Akademik BilgilerNEVİN DEMİRBAŞ
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Politikası ve Yayım AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: nevin.demirbas@ege.edu.tr
- Telefon: 90.232.3881862
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: E.Ü.Fen Bilimleri Enst., Türkiye, 1988
- Doktora: E.Ü.Fen Bilimleri Enst., Türkiye, 1994
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, Türkiye, 2000
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, Türkiye, 2000
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, Türkiye, 2007

Administrative / Academic Duties (5 entries)- E.Ü. Ziraat Fakültesi Yıl Sonu Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığı, 2017-2018
- EÜZF, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı, Tarım Politikası Bilim Dalı Başkanlığı, 2015-2018
- EÜZF, Disiplin Kurulu Üyeliği, 2008-2009
- EÜZF, Fakülte Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2002-2007
- EÜZF, Uluslararası İlişkileri Geliştirme Komisyonu Üyeliği, 1994-1995
Other Professional Activities (4 entries)-  Kalkınma Bakanlığı, XI. BYKP, Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim ÖİK Üyeliği, 2017-2018
- Kalkınma Bakanlığı, X.BYKP, Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyon Başkanlığı, 2012-2013
- DPT., IX.BYKP, Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı ÖİK Üyeliği, 2005-2006
- DPT., VIII. BYKP, Gıda Sanayii ve Rekabet Edebilirlik , Meyve ve Sebze İşleme Sanayii ÖİK Üyeliği, 1999-2000
Research Interests- Tarımsal Pazarlama (5010603)
- Tarım Politikası (5010701)
Indexed Journal Publications (48 entries)- Koçaslan, Z., N. Demirbaş, H.Altekin, D. Tosun, Zeytinyağı İşleyen Tesislerde Karasu Probleminin Çözümü Konusunda Sanayicilerin Görüş ve Önerileri: İzmir İli Örneği, Mediterranean Agricultural Sciences, 2019, 32 (3), s.349-355.
- Bilge, B., N.Demirbaş, M.Artukoğlu, Türkiye’de Coğrafi İşaretli Gıda Ürünlerinin Gurme Turizmi Açısından Önemi, Tarım Ekonomisi Dergisi Cilt:25, Sayı:1, Sayfa:127-132, İzmir, 2019. ISSN: 1303-0183.
- Alparslan Saygın, Ö., N. Demirbaş, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bal Üretim ve Ticareti Açısından Coğrafi İşaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2019, Cilt 29, Sayı 3, 526-538.
- Alparslan Saygın, Ö., N. Demirbaş, Red meat and processed red meat consumption behaviour of healthcare professionals: do they participate in the World Health Organization’s view of red meat carcasses and red meat carcinogens? Public Health Nutrition, Online Yayın Tarihi: 27 Eylül 2019. DOİ:10.1017/S1368980019002453.
- Akouegnonhou, O., N. Demirbaş, Forecasting of Rice Self-Sufficiency in the Benin Republic Using ARIMA Model, Selçuk Agricultural and Food Sciences Journal, 2019, 33(3), 206-217.
- Alparslan Saygın, Ö., N. Demirbaş, 2019. Sağlık Meslek Mensuplarının Kırmızı Et ve İşlenmiş Kırmızı Et Tüketim Tercihleri, Hayvansal Üretim 60 (2): 105-110.
- Niyaz, Ö.C., N. Demirbaş, Analysis of Factors Influencing the Opinions of Fresh Fruits and Vegetables Consumers on Food Safety, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, Vol.33, No:1, 2018, s.14-23.
- Niyaz, Ö. C., N. Demirbaş, Food Safety Perceptions of Fresh Fruits and Vegetables Consumers, Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF), 2018: 15 (02), s.36-44.
- Saygın, Ö., N. Demirbaş, Türkiye'de Kırmızı Et Tüketimi: Sorunlar ve Öneriler, Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 2018. 32(3), 557-564.
- Savran, M.K., N. Demirbaş, The Warehouse Receipt System in terms of Olive Oil Producers in Turkey, Ege Univ. Ziraat Fak. Derg., 2017, 54(1):45-52.
- Saygın,Ö., N.Demirbaş, Türkiye’de Kırmızı Et Sektörünün Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri, Hayvansal Üretim 58(1): 74-80, 2017.
- Niyaz, Ö.C., N. Demirbaş, Arı Ürünleri Tüketicilerinin Genel Özellikleri ve Tüketim Tercihleri: Çanakkale İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt:23, Sayı:2, Sayfa:255-262, 2017.
- Çukur, F., N. Demirbaş, E.Gölge, International Competitiveness of the Turkish Olive Oil Sector, Selcuk J Agr Food Sci, (2017) 31 (3),162-168.
- Demirbaş, N., Ö.C. Niyaz, H.Daysal, Evaluation of Self-sufficiency in Lentil Production in Turkey, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017, 34 (3), 282-291.
- Savran, M.K., N. Demirbaş, Evaluation of the knowledge level of the warehouse receipt system of the olive oil producers in Turkey, Ponte, Italy, Vol. 72, No. 11, November 2016, p.298-305.
-  Çukur, F., B.Yücel, N. Demirbaş, AB ve Türkiye'de Arıcılık Faaliyetine Yönelik Gıda Güvenliği Uygulamaları: Sorunlar ve Öneriler, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt:22 Sayı:2 Sayfa:87-95, 2016.
- Çönoğlu, S., T. Kaynak, N. Demirbaş, D. Tosun, Çiftçilerin Toprak Analizi Desteğinden Yararlanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Ödemiş ve Bayındır İlçeleri Örneği, Ege Univ. Ziraat Fak. Dergisi, 2016, 53 (4):441-449.
- G.Ertemli, N.Demirbaş, Competitiveness of the Turkish Dried Fruit Sector, Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:3, 2015, s.40-46.
- Ö. C. Niyaz, N. Demirbaş, Identifying the Factors Affecting Fresh Fruit Production and Marketing in Canakkale-Turkey, Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı: 2, 2015, s.78-85.
- F.Çukur, N.Demirbaş, T.Çukur, V.Dayan, A.Ç.Uzun. 2015. Evaluation of Attitudes and Behaviors on Food Safety and Quality Management Systems of Firm Owners in Olive Oil Enterprises: The Case Study of Mugla Province-TURKEY, Journal of Agricultural Science and Technology, Supplementary Issue, December 2015. 1653-1668.
- D.Tosun, K.Savran, Ö.C.Niyaz, B.Keskin, N.Demirbaş, The Evaluation of the Warehouse Receipt System for Agro-Food Products in Turkey, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, Vol.29, No:3, 2014, s.240-247.
- C.Şenuyar, N.Demirbaş, Ö.Saygın, Türk Şarap Sektörünün Mevcut Durumu ve Sektörün Gelişimini Sınırlayan Faktörlerin Değerlendirilmesi, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayı:2, 2014, s.1-12.
- Y.M.Apaydın, D.Sağıroğlu, D.Tosun, N.Demirbaş, Türkiye'de Zeytinyağı Sanayiinin Gelişimi Açısından Zeytin Üreticilerinin Sorunları: İzmir İli Örneği, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, Vol.29, No:3, 2014, s.199-210.
- Ö.C.Niyaz, B. Keskin, K.Savran, D. Tosun, N. Demirbaş, Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Sisteminin Fındık Sektörü Açısından Değerlendirilmesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 4, No 1, 2012, s. 245-254.
- N.Demirbas, D.Tosun, F.Cukur,O.Yildiz, 2012. Food Safety Practices on Dairy Farms in Turkey: A Case Study of Izmir Province. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11: 2191-2195.
- B.Keskin, N. Demirbaş, Türkiye’de Kanatlı Eti Sektöründe Ortaya Çıkan Gelişmeler: Sorunlar ve Öneriler, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı: 1, 2012, s.117-130.
- D.Tosun, N. Demirbaş, Türkiye’de Kırmızı Et ve Et Ürünleri Sanayiinde Gıda Güvenliği Sorunları ve Öneriler, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı: 1, 2012, s.93-101.
- Ö.C.Niyaz, N. Demirbaş, Türkiye Yaş Meyve Üretim ve İhracatının Son On Yıllık Döneminin Değerlendirilmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, Tarım Ekonomisi Derneği Yayını, Cilt:17, Sayı:1, İzmir, Haziran 2011, s.37-45.
-  M.K.Savran, N. Demirbaş, Türkiye’de Sofralık Zeytinde Kalite Sorunu ve Öneriler, UÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, Aralık 2011, s.89-99.
-  B.Keskin,N. Demirbaş, Türkiye’nin İşlenmiş Organik Gıda Üretiminde Potansiyele Sahip Sektörlerinin İncelenmesi, MKU Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (1), 2011, s.19-30.
-  N. Demirbaş,D. Tosun, T.Taşkın, AB Üyesi Kimi Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye’de Koyun-Keçi Üretim ve Dış Ticareti, Hayvansal Üretim Degisi, 50 (1), İzmir, 2009, s.45-53.
- N.Demirbaş, F.Çukur , Ö.Yıldız, E.Gölge, Level of Knowledge, Practices and Attitudes of Dairy Farmers Regarding Food Safety in Turkey, New Medit, Vol. VIII, N.4, Italy, December 2009, p.43-46.
- N.Demirbaş, D.Tosun, F.Çukur , E.Gölge, Practices in Milk Collection Centres for Quality Milk Production: A Case from the Aegean Region of Turkey, New Medit, Vol. VIII, N.3, Italy, September 2009, p.21-27.
- N.Demirbaş , Agribusiness in the Turkish Economy, Journal of Agricultural Economics, Czech Republic, 53, 2007 (5), p.224-229.
- N.Demirbaş, D.Tosun, Restrictions of the Agricultural Sector on Safety and Quality Food Production in Turkey and Some Precautions, New Medit, Vol.V-N.2, Italy, 2006, p.20-24.
- N.Demirbaş, Ö.K.Uysal,Z.Kenanoglu,C. Karagözlü,The Evaluation of The Developments in Food Safety Systems Formation in The World For Dairy Industry From The Standpoint of Turkey, Journal of Agricultural Economics, Czech Republic, 52, 2006 (5), p.236-243.
- N.Demirbaş.C.Karagözlü, The Problems of Raw Material Supply of The Turkish Dairy Industry and Suggestions : Case of İzmir, Agricultura Tropica and Subtropica, 39/2, Czech Republic, 2006, p. 110-113.
- N.Demirbaş, The Effects of the Recent Legal Arrangements Concerning the Wholesale Markets on Actors within the Fruit-Vegetable Marketing Chain: The Case of Izmir, Turkey, Journal of Applied Sciences 5(9): 1533-1541 , 2005.
- N.Demirbaş, D.Tosun, Türkiye’de Tarımın Sanayi ile Entegrasyonu, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ADÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi 2005, 2(2): 27-34.
-  N.Demirbaş, Türkiye Ekonomisinde Tarıma Dayalı Sanayinin Yeri ve Önemi, MKU Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (1-2), 2005, s. 71-81.
-  Demirbaş,E.Atış, Türkiye Tarımında Gıda Güvencesi Sorununun Buğday Örneğinde İrdelenmesi, EÜZF Dergisi, Cilt:42, No:1 , İzmir, 2005, s.179-190.
- N.Demirbaş,Z.K.Bektas, Ö.K.Uysal, C.Karagozlu, Integration in Dairy Industry in the European Union and Evaluation of the Present Situation in Turkey, New Medit, Vol.III-N.4, December 2004, s.53-56.
- N. Demirbaş, Ege Bölgesi’nde Tarıma Dayalı Sanayiinin Yeri ve Önemi, EÜZF Dergisi, Cilt:41, No:3, İzmir, 2004, s.209-220.
- N. Demirbaş, R.M. Ekim, A.Erkan, Türkiye'de Damızlık Kültür Irkı Gebe Düve İthalat Politikasının Değerlendirilmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, Sayı:5, Nisan 2000,s.80-100.
- N.Demirbaş, C.Karagözlü. "HACCP in the Turkish Dairy Industry", AgroFOOD Industry Hi-Tech, Volume: 18, Number:3, Italy, May-June 2007, p.36-37.
- N.Demirbaş, F.Çukur, D. Tosun, E.Gölge, The Knowledge and Practices in Milk Collection Centres in Turkey, AgroFOOD Industry Hi-Tech, Volume:18, Number:6, Italy, Nov/Dec 2007, p.29-31.
- N.Demirbaş, C. Karagözlü, 'Constraints in Meeting Food Safety and Quality Requirements in the Turkish Dairy Industry: A Case Study of İzmir Province', Journal of Food Protection, Volume:71, Number:2, USA, February 2008, p.440-444.
- N.Demirbaş, E.Gölge, D.Tosun, F.Çukur, Food Safety Practices in Milk Collection Centers in Turkey : A Case Study, BFJ, Volume:110, , Issue:8, UK, Agust 2008, p. 781 – 789.

Publications in Non-Indexed Journals (29 entries)- N. Demirbaş, M.K. Savran, Sofralık Zeytin Üretiminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Tarım Türk Dergisi, Ocak-Şubat 2018, 69:26-32.
- B. Keskin, N.Demirbaş, E.Güneş, Türkiye Beyaz Et Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları, Dünya Gıda Dergisi, Sayı:2014:04, İstanbul.
- M.K.Savran,N.Demirbaş, Türk Zeytinyağı Sektöründe Kalite Sorununun SWOT Analiziyle Değerlendirilmesi, Zeytin Bilimi ZAİ Dergisi, Sayı:1, Cilt:3, İzmir, 2012, s. 11-18.
- F.Çukur,N.Demirbaş, T.Çukur, V.Dayan, A.Ç.Uzun, Zeytinyağı Tesislerinde Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler: Milas İlçesi Örneği, Zeytin Bilimi ZAE Dergisi, Sayı:1, Cilt: 2, İzmir, Haziran 2011, s.31-36.
- G.Özden, N.Demirbaş, Türkiye'de Süt Arz Zincirinde Rekabetçilik, Süt Dünyası, Süt ürünleri ve Teknolojileri Dergisi, Temmuz-Ağustos,İstanbul, 2009.
- F.Çukur, N. Demirbaş, Ö. Yıldız, Avrupa Birliği Perspektifinden Türkiye'de Süt Sığırcılığı Sektöründeki Gelişmeler, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Sayı:4, 2009, 31-39.
- A.Zenginoğlu,N.Demirbaş,Türkiye Turunçgil Sektörünün Avrupa Birliği'ne Uyumu, Hasad Gıda Dergisi, Ocak-Şubat 2008, Sayı:272, İstanbul, s.20-25.
- D.Tosun, A.Zenginoğlu, N. Demirbaş, Türkiye’de Süt Sektöründe Ar-Ge’nin Yeri ve Önemi, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Yayın No:557, Ankara, Ekim 2008, s.32-37.
- N.Demirbaş, Bölgesel Özellikli Tarım Ürünleri ve Gıdaların Tanım ve Kapsamı Üzerine Bir Tartışma, Hasad Gıda Gergisi, Eylül–Ekim 2006, Sayı:256, İstanbul, s.46-50.
- N.Demirbaş, D.Oktay, D.Tosun, AB Sürecindeki Türkiye’de Gıda Güvenliği Açısından Geleneksel Gıdaların Üretim ve Pazarlaması, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı:3-4, 2006, s.47-55.
- D.Tosun, N. Demirbaş, Türkiye’de Gıda Ürünleri İçin Sözleşmeli Tarım Uygulamaları ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırma, Dünya Gıda Dergisi, İstanbul, Temmuz 2005, s.65-70.
- N.Demirbaş, G.Armağan, A.Koç, F.Çukur, AB Sürecindeki Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Kalite ve Gıda Güvenliğinin Sağlanmasına Süt Hayvancılığı Sektörünün Uyum Düzeyi, KalDer Forum, Yıl: 5, Sayı: 25, Kasım 2005, s. 64-70.
- N.Demirbaş,İ.Kaya, Türkiye'de Süt Sanayiinin Gelişimini Sınırlayan Faktörlerin Değerlendirilmesi, Türk-Koop, EKİN Dergisi, Yıl:5, Sayı:15, Ocak-Mart 2001,s.29-32.
-  N. Demirbaş,Kırsal Kalıkınmada Agribusiness'ın Rolü: Bazı Ülkelerdeki ve Türkiye'deki Gelişmelere Genel Bir Bakış, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:127, Ocak-Mart 2000, s.42-53.
- N.Demirbaş, Gelir Vergisi Kanununda Tarim Sektörü ile İlgili Degisiklikler ve Cesitli Yönlerden Degerlendirilmesi, Vergi Dünyasi Dergisi, İstanbul, Ocak 1999, s.90-95.
- N. Demirbaş,21. Yüzyil Esiginde Ege Tarimi, İzmir Ticaret Borsasi Dergisi, Sayı: 25, Ocak-Mart 1999, s.16-19.
-  N. Demirbaş,Türkiye Tavukculuk Sektorunde Degisim ve Degismeyen Sorunlar, BULTEN, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasi, İzmir Subesi, Tavukculuk Özel Sayisi, Ocak-Subat 1999,s.5-7.
-  N. Demirbaş,Türkiye Hayvancılığı Geliştirme Projesinin Genel Hatlarıyla Değerlendirilmesi, Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı:60, Ankara, 1999, s.25-31.
-  N.Demirbaş, C.Arıkbay, Uluslararasi Ticaret Acisindan Türkiye Makarna Sanayiinin Durumu ve Gelecegi, Gida Dergisi, İstanbul, Ocak 1998, s.42-45.
- N.Demirbaş, C., Arikbay, Türkiye'de Hammadde Temini Acisindan Makarna Sanayiinin Durumu ve Gelecegi, Gida Dergisi, İstanbul, Eylül 1997, s.28-32.
-  N. Demirbaş, Makarna Sanayiine Hammadde Temininde Sözlesmeli Tarim, Gida Dergisi, İstanbul, Aralik 1997.
-  N. Demirbaş,İsleme Sanayii Acisindan Türkiye'de ve Ege Tarım Bölgesinde Meyve ve Sebze Üretimi, Karinca Dergisi, Sayi:700, 1995, s.63-65.
- N.Demirbaş, Türkiye'de İmalat Sanayii Politikalarinda Gida Sanayiinin Yeri ve Önemi, İzmir Ticaret Borsasi Dergisi, Sayi:10, 1995, s.28-33.
- N. Demirbaş, Dondurulmus Meyve-Sebze Sektorunde Beklentiler, Dünya Gazetesi, 12 Mayıs, 1995.
- N. Demirbaş, Türkiye'de Meyve Sebze İşleme Sanayinin Gelismi, Ciftci ve Köy Dünyasi, Sayi: 98, Subat 1993.
- N.Demirbaş,Türkiye'de Son On Yilda Gida Sanayindeki Gelismeler, Agroteknik, Sayi:7, 1991.
- N.Demirbaş, E., Işıklı , Avrupa Toplulugu Tarıimindaki Son Gelismeler ve Türk Tarimi, İKV Dergisi, Eylül_Ekim 1991.
- N.Demirbaş, E., Işıklı, Türkiye'de Tarim Ürünleri Dis Satiminin Genel Yapisi ve Avrupa Topluluguna Yönelik Tarim Ürünleri Dissatimina İliskin Politikalar, Ciftci ve Köy Dünyasi Dergisi, Kasim_Aralik 1990 ve 1.2.3.4 1991
- E.Işıklı, N., Demirbaş, Son On Yilda Türkiye'de Tarimda Uygulanan Vergi Politikasinin Genel Olarak Degerlendirilmesi,MPM Verimlilik Dergisi, Ankara, 1988/2, s.5-23.

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- 0, Doktora Tezi: Türkiye'de ve Özellikle Ege Bölgesinde Meyve-Sebze İsleme Sanayiinin Mevcut Üretim ve Pazarlama Yapisinin Analizi ve Sektörün Gelistirilmesi Olanaklari Üzerine Bir Arastirma, Bornova, İzmir, 1994.

International Conference Proceedings (48 entries)- Demirbaş, N., Vertical Agriculture: A Review of Developments, XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Tekirdağ/TURKEY, March 10-11, 2019, p. 620-626.
- Demirbaş, N., Gıda Arz Zincirindeki Kayıp ve İsrafın Azaltılmasında Ambalajın Önemi ve Gelişmeler, XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Tekirdağ/TURKEY, March 10-11, 2019,s. 627-632.
- Kantaroğlu, M., N. Demirbaş, Türkiye’de Gıda Güvenliği Açısından Ürün Doğrulama ve Takip Sisteminin (ÜDTS) Değerlendirilmesi, XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Tekirdağ/TURKEY, March 10-11, 2019, s.498-509.
- Demirbaş, N., İyi Tarım Uygulamaları ile Meyve Bahçelerinde Ortaya Çıkan Üretim, Hasat ve Hasat Sonrası Kayıpları Azaltılabilir mi?, XII.IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv/BULGARIA, April 20-21, 2019, s.289-296.
- Demirbaş, N., Food Waste, 9th Juiceful Istanbul Summit, MEYED, İstanbul, Food Panel Program, 10 May 2018.
- Niyaz, Ö.C., N. Demirbaş, Determination of Variables Affecting Honey Consumption Quantity: Case Study of Canakkale Province, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Tekirdağ, TURKEY, March 24-25, 2018.
- Demirbaş, N., Evaluation of Food Waste-Prevention Actions in the World and in Turkey, VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Plovdiv/Bulgaria, April 21-22, 2018.p.521-526.
- Savran, M.K., M. Özaltaş, M. Ulaş, Ö. Dursun, N. Demirbaş, Table Olive and Olive Oil Consumption in Turkey, 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Çeşme-İzmir/Turkey, 2-5 April, 2018.
- Niyaz, Ö.C., N. Demirbaş, Priority Order of Basic Variables Affecting Honey Consumption: Case Study of Canakkale Province, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Tekirdağ, TURKEY, March 24-25, 2018.
- Kantaroğlu, M., N.Demirbaş, Evaluation of Production Potential of Food Products with Geographical Indication in Turkey, VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Plovdiv/Bulgaria, April 21-22, 2018.p.514-520.
- Koçaslan, z., H.Altekin, D. Tosun, N. Demirbaş, Zeytinyağı İşleyen Tesislerde Karasu Probleminin Çözümü Konusunda Sanayicilerin Görüş ve Önerileri: İzmir İli Örneği, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Tekirdağ, TURKEY, March 24-25, 2018.
- Niyaz, Ö.C., N. Demirbaş, Analysis of Consumer Attitudes and Behaviors Affecting Food Waste: Case Study of Canakkale Province 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Çeşme-İzmir/Turkey, 2-5 April, 2018 .
- Niyaz, Ö.C., N. Demirbaş, Analysis of Consumers' Shopping Behavior in terms of Food Waste: Case Study of Canakkale Province, 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Çeşme-İzmir/Turkey, 2-5 April, 2018.
- Akouegnonhou, O., N. Demirbaş, Roles of Traditional Poultry Farming in The Socio-Economic Life of Rural Populations in Benin, Constraints and Suggestions, 7th IBANESS Congress, Tekirdağ/TURKEY, March 24-25, 2018, Proceedings Book Volume II, p.757-759.
- Demirbaş,N., E.Gölge, The Utalization of Food Waste in Feed and Fertilizer Production in Turkey: Needs and Challenges, 9th International Agriculture Symposium AGROSYM 2018, Bosnia and Herzegovina, 5-8 October 2018, p.1562-1566.
- Demirbaş, N., Precision Agriculture in Terms of Food Security: Needs For The Future, X. IBANESS Congress Series, Ohrid / Macedonia, 27-28 October, 2018.p.308-313.
- Tosun, D., N. Demirbaş, Determination of Factors Affecting The Production Decision on Beef Cattle Farms: The Case Study of Turkey, 2nd International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture - ITEMA 2018, Graz/Austria, November 8, 2018.
- Demirbaş, N., Dikey Tarımın Avantajları ve Geleceği, 10. International Congress on Social Sciences and Sports, Hatay/Turkey, 23-25 November 2018, s.650-658.
- N.Demirbaş, Ö.C. Niyaz, Y.M.Apaydın, An Evaluation on Problems within Food Supply Chain in Turkey in terms of Reducing of Food Losses and Waste, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Edirne/ Turkey, March 04-05, 2017, p.830-835.
- Savran, M.K., N. Demirbaş, Evaluation of the knowledge level of the warehouse receipt system of the olive oil producers in Turkey, 2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ/Turkey, 16-18 May 2017. (Oral-Abstract Book).
- Akouegnonhou, O., N. Demirbaş, The Importance of the Poultry Meat Sector in terms of Food Security in Benin and Suggestions for the Development of the Sector, 4th International Poultry Meat Congress, 26-30 April 2017, Antalya/Turkey.
- Daysal, H., N. Demirbaş, Türkiye’nin Tavuk Eti İhracat Performansının Brezilya Örneğinde Değerlendirilmesi, 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 26-30 Nisan 2017, Antalya.
- N.Demirbaş, Ö.C. Niyaz, H.Daysal, Evaluation of Self-sufficiency in Lentil Production in Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Russe/ Bulgaria, April 08-09, 2017.
- Ö.Saygın, N.Demirbaş, Red Meat Consumption in Turkey: Problems and Suggestions, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevsehir/ Turkey, May 15 - 17, 2017. (Oral-Abstract Book).
- Niyaz, Ö.C., N. Demirbaş, Measurement of Consumer Perception with Regard to the Relationship Between Bee Products-Healthy Life: A Case Study of Canakkale Province, 45th Apimondia International Apicultural Congress September 29th – October 4th 2017, Istanbul, Turkey.
- Ö.C. Niyaz, N. Demirbaş, General Characteristics of Bee Products Consumers in Turkey, 45th Apimondia International Apicultural Congress September 29th – October 4th 2017, Istanbul, Turkey.
- Çukur, F., N. Demirbaş, E.Gölge, International Competitiveness of the Turkish Olive Oil Sector, 8th International Agriculture Symposium AGROSYM 2017, Bosnia and Herzegovina, 5-8 October 2017.
- Saygın, Ö., N. Demirbaş, Red Meat Consumption Behaviors of Healthcare Professionals, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Kırklareli, TURKEY, September 23-24, 2017.
- Akouegnonhou, O., N. Demirbaş, Evaluation of Rice Foreign Trade in Terms of Local Production in Benin and Suggestions, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Kırklareli, TURKEY, September 23-24, 2017.
- Tosun, D., N. Demirbaş, Problems and Suggestions in Red Meat and Meat Products Industry: A Case Study of İzmir and Afyonkarahisar Provinces, Uluslararası Tarım ve Çevre Kongresi, Antalya_TURKEY, 16-18 Kasım 2017.
- N.Demirbaş, Ö.C. Niyaz, Y.M.Apaydın, Family Farming in Terms of Sustainable Food Supply And Evaluation of The Present Situation in Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Plovdiv/ Bulgaria, March 12-13, 2016, p.44-49.
- Güler, D., N. Demirbaş, Examination of The Developments in The Tobacco Sector in Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Plovdiv/ Bulgaria, March 12-13, 2016, p.176-183.
- Niyaz, Ö.C., N. Demirbaş, Food Safety Perceptions of Fresh Fruit and Vegetable Consumers: A Case Study of Çanakkale Province, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2016, Bursa-Turkey. (Oral-Abstract Book).
- Özaltaş, M., M. K. Savran, M. Ulas, S. Kaptan, U. Kaya, N. Demirbaş, Comparison of Marmara and Körfez Regions in terms of Table Olive and Olive Oil Production in Turkey, VIII International Olive Symposium, 10-14 October 2016, Split, Croatia.
- F. Çukur, B.Yücel, N. Demirbaş, AB ve Türkiye'de Arıcılık Faaliyetine Yönelik Gıda Güvenliği Uygulamaları: Sorunlar ve Öneriler, 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi, 1-5 Kasım 2016. (Oral-Abstract Book)
- Niyaz, Ö.C., N. Demirbaş,Determination of Consumer Preferences For Fruit And Vegetable in Terms of Food Safety: A Case Study of Çanakkale Province, 25th NJF Congress, Nordic View to Sustainable Rural Development, June 16th-18th, Riga, Latvia, 2015.
- Ö.C.Niyaz, N. Demirbaş, Identifying of the Factors Affecting Fresh Fruit Production and Marketing in Canakkale/Turkey, 133rd EAAE Seminar Developing Integrated and Reliable Modeling Tools for Agricultural and Environmental Policy Analysis, MAICh, Chania/ Greece, 15-16 June, 2013.
- D. Tosun, M.Yercan, N. Demirbaş, The Place and Importance of Cooperatives in Food Supply Chain in Turkey, 24th International-Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, September 25 – 28, 2013, Sarajevo/ Bosnia- Herzegovina.
- Ö. C. Niyaz, N. Demirbaş, İ. H. İnan, Alternative Production Systems in Agricultural Sector and Developments in Turkey, 24th International-Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, September 25 – 28, 2013, Sarajevo/ Bosnia- Herzegovina.
- Ö.C.Niyaz, N.Demirbaş, The Problems of Fresh Fruit Production and Marketing in Çanakkale Province and Solution Suggestions, 23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, 27-29 September 2012, Izmir/TURKEY.(The journal of Ege University, Faculty of Agriculture, Special Issue, Volume:I, 2013, p.301-304) .
- N.Demirbas, D. Tosun, F.Cukur, Ö. Yıldız, E. Golge, Food Safety and Quality Criteria of Dairy Farms: A Case Study of Turkey, International Association for Food Protection (IAFP) 2010 Annual Meeting, 1-4 August 2010, Anaheim California,USA.
- N.Demirbaş, İ.Kaya, 'Evaluation of the Factors Restricting the Development of the Dairy Industry in Turkey, International Symposium, Prospects For a Sustainable Dairy Sector in the Mediterranean, Tunus, 25-28 October 2000. EAAP Publication No.99, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 2003.
- N.Demirbaş, Türkiye Hayvanciliği Gelistirme ProjesininKirmizi Et ve Urunleri Sanayii Açısından Degerlendirilmesi, Uluslararasi Hayvancilik '99 Kongresi, EUZF, Izmir, 21-24 Eylul 1999
- N.Demirbaş, "Agricultural Products Foreign Trade and Some Problems Arised within Agricultural Relations of Turkey and the European Union, International Marketing of Mediterranean Agricultural Products Advance Course Programme,Spain, 9-20 December 1996.
- E.Işıklı, N.Demirbaş,"Agricultural Foreign Trade Structure and Agricultural Export Policy of Turkey, Selanik/Greece, 1989.
- Uysal, K.Ö., N.Demirbaş, C.Karagözlü, Z.Kenanoğlu, "An Evaluation of the Efforts to Form the Food Safety Systems for the Dairy Industry in Turkey From the Stand Point of the Adaptation to EU", 83rd EAAE Seminar Food Quality Products in the Advent of the 21st Century:Production, Demand and Public Policy 4th - 7th September, Chania/ Greece,2003.
- N.Demirbaş, D.Tosun, The Expectations from Agricultural Sector for Safety and Qualified Production in Food Sector in Turkey: Restrictions and Precautions, 1st International Food and Nutrition Congress, Food Safety and Quality Through the Food Chain: Farm to Fork, 15-18 June 2005, İstanbul.
- D. Tosun, N.Demirbaş, E.Gölge, F.Çukur. The Role and Importance of Milk Collection Centers in Milk Supply Chain in Turkey: The Case of Izmir Province, Adding Value to The Agro-Food Supply Chain in the Future Euromediterranean Space, Barcelona/Spain, 23-25 April 2007.

National Conference Proceedings (26 entries)- NİYAZ, Ö.C., N. DEMİRBAŞ, "Türkiye'de Sürdürülebilir Meyve Üretimi ve Pazarlaması Açısından Tarım Politikalarının İrdelenmesi", TÜRKAS Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Sempozyumu, İstanbul, 5 - 6 Ekim 2016, ss.63-72.
- E.Güneş, B.Keskin, N.Demirbaş, Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayiinin Yapısı ve Gelişimi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VIII. Teknik Kongresi 12-16 Ocak 2015, Ankara, s.1202-1225.
- B.Keskin, N.Demirbaş, Kanatlı Eti Üreten Firmaların Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları ve Tedarikçi Seçimleri Üzerine Bir Araştırma, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1, 3-5 Eylül 2014, Samsun, s.1378-1385.
- Ö.C.Niyaz, B. Keskin, M.K.Savran, D.Tosun, N.Demirbaş, Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Sisteminin Fındık Sektörü Açısından Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, 28-29 Nisan 2012, Kuşadası/Aydın.
- D.Tosun, N.Demirbaş, Türkiye’de Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Gelişimi ve Konunun Büyükbaş Hayvancılık Sektörünün Sorunları Açısından Değerlendirilmesi, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya, s. 182-190.
- B. Keskin, N. Demirbaş, Gıda Güvencesi ve Hesaplama Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme: Kısıtlar ve Öneriler, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya, s.900-908.
- Çukur, F., N.Demirbaş, T.Çukur, V.Dayan, A.Ç.Uzun, 2010. Zeytinyağı Tesislerinde Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler: Milas/Türkiye, 2. Gıda Güvenliği Kongresi, 9-10 Aralık 2010, İstanbul.
-  D.Tosun, N. Demirbaş, 2010. Türkiye’de Kırmızı Et ve Et Ürünleri Sanayiinde Gıda Güvenliği , 2. Gıda Güvenliği Kongresi, 9-10 Aralık 2010, İstanbul.
- F.Çukur, Ö. Yıldız, N. Demirbaş, Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Süt Sığırcılığı Sektöründeki Gelişmeler, Pamukkale Süt ve Süt ürünleri Sempozyumu, Kınıklı/Denizli, 21-23 Mayıs 2009. s.26.
- Savran, M.K., N. Demirbaş, Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı Sektörünün Gelişimi Açısından Fidan Yetiştiriciliğinin Önemi, Sorunlar ve Öneriler, Tarım 2015-Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 29 Mayıs 2009, İzmir, s.163-178.
- D. Tosun, N. Demirbaş, F. Çukur, E. Gölge, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Süt Sektöründe Gıda Güvenliği Açısından Süt Toplama Merkezlerinin Önemi: İzmir İli Örneği,VIII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, 25-27 Haziran 2008.
- D.Tosun,N.Demirbaş, Türkiye Turunçgil Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Analizi, Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu,Antalya, 08-11 Ekim 2008.
- N., Demirbaş, AB’de Süt ve Süt Ürünleri Ortak Piyasa Düzenleri ve Türkiye’nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi, Türk Tarım Politikasının AB'nin Ortak Tarım Politikasına Uyumu Paneli, 01.06.2005.EÜZF, İzmir. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:134, Ankara, s.107-117.
- N. Demirbaş, R. Tunalıoğlu, G. Keskin, Türkiye’de Yaş Meyve-Sebze Sektöründe İzlenebilirlik Konusunda Ortaya Çıkan Gelişmelerin Avrupa Birliği’ne Uyum Açısından Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Öneriler, III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Antakya, 6-9 Eylül 2005.
- Z., Kenanoglu,N.Demirbaş, O.K.Uysal, C.,Karagozlu, Süt ve Süt Ürünleri Sanayii Acisindan AB'de Gida Güvenligi Mevzuatinda Ortaya Cikan Gelismelere Türkiye'nin Olasi Uyum Güclükleri ve Öneriler, 1.Ulusal Gida ve Beslenme Kongresi, 29 Eylül- 1Ekim 2003, İstanbul
- M., Kaymakçı,N.Demirbaş,"Türkiye'de Biyoteknoloji Uygulamalari Uzerine Sosyo-Ekonomik Stratejiler", 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,ODTÜ, Ankara, 21-23 Kasim 2001.
- O.,Gökce,N.Demirbaş, GAP Bölgesi'nde Tarim-Çevre Iliskilerinin Gelecegi ve Bugunden Alinmasi Gereken Önlemler, GAP I.Tarim Kongresi, Sanliurfa, 26-28 Mayis 1999.
- N.,Demirbaş, "Kirsal Kalkinmada Agribusiness'in Rolü: Bazi Ulkelerdeki ve Türkiye'deki Gelismelere Global Bir Bakis",6.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 17-19 Kasim 1999.
- Arikbay, C., N.Demirbas, Tarim Ürünleri Piyasasinda Yeni Rekabet Stratejileri İşiğinda Ege Bölgesi, Ege Bölgesi I.Tarim Kongresi, Aydin, 7-11 Eylül 1998.
- N.Demirbaş, C.Arıkbay, Ege Bölgesi Tarimsal Ürün Deseninde Degismeler ve Tarima Dayali Sanayi, Ege Bölgesi I. Tarim Kongresi, Aydin, 7-11 Eylül 1998.
- E. Atış, N. Demirbaş, Ege Bölgesi Tarim Arazilerinde Tarimsal Sanayi Baskisi ve Ortaya Cikan Sorunlar, Ege Bölgesi I.Tarim Kongresi, Aydin, 7-11 Eylül 1998.
- C.Arıkbay, N. Demirbaş, Degisim Sürecinde Ege Bölgesinin Tarima Dayali Sanayi Ürünleri İhracatinda Beklentiler, 21. Yüzyilin Esiginde İzmir: Sorunlar ve Cözümler Sempozyumu, İzmir, 9-10 Ekim 1997.
- C. Abay, S. Akgüngör, M.Artukoglu, N. Demirbaş, L.Caglayan, Planli Dönemde Tarim Politikalari, IV. Türkiye Ziraat Mühendisligi Teknik Kongresi, Ankara, 9-13 Ocak 1995.
- M., Talim, N.,Demirbaş, Ege Bölgesinin Tarim ve Tarima Dayali Sanayiilerdeki Stratejisi, EGEVİZYON: 21. Yüzyilin Esiginde Ege Bölgesi Ekonomisi ve Gelecegi, İAV:1995/10, İstanbul, Ekim 1995.
- N., Demirbaş, "Türkiye'nin Toplulukla Olan Tarımsal İlişkileri", Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araş., Ens., TYUAP-I/EGE MARMARA DİLİMİ, AB-GB ve Türk Tarımı, Eğitim Toplantısı ve Panel Programı, 09 Mart 1995.
- L.Çağlayan, N., Demirbaş, Ege Bölgesi Meyve ve Sebze Üretiminin Degerlendirilmesinde İsleme Sanayiinin Yeri ve Önemi, 1.Ulusal Bahce Bitkileri Kongresi, İzmir, 13_16 Ekim 1992.

Books (12 entries)- Keskin, B., N. Demirbaş, E. Güneş, 2018. “Sustainable development of agri-food sector in Turkey”, p.47-57. Sustainable development and competitiveness of regions. Collective monograph. Editor: Prof. Ognyana Stoichkova, Ph.D. Academic publishing house “Talent”, University of agribusiness and rural development, Plovdiv, 2018, Volume 1, 278 p. First edition, ISBN 978-619-203-230-2 (e-book).
-  M.K.Savran, N.Demirbaş, Zeytinyağı Üretim ve Ticareti Açısından Lisanslı Depoculuktan Beklentiler:İzmir İli Örneği, İzmir Ticaret Borsası Yayın No: 94, ISBN: 978-605-137-479-6, İzmir, 2015.
- F. Çukur, N.Demirbaş, T.Çukur, V.Dayan, A.Ç. Uzun. Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Milas İlçesi Örneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları:122, Rektörlük Yayınları: 91, ISBN 978-605-4397-39-6, Muğla, 2014.
- N. Demirbaş,C.Karagözlü,N.Akbulut, Dünya ve Türkiye'de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Gelişmeler,İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:2002-7, İstanbul, 2002.
- N. Demirbaş,Türkiye'de Toptancı Halleri ile İlgili Yasal Düzenlemelerin Meyve-Sebze Üretim ve Pazarlama Politikalarının Başarısı Üzerine Etkileri:İzmir İli Örneği,Türkiye Ziraat Odaları Birliği, ISBN:975-93976-7-6,İzmir, 2001.
- N. Demirbaş, M.Talim, Türkiye'de Et ve Et Ürünleri Sanayiinde Gelişmeler-AB ile Uyumda Ortaya Çikabilecek Sorunlar, İzmir Ticaret Odasi, Yayin No: 64, İzmir 1999.
- N.Demirbaş, Türkiye'nin AB ile Olan Tarimsal İlişkileri, Tarim Ürünleri Dis Ticareti ve Dis Ticarette Karsilasilan Sorunlar, İzmir, Can Ofset, ISBN-975-94669-0-2, Temmuz 1997.
- 0, L.Çağlayan, F. Işın, N. Demirbaş, Das Projekt Für Südostanatolien und Seine Bedeutung für die Türkische Landwirtschhaftliche Entwicklung, Die Umsetzung Landlicher Regonalentwicklung-Erfahrungen und Persfektiven, Festschrift Für - Heinz, Ulrich Thimm, Zentrum für Regionale Entwicklungsforschung der Justus-Leibig- Universitat Giessen , Verlag Weltarchiv GMBH, Hamburg, pp.81-93.,ISBN 3-87895-428-X (kitapta bölüm),1992.
- N.Demirbaş, C. Karagözlü, Küresel Rekabet ve AB’ye Uyum Açısından Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Gıda Güvenliği ve Kalite Konusundaki Gelişmeler: İzmir İli Örneği, İzmir Ticaret Odası Yayın No: 151, İzmir, 2006.
- A. Zenginoğlu, N.Demirbaş, AB Sürecinde Türkiye Turunçgil İhracatının Yapısı, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma, Ege İhracatçı Birlikleri Yayını, İzmir, 2007.
- N. Demirbaş, F.Çukur, D.Tosun, E.Gölge, Süt Sektöründe Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Süt Toplama Merkezlerinin Rolü ve Sektörün Gelişme Potansiyeli Üzerine Etkileri: İzmir İli Örneği, İzmir Ticaret Odası Yayın No: 160, İzmir,2007.
- N.Demirbaş, F.Çukur, Ö.Yıldız, E.Gölge , Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Gıda Güvenliği Sistemlerine Uyum Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği, Tire Süt Kooperatifi Yayını, İzmir, 2009.

Finished Research Projects (14 entries)- 2017, EÜ BAP No: 15/ZRF/047, N.DEMİRBAŞ, Ö. SAYGIN, "Sağlık Meslek Mensuplarının Kırmızı Et Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği".
- 2017, BAP SBA-2016-971, Niyaz, Ö.C., N. Demirbaş, Gıda İsrafını Etkileyen Tüketici Tutum ve Davranışlarının Analizi: Çanakkale İli Örneği.
- 2016, TÜBİTAK 2209-A Projesi, ÇÖNOĞLU, S., T. KAYNAK, N. DEMİRBAŞ, "Çiftçilerin Toprak Analizi Desteğinden Yararlanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Ödemiş ve Bayındır İlçeleri Örneği".
- 2014, TAGEM/TEAD/13/A15/P02/005., M.K.Savran, N. Demirbaş, İzmir İli’nde Zeytinyağı Üretim ve İhracatı Açısından Lisanslı Depoculuktan Beklentiler.
- 2013, Tübitak Projesi, No: 111O480, N.Demirbaş, D.Tosun, Ege Bölgesi’nde Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Üretimi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: İzmir ve Afyonkarahisar İlleri Örneği.
- 2013, Ege Üniversitesi BAP, No:2012-ZRF-007, N.Demirbaş, B.Keskin, Kanatlı Eti Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma
- 2012, Muğla Üniversitesi BAP, No:10/23., F.Çukur, N.Demirbaş, T.Çukur, V.Dayan, A.Ç.Uzun, Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Milas İlçesi Örneği
- Araştırma Projesi, N.Demirbaş, F.Çukur, Ö.Yıldız, E.Gölge, Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Gıda Güvenliği Sistemlerine Uyum Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği, 2009, İzmir.
- Araştırma Projesi, N., Demirbaş,F.Çukur, D.Tosun, E.Gölge. Süt Sektöründe Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Süt Toplama Merkezlerinin Rolü ve Sektörün Gelişme Potansiyeli Üzerine Etkileri: İzmir İli Örneği, 2007.TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.
- Araştırma Projesi, N,Demirbaş, (Proje Lideri), Global Rekabet ve AB’ye Entegrasyon Açısından Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Gıda Güvenliği Sistemlerinin Oluşturulmasında Ortaya Çıkabilecek Sorunlar: İzmir İli Örneği,E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu, Kasım 2005.
- Araştırma Projesi, N., Demirbaş,Türkiye'de Toptancı Halleri ile İlgili Yasal Düzenlemelerin Meyve-Sebze Üretim ve Pazarlama Politikalarının Başarısı Üzerine Etkileri: İzmir İli Örneği, EÜ Araştırma Fonu, Haziran 2000.
- Araştırma Projesi, N., Demirbaş,M. Talim, Türkiye'de Et ve Et Ürünleri Sanayiinde Gelismeler-AB ile Uyumda Ortaya Cıkabilecek Sorunlar, EÜ Rektörlügü Arastirma Fonu, Subat 1999.
- Araştırma Projesi, N., Demirbaş, L., Caglayan, A Study of The Analysis of The Present Production and Marketing Structure of The Fruit and Vegetable Processing Industry in The Aegean Region and Some Proposals for The Sector,Supported by Volkswagen Stiftung in Germany. |Ege Uni., Fac., of Agriculture, Dep., of Agricultural Economics, İzmir, October 1993.
- Araştırma Projesi, N.Demirbaş, Son On Yilda Türkiye'de Tarimda Uygulanan Vergi Politikasinin Çesitli Yönlerden Degerlendirilmesi. TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.1988.
Memberships of Professional Associations (3 entries)- Tarim Ekonomisi Dernegi
- Türk Sosyal Bilimler Derneği
- Türkiye Ziraat Mühendisleri Odasi
Granted Scholarships (4 entries)- 2014, YÖK Yurtdışı Araştırma Bursu, Dublin Üniversitesi, İRLANDA
- 2000, FEZ/CIHEAM,TUNUS, Int. Sym. Prospects For A Sustainable Dairy Sector
- 1996, CIHEAM, ISPANYA, Inter. Marketing of Med.Agricultural Products
- 1985, TÜBITAK-Yüksek Lisans Bursu
Granted Prizes (3 entries)- 2008, Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)(A Grubu)
- 2007, Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (EBİLTEM Yayın Ödül Programı)
- 2007, Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)(C Grubu-2 Kez)
Student's Completed Thesis (10 entries)- Yüksek Lisans, 2019, Harun Daysal, Tüketicilerin Gıda Israfının Önlenmesine Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi: İzmir İli Örneği, EÜ FBE, Yüksek Lisans Tezi, Bornova/İzmir. 05.09.2019.
- Yüksek Lisans, 2019, Ruhşan Özdemir Çifçi, Meyve ve Sebze Üretiminde Ortaya Çıkan Kayıpların Değerlendirilmesi: İzmir İli Örneği, EÜ FBE, Yüksek Lisans Tezi, Bornova/İzmir. 05.09.2019.
- Doktora, 2016, Duygu Tosun, Türkiye’de Kırmızı Et Arzının Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir ve Afyonkarahisar İlleri Örneği, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.19.09.2016.
- Yüksek Lisans, 2016, Özge Saygın, Sağlık Meslek Mensuplarının Kırmızı Et Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.30.12.2016.
- Yüksek Lisans, 2013, M.Kerem Savran, İzmir İli’nde Zeytinyağı Üretim ve İhracatı Açısından Lisanslı Depoculuktan Beklentiler, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.22.10.2013.
- Yüksek Lisans, 2013, Berkay Keskin, Kanatlı Eti Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.05.08.2013.
- Yüksek Lisans, 2012, Özge Can Niyaz, Sürdürülebilir Meyve Üretimi ve Pazarlaması Açısından Tarım Politikalarının İrdelenmesi: Çanakkale İli Örneği, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.10.02.2012.
- Yüksek Lisans, 2011, Gözde Özden, İzmir İli Meyve–Sebze İşleme Sanayiinin Rekabetçilik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir. 24.06.2011.
- Yüksek Lisans, 2007, Ahmet Zenginoğlu, 2007, AB Sürecinde Türkiye Turunçgil İhracatının Yapısı, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi., E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir ,12.06.2007.
- Doktora, 2005, Yurdakul Saçlı, Türkiye Sığırcılığında Alternatif Gelişme Olasılıkları ve Geleceğe İlişkin Politikaların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, EÜZF, Zootekni Anabilim Dalı, İzmir (2.Danışman), 28.10.2005.