Akademik BilgilerNİHAT AKTAN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Lisans: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1959
- Yüksek Lisans: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1959
- Doktora: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1963
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1970
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1976

Administrative / Academic Duties (2 entries)- Bölüm Başkanlığı Tokat Ziraat Fakültesi, 1988-1990
- Fersan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı., 1985-1988
Other Professional Activities (2 entries)- E.Ü.Gaum Araştırma ve Uygulama Merkezi (G aum) Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994-In Progress
- Öğrenci Staj Komisyonu Başkanlığı E.Ü.Mü h.Fak.Gıda Müh.Bölümü, 1993-In Progress
Research Interests- Gıda Bilimi ve Teknolojisi (5010900)
- Tarımsal Biyoteknoloji (5010903)
- Gıda Teknolojisi (6140200)
- Biyoteknoloji (6140207)
Publications in Non-Indexed Journals (55 entries)- Akbulut,N. Aktan,N. ve Bora,Y. Salamura Siyah Zeytin Mikroflorası Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi 16/2, 51-60. (1979).
- 0, Akbulut,N. ve Aktan,N. Yağlık Zeytinlerin Muhafazaları Sırasında Bozulmalarını Önlemek Amacıyla Uygun Depolama Yöntemlerinin Tesbiti ve Bozulmalara Sebep Olan Mikroorganizmler Üzerinde Araştırmalar. Tbtak vet.Hay.Tar.Orm. Cilt.4 (1979).
- 0, Aktan,N. Alkollü İçkiler Sanayii Ürünleri Bugünkü Durumu ve Sorunları İle Çözümleri. (2.Ulusal Kükem Semineri) (1981) İstanbul
- Aktan,N. Alkollü İçkiler Sanayiinde Teknolojik Gelişmeler ve Türkiye'deki Sorunlar (1.Gıda Teknolojisi Semineri) E.Ü.Z.F.Yayınları No.309. (1979). İzmir.
- 0, Aktan,N. Alkollü İçkilerin Aroma Maddelerinin Gazkromatografisi İle Tayini İçin Aroma Konsantrasyonu Hazırlama Metodları. E.Ü.Z.F.Dergisi Cilt 8, Sayı 2 (1971) S.43.
- Aktan,N. Bornova Misketinde Olgunluğun Şarap Kalitesine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Yayınları No.301. 1976.
- 0, Aktan,N. Dünya Şarap Ekonomisi ve Türkiye. Sanayi Dergisi Ege Bölgesi Sanayi Odası Ocak 1976. S.13.
- Aktan,N. Ege Bölgesi Şarapçılığı ve Şarapları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F.Dergisi Cilt 7, Sayı 1 (1970) S.211.
- Aktan,N. Fermantasyon Olayları ve Bölgedeki Uygulamaları. Kükem Dergisi Cilt.3 S.2 (1980).
- 0, Aktan,N. Fermantasyon Sanayii 1983 Dört Mevsim, Yıl 1 sayı 6 1984 Gazi Bul. İzmir 18
- 0, Aktan,N. Fermantasyon Sanayii Sorunları. 1984. Türkiye Gıda Kongresi IV. Ankara
- 0, Aktan,N. Gıda Bilimi ve Teknolojisi-1981 E.Ü.Z.F. Yayınları (Teksir)
- 0, Aktan,N. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Ziraat Fakültesi Tüm Bölüm Öğrencilerine 1989 C.Ü.Tokat Ziraat Fak.Yayınları (Teksir)
- 0, Aktan,N. İçkilerimizde Metanol Sorunu. Tekel Haber Bülteni S.2 (1981).
- Aktan,N. Misket Şarabı ve Mistellerin Aroma Maddeleri üzerinde Konvansiyonel ve Gazkromatografisi Metodu İle Yapılan Araştırmalar. E.Ü.Z.F.Dergisi No.190 (1972).
- Aktan,N. Sekin,Y. ve Rapp,A. Rakı ve Aporakların Uçucu Unsurları Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi 17/2 , 17-26. (1980).
- 0, Aktan,N. Sirke Teknolojisi (Yardımcı Ders Kitabı) E.Ü.Z.F. Yayınları No.452 1982
- Aktan,N. Şarabın Bileşimini Meydana Getiren Unsurların Kaliteye Etkisi ve Türk Şaraplarının Durumu. E.Ü.Z.F.Dergisi Cilt 10, Sayı 1 (1973)
- 0, Aktan,N. Şarap Teknolojisi-1981 E.Ü.Z.F. Yayınları (Teksir)
- 0, Aktan,N. Şarapların Olgunlaşması Sırasında Meydana Gelen Olaylar ve Uygulanan İşlemler. E.Ü.Z.F.Dergisi Cilt 9, Sayı 1 (1972) S.227.
- 0, Aktan,N. Şaraplık Üzümlerde Olgunluğun Şarap Kalitesine Etkisi Üzerinde Araştırmalar (Türkiye 1.Bağcılık Sempozyumu) (1981) Tekirdağ
- 0, Aktan,N. Türkiye Gıda Endüstrisinde (İçki Sanayi) Atıl Kapasite ve Üretim Düşüklüğü Yaratan Etkenler (Türkiye II.Gıda Kongresi). Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No.2.Ankara.
- 0, Aktan,N. ve Akçalı,Ü. Tekel Alkollü İçkiler Fabrikaları, Rakı Üretimi ve Rakılarının Kaliteleri. Tekel Enstitüler Müdürlüğü Tebliğ/1982
- 0, Aktan,N. ve Anon. 1983 Endüstriyel Mikrobiyoloji, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı, Bayda.
- 0, Aktan,N. ve Anon.1983. Şaraphane Artıklarının Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye II. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu Bildiri Özetleri Bağ.Araş.Enst. Manisa 1983.
- 0, Aktan,N. ve Anon.1984. Fermentasyon Sanayii Türkiye 4.Gıda Kongresi, Gıda Teknolojisi Derneği, Yayın No.5 Ankara
- 0, Aktan,N. ve Anon.1985. Yaş Meyve ve Sebzelerin Değerlendirilmesinde Cam Ambalajlar. Türkiye'de Gıda Sanayiinde Cam Ambalaj Semineri. Cam Pazarlama A.Ş. Yayın No.1985/3 İstanbul
- 0, Aktan,N. ve Anonim. (İtalyanca Ansiklopedi). Enciclopedia Dei Vini Del Mondo Arnoldo Mondodori. Editore S.P.Milano, I.Edizione Ottobre 1979.
- Aktan,N. ve Gürarda,O. Tabii ve Katkılı Sirkelerin Ayırımında Esas Alınacak Kriterlerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. C.Ü.Ziraat Fak.Der. Cilt 6, Sayı 1, 1990, Tokat
- 0, Aktan,N. ve Gürarda,O. Türkiye'de Sirke Sanayiinin Durumu ve Gerçek Fermentasyon Sirkelerinin Sentetik Asetik Asitli Sirkelerden Ayırdedilmesi Üzerinde Bir Araştırma.Tebliğ Erzurum 1989 Kükem Kongresi
- Aktan,N. ve Karagözoğlu,E. Çekirdeksiz Üzüm Asmalarında Ethrel Kullanımının Zeneb Çöpünün Daneden Ayrılmasına Etkisi Üzerinde bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi 17/2 (1-5) (1980).
- 0, Aktan,N. ve Rapp,A. Kimi Meyve Rakılarının Aroma Maddeleri Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi. Atatürk Sayısı 18/1-2-3 (1981)
- 0, Aktan,N. ve Yurdagel,Ü. Ege Bölgesindeki Bazı Üzüm Çeşitlerinin Şaraplık Değerleri Üzerinde Bir Araştırma. Tbtak.vet.Hay./Tar.Orm. Cilt 4. (1979).
- 0, Aktan,N. Yemeklik Zeytin Sanayii ve Sorunları Türkiye zeytincilik Sempozyumu, 1984 Ankara
- 0, Aktan,N.,Yücel,U.,Arıcı,Ö.ve Gönül,Ş.1994.Enine Dilimli Olarak Piyasaya Sunulan Büyük Boy hıyar Turşularında İç Boşalmasının Önlenmesi üzerine Bir Araştırma.Gıda,Yıl 1994 Cilt 19 Sayı 5.
- 0, Alkollü İçkiler ve İnsan Yaşamındaki Yeri. E.Ü.Z.F.Dergisi Cilt 2, Sayı 3 (1974) S.617.
- 0, Batu,A. ve Aktan,N. 1992. Kuru Üzümlerden Pekmez Yapılmasında Şıraya Uygulanan Asit Gidericilerin Miktarları Üzerinde Bir Araştırma. Gıda Yıl 1, Sayı 2 Mart-Nisan 1992.
- 0, Batu,A. ve Aktan,N. 1993. Üzüm Pekmezlerinde Asit ve Ph Değerleri Üzerinde Bir Araştırma. Gıda ve Yem Bilimi Tek. Bursa Gıda Tek.Ar.Enst. Yıl 3 Sayı 4 1993/1
- 0, Bilgir,B. Aktan,N. ve Elgin,E. Capri Çiçeğinden Turşu yapılması ve Bu Turşunun Dayanıklı Tutulması Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi. Atatürk Sayısı.18/1-2-3 (1981)
- 0, Bilgir,B. ve Aktan,N. Ege Bölgesinde İnsan Beslenmesinde Kullanılan Bazı Yabani Otlar (Tilkicen, Sirken, Labada, Kuş Otu, Sinir Otu) Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F.Dergisi (15/3) (1978). 167-182.
- 0, Bilgir,B. ve Aktan,N. Soyanın İnsan Gıdası Olarak Önemi. E.Ü.Z.F. Yayınları 451 1982
- 0, Bilgir,B. ve Aktan,N. Türkiye'de Üretilen Çocuk Mamaları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi.
- 0, Einfluss des Reifestadiums duf das Weinaroma bei Turkischen Muskatsorten Internationales Symposium über Rebenzüchtung 25-29 September 1973 Bundesforschungsanstalt für Rebenzüchtung Geilweilerhof 6741 Siebeldingen Brd 1973.
- 0, Gürarda,O. ve Aktan,N.1991. Sirkelerde Asetil Metil Karbinol Testi İle Oluşan Tortunun Miktarına Göre Tağşişin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Gıda-yem Bilimi ve Tekno.Dergisi. Bursa Gıda Tek.Ar.Enst.Yıl 1 Sayı 2, 1991/2
- Gürarda,T. Aktan,N. ve Elgin,E. Şaraplarda Kırılma ve türkiye Şaraplarında Demir ve Bakır Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi. 17/3, 55-70. (1980).
- 0, Gürarda,T. ve Aktan,N. Mineral Madde Niceliklerinin Şarap Yapımı Sırasında Değişimi İle Bunların Şarap Niteliğine ve Kırılma Sorunlarına Etkileri Üzerine Araştırmalar. Doğa Bilim Dergisi Tarım ve Ormancılık Cilt 7, 1983.
- 0, Kıenıger,H. ve Aktan,N. Doğal Şerbetçiotu ve Bira Sanayiinde Kullanılma Şekilleri. E.Ü.Z.F.Dergisi Cilt 9, Sayı 2 (1972) S.45.
- 0, SET
- 0, Uluöz,M. Aktan,N. Çilingiroğlu,F. ve Gürkan,T. Tekel Şaraphanelerinin Gelişmesi ve Şarapları Üzerinde Bir Araştırma E.Ü.Z.F.Yayınları No.297 (1976). Bornova.
- 0, Uluöz,M. Aktan,N. Türk Damıtık Alkollü İçkilerinde Metanol ve Fuzel Yağlarının Gazkromatografisi İle Tayini ve Yabancı Damıtık İçkilerle Mukayesesi Tbtak Yayınları No.224 Toag Seri No.31. Atatürk Bulvarı 221 Kavaklıdere/Ankara (1974).
- 0, Uluöz,M. Aktan,N. ve Bora,Y. Depolarda Bekletilmekte Olan 1965 Yılı Ürünü Çekirdeksiz Kuru Üzümlerdeki Mikroorganizmalar Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi. Cilt 9, Sayı 2 (1972) S.45.
- Uluöz,M. ve Aktan H. Misket Şarabı ve Misteller Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi Cilt 7, Sayı 1 (1970). S.43.
- Yazıcıoğlu T. ve Aktan,N. Ankara Viskilerindeki Bazı Uçucu Aroma Maddelerinin Gazkromatografisi İle Tayini Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi Cilt 9, Sayı 1 (1972) S.109.
- 0, Yazıcıoğlu,T.ve Aktan,N.Sultaniye Üzümlerinde Olgunluk durumunun Bu Üzümlerden Elde Olunacak Sofra Şarabının Kalitesi üzerinde Etkisine Dair Bir Araştırmalar.E.Ü.Z.F.Dergisi Cilt 1, Sayı 2 (1964).
- 0, Yurdagel,Ü. Aktan,N. ve Ural,A. Kırmızı Biberin Konserveye İşlenilmesi Sırasında Askorbik Asit Betakaroten Niceliğindeki Değişmeler Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F.Dergisi. Cilt 15, Sayı 2. (1978).

National Conference Proceedings (1 entries)- 0, Aktan,N.Gürarda,O.Türkiyede Sirke Sanayinin Durumu ve Gerçek Fermantasyon Sirkelerinin Sentetik Asetik Asitli Sirkelerden Ayırd edilmei Üzerinde Bir Araştırma.Bildiri Erzurum 1989 Kükem Kongresi.

Memberships of Professional Associations (2 entries)- Gıda Teknolojisi Derneği
- Kükem (Kültür Kooleksiyonları ve Mikrobiyoloj
Granted Scholarships (3 entries)- 1979, Akademische Austausch Dienst
- 1971, Alexander Von Humboldt
- 1968, Alexander Von Humboldt