Akademik BilgilerMETİN BİRKAN YILDIRIM
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- Telefon: 02323884000-2689
Academic Degree Information- Lisans: Ankara Üniversitesi Tarla Bitkileri, Türkiye, 1959
- Yüksek Lisans: Oklahoma State University Agronomy, A.B.D., 1967
- Doktora: Oklahoma State University Plant Breeding and Genetics, A.B.D., 1970
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri, Türkiye, 1975
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri, Türkiye, 1983

Administrative / Academic Duties (8 entries)- TÜBİTAK -TOGTAG Yürütme Komitesi Üyesi, 2001-
- Tarla Bitkileri Islahı Bilim Dalı Başkanlığı, 1991-
- Urfa Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1982-1984
- E.Ü. Gıda Fakültesi Besin Mühendisliği Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 1978-1979
- E.Ü. Gıda Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1978-1979
- E.Ü. Gıda Fakültesi Kurucu Üyeliği, 1978-1979
- E.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 1976-1979
- E.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekilliği, 1976
Other Professional Activities (5 entries)- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği Başkanlığı, 2000-2002
- Turkish Journal of Field Crops Bilimsel Dergisi Editörlüğü, 1996-In Progress
- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği İkinci Başkanı, 1994-2000
- Bitki Dergisi Editörlüğü, 1974-1976
- İzmir Ziraat Müh.Odası Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1973-1976
Research Interests- Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (5011201)
Indexed Journal Publications (5 entries)- Budak,N,ve Yıldırım,M.B.2002.Heritability,correlation and genetic gains obtained in the populations of Ege 88 and Kunduru durum wheats irradiated with Gamma rays.Cereal Res.Commun.,30 : 47-53.
- Budak,N.and Yıldırım,M.B.1999.Correlations among the yield and yield components at segregating populations derived from selection based on harvest index in bread wheat.Cereal Research Communications , 27 : 267-272.
- Çagırgan,M.I.,Visser,K,Toker,C.,Wang,M.,Yıldırım,M.B.,Tugay,M.E and Heidekamp,F.1998 Registiration of M-Q-54,a fast germinating ABA - insensitive mutant of "Quantum" barley. Crop science, 38:1410
- Yıldırım,M.B.,Budak,N.and Arshad,Y.1995.Inheritance of harvest index in a diallel cross population of bread wheat.Cereal Research Communications ,23 : 45- 48.
- Yıldırım,M.B.and Çalışkan,C.1985.Genotype X Environment interactions in potato (Solanum tuberosum L.) Amer.Potato J.,62:371-375.

Publications in Non-Indexed Journals (110 entries)- Yıldırım.Z.,Tugay.E.,Yıldırım.M.B.2003.Somaclonal variation in potatoes.( Solanum tuberosum L.)Turkish Journal of Field Crops,8:33-38.
- Yıldırım,M.B.ve Yıldırım,Z. 2002.Patates Islahı.( Patates Tarımı. Edi.Yaşar Şimşek).Kartarım 2002.Ankara. Sayfa :1 -26.
- Budak,N.,Yıldırım,M.B.2001.Heritability,correlation and genetic gains obtained in the populations of Ege 88 and Kunduru durum wheats irradiated with gamma rays.Turk.Jour.of Field Crops , 6 : 19 -24.
- Budak,N.ve Yıldırım,M.B.2000.Inheritance of grain yield and protein content in a 8 X 8 diallel cross population of barley.Turkish Journal of Field Crops, 5 : 12 - 15..
- Budak, N., Yıldırım, M.B., Pekin, S. and Çaylak, Ö. 1999 The grain quality of modern durum wheat cutivars and landraces , Turkish Jour. of Field Crops , 4: 42-47
- 1999, Yıldırım,M.B.,Budak,N.,Çalışkan,C. ve Çaylak,Ö.Patateste genotip X dikim zamanı interaksiyonunun AMMI istatistik modeline göre irdelenmesi.Turkish Jour.of Agri.and Forestry ,23 : 527 - 530.
- Budak, N., Yıldırım, Z.and Yıldırım,M.B. 1999. agronomic performances tall and semidwarf genotypes of durum wheat. Turkish Jour. of Field Crops, 4: 16-20 .
- Budak,N.and Yıldırım,M.B.1999.Correlations among the yield and yield components at segregating populations derived from selection based on harvest index in bread wheat. Cereal Research Communications, Vol. 27 : 267-272.
- Yıldırım, M.B., Çalışkan,C.,Budak,N., and Çaylak,Ö. 1998 Screening potatoes clones for potato leaf roll virus (PLRV) resistance and high yielding capacity in the western Turkey. Turkish jour of Field Crops,3: 40-46.
- Budak,N. and Yıldırım, M.B. 1998 genetik and specific combining abiliyy over succesive generations of a 5 X 5 diallel cross population in bread wheat. Turkish Jour. of Field Crops , 3: 47-50.
- Çagırgan, M.I., Visser,K., Toker,C., Wang,M., Yıldırım, M.B., Tugay, M.E. and Heidekamp, F. 1998. Registiration of M-Q-54 , a fast germinatin ABA - insensitive mutant of "Quantum" barley. Crop Science, 38: 1410
- Yıldırım,M.B.,Budak,N. ve Çalışkan,C.F.1998.Genotip performanslarının rank analizi yoluyla belirlenmesi. Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,34 : 41 - 48.
- Budak,N.,Yıldırım, M.B. and Niksarlı,F. 1998. A preliminary study on the internode length in durum wheats grown in Turkey. Turkish Jour. of field Crops, 3: 55-57
- Erarslan , M. and Yıldırım ,M.B. 1997. Heritability estimates and relationships of certain characteristics in potatoes. Turkish Jour. of Field Crops ,2: 22-26
- Yıldırm,M.B,Budak.N. and Çalışkan,C. 1997. Harvest index, biomass production and their relationships with tuber yield in potatoes. Turkish Jour. of Field Crops,2: 53-55.
- 1996, Budak,N. and Yıldırım,M.B.1995. Effect of replications on determination of the tuber yield and plant height iin potatoes. Turkish Jour.of Agriculture and Forestry ,20 : 327 - 329.
- Budak,N. and Yıldırım,M.B.1996.Heterosis in bread wheat Turkish Jour.of Agri.and Forestry ,20 : 345 - 347.
- Yıldırım,M.B.,Budak,N. and Tugay,E.1996.A study on yield and protein contents of mutant barley lines.Turkish Jour. of Field Crops ,1 : 24 - 32.
- Yıldırım,M.B.,Budak,N. and Mıdıkoğlu,N.1996.Genetic variability among potato clones originated from Tuberosa X Andigena crosses.Turkish Jour.of Field Crops ,1: 48 - 52 .
- Yıldırım,M.B.,Budak,N.and Arshad ,Y.1996.Factor analysis of yield and related traits in bread wheat. Turkish Jour.of Field Crops ,1: 11 - 15 .
- Yıldırım,M.B.,Budak,N.,Yıldırım,Z.,Çalışkan,C.F. and Çaylak,Ö.1996.The performances and stabilities of certain potato breeding clones originated from Tuberosa X Andigena crosses in the Western Turkey.Turkish Jour.of Field Crops ,1 : 1 - 5.
- Düzyaman ,E.,Budak,N.,Yıldırım,M.B.ve Vural,H.1996.Bazı sanayi domates çeşitlerinin stabilite parametreleri ve uyum yetenekleri üzerinde bir araştırma. SANDOM , 10 : 51 - 56.
- Arshad,Y. ve Yıldırım,M.B.1996.Buğday gelişmesinin simulasyonunda kullanılan bazı fizyolojjik ve tarımsal özelliklerin saptanması üzerinde araştırmalar.Turkish Jour.of Agri.and Forestry ,20 :219-224.
- Çağırgan,M.I.,Yıldırım,M.B. and Tugay,M.E.1995.A gigantum mutant in Quantum barley .Barley Gent.Newsletter ,25 : 21 - 22.
- Yıldırım,M.B.,Budak,N.,Yıldırım,Z.ve Çalışkan,C.1995.Patateste verim ve bazı özellikler arasında path analizi.Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,32 : 9 - 13.
- Budak,N.,Çalışkan,C.F.,Yıldırım,M.B. ve Çaylak,Ö.1995.Soyada verim ve bazı agronomik özelliklere ilişkin path analizi.Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,32 : 15 - 19.
- Yıldırım,M.B.ve Budak,N.1995.Araştırma ve Denemede Kullanılan İstatistik Yöntemler.E.Ü.Z.F. Ders Notları No:41.E.Ü.Z.F.Ofset Basımevi.Bornova
- Yıldırım.M.B. ve Budak,N.1995.Bitki Islahı Uygulaması.No.43.E.Ü.Z.F.Ofset Basımevi.
- Yıldırım,M.B.and Budak,N.1995.Stabilite analizlerinde joint -regresyon analizinden yararlanarak regresyon modeline uygunluğun kontrol edilmesi.ANADOLU,J.of AARI,5:26-34.
- Yıldırım,M:B.,Budak,N.and Arshad,Y.1995.Inheritance of harvset inex in a 6 X 6 diallel cross population of bread wheat.Cereal Research Communications ,vol.23 :45-48.
- Avcıoğlu,R.,Yıldırım,M.B. ve Tosun,M.1994.Ege Bölgesine uygun yonca çeşitleri ıslahı amacıyla introdüksiyonlar ve yerel populasyonların değerlendirilmesi. Turkish Jour.of Agri.and Forestry,18 : 131 - 136.
- Budak,N.ve Yıldırım,M.B.1994.Dominant ve resesif allellerin fonksiyonel ilişkileri. Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,31 : 233 - 238.
- Budak,N. ve Yıldırım,M.B.1994.Tarımsal araştırmalarda çoklu karşılaştırma yöntemlerinin kullanım yanlışlıkları.Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,31 : 247 -251.
- Yıldırım,M.B. ve Arshad,Y.1994.İstatistik Uygulaması.E.Ü.Z.F.Ders Notları No.22.Ofset Basımevi.Bornova.
- Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.F. ve Arshad,Y.1992.Farklı stabilite parametreleri kullanarak bazı patates genotiplerinin çevreye uyum yeteneklerinin belirlenmesi. DOĞA ,(Turk.J.of Agri.and Forestry) ,16 : 621 - 629.
- Sabancı,C.O. ve Yıldırım,M.B.1992.Adi fiğde (Vicia sativa L.) bazı tarımsal özelliklerin genotip X çevre interaksiyonu ve kalıtım derecesi tahminleri. DOĞA (Turk.J.of Agri.and Forestry) , 16 : 797 - 802.
- Yıldırım,M.B. and Çağırgan,M.I.1991 Selection studies for grain yield in certain mutant populations of barley.Akd.Üniv.Zir.Fak.Dergisi , 4 : 1 - 10
- Çağırgan,M.I. and Yıldırım,M.B.1990.Macromutational variability in metric traits of barley.Akd.Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,3 : 139 - 152.
- Aksel,D. ve Yıldırım,M.B.1990.N ,P ,K gübrelemesinin patates genotiplerinde parmak patates ve çips kalitesi üzerine etkileri.Ege Üniv.Fen Bilimleri Enst.Dergisi ,2 : 185 - 188.
- Beğenç,M. ve Yıldırım,M.B.1990.Finlay - Wilkinson yöntemi ile buğdayda çeşit adaylarının uyum yeteneklerinin belirlenmesi.Ege Üniv.Fen Bilimleri Enst.Dergisi , 2 : 277 - 280.
- Çağırgan,M.İ. ve Yıldırım,M.B.1990.Quantum arpa çeşidinin kontrol ve mikromutant populasyonlarında faktör analizi uygulaması. Akdeniz Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,3 : 125 -128
- Yıldırım,M.B. ve Budak,N.1990.Kaya arpa çeşidinin mutant populasyonlarından seçilmiş hatların döl kontrolü sonuçları. Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,26 : 79 - 86.
- Yıldırım,M.B.,Yıldırım,Z. ve Çaylak,Ö.1990.Patateste anter kültürü yoluyla haploid elde edilmesi. DOĞA ,14 : 543 - 554.
- Akkulak,O. ve Yıldırım,M.B.1990.Çeşitli patates klonlarına ait tohumların çimlenme farklılıkları.Ege Üniv.Fen Bilimleri Enst. Dergisi ,1 : 217 - 220.
- Çağırgan,M.I. and Yıldırım,M.B.1989.Selection of proanthocyanidin -free mutants in an irradiated Kaya barley population.Akdeniz Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,2 : 51 - 60.
- Çiçek,N.ve Yıldırım,M.B.1989.Farklı eşleşme tipi kökenli patates populasyonlarında tohumdan üretim teknolojisine uygunluk ve verim komponentleri üzerinde araştırmalar. DOĞA , 13 : 32 - 41.
- Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.F. ve Çağırgan,M.İ.1989.Patateste çeşitli özelliklerin faktör analizi.Cumhuriyet Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,5 : 57 - 63.
- Çağırgan,M.İ.ve Yıldırım,M.B.1989.Seleksiyon indeksi.Cumhuriyet Üniv.Zir.Fak.dergisi ,5 : 369 - 380.
- Çiçek,N.ve Yıldırım,M.B.1989.Mayotik mutantlar ve genetik manipulasyonların patates ıslahındaki yeri ve önemi.Ege Üniv. Zir.Fak.Dergisi ,26:281-292.
- Turgut,İ.ve Yıldırım,M.B.1988.Bitkilerde faktoriyel desenle varyans komponentlerinin tahmini ve bunların genetik yorumu. Ege Üniv.Zir.afk.Dergisi ,25 : 316 - 331.
- Çiçek,N.ve Yıldırım,M.B.1988.Endosperm denge durumu (EBN) ve tohum gelişmesindeki önemi.Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi , 27:335-341
- Yıldırım,M.B. ve Budak,N.1988.Kaya arpa çeşidinin mutant populasyonlarından seçilmiş hatların döl kontrolü sonuçları.Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi , 26 : 79 - 86.
- Çalışkan ,C.F.and Yıldırım ,M.B.1987.Phenotypic and genotypic correlations between certain traits of potato.DOĞA ,11 : 291 -293.
- Yıldırım,M.B.,Yıldırım,Z. and Çaylak,Ö. 1987.Potato production from true seed. DOĞA ,11 : 168 - 170.
- Yıldırım,M.B.,Çaylak,Ö. ve Öztuna,G.1987.Ege Bölgesi için seçilmiş bazı patates klonlarında verim ve kalite özellikleri.Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi , 14 : 45 -52.
- Bigalı,F.S. ve Yıldırım,M.B.1987.Patateste farklı fizyolojik yaş dönemlerinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkileri . Ege Üniv.Zir.Fak.dergisi ,24 : 99 - 103.
- Çağırgan,M.İ. ve Yıldırım,M.B.1987.Bitki ıslahında özellikler arası ilişkilerin belirlenmesinde kullanılan istatistik yöntemler.Cumhuriyet Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,3 : 393 - 404.
- Yıldırım,M.B. ve Çakır,Ş.1986.Line X tester analizi.Ege Üniv.Bilgisyar Araşt.Uygulama Merkezi Dergisi , 9 : 11 - 19.
- Yıldırım,M.B.ve Yıldırım,Z.1986.Tohumluk Patates yetişririciliği.E.Ü.Z.F. Yayın No.447.Bornova.
- Yıldırım,M.B.and Çalışkan,C.F.1985.Genotype X environment interactions in potato (Solanum tuberosum L.) Amer.Potato Journal ,62 : 371 - 375.
- Tugay,M.E. ve Yıldırım,M.B.1985.Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bİtkileri Bölümünde yürütülen biralık arpa ve ekmeklik buğday ıslahı çalışmaları.Cumhuriyet Üniv.Zir.Fak.Dergisi , 1 : 83 - 99.
- Makbuli,A. ve Yıldırım,M.B.1985.Tetraploid poligerm pancardan triploid monogerm pancar elde edilmesinde male - steril monogerm diploidlerden yararlanma.Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,22 : 79 - 89. ,
- Yıldırım,M.B. ve Yıldırım,Z.1984,.Meristem kültürü yoluyla virüssüz patates tohumluğu elde edilmesi üzerinde araştırmalar.Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,21 : 45 - 50.
- Yıldırım,M.B.and Yıldırım,Z.1981.Evaluation of certain mutant lines of common wheat.Turkish Journal of Nuclear Sciences ,8 :75 - 79.
- Yıldırım,M.B. ve Çalışkan,C.F.1981.Güney Amerika kökenli patates populasyonlarının tarımsal,fizyolojik ve kalite bakımından değerlendirilmesi. DOĞA ,5 : 249 - 257.
- Yıldırım,M.B. ve Şengonca,H.1980.Diallel analizler.4.Yarım diallel tablo varyans analizi.Ege Üniv.Elektr. Hes.Bil.Enst.Dergisi .3 : 53 - 61.
- Yıldırım,M.B. ve Büyükbaykal,S.1980.Diallel analizler. 5.Kısmi diallel analizi.Ege Üniv.Elektr.Hes.Bil.Enst.Dergisi ,4 : 127 - 138.
- Yıldırım,M.B. ve İkiz,F.1980.Uygulamalı Bitki Islahı.E.Ü.Z.F.Yayın No.409. E.Ü.Matbaası.
- Yıldırım,M.B. ve Çalışkan,C.F.1979.Bazı patates çeşitlerinde pişme kalitesini belirleyen dağılma değerleri. Bitki , 6 : 213 - 217.
- Yıldırım,M.B. ve Çalışkan,C.F.1979.Bazı patates çeşitlerinde fizyolojik yaş dönemlerinin saptanması. Bitki : 6 : 271 - 276.
- Yıldırım,M.B.,Kaşlı,A. ve Kalıpçıoğlu,Z.1979.Diallel analizler.2.Griffing tipi diallel analiz.Ege Üniv.Elektr.Hes.Bil.Enst.Dergisi ,2 : 29 - 37.
- Yıldırım,M.B. ve Şengonca,H.1979.Diallel analizler.3.Diallel tablo varyans analizi . Ege Üniv.Elektr.Hes.Bil.Enst.Dergisi ,2 : 125 - 135.
- Yıldırım,M.B.1979.Patates Yetiştiriciliği.Ege Üniv.Zir.Fak.yayın No: 395. E.Ü.Matbaası ,Bornova.
- Yıldırım,M.B.,Öztürk,A.,İkiz,F.ve Püskülcü,H.1979.Bitki Islahında İstatistik - Genetik Yöntemler.Ege Bölge Zirai Araştırma Enst.Yayın No.20.Menemen.
- Yıldırım,M.B. ve C.F.Çalışkan.1978.Farklı Gibberellik asit (GA3) dozlarının patateste filizlenme üzerine etkisi. Bitki ,5 : 433 - 444.
- Yıldırım,M.B. ve Şengonca,H.1978.Diallel analizler. Jinks-Hayman tipi diallel analiz metodu.Ege Üniv.Elektronik Hes.Bilimleri Enst.Dergisi ,1 : 19 - 29.
- Tugay,M.E.and Yıldırım,M.B.1978.Malting barley breeding for the Ege region .1977 Barley Newsletter ,21 : 69.MBIA.Millwaukee - Wisconsin.USA.
- Tugay,M:E. ve Yıldırım,M:B.1977.Ege Bölgesi için biralık arpa ıslahı çalışmaları . Bitki , 4 : 515 - 519.
- Yıldırım,M.B.1977.Erkenci patates ıslahı. Bitki , 4 : 122 - 135.
- Yıldırım,M.B. ve Tugay,M.E.1977.Arpa ve buğday ıslahında suni mutasyonların değerlendirilmesi. Bitki , 4 : 289 - 310.
- Yıldırım,M.B. ve İkiz,F.1977.Değişik kalıtım derecesi saptama yöntemlerinin karşılaştırılmaları. Bitki ,4 : 3 - 9.
- 1977, Melezleme ıslahında ebeveyn seçimi. Bitki ,4 : 171 - 178.
- Yıldırım,M.B.1977.Bitki ıslahında uygulanan seçim yöntemleri. Bitki ,5 : 413 - 420.
- Tugay,M.E.and Yıldırım,M.B.1977.Malting barley breeding for the Ege region.1976 Barley Newsletter ,20 : 109 -110. MBIA.Milwaukee - Wısconsin.USA.
- Yıldırım,M.B.1977.Diallel analysis of four agronomic traits in common wheat .(Genetic Diversity in Plants.Editör : A.Muhammad , R.Aksel,and R.C. von Borstel.).Plenum Press.New York,London. pp.249 - 257..
- Yıldırım,M.B.ve Dorsan,F.1977.Patateste filizlendirme ve Gibberellik asid uygulamasının verim üzerine etkisi.Ziraat Mühendisliği 137 (Kasım) :13-16.
- Tugay,M.E. ve Yıldırım,M.B.1976.Ege Bölgesi için seçilmiş biralık arpaların 1975 yılı verim sonuçları. Bitki ,3 : 136 - 139.
- Tugay,M.E. and Yıldırım,M.B.1976.Malting barley breeding for the Ege region.1975 Barley Newsletter ,19 : 68. MBIA.Milwaukee - Wisconsin.USA.
- Tugay,M.E. ve Yıldırım,M.B.1976.Ege Bölgesi için seçilmiş biralık arpaların 1976 yılı verim sonuçları.Bitki , 3 : 316 - 321.
- Yıldırım,M.B.1975.Beş ekmeklik buğday çeşidinin diallel melez döllerinde bazı tarımsal özelliklerin populasyon analizleri.1.Heterosis ve kombinasyon uyuşması. Bitki ,2 : 204 - 220.
- Yıldırım,M.B.1975.Beş ekmeklik buğday çeşidinin diallel melez döllerinde bazı tarımsal özelliklerin kalıtımı.2.Jinks - Hayman analizi için gerekli varsayımların kontrolü.Bitki ,2 : 232 - 250.
- Yıldırım,M.B.1975.Beş ekmeklik buğday çeşidinin diallel melez döllerinde bazı tarımsal özelliklerin populasyon analizleri.3. Populasyonun genetik yapısı. Bitki ,2 : 355 - 381.
- Yıldırım,M.B.1975.Melezleme ıslahında seçmeye esas olacak verim komponentleri.Bitki ,2 : 301 - 311.
- Yıldırım,M.B.1975.Seleksiyon indeksi ve ıslahta kullanılması.Ziraat Mühendisliği ,113 : 27 -44.
- Tugay,M.E.and Yıldırım,M.B.1975.Malting barley breeding for the Ege Region.1974 Barley Newsletter ,18 : 21. Malt.Barley Imp.Asso.Milwaukee - Wisconsin.Usa.
- Yıldırım,M.B.and Smith,E.L.1975.Inheritance of some agronomic traits and their association with certain quality characteristics in a wintwr wheat cross.Ege Üniversitesi dergisi . 12: 23 - 26.
- İncekara,F.,Yıldırım,M.B. ve Yılal,A.1974.Çeşit ve kimyasal muamelenin patatesin filizlenme,çıkış ve verimi üzerine olan etkileri.Bitki ,1 : 1 - 7.
- İncekara,F.,Yıldırım,M.B. ve Akçay, F.1974 Patates çeşitlerinin ışık sürgünlerinden teşhisi.Bitki ,1 : 208 - 216.
- Tugay,M.E. ve Yıldırım,M.B.1974.Ege Bölgesi için seçilmiş biralık arpaların 1974 yılı verim sonuçlarıçBitki ,1: 544 - 549.
- İncekara,F.,Yıldırım,M.B. ve Çaylak,Ö.1974.Turfanda patates yetiştirmede uygun dikim zamanı üzerinde bir ön çalışma.Bitki , 1 : 397 - 401.
- Tugay,M.E. and Yıldırım,M.B.1974.Malting barley breeding for the Ege Region .1973 Barley Newsletter ,17 : 60.Malting Barley Improvement Association Millwaukee - Wisconsin.USA..
- Yıldırım.M.B.,İncekara ,F. ve Emiroğlu,Ş.1973.Floransa x Super X buğday melezinde bazı tarımsal karakterlerin kalıtımı.Ege Üniv.Ziraat Fak.Dergisi ,10: 85 - 95.
- Yıldırım,M.B.,İncekara,F. ve Tugay,M.E. 1973.İki buğday populasyonunda beş tarımsal karakterin kalıtımı.Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,10 : 297 - 305.
- Yıldırım,M.B. ve İkiz,F.1973.Makarnalık buğdayda azot verme zamanı ve bin dane ağırlığı arasındaki ilişki.Ege Üniv.Zir.Fak.Dergisi ,10 : 307 - 313.
- Yıldırım,M.B. ve İkiz,F.1973.Kovaryans hesaplaması için pratik bir model.Zir.Mühendisliği Dergisi, 85 (Temmuz) : 23 - 32.
- Yıldırım,M.B. ve İkiz,F.1972.Denemelerin birleştirilmesi.Yalova Bahçe Kült.Araşt.Eğit. Merkezi Dergisi ,5 : 68 -81.
- Yıldırım,M.B and İkiz,F. 1972 A preliminary investigation on the relationship between the time of nitrogen application and yellow berry in durum wheat . Year book of Faculty of agriculture of University of
- Yıldırım,M.1972.Üniversite ve kütüphane. Ekspres Gazetesi.
- Yıldırım,M.1972.Lisans üstü öğrenimi. Ekspres Gazetesi. 9 Şubat,1972.
- Yıldırım,M.B., Smith,E.L and Abbott,D.C. 1971. Gass Loss:its determination and evaluation as a quality trait.Year book of Faculty of Agr. of Univeristy Ege, 2 : 41-52.

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- Yıldırım,M.B.1970.Gass Loss : Its Measurement,Heritability and Association with Other Quality Traits in two Populations of Common Wheat.Ph.D.Thesis.Oklahoma State University.Stillwater,Oklahoma.
- 0, Yıldırım,M.B.1967.Kernel Hardness and Its Relation to Certain Quality Characteristics of Common Wheat.M.S.Thesis.Oklahoma State University ,Stillwater,Oklahoma.

International Conference Proceedings (10 entries)- Çağırgan,M.İ.,Yıldırım,M.B. and Yüce,S.1991.Comparison of Proanthocyanidin-free barley mutants for agronomic characters.VI.Barley Genetics Symposium.22-27.July,1991.Helsinberg.Sweden.
- Yıldırım,M.B. and Çağırgan,M.İ.1990.Improvement of grain yield capacity by mutagenesis in barley .( Proceedings of International Symp.on the Contribution of Plant Mutation Breeding to Crop Improvement.18-22,June 1990.Vienna.FAO/IAEA.
- Çağırgan.M.İ. and Yıldırım,M.B.1990.Variability in quantitative characters of visually selected barley mutants.ESNA XXI . Annual Meeting September,3-7,1990.Kosice.Czechoslovakia.Final programme and Book of Abstracts.p .106.
- Yıldırım,M.B.,Yıldırım,Z.and Çaylak,Ö.1989.Production of haploids through anther culture in potatoes.Science for Plant Breeding .Book of Poster Abstracts Part 1.XXII.EUCARPIA Congress February 27 - March4,1989.Göttingen,Germany.
- Yıldırım,M.B.1982.Selection in mutant populations of wheat.Royal Dublin Society 2d International Summer School on Cereal Production ,Dublin.
- Yıldırım,M.B.and Çalışkan,C.F.1979.Evaluation of several potato populations originated from South America .EAPR 7th Triennial Conference Warsaw.Polant.Abstracts of Conference Papers pp.185-186.
- Yıldırım,M.B.1978.Inheritance of protein in bread wheat.CENTO Cereal Technology Project .Lahore .1978.
- Yıldırım,M.B.1977.Diallel analysis of four agronomic traits in common wheat. (Genetic Diversity in Plants .Editor.A.Muhammad,R.Aksel and R.C.von Borstel.) Plenum Press.New york,London. pp.249-257.
- Yıldırım,M.B.and İkiz,F.1977.Genotype and environment in wheat protein in western Turkey.CENTO Scientific Programme.Programme meeting on the CENTO Cereal Technology Project held in Shiraz. July, 18 - 20.1976.Report No:24.pp.36-39.
- Incekara,F.,and Yıldırım,M.B.1975.A preliminary study on the suitable planting time of potatoes.EAPR 6th Triennial Conference of Abstracts of 15 - 19 September,1975.Wageningen.pp.150 - 151.

National Conference Proceedings (39 entries)- Yıldırım,M.B.,Çaylak,Ö.,Çalışkan,C.,Yıldırım,Z.,Dere,Ş.,Kırcalıoğlu,G.,Algan,N.2002.Bazı PLRV (Yaprak Kıvrıklığı Virüsü) ye dayanıklı patates Klonlarının genotip X çevre interaksiyonları üzerinde araştırmalar.III.Ulusal Patates Kongresi Bildiriler Kitabı Sayfa :99 - 106.
- Çalışkan,C., Yıldırım,z.,Çaylak,Ö.,Yıldırım,M.B.,Gümüş,M.,Aygün,H.2002.Ege Bölgesi dikim koşullarında Yaprak Kıvrıklığı Virüsü ( PLRV) ne dayanıklı ve yüksek verimli patates klonlarının seleksiyonu ve bunların adaptasyon yetenekleri üzerinde araştırmalar. III:Ulusal Patates Kongresi 23-27 Eylül,2002.Bildiriler Kitabı. Sayfa :313-331.
- Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.,Çaylak,Ö.,Yıldırım,Z.2002.Ham yumru kalitesi. III.Ulusal Patates Kongresi 23-27 Eylül,2002, Bildiriler Kitabı Sayfa :297-399.
- Çalışkan,C.,Çaylak,Ö.,Yıldırım,Z.ve Yıldırım,M.B.2000.Filiz kırmanın bazı patates çeşitlerinde (S .tuberosum L.) verim ve kaliteye etkisi.Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi,15-18 Kasım,1999.Adana.Cilt II.Endüstri Bitkileri.,Sf. 61-64.
- Yıldırım,M.B.,Budak,N.ve Bulut,S.2000.Ekmeklik buğdayda hasat indeksine dayalı seleksiyonun verim ve verim komponentleri üzerine etkileri.Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi,15-18 Kasım,1999.Adana.
- Çaylak,Ö.,Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.ve Yıldırım,Z.1999.Farklı K dozlarının bazı patates çeşitlerinde verim özellikleri ,verim ve kalite üzerine etkileri.II.Ulusal Patates Kongresi.28 - 30 Haziran,1999.Erzurum.Sf.126-130.
- Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.,Yıldırım,Z.ve Çaylak,Ö.1999.Değişik olumlu patates çeşitlerinde hasat indeksi ile yumru verimi ve verim komponentleri arasındaki ilişkiler.II.Ulusal Patates Kongresi.28-30 Haziran,1999.Erzurum.Sf.258 - 262.
- Yıldırım,Z.,Çalışkan,C.,Çaylak,Ö.ve Yıldırım,M.B.1999.Dikim öncesi farklı Gibberellik asit (GA3) uygulama zamanlarının bazı patates çeşitlerinde verim ve kalite özelliklerine etkileri.II.Ulusal Patates Kongresi.28 - 30 Haziran,1999. Erzurum,Sf.332 - 342.
- Yıldırım,Z.,Yıldırım,M.B.,Çaylak,Ö.ve Çalışkan,C.1999.Ana ürün olarak dikimi yapılan patates genotiplerinde verim komponentleri ,verim ve kalite arasındaki ilişkiler.II.Patates Ulusal Kongresi.28 - 30 Haziran,1999.Erzurum.Sf.375 - 383.
- Çaylak,Ö.,Yıldırım,Z.,Çalışkan,C.ve Yıldırım,B.1999.Yumruda kesim sonrası dikim intervallerinin bazı patates çeşitlerinde (S.tuberosum L.) fizyoloji,verim ve kaliteye etkileri.IIçUlusal Patates Kongresi.28 - 30 Haziran,1999.Erzurum.Sf.343 - 350.
- Çalışkan,C.,Çaylak,Ö.,Yıldırım,M.B.ve Yıldırım,Z.1999.İkinci ürün olarak dikimi yapılan değişik olumlu bazı patates çeşitlerinde kısa intervalli dikim periyotlarının çeşitlerin fizyoloji,verim ve kalite özelliklerine etkileri.II.Ulusal Patates Kongresi. 28 - 30 Haziran.1999.Erzurum.Sf.227 - 232.
- Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.,ÇAYLAK,Ö.veYıldırım,Z.2000.Patateste Ege Bölgesi dikim koşullarında yaprak kıvrıklığı virüsü ( PLRV ) ne dayanıklı ve yüksek verimli klon seleksiyonu.Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi,5-18 Kasım,1999.Adana.Cilt II. Endüstri Bitk ileri Sf.57 - 60.
- Çalışkan,C.F.,Yıldırım,M.B.,Çaylak,Ö.,Budak,N.ve Yıldırım,Z.1997.Ana ürün olarak dikimi yapılan değişik olumlu bazı patates çeşitlerinde kısa intervalli dikim periyodlarının çeşitlerin fizyoloji,verim ve kalite üzerine etkileri.II.Tarla Bitkileri Kongresi
- Çaylak,Ö.,Budak,N.,Çalışkan,C. F.,Yıldırım,M.B.ve Ateş,E.1997.Farklı toprak işleme tekniklerinin bazı patates çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkileri.Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi.22 - 25 Eylül,1997.Samsun .Sf.288 - 290.
- Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.F.,Çaylak,Ö.,Budak,N.ve Ünübol,H.1997.Patateste multivariate ilişkiler.Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi.22 - 25 Eylül,1997.Samsun.Sf.306 - 309.
- Çalışkan,C.F.,Çaylak,Ö.,Yıldırım,M.B.,Budak,N.ve Kupal,M.1997.Farklı Gibberellik asit (GA3) doz ve uygulama zamanlarının bazı patates çeşitlerinde fizyoloji,verim ve kalite özelliklerine etkileri.Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi.22 - 25 Eylül.1997.Sam
- Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.F.,Budak,N.,Çaylak,Ö.ve Ünübol,H.Patateste fizyolojik yaşın verim komponentleri ,verim ve kalite özelliklerine etkileri.Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi.22 -25 Eylül.1997.Samsun.Sf.645 - 647.
- Yıldırım,M.B.,Budak,N.ve Kuşaksız,T.1997.Mutant arpa populasyonlarının kantitatif özellikleri üzerinde incelemeler.Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi.22 - 25 Eylül.1997.Samsun.Sf.553 - 554. (poster)
- Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.F.,Budak.N.,Çaylak.Ö.ve Ünübol,H.1997.Patateste fizyolojik yaşın verim komponentleri,verim ve kalite özelliklerine etkileri.Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi.22 -25 Eylül,1997.Samsun Sf.645.
- Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.F.,Çaylak,Ö.ve Yıldırım,Z.1994.Erkenci ve tohumdan üretim teknolojisine uygun patates klonlarının melezleme yoluyla elde edilmesi.Tarla Bitkileri Kongresi.25 - 29 Nisan,1994.İzmir.Sf.153 - 158.
- Yıldırım,M.B.,Çaylak,Ö.Çalışkan,C.F.ve Yıldırım,Z.1994.Melezleme yoluyla ıslah edilmiş patates klonlarının Ege bölgesindeki uyum yeteneklerinin tesbiti.Tarla Bitkileri Kongresi.25 - 29 Nisan,1994.İzmir.Sf. 159 - 163.
- Çağırgan,M.İ.ve Yıldırım,M.B.1994.Kaya arpa çeşidinin kontrol ve mutant populasyonlarında faktör analizi uygulaması.Tarla Bitkileri Kongresi.25 - 29 Nisan,1994.İzmir.sf.188 - 194.
- Kuşman,N.,Çaylak,Ö.ve Yıldırım,M.B.1994.Patates melez populasyonları ilk yıl döllerinde seleksiyona esas bazı karakterler bakımından uygun lokasyon seçimi. Tarla Bitkileri Kongresi.25 - 29 Nisan,1994.İzmir.sf.243 - 245.
- Yıldırım,Z.ve Yıldırım,M.B.1994.Patateste protoplast kültürü.Tarla Bitkileri Kongresi.25 - 29 Nisan,1994.İzmir.Sf.99 - 103.
- Çaylak,Ö.,Çalışkan,C.F.,Yıldırım,M.B.ve Algan.N.1994.Ege bölgesi koşullarında bazı soya hat ve çeşitlerinin truncated (kesmeli) seleksiyon yöntemi kullanılarak uyum yeteneklerinin belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Tarla Bitkileri Kongresi.25 - 29 Nisan,
- Bulut,M.S.,Yıldırım,Z.ve Yıldırım,M.B.1994.Bazı androgenetik patates klonlarının (Solanum tuberosum L.) kalite özellikleri üzerinde bir araştırma.Tarla Bitkileri Kongresi.25 - 29 Nisan,1994.İzmir.Sf.257 - 259.(Poster).
- Budak,N.ve Yıldırım,M.B.1994.Joint regresyon analizi için bir SAS proğramı.Tarımda Bilgisayar UyglamalarıSempozyumu,5-7 Ekim,1994.İzmir.Sf.52-56.
- Kuşaksız,T.ve Yıldırım,M.B.1994.Bazı androgenetik patates klonlarının (S.tuberosum L.) tarımsal ve fizyolojik özellikleri üzerinde bir araştırma.Tarla Bitkileri Kongresi.25 - 29 Nisan.1994.İzmir.Sf.281 - 283. (Poster).
- Efe,H.ve Yıldırım,M.B.1992.Bazı mutant arpa hatlarında verim ve verim komponentlerinin kalıtım derecesi tahminleri. II.Arpa - Malt Semineri.25 - 27 Mayıs,1992.Konya.Sf.265 - 270.
- Çağırgan,M.İ. ve Yıldırım,M.B.1988.Gamma ışınları uygulanan iki biralık arpa çeşidinde gözlenen makro mutasyonlar ve bunlardan bitki ıslahında yararlanma olanakları.I X.Biyoloji Kongresi 21-23 ,Eylülç1988. Sivas.
- Yıldırım, M.B, Çagırgan , M.İ. ve Turgut, İ. 1987 Arpa mutant populasyonlarında seleksiyon uygulaması .Türkiye Tahıl Simpozyumu, TUBİTAK -- TOAG, 6-9 Ekim 1987 Uludağ üniversitesi Bursa. sf. 473-481.
- Yıldırım,M.B.ve Mourad,N.K.1986.Epistatik varyansın belirlenmesi ve ayrılmasında kullanılan iki genetik modelin etkinliği.Bitki Islahı Simpozyumu Tebliği.15-17 Ekim,1986.İzmir.
- Çalışkan,C.F.veYıldırım,M.B.1986.Patateste genotip X Çevre interaksiyonları ve yorumlanmaları.Bitki Islahı Simpozyumu.15-17 Ekim.1986. İzmir.
- Yıldırım,M.B.,Yıldırım,Z.ve Çaylak,Ö.1984.Patates tohumunun doğrudan üretimde kullanılması. Türkiye de Sertifikalı ve Kontrollu Tohumluk Üretim ve Dağıtım Sorunları Simpozyumu.8 - 10 Şubat.1984.İzmir.Sf.183 - 189.
- Yıldırım,M.B.ve Çalışkan,C.F.1980.Güney Amerika kökenli patates populasyonlarının değerlendirilmesi.Türkiye I.Patates Kongresi Tebliğleri.Ankara.27-29 Eylül,1979.Ankara. Sf. 45-56.
- Yıldırım,M.B.1980.Buğday mutant populasyonları üzerinde seleksiyon çalışmaları.Bitki Islahı Simpozyumu.22-25 ,Mayıs,1979.Ege Bölge Zirai Araşt.Enst.ve Tarımsal Araş.Genel Müdürlüğü Yayın No.17/41 Sf.152-157.
- Tugay,M.E.ve Yıldırım,M.B.1973.Ege bölgesinde biralık arpa ıslahı.TÜBİTAK IV.Bilim Kongresi.5-8 Kasım,1973.Ankara.IV.Bilim Kongresi Tebliğleri - Tarım ve Ormancılık Seksiyonu .TBTAK. Yayın No.34 :1-5.
- Yıldırım,M.B.1972.Seleksiyon .Bitki Islahı semineri .Türkiye Zirai Araştırıcılar Derneği. Sf.23-26.
- Yıldırım,M.B.1972.Kombinasyon ıslahı.Bitki Islahı Semineri Türkiye Zirai Araştırıcılar Derneği yayını.Sf.37-51.Bornova.

Books (6 entries)- Yıldırım.M.B. ve Yıldırım.Z. 2002.Patates Islahı ve Biyoteknoloji.E.Ü.Z.F.Yardımcı Ders Kitapları.Bornova.
- Yıldırım,M.B.,Kuşaksız,T.2002. Tarımda İstatistik Yöntemler.Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Yayınları No:21.Manisa.
- Yıldırım,M.B.ve Yıldırım,Z.1986,Tohumluk Patates Yetiştiriciliği.E.Ü.Z.F.Yayın No.447. Bornova.
- Yıldırım,M.B.1981.Populasyon Genetiği.I.E.Ü.Z.F.Yayın No.400.E.Ü.Matbaası.Bornova
- Yıldırım,M.B.1979.Patates Yetiştiriciliği.Ege Üniv.Zir.Fak. Yayın No: 395.E.Ü.Matbaası.Bornova
- Yıldırım,M.B.,Öztürk,A.,İkiz,F.ve Püskülcü,H.1979.Bitki Islahında İstatistik - Genetik Yöntemler.Ege Bölge Zirai Araştırma Enst.Yayını .Yayın No.20.Menemen

Finished Research Projects (16 entries)- Araştırma Projesi, Çalışkan.C.,Yıldırım,M.B.,Çaylak,Ö.,Erkan,S.2002.Yaprak Kıvrıklığı (PLRV) Virüsüne Dyanıklı Patates Melez Hatlarında Klon Seleksiyonu.TÜBİTAK- TOGTAG -1612 No.lu Proje Kesin raporu.
- Araştırma Projesi, Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.,Çaylak,Ö.,Yıldırım,Z.ve Oktay,M.2000.Farklı K Dozlarının Bazı Patates Genotiplerinde Verim Komponentleri,Verim ve Kalite Üzerine Etkileri.Ege Üniv.Araşt.Fonu.Proje No:96-ZRF 039.
- Araştırma Projesi, Budak,N.ve Yıldırım,M.B.1999.Diallel Analiz Yönyemiyle Seleksiyon Uygulanabilecek Melez Arpa Populasyonlarının Belirlenmesi.Ege Üniv.Araştırma Fonu 1997-ZRF-008 No.lu Proje Kesin Raporu.Bornova.
- 1997, Araştırma Projesi, Çalışkan,C.,Yıldırım,M.B.,Çaylak,Ö.ve Budak,N.1987.Ana ve İkinci Ürün Olarak Dikimi Yapılan Değişik Olumlu bazı Patates Çeşitlerinde ( S.tuberosumL.) kısa İntervalli Dikim Periyotlarının Çeşitlerin FizyolojiVerim ve Kalite Özelliklerine Etkileri.Ege Üniv.
- Araştırma Projesi, Yıldırım,M.B.,Yıldırım,Z.,Çalışkan,C.ve Çaylak,Ö.1995.Meristem Kültürü Yoluyla Sağlıklı Patates Tohumluğu Elde Edilmesi.Ege Üniv.Rektörlüğü Araştırma Fonu 91-ZRF-064 No.lu Proje Kesin Raporu.
- Araştırma Projesi, Yıldırım,M.B.,Yıldırım,Z.,Çalışkan,C.F.ve Çaylak,Ö.1994.Meristem Kültürü Yoluyla Sağlıklı Patates Tohumluğu Elde Edilmesi.E.Ü,Rektörlüğü Araşt.Fonu 91-ZRF-064 No.lu Proje Kesşn Raporu.Bornova.
- Araştırma Projesi, Yıldırım,M.B.ve Budak,N.1993.Buğdayda Hasat İndeksinin Kalımı Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Rektörlüğü Araşt.Fonu 89 ZRF 019 No.lu Proje Kesin Raporu.Bornova.
- Araştırma Projesi, Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.F.,Çaylak,Ö.ve Yıldırım,Z.1991.Melezleme Yoluyla Elde Edilmiş Patates Klonlarının Ege Bölgesindeki Uyum Yeteneklerinin Tesbiti.Ege Üniv.rektörlüğü Araştırma Fonu 89-ZRF-015 No.lu Proje Kesin Raporu.
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu,R.,Budak,N.,Yıldırım,M.B. 1989.Ege bölgesine uygun yonca hatlarının geliştirilmesi ve adaptasyonu.Ege Üniv.Araştırma Fonu 1987 / 154 nolu Proje Kesin raporu.Bornova.
- Araştırma Projesi, Yıldırım,M.B.,Yıldırım,Z.ve Çaylak,Ö.1989.Patateste Anter Kültürü Yoluyla Haploid Elde Edilmesi.TÜBİTAK - TOAG - 608 No.lu Proje Kesin Raporu.
- Araştırma Projesi, Yıldırım,M.B.,Çalışkan,C.F.,Çaylak,Ö.ve Yıldırım,Z.1988.Erkenci ve Tohumdan Üretim Teknolojisine Uygun Patates Klonlarının Melezleme Yoluyla Elde Edilmesi.Ege Üniv.Araşt.Fonu 114 Nolu Proje Kesin Raporu.Bornova.
- Araştırma Projesi, Yıldırım,M.B.ve Çalışkan,C.F.1980.Güney Amerika Kökenli Patates pupulasyonlarının Tarımsal ,Fizyolojik ve kalite bakımından değerlendirilmesi.TÜBİTAK-TOAG 312 No.lu Proje Kesin Rapor.Bornova
- Araştırma Projesi, Yıldırım,M.B.1980.Buğday Mutant Populasyonları Üzerinde Seleksiyon Çalışmaları.Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu Projesi Kesin Raporu.E.Ü.Z.F.Yyayın No.427.Bornova.
- Araştırma Projesi, Tugay,M.E.ve Yıldırım,M.B.1976.Ege Bölgesinde Biralık Arpa Islahı.TÜBİTAK Yayın No:305.TOAG seri No: 55 Ankara. TOAG -110 No.lu Proje Kesin Raporunun yayınlanmışı.
- Araştırma Projesi, Tugay,M.E.and Yıldırım,M.B.1974.Ege Bölgesinde Biralık Arpa Islahı.TÜBİTAK - TOAG 110 No.lu Proje Kesin Raporu.Tübitak.Ankara.
- 1973, Araştırma Projesi, Yıldırım,M.B. Erkenci Patates Islahı (Early Potato Breeding. NATO Research Grant 850.
Memberships of Professional Associations (5 entries)- American Potato Association
- Eucarpia Avrupa Bitki Islahcıları Derneği
- European Association for Potato Research
- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
- Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası
Granted Scholarships (2 entries)- 1972, Hollanda Hükümeti Bursu
- 1964, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Doktora Bursu
Granted Prizes (2 entries)- 1998, Nif 101 Patatesinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Tescil Edilmesi
- 1997, Tübitak Hüsamettin Tuğaç Teknoloji İkincilik Ödülü
Student's Completed Thesis (48 entries)- Doktora, 2004, Dere Şahin. 8 X 8 Ekmeklik Buğday (T.Aestivum L.) Melez Populasyonlarında Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Kalıtımı.
- Doktora, 2004, Dere Şahin. 8 X 8 Ekmeklik Buğday (T.Aestivum L.) Melez Populasyonlarında Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Kalıtımı.
- Yüksek Lisans, 2003, Koca,Y.O. İki Bitki Aktivatörünün Patateste Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri.
- Doktora, 2000, Beğenç,M. Buğdayda Ege Bölgesinden Toplanmış Bazı Köy Populayonlarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Araştırmalar.
- Doktora, 2000, Niksarlı,F.8X8 Diallel Melez Arpa Populasyonunda Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Kalıtımı.
- Doktora, 2000, Beğenç,M. Buğdayda Ege Bölgesinden Toplanmış Bazı Köy Populayonlarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Araştırmalar.
- Doktora, 2000, Niksarlı,F.8X8 Diallel Melez Arpa Populasyonunda Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Kalıtımı.
- Doktora, 1997, Bulut, M.S. Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum ssp. vulgare L.) Hasat İndeksine Dayalı Seleksiyonun Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkileri
- Doktora, 1997, Bulut, M.S. Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum ssp. vulgare L.) Hasat İndeksine Dayalı Seleksiyonun Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkileri
- Yüksek Lisans, 1996, Tugay,E.Mutant ve Melez kaynaklı Arpa Hatlarının verim ve Protein İçerikleri Üzerine bir Araştırma.
- Yüksek Lisans, 1996, Çingal,N.Patateste Hızlı Çoğaltım Metodları.
- Doktora, 1996, Kuşaksız,T.Farklı Arpa Populasyonlarının Kantitatif Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.
- Doktora, 1996, Kuşaksız,T.Farklı Arpa Populasyonlarının Kantitatif Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.
- Doktora, 1995, Sümbül,N.Ege bölgesinde Sertifikalı Buğday Ekim Alanlarında Yağış ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkiler.
- Doktora, 1995, Mıdıkoğlu,N.Değişik Kökenli Patates Melezlerinde Genetik Varyabilitenin Saptanması Üzerinde Araştırmalar
- Doktora, 1995, Sümbül,N.Ege bölgesinde Sertifikalı Buğday Ekim Alanlarında Yağış ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkiler.
- Doktora, 1995, Mıdıkoğlu,N.Değişik Kökenli Patates Melezlerinde Genetik Varyabilitenin Saptanması Üzerinde Araştırmalar
- Yüksek Lisans, 1994, Niksarlı, F. Patateste Yaprak Yaşı ve Enzim Muamele Süresinin Protoplast Verimi Üzerine Etkileri.
- Doktora, 1994, Arshad Y.Buğday Gelişmesinin Simulasyonunda Kullanılan Fizyolojik ve Tarımsal Özellikler.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora, 1994, Arshad Y.Buğday Gelişmesinin Simulasyonunda Kullanılan Fizyolojik ve Tarımsal Özellikler.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora, 1993, Kuşman,N.Değişik Kökenli Patates Populasyonlarında Seleksiyon Çalışmaları.
- Doktora, 1993, Genç,A.Sığla Ağacı (Liquidamber orientalis Mill.) nın Doku Kültürü türü Tekniği İle Üretilmesi.
- Doktora, 1993, Kuşman,N.Değişik Kökenli Patates Populasyonlarında Seleksiyon Çalışmaları.
- Doktora, 1993, Genç,A.Sığla Ağacı (Liquidamber orientalis Mill.) nın Doku Kültürü türü Tekniği İle Üretilmesi.
- Yüksek Lisans, 1991, Bulut, M.S. Bazı Androgenetik Patates Klonlarının (Solanum tuberosum L) Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
- Yüksek Lisans, 1991, Kuşaksız, T. Bazı Androgenetik Patates Klonların (S. tuberum L.)
- Yüksek Lisans, 1991, Efe, H. Bazı Mutant Arpa Hatlarında Verim ve Verim Komponentleri Üzerinde Bir Araştırma
- Yüksek Lisans, 1991, Acungan, Z. Bazı Mutant Arpa Hatlarında Verim ve Verim Komponentlerinin Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.
- Doktora, 1991, Sabancı,C.O. Adi Fiğde (Vicia sativa L.) Bazı Tarımsal Özelliklerin Genotip x Çevre İnteraksiyon ve Kalıtım Dereceleri Tahminleri.
- Doktora, 1991, Sabancı,C.O. Adi Fiğde (Vicia sativa L.) Bazı Tarımsal Özelliklerin Genotip x Çevre İnteraksiyon ve Kalıtım Dereceleri Tahminleri.
- Yüksek Lisans, 1990, Aksel, D. N,P,K Gübrelemesinin Patates Genotiplerinde Parmak Patates ve Cips Kalitesi Üzerine Etkileri
- Yüksek Lisans, 1990, Beğenç,M.Finlay-Wilkinson Yöntemi ile Buğdayda Çeşit Adaylarının Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi.
- Yüksek Lisans, 1989, Akkulak, O. Çeşitli Patates Klonlarına Ait Tohumların Çimlenme Farklılıkları
- Doktora, 1989, Çağırgan, M.İ. Arpa Mutant Populasyonlarındaki Genotipik Varyasyonun Belirlenmesi ve Seleksiyon Yoluyla Değerlendirilmesi Üzerinde Araştırmalar.
- Doktora, 1989, Çağırgan, M.İ. Arpa Mutant Populasyonlarındaki Genotipik Varyasyonun Belirlenmesi ve Seleksiyon Yoluyla Değerlendirilmesi Üzerinde Araştırmalar.
- Yüksek Lisans, 1988, Çakar, H. Yüksek Dozda N,P.K Gübrelerinin Patates Genotiplerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
- Yüksek Lisans, 1988, Özlü, S. Patateste Fizyolojik Yaş Dönemlerinin Belirlenmesi
- Yüksek Lisans, 1988, Mıdıkoğlu, N. Patates Tohumunun Kaplanması Üzerine Çalışmalar
- Doktora, 1988, Eraslan, M. Patateste Çeşitli Tarımsal ve Fizyolojik Özelliklerin Kalıtımı ve Bunlar Arasındaki İlişkiler.
- Doktora, 1988, Çiçek,N,Farklı Eşleşme Tipi Kökenli Patates Populasyonlarında Tohumdan Üretim Teknolojisine Uygunluk ve Verim Komponentleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Fen Bilimleri Enst.
- Doktora, 1988, Arca, C. Patateste Fizyolojik Özellikler ile Diğer Tarımsal ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler.
- Doktora, 1988, Eraslan, M. Patateste Çeşitli Tarımsal ve Fizyolojik Özelliklerin Kalıtımı ve Bunlar Arasındaki İlişkiler.
- Doktora, 1988, Çiçek,N,Farklı Eşleşme Tipi Kökenli Patates Populasyonlarında Tohumdan Üretim Teknolojisine Uygunluk ve Verim Komponentleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Fen Bilimleri Enst.
- Doktora, 1988, Arca, C. Patateste Fizyolojik Özellikler ile Diğer Tarımsal ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler.
- Yüksek Lisans, 1987, Özkan, M. 16 Ekmeklik Buğday Çeşidinden Oluşmuş Bir Populasyonda Bazı Tarımsal Özelliklerin Kalıtımı Üzerine Bir Araştırma.
- Yüksek Lisans, 1987, Öztura, G. Ege Bölgesinde Üretilen Patates Çeşit ve Klonlarında Cips ve Parmak Kalitesi Üzerinde Bir Araştırma
- Yüksek Lisans, 1987, Akbulak, A. Bazı Yabancı Patates Çeşitlerinin Kalite Özellikleri Üzerine Araştırmalar.
- Yüksek Lisans, 1987, Çağırgan,M.İ. Buğday Mutant Populasyonlarında Çeşitli Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkiler.