Akademik BilgilerSEMİH AYDOĞDU
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: semih.aydogdu@ege.edu.tr
- Telefon: 34 277 34
Academic Degree Information- Yardımcı Doçentlik: EGE ÜNİVERSİTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ, Türkiye, 1996
- Doçentlik: EGE ÜNİVERSİTESİ,ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ, Türkiye, 1997

Research Interests- Ortopedi ve Travmataloji (1012801)
Indexed Journal Publications (4 entries)- Emin TAŞKIRAN, Gürbüz ÇELEBi, Tulga KALAYCI, Murat PEHLİVAN, Semih AYDOĞDU, Hakkı SUR: Effect of tibial tubercle elevation on patellofemoral compressive force in patellofemoral arthrosis. Knee Surg Sports Traumatol. Arthroscopy. 5(l)-.31-35, 1997.
- Kaan KAVAKLI, Güngör NiŞLi, Yeşim AYDINOK, Senay ÖZTOP, Nazan ÇETiNGÜL, Semih AYDOĞDU, Osman YALMAN: Prophylactic Therapy for Hemophilia in a Developing Country, Turkey Pediatric Hematology and Oncology, 14 (2)- 151 - 159, 1997.
- 28. S.AYDOĞDU, H.SUR: Résultats d' ostéotomies tibiales hautes valgisantes de plus de 20 degrées. Revue de Chirurgie Orthopédique, 83-.439-46, 1997
- Semih AYDOĞDU, Hüseyin YERCAN, Canan SAYLAM, Hakkı SUR: Peroneal nerve dysfunction after high tibial osteotomy. An anatomical cadaver study Acta Orthop Belg. 62(3):156-160, 1996.

Publications in Non-Indexed Journals (57 entries)-  E.ÇULLU, S.AYDOĞDU. N.ARAÇ, N.VAROLGÜNEŞ, H.SUR: Yüksek tibial osteotomide peroneal sinir lezyonları (Postoperatif elektrofizyolojik çalışma). Acta Orthop Traumatol Turcica, 33: 58 - 61, 1999
-  S.AYDOĞDU: YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ: ENDİKASYON ve UYGULAMALARI: XVI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre kitabı s:27-31 1999.
-  Emre ÇULLU, Semih AYDOĞDU, Hakkı SUR: YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİNİN PATELLAR TENDON UZUNLUĞUNA ETKİSİ XVI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre kitabı s: 891-3, 1999.
-  Emre ÇULLU, Semih AYDOĞDU, Berna ZİLELİ, Hakkı SUR: TOTAL DİZ ARTROPLASTISİ’NDE MEDİAL PARAPATELLAR ARTROTOMİ’NİN QUADRİSEPS KASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ “Elektrofizyolojik çalışma” XVI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre kitabı s: 900-2, 1999.
-  İ.ÖZKAN, S.AYDOĞDU, Ö.ŞAVK, B.ALPASLAN: Ön çapraz bağ yırtıklı olgularda Manyetik Rezonans Görüntülemede Sekonder Bulguların Değerlendirilmesi: XVI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre kitabı s: 855-7, 1999.
-  Y.ŞAHIN, Y.KIRAZLI, S.AYDOĞDU, H. SUR, D.SABAH :TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ SONRASI HETEROTOPİK OSSİFİKASTON GELİŞİMİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 4(1):61-70, 1998
- S.AYDOĞDU, C.SAYLAM, G.KAYALIOĞLU, G.ALIN, H. SUR: DİZ PATOLOJİLERİNDE SİNOVYA VE SİNOVYAL SIVIDAKİ MAST HÜCRELERİNİN KANTİTATİF DEĞERLENDİRİLMESİ Artroplasti-Artroskopik Cerrahi Dergisi, Vol.9, No:1:9-13, 1998
-  S.AYDOĞDU, H.ATILLA KOCABAŞ, G.BAŞDEMIR, H. SUR: MEDİAL ARTROTOMİ VE LATERAL RETİNAKÜLER GEVŞEMENİN PATELLA VASKÜLARİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ (Tavşanlarda deneysel çalışma) Acta Orthop Traumatol Turcica, 32: 232 - 235, 1998
- S.AYDOĞDU, M.YALÇIN, A.ON, M.KAYALAR, S.HEPGÜLER, H.SUR :Gonartroz Tedavisinde Yüksek Tibial Osteotomi mi?.Total Diz Artroplastisi mi? (Subjektif-Objetif ve EMG Değerlendirmesi) Acta Orthop Traumatol Turcica, 32: 398-403, 1998.
- S.AYDOĞDU, Ş.ALPAYDIN, C.ÖZTÜRK, H.SUR Yüksek tibial osteotominin kemik yoğunluğuna etkisi. Acta Orthop Traumatol Turcica, 32: 395-7, 1998
-  S.AYDOĞDU, E.ÇULLU, N.ARAÇ, N.VAROLGÜNEŞ, H.SUR Yüksek Tibial Osteotomi Sonrası Periferik Nörolojik Bozukluklar, 4.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 1998, İzmir.
-  S.AYDOĞDU, M.YALÇIN, A.ON, M.KAYALAR, S.HEPGÜLER, H.SUR :Gonartroz Tedavisinde Yüksek Tibial Osteotomi mi?.Total Diz Artroplastisi mi? 4.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 1998, İzmir.
-  E. TAŞKIRAN, G.ÇELEBi, T.KALAYCI, M.PEHLİVAN, S.AYDOĞDU, H.SUR: Effect of tibial tubercle elevation on patellofemoral compressive force in patellofemoral arthrosis. Knee Surg Sports Traumatol. Arthroscopy. 5(l)-.31-35, 1997.
-  S.AYDOĞDU, H.GÜMÜŞDAĞ, H. SUR: Femur başı aseptik nekrozunun tedavisinde “foraj" ın rolü. Acta Orthop Traumatol Turcica 31:90-93, 1997
-  K.KAVAKLI, G. NiŞLi, Y.AYDINOK, S.ÖZTOP, N.ÇETiNGÜL, S.AYDOĞDU, O.YALMAN: Prophylactic Therapy for Hemophilia in a Developing Country, Turkey. Pediatric Hematology and Oncology, 14 (2)- 151 - 159, 1997.
- S.AYDOĞDU, H.SUR: Résultats d' ostéotomies tibiales hautes valgisantes de plus de 20 degrées. Revue de Chirurgie Orthopédique, 83-.439-46, 1997
-  S. AYDOĞDU, A.K. BACAKOĞLU, H. SUR: Halluks valgus tedavisinde Keller yönteminin "fizyolojik" bir modifikasyonu. 15. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongre kitabı. Bölüm X, Kısım 13 s:672-4, 1997
- S. AYDOĞDU, T. DURAN, N. ÖZKAYIN, H. SUR: Romatoid Artrit'te sementsiz total diz artroplastisi uygulaması. 15. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongre kitabı. Bölüm XI, Kısım 19 s:752-3, 1997
-  S. AYDOĞDU: High Tibial Osteotomy in highly deformed knee. "2nd Hellenic - Turkish Intra University Orthopaedic Meeting" (May 15 - 18, 1997, loanina, Greece
-  S. AYDOĞDU, T. DURAN, H.SUR: Artroskopik Cerrahi Sinovektomi. Gaziantep Üniversitesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Günieri'nde tebliğ, 17-19 Mayıs 1997, Gaziantep.
-  S. AYDOĞDU, A.K. BACAKOĞLU, H. SUR: Halluks valgus tedavisinde Keller yönteminin "fizyolojik" bir modifikasyonu. 15. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresinde (13 - 17 Eylül 1997 Istanbul ) tebliğ
-  S. AYDOĞDU, T. DURAN, N. ÖZKAYIN, H. SUR: Romatoid Artrit'te sementsiz total diz artroplastisi uygulaması. 15. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresinde (13 - 17 Eylül 1997 istanbul ) tebliğ.
-  S.AYDOĞDU, G.ALIN, F. ÖZTOP, H.SUR: Erişkinlerde Osgood-Schlatter hastalığı sekelinin cerrahi tedavisi. 6. Milli Spor Hekimliği Kongresi, 19-21 Eylül 1997 İzmir.
- S.AYDOĞDU, H.YERCAN, R.AKDAL, H.SUR: Metal sırtlı patellar komponent gerçekten sorun mudur? XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. s- 981-984, 1996.
- 1996, S.AYDOĞDU, G.PILTAN, A BACAKOĞLU, H.SUR: İleri deforme dizlerde yüksek tibial osteotomi. 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kitabı, s: 999-1003.
-  C. GÖKTAN, R. ARKUN, A.MEMİŞ, S.AYDOĞDU: Diskoid Menisküsde MRG. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 4 (l)- 24 - 28, Mart 1996.
-  S.AYDOĞDU, F.OKSEL: Artroskopi nedir? Ne değildir? Romatoloji Gündemi 1 (4): 118 - 122, 1996.
-  S. AYDOĞDU, H.A. KOCABAŞ, G.BAŞDEMiR, H.SUR: Medial artrotomi ve lateral retinakuler gevşetmenin patella vaskülaritesine etkileri. 3. Türk Spor Travmatolojisi, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi'nde tebliğ. (25-27 Eylüi 1996, Ankara)
-  S. AYDOĞDU, C.SAYLAM, G.KAYALIOĞLU, G.ALIN, H.SUR: Diz patolojilerinde sinovya ve sinovyal sıvıdaki mast hücrelerinin değeriendirilmesi. 3. Türk Spor Travmatolojisi, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi'nde tebliğ. (25-27 Eylül 1996,
- S.AYDOĞDU, H.GÜMÜŞDAĞ, H.SUR: Koksartroz ön tanısı ile opere edilen bir kalça tüberkülozu olgusunda total kalça protezi uygulaması. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi . Cilt34 (1-2), 159-161, 1995
-  S.AYDOĞDU, H.SUR, A.DiRLiK: Total diz artroplastisi sonrası patella vaskülaritesi. Artroskopi - Artroplasti dergisi. Vol.6 10-.10 - 13, 1995.
-  S.AYDOĞDU, H.ÖZSOY, H.SUR: "Sıçrayıcı dizi" nin cerrahi tedavisi. Spor Hekimliği Dergisi, 30 (4)-195-203, 1995. (5. Milli Spor Hekimliği Kongresinde 22-24 Eylüjl 1995, lzmir, Tebliğ edilmiştir
-  S.AYDOĞDU, A.VARILSÜHA, H.SUR: Sporcularda ayak bileği sorunlarında artroskopinin yeri. Spor Hekimliği dergisi 31 (1): 13-21, 1996, (5. Milli Spor Hekimliği Kongresinde tebliğ, 22-24 Eylül 1995, İzmir
-  S. AYDOĞDU: Treatment of Avascular necrosis of the femoral head. "The First Combined Greek - Turkish Meeting on Orthopaedic Surgery and Traumatology' lzmir 5-6 Mayıs 1995'te tebliğ.
-  R.ARKUN, A.MEMiŞ, S. AYDOĞDU, C. GOKTAN, E.E.ÜSTÜN, N.KATIRANCI: Osteokondritis dissekans tanısında değişlk MRG tekniklerinin karşılaştırılması. RAD95 Tıbbi görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi'nde tebliğ. 18 -22 Haziran 1995, Ankara.
-  S.AYDOĞDU, C.SAYLAM, H.YERCAN: Maquet-Barrel-Vault tipi yüksek tibial osteotomi ve valgus instabilitesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 34(1-2), 107-109, 1995.
- 1995, G. NİŞLİ, K.KAVAKLI, S.ÖZTOP, N.ÇETİNGÜL, O.YALMAN, S.AYDOĞDU: Prophylactic therapy in hemophilia “ The Turkish Experience” . 13 th Meeting of the International Society of Haematology (Eropean and African Division) 3-8 September
- S.AYDOĞDU, H.ÖZSOY, H.SUR: “Sıçrayıcı dizi” nin cerrahi tedavisi. 5. Milli Spor Hekimliği Kongresinde tebliğ, 22-24 Eylül 1995, İzmir.
-  S.AYDOĞDU, A.VARILSÜHA, H.SUR: Sporcularda ayak bileği sorunlarında artroskopinin yeri: 5. Milli Spor Hekimliği Kongresinde tebliğ, 22-24 Eylül 1995, İzmir
- S.AYDOĞDU, G.PİLTAN, A BACAKOĞLU, H.SUR: İleri deforme dizlerde yüksek tibial osteotomi. SICOT bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresinde tebliğ. 29 Eylül - 4 Ekim 1995, İzmir
-  S.AYDOĞDU, G.PİLTAN, A BACAKOĞLU, H.SUR: İleri deforme dizlerde yüksek tibial osteotomi. SICOT bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresinde tebliğ. 29 Eylül - 4 Ekim 1995, İzmir
-  S.AYDOĞDU, H.YERCAN, R.AKDAL, H.SUR: Metal sırtlı patellar komponent gerçekten sorun mudur? SICOT bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresinde tebliğ. 29 Eylül - 4 Ekim 1995, İzmir.
- 1995, S. AYDOĞDU, H.GÜMÜŞDAĞ, H. SUR: Femur başı aseptik nekrozunun tedavisinde “foraj” ın rolü. “Core decompression in the avascular necrosis of the femoral head”. 6.Türk - Alman Ortopedi Kongresi (6 th Congress of the Interna
-  S.AYDOĞDU, H.SUR, Z.ÖZCAN, R.ALGÜN: Erişkin kalça displazilerinde Chiari osteotomisi. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Nevşehir,1993) kitabı. 387- 391, 1994.
- S.AYDOĞDU, H.SUR, Z.ÖZCAN, H.GÜMÜŞDAĞ.- The changes in the pelvic ring after the Chiari pelvic ostetomy performed in adults for dysplastic hips. Turkish Journal of Orthopaedic Surgery, Vol.1- 1-2, s:6-12, September 1994.
- S.AYDOĞDU, M.VATANSEVER, V.LÖK: Bir "Sıçrayıcı Dizi" olgusunda sinovyal kistik dejenerasyon. Acta Orthop Traumatol Turcica. 28, 315-318, 1994.
-  S.AYDOĞDU, H.SUR, Z.ÖZCAN, H. YERCAN: Sementsiz Press-fit total diz protezlerinin erken sonuçlari. Artroplasti - Artroskopik Cerrahi dergisi, Vol. 7, No-12- 1-4, 1996. (2.Türk artroskopi ve diz cerrahisi kongresinde tebliğ. Antalya,1994
- H.ÖNÇAĞ, S.AYDOĞDU, R.GÜLER : Deplase ve instabil malleoler kırıklarda cerrahi tedavi. E.Ü. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 31. yıl bilimsel günleri kitabı, 66-72, 1991.
- H.ÖNÇAĞ, S.AYDOĞDU: Malleoler Kırıklarda Cerrahi Tedavi ve tanı kriterieri. XI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kitabı , sayfa.-680-682, 1990.
- H.SUR, S.AYDOĞDU, E.TAŞKIRAN: Gonartrozların Maquet tipi yüksek tibial osteotomi ile tedavisi. XI-Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kitabı, sayfa:230-232, 1990
- 1990, G.YÜCETÜRK, D.SABAH, S.AYDOĞDU: İskelet sistemi tümörlerinde on yıllık deneyim ve uygulamalarımız. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kitabı, sayfa-859-862, 1991.
-  H.SUR, E.TAŞKIRAN, S.AYDOĞDU: Patello-femoral artrozların tuberositas tibia'nın öne elevasyonu ile tedavisi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(5): 2377-86, 1989
-  H.SUR, S.AYDOĞDU, E.TAŞKIRAN: Yüksek tibial osteotomilerde mekanik eksen sapmasının değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(5)- 2361-5, 1989.
-  İ.ÇALLI, S.AYDOĞDU, S.KARA: Biceps brachii distal tendon rüptürü. Sağlık Hastanesi Dergisi, 3(5-6)- 94-98, 1989
-  H.SUR, S.AYDOĞDU: Glenoid labrum yırtığı ve cerrahi tedavisi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28 (5):2443-51, 1989.
- H.SUR, S.AYDOĞDU: Ekstrofi vesika'da bilateral iliak osteotomi ve eksternal fiksatör uygulaması. Ege Üniversitesi Tıp Faküiltesi Dergisi, 28(6)- 2931-8, 1989.
- H.ÖZYALÇIN, S.AYDOĞDU: Termoplastik Ayak bileği-Ayak Ortezlerinin ayak bileği kontrolündeki yeri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28 (4)- 1703-9, 1989.

International Conference Proceedings (13 entries)- S.AYDOĞDU: Lower extremity overuse tendon injuries. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Bölgesel Spor Hekimliği Kursu , 26-29 Mayıs 1999 Sofya - Bulgaristan‘ da konferans.
- S.AYDOĞDU: Anterior cruciate ligament surgery. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Bölgesel Spor Hekimliği Kursu , 26-29 Mayıs 1999 Sofya- Bulgaristan ‘da konferans.
- 1999, S.AYDOĞDU, E.ÇULLU, N.ARAÇ, N.VAROLGÜNEŞ, H.SUR:
- S.AYDOĞDU, X.ZANONE, T. SELMI, Ph. NEYRET: Is "Radiological Lachman" dependent on the size of the tibia? 4.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 1998, İzmir
- S.AYDOĞDU, X.ZANONE, T. SELMI, Ph. NEYRET: ACL Bone-Tendon-Bone Graft with bioabsorbable interference screw. MRI evaluation at one year. 4.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 1998, İzmir
- S.AYDOĞDU, T. SELMI, J.C.PANISSET, Ph. NEYRET: Distal realignment. Kısa tartışma. 4.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 1998, İzmir
- S.AYDOĞDU, T. SELMI, D.CASALONGA, Ph. NEYRET: Soft tissue balance in Knee Prosthesis. Genu flexum and recurvatum. Sempozyum. . 4.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 1998, İzmir
- 1998, S.AYDOĞDU, A.KOCABAŞ, G.BAŞDEMİR, H.SUR: Subvastus approach and its effects on patellar vascularity (Expertimental study in rabbits). 8th Congress of the European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, Nice, France April 29-May 2
- 1997, S. AYDOĞDU, A. KOCABAŞ, G. BAŞDEMİR, H.SUR: Effects of Medial Arthrotomy and Lateral Retinacular Release on Patellar Vascularity. 'III.Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, B
- S.AYDOĞDU, G.ALIN, D.TAŞKIRAN, E.TAŞKIRAN, H.SUR: Biochemical evaluation of cartilage degeneration after open versus arthroscopic meniscectomy. 2nd Fribourg International "Cartilage Repair" Symposium’ da poster: P6 , October 29-31,1997, Fribourg, Swi
- 1996, E. TAŞKIRAN, T.KALAYCI, G.ÇELEBi, M.PEHLIVAN, S. AYDOĞDU, H.SUR, V.LÖK: Effect of tibial tubercle elevation on the patellofemoral compressive force in patients with patellofemoral arthrosis. "7 th Congress of the European Society o
- G. NiŞLi, K.KAVAKLI, Y.AYDINOK, S.ÖZTOP, N.ÇETiNGÜL, S.AYDOĞDU, O.YALMAN,: Turkish Experience in Prophylaxis for Hemophilia. 'XXII. International Congress of the World Federation of Hemophilia. Dublin, Ireland, 23-28 June 1996" da poster.
- S. AYDOĞDU, V.LÖK, M.VATANSEVER, H.MUAZIR: Tendinitis of the patellar ligament and quadriceps. 25. Dünya Spor Hekimligi kongresi Atina 10-16 Eyl(ii 1994 te poster PI-27

National Conference Proceedings (15 entries)- K.KAVAKLI, S.AYDOĞDU, K.ÇAPACI, S.HEPGÜLER, O.YALMAN, A.AVANOĞLU, Y.AYDINOK, G.NİŞLİ: Hemofili Profilaksisinde Türkiye Deneyimi: İzmir Protokolu. II.Ulusal Hemofili Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 1-2 Mayıs 1999, İzmir.
- S.AYDOĞDU: YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ: ENDİKASYON ve UYGULAMALARI: XVI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre’sinde "Gonartroz" panelinde konuşma 3-7 Kasım 1999, Antalya.
- Emre ÇULLU, Semih AYDOĞDU, Hakkı SUR: YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİNİN PATELLAR TENDON UZUNLUĞUNA ETKİSİ XVI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre’sinde tebliğ 3-7 Kasım 1999, Antalya.
- 1999, Emre ÇULLU, Semih AYDOĞDU, Berna ZİLELİ, Hakkı SUR: TOTAL DİZ ARTROPLASTISİ’NDE MEDİAL PARAPATELLAR ARTROTOMİ’NİN QUADRİSEPS KASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ "Elektrofizyolojik çalışma" XVI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre’sinde tebliğ 3-7 Kasım 1
- İ.ÖZKAN, S.AYDOĞDU, Ö.ŞAVK, B.ALPASLAN: Ön çapraz bağ yırtıklı olgularda Manyetik Rezonans Görüntülemede Sekonder Bulguların Değerlendirilmesi: XVI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre’sinde tebliğ 3-7 Kasım 1999, Antalya
- K.KAVAKLI, G.NİŞLİ, A.POLAT, Y.AYDINOK, S.AYDOĞDU, K.ÇAPACI, S.HEPGÜLER, O.YALMAN, M. KANTAR, N.ÇETİNGÜL: Hemofilide klinik seyir ve tedavi şeklinin eklem fonksiyonlarına etkisi: II.Ulusal Hemofili Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 1-2 Mayıs 1999, İ
- S.AYDOĞDU, Ş.ALPAYDIN, C.ÖZTÜRK, H.SUR Yüksek tibial osteotominin kemik yoğunluğuna etkisi: 4.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 1998, İzmir.
- S. AYDOĞDU, H.ÖZSOY, H.SUR: "Okronotik Artropati"de sementsiz total diz artroplastisi. 3. Türk Spor Travmatolojisi, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi'nde poster. (25-27 Eylül 1996, Ankara)
- S. AYDOĞDU, H.SUR, Z.ÖZCAN, H.YERCAN: Sementsiz Press-fit total diz protezlerinin erken sonuçları. 2.Türk artroskopi ve diz cerrahisi kongresinde tebliğ. Antalya,1994.
- S. AYDOĞDU, H.SUR, Z.ÖZCAN, R.ALGÜN: Erişkin kalça displazilerinde Chiari osteotomisi. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ' nde tebliğ 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir.
- G.YÜCETÜRK, D.SABAH, S. AYDOĞDU: İskelet sistemi tümörlerinde on yıllık deneyim ve uygulamalarımız. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi' nde tebliğ. 21-14 Nisan 1991, Kuşadası.
- H.ÖNÇAĞ, S. AYDOĞDU, R.GOLER : Deplase ve instabil malleoler kırıklarda cerrahi tedavi. E.Ü. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 31. yıl bilimsel günlerinde tebliğ 15-17 Ekim 1990, lzmir
- H.SUR, S. AYDOĞDU, G.GÜMÜŞDiŞ, E.ÇULLU, T.TÖZ: Gonartroz tedavisinde Maquet tipi semisilindirik yüksek tibial osteotomi-90 olgu dolayısı ile-. 7.Ulusal Romatoloji Kongresi'nde tebliğ. 30 Ekim- 1 Kasım 1990, Side.
- H.ÖNÇAĞ, S. AYDOĞDU: Malleoler Kırıklarda Cerrahi Tedavi ve tanı kriterieri. XI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'nde tebliğ 27-30 Eylül 1989. Ankara
- H.SUR, S. AYDOĞDU, E.TAŞKIRAN: Gonartrozların Maquet tipi yüksek tibial osteotomi ile tedavisi. XI.-Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 'nde tebliğ, 27-30 Eylül 1989. Ankara.

Books (5 entries)- 5. KLİNİK ROMATOLOJİ (Editörler: Gürbüz GÜMÜŞDİŞ-Eker DOĞANAVŞARGİL) de: "ROMATOLOJİK HASTALIKLARA ORTOPEDİK YAKLAŞIM " bölümü: (Hakkı SUR ile birlikte) s:241-53, Deniz Matbaası, İstanbul,1999.
- 4. DİZ SORUNLARI- Rıdvan EGE, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998
- ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI. Ed. Güven Yücetürk, Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, 2.baskı 1997. Ağırlıklı olarak "Diz Cerrahisi" ile ilgili bölümleri Femur Başı Epifiz Kayması: Bölüm:A4,s:88-91 Diz Bölüm:A5,s:95-121 Osgood-Schlatter hastalığıBölüm:A11, Gonartroz Bölüm:A12,s:238-41 Romatoid Artrit’e ortopedik yaklaşımBölüm:A12,s:241-5 Patella Kırıkları Bölüm:B5,s:363-4 Patella çıkıkları ve subluksasyonlarıBölüm:B5,s:364-9
- AYAK ve AYAK BiLEĞİ SORUNLARI- Rıdvan EGE Türkiye Rehabilitasyon Vakfı Yayını, Ankara 1997.
- KLiNiK ROMATOLOJİ. Yayın Koordinatörü: Yaşar Karaaslan, Hekimler Yayın Birliği, Ankara 1996 'da- "Infeksiyöz Artritler" s:234-240.

Student's Completed Thesis (1 entries)- Yüksek Lisans, 1992, S. AYDOĞDU (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hakkı Önçağ): Patella Kırıklarının Cerrahi tedavisi ve Sonuçları. lzmir, 1992.