Akademik BilgilerTURAN ATILGAN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Teknolojisi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: turan.atilgan@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3112757
- Web sayfası: www.turanatilgan.com
Academic Degree Information- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak., 1986
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enst.- İşletme Anabilim Dal, Türkiye, 1989
- Doktora: Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enst.-İşletme Anabilim Dalı, Türkiye, 1994
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Mühendislik Fak. Tekstil Müh.Bölümü, Türkiye, 1996
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Mühendislik Fak. Tekstil Müh.Bölümü, Türkiye, 1999
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Mühendislik Fak. Tekstil Müh. Bölümü, Türkiye, 2006

Administrative / Academic Duties (5 entries)- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011-
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1999-2000
- E.Ü.Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 1997-2008
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sosyal ve Kültürel İlişkiler Komitesi Üyeliği, 1997-2000
- E.Ü.Tekstil Müh.Bölümü Tekstil İşletmeciliği Bilim Dalı Başkanlığı, 1996-
Other Professional Activities (12 entries)- Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2009-In Progress
- Tekstil Maraton Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2008-In Progress
- Dinamik Dergisi’nde (İziad Yayını) “Türkiye’de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Konumu” konulu röportaj, Yıl:2, Sayı:2, Nisan-Mayıs-Haziran 2008, 2008
- 12. Ulusal Ergonomi Kongresi Kongre Bilim Kurulu Üyeliği, 2006
- Fashion&Tech Dergisi Bilimsel Hakem Kurulu Üyeliği, 2004-In Progress
- "İşletmecilik" Kursu- Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim GenelMüdürlüğünün Düzenlediği Kurs, 2000
- 'Girişimcilik'Kursu-Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün Düzenlediği Kurs, 2000
- 'Girişimcilik' Kursu- Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün Düzenlediği Kurs, 1999
- 'Tanıtım ve Pazarlama' Kursu- Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün Düzenlediği Kurs, 1998
- "XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyeliği", 1998
- 'Mesleki Eğitimde Gelişmeler' Kursu- Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün Düzenlediği Kurs, 1998
- İzimder Üyeliği, 1988-In Progress
Research Interests- İşletme (2150000)
- İşletme Yönetimi (2150301)
- Ekonomi (2181700)
- Tekstil İşletmeciliği (6210107)
Indexed Journal Publications (10 entries)- Ofluoğlu P., Atılgan T., Visual Hammer Applications in Clothing Sector, Tekstil ve Konfeksiyon, Volume:23, Issue:3, 2013
- Atılgan T., The Sector under Tremendous Responsibilities: Clothing Sector (Editorial Paper), Tekstil ve Konfeksiyon, Volume:23, Issue:3, 2013
- Atılgan T., Kanat S., Textile Education in Turkey: Demographic Properties of Textile Engineering Students and Their Future Visions, Tekstil ve Konfeksiyon, Volume:22, Issue:1, 2012
- Atılgan T., Derafshi M.H., Kanat S., Analysis of Textile and Clothing Sector: Iran Case, Tekstil ve Konfeksiyon, Volume:21, Issue:3, 2011
- Utkun E., Atılgan T., Marketing Innovation in the Apparel Industry: Turkey, Fibres&Textiles in Eastern Europe, Issue: 6/2010 (83)
- Atılgan T., Acceptable Quality Levels in the Textile Sector and their Effect on the Level of Competition, Fibres&Textiles in Eastern Europe, Issue: 1/2007 (60)
