Akademik BilgilerTANER BAYSAL
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: tanbay@hotmail.com
- E-posta: taner.baysal@ege.edu.tr
- Telefon: +90-232-3884000/3043, is
- Telefon: +90-232-3241265, ev
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniv. Gıda Müh. Böl., Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Ege Üniv. Fen Blm. Ens., Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniv. Fen Blm. Ens., Türkiye, 1994
- Doçentlik: Ege Universitesi, Gıda Muhendisligi, Türkiye, 1996
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Türkiye, 2003

Administrative / Academic Duties (6 entries)- Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2011-
- Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü, 2005-2009
- Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksek Okulu Müdürü, 2004-2005
- Ege Üniversitesi Senatosu Üyesi, 2004-2009
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, 2003-2006
- Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi (GAUM), 1993-1995
Other Professional Activities (1 entries)- Yıllarında ATO- DLO'Hollanda Tarımsal Araş .Enst.De Proje Sorumlusu Olarak Görev Yaptım., 1992-1993
Research Interests- Gıda Mühendisliği (6140000)
- Gıda Teknolojisi (6140200)
- Meyva - Sebze İşleme Mühendisliği (6140203)
Indexed Journal Publications (27 entries)- DEMİRDÖVEN, A., BAYSAL, T., 2015. Effects of electrical pre-treatment and alternative heat treatment applications on orange juice production and storage. Food and Bioproducts Processing. 94, 443-452.
- TAŞTAN, Ö., BAYSAL, T. 2015. Clarification of pomegranate juice with chitosan: Changes on quality characteristics during storage. Food Chem.180: 211-218.
- DEMİRDOVEN, A; BAYSAL, T. 2014. Optimization of ohmic heating applications for pectin methylesterase inactivation in orange juice . Journal of Food Scıence And Technology-Mysore Volume: 51 Issue: 9 Pages: 1817-1826 .
- SILBIR, S.; DAGBAGLI, S.; YEGİN, S.; GÖKSUNGUR, Y., BAYSAL. T. 2014. Levan production by Zymomonas mobilis in batch and continuous fermentation systems.Carbohydrate Polymers Volume: 99 Pages: 454-461.
- EVRENDİLEK, A., BAYSAL, T., İCİER, F.; YILDIZ, H.; DEMİRDÖVEN A.; BOZKURT, H.,2012. Processing of Fruits and Fruit Juices by Novel Electrotechnologies. Food Engıneerıng Revıews. 4 (1) 68-87 p.
-  2011, RAYMAN, A., BAYSAL, T., DEMİRDÖVEN, A. Optimization of electroplasmolysis application for increased juice yield in carrot juice production. International Journal of Food Science & Technology Volume 46, Issue 4, pages 781–786.
- 2011, RAYMAN, A., BAYSAL, T. Yield And Quality Effects Of Electroplasmolysis And Microwave Applications On Carrot Juice Production And Storage. Journal of food science. 76 (4): 598-605.
- 2010, YILDIZ H; İÇİER F; BAYSAL T. Changes in β-carotene, chlorophyll and color of spinach puree during ohmic heating Journal of Food Process Engineering Vol 33: 4, p 763–779.
- The Use of Ultrasound and Combined Technologies in Food Preservation FOOD REVIEWS INTERNATIONAL Volume: 25 Issue: 1 Pages: 1-11 Published: 2009
- 2008, Polyphenoloxidase deactivation kinetics during ohmic heating of grape juice JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 85 Issue: 3 Pages: 410-417
- 2007, Lipoxygenase in fruits and vegetables: A review ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY Volume: 40 Issue: 4 Pages: 491-496
- 2007, Color and lycopene content of tomato puree affected by electroplasmolysis INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES Volume: 10 Issue: 3 Pages: 489-495
- 2006, . Effects of alternative current heating treatment on Aspergillus niger, pectin methylesterase and pectin content in tomato. Journal of Food Engineering, 75, 327-332.
- 2006, Peroxidase inactivation and colour changes during ohmic blanching of pea puree. Journal of Food Engineering,74, 424-429.
- 2005, Production of antimicrobial films by incorporation of partially purified lysosyme into biodegradable films of crude exopolysaccarides obtained from Aureobasidinum Pullulans fermantation . Food Technology and Biotechnology, 43(4), 343-350.
- 2004, Effects of drying process on antioxidant activity of purple carrots. NAHRUNG-FOOD 48 (1): 57-60
- 2004, Decontamination techniques of pathogen bacteria in meat and poultry CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY 30 (3): 197-204
- 2004, Dielectrical properties of food materials - 1: Factors affecting and industrial uses. CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 44 (6): 465-471.
- 2004, Dielectrical properties of food materials – 2: Measurement Technics. CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 44 (6):473-478.
- 2003, Effects of Microwave and Infrared Drying on the Quality and Rehydration Characteristics of Carrot and Garlic. European Food Research and Technology, 218 (1): 68-73.
- 2002, Effects of Microwave and Hot Air Combination Drying on the Quality of Carrots Food Science and Biotechnology, 11(1), 19-23.
- 2000, Supercritical Extraction of b-Carotene and Lycopene from Tomato Paste Waste. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 48, 5507-5511.
- Baysal, T.: Starmans, D. A. J. : Supercritical Carbondioxide Extraction of Carvone and Limonene from Caraway Seed: J. of Supercritical Fluids: 14(3) :225-234: 1999
- 1999, Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Carvone and Limonen from Caraway Seed. The Journal of Supercritical Fluids 14, 225-234.
- Baysal, T.: Ural, A.: Çakır,M.: Özen,Ç.N.:Microwawe Application For the Control Dried Fig Moth: Acta Hort 480: 215-219: 1997.
- 1994,
- Ponne. C.T.: T. and Yüksel: D.: Blanching Leafy Vegetables with Electromagnetic Energy: J. of Food Science: Volume: 59: No: 5: p: 1037-1059: 1994

Publications in Non-Indexed Journals (24 entries)- Baysal, T., Ergün A.R., 2014. Salça Sanayi Atıklarının değerlendirilme yöntemleri Dünya Gıda 10:86-98.
- Ahsen Rayman Ergün, Taner Baysal, Hamza Bozkır, Ultrases Yöntemi İle Karetenoitlerin Ekstraksiyonu 2013. GIDA 38, 4:239-246
-  Taner Baysal, Aslıhan DEMIRDÖVEN, Ahsen Rayman Ergün, Kara Havuç suyu Üretiminde Elektroplazmoliz ve Mikrodalga Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. 2013. GIDA 38, 5: 291-298.
- Taner Baysal, Filiz İçier, Ahsen Rayman, Hasan Coşgun, Murat Petek 2013. Domates Suyu Üretiminde Ilımlı Elektrik Alan Uygulamasının Kullanımı: 2. Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Akademik Gıda 11(2) 21-27.
- Baysal, T., Demirdöven, A., Rayman, A., (2011) Effects of electrical pre-treatment applications on yield and quality of grape juice. GIDA 36 (3): 145-152.
- 2011, Taner BAYSAL, Ahsen Rayman ERGÜN, Hamza BOZKIR, Sinem K. GEDİK, M. Burak ÖZER, Emre DEMİR.2013. Valsli Kurutmaya Üretilen Havuç ve Balkabağı Suyu Tozlarının Kalite Özellikleri. AKADEMİK GIDA 11 (3-4) 27-32.
-  2010, BAYSAL T.; RAYMAN A.; DEMİRDÖVEN A.,Gıdalarda Akrilamid Oluşumunu Azaltıcı Yöntemler. Dünya Gıda Dergisi 2010-08, s 81-87.
- DEMİRDÖVEN, A : BAYSAL, T., 2006. Meyve suyu üretiminde elektriksel yöntemler. Gıda Mühendiliği Dergisi, Nisan, Sayı:22.
- YILDIZ, H.: BAYSAL, T., 2005. Domates Salçası Üretiminde Verim ve Kaliteyi Yükseltmeye Yönelik Bazı Yeni Uygulamalar. Gıda 30(1), 3-8.
- ERSUS, U. ve BAYSAL, T., 2003. Süperkritik Ekstraksiyonun Temelleri ve Gıda Sanayiinde Uygulama Alanları. Dünya Gıda Dergisi .
- BAYSAL, T., ERSUS, E. and İÇİER, F., 2002. Effects of Microwave and Hot Air Combination Drying on the Quality of Carrots. Food Science and Biotechnology, 11(1), 19-23.
- BAYSAL, T. ve YILDIZ, H., 2001. Gıda Sanayinde Yüksek Voltaj Elektrik Alan Pulsları Uygulamaları. Gıda Teknolojisi 5(6), 46-52.
- BAYSAL, T. ve ERSUS, S., 1999. Karotenoidler ve İnsan Sağlığı. Gıda Dergisi, 24(3), 177-185.
- BAYSAL, T., 1997. Gıda İşlemede Yeni ve Gelişmekte Olan Uygulamalar. Gıda Teknolojisi Dergisi, 2(2), 40-45.
- YURDAGEL, Ü. ve BAYSAL, T., 1996. Helva Yapımında Çöven Kökü ve Meyan Kökünün Kullanımı. Gıda Teknolojisi Dergisi, 1(2), 35-37.
- YURDAGEL, Ü., HEPÇİMEN, A.Z. ve BAYSAL, T., 1995. Gıda Ürünlerinde Sakaroz Kristalizasyonu Oluşumu ve Önlenmesi. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi. 13(1), 195-208.
- 1993, Yurdagel,Ü.: Baysal.T.: Özen,H.S., Hasat Sonrası Bekletmenin Hıyar Konservesi Üzerine Etkileri Ege Ü. Müh.Fak.Dergisi 11(2):75-81
- 1993, Yurdagel,Ü.: Yaman,Ü.R.: Baysal, T.: Güreş,H. Yeni Bir jelatinli ürün üzerine araştırmalar Ege Ü.Müh.Fak. Dergisi, 11(1):89-96
- 1991, Yurdagel,Ü.: Baysal,T.: Tutkun,B.: Kalaycıoğlu,G. Cam kavanozda taze fasulye konservesi yapımında kalite değişimleri üzerine araştırmalar. Gıda Dergisi, 16(1): 15-20.
- 1990, Baysal,T.: Güreş,H.: Yurdagel,Ü. Biber Salçası Yapımında Palper Öncesi Farklı Haşlama Yöntemlerinin ve Sürenin Palper verimi Ve Sıra Kalitesine Etkileri. Gıda Dergisi, 15(2): 73-78.
- 1990, Yurdagel,Ü: Ural,A.: Baysal, T. Kırmızı Biber salçasının dondurarak saklanması üzerine bir araştırma. Gıda Dergisi 15(5):271-276
- 1990, Yurdagel,Ü: Yaman,Ü.R.: Baysal,T. Valsli kurutucuda havuç fleyki eldesi üzerine bir çalışma. Ege Ü.Müh.Fak. Dergisi, 8(1): 85-86.
- 1989, Yurdagel,Ü., Baysal,T., Dalkan,F., Eroğlu,E., Cam Kavanozda Kuru Nohut Konservesinin Yapılabilirliği Üzerine Araştırmalar. Gıda San.Dergisi, 3 (4): 17-24
- 1989, Yurdagel,Ü., Baysal,T., Diebetes Mellitus Hastaları İçin Marmelat Yapım Teknolojisi Üzerine Araştırmalar. Ege Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Dergisi, 7 (1): 61-68.

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 0, Baysal,T., 1988. Akgemre ve Çekirdeksiz Taze Üzümün Şuruplu ve Şurupsuz Dondurulması ve Depolanması Aşamasında Enzimlerin Üzüm Kalitesine Etkileri (Yüksek Lisans)
- 0, Baysal,T., 1994. Bazı Sebzelerin Kalitesine Mikrodalga ve Diğer Haşlama Yöntemlerinin Etkileri Üzerine Araştırmalar (Doktora Tezi)

International Conference Proceedings (47 entries)- Hamza BOZKIR, Ahsen Rayman ERGÜN, Taner BAYSAL (2014) Effect of Ultrasound Application on Drying Process of Garlic. “Novel Approaches In Food Industry” 26-29 May Kuşadası- Izmır, Turkey. p. 230
- Hamza BOZKIR, Ahsen Rayman ERGÜN, Taner BAYSAL (2014) Effects of storage on the Antioxidant Activities of Black Mulberry and Hucleberry Sherbets. 26-29 May Kuşadası- Izmır, Turkey. p. 231
- Hamza BOZKIR, Ahsen Rayman ERGÜN, Taner BAYSAL (2014) Effect of Ultrasound Application on Drying Process of Garlic. “Novel Approaches In Food Industry” 26-29 May Kuşadası- Izmır, Turkey. p. 230
- Rayman, A., Baysal, T., Demirdöven, A., 2013. 5th International Cold Chain Management Workshop , June 10 – 11, 2013. Bonn-Germany. (Poster presentation).
- Rayman, A., Baysal, T., Demirdöven, A., 2013. 5th International Cold Chain Management Workshop , June 10 – 11, 2013. Bonn-Germany. (Poster presentation).
- Taner Baysal, Aslıhan Demirdöven, Ahsen Rayman, 2013. Investigating the effects of electrical applications on some quality characteristics of black carrot juice. The 2nd International Sypmosium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 october 2013 Struga (Ohrid lake)- Macedonia (Sözlü sunum).
- Ahsen Rayman, Hamza Bozkır, Taner Baysal, 2013. A Turkish Traditional Sauce: Pomegranate sour. The 2nd International Sypmosium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 october 2013 Struga (Ohrid lake)- Macedonia (poster presentation) p.352.
- Ahsen Rayman, Hamza Bozkır, Taner Baysal, 2013. A Turkish Traditional Sauce: Pomegranate sour. The 2nd International Sypmosium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 october 2013 Struga (Ohrid lake)- Macedonia (poster presentation) p.352.
- Baysal, T., İçier, F., Rayman, A., 2012 The effects of moderate electrical treatment on the quality of tomato juice. The first north and east european congress on food Neefood-2012, 22-24 nisan, St. Petersburg, Rusya. Abstract book p 48.
- Baysal, T., İçier, F., Rayman, A., Demirdöven A., 2012 Processing of some fruits and vegetables by moderate electric field application. The first north and east european congress on food Neefood-2012, 22-24 Nisan, St.petersburg, Rusya. Abstract book p 62.
- Baysal, T., Rayman, A., Bozkır, H., 2012 Processing of carrot and pumpkin juice powder by drum drying. The first north and east european congress on food Neefood-2012, 22-24 Nisan, St.petersburg, Rusya. Abstract book p 104.
- Baysal, T., Rayman, A., Balmumcu, T., İlker Baki B., (2012) Effect of electroplasmolysis application on the extraction yield of lemon and grapefruit juice. Proceedings of the International conference on Bio and Food Electrotechnologies (BFE )26-28 September 2012, Salerno, ITALY. p 57. Short oral presentation.
- Demirdöven, A., Baysal, T., Rayman, A., (2012) Effects of some electrotechnologies on orange and carrot juice antioxidants. Proceedings of the International conference on Bio and Food Electrotechnologies (BFE) 26-28 September 2012, Salerno, ITALY. p 30. Short oral presentation.
- Rayman, A., Baysal, T., Demirdöven, A., (2011) Electroplasmolysis Application as a Pretreatment on Carrot and Black Carrot Juice Production “Novel Approaches In Food Industry” 26-29 May Çeşme- Izmır, Volume 2, p. 215
- Rayman, A., Demirdöven, A., Baysal, T., (2011). Effects of Microwave Heating on Enzyme Inactivation and Quality of Carrot Juice. “4th International Congress On Food and Nutrition together with the 3rd Safe Consortium International Congress on Food Safety” 12-14 th October 2011, İstanbul-Turkey. Abstract Book p. 208.
- Demirdöven, A., Baysal, T., Rayman, A., (2011). Improvement of Yield And Quality of Fruit Juices By Moderate Electric Field. “4th International Congress On Food and Nutrition together with the 3rd Safe Consortium International Congress on Food Safety” 12-14 th October 2011, İstanbul-Turkey. Abstract Book p. 207.
- Baysal, T., Demirdöven, A., Rayman, A.,Öztürk, N., (2011) The effects of frying conditions on acrylamide formation in potatoes. 7th FOOD Congress TMMOB Chamber of Food Engineers, Ankara, TURKEY, 24-26 November 2011s 74.
- Rayman, A., Baysal, T., Demirdöven, A., (2010) Yield and Quality Effects of Electroplasmolysis and Microwave Applications on Carrot Juice. Proceedings of the International conference on 1st International Congress On Food Technology, Antalya, TURKEY, 3-6 November 2010, s 317.
- Rayman, A., Baysal, T., Demirdöven, A., (2010) Yield and Quality Effects of Electroplasmolysis and Microwave Applications on Carrot Juice. Proceedings of the International conference on 1st International Congress On Food Technology, Antalya, 3-6 Kasım 2010, s 317.
- Rayman, A., Baysal, T., Demirdöven, A., (2010). Electroplasmolysis Application as a Pretreatment on Carrot and Black Carrot Juice Production “Novel Approaches In Food Industry” 26-29 May Çeşme- Izmır, Volume 2, p. 215
- YILDIZ, H.: ICİER, F: BAYSAL, T., 2007. Elektrical Heating Methods in Fruit and Vegetable Processing. "5th. International Congress of Food Technology", 09-11 March, Thessaloniki, pp:642-648.(S)
- DİNCER AH: BAYSAL T, 2007. Edible Antimicrobial Coatings and Films on Fresh Fruit and Vegetables. "5th. International Congress of Food Technology", 09-11 March, Thessaloniki, pp:50-60.(S)
- BAYSAL T.: ERSUS, S.: DEMİRDÖVEN, A.: ÖZTÜRK, N.: GÜRGÜN, V., 2007. Preservation the Colour of Frozen Cherry (Rodendino) Tomatoes by Coating Process. "5th. International Congress of Food Technology", 09-11 March, Thessaloniki, pp:30-35.(P)
- DINCER AH: BAYSAL T, 2007. Effects of Nonthermal Food Processing Methods on the Functional Properties of Fruit and Vegetables. International Symposium on "Functional Foods in Europe – International Developments in Science and Health Claims"9-11
- BAYSAL T.: KANDEMİR, N.S.: BAYSAL A.H., 2007. Effects of pullulan-based edible film impregnated with lysozyme and EDTA on the microbiological and physicochemical properties of fresh-cut iceberg lettuce and cucumber "IFT annual meeting and food expo", 28 july-01 August 2007. Chicago, Illinois, USA.(S)
- DEMİRDÖVEN : A. BAYSAL, T., 2007. Electrical heating methods and applications on orange juice production. . 2nd International Congress on Food and Nutrition, 24-26 October 2007, İstanbul, Turkey.(S)
- DİNCER AH: BAYSAL T, 2006. Microbial safety of fresh fruits and vegetables. 3rd Central European Congerss on Food. 22-24 May, Sofia, Bulgaria
- UYAN, S.: YURDAGEL, Ü.: BAYSAL, T., 2005. Antochyanins: New oppurtunities for food and drug industry. " The 2nd International Conferance of Pharmaceutical Drug Industries Division National Research Centre", 7-9 March, Chairo, Egypt. Sf. 37.
- DİNCER AH: BAYSAL T, 2005. Survival of pathogen bacteria in traditional fermented fruit and vegetable products. " Intrafood-Effost conferance", 25-28 October, Valencia, Spain, sf.605-608.
- BAYSAL, T.: KANDEMİR, N.: YEMENİCİOĞLU, A., 2004. The effects of lysozyme and EDTA impregnated pullulan film coatings on microbial load and color of cold stored high moisture dried tomatoes. "Effost Congress on Food Innovations for Expending Europe" 27-29 October, Warsaw
- UYAN, S., BAYSAL, T., YURDAGEL, Ü. and EL, S.N., 2003. Antioxidant Capacity of Purple Carrot (Daucus carota L.) Crown in Turkey. New Functional Food Ingredients and Foods (NFIF-2003), 9-11 April, Copenhagen, Denmark.
- UYAN, S., BAYSAL, T., YURDAGEL, Ü. and EL, S.N., 2003. Effects of Drying Process on Antioxidant Activity of Purple Carrot (Daucus carota L.). New Functional Food Ingredients and Foods (NFIF-2003), 9-11 April, Copenhagen, Denmark
- URAL, A., CARFİ, A., BAYSAL, T. and YILDIZ, H., 2002. Pectinmethylesterase Inactivation in Tomatoes by Heat and Electroplasmolisis Treatment. 5th World Congress on the Processing Tomato, 8-10 June, İstanbul, Turkey
- YURDAGEL, Ü., UYAN, S.E. and BAYSAL, T., 2001. Effects of microwave and hot air combination drying on the quality of carrots.. 11th. World Congress of Food Sci. and Tech.", 22-27 April, Seoul, Korea.
- YURDAGEL, Ü., UYAN, S.E. and BAYSAL, T., 2000. A Research on the Sterilization of Some Ready to Eat Meals in Glass Jars. 4th International Conference on Agro and Food Physics. 16-20 May, İstanbul, Türkiye. (Poster
- HIŞIL, Y., BAYSAL, T. and UYAN, S.E., 2000. CO2 Extraction of Caraway Seed. Black Sea and Central Asia Symposium on Food Technology. 12-16 October, Ankara.
- BAYSAL, T., AKBABA, H., İÇIER, F., ERSUS, S., YILDIZ, H. and YURDAGEL, Ü., 1999. Effects of Microwave and Infrared Drying on the Quality and Rehydration Characterisrics of Carrot and Garlic. 10th World Congress of Food Science and Technology, 3-8 October,
- YURDAGEL, Ü., SOIDOV, O., HEPÇIMEN, A.Z. and BAYSAL, T., 1998. Effects of Electroplasmolis Treatment on the Yield of Quince Pulp and Apple Juice. Higher Institute of Food and Flavour Industries Scientific Works. VolXLIII, Roll 1, Plovdiv, Bulgaria, 297-30
- DEMIRCIOĞLU, M., CANDAN, E., BAYSAL, T. and TANILMIŞ, T., 1998. 3D Views of Phase Diagrams for Binary Mixtures. NATO Summer School on Supercritical Fluids, 12-24 July, Kemer, Antalya.
- BAYSAL, T. and STARMANS, D.A.J., 1997. Extraction of Caraway Seed with Supercrictical Carbondioxide. The sixth International Congress on Food Industry on "New Aspects on Food Processing". 27 April-02 May, Kuşadası, Turkey, 420-432.
- BAYSAL, T., AKBABA, H., ERSUS, S., İÇİER, F. and GÜR, E., 1996. Effects of Nonthermal Physical Treatments on the Quality and Shelf Life of Plums During Postharvest Storage. EFFoST Congress on the"Minimal Processing of Foods". 6-9 November, Köln, Germany.
