Akademik BilgilerNEDİM KOŞUM
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Hayvan Yetiştirme AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: nedim.kosum@ege.edu.tr
- Telefon: 0090-232-3884000/2712, 0090-232-3884000/2718
- Web sayfası: http://www.agr.ege.edu.tr/depts/zootekni/nedim.html
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Zootekni, Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Zootekni, Türkiye, 1988
- Doktora: Justus-Liebig-Universität, Institut für Tierzucht, Almanya, 1994
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Türkiye, 2000
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Türkiye, 2006

Research Interests- Zootekni (1071000)
- Zootekni (1071001)
- Hayvan Fizyolojisi (4010402)
- Hayvan Yetiştirme (5011400)
- Biyoteknoloji (6140207)
Indexed Journal Publications (3 entries)- KOŞUM, N. ALÇİÇEK, A., TAŞKIN, T., ÖNENÇ, A., 2003 Fattening Performance and Carcass Characteristics of Saanen and Bornova Male Kids Under an Intensive Management System. Czech J. Anim. Sci., 48(9): 379-386.
- ŞENGONCA, M. TAŞKIN, T., KOŞUM, N. 2003. Saanen x Kıl Keçi Melezlerinin ve Saf Kıl Keçilerinin Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Eş Zamanlı Bir Araştırma. (Studies of Simultaneous Comparative on the Various Yield Traits on Saanen x Ordinary Goats and Pure Ordinary Goats in Field Conditions) Tr. J. Vet. Anim. Sci. 27:1319-1325.
- KOŞUM, N.: WASSMUTH, R. (2000): Koyunlarda Tohumlama Derinliği, Serviko-vaginal Sıvı Miktarı ve Spermanın Vaginal Bölgeye Geri Akmasının Tohumlama Başarısına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. (An investigation about the effects of insemination depth, cerviko-vaginal mucus production and reflux of semen in the vagina after insemination in sheep). Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi (Turkish J. Veterinary & Animal Sciences), Cilt 24: Sayı, 1, 29-37.

Publications in Non-Indexed Journals (28 entries)- KOŞUM, N. (2006): Koyun ve Keçilerde Yapay Tohumlama (Artificial insemination in sheep and goats). Hasad, Aylık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 259).
- KOŞUM, N. (2003): Kaybolan Değerler-I: Sakız Koyunu (The losing values-I: Chios Sheep). Hasad, 6, Aylık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 6).
- 1999, Koşum, N.: Önenç, A.: Kaymakçı, M.: Taşkın, T. "Süt Sığırlarında Kızgınlık Saptama Yöntemleri"
- 1999, Kaymakçı, M.: Taşkın, T.: Koşum, N. "Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Sığır Yapay Tohumlama Organizasyonları"
- 1999, Taşkın, T.: Kaymakçı, M.: Koşum, N. "Sığırlarda Üremenin Hormonlarla Denetimi"
- 1999, Oğuz, İ.: Koşum, N. "Çiftlik Hayvanlarında Gen Haritalama Teknikleri ve Uygulamaları"
- 1999, Demirören E.: Taşkın, T.: Alçiçek, A.: Koşum, N. İnek Sütü İle Emiştirilen Oğlaklarda Gelişme
- 1999, Kaymakçı, M.: Koşum, N.: Taşkın, T.: Özkaya, T.: Soya, H.: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliği'nin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği. 2: Süt ve Yapağı Verim Özellikleri ve Sağım ve Kırkım Uygulamaları E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 36 (1-2-3): 133-139
- 1999, Kaymakçı, M.: Özkaya, T.: Koşum, N.: Taşkın, T.: Soya, H. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliği'nin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği. 4: Sosyo-Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 36 (1-2-3): 149-156.
- 1999, Kaymakçı, M.: Özkaya, T.: Taşkın, T.: Koşum, N.: Soya, H. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliği'nin Yapısal Özallikleri ve Verimliliği. 3. Ekonomik Verimlilik. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 36 (1-2-3): 141-148.
- 1999, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliği'nin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği. 1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 36 (1-2-3): 125-132.
- KOŞUM, N.: KAYMAKÇI, M.: WASSMUTH, R. (1999): Alman Yerli Merinoslarında Kuzulama-Tohumlama Arası Geçen Süre ve Doğurma Tipinin Kimi Döl Verimi Ölçütleri Üzerine Etkileri. (Effects of lambing type of previous lambing and the interval between lambing-insemination on reproductive characteristics in German Merinolandrace). Hayvansal Üretim- Sayı 39-40, 13-23.
- 1998, Şengonca, M.: Koşum, N.: Taşkın, T. "Ege Bölgesinde Kıl Keçi Islahı Çalışmaları"
- 1998, Kaymakçı, M.: Taşkın, T.: Koşum, N. "Batı Anadolu'da Melezlemeyle Oluşturulan Yeni Koyun Tipleri"
- 1998, Demirören, E.: Koşum, N.: Taşkın, T.: Kaymakçı, M. "Dondurulmuş Sperma İle Tohumlanan Saanen Keçilerinde Ana Yaşının ve Farklı Babaların Döl Verimi Üzerine Etkisi". E.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, 36, (1-2-3): 89-96.
- KAYMAKÇI, M.: TAŞKIN, T.: KOŞUM, N. (1998): Batı Anadolu’da Melezlemeyle Oluşturulan Yeni Koyun Tipleri. (The new improved sheep genotyps using crossbreeding in Western Anatolia). TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, Kasım-Aralık 1998, 10-11.
- 1996, Taşkın, T.: Koşum, N.: Demirören, E.: Kaymakçı, M. "Doğumdan Sonra Kuzularda Yaşama Gücünü Sınırlayan Etmenler"
- 1996, Kaymakçı, M.: Koşum, N. "Sakız, Tahirova ve Sönmez Koyunlarında Doğum Sonrası Kızgınlığın (Post Partum Anöstrüs) Değişimi Üzerine Araştırmalar 1. Doğumla Birinci Kızgınlık Arası Sürenin Değişimi ve Kızgınlığın Aylara Göre Dağılımı"
- 1996, Alçiçek, A.: Koşum, N.: Pallauf, J.: Wassmuth, R. "Koyunlarda Mineral Maddelerin Döl Verimi Açısından Önemi"
- 1996, Koşum, N.: Kaymakçı, M. "Sakız, Tahirova ve Sönmez Koyunlarında Doğum Sonrası Kızgınlığın (Post Partum Anöstrüs) Değişimi Üzerine Araştırmalar 2. Doğum Sonrası Dönemde Kızgınlık Etkinliğinin Değişimi Üzerine Araştırmalar"
- 1995, Koşum, N. "Koyun Yetiştiriciliği Yoluyla Çevre Koruma"
- 1995, Koşum, N. "Koyunculukta Uygulanan Babalık Testleri ve Önemi"
- 1995, Taşkın, T.: Kaymakçı, M.: Önenç, A.: Koşum, N. "Bitkisel Kaynaklı Doğal Toksinlerin Çiftlik Hayvanlarında Üreme Üzerine Etkileri"
- KOŞUM, N. (1995): Koyun Yetiştiriciliği Yoluyla Çevre Koruma (Sheep husbandry and environment conservation). E. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, No: 3, 135 - 139.
- KOŞUM, N. (1995): Koyunculukta Uygulanan Babalık Testleri ve Önemi (Parent identification tests in sheep breeding and its importance). Hayvansal Üretim, Sayı: 36, 25-32.
- TAŞKIN, T.: KAYMAKÇI, M.: ÖNENÇ, A.: KOŞUM, N. (1995): Bitkisel Kaynaklı Doğal Toksinlerin Çiftlik Hayvanlarında Üreme Üzerine Etkileri (Effects of phytotoxins on reproduction in farm animals). Hayvansal Üretim, Sayı: 36, 17-23.
- 1992, Özkan, K.: Kaymakçı, M.: Sönmez, R.: Koşum, N. "Gebeliğn Son Dönemindeki Besleme Düzeyinin Bazı Keçi Irklarının Performansına Etkileri"
- 1987, Kaymakçı, M.: Koşum, N. "Koyunlarda Kuzu Veriminin Seleksiyonla Islahında Yeni Seçenekler"

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 0, Koşum, N. (1988) Koyunlarda Döl Veriminin Genetik Islahında Testis Özelliklerinden Yararlanma Olanakları (Y.Lisans Tezi)
- 0, Koşum, N. (1994): Einfluß der Nachbesamung und des Mischspermaeinsatzes auf die Fruchtbarkeit des Schafes (Doktora Tezi)

International Conference Proceedings (34 entries)- BAŞARAN, B.: KOŞUM, N.: BİTLİSLİ, O.B.: ASLAN, A.: KARAVANA, H. A.(2006): İzmir İli Çevresinde Kurban Olarak Kesilen Farklı Koyun Genotiplerinden Elde Edilen Derilerin Doğal Yağ Oranlarının Araştırılması (Investigation of Natural Fat Ratios of Skins Obtained from Different Sheep Genotypes Slaughtered as Sacrifice In Izmir Province Around). Hayvansal Üretim (Turkish Journal of Animal Production), 47 (2), 21-25.
- ŞENGONCA, M.: KOŞUM, N.: TAŞKIN, T. (2005): Ein vergleichbarer Beitrag über die Leistungsmerkmale einer reinblutigen und einer mit Saanen-Böcken gekreuzten Haarziegenherde in der Umgebung von Izmir (A contribution to simultaneous comparison of some traits of purebred turkish hair goat and Saanen x Hair goat crosbreeds. ). 8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler 'Ergebnisse deutsch-türkischer agrarwissenschaftlicher und veterinärmedizinischer Forschung' , 04.-08.10.2005
- KAYMAKÇI, M.: TAŞKIN, T.: KOŞUM, N.: SOYCAN ÖNENÇ S., ÖNENÇ, A. (2004): Organik Süt Üretimini Türkiye’de Geliştirme Olanakları (The possibilities of developing organic milk production in Turkey). 1. Uluslararası Organik Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Kongresi (1st International Congress On Organic Animal Production and Food Safety), 28 Nisan-1 Mayıs 2004 Kuşadası-Türkiye 358-370.
- ÖNENÇ, A.: KAYMAKÇI, M.: SOYCAN ÖNENÇ, S.: TAŞKIN, T.: KOŞUM, N. (2004): Türkiye’de Ekolojik (Organik-Biyolojik) Kırmızı Et Üretim Potansiyeli (Ecological –organic-biological- red meat production potential in Turkey) 1. Uluslararası Organik Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Kongresi (1st International Congress On Organic Animal Production and Food Safety), 28 Nisan-1 Mayıs 2004 Kuşadası-Türkiye, 132-140.
- 2004, KOŞUM, N.: ÖNENÇ, A.: ALÇİÇEK, A.: TAŞKIN, T. (2005): (Fleischfarbenbewertung bei Saanen und Bornovaziegenlämmern (Meat color evoluation in Saanen and Bornova Kids). 8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler 'Ergebnisse deutsch-türkischer agrarwissenschaftlicher und veterinärmedizinischer Forschung' , 04.-08.10.2005, Braunschweig-Deutschland..
- KAYMAKÇI, M.: TAŞKIN, T.: KOŞUM, N. (2002): Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi (Type Fixation in Sönmez Sheep). 1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri. (Fertility and Growth Traits). E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt (Vol.): 39, No: 2, 87-94.
- KAYMAKÇI, M.: KOŞUM, N. :TAŞKIN, T.: (2002): Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi (Type Fixation in Sönmez Sheep). 2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri (Some Body Measurements and Milk Yield Traits). E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt (Vol.): 39, No: 2, 95-101.
- ŞENGONCA, M.: KAYMAKÇI, M.: KOŞUM, N.: TAŞKIN, T.: STEINBACH, J.(2002): Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi (A Dairy Goat for Western Anatolia "Bornova Goat). Hayvansal Üretim (Turkish Journal of Animal Production), 43, (2): 79-85.
- TAŞKIN. T.: KOŞUM, N.: AKBAŞ, Y.: KAYMAKÇI, M. (2000): Damascus Oğlaklarında Bazı Büyüme Özellikleri ve Bunların Kalıtım Derecesi Tahminleri Üzerine Bir Araştırma (A study on some growth traits and their heritability estimates of Damascus Kids), E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, 137-144.
- KOŞUM, N.: DEMİRÖREN, E.: TAŞKIN, T.: KAYMAKÇI, M.: ŞENGONCA, M. (2000): Erste Ergebnisse zur intrazervikalen Besamung mit Tiefgefriersperma bei Ziegen durch den Einsatz von 'Flexiblen Nadeln' (First results in intra cervical inseminations with frozen semen in goats using 'flexible nadels'). 6. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler 'Ergebnisse deutsch-türkischer agrarwissenschaftlicher und veterinärmedizinischer Forschung' in Verbindung mit 35 Jahre Partnerschaft
- KAYMAKÇI, M.: KOŞUM, N.: LISCHKA, R.: WASSMUTH, R.: SÖNMEZ, R.:(2000): Untersuchungen zur Verbesserung der Milch- und Fleischleistung bei Schafen in der West-Türkei (Studies on improving of meat and milk yield in sheep in Western Turkey). 6. Symposiumdes Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler 'Ergebnisse deutsch-türkischer agrarwissenschaftlicher und veterinärmedizinischer Forschung' in Verbindung mit 35 Jahre Partnerschaft Gießen-Izmir, 27.09.-02.10.1999, Gießen
- ŞENGONCA, M.: KAYMAKÇI, M.: KOŞUM, N.: TAŞKIN, T.: STEINBACH, J. (2000): Die Bornova-Ziege: Ein neuer Milchziegentyp für die Türkei (The Bornova-goat: a new dairy goat type for Turkey). 6. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler 'Ergebnisse deutsch-türkischer agrarwissenschaftlicher und veterinärmedizinischer Forschung' in Verbindung mit 35 Jahre Partnerschaft Gießen-Izmir, 27.09.-02.10.1999, Gießen.
- 1999, Koşum, N.: Demirören, E.: Taşkın, T.: Kaymakçı, M.: Şengonca, M. "Erste Ergebnisse zur intrazervikalen Besamung mit Tiefgefriersperma bei Ziegen durch den Einsatz von flexiblen Nadeln"
- 1999, Kaymakçı, M.: Koşum, M.: Lischka, R.: Wassmuth, R.: Sönmez, R. "Untersuchungen zur Verbesserung der Milch- und Fleischleistung bei Schafen in der West-Türkei"
- 1999, Şengonca, M.: Kaymakçı, M.: Koşum, N.: Taşkın, T.: Steinbach, J. "Die Bornova-Ziege: Ein neuer Milchziegentyp für die Türkei"
- KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T, KOŞUM, N.: ÖZKAYA, T.: SOYA, H. (1999): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği (The structure and productivity of sheep husbandry in the Turkish Republic of Northern Cyprus) 1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri (Fertility and growth traits) ,E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi ,Cilt 36, Sayı:1-2-3 :125-132, Bornova, Izmir.
- KAYMAKÇI, M.: KOŞUM, N.: TAŞKIN, T.: ÖZKAYA, T.: SOYA, H. (1999): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği (The structure and productivity of sheep husbandry in the Turkish Republic of Northern Cyprus) 2. Süt ve Yapağı Verim Özellikleri ve Sağım ve Kırkım Pratikleri (Milk, wool traits, milking and sharing practises), E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi ,Cilt 36, Sayı:1-2-3:133-139, Bornova, Izmir.
- KAYMAKÇI, M.: ÖZKAYA, T.: TAŞKIN, T.: KOŞUM, N.: SOYA, H. (1999): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği (The structure and productivity of sheep husbandry in the Turkish Republic of Northern Cyprus) 3. Ekonomik Verimlilik (The economical productivity), E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 36, Sayı:1-2-3:141-148, Bornova, Izmir.
- DEMIRÖREN, E.: TAŞKIN, T.: ALÇIÇEK, A.: KOŞUM, N. (1999): Inek Sütü Ile Emiştirilen Oğlaklarda Gelişme (Growth of the kids suckled by cow milk), E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 36, Sayı 1-2-3, 89-96.
- KOŞUM, N.: ÖNENÇ, A.: KAYMAKÇI, M.: TAŞKIN, T. (1999): Süt Sığırlarında Kızgınlık Saptama Yöntemleri (Estrus detection methods in dairy cattle). Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 21.24 Eylül 1999-İzmir
- KAYMAKÇI, M.: TAŞKIN, T.: KOŞUM, N. (1999): Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Sığır Yapay Tohumlama Organizasyonları (The Cattle-Artificial insemination Organisations in Turkey and European Community). Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 21.24 Eylül 1999- İzmir.
- TAŞKIN, T.: KAYMAKÇI, M.: KOŞUM, N. (1999): Sığırlarda Üremenin Hormonlarla Denetimi (The hormonal control of reproduction in dairy cattle). Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 21.24 Eylül 1999-İzmir.
- OĞUZ, İ.: KOŞUM, N. (1999): Çiftlik Hayvanlarında Gen Haritalama Teknikleri ve Uygulamaları (Gene mapping techniques and applications in farm animals). Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 21.24 Eylül 1999-İzmir.
- DEMIRÖREN, E.: KOŞUM, N.: TAŞKIN, T.: KAYMAKÇI, M. (1998): Dondurulmuş Sperma ile Tohumlanan Saanen Keçilerinde Ana Yaşının ve Farklı Babaların Döl Verimi Üzerine Etkisi. (The effects of age of dam and different sires on reproduction in artificial inseminated Saanen Goats). E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1-2-3, 57-64.
- DEMIRÖREN, E.: KOŞUM, N.: TAŞKIN, T.: KAYMAKÇI, M. (1998): Dondurulmuş Sperma ile Tohumlanan Saanen Keçilerinde Ana Yaşının ve Farklı Babaların Döl Verimi Üzerine Etkisi. (The effects of age of dam and different sires on reproduction in artificial inseminated Saanen Goats). E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1-2-3, 57-64.
- KAYMAKÇI, M.: KOŞUM, N. (1996): Sakız, Tahirova ve Sönmez Koyunlarında Doğum Sonrası Kızgınlığın (Postpartum Anöstrüs) Değişimi Üzerine Araştırmalar (Studies on estrus activity at postpartum in Tahirova and Sönmez ewes). 1. Doğumla Birinci Kızgınlık Arası Sürenin Değişimi ve Kızgınlığın Aylara Göre Dağılımı. (Changes of interval between parturition and first estrus and distrubitions of estrus according to month in postpartum anoestrus). Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 33
- KOŞUM, N.: KAYMAKÇI, M. (1996): Sakız, Tahirova ve Sönmez Koyunlarında Doğum Sonrası Kızgınlığın (Postpartum Anöstrüs) Değişimi Üzerine Araştırmalar (Studies on estrus activity at postpartum in Tahirova and Sönmez ewes). 2. Doğum Sonrası Dönemde Kızgınlık Etkinliğinin Değişimi ( Variation of oestrus efficiency in postpartum period). E. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 33, No: 1, 41-48.
- 1994, Herrmann, M.: Koşum, N.: Beuing, R.: Wassmuth, R. Statistische Modellierung der Wirkung von Mischsperma
- HERRMANN, M.: KOŞUM, N.: BEUING, R.: WASSMUTH, R. (1994): Statistische Modellierung der Wirkung von Mischsperma. (Statistical modelling of mixed semen effects). Vortragstagung der DGfZ/GfT am 14 / 15. Sept. 1994 in Halle, Detuschland. (DGfZ/GfT Sempozyumu 14-15 Eylül 1994, Halle-F.Almanya
- 1993, Koşum, N.: Sonnen, A.: Uzmay, C.: Wassmuth, R. Erste Ergebnisse zur intrazervikalen Besamung mit Mischsperma beim Merinolandschaf
- KOŞUM, N.: SONNEN, A.: UZMAY, C.: WASSMUTH, R. (1993): Erste Ergebnisse zur intrazervikalen Besamung mit Mischsperma beim Merinolandschaf. (First results of cervical insemination with mixed semen in german merinolandrace). Vortragstagung der DGfZ/GfT am 28. und 29.9.1993 in Göttingen, Deutschland. (DGfZ/GfT Sempozyumu, 28-29 Eylül 1993, Göttingen-F.Almanya,
- 1992, Koşum, N.: Wassmuth, R. Einfluß der Nachbesamung und des Mischspermaeinsatzes auf die Fruchtbarkeit des Schafes
- ÖZKAN, K.: KAYMAKÇI, M.: SÖNMEZ, R.: KOŞUM, N. (1992): Gebeliğin son dönemindeki besleme düzeyinin bazı keçi ırklarının performansına etkileri. (The effects of nutrition level on performances of some goat breeds in the last period of gestation). Doğa-Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 16 (1992), 291-303. (TÜBITAK-VHAG-712).
- KOŞUM, N.: WASSMUTH, R. (1992): Einfluss der Nachbesamung und des Mischspermaeinsatzes auf die Fruchtbarkeit des Schafes. (Effect of double insemination and mixed semen on reproductive trials in sheep). Deutsch-Türkische Agrarforschungen Deutsch-türkisches Symposium in Stuttgart, 30 März - 2. April 1992, Universität Hohenheim, Deutschland. (Türk-Alman Tarımsal Araştırmaları Sempozyumu, 30 Mart-2 Nisan 1992, Hohenheim Üniversitesi, Stuttgart-F.Almanya).

National Conference Proceedings (18 entries)- . KOŞUM, N. (2007) Organik Bazlı Triladyl™ ve Anorganik Bazlı Andromed™ Sperma Sulandırıcılarının Siyah Başlı Alman Et Koyunlarında Kullanımı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, 24-28 Ekim- 2007 -Manavgat. Antalya
- KOŞUM, N. 2007: Anorganik Sperma Sulandırıcılarının Küçükbaş Hayvanlarda Kullanılma Olanakları, 5. Ulusal Zootekni Kongresi, 4-6 Eylül-2007, Van
- KOŞUM, N.: ALÇİÇEK, A.: ÖNENÇ, A. (2005): Süt Keçi Yetiştiriciliğinde Kaliteli Et Üretme Olanakları (Quality Meat Production in Dairy Goat). Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, 26-27 Mayıs-İzmir, 108-112.
- KOŞUM, N. (2004): Koyun ve Keçilerde Yapay Tohumlama (Artificial Insemination in Sheep and Goats). TYUAP Ege- Marmara Dilimi 2004 Yılı Hayvancılık Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 11-13 Mayıs, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 115, 122-137, Menemen–İzmir
- KAYMAKÇI, M.: TAŞKIN, T.: KOŞUM, N. (2004): Keçi-İnsan-Orman İlişkilerinin Düzenlenmesinde Bir Sistem Önerisi (Organization of Goat-Human-Forest Relations). TYUAP Ege- Marmara Dilimi 2004 Yılı Hayvancılık Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 11-13 Mayıs, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 115, 114-121, Menemen–İzmir.
- ALÇİÇEK, A.: KARAAYVAZ, B.K.: KOŞUM, N. (2004): Süt ve Et Tipi Koyunların Beslenmesi (Nutrition of Milk and Meat Sheep). TYUAP Ege- Marmara Dilimi 2004 Yılı Hayvancılık Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 11-13 Mayıs, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 115, 69-80, Menemen–İzmir.
- KAYMAKÇI, M.: KOŞUM, N.: TAŞKIN, T.: AKBAŞ, Y.: ATAÇ, F.E. (2004): Menemen Koyun Tipinde Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (A study on determining of some production traits for Menemen sheep type). 4.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 01-03 Eylül, 2004-Isparta, 27-32
- 2004, KAYMAKÇI, M.: KOŞUM, N.: TAŞKIN, T.: ATAÇ, F.E. (2005): Ege Bölgesi İçin Yeni Bir Etçi Koyun Tipi "Menemen Koyunu" (A new mutton type for Aegan region of Turkey, Menemen Sheep). TYUAP Ege- Marmara Dilimi 2005 Yılı Hayvancılık Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 26-28 Nisan, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 118, 8-20, Menemen–İzmir.
- KAYMAKÇI, T.: TAŞKIN, T.: KOŞUM, N. (2003): Sönmez Koyunlarında Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma (An Investigation on Production Traits of Sönmez Sheep). III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Ekim 2002, Ankara, Bildiri Özetleri, 27.
- KAYMAKÇI, T.: TAŞKIN, T.: KOŞUM, N. (2003): Koyunlardan Gelirimizi Nasıl Arttırırız. Salihli Ziraat Odası Başkanlığı, 2. Koyunculuk Paneli. 17 Ocak 2003 Salihli.
- KOŞUM, N., TAŞKIN, T.: ALÇİÇEK, A.: ŞENGONCA, M. (2003): Oğlak Eti Üretimi. (Meat production in kids.) TYUAP Ege- Marmara Dilimi 2003 Yılı Hayvancılık Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 6-8 Mayıs, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 106, 137-143, Menemen–İzmir.
- TAŞKIN, T.: KAYMAKÇI, M.: ATAÇ, F.: KOŞUM, N. (2003): Süt Keçisi Yetiştiriciliği. (Dairy goat production). TYUAP Ege- Marmara Dilimi 2003 Yılı Hayvancılık Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 6-8 Mayıs, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 106, 144-157, Menemen–İzmir.
- KOŞUM, N.: TAŞKIN, T.: ŞENGONCA, M. (2002): E.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nün Keçi Yetiştiriciliği Üzerine Çalışmaları. (Studies on Goat Breeding at Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Izmir-Turkey). TAYEK / TYUAP Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu, 2002 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 24-26 Nisan 2002, Menemen-İZMİR. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 106, 23-37.
- KAYMAKÇI, T.: TAŞKIN, T.: KOŞUM, N. (2002): Ege Bölgesi için Süt ve Kuzu Verimi Yüksek Yeni Bir Koyun Tipi "Sönmez Koyunu". (A new dairy sheep type for Ege Region of Turkey: "Sönmez Sheep"): TAYEK / TYUAP Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu, 2002 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 24-26 Nisan 2002, Menemen-İZMİR. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 106, 110-123.
- KAYMAKÇI, M.: TAŞKIN, T.: KOŞUM, N.: ŞENGÜL, Y. (1999): Kemalpaşa İlçesi Hayvancılığı’nın Yapısal Özellikleri ve Sorunları (The structure and problems of Animal Husbandry in Kemalpaşa town. Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999-Kemalpaşa, İzmir.
- ŞENGONCA, M.: KOŞUM, N.: TAŞKIN, T. (1998): Ege Bölgesinde Kıl Keçi Islahı Çalışmaları. (Improving studies on turkish hair goats in Aegean region). Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Cilt 2, 608-615, 7-11 Eylül 1998-Aydın.
- TAŞKIN, T.: KOŞUM, N.: DEMIRÖREN, E.: KAYMAKÇI, M. (1996):Doğumdan Sonra Kuzularda Yaşama Gücünü Sınırlayan Etmenler (Factors effecting viability of lambs after parturition). Hayvancılık' 96 Ulusal Kongresi, Cilt 1, 219 - 224: 18-20 Eylül 1996 - Izmir.
- ALÇİÇEK, A.: KOŞUM, N.: PALLAUF, J.: WASSMUTH, R. (1996): Koyunlarda Mineral Maddelerin Döl Verimi Açısından Önemi. (Importance of minerals for sheep reproductions). Hayvancılık' 96 Ulusal Kongresi, Cilt 1, 225 - 232: 18 - 20 Eylül 1996 - Izmir.

Granted Scholarships (4 entries)- 2005, DAAD -Yabancı Bilim Adamları için Araştırma Bursu-Berlin-ALMANYA
- 2000, CIHEAM 'Advanced Goat Production'-Murcia-İSPANYA
- 1989, 2547 sayılı Y.Ö.K' nun 33. Maddesi- Justus-Liebig Universität-ALMANYA
- 1986, Türkiye Tavukçuluk Derneği