Akademik BilgilerALİ EROL
PROFESÖR
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
--
Türk Dünyası ve Edebiyatı AnaBilim Dalı
Contact Information- : ali.erol@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye, 1994
- Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Edebiyatı, Türkiye, 2000
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Edebiyatları , Türkiye , 2008
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013

Research Interests- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
Indexed Journal Publications (13 entries)- Azerbaycan Romantik Şiiri’nde Santimantalizm, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. 17/1, İzmir 2017
- Azer Poeması ve ”Azer”in Perspektifinden Hüseyin Cavid, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK S. 44, 2017, Ankara
- “Edebî Eserlerin Şekillenmesinde Dış Etkiler ve ‘Hophopname’ Örneği” Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, TDK, S. 39 (Bahar/Spring 2015), Ankara
- "Resul Rıza’nın Şiirlerinde Ezop Dili", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIII/2 (Kış 2013)İzmir 2010, s. 119-130 (Ayşe Atay ile birlikte).
- "Prof. Dr. Serif Aktaş'ın Ardından", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Journal of Turkish World Studies, S.1/Yaz, İzmir 2013.
- Hüseyin Cavid’in Eserlerinde Batı Medeniyeti Kavramı, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı. 52, Yıl 14, Şubat- Nisan 2012, İstanbul
- Kaysın Kuliyev’in Şiirlerinde Vatan Kavramı (Said Arbatlı ile Birlikte) Karadeniz Araştırmaları, S. 32, 2012, s.69-79
- "İran İnkılâbı’nın (1906-1911) Azerbaycan Edebiyatındaki Yansımaları Üzerine Bir İnceleme, Karadeniz Araştırmaları, S.34, Ankara 2012, s.147-162
- "Modern Azerbaycan Edebiyatı’nın Kuruluş Yıllarında Türkçe Mes’elesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011, p. 1071-1086, TURKEY
- “Karabağ Şiirleri”, Turkish Studies, Volume 4/8 Fall 2009, s. 1212-1228
- “Abbas Sehhet’in Kaleminden Yeni Şiir” , Türk Dünyası İncelemeleri , IX/1 Yaz İzmir 2009., s. 51-65
- “Baskıcı Dönemde Edebiyat ve Satır Aralarından Mikayıl Müşfik”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:8, S.29, s. 183-197, İstanbul (2006).
- “Türk Kültür ve Fikir Hayatında Ekinçi” (1875-1877), Bilig, S. 39, s. 53-72 , Ankara (2006).

Publications in Non-Indexed Journals (25 entries)- Nurlana Aliyeva, “Anar ve Mirza Celil (Son Söz Yerine) ” , Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, IX/2 Kış 2009, İzmir; (Akt: Doç. Dr. Ali Erol ; Anar, Şaxsiyyet ve Sanatkar, Tahsil Neşriyat, Bakı- 1999, s.124-134.)
- Yılmaz Ahundzade; Ahmed Cevad-Stalin’in Mirası-Azerbaycan’ın En Büyük Aydınlarının Yok Edilmesi (Çev. Ali Erol; Azerbaycan International, Bahar 2006 (14.1) Los Angeles, s. 80-83) Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VIII71 Yaz/ Summer-2008, İzmir s.193-199
- .“Abdulla Şaik Talıbzade (Doğumunun 120.Yılı Münasebeti İle)”, Folklor Edebiyat, 2006/3 Ankara, S.47 s.91-104 , Ankara
-  Caleb Daniloff: “Mesket Türklerinin Sürgünü, (Çev: Ali Erol)” Orkun, S.101, Temmuz, İstanbul-2006, s.45-47. (Azerbaijan International, 5.1, Los Angeles, Bahar, 1997., s.62-64)
-  Jala Garibova: “Arap mı Yoksa Lâtin Alfabesi mi? Bir Harp Gemisi Fiyatına Reform: 1926 Bakû’da Yapılan Birinci Türkoloji Kongresi’ndedeki Müzakereler , (Çev: Ali Erol)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi VI/I EÜTDAE, İzmir-2006, s. 241-245. (Azerbaijan
- “Hocaların Hocası Kamal Talıbzade’nin Ardından”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi VI/I EÜTDAE, s. 279-280, İzmir (2006)
- “Tabiat Karşısında İki Şair: Abdülhak Hamid Tarhan ve Alıkul Osmonov”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi V/II EÜTDAE, İzmir, s. 53-57 (2005)
- “Nevruz Üzerine Bir Yazı”, Azerbaycan Türk Kültürü Dergisi, Yıl 53, S. 359, s.30-31 Ankara (2005).
- “Modern Azerbaycan Edebiyatının Dönemlere Göre Tasnifi Üzerine”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi V/I EÜTDAE, s. 53-57, İzmir (2005)
-  “Abdulla Şaik’in Eserlerinde Eğitim ve Terbiye Mes’elesi”, Medeniyyet Dünyası, Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi Azerbaycan Dövlet Medeniyyet ve İncesenet Universiteti, S.X, s. 379-384, Bakı (2005).
-  “Türk Şiirinde Kafiye”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, S.495-496, Yıl: XLIII Ocak-Şubat, Ankara, s.35-40 (2005).
- Mübariz Süleymanlı: “Turan’ın Son Beşiyi (Akt: Ali Erol)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi VI/2 EÜTDAE, s. 537-539, İzmir (2005)
-  “Şaik'in Kaleminden Şiir Sanatı”, Ekologiya Felsefe Medeniyyet, Azerbaycan Millî Elmler Akademiyası Felsefe ve Siyasî-Hüquqî Tedqiqatlar İnstitutu, Bakı, s.160-173 (2005).
- Kamal Talıbzâde: “Azerbaycanda Edebî Eleştiri Sovyet Eserlerine Yeni Bir Bakış,”, (Çev: Ali Erol)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi VI/I EÜTDAE, İzmir-2005, s. 159-161. (Azerbaijan International, İlkbahar 1996, Los Angeles, s. 28-32)
- Anar: “Satır Aralarını Okumak,Azerbaycan’daki Alfabe Reformunun Tarihi Üzerine Şahsi Düşünceler, (Çev: Ali Erol)”, Türk Kültürü, TKAE, S.507-508, Yıl: XLIII Temmuz-Ağustos, Ankara-2005, s.193-198 (Azerbaijan International 8.1 İlkbahar 2000, Los Angeles,
- “Türk Şiirinde İlham Kaynağı Mevlâna' Türk Edebiyatı Dergisi, İstanbul, s.40-42 (2003).
-  “Arxivindeki Şiirleri İle Abdulla Şaik I.”, Filoloji Araşdırmalar (Neşre Hazırlayan Almaz Hesenqızı) , XVIII KITAB, Bakı, s.146-152: (2003). Arxivindeki Şiirleri ile Abdulla Şaik II.”, Filoloji Araşdırmalar (Neşre Hazırlayan Almaz Hesenqızı), XIX KİTAB
-  “Şiir ve Musiki”, İlmî Araştırmalar (Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri), Kerem Ofset, İstanbul, s.53-60, (2002)
- “Millî Değerlerimizden Nevruz” Vardar, S.6, Mayıs (2002)
- “Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı”, Yeni Türkiye Türkoloji ve Türk Tarihi Özel Sayısı, S.43 / Ocak-Şubat , s.560-572, Ankara (2002)
-  “Gaspıralı İsmail ve Maarifçiler”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S.12, TDK, s. 489-497, Ankara ( 2001).
- “Azerbaycan Çocuk Edebiyatı’nda Abdulla Şaik”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S.10, TDK, s.354-373, Ankara (2000)
-  “Şiire Yansıyan Tarih”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.IV, EÜ, İzmir, s.325-337 (2000).
- 'Rubab-ı Şikeste’de Çocuk' Gök, S. 9, YADA Yay., Ankara, s.26-31 (1995)
- 0, C.S. Mundy: 'Polyphemus ve Tepegöz, (Çev.: Ali Erol, Serap Erol)” Bulletin Of The School Of Oriental And African Studies University Of London, S. XVIII: Bölüm 2, 1956’dan / Prof. Dr. Fikret Türkmen: Dede Korkut Hikayeleri Üzerine İncelemeler I (Çeviriler

Publications in Other Journals and Medias (4 entries)- “İnsanî ve Ahlakî Değerleri Konu Alan Eserleri ile Abdulla Şaik Talıbzade”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, Ege Üniversiyesi Basımevi, İzmir-2012 s. 361-370
- Abdulla Şaiq’in Şeirlerinde Şekil-Forma Xüsusiyyetleri, (Haz: Könül Héyderova), Müasir Edebiyyat Meseleleri, Élm ve Tehsil Bakı-2010, s.120-134
- Milletim Azerbaycan Türküdür (Bahtiyar Vahabzade), Temrin, S.17, Eylül- 2009, İstanbul
- '“Türk Kültür Dünyasına Hizmetleri ile Abdulla Şaik Talıbzade', Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Matb., İzmir 2005, s.239-249,

International Conference Proceedings (27 entries)- "Azerbaycan Romantik Edebiyatı’nın Teşekkülünde Rusya ve Avrupa Etkisi", “ULUSLARARASI DİL VE KÜLTÜR ZİRVESİ” 2. Uluslararası Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, 11-14 Kasım 2018
- “Nigar Refibeyli’nin Eserlerinde Bireysel ve Toplumsal Kimliği İle Kadın” , VI. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 29-31/03/ 2018
- “Şahsiyete Perestij”in Kurbanlarından “Azadlıg” Şairi Mikayıl Müşfik,3. Türkistan Kurultayı Kafkasya ve Türkistan’da 1938 Sovyet Katliamı ve Etkileri Göç, Sürgün ve Kimlik 3-5 Ekim 2018 /Kastamonu/Türkiye
- Dil Musıkisi Açısından Hacı Bayram-ı Veli ve Yunus Emre’nin Şiirleri Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme, II.Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildirileri, 10.01. 2017, Ankara
- Kültürel Kimlik ve Kültürel Kimlikler Bağlamında Hophopname,Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı 18-21.05.2017, Berlin
- İhtilal-Edebiyat İlişkisi ve Romantik Tavır (Azerbaycan Edebiyatı),100.Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25-27.10.2017, Ankara
- Sabir’in Eserlerinde ”İnteligent” Ya da ”Urusbaşlı” Kavramları, I. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 09-12.11.2017, Şanlıurfa.
- “Azerbaycan Eğitim Sisteminde, Aile Terbiyesi ve Halk Kültürü Kaynaklarından Yararlanma Düşüncesinin Edebî Sahadaki Yansımaları”, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, 25-26-27 Mart 2016, Edirne.
- Toplumsal Duyguların Şekillenmesinde Edebiyat Ve Müzik İlişkisi Uluslararası Edebiyat Ve Toplum Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bartın Üniversitesi Yayınları, 28-30 Nisan 2016 Bartın.
- Sabir'in Eserlerinde Kavramsal Boyutları ile Usul-ı Cedid ve Toplumsal Eleştiri, III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (27,05.2016)
- "Kıbrıstan Atatürk'e Şiirleri"nde Tematik Unsurlar , II.Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu Bildiri Metinleri, 02.10.2016-Ankara
- Teorik Teknik ve Terminolojik İz Düşümleri ile Edebiyat ve Müzik, VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2016 Konya
- Edebiyat ve Kadın Hakları Bağlamında “Bakıtsız Jamal”ın “Hophopname” deki İz düşümleri . II.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Almatı/Kazakistan. s. 380-387
- Senfonik Bir Eser: Kitab-ı Dede Korkud”, III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası, 19-23 Ekim 2015, Çeşme
- "Milli Romantizm Edebi Ekolünün Yaranmasında İlham Kaynağı Olarak Hüseyinzade Ali Bey", I. Salefler ve Xalefler I. Beynelxalq Simpoziumunun Materialları, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Nesimi Adına Dilçilik İnstitutu Qafqaz Universiteti, 22-24 Oktyabr 2014 Bakı, s. 63-74
- "Dünya Savaşlarının Azerbaycan Edebiyatındaki Yansımaları" “Savaş ve Edebiyat Sempozyumu” 16-18 Aralık 2014 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi
- “Cemiyet, Siyaset Ve Edebiyat İlişkisi Bağlamında XX.yy Azerbaycan Edebiyatı’nda Dil Ve Üslup”, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslup İncelemeleri) 19-21 Ekim, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Isparta 2012
- “Hüseyin Cavid ve Özker Yaşın’ın Eserlerinde Milli Tarih Bilinci”, Hüseyn Cavid Yaradıcılığı Çağdaş Tefekkür İşığında (Hüseyn Cavid -130), Azerbaycan Milli Elmler Akadémiyası Hüseyn Cavid’in Ev Muzeyi, 2012, s.69-78 (Dr. Mustafa Yeniasır ile birlikte.)
- 2009, Tasvir ve Tahlil Şiirleri ile İki Şair: Mehmet Âkif Ersoy ve Mirze Elekber Sabir. I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; 19-22 Kasım 2008
- Sıraselviler’de Bir Otel Odası’ndan İstanbul ve Düşündürdükleri”, VII Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi: T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi 5-10 Ekim 2009, Ankara
- "Türk Edebiyatının Teceddüd Dönemi Azerbaycan Edebiyatı Üzerindeki Etkileri", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan, İzmir (2006)
- "Tevfik Fikret ve Mehemmed Hadi'nin Şiirleri Üzerinde Mukayeseli Bir Değerlendirme", II. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi, 11-13 Kasım, Manisa. (2005)
- "Dede Korkut Hikâyelerinde Müzikal Yapı", Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine, II. Uluslararası Folklor Konferansı, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor İnstitutu, Bakı-2004 : Ortaq Türk Keçmişinden Ortaq Türk Geleceyine II. Uluslararası
- "Azerbaycan Şiir Dili'nin Gelişiminde Hatayî'nin Oynadığı Rol", I. Uluslararası Şah Hataî (Şah İsmail) Sempozyumu, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, Ankara 9-10 Ekim 2003: I. Birinci Uluslar arası Şah İsmail Hataî Sempozyum Bildirileri, Azim Matb, Anka
- "Şeyh Şaban-ı Velî ve Türbesi Çevresinde Oluşan İnançlar Gelenekler", Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, TÜKSEV, Mersin-23/27 Eylül 2002 :Uluslalararası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri, TÜKSEV, Ankara, s.503-514 (2004)
- "Yarımçıq Elyazma’daki Dede Korkud" VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran-1 Temmuz, Gaziantep 2006 (yayınlanmamıştır)
- "Millî Mücadele Şiirlerinde Mekân Vurgusu", Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele I. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 19-22 Temmuz 2005- Erzurum: Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele I. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyum Bildirileri, Erzurum-19/22 Tem muz, s. 233-240 (2005)

National Conference Proceedings (3 entries)- 'Üsküdarlı Genç Kalem Ali Canip'in Yeni Lisan Hareketi İçindeki Yeri', Üsküdar Belediyesi Üsküdar Sempozyumu, İstanbul-25.05. 2003: Üsküdar Sempozyumu I, 23-25 Mayıs 2003 Bildirileri, c.2 İstanbul, s. 475-481 (2004)
- "Azerbaycan Kültür Hayatındaki Yansımaları ile Kastamonulu Bir Değer:Nuri Killigil (Nuri Paşa)", Kastamonu Kültür Sempozyumu, 18-20 Eylül 2003: II.Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri Ankara, s. 809-814 (2005)
- 'Gaspıralı'nın Dil Birliği, 'Türklerin Anayurdu Türkçe, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Avrasya Topluluğu, 14 Mayıs- Balıkesir 2004 (yayınlanmamıştır)

Books (7 entries)- “Tabiat Temalı Şiirleri İle Abdulla Şaik”, Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, C.1 Akçağ Ankara- 2018
- “Çağdaş Azerbaycan Şiiri’nin Şekillenmesinde Realist ve Romantik Temayüller”, TÜRKMEN BİLGESİ Fikret Türkmen Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2015/ Ankara
- Hophopname'de Sosyal Tenkit (Sabir'in Meclisinde "On İki Kişi"), Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, 2013 izmir,ss.222
- Əgər Şaiq Olmasaydı,"Buludlu Fəzanın Üst Qatındaki Şair", Təhsil Bakı-2012
- Azerbaycan Şiiri’nde Romantizm (1905-1917), Azerbaycan Kültür Derneği Yay., İzmir, ss.310+X (2007)
- Mikayıl Müşfik, Azadlıq Dastanı (Hayatı, Sanatı, Eserlerinden Seçmeler), Azerbaycan Kültür Derneği Yay., İzmir, ss. 215+VIII (2007)
- Abdulla Şaik Talıbzade (Hayatı-Sanatı, Seçme Eserleri), Tıbyan Yay., İzmir, s.s.217+XII (2005)

Student's Completed Thesis (12 entries)- Yüksek Lisans, 2017, Dicle Cica, Nigar Refibeyli; Hayatı — Sanatı Ve Şiirleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı, İzmir 2017
- Yüksek Lisans, 2017, Iliana Zholdoshova, "Kubatbek Cusubaliyev;Hayatı – Sanatı Ve Eserleri" Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Edebiyatları İzmir- 2017.
- Doktora, 2016, Taşkın İşgören, "Samed Vurgun Hayatı, Sanatı ve Eserleri", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı, İzmir
- Doktora, 2014, Ayşe Atay; Resul Rıza, Hayatı-Sanatı ve Eserleri, E.Ü Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatları
- Yüksek Lisans, 2012, Çağrı Alper; “Elçin Efendiyev, Hayatı, Sanatı ve Hikâyeleri” Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü,2012
- Doktora, 2012, Mehmet Said Arbatlı, Kaysın Kuliyev, Hayatı, Sanatı ve Şiirleri, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 2012
- Doktora, 2011, Soner Sağlam, Azadi (Hayatı-Edebi Şahsiyeti-Eserleri), Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 2011
- Doktora, 2010, Mustafa Yeniasır; “Hüseyin Cavid ve Özker Yaşın’ın Eserlerinde Milli Duygular”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 2010
- Yüksek Lisans, 0, 4. Ayşe Atay: Anar, Hayatı Sanatı ve Hikayeleri, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2006
- Yüksek Lisans, 0, 3. Sait Arbatlı, İsmail Semen ve Aktamak Adlı Eseri (İnceleme-Metin) Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2004
- Yüksek Lisans, 0, 2. Tokton Düyşekeeva, Modern Kırgız Edebiyatı Hikayelerinde Kadın, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2002
- Yüksek Lisans, 0, 1. Hatice Kaya, Alıkul OSMONOV -Hayatı Sanatı ve Şiirleri Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2002