Akademik BilgilerGAMZE SANER
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım İşletmeciliği AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: gamze.saner@ege.edu.tr veya gamzesaner@gmail.com, adresler
- Telefon: tel/fax:(232)-(3881862)veya (232)-(3111438)
- Web sayfası: yapım aşamasında, gamzesaner.com
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye , 1983
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı-Tarım İşletmeciliği, Türkiye , 1986
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 1993
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Universitesi Ziraat Fakultesi, 2000
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye, 2006

Administrative / Academic Duties (10 entries)- Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2016-
- Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanlığı, 2010-2013
- Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2008-2010
- Yönetim Kurulunda Profesör Temsilcisi, 2006-2009
- LLP-Erasmus Bölüm Temsilcisi, 2004-2010
- Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Tarımsal Pazarlama Bilim Dalı Başkanlığı, 2004-2016
- Tarım Ekonomisi Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2002-2005
- Fakülte Kurulu'nda Doçent Temsilcisi, 2001-2004
- Bölümün Staj Komisyonu Başkanlığı, 1998-2002
- Bölümün Lisans Eğitim ve Sınav Hizmetleri Komisyonu Üyeliği, 1986-1994
Other Professional Activities (6 entries)- Doktora dersleri(Güz dönemi):Tarımsal Ürünlerin Maliyet Analizi ve Muhasebeleştirilmesi(2+0),
- Lisans Dersleri(Güz dönemi): Proje Hazırlama ve Değerlendirme(2+2), Tarım Sigortaları(2+0), Tarımsal İşletmelerde Proje Hazırlama Tekniği ve Fizibilite(2+2),
- Yüksek Lisans Dersleri(Güz Dönemi): Yatırım Projelerinin Etüd ve Analizi(2+2), Tarım Sektöründe Mentorluk(2+0), Organik Tarım Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması(2+0) ,Sürdürülebilir Tarımsal Pazarlama(3+0),
- Yüksek Lisans Dersleri(Bahar Dönemi): Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe(2+2),
- Doktora Dersleri(Bahar dönemi): Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta(3+0),
- Lisans Dersleri(Bahar dönemi): Genel ve Tarımsal Muhasebe(2+2), Tarımsal Sigorta(2+2),
Research Interests- Hayvancılık ve İşletme Ekonomisi (1071002)
- Tarım İşletmeciliği (5010600)
- Tarımsal Üretim Ekonomisi (5010601)
- Tarımsal Pazarlama (5010603)
Indexed Journal Publications (9 entries)- Uçar, Kubilay, Gamze Saner, Sait Engindeniz, (2017), The Comparative Economic Analysis of Organic and Conventional Dried Apricot Production: A Case Study for Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 26(7):4555-4560.
- Ağır, H.Burak, Gamze SANER, Hakan Adanacıoğlu,(2015), Risk Sources Encountered by Farmers in the Open Field Production of Strawberry and Risk Management Strategies: A Case of Menemen-Emiralem District of Izmir, Tarım Bilimleri Dergisi(Journal of Agricultural Sciences),Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara, Vol:21(1) 13-25.
-  Cukur Figen, Gamze Saner, Tayfun Cukur, Volkan Dayan, Hakan Adanacioglu,(2013),Efficiency Analysis of Olive Farms: The Case study of Mugla province, Turkey, Vol:11(2):317-321,Helsinki, Finland, 2013.
- Cukur, Tayfun, Gamze Saner (2013), Determination of Information Resources of Earthen Pond Fish Farmers in Milas District, Mugla Province, Turkey, Journal of Food, Agriculture and Environment(JFAE), Vol.11 (1): 754-759
- Cukur, Tayfun, Gamze Saner (2013), Determining effective factors on earthen pond fish farming Adaptation Process with Cox Regression Model, Journal of Food, Agriculture and Environment, (JFAE), Vol.11 (2): 1282-1286
- Çukur, Figen, Gamze SANER, Tayfun ÇUKUR, Volkan DAYAN, (2011)Risks and Risk Strategies on Olive Farming in Milas District of Mugla Province- Turkey, Journal of Food, Agriculture and Environment, Vol:9(1): 190-194,Helsinki, Finland, 2011.
- Saner, G., Figen Çukur, Tayfun ÇUKUR(2009), Recent Developments in Beef Marketing Strategies at Producer and Industry Level: A Case of Izmir, Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (8): 1595-1601, 2009.
- Olgun, A., Hakan Adanacıoğlu, Gamze Saner, (2005). "An Economic Evaluation on Organic Cherry Production by Varieties: A Case of Turkey",Journal of Sustainable Agriculture, Volume:28, Issue:2, Copyright Date: 2006, Haworth Pres, Inc, U.S.A,
- Saner, Gamze, Sait Engindeniz, Banu Tolon, Figen Cukur (2004), The Economic Analysis of Beekeeping Enterprise in Sustainable Development: A Case Study of Turkey, APIACTA, 38(2004), Vol:3 no:4 p.342-351.

Publications in Non-Indexed Journals (38 entries)- Güler, Duran, Gamze Saner, Zakiyeh Naseri (2017), Yağlı Tohumlu Bitkiler İthalat Miktarlarının Arıma ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleriyle Tahmini(Forecasting of Import Quantities of Oil Seed Plants by Arima and Neural Networks Methods), Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2017: 03 (01),s.60-70
- Naseri, Zakiyeh, Gamze Saner (2017), Uşak İlinde Buğday Üreticilerinin Olası Kuraklık Sigortasını Benimsemesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi( Analysis of the Factors Affecting The Adaptation of Possible Drought Insurance by Wheat Farmers in Uşak Province), Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2017: 03 (02), ISSN: 2149-9314,s.169-180.
- Baki, Fatih, Gamze Saner, Hakan Adanacıoğlu, Duran Güler(2017), Türkiye’de Süzme Çam Balına Yönelik Tüketici Tercihlerinin Konjoint Analizi: İzmir İli Örneği(A Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Honeydew Honey in Turkey:A Case of Izmir Province), Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi,2017:03(02),ISSN: 2149-9314 s.50-57.
- Saner, Gamze, Sait Engindeniz, Şule Işın, Ferruh Işın, Murat Kılıç, Hakan Adanacıoğlu, Zerrin Kenanoğlu Bektaş, H.Ece Salalı, Gökhan Çınar, Duygu Tosun, Kenan Çiftçi (2017), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğine Yönelik Kayıt Sistemi Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Pilot Uygulama, EÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 54 (4):465-473.
- Uysal, Hülya, Nihal Can Ağırbaş, Gamze Saner(2016). Türkiye’de Sofralık Üzüm Dışsatımına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Hedefler,Tarım Ekonomisi Dergisi,Cilt:22, Sayı:1, ISSN 1302-0183, Haziran, s.11-17.
- Uysal, H., Saner, G., Atış, E., Gümüş, S., Karabat, S.,(2016). Türkiye’nin Avrupa Birliği Şarap Pazarında Rekabet Gücü, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 144-149 2016, ISSN:2148-4651 DOI: 10.17100/nevbiltek.27619 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.27619.
- Bayraktar, Ö.Volkan, Gamze Saner, (2016), İzmir-Kemalpaşa Yöresinde GlobalGAP Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, Haziran,s. 41-47.
- Saner, Gamze, H.Adanacıoğlu (2015),Türkiye’de Küçükbaş Hayvancılık Et Üretiminde Son Durum ve Gelişmeler, TarımTürk Hayvancılık Dergisi, Eylül-Ekim, Sayı:55, Yıl.10, s.54-60.
- Ağır, Hasan Burak, Gamze Saner (2014), İzmir İli Emiralem Beldesinde Açıkta ve Örtüaltı Çilek Yetiştiriciliğinde Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Sayı: 2 Bornova, s.145-152.
- Saner, Gamze, Zerrin K.Bektaş (2013), Ege Bölgesinde Enginar Yetiştiriciliğinin Ekonomisi: İzmir İli Örneği, Tarlasera, Nisan 2013, Sayı: 32, İstanbul, s.70-73.
- Saner, Gamze (2013), Türkiye'de Süt Sektöründe Temel Pazarlama Stratejileri, Gıda Teknolojisi Dergisi , Yıl:17, Sayı:11, Kasım.
- Bektaş, Zerrin K., Gamze Saner (2013), Türkiye’de Enginar Üretimi ve Pazarlaması, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, Bursa, s.115-128.
- Uçar, Kubilay, Gamze Saner (2013), Malatya İlinde Organik ve Konvansiyonel Kayısı Bahçesine Yönelik Yatırım Projelerinin Analizi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 50(2), İzmir, s. 191-198.
- Saner, Gamze ve Hakan Adanacıoğlu (2012), Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluşu ve Planlanması Tarım Türk Dergisi , Hayvancılık Eki.
- Saner, Gamze Zerrin Kenanoğlu Bektaş (2012), Organik Tarımda Verim ve Maliyetler, Tarım Türk Dergisi,sayı:35 Yıl:7, Mayıs-Haziran , s.131-136.
- Çukur, Tayfun, Gamze Saner, Hüseyin Güler (2010), Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi ve Tarım Makineleri Parkının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi: Ege Bölgesi Örneği, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı: 7(2), Aydın, s. 33 – 40.
- Çukur, Figen, Gamze Saner, Tayfun Çukur, Kubilay Uçar (2008), Malatya İlinde Kayısı Üreticilerinin Riskin Transferinde Tarım Sigortasına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Doğanşehir İlçesi-Polatdere Köyü Örneği, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 45(2), İzmir, s.103-111
- Çukur, Figen, Gamze Saner (2008), Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Alınabilecek Stratejiler, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:46, Sayı:1, İzmir, s.33-42.
- Kösoğlu, Mustafa, Banu Yücel, Gamze Saner, Muhsin Doğaroğlu (2008), Türkiye Arıcılığının Güncel Durum Analizi, Hasad Hayvancılık Dergisi, Yıl:24, sayı: 281, Eylül-Ekim, s.52-61.
- Artukoğlu, Metin, Gamze Saner (2008), Tarımsal Ürünlerde Fiyat Riskini Karşılamada Mal (Emtia) Gelecek Sözleşmelerinin Önemi ve Türkiye Uygulaması, Konya Ticaret Borsası Dergisi,Yıl.11, Sayı:30, Ekim, s.34-39.
- Saner, Gamze, Murat Yercan, Sait Engindeniz, Buket Karaturhan, Figen Cukur (2007), Alternative Marketing Strategies for Honey and Other Bee Products in Turkey, Journal of Agricultural & Food Information, Vol: 8(4), Haworth Press.
- Saner, G.,ve F. Çukur, (2006),Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılığın Durumu, Tarımsal Çözüm Dergisi, Yıl:1, Sayı:2/ Mart-Nisan , İzmir, s.49-50.
- Saner, G., ve S. Engindeniz(2006), Türkiye’de Organik Hayvancılık Çabaları, Tarımsal Gündem Dergisi, Yıl.1, Sayı:6, 31.7.2006, s.4
- Saner, Gamze, Sait Engindeniz, (2005), Türkiye'de Organik Hayvansal Ürünlerin Üretim ve Pazar Olanakları Üzerine Bir Değerlendirme, Dünya-Gıda Dergisi, Sayı:2005/8, İstanbul, s.78-84.
- Çukur, F. ve G. SANER(2005), Konvansiyonel ve Ekolojik Hayvancılık Sistemlerinin Sürdürülebilirliği ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, Aydın, Ocak, s.39-44.
- Saner,G.(1998). "Türkiye`de Büyük Baş Hayvancılığa İlişkin Politikalar ve Sonuçları" Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMOB, Sayı:57,Ankara, s.55-60.
- Abay, Canan, Gamze Saner, Ela Atış(1997). "Gender and Education in the Course of Rural Adjustment Processes(the field study of Izmir Province)", Transforming Rural Sector to the Requirements of Market Economy Examples From Turkey, Poland and Ukraine. University of Warsow, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Ankara, Faculty of Agriculture, Dialog Warsowa-Ankara.
- Yercan,Murat, G.Saner, Turgay Dizdaroğlu, Seda Ekinci ve Hülya Görsün(1995). "Country Report an Overview of the Socio-Economic Structure of Turkish Agriculture". Proceedings:Management and Marketing of Agricultural Enterprices, International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, I.A.M. , Chania-Greece.
- Saner, G.(1994). "Tarımda Risk ve Belirsizlik" MPM Verimlilik Dergisi, Sayı 1994/1, Ankara, s.197-214
- Saner, G.(1993). "Türkiye`de Son On yılda Süt Sanayiindeki Gelişmeler" , TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı:105, Eylül,Ankara, s.20-23.
- Olgun, Akın, G.Saner(1993). "Türk Tarımında ve Hayvancılık Sektöründe Verimlilik Sorunları ve Bazı Öneriler" İzmir Ticaret Borsası Dergisi, Yıl:1, Sayı:1 ,Şubat, İzmir, s.13-16.
- Saner,G. ve Akın Olgun(1992). "Avrupa Topluluğunda Önemli Bazı Tarımsal Ürünlerde Kendine Yeterlilik Durumunun İncelenmesi" MPM Verimlilik Dergisi, Sayı:1992/2, Ankara, s.219-230.
- Saner, G.(1992). "Ege Bölgesinde Süt Sığırcılığının Genel Bir Değerlendirmesi" Hasat Aylık Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Yıl:8, Sayı:86, İstanbul, s.28-31.
- Saner, G.(1990). "Türkiye`de ve Seçilmiş Bazı AT Ülkelerinde Hayvansal Ürün Fiyatları ile Karma yem Fiyatlarının Karşılaştırılması" Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt(vol):27, Sayı:1,Bornova s.233-242.
- Saner, G.(1990). "1980 Sonrası Hayvancılık Politikasına Genel Bir Bakış" Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı:35, Ankara s.25-31.
- Saner, G.(1989). "Türk Tarımında Alet-Makina Kullanımına Genel Bir Bakış" TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Cilt:5, Sayı:55,Ankara, s.24-28.
- Saner, Gamze(1988), "Türk Tarımında Çeşitli Girdilerin Temininde ve Kullanımındaki Bazı Sorunlar ve Çözüm Yolları",TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Cilt:4, Sayı:45, Eylül, Ankara, s.9-15
- Saner, Gamze(1988),"Türk Tarımının Yapısal Sorunları ve Çözüm Yolları", TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Cilt:4, Sayı: 39, Mart, Ankara, s. 6-10.

International Conference Proceedings (36 entries)- Adanacıoğlu, Hakan, Emre Göksu, Gamze Saner(2017), Certified Products Initiatives in Ethical Trade: Rainforest Alliance Certified Products, IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences and Congress Series, April,8-9, Russe-Bulgaria.
- Doğan, Belma, Gamze Saner(2017), İzmir İlinde Yer Alan Kiraz İşletmelerinin Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından Yararlanma Düzeyi: Kemalpaşa İlçesi Örneği, III. IBANESS Kongresi, 4-5 mart, Edirne-Türkiye,s.1512.
- Saner, Gamze, Hakan Adanacıoğlu, Simge Uğurluer, Şahin Karapaça(2017), Branding of Bee Products in Turkey(0737), 45th Apimondia International Apicultural Congress, Istanbul- Turkey, 29 september- 4 october(Abstract book;p.80).
- Taylan,Gülben, Gamze Saner, Zekeriya Onuç, Simge Uğurluer (2017), Innovative Approaches in Bee Produsts Marketing (0751), 45th Apimondia International Apicultural Congress, Istanbul -Turkey, 29 september- 4 october(Abstract book: p.80).
- Adanacıoğlu, Hakan, Gamze Saner, Şahin Karapaça(2017), Direct marketing in bee products(0758), 45th Apimondia International Apicultural Congress, Istanbul-Turkey , 29 september- 4 october(Abstract book: p.81).
- Onuç, Zekeriya, Arda Yanar, Gamze Saner, Duran Güler,(2017), An analysis on economical aspect of the beekeeping enterprise: A case of Kemalpaşa district –Izmir /Turkey(0728), 45th Apimondia International Apicultural Congress Istanbul-Turkey., 29 september- 4 october. (abstract book: p.79 )
-  Kösoğlu, Mustafa, Buket Karaturhan, Gamze Saner, Banu Yücel, Erkan Topal(2017), Hand in hand with beekeepers toward to active training: A Case of Izmir Province(0726), 45th Apimondia International Apicultural Congress Istanbul-Turkey, 29 september-4 october 2017(Abstract book: p.78).
- Hakan Adanacıoglu, Gamze Saner, Emre Göksu, Şule Azak(2017) Perceptions and expectations of Turkish Beekeepers Associations’ towards the beekeeping sector(0759), 45th Apimondia International Apicultural Congress ,Istanbul, 29 september-4 october (Abstract book: p.82).
- Göksu,Emre, Hakan Adanacıoğlu, Gamze Saner, (2017), Dünyada Orman Ürünlerinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının Analiz ve Türkiye’deki Orman ürünleri Açısından Bir Değerlendirme, III. IBANESS Kongreler Serisi, 4-5 mart, Edirne- Türkiye.
- Uysal, Hülya, Gamze Saner, (2016) Energy Balance and Cost Analysis for Raisin Production in Agean Region in Turkey, 39th World Congress Vine and Wine, BIO Web of conferences 7,03020, 2016 (DOI:10.1051/bioconf 20160703020)
- Onuç, Zekeriya, Arda Yanar, GamzeSaner, Duran Güler, Banu Yücel(2016), Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Arıcılık Alanında Kullanımı: İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Örneği,5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Fethiye-Muğla,1-5 Kasım 2016.(Abstract kitabı yayınlanmıştır.)
- Karaturhan, Buket, Gamze Saner(2016), Organik Arıcılığa Geçişte Üreticilerin Beklentileri ve Endişeleri,5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Fethiye-Muğla,1-5 Kasım 2016,(Abstract kitabı yayınlanmıştır).
- Adanacoğlu, Hakan, Neşe Adanacıoğlu, Gamze Saner (2016),Slow Food Movement in Turkey,One Health EcoHealth Congress, Melbourne-Australia,3-7 December, 2016,(Abstract book is published).
- Zakiyeh Naseri, Gamze Saner, Hakan Adanacıoğlu(2016),Türkiye'de Bal Arzı ve Talebinde Gelecek Eğilimleri,5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Fethiye-Muğla,1-5 Kasım 2016,(Abstract kitabı yayınlanmıştır).
- Saner, Gamze, Ö. Karahan Uysal, B. Engürülü, V.Ceyhan, M.Sayılı, H.Vuruş Akçaöz, Z.Naseri, (2015), Türkiye’de Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta Uygulamaları, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII.Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-2, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara, 12-16 Ocak, s.1501-1527.
- Uysal, Hulya, Selçuk Karabat, Gamze SANER, Sevtap Gümüş, Ela Atış(2015), Recent Developments in Wine Grape Production and Marketing in Turkey, 38th World Congress of Vine and Wine 13th General Assembly of the OIV, 5-10 June, Mainz-Germany.
- Uysal, Hülya, Gamze Saner, Selçuk Karabat, Mehmet Ali Kiracı, Fadime Ateş, Adem Yağcı, Tali Monis (2015), Türkiye’de Şaraplık Üzüm Üretiminde Risk Kaynakları ve Risk Yönetim Stratejileri 4.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kahramanmaraş, 01-04 Eylül.
- Dogaroglu,Muhsin, Banu Yucel, Gamze Saner, (2015), Pine honeydew honey; importance, conditions of production and economy, 44th Apimondia International Apicultural Congress, Daejeon, South Korea,15-20 September.
- Baki, Fatih, Gamze Saner, Duran Güler, (2014), İzmir İlinde Tüketicilerin Arı Ürünlerine Yönelik Tercihleri ve Tüketim Durumları, 4.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5-9 Kasım, 2014, Ölüdeniz-Fethiye-Muğla.
- Güler, Duran, Gamze Saner, Şule Azak (2014), Promethee Yöntemi ile Gıda Sanayi İşletmesinin Kuruluş Yeri Seçiminin Belirlenmesi: Kuru Domates İşletmesi Örneği, I. Uluslararası Katılımlı Proje Yönetimi Konferansı- Proje Yönetim Zirvesi- İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 19-20 Eylül , İstanbul, s. 92-101.
- Adanacıoğlu, Hakan, Gamze Saner, Duran Güler, Zakiyeh Naseri, Seren Çelimli (2014), Better Cotton Initiative Approach for Sustainable Cotton Production; A Case Study of Turkey, 25th International Scientific -Experts Congress on Agriculture and Food Industry, Çeşme-İzmir, 25-27 September .
- Abay, Canan, Özlem Karahan Uysal, Berna Türkekul, Zerrin K.Bektaş, Bülent Miran, Gamze Saner, Emine Olhan, Cihat Günden, Önder V.Bayraktar (2013), Fresh Fruit and Vegetable Consumption in Turkey: Classification As Major/Minor Crops and Scope For Determination of National Maximum Residue Limits , 8th MGPR International Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries, Turkey, Book of Abstracts, September 12-14, pp. 23.
- Bektaş, Zerrin K., Gamze Saner (2013), Economic Analysis of Artichoke Production in Turkey: A Case of Izmir Province , 24 th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Book of Abstracts, 25-28 September, pp.135.
- Saner, Gamze, S.Engindeniz, M. Yercan, , F.Çukur, B. Karaturhan, B. Yücel, M. Kösoğlu (2012), İzmir İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Bal Satın Alma Tercihleri ve Tüketim Düzeyleri, 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Bildiriler Kitabı, Muğla, 4-7 Kasım 2012, s. 215-223
- Cukur, Figen ,Gamze Saner (2012),Rural Development Implementations and Alternatives for the Future: The Case Study of Milas District- Turkey, 23rd International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, Izmir-Turkey, 27-29 September.
- Uysal, Hülya, Gamze Saner (2012), Türkiye'de Üzümün Değerlendirilme Şekilleri ve Üretim Maliyetleri,11. Türkiye Gıda Kongresi, Hatay, 9-11 Ekim(Poster bildiri)
- Uysal, Hulya, Gamze Saner, Ahmet Altındisli (2011), Recent Developments of Table Grape Export in Turkey, 34 th World Congress of Vine and Wine,Porto ISBN No:978-989-20-2449-3 PO084, Porto- Portugal, 20-27 June.
- Saner, Gamze, Sait Engindeniz, Murat Yercan, Buket Karaturhan, Banu Yücel, Figen Çukur, Mustafa Kösoğlu (2010), Türkiye’de Bal ve Diğer Arı Ürünleri Üretim ve Pazarlama Stratejilerinin Firma Düzeyinde Analizi, 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, 5-8 Ekim, s.64-73.
- Saner, Gamze, Sait Engindeniz, Murat Yercan, Figen Çukur (2010), Production and Marketing of Organic and Conventional Honey in Turkey, International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Famagusta, Cyprus Island, 3-7 February.
- Saner, Gamze (2008), Dünya ve Türkiye'de Bal İthalat ve İhracat Politikaları, I .Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, 25-27 Kasım, s.54-63.
- Saner,G., S. Engindeniz, M.Yercan, F.Çukur, B.Karaturhan(2007), A Research on Production of Bee Products and Its Marketing Strategies in Turkey and The World, 1.Balkan Countries Beekeeping Congress, Istanbul, Turkiye,29 March-1 April
- Saner, G., M.Yercan, S. Engindeniz, B.Karaturhan, F.Çukur (2005), Alternative Marketing Strategies for Honey and the Other Bee Products in Turkey, 39.Apimondia International Apicultural Congress, 21-26 August, Dublin, İreland
- Engindeniz, S., G. Saner, B. Tolon, F.Çukur(2003), Recent Developments in Turkish Beekeeping Sector, XXXVIIIth Apimondia International Apicultural Congress, 24-29 August, Ljubljana- Slovenya.
- Saner,G.(2001). "Türkiye`de Zeytinyağının İç Tüketimi ve Arttırılması Olanakları", II.Uluslararası Altınoluk 'Antandros' Zeytincilik Sempozyumu,17-19 Ekim, Altınoluk/Edremit
- Saner,G. ve Figen Kaya(2001). "Türkiye`de Süt Sığırcılığının Bugünkü Durumu ve Yeni Uygulamalar Çerçevesinde Geleceğe Yönelik Beklentiler" Türkiye-Hollanda Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu,Ankara,2-3 Haziran
- Saner,G. ve Ela Atış(1995). "Women and Productivity in Rural Sector", Ninth World Productivity Congress: New Visions and Strategies for the Next Country:Peaple, Technology and Productivity, June 4-7 1995. Proceedings Volume:2,İstanbul-Turkey p.1414-1429

National Conference Proceedings (66 entries)- Saner, Gamze, Ö. Karahan Uysal, B. Engürülü, V.Ceyhan, M.Sayılı, H.Vuruş Akçaöz, Z.Naseri, (2015), Türkiye’de Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta Uygulamaları, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII.Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-2, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara, 12-16 Ocak, s.1501-1527.
- Uysal, Hulya, Gamze Saner, Fadime Ateş, Adem Yağcı, Selçuk Karabat,(2015), Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde Şaraplık Üzüm Üretim ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar,(poster) İç Anadolu 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir,28-30 Nisan.
- Uysal, Hülya, Gamze SANER, Ela ATIŞ, Sevtap Gümüş, Selçuk Karabat, (2015), Türkiye’nin AB Şarap Pazarında Rekabet Gücü,(sunulu), İç Anadolu 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, 28-30 Nisan.
- Bektaş, Zerrin K., Tali Monis, Ahmet Çıkman, Şeyda İpekçioğlu, İ.Halil Çetiner, A.Suat Nacar, Gamze Saner, Ela Atış, (2015), GAP Bölgesi’nde Üreticilerin Organik Tarıma Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma, GAP VII. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 28 Nisan-1 Mayıs, s.84-90
- Uysal, Özlem Karahan, Gamze Saner, Bekir Engürülü, Zakiyeh Naseri (2014), Dünyada ve Türkiye’de Tarım Sigortalarındaki Gelişmelerin Düşündürdükleri, 11.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 2014,Cilt:2, Samsun, 3-5 Eylül, s.1042-1050.
- Engindeniz, Sait., Ela Atış, Gamze Saner, , Görkem Çoşar, (2014), Tarımın Sürdürülebilirliği Açısından Sulama Amaçlı Barajlar ve Üretici Beklentileri: Yortanlı Barajı Örneği, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, 1. Cilt, 3-5 Eylül, s.54-63.
- Uysal H., Gamze. Saner, Fadime Ateş, Adem Yağcı, Selçuk Karabat (2014), Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde Şaraplık Üzüm Üretimine Yönelik Ekonomik Karşılaştırmalar, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Samsun, s. 706-713.
- Azak, Şule, Gamze Saner, Bülent Miran (2013), İzmir İlinde Pastörize Yağda Kuru Domates Konserve Tesisine Yönelik Yatırımın Ekonomik Analizi, 1. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Cilt:Gıda, Niğde, 2-4 Ekim.
- Polat, Muazzez, Gamze Saner, Yılmaz Şayan, Figen Kırkpınar, Kubilay Uçar (2013), Ödemiş Meslek Yüksekokulu’nda Yapılan Organik Etlik Piliç Üretiminde Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme, Türkiye II. Organik Hayvancılık Kongresi, Bursa, 24-26 Ekim.
- Saner, Gamze, Zakiyeh Naseri (2013), Dünyada Kuraklık Riskinin Yönetiminde Sigortanın Önemi ve Türkiye'ye Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme, I. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi,Cilt: Bitkisel Üretim, Niğde, 2-4 Ekim.
- Bektaş, Zerrin K., Gamze Saner (2013), Konvansiyonel ve Organik Enginar Üreticilerinin Organik Tarıma Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği, Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-2, Samsun, 25-27 Eylül, s.74-81.
- Saner, Gamze, Kubilay Uçar, H. Burak Ağır (2012),Kırsal Kalkınmada Kooperatifçiliğin Rolü: İzmir-Seferihisar Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği, 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, Konya, 5-7 Eylül, s.1054-1059.
- Çukur, Figen, Gamze Saner (2012), Süt Sığırcılığının Geliştirilmesinde Birliklerin Rolü ve Önemi:Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği Örneği,10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1, Konya, 5-7 Eylül s.614-622.
- Uysal, Hülya, Gamze Saner (2012), Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu,10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1, Konya, 5-7 Eylül, s.623-628.
- Saner, Gamze, Figen Çukur, Simge Saner (2012), Küreselleşme, Yoksulluk ve Tarım,10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1, Konya, 5-7 Eylül, 493-498.
- Cukur, Tayfun, Gamze Saner (2012), Kırsal Alanda Alternatif Bir Faaliyet: Milas İlçesinde Tarla Balıkçılığı,10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,Cilt.1, Konya, 5-7 Eylül s.524-528.
- Uysal, Hülya, Gamze Saner (2012), Türkiye'de Üzümün Değerlendirilme Şekilleri ve Üretim Maliyetleri,11. Türkiye Gıda Kongresi, Hatay, 9-11 Ekim.
- Saner, Gamze, Figen Çukur, Önder Volkan Bayraktar, Nilgün Yaşarakıncı, Buket Karaturhan (2011), Muğla İlinde Örtüaltı Domates Üretiminde Entegre Ürün Yönetiminin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi,GAP VI. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 9-12 Mayıs.
- Adanacıoğlu, Hakan, Gamze Saner, Kubilay Uçar (2011), Finansal Krizde Vadeli İşlem Piyasalarının Önemi, Tarım Sektörü Açısından Yaklaşımlar: Malatya İli Kuru Kayısı Üreticileri Örneği,Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Cilt:2, Eskişehir, 27-30 Nisan, s. 1679-1690.
- Uysal, Hülya, Gamze Saner (2011), Türkiye Sofralık Üzüm Dışsatımındaki Son Gelişmeler,Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Cilt:2, Eskişehir, 27-30 Nisan, s. 1691-1699.
- Çukur, Tayfun, Gamze Saner, Figen Çukur, Volkan Dayan (2011), Zeytincilik İşletmelerinin Enformasyon Kaynakları: Milas İlçesi Örnek Olayı, GAP VI. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 9-12 Mayıs, s.125-130.
- İpekçioğlu, Şeyda, Tamer Işgın, Tali Monis, Gamze Saner, Abdülbaki Bilgiç (2010), Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İstekliliğinin Belirlenmesi, Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1, Şanlıurfa, 22-24 Eylül, s.259-265.
- İpekçioğlu, Şeyda, Tali Monis, Gamze Saner, Bahri Karlı, Ahmet Çıkman (2010), Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bitkisel Ürün Sigortası Yaptıran Üreticilerin Mevcut Durumu, Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, Şanlıurfa, 22-24 Eylül, s.977-982.
- Çukur, Figen, Gamze Saner, Tayfun Çukur (2010), Türkiye’de Organik Süt ve Organik Et Üretimini Geliştirme Olanakları, Türkiye IV.Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran-1 Temmuz, s.320-324
- Çukur, Tayfun, Gamze Saner, Figen Çukur, Volkan Dayan (2010), Türkiye ve AB Ülkelerinde Tarım İşletmelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi, 9.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Zonguldak, 6-8 Mayıs, s.266-272.
- Bayraktar, Ö.Volkan, Gamze Saner (2010), Ege Bölgesinde Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Özelliklerinin İncelenmesi: Muğla İli Örnek Olayı, Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1, Şanlıurfa, 22-24 Eylül, s.143-150.
- Albayrak, Mevhibe, Kemalettin Taşdan, Erdoğan Güneş, Gamze Saner, Ela Atış, Figen Çukur, Filiz Pezikoğlu (2010), Küresel Rekabet Açısından Türkiye’de Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama Sistemlerine Bakış, Mevcut Yapı, Sorunlar, Fırsatlar, Hedefler, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-2, Ankara, 11-15 Ocak, s.1305-1320.
- İnan,İ.Hakkı, Burçin Başaran, Gamze Saner, Murat Yercan, Çağdaş İnan, Ömer Özdoğan (2010), Türk Tarım Kooperatiflerinin ve AB Tarım Kooperatiflerine Uyumu ve Tarımsal Sanayiye Etkileri, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-1, Ankara, 11-15 Ocak, s.1321-1341.
- Saner, Gamze, Figen Çukur, Murat Yercan, Sait Engindeniz, Buket Karaturhan (2009), Türkiye’de Organik Bal Üretimi, Tüketimi ve Pazarlamasındaki Son Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme, 1. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 17-20 Kasım, s.605-612.
- Çukur, Tayfun, Gamze Saner, Figen Çukur (2009), Türkiye’de Planlı Dönemde Tarım-Çevre İlişkileri ve Organik Tarım, 1. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 17-20 Kasım, s.369-374.
- Uysal, Hülya, Gamze Saner (2008), Ege Bölgesinde Dışsatıma Yönelik Sofralık Üzüm Üretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi, VIII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt: Gıda Pazarlaması, Bursa, Haziran, s.59-69.
- Artukoğlu, Metin, Gamze Saner (2008), Tarımsal Ürünlerde Mal Gelecek Sözleşmeleri (Commodity Futures Markets) Uygulamaları, Türkiye için Yaklaşımlar, VIII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt: Gıda Politikası, Bursa, Haziran, s.125-134.
- Uysal, Hülya, Gamze Saner (2008), Dünyada Sofralık Üzüm Dış Pazarında Söz Sahibi Ülkeler ve Türkiye’nin Durumunun Değerlendirilmesi, Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya, 8-11 Ekim, s.129-137.
- Saner, Gamze (2007), AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’de Arı Ürünlerinin Üretimi,Pazarlanması ve Arıcılığı Geliştirme Olanakları, Ege Bölgesi Arıcılık Semineri-2007 bildiriler kitabı, E.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü-TÜBİTAK 15-16 Şubat.
- Saner,G. ve Ayşe UZMAY,(2006), AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılığının Durumu ve Yapılması Gerekenler, TAYEK , 2006 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı, Ege Tarımsal Araştırma Ens, Menemen, 25-27 Nisan, s.129-138.
- Saner,G,.(2006), AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye Arıcılığının Durumu ve Yapılması Gerekenler, TAYEK 2006 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı, Ege Tarımsal Araştırma Ens, Menemen, 25-27 Nisan , s. 109-128.
- Uysal, H. ve G. Saner, (2006), Türkiye’de Sofralık Üzüm Dışsatımının Avrupa Birliği’ne Uyum Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, 13-15 Eylül.
- Engindeniz, S. ve G. Saner, F. Çukur, (2006), AB’ye Üyelik Sürecinde Türk Tarımında Küçük Ölçekli İşletme Sorununun Çözümüne Yönelik Alternatif Yaklaşımlar, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, 13-15 Eylül .
- Saner, G. ve S. Engindeniz, M. Yercan, B. Karaturhan, F. Çukur, (2006), İzmir İlinde Organik ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova , 1-3 Kasım.
- Saner, G. ve H. Atabay(2006), AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’de Kesme Çiçek Alt Sektörünün Mevcut Durumu, Fırsatlar ve Tehditler, III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İzmir, 8-10 Kasım.
- Uysal, H. ve G. Saner(2006), Türkiye ‘de Sofralık Üzüm Dışsatımının Avrupa Birliği’ne Uyum Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, 13-15 Eylül 2006.
- Engindeniz, S ve, G. Saner, F.Çukur(2006),AB’ye Üyelik Sürecinde Türk Tarımında Küçük Ölçekli İşletme Sorununun Çözümüne Yönelik Alternatif Yaklaşımlar, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, 13-15 Eylül 2006.
- Çukur, F.ve G. Saner(2006), Ege Bölgesinde Besi Sığırcılığı Sektörünün Analiz Ve Avrupa Birliği’ne Uyumu:İzmir İli Örnek Olayı, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, 13-15 Eylül 2006.
- Çukur, F. ve G.Saner, Ege Bölgesinde Besi Sığırcılığı Sektörünün Analiz Ve Avrupa Birliği’ne Uyumu:İzmir İli Örnek Olayı(2006), Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, 13-15 Eylül.
- Saner, G., S. Engindeniz, M.Yercan, B.Karaturhan, F. Çukur(2006),İzmir İlinde Organik ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova , 1-3 Kasım 2006.
- Saner, G. ve H. Atabay(2006), AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’de Kesme Çiçek Alt Sektörünün Mevcut Durumu, Fırsatlar ve Tehditler, III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İzmir, 8-10 Kasım 2006.
- Saner, G., AB’ye Üyelik Sürecinde Türkiye Arıcılık Sektörünün Durumu ve Geliştirme Olanakları(2006),Modern Arıcılık Paneli, Çanakkale Arıcılar Birliği 18 Kasım 2006.
- Saner, G.,Türkiye Tarımında Risk Yönetimi ve Riski Karşılamada Tarım Sigortalarının Değerlendirilmesi(2006), Tarım Sigortaları Paneli, İzmir Ticaret Odası 22 Kasım 2006 .
- Dinler, T. ve A. Yaltırık, B. Çetin, B. Özkan, B. Gülçubuk, E. Sürmeli, E. Ekmen, G. Saner, H. Akçaöz, Ö. Karahan Uysal, S. Karaaslan, T. Kıymaz.(2005), Tarımda Risk Yönetimi ve Tarım Sigortaları, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 2. Cilt, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara, 3-7 Ocak, s.1209-1232
- Saner G., F.Çukur (2005), "AB’de Sığır/dana ve Koyun/keçi Eti Ortak Piyasa Düzenleri ve Türkiye’nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi", Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu, TKB, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayı
- Saner, G., S.Engindeniz, F. Çukur(2004), Kırsal Kesimde Üreticilerin Gelirini Artırmak İçin Alternatif Olanaklar: Ege Bölgesinden Arıcılık Örnek Olayı, VI.Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül , Tokat,s. 169-175
- Saner,G ve Figen Kaya(2002), " Türkiye'de Kırmızı Et Piyasası, İşleyiş Şekli ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme", V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül, Erzurum.
- 2002, Saner, G ve Sait Engindeniz,"Türkiye'de Organik Hayvancılığa Geçiş ve Pazar Olanakları", Ekolojik Hayvancılık Paneli, SETBİR ve E.Ü. Ziraat Fak, 18 Ekim, Altınyunus-Çeşme/İzmir.
- Saner, G. ve H. Atabay(2002), 'İzmir İlinde Kesme Çiçek Üretimi, Pazarlaması ile Gelişme Olanaklarının Değerlendirilmesi', II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Narenciye ve Seracılık Araş.Ens, 22-24 Ekim, Antalya.
- Saner,G. ve Sait Engindeniz(2001) "Hayvancılıkta Organik Üretime Geçiş Olanakları ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme" 2.Ekolojik Tarım Kongresi, 14-16 Kasım,Antalya
- Kenanoğlu,Zerrin, G.Saner ,Figen Kaya(1999) "Türkiye`de ve Ege Bölgesinde Hayvancılık Sektörüne Yönelik Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Tavukçuluğun Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Hayvancılık' 99 Kongresi 21-24 Eylül 1999, E.Ü.Ziraat Fakültesi: İzmir,s..259-273.
- Saner,G. ve Figen Kaya(1999) "Gap Bölgesinde Tarım Sektörüne Yapılan Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Hayvancılık Yatırımlarının Yeri ve Önemi" ,GAP 1. Tarım Kongresi 26-28 Mayıs 1999, T.C.Harran Üniversitesi,Ziraat Fakültesi, I.Cilt, Şanlıurfa s..413-420
- Saner,G. ve Zerrin Kenanoğlu(1998), "Ege Bölgesinde Hayvancılık Sigortalarının İşleyiş Şekli ve Üreticilerin Hayvancılık Sigortalarına Bakış Açısı-İzmir Örneği" , Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi 7-11 Eylül,1998 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi I. Cilt, Aydın, s..624-632
- Saner,G. ve Sait Engindeniz(1996). "Türkiye`de Gelir Vergisi Yönünden Tarımsal Gelirin Belirlenmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Bu Açıdan Muhasebe Uygulamalarının Geliştirilmesi" Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi 4-6 Eylül,1996. I.Cilt,Adana s.25-34
- Talim,Metin ve G.Saner(1995). "Türkiye`de Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Durumu ve Sorunları", Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu 27-29 Eylül 1995. T.C.Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:27,İzmir s.1-6
- Talim,Metin, G.Saner, Ela Atış(1995). "Ulusal Ekonomide Tarımın Yeri ve Önemi", Türkiye Ziraat Mühendisliği IV.Teknik Kongresi,9-13 Ocak 1995, T.C.Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:26,Ankara.s.1-20
- Saner,G.(1994)."Türkiye`de Süt Sığırcılığının Bütünsel Analizi" III.Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi,19-21 Ekim 1994. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu-Ankara Üniversitesi,Ankara
- Abay,Canan ve G.Saner(1994), "Türkiye`de Tarımsal Üretimde Verimliliğe İlişkin Gelişmeler, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" MPM II.Verimlilik Kongresi,19-21 Ekim 1994.MPM Yayınları No:540 Ankara s.1-11
- Saner,G.(1994) "Tarım Sistemleri Araştırmaları İçinde hayvancılık Araştırmalarının Yeri ve Önemi" Türkiye I.Tarım Ekonomisi Kongresi,8-9 Eylül 1994.CiltII, Bornova-İzmir s.370-377
- Olgun,Akın ve G.Saner(1991) "Türkiye`de Hızlı Nüfus Artışı Yönünden Tarımsal Üretim ve Verim Artışının Önemi" I.Verimlilik Kongresi Bildirileri,27-29 Kasım 1991. MPM Yayın No:454,Ankara 1991, s.433-444
- Saner,G.(1990) "Türk Tarımında Yapısal Sorunlar ve Yapının İyileştirilmesi" Türkiye Ziraat Mühendisliği 3.Teknik Kongresi,8-12 Ocak 1990,Ankara, s.8-29

Books (6 entries)- Saner, G., Yücel, B., Yercan, M., Karaturhan, B., Engindeniz, S., Çukur, F., Kösoğlu, M., (2011), Organik ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Örneği, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Yayın No:195, Ankara, ISBN: 978-975-407-333-1.
- Bektaş, Kenanoğlu, Gamze Saner(2011), Geleneksel ve Organik Yetiştirilen Enginarın Ekonomisi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği, ISBN: 978-605-87513-0-9, İzmir,80 s.
- Engindeniz, Sait, Ela Atış, Gamze Saner, (2010), Yortanlı Barajının Yörenin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri, Yediveren Matbaacılık, İzmir, ISBN: 978-605-88193-0-6.
- Saner, G., Yücel, B., Kösoğlu, M., Yercan, M., Karaturhan, B., Çukur, F., Engindeniz, S., (2009), Organik Arıcılık, DPT Projesi Yayını, Meta Basım, İzmir, ISBN: 978-975-93683-8-8.
- Saner, G., S. Engindeniz, F. Çukur, B. Yücel, (2005), İzmir ve Muğla illerinde Faaliyet Gösteren Arıcılık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yapısı ile Sorunları Üzerine Bir Araştırma, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:126, ISBN: 975-407-169-1, Ankara, Ocak.
- Abay Canan, Gamze Saner, Ela Atış(1999), İzmir'de Kırsal Kadına Yönelik Eğitimin İstihdama Etkisi,T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,ISBN:975-19-2301-8

Finished Research Projects (13 entries)- TAGEM/HAYSÜD 15/06/01/03, , Kösoğlu, Mustafa, Banu Yücel, Muhsin Doğaroğlu, Mustafa Muz, Devrim Oskay, Gamze Saner, Buket Karaturhan, Üzeyir Karaca, Erkan Topal, Belgin Günbey, Neslihan Özsoy, Miray Dayıoğlu,(2017),Arı Yetiştiriciliği Eğitim Materyalinin Geliştirilmesi ve İzmir İli Örnek Uygulama:Arıcılar El Ele Aktif Eğitime’(Güdümlü proje), TAGEM/HAYSÜD 15/06/01/03, T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, ETAE, Şubat 2017.
- TAGEM Araştırma Projesi , Bayraktar, M.Sami, Gamze SANER, Cuma Akbay, Mehmet Şelli, Göksel Armağan,Hakan Adanacıoğlu, Tali Monis, Şeyda İpekçioğlu, Şehnaz Büyükhatipoğlu,Figen Çukur, Tuncay Vural (2016), Şanlıurfa İlindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Etkinlik Analizi, TGHB, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ŞANLIURFA, Proje no: TAGEM/TEAD/14/A15/P02/004, Ankara, Mart-2016.
-  BAP Araştırma Projesi , Saner, Gamze, Sait Engindeniz, Şule Işın, Ferruh Işın, Murat Kılıç, Hakan Adanacıoğlu, Zerrin Kenanoğlu Bektaş, Ece H. Salalı, Gökhan Çınar, Duygu Tosun, Kenan Çiftçi(2015), EÜ.Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma,Üretim ve Uygulama Çiftliğinde Kayıt Sisteminin Geliştirilmesi, Girdi-Çıktı İlişkileri ve Maliyet Rehberi Oluşturulması Alt Yapı Projesi,Proje no: 2011-ZRF-015 Bornova-İzmir
- TÜBİTAK Projesi, Saner, G. ve F. Çukur(2006),Ege Bölgesinde Sığır Eti Üretim ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği,TÜBİTAK Proje no:3052, Ankara.
- TÜBİTAK Projesi , Yaşarakıncı, Nilgün vd. (2006) Muğla’da Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Üzerinde Araştırmalar, Proje no.3011, Bornova-İzmir (Gamze Saner Yardımcı Araştırmacı olarak yer almıştır.)
- Araştırma Projesi, Saner,G.(2001). "İzmir Yöresinde Enginar Üretimi Yapan İşletmelerin Ekonomisi, Sorunları ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma", TZOB Yayın no:210,Ankara.
- Araştırma Projesi, Saner,G.(2001). "Etlik Piliç Yetiştiriciliği Ekonomisi Üzerine bir Araştırma 'Kemalpaşa(İzmir) Örneği", TZOB Yayın no:209,Ankara.
- Araştırma Projesi, Yurdakul,Oğuz ve Darnell Smith, Ali Koç, Frank Fuller, Haydar Şengül, Şinasi Akdemir, Nejat Ören, Şafak Aksoy, Fahri Yavuz, Gamze Saner, Aysel Özdeş Akbay, İsmet Yalçın(1999). "Türkiye`de Hayvansal Ürünler Arzı ve Yem Talebi: Mevcut Durumun Değerlendirilmesi ve Alternatif Senaryoları, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü,Yayın No:17,Ankara,Mart.
- Araştırma Projesi, Saner,G.(1999). "Tarımda Riskin Ölçülmesine İlişkin Bir Deneme 'Süt Sığırcılığı Örneği', Bornova, İzmir,ISBN:975-96867-0-8.
- Araştırma Projesi, Abay,Canan, Gamze Saner, Ela Atış(1999). "İzmir Yöresinde Kırsal Kadına Yönelik Eğitimin İstihdama Etkisi", İzmir Yöresinde Kadın Eğitimine Yönelik Hizmetlerin kırsal Alanda Kadın İstihdamına Etkisi, T.C.Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,Ankara.
- Araştırma Projesi, Talim,Metin, Canan Abay, Bülent Miran, Gamze Saner, Ferruh Işın(1998). "Tahtalı Barajı Havzasında Mevcut Uygulamada Tarımsal Gelir Düzeyinin Belirlenmesi ve Havzayı Korumaya Yönelik Tedbirler Sonucu Meydana Gelebilecek Gelir Kaybının Önlenmesi Üzerine Bir Araştırma,E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü,Bornova,İzmir.ISBN:975-93743-1-5.
- Araştırma Projesi, Talim,Metin, Gamze Saner, Özlem Karahan, Sait Engindeniz(1998). "Türk-Anafi Projesi Kapsamındaki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Prodüktivite ve Rantabilite Üzerine Bir Araştırma, E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu,Proje No:1994-ZRF-013,Bornova-İzmir.ISBN:975- 96867-3-2.
- Araştırma Projesi, Saner,G.(1993). İzmir Yöresinde Pazara Yönelik Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma(Basılmamış Doktora Tezi), E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Bornova-İzmir(E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu,Proje No:1989/ZRF028
Memberships of Professional Associations (3 entries)- İzmir Ticaret Odası İş Melekleri ve Mentor Ağı Üyesi
- Tarım Ekonomisi Derneği Üyesi
- TARSİM Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı
Granted Scholarships (9 entries)- 2012, LLP-Erasmus Teaching Mobility- Szent Istwan University-Godollö-Macaristan
- 2011, YÖK Bursu-Bonn Üniversitesi-Bonn-Almanya
- 2010, LLP-Erasmus Teaching Mobility-Slovak University de Nitra-Slovakya
- 2009, LLP-Erasmus Teaching Mobility- Kore De Enna Üniversitesi- Sicilya
- 2008, LLP-:Erasmus Teaching Mobility-CAH Dronten Üniversitesi-Hollanda
- 2002, CIHEAM-Zaragoza, Risk Management in Mediterranean Agriculture-Zaragoza-İspanya
- 1999, CIHEAM-Zaragoza"Managing the Food Distribution Channels-Zaragoza- İspanya
- 1994, CIHEAM-Chania" Management and Marketing of Agricultural Enterprises"
- 1991, Mutigliano-Lucca/Centro Studi Agricoli" Agricultural Extension" İtalya
Granted Prizes (2 entries)- 2004, TÜBİTAK -AB Çevre Programları Proje Önerisi Özendirme Ödülü (Specific Targeted Research Project)
- 2003, Sosyal Bilimler Kategorisi İkincilik Ödülü( E.Ü Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Student's Completed Thesis (12 entries)- Yüksek Lisans, 2016, Belma Doğan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Kiraz İşletmelerinin Yatırımlardan Yararlanma Düzeyi ve İşletmelerin Yatırım Eğilimlerinin Belirlenmesi: İzmir-Kemalpaşa İlçesi Örneği, EÜ Fen Bil...
- Doktora, 2015, Önder Volkan Bayraktar, İzmir-Kemalpaşa Yöresinde Globalgap Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz İşletmelernin Teknik ve Ekonomik Yönünün Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi A...
- Yüksek Lisans, 2015, Zakiyeh Naseri,Uşak İlinde Kuru Koşullarda Buğday Üretimi Yapan Üreticilerin Olası Kuraklık Sigortasını Benimsemesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi, EÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Bornova-İzmir. ...
- Yüksek Lisans, 2012, Hasan Burak AĞIR, İzmir İlinde Örtüaltı ve Açıkta Çilek Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Yönden İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, E. Ü. Fen Blimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Bornova-İzmir.
- Yüksek Lisans, 2011, Kubilay UÇAR, Malatya İlinde Organik ve Konvansiyonel Kayısı Üretiminin Ekonomik Analizi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Bornova-İzmir.
- Doktora, 2007, Hülya UYSAL, Ege Bölgesinde Dışsatıma Yönelik Sofralık Üzüm Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı,E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova.
- Doktora, 2006, Figen ÇUKUR,İzmir İlinde Sığır Eti Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma, Tarım Ekonomisi Bilim Dalı, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova.
- Yüksek Lisans, 2005, Önder Volkan BAYRAKTAR, Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Üretim ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla ili Örnek Olayı, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2004, İlkay ÖZDEMİR, İzmir İlinde Patates Üretimi , Pazarlaması ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Ödemiş İlçesi Örneği, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2002, Hüseyin ATABAY, Izmir Ilinde Kesme Çicek Üretim, Pazarlaması ve Kesme Çiçek Üreticilerinin Örgütlenmesi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü.Fen BilimIeri Enstitüsüi
- Yüksek Lisans, 2002, Tolga ILLEEZ, S.S Başmakçı 1 No'lu(Gül) Tarımsal Kooperatifi Kapsamındaki Ekolojik ve Konvansiyonel Yağlık Gül Üretimi Yapan İşletmelerin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi,E.Ü.Fen Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1999, Cihat GÜNDEN, Veri Zarflama Yöntemini Kullanarak Pamuk Üretiminde Etkinliğin Belirlenmesi, E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, tarım Ekonomisi Anabilim dalı, Bornova-İzmir.