Akademik BilgilerHARUN RAŞİT UYSAL
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Bölümü
Süt Teknolojisi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: harun.uysal@ege.edu.tr
- Telefon: 3880110-1422
Academic Degree Information- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Türkiye, In Progress
- Lisans: Ege Üniversitesi, Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1984
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1987
- Doktora: Ege Üniversitesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1993
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1993
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Süt Teknolojisi, Türkiye, 2003

Other Professional Activities (2 entries)- IDF Milk Analysis World Conference. Münich Germany Course, 2007
- CIHEAM - Zarogoza( İspanya ) Functional Food: Scientific Foundations and Opportunites for the Agro-Food Sector., 2006
Research Interests- Süt Teknolojisi (5011000)
- Süt İşleme Mühendisliği (6140202)
Indexed Journal Publications (5 entries)- KAVAS, G., UYSAL, H.R., KILIÇ, S., AKBULUT, N., KESEKKAS,H., 2004 Production and Selected properties of Bioghurt Made from Goat Milk and Cow-Goat Milk Mixtures by Ultrafiltration and Addition of Skim Milk Powder. İnt.J.of Food Properties. 7(3), 473-482.
- KAVAS, G., OYSUN, G., KINIK,Ö., UYSAL, H.R., 2004 Effect of Some Fat Replacers on Chemical, Physical and Sensory Attributes of Low-Fat White Pickles Cheese. Food Chemistry. 88, 381-388.
- UYSAL, H.R., KINIK, Ö., KAVAS, G., AKBULUT, N., 2003 The Use of Glukono-Delta-Lactone (GDL) in the Manufacture of Torba Yoghurt. Milchwissenschaft. 59(1-2),43-45
- UYSAL, H.R., KILIÇ, S., KAVAS, G., AKBULUT, N., KESENKAŞ, H., 2003. Some Properties of Set Yoghurt Made from Caprine Milk and Bovine-Caprine Milk Mixtures Fortified By Ultra-filration or the Addition of Skim-Milk Powder. International Journal of Dairy Technology. 56(3), 177-181.
- UYSAL, H.R., KILIÇ, S., KAVAS, G., AKBULUT, N., KESENKAŞ, H.,2003 Production and Some Properties of Bifighurt Made from Goat Milk and Cow-Goat Milk Mixtures By Ultrafilration and Addition of Skim Milk Powder. Milchwissenschaft.58 (11-12),636-639 .

Publications in Non-Indexed Journals (79 entries)- Uysal, H., Karaman, A.D. 2007. Süt İşletmelerinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi. Süt Dünyası Dergisi. Sayı:6 Sf:42-44
- UYSAL H. 2007. Çiğ Süt Güvenliği. TAYEK Tar. Arş. Ens.Yayın No: 128
- UYSAL H. , AKPINAR, A, 2007. Değerli artık: Peynir altı suyu. Çevreye ve ekonomiye etkileri ile değerlendirme olanakları. Gıda Teknolojisi Dergisi. Yıl: 11 Sayı:8 Sf: 36-39 Ağustos 2007
- UYSAL H. , AKPINAR, A, 2007. Kaliteli Süt Elde Edilmesi. Ege Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi. Çiftçi Broşür: 61 Temmuz-2007
- UYSAL H. , AKPINAR, A, 2007. Çiğ Süt Güvenliği. Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu. 2007 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri Ege Tarımsal Araştırma Enst.Müd. Yayın No:128 sf:222-238
- Yaylak, E., Alçiçek, A., Konca, Y. Uysal, H. 2007. İzmir İlçelerinde Mandıralarca Kış Aylarında Toplanan Sütlerde Bazı Besin Madde ve Fiziksel Özelliklere Ait Değişimlerin Saptanması Hayvansal Üretim. Cilt: 48 Sayı:1 ISSN 1301-9597 Sf: 26-32
- UYSAL H. , AKPINAR, A, 2007. Kefirin Özellikleri ve Sağlık-Beslenme Açısından Önemi. Türk Mutfak Küşltürü Üzerine Araştırmalar. Türk Halk Kültürünü Araş. ve Tanıtma Vakfı Cilt 13-14. s: 95-104.
- UYSAL H. 2007. Organik Süt ve Süt Ürünleri Üretimi. Sütbeyaz Dergisi. Mayıs- Ağustos 2007 . Sf: 8-10
- UYSAL, H., AKPINAR, A. 2006. Organik Süt ve Süt Ürünleri.Standart. Ekonomik ve Teknik Dergi. Ekim 2006. 32-36
- UYSAL, H.2006. Organik Süt ve Süt Ürünleri. tarımmerkezi.com sf:1-7
- UYSAL H. 2006. Organik Süt ve Süt Ürünleri Üretimi. Süt Dünyası Mart-Nisan 2006. Sf:49-52
- UYSAL H. 2006. Organik Sütte Hijyen. Tarımsal Çözüm. Mayıs-Haziran 1(3) S: 69
- AKPINAR, A., UYSAL, H., KINIK, Ö.İ 2006. Süt ve Süt Ürünlerinde Ester Sentezi ve Biyosentezi. Akademik Gıda. Eylül-Ekim. 4(23 ) S: 35-37.
- UYSAL,H.,KAVAS,G.,KESENKAŞ,H.,AKBULUT,N.,2006. Some Properties of Traditional Circassian Cheese Produced in Turkey, İnt. J. of Dairy Sciences 1 ( 1 ):9-11.
-  UYSAL, H., GULEY, Z. 2005. Sütçülük Artıkları ve Çevre. Gıda Teknolojisi. 9(8), 72-74.
- AKPINAR, A., GOK, İ.E., UYSAL, H. 2005. Okul Sütü Programının Türkiye’ de ve Dünyada ki Uygulamaları. Akademik Gıda. 3(18), 51-55.
- KARAGOZLU, C., KILIÇ, S., UYSAL, H.R., AKBULUT, N., KESENKAS, H. 2005. The Quality of Ypghurt on Retail in Turkey. Pakistan J.of Bio.S. 8(8), 1100-1104.
- 2005, KAVAS, G., ÇELİKEL.N., KINIK, Ö., 2006. Peyn iraltı Suyunun Bebek Beslenmesinde Kullanımında Elektrodiyaliz Yöntemi Uygulamaları. Akademik Gıda. 4(19). S.41-42.
-  GULEY, Z., UYSAL, H., KILIÇ, S. 2004. Laktik Asit Bakterilerinin Aflotoksin Oluşturan Küfler Aflotoksin Üretimi ve Aflotoksinler Üzerine Etkileri. Akademik Gıda. 2(9), 41-45
-  KARAMAN, A.D., UYSAL, H. 2004. Yöresel Peynirlerimiz ve Üretim Teknolojileri. Akademik Gıda, 2(9), 27-34.
-  KARAGOZLU, C., UYSAL, H., SAHİN, E. 2004. Elektronik Ticaret (E-Ticaret) ve Gıda Sektörü. Dünya Gıda. 2004-9, 76-83.
-  KILIÇ, S., UYSAL, H.R., KAVAS, G., AKBULUT, N., KESENKAS, H. 2004. Manufacture and Some Properties of Turkish Fresh Goat Cheese. Pakistan J.of Bio.S. 7(6), 1037-1039.
- GÜRSOY, O., UYSAL, H., 2003. Geleneksel Bir Lezzet: Afyon Kaymağı Üretimi ve Özellikleri. Akademik Gıda 1(1): 6-9.
-  KINIK, Ö., KAVAS, G., UYSAL, H.R., KESENKAŞ, H., 2003. Yüksek Hidrostatik Basınç Tekniğinin Süt Endüstrisindeki Uygulamaları. Gıda (Baskıda, Belgesi Var).
-  KAVAS, G., KINIK, Ö., UYSAL, H.R., 2003. Prebiyotik Bir Ürün: İnülin. Dünya Gıda (Baskıda, Belgesi Var).
- KAVAS, G., KINIK, Ö., UYSAL, H.R., 2003. Prebiyotikler. Dünya Gıda (Baskıda, Belgesi Var).
-  ERSOY, M., UYSAL, H.R., 2003. Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma II: Bazı Fiziksel ve Duyusal Özellikler. E.Ü. Zir. Fak. Derg ( Baskıda ).
- UYSAL, H.R., KINIK, Ö., AKBULUT, N., KESENKAŞ, H., 2003. Düşük Kalorili Torba Yoğurdu Üretiminde Simplesse: 100 Kullanımı. Gıda (Baskıda,).
- UYSAL, H. 2003. Pratik Peynircilik. Ege Ünv. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çiftçi Broşürü, NO:42.
-  KAYA,İ., UZMAY, C., UYSAL, H.R., KAYA, A. 2003. Utulization Possibilities of Surplus Colostrum by Acidification with Formic Asid in Rearing Calves I.Changes in Some Characteristics of Acidified Colostrum Stored at Summer Ambient Temparatures or in a Refrigerator. Pakistan J.of Bio.S. 6(14), 1208-1213.
- UYSAL, H.R., KAVAS, G., KINIK, Ö. 2003. Producing Yoghurt with the Rumex Acetocella (RA) Plant as the Starter and Comparing its Certain Characteristics with Taht Yoghurt Produced with the Yoghurt Starter. Pakistan J.of Bio.S. 6(23), 1940-1941
- KAVAS, G., UYSAL, H.R., KILIÇ, S., AKBULUT, N., KESENKAS, H. 2003. Some Properties of Yoghurts Produced from Goat Milk and Cow-Goat Milk Mixtures by Different Fortification Methods. Pakistan J.of Bio.S. 6(23), 1936-1939.
- UYSAL, H.,KINIK, Ö., AKBULUT, N., GÜLEY, Z.2003. Düşük Kalorili Yoğurt Üretiminde Simplesse 100 Kullanımı Gıda 28(6) Sf:631-635
-  KAVAS, G., KINIK, Ö., UYSAL, H.R., 2002. Işığın Süt ve Süt Ürünleri Üzerindeki Olumsuz Etkileri. Dünya Gıda, Mart 2002, Sayfa: 87-89.
- UYSAL, H.R., KAVAS, G., 2002. Folik Asit ve Sağlık. Dünya Gıda, Mayıs 2002, Sayfa 82.
- KINIK, Ö., UYSAL, H.R., 2002. UHT Ürünlerde Çiğ Süt Kalitesi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni Ocak-Şubat 2002, Sayfa: 9-10.
- KILIÇ, S., KARAGÖZLÜ, C., UYSAL, H.R., AKBULUT, N., 2002. İzmir Piyasasında Satılan Bazı Peynir Çeşitlerinin Kalsiyum, Fosfor, Sodyum ve Potasyum Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Gıda 27(3): 229-234.
- KILIÇ, S., UYSAL, H.R., KAVAS, G., KESENKAŞ, H., AKBULUT, N., 2002. Pilot Tesis Koşullarında Keçi Sütünden Çimi Peynirinin Yapım Olanaklarının Araştırılması. E.Ü. Zir. Fak. Derg. (E.Ü. Zir. Fak. Derg 39 (3) 56-63.
- ERSOY, M., UYSAL, H.R., 2002. Süttozu Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma I: Bazı Kimyasal Özellikler. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 39 (3) 64-71.,
- KINIK, Ö., KAVAS, G., UYSAL, H.R., 2001 . Fruktooligosakkaritler (FOS). Dünya Gıda, Mart 2001, Sayfa: 68-71.
-  UYSAL, H.R., 2001. Sağlık ve Beslenme Açısından Sütün Önemi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni 33: 14-15.
-  KINIK, Ö., KAVAS, G., UYSAL, H.R., 2000. Hayvancılıkta Kullanılan Hormonların Hayvansal Gıda Üretimindeki Önemi. Tarım ve Köy Dergisi 136: 63-68.
-  GÖNÇ, S., ERGÜLLÜ, E., UYSAL, H.R., KAVAS, G., 1999 Untersuchungen Uber Die Verhinderung Von Frühblähung In Weiskäse. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 36(1-2-3): 97-102.
-  KILIÇ, S., UYSAL, H.R., AKBULUT, N., KAVAS, G., KESENKAŞ, H., 1999 Chemical, Microbiological and Sensory Changes In Ripening Kefirs Produced From Starters and Grains. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 36(1-2-3): 111-118.
- ERGÜLLÜ, E., UYSAL, H.R., KINIK, Ö., AKALIN, S., KARAGÖZLÜ, C., KAVAS, G., 1999. Beyaz Peynirde Geç Şişmenin Önlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Hasad 14(166): 50-53.
- KAVAS, G., UYSAL, H.R., AKBULUT, N., 1999. Çiğ Sütlerin Toplam Bakteri Sayısının Belirlenmesinde Farklı Çalkalama Yöntemlerinin Sayım Sonuçları Üzerine Etkisi. Hasad 14(167): 46-47.
- KAVAS, G., UYSAL, H.R., AKBULUT, N., 1999. Sütün Toplam Bakteri Sayısının Belirlenmesinde Kullanılan Otomatik Yöntemlerden Bacto-Scan Yöntemi ve Bu Yöntemin, Petri Kabı Sayım Yöntemleri İle Kıyaslanması. Hasad 14(168): 52-53.
- UYSAL, H.R., AKBULUT, N., 1998. Türkiye Sütçülüğü. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, Süt Özel Sayısı, Sayfa: 3-4.
- AKBULUT, N., UYSAL, H.R., KARAGÖZLÜ, C., 1998. Değişik Oranlarda Meggle Mtm-51 Katılarak Yapılan Yoğurtların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Hasad 13 (153): 56-57.
- UYSAL, H., GÖNÇ, S.1998. Vakum ve Ultrafiltrasyonla(UF) Koyulaştırılan Sütlerden Torba Yoğurdu Üretimi ve Klasik Yöntemle Üretilen Yoğurtla Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi. V. Süt ve Süt Üürnleri Sempozyumu. Tekirdağ. MPM Yayınları. No:621 sf:220-229. Tekirdağ
- UYSAL, H.R., KILIÇ, S., 1997. Geleneksel Yöntemle ve Kültür Kullanılarak Yapılan İzmir Tulum Peynirlerinin Üretimi Sırasında Açığa Çıkan Peyniraltı Sularının Bileşimi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 34(3): 1-7.
- UYSAL, H.R., KARAGÖZLÜ, C., 1996. Mikrodalga Enerji ve Süt Endüstrisinde Kullanım Alanları-I. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 33(1): 193-199.
- UYSAL, H.R., KARAGÖZLÜ, C., 1996. Mikrodalga Enerji ve Süt Endüstrisinde Kullanım Alanları-II. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 33(1): 201-208.
- UYSAL, H.R, AKALIN, A.S., 1996. Süt Ürünlerinde Maillard Reaksiyonun Olumsuz Sonuçları ve İzleme Metotları. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 33(1): 209-216.
-  AKALIN, S., GÖNÇ, S., UYSAL, H.R., KARAGÖZLÜ, C., 1996. Yoğurt yapımı ve Muhafazası Sırasında Karbonhidratların Değişimi Üzerine Araştırmalar. Gıda 21(4): 281-284.
-  UYSAL, H.R., KINIK, Ö., AKBULUT, N., 1996. Beyaz Peynir Üretiminde Tavuk Pepsininden Faydalanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 33(1): 99-106.
- UYSAL, H.R., 1996. Sütlerde Doğal Tiyosiyanat Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 33(1): 49-53.
-  UYSAL, H.R., 1996. Değişik Miktarlarda Kültür Kullanılarak Üretilen Beyaz Peynirlerde Proteoliz Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 33(1): 107-114.
- AKBULUT, N., GÖNÇ, S., KINIK, Ö., UYSAL, H.R., AKALIN,S., KAVAS, G., 1996. Bazı Tuzlama Yöntemlerinin Beyaz Peynir Üretiminde Uygulanabilirliği ve Peynir Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma I: Duyusal ve Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkileri. E Ü. Zir. Fak. Derg. 33(1): 9-15
- AKBULUT, N., GÖNÇ, S., KINIK, Ö., UYSAL, H.R., AKALIN,S., KAVAS, G., 1996. Bazı Tuzlama Yöntemlerinin Beyaz Peynir Üretiminde Uygulanabilirliği ve Peynir Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma II: Kimyasal Özelliklere Etkileri. E.Ü. Zir. Fak. Derg 33(1): 17-24.
- UYSAL, H.R., KAVAS, G., 1996. Propriétés Du Sérum Exsudé Pendant La Fabrication De Yogourt En Sac De Tolile Par La Méthode Classique, Le Vacuum et L’ultrafiltration á Partir Des Laits De Vache, De Brebis et De Chévre. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 33(2-3): 253-260..
- OYSUN, G., GÖNÇ, S., KINIK, Ö., UYSAL, H.R., 1994. Untersuchungen über die Feststellung des Endotoxingehaltes als ein Indikator für die Bestimmung der Qualitat von Trinkmilch in der Türkei. Milcwirstchaftliche Berichte 120: 168-170.
- GÖNÇ, S., KILIÇ, S., UYSAL., H.R., 1991. Değişik Oranlarda Yogum Katılarak Yapılan Yoğurtların Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 28(2-3): 137-150.
- Gönç S, Uysal H,R.: Peynir Suyu Tozu, Sodyum Kazeinat ve Kalsiyum Kazeinat Katılarak Yoğurdu Proteince Zenginleştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2-3), 151-160, (1991).
- UYSAL, H.R., 1990. Peynircilikte Pıhtılaşmaya Etkili Olan Faktörler ve Pıhtılaşma Olayı. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 27(3): 197-212.
- YAYGIN, H., UYSAL, H.R., 1990. Ultrafiltrasyonla Koyulaştırılmış Sütlerle Yapılan Beyaz Peynirlerin Özellikleri. Gıda 15(2): 89-92.
- GÖNÇ, S., UYSAL, H.R., KINIK, Ö., KARAGÖZLÜ, C., 1990. İçme Sütü, Ayran, Yoğurt ve Eritme Peynirlerinde Süttozu Aranmasında Mischra Yönteminin Uygulanması Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Zir. Fak. Derg. 27(3): 85-91.
- UYSAL, H., OKTAR, E.1990. Tenekelerde Saklanan Kremalarda Saklama Sırasında Oluşan Değişmeler Üzerine Araştırmalar.Yüksek Lisans Tezi.E.Ü Zir.Fak. Dergisi 27(1) sf:75-85
- YAYGIN,H.,UYSAL, H.R., 1989. Kremanın Soğukta Depolanması. Sütçülük 3(8):
- 0, 1995, UYSAL,H., KAVAS,G.Mikrorespirometri ile Çiğ Sütün Bakteriyolojik Kalitesinin Ölçümü,Metilen Mavisi ve Resazürin Testleri ile Kıyaslanması. - E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 3.s:141-148. Bornova-İZMİR.
- 0, 1999, KINIK, Ö., KAVAS, G., UYSAL, H., KESENKAŞ, H.Yüksek Hidrostatik Basınç Tekniğinin Süt Endüstrisindeki Uygulamları. - Gida Dergisi(Baskida)
- 2000, KAVAS, G., KINIK,Ö., UYSAL, H. Prebiotikler. - GLOBUS dergisi. (Baskida)
- 2000, KAVAS, G., KINIK, Ö., UYSAL, H. Prebiotik Bir Ürün: İnulin. - GLOBUS dergisi. (Baskida)
- Gönç,S.,Uysal,H.R.,Kınık,Ö.,Karagözlü,C.1990.İçme sütü,ayran,yoğurt ve eritme peynirlerinde süt tozu aranmasında mishra yönteminin uygulanması üzerine araştırmalar - E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi.27(3)85-92
- 0, Akalın,A.S., Gönç, S., Uysal, H.R.,Karagözlü, C. 1996. Yoğurt yapımı sırasında karbonhidratların değişimi üzerine araştırmalar. - Gıda dergisi 21 (4) Temmuz - Ağustos 281 - 284.
- Uysal, H.R., Karagözlü, C.1996. Mikrodalga enerji ve süt endüstrisinde kullanım alanları (II). - E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 33(1)201-208.
- Uysal, H.R.,Karagözlü, C.1996. Mikrodalga enerji ve süt endüstrisinde kullanım alanları (I). - E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi.33(1)193-200
- 0, Akbulut, N., Uysal,H., N., Karagözlü, 1998. Degisik oranda Meggle MTM - 51 katilarak yapilan yogurtlarin bazi özelliklerinin belirlenmesi üzerinde bir arastirma - Hasad Dergisi Subat (13) 153 (56-57
- 0, KILIÇ, S., GÖNÇ, S.: UYSAL, H.R.: KARAGÖZLÜ, C. 1998. Geleneksel Yöntemle ve Kültür Kullanarak Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşma Sürecinde Meydana Gelen Değişikliklerin Kıyaslanması - V. Süt ve Ürünleri Sempozyumu. Geleneksel Süt Ürünleri. 21 - 22 Mayıs 1998 Tekirdağ. MPV Yayınları No: 621, Sf.:43 - 64. Ankara.

Publications in Other Journals and Medias (72 entries)- UYSAL, H. 2001.Kafkas Kökenli Süt Ürünleri.II.Uzunyayla Şenliği Panelleri 2001.
- UYSAL, H.2006. Fuarda Yeraltı Otoparkı.Yenigün Gazetesi.Ege'de Toprağın Sesi ilavesi.Kasım.
- UYSAL, H.2006. AB Sürecinde Türkiye Süt Sanayi.Ege Tv. Ege'de Finans Programı.2 Kasım.
- UYSAL, H. 2006. Yemleme ve Süt Kalitesi. Yenigün Gazetesi.Ege' de Toprağın Sesi İlavesi.Ekim
- UYSAL, H.2006. Mesleğe Sahip Çımak. Yenigün Gazetesi. Ege' de Toprağın Sesi İlavesi.Ekim.
- UYSAL, H. 2006. Okullarda Süt Programı. Yenigün Gazetesi. Ege' de Toprağın Sesi İlavesi.Eylül.
- UYSAL, H.2006. AB' de Türkiye Sütçülüğü. Yenigün Gazetesi. Ege' de Toprağın Sesi İlavesi.Eylül.
- UYSAL, H.2006. Çiğ Süt Hijyeni.Haber Ekspres Gezatesi.Toprağın Sesi İlavesi.Mayıs.
- UYSAL, H. 2006. Türkiye' de Süt Üretimine bir Bakış.Haber Ekspres Gezatesi.Toprağın Sesi İlavesi.Nisan.
- UYSAL, H. 2006. Süt Kalitesi. AB' ye Giriş Sürecinde Hayvancılığın Süt ve Et Üretiminde Geleceğimiz Paneli.Kiraz Ziraat Odası.20 Temmuz.
- UYSAL, H.2006.AB sürecinde Türkiye Süt Sanayi. AB Uyum Sürecinde Bölge Süt Hayvancılığı Paneli. Tire Süt Kooperatifi.1 Eylül.
- UYSAL, H. 2006. Okul Sütü Programları.Ege T.V. Ege' de Finans Programı.12 Eylül.
- UYSAL, H.2006. Sağlığımızda Süt, Süt Ürünleri ve Kefir. Ege Obez Hasta, Diyabetli Yaşamı Kolaylaştırma Derneğinin Davet,.16 Mart
- UYSAL, H. 2006. E.Ü. Ziraat Fakültesinde Kefir Üretimi ve Kefirin Yararları.TRT2 T.V. Haber Vizyon Programı.5 Mart .
- UYSAL, H. 2006. Sütçülük Artıkları ve Çevre. İzmir İl Genele Meclisi Daveti. 7 Haziran.
- UYSAL, H. 2006. Çiğ Süt Hijyeni. Ege T.V. Ege' de Finans Programı.29 Mayıs
- UYSAL, H. 2006. Sütçülük Artıkları ve Çevre. Haber Ekspres Gazetesi. Toprağın Sesi İlavesi. Haziran
- UYSAL, H. 2004. Sütün Beslenme Üzerine Etkileri. Ege T.V. Ege' de Finans Programı .22 Aralık
- UYSAL, H. 2004. Süt ve Ürünlerinin Beslenme ve Sağlık Üzerine Etkileri. TRT İzmir Radyosu.Aynı Çatı Altında Programı. 26 Ekim.
- UYSAL, H. 2002. Sütçülük Artıklarının Ekonomiye ve Çevre Kirliliğine Etkisi. TRT1 İzmir Radyosu. Aynı Çatı Altında Programı.25 Ekim
- UYSAL, H. 2002. Kefirin Sağlık ve Beslenme Üzerine Etkileri. TRT1 İzmir Radyosu. Aynı Çatı Altında Programı. 7 Eylül
- UYSAL, H.2002. Dondurmanın Beslenme Açısından Önemi. TRT1 İzmir Radyosu. Aynı Çatı Altında Programı. 19 Temmuz.
- UYSAL, H. 2002. Süt Ürünlerinin Tüketilmesi. Sky T.V. Bilinçli Tüketici Programı.14 Mart
- UYSAL, H. 2001. Dondurmanın Beslenme ve Sağlık Üzerine Etkileri. Sky T.V. Günaydın İzmir Programı. 28 Haziran
- 0, UYSAL, H. 1998. Süt Teknolojisi Pilot Tesisi. Kanal1 Ekonomik Panorama Programı.Şubat
- 0, UYSAL, H. 1997. Süt ve Mamüllerinin Sağlık ve Beslenme Açısından Önemi TRT1 İzmir Radyosu Yaşayan Ege Programı. 22 Mayıs
- 0, UYSAL, H. 1995. Sütün İnsan Sağlığı ve Beslenmesindeki Önemi. TRT İzmir Radyosu. Yaşayan Ege Programı.9 Şubat.
- 0, UYSAL, H. 1995. Sütün İnsan Sağlığı ve Beslenmesindeki Önemi. YENİ T.V. 22 Şubat
- UYSAL,H. 2003. Peynir Suyu Değerlendirilemiyor. Ege Üniversitesi Haber Ajansı Ege Ajans. Yeni Ekonomi. 22 Ocak.
- UYSAL, H. 2003. Peyniri Tüketip Suyunu Atıyoruz. Ege Üniversitesi Haber Ajansı Ege Ajans. Haber Ekspres. 22 Ocak.
- UYSAL, H. 2002. Peyniraltı Suyu Değerlendirilemiyor. E.Ü İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü. Kalem. Say:67. Aralık
- UYSAL, H. 2003. Peyniraltı Suyunun Beslenme, Ekonomi ve Çevre Kirliliğine Olan Etkileri. Ege T.V. Ege' de Tarım. 4 Şubat
- UYSAL, H. 2002. Peyniraltı Suyu Değerlendirilemiyor. Dünya. Ekonomi-Politika. 20 Aralık.
- UYSAL, H. 1999. Okullu Mandıracılar. Hürriyet Ege. 30 Ocak.
- 0, UYSAL, H. 1998. Ege Üniversitesi Tarım İşletmesi gibi Çalışıyor. Dünya Ekonomi-Politika. 2 Aralık.
- 0, UYSAL, H. 1998. Çiğ Sütün Korunmasında Yasak Katkı Maddesi Kullanılıyor. Yeni Asır. 18 Temmuz.
- UYSAL, H. 2006. AB Sürecinde Süt Sanayinin Durumu. EGE T.V. Ege' de Finans Programı. 2 Kasım 2006
- UYSAL, H. 2006. Organik Tarım. Yenigün Gazetesi Ege. 2 Kasım 2006.
- UYSAL, H.2007. Fonksiyonel Gıdalar. Ege. T.V. Ege' de Finans Programı. 9 Ocak
- UYSAL, H. 2006. Yeni Hayvancılık Yönetmeliği Çerçevesinde Bölgemiz Hayvancılığının Yapılanması. Panel. 20 Aralık.
- UYSAL, H. 2006. Fonksiyonel Gıdalar. Yenigün Gazetesi. Ege' de Toprağın Sesi İlavesi. 16 Aralık
- UYSAL, H. 2007. Sokak Sütçülüğü. Gözlem Gazetesi. Toprağın Sesi İlavesi. 10 Şubat
- UYSAL, H. 2007. Koyun Sütü ve Değerlendirilmesi. Sakız Koyunu Yetiştiriciliği Paneli. 20 Şubat
- UYSAL, H. 2007. Kefir. Gözlem gazetesi Toprağın Sesi İlavesi. 22 Şubat
- UYSAL, H. 2007.5. Halk Kongresi. Gözlem Gazetesi . Toprağın Sesi İlavesi. 17 Mart.
- UYSAL, H. 2007.Sokak Sütçülüğü ve Alınması Gereken Önlemler. Ege TV. Canlı Yayın. Ege Finans Programı. 5 Mart
- UYSAL, H.2007. AB Sürecinde Çiğ Süt Kalitesi Açıklamalar. TRT 2 Televizyonu.
- UYSAL, H.2007. AB Sürecinde Çiğ Süt Kalitesi. Açıklamalar. TRT 1 Televizyonu.
- UYSAL, H. 2007.Kefir Mayasına Dikkat. Gözlem Gazetesi. Toprağın Sesi İlavesi. 31 Mart.
- UYSAL, H. 2007. Kuraklık. Üretici Gazetesi. Eylül 2007
- UYSAL, H. 2007. Çiftçi Broşürleri. Üretici Gazetesi. Ağustos- Eylül 2007
- UYSAL H. 2007. Teşvik can suyu oldu, kırsal kalkınma projeleri patladı. Referans Gazetesi. 31 Ağustos 2007
- UYSAL H. 2007. Gıda Sanayinin Sorunları. Eko Sektör Gazetesi. Haziran 2007
- UYSAL H. 2007. Manisa da Sağlıklı Gıdalar Paneli. 16 Temmuz 2007. www.tarimmerkezi.com
- UYSAL H. 2007. Süt, mutlaka pastörize olarak tüketilmelidir. Yedigün gazetesi. 02 Temmuz 2007
- UYSAL H. 2007. Süt İçme Kamoanyası Başlatılmalı. Kentyasam.com. 02 Temmuz 2007
- UYSAL H. 2007. Evlere Süt Projesi. Urla x . www.urlax.net. 21 Mayıs 2007
- UYSAL H. 2007. Sokak Sütü Dağıtıcıları evlere süt dağıtımı yerine pastörize süt dağıtımı yapmalıdır. www.selcukgundemi.com. 20 Mayıs 2007
- UYSAL H. 2007. Gıda Sanayinin Sorunları. Üretici Gazetesi. 16-23 Temmuz 2007
- UYSAL H. 2007. Dünya Süt Günü. Ege' de Finans T.V Programı.21 Mayıs 2007
- UYSAL H. 2007.Süt Tüketimi Ülke Çapında Kampanyalarla Desteklenmeli. Ege Telgraf Gazetesi. 19 Mayıs 2007
- UYSAL H. 2007. Süt İçme Kampanyası başlatılmalı. www.kentyasam.com. 21 Haziran 2007
- UYSAL H. 2007. Süt Tüketimi Artasa Sağlık Harcaması Azalır. Posta Gazetesi. 20 Mayıs 2007
- UYSAL H. 2007. Evlere Süt Projesi. Haber Ekspres. 21 Mayıs 2007
- UYSAL H. 2007. Sağlıklı Beslenmede Süt ve Süt Ürünlerinin Önemi. Sağlıklı Gıdalar Paneli. Manisa Belediyesi Kültür Merkezi. 4 Temmuz 2007
- UYSAL H. 2007. Süt Tüketimi Ülke Çapında Kampanyalarla Desteklenmeli. Kalem Dergisi. Haziran 2007
- UYSAL H. 2007. Organik Süt Üretimi. Gönen Süt Günleri 1. 14 Nisan 2007
- UYSAL H. 2007. Deve Sütü. Gözlem Gazetesi. 14 nisan 2007
- UYSAL H. 2007. Gönen Süt Günleri1. Gözlem Gazetesi. 28 Nisan 2007
- UYSAL H. 2007. Peynir İmalatında Kurumadde ve Peynir Randımanı. Toplantı. İzmir Ticaret Odası 17. Nisan 2007
- UYSAL H. 2007. Açıkta Satılan Sütler ve Alınamsı Gereken Önlemler. Ege Finans. Ege T.V. 5 Mart 2007.
- UYSAL H. 2007. Türkiye' de Süt Tüketimi ve Arttırılma Yöntemleri. TRT1 ve TRT2 T.V. 15 Mart 2007

International Conference Proceedings (6 entries)- GULEY, Z., UYSAL, H. 2005. Dairy Plants Wastes and Environment. X. European Ecological Congress. 197.
- UYSAL, H., KILIÇ, S., KAVAS, G., GÜLEY, Z., ÇELİKEL, N.2005 Effect of proteolitic enzymes and lactic culters on formation of biogenic amines during İzmir tulum cheese ripening. Symposium on Lactic Acid Bacteria. Federation of European Microbiological Societes.
- KESENKAŞ, H., UYSAL, H., KILIÇ, S., AKBULUT, N.2005. Some Properties of Set youghurt Made From Caprine Milk and Bovine- bovine caprine Milk Mixtures Fortfied by Ultrafiltration or the Addition of Skim Milk Powder. Symposium on Lactic Acid Bacteria. Federation of European Microbiological Society
- KILIÇ, S., UYSAL, H., ARSLAN, F., GULEY, Z. 2004. Comparison of Some Peoperties of Yoghurt Produced with Different Lactic Bakteria Cultures. Recent Developments in Dairy Science and Technology, İnternational Symposium Proceddings, TUBİTAK, Mayıs 24-28, 213-217.
- GULEY, Z., UYSAL, H., KILIÇ, S. 2004. Production of Oganic Dairy Products. 1ST İnternational Congress on Organic Animal Production and Food Safety. 1.uluslar arası Organik Haynsal Üretim ve Gıda Güvenliği Kongresi. 28 Nisan- 1 Mayıs. Tebliğler Kitabı, 381-392. Kuşadası.
- KARAGOZLU, C., UYSAL, H., SAHİN, E. 2003. E-Commercial in Food İndutry. İnternational Congress on İnformation Technology in Agriculture, Food and Environment. İtafe’ 03. 49-555.

National Conference Proceedings (28 entries)- UYSAL, H. 2007. Sağlıklı Beslenmede Süt ve Süt Ürünlerinin Yeri. 5. Halk Kongresi. 7-9 Şubat. E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi.
- UYSAL, H. KINIK ,Ö. 2007. AB Uyum Sürecinde Çiğ Süt Kalitesi ve İyileştirme Olanakları. AB Üyelik Sürecinde Türkiye'de Süt Sektörünün Mevcut Durumu , Rekabet Olanakları , Sorunları ve çözüm önerileri Sempozyumu. 15 03 2007. Ege Üniv. İzmir.
- AKPINAR, A., UYSAL, H., KINIK, Ö. 2006. Süt ve Süt Ürünlerinde Lezzet Bileşeni olarak Esterler ve Esterlerin Biyosentezi. Türkiye 9. Gıda Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. 24-26 Mayıs.869-870 (Poster)
- UYSAL, H.2006. Kaliteli Süt Elde Edilmesi ve Gıda Güvenlik Sistemleri.TAYEK, 2006 Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri. Ege Tarımsal Araştırma Enst.Müd. Yayın No:122 sf:1-20
- UYSAL, H. 2006.Sütte Kalıntı ve Kontaminantlar.TAYEK, 2006 Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri. Ege Tarımsal Araştırma Enst.Müd. Yayın No:122 sf:21-28
- UYSAL, H.R. 2005. Perakendeci Zincirinde Yer Alan Ünitelerde Mevcut Durum ve Yeni Hedefler. Süt Sanayine Gıda Güvenliği ve Mevzuat Hakkında Bilgilendirme Semineri. İstanbul Ticaret Odası. Yayın no:2005-12. Mega Ajans Reklamcılık Matbaacılık ve Fuar Hi metleri Ltd.Şti. İsatanbul
- KILIÇ, S., UYSAL, H., KAVAS, G., AKBULUT, N., KESENTAS, H. 2005. Keçi Sütünden Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Özellikleri. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi. Mayıs 26-27. 165-171.
- UYSAL, H., KILIÇ, S. 2005. Türkiye’ de Keçi Sütü Üretimi ve Değerlendirme Olanakları. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi. Mayıs 26-27. 36-38
- KILIÇ, S., UYSAL, H., KAVAS, G., AKBULUT, N., KESENTAS, H. 2005. Keçi Sütünden Yapılan Kaurk Peynirinin Özellikleri. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi. Mayıs 26-27. 181-185.
- KILIÇ, S., UYSAL, H., KAVAS, G., KESENKAS, H., AKBULUT, N. 2004. Keçi Sütünden Ultrafiltrasyon Kullanılarak Üretilen Feta Benzeri Beyaz Peynirlerin Bazı Özellikleri. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi- Van. 362-367.
- 2004, KAYA, İ., UZMAY, C., UYSAL, H., KAYA, A. Buzağıların Büyütülmesinde Artan Kolostrumdan Formik Asitle Ekşiterek Yararlanma olanıkları:I.Yaz Mevsiminde Dış Ortamda veya Buzdolabında Saklanan Asitlendrilmiş Kolostrumun Bazı Özelliklerindeki Değişmeler Ulusal 4.Zootekni Bilim Kongresi, 01-03 Eylül, Isparta. Sözlü Bildiriler Kitabı.
- KINIK, Ö., UYSAL, H.R., 2002. Süt ve Süt Ürünleri Üretiminde Ekolojik Yaklaşımlar. Türkiye 7. Gıda Kongresi, 22-24 Mayıs 2002, Ankara, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 43-48, Sözlü Bildiri (Derleme).
- GÜRSOY, O., UYSAL, H.R., 2001. Süt ve Süt Ürünlerinde Kimyasal Kontaminasyonlar. Gap II Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, Sayfa: 297-308, Sözlü Bildiri (Derleme).
- KILIÇ, S., KAVAS, G., UYSAL, H.R., 2000. Süt Teknolojisi Açısından Psikrotrof Bakteriler. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Sayfa:431-442, Sözlü Bildiri (Derleme).
- KINIK, Ö., KAVAS, G., KESENKAŞ, H., UYSAL, H.R., 2000. Süt Hijyeni ve Güvenliği Açısından Çiğ Süt Kalitesinin Önemi. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Sayfa:19-28, Sözlü Bildiri (Derleme).
- KESENKAŞ, H., KINIK, Ö., AKBULUT, N., UYSAL, H.R., 2000. Somatik Hücre Sayısı ve Çiğ Süt Kalitesi. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Sayfa: 154-161, Sözlü Bildiri (Derleme).
- UYSAL, H.R., KAVAS, G., KINIK, Ö., 1999. Türkiye’de Üretilen Geleneksel Süt Ürünleri. Gap I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, Sayfa: 247-254. Poster Bildiri (Derleme).
- UYSAL, H.R., KARAGÖZLÜ, C., KINIK, Ö., KAVAS, G., 1999. Karadeniz Bölgesinde Üretilen Yöresel Süt Ürünleri. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, 15-16 Ekim 1999, Samsun, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 89-93. Sözlü Bildiri (Derleme)
- UYSAL, H.R., KINIK, Ö., KARAGÖZLÜ, C., KAVAS, G., 1999. Avrupa Birliği Süresince Türkiye Sütçülüğünün Bugünkü Durumu. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, 15-16 Ekim 1999, Samsun, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 243-248. Poster Bild
- KESENKAŞ, H., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N., UYSAL, H.R., 1999. Mastitis ve Süt Endüstrisindeki Önemi. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, 4-5 Ocak 1999, Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, Sayfa: 341-352. Sözlü Bildiri (Derleme).
- UYSAL, H.R., AKBULUT, N., KAVAS, G., KESENKAŞ, H., 1998. Abaza Peynirinin Yapılışı ve Özellikleri. Geleneksel Süt Ürünleri. V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs 1998, Tekirdağ, MPM Yayınları No: 621, Sayfa: 126-132, Ankara, Sözlü Bildiri (Ar
- UYSAL, H.R., KAVAS, G., AKBULUT, N., 1998. Çerkes Peynirinin Yapılışı ve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Geleneksel Süt Ürünleri. V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs 1998, Tekirdağ, MPM Yayınları No: 621, Sayfa: 96-104, Ankara, Sözlü Bi
- UYSAL, H.R., KILIÇ, S., AKBULUT, N., 1998. Ege Bölgesinde Üretilen Yöresel Süt Ürünleri. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, Sayfa: 557-563. Sözlü Bildiri (Derleme).
- KILIÇ, S., GÖNÇ, S., UYSAL, H.R., KARAGÖZLÜ, C., 1998. Geleneksel Yöntemle ve Kültür Kullanılarak Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşma Süresince Meydana Gelen Değişikliklerin Kıyaslanması. Geleneksel Süt Ürünleri. V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyu mu 21 - 22 - Mayıs 1998 Tekirdağ. MPV Yayınları No: 621, Sf.:43 - 64. Ankara.
- KINIK, Ö., UYSAL, H.R., AKBULUT, N., 1995. Ekşi Süt Mamüllerinde Duyusal Değerlendirme. Her Yönüyle Yoğurt. III. Milli Süt Ürünleri Sempozyumu, MPM Yayın No: 548, Sayfa: 304-312, 2-3 Haziran 1995, İstanbul, Poster Bildiri (Derleme).
- UYSAL, H.R., KINIK, Ö., GÖNÇ, S., 1995. Yoğurda İşlenecek Sütün Özellikleri ve Antibiyotiklerin Yoğurt Teknolojisine ve Kalitesine Etkileri. Her Yönüyle Yoğurt. III. Milli Süt Ürünleri Sempozyumu, MPM Yayın No: 548, Sayfa: 26-37, 2-3 Haziran 1995, İst
- AKBULUT, N., GÖNÇ, S., KINIK, Ö., UYSAL, H.R., 1993. Acidophilus’lu Süt Mamüllerinin Üretiminde Soya Sütünden Yararlanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Kükem Dergisi 2(2): 61-61,(8. Kükem Kongresi Özel Sayısı), Sözlü Bildiri (Araştırma).
- 0, 1999, KESENKAŞ, H., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N., UYSAL, H. Mastitis ve Süt Endüstrisinde Önemi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi " Karadeniz Bölgesi Sempozyumu" 4 - 5 Ocak 1999. Samsun. Karadeniz Sempozyumu Bildiriler (Cilt : 1) O.M.Ü. Ziraat Fak. Araştırma Seri No: 5 (341 - 352) Samsun

Books (5 entries)- 2006, Yaygın, H., Kılıç, S., Kavas, G., Uysal, H., Kınık, Ö. Süt Endüstrisinde Saf Kültür ve Kullanımı Hasat Yayıncılık Ltd.Şti.47s
- UYSAL, H., KINIK, Ö., KAVAS, G. 2004 Süt ve Süt Ürünlerinde Uygulanan Duyusal Test Teknikleri. Ege Üniversitesi basımevi, Bornova-İzmir,101s.
- KINIK, Ö., UYSAL, H.R., AKBULUT, N., 2003 Süt ve Süt Ürünlerinde İz Elementler. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 549. E.Ü.Basımevi, Bornova, İzmir, 163s.
- KINIK, Ö., UYSAL, H.R., KAVAS, G., 2000. Pratik Faj Kontrolü. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 539. E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Atelyesi, Bornova, İzmir, 109s.
- UYSAL, H.R, GÖNÇ, S., OYSUN, G., KARAGÖZLÜ, C., 1996 Peynir Olgunlaşmasında Proteolizin Belirlenmesi İçin Kimyasal Metotlar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 519. E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Atelyesi, Bornova, İzmir, 88s.

Finished Research Projects (12 entries)- Araştırma Projesi, KAVAS, G., KINIK, Ö., KILIÇ, S., UYSAL, H., AKBULUT, N. 2003. Fonksiyonel Besinlerin Yapımında Kullanılan Probiotik Mikroorganizmaların Farklı Antibiyotik Türevlerine Karşı Olan Duyarlılıklarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. - (Araştırma Fon saymanlığı 2000-ZRF-003 no’lu proje
- 2002, Araştırma Projesi, KINIK, Ö., UYSAL, H.,KAVAS, G., AKBULUT, N., KILIÇ, S. - Bazı Süt Ürünlerinde Maya Ve Küf Floralarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
- 2001, Araştırma Projesi, KILIÇ,S.,UYSAL,H.,KAVAS,G.,AKBULUT,N.,KESENKAŞ,H. Değişik Özellikteki Keçi Sütü Peynirlerinin Pilot Tesis Koşullarında Yapım Olanaklarının Araştırılması. - E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığının 98-ZRF-006 no’ lu Projesidir
- Araştırma Projesi, Uysal, H., Kılıç, S., Kavas, G., Akbulut, N., Kesenkaş, H. 2001. Endüstriyel Amaçlı Yoğurt ve Benzeri Ürünlerin Üretiminde Ege Bölgesine Adepte Olmuş Keçilerin Sütlerinden Pilot Tesis Koşullarında Yararlanma Olanakları Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü. Proje No:98-ZRF-025. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu
- 2000, Araştırma Projesi, 1996, AKBULUT,N.,GÖNÇ,S.,KINIK,Ö.,UYSAL,H.,AKALIN,S.,KAVAS,G.Bazı Tuzlama Yöntemlerinin Beyaz Peynir Üretiminde Uygulanabilirliği ve Peynir Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. (I): Duyusal ve Mikrobiyolojik Özelliklere Etkileri. - E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:33, No:1, s:9-16, Bornova-İZMİR.
- 2000, Araştırma Projesi, 1996, AKBULUT,N.,GÖNÇ,S.,KINIK,Ö.,UYSAL,H.,AKALIN,S.,KAVAS,G. Bazı Tuzlama Yöntemlerinin Beyaz Peynir Üretiminde Uygulanabilirliği ve Peynir Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma.(II): Kimyasal Özelliklere Etkileri. - E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:33, No:1, s:17-24, Bornova-İZMİR.
- 2000, Araştırma Projesi, 1998, UYSAL, H., AKBULUT, N., KAVAS, G., KESENKAŞ, H. Abaza Peynirlerinin Yapılışı ve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. - V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs 1998, Tekirdağ. Geleneksel Süt Ürünleri, s126-132, ANKARA 1998
- 2000, Araştırma Projesi, 1998, UYSAL, H., AKBULUT, N., KAVAS, G.Çerkes Peyniri Yapılışı ve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. - V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs 1998, Tekirdağ. Geleneksel Süt Ürünleri, s: 97-104, ANKARA 1998.
- 2000, Araştırma Projesi, 1999, KILIÇ, S., UYSAL, H., AKBULUT, N., KAVAS, G., KESENKAŞ, H.,Chemıcal, Microbiologycal and Sensory Changes In Rıpenıng Kefırs Produced From Starters and Grains - E.Ü. Ziraat Fakiütesi Dergisi, Cilt: 36: Sayı: 1, 2, 3. s:111-118. Bornova-İZMİR.
- 2000, Araştırma Projesi, 1999, GÖNÇ,S., ERGÜLLÜ,E., UYSAL,H., KAVAS,G.Beyaz Peynirde Erken Şişmenin Önlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. - Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 36: sayı: 1, 2, 3.sayfa:97-102, Bornova-İZMİR.
- 2000, Araştırma Projesi, 1999, GÖNÇ,S.,E RGÜLLÜ,E., UYSAL,H., KINIK,Ö., AKALIN,S., KARAGÖZLÜ,C., KAVAS,G.Beyaz peynirde Geç Şişmenin Önlenmesi Üzerinde Bir Araştırma - HASAD Dergisi, MART sayısı, Yıl:14, Sayı: 166, s: 50-53, İSTANBUL.
- 2000, Araştırma Projesi, OYSUN, G.: GÖNÇ, S.: KINIK, Ö.: UYSAL, H.R., KARAGÖZLÜ, C., DİNKÇİ, N. 1998.Çeşitli Tür Sütlerden Yapılan Beyaz Peynirlerde Olgunlaşma Sürecinde Protein Fraksiyonları ve Serbest Yağ Asitleri Bileşimindeki Değişikliklerin Belirlenmesi - . E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı 95 - ZRF - 004 No'lu Proje. 42 + VIII sf. Bornova - İzmir.
Student's Completed Thesis (3 entries)- Yüksek Lisans, 2005, Tuğcu, M. 2005. Tereyağ Kalitesi Üzerine Farklı Kültür Kullanımının Etkileri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2003, ERSOY, M. 2003. Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2001, Ender, G. 2001. Kaşar Peynirinin Olgunlaştırılması Aşamasında Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü