Akademik BilgilerMURAT KAPKAÇ
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: murat.kapkac@ege.edu.tr
- Telefon: 532-2916688, GSM
- Telefon: 3904020 - 547, EÜTF Genel Cerrahi AD
- Telefon: 232-4210089 / 4210008, Muayenehane
Academic Degree Information- Doktora: Ege Üniv., Türkiye, 1992
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tıp, Türkiye, 1994
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tıp, Türkiye, 1997
- Profesörlük: Genel Cerrahi A.D., Türkiye, 2003

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Prof. Dr, 2003-
- Genel Cerrahi Doçenti, 1997-2003
- (Mayıs) Yard. Doç. Dr. Eütf Genel Cerrahi Ad, 1994-
- Başasistan Eütf Genel Cerrahi Ad, 1992-1994
Other Professional Activities (10 entries)- Meme Hastalıkları Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2007-In Progress
- Trakya Tıp Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2007-In Progress
- Meme Hastaliklari Tani Ve Tedavisinde Temel Egitim Programi, 4-5 Mayis 2000, Ege Üniversitesi Uygulama Sorumlusu., 2000
- 7-8 Nisan 2000 Meme Kanserleri Sempozyumu Genel Sekreteri., 2000
- Çagdas Cerrahi Dergisi Yayin Kurulu Üyeligi, 2000-In Progress
- 5. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Memenin Selim Olusumlarina Yaklasım Panelinde Konusmaci., 1999
- Tıp Fakültesi Egitim Komisyonu üyeligi, 1999-2001
- Hemorajik Sok Tedavisinde Gelismeler Sempozyumu, 18 Nisan 1998, Panelist., 1998
- IADH Dergisi Yayın Kurulu üyeligi, 1998-In Progress
- Meme Cerrahisi Çalışma grubu üyeligi, 1997-In Progress
Research Interests- Genel Cerrahi (1011901)
Indexed Journal Publications (9 entries)- 2006, M.Argon, Ü.Duygun, E.Acar, G.Dağlıoz, L.Yeniay, O.Zekioğlu, M.Kapkaç. The use of periareolar intradermal Tc-99m Tin Colloid and peritumoral intraparenchymal Isosulphan Blue Dye injections for determination of the sentinel lymph node
- 2003, M.Kapkaç, M.Erikoğlu, P.Tunçyürek, S.Ersin, M.Esassolak, M.Alkanat, O.Sipahioğlu. Fiber enriched diets and radiation induced injury of the gut.
- 2002, A.Memis, I. Bilgen, E.Üstün, N.Özdemir, Y.Erhan, M.Kapkaç. Granulomatous mastitis:Imaging findings with histopathologic correlation.
- 2000, Y.Erhan , A. Veral, E Kara, N. Özdemir, M Kapkaç, E. Özdedeli, R.Yılmaz. A Clinicopathologic of a rare clinical entity mimicking breast carcinoma : idiopathic granulomatous mastitis
- M. Korkut, Y. Erhan, E.Kara, S. Ersin, M. Kapkaç, H. Osmanoglu. Management of Fournier's Gangrene: Evaluation of 10 patients. Asian Journal of Surgery 22(2): 1-3, 1999.
- 1999, Y. Erhan, N. Özdemir, M. Kapkaç, S.Işık, M.Korkut, R.Yılmaz, O.Özbal. Diagnostic reliability of combined approach of physical examination, mammography and FNAB in patients with breast cancer
- Ö. Yararbas, H. Osmanoglu, H. Kaplan, Y. Tokat, A. Çoker, M. Korkut, M. Kapkaç. Esophagocoloplasty in the management postcorrosive strictures of the esophagus. Hepato-Gastroenterology 45: 59-64, 1998.
- S. Tıraş, R. Yılmaz, S. Ersin, E. Kara, O. Özbal, E. Özdedeli, M. Kapkaç. Hydroxyethyl starch solution: is it a new alternative way of treatment in bacterial translocation? INT SURG 83: 250-52, 1998
- R. Yılmaz, S. Ersin, M. Akyıldız, C. Yılmaz, M. Kapkaç, O. Özbal, E. Özdedeli. Effect du tamoxifen sur la densite osseuse dans le traitement du cancer du sein: etude prospective. Archives of the Balkan Medical Union 33(3): 103-106,1998.

Publications in Non-Indexed Journals (48 entries)- 1999, E. Kara, S. Ersin, Murat Kapkaç:Kanserli olgularda kemoterapi ve cerrahi komplikasyonları: Çagdas Cerrahi Derg. 13: 56-61, 199.
- M. Korkut, Y. Erhan, E. Kara, Murat Kapkaç, M. Alkanat, M. Akyıldız, H. Osmanoğlu: The Peutz-Jeghers syndrome and its relationship with malignancy: report of two cases: Turkish Journal of Cancer 28(2): 76-79, 1998.
- M. Kapkaç, S. Ersin,S. Yetgin, A. Eldem, O. Özbal, E. Özdedeli, R. Yılmaz. Needle localization for non-palpable breast cancers. Tr J of Medical Sciences 28: 183-187, 1998.
- M. Kapkaç, M. Kılıç, G. İçöz, S. Ersin, E. Göker, M. Akyıldız. Günümüzde Hodgkin Hastalıgında evreleme laparotomisinin yeri. Türk Hematoloji Onkoloji D. 8(2):73-76,1998.
- A. Logmani, M. Kapkaç, S. Ersin, M. Korkut, E. Akgün, A. Güler. Primer ince barsak tümörleri ve alt gastrointestinal sistem kanaması. Çagdas Cer. Derg 11: 48-52, 1997.
- M. Kapkaç, S. Ersin, E. Akgün, E. Kara, M. Korkut, O. Özbal. Akut karın agrılı olgularda mortalite ve morbidite. CTA 2(2): 105-111, 1997.
- Y. Uçar, S. Ersin, M. Kapkaç, R. Yılmaz, E. Özdedeli, O. Özbal. Demir ve C vitamininin tavşan meme dokusu üzerine etkileri.Meme Hast Derg 4(2): 85-89,1997.
- Ali Logmani, Mustafa Korkut, Murat Kapkaç, Hasan Kaplan: Sekonder aortoduodenal fistüller, Cerrahi Tıp Bülteni 5: 50-52, 1996.
- Murat Kapkaç, R. Yılmaz, S. Tıraş, A. Logmani, E. Özdedeli, O. Özbal: Tamoksifen ve tromboembolizm Ulusal Cerrahi Derg. 12: 159-60, 1996.
- M. Korkut, A. Çoker, Murat Kapkaç, A. Logmani, Ö. Yararbaş:Kolonafistülizasyon gösteren pankreas absesi, Ege Tıp Derg. 35: 93-95, 1996.
- M. Korkut,Y. Erhan, B. Tabandeh, Murat Kapkaç, M. Alkanat, M. Tunçyürek, H. Osmanoğlu: Kalın barsağın primer Non-Hodgkin Lenfoması: Kolon Rektum Hast. Derg. 6(4): 201-203,1996.
- A. Çoker, F. Yılmaz, Murat Kapkaç, Y. Erhan, C. Yılmaz, H. Kaplan, O. Özbal, Yıldız Erhan:Meme Karsinosarkomu, Meme Hastalıkları Derg. 3 (1): 40-42, 1996
- Murat Kapkaç, A. Çökmez: Kronik Pankreatit ve cerrahi tedavisi: İDH Tıp Dergisi 34(2): 235-246, 1996.
- M. Korkut, A. Logmani, Murat Kapkaç, T. Orug, Y. Yüzer, H. Osmanoglu. Kolorektal travmalarda mortaliteye etkili faktörler. Cer Tıp Bülteni 5: 28-32, 1996.
- Murat Kapkaç, M. Pekdemir, E. Özdedeli, M. Akyıldız, R. Yılmaz, O. Özbal. UCD 12: 123-127, 1996.
- E. Özdedeli, Murat Kapkaç, R. Yılmaz, R. Yılmaz, O. Özbal. Memenin fibrokistik hastalıgında bromokriptin tedavisi: 54 olgu. Meme hast. derg. 3: 137-139, 1996.
- M. Yılmaz, S. Ersin, Murat Kapkaç, E. Akgün, E. Kara, Ö. Yararbas. Zenker Divertikülü ve Cerrahi Tedavisi. T Klin Gastroenterohepatoloji Derg. 7: 160-162,1996.
- Murat Kapkaç, E. Kara, S. Ersin, M. Korkut, M. Akyıldız, E. Özdedeli. Künt batın travmalarına baglı gastrointestinal tract perforasyonları. Cer Tıp Arşivi 1(4): 174-179,1996.
- Murat Kapkaç, A. Logmani, E. Akgün, S. Ersin, C. Hoşcoşkun, Ö. Yararbas. Cer Tıp Arşivi 1(4): 201-206, 1996.
- M. Kapkaç, A. Eldem, E. Akgün, R. Yılmaz, E. Özdedeli, O. Özbal. Mastektomi sonrası drenaj ve seroma oluşumunun önlenmesi. İDH Tıp Derg 4: 47-49,1996.
- A. Logmani, M. Kapkaç, M. Korkut, A. Güler, H. Ertan, S. Ersin. İnvaginasyona baglı mekanik barsak obstrüksiyonu. İDH Tıp Derg 4: 63-66, 1996.
- 1996, E. Oymacı, M. Kapkaç, Y. Uçar, H. Ertan, E. Özdedeli, Y. Tokat. Ateşli silah yaralanma şeklinin mortalite ve morbidite üzerine etkisi. Ulusal Travma D 3(2): 132-136.1997.
- M. Kapkaç, M. Pekdemir, S. Ersin, M. Akyıldız, R. Yılmaz, O. Özbal. Travmanın tavşan meme dokusu üzerine etkisi. UCD 12(2): 101-105,1996.
- A. Sakarya, A. Çökmez, M. Kapkaç, E. Özdedeli, K. Kumanlıoglu. Cilt fleplerindeki kan akımına aprotininin etkisi. Klin Den Cerrah D. 4: 133-135, 1996.
- A. Çoker, I. Çoker, M. Kapkaç, M. Korkut, A. Güler, Ö. Yararbas. Omeprazol nötrofil lökosit fonksiyonlarını etkiler mi? UCD 12 (3): 181-186, 1996.
- 1996, E. Yeginboy, A. Çökmez, M. Kapkaç, R. Yılmaz. H2 reseptör blokerlerinin safra bileşimi üzerine etkileri. CTA 2(1): 17-19,1997.
- M. Kapkaç, S.A.Isık, S. Ersin, M. Akyıldız.Deneysel böbrek iskemi-reperfüzyon hasarında E vitamini ve EGb 761 in koruyuculugu. SSK Tepecik Hast Derg 6(3): 143-151, 1996.
- A. Çökmez, Murat Kapkaç, O. Özbal: Erken evre meme kanseri: Cerrahi Tıp Bülteni 4: 197-203, 1995
- M. Kapkaç, Y. Uçar, E. Oymacı, A. Çoker, E. Yetkin. Tiroid kanseri ve cerrahi tedavisi. Çagdas Cerrahi Derg. 9: 24-28, 1995.
- E. Özdedeli, Murat Kapkaç, M. Kılıç, A. Sakarya, O. Özbal, A. Güler. KC Kist hidatiginin cerrahi tedavisi: 815 olgu. EÜTF Derg. 34(3-4): 225-228,1995.
- A. Çoker, A. Tolasa, Murat Kapkaç, A. Sakarya, M. Yılmaz, A. Güler, E. Özdedeli. Splenic hydatid disease. Klin Deney Cer Derg 3: 192-194, 1995.
- Murat Kapkaç, E. Özdedeli, M. Akyıldız, O. Özbal, R. Yılmaz. Puerperal ve non-puerperal mastitler. IDH Tıp Derg. 33(4): 464-468, 1995.
- M. Kapkaç, K. Çağman, R. Yılmaz, M. Akyıldız, H. Aydede. Yara iyileşmesinde pansuman tiplerinin doku oksijenizasyonu üzerine etkisi. Cer Tıp Bülteni 4: 215-217, 1995.
- C. Tavusbay, M. Kapkaç, A. Çoker, M. Korkut, H. Kapkaln, M. Tunçyürek. Ege üniversitesi solüsyonunun intestinal iskemi ve reperfüzyon hasarına etkisi. CTB 4: 142-146, 1995.
- M. Akyıldız, R. Yılmaz, Murat Kapkaç, Y. Yüzer, H. Aydede: Memenin DCIS lezyonlarında cerrahi tedavi, Ege Tıp Derg.33(1-2),: 119-121, 1994.
- M. Korkut, H. Osmanoglu, Y. Yüzer, B. Bilkay, T. Öncel, Murat Kapkaç: Kolon ve Rektum Hast. Derg. 4(4): 180-182,1994.
- T. Erözkan, M. Kapkaç, M. Korkut, C. Tavusbay, H. Kaplan, G. Yüce. Deneysel akut pankreatit geliştirilmiş sıçanlarda kolon degisikleri. Klin Deney Cerrah Derg 2: 154-156, 1994.
- A. Tolasa, M. Kapkaç, R. Yılmaz, A. Çoker, M. Korkut, K. Kumanlıoglu. Deneysel akut apandisit modelinde Tc 99m nanokolloid sintigrafinin yeri. Klin Dener Cerrah D. 2: 203-205, 1994.
- Osmanoğlu Halit, Killi Refik, Korkut Mustafa A., Tavusbay Cengiz, Kapkaç Murat, Sözbilen Murat - Rektum kanserinin preoperatif dönemde endorektal ultrason İle değerlendirilmesi - kolon rektum hastalıkları Derg. 3: 9 - 12 1993.
- Murat Kapkaç, M. Akyıldız, R. Yılmaz, S. Şahin, C. Yılmaz, T. Kabalak: Sürrenal Tümörler ve Cerrahi Tedavisi, Ege Tıp Derg. 32(4): 1993.
- Akyıldız Mahir, Aydede Hasan, Kapkaç Murat, Yılmaz Rasih, Özbal Orhan Enflamatuar Meme Kanseri - Çağdaş Cerrahi Dergisi 7: 171 - 173, 1993.
- Akyıldız MAHİR, Kapkaç Murat, Özdedeli Emin, Erhan Yamaç, Özbal Orhan, Özefagogastrik Bileşke Kanserleri ve Cerrahi Tedavisi- İzmir Devlet Hastanesi Tıp Derg. 31 (1): 73 - 78, 1993.
- Kapkaç Murat,Çökmez Atilla, Yılmaz Rasih, Özbal Orhan, Akyıldız Mahir - Deneysel hemorajik şokta magnezyum sülfatın periferik vasküler dirence etkisi Klinik ve Deneysel Cerrahi Derg. 1 (3): 184 - 186, 1993.
- Çökmez Atilla, Kapkaç Murat, Başargan Aytekin, Yılmaz Rasih: Deneysel Hemorajik Şokta Sodyum Nitroprusside nin Periferik Vasküler Dirence Etkisi: İzmir Devlet Hastanesi Tıp Derg. 30 (4): 610 - 613, 1992.
- Sungurtekin Uğur, Çoker Ahmet, Yılmaz Mustafa, Kapkaç Murat: Erişkinde akut mezenterik iskemi tanısı alan bir barsak malrotasyonu olgusu Ege Tıp Derg. 31 (1): 121 - 122, 1992.
- Koyuncu Ali, Gürkan Alp, Tuğcu Mehmet, Kapkaç Murat, Terci Ali: Retroperitoneal hematom olgularında cerrahi tedavi: Çağdaş Cerrahi Derg.4: 33 - 36, 1990.
- Kaplan Hasan, Başöz Mustafa, Gürkan Alp, Kapkaç Murat, Tuğcu Mehmet: Safra Taşı İleusu, Eütf Dergisi 28 (4), 1619 - 1624, 1989.
- Menteş Ali, Kapkaç Murat, Nontravmatik akut karında antibiyotik kullanımı Ankem Derg. 3 (3). 282 - 293, 1989.

International Conference Proceedings (20 entries)- İçöz Gökhan, Yüzer Yıldıray, Kiliç Murat, Kapkaç Murat, Yüce Gül. Surgical treatment of choledochal cysts in four cases. 3 rd World Congress International Hepato-Pancreato-Biliary Association, 1998.
- Yüzer Yıldıray, Çoker Ahmet, Kapkaç Murat, Kiliç Murat, İçöz Gökhan, Yüce Gül. Necessity of concomitant pancreaticoduodenectomy with hepatic resection for advanced gallbladder carcinoma. 3 rd World Congress International Hepato-Pancreato-Biliary Ass. 1998
- 1998, Erhan Yamaç, V. Ali, Kara Eray, Özdemir Necmettin, Kapkaç Murat, Özdedeli Emin, Yılmaz Rasih, Erhan Yıldız, Özbal Orhan. A clinicopathological study of rare clinical entity mimicking breast carcinoma: idiopathic granulomatous mastitis. Eurosurgery 98.
- Ersin Sinan, Uçar Yavuz, Akgün Erhan, Kapkaç Murat, Yılmaz Rasih, Özdedeli Emin, Özbal Orhan. The effects of iron and vitamin C on rabbit breast tissue.10 th International Congress on Senology, 1998, Porto.
- Ersin Sinan, Yılmaz Rasih, Akyıldız Mahir, Kapkaç Murat, Yılmaz Cahit, Özdedeli Emin, Özbal Orhan. The effect of tamoxifen on bone density in patients with breast cancer. 10 th International Congress on Senology 1998, Porto.
- Eldem Ahmet, Ersin Sinan, Akyıldız Mahir, Yılmaz Cahit, Kapkaç Murat, Özbal Orhan, Özdedeli Emin. The effect of lymph node metastase, histopathologic type and grade of tumor on survival in breast cancer. 10th International Congress on Senology,1998, Porto
- Ersin Sinan, Akgün Erhan, Kapkaç Murat, Dayangaç Murat, Akyıldız Mahir, Özbal Orhan, Özdedeli Emin. The effect of the estrogen/progesterone receptor existence on survival.10 th International Congress on Senology, 1998, Porto
- Ersin Sinan, Kapkaç Murat, Yetgin Servet, Yılmaz Rasih, Özdedeli Emin, Özbal Orhan. Needle localization for non-palpable breast cancers. 10 th International Congress on Senology, 1998, Porto.
- Kapkaç Murat, Tıras Selcuk, Kara Eray, Ersin Sinan, Akyıldız Mahir, Yılmaz Rasih. Hydroxyethyl Starch Solution: is it a new alternative way of treatment in bacterial translocation? Eurosurgery 97. 4-7 June 1997.
- Kapkaç Murat, Ersin Sinan, Kara Eray, Yetgin Servet, Yılmaz Rasih, Özdedeli Emin. Needle localization for non-palpable breast cancers. Eurosurgery 97, 4-7 June 1997 Athens.
- Oymacı Erkan, Kapkaç Murat, Uçar Yavuz, Logmani Ali. The effects of ferritin and ascorbic acid on breast tissue. Eurosurgery 97, 4-7 June 1997, Athens.
- Oymacı Erkan, Kapkaç Murat, Yetgin Servet, Logmani Ali, Kaplan Hasan. Selective shunting in elective treatment of portal hypertension. Eurosurgery 97, 4-7 June 1997, Athens.
- Oymacı Erkan, Kapkaç Murat, Uçar Yavuz, Ertan Hikmet, Logmani Ali, Tokat Yaman, Özdedeli Emin. How the type of the wound effect the mortality and morbidity rates on shotgun and gunshot wouns. Eurosurgery 97, 4-7 June 1997, Athens.
- 1997, Logmani Ali, Kapkaç Murat, Ersin Sinan, Kara Eray, Oymaci Erkan, Korkut Mustafa. Intussussception as an aetiology of mechanical bowel obstructions. Eurosurgery 97.
- Kapkaç Murat, Şahin Süleyman, Korkut Mustafa, Hoscoskun Cüneyt, Akyıldız Mahir, Erhan Yamaç, Yararbas Özdemir. Esophageal perforations and its surgical treatment. 5th Eurosurgery, Barcelona, 15-18 November 1995.
- Çoker Ahmet, Çoker Isil, Sahin Süleyman, Kapkaç Murat, Özbasli Esra, Güler Adem, Yararbas Özdemir. Omeprazole and leucocyte function. Eurosurgery 95, Barcelona, 15-18 November 1995.
- Korkut Mustafa, Erhan Yamaç, Kara Eray, Kapkaç Murat, Osmanoglu Halit. Factors affecting short-term post-operative morbidity in colostomy closure. Eurosurgery 95.Barcelona 15-18 November 1995.
- Erhan Yamaç, Eldem Ahmet, Akyıldız Mahir, Kapkaç Murat, Aldemir Sevil, Özdemir Necmettin, Yılmaz Rasih, Özbal Orhan, Erhan Yıldız - Diagnostic Reliability of a Combined Approach of Physical Examination, Mamography and Fine - Needle Aspiration Biopsy İn Patients With Breast Cancer. 3Rd European Congress of Surgery,London 15-17 September,1993 (Poster)."
- Kapkaç Murat, Yılmaz Rasih, Özbal Orhan, Çökmez Atilla, Akyıldız Mahir - Effect of Mgs04 on periferic vascular resistance in experimental hemoragic shock - 3Rd European Congress of Surgery - London 15 - 17 September, 1993 ( Poster )
- Özdedeli Emin, Sözbilen Murat, Sakarya Aslan, Çökmez Atilla, Kapkaç Murat, Özbal Orhan, - Hydatid Disease of the Liver - I St European Congress of Surgery, Paris, 1 - 4 October 1990 - Sözlü

National Conference Proceedings (54 entries)- Kara E, Yılmaz R, Erhan Y, Ersin S, Kapkaç Murat, Özdedeli E, Özbal O. Intramammar estradiol, estron, estriol ve progesteronun siçan meme dokusuna etkisi. 5. Ulusal Meme Hast Kong 7-10 Nisan 1999.
- Erikoglu M, İçöz G, Kapkaç Murat, Eldem A, Yılmaz R, Özdedeli E, Özbal O, Sanal S, Özdemir N, Erhan Y. İnflamatuar meme kanserleri. 5. Ulusal Meme Hast Kong 7-10 Nisan 1999.
- Erikoglu M, Akgün E, Sari M, İçöz G, Kapkaç Murat, Yılmaz R, Özbal O, Özdedeli E. Meme kanserlerinde klinik ve patolojik evreleme arasındaki uyum. 5. Ulusal Meme Hast Kong. 7-10 Nisan 1999.
- Sari M, Erikoglu M, Ersin S, Eldem A, Kapkaç Murat, Yılmaz R, Özdedeli E, Özbal O. Meme kanserinde lökoregional nükse etkili faktörler. 5. Ulusal Meme Hast Kong. 7-10 Nisan 1999.
- Ersin S., Sari M, Eldem A, Kapkaç Murat, Yılmaz R, Özdedeli E, Özbal O. ToN1 tümörlerin tedavisi. 5. Ulusal Meme Hast Kong. 7-10 Nisan 1999.
- Yetgin S, Kapkaç Murat, Ersin S, Yılmaz R, Özdedeli E, Özbal O. Insitu meme kanserleri-Ege deneyimi. 5. Ulusal Meme Hast Kong 7-10 Nisan 1999.
- Özdemir N, Erkuş M, Zekioglu O, Çiris M, Memis A, Kapkaç Murat, Özbal O, Üstün EE, Erhan Y. Palpe edilemeyen meme lezyonlarinda isaretleme ile elde edilen biyopsi örneklerinde (302 olgu) histopatolojik sonuçlar. 14. Ulusal Patoloji Kong. 11-17 Nisan 1999.
- Akyıldız M, Ersin s, Oymacı E, Akgün E, Dayangaç M, Kapkaç Murat. Deneysel intestinal obstrüksiyon modelinde somatostatin ve C vitamininin bakteriyel translokasyona etkisi. UCK 98, Mayis 1998.
- Kapkaç Murat, Ersin S, İçöz G, İlkgül Ö, Akyıldız M, Tetkin E. Tiroid kanseri ve cerrahi tedavisi. UCK 98. Mayis 1998.
- Agras D, Ersin S, Akyıldız M, Kapkaç Murat, Özdedeli E, Özbal O. Meme kanserinde patolojik evrenin sagkalima etkisi. UCK 98. Mayis 1998.
- Ersin S, Yılmaz C, Kapkaç Murat, Yılmaz R, Özbal O, Özdedeli E. Meme kanserinde prognostik faktörler. UCK 98. Mayis 1998.
- İçöz G, İlkgül Ö, Kapkaç Murat, Akyıldız M, Yetkin E, Tüzün M. Tiroid cerrahisinde geç dönem komplikasyonlari. UCK 98. Mayis 1998.
- İlkgül Ö, İçöz G, Kapkaç Murat,Akyıldız M, Yetkin E, Kabalak T. Hipertiroidi ve tiroid kanseri. UCK 98. Mayis 1998.
- Yalaz S, Ersin S, Kapkaç Murat, Özdedeli E. İnsizyonel herni: 5 yıllık deneyim. UCK 98. Mayis 1998.
- Ilkgül Ö, İçöz G, Kapkaç M, Akyıldız M, Yetkin E, Yılmaz C. Tiroid kanseri ve tamamlayici cerrahi. UCK 98. Mayis 1998.
- Kapkaç Murat, Ersin Sinan, Yetgin Servet, Eldem Ahmet, Özdedeli Emin, Yılmaz Rasih, Özbal Orhan. Non-palpabl meme kanserinde isaretleme ile yapılan biyopsinin yeri. 4. Ulusal Meme Hast Kong , Mart, 1997.
- Uçar Y, Yılmaz R, Kapkaç Murat, Ersin S, Özbal O, Özdedeli E. Demir ve C vitamininin tavsan meme dokusu üzerine etkileri. 4. Ulusal Meme Hast Kong , Mart, 1997.
- Oymaci E, Kara E, Akyıldız M, Kapkaç Murat, Özdedeli E, Yılmaz R., Özbal O. Meme kanserli hastalarda uygulanan operasyon tiplerinin, klinik ve patolojik evrelerin sagkalima etkisi. 4. Ulusal Meme Hast Kong, Mart, 1997.
- Yılmaz R, Yılmaz C, Kandiloglu G, Ersin S, Kapkaç Murat, Özbal O, Özdedeli. Tamoksifen ve allerjik cilt reaksiyonu. 4. Ulusal Meme Hast Kong Mart 1997.
- Kara E, Oymacı E, Kapkaç Murat, Akyıldız M, Özdedeli E, Yılmaz R, Özbal O. Meme kanserli olgularda cerrahi dısı uygulanan tedavi sekillerinin lenfödem gelisimi üzerine etkisi. 4. Ulusal Meme Hast Kong Mart 1997.
- Ersin S., Kapkaç Murat, Akyıldız M, Özdedeli E, Yılmaz R, Özbal O. Meme kanserinde lenf nodu tutulumu, tümör histopatolojik tip ve grade nin sagkalim üzerine etkisi. 4. Ulusal Meme Hast Kong Mart, 1997.
- Ersin S., Kapkaç Murat, Yetgin S, Özbal O, Özdedeli E, Yılmaz R. Non-palpabl meme kanserlerine yaklasım. Ulusal Cer Kong (UCK) 15-19 Mayis 1996.
- Kapkaç Murat, Yetgin S, Korkut M, Ersin S, Akgün E, Özdedeli E. Abdominal travmalara cerrahi yaklasım. UCK 15-19 Mayıs, 1996.
- Logmani A, Kapkaç Murat, Tokat Y, Yetgin S, Ertan H, İçöz G.Primer ince barsak tümörlerinin komplakasyonu olarak alt GİS kanaması ve invaginasyonlar. UCK 15-19 Mayis 1996.
- Kılıç M, İçöz G, Kapkaç Murat, Akyıldız M, Tıras S. Hodgkin hastalıgında evreleme laparotomisinin yeri. UCK 15-19 Mayis 1996.
- Kapkaç Murat, Ersin S, Kara E, Korkut M, Özbal O, Güler A. Acil olgularda mortalite ve morbidite. UCK 15-19 Mayis 1996.
- Isik S, Kapkaç Murat, Tercan M, Korkut M, Çevikel H, Yüzer Y. Anastomoz ülser perforasyonlarında cerrahi teknik seçimi. UCK 15-19 Mayis 1996.
- İçöz G, Kara E, Kapkaç Murat, Ersin S, Zeytunlu M, Akyıldız M. Kısa barsak sendromu. UCK 15-19 Mayis 1996.
- Yilmaz C, Kapkaç Murat, Akyıldız M, Yilmaz R, Özdedeli E, Özbal O. Meme kanserinde sagkalıma etki eden faktörler. UCK 15-19 Mayis 1996.
- Yetgin Servet, Logmani Ali, Korkut Mustafa, Kapkaç Murat, Tıraş Selçuk, İçöz Gökhan. Sekonder aortaduodenal fistüller. UCK 15-19 Mayis 1996.
- Tiras Selcuk, Kapkaç Murat, Ersin Sinan, Oymaci E., Akyıldız M, Yılmaz R. Basit barsak tıkanıklıgı modelinde Mannitol, HES ve Metil Prednizolonun bakteriyel translokasyona etkisi. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kong 8-13 Ekim 1996.
- Kara E, Kapkaç Murat, Ersin S, Uçar Y, Erikoglu M, Akyıldız M. Akut mezenterik vasküler iskemi. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kong 8-13 Ekim 1996.
- Kara E., Kapkaç Murat, Sert E, Korkut M, Oymaci E, Akyıldız M, Güler A. Midekanserli olgularda cerrahi tedavi ve erken dönem sonuçlarimiz. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kong 8-13 Ekim 1996.
- Oymacı E, Yetgin S, Kapkaç Murat, Kara E, Kaplan Hasan. Portal hipertansiyonların elektif tedavisinde selektif shuntların yeri. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996.
- Osmanoglu H, Korkut M, Uçar Y,Ersin S, Kapkaç M, Güler A. Rektovaginal fistüllere yaklasımımız. 6. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kong 10-14, Eylül, 1995.
- Korkut M, Osmanoglu H, Ersin S,Uçar Y, Kapkaç M, Güler A. 6. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kong 10-14, Eylül, 1995.
- UçarY, Güler A, Ertan H, Tokat Y, Oymacı E, Ersin S, Kapkaç M, Özdedeli E. Atesli silah yaralanmaları (10 yıllık deneyim). 1. Travma ve Acil Cerrahi Kong. 19-23 Eylül, 1995.
- Ersin S, Kara E, Kapkaç M, Tokat Y, Özdedeli E. Künt batın travmalarinda içi bos organ perforasyonlari. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kong 19-23 Eylül, 1995.
- Kapkaç M, Ersin S, Özdedeli E, Eldem A. Bilateral meme kanseri. 2. Ulusal Meme Hast Kong 19-21 Ekim, 1995.
- Kapkaç M, Özdedeli, Zeybek A, Özbal O. 2. Ulusal Meme Hast Kong 19-21 Ekim, 1995.
- Kapkaç Murat, Pekdemir M, Yılmaz R, Akyıldız M. 2. Ulusal Meme Hast Kong 19-21 Ekim ,1995.
- A. Çökmez, M. Kapkaç, R. Yılmaz, M. Akyıldız. Deneysel hemorajik şokta sodyum nitroprusside in periferik vasküler dirence etkisi. 7. Periferik Damar Cerrahisi Kong. 1994.
- Kapkaç M, Şahin S, Korkut M, Hoscoskun C, Yararbas Ö. Özofagus Perforasyonları. 11. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kong. 6-9 Kasım, 1994, Antalya.
- Kapkaç M, Sahin S, Kılıç M, Yetgin S, Özdedeli, Akyıldız M. KC kist hidatigi: 140 olgu. 11. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kong. 6-9 Kasım, 1994. Antalya.
- 1993, Osmanoğlu Halit, Killi Refik, Korkut Mustafa, Tavusbay Cengiz, Kapkaç Murat, Sözbilen Murat. - Rektum kanserinin preoperatif dönemde endorektal ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kong. Girne - Kıbrıs,11- 18 Eylül 199 3. Sözlü."
- Korkut Mustafa, Osmanoğlu Halit, Yüzer Yıldıray, Bilkay Banu, Öncel Tayanç, Kapkaç Murat - Kolorektal cerrahi girişimlerde stapler deneyimimiz ve sonuçları - 5. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kong. Kıbrıs - Girne, 11-18 Eylül, 1993. Sözlü.
- Aydede Hasan, Akyıldız Mahir, Eldem Ahmet, Kapkaç Murat - Memenin duktal karsinoma insitu lezyonlarında cerrahi tedavi - Ulusal Cerrahi Kong. İstanbul, 14 - 18 Mayıs 1992, Sözlü
- Kapkaç Murat, Akyıldız Mahir, Erhan Yamaç, Özdedeli Emin, Özefagogastrik Bileşke kanserleri ve cerrahi tedavisi, - Ulusal Cerrahi Kong. İstanbul, 14 - 18 Mayıs 1992 Sözlü.
- Kapkaç Murat, Yetkin Enis,Sökmen Selman,Kabalak Taylan - Hipertiroidi ve Cerrahi Tedavisi Ulusal Cerrahi Kong.İstanbul 14-18 Mayıs 1992,Sözlü.
- Kapkaç Murat, Yılmaz Rasih, Yüzer Yıldıray. Şahin Süleyman - Meme kanseri tedavisinden sonra kolda ortaya çıkan lenfödem riski - Ulusal Cerrahi Kong. İstanbul 14 - 28 Mayıs 1992, Poster
- Çökmez Atilla, Yılmaz Mustafa, Sakarya Aslan, Kapkaç Murat, Torakoabdominal yaralanmalar, Ulusal Cerrahi Kong. İstanbul, 27 - 30 Mayıs 1990 Sözlü
- Özbal Orhan, Sözbilen Murat, Kapkaç Murat, Eldem Ahmet- Meme kanserlerinde aksiller lenf düğümlerinin değerlendirilmesi - Ulusal Cerrahi Kong. İstanbul, 27 - 30 Mayıs 1990, Sözlü.
- Kaplan Hasan, Gürkan Alp, Kapkaç Murat. - Meckel Divertikülleri. - 8. Gastroenteroloji Kongresi, Samsun, 24 - 28 Ekim 1989, Sözlü.
- Menteş Ali, Kaplan Hasan, Yararbaş Özdemir, Yetkin Enis, Tuğcu Mehmet, Kapkaç Murat, Özbal Orhan - Pankreatikoduodenektomi: Erken Sonuçları - 8. Gastroenteroloji Kongresi, Samsun, 24 - 28 Ekim 1989 Sözlü

Books (2 entries)- 2002, Meme Kanseri Kitabı: Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisi Bölümü Editör: Prof. Dr. Esin E. Üstün: Bölüm Yazarları: Prof. Dr. Orhan Özbal, Prof. Dr. Murat Kapkaç
- Murat Kapkaç, Orhan Özbal,Ahmet Çoker, Selman Sökmen.Surgical Oncology Türkçeye çeviri Mart, 1996.

Memberships of Professional Associations (5 entries)- Ege Cerrahi Derneği
- Endokrin Cerrahi Der.
- Meme Hastalıkları Derneği
- Türk Tabipler Birligi Üyesi
- Ulusal Cerrahi Der.
Granted Prizes (1 entries)- 2005, Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü
Student's Completed Thesis (4 entries)- Doktora, 2000, Deneysel post-mastektomi seroma modelinde kollagen ve traneksamik asidin etkisi
- Doktora, 2000, Deneysel post-tiroidektomi adhezyonların önlenmesinde PEG-4000 in etkisi
- Doktora, 2000, Deneysel post-mastektomi seroma modelinde kollagen ve traneksamik asidin etkisi
- Doktora, 2000, Deneysel post-tiroidektomi adhezyonların önlenmesinde PEG-4000 in etkisi