Akademik BilgilerAYDOĞAN ÖZDAMAR
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Enerji AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: aydogan.ozdamar@ege.edu.tr
- Telefon: 0-232-3880110'dan 5127
Academic Degree Information- Lisans: İTÜ, Gemi İnş. ve Den. Bil. Fak., Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü, 1985
- Yüksek Lisans: Berlin Teknik Üniv., Taşıt Sistemleri Fakültesi, Dipl.-Ing., Almanya, 1992
- Doktora: Berlin Tek. Ün., Taşıt Sistem. ve Uygul. Mek. Fak., Dr.-Ing., Almanya, 1996
- Yardımcı Doçentlik: CBÜ (Soma MYO,1996) ve EÜ (Güneş Enerjisi Enstitüsü,1997), Türkiye, 1996
- Doçentlik: Ege Üniv., Makina Mühendisliği, Enerji Anabilim Dalı, Türkiye, 2001
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 2007
- Profesörlük: Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak., Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü, 2011
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2013

Administrative / Academic Duties (4 entries)- E. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Başkanlığı, 2015-
- E. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2013-2015
- Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi), 2004-2007
- E. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2002-2006
Research Interests- Enerji Teknolojisi (6030301)
- Akışkanlar Mekaniği (6200102)
- Termodinamik (6250400)
- Isı ve Madde Transferi ve Uygulamaları (6250402)
- Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları (6250403)
- Enerji (6250500)
- Enerji Ekonomisi (6250502)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
Indexed Journal Publications (31 entries)- ÖZDAMAR, Gökhan; PEKBEY, Yeliz; ÖZDAMAR, Aydoğan: "A Numerical Study of the Effect of Wave Amplitude on the Efficiency of a Wave Power System", ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 134, p.153-155, 2018.
- ÖZDAMAR, Gökhan; MUT, Mertcan; ÖZDAMAR, Aydoğan: "Numerical Comparison of the Effect of Blade Material on Wind Turbine Efficiency", ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 134, p.156-158, 2018.
- KESKİN, H.; DİNÇKURT, M.; ÖZDAMAR, A.: "Havası alınmış yalıtım malzemelerinin sıcak su dağıtım borularında incelenmesi", Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, s.89-94, 2017.
- ÖZDAMAR, G.; MUT, M.; PEKBEY, Y.; ÖZDAMAR, A.: "Bir Wells Dalga Türbininin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi", Mühendislik Dergisi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Cilt:7, Sayı:3, s.569-576, 2016.
- KESKİN, H.; DİNÇKURT, M.; MUT, M.; ÖZDAMAR, A.: "Füze ve Roket Teknolojisinde Son Gelişmeler", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 13(4), s.111-129, 2016.
- Sevinç, K; Özdamar, G; Şentürk, U; Özdamar, A: “Computational investigation of flow control by means of tubercles on Darrieus wind turbine blades”, Journal of Physics: Conference Series 640, ISSN: 1742-6588, Volume 640, (2015).
- ŞENTÜRK U., ÖZDAMAR A.: "An alternative approach to estimate the hydrodynamic efficiency of an oscillating water column using computational fluid dynamics", Progress in Computational Fluid Dynamics, Vol. 13, Issue 2, pp. 125-134, 2013.
- KENDİR T. E., ÖZDAMAR A.: "Numerical and Experimental Investigation of Optimum Surge Tank Forms in Hydroelectric Power Plants",Renewable Energy, 60, p.323-331, 2013.
- ŞENTÜRK U., ÖZDAMAR A.: "Wave energy extraction by an oscillating water column with a gap on the fully submerged front wall", Applied Ocean Research, Vol. 1, Issue 37, pp. 174-182, 2012.
- ŞENTÜRK U., ÖZDAMAR A.: "Modelling the interaction between water waves and the oscillating water column wave energy device", Mathematical and Computational Applications, Vol.16, No:3, pp.630-640, 2011.
- PEKBEY, Yeliz: ÖZDAMAR, Aydoğan: SAYMAN, Onur: "Buckling Optimizatıon Of Wood Composite Columns With Variable Cross-Sectional area: A Comparison Between Two Tree Species," Adv. Compos. Lett., Vol.19, No:6, 2010.
- DEDA ALTAN, Burçin: ATILGAN, Mehmet: ÖZDAMAR, Aydoğan: 'An Experimental Study on Improvement of a Savonius Rotor Performance with Curtaining', Experimental Thermal and Fluid Science, 32, s.1673-1678, 2008.
- ÖRER, Gürkan: ÖZDAMAR, Aydoğan: 'An experimental study on the efficiency of the submerged plate wave energy converter ', Renewable Energy 32 (2007) 1317–1327, 2007.
- PEKBEY, Yeliz: ÖZDAMAR, Aydoğan: SAYMAN, Onur: 'Buckling Optimization of Composite Columns with Variable Thickness', Journal of Reinforced Plastics and Composites, p.1337-1356, Vol.26, No:13, 2007.
- PEKBEY, Yeliz: OZDAMAR, Aydoğan, SAYMAN, Onur : 'Buckling Optimization of Wood Composite Columns with Variable Thickness: By the Example of Sapele and Oak', Beykent University Journal of Science and Technolgy, Vol. 1, No.2, p.184-196, 2007.
- PEKBEY, Yeliz: ÖZDAMAR, Aydoğan: SAYMAN, Onur: 'Experimental and Numerical Investigation on Optimization of Clamped Composite Columns: By the Example of Cedar and Oak', Advanced Composites Letters, Vol. 15, No.6, p.207-214, 2006.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: ÖZBALTA, Necdet: AKIN, Alp: YILDIRIM, Eda Didem: 'An application of a combined wind and solar energy system in Izmir', Renewable & Sustainable Energy Reviews, 9(2005) 624-637, 2005.
- N. S. Çetin, M. A. Yurdusev, R. Ata, A. Özdamar: “Assessment of Optimum Tip Speed Ratio of Wind Turbines”, Mathematical and Computational Applications, ISSN 1300-686X, Vol. 10, No. 1, pp. 147-154, 2005.
- PEKBEY, Yeliz: ÖZDAMAR, Aydoğan: SAYMAN, Onur: "Kompozit Malzemelerde Oryantasyon Açısının Burkulma Yüküne Etkisi", MakinaTek, Sayı: 94, s. 106-112, 2005.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: GÜRSEL, Kadri Turgut: ÖRER, Gürkan: PEKBEY, Yeliz: "Investigation of the potential of wind-waves as a renewable energy resource: by the example of Cesme-Turkey, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 8(2004) 581-592, 2004.
- PEKBEY, Yeliz: ÖZDAMAR, Aydoğan: "Basma Yükleri Altında Burkulmaya Zorlanan Çubuklarda Optimum Enine Kesit Değişimi Üzerine Bir Araştırma", DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, s.103-112, 2002.
- ÖZDAMAR, A.: YILDIZ, H.: ŞAR, Ö.: "Wind energy utilization in a house in Izmir, Turkey", International Journal of Energy Research, sayı:25, s.253-261, 2001.
- HEPBAŞLI, Arif: ÖZDAMAR, Aydoğan: ÖZALP, Nesrin: "Present Status and Potantial of Renewable Energy Sources in Turkey", Energy Sources, Vol23(7), s.33-50, 2001.
- ÖZDAMAR, A.: "Farklı Anma Güçlü Rüzgar Türbinlerinin Çeşitli Kriterlere Göre Karşılaştırılması", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, s.17-27, 2001.
- ÖZDAMAR, A.: "Dalga Enerjisinden Elektrik Enerjisi Eldesi Üzerine Bir Araştırma: Çeşme Örneği", E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, sayı:17, s.201-213, 2001.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: BALTACI, Aysun: "Ege Üniversitesi Kampüsü'nün Gürültü Profili", TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mühendis ve Makina Dergisi, sayı:496, s.40-45, 2001.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: "Dünya ve Türkiye'de Rüzgar Enerjisinden Yararlanılması Üzerine Bir Araştırma", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, sayı:6, s.133-145, 2000.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: "Alman Yenilenebilir Enerjiler Yasası ve Ülkemiz Rüzgar Enerjisi Açısından Değerlendirilmesi", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, sayı: 3-4, s.151-163, 2000.
- ÖZDAMAR, Aydoğan : GÜRSEL, Kadri Turgut : "Rüzgar Pervanesi Aerodinamiği ve Enerji Eldesi Üzerine Bir Araştırma", Güneş Enerjisi Enstitüsü Dergisi, sayı: 1, cilt: 3,s.53-64, 1999.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: "The Development of Euler-Hyperbola in Heavy Bars", Mathematical & Computational Applications, ISSN 1300-686X, Volume 2, Number 3, s.137-140, 1997.
- ÖZDAMAR, Aydoğan:"Buckling of Heavy Bars", Mathematical &Computational Applications, ISSN 1300-686X,, Volume 1, Number 2, s.93-99,1996.

Publications in Non-Indexed Journals (1 entries)- TAŞ, H.; BİLGİN, N.; ŞENTÜRK, U.; ÖZDAMAR, A.; GÜNGÖR, A.: "Ejektörlü Soğutma Çevrimine Sahip Ev Tipi Bir Buzdolabının Tasarımı ve Üretimi", Tesisat Mühendisliği,sayı 154, s. 5-20, 2016.

Publications in Other Journals and Medias (6 entries)- ÖZDAMAR, Aydoğan: "Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Gelgit Enerjisi", TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, s. 24-25, Yıl: 7, Sayı: 177, İzmir, 2005.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: "Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Dalga Enerjisi", TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, s. 26-29, Yıl: 17, Sayı: 178, İzmir, 2005.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: "Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Rüzgar Enerjisi", TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, s. 26-29, Yıl: 17, Sayı: 179, İzmir, 2005.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: "Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Hidrolik Enerji", TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, s.23-25, Yıl:17, Sayı: 181, İzmir, 2005.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: "Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Güneş Işınları Enerjisi", TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, s.26-28, Yıl: 17, Sayı: 184, İzmir, 2005.
- 0,

International Conference Proceedings (14 entries)- ÖZDAMAR G., MUT M., ÖZDAMAR A., “Numerical Comparison of the Effect of Blade Material on Wind Turbine Efficiency”, 7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, April 22-26, 2017.
- ÖZDAMAR G., PEKBEY Y., ÖZDAMAR A., “A Numerical Study for the Effect of Wave Amplitude on the Efficiency of a Wave Power System”, 7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, April 22-26, 2017.
- ÖZDAMAR, G.; PEKBEY, Y.; ÖZDAMAR, A.: "Dalga Enerjisinde Son Gelişmeler ve Hedefler", International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), October 25-27, 2017.
- ÖZDAMAR, Gökhan; PEKBEY, Yeliz; ÖZDAMAR, Aydoğan: "Numerical investigation of owc wave turbine barrier length’s effect on efficiency", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), October 26-28, 2016, Adana/Turkey, Proceedings Book, p.2039-2044, 2016.
- TAŞKIN, Mustafa; YÜNCÜOĞLU, Ercüment Uğur; ÖZDAMAR, Aydoğan: “Investigation of Design Loads on Container Ships and Strength Analysis Applications”, Second International Symposium on Naval Architecture and Maritime, 23-24 October 2014, Yildiz Technical University Oditorium, Yıldız, Besiktas, Istanbul, 2014.
- PEKBEY, Yeliz: ÖZDAMAR, Aydoğan: SAYMAN, Onur: "Minimum Weight Design of Compressivelly Loaded Natural and Manufactured Composite" ,11th International Materials Symposium, p:128, 2006, Denizli.
- DURMAZ, Faruk: ÖZDAMAR, Aydoğan: AKDENİZ, Ahmet: ÖZBALTA, Necdet: "Meeting the Electrical Energy Requirement of a House with Wind-Hydraulic Hybrid Energy System: Izmir Model", ISET2005, Proceeding of the 1st international Symposium and Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies, s.53-59, İzmir, 2005.
- ELTEZ, Asude: KARA, Özer.: ÖZDAMAR, Aydoğan: ÖZBALTA, Necdet: "Rüzgar Hızlarının Weibull Dağılım Fonksiyonuna Uyumu Üzerine Bir Araştırma: Bornova Örneği", VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu Kitapçığı, s.493-500, İzmir, 2001.
- KARA, Özer: ELTEZ, Asude: ÖZDAMAR, Aydoğan:ÖZBALTA, Necdet: "Güneş Işınımı Şiddeti-Sıcaklık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu Kitapçığı, s.263-269, İzmir, 21-24 Haziran 2001.
- KARA, Özer: ÖZDAMAR, Aydoğan: ÜLGEN, Koray: "Rüzgar Hızlarının Daha Yükseğe Taşınmasında Hellmann Katsayısının Değişimi Üzerine Bir Araştırma: Söke Örneği", VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu Kitapçığı, s.435-440, İzmir, 21-24 Haziran 2001.
- ÇETİN, Numan Sabit: ÖZDAMAR, Aydoğan: KARA, Özer: ÖRER, Gürkan: "Rüzgar Gülü Dişli Kutusu Optimum Çevrim Oranı Üzerine Bir Araştırma", VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu Kitapçığı, s.463-469, İzmir, 21-24 Haziran 2001.
- ÜLGEN, Koray: ÖZDAMAR, Aydoğan: BÜYÜKTUNA, Veysel: ÖZGENER, Önder: "Rüzgar Güllerinin Güç ve Moment Faktörlerinin Hesabı", VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu Kitapçığı, s.451-462, İzmir, 21-24 Haziran 2001.
- PEKBEY, Yeliz: KARA, Özer: ÖZDAMAR, Aydoğan: 'Rüzgar Gülü ile Su Pompalanmasında Parametre Araştırması', VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu Kitapçığı, s.441-450, İzmir, 21-24 Haziran 2001.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: GÜRSEL, Kadri Turgut: "Eine Untersuchung über Aerodynamik von Windpropellern und Energiegewinnung", Symposium über die Nutzung der erneuerbaren Energiequellen Sonne und Wind auf Fischereischiffen und in Aquakulturbetrieben, s.65-80, Forschungszentrum Jülich GmbH, ISBN 3-89336-247-9, Jülich, 1999.

National Conference Proceedings (23 entries)- YÜNCÜOĞLU E. U., ÖZDAMAR A.: "Güverte Açıklığının Kayma ve Şişme Normal Gerilmelerine Etkisinin, Üniform Olmayan Burulma Teorisine Göre İncelenmesi", Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, s.505-514, 2012.
- YÜNCÜOĞLU E. U., ÖZDAMAR A.: "Güverte Açıklığının Kayma Gerilmelerine Etkisinin, Üniform Burulma Teorisine Göre İncelenmesi", Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, s.479-486, 2012.
- ASLANTAŞ E., ÖZDAMAR A.: "Gemi Eğilme Momenti ve Kesme Kuvveti Kesit Zorlarının Bureau Veritas Kuralları ve Nümerik Yöntem ile Analizi", Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, s.309-318, 2012.
- ŞENTÜRK, Utku: ÖZDAMAR, Aydoğan: 'Dalga Enerjisi Türbinleri ve Bir Türbinin İncelenmesi', ıV. Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.359-366, İzmir, 2008.
- GÜRSEL, Kadri Turgut: ÖZDAMAR, Aydoğan: "Rüzgar Enerjisi Tesislerinin Titreşim Analizi", II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.248-256, Kütahya, 2004.
- PEKBEY, Yeliz: ÖZDAMAR, Aydoğan: "Pompalarda Enerji Verimliliğinin Değerlendirilmesi", II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.442-452, Kütahya, 2004.
- DEĞER, Tunç: PEKBEY, Yeliz: ÖZDAMAR, Aydoğan: ERTÖZ, Ahmet Özden : "Değişken Devirli Pompa Sistemlerinde Enerji Verimliliği", II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.453-464, Kütahya, 2004.
- ÖRER, Gürkan: GÜRSEL, Kadri Turgut: ÖZDAMAR, Aydoğan: ÖZBALTA, Necdet: "Dalga Enerjisi Tesislerine Genel Bakış", II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.126-140, İzmir, 2003.
- ENGİN, Mustafa: ÖZDAMAR, Aydoğan: ÇOLAK, Metin: "Güneş Rüzgar Hibrit Enerji Sistemleri", II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.257-263, İzmir, 2003.
- KARA, Özer: ÖZDAMAR, Aydoğan: ÖZBALTA, Necdet: "Yükselen Hava Akımlı Rüzgar Türbinleri", II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.183-192, İzmir, 2003.
- ÇUBUKÇU, Mete: ÖZDAMAR, Aydoğan: "Enerji Eldesinde Ortalama Rüzgar Hızı Ölçüm Aralığı ve Hellmann Katsayısının Önemi: Söke Örneği, II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.211-218, İzmir, 2003.
- GÜRSEL, Kadri Turgut: ÇOBAN, Tufan: ÖZDAMAR, Aydoğan: "Rüzgar Türbini Pervane Kanadının Titreşim Analizi", II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.225-236, İzmir, 2003.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: ŞEN, Çağın: "Çeşme'de Bir Otelin Kullanım Suyu Isıtmasının Rüzgar Enerjisinden Sağlanması", II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.157-166, İzmir, 2003.
- ÖZBALTA, Necdet: GÜNGÖR, Ali: ÖZDAMAR, Aydoğan: "İzmir Koşullarında Optimum Toplayıcı Eğiminin Bulunması", IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.187-194, İstanbul, 2002
- ÇETİN, N. Sabit: ÖZDAMAR, Aydoğan: ÇOLAK, Metin: ÖZBALTA, Necdet: "Rüzgar Türbinlerinde Optimum Dizayn Devirlilik Sayısının Belirlenmesi", IV Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.369-377, İstanbul, 2002
- KENDİR, T. E., HEPBAŞLI, A: ÖZDAMAR, A.: :"Endüstriyel Bacalarda Hava Kalitesi Korunması Yönetmeliği ve Isıl Tekniği İstemlerinin Optimizasyonu", II. Çevre ve Enerji Kongresi Kitapçığı, s. 97-106, İstanbul, 2001.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: "Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbinlerine Genel Bakış", Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.242-254, İzmir, 2001.
- ÖZDAMAR, A.: ÇOLAK, M.: "İzmir'de Yapılan Dört Yıllık Rüzgar Ölçümlerine Dayanan Bir Enerji Değerlendirmesi", III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.309-321, İstanbul, 2000.
- ÖZDAMAR, A.: ÖZBALTA, N.: YILDIRIM, E. D.: "Rüzgar ve Güneş Enerjilerinin Birbirlerini Tamamlaması", III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.97-112, İstanbul, 2000.
- GÜRSEL, K. T.: ÖZDAMAR, A.: "Bir Rüzgar Gülünün Dayanabileceği Rüzgar Hızlarının Bulunması", III. Ulusal Temiz Enereji Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.401-414, İstanbul, 2000.
- ÖZDAMAR, A.: KAVAS, G.: "Rüzgar Türbini Pervanesi Dizaynı Üzerine Bir Araştırma", Güneş Günü ve Sergisi 99 Bildiriler Kitabı, s.151-162, Kayseri, 1999.
- ÖZDAMAR, A.: GÜRSEL, T. K.: ÖRER, G.: "Çubukların Burkulmasında Hencky Yöntemi Üzerine Bir Araştırma", 10. Mekanik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.369-376, İstanbul, 1998.
- ÖZDAMAR, A.: "Euler Hiperbolü'nün Ağırlığı Dikkate Alınan Çubuklara Genişletilmesi", 10. Mekanik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.363-367, İstanbul, 1998.

Referrer Publications (64 entries)- 2010, Ilkilic C, Turkbay:' Determination and utilization of wind energy potential for Turkey', RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, Volume: 14,Issue: 8, Pages: 2202-2207
- 2010, Kahraman C, Cebi S, Kaya I:'Selection among Renewable Energy Alternatives Using Fuzzy Axiomatic Design: The Case of Turkey', JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE, Volume: 16, Issue: 1, Pages: 82-102.
- 2010, Kaya T, Kahraman C:'Multicriteria renewable energy planning using an integrated fuzzy VIKOR & AHP methodology: The case of Istanbul',ENERGY, Volume: 35, Issue: 6, Special Issue: Sp. Iss. SI, Pages: 2517-2527.
- 2010, Author(s): Zullah MA, Prasad D, Ahmed MR, et al.: 'Performance analysis of a wave energy converter using numerical simulation technique', SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES, Volume: 53,Issue: 1,Pages: 13-18.
- 2010, Akbulut H, Gundogdu O, Sengul M: 'Buckling behaviors of laminated composite stepped flat columns', FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN Volume: 46, Issue: 12, Pages: 1061-1067.
- 2009, );: Kahraman C, Kaya I, Cebi S:'A comparative analysis for multiattribute selection among renewable energy alternatives using fuzzy axiomatic design and fuzzy analytic hierarchy process', ENERGY, Volume: 34, Issue: 10, Pages: 1603-1616.
- 2009, Yuksel I.: 'Dams and Hydropower for Sustainable Development',ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, Volume: 4,Issue: 1, Pages: 100-110.
- 2009, Soyhan HS: 'Sustainable energy production and consumption in Turkey: A review', RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, Volume: 13, Issue: 6-7, Pages: 1350-1360.
- 2009, Kahraman G, Yucel HL, Oztop HF: 'Evaluation of energy efficiency using thermodynamics analysis in a hydropower plant: A case study', RENEWABLE ENERGY,Volume: 34, Issue: 6,Pages: 1458-1465.
- 2009, Elizondo J, Martinez J, Probst O: 'Experimental study of a small wind turbine for low- and medium-wind regimes',INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Volume: 33, Issue: 3, Pages: 309-326.
- 2009, Orosa JA, Garcia-Bustelo EJ, Oliveira AC: 'Low speed wind concentrator to improve wind farm power generation', IECON: 2009 35TH ANNUAL CONFERENCE OF IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOLS 1-6, Pages: 3429-3432.
- 2009, Zhao ZZ, Zheng YA, Xu XY, et al.: 'Research on the Improvement of the Performance of Savonius Rotor Based on Numerical Study', 2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE POWER GENERATION AND SUPPLY, VOLS 1-4, Pages: 1112-1117.
- 2009, Author(s): Debnath BK, Biswas A, Gupta R: 'Computational fluid dynamics analysis of a combined three-bucket Savonius and three-bladed Darrieus rotor at various overlap conditions', JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY Volume: 1, Issue: 3, Article Number: 033110.
- 2009, Author(s): Orosa JA, Garcia-Bustelo EJ, Perez JA: 'Climate effects in low speed wind turbine's concentrators', 2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER ENGINEERING, ENERGY AND ELECTRICAL DRIVES, Pages: 174-179.
- 2008, Vardar A, Tekin Y, Okursoy R: 'Regional Wind Energy Characteristics for Istanbul, Turkey',ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY,Volume: 3, Issue: 4, Pages: 331-339.
- 2008, Yuksek O: 'Reevaluation of Turkey's hydropower potential and electric energy demand', ENERGY POLICY, Volume: 36, Issue: 9, Pages: 3374-3382.
- 2008, Akpinar A, Komurcu MI, Kankal M, et al.: 'Energy situation and renewables in Turkey and environmental effects of energy use', RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, Volume: 12, Issue: 8, Pages: 2013-2039.
- 2008, Alboyaci B, Dursun B: 'Electricity restructuring in Turkey and the share of wind energy production',RENEWABLE ENERGY, Volume: 33,Issue: 11, Pages: 2499-2505.
- 2008, Kumbaroglu G, Madlener R, Demirel M: 'A real options evaluation model for the diffusion prospects of new renewable power generation technologies',ENERGY ECONOMICS, Volume: 30, Issue: 4, Pages: 1882-1908.
- 2008, Author(s): Balat H: 'Contribution of green energy sources to electrical power production of Turkey: A review',RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, Volume: 12, Issue: 6, Pages: 1652-1666.
- 2008, Zhang Y, Dong ZL, Wu CD: 'Modeling of Wave Energy Absorption Based on BP Neural Network for Underwater Vehicles',2008 7TH WORLD CONGRESS ON INTELLIGENT CONTROL AND AUTOMATION, VOLS 1-23 Pages: 2225-2229.
- 2008, Ata R, Cetin NS: 'CONSTRUCTION AND ENERGY GENERATION OF 3 kW AUTONOMOUS WIND TURBINE', JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, Volume: 23, Issue: 1, Pages: 41-47.
- 2008, Tar K: 'Some statistical characteristics of monthly average wind speed at various heights', RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, Volume: 12, Issue: 6, Pages: 1712-1724.
- 2008, Author(s): Rasit ATA: 'ANALYSIS BY ANN OF ELECTRICITY GENERATION AT DIFFERENT HEIGHT FROM AUTONOMOUS WIND TURBINE', JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, Volume: 23, Issue: 3, Pages: 523-529.
- 2008, Demirbas S, Demirtas M, Sefa I, et al.: 'Building of W&S Energy System', 2008 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POWER ELECTRONICS, ELECTRICAL DRIVES, AUTOMATION AND MOTION, VOLS 1-3 Book Series: International Power Electronics Electrical Drives Automation and Motion SPEEDAM, Pages: 1466-1469.
- 2008, Ozgur MA: 'Review of Turkey's renewable energy potential', RENEWABLE ENERGY Volume: 33, Issue: 11, Pages: 2345-2356.
- 2007, Yuksel I: 'Development of hydropower: A case study in developing countries', ENERGY SOURCES, PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY,Volume: 2,Issue: 2, Pages: 113-121.
- 2007, Author(s): Balat H: 'A renewable perspective for sustainable energy development in Turkey: The case of small hydropower plants',RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS,Volume: 11, Issue: 9, Pages: 2152-2165.
- 2007, Gokcek M, Erdem HH, Bayulken A: 'A techno-economical evaluation for installation of suitable wind energy plants in western Marmara, Turkey', ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION Volume: 25, Issue: 6, Pages: 407-427.
- 2007, Celik AN: 'A techno-economic analysis of wind energy in southern turkey', INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, Volume: 4, Issue: 3, Pages: 233-247.
- 2006, YUKSEK, O.: KOMURCU, M.I. : YUKSEL, I. ET AL.: ”The role of hydropower in meeting Turkey's electric energy demand “, ENERGY POLICY 34 (17): 3093-3103 NOV 2006.
- 2006, YUKSEK, O.: KAYGUSUZ, K.: “Small hydropower plants as a new and renewable energy source” , ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY 1 (3): 279-290 JUL-SEP 2006.
- 2006, KAYGUSUZ, K.:”Developing wind energy in the European Union”, ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY 1 (1): 9-21 JAN 2006.
- 2006, KILIC, A. M.: “Turkey's main energy sources and importance of usage in energy sector”, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 24 (1-2): 1-17 2006.
- 2006, YILMAZ, A. O.: “Technical assessment of renewable sources for energy use in Turkey”, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 24 (1-2): 55-74 2006.
- 2006, KENISARIN, M.: KARSLI, VM.: CAGLAR, M.: “Wind power engineering in the world and perspectives of its development in Turkey” , RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 10 (4): 341-369 AUG 2006.
- 2005, DEMIRBAS, A.: BAKIS, R.: “Turkey's water resources and hydropower potential” , ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 23 (1): 19-29 2005.
- 2005, BALAT, H.: “Wind energy potential in Turkey” , ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 23 (1): 51-59 2005.
- 2005, DEMIRBAS, A.: “Competition potential of wind power plants”, ENERGY SOURCES 27 (7): 605-612 MAY 2005.
- 2005, DEMIRBAS, A.: BAKIS, R.: “Turkey's non-fossil energy sources and positive expectations in the next decades” , ENERGY SOURCES 27 (7): 613-620 MAY 2005.
- 2005, ULUTAS, B. H.: “Determination of the appropriate energy policy for Turkey” , ENERGY 30 (7): 1146-1161 JUN 2005.
- 2005, Uzun BB, Putun AE, Apaydin E, et al.: 'An energy crop for producing bio-fuel: Euphorbia rigida', Proceedings of ECOS 2005, Vols 1-3 - SHAPING OUR FUTURE ENERGY SYSTEMS, Pages: 1629-1632.
- 2005, Ozdamar A, Ozbalta N, Akin A, et al.: 'An application of a combined wind and solar energy system in Izmir', RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, Volume: 9, Issue: 6, Pages: 624-637.
- 2004, BALAT, M.: BALAT, H.: ACICI, N.: “Thermal-electricity power plants in Turkey”, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 22 (5): 367-376 2004.
- 2004, BALAT, M.: “The use of renewable energy sources for energy in Turkey and potential trends”, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 22 (4): 241-257 2004.
- 2004, BERKTAY, A.: DEMIRBAS, A.: KOCAK S, ET AL.: “Electrical energy prices and losses respect to Turkish social-economic situations” , ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 22 (3): 195-206 2004.
- 2004, BAKIS, R.: DEMIRBAS, A.: “Sustainable development of small hydropower plants (SHPs)” , ENERGY SOURCES 26 (12): 1105-1118 OCT 2004.
- 2004, OZTURK, H. K.: “Present status and future prospects of hydroelectric energy in Turkey” , ENERGY SOURCES 26 (9): 829-840 JUL 16 2004.
- 2004, HEPBASLI, A.: ULGEN, K.: EKE, R.: “Solar energy applications in Turkey” , ENERGY SOURCES 26 (6): 551-561 MAY 2004.
- 2004, DEMIRBAS, A.: BAKIS, R.: “Electricity from thermal and hydropower sources in Turkey: Status and future direction” , ENERGY SOURCES 26 (5): 453-461 APR 2004.
- 2004, ULGEN, K.: HEPBASLI, A.: “Solar radiation models. Part 2: Comparison and developing new models” , ENERGY SOURCES 26 (5): 521-530 APR 2004.
- 2004, DEMIRBAS, A.: SAHIN-DEMIRBAS, A.: DEMIRBAS, A. H.: “Turkey's natural gas, hydropower, and geothermal energy policies “ , ENERGY SOURCES 26 (3): 237-248 FEB 2004.
- 2004, OCAK, M.: OCAK, Z.: BILGEN, S. ET AL.: “Energy utilization, environmental pollution and renewable energy sources in Turkey” , ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 45 (6): 845-864 APR 2004.
- 2004, Ozdamar A, Gursel KT, Orer G, et al.: 'Investigation of the potential of wind-waves as a renewable energy resource: by the example of Cesme-Turkey', RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, Volume: 8, Issue: 6, Pages: 581-592.
- 2003, DEMIRBAS, A.: BAKIS, R.: “Turkey's water resources and hydropower potential” , ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 21 (5-6): 405-414 2003.
- 2003, ARAS, H.: “Wind energy status and its assessment in Turkey” , RENEWABLE ENERGY 28 (14): 2213-2220 NOV 2003.
- 2003, ULGEN, K.: HEPBASLI, A.: “A study on evaluating the power generation of solar-wind hybrid systems in Izmir, Turkey” , ENERGY SOURCES 25 (3): 241-252 MAR 2003.
- 2003, KAYGUSUZ, K.: “Energy policy and climate change in Turkey” , ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 44 (10): 1671-1688 JUN 2003.
- 2003, DEMIRBAS, A.: “Hydrocarbons from pyrolysis and hydrolysis processes of biomass” , ENERGY SOURCES 25 (1): 67-75 JAN 2003.
- 2003, HEPBASLI, A.: OZALP, N.: “Development Of Energy Efficiency And Management Implementation in The Turkish Industrial Sector” , ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 44 (2): 231-249 JAN 2003.
- 2002, DEMIRBAS, A.: “Turkey's geothermal energy potential” , ENERGY SOURCES 24 (12): 1107-1115 DEC 2002.
- 2002, HEPBASLI, A.: OTURANC, G.: KURNAZ, A. ET AL.: “Simple correlations for estimating the energy production of turkey” , ENERGY SOURCES 24 (9): 855-867 SEP 2002.
- 2002, ULGEN, K.: HEPBASLI, A.: “Estimation of solar radiation parameters for Izmir, Turkey” , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH 26 (9): 807-823 JUL 2002.
- 2002, ULGEN, K.: HEPBASLI, A.:”Comparison of solar radiation correlations for Izmir, Turkey” , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH 26 (5): 413-430 APR 2002.
Books (2 entries)- ÖZDAMAR, A.: GROEHN, H.-H.: ÜLGEN, K. (Editörler): "Symposium über die Nutzung der erneuerbaren Energiequellen Sonne und Wind auf Fischereischiffen und in Aquakulturanlagen", Forschungszentrum Jülich GmbH, ISBN 3-89336-247-9, Jülich, 1999.
- ÖZDAMAR, Aydoğan: "Das Knicken schwerer Gestaenge", Yayınlanmış Doktora Tezi, Verlag für Wissenschaft und Forschung, ISBN 3-930324-71, Berlin, 1996

Finished Research Projects (7 entries)- Araştırma Projesi, Özdamar, Aydoğan: Pekbey, Yeliz: "Bası Yükleri Altında Burkulmaya Zorlanan Ankastre-Ankastre Mesnetli Ahşap Çubuklarda Optimum Enine Kesit Değişimi", E.Ü. Araştırma Fonu Projesi, No: 04-Müh-035, 49 s., 2005.
- Araştırma Projesi, Özdamar, Aydoğan: Pekbey, Yeliz: Ege Bölgesi'nde Tarımsal Alanda Kullanılan Pompaların Enerji Verimliliği Üzerine Bir Araştırma", EÜ Araştırma Fonu Projesi, No: 2001-Müh-15, 43 s., 2004.
- Araştırma Projesi, Özdamar, Aydoğan: Gürsel, K. T.: Pekbey, Y., Çelikağ, B.: "Küresel Vana Kayıp Katsayısının Sonlu Hacimler Yöntemi ile ve Deneysel Olarak Belirlenmesi, EÜ Araştırma Fonu Projesi, No: 2002-Müh-024, 36 s., 2004.
- Araştırma Projesi, Özgener, Önder: Özdamar, Aydoğan: "Rüzgar Gülü Güç Faktörünün Optimum Kanatla İyileştirilmesi", EÜ Araştırma Fonu Projesi, No: 01-GEE-004, 34 s., 2003.
- Araştırma Projesi, Çolak, Metin: Özdamar, Aydoğan: Engin, Mustafa: "Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Binasının Gece İç ve Dış Aydınlatmasının Rüzgar ve Güneş Enerjisinden Sağlanması", EÜ Araştırma Fonu Projesi, No: 98/BİL/004, 71 s., 2002.
- Araştırma Projesi, Özdamar, Aydoğan: Ülgen, Koray: Büyüktuna, Veysel: Özgener, Önder: "Ege Bölgesi'ndeki Rüzgar Güllerinin Güç ve Moment Faktörlerinin Araştırılması", EÜ Araştırma Fonu Projesi, No:98-GEE-003, 29 sayfa, 2001.
- Araştırma Projesi, Özdamar, Aydoğan: Baltacı, Aysun: "Ege Üniversitesi Kampüsü'nde Gürültü Analizi", EÜ Araştırma Fonu Projesi, No:98-Müh-031, 22 sayfa, 2000.
Memberships of Professional Associations (1 entries)- TMMOB Makina Mühendisleri Odası (Üye Sicil No: 26561, 1985- )
Granted Scholarships (1 entries)- 1988, Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Doktora Bursu
Student's Completed Thesis (20 entries)- Doktora, 2013, BESTEL (TEKİN), Suzan: "Yükseğe Çıkarma Su Pompalarında Elektromanyetik Ek Enerjinin Kullanılmasının Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2013, YÜNCÜOĞLU, Ercüment Uğur: "Güverte Genişliğinin Burulma Zorlanmasına Etkisinin İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Yüksek Lisans, 2013, ASLANTAŞ, Erhan: "Gemi Eğilme Momenti ve Kesme Kuvveti Kesit Zorlarının Bureau Veritas Kuralları ve Nümerik Yöntem ile Analizi", Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Yüksek Lisans, 2012, GÜNGÖR ÖZTÜRK, Senem: "Bir Fanın Tanım Eğrilerinin Deneysel ve Nümerik Yöntem ile Belirlenmesi", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2011, ŞENTÜRK, Utku: "Yeni Bir Dalga Enerjisi Türbininin Veriminin Analitik ve Nümerik Olarak İncelenmesi", Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,İzmir.
- Yüksek Lisans, 2008, YÜKSEL, Burak: "Sürgülü Vana Kayıp Katsayısının Sonlu Hacimler Yöntemi ile ve Deneysel Olarak Belirlenmesi", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2007, ŞENTÜRK, Utku: "Bir Rüzgar Türbininin Performansının Analitik ve Nümerik Olarak İncelenmesi", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2007, SARI, Mehmet Fatih: "Hafif Ticari Taşıtlarda Taşıt Ön Formuna Etkiyen Hava Direncinin Aerodinamik Analizi ve Yakıt Sarfiyatına Etkisi", Prof. Dr. Kemal TANER ile birlikte, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişeh...
- Doktora, 2006, ÖRER, Gürkan: "Batık Plak Dalgakıranların Dalga Enerjisi Dönüşüm Sistemi Olarak Kullanılması Üzerine Deneysel Bir Araştırma", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2006, KENDİR, Tarık Efe: "Hidrolik Enerji Tesislerinde Optimum Denge Bacası Formunun Teorik ve Deneysel Olarak Araştırılması", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2005, DEĞER, Tunç: "Pompalarda Kavitasyon ve NPSH Karakteristiğinin Deney ve Sonlu Hacimler Yöntemi ile İncelenmesi", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2004, ÇELİKAĞ, Barış: "Küresel Vanalarda Vana Kayıp Katsayısının Sonlu Hacimler Yöntemiyle ve Deneysel Olarak Belirlenmesi", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2004, KÖSE, Bayram: "Pistonlu ve Merkezkaç Rüzgar Su Pompalarının Karşılaştırılması", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2004, DURMAZ, Faruk: "Rüzgar Enerjisinin Süreksizliği Probleminin Hidrolik Depolama Yöntemiyle Çözümü Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2003, DUYMUŞ, Ender: "Değiştirilebilir Çarklı Pompalarda Teorik ve Deneysel Bir Araştırma", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2002, ÖZGENER, Önder: "Rüzgar Gülü Kanadı ve Güç Eldesi Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2002, KAVAS, Mehmet Göksel: "Hava Basınçlı Dalga Türbinleri Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2002, KARA, Özer: "Yükselen Hava Akımlı Rüzgar Türbinleri İzmir Uygulaması", Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA ile birlikte, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2002, KENDİR, Tarık Efe: "Endüstriyel Çelik Bacaların Optimum Tasarımı Üzerine Bilgisayar Destekli Bir Araştırma", Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI ile birlikte, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2000, ARPAKÇI, Mehmet: "Burkulma Zorlanmasında Optimum Enine Kesit Seçimi ve Malzeme Tasarrufu Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.