Akademik BilgilerMAHİRE OLCAY ÇAM
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: m.olcay.cam@ege.edu.tr
- Telefon: 3115509
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1982
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1984
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1991
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 2000
- Profesörlük: EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU, Türkiye, 2007

Administrative / Academic Duties (5 entries)- E. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Psikiyatri Hemşireliği A.B.D Başkanlığı , 2000-
- Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 1997-1998
- Yardımcı Doçent, 1995-
- Öğretim Görevlisi, 1994-1995
- Araştırma Görevlisi, 1986-1994
Other Professional Activities (69 entries)- Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliğinin Ulusal ve Uluslararası Boyutta İncelenmesi, 23-24/4/1999, E.Ü. Psikiyatri Kliniği, 1999
- Türk Psikologlar Derneği Fahri Üye, 1999-In Progress
- Erişkinlerde Öğrenme ve Yeniye Direnme Eğilimi(Konferans) Prof.Dr. Sudi Bülbül 5.2.1999, E.Ü. HYO, İzmir, 1999
- Hemşirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim, 1-3/2/1999-D.E.Ü. HYO, 1999
- Cinsel Terapiler, 20.3.1999 E.Ü. Psikiyatri Kliniği, 1999
- Aile Terapileri, 9-10/1/1999 E.Ü. Psikiyatri Kliniği, 1999
- 7.Anadolu Psikiyatri Günleri, 24-27.6.1998, Altın Kayısı Oteli, Malatya, 1998
- Onkoloji Hemşireliği Kursu, 20-11-1998, Otel Ege Sağlık, 1998
- Seks ve Evlilik Terapisi, 24-27 Haziran 1998, 7.Anadolu Psikiyatri Günleri Kapsamında, 1998
- Evde Bakım Organizasyonunda Taburculuk Planlanması, I.Ulusal Evde Bakım Kongresi Kapsamında 24-26 Eylül 1998, 1998
- Aile İçi Şiddet(Konferans), Araş.Gör. Aynur Uysal, 7.1.1998, 1998
- Somatizasyon Bozukluğu(Konferans) Konferansı Veren: Araş. Gör. Şeyda Dülgerler, 27.4.1998, E.Ü. HYO ,İZMİR, 1998
- Hemşirelik Eğitiminin Planlanması Kursu, 1-5/9/1999, E.Ü. HYO, 1997
- Türkiye'de Kadının Çağdaş Statüsü(Panel), Prof. Dr. Ahmet Aslan ve Diğerleri, 17 Şubat 1997, E.Ü. Yabancı Diller Yük. Ok., İzmir, 1997
- Hemşirelikte Etik ve Etik Sorun Alanları, Konferans, Ar.Gör. Asiye Durmaz, Ar.Gör. Esin Türkistanlı, 28 Şubat 1997, E.Ü. HYO,İzmir, 1997
- Kadının Statüsü,Sağlık Sorunları ve İstismarı, Dünya Kadınlar Günü Programı, 7.3.1997, E.Ü. HYO, İzmir, 1997
- Kadın ve Yönetim Konferans, Müesser Durur(Avusturalya), 6 Mayıs 1997, E.Ü. Yabancı DillerYük. Ok., İzmir, 1997
- Laiklik ve Medeni Nikah(Konferans) E.Ü. HYO İzmir, 1997
- Kadın Statüsü Kadın Sağlığı ve Kadına Yönelik Şiddet (Panel) Moderatör:Prof Dr. Ayla Bayık ve Diğerleri, 7 Mart 1997, E.Ü. HYO, İzmir, 1997
- Sağlıklı Gençlik ve Hemşirelik, 12 MayısHaftası Etkinliği,12.5.1997, E.Ü. HYO, İzmir, 1997
- Kadın Aile ve İslam(Panel), Moderatör:Prof.Dr. Ahmet Arslan ve Diğerleri, 7 Mart 1997, Sabancı Kültür Sarayı, İzmir, 1997
- 33.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-4.10.1997, Antalya, 1997
- Hemşire Hakları(Panel), Moderatör:Doç.Dr. Gülümser Argon ve Diğerleri, 12 Mayıs1997, Otel Ege Palas, İzmir, 1997
- HEMARGE, 1997-In Progress
- Sağlıklı Gençlik ve Hemşirelik, M.Erel Anfisi, 13 Mayıs 1997, Bornova İzmir(Panalist), 1997
- III.Üniversite Kurultayı 6-7 Aralık1996, E.Ü. Konferans Salonu, İzmir, 1996
- Bilgisayara Dayalı Eğitim (Konferans), Matilla Matti, 24.10.1996, E.Ü. HYO, İzmir, 1996
- Gençlerde Bekaret Kontrolü, Radyo Konuşması, Radyo Boran, Kadın Saati, 19 Mart 1996, İzmir, 1996
- Quality of Care, Konferans, Dr. Hannu Vouri, 5 Nisan 1996, M. Erel Anfisi, İzmir, 1996
- Atatürk ve Kadın 19.12.1996, E.Ü. HYO İzmir, 1996
- Sosyal Pediatri Günleri,11 Nisan 1996, Efes Oteli, İzmir, 1996
- Bilimsel Araştırma İlkeleri, Konferans, Prof Dr.Sirel Karataş , 9 Mayıs 1996, H.Ü. HYO Ankara, 1996
- Hemşirelikte Araştırma, 7-9 Şubat 1996, D.E.Ü. HYO, İzmir, 1996
- İletişim ve Empati, Konferans, Prof. Dr.Üstün Dökmen, 10 Mayıs 1996, A.Ü. GSF., Ankara, 1996
- Atatürkçü Düşünce Derneği Dernek Üyeliği, 1996-In Progress
- Ülkemizde Sağlık Politikaları(Panel). Moderatör: Prof. Ercan Tatlıdil ve Diğerleri, 14 Mayıs1996, M.Erel Anfisi, İzmir, 1996
- Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü ,Psikodrama Asistanlığı Diploması, 1996
- Kadının Toplumdaki Yeri ve Sağlığı, Kadın Platformu, Teksif Sendikası Konferans Salonu, 9 Mart 1996, Aydın( Panalist), 1996
- Uyuşturucu ve Gençlik Paneli Moderatör:Prof. Ercan Tatlıdil ve Diğerleri, 15 Mayıs 1996, E.Ü. Yabancı Diller Bölümü Toplantı Salonu, 1996
- İletişim, Konferans, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, 13 Mart 1996, İzmir Fuarı Konferans Salonu, İzmir, 1996
- NüfusÇevre ve Kadın Sağlığı (Konferans) Yard.Doç. Dr. Süheyla Altuğ Özsoy, 8.3.1996, E.Ü. HYO, İzmir, 1996
- II. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 6-8 Nisan 1995, Fantasia Otel, Kuşadası, 1995
- Yaşamda Kadın, M.Erel Anfisi, 17 Mayıs 1995 Bornava İzmir.( Olcay Çam , Panalist), 1995
- I.Ulusal Sigarayla Savaş Sempozyumu, 28 Mayıs 1994, AKM İzmir, 1994
- II.Ulusal AİDS ve I.Ulusal CİGH Sempozyumu,6-8 Nisan 1994, 1994
- Üniversitelerarası Kurul, Merkezi Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi, 1993
- Uluslararası Kalite Maliyet veHemşirelik Sempozyumu3-5 Kasım 1993, 1993
- UzaktanEğitim ve Bilgisayarlı Eğitim İçin Öğretmen Eğitimi Semineri Sunan:Marina Stock Mc İsaac(Fullbright Öğretim Üyesi), E.Ü. HYO, 1992, İzmir, 1992
- Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri, 25-28 Nisan 1992, Kuşadası, 1992
- Emeklilik Sağlığı, Gönül Özgür 13-5-1992, E.Ü.T.F. İzmir, 1992
- Danis Thomson(Fullbright Öğretim Üyesi) Seri Konferanslar, 1991
- Ruh Sağlığını Etkileyen Riskler ve Korunmada Hemşirelerin Rolü , 15 Mayıs1991, İzmir, 1991
- Hemşirelikte Tükenmişlik Sendromu,Olcay Çam, M.Erel Anfisi, 17 Mayıs 1991, 1991
- Sosyal Pediatri Günü, 21 Şubat 1991, Efes Oteli İzmir, 1991
- Çocuk İstismarı ve İhmalinin önlenmesi Grupları, 9-11 Kasım 1990, AKM İzmir, 1990
- İZÜNİDER, Dernek Üyeliği, 1990-In Progress
- II.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 12-14 Eylül1990, AKM, İzmir, 1990
- 26. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 1-4 Kasım 1990, Balçova Termal Tesisleri , İzmir, 1990
- Hemşirelik Eğitiminde Odio-Vizüel Yöntemlerin Kullanılması, T.Wenderink Öğretim Üyeleri(Hollanda), E.Ü. HYO 26-30 Haziran 1989, İzmir, 1989
- II.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, İ.Ü. FN HYO, 8-9 Eylül 1988 İstanbul, 1988
- Hastane içi İlişkiler, Hizmetiçi Eğitim, Behçet Uz Çocuk Hastanesi,1987, 1987
- Türk Kadını Üzerindeki Toplumsal ve Ruhsal Stresler, 14 Ekim 1987, Özel İzmir Hast.İzmir, 1987
- I.Ulısal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, İ.Ü. FN HYO, 11-12 Eylül 1986, İstanbul, 1986
- I.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-14 Eylül 1985, AKM İzmir, 1985
- I.Ulusal Grup Psikoterapileri Kongresi, 22-25 Mayıs 1985, Bergama, 1985
- Dokuzuncu Psikodrama ve Grup Psikoterapileri Sempozyumu , 23-26 Mayıs1984, Bergama, 1984
- E.Ü. Sosyal Bilimler Fak. Öğretmenlik Formasyonu Sertifikası, Sertifika No: 2826, 1984, 1984
- Dernek Yöneticiliği, II.Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1983-1985
- Türk Hemşireler Derneği ,Dernek Üyesi, 1982-In Progress
Research Interests- Hemşirelik (1040000)
Indexed Journal Publications (90 entries)- 2011, Kadınların serviks kanseri için erken tanı tutumları ile benlik saygısı, beden algısı ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiler. Nobel Medicus, 7(3) (basımda).
- Adli psikiyatri hastalarına yönelik hemşire tutum ölçeği geliştirme (Development of Nurse’s Attitude Towards Forensic Psychiatric Patients Scale) Nöropsikiyatri Arşivi (Archives of Neuropsychiatry) 2011; 48: 175-83.
- 2011, Pscyhiatric Nursing Education in Turkey.(PP:133) Türk Psikiyatri Dergisi.22 (2)Suppl.1 Pg:124.
- 2011, Forensic Pscyhiatric Nursing in Turkey.(Symposıom 17) Türk Psikiyatri Dergisi.22 (2)Suppl.1 Pg:32-33
- 2011, The two face of the blade: stıgmatızatıon and ınternalızed stıgmatızatıon The Journal of the European Psychiatric Association .26 Suppl.1. P01-194.
- 2011, Case report: scream of the mother whose daughter ıs bipolar The Journal of the European Psychiatric Association .26 Suppl.1.P01-195
- 2011, Belıefs of nurses workıng ın mental health and ıllnesses hospıtals toward mental ılnesses The Journal of the European Psychiatric Association .26 Suppl.1.P03-533.
- 2011, Studyıng the psychosocıal adaptatıon, depressıon and anxıety leves of patıents who experıenced myocardıal ınfactıon The Journal of the European Psychiatric Association .26 Suppl.1.P02-282.
- 2011, Development of nurse's attıtude towards forensıc psychıatrıc patıents scale. The Journal of the European Psychiatric Association .26 Suppl.1. P02-170.
- 2011, Mental health of patıents undergone myacardıal ınfarctıon. The Journal of the European Psychiatric Association .26 Suppl.1. P01-386.
- 2011, Psychologıcal status of patıents undergone myocardıal ınfarctıon: presentatıon of a case myocardıal ınfactıon (MI) The Journal of the European Psychiatric Association .26 Suppl.1. P02-283.
- 2011, Studyıng the psychosocıal adaptatıon, depressıon and anxıety leves of patıents who experıenced myocardıal ınfactıon The Journal of the European Psychiatric Association .26 Suppl.1.P02-282.
- Psikiyatri ve psikiyatri hemşireliğinin susuz kalmış çiçeği. 1.Uluslarasrası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi.22-24 eylül 2011.İstanbul. Özet Kitabı.sf:30-32.
- Miyokard Infarktüsü geçirmiş hastalarda psikoeğitimin psikososyal Uyum Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. 1.Uluslarasrası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi.22-24 eylül 2011.İstanbul. Özet Kitabı.sf:110-111.
- Miyokard Infarktüsü geçirmiş hastalarda psikoeğitimin psikososyal Uyum Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. 1.Uluslarasrası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi.22-24 eylül 2011.İstanbul. Özet Kitabı.sf:110-111.
- Hemşirelerin ruh hastalarına yönelik kültürlerarası hemşirelik bakımı konusundaki görüşleri. 1.Uluslarasrası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi.22-24 eylül 2011.İstanbul. Özet Kitabı.sf:400-401.
- Psikodrama ile farkındalığın artışı nasıl olmaktadır. 1.Uluslarasrası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi.22-24 eylül 2011.İstanbul. Özet Kitabı.sf:84-87.
- 2011, Doğumdan ölüme dek ruh sağlığı ve kültür.Kongre Kitabı sf:88-96. I.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi. Sabancı Kültür Merkezi .İzmir.
- 2011, Akademisyen hemşirelerin çalışma yaşamına yönelik tutumlarının incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2 (1);1-8.
- 2011, Türkiye’nin batı yakasında yaşayan halkın ruhsal hastalığa ve hastalara yönelik inanç ve tutumlarının belirlenmesi. New/Yeni Sempozyum Journal. Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi.49 (3);131-140.
- 2011, Miyokard İnfartüsü Geçirmiş Hastaların Psikososyal Uyumları ile Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 27 (2); 47-59.
- 2011, Akçiğer Kanseri olan hastaların ölüm anksiyetesine yönelik girişimlerde psikiyatri hemşiresinin etkililiğinin incelenmesi ( Study of the efficiency of the psychiatric nurses in the attempt with regard to the death anxiety of the lung cancer patients). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 27 (1); 37-46.
- 2011, Relationships between psychosocial adjustment and hopelessness in women with breast cancer. Asian Pacific J Cancer Prev, 12(2):433-438.
- Forensıc Psychıatrıc Nursıng: Its Sıtuatıon In Turkey Today. II. European Psychiatric Nursing Congress.15-17 April 2010 Praque, Czech Republic http://www.horatio-web.eu/online-recources.html(Oral Presentation)
- Çalışan Ergenlerde Öfke Bileşenleri ile Ruhsal Belirtiler Arasındaki ilişkinin incelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47: 105-10
- 2010, Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Hemşirelerinin Bilgi Düzeyine Etkisi ( The Effect of Psychiatric Nursing Education on Knowledge Level of Nurses )Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences.13 (1);44-52.
- 2010, Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama ile Mücadele (The Fight against Stigma toward Mental İllness)TAF Preventive Medicine Bulletin .9(1);71-78
- 2010, Hemşirelerde Iş Doyumu Ve Etkileyen Faktörler ( Job Satisfaction in Nurses and Effective Factors:Review) .Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi- Jounal of Nursing Sciences. 2 (1);64-70.
- 2010, Adli Psikiyatri Hastalari ile Ilgili Yasal Düzenlemeler Ve Hemşirelerin Yasal Sorumluluklari (Legislation Related To Forensic Psychiatric Patients And Legal Responsibility Of Nurses) Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal Of Forensic Sciences, 9 (1): 55 – 64.
- 2010, Sağlık Calisanlarinin Adli Psikiyatri Hastalarina Yonelik Tutumlari Ve Bu Tutumlarini Etkileyen Faktorler (The Health Care Personnel’s Attitudes Toward Forensic Psychiatric Patients And Factors Affecting Their Attitudes) Adli Bilimler Dergisi, Haziran.
- 2010, Adolescents' strengths and difficulties: approach to attachment styles, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 17:5, 433-441.
- 2010, Öğrenci Hemşirelerin Psikiyatri Hemşireliğini, Ruhsal Hastalıkları ve Psikiyatri Hemşireliği Eğitimini Değerlendirmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Dergisi 26(2):49-66.
- 2010, Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Bireylere Verilen Psikoeğitimin Tedavideki Etkinliğinin İncelenmesi, Klinik Psikiyatri 13: 65-76.
- 2010, "Psikiyatri Hemşireliği" ile ilgili verilen eğitimin hemşirelerin terapötik ortam algıları ve motivasyonlarına etkisi, Türkiye Klinikleri Hemşirelik bilimleri Dergisi 2(2): 82-93.
- 2010, Akademisyen hemşirelerde işe ve kuruma yönelik tutum, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2);76-80.
- 2010, Socio-demographic factors and the practice of breast self examinatıon and mammography by Turkish women. Asian Pac J Cancer Prev.:11(1);57-60.
- 2010, Suça yatkın ergenlerde olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirme programının etkinliğinin incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry. 10:226-232.
- 2010, Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Hemşirelerinin Bilgi Düzeyine Etkisi ( The Effect of Psychiatric Nursing Education on Knowledge Level of Nurses )Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences.13 (1);44-52.
- 2010, Hemşirelerde Iş Doyumu Ve Etkileyen Faktörler ( Job Satisfaction in Nurses and Effective Factors:Review) .Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi- Jounal of Nursing Sciences. 2 (1);64-70.
- 2010, Sağlık Calisanlarinin Adli Psikiyatri Hastalarina Yonelik Tutumlari Ve Bu Tutumlarini Etkileyen Faktorler (The Health Care Personnel’s Attitudes Toward Forensic Psychiatric Patients And Factors Affecting Their Attitudes) Adli Bilimler Dergisi, Haziran.
- 2010, Öğrenci Hemşirelerin Psikiyatri Hemşireliğini, Ruhsal Hastalıkları ve Psikiyatri Hemşireliği Eğitimini Değerlendirmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Dergisi 26(2):49-66.
- 2010, Akademisyen hemşirelerde işe ve kuruma yönelik tutum, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2);76-80.
- 2010, Tutum Ölçeği Hazırlamada Nitel ve Nicel Adımlar. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (HEMAR-G). 12(2): 59-71.
- 2010, Myokard infarktüsü geçiren hastalarda psikososyal sağlık ve hastalık uyumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 26(3);73-84.
- 2010, Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama ile Mücadele (The Fight against Stigma toward Mental İllness)TAF Preventive Medicine Bulletin .9(1);71-78.
- 2010, Adli Psikiyatri Hastalari ile Ilgili Yasal Düzenlemeler Ve Hemşirelerin Yasal Sorumluluklari (Legislation Related To Forensic Psychiatric Patients And Legal Responsibility Of Nurses) Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal Of Forensic Sciences, 9 (1): 55 – 64.