- AKBABA, H., BAYSAL, T., İÇİER, F. and ERSUS, S., 1996. Effecting to Reduce Microbiological Load of Minimally Processed Tomatoes. EFFoST Congress on the"Minimal Processing of Foods". 6-9 November, Köln, Germany. (Poster
- BAYSAL, T., AKBABA, H. and YAMAN, Ü.R., 1995. Effect of Different Drying Methods on the Quality of Tarhana. 9th World Congress of Food Science and Technology, 30 July-4 August, Budapest, Hungary.
- AKBABA, H., BAYSAL, T. and YURDAGEL, Ü., 1995. Peroxidase Inactivation and Ascorbic Acid Degradation of Cauliflower During Microwave and Conventional Blanching Prior to Freezing. 19th International Congress of Refrigeration, 20-25 August, The Hague, The N
- 1994, Baysal,T.: Yurdagel,Ü.: Ural,A. Effect of Microwave And Conventional Blanching Methods on the Quality of Frozen Artıchoke Hearts. I.I.R. Congress new Appl. of Fruit and vegetables Processing June 8-10, İstanbul.
- 1993, Ponne,C.: Remman,H.J.: Baysal,T.: Özışık,E.: Vrıes,R.: Nielen, L.: Yüksel,D., Applıcatıon of Electromagnetıc Energy for Heat Treatment of vegetables. Çeşme IV.Uluslararası Gıda Sempozyumu. 19-23 Nisan:345-359
- BAYSAL, T. ve YURDAGEL, Ü., 1992. Mikrodalgaların Gıda Sanayiinde Kullanım Olanakları. Gıda Mühendisliği Kongresi İzmir'92, 27Nisan-1 Mayıs, İzmir, 31-42.

National Conference Proceedings (19 entries)- HAMZA BOZKIR, AHSEN RAYMAN, YELIZ TEKGÜL, TANER BAYSAL. 2014. GELENEKSEL BIR LEZZET: KARADUT SERBETI. 4. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI.17-19 NISAN 2014, ADANA. SF. 1033.
- HAMZA BOZKIR, AHSEN RAYMAN, YELIZ TEKGÜL, TANER BAYSAL. 2014. GELENEKSEL BIR LEZZET: KARADUT SERBETI. 4. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI.17-19 NISAN 2014, ADANA. SF. 1033.
- AHSEN RAYMAN, HAMZA BOZKIR, YELIZ TEKGÜL, TANER BAYSAL. 2014. YABAN MERSINI SERBETININ KALITE ÖZELLIKLERININ INCELENMESI. 4. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI.17-19 NISAN 2014, ADANA. SF. 1034.
- Hamza BOZKIR, Ahsen RAYMAN ERGÜN, Taner BAYSAL. 2013Meyve suyu sanayiinde kullanılan ısıl olmayan pastörizasyon teknikleri. TGDF Gıda kongresi 2013. Bildiri kitabı. Sf.17 (poster bildirisi).
- Baysal, T., Demirdöven, A., Rayman, A., Öztürk, N., (2011) Patateslerde Akrilamid Oluşumuna Kızartma Koşullarının Etkilerinin Belirlenmesi 7.Gıda Mühendisliği Kongresi TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Ankara, 24-26 Kasım 2011, s 74.
- Baysal, T., Rayman, A., (2011) Elma Suyu Üretiminde Elektroplazmoliz Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkileri 7.Gıda Mühendisliği Kongresi TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Ankara, 24-26 Kasım 2011, s 153.
- BAYSAL, T.: DEMİRDÖVEN, A.: ERSUS, S.: 2006. Dondurulmuş domateslerin depolanması sırasında oluşan renk kayıplarının belirlenmesi ve önleme yöntemleri. "Türkiye 9. Gıda Kongresi" 24-26 Mayıs, Bolu. Sf: 599-602.
- ICİER F: YILDIZ, H.: BAYSAL, T., 2005. Ohmic ısıtmanın enzim aktivitesi üzerine etkisi. "Gıda Kongresi-2005", 19-21 Nisan E.Ü. kampusü, Bornova. Sf. 252-258.
- YILDIZ, H.: BAYSAL, T., 2005. Domates püresi üretiminde Elektroplazmoliz uygulamasının püre rengi üzerine etkileri. "Gıda Kongresi-2005", 19-21 Nisan E.Ü. kampusü, Bornova. Sf. 285-289.
- BAYSAL, T., 2003. Gıda sanayiinde kurutma sistemleri ve soğuk tekniğinin kurutulmuş gıdalar için önemi. SOMTAD "Gıdaların Soğukta Muhafazası ve Lojistiğinde Soğuk Zincir Uygulamaları Ve Türkiye’deki beklentileri Semineri", 20.Mayıs 2003, Bursa.
- BAYSAL, T., YILDIZ, H., ERSUS UYAN, S., KANDEMİR, N. S., 2003, Mikrodalga ve Sıcak Hava ile Kurutmanın Sakız Kabağı Kurutmada Kullanımı ve Kaliteye Etkileri" 3. Gıda Mühendisleri Kongresi, TMMOB Gıda Müh. Odası, 2-4 Ekim, Ankara.
- BAYSAL, T.: İÇİER, F., 2003. Gıda işlemede elektriksel yöntemler.3. Gıda Mühendisliği Kongresi, TMMOB Gıda Müh. Odası, 2-4 Ekim, Ankara
- KEMAHLIOGLU, K. ve BAYSAL,T., 2002. Hububat Ürünlerinin İşlenmesinde Mikrodalga Uygulamaları. Hububat-2002. 3-4 Ekim, Gaziantep, 85-93.
- BAYSAL,T., AKBABA, H., YURDAGEL, Ü., DEMİRAĞ, K., İÇİER, F. ve UYAN, S.E., 2000. Modifiye Atmosferde Paketlemenin Iceberg Marullarının Raf Ömrü ve Kalitesi Üzerine Etkileri. 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, 13-14 Mayıs, Çukurova Ünive
- BAYSAL,T., ERSUS, S., YURDAGEL, Ü. ve HEPÇİMEN, A.Z., 1997. Kurutulmuş Elma Üretimi ve Farklı Kurutma Yöntemlerinin Elma Kalitesine Etkileri. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül, Yalova, Bursa, 267-277.
- YURDAGEL, Ü. ve BAYSAL, T., 1995. Diyabetik Reçel ve Marmelat Üretiminde Jelleştirici ile Tatlandırıcıların Kaliteye Etkileri Üzerine Araştırmalar. İkinci Ulusal Beslenme ve Diyabetik Kongresi, 12-14 Nisan, Ankara. (Sözlü Sunum,
- YURDAGEL Ü., BAYSAL. T. ve HEPÇİMEN, A.Z., 1994. Gıda İşlemede Mikrodalga Enerji. İkinci Gıda Mühendisliği Kongresi, 21-23 Eylül, Gaziantep, 264-274.
- 1992, Baysal,T.: Yurdagel,Ü. Mikrodalgaların Gıda Sanayinde kullanım Olanakları. Gıda Müh.Kongresi. T.M.M.O.B. Kimya Müh. Odası İzmir'92. 27 Nisan - 1 Mayıs. 31-43.
- 1992, Güreş,H.: Yurdagel,Ü.: Baysal,T. Turşuluk Salatalıkların Depolanması Sırasında Oluşan Değişimler. II.Ulusal Soğutma-İklimlendirme Kongresi. 6-8 Mayıs Adana

Number of References0 times self referenced.
1042 times referenced by other.
Referrer Publications (539 entries)- 2015, Effect of ensiling pumpkin (Cucurbita maxima D.) with dried sugar beet pulp on the content of bioactive compounds in silage and its antioxidant potential By: Lozicki, A.; Koziorzebska, A.; Halik, G.; et al. ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 206 Pages: 108-113 Published: AUG 2015 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 2. Down-regulation of lipoxygenase gene reduces degradation of carotenoids of golden rice during storage By: Gayen, Dipak; Ali, Nusrat; Sarkar, Sailendra Nath; et al. PLANTA Volume: 242 Issue: 1 Pages: 353-363 Published: JUL 2015 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 3. Comparison of lipoxygenase activity characteristics in aqueous extracts from milk-stage sweet corn and waxy corn By: Niu, Liying; Li, Dajing; Liu, Chunquan; et al. FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY Volume: 24 Issue: 3 Pages: 867-873 Published: JUN 2015 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 4. Lipoxygenase activity in different species of sweet lupin (Lupinus L.) seeds and flakes By: Stephany, Michael; Bader-Mittermaier, Stephanie; Schweiggert-Weisz, Ute; et al. FOOD CHEMISTRY Volume: 174 Pages: 400-406 Published: MAY 1 2015 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 5. Lipoxygenase-related defense response induced by Trichoderma viride against Aspergillus niger Van Tieghem, inciting collar rot in groundnut (Arachis hypogaea L.) By: Gajera, H. P.; Savaliya, Disha D.; Patel, S. V.; et al. PHYTOPARASITICA Volume: 43 Issue: 2 Pages: 229-240 Published: APR 2015 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 6. Use of ESR and HPLC to follow the anaerobic reaction catalysed by lipoxygenases By: Brandicourt, Stephanie; Nicolas, Jacques; Boussard, Aline; et al. FOOD CHEMISTRY Volume: 168 Pages: 311-320 Published: FEB 1 2015 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 7. Carotenoids and Norisoprenoids as Carotenoid Degradation Products in Pandan Leaves (Pandanus amaryllifolius Roxb.) By: Ningrum, Andriati; Nhut Nguyen Minh; Schreiner, Matthias INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES Volume: 18 Issue: 9 Pages: 1905-1914 Published: 2015 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 8. The plasticity of berry shrivelling in 'Shiraz': A vineyard survey By: Rogiers, S. Y.; Holzapfel, B. P. VITIS Volume: 54 Issue: 1 Pages: 1-8 Published: 2015 View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 9. Improvement of Flavor and Viscosity in Hot and Cold Break Tomato Juice and Sauce by Peel Removal By: Mirondo, Rita; Barringer, Sheryl JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 80 Issue: 1 Pages: S171-S179 Published: JAN 2015 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 10. Purification, Characterization and Application of Lipoxygenase Isoenzymes from Lasiodiplodia theobromae By: Patel, Disha D.; Patel, Ravi R.; Thakkar, Vasudev R. APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 175 Issue: 1 Pages: 513-525 Published: JAN 2015 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract State of Polyphenols in the Drying Process of Fruits and Vegetables By: McSweeney, M.; Seetharaman, K. CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION Volume: 55 Issue: 5 Pages: 660-669 Published: 2015 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 12. Oxygenated fatty acids isolated from wheat bran slurries By: Simsek, Senay; Doehlert, Douglas C. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION Volume: 65 Issue: 7 Pages: 803-808 Published: NOV 2014 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 13. Cyclic Lipopeptides from Bacillus subtilis ABS-S14 Elicit Defense-Related Gene Expression in Citrus Fruit By: Waewthongrak, Waewruedee; Leelasuphakul, Wichitra; McCollum, Greg PLOS ONE Volume: 9 Issue: 10 Article Number: e109386 Published: OCT 15 2014 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 14. Effects of Bambara Groundnut Protein Isolates and Microbial Transglutaminase on Textural and Sensorial Properties of Surmi Gel from Sardine (Sardinella albella) By: Kudre, Tanaji G.; Benjakul, Soottawat FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 7 Issue: 6 Pages: 1570-1580 Published: JUN 2014 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 15. Influence of processing conditions on the physicochemical and sensory properties of sesame milk: A novel nutritional beverage By: Ahmadian-Kouchaksaraei, Zahra; Varidi, Mehdi; Varidi, Mohammad Javad; et al. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 57 Issue: 1 Pages: 299-305 Published: JUN 2014 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 16. Comparative proteomic analysis of cold-induced sweetening in potato (Solanum tuberosum L.) tuber By: Cheng, Lixiang; Zhang, Xin; Zhao, Qingxia; et al. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM Volume: 36 Issue: 5 Pages: 1197-1210 Published: MAY 2014 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 17. Physicochemical and functional properties of beany flavour-free bambara groundnut protein isolate By: Kudre, Tanaji G.; Benjakul, Soottawat JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE Volume: 94 Issue: 6 Pages: 1238-1247 Published: APR 2014 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 1 (from Web of Science Core Collection) 18. A novel class of fungal lipoxygenases By: Heshof, Ruud; Jylha, Sirpa; Haarmann, Thomas; et al. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 98 Issue: 3 Pages: 1261-1270 Published: FEB 2014 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 2 (from Web of Science Core Collection) 19. Nonthermal Inactivation of Soy (Glycine Max Sp.) Lipoxygenase by Pulsed Ultraviolet Light By: Janve, Bhaskar A.; Yang, Wade; Marshall, Maurice R.; et al. JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 79 Issue: 1 Pages: C8-C18 Published: JAN 2014 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 20. Effects of binary organic solvents and heating on lipid removal and the reduction of beany odour in Bambara groundnut (Vigna subterranean) flour By: Kudre, Tanaji G.; Benjakul, Soottawat FOOD CHEMISTRY Volume: 141 Issue: 2 Pages: 1390-1397 Published: NOV 15 2013 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Covalent immobilization of hydroperoxide lyase on chitosan hybrid hydrogels and production of C6 aldehydes by immobilized enzyme By: Liu, Qingqing; Hua, Yufei; Kong, Xiangzhen; et al. JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS B-ENZYMATIC Volume: 95 Pages: 89-98 Published: NOV 2013 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 6 (from Web of Science Core Collection) 22. Effects of Heat Treatment and Visible Light Exposure on the Oxidative Stability of Rice Bran and of Rice Bran Oil By: Kim, Mi-Ja; Park, Jung Woo; Kim, Ji Young; et al. FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY Volume: 22 Issue: 5 Pages: 1223-1228 Published: OCT 2013 View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 23. An Improved Spectrophotometric Phospholipase A(2) Assay Using 1-Palmitoyl-2-Linoleoyl-sn-Glycero-3-Phosphatidylcholine as Substrate and Lipoxygenase as Coupled Enzyme By: Soccio, Mario; Trono, Daniela; Laus, Maura N.; et al. JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY FOR APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY Volume: 56 Issue: 4 Pages: 369-376 Published: AUG 2013 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 1 (from Web of Science Core Collection) 24. Effects of visible light irradiation on the oxidative stability in rice bran By: Park, JungWoo; Jang, Eun Yeong; Kim, Ji Young; et al. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE Volume: 58 Issue: 1 Pages: 178-181 Published: JUL 2013 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 2 (from Web of Science Core Collection) 25. Home conservation strategies for tomato (Solanum lycopersicum): Storage temperature vs. duration - Is there a compromise for better aroma preservation? By: Renard, Catherine M. G. C.; Ginies, Christian; Gouble, Barbara; et al. FOOD CHEMISTRY Volume: 139 Issue: 1-4 Pages: 825-836 Published: JUL 1 2013 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 2 (from Web of Science Core Collection) 26. Development of the simple and sensitive method for lipoxygenase assay in AOT/isooctane reversed micelles By: Park, Kyung Min; Kim, Yu Na; Choi, Seung Jun; et al. FOOD CHEMISTRY Volume: 138 Issue: 2-3 Pages: 733-738 Published: MAY 15 2013 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 4 (from Web of Science Core Collection) 27. Comparing the effects of high hydrostatic pressure and thermal pasteurization combined with nisin on the quality of cucumber juice drinks By: Zhao, Liang; Wang, Siyuan; Liu, Fengxia; et al. INNOVATIVE FOOD SCIENCE & EMERGING TECHNOLOGIES Volume: 17 Pages: 27-36 Published: JAN 2013 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 8 (from Web of Science Core Collection) 28. Abiotic Stress Tolerance in Plants with Emphasizing on Drought and Salinity Stresses in Walnut By: Vahdati, Kourosh; Lotfi, Naser Edited by: Vahdati, K; Leslie, C ABIOTIC STRESS - PLANT RESPONSES AND APPLICATIONS IN AGRICULTURE Pages: 307-365 Published: 2013 Times Cited: 1 (from Web of Science Core Collection) 29. Caffeic Acid Detection Using an Inhibition-Based Lipoxygenase Sensor By: Demirkol, Dilek Odaci; Gulsunoglu, Baran; Ozdemir, Caglar; et al. FOOD ANALYTICAL METHODS Volume: 5 Issue: 2 Pages: 244-249 Published: APR 2012 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 3 (from Web of Science Core Collection) 30. The Identification and Interpretation of Differences in the Transcriptomes of Organically and Conventionally Grown Potato Tubers By: van Dijk, Jeroen P.; Cankar, Katarina; Hendriksen, Peter J. M.; et al. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 60 Issue: 9 Pages: 2090-2101 Published: MAR 7 2012 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract An improved method to characterize crude lipoxygenase extract from wheat germ By: Xu, Bin; Miao, Wen-juan; Guo, Kai; et al. QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS Volume: 4 Issue: 1 Pages: 26-32 Published: MAR 2012 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 2 (from Web of Science Core Collection) 32. Differentially regulated induced resistance marker enzymes in soybean genotypes resistant and susceptible to Asian soybean rust By: Almeida, Hebreia Oliveira; Barbosa, Meire de Oliveira; Marques, Ana Ermelinda; et al. PESQUISA AGROPECUARIA BRASILEIRA Volume: 47 Issue: 2 Pages: 163-172 Published: FEB 2012 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 1 (from Web of Science Core Collection) 33. Expression of a lipoxygenase encoding gene (BoLOX1) during postharvest senescence of broccoli By: Eugenia Gomez-Lobato, Maria; Civello, Pedro M.; Martinez, Gustavo A. POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Volume: 64 Issue: 1 Pages: 146-153 Published: FEB 2012 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 4 (from Web of Science Core Collection) 34. Lipoxygenase and Peroxidase Activity of Macadamia Kernel after Thermal Processing By: Srichamnong, W.; Wootton, M.; Srzednicki, G. Edited by: Kanlayanarat, S; Boonyaritthongchai, P; Acedo, AL Conference: 2nd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, Education, and Extension Location: Yogyakarta, INDONESIA Date: SEP 18-20, 2012 Sponsor(s): Int Soc Hort Sci (ISHS); Bogor Agr Univ (IPB); Minist Agr, Agcy Res & Dev; Gadjah Mada Univ ASIA PACIFIC SYMPOSIUM ON POSTHARVEST RESEARCH, EDUCATION AND EXTENSION Book Series: Acta Horticulturae Volume: 943 Pages: 81-86 Published: 2012 View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 35. Stress in Plantation Crops: Adaptation and Management By: Vinod, K. K. Edited by: Venkateswarlu, B; Shanker, AK; Shanker, C; et al. CROP STRESS AND ITS MANAGEMENT: PERSPECTIVES AND STRATEGIES Pages: 45-137 Published: 2012 View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 36. Regulation of the expression of lipoxygenase genes in Prunus persica fruit ripening By: Han, Mingyu; Zhang, Tao; Zhao, Caiping; et al. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM Volume: 33 Issue: 4 Pages: 1345-1352 Published: JUL 2011 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 5 (from Web of Science Core Collection) 37. Active label-based packaging to extend the shelf-life of "Calanda" peach fruit: Changes in fruit quality and enzymatic activity By: Montero-Prado, Pablo; Rodriguez-Lafuente, Angel; Nerin, Cristina POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Volume: 60 Issue: 3 Pages: 211-219 Published: JUN 2011 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 24 (from Web of Science Core Collection) 38. LIPOXYGENASE INHIBITION BY RED WINE PHENOLICS COMPOUNDS By: Duque, Antonio L.; Del Carmen Pinto, Maria; Macias, Pedro JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY Volume: 35 Issue: 2 Pages: 542-555 Published: APR 2011 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 1 (from Web of Science Core Collection) 39. VOLATILE COMPOUNDS RESPONSIBLE OF TOMATO FLAVOR By: Davila-Avina, Jorge E. de J.; Gonzalez-Aguilar, Gustavo A.; Ayala-Zavala, Jesus F.; et al. REVISTA FITOTECNIA MEXICANA Volume: 34 Issue: 2 Pages: 133-143 Published: APR-JUN 2011 View AbstractView Abstract Times Cited: 1 (from Web of Science Core Collection) 40. Fluorescence spectroscopic study on the interaction of resveratrol with lipoxygenase By: del Carmen Pinto, Maria; Duque, Antonio Luis; Macias, Pedro JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Volume: 980 Issue: 1-3 Pages: 143-148 Published: SEP 10 2010 Regulation of lipoxygenase gene expression in potato mini-tubers by phytohormones By: Lemeza, O. V.; Zubo, Ya. O.; Kusnetsov, V. V. RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Volume: 57 Issue: 5 Pages: 715-719 Published: SEP 2010 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 2 (from Web of Science Core Collection) 42. A genome-wide survey of maize lipid-related genes: candidate genes mining, digital gene expression profiling and co-location with QTL for maize kernel oil By: Li Lin; Li Hui; Li JiYing; et al. SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES Volume: 53 Issue: 6 Pages: 690-700 Published: JUN 2010 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 7 (from Web of Science Core Collection) 43. Partial purification and enzymatic characterization of avocado (Persea americana Mill, cv. Hass) lipoxygenase By: Jacobo-Velazquez, Daniel A.; Hernandez-Brenes, Carmen; Cisneros-Zevallos, Luis; et al. FOOD RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 43 Issue: 4 Pages: 1079-1085 Published: MAY 2010 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 6 (from Web of Science Core Collection) 44. The lipoxygenase metabolic pathway in plants: potential for industrial production of natural green leaf volatiles By: Gigot, Cedric; Ongena, Marc; Fauconnier, Marie-Laure; et al. BIOTECHNOLOGIE AGRONOMIE SOCIETE ET ENVIRONNEMENT Volume: 14 Issue: 3 Pages: 451-460 Published: 2010 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 18 (from Web of Science Core Collection) 45. Enzymatic deterioration of plant foods By: Eskin, N. A. M.; Aliani, M. Edited by: Skibsted, LH; Risbo, J; Andersen, ML CHEMICAL DETERIORATION AND PHYSICAL INSTABILITY OF FOOD AND BEVERAGES Book Series: Woodhead Publishing in Food Science Technology and Nutrition Issue: 186 Pages: 519-538 Published: 2010 View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 46. Lipoxygenase: Optimization of Extraction and Evaluation of its Contribution to Virgin Olive Oil Aroma By: Kotti, Faten; Jaziri, Kais; Arab, Faten; et al. FOOD BIOTECHNOLOGY Volume: 24 Issue: 1 Pages: 95-105 Article Number: PII 919730113 Published: 2010 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) 47. Natural and synthetic 2 '-hydroxy-chalcones and aurones: Synthesis, characterization and evaluation of the antioxidant and soybean lipoxygenase inhibitory activity By: Detsi, Anastasia; Majdalani, Maya; Kontogiorgis, Christos A.; et al. BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 17 Issue: 23 Pages: 8073-8085 Published: DEC 1 2009 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 61 (from Web of Science Core Collection) 48. A novel oxygenase from Pleurotus sapidus transforms valencene to nootkatone By: Fraatz, Marco A.; Riemer, Stephanie J. L.; Stoeber, Regina; et al. JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS B-ENZYMATIC Volume: 61 Issue: 3-4 Pages: 202-207 Published: DEC 2009 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 29 (from Web of Science Core Collection) 49. The influence of volatile compounds of the flavour of raw, boiled and baked potatoes: Impact of agricultural measures on the volatile components By: Dresow, Jana Franziska; Boehm, Herwart LANDBAUFORSCHUNG VOLKENRODE Volume: 59 Issue: 4 Pages: 309-337 Published: DEC 2009 View AbstractView Abstract Times Cited: 2 (from Web of Science Core Collection) 50. New Tool To Evaluate a Comprehensive Antioxidant Activity in Food Extracts: Bleaching of 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline Catalyzed by Soybean Lipoxygenase-1 By: Pastore, Donato; Laus, Maura N.; Tozzi, Damiana; et al. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 57 Issue: 20 Pages: 9682-9692 Published: OCT 28 2009 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Effect of Protonation and Aggregation State of (E)-Resveratrol on Its Hydroperoxidation by Lipoxygenase By: Manuel Lopez-Nicolas, Jose; Perez-Gilabert, Manuela; Garcia-Carmona, Francisco JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 57 Issue: 11 Pages: 4630-4635 Published: JUN 10 2009 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 5 (from Web of Science Core Collection) 52. Nootkatone-a biotechnological challenge By: Fraatz, Marco A.; Berger, Ralf G.; Zorn, Holger APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 83 Issue: 1 Pages: 35-41 Published: MAY 2009 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 36 (from Web of Science Core Collection) 53. Insights into the Defense-Related Events Occurring in Plant Cells Following Perception of Surfactin-Type Lipopeptide from Bacillus subtilis By: Jourdan, E.; Henry, G.; Duby, F.; et al. MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS Volume: 22 Issue: 4 Pages: 456-468 Published: APR 2009 View AbstractView Abstract Times Cited: 56 (from Web of Science Core Collection) 54. Isolation and Some Characteristics of Lipoxygenase from Aromatic Brown Rice (Oryza Sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105 By: Ratchatachaiyos, Kanya; Theerakulkait, Chockchai JOURNAL OF IMMUNOASSAY & IMMUNOCHEMISTRY Volume: 30 Issue: 1 Pages: 106-117 Article Number: PII 907307733 Published: 2009 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 1 (from Web of Science Core Collection) 55. Systemic resistance and lipoxygenase-related defence response induced in tomato by Pseudomonas putida strain BTPI By: Akram, Adam; Ongena, Marc; Duby, Franceline; et al. BMC PLANT BIOLOGY Volume: 8 Article Number: 113 Published: NOV 10 2008 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 11 (from Web of Science Core Collection) 56. Free Radical Scavenging Activity and Lipoxygenase Inhibition of Rosemary (Rosmarinus Officinalis L) Volatile Oil By: El-Massry, K. F.; Farouk, A.; Abou-Zeid, M. Journal of Essential Oil Bearing Plants Volume: 11 Issue: 5 Pages: 536-543 Published: SEP-OCT 2008 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 3 (from Web of Science Core Collection) 57. Identification of a ripening-related lipoxygenase in tomato fruit as blanching indicator enzyme By: Wang, Meng; Sun, Jing; Feng, Weihua; et al. PROCESS BIOCHEMISTRY Volume: 43 Issue: 9 Pages: 932-936 Published: SEP 2008 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 3 (from Web of Science Core Collection) 58. Sugar beet leaves as new source of hydroperoxide lyase in a bioprocess producing green-note aldehydes By: Rabetafika, Holy N.; Gigot, Cedric; Fauconnier, Marie-Laure; et al. BIOTECHNOLOGY LETTERS Volume: 30 Issue: 6 Pages: 1115-1119 Published: JUN 2008 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract Times Cited: 9 (from Web of Science Core Collection) 59. Biosynthesis of plant-derived flavor compounds By: Schwab, Wilfried; Davidovich-Rikanati, Rachel; Lewinsohn, Efraim PLANT JOURNAL Volume: 54 Issue: 4 Pages: 712-732 Published: MAY 2008 Full Text from Publisher View AbstractView Abstract
- 2013, Laribi, Bochra; Kouki, Karima; Bettaieb, Taoufik; et al.Essential oils and fatty acids composition of Tunisian, German and Egyptian caraway (Carum carvi L.) seed ecotypes: A comparative study. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Volume: 41 Pages: 312-318 DOI: 10.1016/j.indcrop.2012.04.060 Published: JAN 2013
- 2013, Demiray, Engin; Tulek, Yahya; Yilmaz, Yusuf Degradation kinetics of lycopene, beta-carotene and ascorbic acid in tomatoes during hot air drying. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 50 Issue: 1 Pages: 172-176 DOI: 10.1016/j.lwt.2012.06.001 Published: JAN 2013
- 2012, Effect of temperature on the dielectric properties of low acyl gellan gel Author(s): Okiror, Grace P.; Jones, Carol L. Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 113 Issue: 1 Pages: 151-155 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2012.04.011 Published: NOV 2012
- 2012, Zalewska-Korona, Marta; Jablonska-Rys, Ewa EVALUATION OF PROCESSING USEFULNESS OF SELECTED FRUITS OF GROUND TOMATO CULTIVARS Source: ZYWNOSC-NAUKA TECHNOLOGIA JAKOSC Volume: 19 Issue: 2 Pages: 77-87 Published: 2012
- 2012, Evrendilek, G. Akdemir; Baysal, T.; Icier, F.; et al.Processing of Fruits and Fruit Juices by Novel Electrotechnologies. FOOD ENGINEERING REVIEWS Volume: 4 Issue: 1 Pages: 68-87 DOI: 10.1007/s12393-011-9045-5 Published: MAR 2012
- 2012, Evrendilek, G. Akdemir; Baysal, T.; Icier, F.; et al.Processing of Fruits and Fruit Juices by Novel Electrotechnologies. FOOD ENGINEERING REVIEWS Volume: 4 Issue: 1 Pages: 68-87 DOI: 10.1007/s12393-011-9045-5 Published: MAR 2012
- 2012, Ghafoor, Kashif; Choi, Yong Hee.POLYPHENOLOXIDASE DEACTIVATION IN JUICE FROM "CAMPBELL EARLY" GRAPES BY HEATING UNDER VACUUM PRESSURE.JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING Volume: 35 Issue: 3 Pages: 391-402 DOI: 10.1111/j.1745-4530.2010.00596.x Published: JUN 2012
- 2012, Palgan, I.; Munoz, A.; Noci, F.; et al. Effectiveness of combined Pulsed Electric Field (PEF) and Manothermosonication (MTS) for the control of Listeria innocua in a smoothie type beverage.FOOD CONTROL Volume: 25 Issue: 2 Pages: 621-625 DOI: 10.1016/j.foodcont.2011.11.009 Published: JUN 2012
- 2012, Caminiti, Irene M.; Noci, Francesco; Morgan, Desmond J.; et al. The effect of pulsed electric fields, ultraviolet light or high intensity light pulses in combination with manothermosonication on selected physico-chemical and sensory attributes of an orange and carrot juice blend
- 2012, Jaeger, Henry; Schulz, Matthias; Lu, Pin; et al.Adjustment of milling, mash electroporation and pressing for the development of a PEF assisted juice production in industrial scale
- 2012, Jagannath, A.; Raju, P. S.; Bawa, A. S.Controlled lactic fermentative stabilization of ascorbic acid in amaranthus paste. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 48 Issue: 2 Pages: 297-301
- 2012, Processing of Fruits and Fruit Juices by Novel Electrotechnologies, Evrendilek, G. Akdemir; Baysal, T.; Icier, F.; et al. Source: FOOD ENGINEERING REVIEWS Volume: 4 Issue: 1 Pages: 68-87 DOI: 10.1007/s12393-011-9045-5 Published: MAR 2012
- 2012, Liu, Shixiong; Fukuoka, Mika; Sakai, Noboru.Dielectric Properties of Fish Flesh at Microwave Frequency. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH Volume: 18 Issue: 2 Pages: 157-166 Published: MAR 2012
- 2012, Singhal, Rekha S.; Pandit, Aniruddha B.; Joshi, Jyeshtharaj B.; et al.Development of Efficient Designs of Cooking Systems. III. Kinetics of Cooking and Quality of Cooked Food, Including Nutrients, Anti-Nutrients, Taste, and Flavor. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Volume: 51 Issue: 4 Pages: 1923-1937 DOI: 10.1021/ie202596d Published: FEB 1 2012
- 2012, Skierucha, W.; Wilczek, A.; Szyplowska, A. Dielectric spectroscopy in agrophysics.INTERNATIONAL AGROPHYSICS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 187-197 DOI: 10.2478/v10247-012-0027-5 Published: 2012
- 2012, Salazar-Gonzalez, Claudia; Fernanda San Martin-Gonzalez, M.; Lopez-Malo, Aurelio; et al.Recent Studies Related to Microwave Processing of Fluid FoodsFOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 5 Issue: 1 Pages: 31-46 DOI: 10.1007/s11947-011-0639-y
- 2012, Chen, J. H.; Ren, Y.; Seow, J.; et al. Intervention Technologies for Ensuring Microbiological Safety of Meat: Current and Future Trends.COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY Volume: 11 Issue: 2 Pages: 119-132
- 2012, Buncic, S.; Sofos, J. Interventions to control Salmonella contamination during poultry, cattle and pig slaughter.FOOD RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 45 Issue: 2 Special Issue: SI Pages: 641-655 DOI: 10.1016/j.foodres.2011.10.018
- 2012, Arikan, Mehmet Fatih; Ayhan, Zehra; Soysal, Yurtsever; et al. Drying Characteristics and Quality Parameters of Microwave-Dried Grated Carrots.FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY.Volume: 5 Issue: 8 Pages: 3217-3229 DOI: 10.1007/s11947-011-0682-8
- 2012, Tumpanuvatr, Titaporn; Jittanit, Weerachet.The temperature prediction of some botanical beverages, concentrated juices and purees of orange and pineapple during ohmic heating JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 113 Issue: 2 Pages: 226-233 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2012.05.044
- 2012, Porras-Parral, Georgina; Miri, Taghi; Bakalis, S.; et al.The effect of electrical processing on mass transfer in beetroot and model gels.JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 112 Issue: 3 Pages: 208-217 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2012.04.005
- 2012, Evrendilek, G. Akdemir; Baysal, T.; Icier, F.; et al. Processing of Fruits and Fruit Juices by Novel Electrotechnologies.FOOD ENGINEERING REVIEWS Volume: 4 Issue: 1 Pages: 68-87 DOI: 10.1007/s12393-011-9045-5
- 2012, Fryer, Peter J.; Bakalis, S.Heat Transfer to Foods: Ensuring Safety and Creating Microstructure.JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME Volume: 134 Issue: 3 Article Number: 031021 DOI: 10.1115/1.4005157
- 2012, Tumpanuvatr, Titaporn; Jittanit, Weerachet. The temperature prediction of some botanical beverages, concentrated juices and purees of orange and pineapple during ohmic heating JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 113 Issue: 2 Pages: 226-233 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2012.05.044
- 2012, Porras-Parral, Georgina; Miri, Taghi; Bakalis, S.; et al. The effect of electrical processing on mass transfer in beetroot and model gels.JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 112 Issue: 3 Pages: 208-217 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2012.04.005
- 2012, Evrendilek, G. Akdemir; Baysal, T.; Icier, F.; et al.Processing of Fruits and Fruit Juices by Novel Electrotechnologies.FOOD ENGINEERING REVIEWS Volume: 4 Issue: 1 Pages: 68-87 DOI: 10.1007/s12393-011-9045-5
- 2012, Fryer, Peter J.; Bakalis, S.Heat Transfer to Foods: Ensuring Safety and Creating Microstructure.JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME Volume: 134 Issue: 3 Article Number: 031021 DOI: 10.1115/1.4005157
- 2012, Demirkol, Dilek Odaci; Gulsunoglu, Baran; Ozdemir, Caglar; et al. Caffeic Acid Detection Using an Inhibition-Based Lipoxygenase Sensor. FOOD ANALYTICAL METHODS Volume: 5 Issue: 2 Pages: 244-249 DOI: 10.1007/s12161-011-9226-0
- 2012, van Dijk, Jeroen P.; Cankar, Katarina; Hendriksen, Peter J. M.; et al.The Identification and Interpretation of Differences in the Transcriptomes of Organically and Conventionally Grown Potato Tubers.JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 60 Issue: 9 Pages: 2090-2101 DOI: 10.1021/jf204696w
- 2012, Xu, Bin; Miao, Wen-juan; Guo, Kai; et al.An improved method to characterize crude lipoxygenase extract from wheat germ.QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS Volume: 4 Issue: 1 Pages: 26-32 DOI: 10.1111/j.1757-837X.2011.00120.x
- 2012, Eugenia Gomez-Lobato, Maria; Civello, Pedro M.; Martinez, Gustavo A.Expression of a lipoxygenase encoding gene (BoLOX1) during postharvest senescence of broccoli.POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Volume: 64 Issue: 1 Pages: 146-153 DOI: 10.1016/j.postharvbio.2011.07.003
- 2012, The Effect of the Electric Field on Lag Phase, beta-Galactosidase Production and Plasmid Stability of a Recombinant Saccharomyces cerevisiae Strain Growing on Lactose Author(s): Castro, Ines; Oliveira, Carla; Domingues, Lucilia; et al. Source: FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 5 Issue: 8 Pages: 3014-3020 DOI: 10.1007/s11947-011-0609-4
- 2012, Processing of Fruits and Fruit Juices by Novel Electrotechnologies Author(s): Evrendilek, G. Akdemir; Baysal, T.; Icier, F.; et al. Source: FOOD ENGINEERING REVIEWS Volume: 4 Issue: 1 Pages: 68-87 DOI: 10.1007/s12393-011-9045-5 Published: MAR 2012
- 2012, EVALUATION OF PROCESSING USEFULNESS OF SELECTED FRUITS OF GROUND TOMATO CULTIVARS Author(s): Zalewska-Korona, Marta; Jablonska-Rys, Ewa Source: ZYWNOSC-NAUKA TECHNOLOGIA JAKOSC Volume: 19 Issue: 2 Pages: 77-87 Published: 2012
- 2012, Title: Application of supercritical fluid carbon dioxide to the extraction and analysis of lipids Author(s): Lee, Jae Won; Fukusaki, Eiichiro; Bamba, Takeshi Source: BIOANALYSIS Volume: 4 Issue: 19 Pages: 2413-2422 DOI: 10.4155/BIO.12.198 Published: OCT 2012 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2012, Title: Supercritical carbon dioxide extraction of lycopene: A review Author(s): Zuknik, Mark H.; Norulaini, N. A. Nik; Omar, A. K. Mohd Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 112 Issue: 4 Pages: 253-262 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2012.05.012 Published: OCT 2012
- 2012, Title: Dietary inclusion of dried tomato pomace improves the seminal characteristics in Iranian native roosters Author(s): Saemi, F.; Zamiri, M. J.; Akhlaghi, A.; et al. Source: POULTRY SCIENCE Volume: 91 Issue: 9 Pages: 2310-2315 DOI: 10.3382/ps.2012-02304 Published: SEP 2012
- 2012, Title: Supercritical Extraction of Lycopene from Tomato Industrial Wastes with Ethane Author(s): Nobre, Beatriz P.; Gouveia, Luisa; Matos, Patricia G. S.; et al. Source: MOLECULES Volume: 17 Issue: 7 Pages: 8397-8407 DOI: 10.3390/molecules17078397 Published: JUL 2012
- 2012, Title: Application of Supercritical Carbon Dioxide to Fruit and Vegetables: Extraction, Processing, and Preservation Author(s): Rawson, A.; Tiwari, B. K.; Brunton, N.; et al. Source: FOOD REVIEWS INTERNATIONAL Volume: 28 Issue: 3 Pages: 253-276 DOI: 10.1080/87559129.2011.635389 Published: JUL-SEP 2012
- 2012, Title: Techniques to extract bioactive compounds from food by-products of plant origin Author(s): Wijngaard, Hilde; Hossain, Mohammad B.; Rai, Dilip K.; et al. Source: FOOD RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 46 Issue: 2 Special Issue: SI Pages: 505-513 DOI: 10.1016/j.foodres.2011.09.027 Published: MAY 2012
- 2012, Title: Optimization of Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Bioactive Flavonoid Compounds from Spearmint (Mentha spicata L.) Leaves by Using Response Surface Methodology Author(s): Bimakr, Mandana; Rahman, Russly Abdul; Ganjloo, Ali; et al. Source: FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 5 Issue: 3 Pages: 912-920 DOI: 10.1007/s11947-010-0504-4 Published: APR 2012
- 2012, Title: Refinements of the attending equations for several spectral methods that provide improved quantification of beta-carotene and/or lycopene in selected foods Author(s): Fish, Wayne W. Source: POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Volume: 66 Pages: 16-22 DOI: 10.1016/j.postharvbio.2011.08.007 Published: APR 2012
- 2012, Title: Ultrasonication - A complementary 'green chemistry' tool to biocatalysis: A laboratory-scale study of lycopene extraction Author(s): Konwarh, Rocktotpal; Pramanik, Sujata; Kalita, Dipankar; et al. Source: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY Volume: 19 Issue: 2 Pages: 292-299 DOI: 10.1016/j.ultsonch.2011.07.010 Published: MAR 2012
- 2012, Title: Lycopene extraction from tomato peel by-product containing tomato seed using supercritical carbon dioxide Author(s): Machmudah, Siti; Zakaria; Winardi, Sugeng; et al. Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 108 Issue: 2 Pages: 290-296 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.08.012 Published: JAN 2012
- 2012, Title: Non-destructive internal quality assessment of "Hayward" kiwifruit by waveguide spectroscopy Author(s): Ragni, Luigi; Cevoli, Chiara; Berardinelli, Annachiara; et al. Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 109 Issue: 1 Pages: 32-37 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.10.002 Published: MAR 2012
- 2012, Rastogi, Navin K. Recent Trends and Developments in Infrared Heating in Food Processing CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION Volume: 52 Issue: 9 Pages: 737-760
- 2012, Dutta, J.; Tripathi, S.; Dutta, P. K. Progress in antimicrobial activities of chitin, chitosan and its oligosaccharides: a systematic study needs for food applications. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL Volume: 18 Issue: 1 Pages: 3-34.
- 2012, Assami, Karim; Pingret, Daniella; Chemat, Smain; et al.Ultrasound induced intensification and selective extraction of essential oil from Carum carvi L. seeds. CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING Volume: 62 Pages: 99-105 DOI: 10.1016/j.cep.2012.09.003 Published: DEC 2012
- 2012, Aquino, Gilberto L. B.; Oliveira, Bruna; Didonet, Claudia Cristina M. Biocatalytic reduction of (+)-carvone and (-)-carvone in submerged cultures of the fungi Penicillium citrinum and Fusarium oxysporium. BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION Volume: 30 Issue: 5-6 Pages: 455-458 DOI: 10.3109/10242422.2012.740474 Published: OCT 2012
- 2012, Title: IDENTIFICATION OF ESSENTIAL OIL CONSTITUENTS OF CARAWAY (CARUM CARVI) USING ULTRASONIC ASSIST WITH HEADSPACE SOLID PHASE MICROEXTRACTION (UA-HS-SPME) Author(s): Meshkatalsadat, Mohammad Hadi; Salahvarzi, Sabah; Aminiradpoor, Reza; et al. Source: DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES Volume: 7 Issue: 2 Pages: 637-640 Published: APR-JUN 201
- 2012, Zarena, A. S.; Sachindra, N. M.; Sankar, K. Udaya Optimisation of ethanol modified supercritical carbon dioxide on the extract yield and antioxidant activity from Garcinia mangostana L. FOOD CHEMISTRY Volume: 130 Issue: 1 Pages: 203-208 DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.07.007 Published: JAN 1 2012
- 2012, Yuda, Naoki; Tanaka, Miyuki; Suzuki, Manabu; et al. Polyphenols Extracted from Black Tea (Camellia sinensis) Residue by Hot-Compressed Water and Their Inhibitory Effect on Pancreatic Lipase in vitro JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 77 Issue: 12 Pages: H254-H261 DOI: 10.1111/j.1750-3841.2012.02967.x Published: DEC 2012
- 2012, Lee, Jae Won; Fukusaki, Eiichiro; Bamba, TakeshiApplication of supercritical fluid carbon dioxide to the extraction and analysis of lipids. BIOANALYSIS Volume: 4 Issue: 19 Pages: 2413-2422 DOI: 10.4155/BIO.12.198 Published: OCT 2012
- 2012, Zuknik, Mark H.; Norulaini, N. A. Nik; Omar, A. K. MohdSupercritical carbon dioxide extraction of lycopene: A review. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 112 Issue: 4 Pages: 253-262 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2012.05.012 Published: OCT 2012
- 2012, Saemi, F.; Zamiri, M. J.; Akhlaghi, A.; et al. Dietary inclusion of dried tomato pomace improves the seminal characteristics in Iranian native roosters.POULTRY SCIENCE Volume: 91 Issue: 9 Pages: 2310-2315 DOI: 10.3382/ps.2012-02304 Published: SEP 2012
- 2012, Supercritical Extraction of Lycopene from Tomato Industrial Wastes with Ethane Nobre, Beatriz P.; Gouveia, Luisa; Matos, Patricia G. S.; et al. MOLECULES Volume: 17 Issue: 7 Pages: 8397-8407 DOI: 10.3390/molecules17078397 Published: JUL 2012
- 2012, Rawson, A.; Tiwari, B. K.; Brunton, N.; et al. Application of Supercritical Carbon Dioxide to Fruit and Vegetables: Extraction, Processing, and Preservation. FOOD REVIEWS INTERNATIONAL Volume: 28 Issue: 3 Pages: 253-276 DOI: 10.1080/87559129.2011.635389 Published: JUL-SEP 2012
- 2012, Wijngaard, Hilde; Hossain, Mohammad B.; Rai, Dilip K.; et al.Techniques to extract bioactive compounds from food by-products of plant origin. FOOD RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 46 Issue: 2 Special Issue: SI Pages: 505-513 DOI: 10.1016/j.foodres.2011.09.027 Published: MAY 2012
- 2012, Bimakr, Mandana; Rahman, Russly Abdul; Ganjloo, Ali; et al.Optimization of Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Bioactive Flavonoid Compounds from Spearmint (Mentha spicata L.) Leaves by Using Response Surface Methodology. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 5 Issue: 3 Pages: 912-920 DOI: 10.1007/s11947-010-0504-4 Published: APR 2012
- 2012, Fish, Wayne W. Refinements of the attending equations for several spectral methods that provide improved quantification of beta-carotene and/or lycopene in selected foods POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Volume: 66 Pages: 16-22 DOI: 10.1016/j.postharvbio.2011.08.007 Published: APR 2012
- 2012, Machmudah, Siti; Zakaria; Winardi, Sugeng; et al.Lycopene extraction from tomato peel by-product containing tomato seed using supercritical carbon dioxide. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 108 Issue: 2 Pages: 290-296 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.08.012 Published: JAN 2012
- 2011, Title: SHELF LIFE ENHANCEMENT OF BUTTER, ICE-CREAM, AND MAYONNAISE BY ADDITION OF LYCOPENE Author(s): Kaur, Devinder; Wani, Ali Abbas; Singh, Davinder Pal; et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES Volume: 14 Issue: 6 Pages: 1217-1231 DOI: 10.1080/10942911003637335 Published: 2011
- 2011, Kaur, Devinder; Wani, Ali Abbas; Singh, Davinder Pal; et al.SHELF LIFE ENHANCEMENT OF BUTTER, ICE-CREAM, AND MAYONNAISE BY ADDITION OF LYCOPENE
- 2011, Rayman, Ahsen; Baysal, Taner; Demirdoven, Aslihan Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 46 Issue: 4 Pages: 781-786 DOI: 10.1111/j.1365-2621.2011.02561.x Published: APR 2011
- 2011, Rayman, Ahsen; Baysal, Taner; Demirdoven, Aslihan Optimisation of electroplasmolysis application for increased juice yield in carrot juice production.INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 46 Issue: 4 Pages: 781-786 DOI: 10.1111/j.1365-2621.2011.02561.x Published: APR 2011
- 2011, Aktas, Eda Toprak; Yildiz, Hasan Effects of electroplasmolysis treatment on chlorophyll and carotenoid extraction yield from spinach and tomato.JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 106 Issue: 4 Pages: 339-346 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.05.033 Published: OCT 2011
- 2011, Sahin, F. Hasturk; Aktas, T.; Orak, H.; et al.INFLUENCE OF PRETREATMENTS AND DIFFERENT DRYING METHODS ON COLOR PARAMETERS AND LYCOPENE CONTENT OF DRIED TOMATO Source: BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE Volume: 17 Issue: 6 Pages: 867-881 Published: DEC 2011
- 2011, Title: Effects of electroplasmolysis treatment on chlorophyll and carotenoid extraction yield from spinach and tomato Author(s): Aktas, Eda Toprak; Yildiz, Hasan Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 106 Issue: 4 Pages: 339-346 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.05.033 Published: OCT 2011
- 2011, Mohapatra, Debabandya; Mishra, Sabyasachi; Singh, Chandra Bhan; et al.Post-harvest Processing of Banana: Opportunities and Challenges.FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 4 Issue: 3 Pages: 327-339 DOI: 10.1007/s11947-010-0377-6 Published: APR 2011
- 2011, Zhang, Haihua; Claver, Irakoze P.; Zhu, Ke-Xue; et al.The Effect of Ultrasound on the Functional Properties of Wheat Gluten Source: MOLECULES Volume: 16 Issue: 5 Pages: 4231-4240 DOI: 10.3390/molecules16054231 Published: MAY 2011
- 2011, Rastogi, Navin K. Opportunities and Challenges in Application of Ultrasound in Food Processing Author(s): Rastogi, Navin K.CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION Volume: 51 Issue: 8 Pages: 705-722 DOI: 10.1080/10408391003770583 Published: SEP 2011
- 2011, Rastogi, Navin K. Opportunities and Challenges in Application of Ultrasound in Food Processing Source: CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION Volume: 51 Issue: 8 Pages: 705-722 DOI: 10.1080/10408391003770583 Published: SEP 2011
- 2011, Jha, Shyam Narayan; Narsaiah, K.; Basediya, A. L.; et al. Measurement techniques and application of electrical properties for nondestructive quality evaluation of foods-a review.JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE Volume: 48 Issue: 4 Pages: 387-411 DOI: 10.1007/s13197-011-0263-x
- 2011, Burfoot, Dean; Mulvey, Elizabeth. Reducing microbial counts on chicken and turkey carcasses using lactic acidFOOD CONTROL Volume: 22 Issue: 11 Pages: 1729-1735 DOI: 10.1016/j.foodcont.2011.04.005
- 2011, Knudsen, G. M.; Sommer, H. M.; Sorensen, N. D.; et al.JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY Volume: 111 Issue: 4 Pages: 848-854 DOI: 10.1111/j.1365-2672.2011.05094.x 1
- 2011, Loretz, Marianne; Stephan, Roger; Zweifel, Claudio. Antibacterial activity of decontamination treatments for pig carcasses.FOOD CONTROL Volume: 22 Issue: 8 Pages: 1121-1125 DOI: 10.1016/j.foodcont.2011.01.013
- 2011, Keklik, N. M.; Demirci, A.; Bock, R. G.SURFACE DECONTAMINATION OF WHOLE CHICKEN CARCASSES USING A PILOT-SCALE PULSED UV LIGHT SYSTEM.TRANSACTIONS OF THE ASABE Volume: 54 Issue: 3 Pages: 993-1000
- 2011, Haughton, P. N.; Lyng, J. G.; Cronin, D. A.; et al. Efficacy of UV Light Treatment for the Microbiological Decontamination of Chicken, Associated Packaging, and Contact Surfaces.JOURNAL OF FOOD PROTECTION Volume: 74 Issue: 4 Pages: 565-572 DOI: 10.4315/0362-028X.JFP-10-356
- 2011, Skrivanova, Eva; Molatova, Zuzana; Matenova, Michaela; et al. Inhibitory effect of organic acids on arcobacters in culture and their use for control of Arcobacter butzleri on chicken skin.NTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY Volume: 144 Issue: 3 Pages: 367-371 DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2010.10.021
- 2011, Ruban, S. Wilfred; Fairoze, Nadeem.Effect of Proceesing Conditions on Microbiological Quality of Market Poultry Meats in Bangalore, India.JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES Volume: 10 Issue: 2 Pages: 188-191
- 2011, G THE CHANGES OF ETHERIC OIL CONTENT IN POWDERED GARLIC DURING STORAGE IN DIFFERENT PACKAGING MATERIALSvozdenovic, J.; Lazic, V.; Budinski-Simendic, J.; et al.ACTA ALIMENTARIA Volume: 40 Issue: 3 Pages: 407-414 DOI: 10.1556/AAlim.40.2011.3.12
- 2011, Ong, Sze Pheng; Law, Chung Lim.Microstructure and Optical Properties of Salak Fruit Under Different Drying and Pretreatment Conditions.DRYING TECHNOLOGY Volume: 29 Issue: 16 Special Issue: SI Pages: 1954-1962 DOI: 10.1080/07373937.2011.606389
- 2011, Ong, Sze Pheng; Law, Chung Lim.Microstructure and Optical Properties of Salak Fruit Under Different Drying and Pretreatment Conditions.DRYING TECHNOLOGY Volume: 29 Issue: 16 Special Issue: SI Pages: 1954-1962 DOI: 10.1080/07373937.2011.606389
- 2011, Nayak, Balunkeswar; Berrios, Jose De J.; Powers, Joseph R.; et al. COLORED POTATOES (SOLANUM TUBEROSUM L.) DRIED FOR ANTIOXIDANT-RICH VALUE-ADDED FOODS.JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Volume: 35 Issue: 5 Pages: 571-580 DOI: 10.1111/j.1745-4549.2010.00502.x
- 2011, Turksoy, Secil; Keskin, Sule; Ozkaya, Berrin; et al. Effect of black carrot (Daucus carota L. ssp sativus var. atrorubens Alef.) fiber addition on the composition and quality characteristics of cookies.JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT Volume: 9 Issue: 3-4 Pages: 57-60 Part: Part 1
- 2011, Ando, Yasumasa; Orikasa, Takahiro; Shiina, Takeo; et al.Leaching Losses of Potassium during Soaking in Hot Water and Application of Microwave for Blanching Potatoes.JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-NIPPON SHOKUHIN KAGAKU KOGAKU KAISHI Volume: 58 Issue: 7 Pages: 284-290
- 2011, Ando, Yasumasa; Orikasa, Takahiro; Shiina, Takeo; et al. Leaching Losses of Potassium during Soaking in Hot Water and Application of Microwave for Blanching Potatoes.JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-NIPPON SHOKUHIN KAGAKU KOGAKU KAISHI Volume: 58 Issue: 7 Pages: 284-290
- 2011, Han, Mingyu; Zhang, Tao; Zhao, Caiping; et al. Regulation of the expression of lipoxygenase genes in Prunus persica fruit ripening.ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM Volume: 33 Issue: 4 Pages: 1345-1352 DOI: 10.1007/s11738-010-0668-6
- 2011, Montero-Prado, Pablo; Rodriguez-Lafuente, Angel; Nerin, Cristina.Active label-based packaging to extend the shelf-life of "Calanda" peach fruit: Changes in fruit quality and enzymatic activity. POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Volume: 60 Issue: 3 Pages: 211-219 DOI: 10.1016/j.postharvbio.2011.01.008
- 2011, Duque, Antonio L.; Del Carmen Pinto, Maria; Macias, Pedro.LIPOXYGENASE INHIBITION BY RED WINE PHENOLICS COMPOUNDS.JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY Volume: 35 Issue: 2 Pages: 542-555 DOI: 10.1111/j.1745-4514.2010.00401.x
- 2011, Davila-Avina, Jorge E. de J.; Gonzalez-Aguilar, Gustavo A.; Ayala-Zavala, Jesus F.; et al. VOLATILE COMPOUNDS RESPONSIBLE OF TOMATO FLAVOR.REVISTA FITOTECNIA MEXICANA Volume: 34 Issue: 2 Pages: 133-143
- 2011, Inactivation of Escherichia coli O157:H7, Salmonella Typhimurium, and Listeria monocytogenes in Orange and Tomato Juice Using Ohmic Heating Author(s): Sagong, Hun-Gu; Park, Sang-Hyun; Choi, Young-Jin; et al. Source: JOURNAL OF FOOD PROTECTION Volume: 74 Issue: 6 Pages: 899-904 DOI: 10.4315/0362-028X.JFP-10-552 Published: JUN 2011
- 2011, Yield and Quality Effects of Electroplasmolysis and Microwave Applications on Carrot Juice Production and Storage Author(s): Rayman, Ahsen; Baysal, Taner Source: JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 76 Issue: 4 Pages: C598-C605 DOI: 10.1111/j.1750-3841.2011.02156.x Published: MAY 2011
- 2011, Isolation and identification of some fruit spoilage fungi: Screening of plant cell wall degrading enzymes Author(s): Al-Hindi, Rashad R.; Al-Najada, Ahmed R.; Mohamed, Saleh A. Source: AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH Volume: 5 Issue: 4 Pages: 443-448 Published: FEB 18 2011
- 2011, Sahin, F. Hasturk; Aktas, T.; Orak, H.; et al. Source: BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE Volume: 17 Issue: 6 Pages: 867-881 Published: DEC 2011 INFLUENCE OF PRETREATMENTS AND DIFFERENT DRYING METHODS ON COLOR PARAMETERS AND LYCOPENE CONTENT OF DRIED TOMATO
- 2011, Title: Interaction of the retinoic acid signaling pathway with spicule formation in the marine sponge Suberites domuncula through activation of bone morphogenetic protein-1 Author(s): Mueller, Werner E. G.; Binder, Michael; von Lintig, Johannes; et al. Source: BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS Volume: 1810 Issue: 12 Pages: 1178-1194 DOI: 10.1016/j.bbagen.2011.09.006 Published: DEC 2011
- 2011, Title: Solubility of beta-carotene in ethanol- and triolein-modified CO2 Author(s): Araus, Karina A.; Canales, Roberto I.; del Valle, Jose M.; et al. Source: JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Volume: 43 Issue: 12 Pages: 1991-2001 DOI: 10.1016/j.jct.2011.07.013 Published: DEC 2011
- 2011, Title: Process optimisation for recovery of carotenoids from tomato waste Author(s): Strati, Irini F.; Oreopoulou, Vassiliki Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 129 Issue: 3 Pages: 747-752 DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.05.015 Published: DEC 1 2011
- 2011, Title: Supercritical fluid extraction from vegetable materials Author(s): Sovova, Helena; Stateva, Roumiana P. Source: REVIEWS IN CHEMICAL ENGINEERING Volume: 27 Issue: 3-4 Pages: 79-156 DOI: 10.1515/REVCE.2011.002 Published: NOV 2011
- 2011, Title: Effects of electroplasmolysis treatment on chlorophyll and carotenoid extraction yield from spinach and tomato Author(s): Aktas, Eda Toprak; Yildiz, Hasan Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 106 Issue: 4 Pages: 339-346 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.05.033 Published: OCT 2011
- 2011, Title: Lycopene extraction from extruded products containing tomato skin Author(s): Dehghan-Shoar, Zeinab; Hardacre, Allan K.; Meerdink, Gerrit; et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 46 Issue: 2 Pages: 365-371 DOI: 10.1111/j.1365-2621.2010.02491.x
- 2011, Title: Bioseparation of Nutraceuticals Using Supercritical Carbon Dioxide Author(s): Temelli, Feral; Seifried, Bernhard Book Editor(s): Ajjguilera, JM; BarbosaCanovas, GV; Simpson, R; et al. Conference: 10th International Congress on Engineering and Food Location: Vina del Mar, CHILE Date: APR, 2008 Source: FOOD ENGINEERING INTERFACES Book Series: Food Engineering Series Pages: 353-392 DOI: 10.1007/978-1-4419-7475-4_16 Published: 2011
- 2011, Lycopene extraction from tomato peel by-product containing tomato seed using supercritical carbon dioxide Author(s): Machmudah, Siti; Zakaria; Winardi, Sugeng; et al. Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 108 Issue: 2 Pages: 290-296 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.08.012 Published: JAN 2012 Times Cited: 1 (from Web of Science)
- 2011, Title: Interaction of the retinoic acid signaling pathway with spicule formation in the marine sponge Suberites domuncula through activation of bone morphogenetic protein-1 Author(s): Mueller, Werner E. G.; Binder, Michael; von Lintig, Johannes; et al. Source: BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS Volume: 1810 Issue: 12 Pages: 1178-1194 DOI: 10.1016/j.bbagen.2011.09.006 Published: DEC 2011
- 2011, Title: Dielectric properties of honey adulterated with sucrose syrup Author(s): Guo, Wenchuan; Liu, Yi; Zhu, Xinhua; et al. Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 107 Issue: 1 Pages: 1-7 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.06.013 Published: NOV 2011
- 2011, Title: Recent Advances in Minimal Heat Processing of Fish: Effects on Microbiological Activity and Safety Author(s): Rosnes, Jan T.; Skara, Torstein; Skipnes, Dagbjorn Source: FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 4 Issue: 6 Pages: 833-848 DOI: 10.1007/s11947-011-0517-7 Published: AUG 2011
- 2011, Title: Measurement techniques and application of electrical properties for nondestructive quality evaluation of foods-a review Author(s): Jha, Shyam Narayan; Narsaiah, K.; Basediya, A. L.; et al. Source: JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE Volume: 48 Issue: 4 Pages: 387-411 DOI: 10.1007/s13197-011-0263-x Published: AUG 2011
- 2011, Title: Development of a dielectric spectroscopy technique for the determination of key biochemical markers of meat quality Author(s): Castro-Giraldez, Marta; Dols, Laura; Toldra, Fidel; et al. Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 127 Issue: 1 Pages: 228-233 DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.12.089 Published: JUL 1 2011
- 2011, Title: Temperature-dependent dielectric properties of honey associated with dielectric heating Author(s): Guo, Wenchuan; Liu, Yi; Zhu, Xinhua; et al. Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 102 Issue: 3 Pages: 209-216 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2010.08.016 Published: FEB 2011
- 2011, Korus, Anna; Lisiewska, Zofia. Effect of preliminary processing and method of preservation on the content of selected antioxidative compounds in kale (Brassica oleracea L. var. acephala) leaves FOOD CHEMISTRY Volume: 129 Issue: 1 Pages: 149-154
- 2011, Gniewosz, Malgorzata; Synowiec, AlicjaAntibacterial activity of pullulan films containing thymol FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL Volume: 26 Issue: 6 Pages: 389-395 DOI: 10.1002/ffj.2063 Published: NOV 2011
- 2011, Cheng, Kuan-Chen; Demirci, Ali; Catchmark, Jeffrey M.Pullulan: biosynthesis, production, and applicationsSource: APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 92 Issue: 1 Pages: 29-44
- 2011, Mukherjee, Tapasi; Kao, Nhol PLA Based Biopolymer Reinforced with Natural Fibre: A Review JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT Volume: 19 Issue: 3 Pages: 714-725 DOI: 10.1007/s10924-011-0320-6 Published: SEP 2011
- 2011, Malicki, Adam; Trziszka, Tadeusz; Szpak, Maciej; et al.Technological and microbiological aspects of the lysozyme effect on poultry meat durability. PRZEMYSL CHEMICZNY Volume: 90 Issue: 5 Pages: 904-906 Published: MAY 2011
- 2011, Antimicrobial Activity of Biodegradable Polysaccharide and Protein-Based Films Containing Active Agents Kuorwel, Kuorwel K.; Cran, Marlene J.; Sonneveld, Kees; et al. JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 76 Issue: 3 Pages: R90-R102 DOI: 10.1111/j.1750-3841.2011.02102.x Published: APR 2011
- 2011, Sovova, Helena; Stateva, Roumiana P. Supercritical fluid extraction from vegetable materials REVIEWS IN CHEMICAL ENGINEERING Volume: 27 Issue: 3-4 Pages: 79-156 DOI: 10.1515/REVCE.2011.002 Published: NOV 2011
- 2011, Schewe, Hendrik; Mirata, Marco Antonio; Holtmann, Dirk; et al.Biooxidation of monoterpenes with bacterial monooxygenases. PROCESS BIOCHEMISTRY Volume: 46 Issue: 10 Pages: 1885-1899 DOI: 10.1016/j.procbio.2011.06.010 Published: OCT 2011
- 2011, Junker, Robert R.; Bretscher, Simon; Doetterl, Stefan; et al.Phytochemical cues affect hunting-site choices of a nursery web spider (Pisaura mirabilis) but not a crab spider (Misumena vatia). JOURNAL OF ARACHNOLOGY Volume: 39 Issue: 1 Pages: 113-117 Published: 2011
- 2011, Sovilj, Milan N.; Nikolovski, Branislava G.; Spasojevic, Momcilo D.CRITICAL REVIEW OF SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION OF SELECTED SPICE PLANT MATERIALS. MACEDONIAN JOURNAL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING Volume: 30 Issue: 2 Pages: 197-220 Published: 2011
- 2011, Konwarh, Rocktotpal; Pramanik, Sujata; Kalita, Dipankar; et al.Ultrasonication - A complementary 'green chemistry' tool to biocatalysis: A laboratory-scale study of lycopene extraction ULTRASONICS SONOCHEMISTRY Volume: 19 Issue: 2 Pages: 292-299 DOI: 10.1016/j.ultsonch.2011.07.010 Published: MAR 2012
- 2011, Mueller, Werner E. G.; Binder, Michael; von Lintig, Johannes; et al. Interaction of the retinoic acid signaling pathway with spicule formation in the marine sponge Suberites domuncula through activation of bone morphogenetic protein-1. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS Volume: 1810 Issue: 12 Pages: 1178-1194 DOI: 10.1016/j.bbagen.2011.09.006 Published: DEC 2011
- 2011, Araus, Karina A.; Canales, Roberto I.; del Valle, Jose M.; et al.Solubility of beta-carotene in ethanol- and triolein-modified CO2. JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Volume: 43 Issue: 12 Pages: 1991-2001 DOI: 10.1016/j.jct.2011.07.013 Published: DEC 2011
- 2011, Strati, Irini F.; Oreopoulou, VassilikiProcess optimisation for recovery of carotenoids from tomato waste FOOD CHEMISTRY Volume: 129 Issue: 3 Pages: 747-752 DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.05.015 Published: DEC 1 2011
- 2011, Sovova, Helena; Stateva, Roumiana P.Supercritical fluid extraction from vegetable materials REVIEWS IN CHEMICAL ENGINEERING Volume: 27 Issue: 3-4 Pages: 79-156 DOI: 10.1515/REVCE.2011.002 Published: NOV 2011
- 2011, Aktas, Eda Toprak; Yildiz, Hasan Effects of electroplasmolysis treatment on chlorophyll and carotenoid extraction yield from spinach and tomato. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 106 Issue: 4 Pages: 339-346 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.05.033 Published: OCT 2011
- 2011, Dehghan-Shoar, Zeinab; Hardacre, Allan K.; Meerdink, Gerrit; et al.Lycopene extraction from extruded products containing tomato skin. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 46 Issue: 2 Pages: 365-371 DOI: 10.1111/j.1365-2621.2010.02491.x
- 2011, Dehghan-Shoar, Zeinab; Hardacre, Allan K.; Meerdink, Gerrit; et al.Lycopene extraction from extruded products containing tomato skin. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 46 Issue: 2 Pages: 365-371 DOI: 10.1111/j.1365-2621.2010.02491.x Published: FEB 2011
- 2010, Jakob, Alina; Bryjak, Jolanta; Wojtowicz, Halina; et al. Inactivation kinetics of food enzymes during ohmic heating.FOOD CHEMISTRY Volume: 123 Issue: 2 Pages: 369-376 DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.04.047 Published: NOV 15 2010
- 2010, dos Santos, Tarcila Bueno; Mitchell, David Alexander; Krieger, Nadia; et al.Experimental and Modelling Study of Enzymatic Oxidation of 5-o-Caffeoylquinic Acid by Polyphenol Oxidases FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 48 Issue: 4 Special Issue: SI Pages: 548-553 Published: OCT-DEC 2010
- 2010, Soria, Ana Cristina; Villamiel, Mar. Effect of ultrasound on the technological properties and bioactivity of food: a review.TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 21 Issue: 7 Pages: 323-331 DOI: 10.1016/j.tifs.2010.04.003 Published: JUL 2010
- 2010, Nguyen, Nguyen H. A.; Anema, Skelte G.,Effect of ultrasonication on the properties of skim milk used in the formation of acid gels.INNOVATIVE FOOD SCIENCE & EMERGING TECHNOLOGIES Volume: 11 Issue: 4 Pages: 616-622 DOI: 10.1016/j.ifset.2010.05.006 Published: OCT 2010
- 2010, Sosa-Morales, M. E.; Valerio-Junco, L.; Lopez-Malo, A.; et al. Dielectric properties of foods: Reported data in the 21st Century and their potential applications.LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 43 Issue: 8 Pages: 1169-1179 DOI: 10.1016/j.lwt.2010.03.017
- 2010, Vishwanathan, Kalathur Harishchandra; Hebbar, Hungalore Umesh; Raghavarao, Kurumanchi Shreesaila Mallikarjuna Srinivasa.Hot Air Assisted Infrared Drying of Vegetables and Its Quality.FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH Volume: 16 Issue: 5 Pages: 381-388 DOI: 10.3136/fstr.16.381
- 2010, Yildiz, H.; Icier, F.; Baysal, T. CHANGES IN beta-CAROTENE, CHLOROPHYLL AND COLOR OF SPINACH PUREE DURING OHMIC HEATING.JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING Volume: 33 Issue: 4 Pages: 763-779 DOI: 10.1111/j.1745-4530.2008.00303.x
- 2010, Demir, Koeksal; Sacilik, Kamil.Solar drying of Ayas tomato using a natural convection solar tunnel dryer.JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT Volume: 8 Issue: 1 Pages: 7-12 Published: JAN 2010
- 2010, Jakob, Alina; Bryjak, Jolanta; Wojtowicz, Halina; et al.Inactivation kinetics of food enzymes during ohmic heating FOOD CHEMISTRY Volume: 123 Issue: 2 Pages: 369-376 DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.04.047
- 2010, Icier, Filiz. OHMIC BLANCHING EFFECTS ON DRYING OF VEGETABLE BYPRODUCT.JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING Volume: 33 Issue: 4 Pages: 661-683 DOI: 10.1111/j.1745-4530.2008.00295.x
- 2010, yildiz, H.; Icier, F.; Baysal, T.CHANGES IN beta-CAROTENE, CHLOROPHYLL AND COLOR OF SPINACH PUREE DURING OHMIC HEATING.JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING Volume: 33 Issue: 4 Pages: 763-779 DOI: 10.1111/j.1745-4530.2008.00303.x
- 2010, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 3 Issue: 3 Pages: 406-414 DOI: 10.1007/s11947-008-0115-5 Blanching of Strawberries by Ohmic Heating: Effects on the Kinetics of Mass Transfer during Osmotic Dehydration
- 2010, Jaeger, H.; Janositz, A.; Knorr, D.PATHOLOGIE BIOLOGIE Volume: 58 Issue: 3 Pages: 207-213 DOI: 10.1016/j.patbio.2009.09.016
- 2010, Jakob, Alina; Bryjak, Jolanta; Wojtowicz, Halina; et al.Inactivation kinetics of food enzymes during ohmic heating. FOOD CHEMISTRY Volume: 123 Issue: 2 Pages: 369-376 DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.04.047
- 2010, Allali, Hind; Marchal, Luc; Vorobiev, Eugene.Blanching of Strawberries by Ohmic Heating: Effects on the Kinetics of Mass Transfer during Osmotic Dehydration.FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 3 Issue: 3 Pages: 406-414 DOI: 10.1007/s11947-008-0115-5
- 2010, Jaeger, H.; Janositz, A.; Knorr, D. The Maillard reaction and its control during food processing. The potential of emerging technologies.PATHOLOGIE BIOLOGIE Volume: 58 Issue: 3 Pages: 207-213 DOI: 10.1016/j.patbio.2009.09.016
- 2010, del Carmen Pinto, Maria; Duque, Antonio Luis; Macias, Pedro.Fluorescence spectroscopic study on the interaction of resveratrol with lipoxygenase.JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Volume: 980 Issue: 1-3 Pages: 143-148 DOI: 10.1016/j.molstruc.2010.07.006
- 2010, Lemeza, O. V.; Zubo, Ya. O.; Kusnetsov, V. V.Regulation of lipoxygenase gene expression in potato mini-tubers by phytohormones.RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Volume: 57 Issue: 5 Pages: 715-719 DOI: 10.1134/S1021443710050158
- 2010, Li Lin; Li Hui; Li JiYing; et al.A genome-wide survey of maize lipid-related genes: candidate genes mining, digital gene expression profiling and co-location with QTL for maize kernel oil.SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES Volume: 53 Issue: 6 Pages: 690-700 DOI: 10.1007/s11427-010-4007-3
- 2010, Jacobo-Velazquez, Daniel A.; Hernandez-Brenes, Carmen; Cisneros-Zevallos, Luis; et al.Partial purification and enzymatic characterization of avocado (Persea americana Mill, cv. Hass) lipoxygenaseFOOD RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 43 Issue: 4 Pages: 1079-1085 DOI: 10.1016/j.foodres.2010.01.021
- 2010, Gigot, Cedric; Ongena, Marc; Fauconnier, Marie-Laure; et al.The lipoxygenase metabolic pathway in plants: potential for industrial production of natural green leaf volatiles.BIOTECHNOLOGIE AGRONOMIE SOCIETE ET ENVIRONNEMENT Volume: 14 Issue: 3 Pages: 451-460
- 2010, Kotti, Faten; Jaziri, Kais; Arab, Faten; et al.Lipoxygenase: Optimization of Extraction and Evaluation of its Contribution to Virgin Olive Oil Aroma.FOOD BIOTECHNOLOGY Volume: 24 Issue: 1 Pages: 95-105 Article Number: PII 919730113 DOI: 10.1080/08905430903562658
- 2010, Title: Lycopene-rich fractions derived from pink guava by-product and their potential activity towards hydrogen peroxide-induced cellular and DNA damage Author(s): Kong, Kin-Weng; Rajab, Nor Fadilah; Prasad, K. Nagendra; et al. Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 123 Issue: 4 Pages: 1142-1148 DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.05.077 Published: DEC 15 2010
- 2010, Title: Supercritical fluid extraction of carotenoids from Scenedesmus almeriensis Author(s): Macias-Sanchez, M. D.; Fernandez-Sevilla, J. M.; Acien Fernandez, F. G.; et al. Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 123 Issue: 3 Pages: 928-935 DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.04.076 Published: DEC 1 2010
- 2010, Title: An analysis of the microwave dielectric properties of solvent-oil feedstock mixtures at 300-3000 MHz Author(s): Terigar, Beatrice G.; Balasubramanian, Sundar; Boldor, Dorin Source: BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 101 Issue: 16 Pages: 6510-6516 DOI: 10.1016/j.biortech.2010.01.097 Published: AUG 2010
- 2010, Title: Bioimpedance: A Review for Food Processing Author(s): Pliquett, Uwe Source: FOOD ENGINEERING REVIEWS Volume: 2 Issue: 2 Pages: 74-94 DOI: 10.1007/s12393-010-9019-z Published: JUN 2010
- 2010, Title: Temperature and moisture dependent dielectric properties of legume flour associated with dielectric heating Author(s): Guo, Wenchuan; Wang, Shaojin; Tiwari, Gopal; et al. Source: LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 43 Issue: 2 Pages: 193-201 DOI: 10.1016/j.lwt.2009.07.008 Published: MAR 2010
- 2010, Title: Dielectric Properties of Pharmaceutical Materials Relevant to Microwave Processing: Effects of Field Frequency, Material Density, and Moisture Content Author(s): Heng, Paul W. S.; Loh, Z. H.; Liew, Celine V.; et al. Source: JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES Volume: 99 Issue: 2 Pages: 941-957 DOI: 10.1002/jps.21872 Published: FEB 2010
- 2010, Extracellular polysaccharide (EPS) production by a novel strain of yeast-like fungus Aureobasidium pullulans. Ravella, Sreenivas Rao; Quinones, Teresa Suarez; Retter, Andy; et al. Source: CARBOHYDRATE POLYMERS Volume: 82 Issue: 3 Pages: 728-732 DOI: 10.1016/j.carbpol.2010.05.039 Published: OCT 15 2010
- 2010, ANTIMICROBIAL FOOD PACKAGINGS Author(s): Martyn, Agnieszka; Targonski, Zdzislaw Source: ZYWNOSC-NAUKA TECHNOLOGIA JAKOSC Volume: 17 Issue: 5 Pages: 33-44 Published: 2010
- 2010, Perez, Maria; Sinisterra, Jose V.; Hernaiz, Maria J. Hydrolases in Green Solvents. CURRENT ORGANIC CHEMISTRY Volume: 14 Issue: 20 Pages: 2366-2383 DOI: 10.2174/138527210793358222 Published: DEC 2010
- 2010, Kong, Kin-Weng; Rajab, Nor Fadilah; Prasad, K. Nagendra; et alLycopene-rich fractions derived from pink guava by-product and their potential activity towards hydrogen peroxide-induced cellular and DNA damage Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 123 Issue: 4 Pages: 1142-1148 DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.05.077 Published: DEC 15 2010
- 2010, Macias-Sanchez, M. D.; Fernandez-Sevilla, J. M.; Acien Fernandez, F. G.; et al. Supercritical fluid extraction of carotenoids from Scenedesmus almeriensis FOOD CHEMISTRY Volume: 123 Issue: 3 Pages: 928-935 DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.04.076 Published: DEC 1 2010
- 2010, Lopez-Ramirez, M. R.; Sanchez-Cortes, S.; Perez-Mendez, M.; et al.Trans-cis isomerisation of the carotenoid lycopene upon complexation with cholesteric polyester carriers investigated by Raman spectroscopy and density functional theory JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY Volume: 41 Issue: 10 Pages: 1170-1177 DOI: 10.1002/jrs.2570 Published: OCT 2010
- 2010, Yao Jie; Zhang Jiaqi; Chen Tong; et al.Detection of Toluene and m-Xylene in Lycopene Sauce by GC-MS ACTA CHIMICA SINICA Volume: 68 Issue: 17 Pages: 1776-1780 Published: SEP 14 2010
- 2010, Laroze, Liza E.; Diaz-Reinoso, Beatriz; Moure, Andres; et al.Extraction of antioxidants from several berries pressing wastes using conventional and supercritical solvents EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 231 Issue: 5 Pages: 669-677 DOI: 10.1007/s00217-010-1320-9 Published: SEP 2010
- 2010, Optimisation of biological and physical parameters for lycopene supercritical CO2 extraction from ordinary and high-pigment tomato cultivars Lenucci, Marcello S.; Caccioppola, Alessandro; Durante, Miriana; et al. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE Volume: 90 Issue: 10 Pages: 1709-1718 DOI: 10.1002/jsfa.4006 Published: AUG 15 2010 Times Cited: 6 (from Web of Science)
- 2010, Egydio, Juliana A.; Moraes, Angela M.; Rosa, Paulo T. V.Supercritical fluid extraction of lycopene from tomato juice and characterization of its antioxidation activity. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 54 Issue: 2 Pages: 159-164 DOI: 10.1016/j.supflu.2010.04.009 Published: AUG 2010
- 2010, Saldana, Marleny D. A.; Temelli, Feral; Guigard, Selma E.; et al.Apparent solubility of lycopene and beta-carotene in supercritical CO2, CO2 + ethanol and CO2 + canola oil using dynamic extraction of tomatoes. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 99 Issue: 1 Pages: 1-8 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2010.01.017 Published: JUL 2010
- 2010, Eller, F. J.; Moser, J. K.; Kenar, J. A.; et al.Extraction and Analysis of Tomato Seed Oil Source: JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY Volume: 87 Issue: 7 Pages: 755-762 DOI: 10.1007/s11746-010-1563-4 Published: JUL 2010 Times Cited: 4 (from Web of Science)
- 2010, Pereira, Camila G.; Meireles, M. Angela A.Supercritical Fluid Extraction of Bioactive Compounds: Fundamentals, Applications and Economic Perspectives FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 3 Issue: 3 Pages: 340-372 DOI: 10.1007/s11947-009-0263-2 Published: JUN 2010
- 2010, aliszewski, Krzysztof N.; Blasco, Gabriela . Nutraceutical properties of lycopene WSALUD PUBLICA DE MEXICO Volume: 52 Issue: 3 Pages: 254-265 Published: MAY-JUN 2010
- 2010, Kong, Kin-Weng; Khoo, Hock-Eng; Prasad, K. Nagendra; et al.Revealing the Power of the Natural Red Pigment Lycopene. MOLECULES Volume: 15 Issue: 2 Pages: 959-987 DOI: 10.3390/molecules15020959 Published: FEB 2010
- 2009, Ratchatachaiyos K, Theerakulkait C Isolation and Some Characteristics of Lipoxygenase from Aromatic Brown Rice (Oryza Sativa L.) cv. Khao Dawk JOURNAL OF IMMUNOASSAY & IMMUNOCHEMISTRY Volume: 30 Issue: 1 Pages: 106-117
- 2009, Jourdan E, Henry G, Duby F, et al. Insights into the Defense-Related Events Occurring in Plant Cells Following Perception of Surfactin-Type Lipopeptide from Bacillus subtilis MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS Volume: 22 Issue: 4 Pages: 456-468
- 2009, Alandes L, Quiles A, Perez-Munuera I, et Improving the Quality of Fresh-Cut Apples, Pears, and Melons Using Natural Additives al.JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 74 Issue: 2 Pages: S90-S96
- 2009, Polata H, Wilinska A, Bryjak J, et al. Thermal inactivation kinetics of vegetable peroxidases JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 91 Issue: 3 Pages: 387-391
- 2009, Quilo SA, Pohlman FW, Brown AH, et al. Effects of potassium lactate, sodium metasilicate, peroxyacetic acid, and acidified sodium chlorite on physical, chemical, and sensory properties of ground beef patties MEAT SCIENCE Volume: 82 Issue: 1 Pages: 44-52
- 2009, Use of ultraviolet irradiation to reduce Campylobacter jejuni on broiler meat Isohanni PMI, Lyhs U POULTRY SCIENCE Volume: 88 Issue: 3 Pages: 661-668
- 2009, Nasiroglu S, Kocabiyik H THIN-LAYER INFRARED RADIATION DRYING OF RED PEPPER SLICES JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING Volume: 32 Issue: 1 Pages: 1-16
- 2009, Doymaz I THIN-LAYER DRYING OF SPINACH LEAVES IN A CONVECTIVE DRYER Source: JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING Volume: 32 Issue: 1 Pages: 112-125
- 2009, Yi C, Shi J, Xue SJ, et al. Effects of supercritical fluid extraction parameters on lycopene yield and antioxidant activity FOOD CHEMISTRY Volume: 113 Issue: 4 Pages: 1088-1094
- 2009, Suarez M, Romero MP, Ramo T, et al. Methods for Preparing Phenolic Extracts from Olive Cake for Potential Application as Food Antioxidants JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 57 Issue: 4 Pages: 1463-1472
- 2009, Zhu Y, Pan ZL Processing and quality characteristics of apple slices under simultaneous infrared dry-blanching and dehydration with continuous heating JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 90 Issue: 4 Pages: 441-452
- 2009, Sun Xudong; Yu Huimin; Shen Zhongyao. Deactivation Kinetics of Nitrile Hydratase in Free Resting CellsCHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Volume: 17 Issue: 5 Pages: 822-828 Published: OCT 2009
- 2009, Lucas, M.; Gachagan, A.; Cardoni, A. Research applications and opportunities in power ultrasonicsPROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE Volume: 223 Issue: 12 Pages: 2949-2965 DOI: 10.1243/09544062JMES1671 Published: DEC 2009
- 2009, Felke, Katrin; Pfeiffer, Thomas; Eisner, Peter.New method for rapid and gentle heat treatment of packaged food: high frequency heat in a water bath.CHEMIE INGENIEUR TECHNIK Volume: 81 Issue: 11 Pages: 1815-1821
- 2009, Sosa-Morales, M. E.; Tiwari, G.; Wang, S.; et al.Dielectric heating as a potential post-harvest treatment of disinfesting mangoes, Part I: Relation between dielectric properties and ripening.BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 103 Issue: 3 Pages: 297-303 DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2009.02.015
- 2009, Kocabiyik, Habib; Tezer, Dilvin.INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 44 Issue: 5 Pages: 953-959 DOI: 10.1111/j.1365-2621.2008.01767.x. Drying of carrot slices using infrared radiation
- 2009, Nasiroglu, Sahin; Kocabiyik, Habib.JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING Volume: 32 Issue: 1 Pages: 1-16 DOI: 10.1111/j.1745-4530.2007.00195.x THIN-LAYER INFRARED RADIATION DRYING OF RED PEPPER SLICES
- 2009, Yildiz, H.; Bozkurt, H.; Icier, F. Ohmic and Conventional Heating of Pomegranate Juice: Effects on Rheology, Color, and Total Phenolics.FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL Volume: 15 Issue: 5 Pages: 503-512 DOI: 10.1177/1082013209350352
- 2009, Witrowa-Rajchert, Dorota; Bawol, Anna; Czapski, Janusz; et al.Studies on Drying of Purple Carrot Roots.DRYING TECHNOLOGY Volume: 27 Issue: 12 Pages: 1325-1331 Article Number: PII 917440751 DOI: 10.1080/07373930903226043
- 2009, Detsi, Anastasia; Majdalani, Maya; Kontogiorgis, Christos A.; et al.Natural and synthetic 2 '-hydroxy-chalcones and aurones: Synthesis, characterization and evaluation of the antioxidant and soybean lipoxygenase inhibitory activity.BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 17 Issue: 23 Pages: 8073-8085 DOI: 10.1016/j.bmc.2009.10.002
- 2009, Fraatz, Marco A.; Riemer, Stephanie J. L.; Stoeber, Regina; et al.A novel oxygenase from Pleurotus sapidus transforms valencene to nootkatone.JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS B-ENZYMATIC Volume: 61 Issue: 3-4 Pages: 202-207 DOI: 10.1016/j.molcatb.2009.07.001
- 2009, Use of calcium lactate to improve structure of "Flor de Invierno" fresh-cut pears Author(s): Alandes, L.; Perez-Munuera, I.; Llorca, E.; et al. Source: POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Volume: 53 Issue: 3 Pages: 145-151 DOI: 10.1016/j.postharvbio.2009.03.006 Published: SEP 2009
- 2009, Improving the Quality of Fresh-Cut Apples, Pears, and Melons Using Natural Additives Author(s): Alandes, L.; Quiles, A.; Perez-Munuera, I.; et al. Source: JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 74 Issue: 2 Pages: S90-S96 DOI: 10.1111/j.1750-3841.2009.01061.x Published: MAR 2009
- 2009, Ceni, Giovana Cristina; Baldissera, Eliana Maria; Primo, Maristela dos Santos; et al. Influence of Application of Microwave Energy on Quality Parameters of Mate Tea Leaves (Ilex paraguariensis St. Hil.) Source: FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 47 Issue: 2 Pages: 221-226 Published: APR-JUN 2009
- 2009, Zhu, Yi; Pan, ZhongliProcessing and quality characteristics of apple slices under simultaneous infrared dry-blanching and dehydration with continuous heating. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 90 Issue: 4 Pages: 441-452
- 2009, Sahena, F.; Zaidul, I. S. M.; Jinap, S.; et al.Application of supercritical CO2 in lipid extraction - A review. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 95 Issue: 2 Pages: 240-253 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2009.06.026 Published: NOV 2009 Times Cited: 44 (from Web of Science)
- 2009, Nobre, Beatriz P.; Palavra, Antonio F.; Pessoa, Fernando L. P.; et al.Supercritical CO2 extraction of trans-lycopene from Portuguese tomato industrial waste FOOD CHEMISTRY Volume: 116 Issue: 3 Pages: 680-685 DOI: 10.1016/j.foodchem.2009.03.011 Published: OCT 1 2009
- 2009, Shi, John; Yi, Chun; Xue, Sophia Jun; et al. Effects of modifiers on the profile of lycopene extracted from tomato skins by supercritical CO2. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 93 Issue: 4 Pages: 431-436 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2009.02.008 Published: AUG 2009
- 2009, Ciurlia, Loredana; Bleve, Mauro; Rescio, LeonardoSupercritical carbon dioxide co-extraction of tomatoes (Lycopersicum esculentum L.) and hazelnuts (Corylus avellana L.): A new procedure in obtaining a source of natural lycopene. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 49 Issue: 3 Pages: 338-344 DOI: 10.1016/j.supflu.2009.03.003 Published: JUL 2009
- 2009, Shi, John; Khatri, Mehak; Xue, Sophia Jun; et al. Solubility of lycopene in supercritical CO2 fluid as affected by temperature and pressure. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Volume: 66 Issue: 2 Pages: 322-328 DOI: 10.1016/j.seppur.2008.12.012 Published: APR 20 2009
- 2009, Yi, Chun; Shi, John; Xue, Sophia Jun; et al.Effects of supercritical fluid extraction parameters on lycopene yield and antioxidant activity. FOOD CHEMISTRY Volume: 113 Issue: 4 Pages: 1088-1094 DOI: 10.1016/j.foodchem.2008.08.083 Published: APR 15 2009
- 2009, Veillet, Sebastien; Busch, Janette; Savage, Geoffrey. Acceptability and antioxidant properties of a semi-dried and smoked tomato product. JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT Volume: 7 Issue: 2 Pages: 70-75 Published: APR 2009
- 2009, Suarez, Manuel; Romero, Maria-Paz; Ramo, Tomas; et al.Methods for Preparing Phenolic Extracts from Olive Cake for Potential Application as Food Antioxidants.JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 57 Issue: 4 Pages: 1463-1472 DOI: 10.1021/jf8032254 Published: FEB 25 2009
- 2008, Manzocco, Lara; Anese, Monica; Nicoli, M. Cristina. Radiofrequency inactivation of oxidative food enzymes in model systems and apple derivatives.FOOD RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 41 Issue: 10 Pages: 1044-1049 DOI: 10.1016/j.foodres.2008.07.020 Published: DEC 2008
- 2008, Schwab W, Davidovich-Rikanati R, Lewinsohn E.,Biosynthesis of plant-derived flavor compounds.PLANT JOURNAL Volume: 54 Issue: 4 Pages: 712-732
- 2008, Author(s): Rabetafika HN, Gigot C, Fauconnier ML, et al.Sugar beet leaves as new source of hydroperoxide lyase in a bioprocess producing green-note aldehydes BIOTECHNOLOGY LETTERS Volume: 30 Issue: 6 Pages: 1115-1119
- 2008, Yeoh S, Zhang S, Shi J, et al.A comparison of different techniques for water-based extraction of pectin from orange peels CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS Volume: 195 Issue: 5 Pages: 511-520
- 2008, Yeoh S, Shi J, Langrish TAG Comparisons between different techniques for water-based extraction of pectin from orange peels DESALINATION Volume: 218 Issue: 1-3 Pages: 229-237
- 2008, Fiorentini C, Diaz EL, Giner SAA mass-transfer model for the drying of an innovative tomato gel FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL Volume: 14 Issue: 1 Pages: 39-46
- 2008, Aguero MV, Ansorena MR, Roura SI, et al.Thermal inactivation of peroxidase during blanching of butternut squash LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 41 Issue: 3 Pages: 401-407
- 2008, Datta S, Janes ME, Xue QG, et al.Control of Listeria monocytogenes and Salmonella anatum on the surface of smoked salmon coated with calcium alginate coating containing oyster lysozyme and nisin JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 73 Issue: 2 Pages: M67-M71
- 2008, Shih C, Pan Z, McHugh T, et al. Sequential infrared radiation and freeze-drying method for producing crispy strawberries TRANSACTIONS OF THE ASABE Volume: 51 Issue: 1 Pages: 205-216
- 2008, Koc B, Eren I, Ertekin FK Modelling bulk density, porosity and shrinkage of quince during drying: The effect of drying method JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 85 Issue: 3 Pages: 340-349
- 2008, Garcia-Rodriguez D, Carro-Diaz AM, Lorenzo-Ferreira RA Supercritical fluid extraction of polyhalogenated pollutants from aquaculture and marine environmental samples: A review JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE Volume: 31 Issue: 8 Pages: 1333-1345
- 2008, Macias-Sanchez MD, Serrano CM, Rodriguez M, et al. Extraction of carotenoids and chlorophyll from microalgae with supercritical carbon dioxide and ethanol as cosolvent JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE Volume: 31 Issue: 8 Pages: 1352-1362
- 2008, Kassama LS, Shi J, Mittal GS Optimization of supercritical fluid extraction of lycopene from tomato skin with central composite rotatable design model SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Volume: 60 Issue: 3 Pages: 278-284
- 2008, Chang CH, Liu YC Evaluation of antioxidative performance of tomato extracts obtained by different methods JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE Volume: 88 Issue: 4 Pages: 612-618
- 2008, Kaur D, Wani AA, Oberoi DPS, et al. Effect of extraction conditions on lycopene extractions from tomato processing waste skin using response surface methodology FOOD CHEMISTRY Volume: 108 Issue: 2 Pages: 711-718
- 2008, Montesano D, Fallarino F, Cossignani L, et al. Innovative extraction procedure for obtaining high pure lycopene from tomato EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 226 Issue: 3 Pages: 327-335
- 2008, Manzocco L, Anese M, Nicoli MC Radiofrequency inactivation of oxidative food enzymes in model systems and apple derivatives FOOD RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 41 Issue: 10 Pages: 1044-1049
- 2008, Rabetafika HN, Gigot C, Fauconnier ML, et al. Sugar beet leaves as new source of hydroperoxide lyase in a bioprocess producing green-note aldehydes BIOTECHNOLOGY LETTERS Volume: 30 Issue: 6 Pages: 1115-1119
- 2008, Schwab W, Davidovich-Rikanati R, Lewinsohn E Biosynthesis of plant-derived flavor compounds PLANT JOURNAL Volume: 54 Issue: 4 Pages: 712-732 Published: MAY 2008
- 2008, Wang M, Sun J, Feng WH, et al. Identification of a ripening-related lipoxygenase in tomato fruit as blanching indicator enzyme PROCESS BIOCHEMISTRY Volume: 43 Issue: 9 Pages: 932-936
- 2008, Akram A, Ongena M, Duby F, et al.Systemic resistance and lipoxygenase-related defence response induced in tomato by Pseudomonas putida strain BTPI BMC PLANT BIOLOGY Volume: 8 Article Number: 113
- 2008, El-Massry KF, Farouk A, Abou-Zeid MFree Radical Scavenging Activity and Lipoxygenase Inhibition of Rosemary (Rosmarinus Officinalis L) Volatile Oil JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS Volume: 11 Issue: 5 Pages: 536-543
- 2008, Icier F, Yildiz H, Baysal T Polyphenoloxidase deactivation kinetics during ohmic heating of grape juice JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 85 Issue: 3 Pages: 410-417
- 2008, Guo W, Tiwari G, Tang J, et al.Frequency, moisture and temperature-dependent dielectric properties of chickpea flour BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 101 Issue: 2 Pages: 217-224
- 2008, Liew CV, Loh ZH, Heng PWS, et al. A study on microwave-induced melt granulation in a single pot high shear processor PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY Volume: 13 Issue: 5 Pages: 401-411
- 2008, Loh ZH, Liew CV, Lee CC, et al. Microwave-assisted drying of pharmaceutical granules and its impact on drug stability INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS Volume: 359 Issue: 1-2 Pages: 53-62
- 2008, Vandeplas S, Marcq C, Dauphin RD, et al. Contamination of poultry flocks by the human pathogen Campylobacter spp. and strategies to reduce its prevalence at the farm level BIOTECHNOLOGIE AGRONOMIE SOCIETE ET ENVIRONNEMENT Volume: 12 Issue: 3 Pages: 317-334
- 2008, Morsi YS, Wong CS Current developments and future challenges for the creation of aortic heart valve JOURNAL OF MECHANICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 8 Issue: 1 Pages: 1-15
- 2008, Shih C, Pan Z, McHugh T, et al. Sequential infrared radiation and freeze-drying method for producing crispy strawberries TRANSACTIONS OF THE ASABE Volume: 51 Issue: 1 Pages: 205-216
- 2008, Shi JL, Pan ZL, McHugh TH, et al. Drying and quality characteristics of fresh and sugar-infused blueberries dried with infrared radiation heating LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 41 Issue: 10 Pages: 1962-1972
- 2008, Krichnavaruk S, Shotipruk A, Goto M, et al. Supercritical carbon dioxide extraction of astaxanthin from Haematococcus pluvialis with vegetable oils as co-solvent BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 13 Pages: 5556-5560
- 2008, Filho GL, De Rosso V, Meireles MAA, et al. Supercritical CO2 extraction of carotenoids from pitanga fruits (Eugenia uniflora L.) JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 46 Issue: 1 Pages: 33-39
- 2008, Katherine LSV, Edgar CC, Jerry WK, et al. Extraction conditions affecting supercritical fluid extraction (SFE) of lycopene from watermelon BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 16 Pages: 7835-7841
- 2008, Choudhari SM, Singhal RS Supercritical carbon dioxide extraction of lycopene from mated cultures of Blakeslea trispora NRRL 2895 and 2896 JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 89 Issue: 3 Pages: 349-354 Published: DEC 2008
- 2008, Huang W, Li ZS, Niu H, et al.Optimization of operating parameters for supercritical carbon dioxide extraction of lycopene by response surface methodology JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 89 Issue: 3 Pages: 298-302
- 2008, Arora A, Choudhary D, Agarwal G, et al. Compositional variation in beta-carotene content, carbohydrate and antioxidant enzymes in selected banana cultivars INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 43 Issue: 11 Pages: 1913-1921
- 2008, Zefferino R, Leone A, Piccaluga S, et al. Mercury modulates interplay between IL-1 beta, TNF-alpha, and gap junctional intercellular communication in keratinocytes: mitigation by lycopene JOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY Volume: 5 Issue: 4 Pages: 353-360
- 2008, Morrish JLE, Daugulis AJInhibitory effects of substrate and product on the carvone biotransformation activity of Rhodococcus erythropolis BIOTECHNOLOGY LETTERS Volume: 30 Issue: 7 Pages: 1245-1250
- 2008, Morrish JLE, Brennan ET, Dry HC, et al. Enhanced Bioproduction of Carvone in a Two-Liquid-Phase Partitioning Bioreactor With a Highly Hydrophobic Biocatalyst BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING Volume: 101 Issue: 4 Pages: 768-775
- 2008, Ragni, Luigi; Berardinelli, Annachiara; Guarnieri, Adriano. A dielectric technique based on a one-chip network analyser to predict the quality indices of shell eggs.BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 100 Issue: 4 Pages: 470-478 DOI: 10.1016/i.biosystemseng.2008.04.015
- 2008, Shi, Junling; Pan, Zhongli; McHugh, Tara H.; et al. Drying and quality characteristics of fresh and sugar-infused blueberries dried with infrared radiation heating.LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 41 Issue: 10 Pages: 1962-1972 DOI: 10.1016/j.lwt.2008.01.003
- 2008, Koc, Banu; Eren, Ismail; Ertekin, Figen Kaymak.ç Modelling bulk density, porosity and shrinkage of quince during drying: The effect of drying method.JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 85 Issue: 3 Pages: 340-349 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2007.07.030
- 2008, Shih, C.; Pan, Z.; McHugh, T.; et al.Sequential infrared radiation and freeze-drying method for producing crispy strawberries. TRANSACTIONS OF THE ASABE Volume: 51 Issue: 1 Pages: 205-216
- 2008, Comparisons between different techniques for water-based extraction of pectin from orange peels Author(s): Yeoh, S.; Shi, J.; Langrish, T. A. G. Conference: 34th Annual Australasian Chemical and Process Engineering Conference (Chemeca) Location: Auckland, NEW ZEALAND Date: SEP 17-20, 2006 Sponsor(s): Univ Auckland, Fac Engn; Soc Chem Engineers, New Zealand; Auckland UniServices; New Zealand Trade & Enterprise; CSIRO; Light Met Natl Res Flagship; New Zealand Steel; Beca Amec; Univ Auckland, Ctr Adv Composite Mat Source: DESALINATION Volume: 218 Issue: 1-3 Pages: 229-237 DOI: 10.1016/j.desal.2007.02.018 Published: JAN 5 2008
- 2008, A comparison of different techniques for water-based extraction of pectin from orange peels Author(s): Yeoh, S.; Zhang, S.; Shi, J.; et al. Source: CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS Volume: 195 Issue: 5 Pages: 511-520 DOI: 10.1080/00986440701707479 Published: 2008
- 2008, Title: Frequency, moisture and temperature-dependent dielectric properties of chickpea flour Author(s): Guo, W.; Tiwari, G.; Tang, J.; et al. Source: BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 101 Issue: 2 Pages: 217-224 DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2008.07.002 Published: OCT 2008
- 2008, Title: Microwave-assisted drying of pharmaceutical granules and its impact on drug stability Author(s): Loh, Z. H.; Liew, C. V.; Lee, C. C.; et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS Volume: 359 Issue: 1-2 Pages: 53-62 DOI: 10.1016/j.ijpharm.2008.03.018 Published: JUL 9 2008
- 2008, Title: A study on microwave-induced melt granulation in a single pot high shear processor Author(s): Liew, C. V.; Loh, Z. H.; Heng, P. W. S.; et al. Source: PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY Volume: 13 Issue: 5 Pages: 401-411 DOI: 10.1080/10837450802244926 Published: 2008
- 2008, Treccani, Laura; Rezwan, Kurosch. MICROSTRUCTURING AND BIOFUNCTIONALISATION OF ALUMINA SURFACES TO ENHANCE ABRASION RESISTANCE AND SUPPRESS BACTERIAL BIOFILM GROWTH Book Group Author(s): ASME Conference: ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference Location: Evanston, IL Date: OCT 07-10, 2008
- 2008, Datta, S.; Janes, M. E.; Xue, Q. -G.; et al. Control of Listeria monocytogenes and Salmonella anatum on the surface of smoked salmon coated with calcium alginate coating containing oyster lysozyme and nisin JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 73 Issue: 2 Pages: M67-M71 DOI: 10.1111/j.1750-3841.2007.00633.x Published: MAR 2008
- 2008, Enhanced Bioproduction of Carvone in a Two-Liquid-Phase Partitioning Bioreactor With a Highly Hydrophobic Biocatalyst. Morrish, Jenna L. E.; Brennan, Emily T.; Dry, Helen C.; et al. BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING Volume: 101 Issue: 4 Pages: 768-775 DOI: 10.1002/bit.21941 Published: NOV 1 2008
- 2008, Morrish, Jenna L. E.; Daugulis, Andrew J.Rhodococcus erythropolis BIOTECHNOLOGY LETTERS Volume: 30 Issue: 7 Pages: 1245-1250 DOI: 10.1007/s10529-008-9686-5 Published: JUL 2008
- 2008, Temelli, Feral; Seifried, BernhardBioseparation of Nutraceuticals Using Supercritical Carbon Dioxide Ajjguilera, JM; BarbosaCanovas, GV; Simpson, R; et al. Conference: 10th International Congress on Engineering and Food Location: Vina del Mar, CHILE Date: APR, 2008
- 2008, Huang, Wen; Li, Zhenshan; Niu, Hai; et al.of operating parameters for supercritical carbon dioxide extraction of lycopene by response surface methodology. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 89 Issue: 3 Pages: 298-302 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2008.05.006 Published: DEC 2008
- 2008, Choudhari, Sheetal M.; Singhal, Rekha S. Supercritical carbon dioxide extraction of lycopene from mated cultures of Blakeslea trispora NRRL 2895 and 2896. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 89 Issue: 3 Pages: 349-354 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2008.05.016 Published: DEC 2008
- 2008, Katherine, L. S. Vaughn; Edgar, C. Clausen; Jerry, W. King; et al.Extraction conditions affecting supercritical fluid extraction (SFE) of lycopene from watermelon. BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 16 Pages: 7835-7841 DOI: 10.1016/j.biortech.2008.01.082 Published: NOV 2008
- 2008, Arora, Ajay; Choudhary, Divya; Agarwal, Gaurav; et al. Compositional variation in beta-carotene content, carbohydrate and antioxidant enzymes in selected banana cultivars. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 43 Issue: 11 Pages: 1913-1921 DOI: 10.1111/j.1365-2621.2008.01743.x Published: NOV 2008
- 2008, Zefferino, Roberto; Leone, Antonella; Piccaluga, Simona; et al.Mercury modulates interplay between IL-1 beta, TNF-alpha, and gap junctional intercellular communication in keratinocytes: mitigation by lycopene. JOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY Volume: 5 Issue: 4 Pages: 353-360 DOI: 10.1080/15476910802482854 Published: OCT-DEC 2008
- 2008, Krichnavaruk, Sontaya; Shotipruk, Artiwan; Goto, Motonobu; et al.Supercritical carbon dioxide extraction of astaxanthin from Haematococcus pluvialis with vegetable oils as co-solvent. BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 13 Pages: 5556-5560 DOI: 10.1016/j.biortech.2007.10.049 Published: SEP 2008
- 2008, Filho, Genival L.; De Rosso, VeridianaV.; Meireles, M. Angela A.; et al.Supercritical CO(2) extraction of carotenoids from pitanga fruits (Eugenia uniflora L.). JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 46 Issue: 1 Pages: 33-39 DOI: 10.1016/j.supflu.2008.02.014 Published: AUG 2008
- 2008, Kaur, Devinder; Wani, Ali Abas; Oberoi, D. P. S.; et al.Effect of extraction conditions on lycopene extractions from tomato processing waste skin using response surface methodology. FOOD CHEMISTRY Volume: 108 Issue: 2 Pages: 711-718 DOI: 10.1016/j.foodchem.2007.11.002 Published: MAY 15 2008
- 2008, Kassama, Lamin S.; Shi, John; Mittal, Gauri S.Optimization of supercritical fluid extraction of lycopene from tomato skin with central composite rotatable design model SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Volume: 60 Issue: 3 Pages: 278-284 DOI: 10.1016/j.seppur.2007.09.005 Published: MAY 6 2008
- 2008, Garcia-Rodriguez, Diego; Maria Carro-Diaz, Antonia; Antonia Lorenzo-Ferreira, RosaSupercritical fluid extraction of polyhalogenated pollutants from aquaculture and marine environmental samples: A review JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE Volume: 31 Issue: 8 Pages: 1333-1345 DOI: 10.1002/jssc.200700637 Published: MAY 2008
- 2008, Macias-Sanchez, M. Dolores; Mantell Serrano, Casimiro; Rodriguez Rodriguez, Miguel; et al.Extraction of carotenoids and chlorophyll from microalgae with supercritical carbon dioxide and ethanol as cosolvent JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE Volume: 31 Issue: 8 Pages: 1352-1362 DOI: 10.1002/jssc.200700503
- 2008, Chang, Ching-Hui; Liu, Yung-ChuanEvaluation of antioxidative performance of tomato extracts obtained by different methods. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE Volume: 88 Issue: 4 Pages: 612-618 DOI: 10.1002/jsfa.3125 Published: MAR 2008
- 2008, Montesano, Domenico; Fallarino, Francesca; Cossignani, Lina; et al.Innovative extraction procedure for obtaining high pure lycopene from tomato. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 226 Issue: 3 Pages: 327-335 DOI: 10.1007/s00217-006-0541-4 Published: JAN 2008
- 2007, Pereira R, Martins J, Mateus C, et al.Death kinetics of Escherichia coli in goat milk and Bacillus licheniformis in cloudberry jam treated by ohmic heating CHEMICAL PAPERS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 121-126
- 2007, Cruz RMS, Vieira MC, Silva CLM Modelling kinetics of watercress (Nasturtium officinale) colour changes due to heat and thermosonication treatments INNOVATIVE FOOD SCIENCE & EMERGING TECHNOLOGIES Volume: 8 Issue: 2 Pages: 244-252
- 2007, Joerger RD Antimicrobial films for food applications: A quantitative analysis of their effectiveness PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE Volume: 20 Issue: 4 Pages: 231-273
- 2007, Gemili S, Umdu ES, Yaprak N, et al.Partial purification of hen egg white lysozyme by ethanol precipitation method and determination of the thermal stability of its lyophilized form TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Volume: 31 Issue: 2 Pages: 125-134
- 2007, Ragni L, Al-Shami A, Berardinelli A, et al.Quality evaluation of shell eggs during storage using a dielectric technioue TRANSACTIONS OF THE ASABE Volume: 50 Issue: 4 Pages: 1331-1340
- 2007, Ragni L, Al-Shami A, Mikhaylenko G, et al. Dielectric characterization of hen eggs during storage JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 82 Issue: 4 Pages: 450-459
- 2007, Erickson MC, Doyle MP. Food as a vehicle for transmission of Shiga toxin-producing scherichia coli JOURNAL OF FOOD PROTECTION Volume: 70 Issue: 10 Pages: 2426-2449
- 2007, Capita R. Variation in Salmonella resistance to poultry chemical decontaminants, based on serotype, phage type, and antibiotic resistance patterns JOURNAL OF FOOD PROTECTION Volume: 70 Issue: 8 Pages: 1835-1843
- 2007, Demir V, Gunhan T, Yagcioglu AK Mathematical modelling of convection drying of green table olives BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 98 Issue: 1 Pages: 47-53
- 2007, Rao PP, Nagender A, Rao LJ, et al. Studies on the effects of microwave drying and cabinet tray drying on the chemical composition of volatile oils of garlic powders EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 224 Issue: 6 Pages: 791-795
- 2007, Sacilik K Effect of drying methods on thin-layer drying characteristics of hull-less seed pumpkin (Cucurbita pepo L.) JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 79 Issue: 1 Pages: 23-30
- 2007, Shi J, Mittal G, Kim E, et al. Solubility of carotenoids in supercritical CO2 FOOD REVIEWS INTERNATIONAL Volume: 23 Issue: 4 Pages: 341-371
- 2007, Borges GR, Junges A, Franceschi E, et al. High-pressure vapor-liquid equilibrium data for systems involving carbon dioxide plus organic solvent plus beta-carotene JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 52 Issue: 4 Pages: 1437-1441
- 2007, Zuniga-Moreno A, Galicia-Luna LA Densities, isothermal compressibilities, a id isobaric thermal expansivities of hexan-2-ol, octan-1-ol, and decan-1-ol from (313 to 363) K and pressures up to 22 MPa JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 52 Issue: 5 Pages: 1773-1783
- 2007, Borges GR, Junges A, Franceschi E, et al. High-pressure vapor-liquid equilibrium data for systems involving carbon dioxide plus organic solvent plus beta-carotene JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 52 Issue: 4 Pages: 1437-1441
- 2007, Choksi PM, Joshi VY A review on lycopene - Extraction, purification, stability and applications INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES Volume: 10 Issue: 2 Pages: 289-298
- 2007, Ajila CM, Bhat SG, Rao UJSP Valuable components of raw and ripe peels from two Indian mango varieties FOOD CHEMISTRY Volume: 102 Issue: 4 Pages: 1006-1011
- 2007, Roldan-Gutierrez JM, de Castro MDL Lycopene: The need for better methods for characterization and determination TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Volume: 26 Issue: 2 Pages: 163-170
- 2007, Roldan-Gutierrez JM, de Castro MDL Lycopene: The need for better methods for characterization and determination TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Volume: 26 Issue: 2 Pages: 163-170
- 2007, Vagi E, Simandi B, Vasarhelyine KP, et al. Supercritical carbon dioxide extraction of carotenoids, tocopherols and sitosterols from industrial tomato by-products JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 40 Issue: 2 Pages: 218-226
- 2007, Choudhari SM, Ananthanarayan L Enzyme aided extraction of lycopene from tomato tissues FOOD CHEMISTRY Volume: 102 Issue: 1 Pages: 77-81
- 2007, Macias-Sanchez MD, Mantell C, Rodriguez M, et al. Supercritical fluid extraction of carotenoids and chlorophyll a from Synechococcus sp. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 39 Issue: 3 Pages: 323-329
- 2007, Macias-Sanchez MD, Mantell C, Rodriguez M, et al. Supercritical fluid extraction of carotenoids and chlorophyll a from Synechococcus sp. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 39 Issue: 3 Pages: 323-329
- 2007, Kumoro AC, Hasan M Supercritical carbon dioxide extraction of andrographolide from Andrographis paniculata: Effect of the solvent flow rate, pressure, and temperature CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Volume: 15 Issue: 6 Pages: 877-883
- 2007, Pourmortazavi SM, Hajimirsadeghi SS Supercritical fluid extraction in plant essential and volatile oil analysis JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Volume: 1163 Issue: 1-2 Pages: 2-24
- 2007, Rivera LL, Vilarem G Hydrodistillation of caraway by direct induction heating assisted by a magnetic field process FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL Volume: 22 Issue: 3 Pages: 178-183
- 2007, Rezaei K, Temelli F, Jenab E Effects of pressure and temperature on enzymatic reactions in supercritical fluids BIOTECHNOLOGY ADVANCES Volume: 25 Issue: 3 Pages: 272-280
- 2007, Silva MCE, Galhano CIC, Da Silva AMGM A new sprout inhibitor of potato tuber based on carvone/beta-cyclodextrin inclusion compound JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY Volume: 57 Issue: 1-4 Pages: 121-124
- 2007, Richter J, Schellenberg I Comparison of different extraction methods for the determination of essential oils and related compounds from aromatic plants and optimization of solid-phase microextraction/gas chromatography ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY Volume: 387 Issue: 6 Pages: 2207-2217
- 2007, Vadivambal R, Jayas DS Changes in quality of microwave-treated agricultural products - a review BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 98 Issue: 1 Pages: 1-16
- 2007, del Rio E, Panizo-Moran M, Prieto M, et al. Effect of various chemical decontamination treatments on natural microflora and sensory characteristics of poultry INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY Volume: 115 Issue: 3 Pages: 268-280
- 2007, Capita R Variation in Salmonella resistance to poultry chemical decontaminants, based on serotype, phage type, and antibiotic resistance patterns JOURNAL OF FOOD PROTECTION Volume: 70 Issue: 8 Pages: 1835-1843
- 2007, del Rio E, Muriente R, Prieto M, et al. Effectiveness of trisodium phosphate, acidified sodium chlorite, citric acid, and peroxyacids against pathogenic bacteria on poultry during refrigerated storage JOURNAL OF FOOD PROTECTION Volume: 70 Issue: 9 Pages: 2063-2071
- 2007, Ragni, Luigi; Al-Shami, Ali; Mikhaylenko, Galina; et al.Dielectric characterization of hen eggs during storageJOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 82 Issue: 4 Pages: 450-459 DOI: 10.1016/j.foodeng.2007.02.063
- 2007, Demir, V.; Gunhan, T.; Yagcioglu, A. K.Mathematical modelling of convection drying of green table olives.Source: BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 98 Issue: 1 Pages: 47-53 DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2007.06.011
- 2007, Rao, Pamidighantam Prabhakara; Nagender, Allani; Rao, Lingamallu Jaganmohan; et al. Studies on the effects of microwave drying and cabinet tray drying on the chemical composition of volatile oils of garlic powders.EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 224 Issue: 6 Pages: 791-795 DOI: 10.1007/s00217-006-0364-3
- 2007, Sacilik, Kamil. Effect of drying methods on thin-layer drying characteristics of hull-less seed pumpkin (Cucurbita pepo L.)JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 79 Issue: 1 Pages: 23-30 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2006.01.023
- 2007, Death kinetics of Escherichia coli in goat milk and Bacillus licheniformis in cloudberry jam treated by ohmic heating Author(s): Pereira, R.; Martins, J.; Mateus, C.; et al. Source: CHEMICAL PAPERS Volume: 61 Issue: 2 Pages: 121-126 DOI: 10.2478/s11696-007-0008-5 Published: APR 2007
- 2007, Vadivambal, R.; Jayas, D. S.Changes in quality of microwave-treated agricultural products - a review BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 98 Issue: 1 Pages: 1-16 DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2007.06.006 Published: SEP 2007
- 2007, Joerger, Rolf D.Antimicrobial films for food applications: A quantitative analysis of their effectiveness Source: PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE Volume: 20 Issue: 4 Pages: 231-273 DOI: 10.1002/pts.774 Published: JUL-AUG 2007
- 2007, Gemili, Seyhun; Umdu, Emin Selahattin; Yaprak, Nilguen; et al.Partial purification of hen egg white lysozyme by ethanol precipitation method and determination of the thermal stability of its lyophilized form.TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Volume: 31 Issue: 2 Pages: 125-134 Published: 2007
- 2007, Kumoro, A. C.; Hasan, MasitahSupercritical carbon dioxide extraction of andrographolide from Andrographis paniculata: Effect of the solvent flow rate, pressure, and temperature CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Volume: 15 Issue: 6 Pages: 877-883 DOI: 10.1016/S1004-9541(08)60018-X Published: DEC 2007
- 2007, Pourmortazavi, Seied Mahdi; Hajimirsadeghi, Seiedeh Somayyeh Supercritical fluid extraction in plant essential and volatile oil analysis Source: JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Volume: 1163 Issue: 1-2 Pages: 2-24 DOI: 10.1016/j.chroma.2007.06.021 Published: SEP 7 2007
- 2007, Rezaei, K.; Temelli, F.; Jenab, E. Effects of pressure and temperature on enzymatic reactions in supercritical fluids BIOTECHNOLOGY ADVANCES Volume: 25 Issue: 3 Pages: 272-280 DOI: 10.1016/j.biotechadv.2006.12.002 Published: MAY-JUN 2007
- 2007, Lagunez Rivera, L.; Vilarem, G.Hydrodistillation of caraway by direct induction heating assisted by a magnetic field process. FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL Volume: 22 Issue: 3 Pages: 178-183 DOI: 10.1002/ffj.1777 Published: MAY-JUN 2007
- 2007, Densities, isothermal compressibilities, a id isobaric thermal expansivities of hexan-2-ol, octan-1-ol, and decan-1-ol from (313 to 363) K and pressures up to 22 MPa Zuniga-Moreno, Abel; Galicia-Luna, Luis A. JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 52 Issue: 5 Pages: 1773-1783 DOI: 10.1021/je700145e Published: SEP-OCT 2007
- 2007, Borges, Gustavo R.; Junges, Alexander; Franceschi, Elton; et alHigh-pressure vapor-liquid equilibrium data for systems involving carbon dioxide plus organic solvent plus beta-carotene JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 52 Issue: 4 Pages: 1437-1441 DOI: 10.1021/je700125v Published: JUL-AUG 2007
- 2007, Vagi, E.; Simandi, B.; Vasarhelyine, K. P.; et al.Supercritical carbon dioxide extraction of carotenoids, tocopherols and sitosterols from industrial tomato by-products JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 40 Issue: 2 Pages: 218-226 DOI: 10.1016/j.supflu.2006.05.009 Published: MAR 2007
- 2007, Roldan-Gutierrez, Jannat M.; de Castro, Maria Dolores Luque Lycopene: The need for better methods for characterization and determination. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Volume: 26 Issue: 2 Pages: 163-170 DOI: 10.1016/j.trac.2006.11.013 Published: FEB 2007
- 2007, Enzyme aided extraction of lycopene from tomato tissues Author(s):ource: FOOD CHEMISTRY Volume: 102 Issue: 1 Pages: 77-81 DOI: 10.1016/j.foodchem.2006.04.031 Published: 2007
- 2007, Ajila, C. M.; Bhat, S. G.; Prasada Rao, U. J. S.Valuable components of raw and ripe peels from two Indian mango varieties. FOOD CHEMISTRY Volume: 102 Issue: 4 Pages: 1006-1011 DOI: 10.1016/j.foodchem.2006.06.036 Published: 2007
- 2007, Shi, John; Mittal, Gauri; Kim, Erin; et al.Solubility of carotenoids in supercritical CO2 FOOD REVIEWS INTERNATIONAL Volume: 23 Issue: 4 Pages: 341-371 DOI: 10.1080/87559120701593806 Published: 2007
- 2007, Choksi, Pratik M.; Joshi, Vishal Y. A review on lycopene - Extraction, purification, stability and applications.INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES Volume: 10 Issue: 2 Pages: 289-298 DOI: 10.1080/10942910601052699 Published: 2007
- 2007, Yildiz, Hasan; Baysal, TanerColor and lycopene content of tomato puree affected by electroplasmolysis INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES Volume: 10 Issue: 3 Pages: 489-495 DOI: 10.1080/10942910600909063 Published: 2007
- 2007, Macias-Sanchez, M. D.; Mantell, C.; Rodriguez, M.; et al.Supercritical fluid extraction of carotenoids and chlorophyll a from Synechococcus sp.JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 39 Issue: 3 Pages: 323-329 DOI: 10.1016/j.supflu.2006.03.008 Published: JAN 2007
- 2006, Tireki S, Sumnu G, Esin A Production of bread crumbs by infrared-assisted microwave drying EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 222 (1-2): 8-14 JAN 2006
- 2006, Icier F, Yildiz H, Baysal T Peroxidase inactivation and colour changes during ohmic blanching of pea puree JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 74 (3): 424-429 JUN 2006
- 2006, Maskan M Production of pomegranate (Punica granatum L.) juice concentrate by various heating methods: colour degradation and kinetics JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 72 (3): 218-224 FEB 2006
- 2006, de Quiros ARB, Costa HS Analysis of carotenoids in vegetable and plasma samples: A review JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS 19 (2-3): 97-111 MAR-MAY 2006
- 2006, Wang CY, Chen BH Tomato pulp as source for the production of lycopene powder containing high proportion of cis-isomers EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 222 (3-4): 347-353 FEB 2006
- 2006, Herrero M, Cifuentes A, Ibanez E Sub- and supercritical fluid extraction of functional ingredients from different natural sources: Plants, food-by-products, algae and microalgae - A review FOOD CHEMISTRY 98 (1): 136-148 2006
- 2006, Demir N, Bahceci KS, Acar J The effects of different initial Lactobacillus plantarum concentrations on some properties of fermented carrot juice JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 30 (3): 352-363 JUN 2006
- 2006, Perretti G Supercritical carbon dioxide extraction of agricultural and food processing wastes and byproductsle ACS SYMPOSIUM SERIES 926: 23-35 2006
- 2006, Turner C Overview of modern extraction techniques for food and agricultural samples ACS SYMPOSIUM SERIES 926: 3-19 2006
- 2006, Sun M, Temelli F Supercritical carbon dioxide extraction of carotenoids from carrot using canola oil as a continuous co-solvent JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 37 (3): 397-408 MAY 2006
- 2006, An HJ, King JMPasting properties of ohmically heated rice starch and rice flours JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 71 Issue: 7 Pages: C437-C441
- 2006, Cutter CN. Opportunities for bio-based packaging technologies to improve the quality and safety of fresh and further processed muscle foods MEAT SCIENCE Volume: 74 Issue: 1 Pages: 131-142
- 2006, Ragni L, Gradari P, Berardinelli A, et al. Predicting quality parameters of shell eggs using a simple technique based on the dielectric properties BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 94 Issue: 2 Pages: 255-262
- 2006, Moore JE, Millar BC Lack of transmission of foodborne and food-poisoning pathogens across packaging materials employed in retail butchers' shops.INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 41 Issue: 8 Pages: 987-989
- 2006, Maskan M Production of pomegranate (Punica granatum L.) juice concentrate by various heating methods: colour degradation and kinetics JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 72 Issue: 3 Pages: 218-224
- 2006, Hu QG, Zhang M, Mujumdar AS, et al. Effects of different drying methods on the quality changes of granular edamame DRYING TECHNOLOGY Volume: 24 Issue: 8 Pages: 1025-1032
- 2006, Srogi K. A review: Application of microwave techniques for environmental analytical chemistry ANALYTICAL LETTERS Volume: 39 Issue: 7 Pages: 1261-1288
- 2006, Reverchon E, De Marco I Supercritical fluid extraction and fractionation of natural matter JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 38 Issue: 2 Pages: 146-166
- 2006, Cavero S, Garcia-Risco MR, Marin FR, et al. Supercritical fluid extraction of antioxidant compounds from oregano - Chemical and functional characterization via LC-MS and in vitro assays JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 38 Issue: 1 Pages: 62-69
- 2006, Collins JK, Perkins-Veazie P, Roberts W Lycopene: From plants to humans HORTSCIENCE Volume: 41 Issue: 5 Pages: 1135-1144
- 2006, Xi J Effect of high pressure processing on the extraction of lycopene in tomato paste waste CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY Volume: 29 Issue: 6 Pages: 736-739
- 2006, Jun X Application of high hydrostatic pressure processing of food to extracting lycopene from tomato paste waste HIGH PRESSURE RESEARCH Volume: 26 Issue: 1 Pages: 33-41
- 2006, Sun M, Temelli F Supercritical carbon dioxide extraction of carotenoids from carrot using canola oil as a continuous co-solvent JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 37 Issue: 3 Pages: 397-408
- 2006, Turner C Overview of modern extraction techniques for food and agricultural samples MODERN EXTRACTION TECHNIQUES: FOOD AND AGRICULTURAL SAMPLES Volume: 926 Pages: 3-19
- 2006, Overview of modern extraction techniques for food and agricultural samples Turner C MODERN EXTRACTION TECHNIQUES: FOOD AND AGRICULTURAL SAMPLES Volume: 926 Pages: 3-19
- 2006, Perretti G Supercritical carbon dioxide extraction of agricultural and food processing wastes and byproductsle MODERN EXTRACTION TECHNIQUES: FOOD AND AGRICULTURAL SAMPLES Volume: 926 Pages: 23-35
- 2006, Demir N, Bahceci KS, Acar J The effects of different initial Lactobacillus plantarum concentrations on some properties of fermented carrot juice JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Volume: 30 Issue: 3 Pages: 352-363
- 2006, del Mondragon-Portocarrero A, Pena-Martinez B, Fernandez-Fernandez E, et al. Effects of different pre-freezing blanching procedures on the physicochemical properties of Brassica rapa leaves (Turnip Greens, Grelos) INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 41 Issue: 9 Pages: 1067-1072
- 2006, Ragni, L.; Al-Shami, A.; Berardinelli, A.; et al. Predicting quality parameters of shell eggs using a simple technique based on the dielectric properties.BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 94 Issue: 2 Pages: 255-262 DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2006.03.003
- 2006, An, H. J.; King, J. M.Pasting properties of ohmically heated rice starch and rice flours.JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 71 Issue: 7 Pages: C437-C441 DOI: 10.1111/j.1750-3841.2006.00138.x
- 2006, del Carmen Mondragon-Portocarrero, Alicia; Pena-Martinez, Belen; Fernandez-Fernandez, Encarnacion; et al.Effects of different pre-freezing blanching procedures on the physicochemical properties of Brassica rapa leaves (Turnip Greens, Grelos). INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 41 Issue: 9 Pages: 1067-1072 DOI: 10.1111/j.1365-2621.2006.01180.x Published: NOV 2006
- 2006, Cutter, Catherine Nettles. Opportunities for bio-based packaging technologies to improve the quality and safety of fresh and further processed muscle foods. Conference: 52nd International Congress of Meat Science and Technology (52in ICoMST) Location: Dublin, IRELAND Date: AUG 13-18, 2006
- 2006, Silva, M. Costa E.; Galhano, C. I. C.; Da Silva, A. M. G. MoreiraA new sprout inhibitor of potato tuber based on carvone/beta-cyclodextrin inclusion compound Conference: 13th International Cyclodextrin Symposium Location: Torino, ITALY Date: MAY 14-17, 2006
- 2006, Richter, Jana; Schellenberg, Ingo. Comparison of different extraction methods for the determination of essential oils and related compounds Conference: 12th International Symposium on Luminescence Spectrometry Location: Lugo, SPAIN Date: JUL 18-21, 2006
- 2006, Reverchon, Ernesto; De Marco, IolandaSupercritical fluid extraction and fractionation of natural matter JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 38 Issue: 2 Pages: 146-166 DOI: 10.1016/j.supflu.2006.03.020 Published: SEP 2006
- 2006, Collins, J. K.; Perkins-Veazie, P.; Roberts, W.Source: HORTSCIENCE Volume: 41 Issue: 5 Pages: 1135-1144 Lycopene: From plants to humans Published: AUG 2006
- 2006, Supercritical fluid extraction of antioxidant compounds from oregano - Chemical and functional characterization via LC-MS and in vitro assays Cavero, Soffa; Garcia-Risco, Monica R.; Marin, Francisco R.; et al. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 38 Issue: 1 Pages: 62-69 DOI: 10.1016/j.supflu.2005.01.003 Published: AUG 2006
- 2006, Xi, JEffect of high pressure processing on the extraction of lycopene in tomato paste waste CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY Volume: 29 Issue: 6 Pages: 736-739 DOI: 10.1002/ceat.200600024 Published: JUN 2006
- 2006, Demir, N; Bahceci, KS; Acar, JThe effects of different initial Lactobacillus plantarum concentrations on some properties of fermented carrot juice. JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Volume: 30 Issue: 3 Pages: 352-363 DOI: 10.1111/j.1745-4549.2006.00070.x Published: JUN 2006
- 2006, Jun, X Application of high hydrostatic pressure processing of food to extracting lycopene from tomato paste waste. HIGH PRESSURE RESEARCH Volume: 26 Issue: 1 Pages: 33-41 DOI: 10.1080/08957950600608741 Published: MAR 2006
- 2006, Analysis of carotenoids in vegetable and plasma samples: A review de Quiros, ARB; Costa, HS JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS Volume: 19 Issue: 2-3 Pages: 97-111 DOI: 10.1016/j.jfca.2005.04.004 Published: MAR-MAY 2006
- 2006, Tomato pulp as source for the production of lycopene powder containing high proportion of cis-isomers Wang, CY; Chen, BH EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 222 Issue: 3-4 Pages: 347-353 DOI: 10.1007/s00217-005-0058-2 Published: FEB 2006
- 2006, Sub- and supercritical fluid extraction of functional ingredients from different natural sources: Plants, food-by-products, algae and microalgae - A review Herrero, M; Cifuentes, A; Ibanez, E. FOOD CHEMISTRY Volume: 98 Issue: 1 Pages: 136-148 DOI: 10.1016/j.foodchem.2005.05.058 Published: 2006
- 2006, Supercritical carbon dioxide extraction of agricultural and food processing wastes and byproductsle Author(s): Perretti, G Book Editor(s): Turner, C Conference: Symposium on Modern Extraction Techniques for Food and Agricultural Samples Location: Anaheim, CA Date: MAR 28-APR 02, 2004 Sponsor(s): ACS, Div Agr & Food Chem MODERN EXTRACTION TECHNIQUES: FOOD AND AGRICULTURAL SAMPLES Book Series: ACS SYMPOSIUM SERIES Volume: 926 Pages: 23-35 Published: 2006
- 2005, Ongen G, Sargin S, Tetik D, et al.Hot air drying of green table olives.FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 43 (2): 181-187 APR-JUN 2005
- 2005, Planinic M, Velic D, Tomas S, et al.Modelling of drying and rehydration of carrots using Peleg's model.EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 221 (3-4): 446-451 AUG 2005
- 2005, Sacilik K, Unal G Dehydration characteristics of Kastamonu garlic slices BIOSYSTEMS ENGINEERING 92 (2): 207-215 OCT 2005
- 2005, Macias-Sanchez MD, Mantell C, Rodriguez M, et al. Supercritical fluid extraction of carotenoids and chlorophyll a from Nannochloropsis gaditana JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 66 (2): 245-251 JAN 2005
- 2005, Omoni AO, Aluko RE The anti-carcinogenic and anti-atherogenic effects of lycopene: a review TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 16 (8): 344-350 2005
- 2005, Guclu-Ustundag O, Temelli F Solubility behavior of ternary systems of lipids, cosolvents and supercritical carbon dioxide and processing aspects JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 36 (1): 1-15 NOV 200
- 2005, Khosravi-Darani K, Vasheghani-Farahani E Application of supercritical fluid extraction in biotechnology CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 25 (4): 231-242 2005
- 2005, Braga MEM, Ehlert PAD, Ming LC, et al. Supercritical fluid extraction from Lippia alba: global yields, kinetic data, and extract chemical composition JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 34 (2): 149-156 JUN 2005
- 2005, Sacilik K, Unal G Dehydration characteristics of Kastamonu garlic slices BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 92 Issue: 2 Pages: 207-215
- 2005, Sun, M; Temelli, FSupercritical carbon dioxide extraction of carotenoids from carrot using canola oil as a continuous co-solvent Conference: 7th International Symposium on Supercritical Fluids Location: Orlando, FL Date: MAY 01-04, 2005. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 37 Issue: 3 Pages: 397-408 DOI: 10.1016/j.supflu.2006.01.008 Published: MAY 2006
- 2005, Solubility behavior of ternary systems of lipids, cosolvents and supercritical carbon dioxide and processing aspects Guclu-Ustundag, O; Temelli, F JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 36 Issue: 1 Pages: 1-15 DOI: 10.1016/j.supflu.2005.03.002 Published: NOV 2005
- 2005, Khosravi-Darani, K; Vasheghani-Farahani, EApplication of supercritical fluid extraction in biotechnology CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY Volume: 25 Issue: 4 Pages: 231-242 DOI: 10.1080/07388550500354841 Published: 2005 Times Cited: 8 (from Web of Science)
- 2005, Macias-Sanchez, MD; Mantell, C; Rodriguez, M; et al. Supercritical fluid extraction of carotenoids and chlorophyll a from Nannochloropsis gaditana. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 66 Issue: 2 Pages: 245-251 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2004.03.021 Published: JAN 2005
- 2005, The anti-carcinogenic and anti-atherogenic effects of lycopene: a review Omoni, AO; Aluko, RE TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 16 Issue: 8 Pages: 344-350 DOI: 10.1016/j.tifs.2005.02.002 Published: 2005
- 2004, Kammerer D, Carle R, Schieber A Quantification of anthocyanins in black carrot extracts (Daucus carota ssp sativus var. atrorubens Alef.) and evaluation of their color properties EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 219 (5): 479-486 OCT 2004
- 2004, Botsoglou N, Papageorgiou G, Nikolakakis I, et al. Effect of dietary dried tomato pulp on oxidative stability of Japanese quail meat JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 52 (10): 2982-2988 MAY 19 2004
- 2004, Sovova H, Sajfrtova M, Bartlova M, et al. Near-critical extraction of pigments and oleoresin from stinging nettle leaves JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 30 (2): 213-224 JUL 2004
- 2004, Yang SX, Shi WR, Zeng J Modelling the supercritical fluid extraction of lycopene from tomato paste waste using neuro-fuzzy approaches LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 3174: 880-885 2004
- 2004, Pol J, Hyotylainen T, Ranta-Aho O, et al. Determination of lycopene in food by on-line SFE coupled to HPLC using a single monolithic column for trapping and separation JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1052 (1-2): 25-31 OCT 15 2004
- 2004, Guclu-Ustundag O, Temelli F Correlating the solubility behavior of minor lipid components in supercritical carbon dioxide JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 31 (3): 235-253 NOV 2004
- 2004, Tonthubthimthong P, Douglas PL, Douglas S, et al. Extraction of nimbin from neem seeds using supercritical CO2 and a supercritical CO2-methanol mixture JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 30 (3): 287-301 AUG 2004
- 2004, Chemat S, Lagha A, AitAmar H, et al. Comparison of conventional and ultrasound-assisted extraction of carvone and limonene from caraway seeds FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL 19 (3): 188-195 MAY-JUN 2004
- 2004, Khajeh M, Yamini Y, Sefidkon F, et al. Comparison of essential oil composition of Carum copticum obtained by supercritical carbon dioxide extraction and hydrodistillation methods FOOD CHEMISTRY 86 (4): 587-591 AUG 2004
- 2004, Sensoy I, Sastry SK Ohmic blanching of mushrooms JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 27 (1): 1-15 MAR 2004
- 2004, Aguilar CN, Rodriguez-Herrera R, Montanez-Saenz JC, et al. Blanching at low temperatures: A thermal bioprocess applied to fruits and vegetables to improve textural quality FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY 13 (1): 104-108 FEB 2004
- 2004, Kammerer D, Carle R, Schieber A Quantification of anthocyanins in black carrot extracts (Daucus carota ssp sativus var. atrorubens Alef.) and evaluation of their color properties EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 219 Issue: 5 Pages: 479-486
- 2004, Ragni, Luigi; Berardinelli, Annachiara; Cevoli, Chiara; et al. Assessment of the water content in extra virgin olive oils by Time Domain Reflectometry (TDR) and Partial Least Squares (PLS) regression methodsJOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 111 Issue: 1 Pages: 66-72 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2012.01.028 Published: JUL 2012 Times Cited: 1 (from Web of Science)
- 2004, Kammerer, D; Carle, R; Schieber, A. Quantification of anthocyanins in black carrot extracts (Daucus carota ssp sativus var. atrorubens Alef.) and evaluation of their color properties.EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 219 Issue: 5 Pages: 479-486 DOI: 10.1007/s00217-004-0976-4
- 2004, Ohmic blanching of mushrooms. Sensoy, I; Sastry, SK Source: JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING Volume: 27 Issue: 1 Pages: 1-15 DOI: 10.1111/j.1745-4530.2004.tb00619.x Published: MAR 2004
- 2004, Aguilar, CN; Rodriguez-Herrera, R; Montanez-Saenz, JC; et al.Blanching at low temperatures: A thermal bioprocess applied to fruits and vegetables to improve textural quality. FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY Volume: 13 Issue: 1 Pages: 104-108 Published: FEB 2004 Times Cited: 3 (from Web of Science)
- 2004, Braga, MEM; Ehlert, PAD; Ming, LC; et al.Supercritical fluid extraction from Lippia alba: global yields, kinetic data, and extract chemical composition Conference: 5th Brazilian Meeting on Supercritical Fluids (5 EBFS) Location: Florianopolis, BRAZIL Date: APR 21-23, 2004
- 2004, Khajeh, M; Yamini, Y; Sefidkon, F; et al.Comparison of essential oil composition of Carum copticum obtained by supercritical carbon dioxide extraction and hydrodistillation methods. FOOD CHEMISTRY Volume: 86 Issue: 4 Pages: 587-591 DOI: 10.1016/j.foodchem.2003.09.041 Published: AUG 2004
- 2004, Tonthubthimthong, P; Douglas, PL; Douglas, S; et al. Extraction of nimbin from neem seeds using supercritical CO2 and a supercritical CO2-methanol mixture. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 30 Issue: 3 Pages: 287-301 DOI: 10.1016/j.supflu.2003.07.007 Published: AUG 2004
- 2004, Chemat, S; Lagha, A; AitAmar, H; et al.Comparison of conventional and ultrasound-assisted extraction of carvone and limonene from caraway seeds. FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL Volume: 19 Issue: 3 Pages: 188-195 DOI: 10.1002/ffj.1339 Published: MAY-JUN 2004
- 2004, Overview of modern extraction techniques for food and agricultural samples Author(s): Turner, CBook Editor(s): Turner, C Conference: Symposium on Modern Extraction Techniques for Food and Agricultural Samples Location: Anaheim, CA Date: MAR 28-APR 02, 2004
- 2004, Guclu-Ustundag, O; Temelli, FCorrelating the solubility behavior of minor lipid components in supercritical carbon dioxide. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 31 Issue: 3 Pages: 235-253 DOI: 10.1016/j.supflu.2003.12.007 Published: NOV 2004
- 2004, Pol, J; Hyotylainen, T; Ranta-Aho, O; et al. Determination of lycopene in food by on-line SFE coupled to HPLC using a single monolithic column for trapping and separation. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Volume: 1052 Issue: 1-2 Pages: 25-31 DOI: 10.1016/j.chroma.2004.08.111 Published: OCT 15 2004
- 2004, Sovova, H; Sajfrtova, M; Bartlova, M; et al.Near-critical extraction of pigments and oleoresin from stinging nettle leaves. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 30 Issue: 2 Pages: 213-224 DOI: 10.1016/j.supflu.2003.09.014 Published: JUL 2004
- 2004, Botsoglou, N; Papageorgiou, G; Nikolakakis, I; et al.Effect of dietary dried tomato pulp on oxidative stability of Japanese quail meat. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 52 Issue: 10 Pages: 2982-2988 DOI: 10.1021/jf030748b Published: MAY 19 2004 Times Cited: 15 (from Web of Science)
- 2004, Yang, SX; Shi, WR; Zeng, J Modelling the supercritical fluid extraction of lycopene from tomato paste waste using neuro-fuzzy approaches Book Editor(s): Yin, FL; Wang, J; Guo, CG Conference: International Symposium on Neural Networks (ISSN 2004) Location: Dalian, PEOPLES R CHINA Date: AUG 19-21, 2004
- 2003, Gomez-Prieto MS, Caja MM, Herraiz M, et al. Supercritical fluid extraction of all-trans-lycopene from tomato JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 51 (1): 3-7 JAN 1 2003
- 2003, del Castillo MLR, Gomez-Prieto MS, Herraiz M, et al. Lipid composition in tomato skin supercritical fluid extracts with high lycopene content JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY 80 (3): 271-274 MAR 2003
- 2003, Funazukuri T, Kong CY, Kagei S Binary diffusion coefficients, partition ratios and partial molar volumes at infinite dilution for beta-carotene and alpha-tocopherol in supercritical carbon dioxide JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 27 (1): 85-96 SEP 2003
- 2003, Senorans FJ, Ibanez E, Cifuentes A New trends in food processing CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 43 (5): 507-526 2003
- 2003, Sabio E, Lozano M, de Espinosa VM, et al. Lycopene and beta-carotene extraction from tomato processing waste using supercritical CO2 INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 42 (25): 6641-6646 DEC 10 2003
- 2003, Lim S, Jung SK, Jwa MK Extraction of carotenoids from Citrus unshiu press cake by supercritical carbon dioxide FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY 12 (5): 513-520 OCT 2003
- 2003, Pourmortazavi SM, Sefidkon F, Hosseini SG Supercritical carbon dioxide extraction of essential oils from Perovskia atriplicifolia Benth. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 51 (18): 5414-5419 AUG 27 2003
- 2003, Corazza ML, Cardozo L, Antunes OAC, et al. Phase behavior of the reaction medium of limonene oxidation in supercritical carbon dioxide INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 42 (13): 3150-3155 JUN 25 2003
- 2003, Corazza ML, Filho LC, Antunes OAC, et al. High pressure phase equilibria of the related substances in the limonene oxidation in supercritical CO2 JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 48 (2): 354-358 MAR-APR 2003
- 2003, Carbonell-Barrachina AA, Zaragoza MP, Lario Y, et al. Development of a high sensory quality garlic paste JOURNAL OF FOOD SCIENCE 68 (7): 2351-2355 SEP 2003
- 2003, Carbonell-Barrachina, AA; Zaragoza, MP; Lario, Y; et al.Development of a high sensory quality garlic paste. JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 68 Issue: 7 Pages: 2351-2355 DOI: 10.1111/j.1365-2621.2003.tb05771.x Published: SEP 2003 Times Cited: 3 (from Web of Science)
- 2003, Pourmortazavi, SM; Sefidkon, F; Hosseini, SGSupercritical carbon dioxide extraction of essential oils from Perovskia atriplicifolia Benth.JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 51 Issue: 18 Pages: 5414-5419 DOI: 10.1021/jf0341619 Published: AUG 27 2003
- 2003, Corazza, ML; Cardozo, L; Antunes, OAC; et al.Phase behavior of the reaction medium of limonene oxidation in supercritical carbon dioxide. Source: INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Volume: 42 Issue: 13 Pages: 3150-3155 DOI: 10.1021/ie021040+ Published: JUN 25 2003 Times Cited: 20 (from Web of Science)
- 2003, Phase behavior of the reaction medium of limonene oxidation in supercritical carbon dioxide Corazza, ML; Cardozo, L; Antunes, OAC; et al. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Volume: 42 Issue: 13 Pages: 3150-3155 DOI: 10.1021/ie021040+ Published: JUN 25 2003 Times Cited: 20 (from Web of Science)
- 2003, Corazza, ML; Filho, LC; Antunes, OAC; et al.High pressure phase equilibria of the related substances in the limonene oxidation in supercritical CO2. JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 48 Issue: 2 Pages: 354-358 DOI: 10.1021/je020150k Published: MAR-APR 2003
- 2003, Lycopene and beta-carotene extraction from tomato processing waste using supercritical CO2 Sabio, E; Lozano, M; de Espinosa, VM; et al. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Volume: 42 Issue: 25 Pages: 6641-6646 DOI: 10.1021/ie0301233 Published: DEC 10 2003
- 2003, Lim, S; Jung, SK; Jwa, MKExtraction of carotenoids from Citrus unshiu press cake by supercritical carbon dioxide. FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY Volume: 12 Issue: 5 Pages: 513-520 Published: OCT 2003
- 2003, Funazukuri, T; Kong, CY; Kagei, S Binary diffusion coefficients, partition ratios and partial molar volumes at infinite dilution for beta-carotene and alpha-tocopherol in supercritical carbon dioxide. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 27 Issue: 1 Pages: 85-96 Article Number: PII S0896-8446(02)00209-7 DOI: 10.1016/S0896-8446(02)00209-7 Published: SEP 2003
- 2003, Funazukuri, T; Kong, CY; Kagei, SBinary diffusion coefficients, partition ratios and partial molar volumes at infinite dilution for beta-carotene and alpha-tocopherol in supercritical carbon dioxide. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS Volume: 27 Issue: 1 Pages: 85-96 Article Number: PII S0896-8446(02)00209-7 DOI: 10.1016/S0896-8446(02)00209-7 Published: SEP 2003.
- 2003, del Castillo, MLR; Gomez-Prieto, MS; Herraiz, M; et al.Lipid composition in tomato skin supercritical fluid extracts with high lycopene content. JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY Volume: 80 Issue: 3 Pages: 271-274 Published: MAR 2003
- 2003, Senorans, FJ; Ibanez, E; Cifuentes, A New trends in food processing. CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION Volume: 43 Issue: 5 Pages: 507-526 DOI: 10.1080/10408690390246341 Published: 2003
- 2003, Gomez-Prieto, MS; Caja, MM; Herraiz, M; et al. Supercritical fluid extraction of all-trans-lycopene from tomato. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 51 Issue: 1 Pages: 3-7 DOI: 10.1021/jf0202842 Published: JAN 1 2003 Times Cited: 40 (from Web of Science)
- 2002, Suzuki T, Tomita-Yokotani K, Tsubura H, et al. Plant growth-promoting oligosaccharides produced from tomato waste BIORESOURCE TECHNOLOGY 81 (2): 91-96 JAN 2002
- 2002, Rozzi NL, Singh RK, Vierling RA, et al. Supercritical fluid extraction of lycopene from tomato processing byproducts JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 50 (9): 2638-2643 APR 24 2002
- 2002, Gomez-Prieto MS, Caja MM, Santa-Maria G Solubility in supercritical carbon dioxide of the predominant carotenes of tomato skin JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY 79 (9): 897-902 SEP 2002
- 2002, Su Q, Rowley KG, Balazs NDH Carotenoids: separation methods applicable to biological samples JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 781 (1-2): 393-418 DEC 5 2002
- 2002, Raventos M, Duarte S, Alarcon R Application and possibilities of supercritical CO2 extraction in food processing industry: An overview FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL 8 (5): 269-284 OCT 2002
- 2002, Williams JR, Clifford AA, Al-Saidi SHR Supercritical fluids and their applications in biotechnology and related areas MOLECULAR BIOTECHNOLOGY 22 (3): 263-286 NOV 2002
- 2002, Ramesh MN, Wolf W, Tevini D, et al. Microwave blanching of vegetables JOURNAL OF FOOD SCIENCE 67 (1): 390-398 JAN-FEB 2002
- 2002, Ramesh, MN; Wolf, W; Tevini, D; et al. Microwave blanching of vegetables. JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 67 Issue: 1 Pages: 390-398 DOI: 10.1111/j.1365-2621.2002.tb11416.x Published: JAN-FEB 2002
- 2002, Williams, JR; Clifford, AA; Al-Saidi, SHRSupercritical fluids and their applications in biotechnology and related areas. MOLECULAR BIOTECHNOLOGY Volume: 22 Issue: 3 Pages: 263-286 DOI: 10.1385/MB:22:3:263 Published: NOV 2002
- 2002, Su, Q; Rowley, KG; Balazs, NDH Carotenoids: separation methods applicable to biological samples JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES Volume: 781 Issue: 1-2 Pages: 393-418 Article Number: PII S1570-0232(02)00502-0 DOI: 10.1016/S1570-0232(02)00502-0 Published: DEC 5 2002
- 2002, Raventos, M; Duarte, S; Alarcon, RApplication and possibilities of supercritical CO2 extraction in food processing industry: An overview. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL Volume: 8 Issue: 5 Pages: 269-284 DOI: 10.1106/108201302029451 Published: OCT 2002 Times Cited: 30 (from Web of Science)
- 2002, Solubility in supercritical carbon dioxide of the predominant carotenes of tomato skin Gomez-Prieto, MS; Caja, MM; Santa-Maria, G JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY Volume: 79 Issue: 9 Pages: 897-902
- 2002, Rozzi, NL; Singh, RK; Vierling, RA; et al. Supercritical fluid extraction of lycopene from tomato processing byproducts.JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 50 Issue: 9 Pages: 2638-2643 DOI: 10.1021/jf011001t Published: APR 24 2002 Times Cited: 75 (from Web of Science)
- 2002, Plant growth-promoting oligosaccharides produced from tomato waste Suzuki, T; Tomita-Yokotani, K; Tsubura, H; et al. BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 81 Issue: 2 Pages: 91-96 DOI: 10.1016/S0960-8524(01)00124-9
- 2001, Turner C, King JW, Mathiasson L Supercritical fluid extraction and chromatography for fat-soluble vitamin analysis JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 936 (1-2): 215-237 NOV 30 2001
- 2001, Kaiser CS, Rompp H, Schmidt PC Pharmaceutical applications of supercritical carbon dioxide PHARMAZIE 56 (12): 907-926 DEC 2001
- 2001, Schieber A, Stintzing FC, Carle R By-products of plant food processing as a source of functional compounds - recent developments TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 12 (11): 401+ NOV 2001
- 2001, Ahro M, Hakala M, Sihvonen J, et al. Low-resolution gas-phase FT-IR method for the determination of the limonene/carvone ratio in supercritical CO2-extracted caraway fruit oils JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 49 (7): 3140-3144 JUL 2001
- 2001, Tonthubthimthong P, Chuaprasert S, Douglas P, et al. Supercritical CO2 extraction of nimbin from neem seeds - an experimental study JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 47 (4): 289-293 MAR 2001
- 2001, Orsat V, Gariepy Y, Raghavan GSV, et al. Radio-frequency treatment for ready-to-eat fresh carrots FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 34 (6): 527-536 2001
- 2001, Tzouros NE, Arvanitoyannis IS Agricultural produces: Synopsis of employed quality control methods for the authentication of foods and application of chemometrics for the classification of foods according to their variety or geographical origin CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 41 (4): 287-319 2001
- 2001, Tzouros, NE; Arvanitoyannis, IS. Agricultural produces: Synopsis of employed quality control methods for the authentication of foods and application of chemometrics for the classification of foods according to their variety or geographical origin. Source: CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION Volume: 41 Issue: 4 Pages: 287-319 DOI: 10.1080/20014091091823 Published: 2001
- 2001, Orsat, V; Gariepy, Y; Raghavan, GSV; et al. Radio-frequency treatment for ready-to-eat fresh carrots. Source: FOOD RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 34 Issue: 6 Pages: 527-536 DOI: 10.1016/S0963-9969(01)00068-0 Published: 2001
- 2001, Ahro, M; Hakala, M; Sihvonen, J; et al.Low-resolution gas-phase FT-IR method for the determination of the limonene/carvone ratio in supercritical CO2-extracted caraway fruit oils. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 49 Issue: 7 Pages: 3140-3144 DOI: 10.1021/jf010013b Published: JUL 2001
- 2001, Tonthubthimthong, P; Chuaprasert, S; Douglas, P; et alSupercritical CO2 extraction of nimbin from neem seeds - an experimental study. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 47 Issue: 4 Pages: 289-293 DOI: 10.1016/S0260-8774(00)00131-X Published: MAR 2001
- 2001, Kaiser, CS; Rompp, H; Schmidt, PCPharmaceutical applications of supercritical carbon dioxide PHARMAZIE Volume: 56 Issue: 12 Pages: 907-926 Published: DEC 2001
- 2001, Turner, C; King, JW; Mathiasson, L.Supercritical fluid extraction and chromatography for fat-soluble vitamin analysis. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Volume: 936 Issue: 1-2 Pages: 215-237 DOI: 10.1016/S0021-9673(01)01082-2 Published: NOV 30 2001 Times Cited: 63 (from Web of Science)
- 2001, Schieber, A; Stintzing, FC; Carle, RBy-products of plant food processing as a source of functional compounds - recent developments. TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 12 Issue: 11 Pages: 401-+ Article Number: PII S0924-2244(02)00012-2
- 2000, Chen YT, Ling YC An overview of supercritical fluid extraction in Chinese herbal medicine: From preparation to analysis JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS 8 (4): 235-247 DEC 2000
- 2000, Stashenko EE, Acosta R, Martinez JR High-resolution gas-chromatographic analysis of the secondary metabolites obtained by subcritical-fluid extraction from Colombian rue (Ruta graveolens L.) JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL METHODS 43 (1-3): 379-390 JUL 5 2000
- 2000, Lee SK, Kader AA Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 20 (3): 207-220 NOV 2000
- 2000, Funebo T, Ahrne L, Kidman S, et al. Microwave heat treatment of apple before air dehydration - effects on physical properties and microstructure JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 46 (3): 173-182 NOV 2000
- 2000, Lycopene and beta -carotene were extracted from tomato paste waste using supercritical carbon dioxide (SC-CO2). To optimize supercritical fluid extraction (SFE) results for the isolation of lycopene and beta -carotene, a factorial designed experiment was conducted. The factors assessed were the temperature of the extractor (35, 45, 55, and 65 degreesC), the pressure of the extraction fluid (200, 250, and 300 bar), addition of cosolvent (5, 10, and 15% ethanol), extraction time (1, 2, and 3 h), and CO2 flow rate (2, 4, and 8 kg/h). The total amounts of lycopene and beta -carotene in the tomato paste waste, extracts, and residues were determined by HPLC. A maximum of 53.93% of lycopene was extracted by SC-CO2 in 2 h (CO2 now rate = 4 kg/h) at 55 degreesC and 300 bar, with the addition of 5% ethanol as a cosolvent. Half of the initially present beta -carotene was extracted in 2 h (flow rate = 4 kg/h), at 65 degreesC and 300 bar, also with the addition of 5% ethanol.
- 2000, Title: Degradation kinetics of lycopene, beta-carotene and ascorbic acid in tomatoes during hot air drying Author(s): Demiray, Engin; Tulek, Yahya; Yilmaz, Yusuf Source: LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 50 Issue: 1 Pages: 172-176 DOI: 10.1016/j.lwt.2012.06.001 Published: JAN 2013
- 2000, Title: Microwave heat treatment of apple before air dehydration - effects on physical properties and microstructure Author(s): Funebo, T; Ahrne, L; Kidman, S; et al. Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 46 Issue: 3 Pages: 173-182 DOI: 10.1016/S0260-8774(00)00080-7 Published: NOV 2000
- 2000, Lee, SK; Kader, AA. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Source: POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Volume: 20 Issue: 3 Pages: 207-220 DOI: 10.1016/S0925-5214(00)00133-2 Published: NOV 2000
- 2000, Chen, YT; Ling, YCAn overview of supercritical fluid extraction in Chinese herbal medicine: From preparation to analysis. JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS Volume: 8 Issue: 4 Pages: 235-247 Published: DEC 2000
- 2000, Stashenko, EE; Acosta, R; Martinez, JRHigh-resolution gas-chromatographic analysis of the secondary metabolites obtained by subcritical-fluid extraction from Colombian rue (Ruta graveolens L. JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL METHODS Volume: 43 Issue: 1-3 Pages: 379-390 DOI: 10.1016/S0165-022X(00)00079-8 Published: JUL 5 2000
- 1999, Devece C, Catala JM, et al. Enzyme inactivation analyses for industrial blanching applications employing 2450 Mhz monomode microwave cavities JOURNAL OF MICROWAVE POWER AND ELECTROMAGNETIC ENERGY 34 (4): 239-252 1999 1999
- 1999, Rodriguez-Lopez JN, Fenoll LG, Tudela J, et al. Thermal inactivation of mushroom polyphenoloxidase employing 2450 MHz microwave radiation JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 47 (8): 3028-3035 AUG 1999
- 1999, Devece, C; Rodriguez-Lopez, JN; Fenoll, LG; et al.Enzyme inactivation analysis for industrial blanching applications: Comparison of microwave, conventional, and combination heat treatments on mushroom polyphenoloxidase activity. Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 47 Issue: 11 Pages: 4506-4511 DOI: 10.1021/jf981398+ Published: NOV 1999
- 1999, Rodriguez-Lopez, JN; Fenoll, LG; Tudela, J; et al. Thermal inactivation of mushroom polyphenoloxidase employing 2450 MHz microwave radiation Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 47 Issue: 8 Pages: 3028-3035 DOI: 10.1021/jf980945o Published: AUG 1999
- 1999, Sanchez-Hernandez, D; Devece, C; Catala, JM; et al. Enzyme inactivation analyses for industrial blanching applications employing 2450 Mhz monomode microwave cavities. JOURNAL OF MICROWAVE POWER AND ELECTROMAGNETIC ENERGY Volume: 34 Issue: 4 Pages: 239-252 Published: 1999 Times Cited: 4 (from Web of Science)
- 1997, Rejano L, Sanchez AH, de Castro A, et al. Chemical characteristics and storage stability of pickled garlic prepared using different processes JOURNAL OF FOOD SCIENCE 62 (6): 1120-1123 NOV-DEC 1997
- 1997, Gaiser M, Rathjen A, Spiess WEL Nitrate extraction during blanching of spinach FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-LEBENSMITTEL-WISSENSCHAFT & TECHNOLOGIE 30 (4): 432-435 1997
- 1997, Rejano, L; Sanchez, AH; de Castro, A; et al. Chemical characteristics and storage stability of pickled garlic prepared using different processes. JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 62 Issue: 6 Pages: 1120-1123 DOI: 10.1111/j.1365-2621.1997.tb12226.x Published: NOV-DEC 1997
- 1997, Nitrate extraction during blanching of spinach. Gaiser, M; Rathjen, A; Spiess, WEL Source: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-LEBENSMITTEL-WISSENSCHAFT & TECHNOLOGIE Volume: 30 Issue: 4 Pages: 432-435 Published: 1997
- 1996, Singh M, Raghavan B, Abraham KO Processing of marjoram (Majorana hortensis Moench) and rosemary (Rosmarinus officinalis L). Effect of blanching methods on quality NAHRUNG-FOOD 40 (5): 264-266 OCT 1996
- 1996, Singh, M; Raghavan, B; Abraham, KO. Processing of marjoram (Majorana hortensis Moench) and rosemary (Rosmarinus officinalis L). Effect of blanching methods on quality. NAHRUNG-FOOD Volume: 40 Issue: 5 Pages: 264-266 Published: OCT 1996
- 
Books (4 entries)- Taner Baysal, Filiz İçier. 2014. Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Teknolojiler. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara. 434 s.
- Taner Baysal, Filiz İçier. 2011. Güncel Elektriksel Isıtma Yöntemleri Sidas Yayınları, İzmir 348s.
- YURDAGEL, Ü., YAMAN, Ü.R. ve BAYSAL, T., 1997. Meyve-Sebze İşleme Sanayiinde Su, Atık Su Arıtılması, Artık ve Atıkların Değerlendirilmesi. Tire Meslek Yüksek Okulu, Yayın No:1, E.Ü. Basımevi, İzmir, 67
- YURDAGEL, Ü., YAMAN, Ü.R. ve BAYSAL, T., 1995. Hazır Yemek Et ve Balık Konservesi Yapım Teknolojisi. Ege Meslek Yüksek Okulu, Yayın No:21. E.Ü. Basımevi, İzmir, 33 s.

Granted Scholarships (1 entries)- 1981, İzmir Borsası Eğitim Bursu