Akademik BilgilerÖZER KINIK
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Bölümü
Süt Teknolojisi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: ozer.kinik@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000-1421
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1984
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1987
- Doktora: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1992
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü.Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi, Türkiye, 1993
- Doçentlik: Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi, Türkiye, 1995
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye, 2002

Research Interests- Süt Teknolojisi (5011001)
Indexed Journal Publications (19 entries)- 2012, Mısırlılar, F., Kınık, Ö., Yerlikaya, O. Effect of protective culture and biopreservatives on strained yoghurt quality. African Journal of Microbiology Research (Inpress)
- 2012, Yerlikaya, O., Açu, M., Kinik, Ö. Importance of dairy products in cardiovascular diseases and type 2 diabetes. Critical Reviews in Food Science and Nutrition (Inpress)
- 2011, KESENKAŞ, H., DİNKÇİ, N., SEÇKİN, K., KINIK, Ö., GÖNÇ, S., ERGÖNÜL, P.G., KAVAS, G. Physicochemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Soymilk Kefir. African Journal Of Microbiology Research, 5 (22), 3737-3746.
- 2011, Ersöz, E., Kınık, Ö., Yerlikaya, O., Açu, M. Effect of phenolic compounds on characteristics of strained yoghurts produced from sheep milk. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(23), pp. 5351-5359, 19 October.
- 2011, Dinçkaya,E.,Kınık,Ö.Sezgintürk,M.K.,Altuğ,Ç.,Akkoca,A.Development of an impedimetric M1 biosensor based on a DNA probe and gold nanoparticles.Biosensors and Bioelectronics 26/3806-3811.
- 2011, Ercan,D.,Korel,F.,Karagül Yüceer,Y.,Kınık,Ö. Physicochemical, textural, volatile and sensory profiles of traditional sepet cheese.Journal of Dairy Science94:4300-4312.
- 2010, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Incorporation of adjunct cultures of Enterococcus faecium, Lactobacillus paracasei subsp paracasei and Bifidobacterium bifidum into white pickled cheese.Journal of Food, Agriculture and Environment 8(2)107-112.
- 2009, Mısırlılar,F.,Kınık,Ö, Kesenkaş,H.Effects of antifungal preservatives on set type yoghurt quality.Indian Veterinary Journal 86/823-827
- 2008, Seçkin,K., Kınık,Ö., Gürsoy,O. The effect of the occurrance of psychrotrophic bacteria on sialic acid content of milk. Milchwissenschaft 63: 49-52
- 2007, Gönç,S., Kınık,Ö.,Akalın,S., Karagözlü,C.Isolation of Yersinia enterocolitica in Turkish cheese varieties Indian Vet. J. 84: 1062-1063.
- 2005, Yılmaz,E.,Kınık,Ö.,Gürsoy,O.Effect of substitionof milk fat by some different vegetable oilson the quality of set type yoghurt. Milchwissenschaft-Milk Science International 60/2/179-182.
- 2005, Seçkin,K.,Gürsoy,O.,Kınık,Ö.,Akbulut,N.Conjugated linoleic acid concentration fatty acid composition and cholesterol content of most consuming some Turkish dairy products. Lebensmittel Wissenschaft und Technologie- Food Science and Technology (Research note) 38:909-915
- 2005, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.,Alatossova,T.Conjugated linoleic acid production by probiotics:Anew hopeful option for production of functional cheese. Agro Food Industry-HiTech August 16:15-17
- 2005, Kınık,Ö.,Gürsoy,O.,Seçkin,K. Cholesterol content and fatty acid composition of most consuming Turkish hard and soft cheeses. Czech Journal of Food Sciences 23:166-172
- 2004, Kınık,Ö.,Gürsoy,O.Determination of organic acids in whey samples from white pickled cheese and lor cheese by high performance liquid chromatography. Milchwissenschaft-Milk Science International 58/11-12/622-623.
- 2004, Kavas,G.,Oysun,G.,Kınık,Ö.,Uysal,H.R. Effect of some fat replacers on chemical, physical and sensory attributes of low-fat white pickled cheese. Food Chemistry 88/381-388.
- 2003, Gürsoy,O.,seçkin,K.,Kınık,Ö.,Metin,M.Conjugated linoleic acid content of most popular Turkish hard and soft cheeses. Milk science international58/9-10/493-498.
- 2003, Uysal,H.,Kınık,Ö.,Kavas,G.,Akbulut,N. The use of glucono delta lactone in the manufacture of Torba yoghurt. Milchwissenschaft-Milk Science International 61/43-45
- 1997, Akalın,A.S.,Kınık,Ö.,Gönç,S.Determination of organic acids in commercial cheeses by high liquid chromatography. Milchwissenschaft-Milk Science International 52/5/260-262.

Publications in Non-Indexed Journals (185 entries)- Yerlikaya, O., Kınık, Ö. 2012. Peynire İşlenecek Sütlerde Kimyasal ve Biyolojik Kalitenin Önemi. Süt Dünyası, Ocak-Şubat54-55
- Kınık, Ö., Yerlikaya, O. 2012. Süt Ürünlerinde Risk Oluşturan Aflatoksinler ve İnsan Sağlığına Etkileri. Tarım Türk Dergisi, Ocak-Şubat, s. 160-162.
- Yerlikaya, O., Torunoğlu, F.A., Kınık, Ö., Akbulut, N. 2011. Ülkemizde Tüketilen Çökelek Peynirleri ve Üretim Şekillerine Bir Bakış. Dünya Gıda Dergisi , Şubat 2011 , Sayı:2011, s.48-52
- - Yerlikaya, O., Kınık, Ö., Akbulut, N. 2011. Süt Kaynaklı Biyoaktif Peptitler ve Fonksiyonel Özellikleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 48 (1): 77-84 ISSN 1018-8851.
- - Yerlikaya, O., Açu, M., Kınık, Ö. 2011. Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Koyun ve Keçi Sütlerinde Kaliteye Bağlı Temel ve Teşvik Edici Kriterler. Süt Dünyası. Mayıs-Haziran 2010.
- Yerlikaya, O., Açu, M., Kınık, Ö. 2011. Ülkemizde Üretilen Fermente Süt İçeceklerine Bir Bakış. Food Sektör, Mayıs-Haziran 2011,Sayı:61, 68-70.
- Yerlikaya, O., Açu, M., Kınık, Ö. 2011. Peyniraltı Suyu Aminoasitleri ve Proteinlerinin Sindirim Düzensizliklerinin Giderilmesindeki Rolü. Hasad Gıda Dergisi,Eylül-Ekim.
- Açu, M., Yerlikaya, O., Kınık, Ö. 2011. Süt ve Süt İçeceklerine Fonksiyonel Özellik Kazandırma. Süt Dünyası Dergisi Kasım-Aralık 2011.
- 2011, Yerlikaya, O., Kınık, Ö., Akbulut, N. 2010. Süt Teknolojisinde Enterokoklar ve Enterokokların Gıda Güvenlik Değerlendirmesindeki Önemi. Hasad Gıda Dergisi, Ocak-Şubat 2010. Sayı: 296, sf. 32-41.
- 2011, Karaman,A.D.,Kınık,Ö. Geleneksel süt ürünlerinde coğürafi işaretlemeye bilimsel ve sosyal açıdan bir bakış. Hasad 26(312)22-29.
- 2010KESENKAŞ, H., DİNKÇİ, N., KINIK, Ö., GÖNÇ, S., ENDER, G. Saanen Keçisi Sütünün Genel Özellikleri. Akademik Gıda, 8 (2), 45-48.
- Yerlikaya, O., Kınık, Ö. 2010. Probiyotik Fermente Süt Ürünlerinin Geliştirilmesi İçin Yeni Fırsatlar. Süt Dünyası. Mart-Nisan 2010.
- Yerlikaya, O., Kınık, Ö., Akbulut, N. 2010. Peyniraltı Suyunun Fonksiyonel Özellikleri ve Peyniraltı Suyu Kullanılarak Üretilen Yeni Nesil Süt Ürünleri. GIDA (2010) 35 (4): 289-296.
- Akpınar, A., Yerlikaya, O., Kınık, Ö. 2010. Keçi Sütü - I: Keçi Sütünün Özellikleri ve Pazarlanması. Süt Dünyası Eylül-Ekim 2010. Sayı: 28, sf. 46-51.
- Yerlikaya, O., Akpınar, A., Kınık, Ö., Uysal, H. 2010. Keçi Sütü - II: Keçi Sütü Kullanılarak Üretilen Özel Ürünler. Süt Dünyası Kasım-Aralık 2010. Sayı:29
- Kınık, Ö., Yerlikaya, O. 2009. Fermente Süt Ürünlerinin Kolesterol Düşürücü ve Antioksidan Etkileri. Süt Dünyası. Temmuz-Ağustos 2009. Sayı: 21, sf. 60-61
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö.İçme Sütlerine Uygulanan Isıl İşlemin Belirlenmesinde İndikatör Parametreler DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, OCAK-2009, Sayı:2009-1, Yıl:14, Sayfa:95-97. İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö.İçme Sütlerine Uygulanan Isıl İşlemin Belirlenmesinde İndikatör Parametreler DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, OCAK-2009, Sayı:2009-1, Yıl:14, Sayfa:95-97. İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Süt Ve Süt Ürünlerinin Hipertansiyon İle Olan İlişkileri. - .. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, ŞUBAT-2008, Sayı:2008-2, Yıl:13, Sayfa:98 İSTANBUL
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Vejeteryan Diyetlerde Özel Hususlar - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, MART-2008, Sayı:2008-3, Yıl:13, Sayfa:98 İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Görmeyi Destekleyici Nutrasötikler. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, OCAK-2008, Sayı:2008-1, Yıl:13, Sayfa:98 İSTANBUL.
- 2008, Kınık,Ö. Sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlığa,yüksek tansiyona yoğurt. Cumhuriyet Tarım Gıda Hayvancılık 4(43)20
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Bebek Bağırsak Florası ve Probiyotikler. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, MAYIS-2008, Sayı:2008-5, Yıl:13, Sayfa:98 İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Soya ve Prostat Kanseri DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, NİSAN-2008, Sayı:2008-4, Yıl:13, Sayfa:98 İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Beyin sağlığı ve Akıllı Gıdalar. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, HAZİRAN-2008, Sayı:2008-6, Yıl:13, Sayfa:98 İSTANBUL
- KAVAS, G. İnek Sütü Proteinlerine Bağlı Alerji Olgusu. HASAD Gıda. (ISSN: 1302-1702).Temmuz-Ağustos 2008, Yıl: 24, Sayı: 278, Sayfa:26-31. İSTANBUL.
- - KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Yeni Doğan Bebeklerde Görülen Demir Yetersizliği. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, EYLÜL-2008, Sayı:2008-9, Yıl:13, Sayfa:96-97. İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Yeni Doğanlarda Omega-3 Yağ Asidinin Önemi. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, KASIM-2008, Sayı:2008-11, Yıl:13, Sayfa:98. İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Pediatrik Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Probiyotikler. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, ARALIK-2007, Sayı:2007-12, Yıl:12, Sayfa:98 İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Gıda Kaynaklı Virüsler. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, KASIM-2007, Sayı:2007-11, Yıl:12, Sayfa:98 İSTANBUL.
- 2007, KINIK, Ö., KAVAS, G., KAVAS, N., Potasyum Ve Kemik Erimesi. - Akademik Gıda, Gıda Mühendisliği ve Gıda Sanayi Dergisi, Yıl: 5, Sayı:28, Sayfa:42-43. İSTANBUL
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak Vitamin D. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, EKİM-2007, Sayı:2007-10, Yıl:12, Sayfa:98 İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö.Süt Ve Ürünlerinin Fosfor İçeriği Ve Sağlik Üzerindeki Etkileri. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, EYLÜL-2007, Sayı:2007-09, Yıl:12, Sayfa:98 İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö.Süt Ve Ürünlerinin Fosfor İçeriği Ve Sağlik Üzerindeki Etkileri. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, EYLÜL-2007, Sayı:2007-09, Yıl:12, Sayfa:98 İSTANBUL
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Diyare Kaynaklı Hastalıkların Önlenmesinde Süt Kaynaklı Antikorlar - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, MAYIS-2007, Sayı:2007-05, Yıl:12, Sayfa:98. İSTANBUL
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö.Soya Kaynaklı Biyoaktif Peptidler ve İnsan Sağlığı. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, HAZİRAN-2007, Sayı:2007-06, Yıl:12, Sayfa:98. İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Antihipertensif ve Antikanserojenik Bitkisel Kaynaklı Biyoaktif Peptitler. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, TEMMUZ-2007, Sayı:2007-07, Yıl:12, Sayfa:98 İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö.Prebiyotik ve Sinbiyotiklerin Kan Lipidleri ile Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerin Etkileri. - . DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, AĞUSTOS-2007, Sayı:2007-08, Yıl:12, Sayfa:98 İSTANBUL
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Ağız Sağlığı ve Probiyotikler - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, NİSAN-2007, Sayı:2007-04, Yıl:12, Sayfa:97 İSTANBUL.
- KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö. Lantibiotikler - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, OCAK-2007, Sayı:2007-01, Yıl:12, Sayfa:97 İSTANBUL.
- 2007, Kınık,Ö. Fonksiyonel süt içecekleri: pazar eğilimleri ve fırsatları.Food Sektör 7(39)102-110.
- 2007, Preliminary observations on the production of sour cherry or cacao sauce added cultured cream in different fat contents.Akademik Gıda 5(25)23-27.
- 2007, Gürsoy,O., Kınık,Ö.Rotavirüs diyaresi. Akademik Gıda 5(27)32-33.
- 2007, KINIK, Ö., KAVAS, G., KAVAS, N., Çinko Ve Kemik Erimesi. - Akademik Gıda. Eylül-Ekim, Yıl:5, Sayı:29, Sayfa:40-41 . İSTANBUL
- Kavas G., Kavas, N., Kınık, Ö. İnsan Beslenmesinde D vitaminin Önemi. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, EKİM-2006, Sayı:10, Yıl:11, Sayfa:88-89. İSTANBUL.
- KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö. Soya Proteini ve Kadın Sağlığı. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, TEMMUZ-2006, Sayı:2006-07, Yıl:11, Sayfa:98. İSTANBUL.
- KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö. Önemli Bir Antioksidan: Koenzim Q 10 (KoQ10). - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, HAZİRAN- 2006, Sayı:2006-06, Yıl:11, Sayfa:76-78. İSTANBUL
- ÇELİKEL N., KAVAS, G.,KINIK, Ö., GÖNÇ, S. Süt Ve Süt Ürünlerinde Genetik Modifiye Uygulamaları. - HASAD Gıda Dergisi. Mayıs 2006, Yıl:21, S: 20-22, İstanbul.
- KAVAS, G., KINIK, Ö. Sütün Kontaminasyonunda Virüsler. - Akademik Gıda, Gıda Mühendisliği ve Gıda Sanayi Dergisi. MART-NİSAN 2006, Yıl:4, Sayı:20, Sayfa: 38-39. İSTANBUL.
- KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö., UYSAL, H.Peynir Altı Suyunun Bebek Beslenmesinde Kullanımında Elektrodiyaliz Yöntemi Uygulamaları. - Akademik Gıda, Gıda Mühendisliği ve Gıda Sanayi Dergisi. OCAK-ŞUBAT 2006, Yıl:4, Sayı:19, Sayfa:41-42. İSTANBUL.
- KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö.Koenzim Q 10 Ve Metabolizma Üzerindeki Yararli Etkileri. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, MART- 2006, Sayı:2006-03, Yıl:11, Sayfa:98. İSTANBUL.
- KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö. Beyin Sağlığında Dokozahekzaenoik Asidin (DHA Rolü. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, ŞUBAT- 2006, Sayı:2006-02, Yıl:11, Sayfa:98. İSTANBUL
- KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö.Diyetetik Lifler (Dl) Ve Mineral Madde Absorbsiyonuna Etkisi. - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, OCAK- 2006, Sayı:2006-01, Yıl:11, Sayfa:98. İSTANBUL
- 2006, AKPINAR, A., UYSAL, H., KINIK, Ö. Süt ve Süt Ürünlerinde Ester Sentezi ve Biyosentezi. Akademik Gıda. Eylül-Ekim. 4(23 ) S: 35-37.
- 2006, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Peynir üretiminde probiyotik bakterilerin kullanımı:Probiyotik peynir. PAÜ.Mühendislik Bilimleri Dergisi 12:105-116
- 2006, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Probiotics:a new popular option for cancer prevention. International Journal of Dairy Science 1:100-103
- 2006, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Probiyotik bakterilerin klinik uygulamalarında yeni gelişmeler.(II). E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 43:189-196
- 2006, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Peynir teknolojisinde Enterokoklar I.. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 43:79-90
- 2006, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Peynir teknolojisinde Enterokoklar II. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 43:91-100
- 2006, Kesenkaş,H., Gürsoy,O.,Kınık,Ö.,Akbulut,N. Extension of shelf life of dairy products by biopreservation protective cultures.Gıda 31:217-223
- KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö. Multifonksiyonel Bir Besin: Ağız Sütü (Kolostrum). ). DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, MAYIS 2005, Sayı:2005-05, Yıl:10, Sayfa:95-98. İSTANBUL.
-  KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö. Soya Ve Diyabet Hastalarinin Beslenmesi. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, MART 2005, Sayı:2005-03, Yıl:10, Sayfa:98. İSTANBUL.
- 2005, Çelikel,N.,Kavas,G.,Kınık,Ö.Enterobacter sakazakii ve sağlık açısından önemi. Türk Tarım Dergisi Mart-Nisan/165/44-53.
- 2005, İnek sütü ve peynir suyu proteinindeki esansiyel amino asitlerin beyin fonksiyonları ,psikiyatrik hastalıklar ve süte uygulanan teknolojik parametrelerle olan ilişkileri. Gıda Dergisi (Baskıda)
- Kavas,G.,Çelikel,N.,Kınık,Ö.Soya ve diğer bitkisel ürünlerin kolon kanserine etkisi. Dünya Yayıncılık Gıda Dergisi haziran 2005-06/10-98.
- 2005, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Sağlık ve beslenme açısından sütün önemi. Food Sektör Baskıda
- Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Gökçe,R.The role of dairy foods and probiotic bacteria in cancer prevention:Recent evidences. Egyptian Journal of Dairy Science June 2005/33-13-24.
- Candida albicans: Süt teknolojisindeki önemi Dünya Yayıncılık Gıda Dergisi Ağustos 2005-08/10-98.
- Kavas,G.,Çelikel,N.,Kınık,Ö.Orta yaş üstü ve yaşlı kişlerde mikro besin ögelerinin önemi. Dünya Yayıncılık Gıda Dergisi Eylül2005-09/10-98 İstanbul.
- 2005, Kavas,G.,Kınık,Ö.,Uysal,H.,kılıç,S.,Çelikel,N.,Akbulut,N.Characterization of yeast isolated from artisinal Turkish dairy products International Journal of Dairy Sciences(Asian Network for S.I) (in press)
- 2005, KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö. Orta Yaş Üstü ve Yaşlı Kişilerde Mikro Besin Ögelerinin Önemi DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, EYLÜL 2005, Sayı:2005-09, Yıl:10, Sayfa:98. İSTANBUL.
- 2005, KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö. Fitoestorogenler ve Osteoporoz - DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, EKİM 2005, Sayı:2005-10, Yıl:10, Sayfa:98. İSTANBUL.
- 2005, KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö. Keçi Sütünün Terapötik Etkisi. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, KASIM 2005, Sayı:2005-11, Yıl:10, Sayfa:98. İSTANBUL
- 2005, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Laktobasiller ve probiyotik peynir üretiminde kullanım potansiyalleri. PAÜ.Mühendislik Bilimleri Dergisi 11:361-371
- 2005, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Probiyotik bakterilerin klinik uygulamalarında yeni gelişmeler.(I). E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 43:181-188
- 2005, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Gastrointestinal hastalıkların tedavisinde probiyotikler. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 35:136-148
- 2005, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Probiyotikler ve kalp-damar hastalıkları Akademik Gıda 15:24-26
- 2005, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Gastrointestinal hastalıkların tedavisinde probiyotikler. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 35:136-148
- 2005, Kavas,G.,Kınık,Ö.Limonoidler ve insan sağlığı. Akademik Gıda 18:56-60.
- KINIK, Ö., KAVAS, G., ÇELİKEL, N. Organik Hayvansal Ürünlerde Kalite. Türk Tarımı. (Tarım ve Köy Dergisi). Eylül-Ekim 2004, Sayı:159 ISSN:1303-2364. S:50-54. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. ANKARA.
- KAVAS, G., KINIK, Ö.Plastikler ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Türk Tarımı. (Tarım ve Köy Dergisi). MART-NİSAN 2004, Sayı:156 ISSN:1303-2364. S:54-59. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. ANKARA.
- KINIK, Ö., KAVAS, G., UYSAL, H., KESENKAS, H.Yüksek Hidrostatik Basinç Tekniginin Süt Endüstrisindeki Uygulamlari. Gida Teknolojisi Derneği, ISSN : 1300-3070. Yıl:29. Sayı:1, OCAK-ŞUBAT-2004.s: 95-102. ANKARA.
- 2004, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.,Nas,S.,Gökçe,R.Süt ve süt ürünlerinde fenolik bileşikler ve kalite üzerine etkileri. Akdemik Gıda 2/9/9-13.
- 2004, Gürsoy,O.,Kınık,Ö., İbak,G.Esansiyel yağ asitleri ve osteoporoz arasındaki ilişki. Akdemik Gıda 2/12/39-40.
- 2004, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Süt ve ürünleri tüketimi ile yumurtalık kanseri arasındaki ilişki. Akdemik Gıda 2/12/39-40
- 2004, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Süt yağının antikanserojenik ajanları:Sfingolipitler. Akdemik Gıda 2/127-28.
- 2004, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Süt ürünleri ve ağız sağlığı ilişkisi. Akdemik Gıda 2/7/43-44.
- 2004, Karaman,D.,Kınık,Ö.Altı sigma vizyonu,toplam kalite yönetimisistemi gıda ve diğer sanayilerdeki uygulamaları.i Akdemik Gıda 2/1233-38.
- 2004, Gürsoy,O, Kınık,Ö.Fonksiyonel gıda ingrediyenti olarak probiyotikler ve yasal düzenlemeler için Japonya modeli. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 34/3/340-349.
- 2003, Kavas,G.,Kınık,Ö. İnek sütü ve bebeklerde görülen demir eksikliği anemisi.Dünya Gıda Dergisi Ocak1/8/98.
- 2003, Kavas,G.,Kınık,Ö. Hayvan beslenmesi ve gıda güvenliği açısından Enterococlar. Türk Tarım Dergisi Temmuz -Ağustos 152/30-37.
- 2003, Multipl Skleroz ile yağ asitleri arasındaki ilişki. Dünya Gıda Şubat2/8/82
- GÜRSOY,O., KAVAS, G., KINIK, Ö.Genetik Modifiye Ürünler ve Süt Ürünleri. Türk Tarımı. (Tarım ve Köy Dergisi). MART-NİSAN-2003. Sayı:150 .ISSN:1303-2364. S:.20-24. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. ANKARA.
- KAVAS, G., UYSAL, H., KINIK, Ö. Tuzun İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Ve Süt Ürünlerinde Tuz (Sodyum) Miktarının Azaltılması. Akademik Gıda, Gıda Mühendisliği ve Gıda sanayi Dergisi. MAYIS-HAZİRAN 2003, Yıl:1, Sayı:2, Sayfa: 35-39. İSTANBUL
- KAVAS, G., KINIK, Ö. Sağlık ve Beslenme. Listeria monocytogenes ve Menenjit . . DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, NİSAN 2003, Sayı:2003-4. Yıl:8, Sayfa:55. İSTANBUL.
- 2003, Fonksiyonel gıda bileşeni olarak süt ve süt ürünlerinde konjuge linoleik asit (CLA) ve izomerleri. Gıda Teknolojisi7/5/40-48.
- 2003, Kınık,Ö., Gürsoy,O.,Gökçe,R. Süt ve ürünlerinin demir açısından zenginleştirilmesi. PAÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi 9/1/393-401.
- 2003, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Off-flavours in milk and milk products. PAÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi 9/1/78-98
- 2003, Gürsoy,O.,Kınık,Ö., Akbulut,N.Protein-lipit interaksiyonları ve bunların süt ürünlerindeki önemi. Akdemik Gıda 1/3/14-19.
- 2003, Uysal,H.,Kavas,G.,Kınık,Ö.Producing yoghurt with the Rumex Acetolla plant as the starter and comparing its certain characteristics with that yoghurt produced with the yoghurt starter. Pakistan Journal of Biological Sciences 6/23/1940-1941.
- 2003, UYSAL, H.,KINIK, Ö., AKBULUT, N., GÜLEY, Z. Düşük Kalorili Yoğurt Üretiminde Simplesse 100 Kullanımı - Gıda 28(6) 631-635
- 2003, Kınık,Ö.Kavas,G.,Yılmaz,E.Mikroenkapsülasyon tekniği ve süt teknolojisinde kullanım olanakları.Gıda Dergisi28:401-407
- 2002, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Soya sütünden yararlanılarak elde edilen yoğurtların fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine bir araştırma.Gıda dergisi26/2/129-133.
- 2002, Kavas,G.,Kınık,Ö. Kalsiyum absorbsiyonunda prebiyotikler. Dünya Gıda Dergisi Ocak 91.
- 2002, Kavas,G.,Kınık,Ö.,Uysal,H.R.Işığın süt ve süt ürünleri üzerindeki olumsuz etkileri.Dünya Gıda Dergisi Mart87-89.
- 2002, Kınık,Ö., Kavas,G.Selenyum ve süt mamüllerinin insan sağlığındaki önemi.Gıda Dergisi 227/1/49-57.
- 2002, Kınık,Ö.,Uysal,H.R.UHT ürünlerde çiğ süt kalitesi. TMMOB.ZMO.İzmir Şubesi Özel Sayısı36:9-10
- 2002, Kınık,Ö., Kavas,G.Bacillus cereus toksinleri ve sağlık açısından önemi.TMMOB. ZMO İzmir Şubesi Süt Özel Sayısı 36:10-11.
- 2002, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Probiyotik bir maya: Saccharomyces boulardii. Gıda Teknolojisi Dergisi6/3/58-63.
- 2002, Kınık,Ö., Kavas,G.Süt ve süt ürünlerinde Escherichia coli O157:H7'^nin önemi. Tarım ve Köy Dergisi Ocak -Şubat143/56-61.
- 2002, Kınık,Ö., Kavas,G.Süt ve süt ürünlerinde pestisitler.TMMOB Gıda Müh.Dergisi6/12/31-38..
- 2002, Kınık,Ö., Kavas,G.Kalsiyum ve böbrek taşı oluşumu arasındaki ilişki. Dünya Gıda Dergisi Şubat 90- 91.
- 2002, Kavas,G.,Kınık,Ö. Dioksinler: Çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar ile süt endüstrisindeki önemi.Dünya Gıda Dergisi Temmuz-Ağustos7/83-87.
- 2002, Prostat kanseri ile beslenme arasındaki ilişki.Dünya Gıda Dergisi Eylül7/87.
- 2002, Kavas,G.,Kınık,Ö. İnek sütü ve atopik(dermatit) egzema..Dünya Gıda Dergisi Ekim9/7/52.
- 2002, Gürsoy,O.,Kınık,Ö., Kavas,G.gıda güvenliği ve HAACP kapsamında süt teknolojisi açısından biyosensörlerin değerlendirilmesi. Dünya Gıda Dergisi 10/7/62-68
- 2002, Kınık,Ö.,Gürsoy,O.Süt proteinleri kaynaklı biyoaktif peptitler. PAÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi 8/2/195-203.
- 2002, Kınık,Ö.,Kavas,G.Süt ve ürünlerinde mikotoksinlerin önemi.Tarım ve Köy Dergisi146:61-67
- 2001, Kınık,Ö.,Kavas,G.,Uysal,H.R.Fruktooligosakkaritler .Dünya Gıda DergisiMart68-71.
- 2001, Kavas,G.,Kınık,Ö.Şap hastalığı ve süt.Dünya Gıda Dergisi Nisan46-50.
- 2001, Kavas,G.,Kınık,Ö.Süt orijinli peptidler ve kan basıncı. Dünya Gıda Dergisi Mayıs87-89..
- 2001, Kınık,Ö.,Kavas,G.Yağ asitleri ve yağ asidi esterlerinin kan lipidleri üzerine etkisi.Dünya Gıda Dergisi Haziran84-86
- 2001, Kınık,Ö., Kavas,G.Süt endüstrisinde modifiye atmosfer uygulamaları.Dünya Gıda Dergisi Ağustos82-85.
- 2001, Kınık,Ö., Kavas,G.Starter kültür içeren süt ürünlerinin insan sağlığına etkisi II.Dünya Gıda Dergisi Ağustos91.
- 2001, Kavas,G.,Kınık,Ö.Starter kültür içeren süt ürünlerinin insan sağlığına etkisi. Dünya Gıda Dergisi Temmuz85-88.
- 2001, Kavas,G.,Kınık,Ö. Starter kültür içeren süt ürünlerinin insan sağlığına etkisi (III). Dünya Gıda Dergisi Eylül 61
- 2001, Kınık,Ö., Kavas,G.Sfingolipitler:Metabolizmaları ve sağlık üzerine etkileri. Dünya Gıda Dergisi Eylül 89-91.
- 2001, Kınık,Ö., Kavas,G.Fermente süt ürünlerinin antimutajenik ve antikanserojenik etkisi. Dünya Gıda Dergisi Aralık 91.
- 2000, Kavas,G.,Kınık,Ö.,Uysal,H.R.Prebiotik bir ürün:İnülin.Dünya Gıda
- 2000, Kavas,G.,Kınık,Ö.,Uysal,H.R.Prebiotikler .Dünya Gıda
- 2000, Kınık,Ö.Kavas,G. Gıda kaynaklı patojen bakteriler ve artritis.Tarım ve Köy Dergisi Eylül/Ekim135/16-18.
- 2000, Kınık,Ö.Kavas,G.,Uysal,H.R.Hayvancılıkta kullanılan hormonların hayvansal gıda üretimindeki rolü.Tarım ve Köy Kasım/Aralık136/63-68.
- 2000, Kavas,G.,Kınık,Ö.Gıdaların etiketlenmesi ve etiket standartlarına uygunluğunun incelenmesi. Dünya Gıda Dergisi Ekim77-85.
- 2000, Kavas,G.,Kınık,Ö.Probiotik etkili fermente süt ürünlerinin insan sağlığındaki rolü. Dünya Gıda Dergisi Nisan44-50..
- 2000, Gürsoy,O.,Gökçe,R.,Kınık,Ö.Beslenmede yeni yaklaşımlar:Soya sütü ve ürünleri. P.Ü.Müh.Fak.Dergisi:5(2-3)1123-1130
- 1999, Kınık,Ö.Kavas,G.,Uysal,H.R.,Kesenkaş,H.Yüksek hidrostatik basınç tekniğinin süt endüstrisindeki uygulamaları.Gıda Dergisi
- 1999, Kınık,ö.,Ergüllü,E.,Akbulut,N.Sepet peyniri üretimi ve kimi özellikleri üzerine bir araştırma.Gıda dergisi24/3/151-161.
- 1999, Ergüllü,E.,Uysal,H.R.,Kınık,Ö.,Akalın,A.S.,Karagözlü,C.,Kavas,G.Beyaz peynirde geç şişmenin önlenmesi üzerine bir araştırma.Hasad14/166/50-53.
- 1998, İzmir piyasasında satılan bazı peynir çeşitlerinin yağ asitleri kompozisyonunun belirlenmesi üzerine bir araştırma.Gıda Dergisi 29/5/357-363.
- 1998, Akalın,A.S.,Kınık,Ö.,Gönç,S.Yoğurt üretimi ve depolanması sırasında organik asitlerin belirlenmesi.Gıda Dergisi23/1/59-65.
- 1998, Kınık,Ö.Sağım sonrası sütün muhafazası.TMMOBZiraat Müh.Odası İzmir Şubesi Süt Özel Sayısı7-8.
- 1998, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Biyojen aminler ve süt mamüllerindeki önemi.Hasad14/157/34-36.
- 1997, Kavas,G.,Kınık,Ö.,Akbulut,N.Süt teknolojisinde iyonize radyasyon uygulamaları.Süt teknolojisi Mart/Nisan10-14.
- 1997, Kavas,G.,Kınık,Ö.,Akbulut,N.Coxiella burnettii ve süt teknolojisindeki önemi.Süt teknolojisi Ocak/Şubat23-25
- 1996, Akbulut,N.,Gönç,S.,Kınık,Ö.,Uysal,H.R.,Akalın,A.S.,Kavas,G.Bazı tuzlama yöntemlerinin beyaz peynir üretiminde uygulanabilirliği ve peynir kalitesine etkileri üzerine bir araştırma.E.Ü.Z.F.Dergisi33/1/17-24.
- 1996, Akbulut,N.,Gönç,S.,Kınık,Ö.,Uysal,H.R.,Akalın,A.S.,Kavas,G.Bazı tuzlama yöntemlerinin beyaz peynir üretiminde uygulanabilirliği ve peynir kalitesine etkileri üzerine bir araştırma.E.Ü.Z.F.Dergisi33/1/9-15.
- 1996, Kavas,G.,Kınık,Ö.,Akbulut,N.Süt ürünlerinde duyusal değerlendirmede yeni bir kavram.Astringent duyum kusurları.Süt teknolojisi Kasım/Aralık32-37.
- 1995, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Soya sütünden yararlanılarak elde edilen yoğurtların aroma maddeleri ve duyusal özellikleri üzerine bir araştırma.Gıda dergisi21/1/59-63.
- 1995, Kınık,Ö.,Akbulut,N.kalsiyum kaynağı olarak sütün önemi.Gıda dergisi21/3/201-204.
- 1994, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Detoksifiye edici enzimler.gıda Dergisi19/3/173-176..
- 1994, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Peynir yapımında soya sütü kullanımının peyniraltı suyu bileşimine etkisi.E.Ü.Z.F.Dergisi31/2-3/139-145.
- 1994, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Peynir olgunlaşmasında Micrococcus ve Pediococcus türlerinin rolü.E.Ü.Z.F.Dergisi31/2-3/253-260.
- 1994, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Çocuk mamaları ve beslenme fizyolojisindeki önemi.E.Ü.Z.F.Dergisi31/2-3/261-269
- 1994, Akbulut.N,Kınık,Ö.,Kavas,G.A comparison of various solid media for isolation of Yersinia enterocolitica.E.Ü.Z.F.Dergisi31/2-3/147-151.
- 1994, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Farklı oranlarda soya sütü karıştırılmış sütlerin pıhtılaşma kabiliyetlerinin tespiti üzerine bir araştırma.Gıda Dergisi19/1/33-35.
- 1994, Akbulut,N.,Kınık,Ö.,Kavas,G.Patojen bakterilerin dondurmada canlı kalma sürelerinin tespiti üzerine bir araştırma.Gıda Dergisi19/6/389-391.
- 1994, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Sütün yapısındaki biyolojik aktif peptidleri.E.Ü.Z.F.Dergisi31/2-3/269-276.
- 1994, Oysun,G.,Gönç,S.,Kınık,Ö.,Uysal,H.R.untersuchungen über die feststellung des endotoxingehaltes als ein indikatör für die bestimmung der qualitat von trinkmilk in der Turkei.Milchwirtschafliche Berichte120/168-170.
- 1994, Akbulut,N.,Kınık,Ö.,Kavas,G.Yersinia entorocolitica ve bazı enterobacteriaceae türlerinin yoğurtta canlı kalam düzeyleri.Gıda Dergisi 20/1/9-11.
- 1994, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Tofu benzeri peynir çeşitlerinin üretiminde soya sütünden yararlanma olanakları üzerinde bir araştırma .E.Ü.Z.F.Dergisi 31/2-3/123-130.
- 1994, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Aromalı yoğurt üretiminde soya sütünden yararalanmaolanakları üzerine bir araştırma.E.Ü.Z.F.Dergisi31/2-3/131-138.
- 1993, Akbulut,N.,Kınık,Ö.,Gönç,S.Studies on the use of soy milk in white pickled cheese. Egyptian J.Dairy Sci.21:283-289
- 1993, Akbulut,N.,Kınık,Ö.,Kavas,G.A study on the survival fate of some pathogens in white picled cheese.E.Ü.Z.F.Dergisi30/1-2/111-118.
- 1993, Karagözlü,C.,Gönç,S.,Kınık,Ö.Membran filtrasyonda temizlik ve dezenfeksiyon.E.Ü.Z.F.Dergisi30/3/129-136.
- 1993, Akbulut,N., Kınık,Ö. Starter kültürlerin gıda ve süt endüstrisindeki koruyucu rolleri.Gıda Dergisi18/6/397-401.
- 1992, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Bazı süt mamüllerinin üretiminde soya sütünden yararlanma olanakları üzerinde araştırmalar.Doktora tezi.Bornova,İzmir.
- 1992, Akbulut,N.,Kınık,Ö.Stabilitede maya-Laktobasil etkileşiminin rolü.Gıda Dergisi 17/4/267-270.
- 1992, Akbulut,N., Kınık,Ö. Peynir verimi.E.Ü.M.F.DergisiSeriB:ıda Müh.10/2/83-101.
- 1991, Akbulut,N.,Kınık,Ö.Soya sütünün dondurma üretiminde kullanım olanakları üzerinde bir araştırma .E.Ü.M.F.SeriB.Gıda Müh.9/2/1-13
- 1991, Akbulut,N.Yaygın,H.,Kınık,Ö.A research on the utilization of permeate and cheese whey for alcoholic beverages.E.Ü.Z.F.dergisi28/2-3/107-119.
- 1991, Kınık,Ö.Akbulut,N.Soya sütünün farklı yöntemlerle elde edilmesi üzerine bir araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi28/2-3/121-128.
- 1991, Akbulut,N.,Kınık,Ö.The use of gluconodeltalacton in conventional yoghurt production.E.Ü.Z.F.Dergisi28/2-3/129-136.
- 1991, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Listeria monocytogenes ve süt teknolojisiindeki önemi.Gıda Dergisi16/6/355-363.
- 1991, Kınık,Ö.,Akbulut,N.Süt ve mamüllerinde yeni bir kanser önleyici faktör:CLA. Hasad 7/78/25-26
- 1991, Akbulut,N., Kınık,Ö. Plazmidler ve süt teknolojisindeki önemleri. E.Ü.Z.F.Tar.Uy.ve Arş.Mer.Teknik BültenNo:1-4.
- 1990, Gönç.S,Uysal,H.R.,Kınık,Ö.,Karagözlü,C.İçme sütü,ayran,yoğurt ve eritme peynirinde süt tozu aranmasında Mischra yönteminin uygulanması üzerine araştırmalar.E.Ü.Z.F.Dergisi27/3/85-91
- 1990, Akbulut,N.,Kınık,Ö.,Gönç,S.A study on the isolation of Listeria spp and some other pathogens of some cheese variaties in İzmir local bazaar.E.Ü.Z.F.dergisi27/3/117-133.
- 1990, Akbulut,N.,Kınık,Ö.,Kavas,G.Campylobacterler ve süt teknolojisindeki önemi.E.Ü.Z.F.Dergisi 23/3-213-229
- 1990, Akbulut,N.,Kınık,Ö.Yersinia ve süt teknolojisindeki önemi.Gıda Dergisi15/3/311-318
- 1990, Gönç.S,Akbulut,N.,Kınık,Ö.,Karagözlü,C.Çiğ sütün hidrojen peroksit ve laktoperoksidaz sistemi aktive edeilerek dayanıklı hale getirilmesi üzerine bir araştırma.E.Ü.Z.F.Dergisi27/1/99-109.
- 1989, Gönç.S,Akbulut,N.,Kınık,Ö.,Kılıç,S.Bazı kimyasal koruyucu katkı maddelerinin ayranın dayanıklılığına etkisi üzerine bir araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi26/2/195-206
- 1988, Gönç.S,Kılıç,S.,Kınık,Ö.Bazı kimyasal koruyucu katkı maddelerinin yoğurdun dayanıklılığına etkisi üzerine bir araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi25/2/191-202
- 1988, Gönç.S,Kılıç,S.,Kınık,Ö.Farklı oranda kültürle aşılanan ve değişik sıcaklıklarda inkübe edilerek yapılan yoğurtların bazı özellikleri üzerine araştırma.E.Ü.Z.F.Dergisi25/1/1-9
- 1988, Akbulut.N,Kınık,Ö.Süt işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon.E.Ü.Z.F.Dergisi25/1/282-296
- Kınık,Ö.,Gönç.S.1987.Salamura sıcaklığı ve tuz konsantrasyonunun peynire tuz geçişine etkisi üzerine araştırmalar.Yüksek lisans tezi.Bornova, İzmir

International Conference Proceedings (16 entries)- 2011, Açu, M., Yerlikaya, O., Kınık, Ö. Encapsulation applications in probiotic dairy products and cheese technology. Current Opinion in Biotechnology, Volume 22, Supplement 1, September, Page S97 (Abstract)
- 2011, , Yerlikaya, O., Açu, M., Kınık, Ö. New Approaches in Improving Technological and Functional Properties of Dairy Products. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, May 26-29. Altınyunus Resort Hotel, Çeşme-İzmir, Turkey.
- Kesenkaş, H., Yerlikaya, O., Kınık, Ö., Akalın, A.S. Probiotic Efficacy and Probiotic Carrier Food Systems. 1st. International Congress on Food Technology, November 03-06 2010, Belek - Antalya (Poster No: P 694)
- , Yerlikaya, O., Akpınar, A., Alpsan, A., Kınık, Ö. Type 2 Diabetes, Cardiovascular Diseases and Dairy Products. 1st. International Congress on Food Technology, November 03-06 2010, Belek - Antalya (Poster No: P 235)
- , Dinkci, N., Yerlikaya, O., Kınık, Ö., Akalın, S. Nutritional Aspects and Safety of Organic Foods. 1st. International Congress on Food Technology, November 03-06 2010, Belek - Antalya (Poster No: P 230)- 2010,
- 2009, Yerlikaya, O., Akpınar, A, Kınık, Ö., Akbulut, N. Functional Bioactive Peptides Sourced from Milk Proteins. II. Antiaging and Aesthetic Medicine Congress, October 22-25 DESEM - İzmir (Poster No: 9)
- 2009, Akpınar, A., Yerlikaya, O., Uysal, H., Kınık, Ö. Effect of Functional Foods on Chronic Diseases of Aging. II. Antiaging and Aesthetic Medicine Congress, October 22-25 DESEM-İzmir (Poster No: 6)
- 2009, Tonguç, İ.E., Yerlikaya, O., Karagözlü, C., Kınık, Ö. Cosmetic Properties of Whey Minerals. II. AntiAging and Aesthetic Medicine Congress, October 22-25 DESEM-İzmir (Oral Presentation)
- Gursoy,O., Gökçe,R.,Nizamlıoğlu,N.M.,Kınık,Ö.The methodologies to increase conjugated linoleic acid content in cheese matrix.Egyptian Con., of Dairy Sci.and Tech 19-21 November 2007
- O.Gursoy, P.Sumervuo, T.Zesiger, O.Kinik, T. Alatossova.Practical expeirence with different electronic noses for classification of cheeses.10th Egyptian Cpon. of Dairy Science and Technology .19-21 November 2007.
- Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Biologically active compounds of dairy foods for human health:New findings @Trends. The second International Con.of Phar. and Drug Industries Division of NRC.march7-9,2005,Oral presentation ,Book of abstracts10-16p.
- Colum,D.,Gürsoy,O.,Kınık,Ö.,Abd-El Salam,M.Probiotics and Dairy Food Chain:Safety,Health and Regulatory Aspescts for Turkey,Egypt, and The European Community. TUBİTAK I.Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi. 14-19/6/2005 Oral pre.
- Çelikel,N.,Gürsoy,O.Kavas,G.,Kınık,Ö.Biactive properties and physicological role of lactoferrine . TUBİTAK I.Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi. 14-19/6/2005 Poster pre.
- 2004, Gürsoy,O.,Akdemir,A., Hepbaşlı,A.Kınık,Ö.Recent situation of energy consumption in Turkish Dairy Industry. Int.Dairy Symp:Recent developments in dairy science and technology .May24-28,Isparta Türkiye.Oral Pre.Book of Abstracts,10-16p.
- Gürsoy,O., Kesenkaş,H.R.,Kınık,Ö.,Akbulut,N.Evaluation of biochemical and microbiological properties of Kasar Cheese. IDF Symposium on Cheese:Ripening,characterization @technology,21-25March 2004,Praque,Czech Republic,Poster presention.
- Gürsoy,O.,Akdemir,Ö.,Kınık,Ö.Energy utilization in the dairy industry and perspective of Turkey.I.International Exergy ,Energy and Environment Symposium. July13-17,2003 Hotel Princess CD of proceedings,421-425p.Oral pre.

National Conference Proceedings (45 entries)- Açu, M., Yerlikaya, O., Kınık, Ö. 2011. Fonksiyonel Süt Ürünlerinde Ambalajlama Yöntemleri ve Ambalaj Yönteminin Ürün Kalitesi Açısından Önemi. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım 2011, Başkent Öğretmenevi, Ankara.
- Yerlikaya, O., Açu, M., Kınık, Ö., Akbulut, N. 2011. Gıda ve Süt İşletmelerinde Uygulanabilecek Yeni Isısal ve Isısal Olmayan Teknolojiler. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım 2011, Başkent Öğretmenevi, Ankara.
- 2010, Yerlikaya, O., Akpınar, A., Kınık, Ö., Akbulut, N. Geleneksel Gıdalarda Duyusal Kalitenin Sosyal ve Bilimsel Açıdan Önemi. 1. Adriyatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 15-17 Nisan, Tekirdağ.
- 2010, Alpsan, A., Yerlikaya, O., Kınık, Ö., Akbulut, N. Türkiye'de Tüketilen Yöresel Çökelek Çeşitleri. 1. Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 15-17 Nisan, Tekirdağ.
- 2010, Akpınar, A., Yerlikaya, O., Uysal, H., Kınık, Ö. Geleneksel Gıdalar: Niçin ve Nasıl Gündemde Tutmalıyız. 1. Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 15-17 Nisan, Tekirdağ.
- Saygılı, B., Eroğlu, D., Çerçi, B., Vural, C., Kınık, Ö., Yerlikaya, O., Akpınar, A., Özdemir, G. İzmir Bölgesinden Alınan Farklı Tulum Peynir Örneklerindeki Mikrobiyal Floranın Belirlenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21 - 25 Haziran 2010 Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye. (Poster No: PG-011) (p.904-905)
- Akpınar, A., Yerlikaya, O., Kınık, Ö., Uysal, H. 2009. Gıda Hipersentivitesi ve Süt ve Süt Ürünlerinin Hipersentivitedeki Yeri. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. 21-23 Mayıs 2009, Kınıklı-Denizli. (Bildiri No: P 023 - Poster)
- 2009, KESENKAŞ, H., KINIK, Ö., UYSAL, H., Avrupa Birligi’ne Uyum Sürecinde Çig Süt Kalitesi ve İyileştirme Olanakları. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli.
- KAVAS, G., KAVAS, N., GÖNÇ, S., KINIK, Ö.Süt Teknolojisinde Pulse Elektrik Alan Uygulamaları. - 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 08-10 Kasım 2007. S: 477-480. Ankara. (Poster)
- 2007, KAVAS, G., KAVAS, N., KINIK, Ö.Süt Serum Proteinlerinin Antioksidan Etkileri. - 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 08-10 Kasım 2007. S: 481-482. Ankara. (Poster)
- ÇELİKEL, N., KINIK, Ö., SIDDIK, G., KAVAS, G., Mikroorganizmalar ve Mikroalglerin Gıdalarda Renk Verici Madde (Pigment ) Kaynağı Olarak Kullanımı. - Türkiye 9. Gıda Kongresi. 24-26 Mayıs 2006, s:447-449. Bolu. (Poster).
- SIDDIK, G., KINIK, Ö., KAVAS, G., ÇELİKEL, N.Peynirlerin Mikrobiyal Ekolojisinde Bulunan Bakteriler ve İşlevleri. - Türkiye 9. Gıda Kongresi. 24-26 Mayıs 2006, s:877-878. Bolu. (Poster).
- KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö., GÖNÇ, S. Peynir, Peynir Suyunun Fosfor İçeriği Ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. - Türkiye 9. Gıda Kongresi. 24-26 Mayıs 2006, s:197-200. Bolu. (Poster).
- 2006, KAVAS, G., ÇELİKEL, N., KINIK, Ö., GÖNÇ, S.İnek Sütü Proteinlerine Bağlı Allerji Olgusu. - Türkiye 9. Gıda Kongresi. 24-26 Mayıs 2006, s:19-22. Bolu. (Sözlü).
- 2006, Gürsoy,O., Kınık,Ö. Fonksiyonel starter kültürlerin teknoljik uygulamalarına bir bakış.9.Gıda Kongresi 24-26 MayısBolu Sözlü
- 2006, Gursoy,O., Kınık,Ö. Türkiye'de fonksiyonel süt ürünleri pazarı: gerçekler, beklentiler, öneriler. Türkiye 9. Gıda Kongresi 24-26 Mayıs. Sözlü
- Gürsoy,O.,Çelikel,N.,Kavas,G.,Kınık,Ö.Genetik modifiye probiotikler. Gıda Kongresi,19-21 Nisan 2005İzmir Poster Bildiri Bil.KitabıS:690-693.
- Kavas,G.,Kınık,Ö.,Çelikel,N.Su ve gıda yolu ile bulaşan hayvansal parazitler. Gıda Müh.IV.Kongresi29Eylül-1Ekim2005.Ankara.
- Kavas,G.,Kınık,Ö.,Çelikel,N.Su ve gıda yolu ile bulaşan hayvansal parazitler. Gıda Müh.IV.Kongresi29Eylül-1Ekim2005.Ankara.Poster.
- Çelikel,N.,Kavas,G.,Kınık,Ö.Bazı patojenlerin inaktivasyonunda portakal, adaçayı,ve kekik esansiyel yağlarınınkullanım olanakları . IV.Ulusal sindirim yolu ile bulaşan infeksiyonlar sempozyumu.16-20Mayıs2005.Sözlü.
- Çelikel,N.,Kavas,G.,Kınık,Ö.Süt ve süt ürünlerinin helicobacter pylori üzerindeki antibakteriyel etkisi. IV.Ulusal sindirim yolu ile bulaşan infeksiyonlar sempozyumu.16-20Mayıs2005.Poster.
- Çelikel,N.,Kavas,G.,Gürsoy,O.Kınık,Ö.İnsan sütünün probiyotik mikroflorası:biyoterapötik ajanlar. 14.Biyoteknoloji Kongresi 31Ağustos-2Eylül2005Eskişehir.
- Çelikel,N.,Kavas,G.,Kınık,Ö.Türkiye'de yetişen bazı şifalı bitkilerin invitro koşullarda antibakteriyel özellikleri. Gıda Müh.IV.Kongresi29Eylül-1Ekim2005.Ankara.Poster
- Gürsoy,O.,Gönen,İ.,Kınık,Ö. Gastrointestinal sistem infeksiyonlarının önlenmesinde probiyotik bakterilerin immunolojik rolleri. IV.Ulusal sindirim yolu ile bulaşan infeksiyonlar sempozyumu.16-20Mayıs2005.Poster.
- Çelikel,N.,Kavas,G.,Kınık,Ö.İnek sütü ve peynir suyu proteinindeki esansiyel amino asitlerin beyin fonksiyonları, psikiyatrik hastalıklar ve süte uygulanan teknolojik parametrelerle olan ilişkileri. VIIII:Gıda Kongresi26-28Mayıs2004.Bursa Sözlü
- Çelikel,N.,Kavas,G.,Kınık,Ö.Bazı bitki özütlerinin süt ve yoğurt ortamında farklı patojenler üzerine olan antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi. XXXI.Türk Mikrobiyoloji Kongresi 19-23Eylül2004Kuşadası-Aydın
- Gürsoy,O.,Akdemir,Ö.,Kınık,Ö.,Hepbaşlı,A.süt endüstrisinde enerji yönetiminingerekliliği. I.Ege enerji sempozyumu ve sergisi.22-24M ayıs2003 Denizli.Sözlü bildiri. Bil Kitabı120-125.
- Gürsoy,O.,Akdemir,Ö.,Kınık,Ö.,Hepbaşlı,A.süt endüstrisinde enerji yönetiminingerekliliği. I.Ege enerji sempozyumu ve sergisi.22-24M ayıs2003 Denizli.Sözlü bildiri. Bil Kitabı120-125.
- 2002, Kınık,Ö., Gürsoy,O.Farklı hastalıkların tedavsinde fonksiyonel gıdaların kullanımı. Türkiye 7. Gıda Kongresi Ankara (Poster Bildiri) Bil.Kitabı s:690.
- 2002, Kınık,Ö.,Uysal,H.R.Süt ve süt ürünleri üretiminde ekolojik yaklaşımlar. II.Ulusal Gıda Kongresi. Sözlü bildiri.
- 2000, Kınık,Ö,Kavas,G.,Kesenkaş,H.,Uysal,H.R.Süt hijyeni ve güvenliği açısından çiğ süt kalitesinin önemi. Süt Mikrobiyolojisi ve katkı Maddeleri Teb.Kitabı.VI.Süt ve Süt ürünleri sempozyumu.S:19-29.Sözlü bildiri.
- 2000, Kesenkaş,H.,Kınık,Ö.Akbulut,N.,Uysal,H.R.Somatik hücre sayısı ve çiğ süt kalitesi. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri Tebliğlere Kitabı. VI.Süt ve süt ürünleri sempozyumu.S:154-161.Sözlü bildiri.
- 2000, Kınık,Ö.,Kavas,G.,Yılmaz,E.Mycobacterium tuberculosis ve süt teknolojisindeki önemi. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri Tebliğlere Kitabı. VI.Süt ve süt ürünleri sempozyumu.S:412-422.Poster bildiri.
- 1999, Uysal,H.R., Kavas,G.,Kınık,Ö.Türkiye'de üretilen geleneksel süt ürünleri. GAP I.Tarım Kongresi 26-28 Mayıs, Şanlıurfa S:247-254.Poster bildiri.
- 1999, Uysal,H.R.,Karagözlü,C.,Kınık,Ö.,Kavas,G.Karadeniz Bölgesinde üretilen yöresel süt ürünleri. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu S:249-253, 15-16Ekim Samsun.Poster bildiri.derleme.
- KINIK,Ö.,KAVAS,G.,KARAGÖZLÜ,C.,UYSAL,H.Süt hijyeni ve güvenligi açisindan çiğ süt kalitesinin önemi. Karadeniz Bölgesinde, Tarimsal Üretim Ve Pazarlama Sempozyumu. 15-16 EKIM 1999. 248-253. SAMSUN
- 1999, Uysal,H.R., Kınık,Ö.,Karagözlü,C.,Kavas,G.Avrupa Birliği sürecinde Türkiye sütçülüğünün bugünkü durumu. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve pazarlama Sempozyumu S:249-253.15-16Ekim,Samsun posterBildiri.
- 1998, Kınık,Ö.,Akalın,A.S.,Gönç,S.Kefir üretimi ve depolanması sırasında organik asitlerin değişimi üzerine bir araştırma. V.Süt ürünleri sempozyumu 21-22MayısTekirdağ.MPM yayınları Ankara S:1-9.
- 1998, Ergüllü,E.,kınık,Ö.,Akbulut,N.İzmir ili civarında üretilen Koponesti peynirinin yapılışı ve özellikleri üzerine bir araştırma. V.Süt ürünleri sempozyumu 21-22MayısTekirdağ.MPM yayınları Ankara S:1-9.(Sözlü bildiri.)
- 1998, Kınık,Ö.,Taşkın,T.,Demirören,E.Süt proteinlerinin genetik polimorfizmi ve önemi. II.Ulusal zootekni bilim kongresi 22-25Eylül,Bursa.Poster bildiri.
- 1995, Uysal,H.R.,Kınık,Ö.,Gönç,S.Yoğurda işlenecek sütün özellikleri ve antibiyotiklerin yoğurt teknolojisine ve kalitesine etkileri. III.Milli süt ürünleri sempozyumuMPM Yayın No:548S:26-37.Haziran İstanbul.
- 1995, Kınık,Ö.,Uysal,H.R.Gönç,S.Ekşi süt mamüllerinde duyusal değerlendirme. III.Milli süt ürünleri sempozyumuMPM YayınNo:548S:304-312.
- 1993, Akbulut,N.,Gönç,S.,Kınık,Ö.,Uysal,H.R. Asidophiluslu süt mamüllerinin üretiminde soya sütünden yararlanma olanakları üzerinde bir araştırma. KÜKEM dergisi 2/2/60-61Kongre özel sayısı.Sözlü bildiri.
- 1991, Akbulut,N.,kınık,Ö.Sütün ultrafiltrasyonundan elde edilen filtratın ve peynir suyunun alkollü içki üretiminde kullanımı üzerinde bir araştırma. KÜKEM dergisi 14/2-2/72-73 Kongre özel sayısı.
- 1991, Akbulut,N.,Kınık,Ö.Peynirlerde duyusal değerlendirme.Her yönüyle Peynir. II.Milli Süt Ürünleri sempozyumu. T.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No:125.S:261-272.12-13haziran Poster Bildiri.

Books (8 entries)- Kınık, Ö., Karagözlü, C., Yerlikaya, O. 2011. Peynir Üretiminde Kullanılan Sütün Nitelikleri. Peynir Biliminin Temelleri. A. Hayaloğlu, B. Özer (Eds). Sidaş Medya
- 2004, Uysal,H.R.,Kınık,Ö. Kavas,G. Süt ve ürünlerinde uygulanan duyusal test teknikleri.E.Ü.Z.F.Yayın No:560 Bornova İzmir.
- 2004, Yaygın,H.,Kılıç,S.,Kavas,G., Uysal,H.R.,Kınık,Ö.Süt endüstrisinde starter kültürler. www.mikrobiyoloji.org
- 2002, Kınık,Ö.,Akbulut,N.,Karagözlü,C.Süt ve süt ürünlerinde kalıntı ve kontaminatlar.Yardımcı ders kitabı. IDF Yayını.E.Ü.Z.F.Yayın No:551 Bornova-İzmir.
- 2002, Kınık,Ö.,Gönç,S.,Dinkçi,N. süt ve süt ürünlerinde acılaşma.Yardımcı ders kitabı. LeLait yayını.E.Ü.Z.F. Yayın No.550 Bornova -İzmir.
- 2002, Kınık,Ö.,Uysal,H.R.,Akbulut,N.Süt ve süt ürünlerinde iz elementler.Yardımcı ders kitabı. IDF Yayını.E.Ü.Z.F.Yayın No:549 Bornova-İzmir.
- 2000, Kınık,Ö.,Uysal,H.R.,Kavas,G.Pratik faj kontrolü.Yardımcı ders kitabı. IDF Yayını.E.Ü.Z.F.Yayın No:539 Bornova-İzmir.
- 1998, Kınık,Ö.,Akalın,A.S.,Gönç,S. Çiğ sütte patojen mikroorganizmalar.Yardımcı ders kitabı. IDF Yayını.E.Ü.Ziraat fakültesi YayınNo:527.Bornova-İzmir.

Finished Research Projects (19 entries)- 2008, Araştırma Projesi, Ö. Kınık, Kesenkaş, H., Dinkçi,N., Seçkin,K., Kavas, G., Gönç,S. Soya Sütünün Kefir Üretiminde Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar. TOGTAG 106O810 nolu proje.
- 2007, Araştırma Projesi, E.Ü.Z.F. Süt Teknolojisi Böl. Lab. Alt Yapı Yenileme Projesi. BAP:2006/ZRF/012 Nolu Proje.
- 2006, Araştırma Projesi, Gönç,S. Ö.Kınık, G.Kavas, C.Karagözlü, N. Dinkçi. E.Ü.Z.F. Süt Teknolojisi Böl. Alt Yapı Yenileme Projesi BAP:05/ZRF/.005 Nolu Proje
- 2006, Araştırma Projesi, Çon, A.H.,Gürsoy, R. Gökçe, O.,Kınık,Ö.Bazı probiyotik bakterilerin destek kültür olarak beyaz peynir üretiminde kullanımı. Pamukkale Üni. BAP. Proje No.Denizli.
- 2006, Araştırma Projesi, Yoğurt ve Torba Yoğurdunun Dayanıklılılğı Üzerine Farklı Koruma yöntemlerinin Etkisi2004/ZRF/012
- 2005, Araştırma Projesi, Ö.Kınık, O. Gürsoy. Bazı Probiyotik Bakterilerin Destek Kültür Olarak Beyaz Peynir üretiminde Kullanılması. TOVAG -102O185 Nolu Proje . Ankara.
- Araştırma Projesi, Oysun , G. , Kınık , Ö. Uysal , H.R. , Kavas , G.2003 . Yağsız beyaz peynir üretiminde değişik ticari yağ benzeri maddelerin kullanım olanakları üzerine bir araştırma . Ege Üniv. Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No : . Bornova – İzmir.
- Araştırma Projesi, Özdemir , Ö. , Kınık , Ö. 2003 . Meyveli ve kakolu fermente krema üretimi. Ege Üniv. Araştırma Fonu Proje No. . Bornova – İzmir . Yükseklisans tezi.
- 2002, Araştırma Projesi, Kınık , Ö. , Uysal , H.R. , Kılıç , S . , Kavas , G . , Akbulut , N. 1999. Bazı süt ürünlerinde maya floralarının belirlenmesi üzerine bir araştırma . Ege Üniv . Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No : 99 ZRF 024 . Bornova – İzmir.
- Araştırma Projesi, Şengonca , M. , Uysal , H:R. , Kınık , Ö. , Koşum , N. , Taşkın , T. 2001. Yetiştirici koşullarında Saanen x Kıl melezi ve Saf Kıl keçilerinin çeşitli verimli özellikleri üzerinde eş zamanlı karşılaştırmalı araştırmalar. Ege Üniv. Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No:2001-09-28(1998 ZRF 020 nolu ) makro araştırma projesine bağlı alt projedir .
- Araştırma Projesi, 9. Yılmaz , E . , Kınık , Ö . 2000. Değişik bitkisel yağların kullanımı ile üretim tekniği ve kimi özellikleri üzerine bir araştırma . Ege Üniv . Rektörlüğü Araştırma Fonu proje No : 99 ZRF 005 . Bornova- İzmir . Yüksek Lisans Tezi .
- Araştırma Projesi, 6. Ergüllü , E. , Uysal , H.R. , Kınık , Ö. , Akalın , A.S. , Karagözlü , C. , Kavas , G. 1998 . Beyaz peynirde geç şişmenin önlenmesi üzerine bir araştırma . Ege Üniv . Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No : 94 ZRF 021 . Bornova - İzmir .
- Araştırma Projesi, 7. Akalın , A.S. , Kınık , Ö. , Gönç , S. 1998 . Beyaz peynirde ve yoğurtta bulunan organik asitlerin HPLC ile tespiti . Ege Üniv. Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No : 95 ZRF 025 . Bornova - İzmir .
- Araştırma Projesi, 8. Kınık , Ö . , Akbulut , N. , Karagözlü , C. 1998 . Beyaz peynir üretiminde sodyum klorür yerine potasyum klorür kullanım olanakları üzerine bir araştırma . Ege Üniv . Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No: 96 ZRF 036 . Bornova – İzmir .
- Araştırma Projesi, 5. Oysun , G . , Gönç , S . , Kınık , Ö . , Uysal , H.R. , Karagözlü , C . Dinkçi , N .1997 . Çeşitli tür sütlerden yapılan beyaz peynirlerde olgunlaşma sürecinde protein fraksiyonları ve serbest yağ asitleri bileşimindeki değişikliklerin belirlenmesi . Ege Üniv. Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No : 94 ZRF 004 . Bornova - İzmir.
- Araştırma Projesi, 4. Kınık , Ö . , Akbulut , N . , Uysal , H. R. 1996. Beyaz peynir üretiminde tavuk pepsininden faydalanma olanakları üzerinde bir araştırma . Ege Üniv. Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No : 93 ZRF 006 . Bornova -İzmir.
- Araştırma Projesi, 3. Akbulut , N . , Gönç , S . , Kınık , Ö. , Uysal , H.R. : Akalın , A.S. , Kavas , G. 1995 .Bazı tuzlama yöntemlerinin beyaz peynir üretiminde uygulanabilirliği ve peynir kalitesine etkisi üzerinde bir araştırma . Ege Üniv. Rektörlüğü Araştırma Fonu Proj
- Araştırma Projesi, Gönç , S . ,Oysun , G . , Kınık , Ö . , Uysal , H. R . 1993 . Endotoksinin içme sütlerinin kalitelerinin tespitinde indikatör olarak belirlenmesi üzerine bir araştırma . Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu Proje No :TBGAG – 26 İzmir .
- Araştırma Projesi, 1. Akbulut , N. , Kınık , Ö . , Kavas , G.1992. Patojen bakterilerin beyaz peynirde canlı kalma sürelerinin tespiti üzerine bir araştırma. Ege Üniv. Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No :92 ZRF 008. Bornova - İzmir .
Memberships of Professional Associations (3 entries)- Biyoteknoloji Derneği
- Gıda Tek. Derneği
- Kültür Koleksiyonları ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Derneği
Student's Completed Thesis (6 entries)- Yüksek Lisans, 2006, Tonguç, İ.E., Ö.Kınık. Probiyotik Ayran Üretimi Üzerine Bir Araştırma.
- Yüksek Lisans, 2005, Mısırlılar, F., Ö. Kınık. Yoğurt ve Torba Yoğurdunun dayanıklılığı Üzerine Farklı Koruma Yöntemlerinin Etkisi
- Doktora, 2005, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Bazı probiyotik bakterilerin destek kültür olarak beyaz peynir üretiminde kullanımı. E.Ü.F.B. Enstitüsü Doktora tezi.
- Doktora, 2005, Gürsoy,O.,Kınık,Ö.Bazı probiyotik bakterilerin destek kültür olarak beyaz peynir üretiminde kullanımı. E.Ü.F.B. Enstitüsü Doktora tezi.
- Yüksek Lisans, 2002, Özdemir,Ö., Kınık,Ö. Meyveli ve kakaolu fermente krema üretimi üzerine bir araştırma. E.Ü.F.B. Enstitüsü Yüksek lisans tezi.
- Yüksek Lisans, 2000, Yılmaz,E.,Kınık,Ö.Değişik bitkisel yağların kullanımı ile yoğurt üretim tekniği ve kimi özellikleri üzerine bir araştırma. E.Ü.F.B. Enstitüsü yüksek lisans tezi.