Akademik BilgilerÖMER FARUK KARALAR
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım İşletmeciliği AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, Türkiye, In Progress
- Lisans: Ege Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye, 1960
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, Türkiye, 1966
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, Türkiye, 1982
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, Türkiye, 1998

Research Interests- Tarım İşletmeciliği (5010600)
Indexed Journal Publications (41 entries)- 1997, İzmir Kemalpaşa İlçesi Tarım İşletmelerinde Aile İşgücü Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 34, No: 3, S.73
- 1996, Tütünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ege Bölgesi ve Bölge İlleri açısından Önemi, Gazi OsmanPaşa Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 13, sayı:1, s.91.
- 1996, Farklı Dönemlerde Yapılan Araştırma Sonuçlarına Göre İzmir Yöresinde Süt Sığırcılığı İşletmelerindeki Yapısal Değişikliğin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi ve Geleceğe Yönelik Öneriler, Gazi OsmanPaşa Üniversitesi, Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, S.103.
- 1996, Foça İlçesi Tarım İşletmelerinde Aile İşgücünün İşletme İçi ve İşletme Dışı Alanlarda Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 33, No:2-3, S.41
- 1995, Hayvancılığın Finans Kaynakları, Karınca Kooperatif Postası Dergisi, kasım, Sayı:695
- 1994, Türkiye'de Kırmızı Et Üretimi ve Pazarlaması,İzmir Ticaret Borsası Dergisi, Ocak.Yıl:2, Sayı 5,s.15
- 1994, Hayvancılık Sektöründe Finans Kaynakları, Karınca Kooperatif Postası, Sayı 695, S.40.
- 1987, Meyve Bahçeleri, Arsa ve Yapıları Kıymet Takdiri, Mayıs, İzmir.
- 1976, Uluslararası Para Sistemi ve Ödemeler Dengesi, E.Ü.İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 3, Sayı 1-2, Ocak-Şubat.
- 1976, İhracatın Genel Görünümü, E.Ü. İkt.Mün.Araş.Enst. Aylık Haber Bülteni, Cilt 1, Sayı 3-4, Mart-Nisan.
- 1976, Federal Almanyanın Ekonomik Durumu,E.Ü.İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 4, Sayı 5-6, Mayıs-Haziran.
- 1976, Türkiye-Federal Almanya Ticari ilişkileri, E.Ü. İkt.Mün.Araş.Enst. Aylık Haber Bülteni, Cilt 4, Sayı 7-8-9, Temmuz-Ağustos.
- 1976, İsrail'in Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Rejimi, E.Ü.İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 4,sayı 10-11-12, Ekim-Kasım-Aralık.
- 1975, Anlaşmalar ve Türkiye-ABD Ticari İlişkileri, E.Ü.İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni,Cilt 2, Sayı 2, Şubat.
- 1975, Japonya'nın Ekonomik Durumu, E.Ü.İkt.Mün. Araş. Enst.Aylık Haber Bülteni,Cilt 2, Sayı 3, Mart.
- 1975, Sovyetler Birliği'nin Ekonomik Durumu, E.Ü.İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 2, Sayı 4-5, Nisan-Mayıs.
- 1975, Fransız Sanayinin Ekonomik Yapısı, E.Ü.İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 2, Sayı 6,Haziran.
- 1975, Türkiye'de Aktif Nüfus İstihdam Sorunu ve Yabancı Ülkelere İşgücü Akımı, E.Ü. İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 2, Sayı 7, Temmuz.
- 1975 İhracatı ve Değer Araştırması, E.Ü. İkt.Mün.Araş. Enst.Aylık Haber Bülteni,Cilt 2, Sayı 8-9, Ağustos-Eylül.
- 1974, İhracatta Teşvik Tedbirleri Olarak Finansman Kaynakları.E.Ü. İkt.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 1, Mayıs,Sayı 3.
- 1974, İran'ın Ekonomik Durumu ve Türkiye Ticari İlişkileri.İk.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 1, Mayıs, Sayı 3.
- 1974, İhracatı Teşvik Bakımından Ticari Tedbirlerin Önemi,İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni,Cilt 1, Mayıs,Sayı 3
- 1974, F.Almanya-Türkiye Ticari İlişkileri,E.Ü. Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 1, Haziran, Sayı 4.
- 1974, Türkiye ve Dünya'da Buğday Üretimi,E.Ü.İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 1, Temmuz, Sayı 5.
- 1974, Sofralık Zeytinyağı Üreticisi Ülkeler,E.Ü. İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni,Cilt 1, Sayı 5, Temmuz.
- 1974, Konşimento Nedir?, E.Ü. İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 1, Sayı 5, Temmuz.
- 1974, Türkiye'de Şarap Üretim, Tüketim ve İhracat Olanakları,E.Ü. İkt.Mün. Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni Cilt 1, Sayı 6, Ağustos.
- 1974, Kıbrıs. E.Ü.İkt.Mün.Araş.Enst. Aylık Haber Bülteni, Cilt 1, Sayı 7, Eylül.
- 1974, Gümrük İlgili Terimlerin Açıklanması,E.Ü. İkt.Mün.Araş.Enst. Aylık Haber Bülteni,Cilt 1, Sayı 7, Eylül.
- 1974, Türkiye Kömür İşletmeciliğinin Tarihçesi ve Üretimi,E.Ü. İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 1, Sayı 8, Kasım.
- 1974, Tunus'un Dış Ticaret Rejimi,E.Ü.İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni,Cilt 1, Sayı 9, Kasım
- 1974, Sanayi Ürünleri İhracatı, E.Ü. İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni, Cilt 1,Sayı 9, Kasım.
- 1974, AET( EEC)Ülkeleri ve Türkiye'de Ekonomik Göstergeler, E.Ü.İkt.Mün.Araş.Enst.Aylık Haber Bülteni,Cilt 1, Sayı 10,Aralık.
- 1974, Türkiye'de Enflasyon Sorunu, E.Ü.İkt.Mün.Araş.Enst. Aylık Haber Bülteni, Cilt 1, Sayı 10, Aralık
- 1974, Et HayvanıYetiştiriciliği ve Etin Pazarlaması.İzmir Ticaret Odası Dergisi.
- 1974, Konserve Sanayimizin Gelişme İmkanları, İzmir Ticaret Odası Dergisi
- 1974, Tütün Stokları ve İhracat Sorunu, İzmir Ticaret Odası Dergisi.
- 1973, Türkiye'de Kırsal Nüfus ve Arazi Dağılımının Toprak Reformu Üzerine etkileri, Ege Ekspres Gazetesi.
- 1973, Tütünün İhracatımızdaki Yeri ve Önemi, İzmir Ticaret Odası Dergisi
- 1972, Türkiye'de Zeytinyağı Sanayi Tesisleri ve Sorunları, İzmir Ticaret Borsası Dergisi.
- 1970, Tarım Sektöründe Gelir Dağılımı, Ege Ekspres Gazetesi.

Publications in Non-Indexed Journals (10 entries)- 1996, Foça İlçesi Tarım İşletmelerinde Aile İşgücünün İşletme İçi ve İşletme Dışı Alanlarda Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 33, No:2-3.
- 1995, Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Süt Sanayii, Bilgehan Matbaası, İzmir.
- 1989, İzmir Kemalpaşa İlçesi Aşağı Kızılca Köyünde Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üreten Bir Grup Bağ İşletmesinin Ekonomik Yapısı ve İşletme Sonuçlarının Analizi, Bilgehan Matbaası, Bornova-izmir.
- 1989, Türkiye'de Tütün Ekonomisi ve Sigara Sanayii, Bilgehan Matbaası, İzmir.
- 1982, Tarımsal Ürünlerde İzlenen Fiyat Politikalarının Dış Satımı Üzerine Etkileri, E.Ü. Uluslararası Ekonomik İlişkiler Enstitüsü Yayını.
- 1982, İzmir Cumaovası ve Yöresi Tütün İşletmelerinin Ekonomik Yapısı ve İşletme Sonuçlarının Analizi, Bilgehan Matbaası,İzmir.
- 1973, Türkiye'de Fındık Üretimi ve Pazarlama Sorunları, Milletlerarası İktisadi Münasebetler Araştırma Enstitüsü,Yayın no: 15 y
- 1971, Toprak Reformu, Basılmamış Çalışma,E.Ü.Uluslararası Ekonomik İlişkiler Enstitüsü Arşivi.
- 1968, Aydın İli İncir İşletmelerinin Ekonomik Yapısı, Problemleri ve İncir İle Bölgenin Diğer Mahsulleri Arasındaki Münazakrelerin Araştırılması,Doktora Tezi, E.Ü. Z.F. Dergisi Seri A.Cilt:5, Sayı:1.
- 1968, İzmir Şehir İçi ve Civarı Sütçülük İşletmelerinin Ekonomik Yapısı, Basılmamış Araştırma, E.Ü. Uluslararası Ekonomik İlişkiler Enstitüsü Arşivi.

International Conference Proceedings (1 entries)- 1983, L' Introduction de la Culture du Tabac dans les Compagnes Turques et ses Implications Socie, Culturelles Universite d' Air -Marselle I.

National Conference Proceedings (2 entries)- İzmir Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Genel Ekonomik Sorunları, Geleceğe Yönelik Öneriler, Türkiye 1.Tarım Ekonomisi Kongresi, 8-9 Eylül 1994, İzmir, Cilt 2, s.254.
- 1987, Nebat Varlığında ve Çiftlik Binalarında Değer Takdiri, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Hizmet İçi Semineri Tebliği

Books (2 entries)- 1992, Genel Ekonomiye Giriş, E.Ü.Z.F.Yayınları Ders Notları, No: 16/3
- 1989, Çalışma Ekonomisine Giriş, E.Ü.Alaşehir Meslek Yüksekokulu Yayın No:2

Finished Research Projects (1 entries)- 1988, Araştırma Projesi, Küçük Menderes Havzası Tarımsal Kaynakların ve Tarım İşletmelerinin Hali Hazır Durumu, E.Ü. Araştırma Fonu 005 No'lu Arazinin 1.Alt Projesi,ss.26-89