Akademik BilgilerYAŞAR KARAGÖZ
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Konstrüksiyon ve İmalat AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Lisans: 1.Ankara /Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi(1960), Türkiye, In Progress
- Lisans: 2.Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fak.(1975), Türkiye, In Progress
- Lisans: 3.Ankara /Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak.(1982), Türkiye, In Progress
- Lisans: Türkiye, In Progress
- Doçentlik: Türkiye, In Progress
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1989
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1992
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1996

Administrative / Academic Duties (2 entries)- Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı Başkanı, 2000-
- Staj Komisyonu Başkanı-Mekanik Atelye Eğitimi Koordinatörü, 1997-
Other Professional Activities (12 entries)- 10.Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin açmış olduğu Fakülte Amblem Yarışması'na katıldı ve yarışmayı kazandı, 1999
- Doç.Dr.Yaşar KARAGÖZ'ün Devlet hizmeti süresi 41 (Kırkbir)yıldır., 1999-In Progress
- 8.Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde 3 defa teknik resim sergileri açtı,bu sergiler gazetelerde haber yapıldı., 1987-1989
- 1.Ege Üniversitesi Zıraat Fakültesine 3 adet,Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesine 1 adet tam teşkilatlı, orjinal teknik resim dershaneleri kurdu., 1987
- 7.Ege Üniversitesi Zıraat Fakültesinde Teknik resim sergisi açtı, 1979
- 6.İzmir Fuarında açılan gıda fuarlarında Gıda Fakültesi, Zıraat Fakültesi ve Gıda Derneğinin pavyonlarını kurdu., 1978-1983
- 9.EBİLTEM Proje Sergisi'ne, AO'dan 8AO'a kadar büyüklükte 32 parça makina komple teknik resmi ile katıldı ve katılım belgesi aldı., 0
- 2.Makine Elem. ve Makina Bil. ders.için civata,somun,perçin,rulman,keçe,dişli çark,yay v.b. makina elemanlarıyla orjinal ders öğretim tablaları yaptı, 0
- 3.A4'ten 4AO'a kadar resim formalarına çizilmiş teknik resimleri kullanarak teknik resim laboratuarı kurdu, 0
- 11.Yaşar Karagöz Türkiyede ilk defa Teknik Resim Bilim Dalı'ndan Doçent olan öğretim üyesidir., 0
- 4.Sanayiden topladığı makina parçalarını ,öğrencilerin teknik resim derslerinde kullanmaları için teknik resim laboratuarına yerleştşrdi., 0
- 5.Ege üniversitesi Gıda Fakültesinin Mekanik Atelyesini ve Çizim Bürosunu kurdu ve yönetti., 0
Research Interests- Makina - Resim ve Konstrüksiyon Eğitimi (2250700)
- Makina Elemanları (6250201)
- Makina Tasarımı (6250202)
- Teknik Resim (6250203)
Publications in Non-Indexed Journals (39 entries)- 2000, KARAGÖZ,Y.-Nümerik Kontrollu Terzgahlar İçin Programlama (CAM) Teknikleri M.M.O.B. MÜHENDİS ve MAKİNE Dergisi s.33-45
- 2000, KARAGÖZ,Y.-Makine Mühendisliğinde Bilgisayarla Tasarım ve Çizim Oluşturulmasında Kullanılan AutoCAD Programları M.M.O.B.-MÜHENDİS ve MAKİNE Dergisi s.39-50
- 2000, KARAGÖZ,Y.-Yaylı Kültivatör Ayağının Yay Karaktesitiğinin Saptanması E.Ü.ZIRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ s.65-71
- 2000, KARAGÖZ,Y.-CNC Parça Programlama Tekniği İle Pulluk Silindirik kulağının Aktif Yüzeyinin Oluşturulması EGE ÜNV. ZIRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ s.81-88
- 1999, KARAGÖZ,Y.-Helis Eğrileri Çizim Teknikleri Metal Makine Dergisi s.72-89
- 1999, KARAGÖZ,Y.-Yüksek Öğretimin teknik Resim Eğitiminde Uygulanan Beş Farklı Eğitim Yöntemi(BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ) Gazi Ünv.Teknik Eğt.Fak.POLİTEKNİK Dergisi
- 1999, KARAGÖZ,Y.-Bilgisayar desteğiyle Bezier Eğrilerinin ve Yüzeylerinin Tasarımı M.M.O.B. MÜHENDİS-MAKİNE Dergisi s.37-42
- 1999, KARAGÖZ,Y.-CNC Parça Programlama Tekniği İle Dairesel Hareketin Programlanması M.M.O.B. MÜHENDİS ve MAKİNE Dergisi s.44-49
- 1999, KARAGÖZ,Y.-Makine Resmi Çiziminde Kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim (CAD) Teknikleri M.M.O.B. MÜHENDİS ve MAKİNE Dergisi s.34-42
- 1999, KARAGÖZ,Y.-Pulluk Silindirik Kulağının Bilgisayar Tekniği İle Çizimi Makine-Metal teknolojisi dergisi s.45-47
- 1999, KARAGÖZ,Y.:KEÇECİOĞLU,G.-Yaylı Tek ve Çift Kıvrımlı Kültivatör Ayaklarının Dinamik ve Stattik Yüklenme Dayanımlarının Araştırılması Ank.Ünv.Zır.Fak.TARIM BİLİMLERİ Dergisi s.92-99
- 1998, KARAGÖZ,Y.-Helisel Merdiven Çizimleri Makine Metal Teknolojisi Dergisi s.87-97
- 1998, KARAGÖZ,Y.-Tek Kademeli Silindirik Sonsuz Vidalı redüktör Çizimi Makine Metal Teknolojisi Dergisi- s.76-82
- Karagöz,Y., MİL TASARIMI,Metal Makina Dergisi,Şubat 1996, s.20-29
- Karagöz,Y., DAİRESEL HAREKETLERLE OLUŞAN YÖRÜNGE EĞRİLERİNİN OLUŞUMU,Metal Makina Dergisi,Nisan 1996, s.11-18.
- Karagöz,Y., TOLERANS SEÇİMİ, Makina Metal teknolojisi dergisi, Mayıs 1996, s.120-137.
- 1996, KARAGÖZ,Y.-Boyut Toleranslarının DIN ve ISO Standartlarındaki Farklılıklarının Tespiti Metal Makine Dergisi s.20-28
- 1996, KARAGÖZ,Y.-Çelik Konstrüksiyon Çizimleri Metal Makine dergisi s.91-97
- 1996, KARAGÖZ,Y.-Milin Deliğe Sıkı Geçme Tarzında Alıştırılmasında Tolerans Seçimi Makine Metela Teknolojisi dergisi s.120-137
- 1996, KARAGÖZ,Y.-İzmir / Aliağa Petrokimya Tesislerinde Boru Hatları Tasarımları E.Ü.Müh.Fak.Dergisi s.32-48
- 1996, Omuz Protezi-Chemist s.66-73
- 1996, Plastik Malzemelerin Proje Tasarımları chemist s.11-15
- Karagöz,Y.,KAYNAKLI KONSTRÜKSİYON ÇİZİMLERİ, Metal Makina Dergisi, Kasım 1995, s.38-48.
- Karagöz,Y.,SANAYİ KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN TEKNİK RESİM GÖRMÜŞ KİŞİLERİN NİTELİKLERİNİN ORTAYA ÇIKARTILMASI,Metal Makina Dergisi,Aralık 1995, s.20-23.
- 1995, Karagöz,Y., ISO-9001 TASARIM STANDARDI,E.Ü.Müh.Fak Dergisi Cilt:13,Sayı:1,s.33-38.
- 1995, Karagöz,Y., RESİM BAŞLIKLARI VE MALZEME LİSTELERİ, E.Ü.Müh.Fak.Dergisi,Cilt:13,Sayı:2,s.31-42.
- 1995, Karagöz,Y., MODERN BİR EKMEK FABRİKASININ UN SİLOSUNUN TASARIMI,E.Ü.Müh.Fak.dergisi,Cil:13,Sayı:2, s.43-47.
- 1995, KARAGÖZ.Y.Patent Resimleri ve Patent Hakları Tekstil ve Mühendis Dergisi s.49-52
- 1995, KARAGÖZ,Y.-Doğrusallık,Düzlemsellik,Silindiriklik Geometrik Toleranslarının Ölçme Teknikleri Metal-Makine Dergisi s.48-54
- 1995, KARAGÖZ,Y.Arakesitlerin Makine Parçalarına Uygulanması Metal-Makine Dergisi s.28-34
- 1995, KARAGÖZ,Y.-AutoCAD Designer Programıyla Yatak Çizim Aşamaları Makine-Metal Teknolojisi Dergisi s.32-33
- 1995, KARAGÖZ,Y.-Şekil Konum Toleranslarının en Çok Malzeme Prensibi Metal Makine Gergisi s.42-48
- 1995, KARAGÖZ,Y.-Makine Kimya Endüstrisi Çelik Normlarının Diğer Çelik Normlarıyla Karşılaştırılması Metal Makine Dergisi s.54-61
- 1995, KARAGÖZ Y.Eski ve Yeni Pürüzlülük İşaretlerinin Farklılıklarının Tespiti Metal-Makine Dergisi s.16-19
- 1995, KARAGÖZ,Y.-Teknik resimlerdeki değişiklikler Üzerine Bir Araştırma Tekstil ve Mühendis Dergisi s.35-38
- 1994, ISO 9000 Kalite Sistemi Makine -Metal Teknolojisi Dergisi s.76-79
- 1994, Geometrik toleransların Dik,Dar,Geniş Açılı Konumlarının Ölçümleri Makine-Metal Teknolojisi Dergisi s.83-90
- 1994, Mastar Tasarımı ve Mastarla Ölçme Teknikleri Makine-Metal Teknolojisi Dergisi s.35-41
- 1994, Çelik Malzemelerin Teknik Resimlerde Değişik Standartlarda Tanımlanması Makine-Metal Teknolojisi degisi s.83-90

National Conference Proceedings (17 entries)- 1999, Karagöz,Y.:Keçecioğlu G.,YAYLI TEK VE ÇİFT KIVRIMLI KÜLTİVATÖR AYAKLARININ DİNAMİK VE STATİK YÜKLENME DAYANIMLARININ ARAŞTIRILMASI, Ankara Ünv.Zıraat Fak.DergisiCilt:5 Sayı:2 s.92-99.
- 1999, Karagöz,Y., CNC PARÇA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ ÇERÇEVESİNDE DAİRESEL HAREKETİN PROGRAMLANMASI, Mühendis ve Makina Dergisi,Cilt:40,Say:475, s.44-49
- 1999, Karagöz,Y., MAKİNA RESMİ ÇİZİMİNDE KULLANILAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÇİZİM (CAD) TEKNİKLERİ, Mühendis ve Makina dergisi,Cilt:40,Sayı:475, s.34-42.
- 1999, Karagöz,Y., BİLGİSAYAR DESTEĞİYLE BEZİER EĞRİLERİNİN VE YÜZEYLERİNİN TASARIMI, Mühendis ve Makina dergisi Cilt:40, Sayı 469, s.37-41.
- Karagöz,Y., ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ, Ekim 1999 Mühendislik Mimarlık Eğitimi SempozyumuMü,M.M.O.Yayın No:232, s.22-35.
- Karagöz,Y.,HELİS EĞRİLERİ ÇİZİM TEKNİKLERİ, Metal Makina Dergisi,Mart 1999,Sayı:111, s.72-89.
- 1999, Karagöz,Y.,TEK KADEMELİ SİLİNDİRİK SONSUZ VİDALI REDÜKTÖR TASARIMI, Makina Metal Teknolojisi D,Kasım 1998,Sayı:83,s.76-82.ergisi
- 1999, KARAGÖZ,Y.-Üniversite Sanayi İlişkileri T.M.M.O.B.Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Sempozyumu-SUNULU BİLDİRİ.Bildiri Kitabı s.22-35
- Karagöz,Y.: Keçecioğlu, G.,TEK VE ÇİFT KIVRIMLI KÜLTİVATÖR AYAKLARININ DİNAMİK VE STATİK YÜKLENME DAYANIMLARININ ARAŞTIRILMASI, Eylül 1998 Trakya Ünv.Tekirdağ Zıraat Fak. 18.Tarımsal Mekanizasyon Kongresi(Poster)
- Karagöz,Y.: Keçecioğlu,G.,SAP PARÇALAMA MAKİNASININ BIÇAKLARININ KIRILMA,EĞİLME VE AŞINMA SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI, 17-18 Eylül1998 Trakya Ünv.,Zıraat Fak. 18. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (Sunulu Bildiri)
- Karagöz,Y.,HELİSEL MERDİVEN ÇİZİMLERİ, Makina Metal Teknolojisi Dergisi, Temmuz 1998,Sayı:79,s.87-97.e
- Karagöz,Y., TEK KADEMELİ SİLİNDİRİK SONSUZ VİDALI REDÜKTÖR TASARIMI, Makina Metal Teknolojisi D,Kasım 1998,Sayı:83,s.76-82rgisi
- 1998, KARAGÖZ,Y.: KEÇECİOĞLU,G.-Yaylı Tek ve Ç:ift Kıvrımlı Kültivatör Ayaklarının Dinamik ve Statik Yüklenme Dayanımlarının Araştırılması Tekirdağ-Tarımsal Mekanizasyon Sempozyumu-POSTER
- 1998, KARAGÖZ,Y.:KEÇECİOĞLU,G.-Sap Parçalama Makinası Bıçaklarının Kırılma,Eğilme ve Aşınma Sorunlarının Araştırılması Tekirdağ-Tarımsal Mekanizasyon Sempozyumu SUNULU BİLDİRİ
- Karagöz,Y., ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÇİZİMLERİ,Metal makina dergisi, Ocak 1996, s.91-97.
- Karagöz,Y. BOYUT TOLERANSLARININ DIN ve ISO STANDARTLARINDAKİ FARKLILIKLARININ TESPİTİ, Metal makina dergisi, Ocak 1996, s.20-28.
- Karagöz,Y., OMUZ PROTEZİ TASARIMI, Chemist dergisi, Ocak 1996, s.66-73.

Books (6 entries)- 1993, Karagöz Yaşar -Uygulamalı Teknik Çizim- Sayfa Sayısı:386 -Barış Yayınevi- Ege Üniversitesi Basımevi
- 1990, Karagöz Yaşar -Makina Elemanları- Sayfa Sayısı:268 -Ege Üniversitesi Basımevi-
- 1985, Karagöz Yaşar -Uygulamalı Teknik Çizim-II Sayfa Sayısı:152 - Ege Üniversitesi Basımevi
- Karagöz,Y.,1979,Uygulamalı Teknik çizim-I,sayfa sayısı 289,Ege Üniversitesi yayını-İzmir
- KARAGÖZ,Y.- AÇINIMLAR Fakülte Yayın Alt Komisyonu ve Rektörlük Yayın Komisyonu kararlarıyla 350 adet basılmasına karar verilmiştir.
- KARAGÖZ,Y.-MEKANİK TEKNOLOJİ Fakülte Yayın Alt Komisyonunca 500 adet basılmasına karar verilmiştir.

Finished Research Projects (4 entries)- 1999, Araştırma Projesi, Karagöz,Y.:Keçecioğlu G.,YAYLI TEK VE ÇİFT KIVRIMLI KÜLTİVATÖR AYAKLARININ DİNAMİK VE STATİK YÜKLENME DAYANIMLARININ ARAŞTIRILMASI, Ankara Ünv.Zıraat Fak.DergisiCilt:5 Sayı:2 s.92-99.
- Araştırma Projesi, Karagöz,Y.: Keçecioğlu,G.,SAP PARÇALAMA MAKİNASININ BIÇAKLARININ KIRILMA,EĞİLME VE AŞINMA SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI, 17-18 Eylül1998
- Araştırma Projesi, Karagöz,Y.,SANAYİ KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN TEKNİK RESİM GÖRMÜŞ KİŞİLERİN NİTELİKLERİNİN ORTAYA ÇIKARTILMASI,Metal Makina Dergisi,Aralık 1995, s.20-23.
- 1995, Araştırma Projesi, Karagöz,Y., MODERN BİR EKMEK FABRİKASININ UN SİLOSUNUN TASARIMI,E.Ü.Müh.Fak.dergisi,Cil:13,Sayı:2, s.43-47.