Akademik BilgilerAYTEN ZAYBAK
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: ayten.zaybak@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye , 1988
- Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye , 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye , 2004

Administrative / Academic Duties (11 entries)- Hastane Ortamı Modül Koordinatörlüğü, 2017-
- Beceri Laboratuvarı ve simülasyon komitesi başkanlığı, 2016-
- Fakülte Akreditasyon Çalışma Grubu Üyeliği , 2014-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kurul Üyeliği, 2013-2016
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Etik Kurul Üyeliği, 2011-2016
- Hemşireliği Giriş ve İletişim Modülü koordinatörlüğü , 2011-
- 1. Sınıf ders yürütme kurulu üyeliği, 2010-
- Beceri Laboratuvarı ve simülasyon komitesi üyeliği, 2010-2016
- Hemşirelik ve Sağlık II Dersi ölçme-değerlendirme sorumluluğu , 2006-2010
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Akademik Kurul Üyeliği , 2005-2012
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim Komisyonu Üyeliği , 2005-2011
Other Professional Activities (39 entries)- Hemşirelik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2017-In Progress
- Hemşirelik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Program Değerlendirme Kurulu Üyeliği , 2015-In Progress
- Hemşirelik Eğitimi Derneği Kurucu üyeliği, 2007-2010
- Enjeksiyon Kursu, İzmir, 30-31 Mayıs 2002, Düzenleme Kurul Üyeliği,
- Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı–I, 19.04.2012, Düzenleme Kurul Üyeliği,
- Yaşlı bireylerde hijyen (eğitimci), Karşıyaka Toplum Merkezi, Yaşlı Bakım Kursu, Mayıs 2005,
- Hemşirelik Süreci, İzmir Konak Doğumevi, 20,03,2012 ( seminer),
- “Erasmus öğretim üyesi değişim programı”, 18-21 Eylül 2006, : Katholieke High School, Kortrijk / Belgium,
- Uluslararası & 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2005, Düzenleme Kurul Üyeliği,
- Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı – II, Değişim ve Güç Birliği, 18.06.2012 Düzenleme Kurul Üyeliği,
- Bireysel Hijyen (eğitimci) Konak İlçesi Güney Mahallesi Projesi Eğitim Programı, 25.04.2006,
- Hemşirelik süreci, Tepecik Doğumevi, Kasım, 2012 ( seminer),
- I. Ulusal Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 21-23 Ekim 2010, Çeşme, İzmir. Kongre sekreterliği,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Eğitim programı paydaş görüşleri çalıştayı, Düzenleme Kurul Üyeliği,
- Bireysel Hijyen (eğitimci) Çamdibi Yıldırım Beyazıt İÖO Aile Okulu Projesi, 25.04. 2006,
- Hemşirelik süreci, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Nisan 2013 (seminer),
- Hastane Enfeksiyonları, İnönü Üni. Sağlık Hizmetleri Meslek YO, Panelist 1995, Panelist. Malatya,
- Hemşirelik Esasları Çalıştayı, 21-23 Ekim 2010, Çeşme, İzmir. Düzenleme Kurulu Üyeliği ,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Proje Günleri-I, 10 Haziran 2016. Bilim Kurulu Üyeliği,
- Bireysel Hijyen (eğitimci) Halil Atilla İÖO Aile Okulu Projesi, 29.05.2006,
- Hemşirelik süreci, Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi, Şubat 2014 ,
- Hemşirelikte Toplumsal Duyarlılık; Panelist, 11 Mayıs 2004, Ege Üniversitesi HYO, İzmir.,
- II. Ulusal Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 27-29 Eylül 2012, İstanbul, Bilim Kurulu Üyeliği,
- Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 – 12 Eylül 2017, Bilimsel kurul üyeliği,
- Bireysel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma (eğitimci) Ege Üni. Rektörlüğü Personel Hizmet İçi Eğitim Programı, Ocak 2007,
- III. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Özel Dal Hemşireliğinin Bakıma Yansımaları (Panel)(Moderatör).,
- Hasta Güvenliği, I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010, Panelist. İzmir,
- Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya, Bilim Kurulu Üyeliği,
- Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 – 12 Eylül 2017, Sözel Bildiri Oturum Başkanlığı,
- Hemşirelik süreci, Kemalpaşa Devlet Hastanesi, 2011 ( seminer) ,
- Türkiye’de hemşirelik eğitiminin akreditasyon süreci, Panelist, 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, 3-5 Nisan 2018,
- Sağlık, İnsan Gücü ve Eşitsizlik, Panelist, 12-18 Mayıs 2011,
- III. Ulusal Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2014, Antalya, Bilim Kurulu Üyeliği,
- Klinik Öğretim ve Değerlendirme, Şubat 1998, (seminer), İnönü Üniversitesi SYO,
- Hemşirelik süreci, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, 2011,(seminer),
- Küresel Hemşirelik Sıkıntısının Etkileri (bakım-hasta- maliyet-hemşireye) 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası, panelist, 2015,
- Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, 5-6 Kasım 2014, Bursa, Bilim Kurulu Üyeliği,
- International Classification for Nursing Practice (ICNP), (seminer) 29.03.2003, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,
- Hemşirelik süreci, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırıma Hastanesi, 2012 (seminer) ,
Research Interests- Sağlık Bilimleri (1000000)
- Hemşirelik (1040000)
Indexed Journal Publications (19 entries)- Erzincanlı S., Zaybak A. Investigation of the efficacy of colorimetric capnometry method used to verify the correct placement of the nasogastric tube. Intensive and Critical Care Nursing (2017) 38, 46-52
- Zaybak A, Gunes Ü, Demir Y, Arslan G. Cultural validation of turkish version of evidence-based practice questionnaire, İnternational Journal of Caring Sciences. 2017;10(1)37-46
- 2017, Zaybak A., Özdemir H., Erol A., Günay Ismailoğlu E. An Exploration of Nursing Students’ Clinical Decision-Making Process Authors, International Journal of Nursing Knowledge, DOI:10.1111/2047-3095.12179.,
- Zaybak A., Ulku Yapucu Gunes Ü.,Dikmen Y., Arslan GG., Cultural Validation of the Turkish Version of Evidence-Based Practice Questionnaire, International Journal of Caring Sciences,2017;10(1)37-45
- Ceylan B, Khorshid L, Güneş ÜY, Zaybak A. Evaluation of oxygen saturation values in different body positions in healthy individuals. J Clin Nurs. 2016,25(7-8):1095-100
- Zaybak, A, Erzincalı S. Hemşirelerin Ölüme Karşı Tutumları. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2016;6,16-29.
- İsmailoğlu EG, Zaybak A, Akarca F, Kıyan S. The effect of the use of ultrasound in the success of peripheral venous catheterisation, International Emergency Nursing, (SCI-E) 2015;23:(2) 89-93.
- Kahriman F., Zaybak A., Caregiver Burden and Perceived Social Support among Caregivers of Patients with Cancer, Asian Pasific of Cancer Prevence, 2015, (SCIE) 16(8):3313-7
- Zaybak A., İsmailoğlu EG., İsmailoğlu E. Examination of Subcutaneous Tissue Thickness in the Thigh Site for Intramuscular Injection in Obese Individuals. J Ultrasound Med. (SCI) 2015 Sep;34(9):1657-62
- Zaybak A, Cevik K, Yoğun Bakım Ünitesindeki Stresorlerin Hasta ve Hemşireler Tarafından Algılanması. Dahili ve Cerrahi Birimler Yoğun Bakım Dergisi. 2015; 6:4-9
- Erzincanlı S., Zaybak A. Hemşirelerde eleştirel düşünme eğilimi ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi,2015;2(3)26-38.
- Zaybak A, İsmailoğlu EG, Efteli E. Hemşirelik öğrencilerinin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutum ve davranışları. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2014;1(2)24-37
- İsmailoğlu EG, Babadağ K, Zaybak A, Examination of Nurses’ Compliance With İsolation Precautions in Turkey, Pensee Journal. 2014;76(11)63-73
- Yapucu GÜ, Zaybak A., A study of Turkish critical care nurses perpectives regarding family witnessed resuscitation. Journal of Clinical Nursing, 2009, 18, 2907–2915
- Zaybak A., Khorshid L. A Study On The Effect Of The Duration Of Subcutaneous Heparin Injection On Bruising and Pain, Journal Of Clinical Nursing, 2008, 17(3):378-85.
- Yapucu GÜ, Zaybak A., Does the body temperature change in older people? Journal of Clinical Nursing, 2008, 17: 2284–2287
- Zaybak A, Yapucu GÜ, Tamsel S, Khorshid L, Eşer İ. Does obesity prevent the needle from reaching muscle in ıntramuscular injections? Journal of Advanced Nursing, 2007, 58(6):552-556
- Eşer İ., Zaybak A., Yapucu ÜG. Comparing mercury in glass, tympanic and disposible thermometers in measuring body temperature in health young people. Journal of Clinical Nursing, 2005, 14: 496-500.
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Gürol G, Çınar Ş. Huzurevinde kalan yaşlılarda yalnızlık düzeyinin incelenmesi. Geriatri Dergisi, 2004; 7(19)45-50.

Publications in Non-Indexed Journals (38 entries)- Zaybak A, Güneş Ü, Özdemir H, Baran L.Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının incelenmesi, 2017, 33(1), 1-12.
- Zaybak Z., Taşkıran N., Telli S., Ergin E., Şahin M., Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulamalarına İlişkin Bilgilerini Yeterli Bulma Durumları, HEAD, 2017; 14(1),6-13.
- Pozam M, Zaybak A. Klinik performansta öz-yeterlik ölçeğinin türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi, Ege Üni. Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2016,32(3):100-117
- Güneş Ü, Zaybak A, Baran L, Özdemir H. İntörn hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeylerinin belirlenmesi, Ege Ün. Hemşirelik Fakültesi Derg. 2016,32(3):41-9
- Zaybak A. Günay İsmailoğlu E, Özdemir H, Hemşirelerin hemşirelik süreci uygulamasında yaşadıkları güçlüklerin incelenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016;19:4
- Erzincanlı S, Zaybak A. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Etkileyen Etmenler: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. F.N. Hemşirelik Dergisi. 2016;24(3):165-174
- Zaybak A., İntramüsküler enjeksiyonda ağrı nasıl azaltılabilir? Sağlıkla Dergisi, 2016
- Erzincanlı S, Zaybak A, Khorshid L. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve zaman yönetimi becerileri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2015, 31(2):8-25
- Zaybak A. Olgu sunumu;Femur kemiği fraktürü. Sağlıkla Dergisi.2015,19,61-3.
- Aysan E, Karaköse S, Zaybak A, İsmailoğlu EG. Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler, DEUHYO ED 2014,7(3),193-198
- Erzincanlı S, Zaybak A, Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2014, 31(1),39-51.
- Erzincanlı S, Zaybak A, Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2014, 31(1),39-51.
- İsmailoğlu EG., Zaybak A. Periferal intravenöz kateterizasyon uygulamalarında yeni bir yöntem: ultrason kullanımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2014, 30(3), 68-79
- Taşdelen S, Zaybak A, Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama sırasındaki stres düzeylerinin incelenmesi, İ.Ü.F.N.Hem. Derg., 2013,21(2), 101-106
- Zaybak A, Güneş Ü, İsmailoğlu EG, Ülker E., Yatağa bağımlı hastalara bakım veren bireylerin bakım yüklerinin belirlenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012, 15(1)48-54.(
- Temel A., Zaybak A, Üretral Yolla Mesane Kateterizasyonunda İki Farklı Kayganlaştırıcı Kullanımının Ağrıya Etkisi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012, (15)2:75-79.
- Ersun A, Zaybak A, Duygusal Özgürlük Teknikleri’nin Dismenore Üzerine Etkisinin İncelenmesi, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2012, 28(2):13-21
- Zaybak A, Eşer İ, İsmailoğlu EG, Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi, İ.Ü. F.N.Hem. Derg., 2012, 20(2), 104-111
- Çevik K, Zaybak A, Çevik K, Zaybak A, Açık kalp ameliyatı sonrası yapılan postoperatif egzersizlerin ağrıya etkisinin incelenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011, (14)4:54-59
- Eşer İ, Khorshıd L, Zaybak A, Güneş Ü, Denat Y, Demir Y, Türk G, Çınar Ş, Yönt G, Korhan E, Hemşirelik Yüksek Okulu Çoktan Seçmeli Sınav Sorularının Analizi. E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2010, 26(2):37-47.
- Yapucu GÜ, Zaybak A., Biçici B., Çevik K. Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon işlemine yönelik uygulamalarının incelenmesi, A.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009, 12(4).
- Zaybak A, Yapucu GÜ. Yatağa bağımlı hastalarda yatak banyosunun yaşamsal bulgularına etkisi, A.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009, 12(4.
- Yapucu GÜ, Zaybak A., Tamsel S. Ventrogluteal bölgenin tespitinde kullanılan yöntemin güvenirliğinin incelenmesi, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009.
- Zaybak A, Subkutan Heparin Enjeksiyonundan Sonra Uygulanan Basıncın Ekimoz Oluşumuna Etkisi” C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009.
- Özkalay F, Zaybak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Ötenazi Hakkındaki Görüşleri, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2009, 25(2):1-9.
- Zaybak A, Subkutan Heparin Enjeksiyonu Tekniğine Bağlı Olarak Gelişen Komplikasyonların Önlenmesi, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2008, 24(2)127-134.
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Çınar Ş, Hemşirelik Yüksekokulu mezunlarının aldıkları lisans eğitimine ilişkin görüşleri, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2007, 23(1),1–14.
- Zaybak A, Yapucu GÜ, Hemşirelerin indirekt arterial kan basıncını ölçme yöntemleri ile ilgili gözlemsel bir çalışma, C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2007, 11(3), 23-28.
- Yapucu Ü, Zaybak A, Khorshid L, Eşer İ, Sağlıklı Bireylerde Kanser Risk Faktörleri, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2007, 23(2), 13-22.
- Zaybak A., Khorshid L. Negatif basınç tedavisinin yara iyileşmesi üzerine etkisi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık ve Araştırma Dergisi, 2006, 2(1),51-57.
- Zaybak A, Khorshid L, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2006.
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Çınar Ş, Mezun hemşirelerin lisans eğitimini değerlendirmelerine ilişkin bir ölçek çalışması, Çınar Dergisi, 2006, 10(1),13-19.
- Zaybak A, Fadıloğlu Ç., Üniversite öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışı ve bu davranışı etkileyen etmenlerin incelenmesi”, E. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2004, 20(1), 77-95.
- Zaybak A. “Hemşirelerde öz-bakımın değerlendirilmesi”, Çınar Dergisi, 2003, 9(2):51-57
- Zaybak A., Khorshid L. “Hemşirelik Uygulamalarının Uluslararası Sınıflandırılması (ICNP) ve Bir Olgu Örneği”, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 16(2-3):99-108.
- Khorshid L., Eşer İ., Sarı D., Zaybak A., Yapucu Ü., Gürol G. Hemşirelik öğrencilerinin invaziv ve invaziv olmayan işlemleri yapmaya bağlı korku semptom ve belirtilerinin incelenmesi, A. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 5(2), 1-10.
- Zaybak A, Khorshid L, Eşer İ, Hastaneye yatan hastaların uyku düzenini etkileyen etmenlerin incelenmesi” E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 8(1-3),31-41.
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Gürol G, Çınar Ş. Soru türü öğrencilerin başarı düzeyini etkiler mi, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2001,17(1-3):17-23.

Publications in Other Journals and Medias (4 entries)- 2016, Zaybak A, Uyku düzeni ve sağlık (Ed. Cengiz Yakıncı, Erdem Yeşilada) Koruyucu Sağlık Ansiklopedisi, Hürriyet Gazetesi, Morpa Ofset ve Lojistik Hizmetleri, İstanbul
- Zaybak A., Khorshid L. Yoğun bakım hastasında obezite ve deri bakımı, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2002, 6(5), 87-90.
- Zaybak A., Zincir H. Bilinçsiz Hasta ve Hemşirelik Bakımı, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 1996, 2 (2).
- Yorulmaz M., Zaybak A., Şahin M. Yanıklar, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 1996, 2(2).

International Conference Proceedings (32 entries)- Erol A., Zaybak A.,Web Desteklı Öğretımın Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyonu Öğrenmelerine Etkisi 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017 (Sözel Bildiri)
- Erol A., Zaybak A., Hemşirelik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar: Uzaktan Eğitim Modeli 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017 (Poster bildiri)
- Günay İsmailoğlu E., Zaybak A., İntravenöz kateterizasyon becerisini kazandırmada sanal simülatör ve plastik kol maketi kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2017 (Sözel bildiri)
- Zaybak A., Kurt E., Yoksulluk ve Çocuk, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2017 (poster bildiri)
- Kurt E., Zaybak A.,İncinebilir Gruba Etik Yaklaşım I.Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 2017 (Sözel Bildiri)
- Kurt E., Zaybak A., Hemşirelik ve Etik, I.Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 2017 (Poster bildiri)
- Kurt E., Zaybak A., Mizah ve Hemşirelik Eğitimi, Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi 2017 (Poster bildiri)
- Kurt E., Zaybak A., Hemşirelikte Örtük Bilgi, Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi,2017 (Poster bildiri)
- Öztürk Ö., Zaybak A., Kanser Hastalarında Palyatif Bakım ve Hemşirelik, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017 (Poster bildiri)
- Zaybak A, Özdemir H, Ethics Of The Provision Of The Paliative Care, Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11-12 Eylül 2017, İzmir (Poster Bildiri)
- Zaybak A., İsmailoğlu EG., Özdemir H., Erol A., Spiritüel Bakım İhtiyaçları Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi, Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi11-12 Eylül 2017, İzmir (Sözel Bildiri)
- Zaybak A., Özdemir H., Ethics In The Intensive Care Unit Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11-12 Eylül 2017, İzmir (Poster Bildiri)
- Zaybak A, Özdemir H, The Role And Responsibilities Of Nurses Regarding Informed Consent Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11-12 Eylül 2017, İzmir (Poster Bildiri)
- Taşkiran N, Zaybak A. Telli S., Yaşar E., Şahin M., Investigation of nursing students' opinions related to their pharmacology knowledge levels. 3rd Euro Nursing & Medicare Summit. July 27-29, 2015 Valencia, Spain.(Sözel bildiri)
- Ceylan B, Khorshıd L, Güneş Ü, Zaybak A. Evaluation of oxygen saturation values in different body positions ın healthy individuals, 2nd Clinical Nursing Research Congress, 24-27 June 2015 İstanbul(Poster bildiri)
-  Güneş Ü., Zaybak A., Özdemir H, Baran L., Examination nursing students’ attitues related to medical errors, 18. İnternational Nursing Research Conference, 11-14 November 2014, Vitoria-Gasteiz, Spain. (Sözel bildiri)
- Zaybak A., Güneş Ü, Özdemir H, Baran L., Examination nursing students’ behaviors related to elderly discrimation, 18. International Nursing Research Conference, 11-14 November 2014, Vitoria-Gasteiz, Spain. (Sözel bildiri)
- Özdemir H, Zaybak A. Investigation of the relationship with skills and lerning style in nursing students. 18. İnternational Nursing Research Conference, 11-14 November 2014, Vitoria-Gasteiz, Spain. (Sözel bildiri)
- Zaybak A, Çevik K, Perceptions of stressors in the intensive care unit by patient and nurse, The 5th EFCCNa and UINARS Congress, 2013, Belgrad, (Sözel bildiri).
- Eşer İ., Khorshid L., Zaybak A., Yapucu GÜ., Denat Y., Demir Y., Türk G., Çınar Ş., Yönt G., Akın Korhan E., Analyze Examination Qestions in a Nursing school, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th2009, Thessaloniki, Greece, (Poster bildiri).
- Özkalay F., Zaybak A, The Views of Nursing Students Related to Euthanasia 3rd EfCCNa Congress / 27th Aniarti Congress: Influencing Critical Care Nursing in Europe, 9-11 Ekim 2008 (Sözel Bildiri).
- Zaybak A., The effect of pressure on the formation of bruising in subcutaneous heparin injection, 3rd EfCCNa Congress / 27th Aniarti Congress: Influencing Critical Care Nursing in Europe, Floransa, 9-11 Ekim 2008
- Zaybak A., Yapucu GÜ. Effect of bathing on vital signs in bedridden patients. 3rd EfCCNa Congress / 27th Aniarti Congress:Influencing Critical Care Nursing in Europe, 9-11 October 2008, Florence–Italy, (Sözel bildiri).
- Yapucu GÜ., Zaybak A. Sağlıklı yaşlı bireylerde vücut sıcaklık değerlerinin incelenmesi. 4. Ulusla arası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-8 Eylül 2007, (Poster Bildiri).
- Zaybak A., Yapucu GÜ. Hemşirelerin indirekt arteriyel kan basıncını ölçme yöntemleri ile ilgili gözlemsel bir çalışma. 4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-8 Eylül 2007 (Poster Bildiri)
- Yapucu GÜ., Zaybak A. Hemşirelerin resüsitasyon esnasında ailelerin varlığına ilişkin tutum ve görüşlerinin incelenmesi. 4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-8 Eylül 2007 (Poster Bildiri).
- Zaybak A, Khorshid L. “Subkutan heparin uygulamasında ilacın veriliş süresinin ekimoz, hematom ve ağrı üzerine etkisinin incelenmesi, 3. Uluslar arası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2005
- Khorshid L, Eşer İ, Yapucu Ü, Zaybak A, Çınar Ş, Arslan G. Hemşirelerde iş stresi, 3. Uluslar arası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2005 (Poster bildiri)
- Zaybak A, Khorshid L, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi, 3. Uluslar arası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2005 (Poster bildiri).
- Eşer İ, Khorshid L, Zaybak A, Yapucu Ü, Arslan G., Çınar Ş, Demir Y. Temizlik personelinin bireysel hijyen davranışlarının incelenmesi, 3. Uluslararası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2005
- Eşer İ., Khorshid L., Yapucu Ü., Zaybak A., Gürol G., Demir Y., Çınar Ş. Studying the health behaviors related to protection from skin cancer in healthy individuals. The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention. 14-16 October 2003 (Poster bildiri).
- Khorshid L., Eşer İ., Sarı D., Zaybak A., Yapucu Ü., Gürol G. Hemşirelik öğrencilerinde invaziv ve invaziv olmayan işlemleri yapmaya bağlı korku semptom ve belirtilerinin incelenmesi. I. Uluslararası - V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Nevşehir/Kapadokya (Poster bildiri).

National Conference Proceedings (34 entries)- Zaybak A,Özdemir H, Erol A, İsmailoğlu EG, Hemşirelik İntörn Öğrencilerinin Belirledikleri NANDA Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi, 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi 25-27 Mayıs 2017, Bodrum (Sözel Bildiri)
- Zaybak A., İsmailoğlu EG., Özdemir H., Erol A., Hemşirelikte Klinik Karar Vermede Özgüven ve Anksiyete Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi 25-27 Mayıs 2017, Bodrum (Sözel Bildiri)
- Özdemir H., Zaybak A. Adli Hemşirelik Tarihi, II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi 1-4 Haziran 2016, İzmir. (Poster bildiri)
- Erol A., Zaybak A. Kan Transfüzyonu Tarihçesi, II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi 1-4 Haziran 2016, İzmir. (Poster bildiri)
- Akyaman E., Zaybak A. Kırım Savaşı’nda Hasta Bakımı ve Hemşirelik, II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi 1-4 Haziran 2016, İzmir.(Poster bildiri)
- Özdemir H., Erol A., Zaybak A. Kan Basıncı Ölçümü Tarihsel Gelişimi II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 1-4 Haziran 2016, İzmir. (Poster bildiri)
- Babadağ K, Zaybak A. Arterial kan basıncı ölçümünde İntra-arterial, oskültatuar ve ossilometrik ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi. I. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 6-9 Mart 2015, Kuşadası/İzmir.(Sözel bildiri)
- İsmailoğlu EG, Zaybak A, Özdemir H., Hemşirelerin hemşirelik süreci uygulamasında yaşadıkları güçlüklerin incelenmesi 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015 / Erzurum.(Sözel bildiri)
- Kahrıman F., Zaybak A. Kanser hastalarına bakım verenlerde bakım yükü ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki, 21.Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya (Sözel bildiri)
- 2015, İsmailoğlu EG, Zaybak A. Periferal intravenöz kateterizasyon uygulamalarında yeni bir yöntem: ultrason kullanımı. 19-22 Kasım 2014, Antalya. (Poster bildiri)
- Özdemir H, Baran L., Zaybak A, Güneş Ü. Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon. (Poster bildiri)
- Çevik K, Zaybak A, Açık kalp ameliyatı sonrasında yapılan egzersizlerin ağrıya etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi 13. Kongresi. 2014, Antalya.(Sözel bildiri)
- Güneş Ü., Zaybak A., Özdemir H, Baran L. İntörn hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeylerinin belirlenmesi, 3.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.(Sözel bildiri)
- Zaybak A, İsmailoğlu EG., İsmailoğlu E. Obes bireylerde uyluk bölgesindeki subkutan doku kalınlığının intramüsküler enjeksiyon için uygunluğunun incelenmesi, 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya. (Sözel Bildiri).
- Özdemir H, Baran L., Zaybak A. Dünden bugüne palyatif bakım 1.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi 18-21 Haziran 2014, İzmir.(Poster bildiri)
- Zaybak A, İsmailoğlu EG, Efteli E. Hemşirelik öğrencilerinin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutum ve davranışları. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.
- Çevik K, Zaybak A, Yaşlılarda refleksoloji uygulamasının konstipasyona etkisinin İncelenmesi, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, 24-26 Nisan 2014. (Sözel bildiri)
- İsmailoğlu EG, Zaybak A, Babadağ K., Hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunun incelenmesi, II. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2012, İstanbul, (Poster Bildiri).
- İsmailoğlu EG, Zaybak A, Akarca F, Kıyan S., Ultrason kullanımının periferal intravdenöz kateterizasyonun başarısına etkisi, II. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2012, İstanbul, (Poster Bildiri).
- Erzincanlı S, Zaybak A, Hastaların Hasta Hakları Kullanma Tutumunun İncelenmesi, II. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2012, İstanbul (Poster bildiri)
- Erzincanlı S, Zaybak A, Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, II. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2012, İstanbul (Poster bildiri)
- Temel A., Zaybak A, Üretral Yolla Mesane Kateterizasyonunda Iki Farklı Kayganlaştırıcı Kullanımının Ağrıya Etkisi, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2011, Şanlıurfa (Sözel Bildiri).
- Zaybak A, Güneş Ü, İsmailoğlu EG, Ülker E., Yatağa bağımlı hastalara bakım veren bireylerin bakım yüklerinin belirlenmesi, I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010, İzmir (Poster bildiri)
- Zaybak A, Eşer İ, İsmailoğlu EG, Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi, I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010, İzmir (Sözel bildiri).
- Yapucu GÜ., Zaybak A., Tamsel S, Ventrogluteal Bölgenin Tespitinde Kullanılan Yöntemin Güvenirliğinin İncelenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cumhuriyet Üniversitesi, 20-24 Ekim 2009, Sivas (Sözel Bildiri)
- Ersun A, Zaybak A., Duygusal Özgürlük Teknikleri’nin Dismenore Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cumhuriyet Üniversitesi, 20-24 Ekim 2009, Sivas (Poster Bildiri)
- Sertel N, Zaybak A., Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cumhuriyet Üniversitesi, 20-24 Ekim 2009, Sivas (Poster Bildiri)
- Yapucu Ü., Zaybak A., Khorshid L., Eşer İ. İzmir İlinde Yaşayan Erişkin Bireylerin Genitoüriner Kanser Riskinin Tanılanması, IV. Ege Tıp Günleri, İzmir, 13-16 Nisan 2005, (Sözel bildiri)
- Zaybak A., Khorshid L., ICNP’ ye Uyarlanmış Bir Vaka Örneği, Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Sınıflandırma Sistemleri Sempozyumu, 5-7 Haziran 2003, Başkent Üniversitesi, Ankara (sözel bildiri)
- Zaybak A., Fadıloğlu Ç., Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı ve Bunu Etkileyen Etmenler, II. Ulusal Hemşirelik öğrencileri Kongresi, İzmir, 2003, (Poster bildiri)
- Zaybak A., Khorshid L., Yoğun bakım hastasında obesite ve deri bakımı, I. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu” 2002, İstanbul, (poster bildiri)
- Khorshid L., Eşer İ., Zaybak A., Yapucu Ü., Gürol G., Çınar Ş., Huzurevinde kalan Yaşlılarda Yalnızlık, I. Ulusal Geriatri Kongresi, 2002, Antalya, (poster bildiri)
- Zaybak A., Polat H.H, Kalp kapak replasmanı yapılan hastaların öz-bakımlarının değerlendirilmesi, 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, 2000, Malatya (poster bildiri)
- Zaybak A., Hemşirelerin öz-bakımlarının değerlendirilmesi, 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, 2000, Malatya (poster bildiri)

Books (4 entries)- Zaybak A. (Ed. Şevkinaz Konak) İnvaziv girişimleri olan hastalarda evde bakım: Sosyal, Ruhsal ve Medikal Yönleriyle Evde Bakım, Eftal Ajans&Matbaa, 2016;270-87
- 2015, Zaybak A (Editör Yardımcısı) Hemşirelik terimleri sözlüğü (Editörler; Cengiz Yakıncı, Ayla Bayık)
- Zaybak A. Deri İçi ilaç Uygulama, (Ed. Cengiz Yakıncı, Erdem Yeşilada) İlaç uygulama Becerisi, Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Yayınları, 2013, Ankara, 24-26
- Zaybak A, Uyku düzeni ve sağlık (Ed. Cengiz Yakıncı, Erdem Yeşilada) Koruyucu Sağlık Rehberi, 2012, 398-402

Finished Research Projects (9 entries)- 2014, BAP, No:2014/HYO/002, İntravenöz Kateterizasyon Becerisini Kazandırmada Sanal Simülatör ve Plastik Kol Maketi Kullanımının Etkinliğinin Karşılaştırılması
- 2013, BAP, No:2013/HYO/004, Sağlıklı Bireylerde Farklı Vücut Pozisyonlarında Oksijen Saturasyonu Değerlerinin İncelenmesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Fonu
- 2013, BAP, No: 2013/HYO/006,, Hemşirelik Mesleksel Laboratuvarının Altyapı ve olanaklarının Öğrenci ve Eğiticiler Gözünden Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu
- 2013, BAP, No: 2013/HYO/006, Hemşirelik Mesleksel Laboratuvarının İyileştirilmesi, (Altyapı projesi)
- 2008, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2008/HYO/003, Ventrogluteal bölgenin tespitinde kullanılan yöntemin güvenirliğinin incelenmesi
- 2007, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2007/HYO/003, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Entegre Eğitim Sınav Sorularının Analizi
- 2005, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2005/HYO/004, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Aldıkları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
- 2003, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No:2003/HYO/011, Subkutan Heparin Uygulamasında İlacın Veriliş Süresinin Ekimoz, hematom ve Ağrı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
- 2000, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2000/HYO/003, Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı ve Bunu Etkileyen Etmenler
Memberships of Professional Associations (4 entries)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği
- Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
- Hemşirelik Eğitimi Derneği
- Türk Hemşireler Derneği
Granted Prizes (1 entries)- 2009, Uluslararası katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi sözel bildiri ikincilik ödülü
Student's Completed Thesis (12 entries)- Yüksek Lisans, 2017, Ahmet Erol, Web Destekli Öğretimin Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyonu Öğrenmelerine Etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora, 2015, Saadet Erzincanlı, Nazogastrik Tüpün Doğru Yerleştirilmesinde Kolorimetrik Kapnometrinin Etkinliğinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2015, Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Psikomotor becerileri Arasındaki İlişkinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2015, Meliha Pozam, klinik performansta öz-yeterlik ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2015, Elif Günay İsmailoğlu, İntravenöz Kateterizasyon Becerisini Kazandırmada Sanal Simülatör ve Plastik Kol Maketi Kullanımının Etkinliğinin Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2014, Kezban Babadağ, Arterial kan basıncı ölçümünde İntra-arterial, oskültatuar ve ossilometrik ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2014, Fatma Kahrıman, Kanser hastalarına bakım verenlerde bakım yükü ve sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2013, Kıvan Çevik, Yaşlılarda refleksoloji uygulamasının konstipasyona etkisinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü
- Yüksek Lisans, 2011, Elif Günay İsmailoğlu, Ultrason kullanımının periferal intavenöz kateterizasyonun başarısına etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü
- Yüksek Lisans, 2010, Saadet Erzincanlı, Hemşirelerin eleştirel düşünme becerileri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2010, Asuman Temel, Üretral yolla mesane kateterizasyonunda iki farklı kayganlaştırıcı kullanımının ağrıya etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü
- Yüksek Lisans, 2009, Kıvan Çevik, Açık kalp ameliyatı sonrası yapılan postoperatif egzersizlerin ağrıya etkisinin incelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü