Akademik BilgilerENGİN NURLU
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Mimarlığı AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: engin.nurlu@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 311 2616
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye, 1982
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Uluslararası Akdeniz Tarım Enstitüsü (CIHEAM-IAMZ) (Tezsiz), İspanya , 1989
- Doktora: Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye, 1991
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye, 1993
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye, 1996
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye, 2002

Administrative / Academic Duties (4 entries)- E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-
- E.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Planlama Bilim Dalı Başkanı, 2006-
- E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı, 1998-2012
- E.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1997-1999
Other Professional Activities (11 entries)- Ziyaretçi Akademisyen, Sheffield Hallam Üniversitesi, İngiltere, Haziran-Eylül, 2013
- COST Aksiyonu TU0902 Yönetim Komitesi Türkiye Delegesi, 2009-2014
- COST Aksiyonu TU0902 Çalışma Grubu Üyesi, 2009-2014
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği, 2007-2010
- T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı I. Çevre ve Orman Şurası "ÇED ve Çevre Düzeni Planları" Çalışma Grubu Üyeliği, 2005
- TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Onur Kurulu Üyesi, 2004-2006
- EU - INTERREG III B ARCHIMED Programı INNOVA Projesi Proje Partnerliği, 2004-2006
- T.C. Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası "Turizm Planlaması" Komisyon Üyeliği, 2002
- NATO - CCMS Programı 'Use of Landscape Sciences for Environmental Assessment Pilot Study' Çalışma Grubu Üyeliği, 2001-2006
- EC (AIDCO) - CIHEAM İşbirliği Projesi - RAP , 'Conservation and Management of Natural and Renewable Resources' Çalışma Grubu Üyeliği, 1998-2003
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma Projeleri Uzmanlar Grubu Üyeliği, 1997-2001
Research Interests- Peyzaj Mimarlığı (5010500)
- Çevrebilimleri (6150100)
Indexed Journal Publications (8 entries)- 2018, Ersoy, E., Kesgin Atak, B., Erdoğan, N., Nurlu, E., Interpretation of Connectivity Metrics at Different Spatial Resolutions: The Case of Candarli Bay-Izmir, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (1), 545-552, ISSN 1018-4619.
- 2015, Erdoğan, N., Nurlu, E., Güvensen, A., Erdem, Ü., Land Use/Land Cover Change Detection for Environmental Monitoring in Turkey. A Case Study in Karaburun Peninsula. Journal of Environmental Protection and Ecology, 16 (1), 252–263, ISSN 1311-5065.
- 2014, Atak Kesgin, B., Erdogan, N., Ersoy, E., Nurlu, E., Analysing the Spatial Urban Growth Pattern by Using Logistic Regression in Didim District. Journal of Environmental Protection and Ecology, 14 (4), 1866-1876, ISSN 1311-5065.
- 2011, Kara, B., Yigiter Saricam, S., Nurlu, E., The Role of Education on Environmental Consciousness: A Case Study in Izmir, Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9 (2), 680-685, ISSN 1459-0255.
- 2011, Yigiter Saricam, S., Kara, B., Nurlu, E., Environmental Attitude of Young and Adult Individuals: The Sample of Izmir. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9 (2), 658-665, ISSN 1459-0255.
- 2011, Erdogan, N., Nurlu, E., Erdem, U., Modelling Land Use Changes in Karaburun by Using CLUE-s. ITU Journal of Faculty of Architecture, 8 (2), 91-102, ISSN 1302-8324.
- 2011, Pediaditi, K., Buono, F., Pompigna, F., Bogliotti, C., Nurlu, E., Ladisa, G., Petropoulos, G.P., A Decision Support System-based Procedure for Evaluation and Monitoring of Protected Areas Sustainability for the Mediterranean Region. Journal of Earth System Science, 120 (5), 949-961, ISSN 0253 2143.
- 2009, Kesgin, B., Nurlu, E., Land Cover Changes on the Coastal Zone of Candarli Bay, Turkey Using Remote Sensed Data. Environmental Monitoring and Assessment, 157 (1), 89-96, ISSN 0167-6369.

Publications in Non-Indexed Journals (18 entries)- 2013, Nurlu, E., Erdem, U., Doygun, H., Oguz, H., Kesgin, B., Doygun, N., Barut, I., Malkoc, E., "The Effects of Land Cover Change on Natural Ecosystems: The Case of İzmir, Turkey". Special Issue : 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Journal of Selçuk University Natural and Applied Sciences, 371-378, ISSN 2147-3781.
- 2012, Doygun, H. H. Oğuz, B. Kesgin Atak, Nurlu, E., "Alan Kullanım Değişimlerinin Doğal Karakterli Kıyı Alanları Üzerindeki Etkilerinin Uzaktan Algılama ve CBS Yardımıyla İncelenmesi: Çiğli/İzmir Örneği". KSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ ÖZEL SAYI: 1-7.
- 2005, Nurlu, E., M. Ozturk, U. Erdem, "Land and Urban Degradation in the East Mediterranean Region: A Case Study from Turkish Mediterranean Region". ECOSYS, 11, pp.146-154, Ed: I.PETROSILLIO, G.ZURLINI, W.KEPNER, F.MUELLER, Use of Landscape Sciences for Environmental Assessment, Kiel, GERMANY.
- 2005, Atis, E., E. Nurlu, B. Miran, Z. Kenanoglu, "Economic and Ecological Factors Affecting Sustainable Use of Agricultural Land and Optimal Sustainable Farm Plans: The Case of Menemen". PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, Vol.8, No.1, pp. 54-60, ISSN 1028 8880, Asian Network for Scientific Information, PAKISTAN.
- 2003, Nurlu, E., U. Erdem, A. Guvensen, O. Yilmaz, "Plant Cover and Land Degradation Relationship on Aegean Coastal Zone". pp.57-68, Environmental Monitoring in the South-Eastern Mediterranean Region Using RS/GIS Techniques, Ed: I. GITAS, J.S.M. AYANZ, OPTIONS MEDITERRANEENNES, Series B: Studies and Research Number:44, CIHEAM/MAICh-EU-AIDCO, 84 p. ISBN 2-85352-277-6, ISSN 1016-1228, GREECE.
- 2002, Nurlu, E., Ü. Erdem, "Avrupa Birliği Kapsamında Turizm Sektöründe Çevresel Etki Değerlendirme". II. Turizm Şurası Bildiriler Kitabı, Sayfa:279-287, 12-14.04.2002, T.C. Turizm Bakanlığı Ankara.
- 2001, Nurlu, E., "Çevre Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi". Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2000, Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:147-153, Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası, ISSN 1302-7824, Muğla.
- 1998, Ekincioğlu, İ., S.Savcı, L.Sınmaz, U.Kılıçkaya, A.Özer, E.Nurlu, E.Saner, Ş.Uçkaç, "Coğrafi Bilgi Sistemi". İzmir'in Kentleşme-Çevre-Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kentleşme Raporu, Cilt:1, Sayfa:111-126, İzmir Yerel Gündem 21, Ed:S.ÖZDEMİR, S.M.ERSES, A<ŞENOL, A.ÖZER), İ.B.Ş.B. Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. Matbaası, ISBN 975-18-0017-X-(TK), İZMİR.
- 1998, Erdem, Ü., R. Yılmaz, E. Nurlu, A. Tomar, "Yeşil Alanlar ve Önemi". İzmir'in Kentleşme-Çevre-Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kentleşme Raporu. Cilt:1, Sayfa:224-227, İzmir Yerel Gündem 21, Ed: S.ÖZDEMİR, S.M.ERSES, A.ŞENOL, A. ÖZER, İ.B.Ş.B. Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. Matbaası, ISBN 975-18-0017-X-(TK), İZMİR.
- 1998, Erdem, Ü., A. Hitay, S. Kayalı, E. Nurlu, R. Yılmaz, "Spor ve Spor Yerleri". İzmir'in Kentleşme-Çevre-Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kentleşme Raporu, Cilt:1, Sayfa:228-237, İzmir Yerel Gündem 21, Ed: S.ÖZDEMİR, S.M.ERSES, A.ŞENOL, A.ÖZER, İ.B.Ş.B. Yay ıncılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. Matbaası, ISBN 975-18-0017-X-(TK), İZMİR.
- 1995, Nurlu, E., Ü. Erdem, "Topiari-Budama Sanatı". Ekoloji Çevre Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 15, Sayfa: 6-8, ISSN 1300-1361, İZMİR.
- 1995, Nurlu, E., "İspanya İslam Bahçeleri". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 3, Sayfa: 149-156, E.Ü. Basımevi Ofset Tesisleri, Bornova, İZMİR.
- 1994, Ozturk, M., U. Erdem, E. Alparslan (Nurlu), "Ecological Restoration of Human Disturbed Areas-A Case Study from West Anatolia-Gediz Basin, Turkey". Urban Ecological Development:Research and Apllication, pp. 216-223, Ed: R. WANG, Y. LU, China Environmental Science Press, ISBN 7-80093-661-9/X 868, Beijing, CHINA.
- 1992, Nurlu, E., "Coğrafi Bilgi Sistemi". EGE PEYZAJ-E.P.M.D. Yayını: 1, Sayfa: 22-24, İZMİR.
- 1992, Nurlu, E., Ü. Erdem, "Peyzaj Planlamada Bilgisayar Haritalama Çalışmaları". EGE PEYZAJ-E.P.M.D. Yayını, Sayı: 1, Sayfa: 25-27, İZMİR.
- 1991, Alparslan (Nurlu), E., "Bilgisayar ve Peyzaj Mimarlığı". PEYZAJ-E.P.M.D. Haber Bülteni, Yıl: 1, Sayı: 4, İZMİR.
- 1986, Alparslan (Nurlu), E., "Yaya Bölgeleri Çalışmalarında Halk Katılımı". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, Sayfa: 55-64, E.Ü. Basımevi Ofset Tesisleri, Bornova, İZMİR.
- 1986, Alparslan (Nurlu), E., "Kent İçinde Ağaçların Görsel Etkileri ve İzmir Kenti Örneğinde İncelenmesi". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, Sayfa: 31-42, E.Ü. Basımevi Ofset Tesisleri, Bornova, İZMİR.

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 2000, Erdem, Ü., E. Nurlu (Ed.), "Improvement of Urban Habitat: Urban Forestry/Greening Master Plan for Karsiyaka Municipality, Izmir-Master Plan and Strategy, Final Report, UNDP-Republic of Turkey Government Project, Project No: TUR/97/008/A/01/12 130 pp., Ege University Centre for Environmental Studies, Bornova-Izmir, TURKEY.
- 1998, Nurlu, E., Ş. Hepcan, R. Yılmaz, İ.M: Kahraman (Ed.), "PEMAT'98 Peyzaj Mimarlığı Ajademik İşbirliği Toplantısı Kitapçığı, 11-12.06.1998, İzmir.

International Conference Proceedings (38 entries)- 2017, Şengür, Ş., Nurlu, E., Polat, Y. “Approaches for Assessment of Historic Landscapes: A case study from Kazdağı National Park”. Historic Landscapes: Character, Assessment and Visualization, June 02-03, 2017, British Academy, Newcastle University, Hitit University, IYTE, Izmir.
- 2017, Ersoy, E., Erdoğan, N., Çavdar, B., Nurlu, E., “An Integrated Approach to Landscape Planning: HLC and Landscape Ecology". Historic Landscapes: Character, Assessment and Visualization, June 02-03, 2017, British Academy, Newcastle University, Hitit University, IYTE, Izmir.
- 2017, Ersoy, E., Erdogan, N., Cavdar, B., Nurlu, E., "Human–Environment and Landscape Interactions". Workshop on Archaeological and Cultural Landscape Studies in Rough Cilicia, Mersin University, Newton Fund, British Academy, Leicester University, Bitlis Eren University, Mersin.
- 2016, Nurlu, E., "Integrated Assessment of Landscapes". New Approaches to Historic Landscapes, February 15-17, 2016, Mimar Sinan Fine Arts University, Newcastle University, British Academy, Istanbul, TURKİYE.
- 2016, Nurlu, E., "Cross-sectoral Collaboration Using Characterization". Characterising Historic Landscapes: Interdisciplinary Perspectives, March 01-04, 2016, Ege University, Newcastle University, British Council, TÜBİTAK, Izmir, TURKIYE.
- Malkoc, E., Nurlu, E., "Multi Temporal Mapping of Forest Landscape Change in the Mediterranean Region: the Mountain Bozdag", ECLAS Conference 2016, Bridging the Gap, pp. 293-296, September 11-14, 2016, Rapperswil, SWITZERLAND.
- 2014, Nurlu, E., Doygun, H., Oguz, H., Erdem, U., Kesgin Atak, B., Doygun, N., Barut, I., Malkoc, E., 2014. "Assessing Landscape Change in Urban Environments: A Case Study on the Coastal Zone of Izmir Metropolitan Area, Turkey". URBAN INTEGRATION 2014 Symposium, March 06-07, 2014, Sheffield, UK.
- 2014, Kesgin Atak, B., Erdogan, N., Ersoy, E., Nurlu, E., "Analysing Spatial Urban Pattern by Using Logistic Regression in Didim District". International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Societies/Cities-GreInSus'14’, GRE139, May 08-10, 2014, Izmir, TURKIYE.
- 2014, Erdogan, N., Nurlu, E., Guvensen, A., Erdem, U., "Land Cover Change Detection for Environmental Monitoring in Turkey: A Case Study in Karaburun Peninsula". International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Societies/Cities-GreInSus'14’, GRE160, May 08-10, 2014, Izmir, TURKEY.
- 2014, Ersoy, E., Kesgin Atak, E., Erdogan, N., Nurlu, E., "Analysing the Resolution Dependence of Landscape Metrics: the Case of Candarli Bay-Izmir, Turkey". International Congress on Landscape Ecology-Understanding Mediterranean Landscapes. Human vs. Nature, October 23-25, 2014, Antalya, TURKEY.
- 2014, Şahin Taysun, K., Özden, N., Nurlu, E., Taysun, A.,"İzmir ili Torbalı ve Kemalpaşa İlçelerinde Arazi Bozunumunun Değerlendirilmesi". II. International Drought and Desertification Symposium, September 16-18, 2014, Ministry of Food, Agricultural and Livestock, Ministry of Forestry and Water Affairs, Konya, TURKEY.
- 2013, Dobson, S., A. Jorgensen, A., E. Nurlu, "Increasing the Resilience and Adaptive Capacity of Cities through Entrepreneurial Urbanism" International Workshop: Cities regeneration processes: the role of entrepreneurs, residents and tourists, September, 2013, Le Havre, FRANCE.
- 2013, Nurlu, E., Erdem, U., Doygun, H., Oguz, H., Kesgin, B., Doygun, N., Barut, I., Malkoc, E. "The Effects of Land Cover Change on Natural Ecosystems: The Case of Izmir, Turkey". The International Conference on Environmental Science and Technology, June 18–21, 2013, Nevsehir, TURKIYE.
- 2012, Barut, I., E. Nurlu, "Landscape Fragmentation due to Transportation Network and Urban Development in Bornova District of Izmir Metropolitan Area". 2012 IENE International Conference-Safeguarding Ecological Functions Across Transport Infrastructure, pp. 124, October 21-24, 2012, IENE-Infra Eco Netwok Europe, Potsdam, BERLIN, GERMANY.
- 2012, Nurlu, E., H. Doygun, H. Oğuz, N. Doygun, "The Use of GIS and Remote Sensing Technologies in Land Suitability Assessment: The Case of Izmir, Turkey". International Conference on Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, IUFRO 7.01.08 Hydorecology Conference COST FP0903 Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment (MAFor) National Watershed Management Workshop, September 3-6, 2012, IUFRO-Kahramanmaras University, Kahramanmaras, TURKIYE.
- 2012, Atak Kesgin, B., I. Barut, Z. Sürücü Akarsu, E. Nurlu, "Historical Landscape Characterization of Aegean Harbors Since Ancient Time". ECLAS 2012 Conference, The Power of Landscape, September 19-22, 2012, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, POLAND.
- 2011, Oğuz, H., B. Kesgin Atak, H. Doygun, E. Nurlu, "Modeling Urban Growth and Land Use/Land Cover Change in Bornova District of Izmir Metropolitan Area from 2009 to 2040". International Symposium on Environmental Protection and Planning: Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) Applications (ISEPP), June 28-29, 2011, CEVKOR Foundation, Gediz University, IZMIR.
- 2011, Giedych, R., B. Szulczewska, H. Doygun, L. Halounowa, E. Nurlu, "Green Infrastucture Policy as a Tool of Urban Areas Sustainable Development". EURA (European Research Academy) Conference 2011 "Cities Without Limits". June 23-25, 2011, University of Copenhagen, DENMARK.
- 2011, Nurlu, E., H. Doygun, H. Oğuz, B. Kesgin Atak. "Landscape Change Analysis in the Mediterranean Region: Coastal Area of Izmir, Turkey" 8th IALE World Congress, August 18-22, 2011, International Association of Landscape Ecology, Beijing, CHINA.
- 2011, Barut, I., N. Doygun, E. Nurlu. "Assessment of Landscape Fragmantation in Izmir, Turkey". 8th IALE World Congress, August 18-22, 2011, International Association of Landscape Ecology, Beijing, CHINA.
- 2008, Nurlu, E., E. Erturk, K. Ozyalcin. "The Turkish Pilot Project: Igneada Longos Forests". Final Networks' Meeting&Seminar Proceedings Planning and Sustainable Management of Coastal Zones and High Environmental Value Areas. pp.119-126. (Eds: F: PACE and B. di TERIZZI) IAMB Bari, 17-18 December 2007, Bari, ISBN 2-85352-391-8, ITALY.
- 2005, Nurlu, E., U. Erdem, M. Ozturk, A. Guvensen, T. Turk, "Biodiversity and Land Use in the Coastal Zone of Izmir". In: X. European Ecological Congress. pp 75, (Ed: U. ERDEM et al), Ege University Centre for Environmental Studies&Turkish Ecological Society& European Ecological Society, 8-13 November, 2005, Kusadasi, TURKEY.
- 2003, Veryeri, O.N., E. Nurlu, U. Erdem, "Globalisation and the Mediterranean Monk Seal on Karaburun Peninsula". Proceedings of the Third Meeting of the EU Funded CA INCO-DC on 'Agriculture and Urbanisation in the Mediterranean Region' Enabling Policies for Sustainable Use of Soil and Water, pp. 163-172, Rabat, 25-30.04.2002 (Eds. D. CAMARDA, L. GRASSINI), Options Mediterraneennes, Series: A, Mediterranean Seminers No: 57, Bari, CIHEAM/IAMB-EU DG XII, 476 p., ISSN 1016-121X, ISBN 2-85352-278-4, MOROCCO.
- 2003, Nurlu, E., U. Erdem, H. Gokcekus, O. Yilmaz, "Sustainable Development and Land Use Changes in Karaburun Peninsula". Proceedings of the Third Meeting of the EU Funded CA INCO-DC on 'Agriculture and Urbanisation in the Mediterranean Region', Enabling Policies for Sustainable Use of Soil and Water, pp. 221-230, Rabat, 25-30.04.2002 (Eds. D. CAMARDA, L. GRASSINI), Options Mediterraneennes, Series:A, Mediterranean Seminers No: 57, Bari, CIHEAM/IAMB-EU DG XII, 476 p., ISSN 1016-121X, MOROCCO.
- 2002, Erdem, U., E. Nurlu, N.O. Veryeri, "Natural Structure Analysis and Agricultural Areas: A Case Study of Karaburun Peninsula, Turkey". Proceedings of the Second Meeting of the EU Funded CA INCO-DC on "Agricultural and Urbanisation in the Mediterranean Region" Enabling Policies Use of Soil and Water, pp 155-160, Izmir, 26-30.04.2001, (Ed: D. CAMARDA, L. GRASSINI), Options Mediterraneennes, Series:A, Mediterranean Seminers Number:53, Bari, CIHEAM/IAMB-EU DG XII, 277 p., ISBN 2-85352-257-1, TURKEY.
- 2002, Nurlu, E., U. Erdem, "An Overview of the Turkish Coastal Zone Management Within the Framework of the European Union". Proceedings of the Second Meeting of the EU Funded CA INCO-DC on "Agriculture and Urbanisation in the Mediterranean Region" Enabling Policies for Sustainable Use of Soil and Water, pp 107-111, Izmir,26-30.04.2001, (Ed:D. CAMARDA, L. GRASSINI) Options Mediterraneennes, Series: A, Mediterranean Seminars Number:53, Bari-CIHEAM/IAMB-EU DG XII, 277 p., ISBN 2-85352-257-1, TURKEY.
- 2001, Nurlu, E., U. Erdem, "The Relation Between Urbanisation and Agricultural Areas in the Aegean Region of Turkey". Proceedings of the First Meeting of the EU Funded CA INCO-DC on "Agriculture and Urbanisation in the Mediterranean Region" Enabling Policies for Sustainable Use of Soil and Water", pp 149-159, Tunis, 3-6.04.2000, (Ed: D.CAMARDA, L.GRASSINI) Options Mediterraneennes, Series:A, Mediterranean Seminers No:44, Bari-CIHEAM/IAMB-EU DG XII,463 p. ISBN 2-85352-222-9, TUNISIE.
- 1998, Nurlu, E., U. Erdem, F. Ozdemir, M. Ozturk, H. Guner, "Impacts of Sea Traffic of Turkish Littoral Ecosystem". Proceedings of the International Colloquium. Pour qui la Mediterranee au 21 eme siecle? Navigation, Echanges et Environnement en Mediterranee, Colloque Scientifique International 1996, pp 191-195, 11-12.04.1996, Maison de l'Environnement de Montpellier, OKEANOS, Montpellier, FRANCE.
- 1998, Nurlu, E., Z. Akarsu, U. Erdem, "An Overview of Coastal Zone Protected Areas in the Aegean Region of Turkey". Vth International Symposium on Plant Life in Southwest and Central Asia, pp 135-138, (Ed: O. ASHURMETOV, F. KHASSANOV, Y. SALIEVA), 18-22.05.1998, Institute of Botany Uzbek Academy of Sciences at Tashkent, UZBEKISTAN.
- 1998, Erdem, U., E. Nurlu, Z. Akarsu, "Degradation Problems in the Coastal Zone Lakes of the Aegean Region, Turkey". Proceedings of VII International Congress of Ecology-INTECOL (Ed: A. FARINA et al.), New Tasks for Ecologists after Rio 1992, pp 127, 19-25.07.1998, Florence, ITALY.
- 1997, Ozturk, M., U. Erdem, E. Nurlu, "Garden Art in Islamic Culture". Proceedings of the Second International Scientific Conference (Science&Development&Environment), Bulletin of Faculty Science Al-Azher University, pp 397-408, 17-20.03.1997, Al-Azhar University Faculty of Science, ISSN 1110-2535, Cairo, EGYPT.
- 1997, Erdem, U., E. Nurlu, B. Zafer, R. Yılmaz, Z. Sogut, Y. Kurucu, "Impact of Antroponegic Factors on the Coastal Landscape in the Aegean Region of Turkiye". Proceedings of the Second International Scientific Conference (Science&Development&Environment), Bulletin of Faculty Science Al-Azhar University, pp. 645-655, 17-20.03.1997, Al-Azhar University Faculty of Science, ISSN 1110-2535, Cairo, EGYPT.
- 1997, Nurlu, E., U. Erdem, Z. Akarsu, "An Overview of the Coastal Zone Management Problems in Turkey". Problems of Coastal Planning Developing and Developed Countries, pp 7-8, 15-19.09.1997, Ege University Faculty of Agriculture, Izmir, TURKEY.
- 1996, Ozturk, M., A. Sayar, A. Guney, U. Erdem, E. Nurlu, S. Hepcan, "Studies on Some Ecologically Important Biotopes of Izmir-TURKEY". In: Plant Life in Southwest and Central Asia. pp 761-772, (Ed: M. OZTURK, O. SECMEN, G. GORK), 21-28.05.1995, Ege University Press, ISBN 975-483-357-5, Plant Life in Southwest Asia Symposium, Izmir, TURKEY.
- 1996, Ozturk, M., A. Celik, E. Nurlu, U. Erdem, "Land Degradation in Relation to Urbanisation and Industrialisation in the Aegean Region of Turkiye". Proceddings of the 1st International Conference on Land Degradation, pp 305-317, (Eds: S. KAPUR, E. AKCA, H. ESWARAN, G. KELLING, C. VITA-FINZI, A.R. MERMUT, A.D. OCAL), 10-14.06.1996, Cukurova University Press, ISBN 975-4870519, Adana, TURKEY.
- 1994, Oztürk, M., U. Erdem, A. Guney, E. Nurlu, "Analysis of Ecological Suitability of Cesme Peninsula". Proceedings of the International Colloquium, Pour qui la Mediterranee au 21 eme siecle? Ville des Rivages et Environnement Littoral en Mediterranee, pp 252-254, Actes du Colloque Scientifique, 28-29.04.1994, Maison de ı'Environnement de Montpellier, OKEANOS, Montpellier, FRANCE.
- 1991, Erdem, U., E. Alparslan (Nurlu), S. Serdaroglu, "The Effects of the Plant Form and Species Used in Urban Ecology:A Case Study on the City of Izmir". In:Urban Ecology, pp 194-196, (Eds:M.A. OZTURK et al), 05-10.06.1991, Ege University Press, ISBN 975-483-153-X, Izmir, TURKEY.
- 1988, Erdem, U., E. Alparslan (Nurlu), G. Hiçyılmaz, "Relation Between Urbanization and Agricultural Area. A Case Study on the City of Izmir". In: Plants and Pollutants in Developed and Developing Countries, pp 367-385, (Ed: M.A. OZTURK), 22-28.08.1988, Ege University Press, ISBN 975-483-153-x, Izmir, TURKEY.

National Conference Proceedings (27 entries)- 2016, Çavdar, B., Malkoç, E., Nurlu, E., "Orman Peyzajı Morfolojik Konumsal Desen Analizi Çalışması: Yamanlar ve Spil Dağı Örneği". 6. Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemi Sempozyumu (UZAL-CBS 2016) Bildiriler Kitabı, Sayfa: 568-576, 5-7 Ekim 2016, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- 2016, Malkoç, E., Nurlu, E., "Orman Peyzajında REDD Eğilim Modellemesi: Bozdağ Örneği". 6. Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemi Sempozyumu (UZAL-CBS 2016) Bildiriler Kitabı, Sayfa: 894-900, 5-7 Ekim 2016, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- 2013, Kaplan, A., Koçan, N., Balık, G., Malkoç, E., Nurlu, E., Türkyılmaz, B., Hepcan, Ş., "Foça Yarımadası’nın Bölge-Kent Yerleşimi İlişkisinde Okunması: Planlama ve Tasarım Stüdyoları Deneyimi". 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 14-17 Kasım 2013, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- 2011, Nurlu, E., Ü. Erdem, H. Doygun, N. Doygun, B, Kesgin. "Kentsel Alan Kullanımları ile Akarsuların Etkileşimleri Üzerine Bir Değerlendirme: İzmir Örneği". Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Düzce.
- 2011, Doygun, H., H. Oğuz, B. Kesgin Atak, E. Nurlu, "Alan Kullanım Değişimlerinin Doğal Karakterli Kıyı Alanları Üzerindeki Etkilerinin Uzaktan Algılama ve CBS Yardımıyla İncelenmesi: Çiğli/İzmir Örneği". 2011 Uluslararası Orman Yılı Kapsamında I.Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 26–28 Ekim 2011. Bildiriler Kitabı, Sayfa: 102-110, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramamaraş.
- 2010, Erdoğan, N., E. Nurlu, Ü. Erdem. "Karaburun Yarımadası Örneğinde Alan Kullanım Değişimlerinin Clue-S Yaklaşımı ile Modellenmesi". I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu. 24-26 Kasım 2010. Bildiriler Kitabı, Sayfa: 265-278, İstanbul.
- 2010, Erdoğan, N., E. Nurlu. "Alan Kullanım Değişim Modellerinin Sürdürülebilir Planlama Aracı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma". Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa:36-37, İzmir.
- 2010, Oğuz, H., B. Kesgin, E. Nurlu, H. Doygun. "Narlıdere-Balçova/İzmir Örneğinde Sleuth Modeli Yardımıyla Kentleşme Senaryolarının Geliştirilmesi". I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu. 24-26 Kasım 2010, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 473-486, İstanbul.
- 2008, E. Nurlu, N. Caner Erdoğan. "Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Örneğinde Flora Turizmi". Gökyüzüne En Yakın Bitkiler Alpin Çiçekler Projesi Flora Turizmi Eğitim Programı Bildiriler Kitabı. Editör: F. KARAHAN, 29 Nisan-09 Mayıs 2007, Sayfa: 91-102, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
- 2008, Nurlu, E., B. Kesgin. "Turizm Çevre İlişkisi: Dünyada Turizm Hareketleri". Gökyüzüne En Yakın Bitkiler Alpin Çiçekler Projesi Flora Turizmi Eğitim Programı Bildiriler Kitabı, Editör: F. KARAHAN, 29 Nisan-09 Mayıs 2007, Sayfa:81-90, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
- 2006, Caner Erdogan, N., S. Yiğiter, E. Nurlu, Ü. Erdem, "Establishing Database As a Spatial Planning Tool Within the EU: A Case Study on the Province of Izmir, Turkiye", 4th GIS Days in Turkiye, September 13-16, 2006, Fatih University, Istanbul, Turkiye.
- 2005, Nurlu, E., S. Yiğiter, N. Caner Erdoğan, Ü. Erdem, "Karşıyaka Örneğinde Kentsel Bitkileme ve Çevre". Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-23.12.2005, Sayfa:218-227, Karşıyaka Belediyesi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak, İzmir.
- 2003, Nurlu, E., A. Güvensen, O. Yılmaz, S. Yiğiter, "Alaçatı Kıyı Bölgesinde Alan Kullanım Planlamasına Yönelik Arazi Örtüsü Sınıflandırması". Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, 16-18.04.2003, Sayfa:103-108, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, E.Ü. Coğrafya Bölümü Sempozyumları 2, ISSN 975-483-599-3, İzmir.
- 2000, Nurlu, E., Ü. Erdem, B. Zafer, A. Silkü, S. Yiğiter, "İzmir İli Karşıyaka Örneğinde Kent Yeşil Kuşak Oluşturma Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma". Sayfa: 489-496, Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 19-21.10.2000, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara.
- 2000, Barth, G.H., Ü. Erdem, E. Nurlu, O. Yılmaz, "Peyzaj Planlama İlkeleri Çerçevesinde Hava Kirliliği ve Kent Gelişimi Üzerine Araştırmalar". Sayfa: 241-253, Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 19-21.10.2000, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara.
- 1999, Erdem, Ü., E. Nurlu, R. Yılmaz, İ.M. Kahraman, "Büyük Menderes Havzası Temelinde Aydın İli Alan Kullanım Kararları Üzerinde Bir İrdeleme". 2000'e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 09-10.09.1999, Sayfa: 49-58 Söke Belediyesi, E.Ü.Z.F. Toprak Bölümü, Büyük Menderes Havzası Çevre Gönüllüleri Derneği, Aydın.
- 1998, Nurlu, E., Ü. Erdem, R. Yılmaz, İ.M. Kahraman, Z. Akarsu, "Söke İlçesinde Alan Kullanım Kararları ve Tarımsal Yapı İlişkileri Üzerinde Bir İrdeleme". Büyük Menderes Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu, 02-04.09.1998, Sayfa: 73-83 T.C. Söke Belediyesi, E.Ü.Z.F. Toprak Bölümü, Büyük Menderes Havzası Çevre Gönüllüleri Derneği, Aydın.
- 1997, Nurlu, E., R. Yılmaz, Z. Akarsu, Ü. Erdem, M. Öztürk, "Antik Çağda Ege Limanları-Dünü ve Bugünü". Türkiye Kıyıları 97-Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Ed.: E. ÖZHAN, 24-27.06.1997, Sayfa: 255-262, ODTÜ Kıyı Alanları Yönetimi (KAY) Türk Milli Komitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
- 1997, Erdem, Ü., E. Nurlu, T. Yıldırım, A. Korkut, R. Yılmaz, "Çanakkale İli Peyzaj Değerlerine Yönelik Bİr İrdeleme". Yerleşim ve Çevre Sorunları: Çanakkale İli Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ed: A. FİLİBELİ, 09-13.09.1996, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü-Çanakkale Belediyesi, İzmir.
- 1997, Erdem, Ü., E. Nurlu, Z. Akarsu, A. Korkut, "Söke İlçesi Bafa Gölü Yöresi Alan Kullanım Kararları Üzerine İrdelemeler". Söke Tarım ve Çevre'97 Semozyumu, 02-03.09.1997, Sayfa: 129-137, T.C. Söke Belediyesi, Aydın.
- 1997, Erdem, Ü., E. Nurlu, Z. Akarsu, R. Yılmaz, "Kuşadası Örneğinde Alan Kullanım Kararları ve Tarımsal Yapı İlişkileri Üzerinde Bir İrdeleme". II. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu, Ed.: A.G. ŞERİFOĞLU, 14-16.11.1997, Sayfa: 111-123, Belediye Yayınları No:8, Kıyı Ege Belediyeler Birliği-T.C. Kuşadası Belediyesi, Aydın.
- 1996, Erdem, Ü., E. Nurlu, A. Tırıl, "Büyük Menderes Deltası ve Peyzaj Değerleri İlişkileri". Büyük Menderes Ovası ve Deltasında Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 05.09.1996, Sayfa:17-23, Söke Belediyesi-Büyük Menderes Havzası Çevre Gönüllüleri Derneği Söke, Aydın.
- 1996, Erdem, Ü., Ş. Filiz, E. Nurlu, R. Yılmaz, A. Tırıl, "Gediz Havzası Termal Kaynaklarının Urganlı Kaplıcaları Örneğinde İrdelenmesi". Gediz Havzası II. Tarım, Erozyon ve Çevre Sempozyumu, 02-04.12.1996, E.Ü. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-GEMA Manisa Ziraat Odası Başkanlığı, Manisa.
- 1995, Erdem, Ü, E. Nurlu, "Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Uygulamalı Sorunlara Genel Bir Bakış". Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Evrensel Entegrasyonu Sempozyumu, 29-30.05.1995, Sayfa:1-7, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
- 1993, Zafer, B., E. Nurlu, "Görsel Kirlenmeye Neden Olan Cansız Elemanların Kuşadası Örneğinde İncelenmesi". Kuşadası Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sempozyumu III, 11-13.11.1993, Kuşadası Belediyesi, Aydın.
- 1992, Hatipoğlu, A., Ü. Erdem, A. Güney, E. Nurlu, T. Birişçi, B. Zafer, B. Gülgün, "Ekonomik Öneme Sahip Bazı Süs Çalı ve Ağaççıklarında Farklı Üretim Zamanlarının Çeliklerin Köklenme Oranlarına Etkilerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar". Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16.10.1992, Cilt: II, Sayfa: 635-639, İzmir.
- 1987, Erdem, Ü., Nurlu (Alparslan), E., "Gürültü Sorunu, Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları İçinde Karayolları ile İlgili Örnekler". Çevre'87 Sempozyumu, Ed.:F.ŞENGÜL, A.MÜEZZİNOĞLU, 26-28.10.1987, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir.

Number of References6 times self referenced.
63 times referenced by other.
Referrer Publications (69 entries)- 2018, Ersoy, E., Kesgin Atak, B., Erdoğan, N., Nurlu, E., "Interpretation of Connectivity Metrics at Different Spatial Resolutions: The Case of Candarli Bay-Izmir, Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, 27 (1): 545-552, ISSN 1018-4619.
- 2018, Zhu, G., Zhenglei, X., Xie, H., Li, T., Gu, X., Xu, X., 'Land-sea Integration of Environmental Regulation of Land Use/Land Cover Change-A Case Study of Bohai Bay, China', Ocean & Coastal Management, 151, 109-117, ISSN 0964-5691.
- 2018, Saleem, A., Corner, R., Awange, J.,'On the Possibility of using CORONA and Landsat Data for Evaluating and Mapping Long-term LULC: Case study of Iraqi Kurdistan', Applied Geography, 90, 145-54, ISSN 0143-6228.
- 2017, Schneider, S., Schlöffel, M., Schwall, C., Brigitta Schütt, L., 'First Stratigraphic Evidence and Absolute Dating of a Bronze Age Settlement in the Bakırçay Valley in Western Turkey', Journal of Archaeological Science: Reports, (12): 316-322, ISSN 2352-409X.
- 2017, Ervita, K., Marfai, M.A., 'Shoreline Change Analysis in Demak, Indonesia', Journal of Environmental Protection, 8 (8): 940-955, ISSN 2152-2197.
- 2017, Hassan, M.F., Mahmood, S., Saman, M.Z.M., Sharif, S., Sapuan, S.Z., 'Application of Product Sustainability Evaluation Tool (ProSET) on Car Seat Design Configurations', International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering, 17 (3): 88-97, ISSN 2077-124X.
- 2017, Li, H.Y., Man, W.D., Li, X.Y., Ren, C.Y., Wang, Z.M., Li, L., Jia, M.M., Mao, D.H., 'Remote Sensing Investigation of Antropogenic Land Cover Expansion in the Low-Elevation Coastal Zone of Liaoning Province, China', Ocean & Coastal Management, 148, 245-259, ISSN 0964-5691.
- 2017, Yildirim, H., Requier-Desjardins, M., Rey-Valette, M., 'Étudier la Perception des Services écosystémiques pour Appréhender le Capital Environnemental d’un Territoire et ses Enjeux de d-Développement, le cas de la Péninsule de Karaburun en Turquie', Développement Durable et Territoires, 8 (3): 1-18, ISSN 1772-9971.
- 2017, El-Zeinya, A.M., Effatb, H.A., 'Environmental Monitoring of Spatiotemporal Change in Land use/Land Cover and its Impact on Land Surface Temperature in El-Fayoum Governorate, Egypt', Remote Sensing Applications: Society and Environment, (8): 266-277, ISSN 2352-9385.
- 2017, Ozturk, B., Fach, B. A., Keskin, Ç., Arkin, S., Topaloğlu, B., Ozturk, A. A.,'Prospects for Marine Protected Areas in the Turkish Black Sea: A Network Perspective'. Chapter 13, pp.247-262, In: Management of Marine Protected Areas: A Network Perspective, First Edition. Edited by P. D. Goriup, John Wiley & Sons Ltd, ISBN 978 1 119 07577 6.
- 2016, Abatecola, G., Belussi, F., Breslin, D., Filatotchev, I., 'Darwinism, Organizational Evolution and Survival: Key Challenges for Future Research'. Journal of Management and Governance, 20 (1):1-17.
- 2016, Alphan, H., Güvensoy, L., 'Detecting Coastal Urbanization and Land Use Chage in Southern Turkey'. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 24 (2): 97-107, ISSN 1648-6897.
- 2016, Esetlili, M.T., Kurucu, Y., Turk, T., Ozen, F., 'Land Degradation due to Coastal Urbanisation'. Journal of Environmental Protection and Ecology, 17 (2): 696-702, ISSN 1311-5065.
- 2016, Sakellari, M., Xirouchakis, S., Baxevani, K., Probonas, M., 'Wildlife Poisoning in Crete and the Intentions of Local Interest Groups to Engage in Anti-poisoning Actions'. Biodiversity, 17 (3): 79-89, ISSN 1488-8386.
- 2016, Popescu, O., Stefan-Gorin, J. ‘The First Cities of the World in a Bird’s Eye View’. Urbanism, Arhitectură. Construcţii, 17 (3): 171-184, ISSN 2069-0509.
- 2016, Unverdi, L., Unverdi, N.K. ‘Effect of Urban Planning Decisions on the Conservation and Sustainability of Agricultural Lands in Urla, Izmir'. Journal of Environmental Protection and Ecology, 17 (2): 754-762, ISSN 1311-5065.
- 2016, Xu, X., Li, X., Chen, M., Li, X., Duan, X., Zhu, G., Feng, Z., Ma, Z.' Land-Ocean-Human Interactions in Intensively Developing Coastal Zone: Demonstration of Case Studies', Ocean & Coastal Management, 133 (13): 28-36, ISSN 0964-5691.
- 2015, Schneider, S., Matthaei, A., Schlöffel, M., Meyer, C., Kronwald, M., Pint, A., Schütt, B., 'A Geoarchaeological Case Study in the Chora of Pergamon, Western Turkey, to Reconstruct the Late Holocene Landscape Development and Settlement History'. Quaternary International, 367: 62-76, ISSN 1040-6182.
- 2015, Kim, J., Park, J., Song, I., Song, J-H., Jun, S.M., Kang, M.S., 'Analysis of Land Use Change Using RCP-Based Dyna-CLUE Model in the Hwangguji River Watershed'. Journal of the Korean Society of Rural Planning, 21 (2): 33-49, ISSN 1225-8857.
- 2015, Erdogan, N., Nurlu, E., Guvensen, A., Erdem, U., 'Land Use/Land Cover Change Detection for Environmental Monitoring in Turkey: A Case Study in Karaburun Peninsula'. Journal of Environmental Protection and Ecology, 16 (1): 252-263.
- 2015, Erdogan, N., Nurlu, E., Erdem, U., 'Modelling Land Use Changes in Karaburun by Using CLUE-s'. ITU Journal of Faculty of Architecture, 8 (2): 91-102, ISSN 1302-8324.
- 2015, Akin, A., Sunar, F., Berberoglu, S., 2015. 'Urban Change Analysis and Future Growth of Istanbul', Environmental Monitoring and Assessment, 187 (8): 506, doi: 10.1007/s10661-015-4721-1, ISSN 0167-6369.
- 2015, Chuai, X., Huang, X., Lu, Q., Zhang, M., Zhao, R., Lu, J., ‘Spatiotemporal Changes of Built-Up Land Expansion and Carbon Emissions Caused by the Chinese Construction Industry’. Environmental Science and Technology, 49 (21): 13021-13030, doi: 10.1021/acs.est.5b01732.
- 2015, Nurlu, E., Doygun, H., Oğuz H., Kesgin Atak, B. 'Simulating the Impacts of Future Policy Scenarios on Urban Land Use in Izmir Metropolitan Area Using the SLEUTH Urban Growth Model'. In:Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Eds. Recep Efe, Carmen Bizzarri, İsa Cürebal, Gulnara N. Nyusupova, Chapter:11, 166-179, St. Kliment Ohridski Press, ISBN 978-954-07-3999-1.
- 2015, Nurlu, E., Kesgin Atak, B., Barut, I. 'Analyzing the Degree of Landscape Fragmentation in Izmir, Turkey from 1984 to 2009'. In: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Eds. Recep Efe, Carmen Bizzarri, İsa Cürebal, Gulnara N. Nyusupova, Chapter:39, 545-555, St. Kliment Ohridski Press, ISBN 978-954-07-3999-1.
- 2015, Daghan, H., Ozturk, M., Soil Pollution in Turkey and Remediation Methods, Chapter 10, 287-312, In: Soil Remediation and Plants: Prospects and Challenges, Book Authors: Hakeem, K.R., Sabir, M., Ozturk, M., Mermut, A.R., Academic Press, Elsevier Inc., ISBN 978-0-12-799937-1.
- 2015, Sengur, S., Atabeyoglu, O., Erdogan, N., Erdem, U., 'Climate Change and Effective Factors and Evaluation of Edremit Coastal Areas'. Journal of Environmental Protection and Ecology, 16 (2): 764-770, ISSN 1311-5065.
- 2015, Rajesh Kumar, V.,'Remote Sensing and GIS Approach: Mapping of Land Use Changes in a Coastal Village Vettangudi, Tamil Nadu'. International Journal of Applied Engineering Research, 10 (3): 2188-2191, ISSN 0973-4562.
- 2015, Rajesh Kumar, V., 'Land Use Changes in a Coastal Village Manikkapungu, Tamil Nadu using Remote Sensing and GIS'. International Journal of Applied Engineering Research, 10 (3): 2192-2195, ISSN 0973-4562.
- 2014, Wang, W., Guo, H., Chuai, X., Dai, C., Lai, L., Zhang, M., 'The Impact of Land Use Change on the Temporospatial Variations of Ecosystems Services Value in China and an Optimized Land Use Solution'. Environmental Science & Policy, 44, 62-72, ISSN 1462-9011, doi:10.1016/j.envsci.2014.07.004.
- 2014, Uzun, M., 'Hersek Deltasındaki Kıyı Alanı Kullanımı Değişiminin Coğrafi Analizi'. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/5: 2033-2052, Spring 2014.
- 2014, Uzun, M., Coastline-Coast Area Changes And Effects in The Delta of Hersek (Yalova). Eastern Geographical Review, 32: 27-48.
- 2014, Sethi, R.R., Sahu, A.S., Srivastava, R.C., Das M., Kumar A., Tripathy, J.K., 'Monitoring Land Cover Changes in Coastal Tract of Odisha using Landsat ETM+ Imagery'. Current World Environment, 9 (2): 430-436, doi: http://dx.doi.org/10.12944/CWE.9.2.26
- 2014, Oguz, H., Bozali, N., 2014. 'Prediction of Land Use/Land Cover Change in the City of Gaziantep until the Year 2040'. Tarim Bilimleri Dergisi 20(1):83-101.
- 2013, Hepcan, S., Hepcan Coskun, C., Kilicaslan, C., Ozkan, M.B., Kocan, N., 'Analyzing Landscape Change and Urban Sprawl in a Mediterranean Coastal Landscape: A Case Study from Izmir, Turkey'. Journal of Coastal of Coastal Research, 29 (2): 301-310, ISSN 0749-0208.
- 2013, Deniz, B., Kilicaslan, C., Kara, B., Polat, Z., Goktug, H.T., 'Environment-Student-Playing Areas Interactions in Aydin, Turkey'. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (2): 886-895, ISSN 1459-0255.
- 2013, Shaffril, H.A.M., Abu Samah, B., D'Silva, J.L., Yassin, S.M., 'The Process of Social Adaptation Towards Climate Change Among Malaysian Fishermen'. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 5 (1): 38-53, ISSN 1756-8692.
- 2013, Alphan, H., 'Bi-Temporal Analysis of Landscape Changes in the Easternmost Mediterranean Deltas Using Binary and Classified Change Information'. Environmental Management, 51 (3): 541-554, ISSN 0364-152X.
- 2013, İkiel, C., Ustaoglu, B., Dutucu, A.A., Kilic, D.E., 'Remote Sensing and GIS-based Integrated Analysis of Land Cover Change in Duzce Plain and Its Surroundings (north western Turkey)'. Environmental Monitoring and Assessment, 185 (2): 1699-1709, ISSN 0167-6369.
- 2013, Schneider, S., Nykampa, M., Matthaeib, A., Bebermeiera, W., Schütta, B., 'Alluvial Geoarchaeology of a Small Drainage Basin in Western Anatolia: Late Holocene Landscape Development and the Question of the Mouth of the Paleo-Bakırçay'. Quaternary International, 312: 84-95, ISSN 1040-6182.
- 2013, Kara, B., Esbah, H., Deniz, B. 'Monitoring and Analyzing Land Use/Land Cover Changes in a Developing Coastal Town: A Case Study of Kusadasi, Turkey'. Journal of Coastal Research, 29 (6): 1361-1372, doi:10.2112/JCOASTRES-D-11-00140.1.
- 2013, Al-doski, j., Mansor, S.B., Shafri, H.Z.M., 'War Impacts Studies Using Remote Sensing'. IOSR Journal of Applied Geology and Geophysics, 1 (2): 11-15, ISSN 2321–0982.
- 2013, Cakar, H., Turkyilmaz, B., 'Land Use Changes of the Balcova-Guzelbahce Shore Line Investigated using Geographical Information System (GIS) and Remote Sensing Technique'. Scientific Research and Essays, 8 (6): 238-248, doi: 10.5897/SRE2012.0750, ISSN 1992-2248.
- 2012, Alphan, H., 'Classifying Land Cover Conversions in Coastal Wetlands in the Mediterranean: Pairwise Comparisons of Landsat Images'. Land Degradation & Development, 23 (3): 278-292, WILEY-BLACKWELL, ISSN 1085-3278.
- 2012, Buono, F., Pediaditi, K., Carsjens, G.S., 'Local Community Participation in Italian Parks Management: Theory versus Practice'. Journal of Environmental Policy & Planning, 14 (2): 189-208, Routledge, Taylor&Francis, ISSN 1523-908X.
- 2012, Guillet, A., Malatesta, L., Falcetta, M., Attorre, F., 'Systemic Spatial Decision Support Systems: An Integrated, Computer-aided Tool for Biodiversity Conservation'. Plant Biosystems, 146 (4): 814-826, Taylor&Francis, ISSN 1126-3504.
- 2012, Zhu, G., Xu, X., Ma, Z., Xu, L., Porter, J.H.,'Spatial Dynamics and Zoning of Coastal Land-Use Change along Bohai Bay, China, during 1979-2008'. Journal of Coastal Research, 28 (5): 1186-1196, COASTAL EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION, ISSN 0749-0208.
- 2012, Odindi, J., Mhangara, P., Kakembo, V., 'Remote Sensing Land-cover Change in Port Elizabeth During South Africa's Democratic Transition'. South African Journal of Science, 108 (5-6): 60-66, ACAD SCIENCE SOUTH AFRICA, ISSN 0038-2353.
- 2012, Stein, B.R., Zheng, B.J.J., Kikkinidis, I., Kayastha, N., Seigler, T., Gokkaya, K., Gopalakrishnan, R., Hwang, W.H., 'An Efficient Remote Sensing Solution to Update the NCWI'. Photohrammetric Engineering and Remote Sensing, 78 (6): 537-547, ISSN 0099-1112.
- 2012, Apostolopoulou, E., Drakou, E.G., Pediaditi, K., 'Participation in the Management of Greek Natura 2000 Sites: Evidence from a Cross-level Analysis'. Journal of Environmental Management, 113: 308-318, doi:10.1016/j.jenvman.2012.09.006.
- 2012, Stein, B.R., Zheng, B., Kokkinidis, I., Kayastha, N., Seigler, T., Gokkaya, K., Gopalakrishnan, R., Hwang, W.H., 'An Efficient Remote Sensing Solution to Update the NCWI'. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 78 (6): 537-547.
- 2012, Fan, P., Yue, W., Messina, J., Huang, H., Li, X., Verburg, P., Qi, J., 'Urban Expansion in Asia: Evaluation, Spatial Determinants, and Future Scenarios'. Asian Development Bank Project “Urbanization in Asia", Technical Report”, 35p.
- 2012, Doygun, H., Oguz, H., Kesgin Atak, B., Nurlu, E., 'Alan Kullanım Değişimlerinin Doğal Karakterli Kıyı Alanları Üzerindeki Etkilerinin Uzaktan Algılama ve CBS Yardımıyla İncelenmesi: Çiğli/İzmir Örneği'. KSU Journal Engineering Science, Special Issue, 2012.
- 2012, Sen, N., Nandi, M., 'A Goal Programming Approach to Rubber-tea Intercropping Management in Tripura', Asian Journal of Management Research, 3 (1): 178-183, ISSN 2229-3795.
- 2012, Sen, N., Nandi, M., 'Goal Programming, its Application in Management Sectors– Special Attention into Plantation Management: A Review', International Journal of Scientific and Research Publications, 2 (9): 1-6, ISSN 2250-3153.
- 2012, Sen, N., Nandi, M. 'An Optimal Model using Goal Programming for Rubber Wood Door Manufacturing Factory in Tripura'. Mathematical Theory and Modeling, 2 (8): 31-36, ISSN 2224-5804.
- 2011, Hepcan, Ç.C., Turan, İ.A., Özkan, M.B., 'Monitoring Land Use Change in the Çeşme Coastal Zone, Turkey Using Aerial Photographs and Satellite Imaging'. Land Degradation & Development, 22 (3): 326-333, ISSN 1099-145X.
- 2011, Oguz, H., Zengin, M., 'Analyzing Land Use/Land Cover Change Using Remote Sensing Data and Landscape Structure Metrics: A Case Study of Erzurum'. Fresenius Environmental Bulletin, 20(12A): 3258-3269, ISSN 1018-4619.
- 2011, Gaoru, Z., Xuegong, X., Zongwen, M., Lifen, X., 'From land to sea: Land change analysis in the coastal zone of Bohai Bay based on RS and GIS'. 2011 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC), 6243-6247, ISBN 978-1-4577-0535-9, doi: 10.1109/AIMSEC.2011.6009647.
- 2011, Jun, X., Jinmei, L., Guoyu, W., Jizhong, L., 'The Classification of Land Cover Derived from High Resolution Remote Sensing Imagery'. 2011 International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA), 742-744, ISBN 978-1-61284-289-9, doi: 10.1109/ICICTA.2011.472.
- 2011, Dai, Y., Zhang, X., Yan, C., Al H., Zhu, C., 'Monitoring Coastal Zones Land Use and Land Cover Changes Using Remote Sensing: A Case Study of Jiangsu, China', 19th International Conference on Geoinformatics, 1-4, ISSN 2161-024X, doi: 10.1109/GeoInformatics.2011.5981104.
- 2011, Ozturk, M., Uysal, I., Karabacak, E., Celik, S., 'Plant Species Microendemism, Rarity and Conservation of Pseudo-alpine Zone of Kazdagi (Mt. Ida) National Park-Turkey'. Procedia Social and Behavioral Sciences, 19: 778–786, doi:10.1016/j.sbspro.2011.05.196.
- 2011, Karama, F., Doulis, A., Ozturk, M., Sakcali, S., 'Eco-physiological Behaviour of two Woody Oak Species to Combat Desertification in the East Mediterranean-A Case Study from Lebanon', Procedia Social and Behavioral Sciences, 19: 787–796, doi:10.1016/j.sbspro.2011.05.197.
- 2011, Sezer, A., 'Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi'. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/1, 1-19.
- 2010, Ştefanescu, L.N., Ozunu, A., Vlad, Ş-N., 'Mining-induced Land Use and Landscape Changes in Roşia Montana Metallogenetic Filed During the last 90 Years'. Advances in Environmental Sciences-International Journal of the Bioflux Society, 2 (1): 1-10.
- 2010, Xu, C., Liu, M., Yang, X., Sheng, S., Zhang, M., Huang, Z., 'Detecting the Spatial Differentiation in Settlement Change Rates During Rapid Urbanization in the Nanjing Metropolitan Area'. Environmental Monitoring and Assessment, 171 (1-4): 457-470, ISSN 0167-6369.
- 2009, Doygun, H., 'Effects of Urban Sprawl on Agricultural Land: A Case Study of Kahramanmaraş, Turkey'. Environmental Monitoring and Assessment, 158 (1-4): 471-478, ISSN 0167-6369.
- 2008, Peng, J., Wu, J., Yin, H., Li, Z., Chang, Q., Mu, T., 'Rural Land Use Change During 1986-2002 in Lijiang, China, Based on Remote Sensing and GIS Data'. Sensors, 8 (2): 8201-8223, ISSN 1424-8220.
- 2003, Celik A., Baslar, S., Guvensen, A., Ozturk, M. 'Role of National Parks in Turkey-A Case Study from Dilek Peninsula-Great Menderes Delta National Park'. Pakistan Journal of Botany, 35 (5): 641-657, ISSN 0556-3321.
Books (10 entries)- 2015, Nurlu, E., Doygun, H., Oğuz, H., Kesgin Atak, B. Simulating the Impacts of Future Policy Scenarios on Urban Land Use in Izmir Metropolitan Area Using the SLEUTH Urban Growth Model, ENVIRONMENT and ECOLOGY at the Beginning of 21st Century. Chapter:11, pp.166-179, Efe, R., Bizzarri, C., Cürebal, I., Nyusupova, G.N. (Eds.), St. Kliment Ohridski Press, ISBN 978-954-07-3999-1.
- 2015, Nurlu, E., Kesgin Atak, B., Barut, I., Analyzing the Degree of Landscape Fragmentation in Izmir, Turkey from 1984 to 2009, ENVIRONMENT and ECOLOGY at the Beginning of 21st Century. Chapter:39, pp.545-555, Efe, R., Bizzarri, C., Cürebal, I., Nyusupova, G.N. (Eds.), St. Kliment Ohridski Press, ISBN 978-954-07-3999-1.
- 2014, Köhler, J., Ristimaki, M., Viguie, V., Felieu, E., Zachary, D., Dombay, G., Mihailovic, D., Zaleckis, K., Leindecker, G., Coelho, D., Halounova, L., Holubee, V., Nurlu, E., Leopold, U, Olazabal, E., Dawson, R., A Review and Analysis of Quantative Integrated Environmental Assessment Methods for Urban Area, UNDERSTANDING CITIES: Advances in Intagrated Assessment of Urban Suitibaility. pp.13-40. Dawson, R., Wyckmans, A., Heidrich, O., Köhler, J., Dobson, S., Feliu, E. (Eds.) Final Report of COST Action TU0902, Centre for Earth Systems Engineering Research, Newcastle, UK, ISBN 978-0-9928437-0-0.
- 2014, Szulczewska, B., Giedych, R., Dobson, S., Doygun, H., Halounova, Nurlu, E., Pirowski, A., Planning Measures for Ecosystem-based Adaptation Capacity of Cities: A Comparative Study. UNDERSTANDING CITIES: Advances in Intagrated Assessment of Urban Suitability. pp.110-130, Dawson, R., Wyckmans, A., Heidrich, O., Köhler, J., Dobson, S., Feliu, E. (Eds.) Final Report of COST Action TU0902, Centre for Earth Systems Engineering Research, Newcastle, UK, ISBN 978-0-9928437-0-0.
- 2014, Erdogan, N., Kesgin Atak, B., Nurlu, E., Modeling of Land Use Dynamics: Case Studies on Urban Growth in Turkey, URBAN and URBANIZATION.pp.11-25. Efe, R., Onay, T.T., Sharuho, I., Atasoy, E. (Eds.), 792 p. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria, ISBN: 978-954-07-3772-0.
- 2008, Nurlu E., Erdem U., Ozturk M., Guvensen A., Turk T., Landscape, Demographic Developments, Biodiversity and Sustainable Land Use Strategy: A Case Study on Karaburun Peninsula, Izmir, Turkey, USE OF LANDSCAPE SCIENCES FOR THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL SECURITY. pp.357-368. Petrosillo, I., Müller, F., Jones, K.B., Zurlini, G., Krauze, K., Victorov, S., Li, B.-L., Kepner, W.G. (Eds.), 497 p. Springer, The Netherlands, ISBN: 978-1-4020-6588-0.
- 2004, Atış E., Nurlu E., Miran B., Kenanoğlu Z., TARIMSAL ARAZİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINI ETKİLEYEN EKONOMİK VE EKOLOJİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA-MENEMEN ÖRNEĞİ, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ISBN 975-94133-1-0, 94 sayfa.
- 2000, Nurlu E., Karasal Kaynaklar: Ormanlar, Meralar, Parklar ve Yabanıl Alanlar, 15. Bölüm (Editör: Prof.Dr. Ü. ERDEM) ÇEVRE BİLİMİ-Sürdürülebilir Dünya, E.Ü. Çevre Sorunları Uyg. ve Arş. Merkezi Yayın No:1, Ege Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-483-465-2, 498 sayfa.
- 1996, Nurlu E., PEYZAJ PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE İZMİR İLİNDE BİR ÖRNEK ALANDA UYGULAMA ÇALIŞMASI, Rota Ltd. Şti, ISBN 975-94884-0X, 53 sayfa.
- 1994, Nurlu E. ve Erdem Ü., PEYZAJ SANATI TARİHİ, Ege Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-483-275-7, 114 sayfa.

Finished Research Projects (20 entries)- 2016, E.Ü BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 2015 ZRF 044, Orman Peyzajı Parçalanması Mekansal Desen Analizi: İzmir İli Örneği. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Engin NURLU, Yüksek Lisans Projesi: Betül ÇAVDAR, Bornova, İZMİR.,
- 2013, TUBITAK COST Projesi No: 109Y210, Entegre Değerlendirme Yöntemleri Kullanılarak İzmir Kenti İçin Sürdürülebilir Alan Kullanım Önerileri Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Engin NURLU, Araştırıcılar: Ümit ERDEM, Hakan DOYGUN, Hakan OĞUZ.
- 2013, E.Ü BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 2010 ZRF 014, Didim Yarımadası Örneğinde SLEUTH Modeli Kullanılarak Alan Kullanım Senaryolarının Geliştirilmesi. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Engin NURLU, Doktora Projesi: Birsen KESGİN ATAK, Bornova,İZMİR.
- 2011, E.Ü BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 2009 ZRF 016, İzmir İli Örneğinde Peyzaj Değişim Senaryolarına Yönelik Modelleme Yaklaşımı: CLUE-s. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Engin NURLU, Doktora Projesi: Nurdan CANER ERDOĞAN, Bornova,İZMİR.
- 2011, TAGEM-BB-TOPRAKSU-2011/116, UA ve CBS Teknikleri Yardımıyla İzmir ili Torbalı ve Kemalpaşa İlçeleri Örnek Alanında Arazi Bozulmasının Zamansal ve Konumsal Değişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi. Proje Yürütücüsü: K. ŞAHİN TAYSUN, N. ÖZDEN, G. YILMAZ, C.O. ACAR, E. NURLU, A. TAYSUNT.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Menemen, İZMİR.
- 2009, E.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 2005-ÇSUM-002, CORINE Standartlarına Göre Karaburun Yarımadası Örneğinde Alan Kullanım/Arazi Örtüsü Değişiminin Saptanması Üzerine Araştırma. Proje Yürütücüsü: E. NURLU, Ü. ERDEM, A. GÜVENSEN, N. ERDOĞAN, Bornova, İZMİR.
- 2008, PROGRAMME INTERREG III B - ARCHIMED - A.1222, Establisihing Common Models of Integrated Sustainable Monitoring, Planning and Management of High Environemental Value Areas to Control Natural Resources Degradation. LEAD PARTNER: Apulia Region (ITALY), PROJECT PARTNERS: CIHEAM-IAMB, University of Bari, University of Lecce (ITALY), Minisitry for Rural Affairs and the Environment MRAE, Institute of Agriculture, University of Malta (MALTA), Agricultural Research Institute (CY), CIHEAM-MAICH, Prefectural Administration of Chania (GREECE), Ege University, Faculty of Agriculture, Ministry of Environmetal and Forestry (TURKEY), Desert Research Centre (EGYPT), Ministry of Agriculture, Al Quds University.
- 2007, E.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 2005-ZRF-015, İzmir Kentinde Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi. Proje Yürütücüsü: E. NURLU, S. SARIÇAM YİĞİTER, B. KARA, Bornova, İZMİR.
- 2007, E.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 2005-ZRF-067, Kıyı Alan Kullanımlarındaki Değişimlerin Uzaktan Algılama Teknikleri ile İzlenmesi (Monitoring) Üzerine Bir Araştırma. Proje Yürütücüsü: B. KESGİN, Proje Danışmanı: E. NURLU, Bornova, İZMİR.
- 2006, NATO/Committee on the Challenges of Modern Society, International Pilot Study on the Use of Landscape Sciences for Environmental Assessment. PROJECT COORDINATORS: W. KEPNER, F. MÜLLER, PARTICIPATING COUNTRIES: Australia, Austria, Bulgaria, Finland, Georgia, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States. 2001 - 2006.
- 2005, TUBİTAK PROJESİ, YDABÇAG-475, Küçük Menderes Yan Havzası ile Tahtalı Baraj Çevresinin Alan Kullanımı ve Çevresel Kaynak İlişkileri. Proje Yürütücüsü: Ü. ERDEM, Ü. ALTINBAŞ, E. NURLU, Y. KURUCU.
- 2002, E.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 1997-ZRF-014, Tarımsal Arazinin Sürdürülebilir Kullanımını Etkileyen Ekonomik ve Ekolojik Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Menemen Örneği. Proje Yürütücüsü: E. ATIŞ, E. NURLU, B. MİRAN, Z. KENANOĞLU, Bornova, İZMİR.
- 2002, E.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 2000-ÇSUM-002, Karaburun Yarımadası Kapsamında Karaburun Eğlenhoca Köyü Ovacık Mevkiinde Çevresel Doku Değişimi Üzerine Araştırmalar. Proje Yürütücüsü:O.YILMAZ, Proje Danışmanı:E.NURLU, Bornova, İZMİR.
- 2001, FAO Project No:TUR/97/008/A/01/12, Improvement of Urban Habitat:Urban Forestry/Greening Master Plan for Karsiyaka Municipality, Izmir. Master Plan and Strategy. U. ERDEM, E. NURLU (eds.). Ege University Centre for Environmental Studies, Izmir.
- 1999, Araştırma Projesi, Air Quality and Urban Development in Izmir/Turkey. H.G. BARTH, Hannover University-G. BAUMBACH, Stuttgart University-U. ERDEM, Ege University-A. MUEZZINOGLU, Dokuz Eylul University-B. VOGEL, FZ Karlsruhe HI. Auflage-Sinzheim: Pro Universitate Verl., Wissenscahftliche Schriften: Raumplanung, ISBN 3-932490-67-3, ALMANYA.
- 1998, E.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 94-ZRF-020, Kent Meydanlarının Rekreasyonel İşlevleri Açısından İncelenmesi ve Konak Meydanı Örneğinde İrdelenmesi. Proje Yürütücüsü: Y. ERSAĞDIÇ, Proje Danışmanı: E. NURLU, Bornova, İZMİR.
- 1996, E.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 92-ZRF-042, Peyzaj Planlama Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanım Olanaklarının Araştırılması ve İzmir İlinde Bir Örnek Alanda Uygulama Çalışması. Proje Yürütücüsü: E. NURLU, Bornova, İZMİR.
- 1992, E.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 87-ZRF-137, Ekonomik Öneme Sahip Bazı Süs Çalı ve Ağaççıklarında Farklı Üretim Zamanlarının Çeliklerin Köklenme Oranlarına Etkilerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. Proje Yürütücüsü: A. HATİPOĞLU, Ü. ERDEM, A. GÜNEY, E. ALPARSLAN (NURLU), T. BİRİŞÇİ, B. ZAFER, B. GÜLGÜN, Bornova, İZMİR.
- 1992, E.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, No: 87-ZRF-157, Bölgemiz İklim Koşullarında Tohum veya Çelikle Üretilerek Yetiştirilmeleri Oldukça Güç Olan Ekonomik Öneme Haiz Bazı Süs Bitkileri Materyalinin Çevre Koşullarını Belirli Ölçülerde Düzenleyerek En Uygun Üretim Zamanının Saptanmasına Yönelik Araştırmalar. Proje Yürütücüsü: Ü. ERDEM, A. HATİPOĞLU, E. ALPARSLAN (NURLU), T. BİRİŞÇİ, B. ZAFER, Ş. BOZTOK, B. GÜLGÜN, Bornova, İZMİR.
- 1989, CIHEAM-IAMZ, Quinto de Ebro-Alternativas Para un Secano Arido. Internacional de Altos Estudios Agronomicos Mediterraneos-CIHEAM, P. ALDAI, E. ALPARSLAN (NURLU), S. BOUDICHE, M.A. LACASTA SINTES, T. EL ISSATI, V.M. VALENZUELA, G.M.P. ZUECO, Zaragoza, İSPANYA.
Memberships of Professional Associations (6 entries)- Akdeniz Tarım Enstitüsü Mezunları Derneği (ATEM)
- Avrupa Altyapı Ekolojik Ağı (IENE)
- Kent Ekolojisi Topluluğu (SURE)
- TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
- Türk Ekoloji Topluluğu
- Uluslararası Peyzaj Ekologları Birliği (IALE)
Granted Scholarships (9 entries)- 2006, NATO/CCMS Çalışma Grubu Toplantısı-RUSYA
- 2005, NATO/CCMS Çalışma Grubu Toplantısı-BULGARİSTAN
- 2004, NATO/CCMS Çalışma Grubu Toplantısı-İTALYA
- 1998, TUBİTAK-Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı-İTALYA
- 1997, CIHEAM-MAICH, YUNANİSTAN
- 1990, CIHEAM-IAMZ, İSPANYA
- 1988, INLINGUA İspanyolca Dil Kursu, İSPANYA
- 1988, CIHEAM-IAMZ, Lisansüstü Eğitim, İSPANYA
- 1981, Hannover Üniversitesi-Landkreis Hannover Staj Bursu, ALMANYA
Granted Prizes (4 entries)- 2016, British Council Newton-Katip Çelebi Fonu Araştırmacı Bağlantıları Çalıştay Düzenleme Desteği, Birleşik Krallık
- 2009, TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 2000, The Thomas Kuhn Honor Pin in Silver-(IUAPPA & The International Academy of Science)
- 1996, TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (iki kez)
Student's Completed Thesis (24 entries)- Yüksek Lisans, 2018, Kübra KURTŞAN. Tarımsal Peyzaj Değişimi Analizi: İzmir ili Bornova ilçesi Örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2017, Miraç YILDIRIM. Küresel İklim Değişikliğinde Birleşmiş Milletlerin Rolü ve Kyoto Dönemlerinin Türkiye'deki Gelişim Süreci ve Uygulamaları. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı.
- Doktora, 2017, Şeyma ŞENGÜR. Korunan Alanlarda Tarihi Peyzaj Karakter Analizi: Kazdağı Milli Parkı Örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Doktora, 2017, Eylül MALKOÇ. İklim Değişikliği ile Mücadele Kapsamında Orman Alanlarındaki Değişimin Modellenmesi: Bozdağlar Örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2016, Betül ÇAVDAR. Orman Alanlarının Peyzaj Mekansal ve Yapısal Analizi: İzmir İli Nif Dağı Örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2015, YASEMİN KOÇ. Muğla İli'nde Korunan Alanların Koruma Statüleri Kapsamında İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Doktora, 2013, KESGİN ATAK, B., Didim Yarımadası Örneğinde SLEUTH Modeli Kullanılarak Alan Kullanım Senaryolarının Geliştirilmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2011, ŞEN, L., İzmir İli Çeşme İlçesi Örneğinde Rüzgar Türbinlerinin Çevresel Etkilerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı.
- Doktora, 2011, ERDOĞAN, N., İzmir İli Örneğinde Peyzaj Değişim Senaryolarına Yönelik Modelleme Yaklaşımı: CLUE-s. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2011, BARUT, I., İzmir İli Örneğinde Ulaşım Altyapısının Peyzaj Parçalanmasına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2010, ŞAHİN, F., Altındağ İlçesi Örneğinde Kentsel Sosyal Yapı ve Açık-Yeşil Alan İlişkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2010, TANER, T. M., Peyzaj Düzenlemesinde Suyun Etkin Kullanımı: Kurakçıl Peyzaj. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2008, BUDAK, B., İlköğretim Kurumlarında Çevre Eğitiminin Yeri ve Uygulama Çalışmaları. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2008, ERSOY, E., Uydu Görüntüsü Kullanımıyla Aliağa (İzmir) Kıyı Bölgesi'nde Ekolojik Açıdan Önemli Biyotopların Haritalanması. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Doktora, 2008, AĞIRBAŞ, E.D., Avrupa Birliği ve Türkiye'de Alan Kullanım Kararlarında Yerel Yönetimlerin Rolü: 'Gaziemir Örneği'. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2007, KESGİN, B., Kıyı Alan Kullanımlarındaki Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ile İzlenmesi (Monitoring) Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2006, EKİNCİ, G. B., Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına Uyum Çerçevesinde Türkiye'dekı Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesine Yonelik Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2004, SARIKAYA, A.N., Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Park'nın Ekoturizm Yaklaşımı Çerçevesinde İrdelenmesi. E.Ü. Fen Bilimleri Anabilim Dalı Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2002, YILMAZ, O., Karaburun Yarımadası Kapsamında Karaburun Eğlenhoca Köyü Ovacık Mevkii Örneğinde Çevresel Doku Değişimi Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2001, AKBAY, Z., İzmir İli Bornova İlçesi Örneğinde Peyzaj Planlama İlkeleri Çerçevesinde Okul Bahçesi Açık Yeşil Alanlarının İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2000, AKARSU SÜRÜCÜ, Z., Bafa Gölü ve Çevresinin Koruma-Kullanım Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2000, ERBATMAZ, E.D., İzmir İli Gaziemir İlçesi Mevcut Alan Kullanım Kararları ve Açık Yeşil Alanların Saptanması Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1999, KUNDAK, B., İzmir İli Çiğli İlçesi Örneğinde Alan Kullanım Kararlarının İrdelenmesi Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1998, ERSAĞDIÇ, Y., Kent Meydanlarının Rekreasyonel İşlevleri Açısından İncelenmesi ve Bu İşlevlerin Konak Meydanı Örneğinde İrdelenmesi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlğı Anabilim Dalı.