Akademik Bilgiler



DİDAR ZÜMRÜT BAŞBAKKAL
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: zumrut.basbakkal@gmail.com
- Telefon: 5503
Academic Degree Information- Lisans: Ege, Türkiye, 1982
- Yüksek Lisans: Ege, Türkiye, 1984
- Doktora: Ege, Türkiye, 1990

Administrative / Academic Duties (7 entries)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcılığı , 2012-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Bilimsel Etik Kurul Başkanlığı , 2010-2011
-  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2005-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2001-2005
-  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doçent, 2000-2008
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yardımcı Doçent, 1995-1999
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, 1983-1995
Research Interests- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (1011200)
- Hemşirelik (1040000)
Indexed Journal Publications (57 entries)- Muslu GK, Beytut D, Kahraman A, Yardımcı F, Başbakkal Z. Ebeveyn Besleme Tarzı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Türk Pediatri Arşivi, 2014; 49: 224-30.
- Bilsin E., Başbakkal Z. "Dünyada ve Türkiye’de Engelli Çocuklar", Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2014, 30 (2): 51-64.
- Karayağız Muslu G, Başbakkal Z. Planlı Davranış Teorisi ve Emzirme Davranışı (The Planned Behavior Theory and Breastfeeding Behavior: Review)Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2013; 5(1):28-34.
- Arslan Tas F, Basbakkal Z, Kantar M. Quality of Life Chemotherapy-related Symptoms of Turkish Cancer Children Undergoing Chemotherapy. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention 2013; 14: 1761-1768.
- Başbakkal Z, Beytut D, Muslu GK, Ersun A, Özçelik M Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin İşe Karşı Tutumlarının Araştırma Kullanmalarındaki Engellere Etkisi. Dokuz Eylül Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2013; 6(2): 75-81.
- Ersun A., Başbakkal Z, Yardımcı F, Muslu GK, Beytut D. (2013). Çocuk Hemşirelerinin Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 29 (2):33-45.
- Yardimci F, Basbakkal Z. Crew Resource Management In Medical Sciences. NOBEL MEDICUS 2012; 8(3):12-17.
- Yardımcı F, Başbakkal Z, Beytut D, Muslu G, Ersun A. Ekip Çalışması Tutumları Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2012; 13(2): 131-137.
- Çetinkaya B, Başbakkal Z. The Effectiveness of aroma therapy massage using lavender oil as a treatment for infant colic. International Journal of Nursing Practice 2012; 18: 164-169.
- Taş F, İşler A, Esenay Fİ, Akşit S, Başbakkal Z. Awareness of Turkish Nursing Students About Risk Factors for Cervical Cancer and Prophylactic Human Papillomavirus Vaccine. Sexuality and Disability 2012; 28(4): 245-253.
- Ersun E, Şahin Köze B, Muslu G, Beytut D, Başbakkal Z, Conk Z. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ile Sosyal Destek Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2012; 20(2):86-92.
- Muslu GK, Başbakkal Z, Janke J. The Turkish Version of the Breastfeeding Attrition Prediction Tool, Journal of Human Lactation 2011; 27(4): 350-357.
- Ergun S. Sülü E. Başbakkal Z. Supporting The Need For Home Care By Mothers Of Children With Hemophilia. Home Healthcare Nurse 2011; 29:9, 530-538.
- Yardımcı F, Başbakkal Z. Ortaokul Öz-Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11(4): 321-326.
- Yılmaz HB, Taş F, Muslu GK, Başbakkal Z, Kantar M. Health Professionals’ Estimation of Cancer Related Fatigue in Children. Journal of Pediatric Oncology Nursing 2010; 27: 330-337.
- Karabudak Sarıkaya S, Ak B, Başbakkal Z. Girişimler sırasında aile üyeleri nerede olmalı? Türk Pediatri Arşivi, Mart 2010; 45: 53-59.
- Sari YH, Basbakkal Z. Depression among mothers of children and adults with an intellectual disability in Turkey. International Journal of Nursing Practice 2010; 16: 248-253.
- Başbakkal Z, Yardımcı F, Ersun A, Şen Beytut D, Karayağız Muslu G, Koturoğlu G, Kurugöl Z, Oral İlaç Vermede Aile Uygulamaları. Ege Pediatri Bülteni 2010; 17 (3): 103-168.
- Akcay N, Karayağız Muslu G, Bal Yılmaz H, Başbakkal Z, Pediyatri Hastalarının Naklinde Görevli Sağlık Personelinin Nakil İşleminde Ebeveynlerin Katılımına İlişkin Görüşleri: İzmir İli Anket Çalışması, Türkiye Acil Tıp Dergisi,Turk J Emerg Med 2010; 10(1):26-30.
- Başbakkal Z, Sönmez S, Celasin Şen N, Esenay F. 3-6 Yaş Grubu Çocuğun Akut Bir Hastalık Nedeniyle Hastaneye Yatışa Karşı Davranışsal Tepkilerinin Belirlenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi 2010; 7(1): 456-468.
- Yardımcı F, Başbakkal Z. İlköğretim öğrencilerinde algılanan sosyal destek ile öz-yeterlilik ilişkisinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2009; 18(3):157-166.
- Sarı Yıldırım H, Başbakkal Z. Burden Of Mothers Of Children With Intellectual Disability In Turkey, International Journal On Disability And Human Development 2009: 8(4): 393-400.
- Taş F, Başbakkal Z. Kemoterapi alan çocukların yaşadıkları semptomlar ve ebeveynlerinin semptom kontrolüne yönelik uygulamaları. Ege Pediatri Bülteni 2009; 16(1):33-44.
- Başbakkal Z, Sönmez S, Şen N, Esenay FI. 3-6 yaş grubu çocukların hastaneye yatışa karşı davranışsal tepkileri konusunda verilen eğitimin annelerin anksiyete düzeyi üzerine etkisinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 12(4):.59-65.
- Beytut D, Karayağız Muslu G, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H. Pediatri Hemşirelerinin Ağrıya İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamaları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(3): 12-18.
- Sarıkaya Karabudak S, Yavuz B, Bal Yılmaz H, Başbakkal Z., Annelerin çocuk sağlığına ilişkin geleneksel uygulamaları. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 17(3):190-197.
- Bal Yılmaz H, Karayağız Muslu G, Taş F, Başbakkal Z, Kantar M. Çocukların kansere bağlı yaşadıkları semptomlar ve yorgunluğu ebeveyn bakışı. Türk Onkoloji Dergisi 2009; 24(3):122-127.
- Yardım FK, Başbakkal Z. Çocuk-Ergen Sosyal Destek Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009;12(2): 41-50.
- Isler A, Basbakkal Z, Serdaroglu G, Tosun A, Polat M, Gokben S, Tekgul H. Semiologic Seizure Classification: The Effectiveness Of A Modular Education Program For Health Professionals In Pediatrics, Epilepsy & Behavior 2008;13: 387-390.
- Turan T, Başbakkal Z, Özbek S. Effect of Nursing İnterventions on Stressors of Parents of Premature Infants İn Neonatal Intensive Care Unit, Journal of Clinical Nursing 2008; 17(21): 2859-2866.
- Sarı H, Başbakkal Z. Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11(3): 86-95.
- Sunmaz D, Başbakkal Z, Bolışık B. Adli hemşirenin çalışma alanları. Adli Bilimler Dergisi 2008.
- Çetinkaya B., Başbakkal Z., A Validity and Reliability Study Investigating the Turkish Version of the Infant Colic Scale, Gastroenterology Nursing 2007;30(2): 84-90.
- Sönmez S, Başbakkal Z. Türk Çocuklarının Pediatrik Yaşam Kalitesi 4.0 Envanterinin (PedQL 4.0) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Türkiye Klinikleri Pediatri 2007; 16(4): 229-237.
- Başbakkal Z., Akçay N., Çakar D., Gökşen D., Darcan S., Ak B., Blood Glucose Testing at Alternative Sites in Adolesscents With Type I Diabetes, Journal of Diabetes Nursing 2007, 11:10, 386-389.
- Başbakkal Z, Karayağız Muslu G, Akçay N, Bolışık B. Obezite Çocuklarda Düşük Benlik Saygısına Neden Oluyor mu?, Ege Pediatri Bülteni 2007;14(3): 151-156.
- Özer S, Akyürek B, Başbakkal Z. Hemşirelerin Ağrı İle İlgili Bilgi,Davranış ve Klinik Karar Verme Yeteneklerinin İncelenmesi. Ağrı 2006; 18(4): 36-43.
- İşler A, Esenay FI, Başbakkal Z. Çocukların Gelişimsel Yaş Dönemlerine Göre Tıbbi Terimleri Algılayışları, Türk Pediatri Arşivi 2006; 41(2):100-106.
- Şen D, Başbakkal Z, Ak B. Hemşireler Kabinden Kokpite, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi 2006; 2(1): 46-50.
- Turan T., Başbakkal Z., Study on Validity and Reliability of A Turkish Version of the Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care Unit, Journal of Hacettepe University School of Nursing 2006, 13(2): 32-42.
- Esenay F.I., İşler A., Başbakkal Z., Hastanede Yatan Çocukların Erkek Hemşire İle İlgili Görüşleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 22:125-134.
- Çetinkaya B., Başbakkal Z., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Benlik Saygısı Düzeylerinin ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 21(2):47-57.
- Başbakkal Z., Şen N., Conk Z., İzmir Mesleki Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Çocuk İşçilerin Sağlık,Sosyal ve Kültürel Durumlarının Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 2(1):91-101.
- Başbakkal Z., Baysan L., Çocuk İstismarı Ve ihmali Konusuna ilişkin Polislerin Bilgi Düzeylerinin ve Düşüncelerinin İncelenmesi, Çocuk Forumu 2004; Mayıs-Ağustos, 65-70.
- Kılıç M., Başbakkal Z., Bal Yılmaz H., Kemoterapi Uygulayan Çocuk Hemşirelerinin Aldıkları Koruyucu Önlemler İle Fiziksel Etkilenme Durumlarının İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002; 18(1-3):15-29.
- Başbakkal Z. Sönmez S., Çoban A., Çocuk Hemşirelerinin İmajında Ailelerin Üniformalar Hakkında Görüşleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001, 17(1-2-3): 130-138.
- Başbakkal Z, Kılıç M.Yardımcı Kayhan F., Çocuklarda Aksiller Beden Isısı Ölçümünde Cam-Civa veTempa-Dot Termometrelerin Kullanımı, İnönü Üni. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1998; Ağustos:4, 3-9.
- Koçyiğit A, Başbakkal Z. Çocuklarda Intramüsküler Enjeksiyondan Önce Krem EMLA (Eutectic Mixture Of Local Anaestetic) Uygulaması İle İşlem Öncesi Eğitim Verilerek Yapılan Hazırlığın Ağrıyı Azaltmadaki Etkinliğinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1998, 14(3): 229-241.
- Başbakkal Z. Pediatrik Acil Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Yasal ve Etik Sorumlulukları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1998, 14:2,189-200.
- Başbakkal Z. Silkelenmiş Bebek Sendromu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,1998,14:3,317-330.
- Karadakovan A, Başbakkal Z. IceTerapy For Pressure Sores, Rehabilitation Nursing. September-October 1997; 22(5):257-258.
- Kılıç M, Başbakkal Z, Conk Z. Çocuklarda Tempa-Dot Termometreleri ile Aksiler ve Oral Yoldan Alınan Beden Isısının Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1997 13(1-3):137-152.
- Başbakkal Z, Kılıç M. Pediatrik Ameliyathane Hemşireliğinde Etik Sorunlar, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1997, 13:(1-3),137-152
- Başbakkal Z. Ebeveynlerin Neden Olduğu Munchausen Sendromu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,1994, 10:3,59-65.
- Başbakkal Z. Çocuklarda Tüberküloza Karşı Bağışıklanma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1990; 6(3): 11-19.
- Kılıç M, Başbakkal Z. Çocuklarda Peritonal Diyaliz ve Hemşirelik Bakımı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1987, 3:2,36-42
- Conk Z, Başbakkal Z. Bebek Beslenmesinde Anne sütünün Önemi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , 1986, 2:2,59-64

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- Başbakkal Z. 0-24 ay arası bebeklerde görülen bez dermatiti (pişik)in sağaltımında zeytinyağ ve Anne sütünün etkilerinin karşılaştırılması (Yük.Lis.Tezi) 84,
- Başbakkal Z., İzmir Metropolünde 0-60 ay arası çocuklarda aşılama yaygınlığının Değerlendirilmesi ile aşılamayı etkileyen etmenlerin ve bağışıklanmada hemşirenin rolünün araştırılması. (Doktora tezi) 1990

International Conference Proceedings (41 entries)- Başbakkal Z., Bilsin E., Özalp Gerçeker G. Sessizlikten Sese. 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi, 18-21 Haziran 2014, İzmir. (Sözel Bildiri)
- Kahraman A, Başbakkal Z. Yenidoğan Hemşireliğinin Tarihçesi, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19-21 Haziran 2014 (Poster Bildiri).
- Başbakkal Z, Gerçeker GÖ, Kahraman A, Ardahan S. Dünyada Pediatri Hemşireliğinin Gelişimi, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19-21 Haziran 2014 (Poster Bildiri).
- Başbakkal Z, Yardımcı F, Gerçeker Özalp G. Çocuk Hastaların ve Ebeveynlerinin Hemşire Üniformalarına İlişkin Tercihleri ve Ebeveynlerin Hemşirelik İmajının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman Üniversitesi, M. Vehbi Koç Vakfı Konferans Salonu, Adıyaman. (Sözel Bildiri)
- Celasin Şen N, Başbakkal Z, Demir G, Şimşek Gökşen D, Darcan Ş. Diyabetli Ergenlerde İnternet Üzerinden Yapılan Hemşirelik Danışmanlığının Hipoglisemi Korkusu ve Sürekli Kaygıları Üzerine Etkisi ve Etkileyen Faktörler. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman Üniversitesi, M. Vehbi Koç Vakfı Konferans Salonu, Adıyaman. (Sözel Bildiri)
- Didişen Akçay N, Yavuz B, Yardımcı F, Başbakkal Z. Kemoterapi Alan Çocuklar ve Ebeveynlerine Uyarlanan Rhodes Bulantı ve Kusma Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman Üniversitesi, M. Vehbi Koç Vakfı Konferans Salonu, Adıyaman. (Sözel Bildiri)
- Bilsin E., Başbakkal Z. Engelli Çocukların Ailesine Verilen Hemşirelik Bakımının Aile Gereksinimini Karşılama Düzeyine Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Poster Bildiri, 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman Üniversitesi, M. Vehbi Koç Vakfı Konferans Salonu, Adıyaman. (Poster Bildiri)
- Ersun A, Başbakkal Z, Yalaz M. Yenidoğan Pozisyon Değerlendirme Aracı’nın Geçerlik Ve Güvenirliği; Ön Çalışma. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman Üniversitesi, M. Vehbi Koç Vakfı Konferans Salonu, Adıyaman. (Poster Bildiri)
- Karayağız Muslu G, Beytut D, Ersun A, Yardımcı F, Başbakkal Z. Ebeveyn Besleme Tarzı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman Üniversitesi, M. Vehbi Koç Vakfı Konferans Salonu, Adıyaman. (Poster Bildiri)
- Zengin D, Didişen NA, Ersun A, Başbakkal Z, Yardımcı F. Pediatri Hemşireliği Eğitiminde Simülasyon. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman Üniversitesi, M. Vehbi Koç Vakfı Konferans Salonu, Adıyaman. (Poster Bildiri)
- Bilsin E, Başbakkal Z. Engelli Çocukların Ailesine Verilen Hemşirelik Bakımının Aile Gereksinimini Karşılama Düzeyine Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman Üniversitesi, M. Vehbi Koç Vakfı Konferans Salonu, Adıyaman. (Poster Bildiri)
- Yardımcı F. Başbakkal Z. Hasta Güvenliğinde İnsan Faktörü ve Ekip kaynak Yönetimi. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman Üniversitesi, M. Vehbi Koç Vakfı Konferans Salonu, Adıyaman. (Poster Bildiri)
- Muslu GK, Ersun A, Beytut D, Özşaker M, Yardımcı F, Başbakkal Z. A study on the effects of problematic internet use on loneliness, depression and perceived social support among university students. The 1st International Clinical Nursing Research Congress, 29 May- 1 June 2012, İzmir, TURKEY. (Sözel Bildiri)
- Yardımcı F, Başbakkal Z, Beytut D, Muslu G, Ersun A. Reliability and validity study of teamwork attitudes questionnaire. 1 st PNAE Congress on Pediatric Nursing 1-2 December 2011, ACTA Paediatrica, 100 supp 463, 96-136. (Sözel Bildiri)
- Ersun A, Başbakkal Z, Yardımcı F, Muslu G, Beytut D. A Study of The Malpractice Trends in Pediatric Nurses. 1 st PNAE Congress on Pediatric Nursing 1-2 December 2011, ACTA Paediatrica, 100 supp 463, 96-136. (Poster Bildiri)
- Muslu GK, Başbakkal Z, Janke J. “Emzirmeyi Bırakma Eğilimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Uluslar arası Katılımlı III. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 6–9 Eylül 2011, İzmir. (Poster Bildiri)
- Başbakkal Z, Yardımcı F, Beytut D, Muslu GK, Ersun A. “Bir Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algısının İncelenmesi”, Uluslar arası Katılımlı III. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 6–9 Eylül 2011, İzmir. (Poster Bildiri)
- Tas F, Aksit S, Basbakkal Z. Smoking Habits of Nursing Students at Ege University in İzmir, Turkey. Annual Congress for Eurupean Society for Social Pediatrics and Child Health (ESSOP 2010) 13-16 October 2010 Kusadası- Turkey. (Poster Bildiri)
- Celasin NS, Basbakkal Z, Demir G, Goksen D, Darcan S. The effect of consulting via internet on fear of hypoglycemia and metabolic control in adolescents with type 1 diabetes. 36th Annual Meeting of International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). 27-30 October 2010, Buenos Aires, Argentina. Pediatric Diabetes Vol.11, Supplement 14, October 2010, p.75. (Poster Bildiri)
- Akçay N, Yavuz B, Özalp G, Başbakkal Z, Bolışık B, Bal Yılmaz H, Yardımcı F, Butel S. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Uygulama Alanı Değerlendirme Sonuçları 9.Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. 1-3 Nisan 2010 Fethiye. (poster Bildiri)
- Başbakkal Z, Bolışık B, BalYılmaz H, Akçay N, Yavuz B, Özalp G, Türk H.Pediatrik bakımın Ayrılmaz Parçası Oyun ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Oyun Dersi Uygulamaları. 9.Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. 1-3 Nisan 2010 Fethiye. (Poster Bildiri)
- Butel S, Özalp G, Başbakkal Z. İlköğretim Öğrencilerinin Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri ve Gerekliliği Konusundaki Düşüncelerinin İncelenmesi. 9.Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. 1-3 Nisan 2010 Fethiye. (Poster Bildiri)
- Akçay N, Yavuz B, Özalp G, Başbakkal Z, Bolışık B, Bal Yılmaz H, Yardımcı F, Bütel S. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Başarı Durumları. 9.Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. 1-3 Nisan 2010 Fethiye. (Poster Bildiri)
- Özalp G, Başbakkal Z, Akçay N, Yavuz B, Türk H. Olgu Sunumu: Burkitt Lenfomalı Çocuğun Hemşirelik Bakımı. 9.Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. 1-3 Nisan 2010 Fethiye. (Poster Bildiri)
- Başbakkal, Z., Taş, F., Bal Yılmaz, H. Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, II. Ulusal ve I. Uluslar arası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çocuk Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi, TC. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 16-19 Kasım 2009. Hacettepe Ün. Kültür Merkezi. Ankara. (Sözel Bildiri)
- Ersun A, Şahin B, Muslu G, Beytut D, Başbakkal Z, Conk Z. Analysis of the reletion between internet use and social suppot in university students, International Congress on Nursing Education,Research&Practitice. Alexander Technological Educational Institute 15-17 October 2009 Thessaloniki, Greece. (Poster Bildiri)
- Akçay N., Karayağız Muslu G., Bal Yılmaz H.,Başbakkal Z., The opinions of medical personel towards the parentel participation during the pediatric transport in İzmir, International Congress on Nursing Education,Research&Practitice. Alexander Technological Educational Institute 15-17 October 2009 Thessaloniki, Greece. (Poster Bildiri)
- Karabudak SS, Taş F, Başbakkal Z. A case analysis according to Giger & Davidhizars’ “Transcultural Assessment, 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference, June 4-6 2008, İzmir, Turkey. (Sözel Bildiri)
- Karabudak S. S., Yavuz B., Yilmaz H.B., Basbakkal Z., Examination of Mothers’ Attitudes Towards Traditional Practices Related to İnfant Care, 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference, June 4-6 2008, İzmir, Turkey. (Sözel Bildiri)
- Beytut D., Karayağız Muslu G., Başbakkal Z., Bal Yılmaz H., Cultural Attitudes and Beliefs of Pediatric Nurses About Pain, 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference, June 4-6 2008, İzmir, Turkey. (Sözel Bildiri)
- Başbakkal Z., Akçay N., Karayağız Muslu G., Gökşen D., Darcan S., New Applications in Measuring Blood Glucose Use of Alternate, Europaediatrics, 14-17 June 2008, İstanbul, Turkey. (Poster Bildiri)
- Taş F., İşler A., Esenay F. I., Akşit S., Başbakkal Z., Knowledge About The Risk Factors For Cervical Cancer And Human Papillomavirus Vaccine Among Nursing Students, Europediatrics , 14-17 June 2008, İstanbul, Turkey. (Poster Bildiri)
- Özer S., Günay G., Başbakkal Z., The Moderating Effecet of Justice Sensitivity on Organizational Justice –Job Satisfaction Relationship in A Health Care Setting, International Conference on Business, Management and Economics (ICBME) , 13-17 June 2007, İzmir, Turkey. (Sözel Bildiri)
- Ak B., Esenay F.I, Başbakkal Z., Status of Students’ Ability to Determine NANDA Nursing Diagnoses, ACENDİO 6th European Conference of Acendio, 19-21 April, 2007, AmsterdamThe Netherlands. (Sözel Bildiri)
- İşler A., Başbakkal Z., Serdaroğlu G., Tosun A., Polat M., Gökben S., Tekgül H., The Effectiveness of Semiologic Seizure Classification on Health Professional İn Pediatrics, Europen Journal of Paediatric Neurology 1:1, 60. (Neuroscience Citation Index; Science Index Expanded), 26-29 September 2007, Kuşadası-Turkey. (Poster Bildiri)
- İşler.,A., ,Esenay F.I., Başbakkal Z. , Chidren’s perception of medical terms by the development age groups, 29 th UMEMP (Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatrics Societies) Congress, 14-17 September, 2005, İstanbul. (Sözel Bildiri)
- Esenay F.I., İşler A., Başbakkal Z., Hastanede Yatan Çocukların Erkek Hemşire İle İlgili Görüşleri, 3. Uluslar arası -10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir. (Sözel Bildiri)
- Özer S., Akyürek B., Başbakkal Z., Hemşirelerin Ağrı ile İlgili Bilgi, Davranış ve Klinik Karar Verme Yeteneklerinin İncelenmesi, 3. Uluslar arası -10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir. (Sözel Bildiri)
- Alaca Z., Başbakkal Z., Hemşirelerin Şiddetle Karşılaşma Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi, 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir. (Poster Bildiri)
- Conk Z., Başbakkal Z., Kılıç M., Bolışık B., Bal Yılmaz H., Akyürek B., Sönmez S.,Şen D., İşler A., Esenay F.I., Prenetal Dönemde Emzirme Tekniği Konusunda Verilen Planlı Eğitimin Anne Sütü İle Beslenme Üzerine Etkisi, 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir. (Poster Bildiri)
- Başbakkal Z., EbeVeyinlerin Neden Olduğu Munchavsen Sendromu. Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi. I. Balkanlar Kafkasya ve Ortadoğu Konferansı, Büyük Ankara Oteli, 19-21 /4/1993. (Sözel Bildiri)

National Conference Proceedings (60 entries)- Şirin Ş., Kestel T., Bilsin E., Binay Ş., Yardımcı F., Başbakkal Z. Olgu Sunumu; Ambiguous Genitalia, Omfalosel ve Konjenital Adrenal Hiperplazisi Olan Çocuğun Hemşirelik Bakımı. 8.Ege Pediatri Günleri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, 10 – 13 Haziran 2014, İzmir. (Poster Bildiri)
- Yardımcı F., Başbakkal Z., Akçay Didişen N., Özalp Gerçeker G., Zengin D., Bilsin E., Binay Ş, Çevik H.N. Basit Bir Soru İle Hasta ve Hasta Yakınlarının Bakım İhtiyaçlarını Saptayabilme/Karşılayabilme Durumlarının Değerlendirilmesi. 8.Ege Pediatri Günleri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, 10 – 13 Haziran 2014, İzmir. (Poster Bildiri)
- Kahraman A, Başbakkal Z, Yalaz M. Yenidoğan Bebeklerin Pozisyon Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi, 8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 10-13 Haziran 2014, İzmir.(Poster Bildiri)
- Kahraman A, Başbakkal Z, Yalaz M. Yenidoğan Konfor Davranış Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, 8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 10-13 Haziran 2014, İzmir.(Poster Bildiri)
- İnce Ö, Akçay Didişen N, Orgun F, Başbakkal D.Z. Entegre Eğitimin Son Sınıf Öğrencilerine Kazandırdığı Becerilerin İncelenmesi. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 19-21 Nisan 2013/ Konya (Sözel Bildiri)
- Körüklü S, Demirtaş D, Yardımcı F, Akçay Didişen N, Zengin D, Başbakkal D.Z. İntörn Hemşirelerin Meslek Seçimi ve Hemşireliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 19-21 Nisan 2013/ Konya. (Poster Bildiri)
- Özkaya G, Ersun A, Başbakkal Z. Optik Gliom Tanılı Bir Çocuğun Hemşirelik Bakım Süreci, 7. Ege Pediatri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, 28-31 Mayıs 2013, İzmir, Türkiye. (Poster Bildiri)
- İnce Ö, Akçay Didişen N, Orgun F, Başbakkal D.Z. Entegre Eğitimin İntörnlük Programının Mesleki Becerilere Katkısının İncelenmesi. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 19-21 Nisan 2013/ Konya. (Poster Bildiri)
- Didişen Akçay N., Yavuz B., Özalp Gerçeker G., Başbakkal Z., Yer M. 0-36 Aylık Bebeği Olan Annelerin Bez Dermatiti (Pişik) Bakımında Başvurdukları Uygulamaların İncelenmesi. 6. Pediatri ve 2. Pediatri Hemşireliği günleri ( Türk-İngiliz Ortak Pediatri Toplantısı) 2-5 Mayıs 2012 AKM. İzmir. (Poster Bildiri)
- Kurt S. Özen G. Akçay Didişen N. Başbakkal Z. Olgu Sunumu: Konjenital Adrenal Hiperplazili Hastanın Hemşirelik Bakımı. 6. Pediatri ve 2. Pediatri Hemşireliği günleri ( Türk-İngiliz Ortak Pediatri Toplantısı) 2-5 Mayıs 2012 AKM. İzmir. (Poster Bildiri)
- Özalp Gerçeker G, Nasuflar N, Akçay N, Eroğlu B, Gürbüz E, Başbakkal Z. “Olgu Sunumu: Yenidoğan Cerrahisi Ünitesinde Yatan Vacterl-H Tanısı Alan Ve Ek Anomalilere Sahip Bebeğin Hemşirelik Bakımı”, 15.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 17-19 Mayıs 2011, İstanbul. (Sözel Bildiri)
- Başbakkal Z, Beytut D, Muslu GK, Ersun A, Özçelik EM. “Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin İşe Karşı Tutumlarının Araştırma Kullanımında Engellere Etkisinin İncelenmesi”, VIII. Ulusal Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, IV. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 4-8 Nisan 2011, İzmir. (Sözel Bildiri)
- Muslu GK, Başbakkal Z. “Annelerin Anne Sütü Arttırmaya Yönelik Ürün Kullanımı ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, I. Ulusal Kültürlerarası Ebelik ve Hemşirelik Kongresi, 15-16 Eylül 2011, İzmir. (Poster Bildiri)
- Muslu GK, Aydın T, Beytut D, Başbakkal Z. “İntrakraniyal Kanamalı Bir Hastanın Roy’un Adaptasyon Modeline Göre İncelenmesi”, VIII. Ulusal Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, IV. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 4-8 Nisan 2011, İzmir. (Poster Bildiri)
- Başbakkal Z, Yardımcı F, Ersun A, Beytut D, Muslu GK, Koturoğlu G, Kurugöl Z. Ailelerin Çocuklarına Oral İlaç Verirken Yaptıkları Hataların İncelenmesi. 5. Ege Pediatri ve 1. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri. 9–11 Aralık 2010, İzmir. (Poster Bildiri)
- Türk H,Yavuz B,Acıkel E, Başbakkal Z.Olgu Sunumu:Akut Lenfoblastik Lösemide Bir Çocuğun Hemşirelik Bakımı, , 5. Ege Pediyatri,1. Ege Pediyatri Hemşireliği Günleri, 9-11 Aralık 2010, AKM, İzmir. (Poster Bildiri)
- Başbakkal Z, Bolışık B, Akcay N, Özalp G, Pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin yaptığı tıbbi ilaç hataları bildirimlerinin incelenmesi, 5. Ege Pediyatri,1. Ege Pediyatri Hemşireliği Günleri, 9-11 Aralık 2010,AKM, İzmir. (Poster Bildiri)
- Yavaş S, Akçay N, Başbakkal Z, Gökben S, Tekgül H , Serdaroğlu G. Serebral palsi tedavisinde botulinum toksini uygulaması : olgu sunumu, 5. Ege Pediyatri,1. Ege Pediyatri Hemşireliği Günleri, 9-11 Aralık 2010,AKM, İzmir. (Poster Bildiri)
- Aslan N, Akçay N, Bolışık B, Başbakkal Z. Hemşirelik Yüksekokulunda Öğrenim Gören İntörn Öğrencilerin Apgar Skoru Hakkında İlgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.1. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 21-23 Ekim 2010, Çeşme, İzmir. (Poster Bildiri)
- Celasin NŞ, Başbakkal Z, Demir G, Gökşen D, Darcan Ş. Tip I Diabetes Mellitus’lu Ergenlerde İnternet Üzerinden Yapılan Danışmanlığın Hipoglisemi Korkusu Ve Metabolik Kontrol Üzerine Etkisi. 14.Ulusal Pediatrik Endokrin & Diyabet Kongresi. 4-10 Ekim 2010, Muğla. (Poster Bildiri)
- Taş F., Başbakkal Z., Kemoterapi Alan Çocukların Yaşadıkları Semptomlar ve Ebeveynlerin Uygulamaları, II. Ulusal ve I. Uluslar arası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çocuk Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi, TC. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 16-19 Kasım 2009. Hacettepe Ün. Kültür Merkezi. Ankara. (Poster Bildiri)
- Ak B.,Başbakkal Z. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Son On Yılda yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi, II. Ulusal ve I. Uluslar arası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çocuk Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi, TC. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 16-19 Kasım 2009. Hacettepe Ün. Kültür Merkezi. Ankara.(Poster Bildiri)
- Boyacı M., Akçay N., Karayağız Muslu G., Başbakkal Z., İlhan H., Olgu Sunumu: Kistik Higromalı Hastada Hemşirelik Bakımı, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 16-18 Haziran 2008, İstanbul. (Sözel Bildiri)
- Akçay N., Başbakkal Z., Bolışık B., Sinerji Modeli Kullanılarak Onkoloji Hastasına Yaklaşım, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008 Çeşme, İzmir. (Sözel Bildiri)
- Yılmaz H. B., Muslu G.K., Taş F., Başbakkal Z., Kantar M., Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008 Çeşme, İzmir. (Sözel Bildiri)
- Yılmaz H. B. , Taş F., Muslu G.K., Başbakkal Z., Pediatrik onkoloji kliniklerinde çalışan doktor ve hemşirelerin hastalardaki kansere bağlı yorgunluğa ilişkin görüşlerinin incelenmesi, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008 Çeşme, İzmir. (Sözel Bildiri)
- 2008, Başbakkal Z, Uğurlu E., Dayılar H., Çoban V., Ada Z. Ödemişte Bulunan Annelerin Çocuk Bakımında Uyguladıkları Geleneksel Yöntemlerin İncelenmesi, 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Haziran, İstanbul. (Poster Bildiri)
- Karayağız Muslu G, Başbakkal Z, Bolışık B. “Neuman Sistemler Modeline Göre Diyabetik Ketoasidozlu Hastaya Yaklaşım, V. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 1. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 8–12 Nisan 2008, Antalya.(Poster Bildiri)
- Beytut D, Durmaz N, Karayağız Muslu G, Başbakkal Z, Karapınar B. “Ards’li Kritik Hasta Çocuğun Hemşirelik Bakımının Sinerji Modeli Uygulanarak Değerlendirilmesi, V. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 1. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 8–12 Nisan 2008, Antalya. (Poster Bildiri)
- Boyacı M., Karayağız Muslu G., Akçay N., Başbakkal Z., İlhan H., Olgu Sunumu: Torosik Ektopia Kordis Anomalili Hastada Hemşirelik Bakımı, 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 11. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-27 Ekim 2007, Çeşme-İzmir. (Sözel Bildiri)
- Sarı Yıldırım H, Başbakkal Z., Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Annelerin Yükünün Belirlenmesi, I Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 21-23 Haziran 2007, İzmir. (Sözel Bildiri)
- Başbakkal Z., Sönmez S., Şen N., Esenay F. 3-6 yaş Çocuğun Hastaneye Yatışa Karşı Davranışsal Tepkileri Konusunda Verilen Eğitimin Annelerin Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisinin incelenmesi, I Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 21-23 Haziran 2007, İzmir. (Poster Bildiri)
- Başbakkal Z., Sarıkaya Karabudak S., Ak B., Balcılar A., Kayabaş K. P., Tuvalet Eğitimi Yöntemlerinde Nesiller Arasındaki Farklılıklar, I Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 21-23 Haziran 2007, İzmir. (Poster Bildiri)
- Ersun A., Karayağız Muslu G., Başbakkal Z., Hemşirelik Eğitiminde Bir Öğrenme Yöntemi, 6. Ulusal (Uluslar arası katılımlı), Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Haziran 2007, İstanbul. (Poster Bildiri)
- Yardımcı F., Başbakkal Z., İlköğretim Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Durumlarının İncelenmesi, I Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 21-23 Haziran 2007, İzmir. (Poster Bildiri)
- Başbakkal Z., Karayağız Muslu G., Akçay N., Bolışık B. Obezite Çocuklarda Düşük Benlik Saygısına Neden Oluyor mu?, I Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 21-23 Haziran 2007, İzmir. (Poster Bildiri)
- Çınar İ., Karayağız Muslu G., Başbakkal Z. Kavram Haritası Yöntemi ile Olgu Sunumu: Nefrotik Sendrom, 6. Ulusal (Uluslar arası katılımlı), Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Haziran 2007, İstanbul. (Poster Bildiri)
- Sarıkaya Karabudak S., Karayağız Muslu G., Başbakkal Z. NANDA Taksonomi–II‘ye Göre Prematüre Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı, 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 16-19 Ekim 2007, Adana. (Poster Bildiri)
- Karayağız Muslu G., Sarıkaya Karabudak S., Başbakkal Z. Türkiye de toplumsal Bir Sorun: Çocuk İşçiliği, 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 16-19 Ekim 2007, Adana. (Poster Bildiri)
- Sülü E., Başbakkal Z., Yoğun Bakımda Yatan Çocuk Hastaların Annelerinin Manevi Bakım (Spiritüel Bakım) Gereksinimleri, 50. Milli Pediatri Kongresi, FİN-Türk Pediatri Günleri, 8-12 Kasım 2006, Antalya. (Sözel Bildiri)
- Başbakkal Z., Akçay N., Çakar D., Gökşen D., Darcan Ş., Ak B., Tip I Diyabetik Çocuklarda Kapiller ve Alternatif Bölge Kan Şekeri Ölçüm Sonuçları İle Ağrı düzeylerinin Karşılaştırılması, XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 14-17 Eylül 2006, Konya. (Poster Bildiri)
- Akduman S., Sülü E., Başbakkal Z. Hemofili Çocukların Evde Bakımında Annelerin Yaşadıkları Güçlükler, Uluslarası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir. (Poster Bildiri)
- Akyürek B., Başbakkal Z., Eroğlu B., Hastaneye Yatan Çocukların Ameliyat sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Ağrılarını Azaltma Yöntemlerinin İncelenmesi, 23. Milli Çocuk Cerrahisi ve 9. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 21-24 Eylül 2005, Gaziantep. (Sözel Bildiri)
- Turan T., Başbakkal Z., Özbek Ş., Prematüre Bebeği Olan Anne-Babaların Yoğun Bakım Ünitesindeki Stresörlerden Etkilenme Düzeylerine Hemşirelik Yaklaşımlarının Etkisi, 13. Neonatoloji Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri. (Sözel Bildiri)
- Şen D., Başbakkal Z., Ak B. Hemşireler Kabinden Kokpite, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yaz Konferansları. 23-24 Haziran 2005, İzmir. (Poster Bildiri)
- Başbakkal Z., Eşer İ., Khorşid L., Akyol D.A, Akçiçek E., 1925-1980 Yılları Arası Öğrenci ve Mezun Hemşire Üniforma Örnekleri, İzmirin Sağlık Tarihi Kongresi, 1-3 Aralık 2005, İzmir. (Poster Bildiri)
- Çalışır H., Sarıkaya S., Başbakkal Z., İlk Kez Anne Olan Kadınların Doğumdan Sonra Birinci Yılda Annelik Rol Başarımlarının Değerlendirilmesi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi,21-24 Eylül 2004, Samsun. (Sözel Bildiri)
- Baysan L., Başbakkal Z., Çocuk İstismarı ve İhmali Konusuna İlişkin Polislerin Bilgi Düzeylerinin ve Düşüncelerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi,2-4 Aralık 2004, İstanbul. (Sözel Bildiri)
- Sönmez S., Başbakkal Z. Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri (PedsQL 4.0) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 1. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 8-10 Nisan 2004, İzmir. (Poster Bildiri)
- Çalışır H., Başbakkal Z. İlk Kez anne Olan Kadınların Annelik Rolü Başarımlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi, 47. Mili Pediatri Kongresi,3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 2. Pediatri Asistanları Kongresi, 21-23 Ekim 2003, İstanbul. (Poster Bildiri)
- Çetinkaya B. , Başbakkal Z. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Benlik Saygısı Düzeyleri ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi, 47. Mili Pediatri Kongresi,3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 2. Pediatri Asistanları Kongresi, 21-23 Ekim 2003, İstanbul. (Poster Bildiri)
- Başbakkal Z., Şen N., Conk Z., İzmir Mesleki Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Çocukların Sağlık,Sosyal ve Kültürel Durumlarının Belirlenmesi, 2. Ulusal İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri,22-24 Mart 2002, İzmir. (Sözel Bildiri)
- Başbakkal Z. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Karşılaşılan Etik Sorunlar, I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, 9-11 Haziran 1999 Kocaeli. (Poster Bildiri)
- Kılıç M., Başbakkal Z., Bal Yılmaz, H. Kemoterapi Uygulayan Çocuk Hemşirelerinin Aldıkları Koruyucu Önlemler İle Fiziksel Etkilenme Durumlarının İncelenmesi, 4. Ege Onkoloji Günleri,8-9 Nisan 1999, İzmir. (Poster Bildiri)
- Başbakkal Z., Bebeklerde Kullanılan Disposabl (Atılabilir) Alt Bezlerin Zaman, Maliyet, Çevre ve Sağlık Açısından İncelenmesi, Uluslar arası Kalite,Maliyet ve Hemşirelik Sempozyum, 3-5 Kasım 1993 İzmir. (Sözel Bildiri)
- Conk Z.Başbakkal Z. Genç G., Bolışık B., Tuvalet eğitiminde Annelerin uyguladıkları yöntemlerin incelenmesi, III.ulusal Hemşirelik kongresi Sivas 24-26 Haziran 1992. (Sözel Bildiri)
- Başbakkal Z., İzmir Metropolünde 0-60 Ay Arası Çocuklarda Aşılama Yaygınlığının Değerlendirilmesi İle Aşılamayı Etkileyen Etmenlerin ve Bağışıklamada Hemşirenin Rolünün Araştırılması, II. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 12-14 Eylül 1990 İzmir. (Sözel Bildiri)
- Conk Z.Genç.G., Bolışık B., Kılınç M., Başbakkal Z. Duran N. E.Ü.Hemş.Yük.Ok. Öğrencilerinin Meslek ve Sağlık Sorunlarının İncelenmesi III.Ulusal Hemş.Kong.Akm. 12-14 Eyül 1990. (Sözel Bildiri)
- Conk Z., Akgönül G., BolışıkB., Kılıç M., Başbakkal Z., Ege Üniversitesi I. Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Sorunlarının İncelenmesi. I. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 13-14 Eylül 1985 İzmir. (Sözel Bildiri)
- Başbakkal Z. 0-24 Ay Arası Bebeklerde Görülen Bez Dermatitinin Sağaltımında Zeytinyağı ve Anne Sütünün Etkilerinin Karşılaştırılması, I. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 13-14 Eylül 1985, İzmir. (Sözel Bildiri)

Books (3 entries)- Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği, Akademisyen tıp Kitabevi, Ankara, 2013.
- Celasin N, Başabakkal Z, Darcan Ş, Şimşek Gökşen D. Tip 1 Diyabetli Çocuklara/ Ergenlere Yönelik Hipoglisemi (Kan Şekeri Düşüklüğü) Yönetimi Rehberi. ISBN: 978-605-61188-0-7 Bormat Matbaacılık Reklam ve Tan Hizm Bornova- İzmir (28 sf.), 2009.
- Conk Z., Başbakkal Z., Bebek Bakımı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Karşıyaka Belediyesi, HASEP I, 1990.

Finished Research Projects (3 entries)- 2009, ÖSYO, BAP, 10/ÖSYO/003 , Sülü, Uğurlu, E., Başbakkal E. Aşı Uygulanan Bebeklerde Ağrının Giderilmesinde Bacak Masajının Etkisinin İncelenmesi
- 2003, BAP, 2003/HYO/009, Başbakkal Z., Sönmez S., Şen N., Esenay F.I. 3-6 yaş Çocuğun Hastaneye Yatışa Karşı Davranışsal Tepkileri Konusunda Verilen Eğitimin Annelerin Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisinin incelenmesi
- Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No: 01/HYO/009,, Conk Z., Başbakkal Z., Kılıç M., Bolışık B., Bal Yılmaz H., Akyürek B., Sönmez S., Şen D., İşler A., Esenay F.I., Prenetal Dönemde Emzirme Tekniği Konusunda Verilen Planlı Eğitimin Anne Sütü İle Beslenme Üzerine Etkisi, 2001-2004
Memberships of Professional Associations (7 entries)-  Bebek Sağlığı Derneği
-  Çocuk Hemşireliği Derneği
- Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Dernei
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği
- İzmir Üniversiteleri Öğretim Elamanları Derneği (İZÜNİDER)
- Onkoloji Hemşireliği Derneği
- Türk Hemşireler Derneği
Student's Completed Thesis (17 entries)- Yüksek Lisans, 2012, Engelli Çocukların Ailesine Verilen Hemşirelik Bakımının Aile Gereksinimini Karşılama Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
- Doktora, 2012, Cinsel Saldırıya ve Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Jinekolojik Muayeneleri Sırasında Kaygılarını Gidermede Adli Hemşirenin Rolü
- Doktora, 2011, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Sedasyon Tanılama Yöntemi- Konfor Skalasının Geçerlik Güvenirlik Çalışması
- Doktora, 2011, Planlı Davranış Teorisine Göre Annelerin Emzirme Davranışlarını ve Emzirmeyi Bırakma Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
- Doktora, 2011, Diyabetli Ergenlerde İnternet Üzerinden Yapılan Danışmanlığın Hipoglisemi Korkusu ve Metabolik Kontrol Üzerindeki Etkisi
- Doktora, 2011, Aşı Uygulanan Bebeklerde Ağrının Giderilmesinde Bacak Masajının Etkisinin İncelenmesi
- Doktora, 2009, Kemoterapi Alan Çocukların Yaşadıkları Semptomların Yaşam Kalitesine Etkisi ve Ebeveynlerin Uygulamaları
- Doktora, 2007, Aromaterapi Masajının Bebeklerde Koliğin Giderilmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
- Doktora, 2007, Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi
- Doktora, 2007, 11-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Fiziksel Ve Emosyonel Sağlık Öz-Yeterliliğinin Etkisi
- Doktora, 2007, Epileptik Çocuklarda Semiyolojik Nöbet Sınıflamasında Modüler Eğitim
- Yüksek Lisans, 2006, Yoğun Bakımda Yatan Çocuk Hastaların Annelerinin Manevi Bakım Gereksinimleri
- Doktora, 2004, Prematüre Bebeği Olan Anne Babaların Yoğun Bakım Ünitesinden Kaynaklanan Stresörlerden Etkilenme Düzeylerine Hemşirelik Yaklaşımlarının Etkisi
- Yüksek Lisans, 2003, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Benlik Saygısı Düzeyleri Ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi
- Doktora, 2003, İlk Kez Anne Olan Kadınların Annelik Rolü Başarımlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
- Yüksek Lisans, 1997, Çocuklarda İntramuskuler Enjeksiyondan Önce Krem EMLA (Eutectic Mixture Of Local Anaestetic) Uygulaması İle İşlem Öncesi Eğitim Verilerek Yapılan Hazırlığın Ağrıyı Azaltmadaki Etkinliğinin İncelenmesi (A-9 grubunda değerlendirilm...
- Yüksek Lisans, 1997, Çocuk Hastaların Hastaneye İlişkin Korkuları Ve Korkuyu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi