Akademik BilgilerAHMET ALÇİÇEK
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: ahmet.alcicek@ege.edu.tr
- Telefon: 0232-3884000-2706
- Telefon: Fax:0232-3881867
- Web sayfası: http://akademik.ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1986
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1988
- Doktora: Justus-Liebig Üniversitesi, Almanya, 1994
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1996
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2003

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği Komisyon Başkanlığı, 2006-2010
- Zootekni Bölümü Döner Sermaye Mutemetliği, 1995-1998
- Zootekni Bölümü Hayvancılık Tesislerinde Yem ve Yemleme İle İlgili Teknik Sorumluluk, 1995-
- Zootekni Bölümü Analiz Laboratuvarı Sorumluluğu, 1995-2001
Research Interests- Yemler ve Hayvan Besleme (5011500)
- Hayvan Besleme (5011501)
Indexed Journal Publications (18 entries)- İPÇAK, H.H.; ALÇİÇEK, A (2018): Addition of capsicum oleoresin, carvacrol, cinnamaldehyde and their mixtures to the broiler diet II: Effect of meat quality. Journal of Animal Science and Technology, 60:9.p.1-11.
- ÇABUK, M.,ERATAK,S., ALÇİÇEK,A.,TUGLU, I. (2014): Effects of herbal essential oil mixture on intestinal mucosal development, growth performance and weight of internal organs of quails.Journal of Essential Oil Bearing Plants. Vol. 17. No:4, 599-606.
- ÇABUK, M.,ERATAK,S., ALÇİÇEK,A.,BOZKURT, M. (2014): Effects of herbal essential oil mixture as a dietary supplement on egg production in quail.The Scientific World Journal. Vol. 2014, p. 1-4.
- BOZKURT,M.; KÜÇÜKYILMAZ,K.; PAMUKÇU, M.; ÇABUK, M.,ALÇİÇEK, A.; ÇATLI, A.U. (2012): Long-term effects of dietary supplementation with an essential oil mixture on the growth and laying performance of two layer strains. Italian Journal of Animal Science 11 (1): 23-28.
- BOZKURT, M.: ALÇİÇEK, A.: ÇABUK, M.: KÜÇÜKYILMAZ, K.: ÇATLI, U. (2009): Effect of an herbal essential oil mixture on growth, laaying traits and egg hatching characteristics of broiler breeders. Polutry Science 88: 2368-2374.
- Şahin, A., Miran, B., Yıldırım, İ., Önenç, A., Alçiçek, A., (2009): Fattening Costs of Beef Breeds Reared Under Controlled Conditions and the Determination of Optimum Fattening Period. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 33(6): 485-492.
- Bozkurt, M.: Çabuk, M.: Alçiçek, A. (2008): Effect of dietary fat type on broiler breeder performance and hatching egg characteristics. J. Appl. Poult. Res. 17: 47-53.
- ÇABUK, M.:BOZKURT, M.: ALÇİÇEK, A.: AKBAŞ, Y.:KÜÇÜKYILMAZ, K. (2006): Effect of a herbal essential oil mixture on growth and internal organ weight of broilers from young and old breeder flocks. South African Journal of Animal Science 36 (2):135-141
- ÇABUK,M.:BOZKURT, M.: ALÇİÇEK, A., ÇATLI, A.U.:BAŞER,K.H.C. (2006): Effect of a dietary essential oil mixture on performance of laying hens in the summer season. South Africian Journal of Animal Science 36 (4):215-221.
- AKBAŞ, Y.: ALÇİÇEK, A.:ÖNENÇ, A.: GÜNGÖR,M. (2006): Growth curve analysis for body weight and dry matter intake in Friesian, LimousinxFrisian and PiemontesexFriesian cattle. Arch. Tierz. 49 (4): 329-339.
- BOZKURT, M.: ALÇİ:ÇEK, A.: ÇABUK, M. (2004): The effect of dietary inclusion of meat and bone meal on the performance of laying hens at old age. South African Journal of Animal Science 34 (1): 31-36.
- ÖZDOĞ:AN, M.: ALÇİ:ÇEK, A.: AKŞ:İ:T, M. (2004): Einfluss des Futterfetts im Sommer auf die Mastleistung und die Wirtschaftlichkeit von Broilern. Archiv für Geflügelkunde 68 (3): 115-119
- ALÇİÇEK, A: BOZKURT, M.: ÇABUK, M. (2004): The effect of a mixture of herbal essential oils, an organic acid or a probiotic on broiler performance. South African Journal of Animal Science 34 (4): 217-222.
- Alçiçek, A.: Önenç, A.: Güngör, M. (2003): Carcass and meat quality of Frisian, PiemontesexFriesian and LimousinxFriesian young bulls under intensive beef production system in Turkey. Journal of Animal and Feed Sciences 12 (2):249-260.
- Alçiçek, A.: Bozkurt, M.:Çabuk, M. (2003): The effect of an essential oil combination derived from selected herbs growing wild in Turkey on broiler performance. South African Journal of Animal Science 33 (2):89-94.
- GÜNGÖR, M.: ALÇİ:ÇEK, A.: ÖNENÇ, A. (2003): Feedlot performance and slughter traits of Friesian, PiemontesexFriesian and Limousin x Frriesian young bulls under intensive beef production system in Turkey. Journal of Applied Animal Research 24: 129-136.
- KOŞUM, N.: ALÇİÇEK, A.: TAŞKIN, T.: ÖNENÇ, A. (2003): Fattening performance and carcass characteristics of Saanen and Bornova male kids under an intensive management system. Czech Journal of Animal Science 48 (9):379-386.
- Kaya, A.: Uzmay, C.: Alçiçek, A.: Kaya, İ. (2000): Buzağıların ekşitilmiş süt ile büyütülmesi üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 24 (4):413-421.

Publications in Non-Indexed Journals (109 entries)- ALÇİÇEK, A. (2014): Şeker pancarı posasının yem değeri. Pınar Dergisi, 118: 4
- ALÇİÇEK, A. (2014):Üremeyi etkileyen beslemeye bağlı faktörler. Pınar Dergisi, Sayı 121.Sayfa 5.
- ALÇİÇEK, A. (2014): Silo yemlerinde besin madde kayıpları ve önlemeye yönelik çözüm önerileri. Balıkesir Birlik Dergisi, 6 (24): 32-35.
- ALÇİÇEK, A. (2013): Hayvan besleme ve yem endüstrisinde probiyotik kullanımı. TÜSEDAD Dergisi 4 (21: 22-24
- ALÇİÇEK, A. (2012): Yemlerde aflatoksin oluşumu ve süte geçme durumu. Tarım Gündem 1 (6): 82-84.
- ALÇİÇEK, A. (2012): Yem sektörü ve hayvan yetiştiricileri açısından yem hijyen yönetmeliği ve önemi. Tarım Gündem 2 (7): 74-75.
- ALÇİÇEK, A. (2012): Et sığırlarının beslenmesinde dikkat edilecek noktalar. Tarım Türk Dergisi 33: 146-150.
- ALÇİÇEK, A. (2011): Süt sığırcılığında üreme problemlerinin azaltılmasında beslemenin rolü. Tarım Gündem 1: 56-59.
- ALÇİÇEK, A. (2011):Süt sığırlarında besleme ile üreme arası ilişkiler. Tarım Gündem 5: 80-84
- ALÇİÇEK, A. (2011): Süt ineklerinde mineral madde ihtiyaçlarının karşılanması Tarım Türk 32: 146-150.
- ALÇİÇEK, A. (2011): Yüksek verimli süt keçilerinin beslenmesi. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları No. 142: 18-24.
- ALÇİÇEK, A. (2011): Süt sığırlarında kuru dönem besleme. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları No. 142: 24-29.
- ALÇİÇEK, A. (2010): Domates Posasının Yem Değeri ve Hayvan Beslemede Kullanımı. Balıkesir Birlik Dergisi (2): 33-35.
- ALÇİÇEK, A. (2010): Beslemenin kırmızı et yağında omega-3 ve konjuge linoleik asit düzeyine etkisi. Tarım Gözlem Dergisi (1): 80-83.
- ALÇİÇEK, A. VAROL, K. (2010): Yeni doğan buzağılarda su tüketimini etkileyen faktörler. Tarım Türk Dergisi (21): 122-125.
- ALÇİÇEK, A. (2010): Yeni doğan kuzu ve oğlakların slenmesinde ağız sütünün (kolostrum) önemi. Birlik Postası 3: 24-26.
- ALÇİÇEK, A. (2010): Süt sığırcılığında yüksek yaz sıcaklarının meydana getirdiği ekonomik kayıpların önlenmesinde beslemenin önemi. Tarım Türk Dergisi 24: 98-101.
- ALÇİÇEK, A. (2009): Buzağıların beslenmesinde karma yem kalitesinin önemi. Tarım Türk Dergisi 17: 114-118
- ALÇİÇEK, A. (2009): Silo yemlerinde besin madde kayıpları ve önlemeye yönelik çözüm önerileri. Tarım Türk Dergisi 18: 92-94.
- ALÇİÇEK, A. (2009): Küçükbaş hayvanlar için rasyon hazırlama. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 137, Sayfa: 15-25.
- ALÇİÇEK, A. (2009): Büyükbaşhayvanlar için rasyon hazırlama. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları No. 137, Sayfa:1-14.
- ALÇİÇEK, A. (2009): Kaba yem ile beslemenin et kaalitesine etkisi. Tarım Türk Dergisi 20: 134-136.
- ALÇİÇEK, A.: KARA, A. (2009): Şeker pancarı posasının yem değeri. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Balıkesir Birlik Dergisi 4: 19-21.
- ALÇİÇEK, A. (2009): Yeni doğan buzağılarda su tüketimi ve kalitesinin önemi. Damızlık sığır Yetiştiricileri Birliği Balıkesir Birlik Dergisi 3: 21-23
- ALÇİÇEK, A. (2008): Beslemenin süt verim ve bileşimine etksi. İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Dergisi 14: 34-38.
- ALÇİÇEK, A. (2008): Hayvan Beslemede Burçak Kullanımı. Tarım Türk dergisi 10 (3): 78-82.
- ALÇİÇEK, A. (2008): Samanın Yem değerini Artırmada Uygulanan Teknolojik İşlemler. Tarım Türk Dergisi 11: 72-73.
- ALÇİÇEK, A. (2008): Mucize bitki kekikten hayvancılıkta yararlanma imkanı. İzmir Birlik Dergisi 15: 52-54.
- ALÇİÇEK, A. (2007): Hayvan Beslemede Genetiği Değiştirilmiş Yemlerin (GDO) Kullanımı. Tarım Türk Dergisi 3: 92-94.
- ALÇİÇEK, A. (2007): Hayvan Beslemede Enginar Sap ve Yaprakları Silajının Kullanım İmkanı. Hasad Hayvancılık Dergisi 261: 46-49.
- ALÇİÇEK, A. (2007): Sığır besisinde silo yemi kullanımı ile et kalitesi arası ilişkiler. TAYEK-TYUAP Toplantıları. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları No.: 128: 132-142.
- ALÇİÇEK, A. (2007): Hayvan beslemede aromatik bitki ekstraktları ve esensiyel yağların kullanımı. Tarım Türk Dergisi 4: 77-79.
- YAYLAK, E.: ALÇİÇEK, A.: KONCA, Y.: UYSAL, H. (2007): İzmir ilçelerinde mandıralarca kış aylarında toplanan sütlerde baz besin madde ve fiziksel özelliklere ait değişimlerin saptanması. hayvansal üretim 48 (1): 26-32.
- YAYLAK, E.: ALÇİÇEK, A. (2007): Süt Sığırcılığı İşletmelerinde kayıtların değerlendirilmesi. Birlik Dergisi 13: 36-40.
- ALÇİÇEK, A. (2007): Türkiye'de yetişen zehirli bitkiler ve hayvanlara olan etkileri. Tarım Türk Dergisi 8: 106-109.
- ALÇİÇEK, A. (2006): Silaj kalitesi ve hayvan besleme açısından önemi. Çamlı'ca Dergisi, Sayı 1: 3.
- ALÇİÇEK, A. (2006): Mineral Maddelerin Önemi.Birlik-İzmir Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Dergisi 2(7): 20-28.
- BOZKURT, M.: ÇABUK,M.: ALÇİÇEK, A. (2006): The effect of microbial phytase in broiler diets containing low phosphorus, energy and protein. The Journal of Poultry Science 43 (1): 29-34.
- ALÇİÇEK, A. (2006): Süt sığırlarında beslemenin üreme performansına etkileri.Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları No. 122: 91-101.
- ALÇİÇEK, A. (2006): Silo yemi kalitesinin iyileştirilmesinde bakteri kültürleriBirlik-İzmir Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Dergisi 2(8): 18-22.
- ALÇİÇEK, A. (2006): Silaj kalitesini etkileyen faktörler ve önemi. Tarım Türk Dergisi 2: 74-78.
- ALÇİÇEK, A. (2005): Süt sığırlarının beslenmesi ve beslemede yeni yaklaşımlar.Ege Tarımsal Araştırma Enst. Müdürlüğü yayınları No. 118: 77-101.
- UYGUR, A.M.: ALÇİÇEK, A. (2005): Probiyotikler ve süt sığırlarının beslenmesinde kullanımı. Anadolu 15 (1): 73-84.
- KONCA, Y.: ALÇİÇEK, A.: YAYLAK, E. (2005): Süt sığırcılığı işletmelerinde yapılan silo yemlerinde silaj kalitesinin saptanması. Hayvansal Üretim 46 (2): 6-13.
- ALÇİ:ÇEK, A:: KARAAYVAZ, B:K:: KOŞ:UM, N. (2004): Süt ve et tipi koyunları:n beslenmesi.TAYEK-TYUA Toplantı:ları:. Ege Tarı:msal Araş:tı:rma Enstitüsü Yayı:nları: No. 115:69-81.
- Ş:ayan, Y. Özkul, H.: Alçiçek, A.: Çeş:kuntuna, L.:Önenç, S.: Polat, M. (2004): Kaba yemlerin metabolik enerji değ:erlerinin belirlenmesinde kullanı:labilecek parametrelerin karş:ı:laş:tı:rı:lması:. E.Ü.Z.F. Dergisi 41 (2): 167-175.
- Çabuk, M.: Alçiçek, A.:Bozkurt, M.: Akkan, S. (2004): Effect of Yucca schidigera and natural zeolite on broiler performance. International Journal of Poultry Science 3 (10): 651-654.
- Alçiçek, A.: Karaayvaz, K.B. (2003):Süt ineklerinin beslenmesinde mineral maddelerin verime uygun kullanımı. Hasad Hayvancılık 1(213):8-12.
- Alçiçek, A., Soycan Önenç, S. (2003):Yem endüstrisinde oligosakkaritlerin katkı maddesi olarak kullanımı. Hasad Hayvancılık 2(213):15-18.
- Alçiçek, A.: Karaayvaz, K.B. (2003):Sığır besisinde mısır silajı kullanımı.Anaimal Dergisi 2003:68-76.
- ALÇİÇEK, A.: ATAÇ, E.F. (2003): Yüksek verimli süt keçilerinin beslenmesi. Hasad Hayvancılık Dergisi, 6: 14-19.
- Çabuk, M.: Alçiçek, A.: Bozkurt, M.: İ:mre, N. (2003): Aromatik bitkilerden elde edilen esensiyel yağ:ları:n antimikrobiyal özellikleri ve alternatif yem katkı: maddesi olarak kullanı:m imkanı:. Yem Magazin Dergisi 35: 39-42.
- YAYLAK, E.: ALÇİ:ÇEK, A. (2003): Sı:ğ:ı:r besiciliğ:inde ucuz bir kabayem kaynağ:ı:: Mı:sı:r Silajı:. Hayvansal Üretim 44 (2): 29-37.
- ALÇİÇEK, A. (2002): Süt sığırı rasyonu yapıöımda temel ilkeler.TAYEK/TYUAP Toplantısı Bildirileri.Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. No.:106: 1124-136.
- ALÇİÇEK, A.: KARAAYVAZ, K. (2002): Çiftçi koşullarında silo yemi yapımında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. TAYEK/TYUAP Toplantısı Bildirileri. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları, No.:106: 136-147.
- Alçiçek, A.: Akkan, S.: Özkan, K.:Taluğ, M.:Karaayvaz, K.:Basmacıoğlu, H. (2002):Konserve sanayi yan ürünü bezelye artıklarının silolanma imkanı ve yem değeri üzerine bir araştırma.E.Ü.Ziraat Fak. Dergisi 39(3):72-79.
- 2001, Alçiçek, A.: Süt ineklerinin yemlenmesinde yeni teknikler.Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 100: 9-20.
- Bozkurt, M.:Basmacıoğlu,H.:Alçiçek, A.:Çabuk, M.(2001): Doğal zeolitin yumurta tavuğu performansına etkisi.Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 3 (1):8-12.
- Alçiçek, A.:Ayhan, V.:Taluğ,A.M.:Basmacıoğlu,H.:Özkul,H.:Açıkgöz,Z.:Karaayvaz,K. (2001):Kanatlı altlığının bazı yem kaynakları ile silolanma olanakları ve yem değeri.II:Portakal posasının broyler altlığı ile silolanma olanakları ve yem değeri. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 38 (1):55-62
- Ergül,M.:Alçiçek, A.:Ayhan, V.:Kılıç,A.:H.:Özkul,H.:Basmacıoğlu,H.:Karaayvaz,K. (2001):Kanatlı altlığının bazı yem kaynakları ile silolanma olanakları ve yem değeri.II:Pancar posasının broyler altlığı ile silolanma olanakları ve yem değeri. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 38 (1):47-54
- ALÇİÇEK, A. (2001):Hayvansal Üretimde Kaliteli Silo Yemi Eldesinde Dikkat Edilecek Noktalar.Zootekni Bülteni 1 (3): 2-4.
- GÜL, M.A.: ALÇİÇEK, A.: TÜMER, S.(2001): Yapraklı enginar saplarının silolanma imkanı ve yem değeri üzerine bir araştırma. Anadolu 11(2): 20-32.
- Bozkurt, M.:Çabuk, M.:Basmacıoğlu, H.:Alçiçek, A. (2001): Yumurta tavuğu karma yemlerine ilave edilen doğal zeolitin yumurta verimi ve yumurta kabuk kalitesine etkileri:Enerji ve protein düzeyi dengelenmemiş karmalara doğal zeolit ilavesi. Hayvansal Üretim 42 (1): 21-27.
- 2000, Akkan, S.: Alçiçek, A.: Basmacıoğlu, H.: Köy ve kafes tavuğu yumurtalarının kolesterol içerikleri üzerine bir araştırma. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (1): 1-8.
- 2000, Alçiçek, A.: Kaba yemlerde ham sellüloz tayin metodunun metabolik enerji (ME) ve net enerji laktasyon (NEL) içeriğinin saptanmasına etkisi. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (1): 33-40.
- 2000, Kaya, A.:Uzmay, C.: Alçiçek, A.: Kaya, A.: Buzağıların ekşitilmiş süt ile büyütülmesi üzerine bir araştırma. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 24: 413-421.
- ALÇİÇEK, A.: TÜMER, S.: ÖZKUL, H. (2000): Kaba yem kaynağı olarak yapraklı enginar sapı silajının besin madde içeriği ve yem değeri üzerine bir ön çalışma. E. Ü. Ziraat Fak. Dergisi 37 (2-3): 27-34.
- AKŞİT, M.: BOZKURT, M.: ALÇİÇEK, A. (2000): Farklı formda yemlerle beslenen etlik piliçlerde altlığa değişik düzeylerde zeolit ilavesinin performans ve altlık özellikleri üzerine etkileri, Hayvansal Üretim Dergisi 41: 84-90. ISSN 1301-9597
- 1999, Alçiçek, A.: Özkul, H.: Yaylak, E. Alternatif kaba yem kaynakları üzerine araştırmalar. III. Asma filiz ve yapraklarının silolanma imkanı ve yem değeri. E.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 36 (1-2-3): 49-56.
- 1999, Demirören, E.: Taşkın, T.: Alçiçek, A.: Koşum, N. İnek sütü ile emiştirilen oğlaklarda gelişme. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 36 (1-2-3): 89-96.
- 1999, Alçiçek, A.: Tarhan, F.: Özkan, K.: Adışen, F.: İzmir ili ve civarında bazı süt sığırcılığı işletmelerinde yapılan silo yemlerinin besin madde içeriği ve silaj kalitesinin saptanması üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim Dergisi (39-40): 54-64.
- 1999, Bozkurt, M: Alçiçek, A.: Çabuk, M.: Etlik piliçlerde su ve altlığa kalsiyum karbonat ilavesinin kümes içi amonyak konsantrasyonu ve performansa etkisi. hayvansal Üretim Dergisi (39-40): 91-98.
- 1998, Ayhan, V.: Alçiçek, A.: kanatlı yem ve ürünlerinde istenmayen maddeler. Hayvansal Üretim Dergisi 38: 63-68.
- 1998, Ayhan, V.: Alçiçek, A.: Ergül, M.: Silajlık mısıra broiler altlığı ilavesinin silaj kalitesi ve yem değerine etkisi. Hasad Dergisi 162: 38-40.
- 1998, Alçiçek, A.: Süt ineklerinde yemlemeye uygun vitamin ilavesi. Amerikan Soya Birliği Sütçülük Kulübü Bülteni: 1-8.
- 1998, Alçiçek, A.: Yaylak, E.: Özkul, H.: Alternatif kaba yem kaynakları üzerine araştırmalar. II. Biber sap ve yapraklarının silolanma imkanı ve yem değeri. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 35 (1-2-3): 89-96.
- 1998, Altan, A.: Aitan, Ö.: Aiçiçek, A.: Nalbant, M.: Akbaş:Y.: Tavukçulukta zeolit kullanımı. I. Altlığa zeolit ilavesinin etlik piliç performansı, altlık nemi ve amonyak konsantrasyonu üzerine etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 35 (1-2-3): 9-16.
- 1998, Alçiçek, A.: Bozkurt, M.: Özkan, K.: Altan, A.: Çabuk, M.: Akbaş, Y.: Altan, Ö. Tavukçulukta zeolit kullanımı. II. Zeolitin etlik piliç performansı, bazı kan serum ve tibia özellikleri üzerine etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 35 (1-2-3): 17-24.
- 1998, Altan, Ö.: Çabuk, M.: Bozkurt, M.: Altan, A.: Özkan, K.: Alçiçek, A. Tavukçılukta zeolit kullanımı. III. Zeolitin yumurta tavuklarının verimi, yumurta kalitesi ile bazı tibia ve kan parametreleri üzerine etkisi. E.Ü. Z. Fak. Dergisi, 35 (1-2-3): 25-32.
- 1997, Alçiçek, A.: Özdoğan, M.: Çiftçi koşullarında yapılan mısır ve arpa silo yemlerinde silaj kalitesinin saptanması üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim Dergisi 37: 94-102.
- 1997, Alçiçek, A.: Süt İneklerinin Beslenmesinde Korunmuş Yağlardan Yararlanma Olanakları.Yem Magazin 17: 31-34
- Çapçı, T., Şayan, Y., Sevgican, F., Alçiçek, A. (1997). Kurutulmuş domates posasının kuzu besisinde kullanılması olanakları üzerinde bir araştırma, E.Ü.Z.F. Dergisi,34(1-2) 65-72.
- 1996, Alçiçek, A.: Özkan, K.: Silo yemlerinde destilasyon yöntemi ile süt asidi, asetik asit ve bütirik asit tayini. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2-3): 191-198.
- 1996, Alçiçek, A.: Akkan, S.: Taşkın, T.: Özkan, K.: Karma yemdeki protein düzeyinin oğlakların gelişme performansına etkisi. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (1): 123-131.
- 1996, Alçiçek, A.: Rimbach, G.: Pallauf, J.: Karma yeme mikrobiyal fitaz enzimi ilavesinin mineral maddelerden yararlnmaya etkisi. Kükem Dergisi 19 (2): 9-14.
- 1996, Alçiçek, A.: Sevgican, F.: Sağmal koyunların beslenme prensipleri. Feed Grains Council News 98: 2-3
- 1996, Alçiçek, A.: Sevgican, F.:Süt ineklerinin yemleme yöntemleri ve pratik yemlemede dikkat edilecek hususlar. Feed Grains Council News 97: 2-3.
- 1996, Alçiçek, A.: Taşkın, T.: Coşkun, H.: Çiftlik hayvanlarında su tüketimi ve önemi. Feed Grains Council News 97: 2-3.
- 1995, Akkan, S.: Alçiçek, A.: Bazı omurgasız hayvanlardan yem kaynağı olarak yararlanma olanakları. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 32 (3): 205-210.
- 1995, Alçiçek, A: Beslemenin süt yağına olan etkileri. Hasat Dergisi 117: 32-35.
- 1995, Alçiçek, A.: Glikozinolat içeriği düşük kolza küspesinin hayvan beslemede kullanımına yönelik yeni görüşler. E.Ü.Ziraat fakültesi Dergisi 32 (1): 207-214.
- 1995, Alçiçek, A.: Zur Bestimmung der Gäqualität und des Futterwertes von Sorghum/Sudangras-Silage. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 32 (3): 87-94
- 1995, Alçiçek, A.: Ayhan, V.: Kılıç, A.: Pamuk sapının silolanma imkanı ve yem değeri üzerine bir araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 32 (3): 103-110.
- 1995, Alçiçek, A.: Başlar, S.: Bitki ve sularda aşırı nitrat birikiminin sonuçları. Ekoloji Dergisi 14: 15-18. ISSN 1300-1361.
- 1995, Alçiçek, A.: Ergül, M.: Süt ineklerinde kaba yem tüketiminin düzenlenmesi. Hasad Dergisi 121: 30-34.
- 1995, Alçiçek, A.: Erkek, R.: Hayvan beslemede probiyotik kullanımı. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 32 (1): 269-276.
- 1995, Alçiçek, A.: Walz, O.P.: Yemlerde enzim yöntemine göre Net Enerji Laktasyon (NEL) içeriğinin tayini. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 32 (3): 157-164.
- 1995, Alçiçek, A.: Wagener, P.: Bazı kaba yemlerde net enerji laktasyon (NEL) içeriğinin sellülaz yöntemi ve Hohenheim Yem Testi ile saptanmasına yönelik araştırmalar. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 32 (2): 67-74.
- 1995, Alçiçek, A.: Özkul, H.: Yemlik yağların rumende mikrobiyal parçalanmadan korunmasında kullanılan teknikler. Hayvansal Üretim Dergisi 36: 83-91.
- 1995, Alçiçek, A.: Sevgican, F.: Süt ineklerinin beslenmesinde kullanılan yeşil yembitkilerinde nitrat sorunu. Hsad Dergisi 119 : 33-36.
- 1995, Ayhan, V.: Alçiçek, A.: Yemlerde küf mantarları ve genel etkileri. Yem Magazin Dergisi 11: 40-46
- 1995, Çapçı, T.: Şayan, Y.: Alçiçek, A: Kurutulmuş ve silolanmış domates posasının yem değeri üzerine bir araştırma. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 32 (3): 119-127.
- 1995, Sevgican, F.: Erkek, R.: Alçiçek, A.: Hayvansal üretimde yem ve yem enerjisinden yararlanma. Yem Magazin Dergisi 10: 18-21.
- 1994, Alçiçek, A.: Demirulus, H.:Çiftlik gübrelerinin biyogaz teknolojisinde kullanılması. Ekoloji Dergisi 13: 5-9. ISSN 1300-1361.
- 1994, Alçiçek, F.: Sevgican, F.: Yüksek verimli süt ineklerinin methionin ihtiyacının karşılanmasında yeni görüşler. Hayvansal üretim Dergisi 35: 43-49
- 1992, Alçiçek, A.: Sevgican, F.: Yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde korunmuş methionine ve önemi. Yem Sanayii Dergisi 74: 10-14.
- 1989, Alçiçek, A.: Sevgican, F.: İkinci ürün ve artıklarının yem değerleri üzerine araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 26 (1): 167-177.
- 1988, Sevgican, F.: Alçiçek, A.: Korunmuş proteinlerin önemi ve koruma yöntemleri. Animalia Dergisi 16: 44-47
- 1988, Sevgican, F.: Alçiçek, A.: Süt ineklerinin beslenmesinde korunmuş proteinlerin önemi. Yem Sanayi Dergisi 58: 7-10

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 0, Alçiçek,Ahmet : Vergleichende Fütterungsversuche über den Einfluss unterschiedlicher Zwischenfruchtfutterpflanzen als Rationsbestandteil auf Ernährungsphysiologische Parameter und Mastleistung Bei Lämmern (Doktora)
- 0, Alçiçek,Ahmet : İkinci Ürün ve Artıklarının Yem Değerleri Üzerine Araştırmalar (Yük.Lis.Tezi, 1988).

International Conference Proceedings (37 entries)- İPÇAK, H.H.;ÖZRETEN, S.; KESKİN, N.A.; ALÇİÇEK, A.(2017): Besin maddelerinin kanatlı hayvanların gen ekspresyon seviyeleri üzerine etkisi. 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 26-30 Nisan 2017. Antalya. Kongre Kitab, Sayfa: 664-671.
- ALÇİÇEK, A. (2013): Sığır besisinde karlılığı etkileyen faktörler. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (uluslararası katılımlı). 26-27 Eylül 2013. ss: 49-53.
- İpçak, H.H., Alçiçek, A., 2013. Using of Toxin Binders as Feed Additives in Animal Nutrition. VI. International Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2013. 3-5 OCTOBER 2013 Tekirdağ/Turkey.
- İPÇAK, H.H., ALÇİÇEK, A., 2013. Yeni Yem Kanunu ve Yem Hijyen Yönetmeliği Çerçevesinde Yemlerde Mikotoksin Problemi ve Çözüm Önerileri VII Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (uluslararası katılımlı). 26-27 Eylül 2013. ss: 343-348.
- Alkan, İ., Yılmaz, H.İ., Kandemir, Ç., Ünal, H.B., Taşkın, T., Koşum, N., Alçiçek, A., 2013. Analyze of Sheep Production in Terms of Animal Welfare and Development Possibilities In Izmir Province, VIth International Balkan Animal Conference, BALNIMALCON-2013, 3-5 October 2013, Tekirdağ, Fulltext Notes, 425-432.
- ÇABUK, M.; ERATAK, S.; ALÇİÇEK, A.; BOZKURT, M. (2011): Effect of dietary supplementation of herb essential oils on egg production of quail. 18th European Symposium On Poultry Nutrition, October 31 - November 04, 2011 Çeşme-İzmir-Turkey.P.: 140.
- KOŞUM, N.: ÖNENEÇ, A.: ALÇİÇEK, A., TAŞKIN, T. (2006):Fleischfarbenbewertung bei Saanen- und Bornovaziegenlämmern.8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler, 04.-08. Oktober 2005, Braunschweig-Deutschland. Deutsch-Türkische Agrarforschung, , Seite: 95-102.
- ALÇİÇEK, A., PALLAUF, J., MOST,E., WALZ, O.P.,ERKEK, R. (2006): Untersuchung zur Bestimmung von Phytinsäure in verschiedenen Cerealien der Türkei.8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler, 04.-08. Oktober 2005, Braunschweig-Deutschland, Deutsch-Türkisce Agrarforschung, Seite: 69-74.
- ALÇİÇEK, A., PALLAUF, J., MOST,E., WALZ, O.P.,ERKEK, R. (2006): Zur Bestimmung von Mengen- und Spurenelementgehalten in verschiedenen Cerealien der Türkei.8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler, 04.-08. Oktober 2005, Braunschweig-Deutschland, Deutsch-Türkische Agrarforschung, Seite: 63-68.
- ALÇİÇEK, A.: BOZKURT, M.: ÇABUK, M. (2005): Comparision of the effects of a mixture of herbal essential oils and commercial growth promoters on broiler performance and carcass yield. Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries. Proceedings of the 21st Annual Symposium, May 22-25, 2005, Kentucky, USA, Suppl. 1. p. 74.
- BOZKURT, M.: KÜÇÜKYILMAZ, K.: ÇATLI, A.U.: ÇINAR, M.: ÇABUK, M.: ALÇİÇEK, A. (2005): The effect of dietary supplementation of prebiotic, probiotic and organic acid either alone or combined on brioler performance and carcass yield. Nutritional Boitechnology in Feed and Food Industries. Proceedings of the 21st Annual Symposium, May 22-25, 2005, Kentucky, USA. Suppl. 1, p.68.
- BOZKURT, M.: KÜÇÜKYILMAZ, K.: ÇATLI, A.U.: ÇINAR, M.: ALÇİÇEK, A.: ÇABUK, M (2005): Growth performance and carcass yield of broiler chickens given antibiotic, mannan oligosaccharide and dextran oligosachharide supplementaed diets. Nutritional Biotechnogy in the Feed and Food Industries. Proceedings of the 21st Annual Symposium, May 22-25, 2005, Kentucky, USA. Suppl. 1, p.69.
- ÇABUK, M.:BOZKURT, M.:ALÇİÇEK, A. (2005): The effect of a mixture of herbal essential oils on the performance of broiler chicks originated from young and old broiler breeder flocks. 15th European Symposium on Poultry Nutrition. 25-29 September, Hungary, Proceedings p. 250-253.
- Bozkurt, M.: Çabuk, M.: İ:mren, N.: Alçiçek, A. (2004): Effect of dietary fat typ on broiler breeder performance and hatching egg characteristics.XXII World's Poultry Congress. June 8-13, 2004, Istanbul-Turkey, p. 673.
- Çabuk, M.: Alçiçek, A.: Bozkurt, M.: Akkan, S. (2004): Effect of yucca schidigera and natural zeolite on broiler performance.XXII World's Poultry Congress. June 8-13, 2004, Istanbul-Turkey, p. 518. (Abstract)
- Ergül, M.: Alçiçek, A.: Ayhan, V.:Kılıç, A.: Özkul, H.: basmacıoğlu, H. Karaayvaz, K. (2003): Die Silierfähigkeit von einigen Futterquellen mit Geflügeleinstreu. / Symposium Ergebnisse Deutsch-Türkischer Agrarforschungen. S.: 23-25.
- WALZ, O.P.: ALÇİÇEK, A. (2003): Situation und Verbesserungsmöglichkeiten der Nährstoffversorgung polygastrischer Nutztiere in der Türkei. 7. Symposium Ergebnisse Deutsch-Türkischer Agrarforschungen.Kurzfassungen S.:7-9.
- Walz, O.P.: Pallauf, J.: Alçiçek, A.(2001):Zur Bewertung von Grundfuttermitteln und Ernterückständen aus Sonder-Kulturen der ägäischen Region der Türkei mit in vivo- und in vitro-Methoden. VDLUFA-Schriftenreiche 57:417-425. 113. VDLUFA-Kongress, Berlin.
- 2000, Önenç, A.: Alçiçek, A.: Kaya, A.: A study on meat color assesment of Friesian, FriesianxLimousine and FriesianxPiedmontese crossbred yearlings at twelve diffrent blooming time. Bokk of abstracts of the 51st Annual Meeting of the European Association for Animal Production, P. 271.
- ALÇİÇEK, A.: ÖZKUL, H. (2000): Ruminantlarda yürütülen sindirim denemelerinde üniformitenin sağlanması. Internationel Animal Nutrition Congress 2000 Proceedings, 4-6 Eylül, Isparta: Sayfa 132-139.
- 1999, Alçiçek, A.: Walz, O.P.: Pallauf, J.: Untersuchungen zur Bestimmung der umsetzbaren Energie (ME) von Grundfuttermitteln aus ägäischen Region mittels einer Pepsin-Cellulase-Methode. S.: 56-57. In 6. Symposium Deutsch-Türkische Agrarforschungen. ISBN 3-86186-199-0
- 1999, Ayhan, V.: Alçiçek, A.: Ergül, M.: Einfluss von Broilereinstreu-Einsatz auf die Silagequalität und den Futterwert von Grünmais. S.: 60-61. In 6. Symposium Deutsch-Türkische Agrarforschungen. ISBN3-86186-199-0
- 1999, Alçiçek, A.: Most, E.: Palluf, J.: Walz, O.P.: Untersuchungen zu den Gehalten an Mengen und Spurenelementen im Grundfutter aus der ägäischen Region der Türkei. S.: 58-59. In 6. Symposium Deutsch-Türkische Agrarforschungen. ISBN 3-86186-199-0
- 1999, Kaya, A.: Uzmay, C.: Alçiçek, A.: kaya, İ.: Walz, O.P.: Untersuchungen zur Aufzucht von Kälbern mit gesäuerten Milch. S.: 61-62. In 6. Symposium Deutsch-Türkische Agrarforschungen. ISBN 3-86186-199-0
- 1998, Alçiçek, A.: Walz, O.P.: Özkan, K.: Zur Bestimmung der Silierfähigkeit und der Verdaulichkeit sowie des energetisches Futterwertes von Silagen aus Mais, Sorghum x Sudangras und Luzerne mit Hammeln. S.: 327-333. In 5. Symposium Deutsch-Türkische Agrarforschungen. ISBN 3-86186-199-2
- 1998, Walz, O.P.: Alçiçek, A.: Eichhorn, H.: Sungur, N.: Bilgen, H. Bornemann, H.: Zur Ermittlung des Futterwertes von Frischpflanzen und Konservierungsprodukten wie Heu und Silage mehrerer Futterpflanzen im Erst- und Zweitfruchtbau der ägäischen Region der Türkei. S.: 313-321. In 5. Symposium Deutsch-Türkische Agrarforschungen. ISBN 386186-199-2
- 1998, Şayan, Y.: Çapçı, T.: Alçiçek, A.: Özkul, H.: Untersuchungen zur Bestimmung der ruminalen Abbaubarkeitseigenschaften von mit NaOH oder ohne behandeltem Stroh. In 5. Symposium Detsch-Türkische Agrarforschungen. ISBN 3-86186-199-2.
- 1998, Walz, O.P.: Alçiçek, A.: Bornemann, H.: Bilgen, H.: Zur Bewertung der Qualität von Zweitfrucht-Sialgen aus Mais und Sorghum x Sudangras sowie Luzerne in der Westtürkei mit in vivo und in vitro Methoden. Proc. Soc. Nutr. Physiol. (7): 27. ISBN 3-7690-4091-0.
- 1995, Alçiçek, A.: Walz, O.P.: Pallauf, J.: Zur Verdaulichkeit von Rohnährstoffen und dem energetischen Futterwert von Grünraps und Kleegras-Gemenge be Schafen.S.: 313-319. In 4. Symposium Deutsch-Türkische Agrarforschungen.
- 1995, Walz, O.P.: Alçiçek, A.: Pallauf, J.: Zum Einsatz von unbehandeltem und von geschütztem Rapsextraktionsschrot der 00-Qualität in der Lämmermast. S. 1-8: In 4. Symposium Deutsch-Türkische Agrarforschungen.
- 1995, Erkek, R.: Taluğ, A.M.: Kırkpınar, F.: Hamrat, Ş.: Alçiçek, A.: The content of total pentosan of some wheat and triticale varieties. World's Poultry Science Association Proceeding: P. 343-344.
- 1994, Alçiçek, A.: Pallauf, J.: Walz,O.P.: Verdaulichkeit von Rohnährstoffen und Gerüstsubstanzen sowie energetischen Futterwert von Grünraps und Kleegras-Gemenge als Zwieschenfrucht bei Schafen. Das Wirtschaftseigene Futter 40 (2+3): 278-288.
- 1994, Pallauf, J.: Walz, O.P.: Alçiçek, A.: Entwicklung von Inhaltsstoffen im Nutzungszeitraum sowie Verdaulichkeit von Grünraps und Kleegrasgemenge als Zwischenfrüchte für Schafe. VDLUFA-Schriftenreiche 38: 453-458.
- 1994, Pallauf, J.: Walz, O.P.: Alçiçek, A.: Most, E.: Performance and rumen parameters of lambs fed green rape and clover-gras mixture as a supplement to rations rich in crude fibre. Proc. Soc. Nutr. Physiol.: (3): 40.
- Alçiçek, A., Walz,P. Pallauf, J: Methoden Und Ergebnisse zur Bewertung der Futterqual itat von Zwischenfrüchten zu rohfaserreichen Grundrationen bei Löummern. Teil 2. Hohenheim, 30 Mart_2 Nisan 1992.
- Walz, P., Alçiçek, A., Pallauf, J.: Methoden Und Ergebnisse zur Bewertung der Futterqualitat Von Zwischenfrüchten zu rohfaserreichen Grundrationen bei Lammern.Teil 1.Hohenheim,30Mart_2 Nisan 1992
- 1991, Erkek, :R. Sevgican, Alçiçek, A., Wagener, P., Pallauf, Der Futterwert Von Zweitfrüchten Und İhren Nebenprodukten.Al. Türk_alm.Üni.İşb.Bilim.Sonuç.Bornova 26_30 Eylül 1989

National Conference Proceedings (44 entries)- ALÇİÇEK, A. (2013): Küçükbaş hayvan beslemede dikkat edilecek noktalar. Kemalpaşa 2. Tarım Sempozyumu, 25-28 Kasım 2013. s.: 2-16.
- İPÇAK, H.H., ALÇİÇEK, A., 2013. Yemlerde Aflatoksin Gelişimi ve Süte Geçme Durumu. 8. Ulıusal Zootekni Bilim Kongresi. 05--07 Eylül 2013. ss: 553-562.
- ALÇİÇEK,A.; ÖNENÇ,A.; GÜNGÖR,M.;TÜMER, S. (2011): Siyah Alaca Sığırların Karkas ve Et Kalitesini İyileştirmek Amacıyla Limuzin ve Piedmont Irklarından Yararlanma Olanakları. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül 2011, Adana.
- AK, İ.; ALÇİÇEK, A.; KARAMAN, Ş. (2010): Organik Hayvancılıkta Yemler ve Hayvan Besleme İlkeleri.Türkiye 1. Organik Hayvancılık Kongresi Bildirileri Kitabı (1-4 Temmuz 2010, Kelkit, Gümüşhane): 135-144.
- ÇABUK, M.; ERATAK, S.; ALÇİÇEK, A.; BOZKURT, M. (2010): Burçağın (Vicia Ervilia L.) Kanatlı Beslemede Kullanım İmkanları. Kümes Hayvanları Kongresi'2010, 7-9 Ekim, Kayseri.
- Alçiçek, A., A. Kılıç, V. Ayhan ve M. Özdoğan. 2010. Türkiye’de kaba yem üretimi ve sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler (II): 1071- 1080. 11-15 Ocak, Ankara
- ALÇİÇEK, A.: YURTMAN, Y. (2009): Entansif koyunculukta besleme. Türkiye Koyunculuk Kongresi. Bildiriler Kitabı: 82-92.
- Alçiçek, A., Çabuk ,M ve, Bozkurt, M., 2009. Kişniş (Coriandrum sativum L.), Kimyon (Carum carvi L.), Lavanta (Lavandula stoechas L.) ve Portakal (Citrus sinensis L.) Uçucu yağlarından Antimikrobiyel Yem Katkısı Olarak Yararlanma İmkanları. VI. Ulusal Zootekni Kongresi. Erzurum. Sayfa 3-9.
- ALÇİÇEK, A.: BAŞER,K.H.C.:BOZKURT,M.:ÇABUK,M. (2007): Çiftlik hayvanları için antibiyotiklere alternatif olarak Türkiyede yetişen bazı tıbbi bitkilerden izole edilen esensiyel yağların antimikrobiyal özellikleri. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Bursa, Tam Metinler Kitabı, Sayfa: 53-58.
- BOZKURT,M.:ÇATLI,A.:KÜÇÜKYILMAZ,K.:PAMUKÇU,M.:ALÇİÇEK, A.:ÇABUK,M. (2007): Yumurta tavuğu karmalarına esensiyel yağ karışımı ilavesinin büyüme ve verim dönemi performansına etkileri. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Bursa, Tam Metinler Kitabı, Sayfa: 150-155.
- KARAAYVAZ,B.K.: ALÇİÇEK, A. (2007):Süt sığırlarında beslemenin sütte konjuge linoleik asit (CLA) içeriğine etkisi. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Bursa, Tam Metinler Kitabı, Sayfa: 378-382.
- ÇABUK, M.: ERATAK, S.: ALÇİÇEK, A. (2007): Karma yeme esensiyel yağ karışımı ilavesinin japon bıldırcınlarında büyüme performansına etkisi. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Bursa, Tam Metinler Kitabı, sayfa:224-228.
- KARAAYVAZ, K., ALÇİÇEK, A. (2007): Karma yeme probiyotik ilavesinin kuzularda besi performansına etkileri. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van.
- KARABULUT.A.:AKKAN, S.: ALÇİÇEK, A. (2005): Süt keçilerinin beslenmesi ve sorunları.Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi,26-27 Mayıs 2005, İzmir, Bildiri Kitabı:, Sayfa:26-32
- ALÇİÇEK, A., BOZKURT, M., ÇABUK, M. (2005): Hayvan Beslemede Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkilerin (GMO) Kullanımı. II. Ruminantların beslenmesinde GMO kullanımı ve etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül Adana: 162-168.
- ÇABUK, M., ALÇİÇEK, A., BOZKURT, M. (2005): Hayvan Beslemede Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkilerin (GMO) Kullanımı. II: Kanatlıların Beslenmesinde GMO kullanımı ve Etkileri, III. Ulusal hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül, Adana: 369-374.
- ÇABUK, M., ALÇİÇEK, A, BOZKURT, M. (2005): Hayvan Beslemede Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkilerin (GMO) Kullanımı.I: Genetik Olarak Değiştirilmiş Yemler ve Özellikleri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül, Adana. Sayfa: 540-545.
- KOŞUM, N., ALÇİÇEK, A.: ÖNENÇ, A. (2005): Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Kaliteli Et Üretme Olanakları.Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, 26-27 Mayıs 2005, İzmir, Kongre Bildiri Kitabı, Sayfa: 108-112.
- KARAAYVAZ, B.K.: ALÇİÇEK, A. (2004): Ruminantlarda probiyotik kullanımının rumen parametrelerine etkisi.IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Isparta, Cilt 2: 286-293
- Alçiçek, A.: Karaayvaz, B.K. (2003): Süt ve besi sığırlarında rasyon hazırlama teknikleri. TAYEK/TUYAP Hayvancılık Grubu Toplantısı Bildirileri. Ege Tarımsal Araştırma Enst. Müd. yayınları 110:137-143.
- Koşum. N.: Taşkın, T.: Alçiçek,A.: Şengonca, M. (2003):Oğlak eti üretimi.TAYEK/TUYAP Hayvancılık Grubu Toplantısı Bildirileri. Ege Tarımsal Araştırma Enst. Müd. Yayınları 110:137-143.
- Karaayvaz, B.K.: Alçiçek, A. (2003): karma yem endüstrisinde probiyotik kullanımı ve peletlemenin probiyotik stabilitesine etkisi. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya, Sayfa: 407-410
- Çabuk, M.: Alçiçek, A.: Bozkurt, M.: İmre, N. (2003):Aromatik bitkilerden elde edilen esensiyel yağların antimikrobiyal özellikleri ve alternatif yem katkı maddesi olarak kullanım imkanı. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. Konya, Sayfa: 184-187.
- Bozkurt, M.: Çabuk, m.: Alçiçek, A.: Çatlı, A.U. (2003):Avrupa Birliği ülkelerinde et-kemik unu kullanımının yasaklanması ve Türkiye kanatlı üretimine etkileri açısından değerlendirilmesi. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya, Sayfa: 155-157.
- Alçiçek, A.(2001):Süt ineklerinin yemlenmesinde yeni teknikler. TAYEK/TUYAP Hayvancılık Grubu Toplantısı Bildirileri. Ege Tarımsal Araştırma Enst. Müd. yayınları 106:124-135.
- 2000, A.Alçiçek: Sevgican.F. Kuzu besisi ilke ve yöntemleri.TYUAP-Bildirileri, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No.: 97: 96-105
- Karabulut, A.: Ergül, M.: Ak, İ.: Kutlu, H.R.: Alçiçek, A.: Karma yem endüstrisi. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. teknik Kongresi, 17-21 Ocak 2000, Ankara. Cilt 2: 985-1007.
- 1999, Karaayvaz, B. K.: Alçiçek, A.: Süt İneklerinin Beslenmesinde Probiyotik Kullanımı. Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi: 233-237.
- 1999, Kaya, İ.: Uzmay, C.: Kaya, A.: Alçiçek, A.: Buzağı Büyütmede Süt ve Süt İkame Yemlerinin Ekşitilerek Kullanımı. Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi: 85-91.
- 1998, Alçiçek, A.: Yaylak, E.: Özkul, H.: Alternatif Kaba Yem Kaynakları Üzerine Araştırmalar. I. Patlıcan Sap ve Yapraklarının Silolanma İmkanı ve Yem Değeri. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi (2): 550-557.
- 1997, Bilgen, H.: Alçiçek, A.: Sungur, N.: Eichhorn, H.: Walz, O.P.: Mısır silaj makinasında dane kırıcının silaj kalitesi ve yem değerine etkisi üzerine bir araştırma. Türkiye Birinci Silaj Kongresi: 52-61.
- 1997, Alçiçek, A.: Ayhan, V.: Kılıç, A.: Alternatif kaba yem kaynağı olarak pamuk sapı silajından yararlanma imkanı. Türkiye Birinci Silaj Kongresi: 74-83.
- 1997, Alçiçek, A.: Akdemir, H.: Erkek, R.: Farklı Mısır Varyetelerinin Agronomik Özellikleri, Silolanma Kabiliyeti ve Yem Değeri. II. Silolanma Kabiliyeti ve Yem Değeri. Türkiye Birinci Silaj Kongresi: 235-241.
- 1997, Akdemir, H.: Alçiçek, A.: Erkek, R. Farklı Mısır Varyetelerinin Agronomik Özellikleri, Silolanma Kabiliyeti ve Yem Değeri. I. Agronomik Özellikleri. Türkiye Birinci Silaj Kongresi: 229-235.
- 1997, Alçiçek, A.: Özkan, K. Silo Yemlerinde Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Silaj Kalitesinin Saptanması. Türkiye Birinci Silaj Kongresi: 241-247.
- 1997, Alçiçek, A.: Asyalı, N.: Silo Yemlerinde Meydana Gelen Besin Madde Kayıpları ve Düzeyiini Etkileyen Faktörler. Türkiye Birinci Silaj Kongresi: 271-277.
- 1996, Alçiçek, A.: Koşum, N.: Pallauf, J.: Wassmuth, R.: Koyunlarda mineral maddelerin döl verimi açısından önemi. Hayvancılık-96 Ulusal Kongresi (1): 225-233.
- 1996, Akbaş, Y.: Alçiçek, A.: Süt sığırı yetiştiriciliğinde yem tüketimi ve yemden yararlanmanın genetik ıslahı. Hayvancılık-96 Ulusal Kongresi (1): 68-76.
- 1996, Ayhan, V.: ergül, A.: Alçiçek, A.: Basmacıoğlu, H.: Yem değerini artıran termik işlemler. Hayvancılık -96 Ulusak Kongresi (1): 479-488.
- 1996, Bilgen, H.: Alçiçek, A.: Sungur, N.: Eichhorn, H.: Walz, O.P.: Ege bölgesi koşullarında bazı silajlık kaba yembitkilerinin hasat teknikleri ve yem değeri üzerine araştırmalar. Hayvancılık-96 Ulusal Kongresi (1): 781-789.
- 1995, Alçiçek, A.: Sevgican, F.: Taluğ, A.M.: Süt ve besi hayvanlarının beslenmesinde karşılaşılan temel sorunlar. Ziraat Bankası Kültür Yayınları (27): 261-265.
- 1995, Alçiçek, A.: Ayhan, V.: Özdoğan, M.: kanatlı karmalarında mikrobiyal fitaz enziminin kullanım imkanı. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı: 173-182.
- Alçiçek, A. Ahyan, V. Ergül, M: Yemlerde Bulunan Bazı Mikroorganizmaların Yem Kalitesi ve Kanatlı Hayvanlar Üzerine Olan Etkisi. Tavukçulukta verimlilik Simpozyumu, Bornova_izmir, 26_27 Ekim 1992
- Avcıoğlu, Rıza : Ahyan, Veysel: Alçiçek, Ahmet : Gap'a Uygun Iı.Ürün Yembitkilerinde verim ve Kalite Özellikleri. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Iı. Ürün Tarımı ve Sonuçları Simpozyumu, Şanlıurfa, 26_28 Ekim 1992.

Finished Research Projects (12 entries)- Araştırma Projesi, Şayan, Y.: Özkul, H.: Alçiçek, A.: Akbaş, Y.: Coşkuntuna, L.: Önenç, S.: Polat, C.: Çapçı, T.: Kılıç, A.: Özkan, K. (2003): Bazı kaba yemlerin yem değerlerinin farklı analiz teknikleri ile belirlenmesi. TÜBİTAK, Proje No.: VHAG-1447.
- Araştırma Projesi, Güngör, M.: Alçiçek, A.: Tümer, S. (2001): Siyah alaca ve farklı etçi ırk melezlerin besi performanslarının araştırılması: I.: Siyah alaca, piedmontxsiyah alaca, siyah alacaxlimousin melezlerinin gelişme ve besi performansları. Proje No. TAGEM-HAYSÜD-97-0 07. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü.
- 2000, Araştırma Projesi, Alçiçek, A.: Akkan, S.: Özkan, K.: Taluğ, M.: Kararayvaz, K.: Basmacıoğlu, H.:Alternatif kaba yem kaynağı olarak bezelye artıklarından yararlanma oalanakları üzerine bir araştırma. E. Ü. Araştırma Fonu 99-ZRF-044 Nolu Projesi.
- 2000, Araştırma Projesi, Ergül, M.: Alçiçek, A.: Alternatif yem kaynaı olarak kanatlı altlığından yararlanma olanakları üzerine araştırmalar: I.: Kanatlı altlığının bazı yem kaynakları ile silolanma olanakları ve yem değeri. E. Ü. Araştırma Fonu 98-ZRF-033 Nolu Makro Projesi.
- Araştırma Projesi, Gül, M.: Alçiçek, A.: Tümer, S. (2000): Enginar sap ve yapraklarının silolanma imkanı ve yem değeri üzerine bir araştırma. Proje No. TAGEM-HAYSÜD-98-11-03-02. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
- Araştırma Projesi, KAYA, A., UZMAY, C.: ALÇİÇEK, A.: KAYA, İ. (2000). Buzağıların ekşitilmiş süt ile büyütülmesi üzerine bir araştırma. TÜBİTAK Projesi, VHAG-1447.
- 1998, Araştırma Projesi, Akkan, S.: Alçiçek, A.: Basmacıoğlu, H.: Köy ve kafes tavuğu yumurtalarının kolesterol içerikleri üzerine bir araştırma. 96-ZRF-053 Nolu E.Ü.Araştırma Fonu Projesi.
- 1997, Araştırma Projesi, Eichhorn, H.: Sungur, N.: Bılgen, H.: Bornemann, H.: Alçiçek, A.: Mekanisierung der Grundfutterernte in der Ege-Region. EI91/36-1-2 Nolu Alman DFG-GTZ Projesi
- 1996, Araştırma Projesi, Alçiçek, A.: Sevgican, F.: Şayan, Y.: Çapçı, T.: Özkul, H.: Bazı kaba yemlerde enerji içeriğinin Van Soest analiz yöntemi ile saptanmasına yönelik bir araştırma. 96-ZRF-051 Nolu E. Ü. Araştırma Fonu Projesi.
- 1996, Araştırma Projesi, Ayhan, V: Alçiçek, A.: Ergül, M.: Silajlık mısıra broiler altlığı ilavesinin silaj kalitesi ve yem değeri üzerine etkisi. 96-ZRF-052 Nolu E. Ü. Araştırma Fonu Projesi.
- 1994, Araştırma Projesi, T.Çapçı: Y. Şayan: F. Sevgican: A. Alçiçek: Kurutulmuş domates posasının kuzu besisinde kullanılması olanaklarının araştırılması. 94-ZRF-027 Nolu E. Ü. Araştırma Fonu Projesi.
- 1991, Araştırma Projesi, Sevgican, F.: Erkek, R.: Alçiçek, A.: Pallauf, J.: Wagener, P.: Anbau und Verwertung von Zweitfrüchten in der Fruchtfolge. Alman GTZ kuruluşu, Bornova-izmir, 1986-1989. |
Memberships of Professional Associations (5 entries)- 
- Ege Zootekni Derneği
- Gesellschaft für Ernährungsphysiologie, Germany
- Hayvan Besleme Bilim Derneği
- Verband Deutsch-Türkische Agrar und Naturwissenschafler
Granted Scholarships (8 entries)- 2005, DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) ve TÜBİTAK Bursu, Almanya
- 2004, Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) Araştırma Bursu, Almany
- 2001, Mediterranean Agronomic Institut (CHEAM-IAMZ) Bursu, Mısır
- 1999, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) + TÜBİTAK Bursu, Almanya
- 1998, American Soybean Association Bursu, Amerika
- 1998, Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) Araştırma Bursu, Almany
- 1996, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Bursu, Almanya
- 1989, YÖK Bursu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına,Almanya
Granted Prizes (2 entries)- 2000, EBİLTEM Proje Sergisi-2000, Mansiyon Ödülü
- 1999, EBİLTEM Proje Sergisi-99, Mansiyon Ödülü
Student's Completed Thesis (7 entries)- Doktora, 2004, KARAAYVAZ,B.K. (2004): Probiyotiklerin kuzu besisinde in vivo ve in vitro etkilerinin araştırılması. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.Bornova-İzmir
- Doktora, 2004, KARAAYVAZ,B.K. (2004): Probiyotiklerin kuzu besisinde in vivo ve in vitro etkilerinin araştırılması. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.Bornova-İzmir
- Yüksek Lisans, 2003, H. ÜNLÜ: Farklı Nişasta Kaynaklarının Rumen Sıvısı İle İn Vitro Fermentasyonunda Gaz Oluşumuna Etkisi Üzerine Bir Araştırma. E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1999, M. A. Uygur: Hayvan Besleme ve Yem Endüstrisinde Biyoteknolojiden Yararlanma Olanakları. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1999, F. Adışen: Amonyak Tayininde Kullanılan Mikrodiffüzyon Yönteminin Standardizasyonu Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 1999, ÖZDOĞAN, M. (1999): Yaz aylarında etlik piliç rasyonlarına yağ katkısının besi performansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Aydın. (İkinci danı...
- Doktora, 1999, ÖZDOĞAN, M. (1999): Yaz aylarında etlik piliç rasyonlarına yağ katkısının besi performansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Aydın. (İkinci danı...