Akademik BilgilerTÜRKAN ÖZBAYIR
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- Telefon: 0 (232) 311 55 39, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1981
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi,Hemşirelik, Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1995
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1996
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye , 2012

Administrative / Academic Duties (29 entries)- E. Ü. Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 2013-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2013
- E.Ü. Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2011-2012
- E. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, , 2009-
- E. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2013
- E. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, , 2009-2011
- E. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Araştırma ve Bilimsel Etik Kurulu Başkanı,, 2006-2007
- E. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Araştırma ve Bilimsel Etik Kurul Üyesi, 2002-
- E.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu, İleri Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Dersi,Doktora, 1999-
- E.Ü.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü, Ambulans Sürücülüğü Dersi,, 1998-1999
- Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Dersi, 1998-1999
- E.Ü.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Ebelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Bilgisi Dersi1, 1998-1999
- Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi Dersi, 1998-1999
- Adnan Menderes Üniveristesi Aydın Sağlık Yüksek Okulu Ders, 1998-1999
- E.Ü.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü, Ambulans Eğitimi Dersi, 1998-1999
- E.Ü.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dökümentasyon ve sekreterlik Bölümü, İlk yardım Dersi, 1997-1999
- E.Ü.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü, Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları Dersi, 1997-1999
- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü Program Sorumlusu, 1997-1999
- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Yönetim Kurulu Üyeliği, 1997-1999
- E.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu, Kazalarda İlk Yardım Dersi, Yüksek Lisans, 1996-
- E.Ü.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Dersi, 1996-1999
- E.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu, Ameliyat Öncesi Sonrası Hasta Bakımı Dersi Yüksek Lisans Bölümü, 1996-
- E.Ü.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü, Dahili ve Acil Girişimler Dersi, 1996-1998
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi, 1996-
- E.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu, İlk Yardım Dersi,, 1996-
-  E.Ü.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dökümentasyon ve Sekreterlik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Bilgisi Dersi, 1996-1999
- E.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Dersi,, 1996-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Araştırma görevlisi, 1987-1996
- Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ameliyathane Hemşiresi,, 1980-1986
Other Professional Activities (26 entries)- Cerrahi Alan Enfeksiyonları Nasıl Azaltılır? Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önlemede Güncel Yaklaşımlar Nelerdir? 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13. Cerrahi Hemşireleri Kongresi, Panelist, 23-27 Mayıs , 2012
- Stoma Bakımında Hata Yapıyormuyuz? Stoma Bakımında Karşılaştığımız Engeller Nelerdir? Ülkemizde Stoma Bakımı Uygulamalarını Nasıl iyileştirebiliriz? Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı, 2012
- Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Günü, Ameliyathanede Pozitif Ortamın Geliştirilmesi, Oturum Başkanı, 15 Şubat, 2012
- Cerrahi Maske Gömlek ve Eldiven Seçimi I. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Sempozyumu, Panelist, 3-6 Ekim , 2012
- 8. Nöroşirürji Hemşireleri Kongresi, Oturum Başkanı, 20-24 Nisan, 2012
- Ameliyathanede Kıyafet Seçimi ve Kullanımı, I. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Sempozyumu, Oturum Başkanı, 3-6 Ekim, 2012
- Nöroşirürji Yoğun Bakım Hemşireliğinde Yenilikler, 8. Nöroşirürji Hemşireleri Kongresi, Oturum Başkanı, 20-24 Nisan, 2012
- Cerrahi Uygulama Alanlarında Yaşam Kalitesi Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, Oturum Başkanı, 3-4 Mayıs, 2012
- Deneyimlerimizi Paylaşalım: Cerrahi Hemşireliğinde Liderler ve Genç Nesil Buluşması 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13. Cerrahi Hemşireleri Kongresi, Koordinatör, 23-27 Mayıs, 2012
- Cerrahide Hasta Eğitimi 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13. Cerrahi Hemşireleri Kongresi, Oturum Başkanı, 23-27 Mayıs, 2012
- II.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi (Sekreter), 1999
- Laporoskopik Cerrahi Hemşireliği kursu, Düzenleme Kurulu, 1999
- İlkyardım Kursu I, Milli Eğitim Bakanlığı Bornova,, 1998
- İlkyardım Kursu III, Pasta Villa A.Ş., 1998
- İlkyardım Kursu II, Hemşirelik Yüksek Okulu ,, 1998
- İlkyardım Kursu, E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, 1997
- I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Semppozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi (Sekreter), 1996
- Yönetici Hemşirelerin Karşılaştıkları Sorunlar Türk Hemşireler Derneği, -Ege Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu, 1995
- Hemşirelik ve Kadın Paneli, Türk Hemşireler Derneği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, 1995
- Oksijen İnhalasyonu Sağlık Bakanlığı İzmir Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, 1995
- Hastane Enfeksiyonları I , Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 1993
- Hastane Enfeksiyonları II Yenişehir SSK Hastanesi, 1993
- Hastane Enfeksiyonları III Yenişehir SSK Doğumevi, 1993
- İlkyardım Semineri III Ege Üniveristesi Hemşirelik Yüksekokulu, 1990
- İlkyardım Semineri I, E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, 1990
- İlkyardım Semineri II E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu -Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 1990
Research Interests- Sağlık Bilimleri (1000000)
Indexed Journal Publications (5 entries)- 2011, Candan Y, Özbayır T, ” Validity And Reliability Of The ‘Good Perioperative Nursing Care Scale’ For Turkish Patients And Nurses”, Journal of Clinical Nursing, Volum 20, Issue 1-2, 166-174, January.
- 2011, Özbayır T, Tuna Malak A, Bektaş M, Özcan İlce A, Oyur Çelik G “Information Needs of Patients with Meningiomas”, Asian Pacific J Cancer Prev, Vol 12,1-3.
- 2010, Taşdemir N, Güloğlu S, Turan Y, Çataltepe T, Özbayır T “Learning Needs of Neurosurgery Patients, Journal of Neurological Sciences [Turkish] 27:(4) 25; 414-420
- 2010, İlçe A, Totur B, Özbayır T, ”Evaluation of Patients With Brain Tumors According to International NANDA Nursing Diagnoses: Care Suggestions”, Journal of Neurological Sciences (Turkish), Volume 27, Number 2, Page(s) 178-184.
- 2009, Özberksoy A, Özbayır T, Taşdemir N, “Meme Kanseri Olan Hastalarda Ameliyat Öncesi Eğitimin Ameliyat Sonrası Ağrı Ve Kaygı Düzeylerine Etkisi” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 6.

Publications in Non-Indexed Journals (33 entries)- 2014, Intensive Care Unit Family Needs: Nurses' and Families' Perceptions, Eastern Journal of Medicine 19:137-140
- 2014, Kolorektal Kanser Ameliyatı Geçiren Hastaların Ameliyat Öncesi Ve Ameliyat Sonrası Dönemde Yaşadıkları Deneyimlerin İncelenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.17:2, 90-96
- 2014, Stomalı Hastaların Sızıntı İle Baş Etme Yöntemlerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dergisi, cilt:30, sayı2, 18-25
- 2011, Çeçen D, Özbayır T, Cerrahi Kliniklerinde Yatan Yaşlı Hastalarda Düşme Riskinin Belirlenmesi Ve Düşmeyi Önlemeye Yönelik Yapılan Girişimlerin Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 27 (1).
- 2010, Çeçen D, Özbayır T, Cerrahi Kliniklerinde yatan Yaşlı Hastaların Genel Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 26 (3), 11-22.
- 2010, Kaymakçı Özen Ş, Özbayır T, Demir F, Özhan Elbaş N, Karayurt Ö, Yılmaz M, Dicle A, Cerrahi Hemşireliği Terimleri, Sözlük Dergisi, 2 (1), 1-62, Ocak.
- 2010, Candan Dönmez Y, Dolgun E, Kabataş M, Özbayır T, “Lomber Disk Hernili Hastalarda Risk Faktörlerinin İncelenmesi” Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 24 (2), 89-92.
- 2008, Candan Dönmez Y, Özbayır T, “Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalasının Türk Hemşire ve Hastaları İçin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 24 (2),1-25.
- 2006, Özbayır T, Demir F, Candan Y, Dramalı A “Ameliyathane Hemşirelerinde Tükenmişliğin İncelenmesi” Hemşirelik Forumu Mayıs- Haziran, Temmuz- Ağustos, 18-25.
- 2005, Arıcı Karazeybek E, Özbayır T, “Histerektomi Ameliyatı Olan Hastalara Verilen Eğitimin Etkinliğinin Saptanması”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21 (2), 1-11.
- 2005, Suluoğlu Z, Özbayır T, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının (KOAH) Uyku Bozukluğu Düzeylerindeki Değişikliklerinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21, (özel sayı), 219-228.
- 2005, Tekin S, Özbayır T, “E.Ü. Atatürk SHMYO Birinci Sınıf Öğrencilerinin Somatizasyon Belirtilerinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21, (özel sayı), 453-464.
- 2005, Yaşar G, Özbayır T, “Desferal Kullanan Beta Talasemi Hastalarının Tedaviye Uyumu ve Karşılaştıkları Sorunlar” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21, (özel sayı), 589-600.
- 2005, Çolak P, Özbayır T, “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleğe ve Mesleki Güç Oluşturmaya Yönelik Görüşleri” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21, (özel sayı), 559-568.
- 2005, Özşaker E, Özbayır T, “Böbrek Transplantasyonu Olan Hastalar Ve Yakınlarının Yaşam Kalitesini etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21, (özel sayı), 247-262.
- 2005, Güler Y, Özbayır T, “Hemşirelerin Varisle İlgili Korunma Yöntemleri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21, (özel sayı), 357-364.
- 2004, Oyur Çelik G, Özbayır T, “Hemodiyaliz Tedavici Alan Hepatit C Virüsü (HCV) Pozitif Hasta Ve Ailelerine Yapılan Bilgi Transferinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20 (1), 1-10.
- 2003, Özbayır T, Demir F, Candan Y, Çoşkun İ, Dramalı A, “Hastaların Perioperatif Döneme İlişkin İzlenimlerinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6, (1), Ocak-Nisan, 14-23.
- 2003, Özbayır T, Akyol A, Vatan F, Özkütük N, Demir F, Sarı D, Kavlak O, Candan Y, Bal H, Uysal A, “Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüşleri ve Beklentileri”, Ege Eğitim Dergisi 3 (1), 9-19.
- 2002, Özbayır T, Çelik Oyur G, Dramalı A, Perioperatif Hemşirelik Uygulamalarının Kaydı. Hemşirelik Forumu Dergisi, 5 (3-4), 110-112.
- 2002, Özbayır T, Çelik Oyur G, Dramalı A, “Paket ve Bohçaların Seçimi ve Kullanılması İle İlgili Standartlar”, Hemşirelik Forumu Dergisi, 5 (3-4), 56-60.
- 2002, Özbayır T, “Türkiye de Ameliyathane Yönetimi ve Standartları”, Hemşirelik Forumu Dergisi, 5 (3-4), 1-5.
- 2000, Varol Ş, Özbayır T, “Sedatif Müziğin Preoperatif Kaygı Düzeyine İntraoperatif Kan Basıncı ve Nabız Parametrelerine Etkisi”,Hemşirelik Forumu- Ameliyathane Özel Sayısı, 3 (6), Kasım-Aralık, 15-18.
- 1999, Özbayır T, Demir F, Candan, Y, Dramalı A “Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Stres”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 15 (1) 83-92.
- 1998, Dramalı, A., Özbayır, T., “ Bası Yaralarının Önlenmesi ve Oluşan Yarada Hemşirelik Bakımı”,Hemşirelik Forumu, Yara Bakımı Özel Sayısı, Cilt:1, Sayı:3, Haziran.s:116-119.
- 1998, Dramalı A, Kaymakçı Ş, Yavuz M, Demir F, Özbayır T, “Bakım Planı için Veri Toplamada Roper, Logan, Tierney Modellerinin Uygulanması”, Ocak-Nisan, 14 (1), 1-12.
- 1996, Özbayır, T., “ Araştırma ve Etik” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi Ocak/ Nisan, cilt:12, sayı:1, s:77-80 (IV.Ulusal Hemşirelik Kongresi 15-17 Eylül 1995, Ankara’da poster bildirisi olarak sunulmuştur).
- 1996, Özbayır T, “Yoğun Bakımda Tüple Beslenen Hastalarda Kullanılan Yöntemin Diyare Oluşturma Sıklığına Etkisinin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Ocak/Nisan, 12 (1), 35-42.
- 1995, Özbayır, T., “ Hymen İncelenmesinin Etik Yönü ve Hemşirenin Rolü” IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi 15-17 Eylül, Ankara (poster bildirisi olarak sunulmuştur).
- 1992, Fadıloğlu Ç.,Özbayır T., "Hemşirelerin Değerlendirilmesi" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8:1, Ocak/Nisan.s:1-10
- 1992, Özbayır, T., Dramalı, A., “ Ethylene Oxside Gazı ile Sterilizasyonu Yapılan Gereçlerin Zararlı Etkilerinin Giderilmesinde Uyulması Gereken Yöntemler ” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8:1, Ocak/Nisan.s: 78-85. .(Ulusal Cerrahi Kongresi’92 cerrahi Hemşireliği Seksiyonu 18-19 Mayıs İstanbul’da sözel Bildiri olarak sunulmuştur).
- 1992, Fadıloğlu, Ç., Özbayır, T., Özsoy, A,S., Saruhan A., “ Hemşirelerin Hasta İle İlgili Becerileri Konusunda Düşüncelerinin Saptanması” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8:2, Mayıs/Ağustos 1-9 1-10.
- 1988, Özbayır T, “Ameliyat Öncesi Solunum Egzersizlerinin Ameliyat Sonrası Solunum Fonksiyon Testlerine, Alınan Analjezik Sayısına Hastanede Kalış Süresine Etkisi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 4 (3), Eylül/Aralık, 21-32.

International Conference Proceedings (25 entries)- 2013, Ciğerci Y, Özbayır T , “The Effects Of Music Therapy On The Patients Having Coronary Artery Bypass Greft Operation In Terms Of Pain, Anxiety And The Duration Of The Stay In Hospital”,International Journal of Cardiology 163,3 S:10, 9. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi.21-24 Mart Maxx Royal Kongre Merkezi- Antalya. (Oral Presentation)
- 2009, Ciğerci Y, Özyürek P, Özbayır T , “The Evaluation of the Clinical Employees and the nursing Students to Enteral Nutrition”, 1st İnternational Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece October 15-17, Final Program- Proceeding&Abstract Book, 305, (Poster Presentation).
- 2006, Özbayır T, Oyur Çelik G, Özşaker E, “Hastaneye Başvuran Hasta Ve Hasta Yakınlarının Evde Bakım Verme Durumları ve Evde Bakıma İlişkin Gereksinimlerinin Saptanması” I. Uluslar Arası Katılımlı Evde Bakım Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 6-8 Kasım, İzmir, 42, (Poster Bildiri).
- 2006, Özbayır T, Özşaker E, Oyur Çelik G, “Ameliyat Sonrası Dönemde Hasta Ve Hasta Yakınlarının Evde Bakıma Yönelik Bilgi Alma Durumlarının İncelenmesi” I. Uluslar Arası Katılımlı Evde Bakım Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 6-8 Kasım, İzmir, 41, (Poster Bildiri).
- 2006, Candan Dönmez Y, Özbayır T, Özşaker E, “Cerrahi Hastasının Evde Bakımı” I. Uluslar Arası Katılımlı Evde Bakım Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 6-8 Kasım, İzmir, 47, (Poster Bildiri).
- 2005, Yaşar G, Özbayır T, “Desferal Kullanan Beta Talasemi Hastalarının Tedaviye Uyumu Ve Karşılaştıkları Sorunlar 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 7-10 Eylül, İzmir, 120, (Poster bildiri).
- 2005, Güler Y, Özbayır T, “Hemşirelerin Varisle İlgili Korunma Yöntemleri Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 7-10 Eylül, İzmir, 118, (Poster bildiri).
- 2005, Çolak P, Özbayır T, “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleğe ve Mesleki Güç Oluşturmaya Yönelik Görüşleri”, 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 7-10 Eylül, İzmir, 119, (Poster bildiri).
- 2005, Suluoğlu Z, Özbayır T, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının (KOAH) Uyku Bozukluğu Düzeylerindeki Değişikliklerinin İncelenmesi” 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 7-10 Eylül, İzmir, 84, (Poster bildiri).
- 2005, Özşaker E, Özbayır T, “Böbrek Transplantasyonu Olan Hastalar ve Yakınlarının Yaşam Kalitesinin Saptanması ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 7-10 Eylül, İzmir, 121, (Poster bildiri)
- 2001, Kaymakçı Ş, Yavuz M, Özbayır T, Dramalı A, “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Sınavı Madde Analizi” (I. Uluslararası, V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Nevşehir Kapadokya, 19-22 Eylül, Nevşehir–Kapadokya, 44, (Poster Bildiri).
- 2001, Özbayır T, Çelik Oyur G, Dramalı A, “Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Ameliyathane Uygulamalarına İlişkin Gözlemlerinin Değerlendirilmesi” I. Uluslararası, V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül, Nevşehir–Kapadokya, 39, (Poster Bildiri).
- 2001, Özbayır T, Çelik Oyur G, Dramalı A, “Paket Ve Bohçaların Seçimi Ve Kullanılması İle İlgili Önerilen Standartlar” III. Ulusal, I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 25-27 Ekim, İstanbul, 76, (Sözel Bildiri).
- 2001, Özbayır T, Dramalı A, Çelik Oyur G, “Perioperatif Hemşirelik Uygulamalarının Kaydı” III. Ulusal, I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İstanbul, 25-27 Ekim, 108, (Poster Bildiri).
- 2001, Özbayır T, Demir F, Candan Y, Coşkun İ, Dramalı A, “Hastaların Perioperatif Döneme İlişkin İzlenimlerinin İncelenmesi”, III. Ulusal, I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 25-27 Ekim, İstanbul, 78, (Sözel Bildiri).
- 2000, Oyur Çelik, G., Özbayır, T., “The Evaluation Of Effectiviness Of Knowledge Transfer On Hepatitis C Positive (HCV) Patienst And Their Families Who Have Received Hemodialysis Therapy” 29 Ekim-02 Kasım I. Uluslararası, VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya,
- 1997, Dramalı A, Kaymakçı Ş, Yavuz M, Demir F, Özbayır T, “Bakım Planı İçin Veri Toplamada Roper, Logan, Tierney Modellerinin Uygulanması” Uluslar arası Katılımlı IV. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, Kıbrıs, 383-393, (Poster Bildiri).
- 1993, Özen Ş, Özbayır T, Dramalı A, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Uluslar arası Katılımlı III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, İstanbul, 216-222, (Sözel Bildiri).
- 1991, Dramalı, A., Özbayır, T., Özen, Ş., Güler, Ü., Yavuz, M., " Ameliyat Esnasında Kullanılan gaz ve Poplin maskelerinin Ağız ve Burundaki Bakterilerin Yayılmasını Önlemedeki Süresinin Tesbiti" Uluslar Arası Cerrahi Kongresi’90, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri Kitabı, İstanbul, s:203-212 (Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: hem/004 İzmir)(Sözel bildiri).
- 1990, Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M., " Kolostomili Hastalarda Bakım ve Hastanın Taburculuğundan Evvelki Bakım Hakkında Hastaya Verdiği Bilginin Değerlendirilmesi" Uluslar Arası Cerrahi Kongresi’90, Uluslar Arası Cerrahi Kongresi’90, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri Kitabı, İstanbul, s:180-188 (Sözel bildiri).
- 1989, Dramalı, A., Güler, Ü., Özen Ş., Özbayır T., Yavuz, M., " Kolostomili Hastalarda Bakım", Sağlık Bakanlığı I. Uluslar Arası Hemşirelik Kongresi Kitabı, İstanbul.(Sözel bildiri)
- 1988, Özbayır, T., " Ameliyat Öncesi Solunum Egzersizlerinin Ameliyat Sonrası Solunum Fonksiyon Testlerine, Alınan Analjezik Sayısına Hastanede Kalış Süresine Etkisi" Uluslararası Cerrahi Kongresi’88 Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri Kitabı, İstanbul, 83-91 (Sözel bildiri).
- 1988, Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Atay, M., Özbayır, T., " Ameliyat Öncesi Yapılan Mekanik Barsak Temizleme İşleminde Yanlış Uygulamalar ve Nedenleri" Uluslar Arası Cerrahi Kongresi’88 Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri Kitabı, İstanbul, s: 76-82 ( Sözel bildiri).
- 1988, Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Atay, M., Özbayır, T., "Hastanelerde Pansumanlarla İlgili Asepsi-Antisepsi Kurallarının İrdelenmesi", Uluslar arası Cerrahi Kongresi’88, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri Kitabı, İstanbul, s: 58-67(Sözel bildiri).
- 1988, Özbayır T, “ Ameliyat Öncesi Solunum Egzersizlerinin Ameliyat Sonrası Solunum Fonksiyon Testlerine, Alınan Analjezik Sayısına Hastanede Kalış Süresine Etkisi” - Uluslararası Cerrahi Kongresi’88 Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri Kitabı, İstanbul, 83-91 (Sözel Bildiri)

National Conference Proceedings (76 entries)- 2013, Karaveli S, Özbayır T, “Orem’in Öz Bakım Yetersizlik Kuramı ve Rektum Kanserinde Hemşirelik Bakımı” XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 15-19 Mayıs, Gloria Kongre Merkezi – Antalya. (Poster Bildiri).
- 2012, Özbayır T,Köze Ş Burçak, Sancı D, Moradi D, “Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi” Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 04 Mayıs, C.B.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa. (Sözel Bildiri).
- 2012, Çecen D, Özbayır T, “Roper, Logan ve Tierney’in Yaşam Aktiviteleri Bakım Modeli Doğrultusunda Ameliyat Öncesi Yaşlı Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi ve Hemşirelik Bakımına Etkisinin İncelenmesi”, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs, Kaya Kongre Merkezi-İzmir. HSB-4 (Sözel Bildiri).
- 2012, Taşdemir N, Özbayır T, “Abdominal Cerrahi Girişim Geçiren Hastaların Ameliyat Sonrası Ayağa Kalkma Özelliklerinin Ve Ağrı Düzeylerinin İncelenmesi” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs, Kaya Kongre Merkezi-İzmir. HPB-23 (Poster Bildiri).
- 2011, N.Taşdemir, T. Özbayır, Karaveli S, Arıkan Selçuk E, Çakın İ, Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinin Açık Ziyaretle İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. 7. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi 22- 26 Nisan Antalya, Türk Nöroşirurji Dergisi, 21, Ek Sayı, 280, (Sözel Bildiri).
- 2011, Yüken G, Özbayır T, “Canlı Renal Transplantasyon Donörlerinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Deneyimleri” , 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi, 5-8 Mayıs, Çeşme-İzmir.(Sözel Bildiri).
- 2011, Yöntem E, Özbayır T, “Bir Hastanede Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Ameliyathaneyi Seçme Nedenlerinin İncelenmesi: Odak Grup Görüşmesi”, 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi, 5-8 Mayıs, Çeşme-İzmir.(Sözel Bildiri).
- 2011, Özbayır T, Karaveli S, Karacabay K, “Kolorektal Kanser Ameliyatı Geçiren Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Yaşadıkları Deneyimlerin İncelenmesi” XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 18-22 Mayıs, Gloria Kongre Merkezi – Antalya. (Sözel Bildiri).
- 2011, Uyanır S, Özbayır T, “Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İntörn Hemşirelerinin Ve Öğretim Elemanlarının Adli Hemşirelik İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi” 1. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi 30 Eylül-2 Ekim Pine Bay Holiday Resort, Aydın. (Sözel Bildiri).
- 2010, Çeçen D, Özbayır T, Cerrahi Kliniklerinde Yatan Yaşlı Hastaların Düşme Risklerinin Belirlenmesi ve Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi, Türk Geriatri. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan, İzmir,Türk Geriatri Dergisi, 13, Suppl, 58, (Poster Bildiri).
- 2010, Taşdemir N, Özbayır T, Cerrahi Hastalarda Aromaterapi Uygulaması 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs, Ankara, HP18, (Poster Bildiri).
- 2010, Özbayır T, Çalışkan İ, Demirkaya G, Bildik G, Sözbilen M, Yılmaz R, Bir Üniversite Hastanesinin Genel Cerrahi Anabilim Dalında Yatan Hastaların Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi”, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, Ankara, HS21, (Sözel Bildiri).
- 2009, Candan Dönmez Y, Dolgun E, Kabataş M, Özbayır T, “Lomber Disk Hernili Hastalarda Risk Faktörlerinin İncelenmesi. 5. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi Girne-K.K.T.C, 17-21 Nisan, Türk Nöroşirurji Dergisi, 19, Ek Sayı, 235- 236. (Sözel Bildiri)
- 2009, Taşdemir N, Güloğlu S, Turan S, Çataltepe T, Özbayır T “Nöroşirürji Hastalarının Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi” 5. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi Girne-K.K.T.C, 17-21 Nisan, Türk Nöroşirürji Dergisi, 19, Ek Sayı, 233. (Sözel Bildiri Birincilik Ödülü)
- 2009, Ciğerci Y, Özyürek P, Çevik C, Yıldız K, Yıldırım A, Özbayır T, “Yataklı Kliniklerde Ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Klinik Çalışanlarının Enteral Beslenme Desteğine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın, 352-354, (Poster Bildiri)
- 2009, İlçe A, Totur B, Özbayır T, “Beyin Tümörlü Hastaların NANDA Hemşirelik Tanılarına Göre Değerlendirilmesi”. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın, 387-389, (Poster Bildiri)
- 2009, Ciğerci Y, Özbayır T, “Cerrahi Ve Dâhili Servislerinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımına Yönelik Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın 335-339, (Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü)
- 2009, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Yavuz M, Okgün A, Seki Z, Dirimeşe E, Taşdemir N, ”İlkyardım Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın 307-308, (Poster Bildiri).
- 2009, Karakaş B, Özbayır T, “Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 3. Ve 4. Sınıf Öğrencilerin Ağrı Kontrolünde Kullanılan Farmakolojik Olmayan Bazı Yöntemlere İliskin Bilgileri”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın, 304-307, (Poster Bildiri).
- 2009, Yaman Y, Özbayır T “Ege Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Etik Tartışmaya Yol Açabilecek Öyküsel Vakalara İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın 300-303, (Poster Bildiri).
- 2009, Yavuz M, Özbayır T, Demir Korkmaz F, Taşdemir N, Dirimeşe E, Seki Z, Demiray A, Okgün A, “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri” 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın 297-299, (Poster Bildiri).
- 2009, Özbayır T, Yavuz M, Demir Korkmaz F, Taşdemir N, Dirimeşe E, Seki Z, Demiray A, Okgün A, “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulamalarının Değerlendirilmesi” 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın 295-297, (Poster Bildiri).
- 2009, Çalışkan İ, Kolçak Z, Özbayır T, Çalışkan C, “Fournier Gangreni: NANDA Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Erken ve Geç Dönem Hemşirelik Tanıları”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın, 125-128, (Sözel Bildiri THD-Birincilik Ödülü).
- 2009, Çeçen D, Özbayır T, “Geriyatrik Cerrahi Hastalarının Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın, 108-110, (Sözel Bildiri).
- 2009, Yavuz M, Özbayır T, Demir Korkmaz F, Taşdemir N, Dirimeşe E, Seki Z, Demiray A, Okgün A, “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Başarı Durumları”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın, 97-99, (Poster Bildiri).
- 2009, Çalışkan İ, Özbayır T, “Laparoskopik Bariatrik Cerrahide Hemşirelik Bakımı”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın, 81-82, (Sözel Bildiri).
- 2009, Yılmaz Elaltuntaş E, Özbayır T, “Transüretral Prostat Rezeksiyonu (Tur-P) Yapılan Hastalara Verilen Taburculuk Eğitiminin Yasam Kalitesine Etkisi”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 3-6 Mayıs, Kuşadası-Aydın, 73-77, (Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü).
- 2008, Taşdemir N, Özbayır T, “Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Deliryumun Erken Tanılanmasında Hemşirenin Rolü”, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim, Çeşme-İzmir, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 16 (4), Supplement 1, Ekim, 146, (Sözel Bildiri).
- 2008, Alaçam İ, Özbayır T, “Hasta Güvenliği ve Uygulamalarının İncelenmesi”, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim, Çeşme-İzmir, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 16 (4), Supplement 1, Ekim, 147, (Sözel Bildiri).
- 2008, Taşdemir N, Özbayır T, Hacıoğlu G, Özbaran M, Karakula S, Arıkan A, “Ventrikül Destek Cihazı: NANDA Hemşirelik Tanıları Doğrultusunda Olgu Sunumu”, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim, Çeşme-İzmir, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 16 (4), Supplement 1, Ekim, 150, (Sözel Bildiri).
- 2007, Özbayır T, Palaz C, Alaçam İ “Hipofiz Adenomu Tanısı Olan Hastalar İçin Hasta Eğitim Broşürü” XXI. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, III. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 20-24 Nisan, Antalya, Türk Nöroşirurji Dergisi, 17, Ek Sayı, 194, (Poster Bildiri).
- 2007, Kırlı Z, Özbayır T, Ege Üniversitesi Hastanesinde Yatan Erişkin Hastaların Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi”, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 4-8 Eylül, Gaziantep, 266, (Poster Bildiri).
- 2007, Candan Dönmez Y, Özbayır T, “Kaliteli Perioperatif Bakım Skalası’nın Türk Hemşire ve Hastaları İçin Geçerlik ve Güvenirliğinin Saptanması” Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 4-8 Eylül, Gaziantep, 229, (Poster Bildiri).
- 2007, Dinçergök Y, Özbayır T, “Hasta Yakınlarının Hastane Ortamından Etkilenme Durumlarının İncelenmesi”, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 4-8 Eylül, Gaziantep (Sözel Bildiri).
- 2007, Özbayır T, Alaçam İ, “Çatışma Yönetimi”, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 4-8 Eylül, Gaziantep, 196, (Sözel Bildiri).
- 2007, Onatlar S, Özbayır T, “Hastaların Erkek Hemşireler Hakkında Görüşleri”,Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi Kitabı, 4-8 Eylül, Gaziantep, 194, (Sözel Bildiri).
- 2006, Koçoğlu F, Özbayır T, “Kredi Ve Yurtlar Kurumu Bornova Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerin, Meme Kanseri Ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulama Yöntemine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi” Ulusal Cerrahi Kongresi Türk Cerrahi Günleri Bildiri Özetleri Kitabı, Hemşirelik Seksiyonu 24-28 Mayıs, Antalya, 364, (Poster Bildiri).
- 2006, Keskin F D, Özbayır T, “Anorektal Cerrahi Gerektiren Hastalarda Uygulanan Planlı Bakımın Ameliyat Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisi” Ulusal Cerrahi Kongresi Türk Cerrahi Günleri Bildiri Özetleri Kitabı, Hemşirelik Seksiyonu 24-28 Mayıs, Antalya, 355, (Poster Bildiri).
- 2004, Özbayır T, “Baş Boyun Kanserli Hastaların Radyoterapi Sonrası Nutrisyonel Durumları” Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi’ Özet Kitabı, 26-30 Mayıs, Antalya, 462, (Poster Bildiri).
- Özbayır T, “Yoğun Bakım Birimlerinde Etik Sorunlar”. Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi’2004, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri Kongre Kitabı, Özet Kitabı, 26-30 Mayıs, Antalya, 458, (Poster Bildiri).
- 2003, Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Dönmez Y.C, Çelik G.O, Özşaker E, “Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Önemli Bir Erken: Merkez Sterilizasyon Ünitesi”, 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Kitabı, T.C. Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 16-19 Ekim, Eskişehir, 287-292, (Sözel Bildiri).
- 2003, Arıcı Karazeybek, Özbayır T, “Histerektomi Ameliyatı Olan Hastalara Verilen Eğitimin Etkinliğinin Saptanması” 4.Ulusal Cerrahi ve ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kitabı, 22-26 Ekim, Kuşadası-Aydın, 267-279, (Sözel Bildiri)
- 2003, Aydın S, Özbayır T, “Yardımcı Temizlik Personelinin El Yıkama ve Eldiven Kullanımı Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi” 4.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kitabı, Ekim , Kuşadası-Aydın, 22-26 , (Poster Bildiri).
- 2003, Özbayır T, “Tıbbi Atık Yönetimi”. 4.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kitabı, 22-26 Ekim, Kuşadası-Aydın, 439-448, (Poster Bildiri).
- 2002, Özbayır T, “Cerrahi Aletlerin Dekontaminasyonu, Bakımı ve Depolanması ile İlgili Önerilen Standartlar”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri Kongre Kitabı, 15-19 Mayıs, Antalya, 339-345, (Poster Bildiri).
- 2002, Gültekin G, Özbayır T, “Koroner By-pass Ameliyatı Olan Hastalarda, Taburcu Olmadan Önce Verilen Eğitimin Etkinliğinin Saptanması” Ulusal Cerrahi Kongresi, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri Kongre Kitabı, 15-19 Mayıs, Antalya, 309-317, (Poster Bildiri).
- 2002, Yorulmaz L, Özbayır T, “Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyat Olacak Hastaların Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sonrası Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri Kongre Kitabı 15-19 Mayıs, Antalya, 319-324, (Poster Bildiri).
- 2000, Subaşı, G.T., Özbayır,T."Hemodiyaliz Tedavisi Gören Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Bilgi Düzeylerinin Saptanması" I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Senpozyumu 24-26 Mayıs E.Ü.H.Y.O., İzmir.( Poster Bildirisi)
- 2000, Enüştekin, H., Özbayır,T. "0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin İshale İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi I. Ulusal Hemşirelik Örenci Senpozyumu 24-26 Mayıs E.Ü.H.Y.O. İzmir
- 2000, Tarım, N., Özbayır, T., "Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi 1.Sınıf Kız Öğrencilerin Adet Kanaması Hakkında Bilgi Düzeylerinin ve Uygulamalarının İncelenmesi I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Senpozyumu 24-26 Mayıs E.Ü.H.Y.O İzmir TAŞCI, E., ÖZBAYIR, T." Isparta Gazi Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin AIDS Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Senpozyumu 24-26 Mayıs E.Ü.H.Y.O.İzmir
- 2000, Özbayır, T., Akyol, A., Vatan, F., Demir, F., Uysal, A., Candan, Y., Ünder, O., Bal, H., Özkütük, N., Sarı, D." Öğretim Elemanı Ve Öğrencilerin Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüşleri ve Beklentileri I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Senpozyumu 24-26 Mayıs E.Ü.H.Y.O İzmir
- 1999, Özbayır, T., Demir F., Candan Y.,Gezer N.,Dramalı A., " İzmir İli Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik" II.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu ,16-17 Eylül İzmir (Poster Bildirisi)
- 1999, Özbayır,T.,Demir F., Candan Y., Gezer N., Dramalı A.," İzmir İli Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerde İş Doyumu ve Stres" II.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 16-17 Eylül İzmir(poster Bildirisi)
- 1998, Özbayır, T., " Pediatrik Travmalar ve Korunma " XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi II. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 14-17 Ekim Belek-Antalya.(Sözel bildiri olarak sunulmuştur)
- 1997, Dramalı, A., Kaymakçı, Ş., Yavuz, M., Demir F., Özbayır, T., " Bakım Planı için Veri Toplamada Roper, Logan, Tierney Modellerinin Uygulanması" IV. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu 10-12 Eylül Kıbrıs.(Poster bildirisi olarak sunulmuştur)
- 1996, Özbayır T., " Yoğun Bakımda Tüple Beslenen Hastalarda, Kullanılan Yöntemin Diyare Oluşturma Sıklığına Etkisinin İncelenmesi" Ulusal Cerrahi Kongresi’96 15-19 Mayıs (Sözel Bildiri olarak sunulmuştur).
- 1996, Dramalı, A., Özbayır, T., " Bası Yaralarının Önlenmesi ve Bakımında Hemşirelik Süreci" Ulusal Cerrahi Kongresi’96 15-19 Mayıs (Sözel bildiri olarak sunulmuştur).
- 1996, Özbayır, T., " Ameliyathane Hemşirelerinde Görülen Meslek Hastalıkları" I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, 26-27 Eylül, (Uluslar Arası Katılım İle) İzmir,
- 1995, Özbayır T., " Araştırma ve Etik" IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi 15-17 Eylül, Ankara ( Poster bildirisi olarak sunulmuştur).
- 1995, Özbayır T., "Hymen İncelenmesinin Etik Yönü ve Hemşirenin Rolü" IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi 15-17 Eylül, Ankara ( Poster bildirisi olarak sunulmuştur).
- 1994, Dramalı, A., Özbayır, T., " Yönetici Hemşirelerin Karşılaştıkları Sorunlar" Ulusal Cerrahi Kongresi’94 Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu 13-14 Haziran İstanbul (Sözel bildiri olarak sunulmuştur).
- 1993, Özbayır, T., Yavuz, M., Dramalı, A., " Kemik İliği Transplantasyonunda Hemşirelerin Sorumlulukları" Ulusal Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Sempozyumu 9-11 Haziran, İstanbul (Sözel bildiri olarak sunulmuştur).
- 1993, Özen, Ş., Özbayır, T.,Dramalı, A., " Hizmet içi Eğitim Programlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi" III. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu 8-10 Eylül, İstanbul (Sözel Bildiri olarak sunulmuştur).
- 1992, Dramalı, A., Özbayır, T., Yavuz, M., Taş, S., " 0-12 yaş Grubu Çocuklarda meydana Gelen Zehirlenmeler" I. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, 8-9 Eylül, İstanbul, Kitap, İstanbul, s:241-50. (poster bildirisi)
- 1992, Dramalı, A., Özbayır, T., " Toplumda Yaşlı Bireylerin Sağlık ve Beslenme Durumları ve Bu Konuda Bilgilerinin Saptanması" Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu Kitabı, 26-27 Kasım, Ankara, 238-241 (Poster bildirisi olarak sunulmuştur).
- 1992, Dramalı, A., Özbayır, T., " Hastanelerde Uygulanan Oksijen Tedavisi ve Oksijen Tedavisinde Hemşirenin Rolü", III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı24-26 Haziran, Sivas, s:401-407 (Sözel bildiri olarak sunulmuştur).
- 1992, Dramalı, A., Özbayır, T., " Hemşirelerin Çalışma Yıl ve Koşullarına Göre Oluşan Meslek Hastalıkları" I. Türk Hastane Enfeksiyonları Kongresi Kitabı, 7-10 Ocak, İstanbul. (Sözel bildiri olarak sunulmuştur)
- 1992, Dramalı A, Özbayır T, “Hemşirelik Mesleğinde İnfeksiyon Sıklığı” I. Türk Hastane Enfeksiyonları Kongresi, 7-10 Ocak, İstanbul, 142, (Sözel Bildiri).
- 1990, Fadıloğlu, Ç., Işık, A., Özbayır, T., Özsoy, Altuğ, S., Saruhan, A., Sarıkaya, A., "Hastaların Hemşireleri Değerlendirmesi" II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı 12-14 Eylül, İzmir, s: 659-671 (Sözel bildiri olarak sunulmuştur)
- 1990, Dramalı, A., Özen, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M., " Ziyaret Saatlerinin ve Ziyaretçilerin Hasta ve Hastane Üzerine Etkisi" II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı 12-14 Eylül, İzmir, s: 585-593 (Sözel bildiri olarak sunulmuştur)
- 1990, Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M., " Hastanelerde Sağlık Personelinin Sigara Kullanımı ve Kullanım Anındaki Rolünün Değerlendirilmesi" II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı 12-14 Eylül, İzmir, s: 726-734 Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1990, Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Atay, M., Özbayır, T., Yavuz, M., " Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Bu Kliniklere Özgü Terminoloji Bilgilerinin Değerlendirilmesi" II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı 12-14 Eylül, İzmir,
- 1989, Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M., " Kolostomili Hastalarda Bakım" Sağlık Bakanlığı, I. Uluslar Arası Hemşirelik Kongresi Kitabı, 15-18 Mayıs, İstanbul, (Sözel bildiri olarak sunulmuştur)
- 1988, Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Atay, M., Özbayır, T., " Eğitimde Bugüne Kadar Yapılan Uygulamaların Çalışma Hayatına Katkısının İrdelenmesi" II. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu Kitabı, 8-9 Eylül, İstanbul, s:52-61 (Sözel bildiri)
- 1988, Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Atay, M., Özbayır, T., Uzun, G., Gun, R., Tunçtürk, R., "Yapılan Hizmet İçi Eğitimde Eksikliği Duyulan Konuların Eğitim Programlarına Yansıması", II. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu Kitabı, 8-9 Eylül, İstanbul, s:79-87 (Sözel bildiri olarak sunulmuştur)
- 1988, Dramalı A, Özbayır T, Yavuz M, Taş S, “0-12 Yaş Grubu Çocuklarda Meydana Gelen Zehirlenmeler”, I. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, 8-9 Eylül, İstanbul, 241-250, (Poster Bildiri).

Referrer Publications (6 entries)- 2013, Baksi Şimşek A, Dicle A, Primer Beyin Tümörlü Hastaların Roy Uyum Modeline GöreUyum Durumlarının İncelenmesi: Niteliksel Bir Araştırma. Journal of Neurolog. Sci (Turk), Volume 30, Number 1, 088-107
- 2013, Tan M, Özdelikara A, Polat H. Hasta Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, F.N Hemşirelik dergisi21:1, 1-8
- 2012, Sayın Y, Aksoy G. The Effect of Analgesic Education on Pain in Patients Undergoing Breast Surgery: within 24 Hours After the OperationJournal of Clinical Nursing, 21, 1244-1253, doi:10.1111/j.1365-2702.2011.04009.x
- 2012, Yeğin S, Sarıhasan B, Burcu Üstün Y, Bilgiç B. 2000-2010 Yılları Arasında İntrakranial Kitle Cerrahisi Nedeni ile Anestezi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi Turk J Anaesth Reanim; 40(6): 315-20
- 2012, Mutlu H, Akca Z, Benderli Cihan Y, Büyükçelik A. The Difficulty Of Saying Cancer Diagnosis To The Patients With Cancer. Gaziantep Med. J,18 (3), 148-150
- 2011, Sabancıoğulları S, Ata E E, Kelleci M, Doğan S. Bir Psikiyatri Kliniğinde Hemşireler Tarafından Yapılan Hasta Bakım Planlarının Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ve NANDA Tanılarına Göre Değerlendirilmesi Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - Journal of Psychiatric Nursing;2(3):117-122
Books (32 entries)- 2012, Özbayır T, Diğer Acil Durumlar ve Bilinç Bozuklukları (Ed) Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Temel İlkyardım, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, Ağustos, ISBN 978-605-125-590-3
- 2012, Özbayır T, Yaralının Kaza Ortamından kurtarılması ve Taşınması (Ed) Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Temel İlkyardım, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, Ağustos, ISBN 978-605-125-590-3
- 2012, Özbayır T, Hayvan ve İnsan Isırmaları (Ed) Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Temel İlkyardım, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, Ağustos, ISBN 978-605-125-590-3
- 2012, Özbayır T, Kırık Çıkık Burkulmalar (Ed) Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Temel İlkyardım, Meta Basım MatbaacılıkHizmetleri, İzmir, Ağustos, ISBN 978-605-125-590-3
- 2012, Özbayır T Kafa Yaralanmaları (Ed) Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Temel İlkyardım, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, Ağustos, ISBN 978-605-125-590-3
- 2012, Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Temel İlkyardım, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, Ağustos, ISBN 978-605-125-590-3 (Editör)
- 2011, Özbayır T, Nörolojik Travmalar, (Ed) Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 2. Baskı, Nobel Kitapevi, Adana, s:1263-1290, ISBN: 978-397-055-2055-2
- 2011, Karadakovan A, Özbayır T, Sinir Sisteminin Dejeneratif ve Onkolojik Hastalıkları, (Ed) Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 2. Baskı, Nobel Kitapevi, Adana, s:1231-1262, ISBN: 978-397-055-2055-2
- 2011, Çınar S, Özbayır T, Mide ve Duodenum Hastalıkları, (Ed) Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 2. Baskı, Nobel Kitapevi, Adana, s:703-724, ISBN: 978-397-055-2055-2
- 2011, Özbayır T, Çınar S, Ağız ve Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, (Ed) Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 2. Baskı, Nobel Kitapevi, Adana, s: 685-701, ISBN: 978-397-055-2055-2
- Özbayır T, Ameliyat Dönemi Bakım, (Ed) Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 2. Baskı, Nobel Kitapevi, Adana, s: 277-291, 2011, ISBN: 978-397--055-2055-2
- 2010, Özbayır T, Kolesistektomi (Açık-Kapalı) (Ed), Akbayrak N, Erkal S, Ançel N, Akbayrak A, Hemşirelik Bakım Planları (Dâhiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut), Alter Yayıncılık, s:861-867, ISBN: 978-975-9007-43-0
- 2010, Özbayır T, Özofagus Kanseri, (Ed), Akbayrak N, Erkal S, Ançel N, Akbayrak A, Hemşirelik Bakım Planları (Dâhiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut), Alter Yayıncılık, Ankara, s: 875-879, ISBN: 978-975-9007-43-0
- 2010, Özbayır T, Enteral Tüple Beslenme, (Ed), Akbayrak N, Erkal S, Ançel N, Akbayrak A, Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut), Alter Yayıncılık, Ankara, s: 829-835, ISBN: 978-975-9007-43-0
- 2010, Özbayır T, Nörolojik Travmalar (Ed) Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitapevi, Adana, s:1245-1274, ISBN: 978-397-055-2
- 2010, Karadakovan A, Özbayır T, Sinir Sisteminin Dejeneratif ve Onkolojik Hastalıkları, Nörolojik Travmalar (Ed) Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitapevi, Adana, s:1214-1244, ISBN: 978-397-055-2
- 2010, Özbayır T, Ağız ve Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları (Ed) Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitapevi, Adana, s: 699-732, ISBN: 978-397-055-2
- 2010, Özbayır T, Ameliyat Dönemi Bakım, (Ed) Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitapevi, Adana, s: 309-345, ISBN: 978-397-055-2
- 2010, Özbayır T, Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi; Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Altındiş M (Ed) Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, s: 29-53, ISBN: 978-420-746-0.
- 2003, Özbayır T, Hasta Taşıma ve Triyaj Çıkartma ve Kurtarma, (Ed), Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Temel İlkyardım Uygulamaları, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, s:343-364, ISBN: 975-483-597-7
- 2003, Özbayır T, Madde bağımlılığı, (Ed), Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Temel İlkyardım Uygulamaları, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, s:331-341, ISBN: 975-483-597-7
- 2003, Özbayır T, Akut Karın, Karın ve Genital Bölge Yaralanmaları, (Ed), Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Temel İlkyardım Uygulamaları, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, s:201-220, ISBN: 975-483-597-7
- 2003, Özbayır T, Kırıklar, Çıkıklar, Burkulma ve Kas Krampları, (Ed), Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Temel İlkyardım Uygulamaları, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, s:167-200,ISBN: 975-483-597-7
- 2003, Özbayır T, Kafa travmaları ve Omurga Yaralanmaları, (Ed), Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Temel İlkyardım Uygulamaları, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, s: 149-165, ISBN: 975-483-597-7
- 1999, Özbayır T, Hasta Taşıma ve Triyaj Çıkartma ve Kurtarma, (Ed), Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M Temel İlkyardım Uygulamaları, Saray Medikal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. I.Sürüm İzmir, s:321-343, ISBN: 975-7074-94-2
- Dramalı, A., Kaymakçı, Ş., Özbayır T., Yavuz, M., Temel İlkyardım Uygulamaları, Saray Medikal Yayıncılık San.ve Tic. Ltd.Şti. I.Sürüm İzmir, 1999.
- 1999, Özbayır T, Madde Bağımlılığı, (Ed), Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M Temel İlkyardım Uygulamaları, Saray Medikal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. I.Sürüm İzmir, s:309-319, ISBN: 975-7074-94-2
- 1999, Özbayır T, Akut Karın, Karın ve Genital Bölge Yaralanmaları, (Ed), Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M Temel İlkyardım Uygulamaları, Saray Medikal Yayıncılık San.ve Tic. Ltd. Şti. I.Sürüm İzmir, s: 203-220, ISBN: 975-7074-94-2
- 1999, Özbayır T, Kırıklar, Çıkıklar, Burkulma ve Kas Krampları (Ed), Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M Temel İlkyardım Uygulamaları, Saray Medikal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. I.Sürüm İzmir, s: 171-202, ISBN: 975-7074-94-2
- 1999, Özbayır T, Kafa Travmaları ve Omurga Yaralanmaları (Ed), Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M Temel İlkyardım Uygulamaları, Saray Medikal Yayıncılık San.ve Tic. Ltd. Şti. I.Sürüm İzmir, s: 157-170, ISBN: 975-7074-94-2
- 1998, Dramalı A, Özbayır T, Bası Yaralarının Önlenmesi ve Oluşan Yarada Hemşirelik Bakımı, Songür E (Ed), Bası Yaraları, Ayın Kitabı, 86, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, İzmir, s: 48-58, ISBN: 975-483-392-3.
- Dramalı, A., Özbayır T., Atay, M., Zehirlenmeler, 1990-1991.

Finished Research Projects (3 entries)- 2010, T.C Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2010-HYO-001, Özbayır T, Taşdemir A, Uyar M, Yavuz M, Çankaya G, Dinçaslan A. "Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı İzlemi: Klinik Pilot Çalışma"
- 2009, T.C. Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Merkezi EBİLTEM Araştırma Fonu Proje No: 2002/BIL /023, Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Özşaker E, Candan Dönmez Y, Oyur Çelik G., “Türkiye’de Ameliyathanelerin Mevcut Durumları ve Uygulamaların İncelenmesi”
- 1991, T.C. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: Hem/004 1991, İzmir,, Dramalı A, Özbayır T, Yavuz M, Özen Ş, Atay M, Güler Ü. “Ameliyat Esnasında Kullanılan Gaz ve Kağıt ve Tülbent Maskelerinin Boğaz Burun Bakterilerini Önlemedeki Etkinliği”
Memberships of Professional Associations (8 entries)- Acil Hemşireliği Derneği
- Ameliyathane Hemşireleri Derneği (Kurucu Üye, Başkan Yard)
- Endoskopik Cerrahi ve Laparoskopi Hemşireleri Derneği (Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi)
- Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği
- İzmir Öğretim Elemanları Derneği
- Nöroşirürji Hemşireleri Derneği
- Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği (Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi)
- Türk Hemşireler Derneği
Granted Prizes (7 entries)- 2014, Özbayır T, Altınbaş Y, Yıldız MD, Yıldız E, Turhan T.Şantı Olan Hidrosefalili Çocuklara Sahip Ailelerin Yaşadıkları GüçlüklerTürk Nöroşirürji Derneği-28. Bilimsel Kongresi-Nöroşirürji Hemşireliği Derneği 10. Bilimsel Kongresi, Sözel Bildiri 2. lik Ödülü
- 2011, Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü: Yöntem E, Özbayır T, “Bir Hastanede Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Ameliyathaneyi Seçme Nedenlerinin İncelenmesi: Odak Grup Görüşmesi”, 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi, 5-8 Mayıs, Çeşme
- 2011, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü: Özbayır T, Karaveli S, Karacabay K, “Kolorektal Kanser Ameliyatı Geçiren Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Yaşadıkları Deneyimlerin İncelenmesi” XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VI. Kolorektal Cer
- 2009, Birincilik Ödülü: Çalışkan İ, Kolçak Z, Özbayır T, Çalışkan C “Fournier Gangreni: NANDA Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Erken ve Geç Dönem Hemşirelik Tanıları”, THD İzmir Şubesi, Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma ve Uygulama Ödülleri
- 2009, Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü: Ciğerci Y, Özbayır T, ”Cerrahi ve Dâhili Servislerde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımına Yönelik Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi” 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi
- 2009, Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü: Yılmaz Elaltuntaş E, Özbayır T, “Transüretral Prostat Rezeksiyonu (Tur-P) Yapılan Hastalara Verilen Taburculuk Eğitiminin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi
- 2009, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü: Taşdemir N, Güloğlu S, Turan S, Çataltepe T, Özbayır T, “Nöroşirürji Hastalarının Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi” 5. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi
Student's Completed Thesis (20 entries)- Doktora, 2012, Ciğerci Y, “Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Müzik Terapinin Temel Yaşam Bulguları, Ağrı, Anksiyete ve Hastanede Kalış Sürelerine Etkisi”, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora, 2012, Taşdemir N, “Gevşeme Tekniği, Aromaterapi ve Her İki Yöntemin Birlikte Uygulanmasının Ameliyat Sonrası Ağrıya Etkisi”, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora, 2012, Karaveli S, “Ameliyat Öncesi Stoma Yeri İşaretlemenin Erken Dönem Stoma Komplikasyonlarına ve Yaşam Kalitesine Etkisi”, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,(Veri Toplama Aşamasında).
- Yüksek Lisans, 2011, B. Şahin Köze-Toronto Yara Semptom Değerlendirme Sistemi” ile yara Bakımının İzlenmesi
- Doktora, 2011, Y. Ciğerci-Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Müzik Terapinin Temel Yaşam Bulguları, Ağrı, Anksiyete ve Hastanede Kalış Sürelerine Etkisi
- Doktora, 2011, Çecen D, “Roper, Logan ve Tierney’in Yaşam Aktiviteleri Bakım Modeli Doğrultusunda Ameliyat Öncesi Yaşlı Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi ve Hemşirelik Bakımına Etkisinin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enst...
- Yüksek Lisans, 2010, G. Yüken-Canlı Böbrek Vericilerinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Deneyimlerinin İncelenmesi
- Yüksek Lisans, 2010, A. Yalçınkaya-Ameliyathane Yönetimi Tutum Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
- Doktora, 2010, N. Taşdemir-Gevşeme Tekniği, Aromaterapi ve Her İki Yöntemin Birlikte Uygulanmasının Ameliyat Sonrası Ağrıya Etkisi
- Doktora, 2010, D. Çecen-Roper, Logan ve Tierney’in Yaşam Aktiviteleri Bakım Modeli Doğrultusunda Ameliyat Öncesi Yaşlı Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi ve Hemşirelik Bakımına Etkisinin İncelenmesi
- Yüksek Lisans, 2008, E. Yılmaz Elaltuntaş-Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P) Yapılan Hastalara Verilen Taburculuk Eğitiminin Yaşam Kalitesine Etkisi
- Yüksek Lisans, 2006, A. Özberksoy-Meme Kanseri Olan Hastalarda Ameliyat Öncesi Dönemde Bilgilendirici Ve Eğitici Hemşirelik Yaklaşımının Ameliyat Sonrası Ağrı Ve Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi
- Doktora, 2006, Y. Candan Dönmez-Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalasını (Good Perioperative of Nursing Care Scala)’ nın Türk Hemşire ve Hastaları İçin Geçerlilik ve Güvenirliliğin İncelenmesi
- Yüksek Lisans, 2005, F.D.Keskin-Anorektal Cerrahi Gerektiren Hastalarda Uygulanan Planlı Bakımın Ameliyat Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisi
- Yüksek Lisans, 2003, E. Arıcı Karazeybek-Histerektomi Ameliyatı Olan Hastalara Verilen Eğitimin Etkinliğinin Saptanması
- Yüksek Lisans, 2002, E.Özşaker-Böbrek Transplantasyonu Olan Hastalar Ve Yakınlarının Yaşam Kalitesini etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
- Yüksek Lisans, 2000, B.Güney-Kemoterapötik Ajanların Hazırlanması ve Uygulanması Sırasında Hemşirelerin Maruz Kaldığı Sağlık Risklerinin ve Bu Risklerden Korunmak İçin Alınan Önlemlerin İncelenmesi
- Yüksek Lisans, 2000, G. Oyur Çelik-HCV Pozitif Hemodiyaliz Hastalarına Verilen Eğitimin Bilgi Transferi Yöntemiyle Hasta Yakınlarına Dönüşümü
- Yüksek Lisans, 1999, A.Yavuz-Postoperatif Ağrı Yönetiminde Nonfarmakolojik Girişim ve Hastanın Kendi Ağrısını Değerlendirmelerine Göre Analjezik Uygulaması ile Rutin Analjezik Uygulamalarını Karşılaştırılması
- Yüksek Lisans, 1998, S.Varol-Sedatif Müziğin Preoeperatif Kaygı Düzeyleri ve İntraoperatif Kan Basıncı İle Nabız Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi