Akademik Bilgilerİ.HAMİT HANCI
DOÇENT
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Adli Tıp Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: hamithanci@turkport.net, e-mail adresi
- Telefon: 232-3882157
- Web sayfası: http://www.med.ege.edu.tr/~hanci, Tıp ve Sağlık Hukuku
Academic Degree Information- Yüksek Lisans: E.Ü.T.F., Türkiye, 1986
- Doktora: E.Ü.T.F., Türkiye, 1992
- Doçentlik: E.Ü.T.F, Türkiye, 1994

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Ege Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Doktora Öğrencileri Eğitmeni (Çocuk Suçluluğu), 1999-
- Ege Üniv. Atatürk Sağlık MYO. Eğitmeni (Ambulans Teknikerlerinin Yasal Sorumlulukları), 1999-
- Ege Üniv. Tıp Fak. 2 Sınıf Sinir Sistemi Ders Kurulu Üyeliği, 1998-
- Doçent. E.Ü.T.F.Adli Tıp A.B.D., 1994-
Other Professional Activities (48 entries)- Trafik Gönüllüleri Derneği Kuruculuğu, 2000
- Trafik Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, 2000-In Progress
- IV. Adli Bilimler Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği. 10-13 Mayis 2000 Istanbul ATUD- IstanbulÜ. Tip Fak Adli Tip A.D, 2000
- İzmir Tabip Odası "Hasta Hakları ve Etik Komisyonu" kuruculuğu ve üyeliği, 1999
- Ege Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, 1999-In Progress
-  Trafik Kazalarında İlk Yardım Organizasyonu-2 Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği. Acil Tıp Derneği - İzmir Tabip Odası - İzmir Sağlık Müdürlüğü., 1999
- İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müğüdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tesbiti Şube Müdürlüğü Adli Bilimler Eğiticiliği, 1999-In Progress
-  Türkiye Üniversitelerarası Münazara Turnuvası'nda Trakya Üniversitesi Takımının Antrenörlüğü .(Takım Türkiye şampiyonu olmuştur), 1998
-  Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998-In Progress
- Türk Tabipleri Birliğince hazırlanan "Hekimlik Meslek Etiği İlkeleri Tasalğı" hakkında rapor hazırlanması ve Büyük Kongrede sunum., 1998
- Gençlik ve Suç Sempozyumu düzenleme kurulu üyeliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği -EÜTF Çocuk Psikiyatri, 1998
- Hasta Hakları Derneği Üyeliği ve Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı, 1998-In Progress
- Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Özel Hastaneler Yönetmelik Taslağı" hakkında rapor hazırlama, 1998
- İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Üyeliği, 1998-2000
- Tıp Hukuku ve Yargılama Usulleri Eğitim Programı. Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Eğiticilik. İzmir Tabip Odası, 1998
- Hekim ve Yaşam" Yayın Kurulu üyeliği ve Köşe Yazarlığı, 1998-2000
- Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük VAkfı İzmir Şb. Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998-In Progress
- Sağlık Bakanlığı 112 Acil Yardım Şube Müdürlüğü Eğiticiliği (Ege Bölgesi), 1998-In Progress
- Trafik Eğitim Seferberliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda Vakıf Temsilciliği. Milli Eğitim Bakanlığı, 1998
- Ambulans Hekimleri Eğitim Programı Eğiticiliği . Ankara Tabip Odası - Ankara Sağlık Müdürlüğü., 1998-In Progress
- Ege Tıp Fakültesi 2. sınıf 3. ders kurulu üyeliği., 1998-In Progress
- Tıp Eğitiminde Etik ve İçeriği? Çalışma Grubu Sözcüsü. Tıp Eğitiminde Etik ve İnsan Hakları Sempozyumu TTB- Norveç Tabipler Birliği Eylül,Ankara, 1998
- İzmir Tabip Odası Hukuk Komisyonu Başkanlığı, 1998-In Progress
- Ceza Hukuku, Kriminoloji ve İnsan Hakları Derneği (CEKİNHAD) Adli Tıp Komisyon Başkanlığı , Hasta ve Hekim Hakları Komisyonu üyeliği., 1998-In Progress
- Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Hasta Hakları Yönetmelik Tasalğı" hakkında görüş hazırlanması, 1998
- Nedenlerinden Rehabilitasyonuna Çocuk Suçluluğu paneli moderatörlüğü ve düzenleme kurulu üyeliği. Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Çocuk Platformu., 1997
- Yerel Gündem 21 (Yerel Habitat) "Kenttte suçluluk ve kent suçu" grup sözcülüğü, 1997-1999
- Demiryolumu İstiyorum Kampanyası Düzenleme Kurulu Başkanlığı Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Genel Merkezi. İzmir., 1997-1998
- Sağlık Bakanlığı AÇSAP Gn. Md. "Aile Sağlığı" eğitim materyali "Çocuk İstismarı'nda Sağlık Personeli'nin Sorumluluk ve Yetkileri" blm. hazırlanması, 1997
- Genel Tıp dergisi (Konya TAbip Odası) DAnışma Kurulu Üyesi, 1997-In Progress
- Aromaterapi ve Fitoterapi Derneği 2. Başkanlığı, 1997-1998
-  Sağlık Bakanlığı 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Hekim Eğitim Programı Eğiticiliği (Ege Bölgesi), 1997-In Progress
- Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurasında raportörlük, 1997-1999
- BALİSTİK konulu II. Adli Bilimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanlığı. ATUD - İzmir Tabip Odaaı 4-5 Nisan 1997. İzmir., 1997
- Hekimler için I. Fitoterapi Meslek İçi Eğitim Kursu Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Eğitimcilik İzmir Tabip Odası -Ege Ü. Eczacılık Fak, 1997
- Adli Tıp Uzmanları Derneği Denetleme kurulu üyeliği, 1997-1999
- Hekimler için2.-3. Fitoterapi Kursları DüzenlemeKurulu Üyeliği ve Eğitimcilik.İzmir Tabip Odası, Aromaterapi ve Fitoterapi Drn, Ege Ü.. Eczacılık Fak., 1997
- Trafikte Kusur Ceza ve Tazminat Sorumluluğu Paneli Moderatörlüğü. Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı, 1997
- III. Adli Bilimler Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği. Ege Ü. Tıp Fak. Adli Tıp A.D- ATUD. Nisan 1998, 1997-1998
- Ulaşım-Trafik Kongresi ve Sergisi Danışma Kurulu Üyeliği , TMMOB Makina Mühendisleri Odası., ANKARA., 1997
- Adli Tıp Uzmanları Derneği Hukuk Komisyonu Başkanlığı, 1997-1999
- TürkTabipleri Birliği -Adli Tıp Uzmanları Derneği "Pratisyen Hekimlerin Adli Tıp Eğitimi" Hekimin Yasal Sorumlulukları Bölüm Koordinatörü ve Eğitici, 1996-In Progress
- İzmir Tabip Odası Onur Kurulu Üyeliği, 1996-2000
- Çocuk Platformu Yürütme Kurulu ve Sekreterya üyeliği, 1996-1997
- Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1996-1998
- Adli Tıp Uzmanları Derneği İzmir Temsilciliği, 1996-1998
- Çocuk Hakları Çalışma Günleri. 6. Grup "Acil Durumda ve Yasa Karşısında Çocuk" Koordinatörlüğü, 13-14 Nisan 1996 , Buca Eğitim Fakültesi - İZMİR., 1995-1996
-  Adli Tıp Bülteni danışma kurulu üyesi., 1995-In Progress
Research Interests- Adli Tıp (1010700)
Publications in Non-Indexed Journals (66 entries)- 2000, Hancı İsmail Hamit. Olağandışı ve Acil Durumlarda Hekim Sorumluluğu. Ege Ü. Tıp FAk. İkinci Sınıf Sinir Sistemi Ders Kurulu "Biyo-Psiko-Sosyal Yaklaşımlı İnterdisipliner Senaryo" içinde.
- Hancı İsmail Hamit, Duman Elif Çetin. Adli Entomoloji.Cumhuriyet Bilim Teknik. Sayı:64 , 19 Şubat 2000 .18-20
- Hancı İsmail Hamit, Eşiyok Burcu. Munchasen By Proxy Sendromu: Vekaleten Hastalık. Güncel Tıp. Modern Medicine 8(4) :19-21 , Nisan 2000.
- Hancı İsmail Hamit, Koçak Aytaç , Ergönen Akça, Aktas Ekin Özgür. Adli Otomotiv. Trafik-2000 Sempozyumu Kitabı, 37-45. Ondokuzmayıs Üniversitesi – Samsun Emniyet Müdürlügü 22-23 Mayis 2000 Büyük Samsun Oteli - Samsun
- Hancı İsmai Hamit, Koçak Aytaç , Aktas Ekin Özgür. Trafikte Alkol , Uyusturucu Maddeler ve Ilaçlar. Trafik-2000 Sempozyumu Kitabi, 104-107. Ondokuzmayis Üniversitesi – Samsun Emniyet Müdürlügü. 22-23 Mayis 2000 Büyük Samsun Oteli - Samsun
- Koçak Aytaç , Aktas Ekin Özgür ,Hancı İsmail Hamit Gündüz Otomobillerin Farlarinin Açik Olarak Kullanilması (DRL) . Trafik-2000 Sempozyumu Kitabi, 108-110. Ondokuzmayis Üniversitesi – Samsun Emniyet Müdürlügü. 22-23 Mayis 2000 Büyük Samsun Oteli - Samsun
- Koçak Aytaç , Aktaş Ekin Özgür , Hancı İsmail Hamit. Havayastıkları . Trafik-2000 Sempozyumu Kitabi, 265-276. Ondokuzmayis Üniversitesi – Samsun Emniyet Müdürlügü. 22-23 Mayis 2000 Büyük Samsun Oteli - Samsun
- Hancı Yİsmail Hamit. Hasta Hakları Yönetmeliği. Gözaltına Alma , Yakalama Yönetmeliği. Hekim ve Yaşam. İzmir Tabip Odası Dergisi Ocak-Şubat 1999, 30-36.
- Hancı İsmail HAmit . AIDS li Hastanın Hakları. 4.TürkiyeAIDS Kongresi Kongre Kitapçığı. İzmir AIDS Savaşım Derneği - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 8-10 Nisan 1999, Pinebay Kuşadası - AYDIN.(Ege Ünivesitesi Basımevi Bornova- 1999)
- Hancı İsmail Hamit. Penisilin Allerjisi ve Hekim Sorumluluğu. Hekim ve Yaşam. İzmir Tabip Odası Dergisi 30-31, Mart-Nisan 1999.
- Aktuğlu K, Hancı İsmail Hamit. Acil Servislerde Şiddet Tehditi. sted 1999, Cilt 8, Sayı 5, 175-177.
- Hancı İsmail Hamit H.Vaka Örnekleri Acil Tıp Bülteni pp:18 Ocak-Haziran 1999 Cilt 4, Sayı:1-2
- Hancı İsmail Hamit. Olağandışı durumlarda hekim sorumluluğu. Acil Tıp Bülteni pp:16-17 Ocak-Haziran 1999 Cilt 4, Sayı:1-2
- Hancı İsmail Hamit. Akupunkturla ve Bitkilerle Tedavi (Fitoterapi) Yöntemlerinin Yasal Boyutu. Hekim ve Yaşam (İzmir Tabip Odası Dergisi) Mayıs-Haziran 1999, 9-11.
- Ersoy Mehmet Akif, Hancı İsmail Hamit. Hipnoz ve Adli Hipnoz. Hekim ve Yaşam (İzmir Tabip Odası Dergisi) Mayıs-Haziran 1999, 12-14.
- Hancı İsmail Hamit. Olağandışı Durumlarda Hekim Sorumluluğu . Hekim ve Yaşam İzmir Tabip Odası Dergisi Sayı:7, 1999, pp:5-8
- Musal Berna, Hancı İsmail Hancı, Ellidokuz H, Aksakoğlu Gazanfer. Tıp Fakültesi İnternlerinin, Hekimlerin Yönetsel ve Yasal Yükümlülükleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Dergisi. 11(1), 1999, 41-47.
- 1999, Hancı İsmail Hamit. Hekim Sorumluluğu. Sivas-Erzincan- Yozgat Tabip Odası Dergisi. Ekim-Aralık. pp:2-3
- Hancı İsmail Hamit . Hekim Hakları. Hekim ve Yaşam İzmir Tabip Odası Dergisi 29-32, Kasım 1998.
- Hancı İsmail Hamit. Tıp Fakültelerinde ve Mezuniyet Sonrası Tıp Etiği Programı Geliştirme İhtiyacı. Hekim ve Yaşam İzmir Tabip Odası Dergisi Kasım-Aralık 1998, 31-32
- 1997, Hancı İsmail Hamit , Karali Hüseyin, Aktaş Ekin ÖZgür, Ege Beyhan. 1988-1992 Yılları Arasında İzmir'de Otopsisi Yapılan Cinayet Orjinli Ölümlerin Değerlendirilmesi. İbn-i Sina Tıp Dergisi 3:27-30.
- 1997, Ertürk Süheyla , Aktaş Ekin Özgür, Karali Hüseyin,Hancı İsmail Hamit , Özkara Erdem ,Ege Beyhan. 1988-1992 Yılları Arasında İzmir'de Otopsisi Yapılan İntiharların Değerlendirilmesi. İbn-i Sina Tıp Dergisi 3: 31-34.
- 1997, Hancı İsmail Hamit, Aktaş Ekin Özgür, KArali Hüseyin, Ege Beyhan. 1981-1992 Yılları Arasında İmirde Otopsisi Yapılan Cinayet Orjinli Ölümlerin Değerlendirilmesi. İbn-i Sina Derg. 3: 27-30.
- 1997, Koçak Aytaç, Yavuz İsmail Cezmi, Aktaş Ekin Özgür, Hancı İsmail Hamit. Yüksek Gerilime Bağlı Elektrik Yaralanmaları. Göztepe Tıp Dergisi 12(1) :46-47.
- 1997, Hancı İsmail Hamit, Aktaş Ekin Özgür, Ertürk Süheyla. Travmatik Asfiksi Sonucu Konjoktivada Meydana Gelen Kanamalar. Göztepe Tıp Derg., 12 (1) : 46-47..
- 1997, Ertürk Süheyla, Hancı İsmail Hamit , Aktaş Ekin Özgür, Özkara Erdem, Karali Hüseyin, Ege Beyhan. 1981 - 1992 yılları arasında İzmir’de otopsisi yapılan intiharların değerlendirilmesi. İbn- i Sina Derg. 3: 31-34.
- 1997, Gündoğmuş Ümit Naci, Bilge Yaşar, Kendi Özer, Hancı İsmail Hamit. Hekimlerin Yasal Sorumluluğunun Yüksek Sağlık Şurası Açısından İncelenmesi. Adli Tıp Bülteni. 2 (3): 127-30.
- 1996, Gövsa Figen , Hancı İsmail Hamit. Beyin-Omurilik Sıvısı. Sendrom 8(12) :58-64.
- 1996, Hancı İsmail Hamit , Akçiçek Eren, Aktaş Ekin Ögür, Batuk Gökhan, Coşkunol Hakan, Erol Atilla. Çocuk Suçluluğuna Ekolojik Bir Yaklaşım. Çocukların Oturdukları Şehir Bölgeleri. Eğitim Dergisi Ege Ü. Edebiyat Fak. Yayını 1, 185-190.
- 1996, Hancı İsmail Hamit , Aktaş Ekin Ögür , Akçiçek Eren. İç Göçlerin Çocuk Suçluluğuna Etkisi. Eğitim Dergisi Ege Ü. Edebiyat Fak. Yayını 1, 173-186.
- 1996, Ersoy Mehmet Akif, Hancı İsmail Hamit , Akçiçek Eren. Meterolojik Faktörlerin İntihar ve Cinayetlere Etkisi. Psikoloji Seminer, Ege Ü. Edebiyat Fak. Yayını. 11 , 135-143.
- 1996, Hancı İsmail Hamit , Gövsa Figen , Arısoy Yücel. Duhüle Müsait Bir Köprülü Kızlık Zarı (Himen Septatus) Olgusu. Göztepe Tıp Dergisi 11: 2, 118-119.
- 1996, Kendi İ Özer, Hancı İsmail Hamit , Bilge Yaşar. 1989-1994 Yılları Arasında Ankara Çocuk Mahkemesinde Davaları Sonuçlanan Çocukların Demografik Özellikleri. Adli Tıp Dergisi 12, 81-86.
- 1996, Yemişçigil Ali, Zileli Mehmet, Hancı İsmail Hamit. Odontoid Aplazisi Bulunan Olguda Travmatik Atlanto-Aksiyal Dislokasyon (Olgu Sunumu). Adli Tıp Bülteni 1(3):136-138.
- 1995, Hancı İsmail Hamit. Spor Karşılaşmalrında Meydana Gelen Yaralanma ve Ölüm Olgularında Yasal Sorumluluk. Spor Hekimliği Dergisi. 30 , 35-41.
- 1995, Önal B , Hancı İsmail Hamit , Ege Beyhan , Karali Hüseyin. Adli otopsilerde Prostat Patolojileri. İzmir Devlet Hastanesi Dergisi XXXIII , 1 , 97-104.
- 1995, Gövsa Figen , Aktan Aslı , Hancı İsmail Hamit , Arısoy Yücel , Yavuz İsmail Cezmi, Özgür Tomris. An Anatomical Study on the Pancreatic Ducts. Medical J Ege University 5 (1-2) : 9-14.
- 1995, Aktan Aslı , Gövsa Figen , Hancı İsmail Hamit ,Uçkan Hasan , Özgür Tomris , Ege Beyhan. An Anatomical Study on the Portal Vein Formation. Medical j Ege University 5(1-2) : 5-8l
- 1995, Özkara Erdem , Katkıcı Ufuk , Hancı İsmail Hamit , Özkök Selim , Aktaş Ekin Özgür , Ildız Engin. Sivas'ta Çocuk Suçluluğu.: 1989-1993 . Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 17(2) : 102-105.
- 1995, Hancı İsmail Hamit. Çocuk Hakları Sözleşmesine Uygun Olarak Çocuk Suçluluğu ile İlgili İç Mevzuatımızda Yapılması Gereken Düzenlemeler. Adli Tıp Dergisi 11 , 55-62.
- 1995, Hancı İsmail Hamit. Adli Tıp "Olgu Tartışması Köşesi". Medicaria. Muğla Tabip Odası Bülteni. Sayı:4. 21,31.
- 1995, Hancı İsmail Hamit. Gecekondulaşma ve Çocuk Suçluluğu. Adli Tıp Dergisi 11 , 55-62.
- 1995, Hancı İsmail Hamit. Havayastığı. Adli Tıp Dergisi 11 , 89-92.
- 1994, Gürpınar Serhat , Hancı İsmail Hamit , Aktaş Ekin Özgür , Gündüz Mustafa , Yücel S. Trabzonda Çocuk Suçluluğu. Karadeniz Tıp Dergisi. 7:1 , 39-41.
- 1994, Argon Murat, Hancı İsmail Hamit. Üç Fazlı Kemik Sintigrafisinin Adli Tıp'ta Kullanımı. Adli Tıp Dergisi 10 , 42-48.
- 1994, Aktuğlu Kemal , Oyar Orhan , Hancı İsmail Hamit ,Önçağ Hakkı. Çocuk Femur Boyun Kırıklarında Geç Dönem Komplikasyonlarının Erken Tanısında Magnetik Rezonanas Görüntülemenin Yeri. Adli Tıp Dergisi 10 , 91-96.
- 1994, Hancı İsmail Hamit , Karadeniz Zafer, Ege Beyhan. Kinetik Enerjisi Yüksek Mermi Çekirdeğinin Kafatasındaki Etkisi : Bir Olgu Sunumu. Adli Tıp Dergisi 10 , 109-111.
- 1994, Hancı İsmail Hamit , Aktaş Ekin ÖZgür , Keleş Hatice , Yavuz İsmail Cezmi , Ertürk Süheyla ,Demirçin Sema. İzmir Çocuk Mahkemesinde Davaları Sonuçlanan Çocukların Demografik Özellikleri: 1991-1993. Adli Tıp Dergisi 10 , 109-111
- 1993, Hancı İ.Hamit, Demirçin Sema, Ege Beyhan, Coşkunol Hakan. 1988-1990 yılları arasında İzmir çocuk mahkemesinde davaları sonuçlanan çocukların demografik özellikleri. Ege Tıp Dergisi :32(3-4) , 357-360
- 1993, Hancı İsmail Hamit. İzmir'de suç işleyen çocukların sosyolojik özellikleri. Adli Tıp Dergisi , 9 (1-4):3-9
- Hancı İ Hamit, Dülger H Ergin, Toy E, Demirçin Sema, Ertürk Süheyla, Coşkunol Hakan. 1988-1991 yılları arasında Elazığ'da suç işlediği iddiasıyla yargılanan çocukların demografik özellikleri Ege Tıp Dergisi 32 (3-4): 343-345 , 1993.
- 1993, Karadeniz Zafer , Ege Beyhan , Hancı İsmail Hamit , Karali Hüseyin, Demirçin Sema. İkili Ölüm:Bir Olgu Bildirisi. Ege Tıp Dergisi. 32(3-4):637-638.
- Hancı İsmail Hamit, Ege Beyhan, İzmir'de Suç İşleyen Çocukların Sosyolojik Özellikleri, Adli Tıp Dergisi, 9. 3-9, 1993.
- Hancı İsmail Hamit, Karadeniz Zafer,Yemişcigil Ali, Ege Beyhan, Paraquat Zehirlenmesi: İki Olgu Sunumu, Adli Tıp Dergisi, 9, 55-59, 1993.
- Yemişcigil Ali, Ege Beyhan, Hancı İsmail Hamit. Eğitim Gören Erat Arasında Meningokoksik Menenjit Nedeniyle Ölümler, İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 31, 32-34, 1993.
- 1993, Gövsa Figen , Şengül G, Aktan Aslı , Hancı İsmail Hamit , Özgür T, Şenyılmaz Yılmaz, Ege Beyhan. Beyin Tabanı Artelerinin Varyasyonları. Ege Tıp Dergisi 32(3-4): 333-337.
- 1993, Hancı İsmail Hamit , Ege Beyhan. Otopsisi Yapılan İntihar Olgularında Kan Kortisol Seviyesi Üzerine Bir Çalışma. Ege Tıp Dergisi 32(1-2):243-247.
- Dülger Hikmet Ergin,Hancı İsmail Hamit, Ertürk Süheyla, Coşkunol Hakan, 1988-1991 Yılları Arasında Suç İşledikleri İddiasıyla Elazığ'da Farik-i Mümeyyizlik Muayenesi İçin Gönderilen Çocukların Demogfrafik Özellikleri, Adli Tıp Dergisi, 8, 131-136, 1992.
- Yemişcigil Ali, Ege Beyhan, Ertürk Süheyla, Karali Hüseyin, Hancı İsmail Hamit, Ası Sonucu Ölüm Olgularının İncelenmesi, Ege Tıp Dergisi.31, 25-27, 1992.
- Dülger Hikmet, Ergin,Yemişcigil Ali, Karali Hüseyin, Ege Beyhan, Hancı İsmail Hamit. İntihar Sonucu Ölüm Olgularının Retrospektif İncelenmesi, Adli Tıp Dergisi, 7, 115-118, 1991.
- Ege Beyhan, Hancı İsmail Hamit, Ertürk Süheyla, Karali Hüseyin, Yemişcigil Ali, İkili Ölüm, Ege Tıp Dergisi, 30-30-532,1991.
- Hancı İsmail Hamit, Ege Beyhan, Ertürk Süheyla, Adli Tıp'a Farik-i Mümeyyizlik Muayenesi İçin Gönderilen Çocukların Demografik Özellikleri Adli Tıp Dergisi, 7, 103_109, 1991.
- Hancı İsmail Hamit, Ege Beyhan, Ertürk Süheyla, Yemişcigil Ali, Karali Hüseyin, İkili Ölüm: Bir Olgu Sonumu, Adli Tıp Dergisi 7, 115-118, 1991.
- Yemişcigil Ali, Karali Hüseyin, Ege Beyhan, Hancı İsmail Hamit, Ertürk Süheyla, Otoerotik Asfiksi, Adli Tıp Dergisi, 7, 75-77,1991.
-  Canda Şerafettin, Karali Hüseyin, Ege Beyhan, Yüce Gül, Hancı İsmail Hamit, Adli Otopsilerde Tiroit Patolojileri, Ege Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 29, 827_832, 1990.
- Ege Beyhan, Karali Hüseyin, Yüce Gül, Hancı İsmail Hamit, Yüksekten Düşme ile Meydana Gelen Aort ve Kalp Rüptürü, Ege Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 29, 610: 612, 1990.

Publications in Other Journals and Medias (14 entries)- 0, Hancı İH. Emniyet Kemerleri . Reseptör. Ege Üniv. Tıp Fak. Dergisi Mayıs 1995.
- 0, Hancı İH. Havayastığı. Bilim ve Ütopya, Nisan 1996.
- Hancı İH. Hekimin Yasal Sorumlulukları Bilim ve Ütopya. 1996 Ekim Sayı 28 pp:30-31
- 0, Hancı İH, Kavaklı O, Tıraş ZB. Şiddetin Tetiği Medyanın Elinde Zaman 2. Aralık 1996 Pazartesi
- Hancı İH . Hastayı kabul etme ve acil müdahale. Hekim sorumluluğu. Reseptör. Ege Tıp Fak. Yayın Organı Sayý: 10, Mart 1996pp:6.
- 0, Hancı İH, İşcanlı A. Motosiklet Yaralanmaları. Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Bülteni, Ekim 1997.
- Törün RB, Hancı Ö, Hancı İH, Yoldaş T. Trafik Sorunuyla İlgili Hukuk Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler.Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Bülteni,Sayı 4, 1997 pp.20-23.
- Hancı İH. Emniyet Kemeri yaralanmaları. Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Bülteni Bülteni 3: 10-12, 1997
- 0, Hancı İH. Çocuk Platformu ve BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Kalem Ege Üniversitesi Gazetesi. Temmuz 1997 Sayı:47. Pp.5
- Hepbayraktar ME, Hancı İH, Altunbaş Ü. Kentiçi ve Kentdışı Ulaşımda Demiryolunun Önemi. Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Bülteni 3: 10-12, 1997
- 0, Hancı İH Medyadaki Şiddetin Etkileri Bilim ve Ütopya . Ocak 1997, Sayı:31 pp.3
- Hancı İH. Demiryolları. Ayın Konuğu Doç.Dr.İ.Hamit Hancı, Demiryolu Dergisi (TCDD) Yıl:1, Sayı:10, Ekim 1997 pp.10-12
- 0, Hancı İH. Suçluluğa Yol Açan Sosyal Bir Yara İç Göçler ve Çarpık Kentleşme Hekim ve Yaşam (İzmir Tabip Odası Dergisi) Mayıs-Haziran 1999, 24-28.
- 0, Hancı İH. Deprem Bölgesinden . Hekim ve Yaşam İzmir Tabip Odası Dergisi

International Conference Proceedings (9 entries)- Aktuğlu Kemal, Hancı İsmail Hamit, Muhacir Bekir, Kılınç C. Intramedullary Nailing of Femoral Shaft Fractures Due to GunshotWounds. 18. Kuzey Yunanistan (Makedonya-Trakya) Ortopedi Günleri, Makedonya-Trakya Ortopedi Derneği, Dedeağaç (Alexandropolis) 14-17 April 1999
- 1999, Peker Gönül , Baka Meral, Çertuğ Agah, Erşahin Yusuf, Hancı İsmail Hamit, Coşkunol Hakan, Zileli Mehmet, Kirazlı Yeşim, Yağcı Tahir, Durak I, Pöğün Şakire. Encrihment of teh nervous system block by clinical orientation course and collective problem by solving by bio-psycho-social approach: A model for early verical integration in humanistic medical curriculum
- Oral Resmiye, Can Demet, Hancı İsmail Hamit, Miral Süha, Erşahin Yusuf, Tepeli Nil, Bulguç Ayşe Gülsen, Tıraş Zahide Beydağ. The First Maltreatment Case Series Followed-Up On A Multidiciplinary Basis In Turkey. The San Diego Conference on Responding to Child Maltreatment. The Center For Child Protection. Children’s Hospital. January 27-30, 1998. San Diego-California
- 1996, Sözmen Eser Yıldırım ,Girgin FK, Menteş Gülriz , Ersöz Biltan, Hancı İsmail Hamit. Platelet Rich Plasma Monoamine Oxidase Activities: Novel Marker of Criminalityfor Young Delinquents. VI. European Conference on Psychology and Law. August28-31 ,Siena-Italy
- 1996, Girgin FK, Hasegeli HY, Sözmen Eser Yıldırım, Hancı İsmail Hamit, Ersöz Biltan. Serum Cholesterol and Agression. VI. European Conference on Psychology and Law. August28-31 ,Siena-Italy
- Hancı İsmail Hamit. Airbag. The Combined First Greek-Turkish Meeting on Orthopadic Surgery and Traumatology 4-7 May 1995 , İzmir
- Ege Beyhan, Yemişcigil Ali, Hancı İsmail Hamit. Review of the Desth Cases of Traffic Accidents from 1983 Tto 1992 in Medicolegalautopsiesın İzmir, 13 Th Meeting International Association of Forensio Sciences, Düsseldorf, Germany, 22: 28 Agust 1993. Poste ."
- Büyüköztürk Aslı, Ersöz Biltan, Menteş Gülriz, Hancı İsmail Hamit. Age Related Regarding Monoamine Oxidase (MAO) Activity in The Human Brain. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Tıp Fakültesi 12. Kurultay, 12-16 Ekim 1993, The Marmara Hotel - İSTANBUL.
- Sözmen Eser Yıldırım, Ersöz Biltan, Menteş Gülriz, Hancı İsmail Hamit, Erlaçin Sermet, Myocardial Tıssues Concentrations of Cu, Zn, Mg After AMI. 10 th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Nice France, April 25: 29, 1993, Poster.

National Conference Proceedings (42 entries)- Tıraş Zahide Beydağ, Hancı İsmail Hamit. Ateşli Silahlar, Patlayıcılar ve Balistik Konusunda Yasal Düzenlemeler . II. Adli Bilimler Sempozyumu: BALİSTİK (4-5 Nisan 1997, İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Orhan Süren Konferans Salonu - İzmir) Bildiriler Kitabı, pp:58-73, Ege Üniversitesi Basımevi Bornova-İzmir , 1998.
- Alkanat Murat Bülent, Hancı İsmail Hamit. Çeşitli Tip Ateşli Silahlarla Oluşan Yaralanmalar. II. Adli Bilimler Sempozyumu: BALİSTİK (4-5 Nisan 1997, İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Orhan Süren Konferans Salonu - İzmir) Bildiriler Kitabı, pp: 145-147, Ege Üniversitesi Basımevi Bornova-İzmir , 1998.
- Oral Resmiye, Hancı İsmail Hamit, Can Demet, KAplan Şükrüye, Miral Süha, Tepeli Nil, Bulguç Ayşe Gülsen, Polat S, Ateş N, Uran N, Tıraş Zahide Beydağ, Zeytinoğlu Sezen, Aksel Şeyda, Yaprak I. İzmir’de Eğitim Hastanelerinde Çocuk İstismarı Tanısı Alan Olgularla İlgili İzmir Çocuk İstismarı Araştırma Grubunun OnsekOnsekiz Aylık Deneyimi. VI.Ulusal Halk Sağlığ Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Çukurova Ünivesitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlı Anabilim Dalı. 14-18 Nisan 1998 Bildiriler Kitabı 88-91.ADANA
- Ege Beyhan, Hancı İsmail Hamit , Koçak Aytaç . AIDS ve Hepatit-B'nin Kişilere Karşı İşlenen Fiiller ve Cinsel Saldırılar Açısından Değerlendirilmesi. III.Adli Bilimler Kongresi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı - Adli Tıp Uzmanları Derneği. 14-17 Nisan 1998 Pine Bay Otel Kuşadası - AYDIN
- Aktaş Ekin Özgür , Ertürk Süheyla, Koçak Aytaç, Hancı İsmail Hamit. 1993-1997 Yılları Arasında E.Ü.T.F Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Haklarında Rapor Düzenlenen Göz Yaralanması Olguları. III.Adli Bilimler Kongresi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı - Adli Tıp Uzmanları Derneği. 14-17 Nisan 1998 Pine Bay Otel Kuşadası - AYDIN
- Hancı İsmail Hamit, Alkanat Murat Bülent, Aktaş Ekin Özgür, Tıraş Zahide Beydağ, Çİftçi Hayati, Özken Bengü. Çocuk Suçluluğuna Eğitmenlerin Yaklaşımı : Bir Anket Çalışması. III.Adli Bilimler Kongresi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı - Adli Tıp Uzmanları Derneği. 14-17 Nisan 1998 Pine Bay Otel Kuşadası - AYDIN
- Hancı İsmail Hamit, Gövsa Figen, Aktuğlu Kemal, Korkut Fatma. Kemik Sintigrafisinin İskelet Sistemi Travmalarının Değerlendirilmesinde Yeri ve Adli Tıpda Kullanımı (Olgu Sunumu). III.Adli Bilimler Kongresi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı - Adli Tıp Uzmanları Derneği. 14-17 Nisan 1998 Pine Bay Otel Kuşadası - AYDIN
- Hancı İsmail Hamit, Akçiçek Eren , Ersoy Mehmet Akif, Arısoy Yücel, Coşkunol Hakan, Ege Beyhan.Meterolojik Faktörlerin Çocuk Suçluluğu Üzerine Etkisi. III.Adli Bilimler Kongresi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı - Adli Tıp Uzmanları Derneği. 14-17 Nisan 1998 Pine Bay Otel Kuşadası - AYDIN
- Hancı İsmail Hamit. Hekim Hataları ve Tabip Odaları Onur Kurulları. III.Adli Bilimler Kongresi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı - Adli Tıp Uzmanları Derneği. 14-17 Nisan 1998 Pine Bay Otel Kuşadası - AYDIN
- Biçer Ümit, Gündoğmuş Ümit Naci, Hancı İsmail Hamit, Dereli Tuğrul, Akalın Taner, Arısoy Yücel, Öztürk Günseli .Bir İşkence Yöntemi :"Sigara Söndürme". III.Adli Bilimler Kongresi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı - Adli Tıp Uzmanları Derneği. 14-17 Nisan 1998 Pine Bay Otel Kuşadası - AYDIN
- Hancı İsmail Hamit, Özdemir Hakan. Hekim Hataları ve Yüksek Sağlık Şurası. III.Adli Bilimler Kongresi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı - Adli Tıp Uzmanları Derneği. 14-17 Nisan 1998 Pine Bay Otel Kuşadası - AYDIN
- Hancı İsmail Hamit, Çakmak Mehmet Ali , Hancı Özlem. Bir Olgu Nedeniyle Zehirlenme Suretiyle Müessir Fiillerin İncelenmesi. III.Adli Bilimler Kongresi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı - Adli Tıp Uzmanları Derneği. 14-17 Nisan 1998 Pine Bay Otel Kuşadası Aydın
- Hancı İsmail Hamit. Havayastığı ve Emniyet Kemeri Yaralanmaları. 2000’li yıllarda ulaştırma sistemleri ve araçlarında beklenen gelişmeler sempozyumu(K.K.K Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merk. Komutanlığı Gaziemir-İZMİR 15-16 Mayıs 1997)Bildiriler Kitabı,62-64.
- Mandıracıoğlu Aliye, Gövsa Figen, Hancı İsmail Hamit. Dünyada ve Türkiye’de Kentlerde Otomobil Bağımlılığı. Ulaşım ve Trafik Kongresi (Makina Mühendisleri Odası 2-3 Mayıs 1997 ANKARA) Bildiriler Kitabı 102-109.
- Törün Resmiye Barlas, Hancı İsmail Hamit , Hancı Özlem, Yoldaş Toros. Trafik Sorunlarıyla İlgili Hukuk Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler. Ulaşım ve Trafik Kongresi (Makina Mühendisleri Odası 2-3 Mayıs 1997 ANKARA) Bildiriler Kitabı 365-371
- Hepbayraktar Mehmet Emin, Hancı İsmail Hamit , Altunbaş Ünsal. Kenttiçi ve Kentdışı Ulaşımda Demiryolunun Önemi Ulaşım ve Trafik Kongresi (Makina Mühendisleri Odası 2-3 Mayıs 1997 ANKARA) Bildiriler Kitabı 223-232.
- Musal Berna , Hancı İsmail Hamit. Hekimlerin Yasal ve Yönetsel Sorumlulukları ile İlgili Bilgi Düzeyleri. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (12-16 Ekim 1996 , İstanbul) Bildiri Kitabı 335-339.s
- Ertürk Süheyla, Hancı İsmail Hamit, Koçak Aytaç, Aktaş Ekin Özgür. Zehirlenme sonucu ortaya çıkan ölümler. 2. Adli Bilimler Kongresi (13-16 Mayıs 1996 Kirazlıyayla-Bursa) ‘nde sunulmuştur.
- Hancı İsmail Hamit , Aktaş Ekin Özgür, Oyar Orhan , Aktuğlu Kemal. Bir Olgu Nedeniyle Emniyet Kemeri Yaralanmalarının İncelenmesi. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri (16-20 Ekim 1995) Bildiriler Kitabı 265-270.
- Hancı İsmail Hamit , Arısoy Yücel , Yavuz İsmail Cezmi. Suffokasyon Sonucu Asfiksiyle Karşılaşan Ancak Ölmeyen Bir Olguda Görülen Peteşiyal Kanamalar. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri (16-20 Ekim 1995) Bildiriler Kitabı 35-38
- Karali Hüseyin, Hancı İsmail Hamit , Aktaş Ekin Özgür, Ertürk Süheyla , Korkut Mustafa. Basınçlı Hava ile Meydana Gelen Rektum Rüptürü. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri (16-20 Ekim 1995, Antalya) Bildiriler Kitabı 39-46.
- Aktaş Ekin Özgür, Hancı İsmail Hamit , Aktaş Safiye, Ege Beyhan, Karali Hüseyin. Yüksek voltajlı elektrik akımına bağlı ölüm : İki olgu sunumu. IV. Karadeniz Tıp Günleri (31 Mayıs-3 Haziran 1995 Trabzon)'nde sunulmuştur.
- Gürpınar Serhat, Hancı İsmail Hamit, Aktaş Ekin Özgür, Yücel S. Trabzon Çocuk Mahkemesi'nde davaları sonuçlanan çocuklar. IV. Karadeniz Tıp Günleri (31 Mayıs-3 Haziran 1995 Trabzon)'nde sunulmuştur.
- Aktaş Ekin Özgür, Hancı İsmail Hamit .Asker ölümleri IV. Karadeniz Tıp Günleri (31 Mayıs-3 Haziran 1995 Trabzon)'nde sunulmuştur.
- Hancı İsmail Hamit , Çakmak Mehmet Ali , Yavuz İsmail Cezmi , Aktaş Ekin Özgür , Karadeniz Zafer , Ege Beyhan. Koroziv Bir Madde Olarak Hidroklorik Asit (Tuz Ruhu): Bir Olgu 1. Adli Bilimler Kongresi (12-15 Nisan 1994, Adana) Bildiriler Kitabı , 285-287.
- Yavuz İsmail Cezmi, Mandıracıoğlu Aliye , Hancı İsmail Hamit , Aktaş Ekin Özgür. İzmir İli'nde Trafik Kazalarında Teknik Boyutu. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (12-16 Eylül 1994, Didim) Bildiriler Kitabı 136-139.
- Mandıracıoğlu Aliye , Hancı İsmail Hamit , Yavuz İsmail Cezmi, Aktaş Ekin Özgür. İzmir İli'nde Trafik Kazalarında İnsan Faktörü. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (12-16 Eylül 1994, Didim) Bildiriler Kitabı 131-135.
- Çiçeklioğlu Meltem , Hancı İsmail Hamit ,Yavuz İsmail Cezmi , Arısoy Yücel. Adli Tıp Kurumuna Başvuran Hırpalanmış Kadınlarla İlgili Çalışma. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (12-16 Eylül 1994, Didim) Bildiriler Kitabı 199-202
- Gövsa Figen, Hancı İsmail Hamit, Demirçin Sema, Şenyılmaz Yılmaz, Ege Beyhan (Konjenital Bikuspit Aort Kapağı) 1.Adli Bilimler Kongresi, Adana, 12:15 Nisan, 1994.
- Ertürk Süheyla, Ege Beyhan, Karali Hüseyin, Yemişcigil Ali,Hancı İsmail Hamit, İlk Dekaddaki Adli Otopsi Ulgularının Retpospektifincelenmesi. 1.Adli Bilimler Kongresi, Adana,12:15 Nisan 1994, Poster.
- Hancı İsmail Hamit, Çakmak Mehmet Ali,Yavuz İsmail Cezmi, Aktaş Ekin Özgür, Karadeniz Zafer, Ege Beyhan, Koroziv Bir Madde Olarak Hidroklorik Asit (Tuz Ruhu). 1.Adli Bilimler Kongresi, Adana, 12:15 Nisan 1994.Poster.
- Hancı İsmail Hamit, Yemişcigil Ali, Karadeniz Zafer, Ege Beyhan, Karali Hüseyin. Karbondioksit İnhalasyonu Nedeniyle Ölümler: Bir Olgu Sunumu. 1. Adli Bilimler Kongresi, Adana,12:15 Nisan 1994, Poster.
- Karali Hüseyin,Yüce Gül,Ege Beyhan,Aktaş Ekin Özgür, Ertürk Süheyla,Hancı İsmail Hamit.Elektrik Çarpmasına Bağlı Ölümler 1.Adli Tıp Kongresi.İstanbul,1-4 Kasım 1994.
- Yavuz İsmail Cezmi, Hancı İsmail Hamit Emniyet Kemerinin ölüme Yol Açtığı Trafik Kazası: Olgu Sonumu. 1.Adli Bilimler Kongresi,Adana, 12:15 Nisan 1994. Poster
- 1994, Yavuz İsmail Cezmi, Hancı İsmail Hamit, Çakmak Mehmet Ali,Arısoy Yücel, Ege Beyhan, 1991:1993 Yılları Arasında İzmir'de Çocuk Suçluluğu 1.Adli Bilimler Kongresi, Adana, 12:15Nisan 1993, Sözlü.
- Çoltu Atınç, Hancı İsmail Hamit, Ege Beyhan, Denmirçin Sema.1988-1992 Yılları Arasında Bursa'da Farik'i Memeyyizlik Muayenesine Gönderilen Çocukların Demografik Özellikleri,7.Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, 1-5 Kasım1993, Poster (Poster Sunuları Kitab 51-57)"
- Hancı İsmail Hamit, Coşkunol Hakan, Ege Beyhan, Yemişcigil Ali, Saygılı Rafet. Biranın Solunum Havası Alkol Düzeylerine Etkisi, 7.Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, 1-5 Kasım1993, Poster (Poster Sunuları Kitabı 107-115)
- Hancı İsmail Hamit, Ege Beyhan. İzmir Islahevindeki Hükümlü çocukların Demografik Özellikleri. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, 1-5 Kasım 1993. Poster (Poster Sunuları Kitabı: 333-341)
- Hancı İsmail Hamit. Çocuk Suçluluğu Aile ve Eğitimin Etkisi. 7.Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, 1_5 Kasım 1993, Poster (Postersunuları Kitabı:199-207)
- Karadeniz Zafer, Hancı İsmail Hamit, Gövsa Figen, Arısoy Yücel, Yavuz Cezmi, Ege Beyhan. Kızlık Zarları, 7.Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, 1-5 Kasım 1993, (Poster SunularıKitabı: 343-347.
- Ege Beyhan, Hancı İsmail Hamit, Ertürk Süheyla. İzmir İli Çocuk Suçları Haritası. 1992. Çocuk ve Ergen Psikiyarisi Günleri, Kuşadası Aydın, 25-28 Nisan 1992, Poster, (Bildirilerkitabı : 316-322)
- Hancı İsmail Hamit, Ege Beyhan, Demirçin Sema, Coşkunol Hakan, Ertürk Süheyla, Yemişcigil Ali. Göçlerin İzmir İlindeki Çocuk Suçlarına Etkisi, 1992 Çocuk Ergen Psikiyatrisi Günleri, Kuşadası-Aydın, 25-28 Nisan 1992, Poster (Bildiriler Kitabı: 343-349

Books (21 entries)- Hancı İsmail Hamit. Hasta Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Yasal ve Etik Düzenlemeler. 4.TürkiyeAIDS Kongresi. İzmir AIDS Savaşım Derneği - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D - Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 8-10 Nisan 1999, Pinebay Kuşadası - AYDIN (Ege Ünivesitesi Basımevi , Bornova )
- Hancı İsmail Hamit. Hekimin yasal sorumluluk ve hakları (Tıp ve Sağlık Hukuku) Genişletilmiş 2. Baskı , Toprak Ofset, İzmir.1999
- 1999, Hancı İsmail Hamit. Acil Olgularda Hekimin Yetki ve Sorumlulukları. II. Acil Tıp Sempozyumu Kitabı içinde kitap bölümü
- 1999, Hancı İsmail Hamit. Acil Hekiminin Yasal Sorumluluk ve Yetkileri. Acil Servis Teksiri İçinde Bölüm. Ege Üniv. Tıp FAk. Acil Servisi
- 1999, Hancı İsmail Hamit .Adli Raporlar. Acil Servis Teksiri İçinde Bölüm. Ege Ü. Acil Servisi
- 1999, Hancı İsmail Hamit. Yaralar. Acil Servis Teksiri içinde bölüm. Ege Ü. Tıp FAk. Acil Servisi.
- 1999, Hancı İsmail Hamit, Katkıcı Ufuk, Kök Ahmet Nezih, Gündüz Tarık, Bilge Yaşar, Gündoğmuş Ümit Naci, Yavuz İsmail Cezmi. Hekimlerin Yasal Sorumlulukları. "1. BAsamak İçin Adli Tıp El Kitabı" içinde chapter, Türk Tabipleri Birliği ve Adli Tıp Uzmanları Derneği. Ankara.
- 1999, Hancı İsmail Hamit, Biçer Ümit. Adli Psikiyatri. "1. Basamakl İçin Adli Tıp Eğitimi" kitapçığı içinde chapter , Türk Tabipleri Birliği ve Adli Tıp Uzmanları Derneği , Ankara.
- 1999, Hancı İsmail Hamit. Ambulans Teknikerlerinin Yasal Sorumlulukları. Ders Teksiri. Ege Üniv. Atatürk Sağlık Meslek Yüksek Okulu.
- Hancı İsmail Hamit. Acil Olgularda Hekimin Yetki ve Sorumlulukları. "Acil Olgularda Tanı ve Tedavi Kitabı" içinde chapter , pp.9-24. 1. Acil Tıp Derneği Sempozyumu, Acil Tıp Derneği, 18-20 Eylül 1998 Efes Oteli-İzmir ,1998.
- 1998, Hancı İsmail Hamit. Olağanüstü Durumlarda Hekimin Yasal Sorumlulukları. 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri. Olağanüstü Durum Yönetimi Kitapçığı içinde chapter . Aydın Sağlık Müdürlüğü, Aydın
- Hancı İsmail Hamit. Özel Yaklaşım Gerektiren Sorunlar "Çocuk Suçluluğu" Aile Sağlığı Programı "Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çocuk Sağlığı Eğitim Dosyası.içinde chapter pp.193-201, Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü - Alman Teknik İşbirliği Kurumu GTZ, T.C Sağlık Bakanlığı Basımevi, Ankara, 1998.
- Hancı İsmail Hamit, Özken Bengü, Güler Talat. Kentte suçluluk ve kent suçu. Yerel Gündem 21 (Yerel Habitat) İzmir'in Kentleşme - Çevre -Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri. Kentleşme Raporu 1. Cilt. içinde , pp.187-197, İzmir1998
- Eğilmez Sait, Ateş Halil, Hancı İsmail Hamit. Oftalmolojide Adli Konular. Reproprint , İzmir.1997
- Hancı İsmail Hamit. Hekimin Yasal Sorumlulukları ve Adli Rapor Yazma Teknikleri. Med-yay 1. Baskı, İzmir.1997
- Hancı İsmail Hamit. Adli Psikiyatri. İntertıp Matbaacılık, İZMİR.1997
- Hancı İsmail Hamit. Bitkilerle tedavinin yasal boyutu(Fitoterapide hekim ve hekimdışı kişilerin yasal yetki ve sorumlulukları)Ders notu içinde chapter. Hekimler için 1. Fitoterapi Meslek İçi Eğitim Kursu İzmir 1997.İzmir Tabip Odası, Ege Ü. Eczacılık Fak. , Ege Üniv. Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği,1997
- Hancı İsmail Hamit. Adli Tıp Eğitimi Seminer Kitabı. Isparta-Burdur Tabip Odası, Isparta, 1996
- Hancı İsmail Hamit, Makarç Solmaz, Tıraş Zahide Beydağ, Demirci Arzu, Öztürk Aslı, Keleş Hatice, Tamar Müge. Acil Durumlarda ve Yasa Karşısında Çocuk. İzmir Sivil Toplum Örgütleri Çocuk Hakları Çalışma Günleri Raporu Bölümü İzmir Tabip Odası - Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü İzmir Barosu .12-13 Nisan 1996 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Buca- İZMİR
- Hancı İsmail Hamit. Hekimin yasal sorumlulukları (Tıbbi hukuk) Egem Tıbbi Yayıcılık, İzmir.1995
- Hancı İsmail Hamit. Otopsisi yapılan intihar olgularında kan kortizol seviyesi üzerine bir çalışma (Tez).1992

Memberships of Professional Associations (12 entries)- Adli Bilimler e-group (Kurucu)
- Adli Tıp Uzmanları Derneği.
- Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı (ÇEKÜL)
- Ceza Hukuku, Kriminoloji ve İnsan Hakları Derneği (CEKİNHAD)
- Hasta Hakları Derneği (HASAD)
- İzmir Tabip Odası
- The Forensic Science Society
- Trafik e-group (Kurucu)
- Trafik Gönüllüleri Derneği
- Türk Nöropsikiyatri Derneği
- Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
- Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı