Akademik BilgilerAYŞE GÜL
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bahçe Bitkileri AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: ayse.gul@ege.edu.tr
- Telefon: 1400, İş
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1983
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1985
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1991
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye, 1999

Administrative / Academic Duties (2 entries)- Bayındır Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu üyeliği, 1998-2002
- Bergama Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu üyeliği, 1994-1997
Research Interests- Sebze Yetiştirme ve Islahı (5010103)
Indexed Journal Publications (8 entries)- 2014, Çakır B., Gül A., Yolageldi L., Özaktan H. Response to Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici in tomato roots involves regulation of SA- and ET-responsive gene expressions. Eur J Plant Pathol 139: 379-391.
- 2013, Gül, A., Özaktan, H., Kıdoğlu, F., Tüzel, Y. Rhizobacteria promoted yield of cucumber plants grown in perlite under Fusarium wilt stress. Scientia Hort. 153: 22-25.
- 2011, Gül A., Tüzel Y., Tüzel İ.H., İrget E., Kıdoğlu F., Tepecik M. Effects of nutrition and irrigation on sweet pepper production in volcanic tuff. Spanish Journal of Agricultural Research 9(1)
- Engindeniz S., Gül A. 2009. Economic analysis of soilless and soil-based greenhouse cucumber production in Turkey. Sci. Agric. 66 (5), 606-614.
- 2008, Gül A., Kıdoğlu F., Tüzel Y., Tüzel İ.H., Effects of nutrition and Bacillus amyloliquefaciens on tomato (Solanum lycopersicum L.) growing in perlite. Spanish Journal of Agricultural Research 6 (3), 422-429.
- 2007, Gül A., Kıdoğlu F., Anaç D. Effect of nutrient sources on cucumber production in different substrates. Scientia Hort. 113, 216-220.
- 2005, Gül A., Eroğul D., Ongun A.R., Comparison of the use of zeolite and perlite as substrate for crisp-head lettuce. Scientia Hort. 106: 464-471.
- 2004, Tuzel Y., Gul A., Tuncay Ö., Anac D., Madanlar N., Yoldas Z., Gumus M., Tuzel İ.H., Engindeniz S., Organic cucumber production in greenhouse: A case study from Turkey Renewable Agriculture and Food Systems, 20(4):206-213.

Publications in Non-Indexed Journals (15 entries)- 2012, Daka, K., Gül, A., Engindeniz, S. Muğla ilinde seralarda dışsatıma yönelik domates üretimi ve pazarlaması. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 49 (2): 175-185.
- 2009, Tüzel, Y., Duyar, H., Öztekin, G.B., Gül, A. Domates anaçlarının farklı dikim tarihlerinde bitki gelişimi, sıcaklık toplamı isteği, verim ve kaliteye etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 46 (2): 79-92.
- 2003, Koçar G., Gül A., Madanlar N., Yoldaş Z., Durmuşoğlu E., Sera hıyar yetiştiriciliğinde zararlılara karşı doğal pestisitlerle savaşın verim ve kaliteye etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 40(1):33-40.
- 2003, Tüzel, Y., Gül, A., Tüzel, İ.H., Öztekin, G.B., Eltez, R.Z. Uticaj obnavljanja hranljivog rastvora na biljke paradajza gajenog na specijalan nacin (NFT) (Effect of Renewing The Nutrient Solution on Tomato Plants Grown in NFT). Savremeni povrtar Poljoprivredni Fakultet Novi Sad 6, 5-8.
- 2002, Madanlar N., Yoldaş Z., Durmuşoğlu, Gül A., İzmir'de sebze seralarında zararlılara karşı doğal pestisitlerle savaş olanakları. Türk Entomoloji Derg., 26(3):181-195.
- 2002, Eltez R.Z., Tüzel Y., Tüzel i.H., Gül A., Demirelli A., Besleyici Film Tekniğinde (NFT) sürekli ve fasılalı akışın domates yetiştiriciliğinde verim, kalite ve su tüketimine etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (1): 17-24.
- 1992, Gül,A. ve Y.Tüzel, İnfluence De Baches A Plat En Nontisse Sur La Production De La Carotte Et De La Laitue. (Effects of Non-woven Direct Covers in Carrot and Lettuce Production) Plasticulture 93(1):19-22.
- 1992, Hakerlerler,H., D.Anaç, A.Gül ve N.Saatçı, A., Topraksız Yetiştirme Ortamlarının Sera Koşullarında Yetiştiriler Marulun Azot Fraksiyonlarına ve Besin Maddeleri Miktarına Etkileri. E.Ü.Zir.Fak.Derg. 29(2-3): 87-94.'
- 1991, Tüzel,Y. A.Gül, Effet De Differents Paillis Plastique Sur La Temperature Du Sol Et Le Rendement D'une Culture De Comcombre De Printemps Sous Serre Plasticulture 91(3):37-40.
- 1990, Boztok,K., Y.Tüzel ve A.Gül, Bazı Sera Biber (Capsicum Annuum L.) Çeşitlerinde İlk Çiçeğin Budanmasının Verim ve Kaliteye Etkileri. E.Ü.Ziraat Fak.Derg. 27(1):11-23.
- 1990, Sevgican,A. ve A.Gül, Agryl P17 Ticari İsimli Örtünün Domates Yetiştiriciliğinde verim, Erkencilik ve Hastalık-Zararlılara Etkisi. E.Ü.Zir.Fak.Derg. 27(2) 63-68.
- 1990, Sevgican,A. ve A.Gül, Karton Saksıların Sera Hıyar Fide Yetiştiriciliğinde Kullanımı. E.Ü.Ziraat Fak.Derg. 27(1):39-47.
- 1990, Yoltaş,T., K.Boztok, A.Sevgican ve A.Gül,. Sera Domates Yetiştiriciliğinde Yeşil Olum Devresinde Hasat Edilen Domates Meyvelerinin Sıcaklık Uygulaması ile Renklendirilmesi Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Zir.Fak.Derg. 27(1):31-38.
- 1989, Boztok,K., Y.Tüzel ve A.Gül,. The Effects of Different Watering Levels On Productivity and Quality of Some Lettuce (Lactuca Sativa L.) Varieties. E.Ü.Ziraat Fak.Derg. 26(3):129-136.
- 1988, Gül A., Turhan K., Sevgican A., Besleyici Film Tekniği. E.Ü. Ziraat Fak. Derg. 25(1):266-281

Publications in Other Journals and Medias (7 entries)- Gül A., 2012. Topraksız tarım. Standard, 48-55.
- Gül A., 2012. Türkiye’de topraksız tarım. Agrotime, 8-11.
- Gül A., Altunlu H., Duyar H., 1999. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde meyve tutumunu etkileyen faktörler. Polinasyon Projesi. Tarım ve Köyişleri Bak., Ege Tarımsal Araş. Ens. Müd., Hizmetiçi Eğitim Semineri, 16-18 Şubat, 1999.
- Gül A., 1998. Serada Sebze Yetiştiriciliği. Bülten, TMMOB Ziraat Müh. Odası, İzmir Şubesi, Seracılık Özel Sayısı II: 3-9.
- Engindeniz S., Gül A., 2002. Serada Topraksız Tarım Tekniği ile Sebze Üretim Ekonomisi: İzmir'in Menderes İlçesinde Hıyar Örneği Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No. 232.
- Tüzel Y., Gül A., 2006. Seracılıkta Yeni Gelişmeler ve Eğilimler. 1. Dikili Yöresi Jeoteermal Kaynakların Değerlendirilmesi Sempozyumu. www.izmir-dikili.bel.tr.
- Tüzel Y., Gül A., 2008. Seracılıkta Yeni Gelişmeler. Ege Tarımsal Araş. Ens. Yayın No. 133, 145-160.

International Conference Proceedings (57 entries)- 2013, Şahin, M., Tepecik, M., Gül, A., Özaktan, H. Rhizobacterium affects uptake and distribution of nutrients in tomato plants grown in perlite. Soil-Water Journal, 2 (1): 619-626.
- 2013, Gül, A. Progress in soilless cultivation in Turkey. Soil-Water Journal, 2 (2): 2257-2264.
- 2012, Yolageldi, L., Özaktan, H., Gül, A., Çakır, B. The occurrence of Fusarium crown and root rot of tomato in south and southern west of Turkey. Acta Hort. 952: 809-812.
- 2012, Gül, A., Özaktan, H., Yolageldi, L., Çakır, B., Şahin, M., Akat, S. Effect of Rhizobacteria on yield of hydroponically grown tomato plants. Acta Hort. 952: 777-784.
- 2012, Altunlu, H., Gül, A. Increasing drought tolerance of tomato plants by grafting. Acta Hort. 960: 183-190.
- 2009, Kıdoglu F., Gül A., Tüzel Y., Özaktan H., Yield enhancement of hydroponically grown tomatoes by rhizobacteria. Acta Hort. 807, 475-480.
- 2009, Kıdoglu F., Gül A., Effect of nutrient sources on fruit quality of cucumbers grown in different soilless media. Acta Hort. 807, 485-489.
- 2009, Gül-Aydogan N., Kıdoglu F., Gül A., A survey on the current status of soilless cultivation in Turkey. Acta Hort. 807, 565-570.
- 2009, Gül A., Tüzel Y., Tuncay Ö., Kıdoglu F., Tüzel Y., Anaç D., Okur B., Eltez R.Z. Effect of container type and cultivar on growth of cucumber plants in a closed hydroponic system. Acta Hort. 807, 571-576.
- 2008, Kıdoglu F., Gül A., Özaktan H., Tüzel Y. Effect of rhizobacteria on plant growth of different vegetables. Acta Hort. 801, 1471-1477.
- 2008, Tüzel Y., Gül A., Öztekin G.B., Recent developments in protected cultivation in Turkey. 2nd Coordinating meeting of the Regional FAO WG on Greenhouse Crop Production in the SEE countries.75-85
- 2007, Gül A., Engindeniz S., Eltez R.Z., Aykut N., Gülçin H. Adaptation of closed substrate culture by small scale farmers. Acta Hort. 729, 261-266.
- 2007, Tüzel İ.H., Tüzel Y., Gül A., Öztekin G.B., Öztan F., Meriç M.K., Üçer F., Effects of diffrent leaching fractions on tomato production. Acta Hort. 729, 373-377.
- 2007, Gül A., Kıdoğlu F., Tüzel Y., Tüzel İ.H., Different treatments for increasing sustainability in soilless culture. Acta Hort. 747, 595-602
- 2007, Tüzel Y., Tüzel İ.H., Gül A., Üçer F., Öztekin G.B., Tomato production in subirrigated systems. Acta Hort. 747, 441-445
- 2007, Gül A., Engindeniz S., Aykut N. Can closed substrate culture be an alternative for small-scale farmers?. Acta Hort. 747, 83-89
- 2007, Öztekin G. B., Tüzel Y., Tüzel İ.H., Gül A. Effects of grafting in saline conditions. Acta Hort. 761:349-355.
- Tüzel Y., Gül A., Karaçancı A., Anaç D., Okur B., Ongun A.R., Yoldaş Z., Madanlar N., Gümüş M., Tüzel İ.H., Engindeniz S., 2007. Organic Cucumber Growing in the Greenhouse. Acta Hort. 729:277-280.
- 2004, Tüzel Y., Gül A., Tüzel İ.H. Different soilless culture systems. Regional Training Workshop on Soilless Culture Technologies, 66-82.
- 2004, Gül A. et al. Closed substrate culture: A case study from Turkey. Regional Training Workshop on Soilless Culture Technologies, 134-145.
- 2004, Tüzel Y., Gül A., Çelikel G., Özkan C.F. Current situation of soilless culture in Turkey. Regional Training Workshop on Soilless Culture Technologies, 55-62.
- 2004, Tüzel İ.H., Tüzel Y., Gül A., Eltez R.Z., Effects of different leaching fractions and substrates on tomato growing. Acta Hort. 633.
- 2004, Tüzel İ.H., Tüzel Y., İrget M.E., Gül A., Meriç M.K., Effects of nutrition systems and irrigation programs on yield, water and nutrient consumption of tomato Acta Hort. 659.
- 2004, Gül A., Eroğul D., Tepecik M., Öztan F. Effect of growing media on plant growth and nutrient status of crisp-head lettuce Acta Hort. 729, 367-371.
- 2004, Tüzel et al. Organic cucumber growing in the greenhouse. Acta Hort. 729, 277-280.
- 2004, Tüzel İ.H., Tüzel Y., Gül A., Eltez R.Z. Effect of different leaching fractions and substrates on tomato growing. Acta Hort. 633: 301-308.
- 2003, Tüzel Y., Gül A., Tüzel İ.H., Ongun A.R. Organic cucumber production under greenhouse conditions Acta Hort. 608.
- 2003, Gül A., Öztan F., Eroğul D., Yağmur B., Ongun A.R. The use of organic manure for iceberg lettuce plants grown in substrates. Acta Hort. 608.
- Gül A., Anaç D., Ongun A.R., Öztan F., Eroğul D. Effect of nutrition methods and substrates on elemental composition of the drainwater. 2003 Dahlia Greidinger Symposium.
- 2002, Tüzel, Y., Gül, A., Tuncay, Ö., Tüzel, İ.H., Anaç, D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A.R., Okur, N., Göçmez, S., Yoldaş, Z., Madanlar, M., Durmuşoğlu, E., Gümüş, M., Onoğur, E., Engindeniz, S., Eltez, R.Z., Organic vegetable production under greenhouse conditions. FAO/AUB 1st National Conference on IPP Managament of Greenhouse Crops. 7 Feb., Lebanon. 55-72.
- 2002, Tüzel Y., Eltez R.Z., Tüzel İ.H., Akat Ö., Gül A. Comparison of open and closed systems on yield and quality of greenhouse grown tomatoes. Acta Hort. 579:585-590.
- 2002, Effects of Different EC Levels of Nutrient Solution on Greenhouse Tomato Growing. Acta Hort. 573:443-448.
- 2002, Eltez R.Z., Tüzel Y., Gül A., Tüzel İ.H., Duyar H., Effects of Different EC levels of nutrient solution on greenhouse tomato growing. Acta Hort. 573:443-448.
- 2001, Gül A., Tüzel İ.H., Tüzel Y., Eltez R.Z. Effect of continuous and intermittent solution circulation on tomato plants grown in NFT. Acta Hort. 554: 205-212.
- 2001, Tüzel İ.H., Tüzel Y., Gül A., Meriç M.K., Yavuz Ö., Eltez R.Z. Comparison of open and closed systems on yield, water and nutrient consumption and their environmental impact. Acta Hort. 554: 221-228.
- 2001, Tüzel İ.H., Y. Tüzel, A. Gül, R.Z. Eltez. Effects of EC level of the nutrient solution on yield and fruit quality of tomatoes. Acta Hort. 559: 587-592.
- 2001, Tüzel İ.H., Y. Tüzel, A. Gül, H. Altunlu, R.Z. Eltez. Effect of different irrigation schedules, substrates and substrate volumes on long season greenhouse tomato production. Acta Hort. 548: 285-292.
- 2000, Gül A., Altunlu H., Postharvest quality of cucumbers grown by soilless culture. Acta Hort. 517: 287-292.
- Tüzel Y., Gül A. Soilless culture in Turkey. 1st Meeting of the FAO Thematic WG of Soilless Culture. 2 September, 1999, Greece. Tech. Pub. No. 3: 98-110.
- 1999, Gül A. Investigations on effects of media and bag volume on cucumbers. CIHEAM, Options Mediterraneennes Cahiers Options Mediterraneennes, 31: 371-378.
- 1999, Yoldaş Z., Madanlar N., Gül A. Biological control practices against pests in vegetable greenhouses in İzmir (Turkey). CIHEAM, Options Mediterraneennes Cahiers Options Mediterraneennes 31:425-434.
- 1999, Altunlu H., Gül A., Tunç A., Effects of N and K nutrition on plant growth, yield and fruit quality of cucumbers in perlite. Acta Hort. 491
- 1999, Altunlu H., Gül A., Effects of different amounts of nitrogen and potassium nutrition on postharvest quality of cucumber. Acta Hort. 491
- 1999, Gül A., Tüzel İ.H., Tuncay Ö., Eltez R.Z., Zencirkıran E., Soilless culture in glasshouse cucumber growing. I. A comparison of open and closed systems as for growth, yield and quality. Acta Hort. 491
- 1999, Tüzel İ.H.,İrget M.E., Gül A., Tuncay Ö., Eltez R.Z., Soilless culture in glasshouse cucumber growing. I. A comparison of open and closed systems as for water and nutrient consumption. Acta Hort. 491.
- 1999, Özeker E., Eltez R.Z., Tüzel Y., Gül A., Önal K., Tanrısever A., Investigations on the effects of different growing media on the yield and quality of strawberries grown in vertical bags. Acta Hort. 491
- 1999, Yoldaş Z., Madanlar N., Gül A., Onoğur E., Investigations on integrated control practices in vegetable glasshouses in İzmir. Acta Hort. 491.
- 1999, Demir S., Gül A., Onoğur E., The effect of sodium bicarbonate on powdery mildew in tomato. Acta Hort. 491.
- 1999, Tuncay Ö., İrget M.E., Gül A., Budak N., The relationships between fruit quality characteristics and leaf nutrient contents of cucumber plants. Improved Crop Quality by Nutrient Management, Kluwe Ac. Pub. (Ed. D. Anaç, P. Martin-Prevel) : 193-196.
- 1997, Kısmalı Ş., Madanlar N., Yoldaş Z., Gül A., Biological control practices against red spider mites in protected strawberries in İzmir (Turkey). The First regional Conf. on Imterdiciplinary Strategies for Development of Desert Agriculture, Israel: 85-89.
- 1996, Gül A., Tüzel Y., Saatçı N., Hakerlerler H., Anaç D., Effects of different nitrogen rates on some quality parameters of greenhouse tomatoes. Acta Hort. 434: 103-111.
- 1994, Eltez,R., A.Gül and Y.Tüzel. Effects of Various Growing Media On Eggplant and Pepper Seedling Quality. Acta Hort. 366: 257-264.
- 1994, Gül,A. and A.Sevgican, Suitability of Various Soilless Media for Long-term Greenhouse Tomato Growing. Acta Hort. 366: 437-444.
- 1994, Gül,A., Y.Tüzel and T.Yoltaş, Possibilities of Using Side Shoots As Propagation Material in Greenhouse Tomato Production. Acta Hort. 366: 271-278.
- 1994, Yoltaş,T., Y.Tüzel and A.Gül, Effects of Semperfresh Application On Ripening of Tomato Harvested At Mature Green Stage. Acta Hort. 366: 469-47
- 1992, Gül A., Sevgican A., Effect of growing media on glasshouse tomato yield and quality. Acta Hort. 303, 145-150.
- 1992, Boztok K., Gül A., Yoltaş T., The effects of plant density at equal truss number per square meter on yield in glasshouse tomato. Acta Hort. 303, 85-89.

National Conference Proceedings (48 entries)- 2014, Okşar R.E., Bonakdarzadeh M., Yaldız S., Golkarian M., Şen F., Gül A. Farklı Salkım Domates Çeşitlerinin Depolama Süresince Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi. VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu.
- 2013, Toprak E., Gül A. Topraksız Tarımda Kullanılan Ortam Domates Verimi ve Kalitesini Etkiliyor mu? TABAD 6(2): 41-47.
- 2010, Tüzel Y., Gül A., Daşgan H.Y., Öztekin G.B., Engindeniz S., Boyacı H.F., Ersoy A., Tepe A., Uğur A. Örtüaltı yetiştiriciliğinin gelişimi. VII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 559-578.
- 2010, Gül A., Merdin S., Şahin M., Çimen B. Farklı Topraksız Ortamların Baş Salata Yetiştiriciliğine Etkisi. VIII. Sebze Tarımı Semp.
- 2008, Kıdoğlu F. Gül A., Özaktan H., Tüzel Y. Topraksız ortamlarda yetiştirilen biber bitkilerinin gelişimine kök bakterilerinin etkileri. Vıı. Sebze Tarım Sempozyumu. 155-159.
- 2007, Kıdoğlu F., Gül A., Özaktan H., Tüzel Y. Baş salata fidelerinin gelişimine kök bakterilerinin etkileri. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1-5.
- 2007, Kıdoğlu F., Gökçimen H., Çakıroğlu G., Gül A. Ege bölgesinde topraksız tarımın gelişimi ve işletmelerin genel özellikleri. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 173-176.
- 2006, Gül A., Öncel B., Duru A., Gül Aydoğan N., Türkiye'de kontrollü koşullarda fide üretimi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 24-28.
- 2006, Gül A., Topraksız tarımda yetiştirme ortamı olarak Kula tüfünün kullanım olanakları. Geçmişten Geleceğe Köprü: Yanık Ülke Kula Sempozyumu, 221-231.
- 2006, Öztekin G.B., Meriç M.K., Tüzel Y., Tüzel İ.H., Gül A., Kapillar sistemlerde domates üretimi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 128-132.
- 2005, Tüzel Y., Gül A., Daşgan H.Y., Özgür M., Özçelik N., Boyacı H.F., Ersoy A., Örtüaltı yetiştiriciliğinde gelişmeler. Türkiye Zir. Müh. VI. Teknik Kong.: 609-627.
- 2005, Gül A., Eroğul D., Ongun A.R., Tepecik M. Zeolitin bitkilerin potasyumca beslenmesine etkileri. Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, Eskişehir.
- 2004, Gül A., Öztan F., Tüzel Y., Eroğul D. Topraksız ortamlarda taze soğan üretimi üzerine araştırmalar. V. Sebze Tarımı Semp., Çanakkale : 20-24.
- 2004, Eroğul D., Gül A. Baş salata yetiştiriciliğinde bitki gelişme hızı ve kaldırılan besin maddesi miktarlarına yetiştirme ortamının etkisi. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, Çanakkale: 31-35.
- 2003, Gül A., Tüzel Y., Tüzel İ.H., Eltez R.Z. Ülkemiz seracılığına uygun topraksız yetiştirme sistemlerinin geliştirilmesi üzerinde araştırmalar. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 416-418.
- Tüzel İ.H., Tüzel Y., Gül A., 2003. Sera topraksız domates yetiştiriciliğinde farklı sulama programlarının ve su kullanım etkinliğinin irdelenmesi. 2. Ulusal Sulama Kongresi. 16-19 Ekim 2003, Kuşadası, s.118-126.
- 2002, Sevgican A., Tüzel Y., Gül A., Eltez R.Z., AB Ülkelerinde örtüaltında sebze yetiştiriciliği ve yakın gelecekte beklenen gelişmeler. Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı, 85-101.
- Tüzel Y., Gül A., Tüzel İ.H., Eltez R.Z., Üçer F., Demirelli A., 2001. Topraksız yetiştiricilikte farklı yıkama oranlarının domatesin verim ve kalitesine etkisi. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, 3-5 Eylül, 2001. S:103-108.
- 2000, Aydoğan N., Gül A., Topraksız ortamlarda kavun yetiştiriciliğinde torba özelliklerinin verim ve kaliteye etkileri üzerinde araştırmalar. III. Sebze Tarımı Semp., 309-319.
- 2000, Sevgican A., Y. Tüzel, A. Gül, R.Z. Eltez, Türkiye'de örtüaltı yetiştiriciliği. Türkiye Zir. Müh. V. Teknik Kong., 2. Cilt: 679-707.
- Yoldaş Z., N. Madanlar, A. Gül, E. Onoğur. İzmir'de sebze seralarında entegre savaş uygulamaları üzerinde araştırmalar. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kong., Ocak 1999, Adana.
- Kısmalı Ş., N. Madanlar, Z. Yoldaş, A. Gül. İzmir (Menemen)'de örtüaltı çilek yetiştiriciliğinde kırmızı örümceklere karşı avcı akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acarina, Phytoseiidae)'in uygulama olanakları. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kong., Ocak 1999, Adana.
- 1999, Aydoğan N.G., Gül A., Topraksız kavun yetiştiriciliğinde torba özelliklerinin bitki gelişimi ve verime etkileri. Türkiye 3. Ulusal Bahçe Bitkileri Kong.: 343-347.
- 1999, Tüzel İ.H., Tüzel Y., Gül A., Eltez R.Z., Altunlu H., Torba kültürü ile yapılan domates yetiştiriciliğinde farklı sulama programları ile ortam ve ortam hacimlerinin verim ve su tüketimi üzerine etkileri. Türkiye 3. Ulusal Bahçe Bitkileri Kong.: 364-368.
- 1998, Gül A., Solmaz E., Özeker E., Çilek yetiştiriciliğinde farklı malç materyallerinin ve malçlama zamanının bitki gelişimi, verim ve kaliteye etkileri. Ege Bölg. 1. Tarım Kong., I. Cilt: 242-249.
- 1998, Tüzel İ.H., Gül A., Sera topraksız hıyar yetiştiriciliğinde bitki su tüketimi ile açık su yüzeyi buharlaşması arasındaki ilişkiler. Ege Bölg. 1. Tarım Kong., II. Cilt:132-139.
- 1998, Turhan K., Turhan G., Gül A., Stachbotrys elegans'ın sera domates ve hıyar yetiştiriciliğinde bitki gelişimi ve verime etkisi üzerinde araştırmalar. 2. Sebze Tarımı Semp: 25-29.
- 1996, Sevgican A., Tüzel Y., Gül A., Örtüaltı tarımı çevre ilişkileri. Tarım-Çevre İlişkileri Semp.: 270-279.
- 1996, Gül A., Sevgican A., Kılınç N.A., Sera hıyar üretiminde farklı yetiştirme ortamlarının meyve kalitesine etkileri. GAP 1. Sebze Tarımı Semp.: 393-398.
- 1996, Yoldaş Z., Madanlar N., Gül A., İzmir'de seralarda patlıcan zararlılarına karşı biyolojik savaş olanakları üzerinde araştırmalar. Türkiye 3. Entomoloji Kong.:206-213.
- 1995, Tüzel Y., Gül A., Yoldaş Z., Madanlar N., Sera hıyar yetiştiriciliğinde havaklandırmaları örtmenin verime ve zararlılara etkileri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Bahçe Bitkileri Kong., Cilt II: 163-167.
- 1995, Sevgican A., Alan R., Padem H., Güvenç İ., Tüzel Y., Gül A., Özcan M., Kara E., Balkaya A., Sebze tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri. Türkiye Zir. Müh. IV. Tek. Kong., Ankara, II Cilt: 655-673.
- 1995, Gül A., Sera hıyar yetiştiriciliğinde topraksız ortamların kullanım süresinin verime etkileri. Türkiye II. Bahçe Bitkileri Kong., Cilt II:181-185.
- 1995, Gül A., Yoldaş Z., Madanlar N., Öncüer C., Sebze seralarında zararlılara karşı biyolojik mücadele uygulamalarının verime etkileri. Türkiye II. Bahçe Bitkileri Kong., Cilt II:437-441.
- 1994, Öncüer,Ç., Z.Yoldaş, N.Madanlar ve A.Gül. İzmir'de Sebze Seralarında Zararlılara Karşı Biyolojik Savaş Uygulamaları. Türkiye 3.Biyolojik Mücadele Kong., İzmir:395-407.
- 1994, Gül A., Sevgican A., Tüzel Y., Jeotermal enerjinin sera ısıtmasında kullanımı. Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu'94, Denizli: 414-424.
- 1994, Tüzel Y., Gül A., Dura S., Jeotermal enerjinin tarımda kullanım olanakları. Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu'94, Denizli: 484-491.
- Gül,A. Topraksız Sebze Yetiştiriciliğinde Perlit Kullanımı. Türkiye I.Tarımda Perlit Sempozyumu. İzmir. 29-30 Haziran 1992:222-227.
- 1992, Gül,A. ve Y.Tüzel. Dikim Sıklığının Sera Marul Yetiştiriciliğine Etkileri. Türkiye I.Bahçe Bitkileri Kong., Cilt II: 35-37.
- 1992, Tüzel,Y., A.Gül ve A.Sevgican, Farklı Tohum Ekim Tarihlerinin ve Farklı Çeşitlerin İlkbahar Sera Fasulye Üretiminde verime Etkileri. Türkiye I.Bahçe Bitkileri Kong., Cilt II:319-323.
- 1992, Gül,A. ve A.Sevgican. Topraksız Ortamların Sera Marul Yetiştiriciliğine Etkileri. Türkiye I.Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II:311-313.
- 1992, Gül,A. ve A.Sevgican. Topraksız Ortamların İlkbahar Sera Domates Yetiştiriciliğine Uygunluğu Türkiye I.Bahçe Bitkileri Kong., Cilt II: 331-334.
- 1992, Tüzel,Y., A.Gül ve A.Sevgican. Sonbahar Dönemi Sera Domates Yetiştiriciliğinde Meyve Tutumunu Sağlamak Amacıyla Yapılan Bazı Uygulamaların Mukayesesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I.Bahçe Bitkileri Kong., Cilt II: 339-342.
- 1992, Gül,A. ve A.Sevgican, Topraksız Ortamların Sera Hıyar Yetiştiriciliğine Uygunluğu. Türkiye I.Bahçe Kong. Cilt:2, 377-380.
- 1992, Tüzel,Y. ve A.Gül, İlkbahar Dönemi Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Farklı Fide Yetiştirme Kaplarının Fide Kalitesi ve verim Üzerine Etkileri. Türkiye I.Bahçe Bitkileri Kong., Cilt II: 381-384.
- Gül,A. Topraksız Tarım Uygulamaları. Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu, İzmir, 17-19 Ekim 1990:411-420.
- 1990, Yoltaş,T., Y.Tüzel, A.Gül ve A.Sevgican. Fethiye Kumluova Köyü Seracılığının Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu, Cilt II:205-214.
- 1990, Tüzel,Y., A.Gül, T.Yoltaş ve A.Sevgican. Farklı Tohum Ekim Tarihlerinin Sonbahar Sera Fasulye Yetiştiriciliğine Etkileri. Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu, Cilt II: 525-529.

Books (7 entries)- 2011, Gül, A. Seralarda Üretim Teknikleri II. (8. Ünite). Örtüaltı Üretim Sistemleri (Ed. A. Gül, E. Yaslıoğlu, M.A. Dayıoğlu). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No. 2275: 156-175.
- 2008, Gül A., Topraksız Tarım. Hasad yayıncılık.
- 2008, Tüzel Y., Gül A. Seralarda İyi Tarım Uygulamaları.
- 2006, Gül A., Tüzel Y. Serada Organik Sebze Yetiştiriciliği (Bölüm 25). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar (Ed. İ.H. Eraslan, F. Şelli): 574-598.
- 2005, Tüzel Y., Gül A., Eltez R.Z. Serada Çevre Dostu Üretim Teknikleri. Bahçe Bitkileri Tarımında Çevre Dostu Üretim Teknikleri (Ed. Ayşe Gül): 113-140.
- 2000, Gül A., Tuncay Ö., Tüzel Y., Okur B., Tüzel İ.H., Gümüş M., Madanlar N., Onoğur E., Örümlü E.A., Türküsay H., Yoldaş Z., Engindeniz S. Serada Organik Domates Yetiştiriciliği. TÜBİTAK TARP Yay.
- 2000, Serada Topraksız Tarım Tekniği ile Hıyar Yetiştiriciliği. TÜBİTAK TARP Yayınları.

Finished Research Projects (21 entries)- 2015, TÜBİTAK COST 111O505, Özaktan H., Gül A., Çakır B., Yolageldi L., Akköprü A., Bakteriyel Endofitlerin Hıyar Yetiştiriciliğinde Biyogübre ve Biyopestisit Olarak Kullanılma Olanakları.
- 2011, TUBİTAK Projesi, No: 108O069, Gül, A., Özaktan, H., Yolageldi, L., Çakır, B. Bitki Gelişimini Artıran Kök Bakterilerinin Sıcaklık ve Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici Stresi Altındaki Domates Bitkilerinin Gelişimine Etkileri. 108O069 nolu TÜBİTAK projesi.
- 2008, Araştırma Projesi, Gül A., Özaktan H., Tüzel Y., Kıdoğlu F., Önemli Sera Sebze Türlerinde Bazı Kök Bakterilerinin Bitki Gelişimi, Verim ve Besin Maddesi Alımına Etkileri.105O571 nolu TÜBİTAK projesi. 2005 ZRF 004
- 2008, Araştırma Projesi, Gül, A., Özaktan H., Kıdoğlu F. Seçilmiş Kök Bakterilerinin Farklı Substratlarda Baş Salata Yetiştiriciliğine Etkisi. 2007 ZRF 027 nolu proje.
- 2006, Araştırma Projesi, Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., Gül, A., Öztekin, G.B., Meriç, K.M., Kıdoğlu, F. ECOPONICS ICA3-CT-2002-10020: Efficient Water Use through Environmentally Sound Hydroponic Production of High Quality Vegetables for Domestic and Export Market in Mediterranean Countries. Avrupa Birliği Projesi
- 2006, TÜBİTAK TARP 2357, Tüzel İ.H., Gül A., Tüzel Y., Eltez R.Z., Kukul Y.S., İrget M.E. Topraksız domates yetiştiriciliğinde farklı sulama programlarının verim, kalite, su ve bitki besin maddeleri kullanımına etkileri.
- 2005, Araştırma Projesi, Gül A., Tüzel Y., Tüzel İ.H., İrget M.E., Öztan F., Tepecik M., Eroğul D. Topraksız Tarım Sistemi ile Biber Yetiştiriciliğine Uygun Sulama ve Gübreleme Programının Geliştirilmesi. 2002 ZRF 03 nolu proje.
- 2003 ZRF 002, Tüzel Y., Gül A., Karaçancı A., Anaç D., Okur B., Tüzel İ.H., Yoldaş Z., Madanlar N., Gümüş M., Engindeniz S., Karaçancı Ş., Ongun A.R., Öztekin G.B., Öztan F. 2005. Serada Organik Hıyar Üretimi Üzerine Araştırmalar, 2003-ZRF-002
- 2002, Araştırma Projesi, Gül A., Tüzel Y., Sevgican A., Tuncay Ö, Öztan F., Tüzel İ.H., Anaç D., Okur B., Yağmur B., Ongun A.R., Engindeniz S., Eltez R.Z., Aykut N., Gülçin H. Tahtalı Barajı Koruma Havzasındaki Seralarda Topraksız Tarım Tekniğinin Kullanımı.
- TÜBİTAK TARP 2577-1, EBİLTEM 2000/BİL/018., Tüzel Y., Gül A., Tuncay Ö., Tüzel İ.H., Anaç D., Okur B., Yağmur B., Ongun A., Okur N., Göçmez S., Yoldaş Z., Madanlar N., Durmuşoğlu E., Gümüş M., Onoğur E., Engindeniz S., Eltez R.Z., 2002. Tahtalı Barajı Koruma Havzasındaki Seralarda Organik Sebze Üretim Olanakları.
- 2001, Araştırma Projesi, Gül A., Tüzel Y., Tüzel İ.H., Eltez R.Z., Meriç M.K., Akat Ö., Demirelli A. Ülkemiz Seracılığına Uygun Topraksız Yetiştirme Sistemlerinin Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. 98/BİL/023 nolu proje.
- 2001, Araştırma Projesi, Tüzel Y. ve ark., ERBIC 18 CT 960082: Optimising Marginal Resources in Intensive Horticultural Production in Southern Turkey and Northern Egypt.
- 2000, Araştırma Projesi, Madanlar N., Yoldaş Z., Durmuşoğlu E., Gül A., İzmir'de Sebze Seralarında Zararlılara Karşı Doğal Pestisitlerle savaş Olanakları. TARP-2150 nolu proje.
- Araştırma Projesi, Gül, A., Tüzel, İ.H., Tuncay, Ö., İrget, M.E., Eltez, R.Z., Düzyaman, E. Torba Kültürü ile Yapılan Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Açık ve Kapalı Sistemlerin Bitki Gelişimi, Verim, Su ve Gübre Kullanımına Etkileri Üzerinde Araştırmalar Tübitak TOGTAG 1512, 1996-1998
- 1998, Araştırma Projesi, Yoldaş Z., Madanlar N., Gül A., Onoğur E. İzmir'de Sebze Seralarında Entegre Savaş Uygulamaları Üzerinde Araştırmalar, TOGTAG 1407 nolu proje.
- 1998, Araştırma Projesi, Turhan K., Turhan G., Gül A. Stachbotrys elegans'ın Sera Domates ve Hıyar Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi ve Verime Etkisi Üzerinde Araştırmalar, E.Ü. Araştırma Fonu, 95ZRF01 nolu proje.
- 1998, Araştırma Projesi, Tanrısever A., Tüzel Y., Gül A., Özeker E., Eltez R.Z., Önal K., Dikey Torba Kültüründe Farklı Yetiştirme Ortamlarının Sera Çilek Yetiştiriciliğinde Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Araştırma Fonu, 95ZRF022 nolu proje.
- 1997, Araştırma Projesi, Kısmalı Ş., Madanlar N., Yoldaş Z., Gül A. İzmir (Menemen)'de Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliğinde Kırmızı Örümceklere Karşı Biyolojik Mücadele Uygulamalarının yaygınlaştırılması Üzerinde Araştırmalar, TOGTAG 1398 nolu proje.
- Araştırma Projesi, Öncüer,C., Yoldaş,Z.., Madanlar,N.,Gül,A. Ege Bölgesinde Sebze Seralarında Zararlılara Karşı Biyolojik Mücadele Uygulamaları Üzerinde Araştırmalar. Tübitak-TOAG. 791, 1992-1994. |
- 1994, Araştırma Projesi, Abak K., Sevgican A., Çolakoğlu H., Eryüce N., Gül A., Baytorun N., Çelikel G., Paksoy M., Sera Tarımında Topraksız Yetiştirme Üzerinde Araştırmalar, TOAG 884 nolu proje.
- Araştırma Projesi, Gül,A. ve A.Sevgican. Topraksız Kültür Yöntemiyle Yapılan Sera Domates Yetiştiriciliğine Uygun Agregat Seçimi Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu. 1988-1991 |
Memberships of Professional Associations (2 entries)- Bahçe Bitkileri Derneği
- International Society for Horticulture Science
Granted Scholarships (3 entries)- 1997, MASHAV
- 1996, CIHEAM
- 1994, CIHEAM
Granted Prizes (2 entries)- 2002, İkincilik - Proje Sergisi 02, EBİLTEM
- 2001, Mansiyon - Proje Sergisi 01, EBİLTEM
Student's Completed Thesis (21 entries)- Yüksek Lisans, 2016, D. Yıldız, Aşılamanın Mini Hıyarlarda Tuz Stresine Etkileri.
- Yüksek Lisans, 2014, Bonakdarzadeh M. Topraksız Tarımda Farklı Domates Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinde Mevsimsel Değişimler.
- Yüksek Lisans, 2014, Cengiz Ö. Hıyarda Aşılamanın Tuz Stresine Etkileri.
- Yüksek Lisans, 2012, Toprak, E. Kök Bakterilerinin Farklı Substratlarda Domates Yetiştiriciliğine Etkisi.
- Yüksek Lisans, 2012, Sarıoğlu, E. Perlite Zeolit İlavesinin Kıvırcık Salata ve Domates Yetiştiriciliğine Etkileri.
- Yüksek Lisans, 2011, Şahin, M. Kök Bakterilerinin Domates Fusarium Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğüne (FORL) ve Bitki Gelişimine Etkisinin Etilen ile Düzenlenen Gen Ekspresyonu Açısından İncelenmesi.
- Doktora, 2011, Altunlu H. Aşılamanın Domateste Kuraklık Stresine Etkileri.
- Yüksek Lisans, 2010, Gökçimen H. Menderes İlçesinde Hıyar Yetiştiren Sera İşletmelerinin Genel Özellikleri.
- Yüksek Lisans, 2010, Daka K. Muğla İlinde İhracata Yönelik Domates Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Araştırma.
- Yüksek Lisans, 2009, Merdin S. Bitki Gelişimini Arttıran Kök Bakterilerinin Farklı Ortamlarda Baş Salata Yetiştiriciliğine Etkisi.
- Doktora, 2009, Kıdoğlu F. Perlitte Yetiştirilen Bazı Sera Sebze Türlerinde Kök Bakterilerinin Bitki Gelişimi, Verim ve Besin Maddesi Alımına Etkileri.
- Doktora, 2005, Yılmaz, E. Topraksız Ortama Arbusküler Mikoriza Aşılamanın Patlıcan Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri.
- Yüksek Lisans, 2002, Öztan, F. Substrat Kültürü ile Hıyar Yetiştiriciliğinde Organik Gübre Kullanım Olanakları.
- Yüksek Lisans, 2002, Eroğul, D. Baş Salata Yetiştiriciliğinde Topraksız Ortam Olarak Zeolit Ve Perlitin Karşılaştırılması
- Yüksek Lisans, 2001, Özcan Özöy, A., Bazı Topraksız Kültür Sistemlerinin Defne Çeliklerinin Köklendirilmesinde Kullanım Olanakları.
- Doktora, 2000, Aydoğan, N. Topraksız Kavun Yetiştiriciliğinde Torba Özelliklerinin Bitki Gelişimi, Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerine Araştırmalar
- Yüksek Lisans, 1997, Saraçoğlu A., Topraksız Kültür ile Yapılan Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Farklı Dozlarda Azot ve Potasyum ile Beslemenin Bitki Gelişimi, Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Araştırmalar.
- Yüksek Lisans, 1997, Canatar E., Topraksız Hıyar Yetiştiriciliğinde Açık ve kapalı Sistemlerin Su ve Gübre Kullanımı ile Verime Etkileri Üzerinde Araştırmalar.
- Yüksek Lisans, 1997, Solmaz E., Çilek Yetiştiriciliğinde Farklı Malç Materyallerinin Bitki Gelişimi, Verim ve Kaliteye Etkileri.
- Yüksek Lisans, 1997, Kahraman Ö., Bazı Topraksız Kültür Sistemlerinin Sera Marul Yetiştiriciliğinde Kullanım Olanakları
- Yüksek Lisans, 1996, Altunlu, H., Farklı Dozlarda Azot ve Potasyumla Beslemenin Hıyarın Hasat Sonrası Kalite Değişimine Etkileri.