Akademik BilgilerSALİH KEMAL AKTUĞLU
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: salih.kemal.aktuglu@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ortopedi ve travmatoloji, Türkiye, In Progress
- Profesörlük: Türkiye, In Progress
- Doktora: E.Ü.Tıp Fakültesi, Türkiye, 1984
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü.Tıp Fakültesi, Türkiye, 1993
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji,, Türkiye, 1995

Administrative / Academic Duties (6 entries)- Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçenti, 1995-
-  E.Ü.Tıp Fak.Ortopedi ve Trav. Abd.Yard. Doç., 1993-1995
-  E.Ü.Tıp Fak.Ortopedi ve Trav. Abd. Uzmanı, 1991-1993
-  E.Ü.Tıp Fak.Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı Uzmanlık Ögrencisi, 1987-1991
-  İzmir İli Kınık İlçesi Sağlık Ocağı Tabibi, 1986
-  Ağrı İli Eleşkit İlçesi Toprakkale Sağlık Ocağı, 1984-1996
Other Professional Activities (2 entries)-  Hopital Armand Trosseau Paris - Fransa (1.8.92-1.2.93), 1992-1993
-  Hopital De Hautepierre - Strasbourg - Fransa (1.2.90.1.8.90), 1990
Research Interests- Ortopedi ve Travmataloji (1012801)
Indexed Journal Publications (7 entries)- Aktuğlu K, Aydoğan U: The functional Outcome of displaced intra-articular calcaneal fractures: A comparison between isolated cases and polytrauma patients. Foot&Ankle International 23:4:1-5, 2002
- Aktuglu K, Ozsoy H: Ilizarov Circular External Fixator for Open Olecranon Fractures. A report of 3 cases. . Acta Orthop Scand 70 (1):93-96, 1999.
- Ciprofloxacin plus Rifampicin combination in the treatment of staphylococcal Chronic Osteomyelitis. J Antimicrobial Chemotherapy, Suppl. A, Vol:44, 16 1999.
- Aktuglu K, Özsoy H, Yansıl U : Treatment of Displaced Pylon Fractures with Circular External Fixator of Ilizarov. Foot&Ankle International 19:4:208-216, 1998
- Split Anterior Tendon Transfer in Revision Surgery for Clubfeet. J Pediatrics Orthopaedics Part B Vol.6, 4:297, 1997.
- The treatment of anterior posterior pelvic ınstability. J Bone Joint Surg, Orthopaedic Proceedings Suppl II. 79B:224, 1997.
- A Comperative Study with Tc-99m Citrate and Tc-99m MDP in the Follow-up of Fracture Healing an Experimental Model. Eur J Nucl Med 22:8:95, 1995

Publications in Non-Indexed Journals (69 entries)- Aktuğlu K: Açık ve kapalı Kırıkların kompsrtman sendromu gelişme riski. Ulusal Travma Dergisi. 8:170-175, 2002
- 2001, Oyar O, Aktuglu K, Hancı H: Gebeliği bilinmeyen olgularda radyolojik inceleme. Sürekli tıp eğitimTravma da radyoloji uzmanı ve radyolojik görüntülemenin rolü. Ulusal Travma Dergisi. 6:2:75-80, 2000
- Oyar O, Aktuglu K, Hancı H: Gebeliği bilinmeyen olgularda radyolojik inceleme. Sürekli tıp eğitimi dergisi. 10:2:57-59, 2001
- Hancı H, Aktuglu K: Olgu sunumu Sürekli Tıp Dergisi. 10:3:95-96, 2001
- Aktuglu K, Özkayin N: Çocuk radius boyun kırığının tedavisinde kapalı redüksiyon ve intramedüller çivileme: Olgu sunumu. Acta Orthop Traumatol Turc 2001:35:448-452.
- Oyar O, Aktuglu K: Travmada radyoloji uzmanı ve radyolojik görüntülemenin rolü. Ulusal Travma Dergisi 6:2:75-80, 2000
- Yense U, Işık B, Kızılboğa E, Önçal H, Aktuğlu J : The Socio-economical Analysis of Hip Fractures in Turkey. Osteosynthesis International (Suppl 2) 7:66-67, 1999.
- Kıocabaş A, Aktuğlu K, Özkayın N, Kara S : The Treatment of Bone Defects with Biological Methods. Osteosynthesis International (Suppl 2) 7:144-147, 1999.
- Aktuglu K, Alpaydın S, Özkayın N, Muhacir H : Femur cisim kırıklarında kilitlenebilir elastik demet çivileme. Acta Orthop Traumatol Turc 33:1-6, 1999.
- Acil Servislerde Siddet Tehditi. STED Sürekli Tıp EGİTİMİ Dergisi, 8(5) 175-177, 1999
- Aktuglu K : Agır yaralı alt ekstremite: Amputasyon - kurtarıcı girisimler ikilemi. Aktüel Tıp Dergisi 4:11:599-602, 1999.
- Aktuğlu K, Muhacir H, Bal E : The Place of Distraction with External Fixator in Treatment of the Distal Radius Fractures. Acta Orthop Hellenica 49:1:56-59, 1998.
- Kara CS, Kapubağlı S, Aktuğlu K : Doğuştan Çarpık Ayağın Cerrahi Tedavisinde Komplet Subtalar Serbestleştirme ve Tek Aşamalı Posteromedial Serbestleştirmenin Karşılaştırılması. Artroplasti Artrtoskopik Cerrahi Dergisi 9:47-51, 1998.
- Kapubaglı A, Kara CS, Taskiran E,Aktuglu E : Cerrahi tedavi sonrası nüks eden dogustan carpık ayagın tedavisinde tibialis anterior tendonunun lateral yarısının transferi. Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg 9(2)87-90, 1998.
- Aktuğlu K, Macıbekir H, Toros T : Closed Nailing for Distal Femoral Shaft Fractures: Locked Nail versus Elastic Bundle Nail. Acta Orthop Hellenica 48:49-54, 1997.
- Aktuğlu K: Intramedüller Çivilemede Dinamizasyon. Uzun Kemiklerde İntramedüller çivileme Paneli. 15. Milli Türk Ortopedi Kongre Kitabı,Ed:Rıdvan Ege, 13-17 Eylül 1997, Ankara s:7-10, 1997.
- 1997, Aktuglu K, Öncağ H, Yensel U, Yalçın M : Kilitlenebilir Elastik Fleksibıl Demet Çivileme: Anstabil Kapalı ve 1. derece Açık Tibia Kırıklarında Kullanım. XV. Milli Türk Ortopedi Kongresi Kitabı, Ed. Rıdvan Ege, Türk HavaKurumu Basımevi, Ankara, s:239-244,
- Yensil Y, Aktuglu K, Önçağ H, Varılsüha A : Antero-posterior pelvik instabilitelerin tedavcisi. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı s.128-130, Ed. R. Ege, Ankara, 1997.
- Aktuğlu K, Yensel U,Özkayın N : Humerus alt uç eklem dışı kırıklarında cerrahi tedavi sonuçları. 5. MilliEl Cerrahisi Kongre Kitabı. Bizim Büro Basımevi, Ankara, s:199-202, 1996.
- Yensel U, Aktuğlu K, Önçağ H, Özkayın N: Troklear onarım Gerektiren Dirsek Parçalı Kırıklarının Tedavisi. 5. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongre Kitabı. Bizim Büro Basımevi, Ankara, s:209-213, 1996.
- Aktuğlu K, Önçam H: Sorunlu Femur Kırıklarının İlizarov Ekstrtenal Fiksatörü ile tedavisi. Acta Orthop Traum Turc 29:158-160,1995.
- Aktuğlu K, Kara S,Argon M,Taner M, Duman Y: Rijit ve Stabil Elastik İntramedüller çivilemenin kallus oluşumuna etkisi.Tavşan Modelinde Deneysel Araştırma. Acta Orthop TraumTurc 29:229-233, 1995.
- Aktuğlu K, Kara S, Argon M,Taner M, TaÖnçağ H : Kırık İyileşmesinde Sitrik Asitin Yeri.Tavşan Modelinde Deneysel Çalışma. Acta Orthop Traum Turc 29:234-237,1995.
- Aktuğlu K, Okçu G,Önçal H: Severe Lower Extremity Trauma - Can Mangled Extremity Severity Score Predict Ultimate Result =? International Journal of Orthopaedic Trauma 5:3:101-103, 1995.
- Aktuglu K, Varol R, Alin G : Overuse Injuries and Young Athletes. International Conference on Physical Education and Sports of Cyhildrenand Youth. 13-16 Ağutos 1995, Bratislava,Slovakia CONFERENCE PROCEEDING 2, s:5-7, 1995
- Aktuglu K, Kara S, Argon M Duman Y, Kocabas A : Callus behavior in rigid and stanle elastic intramedullary nailed fractures of the rabbit's tibia. Osteoynthese International (suppl) 580-586, 1995
- Aktuglu K, Öncağ H, Kocabas A : Treatment of ,inter and subtrochanteric fractures with Gamma nail. Osteosynthese International (Suppl) 291-296, 1995.
- Önçağ H, Aktuglu K, Kovcabaş A : Reamed intramedullary nailing for open fractures of the tibia. Osteosynthese International (Suppş) 397-401, 1995.
- Aktuğlu K, Önçağ H, Akdal R : Radius distal uç kırıklarında eksternal fiksatör uygulamasının yeri. Acta Orthop Traum Turc, 28:39-41, 1994.
- Aktuğlu K, Önçağ H : Kaynamama ve kaynama gecikmesi gösteren tibia cisim kırıklarında intramedüller çivileme. Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 8:43-46, 1994.
- Aktuğlu K,Önçal H : Humerus üst uç ve cisim kırıklarında kilitli Seidel çivisi uygulamalarımız. Acta Orthop Traum Turc, 28:171-173, 1994.
- Aktuğlu K, Önçağ H, Alın G : Subtrokanterik femur kırıklarında Gamma çivisinin yeri. Acta Orthop Traum Turc, 28:174-176, 1994.
- Duman Y, Argon M, Özcan Z, Aktuğlu K, Kara S : A new radiopharmaceutical Tc 99m-Citrate, in follow-up of healing fractures Eur J Nucl Med, 21:8:830, 1994.
- Aktuğlu K, Önçağ H, Kara S : Tibia plato ve üst uç kırıklarının İlizarov yöntemi ile tedavisi. Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 9:46-49, 1994.
- Aktuğlu K, Önçağ H, Akdal R, Kayalar M: Çocuk radius dörtte-bir distal uç kırıklarının tedavisinde açık redüksiyon ve internal fiksasyonun yeri. Ege Tıp Dergisi 33:269-271, 1994.
- Aktuğlu K,Önal H, Kara S : Travmatik Kalça kırık çıkıklarında alınan geç sonuçlar. Ege Tıp Dergisi 33(3-4):273-276, 1994.
- Aktuğlu K, Oyar O, Hancı H, Önçel H: Çocuk Femur Boyun Kırıklarının Geç Dönem Komplikasyonlarının tanısında MRI'ın yeri.Adli Tıp Derg 10:91-96, 1994.
- Aktuğlu K, Önçal E, Bal E : İyileşme Sorunlu Femur Cisim Kırıklarında Kilitli İntramedüller Çivi Uygulamalarımız. Hacettepe J Orthop Surg 4:3:137-140, 1994.
- Aktuğlu K, Önçağ H : Çocuk femur cisim kırıklarında elastik intramedüller çivileme. Acta Orthop Traum Turc, 27:47-50, 1993.
- Aktuğlu K, Önçğ H, Güler R, Bozoklar Ş : Travmatik öne omuz çıkıklarında konservatif tedavi sonuçları. Spor Hekimliği Derg. 27:32-42, 1992.
- Aktuğlu K, Öncağ H : Humerus cerrahi boyun kırıklarında intramedüller çivileme. Acta Orthop Traum Turc 26:159-162, 1992.
- Aktuğlu K, Önçağl H : Femur boyun kırıklarının tedavisinde Richards kompresyon vidası uygulaması. Acta Orthop Traum Turc 26:264-266, 1992.
- Aktuğlu K, Önçağ H : Fibula alt uç Tip B kırıklarında posterior plak uygulaması. Acta Orthop Traum Turc 26:276-279, 1992.
- Aktuğlu K, Öncağ H : Parçalı femur cisim kırıklarında Grosse-Kempf kilitli Küntscher uygulaması. Ege Tıp Derg. 4:637-640, 1992.
- Aktuğlu K, Önçağ H: Yaşlı femur boyun kırıklarında hemiartroplasti uygulaması ve sonuçları. Ege Tıp Derg. 4:641-644, 1992.
- Aktuğlu K, Önçağ H : İntertrokanterik bölge kırıklarında Gamma çivisi uygulaması ve sonuçları. Ege Tıp Dergisi, 4:645-649, 1992.
- Aktuğlu K, Önçağ H: Nonunion of the neck of the femur treated by Pauwel's osteotomy : case report. Medical Journal of Ege University, 2:145-147, 1992.
- Aktuğlu K, Önçağ H : Closed Intramedullary Nailing of Segmented Fractures of the Humerus Shaft: Case report. Medical Journal of Ege University, 2:149-151, 1992.
- Özyalçın H, Aktuğlu K, Eroğlu M: Dizaltı Amputasyonlarında Gecici Protez ve Elastik Bandajın Güdük Ödemi Üzerine Etkisi. Acta Orthop Traum Turc 25:150-152, 1991.
- Eroğlu M, Aktuğlu K : I. Web Kontraktüründe Rekonstrüksiyon. E.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. Abd Bilimsel Günler Kitabı, Bilgehan Mathaası s:16-24, İzmir ,1991.
- Çallı İ, Özdemir O, Aktuğlu K : Radial Club Hand. E.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı Bilimsel Günler Kitabı, s: 24-42,1991, İzmir.
- Çallı İ, Özdemir O, Aktuğlu K : Doğumsal Başparmak Yokluklarında Pollisizasyon. E.Ü.T.F. Ortopedi ve Travmatoloji Abd Bilimsel Günler Kitabı. Bilgehan Matbaası s. 43-48, 1991, İzmir.
- Öncal H, Sur Hı, Aktuğlu K : İntertrokanterik Femur Kırıklarında Ender Yöntemi. E.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. ABD Bilimsel Günler Kitabı Bilgehan Matbaası, s: 169-176,1991, İzmir.
- Öncağ H, Sur H, Aktuğlu K : Tibia Cisim Kırıklarının Kapalı İntramedüller Küntscher Çivisi İle Tedavisi. E.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı Bilimsel Günler Kitabı s:169-176, 1991, İzmir.
- Aktuğlu K, Özyalçın H, Erdem İ : Dizaltı amputasyonlarının geçici protez ile rehabilitasyonu. E.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı BVilimsel Günleri, Bilgehan Matbaası, s:177-180, 1991, İzmir.
- Ozyalcım H, Aktuğlu K, Öncal H : Komplikasyonlu Alt Ekstremite Kırıklarında Fonksiyonel Breys Uygulaması. XII. Ulusal Fizik Tedavi Kongre Kitabı S: 49, 1991.
- Sur H, Aktuglu K, Önçağ H : Kalça artrodezinde kobra plağın yeri. Acta Orthop Traum Turc 24:13-16, 1990.
- Sur H, Aktuğlu K, Kutluay E: Femur Trokanterik ve Cisim Kombine Kırıklarının Ender Çivileri İle Tedavisi. Acta Orthop Traum Turc 24:144-147, 1990.
- 1990, Özyalcın H, Sesli E, Aktuglu K: the Treatment by Harrington Rods of Thoracolumbar Fractures. J Spinal Surgery 4:37-39, 1991.
- Sur H, Yense U, Aktuglu K, Önçağ H: İnternal fiksasyon yöntemleri ile tedavi edilen femur boyun kırıklarında gelişen aseptik nekroza etki eden faktörler. Ege Tıp Derg 28:1835-1841, 1989.
- Önçağ H, Aktuglu K : Tibia cisim kırıklarında kapalı Küntscher yöntemi ile tedavi sonuçlarımız. Acta Orthop Traum Turc 23:192-195, 1989.
- Özyalcın H, Aktuglu K, Sesli E : Travmatik torako-lomber vertebra kırıkları. Acta Orthop traum Turc 23:200-203, 1989.
- Önçal H, Özyalçın H, Aktuglu K, Yesıil U : Çocuk Femur Cisim kiriklarinda erken alçili tedavi sonuçlari. Ege Tıp Derg 28:1719-1726, 1989.
- Özyalcın H, Aktuglu K, Önçag: Tansiyon band yöntemiyle tedavi edilen patella kırıklarında ekstansör mekanizmanın değerlendirilmesi. Spor Hekimliği Derg 24:9-12, 1989
- Öçağ H, Aktuglu K: Spor yaralanmasına baglı olarak proksimal tibiofibular eklemin öne cıkıgı. Spor Hekimligi Derg. 24:37-40, 1989.
- Sur H, Aktuglu K, Kapubaglı A : Gecikmis asil tendon yırtıklarında onarım. Spor Hekimligi Derg. 24:115-118, 1989.
- Önçağ H, Özyalcın H, Aktuglu K : Olekranon kiriklarinin cerrahi tedavisi. Acta Orthop Traum Turc 23:118-120, 1989.
- Sur H, Aktuglu K, Önçag H: Segmental femur ve tibia cisim kiriklarında intramedüller kapalı Küntscher çivilemesi. Ege Tıp Derg. 28:2367-2376, 1989.
- Yücetürk G, Kızılay C, Aktuglu K : Menisküs kistleri. Spor Hekimligi Derg. 23:27-30, 1988.

Publications in Other Journals and Medias (3 entries)- Ulusoy s, Özinel MA, Aktuglu K, Arda B: Ciprofloxacin plus Rifampicin Combination in the Treatment of Staphylococcal Chronic Osteomyelitis. The Journal of Antimicrobialtherapy. P590, s:169, ( Supp A ) Vol.44, July 1999.
- 0, Aktuglu K: Travma, Acil Servisler, Travma Merkezleri,Önlenebilir Ölümler ve Hekimler. Hekim ve Yaşam. Mayıs-Haziran 36-37, 1999.
- 0, yensel U, Aktuglu K, Bal E : the treatment of anterior - posterior pelvic instability. J. Bone Joint Surgery. Orthopaedic Proceeding Suppl II. 79B:224,1997.

International Conference Proceedings (38 entries)- Aktuglu K: Humeral Fractures: The place for İlizarov System. 2rd International Meeting of ASAMI, 24-26 May 2001, ROMA iTALYA
- Aktuğlu K: The management of the problematic fractures of the femur by the İlizarov sYSTEM. 5TH cONGRESS OF THE eUROPEAN fEDERATİON OF nATİONAL aSSOCİATİONS OF oRTHOPAEDİCS AND tRAUMATOLOGY. 3-7 jUNE 2001, rtODOS, yUNANİSTAN
- aKTUĞLU k: tHE mANGLED eXTREMİTY AND LİMB SALVAGRE. 17TH mİCROSURGERY sEMİNAR. 27 jUNE - 1 July 2001, Yanya, Yunanistan
- Aktuglu K: FCU transfer to wrist extensor and pronator release for contractures inm cerebral palsy patients upper extremity. Annual Combined Meeting. Hellenic Society for reconstructive Microsurgery and Hellenic Society for Surgery of the Hand. 10-13 Ekim 2001, Selanik, Yunanistan
- Aktuglu K ve ark.: Does the complication rate of ilizarov technique decrease with an increasing learning curve and experience ? ASAMI North America 10th Annual Scientific Meeting. 13-14 Mart 2000, Lake Buena Vista, Florida, ABD
- Aktuglu K ve ark. : The functional outcome of calcaneal fractures: A comparison between isolated cases and polytrauma patient. American Orthopaedic Foot and Ankle Society. 30th Annual Meeting. 18 Mart 2000, Omni Rosen Hotel, Orlando , Florida, ABD
- Aktuglu K : The Mangled extremity and limb salvage. 16th Microsurgery Seminar. 5-9 Temmuz 2000, hotel Candia Maris, Iraklion - Girit.
- Aktuglu K: Reamed versus unreamed femoral mails. 3rd intra-university turkish-Greek Orthopaedic Meeting. 14-16 December 2000, İzmir.
- 1999, Yensel U, Işık B, Kızıboğa E, Önçaa H, Aktuğlu K : The Socio-economic Analysis of hip fractures in Turkey. Gerhard Küntscher Kreis. Osteosynthese International, Stuttgart, 10-12 Eylül 1998.
- Ulusoy S, Özinel MA, Aktuglu K, Arda B: Ciprofloxacin plus rifampicin combination in the treatment of Staphylococcal chronic osteomyelitis. 21st International Congress of Chemotherapy. 4-7 Temmuz 1999, Birmingham, İngiltere.
- Aktuglu K, Isık B, Özlen A, Öztürk C : Radiological assessment of osteoporosis and hip fractures distribut,on of osteoporotic patients. Osteoporosis Update 1999. The Third International Congress on Osteoporosis. Xi_an ,Cin Halk Cumhuriyeti, 31 Mart - 3 Nisan 1999. Abstrak kitabı N:209.
- Osteoporosis, does it effect on becoming coxarthrosis and spondyloarthrosis ? Osteoporosis Update 1999. The Third International Congress on Osteoporosis.Xi-an, Çin Halk Cumhuriyeti, 31 Mart-3 Nisan 1999,Abstrak kitabı N:208.
- Kocabaş A, Aktuğlu K, Özkayın N, Kara S :The treatment of bone defects with biological methods. Gerhard Küntscher Kreis Osteosynthesis International, Stuttgart 10-12 eylül 1998.
- Aktuglu K, Özkayın N, Muhacir H : Cannulated screw fixation for femoral neck fractures. 17.Makedonya ortepedi Günleri, 23-26 Nisan 1998, s.10
- Aktuglu K, Özkayın N, Alpaydın S : Elastic bundle nailing in femoral shaft fractures. 7. Türk Ortopedisinin Dostları Kongresinde,(/th Congress of the International Circle ofFriends of TSOT)ç 29 Mayıs - 1 Haziran 1998, İzmir, p2.
- 1997, Aktuglu K, Özsoy H : Ilizarov circular external fixator for openb olecranon fractures. A report of 3cases. Treatment of open and comminuted olecranon fractures. ASAMI.NA 7. yıllık toplantı. 12/2/97, ANA Hotel, San francisco, ABD.
- 1997, Aktuglu K, Özsoy H: Treatment of displaced pylon fractıures with circular external fixator of Ilizarov. AOFAS. 27th Annual Meeting, 16/2/97. Moscone Convention Center, San francisco, ABD.
- Aktuglu K, Yensel U, Özsoy H : Intramedullary nailing of extraarticular fractures of the distal tibia: Ender nails vs locked nail. The third Congress of the EFORT. 24-27 Nisan 1997, Barselona- İspanya.
- Aktuğlu K,Kocabaş A, Önçağ H : The use of circular extenal fixator in proximal tibia fractures. A.S.A.M.İ. North America 6. yıllık bilimsel Toplantısı, 21 Şubat 1996, Atlanta, ABD.
- Aktuğlu K, Alın G, Muhacir H, Önçağ H : The Surgical Treatment of Humeral Neck Fractures with Closed Nailing:Hackethal vs elastic Bundle Nail. 17-20 Nisan 1996, Porto Karaz, Yunanistan
- Aktuğlu K,Yense U, Kocabaş A, Kayalar M: Treatment of tibia plateu fractures by ring and unilateral external fixation. 7th Congress of theEuropean Society of Sports Traumatology, Knee Surgery abd Arthroscopy, 10-15 Mayıs 1996, Budapeşte, Macaristan.
- Yensel U,Aktuğlu K, Kayalar M,Kocabaş A : Comparison of external fixator treatment in supra-intercondylar fractures of teh femur. 7th Congress of the European Society of Sports Traumatologj, Knee Surgery and Arthroscopy, 10-15 Mayıs 1996, Budapeşte, Macar
- Aktuğlu K, Macırbekir H, Toros T : Closed Nailing for Distal Femoral Shaft Fractures : Locked Nail versus Elastis Bundle Nail. 15. Makedonya Ortopedi Günlerinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 17-20 Nisan 1996 Porto Karaz, Yunanistan.
- Kara Cs, Kapubağlı A, Aktuğlu K: Doğuştan Çarpık Ayağın Cerrahi Tedav,isinde Komplet Subtalar Serbestleştirme ve Tek Aşamalı Posteromedial Serbestleştirmenin Karşılaştırılması. 2nd International Congress on Clubfeet. 15-16 Ağutos 1996, Amsterdam, Hollanda
- Yensel U, Aktuglu K, Kaya M, Muhacir H, Önçağ H : The comparison of different approaches for distal intraarticular fractures of the humerus. Combined meeting of Hellenic and British Societies for surgeryof the hand. 6th annual meeting of Hellenic Society for reconstructive microsurgery with international participation. Elounda Beach - Bay Hotels, 9-13 October 1996, Girit - Yunanistan
- Aktuglu K ve ark. : The use of circular external fixtor in proximal tibia fractures. ASAMI North America 6th annual Scientific meeting 21 Şubat 1996, Atlanta Georgia, ABD.
- Aktuglu K, Önçal H, Muhacir H : Locked intramedullary Nailing of comminuted closed femoral shaft fractures. 14th Annual Conference of the Orthopedic Association of Macedonia, Halkidiki, Yunanistan, 26-29 Nisan 1995.
- Aktuglu K, Önçağ H, Muhacir H : Gamma nail versus Ender Nails in the proximal fractures of the femur in geriatric patients. The 14th Annual Conference of the Orthopaedic Association of Macedonia, Halkidiki, Yunanistan. 26-29 Nisan 1995.
- Callus Behavior in Rigid and Stable Elastic Intramedullary nailed fractures of the Rabbit's Tibia. Osteosynthese International 1995, Gerhard Küntscher-Kreis, 15-17 Haziran 1995, Oulu, Finlandiya.
- Aktuğlu K, Önçağ H, Alın G, Muhacir H : Problems, obstacles, and complications of the Tibial Compound Fractures treated by the Ilizarov Technique. Combined meeting. Hellenic Association of Orthopaedic Surgery and Traumatology and Swedish Orthopaedic Association. 25-28 Ekim 1995, Rodos, Yunanistan.
- Aktuğlu K, Önçağ H, Kocabaş A :. Treatment of Inter and subtrokanteric fractures with Gamma Nail. Gerhard Küntscher Kreis, 15-17 Haziran 1995, Oulu, Finlandiya.
- Önçağ H, Aktuğlu K, Kocabaş A : Reamed Intramedullary Nailing for Open Fractures of the Tibia. Gerhard Küntscher Kreis, 15-17 Haziran 1995,Oulu, Finlandiya.
- Aktuğlu K, Varol R, Alın G : Overuse Injuries in the Young athletes. International Conference, Physical Education and Sportspf children and Youth, 13-16 Ağustos 1995, Bratislava, Slovakia.
- Orthopaedic Injuries in High-,rısk Sports. Internatyional Conference, Physical Education and Sportsof Children and Youth. 13-16 Ağustos 1995, Bratislava, Slovakia.
- Duman Y, Argon M,Özcan ZB, Aktuglu K,Kara S : A new radiopharmaceutical Tc 99m-Citratei, in follow-up of healing fractures. Avrupa Nükleer Tıp Kongresi, 22-24 Ağustos 1994, Düsseldorf, Almanya.
- Aktuglu K, Önçağ H, Muhacir H, Bal E : Clinical experience of the treatment of Orthopaedic Injuries in the polytrauma patients at the result of traffic accidents. Road Traffic Accidents and 1st Congress with International participation. 14-16 Ekim 1994, Atina, Yunanistan.
- Önçağ H, Sur H, Aktuglu K : Closed ender nailing for ipsilateral fractures of the femoral shaft and intertrochanteric area. Italian-Turkish Meeting Orthhopaedic Surgery and Traumatology, Milan, Italy, 21-23 October 1993.
- Aktuglu K, Önçağ H : Cocuk femur cisim kiriklarinda elastik intramedüller civileme. Türk Ortopedi ve Trav. Uluslararası dostları cemiyetinin 4. Kongresinde sunulmuştur. 5-9 Haziran 1992, GATA, Ankara.

National Conference Proceedings (21 entries)- Aktuğlu K: Travmalı olguya ilk yaklaşım Semineri. Balıkkesir Tasbip Odası. 27 Ocak 2001, Balıkkesir.
- Aktuğlu K: Örnek Kırtık Olgularında İlizarov eksternal Fiksatörü Uygulamalarımız. Temel ve İleri İlizarov Kursları. 19-22 Nisan 2001, Adana.
- 2001, Aktuglu K: İnternal Fiksasyon. Açık Kırıklara Yaklaşımda Son Görüşler Paneli. Travma Özel Dal Toplantısı. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 24-29 Ekim '001, Belek, Antalya.
- Temel ve ileri İlizarov Kursları. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi. 20-23 Nisan 2000. Eğitici ve konuşmacı .
- Aktuglu K, Alptekin İC, Aksoy S, Alıcı E : PANEL: Ortopedik Implantlar ve Biyomekanik İlşikisi. 6. Uluslararası Katılımlı Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 6-8 Ekim 1999. Bornova, İzmir.
- Aktuğlu K, Önçağ H, Yensel U, Yalçın M: Kilitlenebilir Elastik Fleksıbıl Demet Çivileme: Anstabil kapalı ve 1.derece açık tibia kırıklarında kullanım. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 13-17 Eylül 1997, İstanbul.
- Aktuğlu K, Yensel U, Özkayın N : Humerus alt uç eklem dışı kırıklarında cerrahi tedavi sonuçları. 5. Türk El Cerrahi ve Üst Ekstremite Kongresi, 26-29 Ekim 1996, Pamukkale.
- Yensel U, Aktuğlu K, Önçağ H, Özkayın N : Troklear onarım Gerektiren Dirsek Parçalı Kırıklarının Tedavisi. 5. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, 26-29 Ekim 1996, Pamukkale.
- Aktuğlu K, Kara S, Argon M, Aner :T, duman Y, Önçağğ H:. Kırık İyileşmesinde Sitrik asitin Yeri.Tavşan Modelinde Deneysel Çalışma. 9. Ulusal Nükleer Tıp Kongresinde sunulmuştur. 26-29 Nisan 1995, Pamukkale.
- Aktuğlu K, OyarO, Hancı H, Önçağ H: Çocuk Femur Boyun Kırıklarının Geç Dönem Komplikasyonlarının Tanısında MRI'ın Yeri. K.T.Ü. 4. Karadeniz Tıp Günlerinde Sunulmuştur. 31 Mayıs - 2 Haziran 1995, Trabzon.
- Aktuğlu K, Önçağ H, Bal E : İyileşme Sorunlu Femur Cisim Kırıklarında Kilitli İntramedüller Çivi Uygulamalarımız. 5. Türk :Ortopedisinin Dostları Kongresi,12-15 Mayıs 1994, İstanbul.
- Aktuğlu K, Önçağ H, Alın G : Femur Boyun ve Csim Birleşik Kırıklarında İntramedüller Çivileme ile Birleştirilen Vidalama Uygulamalarımız. 5. Türk Ortopedisinin Dostları Kongresi, 12-15 Mayıs 1994, İstanbul.
- 1990, Sur H, Aktuğlu K, Önçal H : Kalça artrodezinde kobra plağın yeri. EÜTF Ortopedi 31. Kuruluş yılı bilimsel günlerinde sunulmuştur.
- 1990, Çallı İ, Özdemir O, Aktuğlu K : Radial Club Hand. E.Ü.T.F. Ortopedi Günleri İzmir 13.10.1991
- Eroğlu M, Aktuğlu K : I. Web Kontraktüründe Rekonstruksiyon. E.Ü.T.F. Ortopedi Günleri İzmir 15-17 Ekim 1990.
- Çallı İ, Özdemir O, Aktuğlu K : Doğumsal Başparmak Yokluklarında Pollisizasyon. E.Ü.T.F. Ortopedi Günleri İzmir 15-17 Ekim 1990.
- Önça H, Sur H, Aktuğlu K : İntertrokanterik Femur Kırıklarında Ender Yöntemi. E.Ü.T.F. Ortopedi Günleri İzmir 15-17 Ekim 1990.
- Önçağ H, Sur H, Aktuğlu K: Tibia Cisim Kırıklarında Kapalı İntramedüller Çivileme. E.Ü.T.F. Ortopedi Günleri İzmir, 15-17 Ekim 1990.
- 1990, Aktuğlu K, Özyalçın H, Erdem İ : Dizaltı amputasyonlarında geçici protez ile rehabilitasyon. E.Ü.T.F. Ortopedi günleri, 15-17 Ekim !990.
- Özyalçın H, Aktuğlu K, Eroğlu M: Dizaltı Amputasyonlarında Gecici Protez ve Elastik Bandajın Güdük Ödemi Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi, 13-18 Kasım 1989.
- Özyalçın H, Aktuglu K, Önçağ H : Tansiyon band yöntemiyle tedavi edilen patella kırıklarında ekstansör mekanizmanın değerlendirilmesi. II. Ortopedik Biomekanik ve Türk Ortopedisinin Uluslararası Dostları Cemiyetinin III. Kongresi, 1989, İstanbul.

Books (4 entries)- Aktuğlu: Kemik ve eklem infeksiyonları. Gram Pozitif kok infeksiyonları. Sorunlart ve çözümler. Deri, kemik/eklem ve cerrahi alan infeksiyonları. Ed: S Ulusoy. Güneş Kitabevi. s:31-44, 2003, Ankara.
- Aktuglu K, Isık B: Ortopedik Travmatolojide atesli silah yaralanması sorunu. II. Adli bilimler Sempozyumu: Balistik. ATUD - İzmir Tabip Odası. Sempozyum Kitabı. E.Ü. Basımevi, Bornova - İzmir, s:115-119, 1998.
- Aktuglu K : Omuz ve dirsegin Fizik Muayenesi. Hasta Muayenesi ve Klinige Giris.Ed: G Güüşdiş,E.Ü. Basımevi,EÜTF :Yayın No:150, s:237-239, 1996, Bornova.
- Aktuglu K, Önağ H, Kara S : Femur alt uç kırıklarının tedavisinde Ilizarov yönteminin yeri. Eksternal fiksatörler Kitabı. Ed: Prof Dr Mehmet Çakma,Dr. Mehmet Kocaoğlu, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği,Damla Matbaacılık. 175-182, 1995, Istanbul.

Memberships of Professional Associations (9 entries)- A.I.O.D - Fransa (1994)
- Amerikan Ayak ve Ayakbilegi Cemiyeti(1997)
- Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisinin Uluslararasi Üyeligi
- ASAMIF - Fransa (1992)
- Gerhard Küntscher Kreis. Osteosynthesis International (1997)
- SICOT Aktif Üyeligi (1994)
- TOTB (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birligi Dernegi, Ankara)
- Türk Travmatoloji ve Ortopedi Derneği - Istanbul
- Yunanistan El Cerrahisi Derneği Uluslararası Uyeligi(1996)
Granted Scholarships (1 entries)- 1993, Cies-fransa Hükümet Bursu
Granted Prizes (2 entries)- 1996, Akif Şakir Şakar Deneysel Çalışmada Birincilik Ödülü,İstanbul
- 1995, "Best Poster Presentation" ödülü, Finlandiya