Akademik BilgilerCEM KARAGÖZLÜ
DOÇENT
Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Bölümü
Süt Teknolojisi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: cemkaragozlu@yahoo.com
- E-posta: cem.karagozlu@ege.edu.tr
- Telefon: Fax: +90.232.3881864
- Telefon: +.90.232.3112902- 3112733
- Web sayfası: Cem Karagözlü Blog: http://cemkaragozlu.blogspot.com/
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fak., Tarım Ürünleri Teknoloj. Böl., Türkiye, 1987
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Süt Teknolojisi Ab. D., Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Süt Teknolojisi Ab. D., Türkiye, 1997
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fak., Süt Teknolojisi, Türkiye, 2000
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2012

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2007-2010
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (Yardımcı Doçent Temsilcisi), 2006-2009
- E.Ü. Ziraat Fak. Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliği Sorumlu Yrd., 2001-2004
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2000-2001
Other Professional Activities (31 entries)- TÜRKİYE SÜT, ET, GIDA SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ (SETBİR) Akademik Danışma Kurulu Üyesi, 2016-In Progress
- Ege Üniversitesi Araştırma Stratejisi ve Politikası Odak Grubu Üyesi, 2015-In Progress
- Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Mühendislik Terimler Sözlüğü, Tarım Mühendisliği Terimleri Çalışma Grubu Üyeliği, 2014
- Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Baytarlık İdaresi davetlisi olarak. 8-12 Eylül 2014 Bakü - Azerbaycan. Süt Endüstrisinde Gıda Güvenliği Çalıştayı. , 2014
- 25. International Scientific - Experts Congresson Agriculture and Food Industry. 25. Uluslararası Tarım ve Gıda Uzmanlar ı Kongresi 25-27 Eylül 2014 İzmir - Bilim Kurulu Üyesi, 2013-2014
- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Çalışma Grubu "Gıda ve Tarıma Dayalı Sanayi Grubu" üyesi, 2013-In Progress
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Süt ve Süt Ürünleri Alt Komisyonu Üyesi. Dondurma ve Yenilebilir Buzlu Ürünler Çalışma Grubu Başkanı., 2013-In Progress
- Ziraat Fakültesi EğitimKomisyonu Üyeliği, 2011-In Progress
- Ziraat Fakültesi Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi, 2010-2012
- Ziraat Fakültesi Tanıtım Komisyonu Üyesi, 2010-2012
- Ege Üniversitesi 55. Yıl Kutlama Komitesi Ziraat Fak. Komisyonu Üyesi, 2010-2011
- EBSO AB Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Komisyonu üyeliği, 2009-2013
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bayramı Kutlamaları Komisyonu üyeliği, 2009-2012
- Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Gıda Sorunları Komitesi üyesi, 2006-2008
- ÜAK Ziraat Fakültesi Dekanlar Konseyi 'Tarımsal Kontrol ve Denetim Komisyonu' Üyeliği, 2005-2007
- Ege Üniversitesi Rektörlüğü Halkın Üniversitesi Programı Bornova'nın Kültür Spor ve Sanat Komisyonu Başkanı, 2005-2008
- Karşıyaka Belediyesi Kent Konseyi Üyesi, 2005-2008
- Ege Üniversitesi 50. Yıl Sosyal Komitesi Üyesi, 2005
- 4. Mükemmelliği arayış Sempozyumu Organizasyon Komitesi Üyesi (KALDER. EÜ, DEÜ, EBSO), 2002-2004
- Ege Bölgesi Sanayi Odası 'EBSO Gıda Sanayii Sorunları Komisyonu üyesi ve Başkan Yardımcısı', 2002-2013
- Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Semp. Düzenleme Kurulu Üyesi E.Ü. Z.F. Süt Teknolojisi Böl. 22- 23 Mayıs 2003, 2002-2003
- International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Enviroment. İzmir 07 – 10 October 2003, 2002-2003
- E.Ü. SOCRATES/ERASMUS Porgramı Bölüm Temsilcisi, 2001-2010
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Döner Sermaya Uygulama İlkeleri Komisyonu Üyesi, 2000-2004
- E.Ü. Ziraat Fak. Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliği Uzmanlar Komisyonu Üyesi, 2000-2010
- E.Ü. EBILTEM Iletisim grubu üyesi, 1999-2010
- E.Ü. Ziraat Fak. Dis Iliskiler Kom. Avrupa Toplulugu ile iliskiler alt komisyonu üyesi, 1998-2000
- E.Ü. Kültür, Sanat ve Spor şenlikleri sponsor komitesi üyesi, 1997-2002
- Ege Üniversitesi Spor Kulübü Voleybol Şubesi Sorumluluğu, 1990-1996
- Ege Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim kurulu yedek üyeliği, 1990-1996
- E.Ü. Ziraat Fak. Kız - Erkek Voleybol Takımları sorumlusu, 1989-2002
Research Interests- Gıda Bilimi ve Teknolojisi (5010900)
- Süt Teknolojisi (5011001)
Indexed Journal Publications (22 entries)- SAYGILI, D., KARAGÖZLÜ, C. (2017) Bakteriofaj Enkapsülasyonu ve Potansiyel Uygulamaları. Gıda. 42 (1) 58-66
- KESENKAŞ, H., KARAGÖZLÜ, C., YERLİKAYA, O., OZER, E., AKPINAR, A., AKBULUT, N. (2017) Physicochemical and Sensory Characteristics of Winter Yoghurt Produced from Mixtures of Cow and Goat Milk. Tarım Bilimleri Dergisi. 23 (1) 53-62
- KARAGÖZLÜ; C.; ÜNAL; G.; AKALIN, S.; AKAN, E.; KINIK; Ö. (2017) The effects of black and green tea on some characteristics of kefir. AgroFOOD Industry Hi Tech. Vol: 28 Nr:2 March – April (77-80).
- TONGUÇ, E.; KARAGÖZLÜ, C.; (2017). Yoghurt drink for lactose and galaktose intolerant people. Italian Journal of Food Science. 29 (4) 697- 706. http://dx.doi.org/10.14674/IJFS-743
- KARAGÖZLÜ, C., YERLIKAYA, O, AKPINAR, A., ERGÖNÜL, B., ÜNAL, G., UYSAL, H., ENDER, G. (2016). Determination of cholesterol content, some nutrient parameters and microbiological characteristics of traditional Turkish cheese varieties. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 53 (2) 161-168
- Karagözlü, N., Karagözlü, C. 2016. Carnobacterium maltaromaticum ve Peynir Olgunlaşmasında Önemi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 20 (1) 62-70
- ÜNAL, G., KARAGÖZLÜ, C., KINIK, Ö, AKAN, E., AKALIN, A.S. (2016) Influence of Supplementation with Green and Black Tea on Viscosity and Sensory Characteristics of Drinking Yoghurt. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 53 (3) 343-349
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2014. Effects of added caper on some phsicochemical properties of white cheese. Mljekarstvo. 64 (1) 34 - 48
- Tonguç, İ.E., Karagözlü, C. 2013.Galactosemia,Diet and Dairy Products: A Review AgroFOOD Industry Hi Tech. (Nov-Dec 2013) Vol: 24 Nr:6 (pp: 60-63)
- Orhan, Y.,T., Karagözlü, C., Sarıoğlu, S., Yılmaz, O., Murat, N, Gidener,S.2012. A Study on the protective activity of kefir against the gastric ulcer. The Turkish Journal of Gastroenterology 23 (4): 333-338
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2011. Effects of Ripening Period on Textural and Sensory Propertes of Caper Cheeses. Journal of Animal and Veterinary Advances. 10 (9) 1171-1176.
- Çoğulu, D., Topaloğlu Ak, A., Caglar, E., Sandallı, N., Karagözlü, C., Ersin, N., Yerlikaya, O. 2010. Potential effects of a multi-strain probiotic-kefir on salivary. Journal of Dental Science 5 (3) 144- 149
- Karagözlü, C.: Kılıç, S., Akbulut. N. 2009. Some characteristics of cimi tulum cheese from producing goat milk. Bulg. J. Agric. Sci., 15 (4) 293-298
- Karagözlü, N., Ergönül, B., Karagözlü, C. 2009. A Model HACCP Plan for Small-Scale Manufacturing of Tarhana (A Traditional Turkish Fermented Food). Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) 15 (6) pp 501 - 513
- Karagözlü, C., Kınık, Ö., Akbulut, N. 2008. The Effects of Fully and Partial Substition Of NaCl By KCl On Physice-Chemical and Sensory Properties White Pickled Cheese. International Journal of Food Sciences and Nutrition 59:3: 181 -191
- Demirbaş, N., Karagözlü, C. 2008. Constraints in Meeting Food Safety and Quality Requirements in the Turkish Dairy Industry: A Case Study of İzmir Province', Journal of Food Protection, 71 (2) 440 – 444.
- Akalın, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G., 2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. European Food Research and Technology 227:889-895.
- Akalın, A.S., Karagözlü, C., Ender, G., Ünal, C. 2008. Effects of aging time and storage temperature on rheological and sensory characteristics of whole ice cream. Milchwissenschaft. 63 (3) 293-295.
- Karagözlü, N., Ergönül, B., Karagözlü, C. 2008. Microbiological Attributes of Instant Tarhana during Fermentation and Drying. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) 14 (6) pp 535-541
- Karagözlü, N., Karagözlü, C., Ergönül, B. 2007. Survival characteristics of E.coli O157:H7, S.typhimurium and S.aureus during kefir fermentation. Czech Journal of Food Sciences (CJFS)2007 25 (4) 202 -207
- Demirbaş, N., Karagözlü, C. 2007.HACCP in the Turkish Dairy Industry . Agro Food Industry Hi Tech 18(3) 36-37
- Gönç, S.: Kınık, Ö., Akalın, S.: Karagözlü, C. 2007. A Research on The Isolation of Yersinia enterocolitica in Turkish Cheese Varieties.Indian Veterinary Journal October 2007: 84 (1062 – 1063)

Publications in Non-Indexed Journals (79 entries)- KARAGÖZLÜ, C. 2017. Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayısının Önemi. Tarım Türk Hayvancılık. 68 (13) 60 – 64.
- Karagözlü, C. 2015. Fonksiyonel Süt Ürünleri Piyasasında Tüketici Eğilimleri. Süt Dünyası 10 (55) 44-51
- Karagözlü, C. Oktay, Y. 2015. Quark Peyniri Üretim Teknolojisi. Süt Dünyası 10 (57) 40-46
- Karagözlü, C., Akçiçek, E. 2015. Eşek Sütü: Bileşimi ve Özelikleri. Dünya Gıda 20 (10) 89-98.
- Tonguç, E.; Karagözlü, C. 2014. Galaktosemi, Beslenme ve Süt Ürünleri. Akademik Gıda. 12 (3) 65-68.
- Karaman G., Karagözlü, C., Kayaardı, S. 2014. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018) Çerçevesinde Süt Sektörünün Geleceği. Süt Dünyası. 9 (48) 40-48
- Göral, A., Karagözlü, C. 2013. Keçi ve Koyun Sütü ile Üretilen Fermente Süt Ürünleri. Gıda Teknolojisi. 17 (9) 82-88.
- Karagözlü, C. 2013. Çiğ Süt Lojistiğinde Temizlik ve Dezenfeksiyon. Gıda Teknolojisi 17 (11) 72-75.
- Tonguç, E., Karagözlü, C. 2012. Peyniraltı suyu peyniri : Ricotta. Süt Dünyası (7) 36 (50-53)
- Karagözlü, C., Yerlikaya, O. 2011. En Çok Sevilen Süt Ürünü: Dondurma. Food Sektör. 11 (61) 22 - 23
- Karagözlü, C., Dumanoğlu, Z. 2011. Türkiye'de Endüstriyel Kefir Üretiminin Artırılması: Avrupa'da Yakult Pazarlaması Örneği. Gıda Teknolojisi 15 (12) 48 - 51.
- Karagözlü, C. 2010. Peyniraltı Suyu: Süt Endüstrisinin Katma Değer Yaratan Yan Ürün. Gıda Teknolojisi. 14 (7) 76
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C., Akbulut, N. 2009 Meyveli Yoğurt Üretimi E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi. Yayım No: 54 Ekim 2009 ISSN 1300-3518 Bornova - İzmir
- Yerlikaya, O., Karagözlü. 2009. Prebiyotik Ürünler ve İnsan Sağlığına Etkileri. Akademik Gıda, 7 (5) 51- 55 Kasım-Aralık 2009.
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2008. Koyun Sütünün Beslenmedeki Önemi ve Teknolojik Özellikleri. Süt Dünyası. Mayıs-Haziran 2008. Sayı:14 sf: 58-61
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2008. Probiyotik Bir Maya: Saccharomycess boulardii. Hasad Gıda Dergisi, Eylül-Ekim 2008. Sayı: 280, sf. 34-36.
- Yerlikaya, O.: Karagözlü, C. 2008 . Uluslararası Fermente Süt İçecekleri. Süt Dünyası. 3: 13, (58-62)
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2008. Probiyotik Süt Ürünleri ve Bağışıklık Sistemi. Süt Dünyası 3 (16) 57-59
- Tonguç, İ.E., Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2008. Organik Süt Üretimi ve Pazarı. Standart 47 (557) 61-65.
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2008. Dünden Bugüne Dondurma Teknolojisi. Standart 47 (557) 107-111
- Çoğulu, D., Ersin, N., Topaloğlu Ak, A., Karagözlü, C. 2008. Probiyotiklerin Ağız ve Diş Sağlığındaki Rolü. Diş Hekimi Bilimsel Eylül 2008 (20-24)
- Karagözlü, C. 2007 Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'de Süt Sanayisi. Bizim Market. 5:48 77-79.
- Karagözlü, C: Karagözlü, N. 2007. Perakende Zincirinde Gıda Güvenliği Uygulamaları. Bizim Market. 5 (50) 68-71
- Akbulut, N.: Karagözlü, C.: Kartal, S. 2007.Küme üretim modeli ve süt endüstrisine uygulaması. Süt Dünyası 1 (8) 45 - 49
- Karagözlü, N.: Karagözlü, C. 2007. Pearkende Zincirinde Önemli Bir Acil Eylem Planı: Geri Toplama. Bizim Market Ağustos 2007 5 (54) 98 - 102
- Yerlikaya, O. Karagözlü, C. 2007. Geleneksel Fermente Süt İçeceğimiz: Kefir. Süt Dünyası. Kasım Aralık 2007 Sayı: 11 56 - 60
- Karagözlü, C. 2006 Yeniden Hatrıladığımız Kefir. Hasad Gıda 21(248) 45 - 48
- Karagözlü, C., Özdemir D.E. 2006. Türkiye Süt Ve Süt Ürünleri Sanayinin Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Mevzuatında Ortaya Çıkan Gelişmelere Olası Uyum Güçlükleri Ve Öneriler. Süt Dünyası 1: Mart - Nisan 2006 (19 - 22)
- Karagözlü, C. 2006. Süt Endüstrisinde Probiyotikler ve Yasal Düzenlemeler. Süt Dünyası. Mayıs Haziran 2006. Sayı: 2 Sf: 20-26
- Demirbaş, N., Karahan. Ö., Kenanoğlu, Z, Karagözlü, C. 2006. The evaluation of the developments in food safety system formation in world for dairy industry from the standpoint of Turkey . Agricultural Economy - Czech, 52, 2006(5):236-243
- Karagözlü, C.: Yerlikaya, O. 2006. Fonksiyonel Süt Ürünlerinin Tanımlanması ve Yasal Düzenlemeler. STANDARD Y/45 S/538 sf: 72 - 76
- Karagözlü, C.: Ergönül, B. 2006. Taze Kaşar Peyniri Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulaması. Süt Dünyası. Kasım /Aralık 2006 5: 26-30
- Karagözlü, C., Yerlikaya, O. 2006. Gelişen ve Değişen Çin Süt Endüstrisi Örneği. Akademik Gıda Eylül - Ekim 2006. 4 (23) 27-31
- Bayarer, M., Karagözlü, C., Akbulut, N. 2006. İnsan Beslenmesinde Kolostrumun Önemi ve Kullanım Olanakları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 10 (3-4) 11-21
- Demirbaş, N: Karagözlü, C. 2006. The Problems of Raw Material Supply of the Turkish Dairy Industry and Suggestions : Case of Izmir. Agricultura Tropica Et Subtropica. Vol 39:2 110 – 113
- Karagözlü, C. 2005. Süt Sektöründe Portal Kullanımı .www. cidilait. com örneği. Dünya Gıda 2005-9 Eylül. 99 - 101
- Karagozlu, C., Kılıç, S., Uysal, H., Akbulut, N., Kesenkaş, H.2005 The Quality of Yoghurt on Retail Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences 8 (8) 1100 1104
- Karagözlü, N., Karagözlü, C. Karaca, S., Eren, S. 2005. Üniversite Öğrencilerinde Süt Ve Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları Ve Beslenme Bilinçleri Üzerine Bir Arştırma: Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Örneği. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 1.2 (101 -108)
- Karagözlü, C. 2004. Eurepgap. Denizfeneri e- dergi. Kalder. Sayı 8. Ağustos 2004. http://www.kalder.org/genel/izmir/Cem_Karagozlu.htm
- Karagözlü, C., Bayarer, M. 2004. Peyniraltı suyu proteinlerinin fonksiyonel özellikleri ve sağlık üzerine etkileri Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 41 No: 2 sf. 197 - 207
- Karagözlü, C., Uysal, H., Ş:ahin. E. 2004. Elektronik ticaret ve gı:da sektörü . Dünya Gı:da. 9 (2004 - 9) sf : 76-83
- Karagözlü, C., Karagözlü, N. 2004 . Süt Endüstrisinde Deterjan Ve Dezenfektan Kalıntılarının Önemi. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt: 8, Sayı 3 - 4 Sf: 73-81
- Demirbaş, N., Kenanoğlu, Z., Karahan Uysal, Ö., Karagözlü, C. 2004. Integration in Dairy Industry in European Union and Evaluation o f the Present Situation in Turkey. New Medit. Mediterranean Journal of Ecocnomics, Agriculture and Enviroment Vol: 3 N. 4 pp 54 - 57.
- Kılıç, S., Karagözlü, C., Akbulut, N., Mater, Y. 2003 . Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptococcus salivarius subsp. thermophilus’:un Eksopolisakkarit Oluşturma Özellikleri. Dünya Gıda. 8 (1) 64-68 Ocak 2003.
- Karagözlü, C. 2003 Kefir Nedir?. Ege Üniversitesi Tarı:msal Uygulama ve Araş:tı:rma Merkezi. Çiftçi Broş:urü No: 44 Kası:m 2003
- Karagözlü,C. 2003 Kı:mı:z Üretim Tekniğ:i. E.Ü. Tarı:msal Uygulama ve Araş:tı:rma Merkezi . Çiftçi Buroş:ürü 45. Aralı:k 2003
- Ernas,M., Karagözlü, C. 2003. Lactobacillus casei'nin Probiotik Özellikleri. Gıda "Globus" Dünya Yayıncılık. (8) Mart - 3 (64 -69).
- KILIÇ,S., KARAGÖZLÜ,C., UYSAL, H., AKBULUT, N., 2002. İzmir Piyasasında satılan bazı peynir çeşitlerinin kalsiyum, fosfor, sodyum, ve potasyum düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Gıda 27 (3) Mayıs - Haziran 2002 (229 - 234)
- KARAGÖZLÜ, C. 2002. Türkiye Süt Endüstrisinin Görünümü. BÜLTEN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ocak – Şubat 2002 Sayı: 36 sf: 4- 7.
- KAVAS, G., KARAGÖZLÜ, C. 2001. Süt Ürünlerinin Unlu Gıda Sanayiinde Kullanabilirliği Hakkıında bir görüs. Dünya Gıda Subat 2001 6: (2): 90 - 92
- KARAGÖZLÜ, C. KAVAS, G.2001. 2000 yılının sonunda Türkiye Süt endüstrisinin durumu ve beklentileri Gida 2001 (1) 59 -66
- Karagözlü, C. 2001. İzmir Tulumu. İzmir İzmir kent kültürü dergisi. Mart - Nisan 5 (28) 26-27.
- KILIÇ, S., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT. 2000. Çimi Tulum Peynirlerinin Olgunlaşma Sürecinde Yağ Asitleri Kompozisyonunun değişimi Üzerine Bir araştırma. E.Ü. Ziraat Fak. der. 37 (1) 17 - 24
- KARAGÖZLÜ, C., KAVAS, G. 2000. Alkollü fermente süt içecekleri: Kefir ve kımızın özellikleri ile insan beslenmesindeki önemi. Dünya Gıda. Temmuz 6 (7) 86 - 93
- KAVAS, G., KARAGÖZLÜ, C. 2000. Peynir suyu artik mi? atik mi? Yoksa .. Dünya Gıda 6 (7) 14 - 15
- KARAGÖZLÜ:C., KAVAS, G.,2000. Tatlı ve Sğlıklı Fermente Süt Ürünü: Meyveli Yoğurt. Dünya Gıda 6(8)67-71
- ERGÜLLÜ, E. , UYSAL, H.R., KINIK, Ö., AKALIN, S., KAVAS, G., KARAGÖZLÜ, C. (1999).Beyaz Peynirin Geç Şişmesinin Önlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Hasad Dergisi 14 (166) 50- 53.
- Akbulut, N., Uysal, N., Karagözlü, 1998. Degisik oranda Meggle MTM - 51 katilarak yapilan yogurtlarin bazi özelliklerinin belirlenmesi üzerinde bir arastirma Hasad Dergisi Subat (13) 153 (56-57
- KILIÇ, S.: KARAGÖZLÜ, C.: AKBULUT, N. 1998. Keçi Sütünden Yapılmış Çimi Keçi Tulum Peynirinin Kimyasal Bileşimi Üzerine Araştırma. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 3 (4) 38 -40, 42-44,46 -47.
- KARAGÖZLÜ, C., KAVAS, G. 1998.Türkiye Süt Endüstrisinde Sokak Sütçülüğü Sorunu. Bülten. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi. "Süt Özel Sayısı". Temmuz - Ağustos 1998 sf: 6-7.
- KARAGÖZLÜ, C. 1998. Fermente Bir Süt İçeceği: Kefir. Bülten. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi. "Süt Özel Sayısi". Temmuz - Ağustos 1998 sf: 10-11.
- Kiliç, S., Karagözlü, C., Akbulut, N. 1997.Keci sütünden yapilan Çimi keçi tulum peynirlerinin olgunlaşma döneminde meydana gelen mikrobiyolojik degişmeler E.Ü. Ziraat Fak. Dergisi 13 (3) 9-16
- Akalın,A.S., Gönç, S., Uysal, H.R.,Karagözlü, C. 1996. Yoğurt yapımı sırasında karbonhidratların değişimi üzerine araştırmalar. Gıda dergisi 21 (4) Temmuz - Ağustos 281 - 284.
- Karagözlü, C., Gönç, S.1996. Karıştırılmış meyveli yoğurt üretim teknolojisinde kullanılan yoğurt/meyve karıştırma yöntemleri ve ekipmanları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33(1)257-264.
- Uysal, H.R., Karagözlü, C.1996. Mikrodalga enerji ve süt endüstrisinde kullanım alanları (II). E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 33(1)201-208.
- Uysal, H.R.,Karagözlü, C.1996. Mikrodalga enerji ve süt endüstrisinde kullanım alanları (I). E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi.33(1)193-200
- KARAGÖZLÜ, C.: GÖNÇ, S. 1996. Karıştırılmış Meyveli Yoğurt Üretim Teknolojisinde Kullanılan Yoğurt/Meyve Karıştırma Yöntemleri ve Ekipmanları E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (1) 257 - 264.
- KARAGÖZLÜ, C.: AKBULUT, N. 1996. Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği Çerçevesinde Süt Ürünleri Ticaretimiz: 2.Gümrük Birliği Süt/Süt Ürünleri Ticaretimiz E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 215 - 222
- KILIÇ, S.: KARAGÖZLÜ, C. 1996. Eksopolisakkaritler. I. Eksopolisakkari Üreten Laktik Asit Bakterileri ve Polisakkaritlerin Biyokimyası. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 231- 238.
- KILIÇ, S.: KARAGÖZLÜ, C. 1996. Eksopolisakkaritler. II. Yapısı ve İşlevleri E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 239- 246.
- KARAGÖZLÜ, C.: AKBULUT, N. 1996. Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği Çerçevesinde Süt Ürünleri Ticaretimiz: 1. Avrupa Topluluğuna Genel Bir Bakış ve Toplulukta Süt ve Süt Ürünleri Organizasyonu . E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 207 - 214.
- Karagözlü, C. ,Gönç, S.1994. Süt endüstrisinde mikrofiltrasyon ve uygulama alanları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 31 (2-3) 227-234
- Karagözlü, C., Gönç, S., Kınık, Ö.1993. Membran Filtrasyonda temizlik ve dezenfeksiyon E.Ü. Ziraat Fakültesi dergisi 30 (3) 129-136
- Gönç, S., Karagözlü, C. 1992. Ters osmos işlemi ve süt teknolojisinde kullanım olanakları(II) E.Ü: Ziraat Fakültesi dergis 29(2-3)133-139
- Gönç,S.,Karagozlu, C. 1992. Ters osmos işlemi ve süt teknolojisinde kullanım olanakları(I) E.Ü.Ziraat Fakültesi dergisi.29(2-3)109-115
- Oktar, E.,Karagözlü, C. 1992. Farklı ısıl işlem görmüş inek sütlerinden kefir kültürü ve tanesi ile üretilen kefirlerin dayanıklılığı ve nitelikleri üzerine araştırmalar. Gıda 17 (4) 259-256
- Gönç,S.,Uysal,H.R.,Kınık,Ö.,Karagözlü,C.1990.İçme sütü,ayran,yoğurt ve eritme peynirlerinde süt tozu aranmasında mishra yönteminin uygulanması üzerine araştırmalar E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi.27(3)85-92
- KARAGÖZLÜ, C.,Oktar, E. 1990.Çiğ sütlerin depolanmasında laktoperoksidaz sistemden yararlanma olanakları E.Ü.Ziraat Fakültesi dergisi 27(2)273-290.
- Gönç,S.,Akbulut,N.,Kınık,Ö.,KARAGÖZLÜ,C. 1990.Çiğ sütün hidrojenperoksit ve laktoperoksidaz sistemi aktive edilerek dayanıklı hale getirilmesi üzerine bir araştırma. E.Ü.Ziraat Fak. Dergisi 27(1)99-110.

Publications in Other Journals and Medias (47 entries)- 9 Ocak 2014 Cuma. Ege Bölgesi Sanayi Odası. Tarım Türk Dergisi – Sağım Makinaları Paneli
- Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 Çalıştayı 6 Şubat 2014 İstanbul Gönen Hotel – İstanbul. TASAM – Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi
- 2014, Tarım Türk Dergisi. Süt Sağım Makinalarının Önemi. Tarım Türtk Dergisi Ocak- Şubat 5(2)40-48
- Rotary Sağlık Şenliği 22 Eylül 2013 EÜ Atatürk Kültür Merkezi "Süt Doğrular - Yanlışlar" konulu seminer.
- 2012, Kaparili peynir konusunda haber Çeşme Life dergisinde yayınlandı
- 2012, Kefir hakkında görüşler Star Pazar ilavesi Aydan Üstkanat'ın köşesinde yayınlandı
- Erdem Tonguç& Cem Karagözlü TIM AR -GE Gıda Proje Pazarı 29 Mayıs 2012 İzmir
- Gıda Teknolojisi Dergisi Kasım 2011 "Bakanlık Yoğurtta margarin iddiasını taca attı" haberinde görüş
- Süt Dünyası Dergisi Mayıs - Haziran 2010 sayısı. Kaliteli çiğ süt hayal mi haberinde "Tüketici de bilinçlenmel" başlıklı görüş
- 19 Temmuz 2005 Fenerbahçe TV "Endüstriyel Spor" programında Kefir ve Süt ürünleri hakkında bilgi
- 27 Ağustos 2005 Milliye Gazetesi Güngör Uras'ın köşesi "Evde kefir yapmak çok kolay"
- 8 Mart 2005 Hürriyet Ege Kefir dertlere deva ropörtajı
- 4 Mart 2005 Ege Tv "Ege'de Tarım" programında "Tarıma Dayalı Sanayide Süt endüstrisi" konusunda konuşma
- 0, TRT Radyo 1 :13 Temmuz 1995 Yaşayan Ege Programı - "Yoğurdun İnsan Beslenmesindeki Önemi" konulu canlı yayın sohbeti
- 0, TRT Radyo 1 : 25 Mayıs 1995 : Dünya Süt Günü nedeni ile canlı yayın konuşması
- 0, TRT Radyo 1: 4 Nisan 1995 - Yaşayan Ege Programı - "Kefir ve İnsan Sağlığı" canlı yayın sohbeti.
- 0, TRT 1 : 24 Ocak 1991.Köye Haber programı Kefir üretimi
- 0, YENİ TV : 27 Aralık 1999 Ana Haber bülteni "Kefir üretimi ve sağlığa faydaları konulu röportaj"
- EGE FM: 31 Mayıs 2001 İzmir İzmir Programı. "Toplum sağlığında Süt ve Ürünleri" konulu Canlı Yayın Radyo Programı
- 0, 26 ARALIK 1999 Tarihli Yeni Asır Gazetesi POTA köşesi (Erkin USMAN) Bay Kefir'i Taktimimdir yazılı söyleşi "www.yeniasir.com.tr/1999/12/26/yazar/eusman.htm"
- 0, 31 Ağustos 1999 POSTA Gazetesi "Su Kefir Dedikleri" Söylesi
- 0, 12 Ekim 1999 POSTA Gazetesi "Kefir Her Derde Deva" Söylesi
- 29 Mayıs 2001 Yeni Asır Gazetesi Pota köşesi "Erkin Usman" "Süt İçelim ama Nasıl ? " yazılı söyleşi
- 2002 Ege Bölgesi Sanayi Odası. Ege Bölgesi Gıda Sanayi Sorunları Arama Konferansı Sonuç Raporu.
- EGE TV 22 Mayıs 2002 Ege de Tarım Programı "Dünya Süt Günü " Canlı Yayın
- EGE TV 30 Ekim 2002 Ege'de Tarım "Kefir Üretim, ve Sağlık Üzerine Etkileri" Canlı Yayın Programı
- 24 Aralık 2002 Milliyet Gazetesi Milliyet Ege ilavesi "E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliğinde Hindi Üretim" konulu yazı
- 23 Aralık 2002 Yeni Asır Gazetesi "E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliğinde Hindi Üretim" konulu yazı
- 23 Aralık 2002 Posta Gazetesi "E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliğinde Hindi Üretim" konulu yazı
- 16 Şubat 2003 CUMHURİYET Gazetesi EÜ 'de Uygulamalı Eğitim
- 18 Şubat 2003 HABER EKSPRES E.Ü. Çiftliğinde Hasat Verimli
- 21 Şubat 2003 POSTA Gazetesi Kafkas Dağları'ndan Şİfa
- 09 Nisan 2003 Dünya Gazetesi . "Sütten Kefir Üretimi İçin Yatırımcı Aranıyor" Röportaj
- 16 - 17 Şubat 2003 EGE TV Ege'de Tarım Programında E.Ü. ZF Menemen Çiftliği Tanıtımı
- 19 Mayıs 2004 Ege TV "Dünya Süt Günü" Ege de Tarım Programı
- 16 Mayıs 2004 Milliyet Gazetesi Bussines eki. Kefir
- 04 Mart 2005 Ege Tv Egede Tarım Programı canlı yayın sohbeti
- 29 Ocak 2005 Zaman Gazetesi Kefir
- 6 Şubat 2005 Milliyet Ege - Kımız her derde deva
- 5 Mart 2005 "İyi Şarap Ne" Paneli . VINOLIVE 2005 Şarap Peynir Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı. 3- 6 Mart 2005
- 19.07.2005 FB TV Spor ekonomi. Kefir konusunda canlı program
- 0, Akşam Gazetesi "Ziraatçi Gözü ile" köşe yazarlığı (Her hafta Cuma Akşam Ege ilavesinde)
- 21 Eylül 2005 Ege Tv " Ege'de Tarım" Programında Süt ve Ürünleri sektörü konuşmaso
- 8 Aralık 2005 Dr Oetker Gıda San A.Ş. Torbalı Fab. da "Probiyotikler ve prebiyotikler" konulu seminer
- 23 Ağustos 2006 DÜNYA Gazetesi 'Sütte Örgütsüzlük Gıda Güvenlğini Tehdit Ediyor'
- 30 Kasım 2006 Yeni Asır Tarımın Sesi "Çiftçilerimizi İnternet İle Tanıştırmamız Gerekiyor'
- 7 Ocak 2007 Yeni Asır - Pota - Erkin Usman ' Kefir'

International Conference Proceedings (34 entries)- Yerlikaya, O.; Saygılı, D.; Karagözlü, C. 2016. Deve Sütü: Bileşimi, sağlık üzerine etkileri, deve sütü ürünleri. Uluslararası Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu 17-19 Kasım 2016. Bildiriler Kitabı. Sf: 17 Selçuk – İzmir
- Karagözlü, C. 2015. Using Probiotics and Prebiotics in Traditional Dairy Dessert Production. The 3rd International Symposium on "Traditional Food from Adriatic to Caucasus" 01-04 October 2015 Sarajevo/ Bosnia and Herzegovia.Abstract Book. pp: 239. ISBN978-605-426537-4. Toprak Ofset - Tekirdağ / Turkey
- Ünal, G., Karagözlü, C., Akalın, A.S., Kınık, Ö., Akan, E. 2015. Effect of Black and Green Tea on Some Characteristics of Kefir and Drinking Yoghurt During Storage. The 3rd International Symposium on "Traditional Food from Adriatic to Caucasus" 01-04 October 2015 Sarajevo/ Bosnia and Herzegovia.Abstract Book. pp: 248. ISBN978-605-426537-4. Toprak Ofset - Tekirdağ / Turkey
- Kayaardı, S.,Karagözlü, C., Söbeli, C. 2015. Quality Characteristics of Yoghurt Produced from Pulsed Light - Treated Milk. The 3rd International Symposium on "Traditional Food from Adriatic to Caucasus" 01-04 October 2015 Sarajevo/ Bosnia and Herzegovia.Abstract Book. pp: 614. ISBN978-605-426537-4. Toprak Ofset - Tekirdağ / Turkey
- Karagözlü, C., Karagözlü, N. 2015. Microbial Souruce Tracking Methods Using in Food Industry. The 3rd International Symposium on "Traditional Food from Adriatic to Caucasus" 01-04 October 2015 Sarajevo/ Bosnia and Herzegovia.Abstract Book. pp: 638. ISBN978-605-426537-4. Toprak Ofset - Tekirdağ / Turkey
- Karagözlü, C. 2014. Süt İşletmelerinde Gıda Güvenliği Uygulamaları. 8-12 Eylül 2014 Bakü - Azerbaycan. Süt Endüstrisinde Gıda Güvenliği Çalıştayı. Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Baytarlık İdaresi
- Karagözlü, C. 2014. Food Addives on Their Purposes in Milk and Dairy Products. 1st International Course on Food Safety and Addives. 13- 17 October 2014. UTATEM – Menemen - İzmir
- Karagözlü, N., Karagözlü, C. 2013 Recent Advances in Microencapsulation of Probiotic Microorganisms. The 2. International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasicus". 24-26 October 2013 Struga - Ohrid - Macedonia. Abtract Books. pp: 87. ISBN: 978-605-4265-25-1. Toprak Ofset , Tekirdağ.
- Karagözlü, C. 2013. Menemen Yoghurt. The 2. International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasicus". 24-26 October 2013 Struga - Ohrid - Macedonia. Abtract Books. pp: 131. ISBN: 978-605-4265-25-1. Toprak Ofset , Tekirdağ.
- Akbulut, N., Kesenkaş, H., Karagözlü, C, Yerlikaya, O., Akpınar, A., Özer, E. 2013. Properties of Winter Yoghurtfrom Cow and Goat Milk. The 2. International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasicus". 24-26 October 2013 Struga - Ohrid - Macedonia. Abtract Books. pp: 136. ISBN: 978-605-4265-25-1. Toprak Ofset , Tekirdağ.
- Karagözlü, C. 2011. Bergama Yöresi Peynirleri. Uluslararası Bergama Sempozyumu 7-9 Nisan 2011. Bergama Belediyesi Yayınları. Bildiriler II. Cilt. 424-434. ISBN: 978-605-4597-01-7. Lamineks Matbaacılık. İzmir.
- Topaloğlu Ak, A.: Çoğulu, D., Çağlar, E., Sandallı, N., Karagözlü, C., Eresin, N. 2010. Effects of multi-strain probiotic-kefir on salivary mutans streptococci and lactobacilli . The International Association for Dental Research (IADR), General Session. 14 - 17 July 2010. IADR General Session, Barcelona, Spain.
- 2009, Tonguç, İ.E., Yerlikaya, O., Karagözlü, C., Kınık, Ö. Cosmetic Properties of Whey Minerals. II. AntiAging and Aesthetic Medicine Congress, October 22-25 DESEM-İzmir . Journal of Medical Sciences, 29, 5: (Suppl) p: 123 ISSN: 1300-0292 (Oral Presentation)
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2008. Goat Milk in Human Nutrition. VI. International Nutrition and Dietetics Congress. 2-6 April 2008, Lara Antalya
- 2008, Yerlikaya, O., Karagözlü, C. Probiotic Bacteria in Cancer Prevention. 1st International Congress on Nutrition and Cancer. May 19-23 Kervansaray Lara, Antalya (Poster No: 11) Congress Proceedings pp:55 -56
- Karagozlu, C.2008. Kefir. International Symposium Food, Nutrition and Cancer. 17 - 19 April 2008.E.U. Culture Center,Konak-Izmir (Çağrılı Sözlü Bildiri)
- Yerlikaya, O., Karagozlu, C. 2008. Conjugated Linoleic Acid And Its Effects On Human Health. International Symposium Food,Nutrition and Cancer. 17 - 19 April 2008.E.U. Culture Center,Konak-Izmir(Poster No:14)
- Yerlikaya, O., Karagozlu, C. 2008. Whey Proteins And Their Anticarcinogenic Activities. International Symposium Food, Nutrition and Cancer. 17 - 19 April 2008.E.U. Culture Center,Konak-Izmir (Poster No:48)
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2008. Probiotics, Prebiortics and Synbiotics. VI. International Nutrition and Dietetics Congress. 2-6 April 2008, pp: 55 Lara Antalya
- 2008, Yerlikaya, O. Karagozlu, C. The Importance of Dairy Products in Metabolic Syndrome. 1st International Congress on Nutrition and Cancer. May 19-23, Kervansaray Lara, Antalya (Poster No: 26) Congress Proceedings pp:64 -65
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2008. Intolerance to Milk Components. Food Science , Enginnering and Technologies 2008 Scientific Works Vol : LV Issue:1 Plovdiv, October 24-25 2008. ISSN: 0477-0250. pp: 426-430. University Plovdiv. UFT Academic Publishing House. Plovdiv, Bulgaria.
- Yerlikaya, O. Akpınar, A., Karagözlü, C., Uysal H. 2008 . Non- Sigestible Oligosaccharides As Functional Foods:A Review. The 3re International Conferance on Food Science And Nutrition November 3 - 5 , 2008 Cario Egypt. Abstract Book pp: 50
- Akalın, S., Karagözlü, C., Elmacı, Y., Ünal, G., Gönç, S. 2005. Effects of Fat Replacers on the sensory and textural properties of Ice Cream. 26 th ISF World Congress Prague 25 - 28 Sep. 2005
- Karagözlü, C., Uysal, H.R., Ş:ahin, E. E- commercial in Food Industry 2003 International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Enviroment Proceedings pp: 549-555 (Ed. K.O. SINDIR) Ege University Press, Bornı:va 2003
- Karagözlü, C.Computer Vision Technology and Using Possibilities in Dairy Industry. 2003 International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Enviroment Proceedings pp: 575-579 (Ed. K.O. SINDIR) Ege University Press, Bornova 2003
- Karagozlu, C. 2003. Kefir - Probiotic Fermented Milk Product. 50 th Anniversary of The University of Food Technology HIFFI 15 - 17 Oct. 2003 Plovdiv - Bulgaria. Collection of Scientific Works of the HIFFI Plovdiv Vol: (L)50 Issue:2.pp: 404-409 ISSN 0477-0250 UFTA Academic Publising House, Plovdiv - Bulgaria
- Karagozlu, C. 2003. Conjugated Linoleic Acid Content In Cheese: Implications for Human Health. 50 th Anniversary of The University of Food Technology HIFFI 15 - 17 Oct. 2003 Plovdiv - Bulgaria. Collection of Scientific Works of the HIFFI Plovdiv Vol 50(L) Issue 2 pp: 410-415 ISSN 0477-0250 UFTA Academic Publising House, Plovdiv - Bulgaria.
- Uysal Karahan, Ö., Demirbaş, N., Karagözl, C., Kenanoğlu, Z. 2003.An Evaluation of the Efforts to Form the Food Safety Systems for the Dairy Industry in Turkey From the Stand Point of the Adaptation to EU. 83 rd EAAE SEMINAR Chania, Crete, Grece,. Book of Abstracts pp: 65 MAICh Graphic Arts and Publishing Unit4-7 Sep. 2003. http://eaae.maich.gr/
- KARAGÖZLÜ, C., KESENKAŞ. H. 2001 . Technological Properties and Health Benefits of Turkish Yoghurt. Symposium Danone Fermented Foods and Healthy Digestive Function N. National Instıtute of Nutrition Mexico 17 - 18 May . 2001 Mexico
- Karagözlü, C., Kılıç, S., Arslan, F. 2000. Properties of dairy Products as Functional Foods. Food 2000, Blacksea and Central Asian Symposium on Food technology. October 12 - 16 , 2000 Ankara - TURKEY "Oral Presantion"
- KARAGÖZLÜ, C., KILIÇ, S. 2000. Kefir - Funcional fermented milks products. DANONE Symp. "Fermented food , fermentation and intestinal flora" 24 - 25 May 2000 New York. USA
- KINIK, Ö., AKALIN, S.: GÖNÇ, S.: KARAGÖZLÜ, C.1998. A Research on The Isolatin of Yersinia enterocolitica in Turkish Cheese Varieties 7th International Congress Yersinia. 15 - 16 June 1998. Nijmegen - The Netherlands. Nederlands Tıjdschrift voor Medische Microbiologie. Sup:II Vol : 6 June 1988. pp:46.
- Gönç,S.,Akalın.,S.,Karagözlü, C. Anticarcinogenic activity of fermented milk. IUFoST'96 Regional Symposium.10-11.10.1996.Non-Nutritive Healt Factors for Future Foods.pp:426-435, Seul.KOREA
- 1993, Karagözlü, C., Gönç, S. Lactic Acid Fermented Milk Products in Turkey Lactic Acid Bacteria. Ed. By:E.L.Foo,H.G.Griffin,R.Mölby,C.G.Heden.Horizon Scientific Press.England

National Conference Proceedings (53 entries)- Karagözlü, C. 2016. Farklı Hayvan Sütlerinin Bileşimleri. 1. Beslenme ve Sağlık İç İçe Sempozyumu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. 18 Mayıs 2016. İzmir. (Çağrılı - Sözlü)
- Karagözlü, C., Saygılı D. 2016. Bakteriofaj Enkapsülasyonu ve Potansiyel Uygulamaları. S147. Türkiye 12. Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016 Edirne. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 48 Sf 190. Sözlü Sunum. Sim Matbaacılık. Ankara.(Sözlü)
- Saygılı, D., Karagözlü, C. 2016. Probiyotik Mikroorganizmaların Taşınması ve Depolanmasında Alternatif Bir Yöntem: Kefiran Bazlı Yenilebilir Film. P148. Türkiye 12. Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016 Edirne. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 48 Sf 15. Poster Sunum. Sim Matbaacılık. Ankara.
- Karagözlü, C. 2016. Geleneksel Gıdalarda Gıda Güvenliği. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Türk Mikrobiyoloji Derneği. Bildiriler Kitabı Sf: 120. 16-20 Kasım 2016 Belek – Antalya (Sözlü)
- Karagözlü, C. 2016. Geleneksel Gıdalarda Gıda Güvenliği. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Türk Mikrobiyoloji Derneği. Bildiriler Kitabı Sf: 120. 16-20 Kasım 2016 Belek – Antalya (Sözlü)
- Karagözlü, C. 2016. Süt ve Süt Ürünleri. İzmir Mutfak Kültürü Çalıştayı 6-7 Aralık 2016 Key Otel İzmir. Kültür Bakanlığı İzmir Müdürlüğü, İzmir Kültür ve Turizm Derneği. İzmir
- Karagözlü, C. 2015. Laktoferrin: Özelikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi. 28-30 Nisan 2015. Nevşehir Bildiriler Kitabı (Poster Bildiri). Sf: 233. Nevşehir
- Karagözlü, C.; Karagözlü, N. 2015. Süt Endüstrisinde Isıl İşlemlere Alternatif Yöntemler. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi. 28-30 Nisan 2015. Nevşehir Bildiriler Kitabı (Poster Bildiri). Sf: 234. Nevşehir
- KARAGÖZLÜ, C. 2014. Geleneksel Süt Ürünlerimizden Çökelek; Üretim Yöntemleri ve Yöresel Peynir Üretiminde Kullanımı. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 17 – 19 Nisan 2014 Adana. Bildiri Kitabı. Gökçe Matbaacılık Ankara ISBN 978-605-01-0603-9. Sf: 667 – 680.
- KARGÖZLÜ, C. 2014. Peyniraltı Suyunun Değerlendirilmesinde Alternatifler: Geleneksel Peynirler ve Peyniraltı Suyu İçecekleri. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 17 – 19 Nisan 2014 Adana. Bildiri Kitabı. Gökçe Matbaacılık Ankara ISBN 978-605-01-0603-9. Sf: 171-174.
- KARAGÖZLÜ, N., KARAGÖZLÜ, C. 2014. Geleneksel Gıdaların Raf Ömrünün Arttırmada Modifiye Atmosfer İle Paketleme Olanakları. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 17 – 19 Nisan 2014 Adana. Bildiri Kitabı. Gökçe Matbaacılık Ankara ISBN 978-605-01-0603-9. Sf: 669-672.
- Arı, P., Eroğlu, S., İçier, F. Karagözlü, C., Obuz, E. 2012. Farklı Yağ İçeriklerine Sahip Kefirlerin İnkübasyon Süresince Reolojik Özellikleri ve pH Değerlerindeki Değişimin İncelenmesi. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 10 - 12 Mayıs 2012 Konya
- Tonguç, İ.E., Karagözlü, C. 2012. Galaktoz İntoleranslı Bireylere Yönelik Fermente Süt İçeceği Üretimi Üzerine Bir Araştırma. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu15 - 16 Kasım 2012. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.
- Karagözlü, C.; Tonguç, İ.E., Sarayköylü, B. 2012. İzmir ve Çevresi Yöresel Peynirlerin Slow Food Hareketi Kapsamında Değerlendirilmesi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu15 - 16 Kasım 2012. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.Bildiri Özet Kitabı. Sözlü Bildiriler. sf: 88. Yeni Matbaa Şti. Denizli.
- Tonguç, İ.E., Karagözlü, C. 2012. İnek Sütü Tüketimine Bağlı Allerjiler ve İntoleranslar. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu15 - 16 Kasım 2012. Pamukkale Üniversitesi. Denizli. Bildiri Özet Kitabı. Sözlü Bildiriler. sf: 8-9. Yeni Matbaa Şti. Denizli.Bildiri Özet Kitabı. Poster Bildiriler. sf: 89. Yeni Matbaa Şti. Denizli.
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2009. Kaparili Beyaz Peynir Üretimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 21-23 Mayıs 2009, Kınıklı-Denizli. - (Bildiri No: S 22
- Tonguç, İ.E., Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2009. Amilolitik Bakteriyel Laktik Asit Fermentasyonu. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. 21-23 Mayıs 2009, Kınıklı-Denizli. - (Bildiri No: P 101 - Poster)
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C. 2008. İnsan Beslenmesinde İnek Sütü. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008 Erzurum
- Yerlikaya, O., Karagözlü, C., Ender, G., Akbulut, N. 2008. Probiyotik Süt Ürünlerinde Ambalajlama. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008 Erzurum
- Karagözlü, C. 2007 . Gıda Sanayiinde Gıda Güvenlik Sistemleri. Gıda Güvenliğinde Mikrobiyoloji ve Mikotoksin Çalıştayı. 22 - 23 Şubat 2007 Hemakim Ltd Şt. Crown Plaza . İzmir.
- Yerlikaya, O., Tonguç, İ.E., Karagözlü, C. 2007. Genetik Modifiye Gıdalarda Etiketleme. GAP V. Tarım Kongresi, Harran Üniversitesi. 17- 19 Ekim 2007. Şanlıurfa. . Kongre Kitabı (Editör: B. Özer) sf: 119-124 ISBN: 978-975-7113-27-0 Urfanın Sesi Özdal Matbacılık Ltd. Şti. Urfa. (Sözlü)
- Yerlikaya, O., Tonguç, İ.E., Karagözlü, C. 2007. Fonksiyonel Gıdalarda Kazeinomakropeptid ve Özellikleri. GAP V. Tarım Kongresi, Harran Üniversitesi. 17- 19 Ekim 2007. Şanlıurfa. Kongre Kitabı (Editör: B. Özer) sf: 540 – 544 ISBN: 978-975-7113-27-0 Urfanın Sesi Özdal Matbacılık Ltd. Şti. Urfa. (Poster)
- Tonguç, İ.E.: Yerlikaya, O.: Karagözlü, C. 2007. 10 Laktik Asit Bakterilerinin Fermente Süt Ürünlerinin Yapısını Etkileyen Biyokimyasal Özellikleri. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi. 8 - 10 Kasım 2007. Ankara. . Kitap serisi: 16 ISBN 978-9944-89-405-0 sf: 167-172. Filiz Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ankara.
- Yerlikaya, O.: Tonguç, İ.E.: Karagözlü, C. 2007. İnsan Sütünde Prebiyotikler. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi. 8 - 10 Kasım 2007. Ankara. Kitap serisi: 16 ISBN 978-9944-89-405-0 sf: 173-178. Filiz Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ankara.
- Karagözlü, C., Akalın. S. Fermente Süt Ürünleri Üretim Teknolojisinde Yeni Açılımlar. 2.Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 5 -6 Aralık 2007 İzmir
- Karagözlü, C. 2007 Ne Kadar Süt Tüketmeliyiz? Yaşamda İlk ve Daima Süt Paneli. 6 Aralık 2007 Yaşar Kültür ve Sanata Vakfı. Yaşar Üniversitesi . İzmir
- Karagözlü, C. 2007 Avrupa Birliği Sürecinde Çiğ Süt Güvenliği. Gönen Süt Günleri. Süt İşletmelerinde Beslenme ve Yönetim uygulamalarının Süt Verimi ve Süt Parametreleri Üzerine Etkileri. 13- 14 Mayıs 2007 Gönen Süt Üreticileri Birliği ve Gönen Kaymakamlığ
- Ender, G., Karagözlü, C., Yerlikaya, O., Akbulut. N. 2006.Dünyada ve Türkiye'de Tüketimi Artan Fermente Süt İçecekleri. Türkiye 9. Gıda Kongresi 24 - 26 Mayıs 2006 Gıda Teknolojisi Yayın No:33 sf: 149 - 152 Sim matbaası ISBN:9944-5262-0-7. Bolu
- Bayarer, M., Karagözlü, C., Akbulut, N. 2006 . Kolostrumun Sağlık Üzerine Faydaları. Türkiye 9. Gıda Kongresi. 23 - 25 Mayıs 2006.Bolu Türkiye 9. Gıda Kongresi 24 - 26 Mayıs 2006 Gıda Teknolojisi Yayın No:33 sf: 189 - 190 Sim matbaası ISBN:9944-5262-0-7. Bolu
- Karagözlü., C. Perakendeci Zincirinde Tehlike Analizi Sitemleri ve HACCP Uygulamaları. İstanbul Ticaret Odası. Süt Sanayiinde Gıda Güvenliği ve Mevzuat Hakkında Bilgilendirme Semineri. 16-17 Şubat 2005 İstanbul. İstanbul Ticaret Odası Yayınları Yayın No: 2005 - 12 sf: 166 - 175Mega Ajanans Matbacılık İstanbul
- Karagözlü, C. 2005. Kefir Bileşimi ve Özellikleri. Kefir ve Beslenmedeki Önemi Paneli. 2 Aralık 2005 Hilton Oteli . İzmir. Düzenleyen: E.Ü.Z:F. Süt teknolojisi Bölümü, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Altınkılıç Gıda San Ltd. Şti.
- Karagözlü, C. 2005. Kefir Bileşimi ve Özellikleri. Kefir ve Beslenmedeki Önemi Paneli. 17 Aralık 2005 Larespark Otel - Taksim - İstanbul. Düzenleyen: E.Ü.Z:F. Süt teknolojisi Bölümü, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Altınkılıç Gıda San Ltd. Şti.
- Akalın, S., Karagözlü, C. 2005. Fermente süt ürünleri üretim teknolojisi ile karşılaşılan sorunlar Süt ve Ürünleri Sempozyumu 22 Aralık 2005 - İZmir. İzmir Ticaret Odası.
- Karagözlü, C. 2005. AB Karşısında Süt Sanayiinin Geleceği ve entegrasyonu. Süt ve Ürünleri Sempozyumu 22 Aralık 2005 - İZmir. İzmir Ticaret Odası.
- Karagözlü, C., Ender, G., Bayarer, M., Akbulut, N. 2005. Süt Endüstrisinde Kirli Su Atıklarının Arıtılmasında Alternatif Teknolojiler.Gıda Kongresi 2005. 19 – 21 Nisan 2005 E.Ü. Müh Fak . Gıda Müh. Böl. Poster bildiriler kitabı. Meta Basım Matbaacılık. İz
- Akyarlı:, A., Alpaslan, N., çiçek, T., Diktaş:, E., Elmacı:, Y., Karagözlü, C., Öztüre, N., Sayı:n, R., Sezerman, U., Sı:ndı:r, K.O., Sipahi, D., Ş:ahin. O. 2004.Biyodizel Yakı:tı:n Uluslararası: Standartta Üretimi. Biyoenerji Sempozyumu 20 - 22 Ekim 2004 Ege Üniversitesi İ:ZMİ:R
- Kenanoğ:lu, Z., Demirbaş:, Karahan, Ö., Karagözlü, C. 2003. Süt ve Süt Ürünleri Sanayii Açı:sı:ndan AB'de Gı:da Güvenliğ:i Mevzuatı:nda Ortaya Çı:akn Geliş:melere Türkiye'nin Olası: Uyum Güçlükleri Ve Öneriler 1. Ulusal Gı:da ve beslenme Kongresi 29 Eylül - 1 Ekim 2003 TUBİ:TAK MAM Gı:da Bilimi ve Teknolojisi Araş:tı:rma Ens. Bildiri Özetleri Kitabı: sf 44. İ:stanbul
- Karagözlü, C.: Kesenkaş, H.: Akbulut, N. 2001. Geleneksel Süt Ürünelrinin Mutajenite ve Antimutajenitesi. GAP II Tarım Kongresi 24 -26 Ekim 2001 Şanlıurfa. Tebliğler Kitabı. 1. Cilt.sf: 419-426. Harran Üniv. Zir. Fak. ISBN 975-7113-12-3, ISBN 975-7113. s
- Kesenkaş, H.: Karagözlü, C., Akbulut, N. 2001. Kaliteli Süt Üretiminde Somatik Hücre Sayım Yöntemleri ve Önemi. GAP II Tarım Kongresi 24 -26 Ekim 2001 Şanlıurfa. Tebliğler Kitabı. 1. Cilt sf.287-296Harran Üniv. Zir. Fak. ISBN 975-7113-12-3, ISBN 975-7113
- KILIÇ, S., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N. 2000. Eksopolisakkarit Üreten Yoğurt Bakterilerinin Meyveli Yoğurt Yapımında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. VI. Süt ve Ürünleri Semp. "Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri" 22 - 23 Mayıs 2000 Tekirdağ. Tebliğler kitabı.(Editör. Prof. Dr. Mehmet Demirci) Sf: 57 - 69. ISBN: 975 - 97146 -0-4. Rebel Yayıncılık, İstanbul
- KARAGÖZLÜ, N., KARAGÖZLÜ, C. 2000. Süt ve Süt Ürünlerinde Okratoksin. VI. Süt ve Ürünleri Semp. "Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri" 22 - 23 Mayıs 2000 Tekirdağ. Tebliğler kitabı.(Editör. Prof. Dr. Mehmet Demirci) Sf: 390 - 398 . ISBN : 975 - 97146 -0-4. Rebel Yayıncılık, İstanbul
- KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N., ÖMEROĞLU, S. 2000. Süt ürünlerinin zenginleştirilmesi. VI. Süt ve Ürünleri Semp. "Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri" 22 - 23 Mayıs 2000 Tekirdağ. Tebliğler kitabı.(Editör. Prof. Dr. Mehmet Demirci) Sf: 173 - 185 . ISBN : 975 - 97146 -0-4. Rebel Yayıncılık, İstanbul
- KESENKAŞ, H., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N., UYSAL, H. Mastitis ve Süt Endüstrisinde Önemi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi " Karadeniz Bölgesi Sempozyumu" 4 - 5 Ocak 1999. Samsun. Karadeniz Sempozyumu Bildiriler (Cilt : 1) O.M.Ü. Ziraat Fak. Araştırma Seri No: 5 (341 - 352) Samsun
- UYSAL, H., KARAGÖZLÜ, C., KINIK, Ö., KAVAS, G. 1999. Karadeniz Bölgesinde Üretilen Yöresel Süt Ürünleri Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. 15 - 16 Ekim 1999 Samsun . Karadeniz Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Yayınları sf: 89 - 93. ISBN:975-407-043-1
- UYSAL, H., KINIK, Ö., KARAGÖZLÜ, C.,KAVAS, G., 1999. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Sütçülüğünün Bugünkü Durumu Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. 15 - 16 Ekim 1999 Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Yayınları sf: 243 - 248. ISBN:975-407-043-1.
- AKBULUT, N., KINIK, Ö., KARAGÖZLÜ, C., Beyaz Peynir Üretiminde Sodyum Klorür Yerine Potasyum Klorür Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi. E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 25 - 27 Ekim 1999 II. Proje Sergisi.
- . KINIK, Ö., KAVAS, G., UYSAL, H., KARAGÖZLÜ, C., KESENKAŞ, H. 1999. Süt Hijyeni ve Güvenliği Açısından Çiğ Süt Kalitesinin Önemi . Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. 15 - 16 Ekim 1999 Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Yayınları sf: 249 - 253. ISBN:975-407-043-1.
- KARAGÖZLÜ, C. 1999. Fermente Süt Ürünlerinin Antikanserojenik Özellikleri GAP I. Tarım Kongresi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 26 - 28 Mayıs 1999. Şanlıurfa. Harran Üniversitesi, Ziraat Fak. 1. Cilt, ISBN 975 - 7113 - 04.2 (TKN), ISBN 975 - 7113 - 05 - 0 , 271 - 280.
- KARAGÖZLÜ, C.: GÖNÇ, S.Meyveli Yoğurt Üretimi, Meyve Karışımı Hazırlanması, Yoğurtların Dayanma Süreleri ile Bazı Nitelikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 19 - 21 Ekim 1998 I. Proje Sergisi.
- 1998, KILIÇ, S.: GÖNÇ, S.: UYSAL, H.R.: KARAGÖZLÜ, C. Geleneksel Yöntemle ve Kültür Kullanarak Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşma Sürecinde Meydana Gelen Değişikliklerin Kıyaslanması. E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 19 - 21 Ek
- KILIÇ, S., GÖNÇ, S.: UYSAL, H.R.: KARAGÖZLÜ, C. 1998. Geleneksel Yöntemle ve Kültür Kullanarak Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşma Sürecinde Meydana Gelen Değişikliklerin Kıyaslanması. V. Süt ve Ürünleri Sempozyumu. Geleneksel Süt Ürünleri. 21 - 22
- KARAGÖZLÜ, C., GÖNÇ, S. 1998.Farklı Kültür Kullanılarak Üretilen Katı ve Karıştırılmış Çilekli Yoğurtların Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Kongresi. 16 - 18 Eylül 1998. Gaziantep. Sf: 219- 230. Gaziantep Üniver
- Karagozlu.C.Kavas, G.Süt işletmelerinde bilgisayar destekli üretimin uygulanabilirliği Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu 5-7 Ekim 1994.Sf:173-178, İzmir

Number of References7 times self referenced.
121 times referenced by other.
Referrer Publications (128 entries)- 2017, Moriano, M.E., Alamprese, C. 2017. Honey, trehalose and erythritol as sucrose-alternative sweeteners for artisanal ice cream. A pilot study. LWT - Food Science and Technology Volume 75, 1 January 2017, Pages 329-334 (atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895.doi: 10.1007/s00217-007-0800-z)
- 2017, Chaikham, P., Rattanasena, P. 2017. Combined effects of low-fat ice cream supplemented with probiotics on colon microfloral communities and their metabolites during fermentation in a human gut reactor. Food Bioscience 17, 1 March 2017, Pages 35-41 (Atıf: AKALIN, S.; KARAGÖZLÜ, C.; ÜNAL. G. 2008. Rheological Properties of Reduced Fat and Low Fat Ice Cream Containing Whey Protein Isolate and Inulin. European Food Research and Technology 227:889-895.)
- 2017, Gupta, C. 2017. The Political Ecology of the Dairy Industry. International Farm Animal, Wildlife and Food Safety Law. Part 2. pp 215-242. ISBN 978-3-319-18001-4. Springer International Publishing. Swetzerland. (Atıf: Demirbas N, Karahan O, Kenanoglu Z et al (2006) The evaluation of the developments in food safety systems formation in the world for dairy industry from the standpoint of Turkey. Agric Econ-Czech 52(5):236–243)
- 2017, Kesenkaş, H.; Gürsoy, O.; Özbaş, H. 2017. Kefir. Cahpter 14. Pages 339-361. Fermented Foods in Health and Disease Prevention (Ed: Frias, J., Martinez-Villaluenga, C., Peñas, E.) ISBN 9780128023099. Academic Press. (Atıf: 73. Çoğulu, D., Topaloğlu Ak, A., Caglar, E., Sandallı, N., Karagözlü, C., Ersin, N., Yerlikaya, O. 2010. Potential effects of a multi-strain probiotic-kefir on salivary. Journal of Dental Science 5 (3) 144- 149.)
- 2017, Azari-Anpar, M., Soltani Tehrani, N., Aghajani, N., Khomeiri, M. Optimization of the new formulation of ice cream with native Iranian seed gums (Lepidium perfoliatum and Lepidium sativum) using response surface methodology (RSM) (2017) Journal of Food Science and Technology, 54 (1), pp. 196-208. (atıf: 64. AKALIN, S.; KARAGÖZLÜ, C.; ÜNAL. G. 2008. Rheological Properties of Reduced Fat and Low Fat Ice Cream Containing Whey Protein Isolate and Inulin. European Food Research and Technology 227:889-895. )
- 2017, Mukhlisah A.N., Arief I.I., Taufik E.(2017) Physical, microbial, and chemical qualities of dangke produced by different temperatures and papain concentrations. Media Peternakan, 40 (1) , pp. 63-70. (Atıf:Yerlikaya O., Karagozlu C. (2017) Effects of ripening period on textural and sensory properties of capper cheeses Journal of Animal and Veterinary Advances, 10 (9) , pp. 1171-1176.
- 2017, Bal, B., Nayak, S., Das, A.P. (2017)Recent Advances in Molecular Techniques for the Diagnosis of Foodborne Diseases. Nanotechnology Applications in Food: Flavor, Stability, Nutrition and Safety. Pages 1-398 (atıf: Gönc, S., Kinik, Ö., Akalin, S., Karagözlü, C. Isolation of Yersinia enterocolitica in Turkish cheese varieties(2007) Indian Veterinary Journal, 84 (10), pp. 1062-1063)
- 2017, Pintor, A., Escalona-Buendía, H.B., Totosaus, A. (2017). Effect of inulin on melting and textural properties of low-fat and sugarreduced ice cream: Optimization via a response surface methodology. International Food Research JournalVolume 24, Issue 4, 2017, Pages 1728-1734 (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. (2008). Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. European Food Research and TechnologyVolume 227, Issue 3, July 2008, Pages 889-895)
- 2017, Chamchan, R., Sinchaipanit, P., Disnil, S., Jittinandana, S., Nitithamyong, A., On-nom, N. (2017).Formulation of reduced sugar herbal ice cream using lemongrass or ginger extract. British Food JournalVolume 119, Issue 10, 2017, Pages 2172-2182. (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895.doi: 10.1007/s00217-007-0800-z)
- 2017, de Souza Fernandes, D., Leonel, M., Del Bem, M.S., Mischan, M.M., Garcia, É.L., dos Santos, T.P.R. (2017)Cassava derivatives in ice cream formulations: effects on physicochemical, physical and sensory properties. Journal of Food Science and TechnologyVolume 54, Issue 6, 1 May 2017, Pages 1357-1367 (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895.doi: 10.1007/s00217-007-0800-z)
- 2017, Sharma, M., Singh, A.K., Yadav, D.N. (2017). Rheological properties of reduced fat ice cream mix containing octenyl succinylated pearl millet starch. Journal of Food Science and TechnologyVolume 54, Issue 6, 1 May 2017, Pages 1638-1645 (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895.doi: 10.1007/s00217-007-0800-z)
- 2017, Danesh, E., Goudarzi, M., Jooyandeh, H. (2017)Effect of whey protein addition and transglutaminase treatment on the physical and sensory properties of reduced-fat ice cream. Journal of Dairy ScienceVolume 100, Issue 7, July 2017, Pages 5206-5211 (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895.doi: 10.1007/s00217-007-0800-z)
- 2016, Javidi, F., Razavi, S.M.A., Behrouzian, F., Alghooneh, A.2016.The influence of basil seed gum, guar gum and their blend on the rheological, physical and sensory properties of low fat ice cream. Food Hydrocolloids ,52 pp. 625 - 633. (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895)
- 2016, Dertli, E., Toker, O.S., Durak, M.Z, Yilmaz, M.T. , Tatlisu, N.B., Sagdic, O., Cankurt, H.2016. Development of a fermented ice-cream as influenced by in situ exopolysaccharide production: Rheological, molecular, microstructural and sensory characterization. Carbohydrate Polymers Volume 136, 20 January 2016, Pages 427-440 (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895)
- 2016, Akbari, M., Eskandari, M.H. , Niakosari, M., Bedeltavana, A.2016. The effect of inulin on the physicochemical properties and sensory attributes of low-fat ice cream International Dairy Journal Volume 57, June 01, 2016, Pages 52-55 Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895)
- 2016, Chung, C., Smith, G., Degner, B., McClements, D.J.2016. Reduced Fat Food Emulsions: Physicochemical, Sensory, and Biological Aspects.Critical Reviews in Food Science and Nutrition Volume 56, Issue 4, 11 March 2016, Pages 650-685(Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895)
- 2016, Yılmaz Aksu, F., Muratoğlu K., Sandıçı Altunatmaz S., Aktaran Bala, D., Özgen Arun , Ö. 2016. Ev Yapımı Kefirde Salmonella Typhimurium’un Canlılığının İncelenmesi.Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. DOI: 10.9775/kvfd.2016.15287 (atıf: KARAGÖZLÜ, N.; KARAGÖZLÜ, C; ERGÖNÜL, B.2007. Survival Characteristics of E.coli O157:H7, S.typhimurium and S.aureus during Kefir Fermentation. Czech Journal of Food Sciences (CJFS) Vol:25 No:4. pp 202-207)
- 2016, Mohamed, A.G., Shalaby, S.M., Gafour, W.A. 2016. Quality characteristics and acceptability of an analogue processed spreadable cheese made with carrot paste (Daucus carota L.). International Journal of Dairy Science Volume 11, Issue 3, 2016, Pages 91-99 (atıf: Karagözlü, C., Kinik, Ö., Akbulut, N. 2008. Effects of fully and partial substitution of NaCl by KCl on physico-chemical and sensory properties of white pickled cheese (2008) International Journal of Food Sciences and Nutrition, 59 (3), pp. 181-191.)
- 2016, Çağlar, E.; Kuşçu Ö.Ö. 2016. The Role of Diet in Caries Prevention. Chapter · January 2016 DOI: 10.1007/978-3-319-40034-1_6 In book: Evidence-Based Caries Prevention, pp.87-106. (Atıf: Cogulu, D., Topaloglu-Ak, A., Caglar, E., Sandalli, N., Karagozlu, C., Ersin, N., Yerlikaya, O. 2010. Potential effects of a multistrain probiotic-kefir on salivary Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. (2010) Journal of Dental Sciences, 5 (3), pp. 144-149.)
- 2016, Soukoulis, C., Fisk, I. 2016. Innovative Ingredients and Emerging Technologies for Controlling Ice Recrystallization, Texture, and Structure Stability in Frozen Dairy Desserts: A Review. CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION . 56 (15) 2543-2559. (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895)
- 2016, Tavakolpour, Y.; Moosavi-Nasab, M., Niakousari, M.;Haghighi-Manesh, S. 2016. Influence of extraction methods on antioxidant and antimicrobial properties of essential oil from Thymua danesis subsp. lancifolius. Food Science & Nutrition 2016; 4(2):156–162. (Atıf: KARAGÖZLÜ, N., ERGÖNÜL, B., KARAGÖZLÜ, C. 2008. Microbiological Attributes of Instant Tarhana during Fermentation and Drying. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) 14 (6) pp 535 - 541)
- 2016, Samir A. Salem; Essam M. Hamad, Ihab S. Ashoush.2106.Effect of Partial Fat Replacement by Whey Protein, Oat, Wheat Germ and Modified Starch on Sensory Properties, Viscosity and Antioxidant Activity of Reduced Fat Ice Cream. Food and Nutrition Sciences 7(6):397-404 (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895)
- 2015, Ren, Jiali; Zhou, Yibo; Zhou, Yuting; et al.2015. A Piezoelectric Microelectrode Arrays System for Real-Time Monitoring of Bacterial Contamination in Fresh Milk. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 8 Issue: 1 Pages: 228-237 (Atıf: KARAGÖZLÜ, N.; KARAGÖZLÜ, C; ERGÖNÜL, B.2007. Survival Characteristics of E.coli O157:H7, S.typhimurium and S.aureus during Kefir Fermentation. Czech Journal of Food Sciences (CJFS) Vol:25 No:4. pp 202-207)
- 2015, Kussaga, J.B., Luning, P.A., Tiisekwa, B.P.M., Jacxsens, L. 2015. Current performance of food safety management systems of dairy processing companies in Tanzania. International Journal of Dairy Technology 68 (2), pp. 227-252 (atıf 1: Demirbas N and Karagozlu C (2007) HACCP in the Turkey dairy industry. Agro Food Industry Hi-Tech 18 36–37.Atıf 2: Demirbaş N, Karahan Ö, Kenanoğlu Z and Karagözlü C (2006) The evaluation of the developments in food safety systems formation in the world for dairy industry from the standpoint of Turkey. Agricultural Economics-Czech 52 236–243.)
- 2015, McGhee, C.E., Jones, J.O., Park, Y.W. 2015. Evaluation of textural and sensory characteristics of three types of low-fat goat milk ice cream. Small Ruminant Research 123 (2-3), pp. 293-300 (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895)
- 2015, Kamleh, R., Olabi, A., Toufeili, I., Daroub, H., Younis, T., Ajib, R. 2015. The effect of partial substitution of NaCl with KCl on the physicochemical, microbiological and sensory properties of Akkawi cheese. Journal of the Science of Food and Agriculture ,95 ( 9 ) pp. 1940 - 1948 (ATIF: Karagözlü, C., Kinik, Ö., Akbulut, N. 2008. Effects of fully and partial substitution of NaCl by KCl on physico-chemical and sensory properties of white pickled cheese.International Journal of Food Sciences and Nutrition 59 (3), pp. 181-191)
- 2015, Ammar, E.-T., Ismail, M., El-Metwally, R. 2015. Effect of adding smoke liquid or powder to pickling whey on some properties of domiatti cheese made from goat's milk. Carpathian Journal of Food Science and Technology , 7 ( 2 ) pp. 124 - 136 . (Kaynak: Karagozlu, C., Kilic, S., Akbulut, N. 2009. Some characteristics of cimi tulum cheese from producing goat milk (2009) Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15 (4), pp. 292-297)
- 2015, Tiwari, A., Sharma, H.K., Kumar, N., Kaur, M. The effect of inulin as a fat replacer on the quality of low-fat ice cream. International Journal of Dairy Technology , 68 ( 3 ) pp. 374 - 380 (ATIF: Akalın, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G.Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895.)
- 2015, Feng, X., Ullah, N., Wang, X., Sun, X., Li, C., Bai, Y., Chen, L. , Li, Z. 2015. Characterization of Bacterial Cellulose by Gluconacetobacter hansenii CGMCC 3917. Journal of Food Science Volume 80, Issue 10, October 2015, Pages E2217-E2227 (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895)
- 2015, Gungor, O.E., Kirzioglu, Z., Kivanc, M. 2015. Probiotics: Can they be used to improve oral health? Beneficial Microbes , 6 ( 5 ) pp. 647 - 656 . (Atıf: Cogulu, D., Topaloglu-Ak, A., Caglar, E., Sandalli, N., Karagozlu, C., Ersin, N., Yerlikaya, O. 2010. Potential effects of a multistrain probiotic-kefir on salivary Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. (2010) Journal of Dental Sciences, 5 (3), pp. 144-149.)
- 2015, Jiménez, M.J., Canet, W., Alvarez, M.D. 2015. Distinctive viscoelastic behaviour and sensory features introduced by inulin/extra virgin olive oil blends in mashed potatoes: Effects of ingredients ratio and freeze/thaw cycle. Inulin: Biochemistry, Food Sources and Health Implications , pp. 1 - 55 . (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G.2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin (2008) European Food Research and Technology, 227 (3), pp. 889-895)
- 2014, Sullo, A., Watson, R.L., Norton, I.T. 2014. Design of colloidal foods for healthier diets. Source of the Document Gums and Stabilisers for the Food Industry 17 - The Changing Face of Food Manufacture: The Role of Hydrocolloids. pp. 289-302 (atıf:A7. AKALIN, S.; KARAGÖZLÜ, C.; ÜNAL. G. 2008. Rheological Properties of Reduced Fat and Low Fat Ice Cream Containing Whey Protein Isolate and Inulin. European Food Research and Technology 227:889-895. )
- 2014, Da Silva, V.M., Minim, V.P.R., Ferreira, M.A.M., Souza, P.H.D.P., Moraes, L.E.D.S., Minim, L.A. 2014. Study of the perception of consumers in relation to different ice cream concepts. Food Quality and Preference. volume 36, issue , year 2014, pp. 161 - 168. (atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. 2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. European Food Research and Technology. volume 227, issue 3, year 2008, pp. 889 - 895)
- 2014, Ganesan, B., Brown, K. 2014. Informatic prediction of Cheddar cheese flavor pathway changes due to sodium substitution. FEMS Microbiology Letters 350 (2), pp. 231-238 (Atıf: A5. KARAGÖZLÜ, C.; KINIK, Ö.; AKBULUT, N. 2008. The Effects of Fully and Partial Substition Of NaCl By KCl On Physice-Chemical and Sensory Properties White Pickled Cheese. International Journal of Food Sciences and Nutrition 59:3: 181 -191)
- 2014, YERLİKAYA, O. , KARAGÖZLÜ, C. 2014. Effects of added caper on some physicochemical properties of white cheese. Mljekarstvo 65(1) 34 - 48. Kaynak 1: KARAGÖZLÜ, C.; KINIK, Ö.; AKBULUT, N. 2008. The Effects of Fully and Partial Substition Of NaCl By KCl On Physice-Chemical and Sensory Properties White Pickled Cheese. International Journal of Food Sciences and Nutrition 59:3: 181 -191. Kaynak 2: KILIÇ,S., KARAGÖZLÜ,C., UYSAL, H., AKBULUT, N., 2002. İzmir Piyasasında satılan bazı peynir çeşitlerinin kalsiyum, fosfor, sodyum, ve potasyum düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Gıda 27 (3) Mayıs - Haziran 2002 (229 - 234)
- 2014, Laleman, Isabelle; Detailleur, Valentine; Slot, Dagmar Else; Quirynen, M ; Teughels, W. 2014. Probiotics reduce mutans streptococci counts in humans: a systematic review and meta-analysis. CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS Volume: 18 Issue: 6 Pages: 1539-1552 (Çoğulu, D., Topaloğlu Ak, A., Caglar, E., Sandallı, N., Karagözlü, C., Ersin, N., Yerlikaya, O. 2010. Potential effects of a multi-strain probiotic-kefir on salivary. Journal of Dental Science 5 (3) 144- 149)
- 2014, Soukoulis, Christos; Fisk, Ian D.; Bohn, Torsten. 2014. Ice Cream as a Vehicle for Incorporating Health-Promoting Ingredients: Conceptualization and Overview of Quality and Storage Stability. COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY Volume: 13 Issue: 4 Pages: 627-655 (Akalın, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G., 2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. European Food Research and Technology 227:889-895.)
- 2014, Tunalioglu, Renan (2014).Differences in perceptions and practices of the managers of table olive firms implementing and not implementing food safety systems.JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT Volume: 10 Issue: 3-4 Pages: 104-111 Part: 1 ( Demirbaş, N., Karagözlü, C. 2008. Constraints in Meeting Food Safety and Quality Requirements in the Turkish Dairy Industry: A Case Study of İzmir Province', Journal of Food Protection, 71 (2) 440 – 444.)
- 2014, Crizel, T.M., de Araujo, R.R., Rios, A.O., Rech, R., Flôres, S.H.2014. Orange fiber as a novel fat replacer in lemon ice cream. Food Science and Technology Volume 34, Issue 2, 2014, Pages 332-340(Kaynak: Akalın, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G., 2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. European Food Research and Technology 227:889-895.)
- 2014, Li, R.,Du, S.,Li, Z.,Cheng, Z.,Qiao, Y.,Jin, Y.2014. Rheological properties of aqueous suspension of bacterial cellulose. Nongye Gongcheng Xuebao/Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering Volume 30, Issue 11, 1 June 2014, Pages 285-292 (Kaynak: (Akalın, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G., 2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. European Food Research and Technology 227:889-895.)
- 2014, Şengül, M., Erkaya, T., Dervişoǧlu, M., Aydemir, O., Gül, O.2014. Compositional, biochemical and textural changes during ripening of Tulum cheese made with different coagulants. International Journal of Dairy Technology Volume 67, Issue 3, August 2014, Pages 373-383 (Atıf: Karagözlü, C.: Kılıç, S., Akbulut. N. 2009. Some characteristics of cimi tulum cheese from producing goat milk. Bulg. J. Agric. Sci., 15 (4) 293-298)
- 2014, Kurtulmuş, F., Gürbüz, O., Deǧirmencioǧlu, N.2014. Discriminating drying method of tarhana using computer vision. Journal of Food Process Engineering . Volume 37, Issue 4, August 2014, Pages 362-374. (ATIF: Karagözlü, N., Ergönül, B., Karagözlü, C. 2008. Microbiological Attributes of Instant Tarhana during Fermentation and Drying. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) 14 (6) pp 535-541)
- 2014, Błońska, A., Marzec, A., Błaszczyk, A. 2014. Instrumental evaluation of acoustic and mechanical texture properties of short-dough biscuits with different content of fat and inulin. Journal of Texture Studies Volume 45, Issue 3, June 2014, Pages 226-234. (atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. 2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. European Food Research and Technology. volume 227, issue 3, year 2008, pp. 889 - 895)
- 2014, Chen, S., He, G., Xie, W., Sun, M. 2014. Effect of inulin addition on rheological properties of wheat flour dough and noodle quality . Journal of Chinese Institute of Food Science and Technology. Volume 14, Issue 7, July 2014, Pages 170-175. (atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G. 2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. European Food Research and Technology. volume 227, issue 3, year 2008, pp. 889 - 895)
- 2014, Pintor, A; Severiano-Perez, P.; Totosaus, A. 2014. Optimization of fat-reduced ice cream formulation employing inulin as fat replacer via response surface methodology. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL Volume: 20 Issue: 7 Pages: 489-500 (atıf:A7. AKALIN, S.; KARAGÖZLÜ, C.; ÜNAL. G. 2008. Rheological Properties of Reduced Fat and Low Fat Ice Cream Containing Whey Protein Isolate and Inulin. European Food Research and Technology 227:889-895. )
- 2014, Dervisoglu, M., Gül, O., Aydemir, O., Yazıcı, F., Kahyaoğlu T. 2014. Natamycin content and quality evaluation of yoghurt from small- and large-scale brands in Turkey. Food Additives and Contaminants: Part B Surveillance. 7(4) 254-260. (Atıf: Karagozlu, C., Kılıç, S., Uysal, H., Akbulut, N., Kesenkaş, H. 2005. The Quality of Yoghurt on Retail Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences 8 (8) 1100 1104)
- 2014, El-Kholy, A. M.; El-Shinawy, S. H.; Meshref, A. M. . S.; et al. 2014. MICROBIOLOGICAL QUALITY OF DOMIATI CHEESE AND THE INFLUENCE OF PROBIOTICS ON THE BEHAVIOR OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ESCHERICHIA COLI O157:H7 IN DOMIATI CHEESE. JOURNAL OF FOOD SAFETY Volume: 34 Issue: 4 Pages: 396-406 (Atıf: A1. KARAGÖZLÜ, N.; KARAGÖZLÜ, C; ERGÖNÜL, B.2007. Survival Characteristics of E.coli O157:H7, S.typhimurium and S.aureus during Kefir Fermentation. Czech Journal of Food Sciences (CJFS) Vol:25 No:4. pp 202-207)
- 2013, Kesenkas, H., Yerlikaya, O., Ozer, E. 2013.A Functional Milk Beverage: Kefir. AgroFood-HiTech Industry,24 (6) 53-55 (Atıf 1: Karagözlü, C; Kavas, G. 2000. FAlkollü fermente süt içecekleri: Kefir ve kımızın özellikleri ile insan beslenmesindeki önemi. Dünya Gıda. Temmuz 6 (7) 86 - 93. Atıf 2:Karagözlü, C. 2003. efir - Probiotic Fermented Milk Product. 50 th Anniversary of The University of Food Technology HIFFI 15 - 17 Oct. 2003 Plovdiv - Bulgaria. Collection of Scientific Works of the HIFFI Plovdiv Vol: (L)50 Issue:2.pp: 404-409 ISSN 0477-0250 UFTA Academic Publising House, Plovdiv - Bulgaria)
- 2013, Komatsu, T.R., Buriti, F.C.A., da Silva, R.C., Lobo, A.R., Colli, C., Gioielli, L.A., Saad, S.M.I.2013. Nutrition claims for functional guava mousses produced with milk fat substitution by inulin and/or whey protein concentrate based on heterogeneous food legislations. LWT - Food Science and Technology volume 50, issue 2, year 2013, pp. 755 - 765 (Atıf: AkalIn, A.S., Karagözlü, C., Ünal, G.2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin.European Food Research and Technology. volume 227, issue 3, year 2008, pp. 889 - 895)
- 2013, Heinemann, R.J.B., Carvalho, R.A., Favaro-Trindade, C.S.2013. Orally disintegrating film (ODF) for delivery of probiotics in the oral cavity - Development of a novel product for oral health.Innovative Food Science and Emerging Technologies.volume 19, issue , year 2013, pp. 227 - 232. (ATIF: Cogulu, D., Topaloglu-Ak, A., Caglar, E., Sandalli, N., Karagozlu, C., Ersin, N., Yerlikaya, O. 2010. Potential effects of a multistrain probiotic-kefir on salivary Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. Journal of Dental Sciences. volume 5, issue 3, year 2010, pp. 144 - 149)
- 2013, Hayaloglu, Ali Adnan; Karabulut, Ihsan. 2013. Characterization and Comparison of Free Fatty Acid Profiles of Eleven Varieties of Turkish Cheeses. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES Volume: 16 Issue: 6 Pages: 1407-1416. (Atıf: Karagozlu, Cem ; Kinik, Oezer ; Akbulut, Necati. 2008. Effects of fully and partial substitution of NaCl by KCl on physico-chemical and sensory properties of white pickled cheese. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION Volume: 59 Issue: 3 Pages: 181-191
- 2013, Mahdian, E., Karazhian, R. 2013. Effects of fat replacers and stabilizers on rheological, physicochemical and sensory properties of reduced-fat ice cream. Journal of Agricultural Science and Technology, 15 (6) , pp. 1163-1174. (Atıf: A7. AKALIN, S.; KARAGÖZLÜ, C.; ÜNAL. G. 2008. Rheological Properties of Reduced Fat and Low Fat Ice Cream Containing Whey Protein Isolate and Inulin. European Food Research and Technology 227:889-895. )
- 2013, Ismail, E.A., Al-Saleh, A.A., Metwalli, A.A.M. 2013. Effect of inulin supplementation on rheological properties of low-fat ice cream. Life Science Journal 10 (3), pp. 1742-1746. (atıf: A7. AKALIN, S.; KARAGÖZLÜ, C.; ÜNAL. G. 2008. Rheological Properties of Reduced Fat and Low Fat Ice Cream Containing Whey Protein Isolate and Inulin. European Food Research and Technology 227:889-895. )
- 2013, Ghasempour, M., Sefidgar, S.A.A., Gharekhani, S., Shirkhani, L., Moghadamnia, A.A. 2013. Comparison of the effect of probiotic yogurt-drink kefir, % 0.2 chlorhexidine and % 0.2 sodium fluoride mouthwashes on streptococcus mutans: An in vitro study. Journal of Babol University of Medical Sciences 15 (6), pp. 12-18 (Atıf: Cogulu D., Topaloglu-Ak A., Caglar E., Sandalli N., Karagozlu C., Ersin N., Yerlikaya O. (2010). Potential effects of a multistrain probiotic-kefir on salivary Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. Journal of Dental Sciences, 5 (3) , pp. 144-149.)
- 2012, Ayse Demet Karaman, Ferit Cobanoglu, Renan Tunalioglu, Gulden Ova. 2012. Barriers and benefits of the implementation of food safety management systems among the Turkish dairy industry: A case study. Food Control 25 (2012) 732 - 739 (3 adet)
- 2012, D. El Khoury, C. Cuda, B. L. Luhovyy, and G. H. Anderson 2012. Beta Glucan: Health Benefits in Obesity and Metabolic Syndrome.J Nutr Metab. 2012; 2012: 851362(doi)
- 2012, Bodur, Tulay; Cagri-Mehmetoglu, Arzu. 2012. Removal of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Escherichia coli O157:H7 biofilms on stainless steel using scallop shell powder. FOOD CONTROL Volume: 25 Issue: 1 Pages: 1-9. (Atıf: Karagozlu, C.; Karagozlu, N. 2004. Süt endüstrisinde deterjan ve dezenfektan kalıntılarının önemi. Harran Universitesi Ziraat Faultesi Dergisi, 8 (3/4) (2004), pp. 73–81)
- 2012, Ozlu, H., Atasever, MA.; Urcar, S.; Atasever, M. 2012. Mineral Contents and Heavy Metal Contamination in Kashar Cheeses Consumed in Erzurum Province, Turkey. KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI Volume: 18 Issue: 2 Pages: 205-208 (Atıf: Kılıç S, Karagözlü C, Uysal H, Akbulut N: İzmir piyasasında satılan bazı peynir çeşitlerinin kalsiyum, fosfor, sodyum ve potasyum düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Gıda, 27 (3): 229-234, 2002)
- 2012, Handa, C.; Goomer, S.; Siddhu, A. 2012. Physicochemical properties and sensory evaluation of fructoligosaccharide enriched cookies. JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE Volume: 49 Issue: 2 Pages: 192-199 (Atıf: Akalm SA, Karagozlu C, Unal G (2008) Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. Eur Food Res Technol 227:889–895)
- 2012, Kamleh, R; Olabi, A; Toufeili, I; Najm, NEO; Younis, T; Ajib, R. 2012. The effect of substitution of sodium chloride with potassium chloride on the physicochemical, microbiological, and sensory properties of Halloumi cheese. JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Volume: 95 Issue: 3 Pages: 1140-1151 DOI: 10.3168/jds.2011-4878
- 2012, Colak, H; Hampikyan, H.; Bingol, EB; Cetin, O; Akhan, M; Turgay, SI. 2012.Determination of Mould and Aflatoxin Contamination in Tarhana, a Turkish Fermented Food. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL Article Number: 218679 DOI: 10.1100/2012/218679 (Atıf: MICROBIOLOGICAL ATTRIBUTES OF INSTANT TARHANA DURING FERMENTATION AND DRYING Karagozlu N. ; Ergonul B. ; Karagozlu C. BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE Volume: 14 Issue: 6 Pages: 535-541)
- 2012, Orhan, Y.,T., Karagözlü, C., Sarıoğlu, S., Yılmaz, O., Murat, N, Gidener,S.2012. A Study on the protective activity of kefir against the gastric ulcer. The Turkish Journal of Gastroenterology 23 (4) 323-328 (Atıf yapılan yayın: Karagozlu, C. 2003. Kefir - Probiotic Fermented Milk Product. 50 th Anniversary of The University of Food Technology HIFFI 15 - 17 Oct. 2003 Plovdiv - Bulgaria. Collection of Scientific Works of the HIFFI Plovdiv Vol: (L)50 Issue:2.pp: 404-409 ISSN 0477-0250 UFTA Academic Publising House, Plovdiv - Bulgaria)
- 2012, Karimi, R.; Mortazavian, A. M.; Karami, M. 2012.Incorporation of Lactobacillus casei in Iranian ultrafiltered Feta cheese made by partial replacement of NaCl with KCl. JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Volume: 95 Issue: 8 Pages: 4209-4222 DOI: 10.3168/jds.2011-4872 (Kaynak gösterilen yayın: Karagözlü, C., Kınık, Ö., Akbulut, N. 2008. Effects of fully and partial substitution of NaCl by KCl on physico-chemical and sensory properties of white pickled cheese. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION Volume: 59 Issue: 3 Pages: 181-191
- 2012, Inoue, Keisuke; Ishii, Yosuke; Iwata, Makiko; et al. 2012. Effects of Manufacturing Process Conditions on Sensory Attributes and Microstructure of Ice Cream. SENSORS AND MATERIALS Volume: 24 Issue: 5 Pages: 245-260 (Kaynak Gösterilen: Akalin, A. S. ; Karagozlu, C. ; Ender, G. ; Ünal, G. 2008. Effects of aging time and storage temperature on the rheological and sensory characteristics of whole ice cream MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL Volume: 63 Issue: 3 Pages: 293-295
- 2012, Karaman, A.D. 2012. Food safety practices and knowledge among Turkish dairy businesses in different capacities. FOOD CONTROL Volume: 26 Issue: 1 Pages: 125-132 (Kaynak gösterilen: 3 yayın 1) Demirbas, N., & Karagozlu, C. (2007). HACCP in the Turkey dairy industry. Agrofood Industry Hi-Tech, 18(3), 36e37. 2) Demirbas, N., & Karagozlu, C. (2008). Constraints in meeting food safety and quality requirements in the Turkish dairy industry: a case study of _Izmir Province. Journal of Food Protection, 3, 76e80. 3)Demirbas, V., Karahan, O., Kenanoglu, Z., & Karagozlu, C. (2006). The evaluation of the developments in food safety systems formation in the world for dairy industry from the standpoint of Turkey. Agricultural Economy-Czech, 52(5), 236e243.
- 2012, Dolores Alvarez, Maria; Fernandez, Cristina; Dolores Olivares, Maria; et al. 2012 COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF DIETARY FIBRE-ENRICHED FROZEN/THAWED MASHED POTATOES. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES Volume: 15 Issue: 5 Pages: 1022-1041 (Akalın, AS., Karagozlu, C., Ünal,, G. 2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 227 Issue: 3 Pages: 889-895)
- 2012, Demirbas, Nevin; Tosun, Duygu; Cukur, Figen; et al. 2012. Food Safety Practices on Dairy Farms in Turkey: A Case Study of Izmir Province JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES Volume: 11 Issue: 13 Pages: 2191-2195 (Kaynak: Demirbas, Nevin ; Karagoezlue, Cem . 2008. Constraints in meeting food safety and quality requirements in the Turkish dairy industry: A case study of izmir province JOURNAL OF FOOD PROTECTION Volume: 71 Issue: 2 Pages: 440-444)
- 2012, Karaman, Safa; Kayacier, Ahmed. 2012. Rheology of Ice Cream Mix Flavored with Black Tea or Herbal Teas and Effect of Flavoring on the Sensory Properties of Ice Cream. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY Volume: 5 Issue: 8 Pages: 3159-3169(Yayın: Akalın,. S., Karagözlü, C., Unal, G. 2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin . EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 227 Issue: 3 Pages: 889-895)
- 2012, Lopez B, Francy N.; Sepulveda, Jose U., V. 2012. EVALUATION OF NON FAT SOLIDS SUBSTITUTES (NSL) IN A HARD DAIRY ICE CREAM MIX WITH VEGETABLE FAT. VITAE-REVISTA DE LA FACULTAD DE QUIMICA FARMACEUTICA Volume: 19 Issue: 2 Pages: 197-206 (Kaynak: Akalın, A.s., Karagozlu, C., Unal, G. 2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin . EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 227 Issue: 3 Pages: 889-895)
- 2012, Tunalioglu, Renan. 2012. Differences in perceptions and practices of the managers of table olive firms implementing and not implementing food safety systems. JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT Volume: 10 Issue: 3-4 Pages: 104-111 Part: Part 1 Published: JUL-OCT 2012 (Kaynak: Constraints in meeting food safety and quality requirements in the Turkish dairy industry: A case study of izmir province (Demirbas, Nevin ; Karagoezlue, Cem) JOURNAL OF FOOD PROTECTION Year: 2008) Volume: 71 Issue: 2 Pages: 440-444)
- 2012, Ayyash, M. M.; Sherkat, F.; Shah, N. P. (2012). The Impact of NaCl Substitution with KCl on Proteinase Activities Cell-Free Extract and Cell-Free Supernatant at Different pH Levels and Salt Concentrations: Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus and Streptococcus thermophilus . JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 77 Issue: 8 Pages: M490-M498. (Yayın: Karagoezlue, Cem ; Kinik, Oezer ; Akbulut, Necati 2008. Effects of fully and partial substitution of NaCl by KCl on physico-chemical and sensory properties of white pickled cheese. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION Volume: 59 Issue: 3 Pages: 181-191)
- 2012, Kesenkas, H., Dinkci, N., Seckin, K., Gursoy, O., Kinik, O. 2012. Physicochemical, biochemical, textural and sensory properties of telli cheese - A traditional Turkish cheese made from cow milk. Bulgarian Journal of Agricultural Science 18 (5), pp. 763-770 (atıf: A10. KARAGÖZLÜ, C.: KILIÇ, S., AKBULUT. N. 2009. Some characteristics of cimi tulum cheese from producing goat milk. Bulg. J. Agric. Sci., 15 (4) 293-298. )
- 2012, Cobanoglu, F.2012. Is export orientation a major motivator for the adoption of food safety systems in the Turkish dried fig firms ? Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics 113 (1), pp. 31-42 (atıf: A4. DEMİRBAŞ, N.; KARAGÖZLÜ, C. 2008. Constraints in Meeting Food Safety and Quality Requirements in the Turkish Dairy Industry: A Case Study of İzmir Province. Journal of Food Protection 71 (2) 440 – 444)
- 2012, Darvishi, N., Darvishi, S., Moradi-BageHendi, S. 2012. Enumeration and identification of yeasts isolated from Kurdish traditional fermented food. Advances in Environmental Biology 6 (2), pp. 747-749 (Atıf: Karagozlu N., Ergonul B., Karagozlu C.(2008) Microbiological attributes of instant tarhana during fermentation and drying Bulgarian Journal of Agricultural Science, 14 (6) , pp. 535-541. )
- 2011. Hayaloglu, A.A., Karagul-Yuceer, Y. Utilization and characterization of small ruminants' milk and milk products in Turkey: Current status and new perspectives. Small Ruminant Research.volume 101, issue 1-3, year 2011, , 1. Atıf: Some characteristics of cimi tulum cheese from producing goat milk Karagozlu, C., Kilic, S., Akbulut, N. Bulgarian Journal of Agricultural Science volume 15, issue 4, year 2009, pp. 292 - 297
- 2011, Ferit ÇOBANOĞLU, Ayşe Demet KARAMAN, Renan TUNALIOĞLU, Gülden OVA. 2011. Dairy Firms’ Characteristics and Practices Intended for Economic Sustainability and Food Safety in Aydın Region of Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (5): 707-712, 2011
- 2011, D. Meyer, S. Bayarri, A. Tárrega, E. Costell. 2011. Inulin as texture modifier in dairy products. Food Hydrocolloids 25 (2011) 1881-1890
- 2011, P.A. Luning, W.J. Marcelis,J. Rovira, M.A.J.S. van Boekel,M. Uyttendaele and L. Jacxsens. 2011. A tool to diagnose context riskiness in view of food safety activities and microbiological safety output. Trends in Food Science & Technology Volume: 22 Supplement: 1 Pages: S67-S79
- 2011, Maryam Bahramparvar, Mostafa Mazaheri Tehrani (2011). Application and Functions of Stabilizers in Ice Cream. Food Reviews International. 27:389–407.
- 2011, E. Fredrick, D. Van de Walle, P. Walstra, J.H. Zijtveld, S. Fischer,P. Van der Meeren, K. Dewettinck. 2011. Isothermal crystallization behaviour of milk fat in bulk and emulsified state. International Dairy Journal 21 (2011) 685 - 695
- 2011, Peter Fischer, Erich J. Windhab. 2011. Rheology of food materials. Current Opinion in Colloid & Interface Science 16 (2011) 36–40
- 2011, C. Handa & S. Goomer & A. Siddhu.2011. Physicochemical properties and sensory evaluation of fructoligosaccharide enriched cookies. J Food Sci Technol. DOI 10.1007/s13197-011-0277-4
- 2011, Cengiz Sayin, M. Nisa Mencet and Suleyman Karaman. The roles of milk collection centers in milk distribution channels in Turkey: A case study of Antalya. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(1), pp. 174-180, 4 January, 2011
- 2011, Adriano G. Cruza,Jose A.F. Faria,Marise A.R. Pollonio, Helena M.A. Bolini, Renata M.S. Celeghini, Daniel Granato and Nagendra P. Shah. Cheeses with reduced sodium content: Effects on functionality, public health benefits and sensory properties. Trends in Food Science & Technology 22 (2011) 276-291
- 2011, Kiyoshi Kawaia, Ken Fukami, Pariya Thanatuksorn, Chotika Viriyarattanasak, Kazuhito Kajiwara. 2011. Effects of moisture content, molecular weight, and crystallinity on the glass transition temperature of inulin. Carbohydrate Polymers 83 (2011) 934–939
- 2011, Ünal, G. 2011. Importance of probiotics in oral health . AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH Volume: 22 Issue: 2 Supplement: S Pages: 35-37
- 2011, Rezaei Rahil; Khomeiri Morteza; Kashaninejad Mahdi; et al.2011. Effects of guar gum and arabic gum on the physicochemical, sensory and flow behaviour characteristics of frozen yoghurt. INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY Volume: 64 Issue: 4 Pages: 563-568
- 2011, Arancibia C.; Costell E.; Bayarri S.2011. Fat replacers in low-fat carboxymethyl cellulose dairy beverages: Color, rheology, and consumer perception . JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Volume: 94 Issue: 5 Pages: 2245-2258
- 2011, Pereira Gustavo das Gracas; de Resende Jaime Vilela; de Abreu Luiz Ronaldo; et al.2011. Influence of the partial substitution of skim milk powder for soy extract on ice cream structure and quality . EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 232 Issue: 6 Pages: 1093-1102
- 2011, Gomes A. P.; Cruz A. G.; Cadena R. S.; et al. 2011. Manufacture of low-sodium Minas fresh cheese: Effect of the partial replacement of sodium chloride with potassium chloride . JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Volume: 94 Issue: 6 Pages: 2701-2706
- 2011, Agarwal S.; McCoy D.; Graves W.; et al. 2011. Sodium content in retail Cheddar, Mozzarella, and process cheeses varies considerably in the United States . JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Volume: 94 Issue: 3 Pages: 1605-1615
- 2011, Kabak, Bulent; Dobson, Alan D. W.2011. An Introduction to the Traditional Fermented Foods and Beverages of Turkey. CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION Volume: 51 Issue: 3 Pages: 248-260 (Atıf: Karag¨ozl¨u, C., and Kavas, G. (2000). Alkoll¨u fermente s¨ut ic¸ecekleri: Kefir ve kımızın ozellikleri ve insan beslenmesindeki onemi. Gıda 6: 86–93)
- 2011, Engels, W., Burseg, K., Düsterhöft, E.-M. 2011.Lowering salt in cheese. Source of the Document Food Science and Technology 25 (2), pp. 36-40 (atıf: A5. KARAGÖZLÜ, C.; KINIK, Ö.; AKBULUT, N. 2008. The Effects of Fully and Partial Substition Of NaCl By KCl On Physice-Chemical and Sensory Properties White Pickled Cheese. International Journal of Food Sciences and Nutrition 59:3: 181 -191. )
- 2011, Rezaei, R., Khomeiri, M., Kashaninejad, M., Aalami, M. 2011. Behaviour of whey proteins as fat replacers in low-fat food products . Whey: Types, Composition and Health Implications pp. 183-196 (Books chapter) (Atıf: AkalIn A.S., Karagozlu C., Unal G. (2008) Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. European Food Research and Technology, 227 (3) , pp. 889-895.)
- 2010, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2010). Biogenic amine content of kefir: a fermented dairy product. European Food Research and Technology (DOI 10.1007/s00217-010-1258-y).
- 2010, Yaman, H., Elmalı, M. Kamber, U. 2010. Observation of Lactic Acid Bacteria and Yeast Populations During Fermentation and Cold Storage in Cow’s, Ewe’s and Goat’s Milk Kefirs. Kafkas Univ Vet Fak Der. 16 (Suppl-A): S113-S118, 2010
- 2010, Wenpu Chen, Lisa Duizer, Milena Corredig, and H. Douglas Gof. 2010. Addition of Soluble Soybean Polysaccharides to Dairy Products as a Source of Dietary Fiber. Journal of Food Science  Vol. 75, Nr. 6, 478 - 484. 2010
- 2010, S. Agarwal , D. McCoy , W. Graves , P. D. Gerard , and S. Clark. 2010. Sodium content in retail Cheddar, Mozzarella, and process cheeses varies considerably in the United States. J. Dairy Sci. 94 :1605–1615.
- 2010, Vijayalakshmi Velusamy, Khalil Arshak, Olga Korostynska, Kamila Oliwa, Catherine Adley. 2010. An overview of foodborne pathogen detection: In the perspective of biosensors. Biotechnology Advances 28 (2010) 232–254
- 2009, Demirbas N, Tosun D, Cukur F, et al.2009. Practices in Milk Collection Centres for quality Milk Production: A Case from the Aegean Region of Turkey NEW MEDIT Volume: 8 Issue: 3 Pages: 21-27
- 2009, Goff HD, 2009. The impact of dairy ingredient functionality on the properties of ice cream. AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH Volume: 20 Issue: 4 Pages: 43-45
- 2009, J.M. El Bakri, I.E.M. El Zübeyr. 2009. Chemical and Microbiological Evulation of Plain and Fruit Yoghurt in Khatoum State, Sudan. International Journal of Dairy Science. 4 (1) 1-7
- 2009, KARAGÖZLÜ, C.; KILIÇ, S., AKBULUT.N. 2009. Some characteristics of cimi tulum cheese from producing goat milk. Bulgarian Journal of Agricultural Sci. 15 (4) 293-298
- 2009, Demirbas, Nevin; Cukur, Figen; Yildiz, Ozlem; Golge, E.2009. Level of Knowledge, Practices and Attitudes of Dairy Farmers Regarding Food Safety in Turkey. NEW MEDIT Volume: 8 Issue: 4 Pages: 43-46
- 2009, Fischer, P., Pollard, M., Erni, P., Marti, I., Padar, S. 2009. Rheological approaches to food systems. Source of the Document Comptes Rendus Physique. 10 (8), pp. 740-750 (atıf:A6. AKALIN, S.; KARAGÖZLÜ, C.; ENDER, G.; ÜNAL, G. 2008. Effects of Aging Time and Storage Temperature on the Rheological and Sensory Characteristics of Whole Ice Cream. Milchwissenschaft. 63 (3) 293-295. )
- 2008, A. CINBAS and F. YAZICI:2008. Effect of the Addition of Blueberries on Selected Physicochemical and Sensory Properties of Yoghurts. Food Technol. Biotechnol. 46 (4) 434–441 (2008)
- 2008, UFUK KAMBER. 2008. 1–30The Traditional Cheeses of Turkey:The Aegean Region. Food Reviews International, 24:39–61, 2008
- 2008, Ufuk Kamber: Göknur Terzi. 2008. The Traditional Cheeses of Turkey: Middle and Eastern Black Sea Region. Food Reviews International, 24:95–118, 2008
- 2008, Koletzko, B. 2008. Food Safety situation in Turkey (Note). DG INTERNAL POLICIES OF THE UNION Policy Department Economic and Scientific Policy (This note was requested by the European Parliament's Committee on the Environment,Public Health and Food Safety.) IP/A/ENVI/NT/2008-20 PE 408.568
- 2008, Yılmaz, L., Kurdal, E. 2008. Effect of Sorbic Acid and Potassium Sorbate Addition to the Brine on Microbiological and Chemical Properties of Turkish White Cheese during Ripening. Food Science and Technology Research Vol. 14 (2008) , No. 5 pp.437
- 2008, Topcu, Y.; Isik, H. B.2008. DETERMINING THE BEST PRODUCT QUALITY SET FOR PACKED YOGURT IN TURKEY. ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 20 Issue: 3 Pages: 401-410.
- 2008, Nevin Demirbas¸Evren Golge, Duygu Tosun and Figen Cukur.2008. Food safety practices in milk collection centers in Turkey: a case study. British Food Journal Vol. 110 No. 8, 2008 pp. 781-789
- 2008, DEMİRBAŞ, N.; KARAGÖZLÜ, C. 2008. Constraints in Meeting Food Safety and Quality Requirements in the Turkish Dairy Industry: A Case Study of İzmir Province. Journal of Food Protection 71 (2) 440 – 444.
- 2007, H. K. Khurana1 and S. K. Kanawjia.2007. Recent Trends in Development of Fermented Milks.Current Nutrition & Food Science, 2007, 3, 91-108
- 2007, Ali A. HAYALOGLU, Patrick F. FOX, Mehmet GUVEN, Songul CAKMAKCI. 2007. Cheeses of Turkey: 1. Varieties ripened in goat-skin bags. Lait 87 (2007) 79–95
- 2007, DEMİRBAŞ, N., KARAGÖZLÜ, C. 2007.HACCP in the Turkish Dairy Industry . Agro Food Industry Hi Tech 18(3) 36-37
- 2005, A. A. Hayaloglu, M. Guven, P. F. Fox, and P. L. H. McSweeney.2005. Influence of Starters on Chemical, Biochemical, and Sensory Changes in Turkish White-Brined Cheese During Ripening. J. Dairy Sci. 88:3460–3474
- 2005, Guldane Yilmaz, Ahmet Ayar, Nihat Akin. 2005. The effect of microbial lipase on the lipolysis during the ripening of Tulum cheese. Journal of Food Engineering 69 (2005) 269–274
- 2003, Evrensel,S.S., Temelli, S., Anar.Ş. 2003. Mandıra Düzeyindeki işlletmelerde Beyaz Peynir Üretiminde Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi. Turk J Vet Anim Sci 27 (2003) 29-35
- 2002, MIGUEL GUEIMONDE, NIEVES CORZO, GABRIEL VINDEROLA, JORGE REINHEIMER, and CLARA G. DE LOS REYES-GAVILA:N. 2002.Evolution of carbohydrate fraction in carbonated fermented milks as affected by b-galactosidase activity of starter strains. Journal of Dairy Research (2002) 69 125±137
Books (13 entries)- KARAGÖZLÜ, C.; AKÇİÇEK, E. 2017. Eşek Sütü. Bölüm 15. Sf 285-304. Can Dostum Arkadaşım Eşek. Editörler: Eren Akçiçek, Hüseyin Arıkan. Gece Kitaplığı Mabaacılık. ISBN: 978-605-180-8864. 374 sf. Ankara
- KARAGÖZLÜ, C. 2016. Kefir. Kanserden Korunmada Gıdalar ve Beslenme. Editörler: Semih Ötleş, Eren Akçiçek. Gülermat Matbaacılık. ISBN: 978-605-5267-30-8 Sf:125-144. Sidaş Medya Ltd. Şti. İzmir.
- Akçiçek, E., Karagözlü, C. 2013. Deve Sütü, Beslenme ve Sağlık. DEVE KİTABI. Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Erkan Demir. sf: 409 - 428. Baskı Çalış Ofset. ISBN 978 605 5397 35 7. KİTABEVİ - İstanbul (Baskıda)
- Akbulut, N., Karagözlü, C. 2012. Gıda Bilimi ve Teknolojisi. Sidaş Medya Ltd. Şti. ISBN : 978-605-5267-01-8 Gülermat Matbaacılık. 283+X sf. İzmir.
- 2011, Kınık, Ö., Karagözlü, C., Yerlikaya O. Peynire İşlenecek Sütün Özellikleri. Peynir Biliminin Temelleri Kitabı Bölüm 2. Editörler. Adnan Hayaloğlu, Barbaros Özer. SİDAŞ Medya Yayınevi. İzmir.
- Karagözlü, C., Akbulut, N. 2008 Laboratuvar Tekniği. Ders Kitabı E.Ü. Yayınları Ziraat Fakültesi Yayını No: 570 ISBN 978-975-483-779-7 151 + XVI sf. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir.
- Demirbaş, N. Karagözlü, C. 2006. Küresel Rekabet ve AB'ye Uyum Açısından Türkiye'de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Gıda Güvenliği ve Kalte Konusundaki Gelişmeler: İzmir İli Örneği. İzmir Ticaret Odası Yayınları: NO: 151. ISBN 9944-60-037-7 , İzmir
- Kınık, Ö, Akbulut, N., Karagözlü, C. 2002 Süt ve süt ürünlerinde Kalıntılar ve Kontaminantlar. (Yardımcı ders kitabı - Tercüme) E.Ü. Ziraat Fakültesi Yay. No: 551 E.Ü. Basımevi Bornova - İZMİR.
- Karagözlü, C. 2002. Süt Endüstrisinde Kuruluş ve Organizasyon. E.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:66/1. E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basım evi, Bornova - İzmir
- Demirbaş, N.: Karagözlü: C., Akabulut, N. 2002.Dünya ve Türkiye 'de Süt Hayvancılığı ve Süt Ürünleri Sanayii İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2002/7171 sf. ISBN 975-512-612-0İstanbul. Net Ltd. Şti. İstanbul
- Akbulut, N.: Karagözlü, C. 2001. Gıda Bilimi ve Teknolojisi. E.Ü. Zİraat Fakültesi Yay. Ders Notları: 65/1. E.Ü. Z.F. Ofset Basımevi. Bornova - Izmir
- Akbulut, N., Karagözlü, C. 2000. Laboratuvar Tekniği. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Teksir No:63/1. E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi 2000. Bornova / İzmir. (2. Baskı : Teksir No: 63/2 - 2001)
- Uysal, H.R., Gönç, S., Oysun, G., Karagözlü, C. 1996. Peynirin olgunlaşmasında proteolizin belirlenmesi için kimyasal metodlar. Ege Üniversitesi Ziraat FAkültesi Yay No:519.'Tercüme'.E.Ü.Z.F. Ofset Atölyesi. Bornova -İzmir

Finished Research Projects (17 entries)- 2009 - BAP - 018, 12. KARAGÖZLÜ, C., TONGUÇ, İ.E. (2012). Laktoz ve Galaktoz İntoleranslı Bireylerin Tüketimine Yönelik Fermente Süt Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
- E.Ü. BAP – 2009 ZRF 017 , KARAGÖZLÜ, C., UYSAL, H., YERLİKAYA, O., AKPINAR, A., ERGÖNÜL, B., ÜNAL, G., ENDER, G. (2011). Bazı Yöresel Peynirlerimizin Kolesterol Düzeyi ve Besin Ögeleri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. BAP – 2009 ZRF 017
- 2008, Araştırma Projesi, Karagözlü, C.: Yerlikaya, O. Kaparili Beyaz Peynir Üretimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. -2006-ZRF-042'nolu Proje
- 2008, Araştırma Projesi, Karagözlü, C.: Yerlikaya, O. Kaparili Beyaz Peynir Üretimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. TOVAG 107 O 305'nolu Proje
- 2005, Araştırma Projesi, Akbulut, N., Karagözlü, C., Değirmencioğlu A. E.Ü. Z F Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğinde Değişik Birimlerinde Verim ve Üretim Kalitesini Arttırmaya Yönelik İyileştirme ve Yenileme Projesi 2002 ZRF 001 Nol u Alt Yapı Projesi
- 2005, Araştırma Projesi, Karagözlü, C.,Akbulut, N., Duman, İ. Değirmencioğlu A. E.Ü. Z F Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğinde Kalite İyileştirme ve Yenilemeğe Yönelik Alt YApı Geliştirme Projesi 2003 ZRF 026 No lu Alt Yapı projesi
- 2005, Araştırma Projesi, Proje Lideri: Nevin Demirbaş: Global Rekabet ve AB ye Entegrasyon Açısından Türkiye'de Süt ve Ürünleri Sanayiinde Gıda Güvenliği Sistemlerinin Oluşturulmasında Ortaya Çıkabliecek Sorunlar: İZmir İli Örneği 2003 ZRF 006 nolu Araştırma Projesi
- 2004, Araştırma Projesi, Karagözlü, C. Sarıoğlu, S. Orhan, Y.T. Mide Ülserine Karşı Keifrin Koruyucu Özelliğinin Belirlenmsei Üzerine bir Araştırma. BAP. 2002 - ZRF - 039 Nolu Araştırma Projesi. Bornova - İzmir
- 2003, Araştırma Projesi, ANAÇ, D. AKBULUT, N., KARAGÖZLÜ, C., DEĞİRMENCİOĞLU A. Menemen Araştırma , Uygulama ve Üretim Çiftliği Süt İşletmesi Buhar Kazanı Yenileme Altyapı Projesi 2002-ZRF-030. Bornova - İzmir
- Araştırma Projesi, AKBULUT, N., KARAGÖZLÜ, C., DEĞİRMENCİOĞLU A., KESENKAŞ, H. Menemen Araştırma , Uygulama ve Üretim Çiftliği Süt İşletmesi Seperatörünü Yenileme Altyapı Projesi 2003-ZRF-001. Bornova - İzmir
- 2000, Araştırma Projesi, Karagözlü, C., Akalın, S., Kınık, Ö., Ünal, G., Acu, M. (Devam Ediyor). Fermente Süt İçeceklerinde Siyah ve Yeşil Çay Kullanımının Etkisi. E.Ü. BAP – 2011 ZRF
- Araştırma Projesi, AKBULUT, N., KILIÇ, S., KARAGÖZLÜ, C., MATER, Y. 1999 Eksopolisakkarit Oluşturan Laktobasillus delbrueckii ssp. bulgaricus ve Streptococcus salivarus ssp. thermophilus'un Meyveli Yoğurt Üretiminde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Araştırma Fon Saymanlığı 96 - ZRF - 035 No'lu Proje 45+IX sf. Bornova -İzmir.
- 1998, Araştırma Projesi, Ergüllü,E., Uysal, H.R., Kınık, Ö., Akalın, S., Kavas, G., Karagözlü, C. Beyaz peynirin geç şişmesinin önlenmesi üzerine bir araştırma Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 94-ZRF-021. Bornova - İzmir|
- 1998, Araştırma Projesi, Oysun, G., Gönç, S., Kınık, Ö., Uysal, H.R., Karagözlü, C. Beyaz peynirde olgunlaşma sürecinde protein fraksiyonları ve serbest yağ asitleri bileşimindeki değişikliklerin belirlenmesi Ege Üniversitesi Araştırma Fonu. 95-ZRF-004 NO'lu Proje . Bornova - İzmir|
- Araştırma Projesi, AKBULUT, N., KINIK, Ö., KARAGÖZLÜ, C. 1998. Beyaz Peynir Üretiminde Sodyum Klorür Yerine Potasyum Klorür Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Araştırma Fon Saymanlığı 96 - ZRF - 036 No'lu Proje 40 +VIII sf. Bornova - İzmir
- Araştırma Projesi, OYSUN, G.: GÖNÇ, S.: KINIK, Ö.: UYSAL, H.R., KARAGÖZLÜ, C., DİNKÇİ, N. 1998.Çeşitli Tür Sütlerden Yapılan Beyaz Peynirlerde Olgunlaşma Sürecinde Protein Fraksiyonları ve Serbest Yağ Asitleri Bileşimindeki Değişikliklerin Belirlenmesi . E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı 95 - ZRF - 004 No'lu Proje. 42 + VIII sf. Bornova - İzmir.
- 1997, Araştırma Projesi, Kılıç, S., Gönç, S., Uysal, H.R., Karagözlü, C. Geleneksel yöntemle ve kültür katılarak yapılan İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşma sürecinde meydana gelen değişikliklerin kıyaslanması. E.Ü: Araştırma Fonu Proje No: 96-ZRF-005.Bornova -İzmir|
Memberships of Professional Associations (9 entries)- Avrupa Ekoloji Topluluğu
- İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı
- KALDER Kalite Derneği
- SCI Dergi Hakemlikleri: • Jordan Journal of Biological Sciences, • Journal of Food Quality • International Journal of Food Science and Nutrition • Saudi Journal of Biological Science • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
- Süt Dünyası Süt Ürünleri ve Teknolojileri Dergisi Bilimsel Kurul Üyesi
- SÜTTECH Süt ve Süt Teknolojileri Dergisi Yayın ve Danışma Kurulu Üyesi
- TMMOB Ziraat Müh. Odasi
- TÜRKİYE SÜT, ET, GIDA SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ (SETBİR) Akademik Danışma Kurulu Üyesi
- Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)
Granted Prizes (4 entries)- 2009, 2009, TUBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
- 2008, TUBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
- 2007, TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
- 2004, EBİLTEM 2004 Proje Yarışması "Tıbbi ve Biyolojik Bilimler" katagorisinde Mansiyon.
Student's Completed Thesis (5 entries)- Yüksek Lisans, 2016, E. Esra Ayhan: Farklı oranlarda keçi sütü ile üretilmiş probiyotik dondurmaların kalite özellikleri üzerine bir araştırma
- Doktora, 2012, Erdem Tonguç; Laktoz ve Galaktoz İntoleranslı Bireylerin Tüketimine Yönelik Fermente Süt Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
- Yüksek Lisans, 2008, Oktay Yerlikaya . Kaparili Beyaz Peynir Üretimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Cem KARAGÖZLÜ - 2006-ZRF-042 ve TOVAG 107 O 305'nolu Proje
- Yüksek Lisans, 2005, Elçin Dinçer Özdemir TÜRKİYE’DE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİİNDE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ALMANYA İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE ÖNERİLER
- Yüksek Lisans, 2004, Yahya Tufan ORHAN. Mide Ülserine Karşı Kefirin Koruyucu Etkinliğ. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Ananbilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.