Akademik BilgilerHALUK SOYUER
PROFESÖR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: haluk.soyuer@ege.edu.tr
- Telefon: 0.232.311 28 20
Academic Degree Information- Lisans: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme B., Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi S.B.E. İşletme A.B.D., Türkiye, 1988
- Doktora: Gazi Üniversitesi S.B.E. İşletme A.B.D., Türkiye, 1995
- Yardımcı Doçentlik: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme B., Türkiye, 1996
- Doçentlik: Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme B., Türkiye, 2001
- Profesörlük: Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Türkiye, 2006

Administrative / Academic Duties (8 entries)- EGE ÜNIVERSITESI/IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI/ISLETME BÖLÜMÜ/YÖNETIM BILISIM SISTEMLERI ANABILIM DALI BAŞKANLIĞI, 2016-
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanlığı, 2010-2013
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı, 2010-
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Etik Kurul Üyeliği, 2009-
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, 2009-2012
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2002-2009
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme B. Sayısal Yöntemler Anabilim Dali Başkanı, 2002-2010
- Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2000-2001
Research Interests- Üretim Yönetimi (2150201)
- Sistem Analizi (2150502)
- Üretim Planlama ve Stok Kontrol (6050103)
- Yöneylem Araştırması (6050200)
- Bilişim Sistemleri (6190204)
- Üretim Planlaması ve Kontrolü (6250206)
Indexed Journal Publications (9 entries)- EFE GÜRMAN,VENTURA KETI,SOYUER HALUK (2017). Product lifecycle management as a whole business management system: an exploratory research.. Research Journal of Business and Management, 4(3), 336-346.
- VENTURA KETI,SOYUER HALUK (2017). Enabling entrepreneurial practices with market-oriented approach: A case study. Marketing and Branding Research(4), 179-191.
- KABASAKAL INANÇ,DEMIRCAN KESKIN FATMA,VENTURA KETI,SOYUER HALUK (2017). From Mass Customization To Product Personalization In Automotive Industry: Potentials Of Industry 4.0. Journal of Management, Marketing and Logistics , 4(3), 244-250.
- VENTURA KETI,SOYUER HALUK (2016). ISLETMELERDE YENILIK YÖNETIMI VE ARASTIRMA GELISTIRME PAZARLAMA ÜRETIM ENTEGRASYONUNDA BILGIYE DAYALI YENILIK YAKLASIMI. Ege Akademik Bakış
- ÇAPRAZ BURAK,AYYILDIZ ÜNNÜ NAZLI AYSE,ILIC DERYA,KOCAMAZ MURAT,ÇIÇEKLI URAL GÖKAY,ARACIOGLU BURCU,KOÇAK AYDIN,KESKEN JÜLIDE,SOYUER HALUK (2014). Çalısanlar Perspektifinden Inovatif Is Davranısının Belirleyicileri: Izmir Ilindeki Öncelikli Sektörlere Iliskin Bir Arastırma. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 3(1), 49-72.
- Çiçekli, U.G., Kocamaz, M., Soyuer, H., (2012) “Basketbolda Top Hakimiyetinin Analizi ve Takım Performansı Üzerine Etkisi”, Pamukkale Journal of Sport Sciences, Vol.3 No.2, 38-58.
- ARACIOGLU BURCU,DEMIRCAN KESKIN FATMA,SOYUER HALUK (2011). Mean Variance Skewness Kurtosis Approach To Portfolio Optimization An Applicatıon In Istanbul Stock Exchange. Ege Akademik Bakıs, 11, 9-17.
- VENTURA KETI,SOYUER HALUK (2010). Türk Firmalarının e-Is Uygulamaları: Imalat Sanayinde Bir Alan Arastırması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, , 9(34), 27-39.
- Soyuer Haluk, Yiğit Kazançoğlu, Murat Kocamaz, Scheduling Jobs Through Multiple Parallel Channels by an Expert System, Production Planning and Control, Volume:18, Number:1, January 2007.

Publications in Non-Indexed Journals (6 entries)- Soyuer H., 'Tam Zamanında Üretim Sistemleri’nin Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Uygulanma Koşulları”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Eylül 1999, s:139-150.
- Soyuer H. ve E. Ada, 'Yönetim Bilgi Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak Üretim Bilgi Sistemi ve Bilgisayara Dayalı Üretim Yönetimi', Akademik Yorum, Cilt:1, Sayı:1, Ekim 1999, s:43-51.
- Soyuer H. ve E. Ada, 'Hücresel İmalat Sistemlerinin Tasarımında Grup Analizi Yaklaşımı ve Bilgisayar Uygulaması', Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, 1996/1, s:131-142.
- Soyuer H., 'Klasik Ekonomik Parti Büyüklüğü Yaklaşımı ve Hücresel İmalat Sistemlerinde Parti Büyüklüklerinin Belirlenmesi Problemi', Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:11, Yıl:1995, Sayı:1-2, s: 267-280.
- Soyuer H. ve E. Ada, 'Üretim Süreçlerinde Denetim Sisteminin Tasarımı: Yeniden Yapılanma İhtiyacı', Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:11, Yıl:1995, Sayı:1-2, s:3-12.
- Soyuer Haluk, Sevinç Üreten, Mesiha Saat, 'Kapasite Sorunu ve Türk Çimento Sektöründe Kapasite Durumunun Analizi', Gazi Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:6, Yıl:1990, Sayı:2, s:88-95.

Publications in Other Journals and Medias (3 entries)- 0, • SOYUER Haluk, "Proje Yönetiminin Esasları", Türkiye Gübre Sanayi Dergisi, Temmuz 1991, Yıl:5, Sayı:16, s:9-12.
- 0, • SOYUER Haluk, "Bir Seferlik Büyük Ölçekli Projeler", Türkiye Gübre Sanayi Dergisi, Ekim 1991, Yıl:5, Sayı:17, s:27-29.
- 0, • SOYUER Haluk, "Sermaye Piyasaları ve Türkiye Ekonomisi Açısından Önemi", Türkiye Gübre Sanayi Dergisi, Nisan 1992, Yıl:6, Sayı:19, s:25-28.

International Conference Proceedings (14 entries)- KOÇAK AYDIN,KABASAKAL INANÇ,SOYUER HALUK,ORAL SUAT (2017). A Model On Baggage Management Processes in Aviation Industry Based on Industry 4.0 Applications. ISPR 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- ÇIÇEKLI URAL GÖKAY,KOCAMAZ MURAT,SOYUER HALUK (2017). Heuristic Algorithm for Solving Multi-Stage Job Scheduling in Multi-Server System. ISPR 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- KABASAKAL INANÇ,DEMIRCAN KESKIN FATMA,VENTURA KETI,SOYUER HALUK (2017). From Mass Customization to Product Personalization in Automotive Industry: Potentials of Industry 4.0. 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(
- KAYMAZ YUNUS,SOYUER HALUK (2016). A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE INTERNET OF THINGS AND WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION. International Logistics and Supply Chain Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- KAYMAZ YUNUS,SOYUER HALUK (2016). A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE INTERNET OF THINGS AND WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION. International Logistics and Supply Chain Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- VENTURA KETI,SOYUER HALUK (2016). Enabling Entrepreneurial Practices With Market-Oriented Approach: A Case Study. 5th International Conferences on New Challenges in Management and Business (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Çiçekli, U.G., M. Kocamaz ve H. Soyuer, “A New Model for Defining The Player Performance In Soccer”, I. Internaional Congress On Sports Economics And Management, Izmir, October 12-15 2011.
- Aracıoglu Burcu, Demircan Fatma, Soyuer Haluk (2011). Mean Variance Skewness Kurtosis Approach To Portfolio Optimization An Applicatıon In Istanbul Stock Exchange. 12th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics (Tam Metin Bildiri/)
- KOCAMAZ Murat, Ural Gökay Çiçekli, Haluk Soyuer, "A Developed Encoding Method for Parallel Machine Scheduling with Permutation Genetic Algorithm", European and Mediterranean Conference on Information Systems EMCIS 2009, Crowne Plaza Hotel, Izmir, Brunel University a
- SOYUER, Haluk, Murat KOCAMAZ, "Specialist Assignment in a Hospital: A Group Decision Support Model", Dokuz Eylül University, 11th International Symposium on Quality Function Deployment, Aydın, September 2005.
- 2005, SOYUER, Haluk, Jülide Kesken ve Aydın Koçak, "Analytic Hierarchy Process For Comperative Decision Making in Strategic Management: Experiment of a New Tool in Turkish PVC Industry, International Strategic Management Conference, Çanakkale 18 Mart University, Çana
- SOYUER, Haluk, Aydın KOÇAK ve Murat KOCAMAZ, "The Strategic Decision Process of The Information Systems Selection in The Companies and Decision Support Model Suggestion", Çanakkale University, International Strategic Management Conference, Çanakkale, June 2005.
- SOYUER Haluk, Murat KOCAMAZ, "Route Planning For Success In Logistics", International Logistics Congress 2004 Proceedings, December 2-3 2004, Izmir, Turkey.
- SOYUER Haluk, Yiğit KAZANÇOĞLU, Murat KOCAMAZ, "Scheduling Jobs Through Multiple Parallel Channels by an Expert System" IMS’2004: 4th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, 6 – 8 September 2004

National Conference Proceedings (24 entries)- VENTURA KETI,SOYUER HALUK (2015). Isletmelerde Yenilik Yönetimi ve Arastırma Gelistirme Pazarlama Üretim Entegrasyonunda Bilgiye Dayalı Yenilik Yaklasımı. 15. Üretim Arastırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)
- Ventura, K., İ. Kazançoğlu ve H. Soyuer, “Endüstriyel İşletmelerde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Uygulaması”, XXIV. Üretim Araştırmaları Sempozyum Bildiriler Kitabı, 3-5 Eylül 2014, İstanbul.
- Koçak, A., M. Esmeray, İ. Kabasakal ve H. Soyuer, “Üretim Yönetiminde Değişen Akademik Eğilimler Üzerine Bir Araştırma” XXIV. Üretim Araştırmaları Sempozyum Bildiriler Kitabı, 3-5 Eylül 2014, İstanbul.
- VENTURA, KETİ, KAZANÇOĞLU, İPEK, SOYUER HALUK (2014). Endüstriyel Isletmelerde Müsteri Iliskileri Yönetimi Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A S Uygulaması. 14. Üretim Arastırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)
- KOÇAK, Aydın, ESMERAY,Murat, KABASAKAL, İnanç, SOYUER, Haluk (2014). Üretim Yönetiminde Degisen Akademik Egilimler Üzerine Bir Arastırma. 14. Üretim Arastırmaları Sempozyumu
- Koçak, A., U.G. Çiçekli, K. Sözen ve H. Soyuer, “Bilgi Sistem ve Teknolojilerinin Dünya Klasında Üretim Anlayışına Etkisi”, 11. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, 23-24 Haziran 2011.
- Fatma Demircan, Burcu Aracıoğlu, Haluk Soyuer (2010), ' Tedarikçi Seçiminde Bulanık TOPSİS Yöntemi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama', 10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16 Eylül – 18 Eylül 2010, Girne.
- Çiçekli, U. Gökay, Fatma Demircan, Burcu Aracıoğlu, Haluk Soyuer (2010), 'Dağıtım Rotalarının Belirlenmesinde Bir Model Önerisi', Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, 30 Haziran – 2 Temmuz 2010, İstanbul
- Atan, M., Soyuer, H., Kocamaz, M., Altın, K., "İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlaması Kapsamında Stratejik İnsan Kaynakları Seçimi: Bir Model Önerisi", 9. Ekonomi ve İstatistik Sempozyumu, Aydın, (2008).
- Soyuer, H., B. Aracıoğlu ve M. Kocamaz "Kitlesel Kişiselleştirmeye Dayalı Üretim Sistemlerinde Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi", VI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, (2006).
- Soyuer, H. ve K. Ventura, "KOBİ’lerin E-İş Uygulamaları: Türk-Avrupa Birliği KOBİ’lerinin Karşılaştırılması", 2. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2-3 Aralık 2005, s:19-27.
- Soyuer, H., "Kitlesel Kişiye Özel Üretimde Modüler Üretim Anlayışı", V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, 25-27.Kasım.2005, s:177-180.
- SOYUER Haluk, "Aile İşletmelerinde Bilgiye Dayalı Stratejik Kaynak Planlaması", 1. Aile İşletmeleri Kongresi Bildiriler, 17 – 18 Nisan 2004, İstanbul.
- SOYUER Haluk, Murat KOCAMAZ, "Kesikli Üretim Yapan İşletmelerde Hücresel İmalat Sistemi ve Tesis İçi Yerleşim Uygulaması", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi Bildiriler, 15 – 18 Haziran 2004, Adana.
- SOYUER Haluk, Yiğit KAZANÇOĞLU, Murat KOCAMAZ, "Emek Yoğun Üretim İşletmelerinde Stratejik Rekabet Aracı Olarak Sımo Analizi", Ergonomi Kongresi, 7 – 9 Ekim 2004, Bursa
- SOYUER Haluk, Burcu ARACIOĞLU, "İşletmelerde E-İş Uygulamaları Kapsamında Kitlesel Kişiye Özel Üretim Sistemi", Bilgitek MIS-2004, 7 – 9 Ekim 2004, Denizli.
- SOYUER Haluk, Keti VENTURA, "Bütünleşik Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Üretim Pazarlama Arayüzü", 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler, 25 -26 Kasım 2004, Eskişehir.
- SOYUER Haluk, "İşletmelerde Üretim Ve Pazarlama Fonksiyonlarının Entegrasyonu: Bilgi Temeline Dayalı Sistem Bütünlüğü" III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, 19-20.Nisan.2003, İstanbul.
- SOYUER Haluk, Murat KOCAMAZ, "İşletmelerde Bilgisayar Destekli İnsan Kaynağı Değerlendirme ve Seçme Süreci", II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler, s: 673-684, 17-18.Mayıs.2003, Derbent, İzmit.
- SOYUER Haluk, Keti VENTURA, "Elektronik Ticaret Kapsamında Ulusal ve Uluslararası Ticarette Elektronik Veri Değişimi Uygulamaları", Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiriler, s: 136-139, 6-8.Mayıs.2002, Pamukkale, Denizli.
- SOYUER Haluk, Deniz GÜRSOY ODGERS, "Turizm Endüstrisinde Bilgisayara Dayalı Bilgi Sistemi Uygulamaları", Turizmde Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiriler, s:171-191, 9-11.Kasım.2001, Nevşehir.
- SOYUER Haluk, 'İşletmelerde Bilgi Sistemlerinin Yönetimi Problemi: Görev ve Sorumlulukların Dağıtımında Bir Yaklaşım', 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler, s: 437, 12-14 Kasım 1998, Antalya.
- SOYUER Haluk, Nafiz KURT, 'İmalat Kaynakları Planlama (MRPII) Sistemlerinin Seçimine İlişkin Karar Sürecinin Aşamaları ve FMC-NUROL Firmasındaki Uygulama', 3. Verimlilik Kongresi, MPM Yayın No:599, s:573-589, 14-16 Mayıs 1997 Ankara.
- SOYUER Haluk, 'Tam Zamanında Üretim Sistemleri (JIT) ve İmalat Kaynakları Planlama Sisteminin (MRPII) Bütünleştirilmesi Sürecinde Grup Teknolojisi (GT) Kavramları Nasıl Uygulanabilir', Ed. G. GENÇYILMAZ, A. TORAMAN, Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, s:204-207, 30-31 Ekim 1997, İstanbul

Books (3 entries)- Sıtkı Gözlü ye Anı Kitabı, Bölüm adı:(Üretim Yönetimi Alanında Yasanan Paradigmal Degisimler Ve Kullanılan Nicel Yöntemlere Etkileri) (2007)., Soyuer Haluk, Aracıoglu Burcu, Çaglayan Basımevi, Istanbul
- SOYUER Haluk, Üretim Sistemlerinde Etkin Malzeme Akış Yönetimi: MRP II ve KANBAN Sistemlerinin Entegrasyonu, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü, İzmir, 2005.
- SOYUER Haluk, İşletmelerde Bilgisayar Destekli Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Üretim/İşlemler Yönetiminde Bilgisayara Dayalı Sistemler, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü, İzmir, 2000

Finished Research Projects (44 entries)- 2017, BAP Projesi, TÜRK İŞ YAZILIM SEKTÖRÜNÜN PAZAR VE MÜŞTERİ YÖNLÜ IOT (INTERNET OF THINGS-NESNELERİNİNTERNETİ) UYGULAMALARININ ANALİZİ VE SEKTÖREL STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ PROJESİ
- 2017, Özel Kuruluşlar, ELTAŞ Transfarmatör Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Kontra Shield Sargı Tekniği ile Yüksek Gerilim Dayanımı Arttırılmış 125 MVA 420 kV Güç Transformatörü Tasarımı ve Prototip İmalatı
- 2017, KOSGEB Genel Destek Programı- Danışmanlık Desteği, Mayra Teknoloji ve Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Kurumsal Kaynak Planlaması Kurulumu ve İş Süreçlerinin Yapılandırılması Projesi
- 2017, KOSGEB Genel Destek Programı- Danışmanlık Desteği, Baykara Özel Sağlık Tesisleri Tıbbi Cihazlar ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Kurumsal Kaynak Planlaması Kurulumu ve İş Süreçlerinin Yapılandırılması Projesi
- KOSGEB Genel Danışmanlık Programı -Genel Danışmanlık Desteği, Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Ticaret ve Sanayi LTD. STI. - Üretim Planlama, Üretim Kontrol ve Stok Yönetim Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Isletilmesi Danısmanlık Projesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Yürütücü, , 23/12/2016 - 26/01/2017 (ULUSAL)
- 2016, BAP Projesi, İşletmelerin Endüstri 4.0 Uygunluklarının Belirlenmesi
- 2015, Özel Kuruluşlar, Çağrı Merkezi Sertifika Programı Projesi
- 2015, Özel Kuruluşlar, Sevilen Şarap Sanayi A Ş Satış Departmanı Performans Değerlendirme Sistem Altyapısı Geliştirme Projesi
- 2015, Özel Kuruluşlar, Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A Ş Pazarlama Satış Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Projesi
- 2015, Özel Kuruluşlar, Radar Santral Anormallik Uyarı Karar Destek Modeli ve Algoritmasının Geliştirilmesi Projesi
- 2014, SANTEZ, BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. - Süreç Endüstrilerinde Hibrit Üretim Tipi İçin Çizelgeleme Modeli
- 2014, Özel Kuruluşlar, Söktaş Dokuma İşletmeleri San ve Tic A Ş Pazarlama Satış İş Süreçlerinin Analizi Satış ve İşlemler Planlaması Alt Yapısının Kurulması ve Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi Alt Yapısının Oluşturulması
- 2014, KOBİ AR GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI NO 7140296, İŞ ZEKASI TEMELLİ BÜTÜNLEŞİK KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMU 1507
- 2012, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “Fakültede Kullanılan Teknoloji Alt Yapısının Geliştirilmesinin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Memnuniyet Düzeylerine Etkileri” Ege Üniversitesi, İzmir.
- İZKA 2012 -DFD01-0049, 2012., Soyuer, Haluk, Aracıoğlu, Burcu, Çalışkan Elif, Çiçekli Ural Gökay ve Gülçin Gürel, İzmir Kalkınma Ajansı, “İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalının Oluşturulması ve Yönetimi Projesi”, 2011 – 2012, İzmir.
- İzmir Atatürk Organize Sanayi ve Ege Üniversitesi, • “Endüstriyel Kümelenme Projesi “Makina, Metal, Döküm Kümelenme Projesi ”İzmir Atatürk Organize Sanayi ve Ege Üniversitesi, 2010-2011, İzmir.
- 2011, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “Fakülte İntranet Alt Yapısının Geliştirilmesi” Ege Üniversitesi, Devam Eden Proje, İzmir.
- İzmir Büyükşehir belediyesi, • “İzmir Kıyı Alan Çalışması”, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2011.
- Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Yarım Adası Stratejik Plan Çalışması”, Marmaris Ticaret Odası, 2011
- Araştırma Projesi, I. Ege Ar‐:Ge Ve Teknoloji Günleri, “Tedarikçi Seçiminde Bulanık TOPSİS Yöntemi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, İzmir,2010
- Araştırma Projesi, I. Ege Ar‐:::Ge Ve Teknoloji Günleri, “Petkim İş Başvuru Veri Tabanından, Bilgisayar Destekli İnsan Kaynağı Değerlendirme Ve Seçme Süreci “,İzmir, 2010.
- Araştırma Projesi, I. Ege Ar‐::Ge Ve Teknoloji Günleri,“İAOSB Makine, Metal ve Döküm Sektörleri Rekabet Gücünün Küme Yaklaşımı ile Arttırılması Projesi”, İzmir , 2010
- Araştırma Projesi, I. Ege Ar‐::Ge Ve Teknoloji Günleri, 'E-Ticaret İle İzmir’in Dünya’ya Açılımı Projesi (Izmir’s Open Up to the World via E- Commerce)”, İzmir 2010
- Araştırma Projesi, I. Ege Ar‐::Ge Ve Teknoloji Günleri, “Dağıtım Rotalarının Belirlenmesinde Yazılım Destekli Bir Model Önerisi” , İzmir, 2010.
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “Hizmet İşletmelerinde Kapasite Planlama: Hastane Uygulaması”, Ege Üniversitesi, 2010, İzmir.
- 2010, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “Bir Üretim İşletmesinde Kanban Sürecine Dayalı Malzeme Akış Yönetimi ve Malzeme Akış Sistemlerinin Bütünleştirilmesi” , Ege Üniversitesi,Devam Eden Proje, İzmir.
- 2010, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Bir Karar Destek Sistemi Olarak Bulanık Mantık”, Ege Üniversitesi, Devam Eden Proje, İzmir.
- PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. , • “İş Başvuru Veri Tabanından, Bilgi Temelli Karar Destek Sistemi İle Puanlama Modellerini Kapsayan, Bilgisayar Destekli İnsan Kaynağı Değerlendirme ve Seçme Modeli” PETKİM Petrokimya Holding A.Ş 2009, İzmir.
- Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F ,”Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk Kobi’lerinin E-İş Uygulamaları: AB KOBİ’leri İle Bir Karşılaştırma”, Eylül, 2008, İzmir.
- Ege Üniversitesi, • “Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk KOBİ’lerinin E-İş Uygulamaları: AB KOBİ’leri İle Bir Karşılaştırma” ,Ege Üniversitesi, 2008 Eylül, İzmir.
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “Paralel Kanallı Üretim Sistemlerinde Üretim Programlaması İçin Uzman Sistem Tasarımı”, Ege Üniversitesi, 2008, İzmir.
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “İş Doyumu Ve Tüketici Tatmini İlişkisi Kamu Ve Özel Kesim Sağlık Hizmetlerinde Hekimlerin İş Doyumunun Hasta Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma “Ege Üniversitesi, 2008, İzmir..
- Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. “Bilgisayar Destekli İnsan Kaynağı Seçme ve Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi”, Aralık, 2005, İzmir.
- Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. “Eğitimde Etkinliğin Arttırılması ve Eğitim Araçlarının Çağdaşlaştırılması”, Mayıs, 2005, İzmir.
- Schnieder , Yönetici Yetiştirme Programı: Proje Yönetimi”, Schnieder Electric, 2005, İzmir
- Schnieder , • “Yönetici Yetiştirme Programı: Yalın Üretim Teknikleri” Schnieder Electric, 2005, İzmir.
- Schnieder , • “Yönetici Yetiştirme Programı: Bilgi Yönetimi” Schnieder Electric, 2005, İzmir.
- Schnieder , • “Yönetici Yetiştirme Programı: İstatistiksel Süreç Kontrolü” Schnieder Electric, 2005, İzmir.
- Araştırma Projesi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı “Doğu Anadolu Projesi – DAP İmalat Sanayi Ana Planı Geliştirilmesi Projesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Haziran – Temmuz 2000, Ankara.
- 1996, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Bankası , • “Bursa City Development Project: Feasibility Analysis of Transportation System of Nilüfer District”, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Bankası
- 1995, TC BAşbakanlık Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, • “Ankara Bölgesi Ağaç İşleme Sektörü Alan Araştırması”, T.C. Başbakanlık Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, 1996, Ankara.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi , • Ulus Tüneli ve Bağlantı Yollarının Fayda/Maliyet Analizi”, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1991,Ankara.
- Araştırma Projesi, Türkiye Kalkınma Bankası, “Tesis Profilleri Tespiti Araştırma Projesi: Denizli Cam Sanayi A.Ş., Acıselsan Selüloz Sanayi A.Ş. Azim Civata A.Ş. Tesis Profillerinin Tespiti:“, Türk Pazarlama Vakfı – PİAR A.Ş., Nisan-Mayıs 1990, Ankara.
- Araştırma Projesi, Milli Prodüktivite Merkezi, “Federal Alman Devletinin Yatırım Kredisine Hak Kazanan Türk İşçi Şirketlerinin Verimlilik ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Alan Araştırması “ 1989, Ankara.
Memberships of Professional Associations (2 entries)- Finans Derneği
- Türkiye Bilişim Derneği
Granted Prizes (1 entries)- 2004, • Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ebiltem) Proje Yarışması, Sos.Bil.
Student's Completed Thesis (27 entries)- Doktora, 2017, YAYLA KEMAL, (2017). Müsteri yönelimli stratejik kararlar için çok kriterli dilsel karar destek sistemi önerisi, Ege Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2017, DEMIRCAN KESKIN FATMA, (2017). Süreç endüstrilerinde hibrit üretim tipi için çizelgeleme modeli, Ege Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Isletme Anabilim Dalı
- Doktora, 2013, Kocaoğlu, İhsan Ulaş. Firma Rekabet Gücünü Artıran Faktörler Ve Kümelenme Yaklaşımı: Türkiye Doğal Taş Kümelenmelerinin Rekabet Gücü Açısından İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2013
- Doktora, 2012, Çiçekli, Gökay, “Çok Kriterli Dağıtım Rotası Probleminin Melez Bir Model ile Optimizasyonu”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Aralık, 2012.
- Yüksek Lisans, 2011, Yücetin, Kemal, “Sosyal Ağ Analizi Yöntemi İle Ağızdan Ağıza Pazarlama Etkisinin Arttırılması: Veri Setleri Üzerinde Uygulama”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Ocak, 2011.
- Doktora, 2009, Kocamaz, Murat, “Üretim İşletmelerinde Hedef Odaklı İş Süreçleri Yönetiminin Bütünleşik Malzeme Akış Planlaması Üzerine Etkileri”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Aralık, 2009.
- Yüksek Lisans, 2007, Yusubov, Anar, Türk Dış Ticaretinde Deri Sektörünün Yeri ve Rus Deri Sektörü ile Karşılaştırmalı Analizi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Haziran, 2007.
- Yüksek Lisans, 2007, Gür, E. “Bankacılıkta Risk Yönetimi Ve Risk Ölçüm Yöntemleri”, Maltepe Üniversitesi, 2007.
- Yüksek Lisans, 2006, Engin, G. “Hizmet Sektöründe Altı Sigma Yaklaşımı İle Süreç İyileştirme”, Maltepe Üniversitesi, 2006
- Yüksek Lisans, 2005, Ayşe DEMİREL, Kurumsal Kaynak Planlaması II (ERP II) Sürecinde Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), ERP – CRM Entegrasyonu ve Bir Uygulama, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İzmir, Eylül 2005.
- Yüksek Lisans, 2004, Yalçın ZOR, Yönetim Bilgi Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak Bilgisayar Destekli Personel Atama Uygulaması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran 2004.
- Yüksek Lisans, 2004, Tufan PAMUKÇU Yönetim Bilgi Sistemleri Ve İnternet Servis Sağlayıcıları, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İstanbul, Kasım 2004.
- Yüksek Lisans, 2004, İrfan ALTINTAŞ, Bilişim Sektöründe Rekabet Stratejileri, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İstanbul, Kasım 2004.
- Yüksek Lisans, 2004, Kenan YILMA, İşletmelerde Bilgi Sistemleri Tabanlı İş Yönetimi İle İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Ve Uygulamaları, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İstanbul, Kasım 2004.
- Yüksek Lisans, 2004, Serkan TEKKEŞİN, İşletmelerde Bilgi Teknolojileri Yatırımlarının İşletmelerin Genel Performansı Üzerindeki Etkileri, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İstanbul, Kasım 2004.
- Yüksek Lisans, 2003, Nihat IŞIK, Karar Sürecinde Bilgi Sistemi Uygulamaları Ve Dağıtım Kanallarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran 2003.
- Yüksek Lisans, 2003, Yousif M. S. A. “İnşaat Sektöründe Verimlilik Modeli (5M): Proje Planlama Sistemi ve İnternet Aracılığıyla Denetim ve Bilgi Destek Sistemi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Haziran, 2003.
- Yüksek Lisans, 2002, Ahmet ÇEVİKBAŞ, Hücresel Üretimde Tesis Düzenlemesi ve Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran 2002.
- Yüksek Lisans, 2002, Murat İLHAN, Bir Bilgi Sistemi Olarak Malzeme İhtiyaç Planlama Sisteminde Malzeme Akışının Yönetimi ve Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran 2002.
- Yüksek Lisans, 2002, Fatih KÖROĞLU, Kent Bilgi Sistemi Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran 2002.
- Yüksek Lisans, 2001, Şüheda GÜRAY, Hizmet Üreten Sektörlerde TS-EN-ISO 9001 Uygulamaları: Hastane ve Yüksek Öğretim Kurumlarında Mukayeseli Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran, 2001.
- Yüksek Lisans, 2001, Deniz Gürsoy ODGERS, Turizm Endüstrisinde Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Bilgi Sistemlerinin Turizm Alanlarının Pazarlanmasında Uygulanması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Temmuz, 2001.
- Yüksek Lisans, 2001, Aydın KOÇAK, Yönetim Bilgi Sistemlerinin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama Çalışması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Eylül, 2001.
- Yüksek Lisans, 2000, Cengiz DURAN, Toplam Kalite Yönetimi ve Benchmarking Uygulaması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran, 2000.
- Yüksek Lisans, 2000, Ali Can ERKİLETLİOĞLU, İşletmelerde Karar Verme ve Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran, 2000.
- Yüksek Lisans, 1998, Ahmet ŞEREN, Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında İşletme Optimizasyonu ve Optimum Su Dağıtımı: Menemen Ovası Maltepe Sulaması Uygulaması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Ocak, 1998.
- Yüksek Lisans, 1997, Arzu AKDOĞAN, Tam Zamanında Üretim Sistemleri ve Orta Ölçekli İşletmelerde Uygulanabilirliği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Kasım, 1997.