Akademik BilgilerMUVAFFAK DURANLI
DOÇENT
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
--
Türk Dünyası ve Edebiyatı AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: m_duranli@hotmail.com
- Telefon: 0 232 343 49 22- 135, İş
Academic Degree Information- Lisans: A.Ü., Dil, Tarih ve Coğrafya fakültesi, Rus Dili ve Edeb., Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: E. Ü., Türk Dünyası Araş. Enst., Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araş. Enstitüsü, Türkiye , 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştır. Enstitüsü, Türkiye , 2005
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Arş. Enst., Türk Halk Bilimi, Türkiye , 2014

Administrative / Academic Duties (1 entries)- Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2015-2017
Research Interests- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
- Slav Dilleri ve Edebiyatı (2050600)
Indexed Journal Publications (25 entries)- 2019, "E: N. Kuzmina, Ukazatel Tipiçeskih Mest Geroiçeskogo Eposa Narodov Sibiri (Eksperşmentalnoe İzdanie), Novosibirsk, İzdatesltvo SORAN, 2005, 1383 sayfa", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- BELLETEN, 2018, C. 66, S. 2, ss. 377- 381
- 2018, "Osip Senkovskiy’xxin Rus Türkolojisinin Gelişimine Katkısı", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 45, ss. 77- 91.
- 2017, "Cüzzamın Peşinde Bir Seyyah: İngiliz Hemşire Kate Marsden", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. 17, ss. 129- 137.
- 2015, "Dede Korkut Anlatmalarında Küçük Düşme Motifi", Milli Folklor, Sayı 107, ss. 49- 59. (Gonca KUZAY DEMİR ile birlikte).
- 2015, "Yakut İnançlarına Göre Çocuk Veren ve Lohusayı Koruyan Tanrıça ve Bu Tanrıça İle Bağlantılı Gelenek ve Törenler Üzerine Bir İnceleme", Sibirya Araştırmaları Dergisi, cilt 3, Sayı 7, ss. 13- 25.
- 2015, "Deli Dumrul Anlatmasında Ötenazi Kalıntısı", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, İzmir, cilt 15, Sayı 2, ss. 43- 49.
- 2014, "P. A. Tolstoy, Opisanie Çernogo Morya, Egeyskogo Arhipelaga i Osmanskogo Flota, Vostoçnaya Kollektsiya, Aleks- M Natalis Yayınevi, İnstitut Vostokovedeniya RAN, Moskova-2006", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (Kitap Tanıtımı), Bahar, Sayı 41, ss. 250- 254.
- 2014, "Rusya'da Masal Araştırmalarında Öncü Bir İsim: Aleksandr Nikolayeviç Afanasyev", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XIV/1, ss. 9- 22.
- 2014, "Mihail Vasilyeviç Pevtsov ve Doğu Türkistan Araştırmalarına Katkısı", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı 3/ Bahar, ss. 203- 214.
- 2013, (Osman Karatay ile birlikte) "Hazar Kağanı Yusuf'un Endülüs'e Mektubu",BİLİG, Kış, Sayı 64, ss. 199- 230.
- 2013, "Yakov İvanoviç (Jakob İogann) Lindenau ve Onun Çalışmalarında Yakutlar", Sibirya Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, ss. 1- 17.
- 2012, "Mihail Lomonosov, O Sohraneni Russkogo Naroda , Moskva, İnstitut Russkoy Tsivilizatsii, 2011, 848 sayfa" (Kitap Tanıtımı), Karadeniz Araştırmaları dergisi, Sayı 34, ss. 190- 196.
- 2012, "Rus Yazar Konstantin Nikolayeviç Leontyev'in Eserlerinde Balkanlar ve Yazarın 'Pembe' Adlı Hikayesi", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XII/2, ss. 477- 490.
- 2012, "Petr Simon Pallas'ın Rusya Seyahati" (Kitap Tanıtımı), Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı 32, ss. 203- 212
- 2011, "Gavriil Vasilyeviç Ksenofontov ve Onun Büyük Çalışması Elleyada'nın Geç yayınlanmasının Nedenleri", Turkish Studies, Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı 6/1, ss. 1011- 1020.
- 2011, "Vatslav Leopold Seroşevski'nin "Yakutsskie Rasskazı" Adlı Eseri", Türk Dünyası İncelemeleri Dergis, İzmir, Sayı. XI/1, ss. 63- 77.
- 2010, "Saha Türk Efsanelerinde Tarihi Kişilik Tıgın", Milli Folklor, Üç Aylık Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 85, ss. 57- 70.
- 2009, "Rusya'da Halk Ağzından Derleme Sözlüğü ve Türkolojiye Katkısı", Turkish Studies, Türkoloji Araştırmaları (Sözlük Özel Sayısı), Sayı 4, ss. 317- 330.
- 2008, Mihail Hoppal, "Macar Halk İnançlarında Şamanizmin İzleri" (Çeviri), Milli Folklor, Yıl 20, Sayı 77, ss. 111- 117.
- 2008, "Sibirya Araştırmalarında Öncü Bir İsim: Vladimir Germanoviç Bogoraz- Tan", Turkish Studies, Türkoloji Araştırmaları (Türkiye Dışındaki Türkler Dosyası), Sayı3/4, ss. 320- 339
- 2008, "Moğol Dillerinin Tarihi Gelişim Problemleri Adlı Kongrenin ardından", Turkish Studies, Türkoloji Araştırmaları (Fahrettin Kırzıoğlu Armağanı), Sayı 3/4, ss. 399- 413.
- 2008, "Türk Topluluklarında Köpek ve Buğday Bağlantısını Ortaya Koyan Efsaneler", Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı 48, ss. 175- 184.
- 2007, “İ. A. Hudyakov ve Onun Uzun yıllar Arşivlerde Kalan Çalışması, Kratkoe Opisanie Verhoyanskogo Okruga”, Turkish Studies, Türkoloji Araştırmaları, Sayı 2/3 Yaz, ss. 200- 211.
- 2007, "Türk Kültürüne Katkıda Bulunan Bir Araştırmacı Nadejda Petrovna Dırenkova", Turkish Studies, Türkoloji Araştırmaları (Osman Nedim Tuna Armağanı),Sayı 2/2, ss. 185- 191.
- 2006, "Saha Türklerinin ve Sibirya'nın Diğer Halklarının İnanç ve Efsanelerinde Çiçek Hastalığı", Milli Folklor, Üç Aylık Uluslararası Kültür Araştırmaları dergisi, Sayı 70, ss. 79- 84.

Publications in Non-Indexed Journals (32 entries)- 2018, "Saha Türklerinin İnanç Sisteminde Kartal", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, S. 1, ss. 1- 10.
- 2017, "Yakut/Saha Türklerinin Geleneksel Dansı: Osuohay", Ege Üniversitesi Devlet Türk Müsikisi Konservatuarı, S. 10, ss. 1- 10.
- 2012, "Hakas İnançlarında Bireyi İntihara Sürükleyen Demonolojik Varlık Poonçah", Prof. Fikret Türkmen Kitabı, İzmir, ss. 627- 638
- 2010, "Janna Mongeyevna Yuşa, Obryadovaya Poyeziya Tuvintsev- Struktura i Semantika. Novosibirsk, 2009, 165 sayfa" (Kitap Tanıtımı), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, X/1, İzmir, ss. 217- 219.
- 2009, "Sibirya Türk Topluluklarının Beslenme Kültüründe Kandık", Türk Dünyası İncelemeleri Dergizi, sayı IX/1, İzmir, ss. 45- 50.
- 2008, Y. M. Nasibov, "Dede Korkut Destanındaki Akçakale Coğrafya Terimi", (Çeviri), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VIII/2, ss. 153- 156.
- 2008, "Nikolay Grigoriy Potanin,Oçerki Severo- Zapadnoy Mongolii (Kuzey Moğolistan üzerine Yazılar), Gorno- Altaysk, 2005, 1026 sayfa",(Kitap tanıtımı), Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl 3, Sayı 5, ss. 207- 214
- 2008, “Saha Türklerinin Demonolojik Varlıklarından Üör ve Sosyal Yaşamda Üstlendiği Fonksiyonlar”, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, Sayı 2, İstanbul, ss. 11- 22.
- 2008, “Saha (Yakut) Türklerinin Hristiyanlaştırılma Sürecine Genel Bir Bakış”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Basımevi, C. VIII, S. I, İzmir, ss. 183- 191.
- 2007, “Modern Saha Türk Şiirinin Kurucusu A. E. Kulakovskiy ve Onun Eleştirel Eseri “Nehrin Hediyeleri”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt. VII, sayı 1, İzmir, ss. 55- 65.
- 2007, “Andrey Aleksandroviç Popov (1902- 1960)”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt. VII, sayı 2, İzmir, ss. 219- 222.
- 2007, "A. B. Ostrovskiy, Mifologiya i Veovaniya Nivhov, Peterburgskoe Vostokovedenie, S. Peterburg, 1997, 279 sayfa" (Kitap Tanıtımı),Sibiirische Studien- Sibirya İncelemeleri, Göttingen- İstanbul, ss. 245- 256.
- 2007, "Saha Destanlarının Yorulmak Bilmeyen Araştırmacısı: İnnokentiy Vasilyeviç Puhov", Baykara, Dil, Kültür ve Edebiyat Dergisi, Yıl 2, Sayı 5, ss. 34- 36.
- 2006, S. A. Tokarev, "Kültür Tarihinde Ateş Sembolü", (Çeviri), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI/1, ss. 257- 262.
- 2006, “Saha Türklerinde Efsane Kavramı ve Sınıflandırma çalışmaları”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt. VI, sayı 2, İzmir, ss. 303- 309.
- 2006, “Leonid Pavloviç Potapov ve Sibirya Türk Topluluklarının İnançları Üzerinde Çalışmaları”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt. VI, sayı 1, İzmir, ss. 39- 50.
- 2006, "Saha Türklerinde Ayı Kültü ve Bu Kült Çevresinde Oluşan İnançlar", Sibirische Studien, Band 1, Number 1, Göttingen- İstanbul, ss. 105- 116.
- 2005, “İmperiat Halipeyeva, Mifologiçeskaya Proza Kumıkov (İssledovaniya i tekstı), Mahaçkala, 1994, 210 sayfa” (Kitap Tanıtımı), Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt. V, sayı 1, İzmir, ss. 163- 164.
- 2005, "Saha Türklerinde Halk Hekimliği İle İlgili Pratikler ve Bu Pratiklerin Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir, ss. 207- 213
- 2002, Şerif Bayçura, "Sovyet Türkoloji Geleneğine Bir Bakış", Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi X (Üzbek Bayçura Özel Sayısı), (Çeviri), ss. 45- 50
- 2001, Galina F. Blagova, " A. N Samoyloviç ve Turetskie Etyudı (Türk Etütleri) Adlı eseri". Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi X (Üzbek Bayçura Özel Sayısı), (Çeviri), s. 147- 164
- 2001, Üzbek Bayçura, "A. M. Şçerbak, Sravnitel'naya fonetika tyurkskih yazıkov", Leningrad, 1970, 204 s, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergis X (Üzbek Bayçura Özel sayısı), (Çeviri), s.125- 145
- 1999, F. Urmançeev, "Altain Sain Sume (Barabin Tatarlarının kahramanlık Hikayesi)", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi III, İzmir, (Çeviri), s. 303- 312
- 1997, N. S. Smirnova, "Közi- Körpeş Destanının Altay ve Kazak Versiyonları (Karşılaştırmalı İnceleme Denemesi)", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, II, İzmir, (Çeviri), s. 267- 283
- 1996, G. V. Dlujnevskaya, "Kudırge Kayası, Eski Türklerdeki Umay Tasvirleri Sorununa Bir Bakış", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, I, İzmir (Çeviri), s. 235- 240
- 1996, L. P. Potapov, "Etnografik Verilerin Işığında Eski Türklerin Tanrısı Umay", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, I, İzmir, (Çeviri), s. 213- 233
- 1996, "Tyurkologiçeskiy Sbornik",(Tanıtım) Bilge, Nevruz 96/ Bahar 8, ss. 101- 104.
- 1995, İ. B. Moldobayev, "Manas Destanı Materyallerine Göre Kırgızların ve Türkmenlerin Etno- Kültürel İlişkilerinin Kaynakları", TDAY Belleten 1992, (Çeviri), Ankara, ss. 91- 97.
- 1994, L. V. Sofranova, "Turan Oflazoğlu", Türrk Dili (Dil ve Edebiyat Dergisi), (Çeviri), Sayı 511, ss. 60- 64.
- 1994, Halık Guseynoviç Köroglı, "Depegöz ve Polifem", TDAY Belleten 1988, (Çeviri), ankara 194, ss. 43- 52
- 1994, Leonid R. Kızlasov- İgor L. Kızlasov, "Sayan Altay Türklerinin Yeni Runik Yazısı", TDAY Belleten 1990, (Çeviri), Ankara, ss. 85- 136.
- 1994, T. D. Melikov, "Dedem Korkut Kitabı'nın Nazım Bölümlerinin Yapısı Üzerine", (Çeviri), Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten- 1988, Türk Dil Kurumu Yayınları, ss. 53- 59

International Conference Proceedings (26 entries)- 2018, Saha Türklerinde Şaman Mezarları ve Bu Mezarlarla Bağlantılı Anlatılar,I. Uluslararası Türk İslam Mezar Taşları Kongresi, Kuşadası/Aydın, ss. 207- 217
- 2018, "Sovyet Sistemine Uygun Bir Karakter ”Kızıl Şaman”, 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, ss. 793- 830
- "Saha Türklerinin İnanç ve Uygulamalarında Av İyesi Baay Bayanay", 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Gelenek Görenek ve İnançlar, Ankara, 2018, ss. 135- 142.
- 2017, "Yakut (Saha) Türkçesinde Ölçü Adları", Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, ss. 101- 102.
- "Yakut Yazar Nikolay Luginov'un 'Serge' Adlı Hikayesinde Geleneğin Yansıması", IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26- 28 Nisan 2017, Niğde, ss. 585- 590.
- 2017, "Rusya'da Köroğlu Çevirileri ve Yayınlarının Genel Değerlendirmesi", Bolu'dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı, istanbulss. 42- 43.
- 2017, "Sovyet Sistemine Uygun Bir Karakter: Kızıl Şaman", 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası. 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu,
- 2016, "Saha Türklerinin Anlatmalarında Soylu Eşkiya Mançaarı", VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu, İstanbul, ss. 497- 594
- 2016, "Saha Türklerinde At Bağlama Direklerinin (Sergeler) İnanç ve Kültür İçindeki İşlevleri", IV. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, ss. 705- 711.
- "Türklerde Aile Kurumunun Kutsallığının Yansıması: Saha Türklerinde Düğün Alkışları" (Özet metin), Halk Kültüründe Aile Uluslar arası Sempozyumu, Edirne, 25- 27. 03. 2016.
- 2013, "Yakut (Saha) Masallarını Derleme ve Yayın Çalışmalarının Tarihçesi", Tastarakay'dan Keloğlan'a Türk Masalları Uluslararası Sempozyumu, 4- 5 Haziran, Akmescit (Simferopol)- Kırım/ Ukrayna (yayınlanmadı)
- 2011, "İstanbul'un Fethiyle İlgili Tartışmalı Bir Kaynak",7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (5- 10 ekim 2009), Bildiriler I, İstanbul Tarihi: Medeniyetlerin Buluşma Noktası Olarak istanbul, Atatürk Külür Merkezi, ss. 471- 488.
- "Научные Публикации о Якутской Культуре в Турции (1990- 2011 -х гг). Аналитический Обзор", VII. Международный Конгресс- Фестиваль "Хомус в Культурном Просранстве Мира", Yakutsk, 21- 27 Haziran.
- 2010, "Sofron Petroviç Danilov ve 'Otur ve Dinle, Evlat' Hikayesinde Yer Alan Ana Unsurlar", Uluslararası Zeki Velidi Togan ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni, 13- 15 Ekim, Afyon (yayınlanmadı)
- 2009, "Проблемы преподавания русского языка в институтах туризма в Турецкой Республике" (Türkiye'de Turizm Meslek Yüksek Okullarında Rusça Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar), Славянские языки и культуры в современном мире, Moskova, 23- 27 Mart (yayınlanmadı)
- 2009, "Rus Yazar Leonid Vasilyeviç Solovyev'in Yaratıcılığında Hoca Nasreddin", 21. Yüzyılı Nareddin Hoca İle Anlamak, Ankara, ss. 223- 239.
- 2008, "Tarihsel Süreç İçinde Saha Türklerinde Kişi Adlarının Uğradığı Değişimler", VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, (Düzenleyen Türk Dil Kurumu)20- 25 Ekim, Ankara (yayınlanmadı).
- 2006, "Rus Bilim Adamlarının İnisiasyonu (Geçiş Ritüelleri) Tanımlama Çalışmaları ve Saha Efsanelerinde İnisiasyon", Mitten Meddaha Türk Halk anlatıları, Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Ankara,ss. 151- 162.
- 2006, "Mevlana, Mesnevi ve Mevlevilik Üzerine Rusya'da Yapılmış Çalışmalara Genel Bir Bakış", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale, ss. 279- 288.
- 2006, "Etiyolojik Efsanelerin Temel Özellikleri ve Çuvaş Türklerinin Buğday ve Ekmekle İlgili Etiyolojik Efsanesi", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Bildiri Kitabı- II, ss. 723- 728.
- 2005, "Kültürel değerlerin Korunması ve Yaşatılmasına Bir Örnek: Saha Türklerinin Homus (Ağız Kopuzu) Müzesi", Halk Kültürlerini Koruma- Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu Bildileri, Kocaeli, ss. 202- 208.
- 2004, "Dua Metinlerinde Zamanın ve Değişimin İzleri (Teleut Türklerinden Farklı Tarihlerde Kaydedilmiş Üç Çımır Metni)", Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, ss. 170- 183.
- 2002, UÇKUN, Rabia- Muvaffak DURANLI, "Gagauz Halk Kültürü Üzerine Yapılmış Rusça Çalışmalar", VI. Milletlerarası Türk halk Kültürü Kongresi, Ankara, s. 276- 288
- 2002, "Yakut Efsanelerinde Bir İnanç Sisteminin Temsilcisi Olarak Şaman", Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi, Ankara, s. 287- 293
- 2000, "Bulgarca, Rusça, Sırpça ve Türkçe'deki Ortak Kelimeler", Ethnoses and Cultures On The Balkans, İnternational Conference, Bulgaristan, s. 153- 157
- 2000, A. G. Sertkaya, M. Duranlı, R. Alimov, "Çağdaş Türk Lehçeleri Araştırıcılarından Nikolay Nikolayeviç Pantusov'un (11 Mayıs 1849- 7 Haziran 1909) Hayatı ve Eserleri", Türkistan Şehrinin Kuruluşunun 1500. Yılı Münasebetiyle Muğla Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu (25- 27 Ekim- Marmaris, Türkiye), (Yayınlanmadı)

National Conference Proceedings (7 entries)- 2011, "Зоонимы и Их Скрывающие Функции в Новой Среде", Бетлингк и Тюркское Языкознание, 23- 24 Haziran, Yakutsk, (Düzenleyen Kurum. Институт Гуманитарных Исследований и Проблем Малочисленных Народов).
- 2008, "Человек и Природа в Эпосах" (Destanlarda İnsan ve Doğa), I. Всероссийские Миллеровские Чтения, Vladikafkaz, ss. 151- 152.
- 2005, "Kastamonu Yer Adları ve Sınıflandırma Çalışması", Kastamonu Kültür Sempozyumu 18- 20 Eylül 2003, İkinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, Ankara, ss. 333- 342.
- 2005, "Bursa'dan Derlenmiş Hayvan Masalları İçinde Ayı Figürü ve Sözlü Kültürde Yüklendiği Fonksiyonlar", II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı, c. II, ss. 423- 429
- 2005, "Saha Türklerinde Şaman ve Üstlendiği Mesleki Fonksiyonlar", I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 12- 13 Ekim 2004, Kırşehir, I. Cilt, ss. 337- 348
- 2005, "Yabancı Seyyahların Gözüyle İstanbul ve Üsküdar", II. Üsküdar Sempozymu, 12- 14 Mart 2004, Üsküdar/İSTANBUL, II. Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, I. Cilt, İstanbul, ss. 35- 42.
- 1997, "Altay Buuçay Destanı ve Ölüp Dirilme Motifi", Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi,Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu III, 30 Mayıs- 1 Haziran, (Yayınlanmadı).

Books (10 entries)- "Saha Türklerinin Masal ve Efsanelerinde İnsan Yiyicilik", Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı, Kömen Yayınları, Konya, 2019, ss. 473- 485
- 2018, Sergey Grigoryeviç Klyaştornıy, Kadim Avrasya'nın Bozkır İmparatorlukları, Tek- Esin Vakfı, İstanbul (III. Bölümün çevirmeni)
- 2018, I. Uluslararası Türk- İslam Mezar Taşları Kongresi Bildiriler Kitabı (Editör)
- 2016, III. Uluslararası Türk Dünyası Kültürü Kongresi Dede Korkut ve Türk Dünyası (Editör), İzmir, Türkiye
- 2015, W. Radloff, Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara (Tülay ÇULHA ile birlikte)
- 2010, Saha (Yakut) Büyü Masalları, Kömen Yayınevi, Konya
- 2007, B. A. Garrıyev, Türk Dünyasında Köroğlu Anlatmaları (Çeviri), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara (Prof. Dr. Fikret Türkmen ve Dr. Feyzullah Rahmankul'la birlikte)
- 1999, Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALi- Muvaffak DURANLI, ALTAYCA- TÜRKÇE SÖZLÜK, Türk Dil Kurumu, Ankara
- 1998, İrina Kokova, Nikolay Federoviç KATANOV, Türk Dil Kurumu, Ankara (Çeviri)
- 1996, S. Y. Bayçarov, Avrupanın Eski Türk Abideleri (Çeviri), T. C. Kültür Bakanlığı, Bilim Dizisi: 9, Ankara

Finished Research Projects (2 entries)- 2016, Ege Üniversitesi BAP: 14- TDAE- 003, Saha (Yakut) Türklerinde 'Balagan' Kültürü
- 2014, 2014- TDAE- 001, Ege üniversitesi BAP, Zaman Zaman İçinde: Somut Olmayan Kültürel Miras Masal Anlatıcıları Eğitimi Projesi
Student's Completed Thesis (9 entries)- Yüksek Lisans, 2017, İlhan ÇOLAK, Özbek Türklerinin Şeker Bilen Şirin" Destanı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2016, Fatemeh MOHEBBİ, Gulam Hüseyin Saedi, Edebi Kişiliği ve Tiyatro Sanatı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2016, Mehmet SAĞLAM, XX. Yüzyıl Başlarında Kazak edebiyatında Hikaye, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2016, Hatice Özge BİLİR KOCATÜRK, Abiş Kekilbayev, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Sanatı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2015, Yasemin KOÇ, İsmail Gaspıralı'nın Eserlerinde Kadın Tipolojisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Doktora, 2013, Ahmet CANGÜR, Batı Anadolu'da "Efelik ve Eşkiyalık" Türküleri ve Hikayelerinin Edebi Yönden İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2010, Hatice DİREK, "Kazaklarda Bozcigit Anlatması", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2008, Gülcan GÜLMEZ: Güney Azerbaycan Erdebil Bölgesindeki Türk Halk Masalları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2007, Erhan AKTAŞ: Hakas Kahramanlık Destanı Han Orba (İnceleme- Metin), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.