Akademik BilgilerMUSTAFA ADNAN ESASSOLAK
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: esassolak@hotmail.com
- Telefon: 0532 32 32 232 dahili 3270 den 110
Academic Degree Information- Lisans: ege üniversitesi tıp fakültesi, Türkiye, 1986
- Doçentlik: Ege Üniv Tıp Fak Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Türkiye, 1997
- Profesörlük: Ege Üniv. Tıp. Fak., Türkiye, 2003

Research Interests- Radyasyon Onkolojisi (1013400)
Indexed Journal Publications (16 entries)- 2005, Cengiz M, Özyar E, Esassolak M ve ark. Assesment of quality of life of nasopharyngeal carcinoma patients with EORTC QLQ-C30 and H&N-35 modules.
- 15 - Esassolak M, Karagöz U, Yalman D, Köse S, Anacak Y, Haydaroğlu A. Evaluation of the effects of radiotherapy to the chiasm and optic nerve by visual psychophysical - electrophysiological tests in nasopharyngeal carcinoma Intl. J. of Radiation Oncology, Biology, Physics. 58(4): 1141 - 6, 2004.
- 14 -Özsaran Z, Yalman D, Baltalarlı B, Anacak Y, Esassolak M, Haydaroğlu A. Radiotherapy in maxillary sinus carcinomas : evaluation of 79 cases. Rhinology 41: 44-8, 2003.
- 10- Haydaroğlu A, Yürüt V, Arıcan A, Yalman D, Aras AB, Esassolak M, Özkök S. The impact of haemoglobin level on the response to radiotherapy. Journal of BUON 7: 31-4, 2002.
- 11-Özsaran Z, Anacak Y, Esassolak M, Göker E, Yalman D, Haydaroğlu A, Öztop F. Primary osteosarcoma of the sphenoid bone with multiple recurrences: a case report and review of the literature. Journal of BUON 7: 71-4, 2002.
- 12- Yalman D, Arıcan A, Özsaran Z, Çelik Ö, Yürüt V, Esassolak M, Haydaroğlu A. Evaluation of morbidity after external radiotherapy and intracavitary brachytherapy in 771 patients with carcinoma ofthe uterine cervix or endometrium. Eur. J. Gynaec. Oncol. 23(1), 58-62, 2002.
- 13-Onat H, Basaran M, Esassolak M, Bavbek S, Anacak Y, Kaytan E, Altun M, Haydaroğlu A. High-dose epirubicin and cisplatin in locally advanced undifferantiated nasopharyngeal carcinoma. Clin. Oncol. 14: 449-54, 2002.
- 9-Özsaran Z, Yalman D, Anacak Y, Esassolak M, Haydaroğlu A. Palliative radiotherapy in bone metastases: results of a randomized trial comparing three fractionation schedules. Journal of BUON 6: 43-8, 2001.
- 8-Ersin S, Tunçyürek P, Esassolak M, Alkanat M, Büke Ç, Yılmaz M, Telefoncu A, Köse T. The prophylactic and therapeutic effects of glutamine and arginine enriched diets on radiation induced enteritis in rats. Journal of Surgical Research 89: 121-5, 2000
- 7 - Yalman D, Arıcan A, Karakoyun Ö, Karadoğan İ, Yürüt Denizli V, Esassolak M, Haydaroğlu A. Radical radiotherapy in advanced-stage non-small cell lung cancer: evaluation of 332 cases. Journal of BUON 4: 383-7, 1999.
- 5 - Esassolak M , Yalman D, Anacak Y, Özkök S, Haydaroğlu H. Accelerated fractionation (AF) in head and neck cancers. Letters to Editor. Radiotherapy Oncology 47: 103-4, 1998.
- 6- Esassolak M, Yalman D, Özsaran Z, Arıcan A, Haydaroğlu H. Postoperative adjuvant radiotherapy in stage IB carcinomas of the uterine cervix. Radiography 4: 41-7, 1998
- 4 - Anacak Y, Esassolak M, Aydın A, Olacak İ, Aras A, Haydaroğlu A. Effect of geometrical optimisation on the treatment volumes and the dose homogeneity of biplane interstitial brachytherapy implants. Radiotherapy and Oncology 45:71-76,1997.
- 3 - Esassolak M, Yalman D, Aras A, Haydaroğlu A, Özsaran Z, Çetingül N. Radiotherapy in Kasabach - Merritt syndrome. Radiography 3(2): 149-53, 1997.
- 2 - Özkök S, Aras A, Esassolak M, Arıcan A, Yalman D, Haydaroğlu A. Hyperfractionated radiotherapy combined with simultaneous chemotherapy in inoperable non-small cell lung cancer: a pilot study. Monaldi Arch Chest Dis 50(6): 443-47,1995.
- 1 -Haydaroğlu A, Esassolak M, Aras A, Günbay S, Toygar N, Kutay F. Early and late effects of radiotherapy on total protein levels of saliva. Eido Electa 2(4): 257-62, 1991.

Publications in Non-Indexed Journals (41 entries)- 41- Karakoyun Ö Ç, Aras A, Tuğan D, Hekimgil M, Yalman D, Esassolak M, Haydaroğlu A. Sıçan germ hücrelerinde radyasyona bağlı apoptoz ve amifostin ile ilişkisi. Türkiye klinikleri tıp bilimleri dergisi,24(2): 142-6,2004.
