Akademik BilgilerBÜLENT KIRAN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Eczacılık İşletmeciliği AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: bulent.kiran@ege.edu.tr, kiran.bulent@gmail.com
- Telefon: 2323113979
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1984
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üni,Tıp Fakültesi ,Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye, 1991
- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye , 2012
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye , 2012
- Doktora Sonrası: İstanbul İşletme Enstitüsü,İşletme Yönetimi ve Liderlik,Yönetim-Organizasyon,İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Hukuku SP, Türkiye , 2016

Administrative / Academic Duties (28 entries)- Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 2017-
- Ege Üniv.Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı, 2015-
- İzmir Sağlık Tarihi Müzesi Oluşum Komitesi Üyesi, 2014-
- Ege Üniv.Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyesi, 2014-
- Ege Üniv.Eczacılık Fakültesi, Eğitim Akreditasyonu Fakülte Özdegerlendirme Komisyonu(FÖDEK) Üyesi, 2014-
- Ege Üniv.Eczacılık Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi, 2014-
- Ege Üniversitesi Müzeler ve Sergiler Üst Komisyonu Üyesi, 2013-
- İzmir Adalet Komisyonu Başkanlığı,Resmi Bilirkişi, 2012-
- Eczacılık Fakültesi,5.Yıl Eğitimi,Serberst Eczane Yönetimi Dersi Koordinatörü, 2012-
-  Ege Üniv.Eczacılık Fak.Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyesi, 2012-
- Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tarihi Model Şifa Eczanesi Kurucusu , 2009-
- Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Meslek Yüksek okulu, Eczane Teknikerliği Önlisans Programı Komisyon Üyesi, 2009-
- İlaç,Eczacılık konularında Bilirkişi, 2008-2012
- Eczacılık Fakültesi,5.Yıl Eğitimi,Eczacılıkta Yasal Düzenlemeler,Belgeleme ve Dökümantasyon Dersi Planlama Komitesi Üyesi, 2008-
- Eczacılık Fakültesi,5.Yıl Eğitimi,Hastane Eczacılığı Alan Dersi Planma Komitesi Üyesi, 2008-
- Eczacılık Fakültesi,5.Yıl Eğitimi,Serberst Eczacılık Alan Dersi Planlama Komitesi Üyesi, 2008-
- Ege Meslek Yüksekokulu,Etik Dersi,Öğretim Görevlisi, 2007-2011
- Ege Sağlık Tarihi Müzesi Oluşturma Komisyonu Üyesi, 2007-2009
- İzmir Eczacılık Tarihi Müzesi Oluşturma Komisyonu,E.Ü.Eczacılık Fakültesi Temsilcisi, 2006-2007
- Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu Üyesi, 2006-
- Ege Üniv.Eczacılık Fakültesi Stratejik Planlama Kurul Üyesi, 2005-2006
- Ege Üniv.Eczacılık Fak.Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, 2004-2011
- Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, 2003-2004
- Dokuz Eylül Üniv.Sağlık,Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, 1999-2003
- Dokuz Eylül Üniv.Tedavi Hizmetleri Kurucu Şube Müdürü, 1998-1999
- DEÜ.Sağlık Harcamaları Kontrol ve Tahakkuk Birim Sorumlusu, 1990-1997
- DEÜ.Tıp Fakültesi Hastane Eczacısı, 1986-1990
- Serbest Eczacı, 1984-1985
Other Professional Activities (23 entries)- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÜKSEK HAYSİYET DİVANI ÜYESİ, 2017-In Progress
- TEB.3.BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI BÜYÜK KONGRE DELEGESİ, 2017-In Progress
- TEB.3.BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI GENEL KOORDİNATÖRÜ, 2016-2017
- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, REHBER(Smart) ECZANEM PROGRAMI,İZMİR İL KOORDİNATÖRÜ, 2016-In Progress
- TEB.3.BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI BÜYÜK KONGRE DELEGESİ, 2015-2017
- TEB.3.BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI ONUR KURULU BAŞKANI, 2015-2016
-  TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası Onur Kurulu Başkanı, 2013-2015
- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ DEONTOLOJİ KOMİSYONU ÜYESİ, 2013-2015
- TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası Onur Kurulu Başkanı, 2011-2013
- TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası Onur Kurulu Başkanı, 2009-2011
- Eczane Çalışanlarının Sertifikasyon Programı Eğitmeni ,Ege Meslek Yüksekokulu, 2009
- Türk Eczacıları Birliği Etik Komisyonu Üyesi, 2008-2010
- TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası Onur Kurulu Başkanı, 2007-2009
- E.Ü.Eğitim Fakültesi,Eğitim Bilimleri Bölümü,Eğitimde Doktora Formasyonu:Gelişim ve Eğitim Psikolojisi,Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, 2006
- Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği,Denetleme Kurulu Başkanı, 2006-In Progress
- Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi,7-9 Kasım 2007,İzmir, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, 2006-2007
- İzmir'in Sağlık Tarihi Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi,1-3 Aralık ,İzmir, 2005-2006
- TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası Onur Kurulu Başkanı, 2005-2007
- Ege Üniv.Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, 2004-2006
- Turkish-Greek Student Culturel Exchange Programme,President, Paros,Greece, 2002
- TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası Genel Sekreteri, 1989-1990
- TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 1987-1989
- TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası Yayın Kurulu ve Sosyal Komite Üyesi, 1986-1987
Research Interests- Halk Sağlığı (1011700)
- Eczacılık (1030000)
Indexed Journal Publications (11 entries)- KIRAN B,KARACA EG. Factors affecting career plans of faculty of pharmacy students in Ege University and their evaluations about career symposium. Marmara Pharm J. 2018; 22 (1): 37-43. DOI : 10.12991/mpj.2018.38
- KIRAN B,KARACA EG,ÜLKAR D.,Serbest Eczane Ekonomilerine Etkili Dışsal Faktörlerin Etki Düzeyleri Hakkındaki Eczacı Görüşleri,Journal of Pharmacy of University of Marmara,Online ISSN:1309-0801,21(4),1015-1023,2017 DOI : 10.12991/mpj.2017.25
- KARACA,E G.,KIRAN,B.Kamu Hastanesi Eczacılarının Meslek Sorunları- Occupational problems of public hospital pharmacists,Marmara Pharmaceutical Journal,Vol 20, No 2 (2016).DOI: http://dx.doi.org/10.12991/mpj.20162037389
- KIRAN,B.Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Meslek İçi Eğitim Programlarının Sürekli Mesleki Gelişim Perspektifinden Analizi,Marmara Pharmaceutical Journal,Vol 19, No 3 (2015)
- KIRAN B,E G, TAŞKIRAN,Ege üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1.sınıf Öğrencilerinin Meslek Tercihine Etki Eden Faktörler,Marmara Pharmaceutical Journal,Vol 19, No 2 (2015)
- KIRAN B,TAŞKIRAN E G.Overview of Nursing Education and Manpower Planning in Turkey - Türkiye’de Hemşirelik Eğitimi ve İnsan Gücü Planlamasına Bakış,Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine,e-ISSN: 1309–8004,Vol 5, No 2 (2015).
- KIRAN B. SERBEST ECZACILARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE YAPTIKLARI PROTOKOLLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR,Tükiye Klnikleri Tıp Tarihi,Hukuku ve Etiği Dergisi Özel Sayısı,History of Medicine and Ethics,Special Edition,2015 Volume:1 Issue:2 null:23-31.
- "Pharmacy Students’ Perceptions on Pharmaceutical Promotion",Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences,İn Press,11(1),2014.
- 2013, İZMİR İLİNDE SERBEST ECZANELERDE DEONTOLOJİK SUÇLAR,Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, (İn press,DOI:10.5336/medsci.2012-29778
- 2012, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi,(Journal Of Faculty Of Pharmacy Of Ankara University) Deontolojik Suçların İzmir Eczacoı Odası Onur Kurulu ve Türk Eczacıları Birliği Yüksek Onur Kurulu'nda Yargılama Süreçleri Ve Buna Etkili Faktörlerin Saptanması
- 2012, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi,(Journal Of Faculty Of Pharmacy Of Ankara University)İzmir İli Serbest Eczanelerinde Deontolojik İhlallerin Sağlık Politikaları ve Ekonomik Krizlerle İlişkisinin İncelenmesi

Publications in Non-Indexed Journals (63 entries)- KIRAN B.,Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmelerinin Serbest Eczacılık Uygulamalarına Etkisi,Denge Dergisi, 45 / 2016-1,22-23
- KIRAN B.,Eczane İçi İklimlendirmenin İlaç Stabilitesine Etkisi ve Isı Nem Ölçer Uygulamasının Sonuçları,Denge Dergisi,(46), 2016-2,20-21.
- KIRAN B.Eczanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları,Denge Dergisi,47,26-27,2016-3.
- KIRAN B., Eczane ve Eczane Personeli Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesinin Yasal ve Etik Boyutu, Denge Dergisi, 48/2016-4,22-23
- KIRAN B.Türkiye'de Bir İlk:Serbest Eczacılıkta Meslek Kuralları,Denge Dergisi,Sayı: (44),2015-4,18-21.
- KIRAN B.Dışsal Faktörlerin Serbest Eczacılıkta Yarattığı Haksız Rekabet ve Halk Sağlığına Etkileri,Denge Dergisi,Sayı (43),2015-2,20-21.
- KIRAN B.,Küresel Sağlık Reformu Politikalarının Doğuşu ve Sonuçları,Denge Dergisi,Sayı(42),2015-1,22-23.
- Serbest Eczanelerde Alan ve Kategori Yönetiminin Önemi,Denge Dergisi,Yıl:10,Sayı:38,S:68-69,Ocak 2014,İstanbul
- Eczacılıkta Eğitim ve Piyasa:Eczacılıkta Eğitimin ve Piyasanın Karşılıklı Konumu,Eczanem Dergisi,ISSN:2147-2033,Cilt:3,Sayı:2,S:60-62,Mayıs-Haziran;İstanbul,2014.
-  Türkiye’de Eczacılık Fakültelerinde Durum ve Eczacı İstihdamında Gelecek Perspektifleri,Eczacının Sesi İnternet Gazetesi,27.04.2014.
- KIRAN B.Serbest Eczane İşletmelerinde Etkili Stok Yönetimi,Denge Dergisi,Sayı: (41)2014-4,38-39.
- KIRAN B.Eczacılık Eğitimi ve Eczacılık İşletmeciliğinde Durum,Sayı(40),2014-3,38-39.
- KIRAN B.Pazarlama Stratejilerinin Eczacılık Uygulamalarına Yansıması ve Serbest Eczanelerde Etik Dışı Rekabet,Denge Dergisi,Sayı: 39 / 2014-2,68-69.
-  Yeni Eczacılık Yasası'nın Akılcı İlaç Kullanımı Yönünden Değerlendirilmesi,Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği(KİTDER) YÜKLENİM DERGİSİ,Yıl:9,Sayı:11,s.22-26,İzmir,Mart 2013.
- 2013, Piyasa Ekonomisinin Eczacılıkta Yarattığı Yeni Sektör:“Eczane Koçluğunun” Eczacılık Deontolojisine Etkileri,Eczacının Sesi İnternet Gazetesi,Özgür Köşe,http://www.eczacininsesi.com/?yon=ozgur&id=640
- Dünya'da ve Türkiye'de Sahte İlaç,Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği(KİTDER) YÜKLENİM DERGİSİ,Sayı:12,S.10-16,Nisan-Haziran 2013,İstanbul.
- Yeni Eczane Modellerinde Verimli İşletme Stratejileri,Denge Dergisi,Sayı:37,S:66-67,Ekim-Aralık 2013,Maestro Yayıncılık,İstanbul.
- Meslek Örgütlerinin Önemi ve Seçimler,Eczacının Sesi İnternet Gazetesi,Eylül 2013.
- Dünya'da ve Türkiye'de Hastane Eczaneleri İlaç Dağıtım Sistemleri,Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği(KİTDER) YÜKLENİM DERGİSİ,Yıl:9,Sayı:13,s.16-19,İzmir,Aralık 2013.
- Yeni Eczacılık Yasasının Niteliksel Değerlendirilmesi,TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası,İlaç Haber Dergisi,ISSN 95886,Yıl:8,Sayı:30,s:12-14,2012.
- Serbest Eczanelerde Deontolojik Suçlar ve Onur Kurullarının Çalışma Sorunları üzerine Söyleşi,TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Dergisi,ISSN 95886,Yıl:8,Sayı:28,S.18-20,2012
- Tıbbi Uygulama Hataları ve Hasta Güvenliğinde Eczacının Rolü,Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği Yayın Organı Yüklenim,İstanbul,2011,(6):5:34-35,
- Osmanlı'dan Cumhuriyete Eczacılar ve Eczanelerle İlgili Kanunlar ve Yasal Düzenlemeler,İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktüel Dergisi,Yıl:7,Sayı:25,Sayfa:14-15,Nisan 2011,İZMİR
- Bergamalı Galenos,İlaç ve Eczacılık,İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktüel Dergisi ISSN 95886,Yıl:7,Sayı:26,Sayfa:60-61,Eylül 2011,İZMİR
- 663 Sayılı KHK İle Paran Kadar Sağlık,Sermayen Kadar Eczacılık Dönemi,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktüel Dergisi,Yıl:7,Sayı:27,Sayfa:18-20,Aralık 2011
- Eczacılıkta Rekabet Kökenli Deontolojik İhlal ve Suçlar,İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktuel Dergisi,Yıl:6 ,Sayı:21,Sayfa:34-36,Şubat 2010:İZMİR
- DÜNYA'DA ECZANE MÜLKİYET HAKLARI VE TÜRKİYE'YE DERSLER,TEB.3.BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI İLAÇ HABER AKTÜEL,YIL:6,SAYI.22,SAYFA.6-8,HAZİRAN 2010,İZMİR
- Kooperatifçilik Bilinci ve Ecza Kooperatiflerinin Önemi,Gazete EDAK,Edak Ecza Kooperatifi Yayın Organı,Sayı:58,Haziran-Temmuz 2010,İZMİR
- Geçmişten Günümüze İzmir'de Eczaneler ve Yerleşim Alanları,TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Dergisi,Yıl:6,Sayı:23,Saffa:4-6,Eylül 2010,İZMİR
- Osmanlı'dan Cumhuriyete İntikal Eden Bir Eczacılık Öyküsü:İzmir İttihad Eczanesi Tarihi ve Eczacı Mehmet Esad Kipman,İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktüel Dergisi,Yıl:6,Sayı:24,Sayfa:14-15,Aralık 2010,İZMİR
- Sağlığın Piyasalaşmasına Karşı Duran Bir Hekim Önderi:'Prof.Dr.Nusret Fişek',TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Dergisi,Sayfa:28,29,Şubat 2009,İZMİR
- Eczacılıkta İnsan Gücü Planlaması ve Türkiye Gerçekleri,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Dergisi,Sayfa:16-18,Şubat 2009,İZMİR
- Eczacılık Hizmetlerinde Geleceği Planlamak,Eczacı Türkiye Dergisi,Yıl:4,Sayı:48,Sayfa:72,İSTANBUL,Şubat 2009,
- Eczacılık Eğitiminin Akademik Kuruluşunun 170.Yılı'nda Mesleki Bir Sorun Alanı: ' Eczacılık İşletmeciliği',TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Dergisi,Sayfa:9-11,Haziran 2009,İZMİR
- Deontolojik,Hukuki ve Sosyal Yönleriyle Eczacılıkta 'Muvazaa,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Dergisi,Sayfa:12-13,Sayı:Kasım 2009,İZMİR
- Piyasalaşan Sağlık Hizmetlerinde Paran Kadar Sağlık Dönemi,Eczacı Dergisi,Yıl:3 Sayı:34,Satfa:57,İstanbul,Ocak 2008
- Sosyal Güvenlik ve Sağlıkta Yol Ayrımı,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktüel Dergisi,S.20-21,Nisan ,2008,İZMİR
- Serbest Eczane İşletmelerinde Rekabetin Yeri,Eczacı Türkiye Dergisi,Yıl:4,Sayı:42,Sayfa 46,İstanbul,Ağustos 2008
- Ege Eczacılık Tarihi Müzesi'nin Geleceği,TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktüel Dergisi,S:24-25,Eylül 2008,İZMİR
- Küreselleşme Kıskacında Meslek Ahlakı ve Onur Kurullarının İşlevi,TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktüel Dergisi,S:18-21,Eylül 2008,İZMİR
- Serbest Eczacılıkta Reklam,Promosyon ve İnternet vasıtalarıyla Rekabetin Meslek Etiği Yönünden Değerlendirilmesi,Eczacı Türkiye Dergisi,Yıl:4,Sayı:44,Sayfa:16,İstanbul,Ekim 2008
- Sağlık,Eczacılık Yasalarındaki Değişimin Ardındaki Gerçekler,Yıl:4,Sayı:45,Sayfa:49,İstanbul,Kasım 2008
- Sosyal Eczacılığın Önemi,Eczacı Türkiye Dergisi,YIl:4,Sayı:46,Sayfa:47,İstanbul,Aralık 2008
- Eczanelerin İnternet Sayfaları ve Mesleki Suçlar,Eczacı Türkiye Dergisi,Yıl:3,Sayı:26,Sayfa:76,İstanbul,Nisan 2007
- Sağlıkta Değişimin Yönü ve Eczane Teknisyenliği Mesleğinin Geleceği,Granül Dergisi,Yıl:1,Sayı:4,S:6-8,İZMİR,Nisan 2007
- Tarihimize Sahip Çıkmak,'İzmir Eczacılık Tarihi Müzesi Kuruluyor',TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktuel Dergisi,S.16-18,İZMİR,Haziran 2007
- Sağlık Yasaları ve Sağlık Hukukunda Değişim Süreci-1,Eczacı Türkiye Dergisi,Yıl:3,Sayı:28,Sayfa:57,İstanbul,Haziran 2007
- Sağlık Yasaları ve Sağlık Hukukunda Değişim Süreci:Sağlık Personelinin,Eczacıların Hak ve Sorumlulukları-2,Eczacı Türkiye Dergisi,Yıl:3 Sayı:29,Sayfa:55,İstanbul Temmuz 2007
- Eczacılıkta Suç (Meslek Etiği İhlalleri)ve Ceza,Eczacı Türkiye Dergisi,Yıl:3,Sayı:30,Sayfa:57,İstanbul,Ağustos 2007
- İzmir Eczane Teknikeri Eğitim Programı Kursiyerlerinin Mesleki Hazır Bulunuş Durumlarının Eğitim Programı Üzerine Etkisi,Granül Dergisi,Yıl:2,Sayı:5,Sayfa:18-21,İzmir,Ekim 2007
- Eczane Teknikeri Eğitim Programlarının İzmir Perspektifinden Değerlendirilmesi,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Dergisi,S.20-24,Kasım 2007,İZMİR
- 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının Eczacılık Mesleğinde Yol Açacağı Sonuçlar,Hedef Sağlık Dergisi,Yıl:6,Sayı:24,Sayfa 26-28,Nisan ,İstanbul,2006
- İzmir'de Cumhuriyet ile Yaşıt bir Eczane"Cumhuriyet Eczanesi'nin Tarihi",Eczacılık Tarihi Araştırmaları,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktüel Dergisi,S.33-35,Şubat ,İZMİR,2006
- Tarihimizi Ne Kadar Önemsiyoruz ?,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktuel Dergisi,Eczacılık Tarihi Araştırmaları,S.32,Şubat ,İZMİR,2006
- İzmir'li Aydın Bir Sağlıkçı Eczacı İsmail Tarık ÇOKER,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Dergisi,Eczacılık Tarihi Araştırmaları,S.34,35,Haziran,İZMİR,2006
- Emperyalizmin Sağlık Satrancında Entrika Hamleleri,Eczacı Türkiye Dergisi, Yıl:2,Sayı:16,Sayfa 68-69,İstanbul,Haziran 2006
- Öldüren Tasarruf Mu? Sağlıklı Toplum Mu?,Eczacı Türkiye Dergisi,Yıl:2,Sayı:19,Sayfa 66,İstanbul,Eylül 2006
- Geçmişten Günümüze İzmir'in İlaç İmalathane ve Fabrikaları,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası İlaç Haber Aktuel Bülteni,Eczacılık Tarihi Araştırmaları,S.46-50,Ekim 2006,İZMİR
- Eczanelerde Finansal Yönetimin Önemi,Eczacı Türkiye Dergisi,Yıl:2,Sayı:20,Sayfa 76,İstanbul,Ekim 2006
- Eczanelerde Finansal Yönetim Uygulamaları,Eczacı Türkiye Dergisi,Yıl:2,Sayı:21,Sayfa.80,İstanbul ,Kasım 2006
- Antibiyotiklerin Hatalı Kullanıma Bir Yaklaşım,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası Bülteni,Araştırma,İnceleme,Tez,Yıl:9,Sayı:3-4,S.14-16,İzmir,1987
- İshal ve Evrensel Boyutları,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası Bülteni,Araştırmalar,İncelemeler,Tez,Yıl:8.Sayı:5,S:14-20,İzmir,1986
- Sağlığımıza Bakımda Yeni Bir Görüş,TEB.3.Bölge İzmir Eczacı Odası Bülteni,Yıl: 5,Sayı:20,S.59-64,İzmir,1984

Publications in Other Journals and Medias (16 entries)-  Eczacılıkta Deontolojik İhlaller,TEB.38.Dönem 1.Bölgelerarası Toplantısı-Antalya,24-27 Mayıs 2012
- Meslek Hukuku Ders Notları,Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.Eczane Hizmetleri Programı,2012
- Sağlık Sosyolojisi Ders Notları,Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.Eczane Hizmetleri Programı,2012
- Eczacılık İşletmeciliği ve Muhasebe Ders Notları,Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,2007
- Meslek Etiği Ders Notları,Ege Meslek Yüksekokulu,Cilt Bakımı ve Güzellik Teknikerliği Bölümü,2007
- Eczacılık Mevzuatı Ders Notları ,Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,2007
- Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi Ders Notları ,Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,2007
- Sosyal Eczacılıkta akademisyen yetişmiyor,Hürrüyet Gazetesi,13.12.2008
- Eczacıya büyük tehdit,Hürriyet Gazetesi,15.12.2008
- SKY TV,HAYATIN NABZI PROĞRAM KONUĞU,İLAÇ-ECZACILIK ALANINDA DEĞİŞİMİN YÖNÜ,24.12.2008
- İzmir Eczane Teknisyenleri Derneği’nin 10.Kuruluşu Yıl Dönümü ve Eğitimi Şenliği Toplantısı,davetli konuşmacı,29.11.2008,İZMİR
- Hastane Eczanesi Yönetimi Ders Notları,Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,2009
- Serbest Eczane Yönetimi Ders Notları,Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2009
- Değişen Dünya'da Eczanenin Geleceği ve Kooperatifçilik,Davetli Panelist,Farmavizyon Eczacılık Fuarı, İstanbul,10 Nisan 2010
- Değişen Dünya'da Eczanenin ve Eczacılığın Geleceği,Konferans,Davetli Konuşmacı:İzmir Eczacı Odası,13 Mayıs 2010,Best Western Otel İZMİR
-  İzmir'in Eczacılık Tarihi ve Eczacılık Tarihi Müzeleri,Ulusal Kanal,11.05.2010

International Conference Proceedings (2 entries)- Pergamum, Galenos, Medicine and Pharmacy,Poster Bildirisi,Uluslararası Bergama Sempozyumu,07-09 Nisan 2011,Bergama
- A Sample of History of Pharmacy From Ottoman Empire To The Repuclic of Turkey: Izmir İttihad Pharmacy,Oral Presentation 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE,20 – 24 May, 2008, KONYA – TÜRKİYE

National Conference Proceedings (23 entries)- Geçmişten Günümüze İzmir'de Akademik Eczacılık Eğitimi,(PAST TO PRESENT ACADEMIC PHARMACY EDUCATION IN IZMIR),XI.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı,25-28 Mayıs,Erciyes Üniversitesi, Kayseri,2014.
- MEYAN KÖKÜ VE İZMİR(LİCORİCE ROOT AND IZMİR),Poster Bildirisi,XI.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı,25-28 Mayıs,Erciyes Üniversitesi, Kayseri,2014.
- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ VE HEMŞİRELİKTE İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI”,I Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,18-21 Haziran,Ege Üniversitesi,İzmir,2014.
- Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1.Sınıf Öğrencilerinin Mesleği Tercihine Etki Eden Faktörler,İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi,2014,İstanbul.
- Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin İlaç Tanıtımları Hakkındaki Görüşleri(PHARMACY STUDENTS’ PERCEPTIONS ON PHARMACEUTICAL PROMOTION),15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,Poster Bildirisi,2-6 Ekim 2012,BURSA.
- İzmir'de Kent Kültürünün Bir Parçası Olarak Eczacılar ve Eczanelerin Yerleşim Alanları,Poster,İzmirli Olmak Sempozyumu,22-24 Ekim 2009,İZMİR
- Ege Eczacılık Tarihi Müzesi'nin Kuruluş Öyküsü Poster ,10.Ulusal Tıp Tarihi Kongresi,Selçuk Üniversitesi,20-24 Mayıs 2008,KONYA
- Serbest Eczacılık Hizmetlerinin Meslek Ahlakı Yönünden Değerlendirilmesi ve Onur Kurullarının İşlevi,9.Türkiye Eczacılık Kongresi,13-16 Kasım,İSTANBUL,2008
- Eczacılıkta İnsan Gücü Planlaması ve Türkiye Gerçekleri,9.Türkiye Eczacılık Kongresi,13-16 Kasım,İSTANBUL,2008
- Eczacılık Yasalarında Değişimin Yönü,Poster,9.Eczacılık Kongresi,13-16 Kasım,İSTANBUL,2008
- Sağlık Reformlarının Perde Arkası ve Türkiye,Poster,9.Türkiye Eczacılık Kongresi,13-16 Kasım,İSTANBUL,2008
- İzmir'de Atatürk Döneminde Açılan ve Halen Yaşayan Bir Eczane:Buca Eczanesi'nin Tarihi,Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi,Ege Üniversitesi,6-9 Kasım ,İzmir,2007
- Gebelikte ve Emzirme Döneminde İlaç Kullanımı ve Etkileri,Poster,KIRAN,B.,YÜCEL.U.,ÖZDEMİR.R.,1.Uluslararası Katılımlı Ulusal Ebelik Sempozyumu,3-4 Mayıs,İzmir,2007
- Tıpta İz Bırakan Bir Hekim Önderi:Prof.Dr.Nusret FİŞEK'in Ülke Sağlığına Katkıları,IX.Türk Tıp Tarihi Kongresi,24-27 Mayıs,Erciyes Üniversitesi,Kayseri,2006
- Sağlıkta Dönüşüm Projesinin İlaç - Eczacılık ve Sağlık Sektörü Üzerine Etkileri,IV Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu,Celal BAYAR Üniversitesi,Manisa,2006
- Küreselleşme,Rekabet ve Etik Yozlaşma: Eczacılık Mesleğine Yansımalar,Türk Eczacıları Birliği ,8.Ulusal Eczacılık Kongresi,26-29 Ekim 2006,Ankara
- Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Atatürk'ü Anma Proğramı,Konferans,'İlaç Endüstrisinde Küreselleşme ve Atatürkçü Politikalar Perspektifinden Ulusal Çıkarlar',İZMİR,2006
- Türk Eczacı Kooperatif Örgütlenmelerinin Tarihçesi ,VII.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı 27-28 Mayıs,Gazi Üniversitesi, Ankara,2005
- İlk Türk Eczacı Kooperatifi Kurucularından Ecz.N.Işık BOYACIGİLLER, VII.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı,27-28 Mayıs , Ankara,2005
- İzmir'li Aydın Bir Sağlıkçı Eczacı Tarık ÇOKER,İzmir'in Sağlık Tarihi Kongresi,Ege Üniversitesi,1-3 Aralık ,İzmir,2005
- Cumhuriyet Dönemi İzmir'in İlaç İmalathane ve Fabrikaları,İzmir'in Sağlık Tarihi Kongresi,Ege Üniversitesi, 1-3 Aralık ,İzmir,2005
- Cumhuriyet ile Yaşıt Bir Eczane,Cumhuriyet Eczanesi'nin Tarihi,İzmir'in Sağlık Tarihi Kongresi,Ege Üniversitesi,1-3 Aralık ,İzmir,2005
- İzmir-Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde Kadınların İlaç Kullanımıyla İlgili Bilgi,Tutum ve Davranışlarının Araştırılması,III.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,Poster Sunumu,Ankara,1992

Books (3 entries)- 2015, ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ, Editörler : ÖZÇELİKAY,G.,ŞENCAN,N. Kitap 7.Bölüm;Türkiye'de ve Dünya'da Eczacı Meslek Örgütleri:Eczacı ve Eczanenin Eczacılık Örgütleriyle İlişkileri
- Ege Üniversitesi Müzeler Koleksiyonları Sürekli Sergileri,Ege Üniv.Yayınları,s.83-92,2011
- Türk Eczacılık Tarihinde İz Bırakan,İzmirli Öncü Bir Eczacı: Süleyman Ferit Eczacıbaşı ve Şifa Eczanesi, Model Şifa Eczanesi Tanıtım Kitapçığı,İZMİR,2009

Finished Research Projects (1 entries)- 2009, Araştırma Projesi, İzmir Eczacı Odası Onur Kuruluna Yansıyan Olgularda Deontolojik İhlallerin İncelenmesi Ege Üniv.Bilimsel Araştırma Projesi.
Memberships of Professional Associations (5 entries)- American Pharmaceutical Ass.
- American Public Health Ass.
- Ege Üniv.Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği
- International Pharmaceutical Federation
- Türk Eczacıları Birliği 3.Bölge İzmir Eczacı Odası
Granted Prizes (4 entries)- 2016, Türk Eczacıları Birliği 13.Eczacılık Kongresi Poster Üçüncülük Ödülü
- 2015, İzmir Eczacı Odası Meslekte 30. Yıl Hizmet Ödülü
- 2003, II:Kalite Sempozyumu-Dokuz Eylül Üni. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Blm. Araş.Ug.Mrk.Teşekkür Belgesi
- 2000, T.C.İzmir Valiliği Türk Dünyası Koordinatörlüğü Takdirnamesi