Akademik BilgilerMUHARREM HAKAN CEVHER
PROFESÖR
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Temel Bilimler Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
Contact Information- E-posta: hakan.cevher@ege.edu.tr
- E-posta: hakan.cevher11@gmail.com
- Telefon: (232) 339 99 19
- Web sayfası: www.hakancevher.com
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Türkiye, 1992
- Doktora: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Folklor Anabilim Dalı, Türkiye, 1995
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Kons. Temel Bilimler, Türkiye, 1997
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1998
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2004

Administrative / Academic Duties (8 entries)- Temel Bilimler Bölümü Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Başkanlığı, 2016-
- Konservatuvar Müdürlüğü, 2016-
- Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı, 2008-
- Temel Bilimler Bölümü TSM Anasanat Dalı Başkanlığı, 2008-
- Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığı, 2008-
- Konservatuvar Müdürü (18 Ağustos 2005-10 Eylül 2008), 2005-2008
- Temel Bilimler Bölüm Başkanı, 1998-2003
- Konservatuvar Müdür Yardımcısı, 1996-1997
Other Professional Activities (27 entries)- Ali Ufkî Bey ve 17. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Örnekleri Sunum: Prof. Dr. M. Hakan Cevher İcra: Cevher-i Musiki (Türk Musikisi Araştırma ve Uygulama Topluluğu), 2016
- Ali Ufki Bey ve XVII. Yüzyıl Türk Musikisi Örnekleri, Konferans ve Konser, Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi,, 2016-In Progress
- Fotoğrafların Dilenden Dr. Atınç Emnalar, Sunum, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Etkinlik Salonu, 2016-In Progress
- Onur Akdoğu, 9. Ölüm Yıldönümü, Sunum, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Etkinlik Salonu, 2016-In Progress
- Konferans, Cevher-i Musiki, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Küçük Sahne, 2014
- Resital (Ud), Temple de Blois, 13 Şubat 2011, Blois, Fransa., 2011
- Resital (Ud), Conservatoire de musique de Blois, 15 Şubat 2011, Blois, Fransa., 2011
- Ölümünün 50. Yılında Mahmut Ragıp Gazimihal Anma Paneli, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Sosyal Tesisleri, 13 Aralık., 2011
- Cevher-i Musiki Konseri, Théâtre de la Sinne, Moulhouse, 24 Mart 2010., 2010
- Cevher-i Musiki Konseri, Théâtre municipal de Rezé, Rezé, 21 Mart 2010., 2010
- Cevher-i Musiki Konseri, Müsennâ, Théâtre des Bouffes du Nord, Paris, 29 Mart 2010., 2010
- Cevher-i Musiki Konseri, Müsennâ, Théâtre de la Butte, Cherbourg, 26 Mart 2010., 2010
- Cevher-i Musiki Konseri, La Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, 19 Ocak 2010., 2010
- Konferans, Les instruments de la musique traditionnel turc, EÜ DTM Konservatuvarı Anfisi, 13 Nisan 2010., 2010
- Onur Akdoğu Anma Programı, Panel ve Dinleti, EÜ, DTMK Anfisi, 10 Mart 2009., 2009
- Cevher-i Musiki Konseri, Théâtre Georges-Leygues, Villeneuve-sur-Lot , 4 Ekim 2009., 2009
- Cevher-i Musiki Konseri, Bibliothèque Nationale de France – site François Mittérand, 24 Kasım 2009., 2009
- Cevher-i Musiki Konseri, Odyssud, Scènede Blagnac, Blagnac, 6 Ekim 2009., 2009
- Cevher-i Musiki Konseri, 22. Uluslararası İzmir Müzik Festivali, Müsennâ, Çeşme Kilisesi, 21 Haziran 2008, İzmir., 2008
- Cevher-i Musiki Konseri, 36. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, Müsenna, Topkapı Sarayı, Babü's-Saade, 24 Haziran 2008, İstanbul., 2008
- Cevher-i Musiki Konseri, Printemps Baroque, Conservatorium, 27 Nisan 2007, Brüksel., 2007
- Cevher-i Musiki Konseri, 17. yüzyıl Osmanlı ve Avrupa Saray Müzikleri, Tevfik Fikret Lisesi Salonu, 15 Mayıs 2007, İzmir., 2007
- Cevher-i Musiki Konseri, Airs Des Cours Ottomane et Europeennes, Notre Dame de Sion, 14 Mayıs 2006, İstanbul., 2006
- Cevher-i Musiki Konseri, Osmanlı ve Avrupa Saray Müziği, Devlet Resim Heykel Müzesi, 21 Mayıs 2006, Ankara., 2006
- Cevher-i Musiki Konseri, Venise l'Orientale, Venise et la Sablime Porte, Institut Du Monde Arabe, 13 Ekim 2006, Paris,, 2006
- Cevher-i Musiki Konseri, Aux portes d'Orient Venise et la Porte Ottomane, İzmir Fransız Kültür Merkezi, 12 Mayıs 2006, İzmir., 2006
- Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Sanat Müziği Çalgıları, İzmir Türk-Amerikan Derneği, 30 Ocak 2003, İzmir., 2003
Research Interests- Müzikoloji (3040600)
Indexed Journal Publications (2 entries)- 2016, Two European Figures in tha Ottoman Scene of Music: Albert Bobowski and Dimitrie Cantemir
- 2016, Bir Muzıka-yı Humâyûn Onbaşısı Flavtacı Hacı Mahmûd Râtib Bey ve Meşhûr Kasîdesi

Publications in Non-Indexed Journals (12 entries)- 2016, Cevher-i Cemîl, 100. Ölüm Yıldönümünde "Üstad-ı Cihan" Tanburi Cemil Bey'e Armağan,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Yayınları, s.50-54.
- 2016, Enderuni Yüzbaşı Hafız Hüsnü Efendi, Müzik=Bilim+Sanat.
- Türk Müziği Eğitiminde Bilgisayar Teknoloji ile Yeni Ufuklara Doğru, İzmir'den Anadolu'ya, Şubat 1998, Sayı: 1, S. 11.
- Ed-Dürerü'l-Müntehabatü'l-Mensura Fi İslahi'l-Galatati'l Meşhura'da Musiki Maddesi, İzmir'den Anadolu'ya, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 1998, Sayı: 2,3,4,5, (Sürekli Yazı)
- İnternet'te Tanbur, İzmir'den Anadolu'ya, Nisan 1998, Sayı: 2, S. 7.
- Bir Güfte Kitabı: Aheng-i Tarab, İzmir'den Anadolu'ya, Eylül 1998, Sayı: 7, S. 13.
- Babürname'de Müzik, Mavi Nota, Ocak 1994, Sayı: 13, S. 5.
- Eski Uygur Türkçesi'nde Müzik Unsurları, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, Ocak 1993, Sayı: 4, S. 75.
- Rehber-i Musiki Üzerine Düşünceler, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, Temmuz 1993, Sayı: 6, S. 41.
- Müzik Biliminde Bilgisayar Teknolojisinin Getirdiği Üstünlükler, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, Ocak 1992, Sayı: 2, S. 51.
- Ses Sanatçısı Olarak Yesari Asım Arsoy, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi Yesari Asım Arsoy Özel Sayısı, Şubat 1992, Sayı: 3, S. 46.
- Şerif Muhiddin Targan, Yaşamı ve Eserleri, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, Nisan 1992, Sayı: 4, S. 101.

International Conference Proceedings (8 entries)- 2016, Two European Figures in the Ottoman Scene of Music: Albert Bobowsky and Dimitrie Cantemir, Makam Traditions Between Theory and Conteporary Music Making, ICTM. p. 25-30.
- "Bir Çalgı Olarak Kanun Adının Morfolojik Değişiklikleri ve Kullanım Coğrafyası", Uluslararası Kanun Festivali ve Sempozyumu, 1-4 Ekim 2012, İstanbul ve Ankara.
- Ali Ufki Beyin Müzik Partisyoları, Kolokyum, Antoine Galland ve Ali Ufki Bey, İzmir Ticaret Odası Mücahit Bektaş Salonu, 20 Mayıs 2008, İzmir.
- "Geleneksel Türk Musikisi Eğitimi Veren Konservatuvarlar ve Akademik Yapılanmaları", Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde Türkiye'de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Kongresi, 29-31 Mayıs 2006, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul.
- "Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz’de Usûl Belirteçleri ve Çözümlemesi", Uluslararası Osmanlı Dönemi Türk Musikisi Sempozyumu, 5-7 Nisan 2006, Nilüfer Belediyesi, Bursa.
- Bilgisayar ile Kulak Eğitimi (Bildiri), Sevda Cenap And Müzik Vakfı, "21. Yüzyıl Başında Türkiye'de Müzik", Ankara, 15-16 Mart 2002.
- 2000, Berliner Orient Music Schule'de Türk Müziği Tarihi konulu konferans ve ud dinletisi
- Günümüze Değin Basılı Ud Metodları ve Eleştirisi (Bildiri), I. Uluslararası İzmir Müzik Kongresi, Sabancı Kültür Merkezi, 26-27 Ekim 1998.

National Conference Proceedings (5 entries)- Türk Müziği Eğitiminde Bilgisayar Teknoloji ile Yeni Ufuklara Doğru, Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu Balıkesir Belediyesi, Balıkesir I. Türk Musikisi Sempozyuumu, 19-21 Aralık 1997, Balıkesir.
- 1994, Ud'da Tavır ve Tavrın Oluşmasındaki Etkenler, A. Ü. Tömer İzmir Merkez Şubesi Eylül Etkinlikleri, 20 Eylül, Saat: 20.00
- Türk Musikisi'nde Çalgı Eğitimi, A. Ü. Tömer İzmir Merkez Şubesi Ekim 1994 Etkinlikleri, 13 Ekim, Saat: 17.30
- Neyzen Tevfik'in Dünya ve Müzik Görüşü, Diler Sanat Merkezi Sanat Günleri, 5 Kasım 1994, Saat: 17.00
- 0,

Books (6 entries)- 2004, Kitâb-ı Edvâr (İnceleme, Günümüz Türkçesi, Çeviriyazım ve Esas Metin)
- 2004, Rûh-perver (İnceleme, Günümüz Türkçesi, Çeviriyazım ve Esas Metin)
- 1998, Mecmua-i Saz ü Söz (Transkripsiyon ve Yorum)
- 1997, 50. Sanat Yılında Dr. Ayhan Sökmen
- 1993, Şerif Muhiddin Targan - Hayatı - Eserleri
- 1993, Tanburi Cemil Bey ve Rehber-i Musiki

Finished Research Projects (5 entries)- 2003, Araştırma Projesi, Türk Müziği'nde Bir Dev Yıldırım Gürses Multivizyon Tasarımı
- 2002, Araştırma Projesi, Aşık Veysel Projesi, Multivizyon Tasarımı
- 2000, Araştırma Projesi, Bir Efsane Zeki Müren Projesi, Multivizyon Tasarımı
- 2000, Araştırma Projesi, Atatürk Projesi, Multivizyon Tasarımı
- 1999, Araştırma Projesi, 623 Yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nda Müzik Projesi, Multivizyon Tasarımı
Student's Completed Thesis (28 entries)- Yüksek Lisans, 2016, Onur Akdoğu Bibliyografyası, Hazırlayan: Almila Tuncer Tuna, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Türk Müziği Programı
- Yüksek Lisans, 2014, Abdülkâdir Töre'nin 'Usûl-i Ta'lîm-i Kemân' adlı eseri (çevriyazım ve inceleme), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Anabilim Dalı, Türk Sanat Müziği Yüksek Lisans Programı.
- Doktora, 2010, XV. Yüzyılda Makamlar, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Programı, Doktora Tezi, Hazırlayan: Özgen Küçükgökçe.
- Doktora, 2008, Aşık Veysel Şatıroğlu (Hayatı, Eserleri ve Müzik Kimliği), EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Hazırlayan: Sıtkı Bahadır Tutu,
- Yüksek Lisans, 2005, Şehbal'de Müzik Yazıları (Transkripsiyon ve İnceleme) (1-50. sayılar) (Haz: Bora Uymaz)
- Yüksek Lisans, 2005, Şehbal'de Müzik Yazıları (Transkripsiyon ve İnceleme) (51-100. sayılar) (Haz: Türkan Uymaz)
- Yüksek Lisans, 2005, Âheng-i Tarab (çeviriyazım ve inceleme), (Haz: Başak Şener)
- Yüksek Lisans, 2005, Tanbur Yapımı, (Haz: Cengiz Coşkun)
- Yüksek Lisans, 2005, Bağlama Yapımı, (Haz: Mehmet Güldağ)
- Yüksek Lisans, 2004, Âlem-i Mûsikî (Çeviriyazım ve İnceleme) (Haz: Beste Aydın)
- Yüksek Lisans, 2004, Tarihçe-i Fenn-i Musiki (çeviri yazım ve inceleme), (Haz: Özcan Abaylı)
- Yüksek Lisans, 2004, TRT repertuvarı'ndaki Kerkük türkülerinin tür ve biçim yönünden incelenmesi, (Haz: Orhan Öztürk)
- Yüksek Lisans, 2003, Ud Yapımı ve Süslemeciliği, (Haz: Ejder Pamukçu)
- Yüksek Lisans, 2003, Kemençe Eğitimi, (Haz: Beril Çakmakoğlu)
- Yüksek Lisans, 2003, Darüttalim-i Musiki Cemiyeti (Haz: Emel Adıyaman)
- Yüksek Lisans, 2003, Yazarı Bilinmeyen Hamparsum Defteri (Çeviriyazım ve İnceleme) (Haz: Erkan Aydın)
- Yüksek Lisans, 2003, Gülzâr-ı Musiki (Çeviriyazım ve İnceleme) (Haz: Şebnem Yurttaş)
- Yüksek Lisans, 2002, Bağlamanın Tarihsel Gelişimi (Haz: Gökhan Ekim)
- Yüksek Lisans, 2002, İzmir yöresi tahtacı semahlarının tür ve biçim yönünden incelenmesi, (Haz: Sedat Tamay)
- Yüksek Lisans, 2001, Türk Müziği'nde Viyolonsel Eğitimi, (Haz: Bahadır Tutu)
- Yüksek Lisans, 2001, M. Vefik Ataç'ın Hayatı ve Eserleri (Haz: Alp Ataç)
- Yüksek Lisans, 2001, Arabesk ve Türk Müziğine Etkisi, (Haz: elif Rüya Yıldırım)
- Yüksek Lisans, 2001, Ayin-i Şeriflerdeki Son Yürük Semailerin Ezgisel ve Biçimsel Açıdan İncelenmesi, Tunca Yüksel
- Yüksek Lisans, 2001, Nasır Abdülbaki Dede`nin Tahririye`si (çeviri yazım ve inceleme), Haz: Mahmut Ruşen Coşkun
- Yüksek Lisans, 2000, Geçmişten Günümüze Tarz-ı Nevin Makamı (Haz: Özgen Küçükgökçe)
- Yüksek Lisans, 1999, Dr. Suphi Ezgi'nin Tanbur Metodu (Çeviriyazım ve Yorum), (Haz: Erhan Onat)
- Yüksek Lisans, 1999, Mecmua-i Saz ü Söz'de Rast Makamı ve Arel Nazariyatı ile Mukayesesi, (Haz: Alper Demir)
- Yüksek Lisans, 1997, Haydar Tatlıyay, Hayatı, Eserleri, Besteciliği, (Haz: Engin Karadağ)