- 2010, Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Bireylere Verilen Psikoeğitimin Tedavideki Etkinliğinin İncelenmesi, Klinik Psikiyatri 13: 65-76.
- 2010, Akademisyen hemşirelerde işe ve kuruma yönelik tutum, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2);76-80.
- 2010, Tutum Ölçeği Hazırlamada Nitel ve Nicel Adımlar. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (HEMAR-G). 12(2): 59-71.
- 2010, Myokard infarktüsü geçiren hastalarda psikososyal sağlık ve hastalık uyumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 26(3);73-84.
- 2010, Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama ile Mücadele (The Fight against Stigma toward Mental İllness)TAF Preventive Medicine Bulletin .9(1);71-78.
- 2010, Adli Psikiyatri Hastalari ile Ilgili Yasal Düzenlemeler Ve Hemşirelerin Yasal Sorumluluklari (Legislation Related To Forensic Psychiatric Patients And Legal Responsibility Of Nurses) Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal Of Forensic Sciences, 9 (1): 55 – 64
- 2009, Breast Cancer Screening Behavior in Turkish Women:Relationships with Health Beliefs and Self-esteem, Body Perception and Hopelessness. Asian Pacific J Cancer Prev, 10, 49-54
- Validity and reliability study of the Turkish psychiatric nurses of job motivation scale. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2009, 16, 462–472
- 2009, The Effect Of Self Awareness Education On The Self Efficacy And Sociotropy-Autonomy Characteristics Of Nurses In A Psychiatry Clinic, Achieves Of Psychiatric Nursing, April, Vol. 23. Issue 2.
- 2009, Ruhsal bozukluğu olan bireylerde içselleştirilmiş damgalanma”. Anadolu Psikiyatri Dergisi 10(ek-2) 84-85.
- 2009, Larenks kanserli trakeostomili erkek hastaların beden algısı ve ruhsal durumunun değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Dergisi 25(2):89-103.
- 2009, Psikiyatri Hemşireliğini Algılama Ölçeğinin Geliştirilmesi.( Development of Psychiatric Nursing Perception Scale ). Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 12: 4-29.
- 2009, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelere Yönelik Doğum Sonrası Depresyon Eğitiminin Etkililiğinin İncelenmesi ( The Examination of Effect of Postpartum Depression Training for Primary Health Care Workers in the Midwiwes and Nurses) Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi ( Journal of Ege University School of Nursing) Eylül-Aralık,25(3);69-82.
- Otistik Çocuk Sahibi Ailelerin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi ( Examination of the quality of Life of Families with Autistic Children) ÖZ-VERİ Dergisi.Aralık 2009,5(2);1425-1438.
- Kanseri önlemede önemli bir faktör olarak kadınların stres ile başa çıkma tarzları ve sağlık inanışlarının incelenmesi.Anatolian Journal of Psychiatry 2008; 9:16-21
- 2008, Effects of Emotional Support-Focused Nursing Interventions on the Psychosocial Adjustment of Breast Cancer Patients, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 9;691-697.
- 2008, Ergenlerin Ruhsal Durumları ve Anne Baba Tutumları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Eylül 9(3):3, Sayfa: 139-147.
- 2008, Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği’nin Geçerliliği ve Güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, Haziran , 9(2):91-96.
- 2008, What Could We Do To Develope Psychiatric/ Mental Health Nursing in Turkey?, Horatio: European Festival Of Psychiatric Nursing The Age Of Dialogue, 5th-9th November, Malta.
- 2008, “Determination of Effectiveness of Psychiatric Nursing Education Provided For Nurses: A Sample of Turkey”, Ceska A Slovenska Psychıatrıe Journal of Czech and Slovak Psychiatry, Volume 104, Suplementum 2, 730 (Oral Presentation), XIV World Congress of Psychıatry, 20-25 September.
- 2008, “Psychiatric Nursing Education in Turkey Within European Union Process”, Ceska A Slovenska Psychıatrıe Journal of Czech and Slovak Psychiatry, Volume 104, Suplementum 2, 1313 (Poster)
- The Training of Identification and Prevention the Postpartum Depression for Nurses and Midwives Who were Working Attended to Odemis Health Group Administration. Ceska A Slovenska Psychıatrıe Journal of Czech and Slovak Psychiatry, Volume 104, Suplementum, XIV World Congress of Psychıatry, Prague, 20-25 September 2008 (Poster).
- “Evaluatıon of The Effect of Emotıonal Support-Orıented Nursing Interventıons On Psychosocıal Adjustment of Patıents with Breast Cancer”, Ceska A Slovenska Psychıatrıe Journal of Czech and Slovak Psychiatry, Volume 104, Suplementum, XIV World Congress of Psychıatry, Prague, 20-25 September 2008 (Poster).
- “Relatıonshıp Between Cervıcal Cancer Early Dıagnosıs Attıtudes And Self-Esteem, Body Perceptıon and Hopelessness ın Turkish Women, Volume 104, Suplementum, XIV World Congress of Psychıatry, Prague, 20-25 September 2008 (Poster).
- 2007, Bağlanma Sürecinin Ergen Açısından Değerlendirilmesi. Yeni Sempozyum Psikiyatri Nöroloji Ve Davranış Bilimleri Dergisi.
- 2007, Ruh Hastalığına Yönelik İnanç ve Tutumlar. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 8(3); 215-223.
- 2007, Ebe/Hemşirelere Verilen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitiminin,Ruhsal Yaklaşımlarına, İletişim Becerilerine Ve İş Doyumlarına Etkilerinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 10(3); 7-16.
- 2006, Correlation Between Psychiatric Nurses’ Anger And Job Motivation. Archieves of Psychiatric Nursing,December, Vol:20 (6): 268-275.
- 2006, Violence Exposure and Burn-out Among Turkish Nursing Home Staff, Occupational Medicine, Lond: Oct 56 (7): 501-503.
- Psychiatric Nursing: Transcultural Perspectives, Turkish Journal of Psychiatry July 12-16, 2006 İstanbul, Turkey. Summer 2006, Number: 2 Supplement: 1,pg: 117-118.
- Psychiatric Nursing in Turkey, Turkish Journal of Psychiatry July 12-16, 2006 İstanbul, Turkey. Summer 2006, Number: 2 Supplement: 1,pg:118.
- Violence and Psychiatric Nursing Turkish Journal of Psiychiatry July 12-16, 2006 İstanbul, Turkey. Summer 2006, Number: 2 Supplement: 1,pg:118.
- Psychiatric Nursing as Profession Opposed to Violence Turkish Journal of Psiychiatry July 12-16, 2006 İstanbul, Turkey. Summer 2006, Number: 2 Supplement: 1 ,pg:119.
- 2006, Assessing The Effects Of A Psychoeducation Program On The Relatives Of Schizoprenia Patients World Psychiatric Association International Congress Abstracts, 12- 16 July , İstanbul, Turkey.pg:199-200.
- Emotional Support Focused Nursing Interventions For The Women With Breast Cancer. World Psychiatric Association International Congress Abstracts,Pg: 344. İstanbul-Turkey, 2006 .
- 2006, The Tidal Model: Effective And Humane Mental Health Care, Does The Tidal Model Fit Psychiatric Nursing In Turkey. World Psychiatric Association International Congress Abstracts, Pg:66. İstanbul- Turkey
- 2006, “ Does The Tidal Model Fit Psychiatric Nursing In Turkey”, The Tidal Model: Effective And Humane Mental Health Care, World Psychiatric Association International Congress Abstracts,67. İstanbul- Turkey.
- 2006, Çocuklarda Ameliyat Öncesi Hemşire Tarafından Verilen Destekleyici Eğitimin Ameliyat Sonrası Ağrı Düzeyine Etkisi (Effect Of Preoperatif Education Given By Nurses On Postoperative Pain In Children) Türkiye Çocuk Cerrahisi Dergisi (Journal Of The Turkish Association Of Pediatric Surgeons). 20(2); 98-104.
- 2005, Çocuk Cinsel İstismarına Psikodinamik Hemşirelik Yaklaşımı. New Symposium Psikiyatri Nöroloji Ve Davranış Bilimleri Dergisi, 43(3):118-125.
- 2005, Psikiyatri Kliğinde Çalışan Hemşirelerde Farkındalık Eğitiminin Bireysel Performans Standartlarına Etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2006; Cilt:7, Sayı:2, 82-91.
- Manisa Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hekim Ve Hemşirelerin Klinik Ortamlarını Değerlendirmeleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4): 213-220.
- 2005, Okul Öncesi Dönemi İşitme Engelli Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi, Çocuk Ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12(1), 11-18.
- 2004, Huzurevi Çalışanlarının Sorunları Ve Yaşlılar Hakkında Görüşleri.Türk Geriatri Dergisi. 7(1);29-32.
- 2000, Çam O .The burnout in nursing academicians in Turkey.International Journal of Nursing Studies. 00 :1-7.

Publications in Non-Indexed Journals (60 entries)- 2011, Pscyhiatric Nursing Education in Turkey.(PP:133) Türk Psikiyatri Dergisi22 (2)Suppl.1 Pg:124
- 2010, Myokard infarktüsü geçiren hastalarda psikososyal sağlık ve hastalık uyumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 26(3);73-84.
- 2010, Adolescents' strengths and difficulties: approach to attachment styles, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 17:5, 433-441
- "Socio-demographic factors and the practice of breast self examinatıon and mammography by Turkish women” Asian Pac J Cancer Prev.:11(1);57-60, 2010
- 2010, Çalışan Ergenlerde Öfke Bileşenleri ile Ruhsal Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.NöroPsikiyatri Arşivi. 47(2):105-110
- 2009, Otistik Çocuk Sahibi Ailelerin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. ÖZ-VERİ Dergisi. 6 (2) ;1425-1439.
- 2009, Bir Grup Ergenin Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 8(1),29-40.
- 2007, Bağlanma Süreci: Ruh Sağlığı Açısından Literatürün Gözden Geçirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 23(2);145-158.
- 2007, Bağlanma Sürecinin Ergen Açısından Değerlendirilmesi . Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 23(2);159-172
- 2007, Çocuk Ve Ergenlerde Cinsel Kötüye Kullanım Ve Hemşirelik Yaklaşımları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 23(2);195-206.
- 2007, Kişilerarası İlişkilerde Çatışma ve Çatışma Yönetimi . Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 23(2);207-221.
- 2007, Ebe/hemşirelerin ruhsal sorunlu bireylere yönelik tutumlarına ruh sağlığı eğitiminin etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 23(1); 51-66.
- 2007, Hemşirelikte çatışma ve çatışma yönetimi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 23(1);125-134.
- 2007, Sağlık kurumlarında çatışma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 23(1); 115-124.
- 2006, Hemşirelik Öğrencilerinde yardım etme davranışının incelenmesi. Sağlık ve Toplum. 16(1): 77-82.
- 2006, Meme kanserli kadınlar için duygusal destek odaklı hemşirelik girişimleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 10 (3);52-60.
- 2006, Meme ve serviks kanserinde erken tanı davranışlarını etkileyen psikososyal faktörler. E.Ü. HYO Dergisi, 22(1);81-93.
- 2006, Histerektomi olmuş kadınların yaşam kalitesinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 22(1);107-117.
- 2006, Hemşire ve ebelerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanıma düzeylerinin saptanması.Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 22(2);103-119.
- 2006, KOAH ve Astım hastalarının inhalasyon cihazlarını kullanım becerilerinin değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 22(2);27-40.
- 2006, Bir grup görme engelli çocukta olumlu sağlık davranışlarının incelenmesi. Öz-Veri Dergisi, 3 (2);819-837.
- 2005, Çocuklarda Ölüm Kavramı ve Yas Sürecinde Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Sayı:1
- 2005, Şizofrenik Bozukluğu Olan Bireylerin Ailelerinin Yaşadığı Güçlüklere Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
- 2005, Farkındalık ve Psikiyatri Hemşireliği. Ege Ü. HYO Dergisi, cilt 21, sayı 2, s: 159-168
- 2005, Çocuklarda Ölüm Kavramı ve Yas Sürecinde Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Sayı:1,197-209.
- 2005, Affektif bozukluklarda psikoterapötik girişimler ve psikiyatri hemşireliği. Ege Ü. HYO Dergisi, 21(1): 175-187.
- 2005, Şiddetin hemşireliğe yansıması. Adli Psikiyatri Dergisi, (3): 3-8.
- 2004, Huzurevi çalışanlarının sorunları ve yaşlılar hakkında görüşleri..Türk Geriatri Dergisi.7 (1):29-32.
- 2004, Ölüm Sürecindeki Hastaya ve Yakınına Psikiyatri Hemşiresinin Terapötik Yaklaşımı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20(2), s: 127-136.
- 2004, Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulamalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Süreci Raporlarının Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20(1): 23-34.
- 2003, Acil servise ruhsal sorunlarla gelen hastalara hemşirelik yaklaşımı.Sağlık ve Toplum.13 (4):16-23.
- 2003, Acil servise ruhsal sorunlarla gelen hastalara hemşirelik yaklaşımı.Sağlık ve Toplum.13 (4);16-23.
- 2002, Toplum ruh sağlığı hizmetlerinde rehabilitasyon ve hemşirelik..Sağlık ve Toplum..12 (4):33-37.Ekim-Aralık..
- 2002, Psikiyatrik Rehabilitasyon ve Hemşirelik. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yük. Okulu Dergisi, Cilt:18,Sayı:1-3:153-162.
- 2002, İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Açısından İncelenmesi, Çocuk Forumu, 5(2):29-35, Mayıs-Ağustos.
- 2002, Toplum ruh sağlığı hizmetlerinde rehabilitasyon ve hemşirelik.Sağlık ve Toplum.12 (4);33-37.Ekim-Aralık.
- 2002, Psikiyatrik Rehabilitasyon ve Hemşirelik. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yük. Okulu Dergisi, Cilt:18,Sayı;1-3;153-162.
- Kuzeyli,Y., Çam, O., İlkokul Öğrencilerinde Aileleri Tarafından Uygulanan Fizikssel İstismarın İncelenmesi, 9.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 28-30Nisan 1999, Adana, Poster Sunumları Tam Metin Kitabı, 56-64
- 1998, Öğrencilerin Çalışma Davranışları, Sınav Kaygısı Ve Benlik Saygısının Başarı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. E.Ü.Hemşirelik Yük Okulu Dergisi, Cilt: 14, Sayı:3,s.s:243-255,
- 1998, Hemşirelik Kongrelerinde Sunulan Araştırmaların Araştırma Etiği Yönünden İncelenmesi. E.Ü.Hemşirelik Yük Okulu Dergisi, Cilt:14, Sayı:3,s.s:257-270.
- 1998, Ruh Sağlığı Alanında Çalışanlarda Tükenmişlik Sürecinin İrdelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt: 14, Sayı:3, s.s:283-290.
- 1998, Bir Psikiyatri Kliniğinde Hasta Bakım Kalitesinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yük. Okulu Dergisi, Cilt: 15, Sayı:1, s.s::29-36.
- 1998, Bir Hemşirelik Yüksek Okulundaki Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Dergisi. Cilt/Vol:1,Ağustos,s.s:33-40.
- 1998, Psikiyatri Hemşireliği Uygulamasının Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi, Depresyon Düzeyi ve Kendilik Algısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. Cilt:14, Sayı:2,s.s:143-156.
- 1998, Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Beceriler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.Cilt: 14, Sayı:2, s.s:201-214.
- 1998, Tükenmişlik Üzerine Bir Değerlendirme.. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. Cilt: 14, Sayı:1,s.s:81-93
- 1998, Öğrenci Hemşirelerin Girişkenlik ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt: 14, Sayı:1, s.s:39-51.
- 1997, Psikiyatrist Ve Psikologlarda Tükenmişlik Sendromu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 13 (1-3); 59-74.
- 1997, Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Konusundaki Eğitime İlişkin Öğrencilerin Görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 13 (1-3); 45-57.
- Hastane İçinde Kişilerarası İlişkiler E.Ü. HYO Dergisi, Cilt:10,Sayı:2,1994,s.s:53-63
- Eğitimci Hemşirelerin Akademik Kariyer Düzeylerine Göre Değişim Gösteren Özellikler, E.Ü. H YO Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 1994, s.s:1-13
- Tükenmişlik(Burnout) Nedir? E.Ü. HYO Dergisi, Cilt:9,Sayı:1, 1993, s.s:51-54
- Kuramsallaşma Kavramı ve Kuramsallaşmış Hasta Nedir? E.Ü.HYO Dergisi, Cilt:9,Sayı:2,1993s.s:61-67
- Hemşireleri Mesleki Yaşamları Nasıl Etkiliyor? E.Ü. HYO Dergisi, Ocak/Nisan 1992, Cilt: 8,Sayı:1, s.s: 65-72
- HYO Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği Konusundaki Görüşleri. E.Ü. HYO Dergisi, Cilt:8,Sayı:3, 1992,s.s:13-23
- Çam,O., Tükenmişlik Envanterinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması , 7.Ulusal Psikoloji Kongresi, Kongre Kitabı,1992, Ankara, s.s: 155-160
- Maslach Tükenmişlik Örneği. Psikologlar Derneği Ölçekler Havuzu,1991
- Maslach Tükenmişlik Ölçeği. Psikologlar Derneği Ölçekler Havuzu,1991
- Hemşirelerin Farklı Klinik Tabloya Sahip Çeşitli Ruh Hastaları ile İlgili Tutumları E.Ü. HYO Dergisi Ocak/ Nisan 1990, Cilt:6, Sayı:1 s.s: 11-16
- Hemşireleerin Ruh Sağlığı ile İlgili Tutumlarının Araştırılması, E.Ü. HYO Dergisi, Eylül-Aralık 1989, Cilt:5, Sayı: 3 s.s:25-30

Publications in Other Journals and Medias (33 entries)- Bakış N, Çam O (2002) İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Açısından İncelenmesi, Çocuk Forumu, 5(2);29-35,Mayıs-Ağustos.
- Çam O, Cerit Y, Çalışkan N, Şentürk H. (1999) Çocukların Diş Sağlığının Değerlendirilmesi. Diş Hekimleri Dergisi, ,10 (2), Nisan, s.s.17-20.
- Çam M.O (1999) Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri.İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 5(5);31-38.
- Çam O. (1998-2001) Hemşirelik Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sigara Ve Alkol İçme Durumlarının Karşılaştırılması .Sigara Alarmı Dergisi.,4(1-4);81-88.
- 1997, Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Psikiyatrist ve Psikologlardan Oluşan Bir Örneklemde İncelenmesi.
- Çam O. (1996) Yaşamda Kadın. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.12 (3);117-132. & 12 (1); 61-76.
- Çam O.(1996) Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Eğitimci Hemşireler Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. Cilt: 12, Sayı:3, s.s.61-69.
- Çam-Kırlangıç M.O.(1996) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Psikodrama Grup Çalışması ile Girişkenlik Düzeyi İlişkisinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. Cilt: 12, Sayı:2, s.s.1-11.
- Çam-Kırlangıç M.O.(1996) Öğrencilerin Madde Bağımlılığı Dersi Konusundaki Görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. Cilt: 12, Sayı:2, s.s. 25-33.
- Çam M.O. (1996) Eğitimci Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişlikle İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. Cilt: 12, Sayı: 1, s.s. 9-20
- Çam O. (1995) Eğitimci (Akademisyen) Hemşireler ve Hizmet Alanında Çalışan Hemşirelerin, Emosyonel Tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarı İle İlgili Duyguları Yaşama Sıklıkları, Ege Üniv. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.Cilt: 11 (2), s.s: 1-14.
- Çam O. (1995) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Psikodrama Uygulamasının Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.Cilt: 11(2), s.s: 55-65.
- Çam O. (1994) Hastane İçinde Kişilerarası İlişkiler Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.Cilt: 10, Sayı:2, s.s: 53-63.
- Çam O. (1994) Eğitimci Hemşirelerin Akademik Kariyer Düzeylerine Göre Değişim Gösteren Özellikler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.Cilt: 10 Sayı:2, s.s: 1-13.
- Çam O. (1993) Kuramsallaşma Kavramı ve Kuramsallaşmış Hasta Nedir?.Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.Cilt: 9,Sayı:2, s.s: 61-67
- Çam O. (1993)Tükenmişlik (Burnout) Nedir?. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.Cilt:9,Sayı:1, s.s: 51-54.
- Çam O. (1992) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği Konusundaki Görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.Cilt: 8 Sayı:3, s.s: 13-23. (III. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabında Yayınlanmıştır. 8-10 Eylül 1993, İstanbul, s.s:162-170.
- Çam O. (1992) Hemşireleri, Mesleki Yaşamları Nasıl Etkiliyor?.Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. Ocak/Nisan , Cilt:8, Sayı:1, s.s: 65-72.
- Çam O. (1991) Maslach Tükenmişlik Ölçeği, (Psikologlar Derneği Ölçekler Havuzu)
- Kırlangıç (Çam) M.O. (1990) Hemşirelerin Farklı Klinik Tabloya Sahip Çeşitli Ruh Hastaları ile İlgili Tutumları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi Ocak / Nisan , Cilt:6, Sayı:1, s.s: 11-16.
- Kırlangıç-(Çam) M O. (1989) Hemşirelerin Ruh Sağlığı ile İlgili Tutumlarının Araştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.Eylül/Aralık, 5(3);25-30.
- 0, Çam, O.,Maslach Tükenmişlik Ölçeği. Psikologlar Derneği Ölçekler Havuzu, 1991
- 0, Çam,O., Yaşamda Kadın E.Ü.HYO Dergisi1996, Cilt:12, Sayı:3, s.s:117-132
- 0, Çam,O., Ruhsal Durum Açısından Gençlik , Daha İyi Bir Gelecek İçin Sağlıklı Gençlik (Kitapçık), E.Ü.HYO,1997
- 0, Çam, O., Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Konusundaki Eğitime İlişkin Öğrencilerin Görüşleri E.Ü. HYO Dergisi,1997, Cilt:13
- 0, Çam, O., Hemşirelik Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Alkol ve Sigara İçme Durumlarının Karşılaştırılması, E.Ü. HYO Dergisi 1998
- Çam,O., Gürkan,A., Şizofreni Hastalarının Evde Bakımının İncelenmesi, Bildiri Sunumu 9.Ulusal Çocuk ve Ergen RuhSağlığı Özet Kitabı 28-30/ Nisan 1999
- 0, Çam,O., Türkistanlı,E., Hemşirelik Kongrelerinde Sunulan Araştırmaların Araştırma Etiği Yönünden İncelenmesi, 7.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Özet Kitabı , sf.13, 22-24 Haziran 1999
- 0, Karaaslan,A., Çam,O., Öğrenci Hemşirelerin Girişkenlik ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının İncelenmesi, 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi 22-24 Haziran 1999, Özet Kitabı s.s: 43
- 0, Çam,O., Eğitimci(Akademisyen) Hemşireler ve Hizmet Alanında Çalışan Hemşirelerin , Emosyonel Tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarı ile ilgili Duyguları Yaşama Sıklıkları E.Ü. HYO Dergisi,1995,Cilt:11, Sayı:2, 1-14
- 0, Çam, O., HYO 'da Görevli Eğitimcilerin Yaşadıkları Çeşitli Duygu ve Düşüncelerin İncelenmesi, E.Ü. HYO Dergisi,1995, Cilt:11, Sayı:1, 39-55
- 0, Çam,O., Öğrencilerin Madde Bağımlılığı Dersi Konusundaki Görüşleri, E.Ü.HYO Dergisi, 1996, Cilt:12, SAYI:2, 1-11
- 0, Çam,O., Türkistanlı,E., Hemşirelikte Etik ve Hemşirelerin Etik Çıkmazlarda Yararlanacakları Kaynaklar, 1. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi,9-11 Haziran 1999

International Conference Proceedings (12 entries)- 2004, Dülgerler Ş, Engin E, Çam O. Çocuklarda ölüm kavramı, yas süreci ve psikiyatri hemşireliği.Eropean Society of Traumatic Stresss Studies-Psychological Trauma Meetings 3 .Abstract Book page,40-43.
- Doğaner İ, Dilsiz A, Çam O .Some forbidden psychodramatic roles and their tansformation (from Turkey). 50th Anniversary International Association of Group Psychotherapy. 2th Regional Mediterranean Conference. 1-5 September 2004,Athnes.
- 2003, Çam O. The influence of psychodrama on self-disclosure in a group of university students.The 15th International Congress of the International Association of Group Psychotherapy.’Crossroads of Culture:Where Groups Converge’Abstract Book,368,İstanbu
- 2003, Pektash I, Çam O. Investigation of the influence of women’s level of mental health and depression on the prevention of cancer.The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization.14-16 october,İzmir,Turkey,Abstract Book page 18
- 2003, Bilge A,Çam O. Investigation of women’s styles of coping with stress in the prevention of cancer and their health beliefs. The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization.14-16 october,İzmir,Turkey,Abstract Book page 34.
- 2000, Bilge – Dönmez A, Çam O Bir Psikiyatri Kliniğinde Hasta Bakım Kalitesinin İncelenmesi. I. Uluslararası- VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi 29 Ekim , 2 Kasım Antalya.
- Ulu-Demirel G., Çam,O., The FactorsThat Effect the Emotional Abuse of Childeren by Their Parents ,ESSOP 1999, Annual Congress of the Europen Society For Social Pediatrics , School Health, 13-6 October 1999, Eresinm Oteli, İstanbul,Turkey
- 1999, Özgür,G., Çam,O., Karaaslan,A., Gürkan,A., Dülgerler, Ş.,Uysal, O., Bornova Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Toplumda Ruhsal Belirtilerin Değerlendirilmesi, 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uluslararası Katılımlı, s.s:82
- Çam,O., Khorsid,L., Altuğ-Özsoy,S., Öğrencilerin Çalışma Davranışı , Sınav Kaygısı ve Benlik Saygısının Başarı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi, 6.Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, 14-16 Mayıs,1998, GATA, Ankara, Kongre Kitabı, s.s: 355-362
- Çam-Kırlangıç,M.O., HYO Öğrencilerinde Psikodrama Grup Çalışması ile Girişkenlik Düzeyi İlişkisinin İncelenmesi, E.Ü. HYO Dergisi,1996, Cilt:12, Sayı:2, 1-11
- HYO Öğrencilerinde Psikodrama Uygulamasının Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Üzerine Etkisi, E.Ü. HYO Dergisi, 1995,Mayıs/Ağustos, Cilt:11.Sayı:2, 1-14
- 1992, Çam,O., HYO Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği Konusundaki Görüşleri, 3.Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu

National Conference Proceedings (109 entries)- Çam O (2011) Doğumdan ölüme dek ruh sağlığı ve kültür.Kongre Kitabı sf:88-96. I.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi. Sabancı Kültür Merkezi .İzmir.
- Çam O, Bozkurt S (2010) Çalışan ergenlerde sosyodemografik özellikler, öfke ve şiddete ilişkin bir betimsel analiz. XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 4-6 Haziran, İstanbul. (Sözel bildiri)
- Bozkurt S, Çam O (2010) Öfke yönetimi konusunda hemşirelik uygulaması için bir Kavramsal-teorik Sistem oluşturulması. IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireleri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 24-26 Haziran Samsun. (Poster Bildiri).
- Çam O,Engin E (2009) Farkındalık. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi.3-6 Mayıs Kuşadası. Kongre Kitabı.Sf;439-441.
- Çam O. (2008) KLP Hemşireliği Eğitim Programı Neler İçermelidir? 9.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi.22-23 Kasım 2008,Kuşadası.
- Çam O, Bezkoktu A ( 2008) Mermer İşçilerinin Fiziksel ve Ruhsal Sağlıklarının İncelenmesi. XV.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi.28-31 Ekim,Kocaeli.Poster Bildiri,Özet Kitabı,sf;40.
- Çam O, Kırlı H ( 2008) M İşçilerinin Fiziksel ve Ruhsal Sağlıklarının İncelenmesi. XV.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi.28-31 Ekim,Kocaeli.Poster Bildiri,Özet Kitabı,sf;40.
- Çam O (2008) Toplum Ruh Sağlığı politikalarında psikiyatri hemşireliği hizmetleri. XV.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi.28-31 Ekim,Kocaeli.Poster Bildiri,Özet Kitabı,sf;3-4.
- Çam O (2008) Psikiyatri Hemşireliğinde Psikoterapi Eğitimi ve Hizmete Yansımaları. II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, 28-30 Nisan 2008, Bakırköy, İstanbul
- Çam O (2008) Psikiyatri Hemşireliğinde Sertifika Programları. II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, 28-30 Nisan 2008, Bakırköy, İstanbul.
- Çam O, Baysan Arabacı L,Yıldırım S, Gördeles-Beşer N (2008) Hemşirelere verilen psikiyatri hemşireliği eğitiminin etkililiğinin araştırılması. Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastaneleri Buluşması.4-6 Ocak 2008, ADANA.
- Çam O.(2007) Hemşirelikte bağımlılık eğitimi. IV.Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlik Haftası.29 kasım- 2Aralık 2007, Çeşme-İzmir. Kongre Kitabı,sf;114-117.
-  Çam O. (2007) Psikiyatri Hemşireliği ve Bakımın Hasta Belleği Üzerindeki Rolü.13-16 Haziran 2007.Pamukkale Üniversitesi.Denizli. (Sözel Bildiri)
- Bilge A, Çam O. (2007)Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeğinin Geçerl,ik ve Güvenirlik Çalışması.13-16 Haziran 2007.Pamukkale Üniversitesi.Denizli. (Poster Bildiri)
- Şentürk AS, Çam O,Bilge A (2007) Afyonkarahisar ili Dazkırı ilçesinde 15-49 yaş arası kadınların Doğum Kontrol Yöntemlerine İlişkin Davranışlarının İncelenmesi.1. Ulasal Ebelik Sempozyumu. Uluslar arası Katılımlı.3-4 Mayıs.İzmir.Kongre Kitabı,P34.
- Baysan-Arabacı L,Çam O (2006) Aile içi Şiddetin Önlenmesinde Karşılaşılan Engellerin Aşılmasına Yönelik Önlemler. 42.Ulusal Psikiyatri Kongresi 1-5 Kasım 2006 Hilton,İstanbul (Poster Bildiri).
- Beşer N, Çam O (2006) Akciğer Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Ölüm Anksiyetesinde Psikiyatri Hemşireliği,42. Ulusal Psikiyatri Kongresi 01-05 Kasım 2006, Hilton Convention Center, İstanbul
- Beşer N, Çam O (2006) Akciğer Kanseri Olan Hastaların Ölüm Anksiyetesine Psikiyatri Hemşiresinin Girişimlerinin Etkinliğinin İncelenmesi. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi 01-05 Kasım 2006, Hilton Convention Center, İstanbul.
- Beşer N, Çam O (2006) Akciğer Kanseri Olan Hastaların Ölüm Anksiyetesine Psikiyatri Hemşiresinin Girişimlerinin Etkinliğinin İncelenmesi. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi 01-05 Kasım 2006, Hilton Convention Center, İstanbul.
- Keskin G, Çam O (2006). Kişilik Gelişiminde Bağlanmanın Etkililiğinin Değerlendirilmesi. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Yaşam Boyu Psikiyatri :Araştırmadan Uygulamaya”. 01-05 Kasım 2006, İstanbul
- Bilge A, Çam O.(2006). Yaşama Dair İnançların Ruh Sağlığına Etkisi. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Yaşam Boyu Psikiyatri :Araştırmadan Uygulamaya”. 01-05 Kasım 2006, İstanbul.s. 363.
- Sağkal T, Çam O, Gürkan A. (2006) Alkol Bağımlılığının Tedavisinde Adsız Alkolikler 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi 01-05 Kasım 2006, Hilton Convention Center, İstanbul.
- Sağkal T, Çam O, Gürkan A. (2006) Alkol Bağımlılığının Tedavisinde Nüks Önleme Grupları 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi 01-05 Kasım 2006, Hilton Convention Center, İstanbul.
- Sağkal T, Çam O, Gürkan A. (2006) Alkol Bağımlılığının Tedavisinde Nüks Önleme Grupları 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi 01-05 Kasım 2006, Hilton Convention Center, İstanbul.
- Bozkurt S, Çam O.(2006). Doğum Sonrası Depresyonda Hemşirenin Rolü. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Yaşam Boyu Psikiyatri: Araştırmadan Uygulamaya”. 01-05 Kasım 2006, İstanbul
-  Beşer N, Çam O (2006). Psikiyatri Hastalarında Evde Bakım I. Uluslar arası Katılımlı Evde Bakım Kongresi. 6-8 Kasım , İzmir Kongre Özet Kitabı Sf:6.
- Doğaner İ, Çam O (2005) Psikodramadan olgu sunumları. IX. Bahar Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı. 13-17.04.2005, Antalya (Panel)
- Tural Ö, Çam O (2005) Lise ikinci sınıf öğrencilerinin karşı cinsle ilişkiler konusundaki görüşlerinin incelenmesi. IX. Bahar Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı. 13-17.04.2005, Antalya (Poster bildiri)
- Mandıracıoğlu A, Çam O (2005) İzmir ve Manisa huzurevleri çalışanlarının şiddetle karşılaşma durumları. Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Şiddet Sempozyumu, & Eylül 2005, İzmir (Poster bildiri)
- Yeşerenoğlu H, Çam O (2005) Kadınlara meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi hakkında verilen eğitimin bilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs 2005, Ordu.
- 2004, Çam O, Bozkurt G.İklöğretim okulu öğretmenlerinin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanıma konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi..14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı.Bursa.55-56
- 2004, Pektaş İ,Çam O.Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ruh sağlığı eğitiminin önemi.40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı,249-251.
- 2004, Bilge A, Çam O,Ünal G.Kadınların ruh sağlığı sorunlarında birinci basamak sağlık hizmetlerini tercih etme durumu.40.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı,267-269.
- 2004, Bilge A, Çam O. Ölüm sürecindeki hastaya ve yakınına psikiyatri hemşiresinin terapötik girişimi. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı,258-259.
- 2004, Çam O,Bilge A. Huzurlu ölüme psikiyatri hemşiresinin katkısı. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı,259-261.
- Demirel D,Çam O. Çocuklara ameliyat öncesi hemşire tarafından verilen destekleyici eğitimin ameliyat sonrası ağrı düzeyine etkisi. 7.Ulusal KLP Kongresi,Sözel Bildiri,2-4 Aralık 2004,Eresin otel,İstanbul.
- Demirel D, Çam O. (2004) Çocuklara ameliyat öncesi hemşire tarafından verilen destekleyici eğitimin ameliyat sonrası ağrı düzeyine etkisi. 7.Ulusal KLP Kongresi,Sözel Bildiri,2-4 Aralık 2004,Eresin otel,İstanbul.
- Çam O, Bozkurt G. (2004) İklöğretim okulu öğretmenlerinin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanıma konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi..14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı.Bursa.55-56.
- Pektaş İ, Çam O. (2004) Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ruh sağlığı eğitiminin önemi.40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı,249-251.
- Bilge A, Çam O, Ünal G. (2004) Kadınların ruh sağlığı sorunlarında birinci basamak sağlık hizmetlerini tercih etme durumu.40.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı,267-269.
- Bilge A, Çam O. (2004) Ölüm sürecindeki hastaya ve yakınına psikiyatri hemşiresinin terapötik girişimi. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı,258-259.
- Çam O, Bilge A. (2004) Huzurlu ölüme psikiyatri hemşiresinin katkısı. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı,259-261.
- Mandiracioglu A, Cam O. (2003) Huzurevi çalışanlarının yaşlılara ve yaşlılığa tutumları: Çalışanların sorunlarının belirlenmesi. 8. Halk Sağlığı günleri, 23-25 Haziran 2003 Sivas.
- Şimşek B, Çam O. (2003), Şizofren Hasta Ailelerinin Evde Bakım Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Sorunlar Karşısındaki Yaklaşımlarının İncelenmesi, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, s: 372-374.
- Uysal H., Çam O., Karaca İ, Hoşgör M Yanıklı Olgularda Annelerin Anksiyete Düzeylerinin eğitim Seviyesi ve Yanık Yüzdesi ile İlişkisinin Araştırılması,6. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Özet kitabı, sf:363, 15-19 Ekim 2002, Mersin.
- Bayram –Aydın M, Çam O, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Umutsuzluk Ve Umutsuzluğun Özbakım Gücüne Etkisinin İncelenmesi. VI. Ulusal Konsültasyon Liyezon Kongresi, 14-16 Kasım 2002, İstanbul (Sözel Bildiri).
- Bayram –Aydın M, Çam O (2002) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Umutsuzluk Ve Umutsuzluğun Özbakım Gücüne Etkisinin İncelenmesi. VI. Ulusal Konsültasyon Liyezon Kongresi, 14-16 Kasım 2002, İstanbul (Sözel Bildiri).
- 2001, Polat Z, Çam O, Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Etik Problemler Karşısındaki Yaklaşımlarının Belirlenmesi. VIII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi. 28-31 Mayıs, Lefkoşe,Kıbrıs.
- Polat Z, Çam O (2001) Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Etik Problemler Karşısındaki Yaklaşımlarının Belirlenmesi. VIII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi. 28-31 Mayıs, Lefkoşe,Kıbrıs.Kongre Kitabı.sf;164-175.
- Çam O. Hemşirelik Öğrencileriyle Yapılan Psikodrama Grup Terapisi, I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu Özet Kitabı, 24-26 Mayıs 2000, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir, sf:34.
- Acar H, Çam O.Hemşirelik Öğrencilerinin Terminal Dönemdeki Ve Ölümden Sonra Hasta Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu Özet Kitabı, 24-26 Mayıs 2000, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İ
- Bakış N, Çam O. Çocuk İstismarı Ve İhmalinde Öğretmen Davranışlarının Yeri, I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu Özet Kitabı, 24-26 Mayıs 2000, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir, sf:48.
- Kaya E, Çam O. 15- 49 Yaş Arası Evli Ve Doğurgan Çağdaki Kadınlara Aile Planlaması Ve Kontraseptif Yöntemler Hakkında Verilen Eğitimin Etkisinin İncelenmesi, I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu Özet Kitabı, 24-26 Mayıs 2000, Ege Üniversitesi
- Özkan D, Çam O, Anne- Babaların Çocukların Davranış Bozuklukları Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yaklaşımlarının İncelenmesi, 10. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, İber Otel, Sarıgerme, Antalya.
- Savanda Ö, Çam O, Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnun Olma Durumlarının İncelenmesi, 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, 13-17 Haziran 2000, Türkan Sabancı Kültür Merkezi, Edirne
- Özkan D, Çam O (2000) Anne- Babaların Çocukların Davranış Bozuklukları Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yaklaşımlarının İncelenmesi, 10. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, İber Otel, Sarıgerme, Antalya.
- Acar H, Çam O (2000) Hemşirelik Öğrencilerinin Terminal Dönemdeki Ve Ölümden sonra Hasta Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir.
- Kaya E, Çam O (2000) Kadınlara Aile Planlaması ve Kontrseptif yöntemler Hakkında Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir.
- Çam O (2000) Hemşirelik Öğrencileriyle Yapılan Psikodrama Grup Terapisi, I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir.
- Bakış N, Çam O (2000) Çocuk İstismar Ve İhmalinde Öğretmen davranışlarının Yeri. I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu 24-26 Mayıs 2000, E.Ü.H.Y.O, İzmir.
- Savanda Ö, Çam O (2000) Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnun Olma Durumlarının İncelenmesi, 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, 13-17 Haziran 2000, Türkan Sabancı Kültür Merkezi, Edirne.
- Çam, O., Kuzeyli, Y.,İlkokul Öğrencilerinde Aileleri Tarafından Uygulanan Fiziksel İstismarın incelenmesi, 9.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 28-30 Nisan 1999, Adana , Poster Sunumları Tam Metin Kitabı, 56-64
- Çam O, Türkistanlı E. Hemşirelik Kongrelerinde Sunulan Araştırmaların Araştırma Etiği Yönünden İncelenmesi, 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 22-24 Haziran 1999, Atatürk Üniversitesi HemşirelikYüksek Okulu , Erzurum, sf:13.
- Karaaslan A, Çam O. Öğrenci Hemşirelerin Girişkenlik ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının İncelenmesi, 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kross- Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu Özet Kitabı, 6-12 Eylül 1999, KaradenizTeknik Üniversites
- Türkistanlı E, Çam O. Hemşirelikte Etik ve Hemşirelerin Etik Çıkmazlarda Yararlanacakları Kaynaklar,1. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Özet Kitabı, 9-11 Haziran 1999, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İzmit, sf:36.
- Karaaslan A, Çam O. Öğrenci Hemşirelerin Girişkenlik ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının İncelenmesi, 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 22-24 Haziran1999, Atatürk Üniversitesi HemşirelikYüksek Okulu, Erzurum, sf:.43.
- Kuzeyli Y, Çam O, İlkokul Öğrencilerinde Aileleri Tarafından Uygulanan Fiziksel İstismarın İncelenmesi. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 28-30 Nisan 1999, Poster Sunumları Tam Metin Kitabı sayfa:56-64, Adana.
- 1999, Özgür G, Karaaslan A, Çam O, Gürkan A, Dülgerler Ş, Uysal O, Bornova Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Toplumda Ruhsal Belirtilerin Değerlendirilmesi. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kross- Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu, 6-12 E
- Kuzeyli Y, Çam O (1999) İlkokul Öğrencilerinde Aileleri Tarafından Uygulanan Fiziksel İstismarın İncelenmesi. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 28-30 Nisan 1999, Poster Sunumları Tam Metin Kitabı sayfa:56-64, Adana.
- Türkistanlı E, Çam O (1999) Hemşirelik Etik ve Hemşirelerin Etik Çıkmazlarda Yararlanacakları Kaynaklar, 1. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, 9-11 Haziran, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İzmit.
- Özgür G, Karaaslan A, Çam O, Gürkan A, Dülgerler Ş, Uysal O (1999) Bornova Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Toplumda Ruhsal Belirtilerin Değerlendirilmesi. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kross- Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu, 6-12 Eylül, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
- Karaaslan A, Çam O (1999) Öğrenci Hemşirelerin Girişkenlik ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının İncelenmesi, 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kross- Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu, 6-12 Eylül, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
- 1998, Öğrencilerin Çalışma Davranışları,Sınav Kaygısı ve Benlik Saygısının Başarı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, GATA Ankara
- HYO Öğrencilerinde Benlik Saygısının İncelenmesi 24-27 Haziran 1998, 7. Anadolu Psikiyatri Günleri, Malatya
- Hemşirelik I. ve 4.Sınıf Öğrencilerinin Alkol ve Sigara İçme Durumlarının Karşılaştırılması. 7.Anadolu Psikiyatri Günleri. 24-27 Haziran 1998. Malatya
- Çam,O., Hemşirelik 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Alkol ve Sigara İçme Durumlarının Karşılaştırılması, 7. Anadolu Psikiyatri Günleri, 24-27 Haziran 1998, Malatya
- 1998, Çam, O.,Baysal, A., Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Kişilerin Öfke İfadeleri, 9.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı, 1988, 463-481
- Çam, O., Psikiyatri Hemşireliği Uygulamasının Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi, Depresyon Düzeyi ve Kendilik Algısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, 1998
- Çam O, Khorshid L, Altuğ- Özsoy S. Öğrencilerin Çalışma Davranışları, Sınav Kaygısı ve Benlik Saygısının Başarı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. 6. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-16 Mayıs 1998,( Kongre kitabı Sayfa:35
- Çam O, Hemşirelik Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Alkol ve Sigara İçme Durumlarının Karşılaştırılması, 7.Anadolu Psikiyatri Günleri, 24-27 Haziran 1998, Malatya.
- 1998, Çam O, Khorshid L, Altuğ- Özsoy S. Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Benlik Saygısının İncelenmesi. 24-27 Haziran, 7. Anadolu Psikiyatri Günleri, Malatya.
- Çam O, Gürkan A , Şizofreni Hastalarının Evde Bakımının İncelenmesi. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24-26 Eylül 1998, İstanbul.
- Çam O, Khorshid L, Altuğ- Özsoy S. (1998) Öğrencilerin Çalışma Davranışları, Sınav Kaygısı ve Benlik Saygısının Başarı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. 6. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-16 Mayıs 1998,( Kongre kitabı Sayfa:355-362), GATA, Ankara.
- Çam O (1998) Hemşirelik Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Alkol ve Sigara İçme Durumlarının Karşılaştırılması, 7.Anadolu Psikiyatri Günleri, 24-27 Haziran 1998, Malatya.
- Çam O, Khorshid L, Altuğ- Özsoy S. (1998) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Benlik Saygısının İncelenmesi. 24-27 Haziran, 7. Anadolu Psikiyatri Günleri, Malatya.
- Çam O (1998) Psikiyatrik Konsültasyon Liyezon Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi. V. Ulusal konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongre Kitabı, 21-23-Ekim 1998,İstanbul tıp Fakültesi, Çapa, s.s: 190-197.
- Çam O, Gürkan A (1998) Şizofreni Hastalarının Evde Bakımının İncelenmesi. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24-26 Eylül 1998,Marmara Üniversitesi, İstanbul. Kongre Kitabı,sf;201-207.
- Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Psikodrama Uygulamasının Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Üzerine Etkisi XXII.Uluslararası Grup Pikoterapileri Kongresi, 28-31Mayıs 1997, Asklepion, Bergama
- HYO Öğrencilerinde Psikodrama Grup Çalışması ile Girişkenlik Düzeyi İlişkisinin İncelenmesi . XXII.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 28-31 Mayıs 1997, Asklepion Bergama
- Ruhsal Durum Açısından Gençlik, Daha İyi Bir Gelecek İçin Sağlık lı Gençlik (Kitapçık), E.Ü. HYO,1997
- Çam O. (1997) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Psikodrama Grup Çalışması ile Girişkenlik Düzeyi İlişkisinin İncelenmesi, 22.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi Kitabı, 28-31 Mayıs 1997, Bergama-İzmir, s.s:171-175.
- Çam O. (1997) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Psikodrama Uygulamasının Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Üzerine Etkisi, 22.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi Kitabı, 28-31 Mayıs 1997, Bergama-İzmir, s.s:175-179.
- Baysal, A., Çam,O., Ruh Sağlığı Alanında Çalışan (Psikolog ve Psikiyatristlerde) Kişi0lerin Öfke İfadeleri 9. Ulusal Psikoloji Kongresi, 18-20 Eylül 1996, Boğaziçi Üniversitesi İstanbul
- Çam O, Baysal A. (1996) Ruh Sağlığı Alanında Çalışan ( Psikolog ve Psikiyatristlerde) Kişilerin Öfke İfadeleri 9. Ulusal Psikoloji Kongresi, 18-20 Eylül 1996, Boğaziçi Üniversitesi İstanbul.
- Eğitimci Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromunun ve Tükenmişlikle İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 15-17 Kasım 1995, Hacettepe Üniversitesi Ankara, E.Ü. HYO Dergisi
- Çam O (1995) Eğitimci Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromunun ve Tükenmişlikle İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 15-17 Kasım 1995, Hacettepe Üniversitesi Ankara.
- Çam,O., Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Eğitimci Hemşireler Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi VIII. Ulusal Pskoloji Kongersi,21-24 Eylül1994, AKM İzmir
- 1994, Baysal,A., Çam,O., İzmir Metropolitan Alan İçinde Bulunan Yataklı Servis Kurumlarında Görev Yapan Psikitarist ve Psikologlarda Tükenmişlik Sendromunun İncelenmesi
- İzmir Metropolitan Alan İçinde Bulunan Yataklı Servis Kurumlarında Görev Yapan Psikiyatrist ve Psikologlarda Tükenmişlik Sendromunun İncelenmesi, VIII.Ulusal Psikoloji Kongresi,21-24 Eylül 1994, AKM,İzmir
- Çam O (1994) Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Eğitimci Hemşireler Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 21-24 Eylül 1994, AKM, İzmir.
- Çam O, Baysal A (1994) İzmir Metropolitan Alan İçinde Bulunan Yataklı Servis Kurumlarında Görev Yapan Psikiyatrist ve Psikologlarda Tükenmişlik Sendromunun İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 21-24 Eylül 1994, AKM, İzmir.
- Çam,O.,HYO Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği Konusundaki Görüşlerinin Araştırılması,III.Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu,8-10 Eylül 1993, İstanbul
- Çam O (1993) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği Konusundaki Görüşlerinin Araştırılması. III. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, 8-10 Eylül 1993, İstanbul , sf:162-170.
- Çam,O., Tükenmişlik(Burnout) Düzeyleri ve Tükenmişliği Etlileyen Bazı Etmenlerin İncelenmesi, III.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 24 Haziran 1992, Sivas
- Çam,O.,Tükenmişlik Envanterinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması, VII.Ulusal Psikoloji Kongresi, 25 Eylül 1992, Ankara, Kongre Kitabi s.s. 155-160
- Çam, O., Tükenmişlik(Burnout) Sendromunun İncelenmesim 28.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 30 Eylül 1992, Ankara
- Çam O (1992) Hemşirelerde Tükenmişlik ( Burnout ) Düzeyleri ve Tükenmişliği Etkileyen Bazı Etmenlerin İncelenmesi.III. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 24 Haziran 1992, Sivas.(Kongre Kitabı s.s: 463 - 473 ).
- Çam O (1992) Tükenmişlik Envanterinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi , 25 Eylül 1992 , Ankara. ( Kongre Kitabı s.s: 155 - 160 ).
- Çam O (1992) Tükenmişlik ( Burnout ) Sendromunun İncelenmesi. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi , 30 Eylül 1992 , Ankara.

Books (9 entries)- Editörler: Seviğ Ü, Tanrıverdi G (2011/2012) KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK, İstanbul tıp kitabevi. İst. Çam O, Okanlı A (2011) Ruh sağlığı, kültür ve psikiyatri hemşireliği. 239-283.
- Editörler: Karadakovan A,Eti-Aslan F (2011)DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM. Nobel Kitabevi.Adana.Çam O.(2011) Hastalık Sürecinde Birey ve Aileye Yönelik Bakım.79-90.Geliştirilmiş 2.Baskı.
- 2010, Çam O,Bilge A ,Keskin G. Gidenler ve Geride Kalanlar :İnsan ,Yavrusu ve Ölüm Yarasını Sarmak.Dilan Matbaası,İzmir.
- Editörler: Karadakovan A,Eti-Aslan F (2010)DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM. Nobel Kitabevi.Adana.Çam O.(2011) Hastalık Sürecinde Birey ve Aileye Yönelik Bakım.73-85.
- 2006, Çam O, Dülgerler Ş, Engin E, Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci Uygulama Kitabı, Güven Kitabevi
- 2006, Çam O, Dülgerler Ş. Şizofreni İle İlgili Sorularınız Ve Yanıtlar Aileler İçin El Kitabı, Güven Kitabevi
- Çam O. (1997) Ruhsal Durum Açısından Gençlik. Daha İyi Bir Gelecek İçin Sağlıklı Gençlik. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, 1997, İzmir.
- Kırlangıç-Çam, O.,Tükenmişlik, Saray Kitabevi 1995
- Kırlangıç-Çam,O., Histeri, Saray Kitabevi,1995

Finished Research Projects (7 entries)- 2009, Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Projesi, Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Projesi.İzmir.
- 2006, vehbi koç vakfı hemşirelik fonu, Hemşirelere Psikiyatri Hemşireliği ve Uygulamalarına Yönelik Verilen Eğitimin Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu.
- 2006, Proje No: ASYO-003 Ege Üniversitesi, Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Danışman: Olcay Çam ).
- 2006, Proje No: 2006-OSYO-002, Ege Üniversitesi, Ödemiş sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Olarak Çalışan Ebe ve Hemşirelere Yönelik Doğum Sonrası Depresyonu Tanılama ve Önleme Eğitimi.
- 2005, Proje No: 2004-HYO-006, Ege Üniversitesi, Ebe veya Ebe/Hemşirelere Verilen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Konusundaki Eğitimin Etkinliğinin Araştırılması
- Araştırma Projesi, Çam,O.,Karaaslan, A., Öğrenci Hemşirelerin Girişkenlik ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının Eğitim Süreçleri İçinde Longitudinal Olarak İncelenmesi, Proje No:1998-HYO-002, E.Ü. İzmir
- 1998, Araştırma Projesi, Özgür,G., Karaaslan,A.,Çam,O., Gürkan,A., Dülgerler,Ş., Uysal,O., Bornova Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Toplumda Ruhsal Belirtilerin Değerlendirilmesi,E.Ü. Araştırma Fonu Proje Raporu, Proje No: 1995-HYO-06
Memberships of Professional Associations (11 entries)- Dernek Üyeliği , Atatürkçü Düşünce Derneği , ( 1996 ....... )
- Dernek Üyeliği , Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Mezunlar
- Dernek Üyeliği ,Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği, (1996..
- Dernek Üyeliği ,Türkiye Grup Psikoterapileri derneği, (1998....)
- Dernek Üyeliği , İZÜNİDER , ( 1990 ...... )
- Dernek Üyeliği, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şb.Yön. Kurulu Üyeliğ
- Dernek Yöneticiliği , II. Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliği ( 1983 -
- Fahri Dernek Üyeliği, Türk Psikologlar derneği, (1999.....)
- HEMARGE (1998)
- XXIII. Grup Psikoterapileri Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği Katılı
- XXVI. Grup Psikoterapileri Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği Katılım
Student's Completed Thesis (21 entries)- Doktora, 2011, Çuhadar D (2011) Bipolar Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalamayı Azaltmada Psikoeğitimin Etkinliği. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2011, Nehir S(2011) Myokard Infarktüsü Geçirmiş Hastalara Yönelik Psikoeğitimin Psikososyal Uyuma Etkisinin Değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
- Yüksek Lisans, 2010, Akar-Yalçıner N Hemşirelerin Ruh Hastalarına Yönelik Kültürlerarası Hemşirelik Bakımı Konusundaki Görüşleri
- Doktora, 2010, Bozkurt S (2010) Çalışan Ergenlerin Öfke Yönetiminde Roy Adapyasyon Kuramı Temelli Hemşirelik Yaklaşımının Etkisi Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
- Yüksek Lisans, 2009, Gezgin H Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Bireylere verilen Psikoeğitimin Tedavideki Etkinliğinin Araştırılması
- Doktora, 2009, Baysan-Arabacı L (2009) Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Geliştirme Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
- Doktora, 2009, Yıldırım S ( 2009) Akademisyen Hemşirelerin İşe ve Kuruma Yönelik Tutumları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki ilişki Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora, 2008, Gördeles – Beşer N (2008) Suça Yatkın Ergenlerde Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Programının Etkinliğinin İncelenmesi Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
- Doktora, 2007, Babacan Gümüş A. (2007) Meme Kanserli Hastalarda Emosyonel Destek Odaklı Hemşirelik Girişimlerinin Psikososyal Uyuma Etkisinin Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2007, Keskin G (2007) Ergenlerin ruhsal durumları ve ebeveyn tutumları ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
- Doktora, 2006, Bilge A. (2006) Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
- Doktora, 2006, Akgün E. (2006) Çatışma Çözümü Eğitiminin Çatışma Çözümü ve Tükenmişlik Düzeyine Etkisinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2004, Dülgerler Ş. (2004) Şizofrenik Bozukluğu Olan Bireylerin Ailelerine Verilen Psikoeğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
- Doktora, 2004, Engin E. (2004) Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Öfke Düzeyleri İle İş Motifasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2002, Sunal Ş. Okul Öncesi Dönemi İşitme Engelli Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi, E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü,İzmir.
- Yüksek Lisans, 2001, Bayram- Aydın M Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Umutsuzluk ve Umutsuzluğun Öz-Bakım Gücüne Etkisinin İncelenmesi, E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1999, Dönmez-Bilge, A., Bir Psikiyatri Kliniğinde Hasta Bakım Kalitesinin İncelenmesi . E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1999,İzmir
- Yüksek Lisans, 1999, Vara,Ş., Yoğun Bakım Hemşirelerinde İş Doyumu ve Genel Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1999 İzmir
- Yüksek Lisans, 1999, Polat,Z., Psikiyatri Klnilkerinde Çalışan Hemşirelerin Etik Problemler Karşısındaki Yaklaşımlarının İncelenmesi, E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1999 İzmir
- Yüksek Lisans, 1998, Çobanoğlu, S., Ege Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinin Kendini Açma Özelliklerinin İncelenmesi, E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kasım 1998
- Yüksek Lisans, 1997, Karaduman-Pişmişoğlu,E.Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Empati DÜzeylerinin İncelenmesi, E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997, İzmr