Akademik BilgilerMETİN EKİCİ
PROFESÖR
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
--
Türk Folklorü AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: mekici@yahoo.com
- Telefon: (0232) 3880110-2035 veya 2096/134 , İş (Work) Tel:
- Telefon: 0543-844 4399, Cep (Cellphone)
Academic Degree Information- Lisans: Atatürk Üniversitesi,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye, 1984
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniv., Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Türkiye, 1989
- Doktora: University of Wisconsin, Middle East Studies and Folklore, A.B.D., 1996
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Böl., Türkiye, 1997
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Arş. Enst., Türk Halk Bilimi, Türkiye, 1998
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Arş.Enst., Türk Halk Bilimi, Türkiye, 2004

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, 2014-
- TDAE- Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı, 2012-
- TDAE- Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı, 2002-2012
- E.Ü. Türk Dili Bölümü Başkanı, 2001-
Research Interests- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
Indexed Journal Publications (5 entries)- 2014, "GELENEK, AKTARMA, DÖNÜŞÜM VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA NAZAR VE NAZAR BONCUĞU."(Yrd.Doç.Dr. Pınar Fedakar ile birlikte); Milli Folklor Dergisi, Ankara, S. 101, ss.40-50.
- 2013, “EGE ÜNIVERSITESI” DENEYIMLERIYLE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRASI “YAŞATARAK KORUMA.” (Yrd.Doç.Dr. Pınar Fedakar ile birlikte); Milli Folklor Dergisi, Ankara, S. 100, ss.50-60.
- 2013, “100. YILINDA TÜRK HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE KÜLTÜR POLİTİKALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ.” Milli Folklor Dergisi, Ankara, S.99, ss. 41-50.
- 2012, "DİYARBAKIR YÖRESİ ALEVİ OCAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME." (Bülent Akın ile)- Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ankara, S. 63, ss.231-246.
- 2008, "GELENEKSEL KÜLTÜRÜ GÜNCELLEMEK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME." Milli Folklor Dergisi, Ankara, S.80. ss. 33-38.

Publications in Non-Indexed Journals (31 entries)- 2016, "Türk Kültüründe Al Renk." İzmir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.16/2, ss.103-107.
- 2008, "Karagöz'ün Kültür ve Eğitim Hayatımızdaki Yeri." Muradiye Dergisi, Ankara, S. 16, ss.48-53.
- 2007, "Türk Halk Kültürü Araştırmalarında Dün, Bugün ve Yarın." Motif Akademi Dergisi, İstanbul, S.48, ss.47-59.
- 2007, "Halk Bilgisinin (Folklorun) Bağlamı:İmalar ve Beklentiler." Dan Ben-Amos'un "The Context of Folklore: Implications and Prospects." adlı makalesinin İngilizce'den çevirisidir. Milli Folklor Dergisi, Ankara, S. 76, ss. 232-243.
- 2006, "Destanlar" (Türk Edebiyatı Tarihi içinde Bölüm): Edt. Talat S. Halman vd. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, ss. 83-109.
- 2006, "Köroğlu." (Türk Edebiyatı Tarihi içinde Bölüm): Edt. Talat S. Halman vd. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, ss. 403-416.
- 2004, "Nevruz Bibliyografyası." Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., ss.437-460.
- 2004, "Bir Sempozyumun Ardından: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi." Milli Folklor Dergisi, Ankara, S.60, ss. 5-12.
- 2003, "Selim Sırrı Tarcan'ın Bir Makalesi: 'Yeni Zeybek Raksı." Milli Folklor Dergisi, Ankara, S.57, ss.10-25.
- 2003, "Halk Bilimi (Folklor) ve Antropoloji." Milli Folklor Dergisi, , Ankara, S.58, Ss. 162-170. (İngilizce'den Çeviri).
- 2002, "Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında-II." Milli Folklor Dergisi, Ankara, S.54, ss. 11-18.
- 2002, "Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında-I." Milli Folklor Dergisi, Ankara, S.53, ss. 27-33.
- 2001, "Dirse Han Oğlu Boğaç Han Anlatmasında Bireysellik ve Toplumsallık." Milli Folklor Dergisi, Ankara, S.52, ss. 50-59.
- 2001, "Celali Revolts and the Epic Story of Köroğlu." Milli Folklor Dergisi, Ankara, S.51, ss. 15-27.
- 2001, "Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi IV: Osmanlı İmparatorluğu'nun 700. Yılına Armağan" (Tanıtma Yazısı). Türk Kültürü Dergisi, Ankara, S.458, ss.383-384.
- 2001, "Sözlü Anlatımda Ara Söz: Türk Hikaye Anlatıcılarının Şahsi Mülahazalarına ait Bir Durum İncelemesi." (İngilizce'den çeviri) Milli Folklor Dergisi, Ankara, S.50, ss. 86-104.
- 2001, "The Birth of Hero in Turkic Epics." Milli Folklor Dergisi, Ankara, S.49, ss. 16-26.
- 2000, "İki Masal Tipi Kataloğunun Karşılaştırmalı Listesi: Eberhard-Boratav: Türk Masallarının Tip Kataloğu (TTV=EB) ve Aarne-Thompson (TF=AT) Masal Tipleri Kataloğu." Milli Folklor Dergisi, Ankara,S.46,ss.22-39.
- 2000, "Dede Korkut Kitabı ve Slav Destanları." Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, S.20,Ankara,Ss.13-22.
- 2000, "Kırgızistan Sanatları:Kökleri ve Gelişmesi. (Arts of Kyrgyzstan: Origins and Development.)" Türksoy Dergisi, Ankara,S.1, ss. 35-39.
- 1999, “Halk, Halk Bilimi ve Halk Bilgisi Üzerine Bir Deneme.” E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, İzmir, S.4, ss. 183-191.
- 1998, “Geleneksel Kahraman (The Hero of Tradition).” Milli Folklor Dergisi, Ankara, S. 37, ss. 126-138. (İngilizce’den Çeviri).
- 1998, “Gülmede Yeni Bir Teori (A New Theory).” Milli Folklor Dergisi, Ankara, S. 38, ss. 88-105. (İngilizce’den Çeviri).
- 1998, “Halk Kimdir (Who Are The Folk)?” Milli Folklor Dergisi, Ankara, S. 37, ss. 139-153. (İngilizce’den Çeviri).
- 1998, “Metin, Doku ve Konteks (Text, Texture and Context).” Milli Folklor Dergisi, Ankara, S.38, ss. 106-119. (İngilizce’den Çeviri).
- 1998, "Nikolay Feodorviç Katanov ve Eserleri." Türk Kültürü Dergisi. Ankara, S.423, ss.409-424.
- 1997, “Şartlar ve Çevre İçinde Folklorun Bir Tanımına Doğru. (Toward a Definition of Folklore in Context).” Milli Folklor Dergisi, Ankara, S. 33. ss. 74-87. (İngilizce’den Çeviri)
- 1995, “Orta Asya ve Balkan Destanları Arasında İlişkiler (Central Asiatic and Balkan Epics).” Türk Kültüründe Nevruz Uluslar arası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri. Ankara: AKM Yayınları, ss. 273-309. (İngilizce’den Çeviri).
- 1989, “Türk Halk Hikayelerinde Ad Verme Geleneği.” Palandöken Dergisi, İzmir, S. 4, ss. 12-18.
- 1989, “Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezler Bibliyografyası.” E. Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir, S.5, ss.141-152.
- 1989, “Batı Anadolu Köy Odaları.” Türk Kültürü Dergisi, Ankara, S. 332, ss.744-751.

International Conference Proceedings (31 entries)- 2017, "Yunus Emre ve UNESCO Kültür Sözleşmeleri." II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri. Manisa: Yunus Emre Belediyesi yayınları, ss.145-150.
- 2017, "Türk Halk Edebiyatı Eğitiminde Tür Tanımları Nasıl Öğretilmeli." II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu. Ankara: G.Ü.Gazi Eğitim Fak. Yayınları, ss.421-426.
- 2017, "Implications of Safeguarding Intangible Cultural Heritage Convention in Turkey and the Possible Partnership Between Turkey and Georgia."Romanticism in Literature On the Cross-road of Epoques and Cultures, Tblisi,Georgia. ss.544-552.
- 2017, "Türk Dünyası Ortak Somut Olmayan Kültürel Miras Değerleri." IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Ömer Halis Demir Ünv. 24-26 Nisan, Niğde. C.1, ss. 549-556.
- 2017, "Bolu’da Köroğlu Konulu Bilimsel Toplantılar." 5. Uluslararası Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı, Bolu Abanat izzet Baysal Ünv. BAMER,15-16 Eylül, Bolu.
- 2016, "UNESCO SOKÜM Sözleşmesi ve Geleneksel Sohbet Toplantıları." Uluslararası Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren Sempozyumu. Çankırı Karatekin Ünv. Yaren Kültürü Araştırma Merkezi.
- 2016, "Köroğlu Destan Kahramanı ile Sosyal İsyancı Arasında Bir Anlatı Kahramanı." VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu. Bolu Abant izzet Baysal Ünv. BAMER, 10-12 Ekim, Bolu. ss. 473-482.
- 2015, "Kuru Göz Tedavisinde Dede Korkut Mucizesi"."III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası." 19.10.2015- 23.10.2015, İzmir, Çeşme.
- 2015, "Türk Dünyası Masal Araştırma Yöntemleri ve Masallardaki Bazı Değerler"."Tastarakay'dan Keloğlan'a". 04.06.2013- 06.06.2013, Ukrayna, Simprepol.
- 2015, "UNESCO İçin Dede Korkut'un Önemi". "Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu", ss.39- 41. 21.05.2015- 22.05.2015, Bayburt.
- 2015, "Oğuz Kağan'dan Boğaç Han'a Türk Kültüründe Boğa"."Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu", ss. 221- 224. 21.05.2015- 22.05.2015, Bayburt.
- 2011, '"How Traditional Words Become Literary Texts: Case Studies From Turkey.' 'From Word to Print and Beyond' International Conference by The Middle East Studies Program University of Wisconsin-Madison: March 4.
- 2011, "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Sözlü ve Yazılı Metin İlişkisi." "Evliya Çelebi'nin Sözlü Kaynakları Uluslararası Sempozyumu", 25-26 Nisan, Gazi Üniversitesi THBMER, Ankara.
- 2008, "Gülme Teorileri ve Nasreddin Hoca Fıkraları." "21. Yüzyılı Nasrettin Hoca ile Anlamak Uluslararası Sempozyumu", 8-9 Mayıs, Akşehir-KONYA.
- 2008, "Kafkaslar, Anadolu ve Balkanlarda Kaçak, Efe ve Haiduk Hikâyelerinin Yapısal Bir İncelemesi." "17. Balkan Folklor Kongresi",6-10 Ekim, OHRİD-MAKEDONYA.
- 2007, "Bir Kabak Kemane Ustası: Halil Çelik." "Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu."(Özgür Çelik ile birlikte), 14-16 Aralık, Motif Vakfı ve Kocaeli Ünv., Kocaeli.
- 2006, "Karagöz Ustası Orhan Kurt: Sanatı ve Repertuarı." Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Karagöz Sempozyumu,(Yrd. Doç. Dr. Selami Fedakar ile), 27-28 Nisan, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- 2006, "An Evaluation on Hunger and Poverty in Turkish Proverbs." American Folklore Soceity Annual Meeting, 18-22 October, Milwaukee, Wisconsin, USA.
- 2006, "Denizli’de Halk Kültürü ve Popüler Kültür." "Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu",6-8 Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
- 2006, "Ballad of the Blind Man's Son in Turkey and Central Asia." A Conference, October 17th Organized by The Department of Languges and Cultures of Asia in UW Madison-Wisconsin, USA.
- 2005, "Halk Biliminde Derleme ve Koruma Sorunları." "Halk Kültürünü Koruma, Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslar Arası Sempozyumu"16-18 Aralık, Motif Vakfı ve Kocaeli Ünv., Kocaeli.
- 2004, "Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art Zamanlı (Diyakronik) ve Eş Zamanlı (Senkronik) Bir Bakış." "Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyumu", 25-27 Kasım, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- 2004, "Çal-Denizli Yöresi Düğün Gelenekleri ve Geleneksel Türk Düğün Yaspısında Meydana Gelen Değişmeler." "Halk Kültüründe Değişim Uluslar Arası Sempozyumu", 10-12 Aralık, Motif Vakfı ve Kocaeli Ünv., Kocaeli.
- 2002, "Halk Bilim Araştırmalarında Üçüncü Boyut." "Halk Kültürü ve Medya İlişkisi Uluslararası Sempozyumu",12-14 Aralık, Motif Vakfı ve Sakarya Ünv., Sakarya.
- 2002, "Kutsanma ve Kutlama Anlayışında Nevruz." "Türk Kültüründe Nevruz V.Uluslararası Bilgi Şöleni", Atatürk Kültür Merkezi başkanlığı, 15-16 Mart, Diyarbakır.
- 2000, "Dede Korkut Kitabı'nda Kadın Tipleri." "Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni" Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,19-21 Ekim, Ankara.
- 2000, "Amerika Birleşik Devletlerinde Türkoloji Çalışmaları ve Problemleri." "Uluslararası 4. Türk Dili Kurultayı",25-29 Eylül, Çeşme-İzmir.
- 2000, "Popularization of Köroğlu." "5th Annual Cultural Seminar: New Cultural Perspectives in the New Millenium", Ege University, May 10-12, Çeşme-İzmir.
- 1998, "Anadolu Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler." "Bolu’da Halk Kültürü ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu", Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 10-12 Ekim, Bolu.
- 1998, "Dede Korkut Kitabı ve Sözlü Gelenek." "Oş-3000: Fergana Vadisi Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu", Kırgızistan Kültür Bakanlığı ve Oş Valiliği, 28-30 Ağustos, Oş-Kırgızistan.
- 1997, "Köroğlu'nun Anadolu Anlatmaları ve Tasnif Problemi." "Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi", Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 28 Mayıs-1 Haziran, Çanakkale.

National Conference Proceedings (16 entries)- 2017, "Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmalarına Ege’den Bir Bakış." İBBB Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı Bildirileri,21-22 Ocak 2016, İstanbul. ss. 18-25.
- 2015, "Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü"."XI. Milli Türkoloji Kongresi",ss. 833-847. 11.11.2014- 13.11.2014, İstanbul.
- 2013, "Türkü İncelemelerinin Yöntemi Üzerinde Bir Değerlendirme". "Kültürümüzde Türkü Sempozyumu". ss.43-64, 22.10.2011- 25.10.2011, Sivas.
- 2013, "Köroğlu'ndan Efelere Türk Kültüründe İsyancı, Haydut ve Zeybek Anlatmalarının Yapısı", "Zeybek Ateşi II. Ulusal Efe Kurultayı Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu", ss.9-14, 06.09.2012- 07.09.2012, İzmir.
- 2007, "Aşıklık Geleneğinin Güncel Sorunları." "Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Aşık Sanatı Sempozyumu", 29-30 Kasım, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- 2006, "Denizli Halk Edebiyatı ve Halk Kültüründe Çal Yöresinin Yeri." "Çal Sempozyumu", 1-3 Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
- 2004, "Somut Olmayan Kültürel Miras Neden ve Nasıl Korunmalı ve Nasıl Müzelenmeli? Sorunlar, Çözümler ve Ülkelerden Örnekler." "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu", 4-6 Mart, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- 2004, "Halk Kültürü Çalışmaları: Dün, Bugün,Yarın." "3. Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu", 27-29 Aralık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
- 2002, "Bergama Yöresi Hıdırellez Geleneklerinde Toplum ve Çevre Bilinci." "Osman Bayatlı Anısına Bergama Sempozyumu", 16 Nisan, Bergama-İZMİR.
- 2002, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Halk Bilim Müzeciliği." "Türkiye'de Halk Bilim Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu" 12-13 Aralık, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- 2002, "Ödemiş Yöresi Manileri Üzerinde Bir Değerlendirme." Mutahhar Başoğlu Anısına Ödemiş Sempozyumu, 11 Eylül, Ödemiş-İZMİR.
- 2002, "Tire Yöresi Yağmur Duası Gelenekleri Üzerinde Bir İnceleme." "Faik Tokloğlu Anısına Tire Sempozyumu", 7 Haziran, Tire-İZMİR.
- 2001, "Doğumunun 150. Yılında İsmail Bey Gaspıralı (1851-1914)." Aydın'da Konferans Olarak Sunulmuştur.
- 2000, "Gülme, Mizah ve Mahalli Bir Fıkranın Kültürel ve Edebi Yapısı Üzerinde Bir Değerlendirme." "II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu", 31 Mayıs-2 Haziran, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
- "Halk Bilimi Çalışmalarında Metin (Text), Doku (Texture), Sosyal Çevre ve Şartlar İlişkisinin Önemi." "I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu", 31 Mayıs-2 Haziran 1998, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
- 1988, "Çal-Denizli Folkloru." "I. Merkez Efendi Sempozyumu", 27-29 Haziran,Denizli Valiliği ve Belediyesi, Denizli.

Books (20 entries)- 2016, PROF. DR. FİKRET TÜRKMEN KİTABI. Bölüm Adı: Celali İsyanları ve Köroğlu. ss. 37-53. Editörler: Prof. Dr. Alimcan İnayet, Prof. Dr. Zeki Kaymaz. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
- 2016, “Türksoy’un Düzenlediği Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerleri ve Kırım Tatarları”. Eskişehir: Eskişehir de Kırım Tatarları Diaspora Kültürel Miras ve Kimlik. Edt. Mehmet Ali Yolcu.Tepebaşı Belediyesi Kültür Yayınları, ss.87-97.
- 2015, TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ. "Köroğlu" Maddesi. Yay. Haz. M. Öcal Oğuz; Metin Ekici; Tuba Saltık Özkan;Selcan Gürçayır Teke. Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi.
- 2014, İZMİR'DE YAŞAYAN AŞIKLAR ANTOLOJİSİ. İzmir: İzmir Valiliği Yayınları.
- 2013, KENT VE SEYYAH: EVLİYA ÇELEBİ'NİN GÖZÜYLE İZMİR VE ÇEVRESİ I,II,III. İZMİR: EGE ÜNV. YAY.
- 2013, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN GELECEĞİ: TÜRKİYE DENEYİMİ. Bölüm Adı: Kültürlerarası Yakınlaşma İçin Çook Uluslu Dosyalar: Nevruz, Hıdırellez, Nasreddin Hoca. Yay. Haz.: M. Öcal Oğuz; Evrim Ölçer Özünel; Selcan Gürçayır Teke. Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu.
- 2011, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS: BARANA, DURSUNBEY-BALIKESİR. İZMİR: EGE TAN MATBAASI.
- 2011, BİLGE SEYİDOĞLU KİTABI. Bölüm Adı: Kafkaslar, Anadolu ve Balkanlarda Kaçak, Efe ve Haiduk Hikâyelerinin Yapısal Bir İncelemesi. Yay. Haz: Doç. Dr. Dilaver Düzgün vd. ss. 197-203. İstanbul: Dergâh.
- 2007, TÜRK EDEBİYATI TARİHİ. Bölüm Adı: Destanlar. ss: 85- 115. Editörler: Talat S. Halman vd. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
- 2007, TÜRK EDEBİYATI TARİHİ. Bölüm Adı: Köroğlu. ss: 405-418. Editörler: Talat S. Halman vd. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
- 2005, PROF. DR. FİKRET TÜRKMEN ARMAĞANI. Bölüm Adı: Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art Zamanlı (Diyakronik) ve Eş Zamanlı (Senkronik) Bir Bakış. ss. 225- 229. Editörler: Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Yrd. Doç. Dr. Metin Arıkan. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
- 2004, TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU: İLK KOL (İNCELEME VE METİNLER. Ankara: Akçağ Yay.
- 2004, TÜRK HALK EDEBİYATI EL KİTABI.(M. Öcal Oğuz vd. Birlikte) Ankara: Grafiker Yay.
- 2004, HALK BİLGİSİ (FOLKLOR) DERLEME ve İNCELEME YÖNTEMLERİ. Ankara: Geleneksel Yay. (5. Baskı: Ankara: Geleneksel Yayınları, 2013.)
- 2004, TÜRK DÜNYASI NEVRUZ ANSİKLOPEDİSİ. Bölüm Adı: Nevruz Bibliyografyası. ss. 437- 460. Editör: M. Öcal Oğuz. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
- 2003, HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-I. Yay. Haz.Gülin Öğüt Eker: Metin Ekici: M. Öcal Oguz: Nebi Özdemir. Ankara: Milli Folklor Yay.
- 2002, TÜRK BOYLARININ DESTANLARI: GELENEKLER, ŞEKİLLER, ŞİİR YAPISI. Yazan: Karl Reichl, İngilizce'den Çeviren:Metin EKİCİ, Ankara:TDK Yay.
- 2001, 10 SORUDA ERMENİ SORUNU. İzmir: E.Ü. Yay. (Prof. Dr. F. Türkmen ve Arş. Gör. Selami Fedakar'la Birlikte)
- 1996, THE ANATOLIAN CYCLE OF KÖROĞLU STORIES (KÖROĞLU HİKÂYELERİNİN ANADOLU DAİRESİ. Wisconsin-Madison (A.B.D.).
- 1995, DEDE KORKUT TESİRİ İLE TEŞEKKÜL EDEN HALK HİKÂYELERİ. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

Finished Research Projects (4 entries)- 2013, 107E1234, KENT VE SEYYAH: EVLİYA ÇELEBİ'NİN GÖZÜYLE İZMİR VE ÇEVRESİ PROJESİ.
- 2010, Araştırma Projesi, 'Barana: Balıkesir-Dursunbey Geleneksel Sohbet Toplantıları.' İzmir: Ege Tan Matbaası.
- 2009, Araştırma Projesi, "Somut Olmayan Kültürel Miras: Karagöz Öğreniyorum." İzmir: E.Ü. TDAE.
- 2007, Araştırma Projesi, "İzmir'de Yaşayan Aşıklar ve Aşıklık Geleneği." İzmir.
Memberships of Professional Associations (5 entries)- American Folklore Society in the USA
- Central Eurasian Studies Society in the USA
- Middle East Studies Association in the USA
- Turkish Studies Association in the USA and Canada
- UNESCO Türkiye Milli Komisyonu-Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi
Granted Prizes (2 entries)- 2013, "HALK BİLİMİNE HİZMET ÖDÜLÜ" MOTİF VAKFI
- 1995, Institute of Turkish Studies (ITS)-Dissertation Writing Grant:The Anatolian Cycle of Köroglu Stories
Student's Completed Thesis (28 entries)- Doktora, 2017, Akın, Bülent. “Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları: Tarih, İnanç ve Gelenek.” E.Ü. SBE-TDAE- Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Doktora, 2017, Duman, Mustafa. “Türk Halk Anlatmalarında Olumsuz Tipler –Mit, Destan, Halk Hikayesi.” E.Ü. SBE- TDAE-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Doktora, 2014, Gürol, Pehlivan. "Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım." E.Ü. SBE, Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı,
- Yüksek Lisans, 2013, Bahar BİNGÖL. "Makedonya Türküleri Üzerine Bir Araştırma." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Doktora, 2013, Gonca KUZAY DEMİR. "Kosova Türk Halk Şiiri." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Doktora, 2013, Gülseren ÖZDEMİR. "İhsan Oktay Anar'ın Romanları." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı.
- Doktora, 2012, Dilek Tüfekçi CAN. "Çocuk Edebiyatı üzerine Bir Araştırma: Tanımlar, Türler ve Teoriler." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı.
- Doktora, 2012, Atıf AKGÜN. "Bulgaristan'da Türk Çocuk Edebiyatı." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı.
- Doktora, 2010, Mustafa GÜLTEKİN."Tataristan Masalları Üzerinde Bir Araştırma." E.Ü. SBE, Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Bilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2009, Alfiya ZHAMAKİNA "Kazak Masalları Üzerine Bir İnceleme." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2009, Özgür ÇELİK. “Türk Dünyası’nda Üç Yaylı Çalgı: Kılkobuz, Kamança ve Kabak Kemane Üzerinde Bir İnceleme.” E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2009, Evrim ULUSAN. "Kemalpaşa-İzmir Yörükleri Halk Kültürünün Türkmenistan Halk Kültürü ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Doktora, 2008, İbrahim ÖZKAN. “Bulgaristan Türklerinin Halk Edebiyatı Üzerinde Bir Araştırma.” E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Doktora, 2008, Sevtap YAZAR. "Azerbaycan Kaçak Hikayeleri (İnceleme-Metinler)." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları- Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Doktora, 2007, Bakıt SAGINBEKOV. "Kırgızistan’da Ürkün Olayı ve Kırgız Şiirine Akisleri." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Dünyası Edebiyatları Bilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2006, Yasemin Mirazlı SARAL. "Doğu Karadeniz Denizcilik Folkloru Üzerine Bir Araştırma." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Doktora, 2006, Abdülhekim MEHMET. “Uygur Halk Destanları: İcra Merkezli ve Karşılaştırmalı Bir Araştırma.” E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2004, Sibel DURAK SOYKIRAY. "Cengiz Dağcı'nın Hikayeleri: İnceleme-Metinler." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2004, Evrim DURDU KURTULUŞ. "Turgutlu Yöresi Türk Halk Müziği Uygulamaları ve Gelenekleri Üzerine Bir Çalışma." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Doktora, 2004, Aygerim DYKANBAYEVA. "Kırgız Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma: İnceleme-Metinler." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Bilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2003, Ahmet SAÇKESEN. "İzmir'de Yaşayan Aşıklardan Derlenen Halk Hikayeleri Üzerine Bir Araştırma." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2003, Aiagma BATOTSYRENOVA. "Alamji Mergen ve Altan Şagay Adlı Buryat Destanları Üzerinde Bir Araştırma." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2003, Zülfikar BAYRAKTAR. "Türkmen Halk Masalları Üzerine Bir İnceleme." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2002, Sevtap YAZAR. "Karikatür Dergisi: Mizah Anlayışı ve Bibliyografyası." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2002, Esengül EŞİGÜL. "Cumhuriyet Dönemi Mizahı Üzerinde Değerlendirmeli Bir Bibliyografya Çalışması." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2001, Atilla OKAN. "Türk Halk Çalgıları Terminolojisi." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2001, Bülent DEMİRBAŞ. "Türk Halk Kitapları ve Yazarları." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2001, Halil İbrahim YÜKSEL. "Rauf Yekta Bey'in 'Esatiz-i Elhan' Adlı Eseri ve İncelenmesi." E.Ü. SBE; Türk Dünyası Araştırmaları-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı.