J.Ege Üniversity1:(2),100-103.1991
- 2144190Bilğiç Altınay(Prof.Dr),S Erensoy(Uz.Dr),Tijen Özacar (Uz.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr)"Hetatitis B Vaccination Program İn Hospıta Staff of Faculty of Medicine,Ege Üniversityüinfeksiyon Dergisi 4 (1),99-103,1990
- 0, 2144192İ(Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr.)"Dilek Özmen(Uz.Dr),Bitan Ersöz (Prof.Dr)"Relation of Serum and Erythrocyte Magnesium and Calium Levels To Blood Pressure İn Children With Family History of Hipertentionümed.J.Ege Üniv.2:(1-2)71,74,1992
- 0, 2144192İ(Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr.)"Dilek Özmen(Uz.Dr),Bitan Ersöz (Prof.Dr)"Relation of Serum Aünd Erythrocyte Magnesium,And Cacium Levelsto Blood Pressure İn Children With Family History of Hipertestion.Med.J..Ege Üniv.2(1-2),71,74,1992
- 2222191Yağcı Raşit Vural(Doç.Dr.)Baha Taneli(Prof.Dr.)"Acguied Chloride Diarrhea:Case Report.Med.J.Ege University 1 (1),58,60,1991
- 2232188Kültürsay Nilgün(Doç.Dr.),Baha Taneli(Prof.Dr),Ayşe Çavuşoğlu(Uz.Dr)"Pseudoachondroplasia With İmmune Deficiency" Pediatric diol,18:505-508,1988
- 0, 2233191Köprübaşı Ferda(Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr.),Kaan Kavaklı(Uz Dr.),"A Case of Cpronic Hereditary Tyrosinemia Type I"Med.J EgUniv.1(4),241-44,1991
- 0, 2233191Yağcı Raşit Vural(Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr),Ahmet Musoğlu (Doç.Dr.)"A Motility Disorder of Esophagus:Achalasia,Does İt Rar İn Childhood?med.J.Ege Univ.1(1),61,64,1991
- 0, 2233192Kendir Gaye (Prof.Dr),Kaan Kavaklı(Uz.Dr.),Baha Taneli(Prof.Dr.),"A Case of Skeletal Acrodysplasiawith Retinitis Pigmentosa,Aniotic Bands,Mental Retardation and Pes Calcaneovalgus Deformityümed.J.Ege Univ.2(3-4),:225-59 1992
- Onağ Ali(Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr.)"Trace Element's İn Inants Fed Human Milk and Formula Med.J.Ege Univ.2(1-2),67-70,1992

International Conference Proceedings (39 entries)- 1993, Aydoğdu Sema(Uz.Dr),Kaan Kavaklı(Uz.Dr.),Tijen Özacar (Uz.Dr.) Erhun Kasırga (Uz.Dr.,)Gül Yüce (Prof Dr.),Baha Taneli(Prof.Dr.),Raşit Vural Yağcı(Doç.Dr.)"Çocuklarda Kronik Hbv İnfeksiyonu ve Alfa-nterferon Sağıltımı"XXI.Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri De rnekleri BirliğiKongresi.İzmir,24,27 Ekim"
- 1993, Çetingül Nazan (Doç.Dr.),Kaan Kavaklı (Uz.Dr.),Canan Vergin(Uz.Dr.),Şenay Öztop (Prof.Dr),Güngör Nişli (Prof.Dr.),Sema Aydoğdu(Uz Dr.)Tijen Özacar(Uz.Dr),Gül Yüce (Prof.Dr.),Baha Taneli (Prof.Dr),Raşit Vural Yağcı (Doç.Dr),"Kronik Hepatit-b Li Pediatrik Tömörlü Olgulara Alfa İnterferon Sağaltım"
- Hüseyinov Afig(Prof.Dr)Baha Taneli (Prof.Dr)"Methods ointing To the Role of Xenobiotics İn Producing the Allerjic Diseases"Mlecular Aspects of Oxidative Drug Metabolizing Enzymes and Their Significance İn Environmental Toxicology,Chemical Carcinogenesi s and Health June 20-july 2,1993 Nat Advan"
- 1993, Onağ Ali(Doç.Dr)Baha Taneli(Prof.Dr)"Toxicity of Leadrelated Environmental Factors and Other Trace Element Concentrations"4T İnternatıonal Conferance on the Health and Disease Abstracts Publ.İn İnt.J.Toxicol.Occup and Environ.Hlth Vol:2,No 1 Jaunary 19 93 P.23"
- 1993, Taneli Baha(Prof.Dr.)Ayşe Yenigün (Doç.Dr.) Ali Onağ (Doç.Dr."Lead As An Environmental Contaminant İn Breast and Cow,S Milk ad Blood of School Children" Molecular Aspects of Oxidative Drug Metabolzing Enzymes and Their Significance İn Environmental Tox icology,Chemical Cancinogeneis and Health"
- 1993, Yağcı Raşit Vural(Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr),Sema Aydoğdu (Uz.Dr),Müge Tunçyürek(Prof.Dr.)Tijen Özacar(Uz.Dr.),Şener Bekçi(Uz.Dr.)"Recurrent Abdominal Pain and Association of Helicobacter PyloriGastritis İn Turkish Children:Endoscopy and Serology Bas ed Study"XXI,Cogress of Union of Middle E"
- 1993, Yağcı Raşit Vural(Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr.),Mete Akisu(Uz Dr.),Mehmet Haberal(Prof.Dr.),"Living Related Segmental Liver Tansplantation İn a 8 Year Old Boy With Fulmating Wilson's Hepatitis",Fist İnternational Congress on Pediatric Transplantation,M inneapolis-minnesota,29 Ağustos 1 Eylül 19"
- Yağcı Raşit Vural(Doç.Dr.),Baha Taneli(Prof.Dr),Mete Akisu(Uz.Dr.)Mehmet Haberal(Prof.Dr.),"Living Related Segmental Liver Trnsplantation İn a 8 Year Old Boy With Fulminating Wilson's Hepatitis"XX,Congress of Umemps İzmir,24-27 Ekim 1993 Abstract Book 119.S"
- Yenigün Ayşe (Doç.Dr)Baha Taneli (Prof.Dr.)Figen Oksel (Uz.Dr.)"Evaluation of Trace Elements of Human Milk and Cow's Milk İn egean Part of Türkiye 4Th İnternatıonal Conferance on the Health and Disease Abstracts Publ İn Int.J. Toxicol.And Environ.Hlth V ol:2 No.1 January 1993 P.143"
- Oksel Figen(Uz.Dr.)Baha Taneli(Prof.Dr)"Value of Turksh Traditional 'tarhana'as a Fermented Baby Food."4Th Internatıonal Conerence on the Health and Disease Abstracts Publ.İn Int.J.Toxicol.Occup.And Environ.Hlth.Vol 2,No.1,January 1993P.111
- Onağ Ali(Doç.Dr)Baha Taneli(Prof.Dr)"Trace Elements İ İnfants Fed Breast Milk Or Fonmula"4Th İnternatıonal Conferance on theHeelth and Disease Abstracts Publ.İn Int.J.Toxicol,Occup.And Environ.Hlth Vol 2,No.1 January 1993 P.112
- Sönmez Ferah(Uz.Dr.),Sevgi Mir(Prof.Dr.),Baha Taneli(Prof Dr.),Nilün Kültürsay(Doç.Dr)"Çocukluk Çağı Kronik Aktif Hepatitindeİmmünolojik Durum"XXI Congress of Umemps İzmir,24-27 Ekim 1993 Abstrac ook
- Taneli Baha(Prof.Dr.)Hüseyin Köksoy(Uz.Dr.)"In Chıldrn the Plasma Zn,Cu and Fe Levels and Their Relations To Each Other İn Steady State"Uluslararası Fizyolojide Eser Elementler Sempozyumu 9-11 Kasm 1993 Antalya-Türkiye Abstract Kıtabı Sayfa 32
- Taneli Baha(Prof.Dr.)Hüseyin Köksoy(Uz.Dr.)"Normal Zic-tolerance Test"Uluslararası Fizyolojide Eser Elementler Sempozyumu 9-1 Kasım 1993 Antalya Türkiye,Abstrak Kıtabı Sayfa 31
- Yağcı Raşit Vural(Doç.Dr.),Dilek Özmen(Y.Doç.),Sema Aydoğdu(Uz.Dr.), Baha Taneli(Prof.Dr)"Glucose-galactose Malabsorption:A Cse Report"XXI.Congress of Umemps İzmir,24,27 Ekim 1993 Abstract Book 11.S
- Kütükçüler Necil (Uz.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr),Raşit Vural Yağcı (Doç.Dr),Cihangir Özkınay(Prof.Dr),Fikri Öztop (Prof.Dr),Gül Yüce (Prof.Dr),Tuğrul Özgür (Prof.Dr),Our Experience İn Reye,S Syndrome'XX.Umemp Congress 21-23 October 1991 Alger Abstract Book P.88 Cl.No=7"
- Onağ Ali(Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr),Dilek Özmen(Uz.Dr),Biltan Ersöz(Prof.Dr)"Relation of Serum and Erythrocyte Magnesium ad Calcium Levels To Blood Pressure İn Children With a Family History of Hypertention"XX.Umemp Congress 21-23 October 1991 Alger Abstract Bookp.17 P No:104."
- Onağ Ali(Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr)Dilek Özmen (Uz Dr),Oya Bayındır(Prof.Dr.)"Measurement of Apolipoprotein-b As a Screenig Test for İdentifing Children With Elevated Levels of Yow Dencity Lipoprotein Cholesterol"XX.Umemp Congress 21-23 October 1991 Alger.Abstract ookp.118 P.No=106"
- 1991, Onağ Ali(Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr)"Trace Elementsİn İnfants Fed Human Milk Or Formula"XX.Umemp Congress 21,23 October 191 Alper Abstract Bookp 117 P No:103
- 1991, Onağ Ali(Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr),"Measurement o Trace Elements for Turkish Children"XX.Umemh Congress 21-23 October 191 Alger Abstract Bookp.117 P No=102
- Onağ Ali(Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr)Dilek Özmen (Uz Dr),"Determination of Parathormone and Calcitriol İndex İn School Childen"XX.Umempcongress 21-23 October 1991 Alger Abstract Bookp.117 P.No:10
- Onağ Ali(Doç.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr)"Toxicity of Lea At Low Dose,Relation of Environmental Faktors and Trace Elements Concentrations"XX.Umemp Congress 21-23 October 1991 Alger.Abstract Bookp.116 No:101
- 1991, Yenigün Ayşe (Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr)"Figen Oksl(Uz Dr)"Evaluetion of Trace Elements of Trace Elements of Human Milk ad Cow's Milk İn Aegean Park of Türkiye"XX.Umemp Congress 21-23 October 991 Alger Abstract Bookp.116 P No:99
- Yenigün Ayşe (Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr)"Nilgün Kütürsay (Doç.Dr)Ütrace Element Correlation Between the Level of Serum and Breast Milk"XX.Umemp Congress 21-23 October 1991 Alger Abstract Bookp.16,P No:100
- Yenigün Ayşe (Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr)"The Effec of Environment To the Levels of Lead İn Human Milk and Cow's Milk"XX.Uemp Congress 21-23 October 1991 Alger Abstract Book P.116,P No:98
- Altınay Bilgiç(Prof.Dr)S.Erensoy(Uz.Dr)Tijen Özacar(Uz.Dr.)Baha Taneli (Prof Dr.),A.Özinen(Uz.Dr)A.Sivrel(Uz.Dr)"Serological arker of Hepatitis B İn Hospital Staff of Faculty of Medicine Ege University"Prociding of İnternational Symposium on Progres İn Hepatitis B İmmnisation May 3-5 1989 Pari"
- 1989, Kabalak Taylan(Prof.Dr.),Candeğer Yılmaz(Prof.Dr)Mehmet Tüzün(Prof.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr),Nilgünkültürsay(Doç.Dr.),Gülgün Ergezer(Uz.Dr),Necil Kütükçüler(Uz.Dr),"Insuline Release from Beta Cell İ Rickets:Hypocalcemia Decreases the İnsuline Release"6t h balkan Congresof Endocrinology Helleniki"
- Mir Sevgi (Prof.Dr.),Baha Taneli(Prof.Dr),Ferah Sönmez(Uz.Dr),Nilgün Kültürsoy(Doç.Dr)"İmmunogic Aspecte of Chronic Active Heatatis İn Children"19th İnternational Congress of Pediatrics July 23-281989 Paris.France Abstract Bookp.363
- Oksel Figen (Uz.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr)Üa Case of Schwachman Syndrome With T Disturbence"19th İnternatıonal Congdess of Peditrics 23-28July 1989 Paris France Abstract Book P,466,
- Taneli Baha (Prof.Dr)Üadalet Meral (Uz.Dr)"A Case of yperammonemia Due To Urea Cycle Enzymes Defiency"19th İnternational Conress of Pediatrics July 23-28,1989 Paris-france Abstract Book P.466
- Taneli Baha(Prof.Dr),Nilgün Kültürsay(Doç.Dr)Hüseyin Hakerlerler (Prof.Dr),A.KüçükdeVeci (Dr),Arife Başer(Uz.Dr),"Zinc and Coper Alteration İn Children With Rickets"19th İnternational Congress of ediatrics Paris 1989 P.466
- Yağcı Raşit(Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr.),Nazan Çetingül(Uz.Dr.)Ayşe Çavuşolğu(Uz.Dr.),Gül Yüce(Prof.Dr)"Two Cases of Carolis Disease İn Children from Turkey 26th Congress of the European Society of Pediatric Radiology Ped.Radiol.19(4)271-2,1989
- Taneli Baha (Prof.Dr,)Ayşe Çavuşoğlu(Uz.Dr)Ahmet Üner(Uz.Dr)"Parasite Prophile of Childhood İn Turkey'xII İnternatıonal Congrss for Tropical Medicine and Malaria 18-23 September 1988 Amsterdam,Netherlands Excerpta Medica İnternational Congress Series 81 0P.363 Abstract No Frp-6-5"
- Taneli Baha(Prof.Dr.)"Liver Hydatid Cysts İn Childhoo"The Fourth European Multicolloguium of Parasitology October 14-19,1984İzmir Abstract No:128
- 1984, Taneli Baha(Prof.Dr.Ğn.Nevbahar Taneli(Prof.Dr.)"A Cea Report:A Variety of Pyle's Metaphyseal Dysplasia Or Simulating."Europan Society of Pediatric Radiology 20Th Congress Paris,May 5-7 1983 Ped.Radiol.13:(3),187-88,1983 Abstract No:72
- Taneli Baha(Prof.Dr.),Gül Yüce (Doç.Dr),"Two New Entiies İnducing Radiolucency over the Hepatic Shadow"European Sdociety of ediatric Radiology 14 th Annual Meeting May 12-14 1977 Luzern Abstract No=33 P.56
- 1977, Taneli Baha(Prof.Dr.),Türkan Süren(Doç.Dr.),Erol Mavi(Doç.Dr.),Mualla Tartaroğlu (Uz.Dr),Gül Yüce(Prof.Dr)"Amebiasis İn Pediaric Cases the First Mediterranean Conferans on Paras itology 5-10 Ekim 177 İzmir Abstract P.23
- Taneli Baha(Prof.Dr.)-"Hip Measurements and Two Newanles İn Childrens With Congenital Dislocation of the Hip"XIII World Congess Sıgot Copenhagen 1975 Abstract Book P.88 Abstract No=3506
- 0, Hüseyinov Afig(Prf.Dr),Baha Taneli(Prof.Dr.)Müfit Arcasoy (Prof.Dr),"The Detection of Released and Cell-associated Leukotrienes(LTS)rom Leukocytes İn Vitro After the Different Stimulation".22.Meeting of ebs July-9,1993 Stocklow,Sweden Abstract Book No:1

National Conference Proceedings (11 entries)- Yağcı Raşit Vural(Doç.Dr)Sema Aydoğdu(Uz.Dr),Müge Tunçyürek(Prof.Dr), Tijen Özacar(Uz.Dr)Baha Taneli(Prof.Dr)"Çoçuklarda Heliobakter Pilori Gastriti Tedavisindeki Deneyimlerimiz"X Ulusal Türk Gastoenteroloji Kongresi Bursa 3-7 Ekim 1993 Kongre Kıtabı S .77"
- Yağcı Raşit Vural(Doç.Dr)Sema Aydoğdu(Uz.Dr),Müge Tunçyürek(Prof.Dr), Tijen Özacar(Uz.Dr)Baha Taneli(Prof.Dr)"Çoçuklarda Nonsesifik Karın Ağrısı ve Helikobakter Pilori Enfeksiyonunu"X.Ulusal Türk astroenteroloji Kongresi 3-7 Ekim 1993 Bursa Kongre Kıta bı S.78"
- Aydoğdu Sema (Uz.Dr),Erhun Kasırga(Uz.Dr), Raşit Vural Yağcı (Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr)"Çocuklarda Giardiaz:Retrospektif alışma 8.Milli Parazitoloji Kongresi Trabzon 7-10 Eylül 1993 Bildiri Özetleri Kıtabı S.14
- Aydoğdu Sema (Uz.Dr),Kaan Kavaklı (Uz.Dr),Tijen Özacar(Uz.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr)Raşit Vural Yağcı(Doç.Dr)"Çocukluk Çağı Krnik B Hepatitlerinde Alfa İnterferon Tedavisi"X,Ulusal Türk Gastroenterloji Kongresi Bursa 3-7 Ekim 1993 Kongre Kıtabı S.146,
- Taneli Baha(Prof.Dr),Hüseyin Hakerlerler(Prof.Dr),Nilgün Saatçı(Dr),Selma Asena(Dr)"Taze Sebze ve Tahıllar Kullanılarak Yapıln Sebze Püresinde Eser Elementler "1.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongrsi 14-16 Ekim 1992 Ankara Bildiri Özetleri Kıtabı S.10
- Yenigün Ayşe (Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr)Çevrenin İnek Sütü ve Anne Sütündeki Düzeyine Etkisi"1.Ulusal Beslenme ve Diyeteti Kongresi 14-16 Ekim 1992 Ankara Bildiri Özetleri Kıtabı S.37
- Yenigün Ayşe (Doç.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr)Figen Oksel(Uz.Dr)"Ege Bölgesinde Anne Sütü ve İnek Sütünde İz Elementlerin Değerlndirilmesi"1.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi 14-16 Ekim 1992 Ankaa Bildiri Özetleri Kıtabı S.28
- 1987, Taneli Baha (Prof.Dr),Salim Sevim (Dr)"Çocuklarda Oksyür ve İdraryolu Enfeksiyonları İlişkisi"6.Ulusal Parazitoloji Kongresi26-29 Eylül1989 İstanbul Bildiri Özetleri Katıbı Ege Üniv.Basımevi İzmir 1989 S.2
- Taneli Baha(Prof.Dr),Gökben Sarenur Gökben(Uz.Dr),Gaye Kendir (Doç.Dr) "Çocukluk Dönemi Guatrlarında Kemik Yaşının Durum 7.Krultay 25-27 Eylül 1983 İstanbul Özetler Kıtabı S.112
- Altıkan Dıdar(Uz.Dr),Saha Taneli(Prof.Dr)"Malnütrisyolu Bebeklerde Böbreğin İdrar Asidifikasyon Kapasitesi "15.Türk Milli Peiatri Kongresi 28-30 Eylül 1976 İzmir Özetler Kıtabı S.2-3
- Önel Sevgi (Uz.Dr),Baha Taneli (Prof.Dr.),Alphan Cura(Doç.Dr)"Çocukluk Yaşlarında Böbrek Boyutları"15.Türkiye Milli Pediatricemiyeti Kongresi 28-30 Eylül 1976 İzmir Özetler Kıtabı S.18-19

Books (6 entries)- Çocuk Yaşlarında Kullanılanantibiotikler ve Kullanım Özellikleri Editör Taneli Baha(Prof.Dr) Aynı Kıtabı No:26 Ege Üniv.Matbaası 1980 A-antibiotiklerin Sınıflandırılması S.1-4 B-antibiotik Kullanımında Dikkat Edilecek Diğer Özellikler S.45-49
- Çocuk Yaşlarında Tüberküloz Ege Üniv Matbaası 1981. A-çocuk Tüberkülozunda Radyoloji S.33-40
- Pankresın Fibrokistik Hastalığı Editör:Taneli Baha(Prof.Dr)Ayın Kıtabı No:22 Ege Üniv.Matbaası 1979 İçinde A:Laboratuvar Bulguları:S.20-26 B:Olgularımızs.37-40 C:Prognozs.44-45
- 0, Pedatride Muayene Metodları ve Püerikültür Editörler Ahmet Keskinoğlu A-karın Muayenesi B-perine ve Anal Muayene
- Pediatri Editör:Paul H.Dworkin 2.Baskı,Çeviri Editörleri M.Arçasoy,F.Köprübaşı,S.Mir,S.Öztop.Publ:Saray Tıp Kitapevleri Tercüme Edilen Bölüm A-bölüm 6 Kritik Hasta Bakımı S.141-160
- Pediatrik Fiziksel Tanı El Kıtabı Editör:Barness Dördüncü Bası 1977 Tercüme Edilen Bölümler A.Bölüm VII Ekstremiteler.Omurga,Eklemler ve Kaslar S.132-150 B-bölüm VIII Nörolojik Muayene S.151-163

Memberships of Professional Associations (3 entries)- European Society of Pediatric Radiology Affil
- İnternatıonal College of Pediatrics Üyeliği v
- Milli Pediatri Derneği
Granted Scholarships (1 entries)- 1962, Norveç Hükümeti Devlet Bursu
Student's Completed Thesis (5 entries)- Yüksek Lisans, 0, Dilek Kalenci "Bölgemizde Anne Sütü İle Beslenmenin Durumu"E.Ü.T.F.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.1982
- Yüksek Lisans, 0, Emel Kaymak"Konjenital Hipertrofik Pilor Stenozu Nedeniyle Oere Edilmiş Olgularda Geç Dönem Komplikasyonları İle Mide Duadenum Ülseri Gelişme İnsidansının Araştırılması "E.Ü.T.F.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkarı Anabilimdalı 1987.
- Yüksek Lisans, 0, Figen (Özgönül)Oksel"Geleneksel Tarhanamızın Çeşitleri,Pişire Yöntemleri ve Besin Değeri"E.Ü.T.F.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.984.
- Yüksek Lisans, 0, Osman Baş"0-2 Yaş Grubu Çocukların İshallerinde Yöremizde Uyulanan Sağaltım Şekilleri"E .Ü.T.F.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.195
- Yüksek Lisans, 0, Süha Süreyya Özbek"Enfeksiyöz İshal Komplikasyonu Dehidratasonlarda Plazma Sodyum Düzeyleri"E.Ü.T.F.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.1985