- Atılgan T., Environmental Regulations in the European Union and Their Effects on the Turkish Textile Industry, Fibres&Textiles in Eastern Europe, Issue: 2/2007 (61)
- Atılgan T., Eco-Labelling Applications in The Textile & Apparel Sector in Turkey, Fibres&Textiles in Eastern Europe, Issue: 2/2007 (61)
- Atılgan T., The Effects of the Textile and Clothing Sector on the Economy of Turkey, Fibres&Textiles in Eastern Europe, Issue: 4/2006 (58)
- Atılgan T., Kanat S., The Effects of the EU Customs Uninon with Turkey on the Turkish Textile and Clothing Sector, Fibres&Textiles in Eastern Europe, Issue: 4/2006 (58)

Publications in Non-Indexed Journals (51 entries)- Balyan Eliçora E., Atılgan T., İnovasyonun Demokratikleşmesi, Tekstil Maraton Dergisi, Yıl:18, Sayı:96, Mayıs-Haziran 2008 (3/2008)
- Mecit D., Atılgan T., Medikal Tekstiller Pazarının Ekonomik Boyutları, Tekstil Teknik Dergisi, Ocak 2007
- Atılgan T., Kanat S.,The Effects of Free Trade Agreements on Turkish Economy, Sosyo Ekonomi Dergisi, Yıl:3, Sayı:5, 2007-1
- Altaş S., Atılgan T., Hazır Giyim Sektöründe Parti Üretim Sistemleri ile Yığın Üretim Sistemlerinin Maliyet Avantajı Yönünden Değerlendirilmesi, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:2007, Sayı:2, Nisan-Haziran 2007
- Mecit D., Atılgan T., Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesinde Reel Opsiyonlar Yaklaşımı ve Hazır Giyim Sektörüne Bir Uygulaması, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:2007, Sayı:3, Temmuz-Eylül 2007
- Ünal C., Atılgan T., Konfeksiyonda Karar Verme Teknikleri, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:2007, Sayı:4, Ekim-Aralık 2007
- Atılgan T., Dengizler İ., Hazır Giyim Sektöründe Örgütsel Stres Üzerine Bir Araştırma, Konfeksiyon Teknoloji Dergisi, Sayı: Ekim 2006 (DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 9, Sayı: 2, 1 Nisan-30 Haziran 2007)
- Atılgan T., Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Değer Zinciri ve Ekonomik Etkileri, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:16, Sayı:1, Ocak-Mart 2006
- Altaş S., Atılgan T., Dünyada ve Türkiye’de Pamuk Arz-Talep Parametrelerinin İncelenmesi, Tekstil Maraton Dergisi, Yıl:16, Sayı: 85, Temmuz-Ağustos 2006 (4/2006)
- Atılgan T., Yalın Üretim Sistemi ve Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne Uygulanabilirliği, Örme İhtisas Dergisi, Yıl:3, Sayı:18, Temmuz-Ağustos 2006
- Gülsevin N., Atılgan T., İşletme Etkinliğini Veri Zarflama Yöntemi ile Belirleme ve Ev Tekstili Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Uygulama, Tekstil Maraton Dergisi, Yıl:16, Sayı:86, Sayı: Eylül- Ekim (5/2006)
- Atılgan T., Tekstil Sektöründe Aile İşletmelerinden Kurumsallaşmaya Doğru Giden Süreç, Tekstil Maraton Dergisi, Yıl:16, Sayı:87, Kasım-Aralık 2006
- Atılgan T., KOBİ Niteliğindeki Tekstil ve Hazır Giyim İşletmelerinin Uluslar arası Pazarlara Açılmasında Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Etkisi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl:2006, Cilt:13, Sayı:1
- Atılgan T., Şen A., Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe 01 Ocak 2005 Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başlayan Koruma Önlemleri ve Türkiye, Tekstil ve Konfeksiyon, (Bölüm 1: Yıl:16, Sayı:3, Temmuz-Eylül 2006) (Bölüm 2: Yıl:16, Sayı:4, Eylül-Ekim 2006)
- Atılgan T., Türkiye’de Girişimcilik, Örme İhtisas Dergisi, Yıl.2, Sayı:9, Ocak-Şubat 2005
- Atılgan T., Tekstil İşletmelerinde Bayan Personelin Karşılaştıkları İşletme İçi Sorunlar, Tekstil Maraton Dergisi, Yıl:15, Sayı:77, Mart-Nisan 2005
- Atılgan T., Atav R., Tekstil İşletmelerinde Operasyonel Verimlilik ve Önemi, Tekstil Maraton Dergisi, Yıl:15, Sayı:81, Kasım-Aralık 2005
- Kanat S., Atılgan T., Dış Pazarlara Yönelmede Franchising Sistemi, Örme İhtisas Dergisi, Yıl:3, Sayı:13, Eylül-Ekim 2005
- Atılgan T., Tekstil Sektöründe Ürün Kalitesinden Yönetim Kalitesine Giden Yol, Örme Dünyası, (Bölüm 1: Sayı:8, Ocak-Şubat 2005) (Bölüm 2: Sayı:9, Temmuz-Ağustos 2005) (Bölüm 3: Sayı:10, Eylül-Ekim 2005)
- Atılgan T., Çelik P., Kalite Maliyetlerinin Hesaplanmasında Kullanılan İstatistiksel Yöntemler ve Özellikleri, Tekstil Maraton Dergisi, Yıl:14, Sayı:74, Eylül-Ekim 2004
- Can Y., Atılgan T., Tekstil Sektöründe Büyüme Stratejileri, Tekstil Teknik Dergisi, Aralık 2004
- Atılgan T., Toplam Kalite Yönetimi ve Tam Zamanında Üretimin Entegrasyonu ve Tekstil Sektörüne Uygulanabilirliği, Örme İhtisas Dergisi, (Bölüm 1: Yıl:2, Sayı:8, Kasım-Aralık 2004) (Bölüm 2: Yıl:2, Sayı:9, Ocak-Şubat 2005)
- Dengizler İ., Atılgan T., Esnek İstihdamın İşletmeler ve Çalışanlar Üzerine Etkileri ve Türk Hazır Giyim Sektörüne Uygulanabilirliği, Konfeksiyon Teknoloji Dergisi, Sayı:29, Eylül 2004
- Atılgan T., Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Tekstil Ürünlerinin Markaları Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:3, Sayı:1-2, Ocak-Temmuz 2003
- Atılgan T., Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Tekstil Ürünlerine Yönelik Satın Alma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma, TSE Standart Dergisi, Yıl 42, Sayı 500, Ağustos 2003
- Atılgan T., Tekstilde Gelecek Stratejileri, Örme İhtisas Dergisi, İstanbul, Yıl:1, Sayı:1, Eylül-Ekim 2003
- Atılgan T., Türkiye’de Tekstil İşletmelerinin Web Sayfaları Üzerine Bir Araştırma, MPM Verimlilik Dergisi, Sayı:2002/4, 2002
- Atılgan T., İşletmelerde Stratejik Liderlik, www.izimder.org/forum/forum.htm, 10.09.2002
- Atılgan T., Yönetici Eğitiminde ve Kriz Yönetiminde Oyun Teorisi, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:11, Sayı:2, Nisan-Haziran 2001
- Atılgan T., Türk Tekstil Sektörünün Fırsat ve Riskleri, Tekstil İşveren Dergisi, Sayı:261, Eylül 2001
- Atılgan T., Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörüne İlişkin Swot Analizi ve Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bir Konfeksiyon İşletmesine Uygulanması, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:10, Sayı:1-2, Ocak-Nisan 2000
- Atılgan T., Demirel A., Türkiye’deki Tekstil İşletmeleri ve Kurumlaşma (Kurumsallaşma) Üzerine Bir Deneme, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:9, Sayı:2, Mart-Nisan 1999
- Atılgan T., Güner M., Konfeksiyon Ürünlerinin Maliyet Yapısı ve Örnek Uygulama, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:9, Sayı:6, Kasım-Aralık 1999
- Atılgan T., Kansoy O., Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Alternatif Pazar Arayışları, Tekstil&Teknik Dergisi, (Bölüm 1: Temmuz 1999, Sayı:174) (Bölüm 2: Ağustos 1999, Sayı:175)
- Güner M., Atılgan T., Finansal Analiz Teknikleri ve Konfeksiyon Sektörüne Uygulanabilirliği, Tekstil ve Konfeksiyon, (Bölüm 1: Yıl:9, Sayı:4, Temmuz-Ağustos 1999) (Bölüm 2: Yıl:9, Sayı:5, Eylül-Ekim 1999)
- Atılgan T., Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Demografik Yapıları ve Bölüme İlişkin Genel Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:8, Sayı:2, Mart-Nisan1998
- Atılgan T., Üreyen M., İşletmelerde Yönetici Geliştirme Sistemleri, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:8, Sayı:3, Mayıs-Haziran 1998
- Atılgan T., Yanlış Teknoloji Transferinin Olası Sonuçları, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:8, Sayı:4, Temmuz-Ağustos 1998v
- Atılgan T., Ege Bölgesindeki Tekstil İşletmelerinin Leasing-Factoring ve Forfaiting Uygulamaları, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:8, Sayı:5, Eylül-Ekim1998
- Kansoy O., Atılgan T., Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayine Yönelik Anti-Damping Uygulamaları, Tekstil ve Konfeksiyon, (Bölüm 1: Yıl:8, Sayı:6, Kasım-Aralık 1998) (Bölüm 2: Yıl:9, Sayı:1, Ocak-Şubat 1999)
- El Namaki M.S.J., Çev. Atılgan T., Şirket Vizyonunun Yaratılması , Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B. Fak. Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, İzmir, 1997
- Atılgan T., Oktav M., Toplam Kalite Yönetiminin Türk Ekonomisine Katkıları, Tekstil İşveren Dergisi, Sayı:207, İstanbul, Ocak 1997
- Atılgan T., Gelişmekte Olan Ülkelerde İşletmelerin Uygun Teknoloji Seçimi Sorunu, İzmir Ticaret Odası Dergisi-Ekonomik Vizyon, Yıl: 68, Sayı:23, İzmir, Eylül-Ekim1996
- Atılgan T., Teknoloji Transferinin Maliyeti, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl:6, Sayı:5, Eylül 1996
- Atılgan T., Kırsal Alanın Sosyo-Ekonomik Açıdan Örgütlenmesi , Karınca Dergisi, Yıl:57, Sayı:655, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, Ankara, 1991
- Atılgan T., Kooperatif İşletmelerinde Ortaklar İle Yönetim Arasındaki İlişkiler, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B. Fak. Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, İzmir, 1991
- Atılgan T., Türkiye’de Kırsal Alandaki Bireylerin Sosyo-Ekonomik Açıdan Örgütlenmesi ile İlgili Çalışmalar, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:94, Ekim-Kasım-Aralık 1991
- Atılgan T., Teknoloji Bağımlılığı, İzmir Ticaret Odası Dergisi, Yıl:63, Sayı:12, Aralık 1990
- Atılgan T., İzmir İlindeki Köy Kalkınma Kooperatiflerinin Kırsal Alanın Örgütlenmesindeki Etkinliğinin Ölçülmesine İlişkin Bir Araştırma, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:89, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, Ankara, 1990
- Atılgan T., Liderlik Koşulları ve Liderin Başarısı, Dünya Gazetesi, Sayfa:5, 07.07.1990
- Atılgan T., İşletmelerde Transfer Fiyatlaması Uygulamaları, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B. Fak. Dergisi, Cilt:5, Sayı:1-2, İzmir, 1990

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 0, Atılgan T., Kırsal Alanın Örgütlenmesinde Köy Kalkınma Kooperatifleri ve İzmir Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, İzmir, 1989
- 0, Atılgan T., İşletmelerde Yönetim Stratejilerinin Oluşumunda Çevresel Faktörlerin Rolü,Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, İzmir, 1994

International Conference Proceedings (23 entries)- Atılgan T., Kanat S., Foreign Trade Analysis of Turkish Textile and Clothing Sector: Added Value Oriented (Poster Presentation), 1st International Recent Developments, Textile Technology and Chemistry Symposium, 8-10 May 2013, Bursa-Turkey
- Kanat S., Atılgan T., The Effects of Brand Value on Buying Behavior of Consumers in Clothing Sector (Poster Presentation),1st International Recent Developments Textile Technology and Chemistry Symposium, 8-10 May 2013, Bursa-Turkey
- Atılgan T., Kanat S., İlleez A., The Environmental Effects of Corporate Social Responsibility Development of Enterprises in Textile and Clothing Sector, 1st International Fashion & Textile Design Symposium, 08-10 October 2012, Antalya-Turkey
- Derafshi M.H., Atılgan T., Közendek M., Demiralp P., Marketing Research in the Global Markets and Implementation in Turkey’s Textile and Clothing Industry (Poster Presentation), 2012 ITAA Annual Conference, 14-17 November 2012, Honolulu, USA
- Budak E., Atılgan T., Kanat S., İşletmelerde Kurumsal Performans Ölçüm Sistemleri ve Finansal Odaklı Performans Ölçüm Sisteminin Tekstil İşletmelerine Uygulanması, 2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu- UMYOS 2011, Adnan Menderes Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2011, Kuşadası-Aydın
- Atılgan T., Kanat S., Hacıola Y., Marketing Strategies That Are Implemented In Crisis Period At Clothing Sector: Turkish Case, Autex 2011, 8-10 Haziran 2011, Mulhouse-France
- Atılgan T., Kanat S., Budak E., Differentiation Strategies At Textile And Clothing Sector As A Rivalry Tool, Autex 2011, 8-10 Haziran 2011, Mulhouse-France
- Atılgan T., Kanat S., Hacıola Y., The Effects Of Successful Marketing Strategies Over Enterprise Performance: Comparative Situational Analysis, Autex 2011, 8-10 Haziran 2011, Mulhouse-France
- Atılgan T., Kanat S., Product Innovation in Textile Sector and Its Effects Over Enterprise Performance, ITMC 2011, Casablanca-Morocco, 27-29 October 2011
- Atılgan T., Ozcan R., Kanat S., Eco-Innovation in Textile Sector, ITMC 2011, Casablanca-Morocco, 27-29 October 2011
- Yılmaz S., Atılgan T., Impacts of Global Warming on Apparel Industry, Fourth International Conference of Applied Research in Textile (CIRAT-4), December 02-05 2010, Monastır-Tunisia
- Atılgan T., Kanat S., Might the Turkish Textile and Apparel Sector Be Able to Be a Model for Egypt Textile and Clothing Sector?, 6th International Conference of Textile Research Division, April 5-7 2009, Cairo, Egypt
- Atılgan T., Kanat S., The Development of Electronic Commerce and Its Impact on Enterprise Performance in Textile and Clothing Sector, Autex 2009, 26-28 May 2009, İzmir-Turkey
- Kanat S., Atılgan T., Benchmarking: An Analysis of Turkish and Foreign Clothing Enterprises- (Poster Presentation), Autex 2009, 26-28 May 2009, İzmir-Turkey
- Atılgan T., Kanat S., Democratization of Innovation in Textile and Clothing Sector, 6th International Conference on Management of Technological Changes, 3-5 September 2009, Alexandroupolis-Greece
- Atılgan T., Kanat S., Might The Clustering Model Be Able To Save Turkish Textile and Clothing Sector?,Autex 2008, June 24-26, Biella- Italy
- Atılgan T., Kanat S., Niche Marketing in Clothing Sector: Case of Turkey, 4th International Textile, Clothing & Design Conference (ITC&DC 2008), October 5-8, Dubrovnik-Croatia
- Kanat S., Atılgan T., The Application of Portfolio Analysis to Turkish Textile and Clothing Sector, 4th International Textile, Clothing & Design Conference (ITC&DC 2008), October 5-8, Dubrovnik-Croatia
- Kanat S., Atılgan T., Competitive Power Analysis of Turkish Home Textile Sector, Third International Conference of Applied Research in Textile (CIRAT-3), November 13-16 2008, Sousse-Tunisia
- Atılgan T., Bedez Üte T., Kanat S., Evaluating Competitiveness of Turkish Textile Industry by Contingency Approach, Third International Conference of Applied Research in Textile (CIRAT-3), November 13-16 2008, Sousse-Tunisia
- Atılgan T., Süpüren G., Dynamics Which Influence the Organic Textile Producers in the Global Market and Its Economical & Social Dimensions, Third International Conference of Applied Research in Textile (CIRAT-3), November 13-16 2008, Sousse-Tunisia
- Atılgan T., Kanat S., The Situation of Textile and Clothing Sector in Mediterranean Basin and The Case of Turkish Textile and Clothing Sector (Poster Presentation), Third International Conference of Applied Research in Textile (CIRAT-3), November 13-16 2008, Sousse-Tunisia
- Atılgan T., Alternative Strategies Offers With Turkish Textile Sector, Seventh Annual International Conference of "Globalization at the Crossroads: The Next Millennium", GASI and METU, İstanbul, 28-31 Mayıs 1998

National Conference Proceedings (22 entries)- Atılgan T., Kanat S., Türk Hazır Giyim Sektörünün Uluslararası Dış Kaynak Kullanmasının Ekonomik ve Sosyal Boyutları, II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs 2013, Aksaray
- Kanat S., Atılgan T., Türk Hazır Giyim Firmaları İçin Uluslararası Lojistik Merkezi Seçimi Sorunu, II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs 2013, Aksaray
- Atılgan T., Kanat S., Tekstil Mühendisliği Eğitiminde Girişimcilik ve Girişimciliği Etkileyen Faktörler, Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu, 1-2 Kasım 2012, Isparta
- Atılgan T., Kanat S., Ofluoğlu P., Hazır Giyim Sektöründe Ergonomik Çalışma Koşullarının Personel Devir Hızına Etkisi, 18. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Kasım 2012, Gaziantep
- Atılgan T., Kanat S., Kalkınmanın Anahtarı: Girişimcilik, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Haziran 2012, Artvin
- Atılgan T., Kanat S., Hazır Giyim Sektöründe Mobbing ve Etkileri: Bir Alan Çalışması (Poster Bildiri), VI. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 21-23 Nisan 2011, Adana
- Özcan R., Atılgan T., Kanat S., Türk Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayinin Rekabet Gücünün Porter’ın Elmas Modeline Göre Analizi, 13. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 2-4 Haziran 2011, Bursa
- Atılgan T., Kanat S., Tekstil Sektöründe İşletme Etkinliğini Belirlemede Veri Zarflama Yöntemi ve Bir Uygulama IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, 28-30 Mayıs 2008, Kuşadası
- Atılgan T., Doğan G., Gençlerin Spor Giyim Marka Bağımlılıkları Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008, Adana
- Kanat S., Atılgan T., Hazır Giyim Sektöründe Üretime Yönelik Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi (Poster Bildiri), 7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 15-17 Kasım 2007
- Kanat S., Atılgan T., Organik Tekstil Ürünleri Üretiminin Teknik ve Ekonomik Boyutları (Poster Bildiri), 7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 15-17 Kasım 2007
- Atılgan T., Kanat S., Hazır Giyim İşletmelerinde Ergonomik Koşulların Çalışanların Performansına Etkileri, 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 16-18 Kasım 2006
- Atılgan T., Kanat S.,Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Değer Mühendisliği,Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makineleri Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri ve Tekstil Mühendisleri Odaları, Gaziantep, 11-12 Kasım 2005
- Atılgan T., Tekstil Sektöründe Aile İşletmelerinden Kurumsallaşmaya Doğru Giden Süreç, Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Antalya, 24-25 Nisan 2003
- Atılgan T., Tekstil Sektöründe Ürün Kalitesinden Yönetim Kalitesine Giden Yol, Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır, 28-29 Nisan 2002
- Atılgan T., Konfeksiyon İşletmelerinde Performans Değerlemesi ve Etki Eden Faktörler, Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır, 28-29 Nisan 2002
- Atılgan T., İşletmelerin Kriz Dönemlerinde Uzun Vadeli Strateji Geliştirme Sorunu ve Rekabet İlişkisi, TMMOB Sanayi Kongresi: Küreselleşme ve Sanayileşme, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, İstanbul, 30 Kasım,1-2 Aralık 2001
- Atılgan T., Kansoy O., Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörüne Yönelik Alternatif Pazar Arayışları, I. Ulusal 2000’li Yıllarda Giyim Eğitimi ile Giyim Sektörünün Yaşam Seyri ve Sorunları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü, Konya, 15-16 Nisan 1999
- Atılgan T., Pamuk O., Hazır Giyim Ürünleri İhracatında Kültürel Farklılıkların Yönetim ve Pazarlama Politikalarına Etkileri,I. Ulusal 2000’li Yıllarda Giyim Eğitimi ile Giyim Sektörünün Yaşam Seyri ve Sorunları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü, Konya, 15-16 Nisan 1999
- Atılgan T., Tekstilde Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı, I. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 30-31 Ekim1997
- Atılgan T., İşletmelerin Dış Çevreye Uyumlarında Kurumlaşma Eğilimleri, II. Yönetim Kongresi, Kuşadası-Aydın, 1994
- Atılgan T., İşletme Stratejilerini Belirlemede ve Uygulamada Etkili Olan Faktörler, IV. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir, 28-30 Eylül 1993

Books (6 entries)- Atılgan T., Ekonominin Temelleri, Meta Yayıncılık, Üçüncü Baskı, ISBN: 975-288-792-9, 265 Sayfa, İzmir, 2011
- Atılgan T., İşletme Yönetimi, Meta Yayıncılık, İkinci Baskı, ISBN: 978-975-01933-1-6, 278 Sayfa, İzmir, 2011
- Atılgan T., Genel İşletmecilik, Meta Yayıncılık, ISBN: 978-975-01933-2-3, 264 Sayfa, İzmir, 2008
- Atılgan T., Yabancı Sermayeli Tekstil ve Hazır Giyim İşletmelerinin Türk Ekonomisi Üzerine Etkileri, ISBN:978-975-01933-0-9, 144 Sayfa, İzmir, 2007
- Atılgan T., Tekstilde Yönetim Kalitesi, Aymar Yayıncılık, ISBN: 288-175-0, 182 Sayfa, İzmir, 2003
- Atılgan T., Akat İ., Sanayi İşletmelerinde Kurumlaşma ve Şirket Kültürü,TOBB Yayını, Yayın No: Genel: 226, AYDB: 115, ISBN: 975-512-112-9, 120 Sayfa, Ankara, 1992

Finished Research Projects (4 entries)- 11-MÜH-055, Atılgan T., Budak E., Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörlerin Bütünleşik Analizi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 01.05.2011-13.11.2012
- Araştırma Projesi, Atılgan T., Kanat S., Yabancı Sermayeli Tekstil ve Hazır Giyim İşletmelerinin Türk Ekonomisi Üzerine Etkileri, Ege Üniversitesi Araştırma-Uygulama Projesi, 2005
- Araştırma Projesi, Atılgan T. ve diğerleri, Ege Bölgesindeki Tekstil İşletmeleri Envanter Çalışması, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Ege Giyim Sanayicileri Derneği Ortak Projesi, İzmir, 1997
- Araştırma Projesi, Akat İ, Atılgan T.,2000 Yılına Doğru Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Kurumlaşma Eğilimleri: İzmir ve Hinterlandında İmalat Sanayinde Kurumlaşmaya Yönelik Bir Eğilim Saptama Araştırması, Dokuz Eylül Üniversitesi BİMER Müdürlüğü ile TOBB Ortak Projesi, Ankara, 1992
Student's Completed Thesis (5 entries)- Yüksek Lisans, 2012, Budak E., Hazır Giyim Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörlerin Bütünleşik Analizi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İzmir, 24.05.2012, 236 S.
- Doktora, 2012, Kanat S., Hazır Giyim Sektöründe Bilgi Yönetiminin Tedarik Zinciri Yönetimine Etkisi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İzmir, 02.05.2012, 121 Sayfa
- Yüksek Lisans, 2012, Hacıola Y., Dünyada ve Türkiye’de Hazır Giyim Üretimi ve Pazarlamasında Hızlı Moda ve Perakende Yönetimi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 20.12.2012, 207 Sayfa
- Yüksek Lisans, 2007, Kanat S., Hazır Giyim Sektöründe Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) Uygulamaları ve İşletme Performansına Etkisi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İzmir, 14.08.2007, 170 Sayfa
- Yüksek Lisans, 2004, Buralı G., Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe E-Business, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Müh. Ana Bilim Dalı, 19.01.2004