Akademik BilgilerORHAN OYAR
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: o_oyar@yahoo.com
- E-posta: o_oyar@hotmail.com
- Telefon: 0-232-3882952 veya 3392614, Ev:
- Telefon: 0-232-3434343 / 3275, İş:
- Telefon: 0-532-6439419, GSM:
- Web sayfası: http://www.meyme.net/members/oyar
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1986
- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Kürsüsü, Türkiye, 1991
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Türkiye, 1996

Administrative / Academic Duties (9 entries)- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD (MAHKEME KARARI İLE), 2000-
- Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi (ÜÇÜNCÜ KEZ GÖREVLENDİRME), 1999-2000
- Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi (İKİNCİ KEZ GÖREVLENDİRME), 1998-1999
- Ege Üniversitesi Radyodiagnostik ABD (MAHKEME KARARI İLE), 1997
- Ege Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi (GEÇİCİ GÖREVLENDİRME), 1997
- Ege Üniversitesi Kalp-Damar Cerrahisi ABD (RADYOLOJİ'DEN GÖREVLENDİRME), 1997-1998
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD Doçenti, 1996-1997
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD Uzmanı, 1991-1996
- Ege Üniveristesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü Asistanı, 1987-1991
Other Professional Activities (3 entries)- Türk Trafik Güvenliği Vakfı Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği, 1999-In Progress
- Tıbbi Ultrasonografi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlığı, 1992-1994
- Tıbbi Ultrasonografi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlığı, 1990-1992
Research Interests- Radyodiagnostik (1013300)
Indexed Journal Publications (11 entries)- 2000, Nasal cavity and paranasal sinus bony variations: a computed tomographic study Rhinology 38: 108-113
- 1998, Partially thrombosed hepatic artery aneurysm mimicking pancreatic head carcinoma Comput Med Imag Graph: 22:67-70
- 1998, Diaphragmatic crus lipoma Comput Med Imag Graph: 22: 421-423
- 1997, Morphometry of human callosum related to handedness studied by magnetic resonance imaging Acta Stereol: 16(2): 105-110
- 1996, Assessment of normal clivus related to age with magnetic resonance imaging Surg Radiol Anat: 18: 47-49
- 1996, Bilateral synovial coracoclavicular joints: MRI demonstration Eur Radiol: 6(2): 196-198
- 1996, A new criterion in differantiation of pancreatitis and pancreatic carcinoma artery to vein ratio using the superior mesenteric vessels Abdom Imaging: 21: 330-333
- 1993, Acromesomelic-spondylo-epiphyseal dysplasia associated with congenital optic atrophy Pediatric Radiology: 23: 321-324
- 1992, Ruptured pulmonary hydatid cyst and folded membrane on CT AJR: 158(3): 687
- 1992, Hypoplasia of the left lobe of the liver AJR: 158: 213
- 1991, Peutz-Jeghers syndrome: CT and US demonstration of small bowel polyps Gastrointest Radiology, 16:21-23

Publications in Non-Indexed Journals (72 entries)- 2000, Radyolojide gaz giderici ilaç olarak alverin sitrat (antispazmodik) ve simetikon (antiflatulan) kombinasyonu Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi: 6: 84-86
- 2000, Travmada radyoloji uzmanı ve radyolojik görüntülemenin rolü Ulusal Travma Dergisi 6(2):75-80
- 1999, Ege Üniversitesi'nde 1997-1998 döneminde kaydedilen öğrencilerin sağlık taramasında çekilen mikrofilmlerinin değerlendirilmesi Göztepe Tıp Dergisi: 14: 87-90
- 1998, Üst gastrointestinal sistem incelemelerinde divertikül görülme sıklığı Göztepe Tıp Dergisi: 13(2): 79-82
- 1998, Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında manyetik rezonans görüntüleme Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 5 (1): 22-26
- 1998, Morphology of the human cuneus studied by magnetic resonance imaging Turkish J. Medical Sciences: 28: 401-406
- 1997, Üriner sistem incelemesi için çekilen radyogramlarda lumbosakral transisyonel vertebra görülme sıklığı Türk Radyoloji Dergisi: 32(3): 309-312
- 1997, BT ile saptanan sol renal ven anomalileri Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 4(3): 141-145
- 1997, CT imaging of inferior lumbar hernia (Petit) Turkish J Medical Sciences: 27: 385-386
- 1997, Sex and age related differences of the human corpus callosum studied by MRI Turkish J Medical Sciences: 27(6): 545-548
- 1997, Uterus ve adnekslerin değerlendirilmesinde manyetik rezonans görüntüleme Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler: 9(2-3): 49-63
- 1997, Direkt radyografiden kuşkulanılarak saptanan karaciğer sol lobunun total yokluğu Göztepe Tıp Dergisi: 12: 184-185
- 1997, Duplike inferior vena kava anomalisi Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 4(4): 229-231
- 1997, Prostat bezinin manyetik rezonans görüntülenmesi Üroloji Bülteni: 8(2): 67-73
- 1997, Manyetik rezonans görüntüleme sırasında hasta monitorizasyonu Sendrom: 9: 66-71
- 1997, Total ve bölgesel vücut yağ ölçümünde DEXA, ultrason ve skinfold yöntemlerinin karşılaştırılması Spor Hekimliği Dergisi: 32: 161-174
- 1996, Mesanenin magnetik rezonans görüntülenmesi Üroloji Bülteni: 7: 131-136
- 1996, Bilobüle büyüyen ve renal ven invazyonu oluşturan böbrek adenokarsinomu Sendrom: 6: 82-85
- 1996, Dördüncü vertebra lumbalis'in processus transversus'undaki anormal kemik çıkıntı Göztepe Tıp Dergisi: 11(2): 93-95
- 1996, İntestinal pozisyon anomalileri Sendrom: 7: 55-60
- 1996, Renal toplayıcı sistemde ürolitiazis nedenli submukozal ödemin sonografik değerlendirilmesi Sendrom: 8: 12-14
- 1996, BT ve MR'da mesane tümörünü taklit eden eozinofilik sistit olgusu Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 4(1): 63-65
- 1996, Unilateral condylar notch of temporomandibular joint: MR and CT diagnosis Medical Journal of Ege University: 6 (3-4): 73-75
- 1996, Gastointestinal leiomyoblastoma Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi: 3: 233-236
- 1996, Santral sinir sistemi anomalilerinin prenatal ultrasonografik tanısı Perinatoloji Dergisi: 4(1): 54-58
- 1996, İliak ve sakral pnömokistlerde bilgisayarlı tomografi Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 4(2): 103-105
- 1996, İntestinal nonrotasyon: Olgu sunumu Göztepe Tıp Dergisi: 11: 53-55
- 1996, Normal ve kanserli larinks anatomisini değerlendirmede radyolojik görüntüleme yöntemleri: BT, MRG, US Sendrom: Kasım: 63-69
- 1995, MRI and color duplex ultrasonography findings in Klippel-Trenaunay-Weber syndrome: A case report Medical Journal of Ege University: 5 (1-2): 57-59
- 1995, Superior oftalmik ven trombozu tanısında renkli dupleks ultrasonografi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 33(3-4): 125-127
- 1995, Abdominal magnetik rezonans görüntülemede oral kontrast madde kullanımı Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 3(3): 57-60
- 1995, Postnatal developmental process of the corpus callosum: MRI evaluation Journal of Medical Sciences: 25: 129-132
- 1995, Trousseau's sign associated with pancreatic malignancies Medical Journal of Ege University: 5 (3-4): 101-103
- 1995, Kaudal regresyon sendromu Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi: 6: 533-536
- 1995, Kranioservikal bileşkenin magnetik rezonans (MR) görüntülemesi Nörolojik Bilimler Dergisi: 12(3-4): 477-483
- 1995, Clinical, pathological and sonographic evluation of primary tumor and neck metastasis in laryngeal cancers Medical Journal of Ege University: 5(1-2): 53-56
- 1994, Myopatilerde US, renkli Doppler US ve MRG Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 3(1): 13-16
- 1994, Periferik akciğer BT dansitesinin solunum fonksiyon testleri ile korelasyonu Solunum Dergisi: 17: 59-65
- 1994, Beyaz cevher hastalıklarının değerlendirilmesinde MRG Nörolojik Bilimler Dergisi: 11(1-2): 171-181
- 1994, Kavernöz sinüs patolojilerinde MRG'nin üstünlüğü Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 3(2): 71-76
- 1994, Peyronie hastalığında magnetik rezonans görüntüleme Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 3(2): 131-133
- 1994, Hızlı Görüntüleme MR teknikleri ve klinik uygulamaları Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 3(2): 169-173
- 1994, Romatoid artrit diz tutuluşu: Gadopentetate dimeglumine ile güçlendirilmiş MR görüntülemenin değeri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 33(1-2): 61-64
- 1994, Serebral venöz trombozda radyolojik görüntüleme Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 33(3-4): 213-216
- 1994, Çocuk femur boyun kırıklarında geç dönem komplikasyonlarının erken tanısında magnetik rezonans görüntüleme Adli Tıp Dergisi: 10: 91-96
- 1994, Temporomandibuler eklem disfonksiyonlu hastaların teşhisinde manyetik rezonans görüntüleme Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 3 (1): 1-5
- 1993, Servikal diastomatomyeli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 32(1-2): 299-301
- 1993, Ekstrakranial karotis arterlerin aterosklerotik hastalıklarında MR-Anjiografi Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 2(3): 1-4
- 1993, El ve el bileğinin bilgisayarlı tomografisi: Normal anatomi ve patolojik değişiklikler Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 2(3): 27-33
- 1993, Toraks lezyonlarının BT eşliğinde perkütan ince iğne aspirasyon biyopsisi İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi: 31(2): 189-194
- 1993, İntravasküler kontrast maddelere karşı akut reaksiyonlar İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi: 31(2): 268-273
- 1993, Magnetik rezonans anjiografi (MRA) Nörolojik Bilimler Dergisi: 10(3-4): 283-289
- 1993, Ses telleri anatomisinin ultrason ile değerlendirilmesi SSK Tepecik Hastanesi Dergisi: 3: 63-66
- 1993, Temporomandibuler eklem disfonksiyonlarının manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi Ege DişHekimliği Fakültesi Dergisi: 14: 148-154
- 1993, Urachus karsinomu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 32(1-2): 303-305
- 1992, Karaciğer abseleri Tıbbi Ultrasonografi Derneği Hepatosonografi Syllabusu: 1: 21-26
- 1992, Larinks'in görüntülenmesinde BT, MRG ve US İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi: 30: 111-116
- 1992, Boyun lenf bezlerinde yuvarlaklık indeksinin benign-malign ayrımına katkısı İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi: 30(3): 352-356
- 1992, Tanısı BT ile konulmuş iki heterotopik gri cevher olgusu Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 2(1): 53-55
- 1992, Travmatik sinir kökü avulsiyonu Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 2(1): 57-59
- 1992, Portal hipertansiyonda BT-Portografi Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 2(2): 19-22
- 1992, Pineal cyst: CT and MRI findings Medical Journal of Ege University: 2 (3-4): 265-267
- 1991, Ultrasonography of the hand Medical Journal of Ege University: 1(2): 76-78
- 1991, Normal ultrasonographic anatomy of the larynx Medical Journal of Ege University: 1(3): 165-168
- 1991, Tükrük bezlerinin görüntüleme yöntemleri İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi: 29(3): 404-408
- 1991, Romatoid artrit'te el ve elbileği ultrasonografisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 30(2): 232-234
- 1991, Kavernöz sinüsün vasküler lezyonlarında BT ve anjiografi Bilgisayarlı Tomografi Bülteni: 1(3): 35-39
- 1990, Baş-Boyun kitle lezyonlarında ultrasonografi Sağlık Hastanesi Dergisi: 4(1-2): 17-19
- 1990, Baş-Boyun lenf bezlerinin ultrasonografik değerlendirilmesi İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi: 28(3): 279-285
- 1989, Popliteal kistlerin değerlendirilmesinde US ve çift kontrast artrografi İzmir Devlet Hastanesi Dergisi: 27(3): 381-385
- 1989, Sakroiliitlerin bilgisayarlı tomografik incelenmesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(4): 1739-1744
- 1989, Nörojenik osteoartropatiler "NOAP" Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 28(5): 2245-2255

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 0, BOYUN LENF BEZLERİNİN ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ "DOKTORA-UZMANLIK TEZİ": İzmir, 1991
- 0, RADYOTERAPİ GÖREN JİNEKOLOJİK KANSER OLGULARININ İRDELENMESİ "LİSANS-MEZUNİYET TEZİ": İzmir, 1986,

International Conference Proceedings (16 entries)- 2000, Nasal cavity and paranasal sinus bony variations: a computed tomographic study International Anatomy Congress, 2-5 May, Romania
- 1999, Hemiarthroplasty for fractures of the proximal part of the humerus 18. Balkan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, GREECE
- 1999, The effect to the diagnostic quality using alverine citrate & simethicone combination prior to abdominal ultrasonography and radiography 11.th EUROSON Congress: Berlin, GERMANY
- 1996, Leiomyoblastoma of upper gastrointestinal tract: report of two cases 7th. Annual Meeting and Postgraduate Course: Heraklion, GREECE
- 1996, CT peritoneography in evaluating the complications of continuous ambulatory peritoneal dialysis 7th. Annual Meeting and Postgraduate Course: Heraklion, GREECE
- 1996, Small bowel metastasis from non-small cell carcinoma of the lung: report of case 7th. Annual Meeting and Postgraduate Course: Heraklion, GREECE
- 1996, Changes in cardiac X-ray dimensions in normotensive haemodialysis (HD) patients after ultrafiltration (UF) XXXIII. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association: Amsterdam, NETHERLANDS
- 1996, Urachus carcinoma: CT, gray-scale and Doppler US diagnosis 9th. Congress of the European Federation of Socientes for Ultrasound in Medicine and Biology-EUROSON'96: Budapest, HUNGARY
- 1995, Sex and age related differences of the human corpus callosum studied by magnetic resonance imaging International Workshop on Stereology & Morphometry: İzmir, TURKEY
- 1994, MRI and color duplex ultrasonography findings in Klippel-Trenaunay-Weber syndrome: A case report 18.th International Congress of Radiology: Singapore
- 1994, Trousseau's sign associated with pancreatic mailgnancies: A CT study ESGAR 5.th Annual Meeting "Abdominal Imaging and Intervention": Taormina, Italy
- 1994, A new criterion of pancreatitis and pancreatic carcinoma: vein to artery ratio using the superior mesenteric vessels ESGAR 5.th Annual Meeting "Abdominal Imaging and Intervention": Taormina, Italy
- 1994, Partially thrombosed hepatic artery aneurysm mimicking pancreatic head carcinoma ESGAR 5.th Annual Meeting "Abdominal Imaging and Intervention": Taormina, Italy
- 1994, Staging in colorectal carcinomas European Seminars on Diagnostic and Interventional Radiology: Iraklion, Crete, GREECE
- 1992, Color Doopler US in soft tissue masses MASU'92 3.International Congress on Medical Ultrasound and International Refresher Courses: Istanbul, TURKEY
- 1991, Ultrasonography of the larynx and the vocal cords European Congress of Radiology: Vienna, AUSTRIA

National Conference Proceedings (52 entries)- 1999, Batın ultrasonografisi ve radyografileri öncesinde alverin sitrat & simetikon kombinasyonu kullanımının tetkiklerin tanısal kalitesine etkisi 7. Ulusal Ultrasonografi Kongresi: İzmir
- 1999, Üst gastrointestinal sistem incelemelerinde divertikül görülme sıklığı Ulusal Gastroenteroloji Haftası'99: Kemer-Antalya
- 1999, Splenektomi sonrası gelişen splenik ototransplantasyon (Splenozis): Olgu Sunumu Ulusal Gastroenteroloji Haftası'99: Kemer-Antalya
- 1999, Burun boşluğu ve paranazal sinüs varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi yöntemi ile incelenmesi V. Ulusal Anatomi Kongresi: Beldibi-Antalya
- 1998, Diyafragmatik krus lipomu (Olgu Sunumu) Toraks Derneği İkinci Kongresi: Antalya
- 1997, Ateşli silah yaralanmalarında vücuttaki yabancı cisimlerin radyolojik görüntüleme yöntemleri ile belirlenmesi II. Adli Bilimler Sempozyumu: İzmir
- 1997, Duplike inferior vena kava anomalisi RAD'97 3.Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi: Antalya
- 1996, Karaciğerde lenfatik staz ve periportal halo 15. Ulusal Radyoloji Kongresi: Nevşehir
- 1996, İnce barsakta sekonder neoplazi olguları: 3 olgu nedeni ile 15. Ulusal Radyoloji Kongresi: Nevşehir
- 1996, Üriner sistem incelemeleri için çekilen radyogramlarda lumbosakral transisyonel vertebra görülme sıklığı 14. Ulusal Üroloji Kongresi: Marmaris
- 1995, Çocuk femur boyun kırıklarında geç dönem komplikasyonlarının tanısında magnetik rezonans görüntülemenin yeri K.T.Ü. Tıp Fakültesi IV. Karadeniz Tıp Günleri: Trabzon
- 1995, Bilobüle büyüyen ve renal ven invazyonu oluşturan böbrek adenokarsinomu RAD 95 / Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi: Ankara
- 1995, Clivus'un yaş ile ilişkili normal MR sinyal patterni III. Ulusal Anatomi Kongresi: İzmir
- 1995, Bir intestinal nonrotasyon olgusu III. Ulusal Anatomi Kongresi: İzmir
- 1995, Vertebra lumbalis'in processus transversus'undaki anormal kemik çıkıntı III. Ulusal Anatomi Kongresi: İzmir
- 1995, Bir olgu nedeniyle emniyet kemeri yaralanmalarının incelenmesi 8. Ulusal Adli Tıp Günleri: Antalya
- 1995, Bir erkek olguda Mayer-Rokitanski-Küster-Hauser sendromu 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi: Bursa-Uludağ
- 1995, Boynun kistik kitlelerine ultrasonografik yaklaşım 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi: Bursa-Uludağ
- 1994, Santral sinir sistemi anomalilerinde prenatal ultrasonografik tanı 11. Jineko-Patoloji Kongresi: İstanbul
- 1994, Baş-Boyun lezyonlarında ultrason Tıbbi Ultrasonografi Derneği Yumuşak Doku ve Yüzeyel Organ Sonografisi Sempozyumu: Trabzon
- 1994, Renal toplayıcı sistemde ürolitiazis nedenli submukozal ödemin sonografik tanımlanması XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi: Mersin
- 1994, Urachus tümörünü taklit eden mesane aktinomikozu XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi: Mersin
- 1994, Tipik görünümü ile pankreatik mikrokistik adenom XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi: Mersin
- 1994, İliak ve sakral pnömokistlerde bilgisayarlı tomografi XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi: Mersin
- 1994, Korpus kallozumun postnatal gelişiminin magnetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi XIV. Ulusal Radyoloji Kongresi: Mersin
- 1993, Romatoid artrit diz tutuluşu: Gadopentetate dimeglumine ile güçlendirilmiş MR görüntülemenin değeri XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi: Kuşadası
- 1993, Yaşlı bir sporcunun fizyolojik profil ve sağlık durumu saptanması IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi: İzmir
- 1993, Alkol bağımlılarındaki BBT bulgularının geriye dönebilirliği 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi: Bursa
- 1993, Alkol yoksunluğu deliryumunda BBT bulguları 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi: Bursa
- 1993, Peyronie hastalığında magnetik rezonans görüntüleme Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi: Antalya
- 1993, Temporomandibuler eklem disfonksiyonlarında MRG Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi: Antalya
- 1993, Superior oftalmik ven trombozu tanısında renkli dupleks ultrasonografi IV. Ulusal Ultrasonografi Kongresi: İstanbul
- 1992, Ekstrakranyal karotid arterin aterosklerotik hastalıklarında MR-Anjiografi, renkli Doppler ultrasonografi ve konvansiyonel anjiografi XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi: İzmir
- 1992, El ve el bileğinde bilgisayarlı tomografi (Normal anatomi ve patolojik değişiklikler) XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi: İzmir
- 1992, Pankreas kitle lezyonlarında bilgisayarlı tomografinin yeri XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi: İzmir
- 1992, Pankreatitli olgularda BT bulguları XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi: İzmir
- 1992, Kemik iliği yerleşimli lezyonlarda MRG XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi: İzmir
- 1992, Kemiğin kistik lezyonlarında MRG XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi: İzmir
- 1992, Myopatilerde ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi ve MRG XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi: İzmir
- 1992, Periferik akciğer BT dansitesinin solunum fonksiyon testleri ile korleasyonu Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XX. Ulusal Kongresi: İstanbul
- 1992, Karaciğer abseleri Tıbbi Ultrasonografi Derneği Hepatosonografi Sempozyumu: Konya
- 1991, Karaciğer kitle lezyonlarının incelenmesinde renkli Doppler US ve BT-Anjiografi III. Ulusal Ultrasonografi Kongresi: Girne-KKTC
- 1990, Baş-Boyun lenf nodlarının ultrasonografik değerlendirilmesi XII. Ulusal Radyoloji Kongresi: İstanbul
- 1990, Gastrointestinal sistemde bilgisayarlı tomografinin yeri XII. Ulusal Radyoloji Kongresi: İstanbul
- 1990, Abdominal travmalarda bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi korelasyonu XII. Ulusal Radyoloji Kongresi: İstanbul
- 1990, Vasküler patolojilerde BT arteriografi XII. Ulusal Radyoloji Kongresi: İstanbul
- 1990, El ultrasonografisi Ege Ü. Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Uluslararası Katkılı XXXI. yıl kutlama günleri: İzmir
- 1990, Baş-Boyun kitleleri, tiroid ve larinks hastalıklarında ultrasonografinin kullanımı Tıbbi Ultrasonografi Derneği Onkolojide Ultrason Günleri Sempozyumu: İzmir
- 1989, Baş-Boyun kitle lezyonlarında ultrasonografik değerlendirme II. Ulusal Ultrasonografi Kongresi: Antalya
- 1989, Romatoid artrit'te el ultrasonografisi II. Ulusal Ultrasonografi Kongresi: Antalya
- 1988, Nörojenik artropatiler XI. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi: Bursa
- 1987, Popliteal kistlerde ultrasonografi ve çift kontrast artrografi I. Ulusal Ultrasonografi Kongresi: İzmir

Books (2 entries)- 2000, BOYUN ULTRASONOGRAFİSİ
- 1998, RADYOLOJİDE TEMEL FİZİK KAVRAMLAR

Memberships of Professional Associations (16 entries)- AMERICAN ROENTGEN RAY SOCIETY
- AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE
- EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY
- EUROPEAN SOCIETY OF ULTRASOUND AND BIOLOGY
- EUROPEAN SOCIETY OF GASTROINTESTINAL RADIOLOGIST
- INTERNATIONAL SOCIETY FOR MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE
- MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DERNEĞİ
- NEW YORK ACADEMY OF SCIENCE
- RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA
- TIBBİ ULTRASONOGRAFİ DERNEĞİ
- TTB İZMİR TABİP ODASI
- TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ
- TÜRK TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DERNEĞİ
- TÜRKİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ VAKFI (Kurucu Üyesi)
- WHO is WHO in MEDICINE and HEALTHCARE
- WHO is WHO in the WORLD
Granted Prizes (5 entries)- 1999, 7. Ulusal Ultrasonografi Kongresi "POSTER BİRİNCİLİĞİ"
- 1999, TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1999, TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1996, TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1996, TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü