Akademik BilgilerSÜHEYLA ÖZSOY
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: suheyla.ozsoy@ege.edu.tr
- Telefon: 3881103-5501
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Türkiye, 1994
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Türkiye, 1997
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 2000
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 2007

Administrative / Academic Duties (3 entries)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilimdalı Başkanlığı, 2010-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 2007-2009
- Profesör Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, 2007-
Other Professional Activities (38 entries)- 2015, Özsoy, S. ve Alp Yılmaz, F. Hemşirelikte Uzmanlaşma.(Davetli Konuşmacı) ÖHDER III. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri, 2015
- 2015, Kişisel Gelişim Kursu (Oturum Başkanı). 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 1-4 Nisan 2015, 2015
- 2015, I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi Nitel Araştırma Kursu Eğitimciliği, 2015, 2015
- 2015, I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi Eş Başkanlığı, 17-20 Haziran 2015, 2015
- 2014, Saglık Kurulusları Radyasyon Güvenligi Komitesi, Üye, 2014
- 2014, Özsoy SA. Sözel Bildiri Oturum Baskanı. I. Ulusal Hemsirelik Tarihi Kongresi, (Yayın No: 1253207), 2014
- 2014, Özsoy SA. Hemsirelikte arastırma öncelikleri. Hemsirelikte arastırma çalıstayı, (Yayın No: 1253190), 2014
- 2014, Özsoy SA. Tarihsel Süreçte Hemsirelik Mesleginde Örgütlenme- Oturum Baskanı. 1. Ulusal Hemsirelik Tarihi Kongresi (Davetli konusmacı) (Yayın No: 1253199), 2014
- 2014, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kurulu , Üye, 2014
- 2014, Sözel Bildiri Oturum Başkanlığı. I. Ulusal Hemsirelik Tarihi Kongresi (Yayın No: 1253207), 2014
- 2014, Cezaevi ve Tutukevi İzleme Kurulu, Üye , 2014
- 2014, Özsoy, S. Aile Sağlığı Elemanı Mesleki Gelişim Eğitimi İçerik Belirleme Çalıştayı.(Katılımcı). Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Kurum Başkan Yardımcılığı, 16 Aralık 2014, Ankara., 2014
- 2014, Özsoy S. PD-HD-TX Hemsire Egitim Semineri. Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemsireleri Dernegi, (Yayın No: 1277864), 2014
- 2014, Özsoy SA. Halk Saglıgı Hemsireligi Uygulama Alanları Çevresel Riskler ve Yönetimi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (YayınNo:1248771), 2014
- 2013, Özsoy SA, Ören B. Hemşirelikte Araştırma Kursu.VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2013
- 2013, Özsoy SA Kültürlerarası hemşirelik araştırmalarında bir metodoloji “Gömülü Kuram”. II.Ulusal kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, ANTALYA., 2013
- 2012, Özsoy SA. Halk sağlığı hemşirelerinin değişen rollerinin toplum sağlığına yansımaları. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bursa., 2012
- 2012, Özsoy SA, Yıldırım B. Hemşirelikte eleştirel düşünme kursu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. , 2012
- 2012, Özsoy SA. Nitel araştırma yöntemlerinden "Grounded teori". 22. Ulusal böbrek hastalıkları, diyaliz ve transplantasyon hemşireliği kongresi. Antalya. , 2012
-  2011, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Üye, 2011
- 2011, Özsoy S. "Sağlık , İnsangücü ve Eşitsizlik."Hemşirelik haftası kutlama programı. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi 13 Mayıs. Oturum Başkanı. Ege Üniversitesi Muhittin Erel Amfisi., 2011
- 2011, Özsoy S. "Sağlıkta Erişim ve Eşitlik." Hemşirelik haftası kutlama programı. Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu. Konferans. değerlendirme oturum başkanı. , 2011
- 2010, Hacattepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi Danışma Kurulu, 2010-In Progress
- 2010, Aile ve Toplum Dergisi Bilimsel Kurul, 2010-In Progress
- 2010, Özsoy S.A. 'Araştırma Kursu' Yoğun Bakım Hemşireliği 4. Ulusal Kongresi 15-17 Nisan Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon., 2010
- 2010, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Komite Üyeliği, 2010-In Progress
- 2007, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Etik Kurul Başkanlığı, 2007-2008
- 2007, Macmaster Online Rating of Evidence. Sentinel Reader., 2007-In Progress
- 2006, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Danışma kurulu, 2006-In Progress
- 2005, Nefroloji Hemşireler dergisi Bilimsel Kurul, 2005-In Progress
- 2004, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi Bilimsel Kurulu, 2004-In Progress
- 2004, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Etik Kurul, 2004-In Progress
- 2003, Türk Hemşireler Dergisi Bilimsel kurul üyeliği, 2003-In Progress
- 1999, I. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu Bilimsel Kurulu Üyesi, 1999
- 1997, E.Ü Hemşirelik Yüksek Okulu HEMAR-G Temsilcisi, 1997-2005
- 1997, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergi Hakem Kurulu, 1997-In Progress
- 1993, Sigara ile Savaş I. Ulusal Hemşirelik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 1993
- 1985, İzmir Büyükşehir Eşrefpaşa Belediye Hastanesi Ameliyathane hemşiresi, 1985-1988
Research Interests- Sağlık Bilimleri (1000000)
- Halk Sağlığı (1011701)
- Hemşirelik (1040101)
Indexed Journal Publications (17 entries)- 2015, Özsoy S, Dönmez RÖ .Nurses professional values scale-revised: Psychometric properties of the Turkish version. Nurs Pract Today; 2(1): 16-24.
- 2015, Harputlu, D. ve Özsoy, S. (2015). Care of a case of peristomal allergic contact dermatitis using the Ostomy Skin Tool. Official Journal of The World Council of Enterostomal Therapists: 35;3;July/September 2015.
- 2014, Boztepe A, Özsoy SA, Erkin Balyacı Ö. The Knowledge and Practices of Cleaning Workers Concerning Sun Prodection. International Journal of Occupational health and Public Health Nursing, 1(1), 65-79. (Yayın No: 1253242)
- 2013, Sari HY,Yılmaz M, Özsoy SA, Kantar M, Çetingül N. Experiences of Parents With the Physical Care Needs at Home of Children With Cancer. A Qualitative Study. Cancer Nursing. 36:5,385-393.
- 2012, Erkin Ö, Özsoy SA. Validity and reliability of health belief model applied to ınfluenza. Academic Research International. 2:3, 31-40.
- 2012, Arabacı Z, Özsoy S. The pap-smear test experience of women in Turkey: A qualitative study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 13:11, 5687-5690.
- 2011, Erkin BÖ, Özsoy SA. Nursing students attitudes and knowledge toword their career planning in Turkey. Nursing education, Research, Practice. NUMBER 1. 36-41.
- 2011, Özkahraman Ş, Özsoy SA. Assessing core competencies for public health professionals in Turkey. Health MED 5:5, 1170-1176.
- 2011, Yıldırım B, Özsoy SA. Nursing student the critical thinking development of the critical thinking education. HealthMED, 5:4, 846-856.
- 2010, Yılmaz M.Ç., Özsoy S.A. Effectiveness of a discharge-planning program and home visits for meeting the physical care needs of children with cancer. Support care cancer. 18:2, 243-253
- 2008, Özsoy S.A, Ardahan M. "Research on knowledge sources used ın nursing practices."Nurse Education Today. 28, 602-609.
- 2008, Ozsoy S.A, Katabi V. "A comparison of the traditional practices used in pregnancy, labour and post partum period among women in Turkey and Iran". Midwifery. 24:2
- 2007, Ozsoy S.A, Özgür G, Akyol A.D. "Patient expect and satisfaction with nursing care in Turkey: A literature review". International Nursing Review. 54:3, 249-255.
- 2007, Kartal A, Özsoy S.A. "Validity and reliability study of Turkish version of Health Belief Model Scale in the diabetic patients".International Nursing of studies, 44, 1447–1458
- 2007, Ozsoy S.A, "The struggle to develop nursing research in Turkey" International Nursing Review. 54:3, 243-248.
- 2007, Çelebioğlu A, Ozsoy S.A, Peters D. Study of the reliability and validity of community Health Intensity Rating Scale (CHIRS) in the Turkish community. Public Health Nursing. 24:3, 288-297.
- 2007, Ozsoy S.A, Ardahan M, Özmen D. Reliability and Validity of the Colorectal cancer Screening Belief Scale in Turkey. Cancer Nursing. 30:2, 139-145

Publications in Non-Indexed Journals (66 entries)- 2015, Ardahan M, Özsoy S. Türkiye'de Hemşirelik Araştırmalarındaki Eğitimler:Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri Üzerine Bir Çalışma. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; 4(4); 516-534.
- 2015, Özsoy SA, Koca, B. Dünyada Halk Sağlığı Hemşireliği.Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi; 31(3);108-118.
- 2015, Tümer A, Özsoy SA. Fiziksel Aktiviteyi Artırmada Değişim Aşaması Temelli Bireysel Danışmanlık Girişiminin Etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi; 31(2);26-39.
- 2015, Özsoy SA, Toraman AU, Dağhan Ş. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezun Profilinin Belirlenmesi.Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Dergisi; 31(1);11-26.
- 2014, Kartal A, Özsoy SA. (2014). Tip 2 Diyabetli Hastalarda Planlı Eğitim Programının Sağlık İnancına ve Metabolik Kontrole Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1-15.
- 2014, Özsoy SA ve Çetinkaya A. (2014).Nitel Araştırma Desenlerinden Gömülü Kuram. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 30(1), 153-164.
- 2013, Öztürk R, Özsoy SA.Türkiye’de Hemşirelik Yüksekokullarında Araştırma Görevlisi Profili. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 6(2), 51-61.
- 2013, İsaoğlu İ, Özsoy SA, Öztürk Dönmez R. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlerin gebelikte tetanos aşısına ilişkin görüşleri. Ege Tıp Dergisi. 52:2, 67-72.
- 2013, Arslan E, Özsoy SA ve Erkin Balyacı Ö. (2013). Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Planlamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 29(3), 1-9.
- 2012, Özsoy SA, Yıldırım JG, Kalkım A, Muslu L, Yıldırım N. Türkiye de hemşirelikte iş sağlığı lisansüstü tezlerinin eleştirel değerlendirilmesi.Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 28:3,65-84.
- 2012, Özsoy SA, Yıldırım JG. Hemşirelikte hayvan araştırmaları. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi.
- 2010, Ayık G, Özsoy S, Çetinkaya A. "Hemşirelik öğrencilerinin ilaç uygulama hataları" İstanbul Üniversitesi Florance Nightıngale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 18:3, 136-143.
- 2010, Yılmaz ÇM, Özsoy SA, Kantar M. Kanserli çocuklara bakım verenlerin bilgi gereksinimlerine yönelik planlı taburculuk programı: Bir izlem çalışması. Ege Pediatri Bülteni. 17:1, 25-37.
- 2009, Özmen D, Özsoy S.A. 'Sağlık inanç modeli' yaklaşımı ile servikal kanserin erken tanısına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik yüksekoklu Drgisi. 25:1, 51-69.
- 2009, Temel B.A, Özsoy S.A, Uysal A, Ergül Ş, Vural B, Yıldırım B. 'Yaşlılarda Sağlık Anlayışı' Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi.11:4, 6. 95-105.
- 2009, Özsoy S. "Hemşirelikte araştırma öncelikleri". Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 1, 52-59.
- 2008, Çorak G, Özsoy S.A, Vural BK, Tuncay B. 'Vazektomi olan erkeklerin yönteme ilişkin görüşlerinin incelenmesi' Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi. 10:4, 15, 43-54.
- 2008, Temel B.A, Özsoy S.A, Ergül Ş, Ardahan M, Yılmaz MÇ, İz FB, Zincir H, Ay S, Kartal A. 'Adölesan ebeveyn etkileşim özellikleri ve algılanan aile desteği arasındaki ilişki' Ege Ünivarsitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 24:2, 27-39.
- 2008, Yılmaz Y, Özsoy S.A, Ardahan M. Annelerin sünnet hakkındaki davranış ve bilgi düzeylerinin incelenmesi. Ege Tıp Dergisi. 47:2, 93-101.
- 2007, Özsoy SA, Vatan F. Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kişisel Değerlerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 23:2, 1-11.
- 2006, Sert E.Z, Özsoy S.A. “Çalışan Çocukların (12-18 yaş) Kendi Sağlıklarını Yükseltmedeki Sağlıkla İlgili Davranış Biçimlerinin Saptanması”. Çalışma Ortamı, 88, 16-19.
- 2006, Bayık A, Özsoy S.A, Ardahan M, Özkahraman Ş, Başalan İz F. “Kadınların stres verici yaşam olaylarıyla karşılaşma durumları”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 9:2, Nisan-Haziran, 1-12.
- 2006, Çakar D, Özsoy S.A, Yıldırım B. “Hemşirelerin mesleki hakları ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 2:2, Ağustos, 10-19.
- 2006, Özsoy S.A, Özkahraman Ş, Çallı F. “Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin yaşadıkları güçlüklerin incelenmesi”. Aile ve Toplum. Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi. Yıl:3, 3:9, Ocak-Şubat-Mart, 69-77.
- 2006, F Akcan, Özsoy S.A, Ergül Ş. “Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin danışmanlık becerilerinin incelenmesi”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 9:4,
- 2005, Özsoy S.A, Başalan İz F. “Toplumsal yapıda hemşirelerin konumu”. Toplum ve Hekim. 20:4, Temmuz-Ağustos, 254-258.
- 2004, Kartal A, Özsoy S.A. “15 Yaş ve Üzeri Kadın ve Erkeklerde Algılanan Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi”.Sağlık ve Toplum, 14: 1, 29-36.
- 2004, Uysal A, Özsoy S.A, Ergül Ş. “Öğrencilerin cilt kanseri risklerinin ve güneş ışınlarından korunmaya yönelik uygulamalarının değerlendirilmesi”. Ege Tıp Dergisi, 43:2, Mayıs-Ağustos. 95-99.
- 2003, Uysal A, Özsoy S.A. “Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmalini İçeren Küçük Öyküler Üzerine Görüş ve Tutumları”. Çocuk Forumu, 6:1, 34-40.
- 2003, Özsoy S.A, Bayık A, Uysal A, Ergül Ş, Özer M. “Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hizmetlerinde Ekip Kavramına İlişkin Görüşlerinin incelenmesi”. Sağlık ve Toplum, 13:4, 24-31.
- 2002, Bayık A, Özgür G, Özsoy S.A, Erefe İ, Uysal A, Özer M, Ergül Ş, Dülgerler Ş. “Huzurevinde yaşayan yaşlıların fiziksel sağlık sorunları ve hastalıklarına yönelik ilaç kullanma davranışları”. Türk Geriatri Dergisi, (Turkish Journal of Geriatrics). 5:2.
- 2002, Vatan F, Özsoy S.A. “Zaman yönetimi”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 18:1-3, 89-104.
- 2001, Özsoy S.A, Ergül Ş, Bayık A. “Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 17:1-3, 1-16.
- 2000, Çam O, Khorshid L, Özsoy S.A, “Bir Hemşirelik Yüksekokulundaki Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi”.Hemşirelikte Araştırma Dergisi, 1, Ağustos 33-40.
- 2000, Özsoy S.A. “Toplumda Hemşirelik İmajının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 16:2-3, 1-19.
- 2000, Özsoy S.A, Bayık A, Erefe İ, Uysal A, Ergül Ş, Özer M, Özsoy Ö. “Hemşirelik Eğitiminin Etkililiğinin Ölçülmesinde Başarım Göstergelerinin Önemi”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 16:2-3, 75-92.
- 2000, Bayık A, Erefe İ, Özsoy S.A, Uysal A. Özer M, Ergül Ş, “Kadın mesleği olarak hemşireliğin son yüzyıldaki gelişimi”. Hemşirelik Forumu. 5:6, Kasım-Aralık 16-25.
- 1998, Çam, O., Khorshid, L., Özsoy, S.A., “Öğrencilerin Çalışma Davranışı, Sınav Kaygısı ve Benlik Saygısının Başarı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi" Uluslararası Katılımlı VI. Hemşirelik Kongresi. Kongre Kitabı GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, 14-16.
- 1997, Özsoy, S.A.,"Kronik Hastalıklarda Genetiğin Rolü" Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 7:2, 21-7.
- 1996, Bayık, A., Erefe, İ., Bahar, Z, Özsoy, S.A., Türkistanlı, E., "Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 12:2, Mayıs-Ağustos 33-43.
- 1996, Özsoy, S.A.,"Kronik Hastalıklar ve Yaşam Şekli İlişkisi" Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 6:4, 41-7.
- 1996, Özsoy S.A, “Nüfus, Çevre ve Kadın Sağlığı” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 12:3, 109-16.
- 1995, Özsoy, S.A., Karaaslan, A.,”Hemşirelik Kongre ve Sempozyumlarında Sunulan Araştırmaların İncelenmesi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11:2, Mayı-Ağustos 29-42.
- 1995, Mandıracıoğlu, A., Özsoy, S.A., “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin Ötenazi Konusuna Yaklaşımları “ Kriz Dergisi, 3:1-2 Bahar-Güz 307-10.
- 1995, Özsoy, S.A.,"Soyağacı Yöntemiyle Lise Öğrencilerinde Kronik Hastalık Risklerinin Belirlenmesi ve Korunmaya Yönelik Sağlık Eğitimi Programlarının Düzenlenmesi" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu dergisi, 11:1, 57-69.
- 1994, Özsoy, S.A., Halk Sağlığı Öğrencileri., "15 Yaş Üzeri Kadınlarda Şişmanlığın Görülme Sıklığı ve Şişmanlık Oluşumunu Etkiliyen Etmenler" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 10:2, 37-47.
- 1994, Erefe, İ., Bahar, Z, Bayık, A., Özsoy, S.A., Türkistanlı, E., "Bornova Bölgesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin AIDS Hastalığına İlişkin Bilgi ve Tutumları" IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 12-16 Eylül Didim, 546-50.
- 1994, Özsoy, S.A., "Bornova Bölgesindeki Sağlık Ocaklarında Çalışanlarının ( Hekim, Hemşire, Ebe, Sağlık memuru, Eczacı) Temel Sağlık Hizmetlerine İlişkin Bilgileri" IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 12-16 Eylül Didim, 272-5.
- 1994, Özsoy, S.A.,"1989-1991 Yılları Arasında Bulgaristan'dan Göç Eden 15-49 Yaş Evli Kadınların Gebeliği Önleyici Yöntemleri Kullanım Düzeyleri" IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 12-16 Eylül Didim, 110-3.
- 1994, Özsoy, S.A., Bayık, A., "1990'lı Yıllarda Türkiye'de Kadın Sağlığı "Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 4:1, Ocak-Mart 6-10.
- 1994, Özsoy, S.A.,"Tütün ve Kadın Sağlığı" Çevre Koruma Hizmetleri Dergisi, 2:12, Mayıs-Haziran 48-49.
- 1994, Özsoy, S.A.,"Bir İşyerinde Çalışan İşçilerin Koruyucu Sağlık Davranışları, Sağlık Sorunları ve Karşılaştıkları İş Riski" Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 4:3, Temmuz-Eylül 12-16.
- 1994, Özsoy, S.A.,Öncel, S.A., " Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı ve Sigara Konusundaki Tutumları" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 10:1, 103-19.
- 1994, Özsoy S.A, Bayık, A, “1990’lı Yıllarda Türkiye’de Kadın Sağlığı “Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 4:1, Ocak-Mart 6-10.
- 1993, Özsoy S.A, Bayık, A, “ Çocuk Sağlığının Gelişiminde Toplum Katılımının Önemi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9:3, 49-58.
- 1992, Özsoy, S.A., Halk Sağlığı Öğrencileri., "Ergene Sağlık Ocağı Bölgesindeki Otuz Yaş Üzerindeki Kadınlarda Hipertansiyon Prevalansı" Cumhuriyet Üni. HYO III.Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiriler Kitabı Sivas, 301-6.
- 1992, Fadıloğlu, Ç.,Işık, A., Özbayır, T., Özsoy, S.A., Saruhan, A., Dicle, A., "Hemşirelerin Hasta ile İlgili İletişim Becerileri Konusundaki Düşüncelerin Saptanması" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8:2, Mayıs- Ağustos 1-9.
- 1992, Özsoy, S.A., Bayık, A., "1990'lı Yıllarda Dünya'da Kadın Sağlığı " Türk Hemşireler Dergisi, 42:4, 13-15.
- 1992, Fadıloğlu, Ç., Özbayır, T., Özsoy, S.A., Saruhan, A., "Hemşireliğin Değerlendirilmesi" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8:1, Ocak-Nisan 1-10.
- 1991, Özsoy, S.A., "Sezaryenle Doğum Yapacak Annelerle Ameliyat Öncesinde Kurulan Eğitsel İlişkinin Ameliyat Sonrası Rehabilitasyon Başarısına Etkisi" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 7:3, Eylül-Aralık 13-21.
- 1991, Özsoy S.A, Bahar Z,”1990’lı Yıllar da Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 7:3, 51-68.
- 1990, Özsoy, S.A., Halk Sağlığı Öğrencileri., "Ergene Sağlık Ocağı Bölgesinde BCG ile Bağışıklanma Yaygınlığının İncelenmesi" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6:2, Mayıs-Ağustos 21-9.
- 1990, Özsoy, S.A., Bayık, A.,"Ergene Sağlık Ocağı Bölgesinde Kadınlarda Menapozun Epidemiyolojik İncelenmesi ve Menapozla İlgili Sorunların Saptanması" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, II.Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri 12-14 Eylül İzmir 336-46
- 1990, Fadıloğlu, Ç., Işık, A., Özbayır, T., Özsoy, S.A., Saruhan, A., Sarıkaya, A.,"Hastaların Hemşireleri Değerlendirmesi" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, II.Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri 12-14 Eylül İzmir, 659-71.
- 1990, Bahar, Z., Özsoy, S.A., "Bornova Bölgesi 1985-1990 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, II.Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri 12-14 Eylül İzmir, 83-104.
- 1990, Bayık, A., Erefe, İ., Özsoy, S.A., "Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Koruyucu sağlık davranışları sağlık Sorunları ve Karşılaştıkları Mesleki Riskler" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, II.Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri 12-14 Eylül İzmir, 63-74.

International Conference Proceedings (35 entries)- 2014, Özsoy SA, Erkin Ö., Simsek H. (2014). Amerikan Tarihinde Savaslar ve Hemsirelik. I. Ulusal hemsirelik tarihi kongresi (Poster) (Yayın No: 1244249)
- 2014, Özsoy SA. Tarihsel Süreçte Hemsirelik Mesleginde Örgütlenme- Oturum Baskanı. 1. Ulusal Hemsirelik Tarihi Kongresi (Davetli konusmacı) (Yayın No: 1253199)
- 2010, Özsoy SA. 'Hemsirelik açısından bilimsel bilgi üretimi: sorunlar ve çözümler'. Inönü Üniversitesi Malatya Saglık Yüksekokulu. 12 Mayıs Konferansı (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1090460)
- 2009, Özsoy A.S, Uysal A, Ergül Ş. Determination of Ege University School of Nursing Graduate Profile. 1 st International Congress on Nursing Education, Research& Practice. Thessaloniki, Greece. October 15th-17th (oral presentations)
- 2009, Öztürk R, Özsoy A.S, Research assıstant's profile at University School of Nursing in Turkey. 1 st International Congress on Nursing Education, Research& Practice. Thessaloniki, Greece. October 15th-17th (poster presentations)
- 2009, Öztürk R., Özsoy SA. Dünya'da ve Türkiye'de Lisansüstü Egitim.. 12. Ulusal Hemsirelik Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1090473)
- 2009, Tümer A, Özsoy SA. Planlı Davranıs Kuramı ve Yetiskinlerde Fiziksel Aktivite Niyetinin Belirlenmesi. 12. Ulusal Hemsirelik Kongresi (Poster) (Yayın No: 1090464)
- 2009, Özsoy AS., Erkin Ö. Türkiye de Görev Yapan Hemsire Akademisyenlerin Atıf Indeksleri Kapsamındaki Hemsirelik Dergilerinde Yayınlanan Bilimsel Makaleleri. 12. Ulusal Hemsirelik Kongresi Uluslararaı Katılımlı (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1090463)
- 2009, Özsoy SA, Ardahan M. Türkiye de Hemsirelik arastırmalarındaki Egilimler: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine bir çalısma.. 12. Ulusal Hemsirelik Kongresi (Poster) (Yayın No: 1090466)
- 2009, Çetinkaya A., Öztürk R., Özsoy S., Özmen D. Bilgi Toplumunda Hemsirelik Okullarının Web Sayfaları ne Içeriyor? Ne kadar güncel?. 12. Ulusal Hemsirelik Kongresi Uluslararaı Katılımlı (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1090461)
- 2008, Ozsoy SA. INVITION 16th ANNUAL MEETİNG OF THE FLORENCE NETWORK. Masaryk University-Faculty of medicine, Department of Nursing. Brno. Czech Republic.
- 2007, Ozsoy SA. İNVITION 15th ANNUAL MEETING OF THE FLORENCE NETWORK. Halmstad University-School of Nursing. Sweden.
- 2006, Özsoy SA. Evde Bakımda Kültürel Yaklasımlar. I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi (Davetli konusmacı) (Yayın No: 1248800)
- 2006, Özsoy SA. Evde Bakımda Kültürel Yaklasım. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi (Davetli konusmacı) (Yayın No: 1090512)
- 2005, Yılmaz Y, Özsoy S.A, Ardahan M. "Ailelerin sünnet hakkındaki görüş, bilgi düzeyi ve davranışlarının incelenmesi". IV. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 20-23 Nisan. Ankara.
- 2005, Özsoy S.A, Vatan F. "Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu çalışanlarının kişisel değerlerinin incelenmesi". 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 7-10 Eylül, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir
- 2005, Bayık A, Özsoy SA, Uysal A, Ardahan M, Özkahraman S. Arastırma Kullanımında Engeller Ölçeginin Geçerlilik ve Güvenirliligi. 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemsirelik Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1246567)
- 2003, Özsoy S.A, Vural K.B. Özkahraman Ş. "İşçilere Yönelik Temel Yaşam Desteği Uygulamalı Eğitim Programının Etkinliğinin İncelenmesi".III. Uluslararası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyerleri Hemşireliği Sempozyumu. 22-27 Eylül, Zonguldak, 121-126.
- 2003, Sert E, Özsoy SA. Çalısan Çocukların Saglıklarını Yükseltmedeki Davranıs Biçimlerinin Saptanması. 3. Uluslararası Katılımlı Is Saglıgı ve Isyerleri Hemsireligi Sempozyumu, 141-150. (Poster) (Yayın No: 1246583)
- 2003, Uysal A, Özsoy SA, Ergül S. Evaluating The Skin Cancer Risks and Sun-Protection Practices of Students. The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1246566)
- 2001, Özsoy A.S., Bayık, A., Erefe, İ., Uysal, A., Ergül, Ş., Özer, M., Özsoy, Ö., 'The Importance of Performance Indicators Within The Measurement of Effectiveness of Nursing Education', 1st International & 5th National Nursing Education Congress.
- 2001, Özsoy SA, Bayık A, Erefe I, Uysal A, Ergül S, Özer M, Özsoy Ö. Hemsirelik Egitiminin Etkililiginin Ölçülmesinde Basarım Gstergelerinin Önemi. 1. Uluslararası ve 5. Ulusal Hemsirelik Egitimi Kongresi (Poster) (Yayın No: 1246612)
- 2000, Mandıracıoğlu A, Lüleci E, Özsoy S.A, Leblebici Ç. "The impact of Family Planning on Women’s Lives in Osmangazi-İzmir". International Public Health Congress "Health 21 in Action. 8-10 October İstanbul,
- 2000, Bayık, A., Özgür, G., Özsoy, A.S., Erefe, İ., Uysal, A., Özer, M., Ergül, Ş., Dülgerler, Ş., 'Physical and Psycosocial Health Problems of Elderly Residents Living in Nursing Home', International Public Health Congress, 'Health 21 in Action', 8-12 October.
- 2000, Bayık A, Erefe I, Özsoy SA, uysal A, Ergül S, Özer M. Kadın Meslegi Olarak Hemsireligin Son Yüzyılda Gelisimi. Türkiyede Kadının Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1246535)
- 2000, Özsoy SA, Uysal A, Bayık A. Etkili Yönetimde Ekip Kavramı. International Forum for Social Sciences in Health II. Regional Meeting (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1246537)
- 2000, Uzantı A, Özsoy SA. Assessment of Perceived Health Condition Among Mails and Females over 15 Years of Ages. Internat.onal Public Health Conress (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1246543)
- 2000, Özsoy SA, Bayık A, Erefe I, Uysal A, Ergül S, Özer M . Birinci Basamak Saglık Hizmetlerinde Çalısan Saglık Çalısanlarının Saglık Hizmetlerinde Ekip Kavramına Iliskin Görüslerinin Incelenmesi.
- 1998, Çam O., Khorshid L., Özsoy SA. Ögrencilerin Çalısma Davranısı, Sınav Kaygısı ve Benlik Saygısının Basarı Düzeyine Etkisinin Incelenmesi. Uluslararası Katılımlı VI. Hemsirelik Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 1090456)
- 1997, Bahar, Z., Türkistanlı, E., Özsoy, S.A., Klinik Hemşirelere Verilen AİDS Kursunun Değerlendirilmesi' IV Ulusal Hemşirelik Eğitim Sempozyumu. Uluslararası Katılımlı 10-12 Eylül, Kıbrıs, 315-21
- 1995, Bahar, Z., Özsoy, S.A.," A Study to Determine Women Attitıdes in Breast Self-Examination The Europen Cancer Conference, Paris, 29 Oct- 2 Nov.
- 1995, Özsoy, S.A.,'Defining The Risk of Developing Chronic Diseases in High School Students by using by Pedigrees and Organizing Health Education Programmes Related to Prevention. Second Internatıonal Nursing Conference, Nursing The Present and Future Oct.
- 1992, Bayık, A., Erefe, İ., Özsoy, S.A., 'Nurses Exposure to Occupational Hazards Their Health Problems and Self Preventive Acitivities' Promoting Health Internatıonal Research Conference for Nursing, Sept. 9-11, Londan.
- 1992, Bahar, Z., Özsoy, S.A.,' Bornova District Five Years Experrience' Fifth Internatıonal Confference on system Science in Health Care. June 29- July 3, Praque, Czechoslovak, 1032-36.
- 1992, Bahar, Z., Özsoy, S.A.,'Importance of Health Educatıon for Early Detection and Prevention of Cancer' This Paper was Presented at 'Cancer Nursing Changing Frontiers 7th Internatıonal Conference on Cancer Nursing. Vienna- Austria 16-21 Aug.

National Conference Proceedings (94 entries)- 2015, Özsoy, S. ve Alp Yılmaz, F. Hemşirelikte Uzmanlaşma.(Davetli Konuşmacı) ÖHDER III. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri, 06-08 Mart 2015.
- 2015, Özsoy, S. Kişisel Gelişim Kursu (Oturum Başkanı). 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 1-4 Nisan 2015.
- 2015, Özsoy, S. 8. Üniversite Kurultayı. (Katılımcı).20-21 Mart 2015, Anemon Ege Otel, İzmir.
- 2015, Günay, B., Doğan, S., Özsoy, S. ve Taşkıran, G. (2015). Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Lisans Eğitimi Ve Eğitim Ortamlarına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi. 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015, Erzurum. (sözel bildiri)
- 2015, Özsoy, Ö., Özsoy, S. ve Taşkıran, G. (2015). Servikal Kanser Risk Faktörlerinin İncelenmesi. I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi 20 Mayıs Amfisi, 17-20 Haziran 2015, İzmir. (poster bildiri)
- 2015, Özsoy, S., Ateş, E. ve Konal, E. (2015). Türkiye’ de Hemşirelik Dernekleri Ve Web Sayfalarının Güncellik Durumu. I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi 20 Mayıs Amfisi, 17-20 Haziran 2015, İzmir. (poster bildiri)
- 2014, Özsoy SA. Dünya'da ve Türkiye'de Halk Saglıgı Hemsiresinin Durumu. 3. Halk Saglıgı Hemsireligi Çalıstayı, (Yayın No: 1253186)
- 2014, Özsoy SA. Hemsirelikte arastırma öncelikleri. Hemsirelikte arastırma çalıstayı, (Yayın No: 1253190)
- 2014, Özsoy SA. Transkültürel Ebelik. Dünya Ebeler Günü Kutlama Programı Celal Bayar Ünv., (Yayın No: 1253196)
- 2014, Özsoy SA. Sözel Bildiri Oturum Baskanı. I. Ulusal Hemsirelik Tarihi Kongresi, (Yayın No: 1253207)
- 2014, Öztürk RD, Özsoy SA. Hemsirelik Mesleginin Ilk Etik Kodları. I. Ulusal Hemsirelik Tarihi Kongresi, (Yayın No: 1253211)
- 2014, Özsoy SA, Topçu S. Dünyada Hemsirelik Arastırmaları Tarihi. I. Ulusal Hemsirelik Tarihi Kongresi, (Yayın No: 1253217)
- 2014, Özsoy SA. Halk Saglıgı Hemsireligi Uygulama Alanları Çevresel Riskler ve Yönetimi. 17. Ulusal Halk Saglıgı Kongresi, (Yayın No: 1248771)
- 2014, Özsoy SA. Hemsirelikte Arastırma Kursu- Makale Yazım Kuralları. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemsireligi Kongresi, (Yayın No: 1248760)
- 2014, Özsoy S. PD-HD-TX Hemsire Egitim Semineri. Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemsireleri Dernegi, (Yayın No: 1277864)
- 2014, Özsoy, S. Aile Sağlığı Elemanı Mesleki Gelişim Eğitimi İçerik Belirleme Çalıştayı.(Katılımcı). Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Kurum Başkan Yardımcılığı, 16 Aralık 2014, Ankara.
- 2013, Özsoy SA Kültürlerarası hemşirelik araştırmalarında bir metodoloji “Gömülü Kuram”. II.Ulusal kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, ANTALYA.
- 2013, Özsoy SA, Ören B. Hemşirelikte Araştırma Kursu.VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. Antalya
- 2013, Özsoy SA, Öztürk RD. Hemsirelik mesleki degerler ölçeginin Türk toplumunda geçerlikgüvenilirlik çalısması. 2. Kültürlerarası Hemsirelik kongresi, (Yayın No: 1253183)
- 2013, Özsoy SA. Hemsirelikte arastırma kullanımı için gerekli alt yapının olusturulması. 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (Yayın No: 1253180)
- 2012, Özsoy SA. Nitel araştırma yöntemlerinden "Grounded teori". 22. Ulusal böbrek hastalıkları, diyaliz ve transplantasyon hemşireliği kongresi. Antalya.
- 2012, Özsoy SA, Yıldırım B. Hemşirelikte eleştirel düşünme kursu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu.
- 2012, Özsoy SA. Halk sağlığı hemşirelerinin değişen rollerinin toplum sağlığına yansımaları. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bursa.
- 2012, Boztepe A, Özsoy SA, Erkin ÖB. Temizlik Isçilerinin Günes Isınlarından Korunmaya Yönelik Bilgi Ve Uygulamaları. 15. Halk Saglıgı Kongresi, (Yayın No: 1244255)
- 2011, Çalış G, Özsoy S. Kadınların evde doğum kararı vermelerini etkileyen faktörler. I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi. 15-17 Eylül İzmir.
- 2011, Özsoy S. "Açığı kapatmak: Sağlıkta eşitlik ve ulaşılabilirliği artırmak." Hemşirelik haftası kutlama programı. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi. Konferans.
- 2011, Özsoy S. "Sağlıkta Erişim ve Eşitlik." Hemşirelik haftası kutlama programı. Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu. Konferans.
- 2011, Özsoy S. I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi. 15-17 Eylül İzmir. Sözel bildiri değerlendirme oturum başkanı.
- 2011, Özsoy S. "Sağlık , İnsangücü ve Eşitsizlik."Hemşirelik haftası kutlama programı. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi 13 Mayıs. Oturum Başkanı. Ege Üniversitesi Muhittin Erel Amfisi.
- 2010, Özsoy S.A. 'Araştırma Kursu' Yoğun Bakım Hemşireliği 4. Ulusal Kongresi 15-17 Nisan Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.
- 2010, Özsoy S.A. 'Hemşirelik açısından bilimsel bilgi üretimi: sorunlar ve çözümler'. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu. 12 Mayıs. Malatya.(Konferans)
- 2009, Çetinkaya A, Öztürk R, Özsoy A.S, Özmen D. Bilgi Toplumunda Hemşirelik Okullarının Web Sayfaları ne İçeriyor? Ne kadar güncel? 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararaı Katılımlı. 20-24 Ekim. Sivas. (sözel bildiri)
- 2009, Özsoy A.S, Erkin Ö. Türkiye de Görev Yapan Hemşire Akademisyenlerin Atıf İndeksleri Kapsamındaki Hemşirelik Dergilerinde Yayınlanan Bilimsel Makaleleri. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararaı Katılımlı. 20-24 Ekim, Sivas. (sözel bildiri)
- 2009, Tümer A. Özsoy A.S. Planlı Davranış Kuramı ve Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite Niyetinin Belirlenmesi. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararaı Katılımlı. 20-24. Sivas. (poster bildiri)
- 2009, Özsoy A.S, Ardahan M. Türkiye de Hemşirelik araştırmalarındaki Eğilimler: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine bir çalışma. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararaı Katılımlı. Sivas. (poster bildiri)
- 2009, Öztürk R, Özsoy A.S. Dünya'da ve Türkiye'de Lisansüstü Eğitim. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararaı Katılımlı. Sivas. (sözel bildiri)
- 2009, Özsoy A.S, Hemşirelik Araştırma Kalitesi. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararaı Katılımlı. 20-24 Ekim.Sivas. (Konferans)
- 2009, Özsoy S.A. 'Hemşirelik hizmetlerinin kalitesi' TSK 4. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 2-3 Kasım İzmir. (panel başkanı)
- 2008, Ozsoy SA. Hemşirelik açısından bilimsel bilgi üretimi. IV. ULUSAL HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU. Ankara. Panelist.
- 2007, Ozsoy SA. "Hemşirelik araştırmalarında ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve kullanımı"17. ulusal böbrek hastalıkları, diyaliz ve transplantasyon hemşireliği kongresi. Antalya. Eğitimci.
- 2006, Öztürk İ, Özsoy S.A. "Öğrencilerin evde bakıma ilişkin görüşlerinin incelenmesi". V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 20-21 Nisan, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
- 2006, Yanıkkerem E, Özsoy S.A. "Doğum sonu dönemde bir annenin yaşadıkları: OMAHA sınıflandırma sistemi. II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi. 8-11 Mart, İstanbul.
- 2006, Ozsoy SA. "Hemşirelikte Araştırma Öncelikleri" III.Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu. Petrol-İş sendikası Ankara Şubesi Konferans Salonu, Yenişehir Ankara. Panelist.
- 2006, Ozsoy SA. "Hemşirelikte Araştırma Öncelikleri" 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi.Topkapı Palas, Kundu/Antalya. Panelist.
- 2006, Ozsoy SA. "Evde Bakımda Kültürel Yaklaşım". Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi. Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, İzmir. Panelist.
- 2005, Cengiz M, Özsoy S.A. "Gazetelerde hemşire ve hemşirelikle ilgili haberlerin incelenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu. Ordu, 115.
- 2005, Gül G.D, Özsoy S.A. "Esnafların sokak çocuklarına ilişkin bilgilerinin ve görüşlerinin incelenmesi". IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Sağlık Yüksekokulu. Ordu, 172.
- 2005, Ozsoy SA. "Hemşirelik Eğitiminde Standartlar" 12 Mayıs Hemşirelik Haftası. Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Konak, İzmir. Panelist.
- 2005, Ozsoy SA. "Hemşirelik Eğitimi ve Mezun Özellikleri" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencileri İle İzmir’de ki Sağlık Kurumlarının Tanıştırılması Platformu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Amfisi. Konuşmacı.
- 2005, Ozsoy SA. "Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri Kursu" 15. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Sun Gate Hotel Kemer/Antalya. Eğitimci.
- 2005, Ozsoy SA. "Vizyon ifadesi ve Stratejik planlama" . Hizmetiçi Eğitim Programı. Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Amfisi. Konuşmacı.
- 2004, Bayık A, Özsoy S.A, Uysal A, Ergül Ş, B Vural, B Yıldırım "Yaşlılarda sağlık algısının değerlendirilmesi". IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Hacettepe Üniversitesi 3-6 Kasım, Ankara
- 2004, Ozsoy SA. "En Sık Kullanılan Hemşirelik Sıfatları" Öğrenci Forumu. 12 Mayıs Hemşirelik Haftası. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. Moderatör.
- 2004, Ozsoy SA. "Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri Kursu" 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Pine Beach Hotel, Belek/Antalya. Eğitimci.
- 2003, Sülü E, Özsoy S.A. "Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Eğitimde Etik Konusuna İlişkin Görüş ve Davranışlarının İncelenmesi". Sözel Bildirilerde ikincilik ödülü aldı. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 9 Eylül Üniversitesi HYO. Narlıdere Emek
- 2003, Ozsoy SA. "Zaman Yönetimi" Ege Üniversitesi Kalite Odağı Etkinlikleri. Ege Üniversitesi MÖTBE Amfisi . Konuşmacı.
- 2003, Ozsoy SA. "Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri Kursu" 13. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon. Atlantis Hotel, Belek/Antalya. Eğitimci.
- 2003, Ozsoy SA. "Aile Planlamasında Kalite ve Savunuculuk" 3. Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebelerler Kongresi. Princess Hotel, Balçova /İzmir. Panelist.
- 2002, Ozsoy SA. "Vizyon İfadesi ve Stratejik Planlama" Hizmetiçi Eğitim Programı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. Konuşmacı.
- 2002, Ozsoy SA. "Zaman Yönetimi" 12 Mayıs Hemşirelik Haftası. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. Konuşmacı.
- 2001, Bayık A., Erefe İ., Özgür G., Özsoy A.S., Uysal A., Dülgerler Ş., Ergül Ş., Özer M. " Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyonun İncelenmesi" I. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 10-11 Ekim , Ankara.
- 2001, Ozsoy SA. "Toplumda Hemşirelik İmajının Belirlenmesi" 12 Mayıs Hemşirelik Haftası. Ege Üniversitesi Muhittin Erel Amfisi. Konuşmacı.
- 2000, Özsoy, A.S., Bayık, A., Erefe, İ., Uysal, A., Ergül, Ş., Özer, M., 'Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hizmetlerinde Ekip Kavramına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi', I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongre
- 2000, Ozsoy SA. "Hemşirelik Yüksek Okulu ve Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri"I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. Moderatör.
- 2000, Ozsoy SA. "Verilerin Değerlendirilmesi, Kısa Özet Yazımı, Bilimsel Araştırmalarda Yapılan Hatalar" Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı "Hemşirelikte Araştırma Kurs Programı" (Sertifikalı). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. Eğitimci.
- 1999, Özsoy, S.A., Uysal, A., Bayık, A., Erefe, İ., "Hemşire Öğrencilerin Mesleğe İlişkin Görüşlerinin İleriye Dönük İncelenmesi" VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi (22-24 Eylül Erzurum) Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1998, Özsoy, S.A., "Aile Planlamasının Kadınların Yaşamı Üzerine Etkisi" 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı (7-9 Eylül İzmir) Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur
- 1998, Çam, O., Khorshid, L., Özsoy, S.A., "Öğrencilerin Çalışma Davranışı, Sınav Kaygısı ve Benlik Saygısının Başarı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi" VI. Hemşirelik Kongresi (14-16 Mayıs Ankara) Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1998, Özsoy, S.A., "Modern ve Geleneksel Aile Planlaması Yöntemi Kullanan Kadınların Aile İçi Kararlara Katılımı ve Bu Kararlardan Memnuniyetleri" 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı (7-9 Eylül İzmir) Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur
- 1998, Bayık, A., Türkistanlı, E., Özsoy, S.A., Uğurlu, Z., Uysal, A.,"Net Satışı (Tiraj) En Yüksek Dört Gazetedeki AİDS İle İlgili Haberlerin Geriye Dönük İncelenmesi" 4. Türkiye AİDS Sempozyumu ve Cinsel İlişki ile Geçen Hastalıklar Sempozyumu (28-30 Nisan İzmir) Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1998, Çam, O., Khorshid, L., Özsoy, S.A., "Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Benlik Saygısının İncelenmesi" 7. Anadolu Psikiyatri Günleri (24-26 Haziran Malatya) Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1998, Bayık, A., Türkistanlı, E., Uysal, A., Uğurlu, Z., Özsoy, S.A., "Taburculuk Sırasında Hastaların Evde Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirebilmelerinde Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi" 1. Ulusal Evde Bakım Kongresi (24-26 Eylül İstanbul) Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur
- 1998, Ozsoy SA. " HIV pozitiflilerin Tedavi, Sosyal ve Danışmanlık Sorunları" 4. Türkiye AİDS Sempozyumu ve 3. Ulusal Cinsel İlişki ile Geçen Hastalıklar Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi. Panelist
- 1997, Ozsoy SA. "AİDS’li Hasta Eğitimi ve Danışmanlık"Klinik Hemşireler İçin 1.AİDS Eğitimi Kurs Programı (Sertifikalı) Konak Diş Hastanesi. Eğitimci.
- 1996, Özsoy, S.A., '4-15 Yaş Grubu Çocuklarda Enürezis Görülme Sıklığı ve Annelerinin Tutumu' Celal Bayar Üni. Rektörlüğü ve Psikiyatri ABD. Tarafından Düzenlenen V. Anadolu Psikiyatri Günleri' nde (6-8 Haziran İzmir) Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur
- 1996, Özsoy, S.A., Karaaslan, A.,"Hemşirelik Kongre ve Sempozyumlarında Sunulan Araştırmaların İncelenmesi" Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu (4-5 Temmuz İstanbul) Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1995, Mandıracıoğlu, A., Özsoy, S.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin Ötenazi Konusuna Yaklaşımları' İkinci Sosyal Psikiyarti Simpozyumunda (6-8 Nisan Kuşadası), Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1995, Bayık, A., Erefe, İ., Bahar, Z, Özsoy, S.A., Türkistanlı, E., 'Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları' Hacettepe Üni. HYO IV. Ulusal Hemşirelik Kongresinde (15-17 Kasım Ankara.) Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1994, Özsoy, S.A., 'Bornova Bölgesindeki Sağlık Ocaklarında Çalışanlarının ( Hekim, Hemşire, Ebe, Sağlık memuru, Eczacı) Temel Sağlık Hizmetlerine İlişkin Bilgileri" IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde (12-16 Eylül Didim), Poster Bildiri Olarak Sunul
- 1994, Özsoy, S.A.,'1989-1991 Yılları Arasında Bulgaristan'dan Göç Eden 15-49 Yaş Evli Kadınların Gebeliği Önleyici Yöntemleri Kullanım Düzeyleri' IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde (12-16 Eylül Didim), Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1994, Erefe, İ., Bahar, Z, Bayık, A., Özsoy, S.A., Türkistanlı, E., 'Bornova Bölgesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin AIDS Hastalığına İlişkin Bilgi ve Tutumları" IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde (12-16 Eylül Didim), Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1993, Özsoy, S.A.,Öncel, S.A., ' Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı ve Sigara Konusundaki Tutumları' Ege Üni. HYO. Sigara İle Savaş I. Ulusal Hemşirelik Simpozyumunda (28 Mayıs İzmir) Sözel Bildiri Olarak Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1992, Özsoy, S.A.,'Bir İşyerinde Çalışan İşçilerin Koruyucu Sağlık Davranışları, Sağlık Sorunları ve Karşılaştıkları İş Riski' Hacettepe Üni. Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD. tarafından düzenlenen III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde (30 Nisan- 2 Mayıs Ankara
- 1992, Özsoy, S.A., Halk Sağlığı Öğrencileri., 'Ergene Sağlık Ocağı Bölgesindeki Otuz Yaş Üzerindeki Kadınlarda Hipertansiyon Prevalansı' Cumhuriyet Üni. HYO III. Ulusal Hemşirelik Kongresinde (24-26 Haziran Sivas) Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1992, Ozsoy SA. "Çocuk Sağlığındaki Son gelişmeler" Hizmet içi Eğitim Programı. Bornova Sağlık Grup Başkanlığı. Konferans.
- 1991, Özsoy, S.A., Bayık, A., ' Çocuk Sağlığının Gelişiminde Toplum Katılımının Önemi' Uludağ Üni. Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD. II. Halk Sağlığı Günlerinde 'Çocuk Sağlığı' (20-22 Mayıs Bursa) Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1991, Ozsoy SA. "Kadın Sağlığı ve Sigara" Bornova Belediyesi Sağlığı Koruma Eğitim Programı. Kadın Danışma Merkezi Yeşilova, İzmir. Konuşmacı.
- 1990, Özsoy, S.A., Bayık, A.,'Ergene Sağlık Ocağı Bölgesinde Kadınlarda Menapozun Epidemiyolojik İncelenmesi ve Menapozla İlgili Sorunların Saptanması' Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, II. Ulusal Hemşirelik Kongresinde (12-14 Eylül İzmir) Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur
- 1990, Bayık, A., Erefe, İ., Özsoy, S.A., 'Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Koruyucu Sağlık Davranışları, Sağlık Sorunları ve Karşılaştıkları Mesleki Riskler' Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, II. Ulusal Hemşirelik Kongresinde (12-14 Eylül İzmir) Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1990, Özsoy, S.A., Halk Sağlığı Öğrencileri., 'Ergene Sağlık Ocağı Bölgesinde BCG ile Bağışıklanma Yaygınlığının İncelenmesi' İstanbul Üni. Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD. tarafından düzenlenen II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde (22-25 Mayıs İstanbul ) Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur
- 1990, Bahar, Z., Özsoy, S.A., 'Bornova Bölgesi 1985-1990 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi' Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, II. Ulusal Hemşirelik Kongresinde (12-14 Eylül İzmir) Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1990, Fadıloğlu, Ç., Işık, A., Özbayır, T., Özsoy, S.A., Saruhan, A., Sarıkaya, A.,'Hastaların Hemşireleri Değerlendirmesi' Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, II. Ulusal Hemşirelik Kongresinde (12-14 Eylül İzmir) Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1990, Ozsoy SA. "Paraziter Hastalıklar ve Korunma" Karşıyaka Belediyesi ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu işbirliği ile gerçekleştirilen Halk Sağlığı Eğitim Programı (HASEP-1) Küçük Yamanlar Halk Eğitim Merkezi. Konuşmacı.
- 1989, Özsoy, S.A., 'Sezaryenle Doğum Yapacak Annelerle Ameliyat Öncesinde Kurulan Eğitsel İlişkinin Ameliyat Sonrası Rehabilitasyon Başarısına Etkisi' İstanbul Üni. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu. I Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Simpozyum' unda (6-7 Eylül İstanbul) Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.

Referrer Publications (3 entries)- 2004, Gözüm S. Aydın İ. Validation Evidence for Turkish Adaptation of Champion’s Health Belief Model Scales. Cancer Nursing. 27:6, 491-498.
- 2004, Yiğit. R. Özcan A. Kanık E.A. Profile of Nurses With Baccalaureate Degrees in Turkey. Journal Of Professional Nursing 20:6, 403-412.
- 2004, Karagöz S. Change in Nursing Students’ Perceptions of Nursing During Their Education: The Role of The Introduction to Nursing Course in This Change. Nurse Education Today
Books (7 entries)- 2010, Özsoy SA, Yıldırım ÖY. Hemşirelikte Eleştirel Düşünme. Uygulamalı Yaklaşım.ISBN NO:978-605-61163-0-8Aydın Tuna Matbaacılık.
- 2004, Saran M ve diğerleri. "Eğitimde Kalite Sözlüğü" 1. basım. Ege Üniversitesi Basımevi. Eylül İzmir.
- 2003, Bayık A ve diğerleri. Sağlıklı Yaşlanma. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir. ISBN-975-483-577-2
- 2001, Gövsa Gökmen F, ve diğerleri. Temel Tıp Terimleri Sözlüğü. Güven Kitabevi, İzmir. ISBN-975-97318-1-9
- 1997, Özsoy, S.A., Ebe ve Hemşireler İçin Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı. ISBN 975-7074-25-X
- 1993, Özsoy S.A., Sağlıklı Yaşam Rehberiniz. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir.
- 1991, Özsoy S.A., Paraziter Hastalıklar ve Korunma El Kitapçığı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Karşıyaka Belediyesi. HASEP 1.

Finished Research Projects (9 entries)- 2013, BAP (Araştırma Projesi), Özsoy A.S, Ögretmenlerde Tütün Kullanma Sıklıgı ve Tütün Kullanımına Iliskin Verilen Egitimin Etkinligi.
- 2010, Araştırma Projesi, Özsoy SA, Öztürk R. 'Hemşirelik mesleki değerler ölçeğinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 08-HYO-02
- 2010, BAP (Araştırma Projesi), Özsoy A.S, Saglık Çalısanlarının Grip Asısı Olma Durumları ve Gripten Korunmaya Yönelik Saglık Inanç Modeli Ölçeginin Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması.
- 2008, Araştırma Projesi, Özsoy A.S, Uysal A, Ergül Ş. 'Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Mezun Profilinin Belirlenmesi' Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 2005-HYO-005.
- 2007, Araştırma Projesi, Özsoy S.A. Temel A.B, Ergül Ş, Vural B.K, Yıldırım B, İz FB. Ailelerin fonksiyonel etkililiğinde davranışsal stratejileri değerlendirme.
- 2007, Araştırma Projesi, Temel B.A, Özsoy S.A, Uysal A, Ardahan M, Özkahraman Ş. 'Türkiye'de hemşirelik araştırmalarında önceliklerin belirlenmesi ve araştırmalardan yararlenmadaki engellerin tanı analizi' Halk Sağlığı Hemşireliği ABD. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Proje No:04-HYO-01
- 2007, BAP(Araştırma Projesi), Özsoy S.A., Türkiye’de Hemsirelik Yüksekokulu Arastırma Görevlisi Profili, Yönetici.
- 1994, Araştırma Projesi, Özsoy S.A, Bayık A. 'Soyağacı Yöntemiyle Lise Öğrencilerinde Kronik Hastalık Risklerinin Belirlenmesi ve Korunmaya Yönelik Sağlık Eğitimi Programlarının Düzenlenmesi”.Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD.
- 1989, Araştırma Projesi, Özsoy S.A, “Sezaryenle Doğum Yapacak Annelerle Ameliyat Öncesinde Kurulan Eğitsel İlişkinin Ameliyat Sonrası Rehabilitasyon Başarısına Etkisi” I Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyum. İstanbul Üni. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu.
Memberships of Professional Associations (4 entries)- 1997, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği, üye.
- 2000, İzmir Atatürkçü Düsünce Dernegi, Üye.
- 2005, Nefroloji Hemsireligi Dernegi, Üye.
- Türk Hemşireler Derneği
Student's Completed Thesis (20 entries)- Doktora, 2014, Evde Hemsirelik Bakımının Peristomal Cilt Komplikasyonlarının Iyilestirilmesine Ve Yasam Kalitesine Etkisi
- Doktora, 2013, Aynur Çetinkaya. Gebeliği önleyici yöntem kullanımı için bir model:Gömülü kuram çalışması.
- Yüksek Lisans, 2012, Zeynep Arabacı.Kadınların pap smear testi deneyimlerinin betimlenmesi: nitel bir çalışma
- Doktora, 2011, Özlem Asarkaya. Servikal kanserin erken tanısına iişkin tutum ve davranış geliştirmede planlı eğitim programının etkililiği.
- Yüksek Lisans, 2010, Özüm Erkin. Sağlık Çalışanlarının Grip Aşısı Olma Durumları ve Gripten Korunmaya Yönelik Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinin geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
- Doktora, 2010, Belgin Yıldırım. Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğrenci Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Gelişimine Etkisi.
- Yüksek Lisans, 2009, Gülşen Çalış. Kadınların evde doğum deneyimlerinin betimlenmesi:Olgubilim çalışması
- Doktora, 2009, Fatma Başalan İz. Kohlberg'in Bilişsel Ahlak Gelişimi Kuramına Göre Hemşire Öğrencilerin Ahlaki Yargı Yeteneklerinin Belirlenmesi.
- Doktora, 2009, Şükran Özkahraman. Halk Sağlığı Çalışanlarının Toplum Temelli Uygulamalardaki Öz Yeterlilikleri.
- Yüksek Lisans, 2007, Renginar Öztürk. Türkiye’de Hemşirelik Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Profili
- Doktora, 2007, Adile Tümer. Fiziksel aktiviteyi artırmada değişim aşaması temelli bireysel danışmanlık girişiminin etkililiği
- Doktora, 2006, Asiye Kartal. Diyabetli hastalarda planlı eğitimi programının sağlık inancına ve diyabet yönetimine olan etkisinin İncelenmesi.”
- Doktora, 2006, Medine Yılmaz Çalışkan. Bilgi ve fiziksel bakım gereksinimlerine yönelik planlı taburculuk ve evde bakımın kanserli çocuklarda etkililiği'.
- Yüksek Lisans, 2005, Sevil İncedayı. Planlı davranış kuramı ile geliştirilen fiziksek aktivite ölçeği Türk toplumuna uyarlama çalışması.
- Yüksek Lisans, 2004, Aysun Çelebioğlu. Toplum sağlık yoğunluğu derecelendirme ölçeğinin Türk toplumu için geçerlik ve güvenirlik çalışması
- Doktora, 2004, Dilek Özmen. Sağlık İnanç Modeli Yaklaşımı İle Kadınların Servikal Kansere İlişkin Tutumlarını İncelemeye Yönelik Ölçek Çalışması
- Yüksek Lisans, 2003, Necla İnce. Hemşirelerin sokak çocuklarına ilişkin bilgi, görüş ve tutumlarının incelenmesine yönelik ölçek çalışması
- Yüksek Lisans, 2002, Vida Katabi. İki farklı ülkede ve farklı kültürlerde yaşayan 15 yaş ve üzeri evli kadınların gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel uygulamalarının incelenmesi.
- Yüksek Lisans, 1999, Asiye Uzantı. 15 yaş üzeri kadın ve erkeklerde algılanan sağlık durumlarının değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 1998, Zuhal Emlek. Çalışan Çocukların (12-18 yaş) Kendi Sağlıklarını Yükseltmedeki Sağlıkla İlgili Davranış Biçimlerinin Saptanması.