- 38 -Göçen F, Özsaran Z. Yalman D, Esassolak M,Olacak N, Haydaroğlu A. Jinekolojik malignitelerin intrakaviter brakiterapisinde mesane doluluğunun doz dağılımına etkisi. Türk Onkoloji Dergisi, 2003
- 39 -Özsaran Z, Yalman D, Yıldırım G, Parvizi M, Esassolak M, Haydaroğlu A. Baş boyun kanseri tanısı ile radyoterapi gören olgularda geç yan etkilerin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2003
- 40 - Özsaran Z. Anacak Y, Kamer S, Niang U, Yalman D, Esassolak M, Aras A, Haydaroğlu A. Meme koruyucu cerrahi sonrası yüksek lokal yineleme riski bulunan meme kanserlerinde HDR brakiterapi boostu: 27 olgunun değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 2003
- 36-Yalman D, Kamer S, Özsaran Z, Özdemir N, Esassolak M, Kapkaç M, Balıoğlu T, Haydaroğlu A. Meme koruyucu cerrahi uygulanan duktal karsinoma insitulu olgularda adjuvan radyoterapi sonuçlarımız. Meme Hastalıkları Dergisi 9 (1), 18-25, 2002.
- 37-Özsaran Z, Anacak Y, Baltalarlı B, Esassolak M, Yalman D, Haydaroğlu A. Maksiller sinüs karsinomlu vakalarda radyoterapi sonuçları: 79 vakanın değerlendirilmesi. Türk Onkoloji Dergisi 17(2), 90-4, 2002.
- 31-Aydın A, Özsaran Z, Anacak Y, Esassolak M, Haydaroğlu A. Beyin metastazlarında radyoterapi: iki farklı doz – fraksiyon şemasının karşılaştırılması. Türk Onkoloji Dergisi 16(2), 72-6, 2001.
- 32-Özsaran Z, Anacak Y, Esassolak M, Göker E, Öztop F, Yalman D, Haydaroğlu A. Lokal yinelemelerle seyreden sfenoid kemiğin primer osteosarkomu: bir vaka sunumu. Türk Onkoloji Dergisi 16(3), 147-9, 2001.
- 33-Özsaran Z, Yıldırım G, Esassolak M, Kandiloğlu G, Haydaroğlu A. El bileğinde ekrin ter bezi karsinomu: bir vaka sunumu. Türk Onkoloji Dergisi 16(4), 194-5, 2001.
- 34-Esassolak M, Arun S. Beyin tümörlerinde interstisiyel brakiterapi. Türk Onkoloji Dergisi 16(Ek-1), 48-50, 2001.
- 35-Yalman D, Kamer S, Özsaran Z, Esassolak M, Aras AB, Haydaroğlu A. Radyoterapi uygulanmış erkek meme kanserli olguların değerlendirilmesi. Meme Hastalıkları Dergisi 8 (4), 32-6, 2001
- 30- Ersin S, Arıcan A, Esassolak M, Menteş A. Dış safra yolları kanserlerinde brakiterapi. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi (8) 2, 106-10, 2000
- 28-Esassolak M. Pankreas ve hepatobilier sistem kanserlerinde radyoterapinin yeri. Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi, Hepatopankreatobilier Cerrahi Özel Sayısı II, 4(2), 111-3, 1999
- 29- Aydın A, Baltalarlı B, Esassolak M, Yalman D, Arıcan A, Haydaroğlu A. İleri evre nazofarinks karsinomunda yalnız radyoterapi ile kemoradyoterapi kombinasyon rejimlerinin karşılaştırıldığı retrospektif bir çalışma. İzmir Atatürk Eğitim Hastahanesi Tıp Dergisi, 37(1-2):39-47, 1999.
- 25- Haydaroğlu A, Özkök S, Özsaran Z, Taşer E, Esassolak M, Karadoğan İ, Anacak Y. Konservatif cerrahi uygulanan evre I-II meme kanserlerinde postoperatif radyoterapi. Meme Hastalıkları Dergisi.5(1),12-22,1998.
- 26- Özkök S, Özsaran Z, Esassolak M, Karadoğan İ, Arun S, Anacak Y, Haydaroğlu A, Özbal O,Erhan Y. Mastektomi sonrası radyoterapi uygulanan 740 meme kanserli olguda prognostik faktörler. Meme Hastalıkları Dergisi 5(3),116-26,1998.
- 27- Özkök S, Esassolak M, Demirbağ N, Arun S, Karadoğan İ, Özsaran Z, Haydaroğlu A. Lokal ileri baş boyun kanserlerinde sisplatin ve 5- fluorourasil ile eşzamanlı radyokemoterapi. Türk Onkoloji Dergisi 13(2), 59-63, 1998.
- 19 - Özsaran Z, Esassolak M, Aydın A, Baltalarlı B, Yalman D, Haydaroğlu A. Kemik metastazlarında radyoterapi: Radyasyon doz ve fraksiyonasyonunun randomize edildiği bir çalışma. Türk Onkoloji Dergisi 12(1): 15-20, 1997.
- 20 - Esassolak M, Özkök S, Arıcan A, Duransoy A, Korkmaz E, Aydın A, Haydaroğlu A. Radikal radyoterapi uygulanmış 251 küçük hücreli dışı akciğer kanserli vakanın geriye dönük değerlendirmesi. Türk Onkoloji Dergisi 12(1): 44-48,1997.
- 21 - Esassolak M, Aydın A, Özkök S, Korkmaz E, Arıcan A, Anacak Y, Özsaran Z, Haydaroğlu A. Postoperatif radyoterapi uygulanmış küçük hücreli dışı akciğer kanserli 47 olgunun değerlendirmesi. SSK Tepecik Hastahanesi Dergisi, 1997
- 22 - Esassolak M. Nazofarinks kanserlerinde radyokemoterapi. Baş-Boyun Kanserleri: Tanı ve Tedavi isimli kitapta: Editör Haydaroğlu A. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova - İzmir 1997: 62-65.
- 23 - Esassolak M, Özkök S, Arıcan A, Anacak Y, Olacak İ, Killi R, Haydaroğlu A. Anal kanal kanserlerinde 5-fluorourasil ile kombine eksternal radyoterapi ve brakiterapi: 7 olgunun sunumu. Türk Onkoloji Dergisi 12(2): 8-11, 1997.
- 24 - Özkök S, Moğulkoç N, Anacak Y, Esassolak M, Göksel T, Bayındır Ü, Haydaroğlu A. Akciğer kanserlerinin palyatif tedavisinde endobronşial radyoterapi. Türk Onkoloji Dergisi, 1997 (Baskıda olup kabul yazısı ektedir).
- 16 -Özkök S, Esassolak M, Göçen F, Yalman D, Arıcan A, Öniz H, Çetingül N, Vergin C, Haydaroğlu A. Santral sinir sistemi (SSS) proflaksisi amacıyla 1800 cGy ve 2400 cGy kraniyal radyoterapi uygulanan akut lenfoblastik lösemili vakalarda görülen SSS nüksleri ve nüksleri etkileyen prognostik faktörler. Türk Onkoloji Dergisi 11(2): 65-69,1996.
- 17 -Yalman D, Esassolak M, Aras A, Arıcan A, Anacak Y, Özkök S, Haydaroğlu A. Nazofarinks karsinomlarında neoadjuvan kemoterapi, eksternal ve intrakaviter radyoterapi: 19 vakanın analizi. Türk Onkoloji Dergisi 11(3): 9-14,1996.
- 18 - Esassolak M, Arıcan A, Özkök S, Duransoy A, Özsaran Z, Haydaroğlu A. İndüksiyon kemoterapisi ve radyoterapi uygulanmış 43 küçük hücreli akciğer kanserli vakanın değerlendirmesi. Türk Onkoloji Dergisi 11(4): 8-10, 1996.
- 9 -Aras A,Yalman D, Esassolak M, Arıcan A, Aydın A, Haydaroğlu A. Radiotherapy in superior vena cava syndrome. Medical Journal of Ege University 5(1-2): 37-9,1995
- 10 - Aras A, Esassolak M, Haydaroğlu A, Ölmezoğlu A, Arıcan A, Özkök S, Anacak Y. Postoperatif radyoterapi uygulanan malign gliomlarda prognozu etkileyen faktörler: 106 olgu. SSK Tepecik Hastahanesi Dergisi 5(2-3): 164-170, 1995.
- 1995, 11 - Özkök S, Esassolak M, Aras A, Arıcan A, Aydın A, Haydaroğlu A. İnoperabl küçük hücreli dışı akciğer kanserinde hiperfraksiyone radyoterapi ile birlikte cisplatin / etoposit uygulamasında tedavi toksisite ve tolerabilitesinin değerlendirilmesi. Ege Tı
- 12 - Arıcan A, Aras A, Esassolak M, Özkök S, Haydaroğlu A. İnoperabl baş boyun kanserlerinde cisplatin ile simultane hiperfraksiyone radyoterapi. Türk Onkoloji Dergisi 10(1): 11-14, 1995.
- 13 -Esassolak M, Aras A, Özsaran Z, Yalman D, Özkök S, Haydaroğlu A. Evre I B serviks kanserinde postoperatif radyoterapinin sağkalım, komplikasyon ve prognostik faktörler üzerindeki etkisi. Türk Onkoloji Dergisi 10(1): 27-31,1995.
- 14 -Esassolak M, Aras A, Haydaroğlu A, Arıcan A, Özkök S. Jinekolojik malignitelerde uygulanan pelvik paraaortik lenfadenektomiler sonrasında gözlenen lenfokistler. Türk Onkoloji Dergisi 10(1): 32-34,1995.
- 15 -Aras A, Esassolak M, Özkök S, Anacak Y, Öner K, Yaradanakul V, Haydaroğlu A. Nüks beyin tümörlerinde intrakraniyel HDR brakiterapi: 3 vaka sunumu. Türk Onkoloji Dergisi 10(4): 34-37,1995.
- 8 - Esassolak M, Arıcan A, Özkök S, Aras A, Olacak İ, Haydaroğlu A. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde jinekolojik malignitelere intrakaviter tedavi yaklaşımı. Türk Onkoloji Dergisi 9(1): 1511-16, 1994.
- 6 -Arıcan A, Haydaroğlu A, Aras A, Anacak Y, Esassolak M. Rosai - Dorfman hastalığı: bir olgu sunumu. İzmir Devlet Hastahanesi Tıp Dergisi 31(4): 495-8, 1993.
- 7 -Esassolak M, Aras A, Haydaroğlu A, Özkök S, Arıcan A, Yalman D. Radiotherapy combined with 5-fluorouracil in inoperable cervix carcinomas. Medical Journal of Ege University 3(3-4): 97-100, 1993.
- 2 -Haydaroğlu A, Aras A, Anacak A, Esassolak M. Seminomlarda radyoterapi sonuçları, 68 olgunun irdelenmesi. SSK Tepecik Hastahanesi Dergisi 1(3): 213-6,1991.
- 3 -Haydaroğlu A, Aras A, Esassolak M, Arıcan A, Erhan Y, Çapanoğlu R. Endometriumun tipik adenokarsinomları dışındaki histolojik tiplerdeki endometrial kanserlerin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 30(3): 363-5,1991.
- -4 Haydaroğlu A, Esassolak M, Tuğran C, Aras A, Anacak Y, Sevinç E. İleri evre uterin kanserlerin tedavilerinin yönlendirilmesinde ultrasonun katkıları. Ege Tıp Dergisi 30(4): 475-9,1991.
- 5 -Haydaroğlu A, Esassolak M, Aras A. İnoperabl serviks kanserlerinde 5-fluorourasil ile kombine radyoterapi: tedavi tolerabilitesi ve akut toksisite. Ege Tıp Dergisi 30(4): 480-3,1991.
- 1- Aras A, Haydaroğlu A, Esassolak M, Bilkay B, Sertatıl N. Meme kanserlerine aminoglutetimit tedavisinin katkısı. Ege Tıp Dergisi 30(2): 235-7,1991.

International Conference Proceedings (29 entries)- 30- Cengiz M, Özyar E, Esassolak M, Altun M, Akmansu M, Şen M, Uzel Ö, Yavuz A, Dalmaz G, Hayran M. Assessment of quality of life of nasopharyngeal carcinoma patients with EORTC QLQ c30 and H&N 30: Turkish oncology group, head and neck working party study ESTRO 2004, Amsterdam - Hollanda
- 29- Cengiz M, Özyar E, Esassolak M, Altun M, Akmansu M, Şen M, Uzel Ö. Assessment of quality life of nasopharyngeal carcinoma patients with EORTC QLQ-C30 and Head & Neck 30: Turkish Oncology Group, Head and Neck Working party study. ASTRO 2004, Atlanta, ABD.
- 27-Erikoğlu M, Kapkaç M, Ersin S, Esassolak M, Çelik Ö, Alkanat M, Sipahioğlu O. Protective effects of fiber enriched diet in radiation enteritis. 23rd Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, 8-12 September 2001, , Munich – Germany.
- 28-Dirlik A, Taner M, Erhamamcı S, Özcan Z, Karadoğan İ, Esassolak M. Alteration of intestinal permeability in patientts with gynecologic cancers treated with pelvic radiotherapy. European Association of Nuclear Medicine Congress, 25 – 29 August 2001, , Napoli – İtaly.
- 26- Ersin S, TunçyürekM, Dayangaç M, Esassolak M, Alkanat M, Yılmaz M. The effect of glutamine arginine enriched diet on bacterial translocation in a rat model of radiation induced enteritis. 10. Anniversary of Eurosurgery (Eurosurgery 2000). 20 - 24 June 2000, İstanbul, Turkey.
- 22-Anacak Y, Özsaran Z. Yalman D, Esassolak M, Haydaroğlu A. The Correlation of SOMA-LENT and RTOG late effect scales for rectum and bladder in gynaecologic cancer patients after external beam radiotherapy and HDR brachytherapy. GEC-ESTRO Annual Brachytherapy Meeting, 10-12 May 1999, Zeist-Utrecht, The Netherlands.
- 23- Olacak N, Olacak İ, Yalman D, Esassolak M, Anacak Y, Haydaroğlu A, Darendeliler E. Comparison of the doses determined by computerized planning and TLD dosimetry in gynecological endocavitary applications. GEC-ESTRO Annual Brachytherapy Meeting, 10-12 May 1999, Zeist-Utrecht, The Netherlands.
- 24- Baltalarlı A, Aydın A, Esassolak M, Arıcan A, Yalman D, Demirbağ N, Anacak Y, Özsaran Z, Özkök S, Haydaroğlu A. Improved results in the treatment of nasopharyngeal carcinoma using combined radiotherapy and chemotherapy versus radiotherapy alone. ECCO 10- European Cancer Conference, 12-16 September 1999, Vienna-Austria.
- 25- Özsaran Z, Göçen F, Esassolak M, Anacak Y, Haydaroğlu A. The effect of bladder filling on the dose distibution of endocavitary HDR brachytherapy applications. European Society of Gynecological Oncology 11 th International Meeting, 8-12 May 1999, Hungary.
- 21- Dirlik A, Akın H, Taner M, Esassolak M, Özcan Z, Burak Z. The value of Tc 99m (V)DMSA scintigraphy in comparison with three phase bone scintigraphy in soft tissue sarcomas. III. International Congress of Nuclear Oncology, , 28 April – 3 May 1998, Antalya – Turkey.
- 17 - Özkök S, Yalman D, Özsaran Z, Arıcan A, Anacak Y, Esassolak M, Haydaroğlu A. HDR intraluminal brachytherapy for esophageal cancer. GEC-ESTRO Annual Brachytherapy Meeting. 5-7 May 1997, Stockholm - Sweden.
- 18 - Arıcan A, Özsaran Z, Yalman D, Esassolak M, Özkök S, Haydaroğlu A. HDR brachytherapy in ear and ear lobe keloids: 4 case reports. GEC-ESTRO Annual Brachytherapy Meeting. 5-7 May 1997, Stockholm - Sweden.
- 20 - Özkök S, Özsaran Z, Yalman D, Arıcan A, Ölmezoğlu A, Esassolak M, Anacak Y, Haydaroğlu A. Postoperative radiotherapy in endometrial cancer: analysis of 325 cases. The European Cancer Conference (ECCO -9), 14-18 September 1997, Hamburg - Germany
- 10 -Yalman D, Aras A, Esassolak M, Arıcan A, Anacak Y, Haydaroğlu A. Neoadjuvant chemotherapy, external radiotherapy and brachytherapy in nasopharyngeal carcinoma: analysis of 19 cases. Balkan Congress of Oncology, 3-7 July 1996, Athens - Greece.
- 11 -Özsaran Z, Esassolak M, Baltalarlı B, Aydın A, Arıcan A, Anacak Y, Haydaroğlu A. Palliative radiotherapy in the patients with bone metastases: a randomised study of different schedules of fractionation and doses of radiotherapy. 15th Annual Meeting ESTRO, 23-26 September 1996, Vienna - Austria.
- 12 -Baltalarlı B, Haydaroğlu A, Özsaran Z, Aydın A, Esassolak M, Anacak Y, Arıcan A, Demirbağ N. Radiotherapy in supraglottic laryngeal carcinoma patients. 15th Annual Meeting of ESTRO, 23-26 September 1996, Vienna - Austria.
- 13 -Özkök S, Esassolak M, Arıcan A, Moğulkoç N, Anacak Y, Ölmezoğlu A, Haydaroğlu A. Palliative endobronchial brachytherapy in lung cancer. 15th Annual Meeting of ESTRO, 23-26 September 1996, Vienna - Austria.
- 1996, 14 -Aydın A, Esassolak M, Baltalarlı B, Özsaran Z, Anacak Y, Demirbağ N, Göçen F, Özkök S, Karahan A, Haydaroğlu A. Palliative radiotherapy in the patients with brain metastases: a randomised study of two different schedules of fractionation and doses of
- 15 -Onat H, Esassolak M, İnanç S, Haydaroğlu A, Altun M. High dose epirubicin (EPI) and cisplatinum (C) in locally advanced undifferentiated nasopharyngeal carcinoma (UNPC). 21st Congress of ESMO, 1-5 November, 1996, Vienna - Austria.
- 16 -Özkök S, Yalman D, Aydın A, Arıcan A, Esassolak M, Haydaroğlu A. Hyperfractionated radiotherapy combined with simultaneous chemotherapy in inoperable non small cell lung cancer: a pilot study. 21st Congress of ESMO, 1-5 November, 1996, Vienna - Austri
- 7 - Arıcan A, Haydaroğlu A, Özkök S, Anacak Y, Moğulkoç N, Esassolak M. Endobronchial brachytherapy for lung cancer. 8th International Brachytherapy Conference, 25-28 November 1995, Nice - France.
- 8 -Arıcan A, Özler S, Alaluf A, Haydaroğlu A, Yalman D, Esassolak M. Episcleral radioactive plaque treatment in uveal malignant melanoma.8th International Brachytherapy Conference, 25-28 November 1995, Nice - France
- 9 -Arıcan A, Yalman D, Aras A, Esassolak M, Anacak Y, Özsaran Z, Haydaroğlu A. Brachytherapy for Nasopharyngeal cancer. 8th International Brachytherapy Conference, 25-28 November 1995, Nice - France.
- 5 -Aras A, Yalman D, Aydın A, Esassolak M, Haydaroğlu A. Radiotherapy in the treatment of superior vena cava syndrome. International Congress for Lung Cancer, 22-26 June 1994, Athens - Greece.
- 6 -Özkök S, Esassolak M, Aras A, Özsaran Z, Yalman D, Haydaroğlu A. Radiochemotherapy in nonsmall cell lung carcinoma. 19th Congress of ESMO, 18-22 November 1994, Lisbon - Portugal.
- 4 -Aras A, Haydaroğlu A, Esassolak M, Anacak Y. Support of aminoglutethimid to the treatment of breast cancer. International Congress of Radiation Oncology, 21-25 June 1993, Kyoto - Japan.
- 2 -Esassolak M, Aras A, Haydaroğlu A, Özkök S, Anacak Y. Radiotherapy combined with 5-fluorouracil in inoperable cervix carcinomas: tolerability and complications of therapy. 11th ESTRO Annual Meeting, 1-4 September 1992, Malmö - Sweden.
- 3 -Esassolak M, Haydaroğlu A, Aras A, Yalman D. Radiotherapy combined with 5-fluorouracil in inoperable cervix carcinomas: tumor response, recurrences, short term survival and complications. 17th Congress of ESMO, 7-10 November 1992, Lyon - France.
- 1 -Haydaroğlu A, Aras A, Esassolak M, Kutay F, Toygar N, Günbay S. Changes in the total protein levels of whole saliva before and after radiotherapy. 2nd Shanghai International Conference on Radiation Oncology. 20-24 April 1991, Shanghai - China.

National Conference Proceedings (60 entries)- 56-Çelik Ö, Aras A, Tuğan D, Hekimgil M, Yalman D, Esassolak M, Haydaroğlu A. Sıçan germ hücrelerinde radyasyona bağlı apoptoz ve amifostin ile ilişkisi. 5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-23 Nisan 2002, Kuşadası- Aydın.
- 57-Yalman D, Kamer S, Özsaran S, Özdemir N, Esassolak M, Kapkaç M, Balıoğlu T, Haydaroğlu A. Meme koruyucu radyoterapi uygulanan duktal karsinoma insitulu olgularda adjuvan radyoterapi sonuçlarımız. 5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-23 Nisan 2002, Kuşadası- Aydın.
- 58- Yalman D, Kamer S, Özsaran Z, Esassolak M, Aras AB, Haydaroğlu A. Radyoterapi uygulanmış erkek meme kanserli olguların değerlendirilmesi. 5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-23 Nisan 2002, Kuşadası- Aydın.
- 59- Akay Ç, Anacak Y, Kamer S, Esassolak M, Öniz H, Kantar M, Erbay A, Çetingül N, Haydaroğlu A. Pediatrik nazofarinks karsinomlarında radyoterapi. 5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-23 Nisan 2002, Kuşadası- Aydın.
- 60- Kamer S, Anacak A, Esassolak M, Akay Ç, Dönmez A, Haydaroğlu A. Retroorbital plazmositom – olgu sunumu. 5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-23 Nisan 2002, Kuşadası- Aydın.
- 54- Özsaran Z, Anacak Y, Esassolak M, Göker E, Yalman D, Haydaroğlu A. Sfenoid sinüs osteosarkomu: olgu sunumu. 14. Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan – 4 Mayıs 2001, İstanbul.
- 55 -Tuncer K, Kılınçsoy N, Bor S, Esassolak M, Özütemiz Ö. Orofaringeal tıkanmaya yol açan tümörlerde perkutan endoskopik gastrostomi. 18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 25 - 30 Ekim 2001 Antalya
- 50 - Tunçyürek P, Ersin S, Esassolak M, Alkanat M, Yılmaz M. Deneysel radyasyon enteriti modelindearjinin ve glutaminden zengin diyetin bakteriyel translokasyon ve barsak morfometrisi üzerine etkisi. III. Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi. 23-26 Kasım 2000, İstanbul.
- 51-Özsaran Z, Anacak Y, Yürüt V, Esassolak M, Haydaroğlu A. Paranasal sinüs tümörlerinde radyoterapi. UROK 2000, 26-29 Mart, Bursa 2000.
- 52-Esassolak M, Duransoy A, Kamer S, Anacak Y, Arıcan A, Haydaroğlu A. İnterstisiyel radyoterapi uygulanmış dil karsinomlu 12 olgunun değerlendirilmesi. UROK 2000, 26-29 Mart, Bursa 2000.
- 53-Zekioğlu O, Çelik Ö, Akalın T, Esassolak M, Akın Y, Kandillioğlu G. Dış kantusta lokalize skuamoz hücreli karsinom tedavisi sonrasında gelişmiş maksiller sinüste postradyasyon sarkom (malign fibröz histiositom) olgusu. 3. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi. 13-15 Ekim 2000, İzmir.
- 47- Onat H, Esassolak M, Bavbek S, Başaran M, Anacak Y, Altun M, Haydaroğlu A. Lokal ileri indifferansiye nazofarinks kanserinde yüksek doz epirubicin ve cisplatin. XIII. Ulusal Kanser Kongresi 27 Nisan - 1 Mayıs 1999, Antalya.
- 48- Göçen F, Esassolak M, Anacak Y Haydaroğlu A. Endokaviter HDR brakiterapi uygulamalarında mesane doluluğunun doz dağılımına etkisi. XIII. Ulusal Kanser Kongresi 27 Nisan - 1 Mayıs 1999, Antalya.
- 49- Özkök S, Arun Kamer S, Esassolak M, Özsaran Z, Karadoğan İ, Haydaroğlu H. Akselere hiperfraksiyone radyoterapi uygulanan glioblastome multiforme tanılı olguların radyoterapi sonuçları. XIII. Ulusal Kanser Kongresi 27 Nisan - 1 Mayıs 1999, Antalya.
- 46- Özkök S, Esassolak M, Demirbağ N, Arun S, Karadoğan İ, Özsaran Z, Haydaroğlu A. Lokal ileri baş boyun kanserlerinde cisplatin ve 5 fluorourasil ile eş zamanlı radyokemoterapi. III. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi(UROK 98), 11-14Ekim1998,İstanbul
- 36 - Özkök S, Arıcan A, Karadoğan İ, Arun S, Esassolak M, Yalman D, Özsaran Z, Anacak Y, Aras A, Haydaroğlu A. Radikal cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan 840 meme karsinomlu olgunun değerlendirmesi. 4. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997,
- 37 - Haydaroğlu A, Özkök S, Özsaran Z, Arıcan A, Korkmaz E, Esassolak M, Anacak Y, Yalman D, Karadoğan İ, Aras A. Konservatif cerrahi uygulanan erken evre meme kanserlerinde postoperatif radyoterapi. 4. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İz
- 38 - Özkök S, Arıcan A, Korkmaz E, Yalman D, Anacak Y, Özsaran Z, Esassolak M, Aras A, Haydaroğlu A. Bilateral meme karsinomlarında radyoterapi. 4. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir.
- 39 - Anacak Y, Yalman D, Özsaran Z, Esassolak M, Haydaroğlu A. Meme koruyucu cerrahi uygulanmış hastalarda radyoterapinin meme kozmetiğine etkisinin sayısal değerlendirmesi. 4. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir.
- 40 - Esassolak M, Özkök S, Duransoy A, Arıcan A, Yalman D, Özsaran Z, Aras A, Haydaroğlu A. Yumuşak doku sarkomlarında radyoterapi: 99 olgunun analizi. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- 41 - Arıcan A, Özkök S, Göçen F, Aydın A, Aras A, Esassolak M, Haydaroğlu A. Postoperatif radyoterapi uygulanmış rektum karsinomlu 126 olgunun değerlendirilmesi.12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya
- 42 -Özkök S, Arıcan A, Aras A, Özsaran Z, Ölmezoğlu A, Esassolak M, Anacak Y, Haydaroğlu A. Endometrium kanserlerinde postoperatif radyoterapi: 324 olgunun değerlendirilmesi.12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- 43 - Anacak Y, Ölmezoğlu A, Karadoğan İ, Arıcan A, Esassolak M, Haydaroğlu A. Jinekolojik brakiterapi uygulamalarında rektum ve mesane dozları: 520 uygulamanın değerlendirilmesi.12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- 44 - Onat H, Esassolak M, İnanç S, Haydaroğlu A, Altun M. Lokal ileri indifferansiye nazofarinks kanserinde (İNFK) yüksek doz epirubisin (EPİ) ve sisplatin (C) kombinasyonu.12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya.
- 45 - Yalman D, Özkök S, Esassolak M, Aydın A, Karadoğan İ, Taşer E, Haydaroğlu A. Nazofarinks kanserlerinde radyoterapi: 120 olgunun retrospektif değerlendirilmesi.12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997 Antalya
- 20 -Özdedeli E, Esassolak M, İlkgül Ö, Eldem A, Kılıç M, Özbal O. Opere edilen meme kanserli olgularda 5 yıllık takip ve sağkalım oranları. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 1996, Antalya.
- 21 -Aydın A, Esassolak M, Baltalarlı B, Özsaran Z, Anacak A, Haydaroğlu A. Beyin metastazlı olgularda 2 radyoterapi şemasının karşılaştırıldığı randomize bir çalışma.2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- 22 -Özsaran Z, Esassolak M, Aydın A, Baltalarlı B, Anacak Y, Arıcan A, Haydaroğlu A. Kemik metastazlarında palyatif radyoterapi: radyasyon doz ve fraksiyonunun randomize edildiği bir çalışma. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ü
- 23 -Aras A, Esassolak M, Ölmezoğlu A, Arıcan A, Özkök S, Anacak Y, Haydaroğlu A. Malign gliomlarda postoperatif radyoterapi: 106 olgunun değerlendirmesi. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- 24 -Esassolak M, Arıcan A, Özkök S, Duransoy A, Özsaran Z, Haydaroğlu A. İndüksiyon kemoterapisi ve radyoterapi uygulanmış 43 küçük hücreli akciğer kanserli olgunun değerlendirmesi. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- 25 -Esassolak M, Aydın A, Özkök S, Korkmaz E, Arıcan A, Aras A, Haydaroğlu A. Postoperatif radyoterapi uygulanmış akciğer kanserli 47 olgunun değerlendirilmesi. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- 27 -Yalman D, Esassolak M, Aras A, Arıcan A, Demirbağ N, Haydaroğlu A. Nazofarinks kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi: 19 olgunun analizi. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- 28 -Demirbağ N, Aras A, Arıcan A, Esassolak M, Baltalarlı M, Yalman D, Haydaroğlu A. İleri evre baş boyun kanserlerinde simultane kemoterapi ve radyoterapi sonuçları. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- 29 -Anacak Y, Aydın A, Olacak İ, Esassolak M, Yalman D, Göçen F, Arıcan A, Haydaroğlu A. Stepping source dozimetri sistemi implantlarında doz volüm analizi ve Paris sistemi ile karşılaştırılması. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürg
- 30 -Aydın A, Özsaran Z, Anacak Y, Esassolak M, Özkök S, Arıcan A, Haydaroğlu A. Akciğer kanserlerine bağlı beyin metastazlarında radyoterapi.2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- 31 - Esassolak M, Özkök S, Aydın A, Duransoy A, Korkmaz E, Aras A, Arıcan A, Anacak Y, Haydaroğlu A. Radikal radyoterapi uygulanmış 304 küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgunun değerlendirmesi. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ür
- 32 -Özkök S, Anacak Y, Arıcan A, Esassolak M, Moğulkoç N, Ölmezoğlu A, Haydaroğlu A. Akciğer kanserlerinde endobronşial radyoterapi. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp
- 33 -Yalman D, Aras A, Arıcan A, Esassolak M, Anacak Y, Özsaran Z, Haydaroğlu A. Nazofarinks kanserlerinde HDR brakiterapi. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- 34 -Baltalarlı B, Haydaroğlu A, Özsaran Z, Aydın A, Esassolak M, Yalman D, Ölmezoğlu A, Arıcan A. Supraglottik larinks kanserlerinde postoperatif radyoterapi. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- 35 -Anacak Y, Aydın A, Baltalarlı B, Göçen F, Esassolak M, Haydaroğlu A. Paranazal sinüs kanserlerinde radyoterapi sonuçları: 57 olgunun analizi. 2. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 5-9 Ekim 1996, Ürgüp.
- 17 -Aras A, Esassolak M, Anacak Y, Özkök S, Arıcan A, Haydaroğlu A. Nüks beyin tümörlerinde interstisiyel HDR brakiterapi. 11. Ulusal Kanser Kongresi, 29 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya
- 18 -Özkök S, Aras A, Esassolak M, Arıcan A, Özsaran Z, Haydaroğlu A. Ösefagus kanserlerinde endoluminer radyoterapi. 11. Ulusal Kanser Kongresi, 29 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya.
- 19 -Özkök S, Aras A, Aydın A, Korkut M, Esassolak M. Rektum karsinomlarında radyoterapi. 11. Ulusal Kanser Kongresi, 29 Mayıs - 2 Haziran 1995, Antalya.
- 11 - Özkök S, Aydın A, Esassolak M, Yalman D,Aras A, Haydaroğlu A. İnopere küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda hiperfraksiyone radyoterapi ile simultane cisplatin / etoposit uygulamasında tedavi toksisite ve tolerabilitesinin değerlendirilmesi. 1. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-19 Mayıs 1994, İzmir.
- 12 -Özkök S, Esassolak M, Aydın A, Aras A, Haydaroğlu A. İnopere küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde kemoterapi ile simultane hiperfraksiyone radyoterapi.1. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-19 Mayıs 1994, İzmir.
- 1994, 13 -Arıcan A, Aras A, Esassolak M, Yalman D, Aydın A, Haydaroğlu A. İnoperabl baş boyun kanserlerinde cisplatin ile kombine hiperfraksiyone radyoterapi sonuçları: tümör yanıtı ve kısa süreli sağkalım.1. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-19 Mayıs 19
- 1994, 14 -Arıcan A, Aras A, Esassolak M, Özsaran Z, Demirbağ N, Haydaroğlu A. İnoperabl baş boyun kanserlerinde cisplatin ile kombine hiperfraksiyone radyoterapi uygulamasında akut toksisite ve tedavi tolerabilitesi.1. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-1
- 15 -Haydaroğlu A, Esassolak M, Yalman D, Özsaran Z, Aras A, Çetingül N. Kassabach Merritt sendromunda radyoterapi.1. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 15-19 Mayıs 1994, İzmir.
- 16 -Esassolak M, Aras A, Özsaran Z, Özkök S, Arıcan A, Haydaroğlu A. Evre I B Serviks kanserinde postoperatif radyoterapinin yeri ve prognostik faktörler. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 6-11 Kasım 1994, Antalya.
- 8 - Aras A, Baltalarlı B, Esassolak M, Haydaroğlu A, Parotis tümörlerinde radyoterapi: 23 olgunun analizi. 10. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.
- 9 - Esassolak M, Anacak Y, Arıcan A, Aras A, Özkök S, Haydaroğlu A. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi Anabilim dalında jinekolojik malignitelere intrakaviter tedavi yaklaşımı. Haluk Çağlar Memorial Gynecologic Oncology Symposium, 7-9 Ekim 1993, Ankara
- 10 - Olacak N, Esassolak M, Olacak İ, Kanat Y, Aras A, Haydaroğlu A. Tanjansiyel saha ışınlamalarında yarı ışın kesici konüsün karşı meme dozu üzerindeki etkileri. 1. Meme Hastalıkları Kongresi, 11-13 Kasım 1993, İzmir.
- 5 - Esassolak M, Aras A, Haydaroğlu A, Yalman D. İnoperabl serviks kanserlerinde 5-fluorourasil ile kombine radyoterapi: tedavi tolerabilitesi ve komplikasyonlar. 13. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1992, İzmir.
- 6 - Esassolak M, Aras A, Haydaroğlu A. İnoperabl serviks kanserlerinde 5-fluorourasil ile kombine radyoterapi: tümör yanıtı, nüksler ve kısa süreli sağkalım. 13. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1992, İzmir.
- 7 - Aras A, Esassolak M, Haydaroğlu A, Demir N, Özkök S, Arıcan A. Jinekolojik malignitelerde radikal histerektomiye ek olarak uygulanan pelvik paraaortik lenfadenektomiler sonrasında oluşan lenfokistler. 13. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1992,
- 3 - Haydaroğlu A, Aras A, Arıcan A, Esassolak M, Erhan Y, Çapanoğlu R. Endometriumun tipik adenokarsinomları hariç diğer histolojik tiplerdeki korpus kanserlerinin değerlendirilmesi. 9. Ulusal Kanser Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir.
- 4 -Haydaroğlu A, Esassolak M, Tuğran C, Aras A, Anacak Y, Sevinç E. İleri evre uterin kanserlerin tedavilerinin yönlendirilmesinde ultrasonun katkıları. 3. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 1-6 Kasım 1991, Girne, K.K.T.C.
- 2 -Haydaroğlu A, Arıcan A, Esassolak M. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi Anabilim dalında tedavi gören korpus kanserlerinin irdelenmesi. 2. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 2-5 Mayıs 1990, İstanbul.
- 1 - Derin H, Özkılıç H, Özekli K, Ünlü M, Haydaroğlu A, Esassolak M. Eksternal radyasyonun tiroit fonksiyonlarına etkileri. 5. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, 2-4 Kasım 1989, İzmir.
- 0,

Referrer Publications (3 entries)- 2003, Fiber enriched diets and radiation induced injury of gut. Nutrition Research 23(1): 77-83, 2003
- 2000, The prophylactic and therapeutic effects of glutamine and arginine enriched diets on radiation induced enteritis in rats. Journal of Surgical Research 89: 121-5, 2000.
- 1997, Effect of geometrical optimisation on the treatment volumes and the dose homogeneity of biplane interstitial brachytherapy implants. Radiotherapy and Oncology 45:71-76,1997.
Books (3 entries)- 2003, Baş boyun kanserleri
- 1997, Baş Boyun Kanserleri Tanı ve Tedavi
- 1996, Akciğer Kanserleri

Memberships of Professional Associations (6 entries)- American Society of Therapeutic Radiology and Oncology
- European Society Of therapeutic Radiology and Oncology
- İzmir Meme Hastalıkları Derneği
- Türk Onkoloji Derneği
- Türk Onkoloji Grubu
- Ulusal Radyasyon Onkolojisi Derneği
Student's Completed Thesis (10 entries)- Doktora, 2000, Dr İlker Karadoğan'ın uzmanlık tezi Pelvik radyoterapi uygulanan jinekolojik kanserli olgularda barsak permeabilite dedişiminin Tc 99- DTPA ekskresyonu ile değerlendirilmesi
- Doktora, 2000, Dr İlker Karadoğan'ın uzmanlık tezi Pelvik radyoterapi uygulanan jinekolojik kanserli olgularda barsak permeabilite dedişiminin Tc 99- DTPA ekskresyonu ile değerlendirilmesi
- Doktora, 1999, Dr Füsun Göçen'in uzmanlık tezi Jinekolojik malignitelerin intrakaviter radyoterapisinde mesane doluluğunun doz dağılımına etkisi.
- Doktora, 1999, Dr Füsun Göçen'in uzmanlık tezi Jinekolojik malignitelerin intrakaviter radyoterapisinde mesane doluluğunun doz dağılımına etkisi.
- Doktora, 1998, Dr Aylin Aydın'ın uzmanlık tezi Farklı protokollere göre tedavi edilmiş ileri evre nazofarinks karsinomlu olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi
- Doktora, 1998, Dr Aylin Aydın'ın uzmanlık tezi Farklı protokollere göre tedavi edilmiş ileri evre nazofarinks karsinomlu olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi
- Doktora, 1996, Dr Zeynep Özsaran'ın uzmanlık tezi Kemik metastazlarında radyoterapi: radyasyon doz ve fraksiyon şemasının randomize edildiği bir çalışma.
- Doktora, 1996, Dr Ayhan Aydın'ın uzmanlık tezi Beyin metastazlarında radyoterapi: 2 farklı doz fraksiyon şemasının karşılaştırılması
- Doktora, 1996, Dr Zeynep Özsaran'ın uzmanlık tezi Kemik metastazlarında radyoterapi: radyasyon doz ve fraksiyon şemasının randomize edildiği bir çalışma.
- Doktora, 1996, Dr Ayhan Aydın'ın uzmanlık tezi Beyin metastazlarında radyoterapi: 2 farklı doz fraksiyon şemasının karşılaştırılması