Akademik BilgilerÖNDER YÜCEL
PROFESÖR
Bayındır Meslek Yüksekokulu
Contact Information- E-posta: onder.yucel@ege.edu.tr
- Telefon: 0232.5816317
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi,Tekstil Mühendisliği, Türkiye, 1988
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi,Fen Bil.Enst.Tekstil Teknolojisi, Türkiye, 1991
- Doktora: Ege Üniversitesi,Fen Bil.Enst., Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksek Okulu, Türkiye, 1999
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksekokulu, Türkiye, 2009
- Profesörlük: EGE ÜNİVERSİTESİ, Türkiye , 2015

Administrative / Academic Duties (1 entries)- Müdür Yardımcısı, 1999-2006
Other Professional Activities (2 entries)- Eriş Giyim - Planlama Müdürü, 1996-1997
- Ege Deniz Tekstil - Üretim Müdürü, 1993-1995
Research Interests- Tekstil Mühendisliği (6210000)
Indexed Journal Publications (4 entries)- Yücel, Ö ve M. Güner, "Giysi Dikim Süresine Etki Eden Faktörlerin Analizi", Tekstil ve Konfeksiyon, 18 (1), 41-47, 2008
- Guner, M. ve O. Yucel, 'Study Of Relation Between Cycle Time And Execution Time In Garment Manufacturing Lines' (Određ:ivanje Odnosa Vremena Ciklusa i İzvršnog Vremena u Linijama Za Proizvodnju Odječ:e) Tekstil, 56, 318-324 (2007)
- Altas, S. ve O. Yucel , 'Examining The Effect Of Lubrication Rate On Sewing Thread Friction Coefficient And Seam Slippage' (Ispitivanje Utjecaja Parafiniranja Na Koeficijent Trenja Šivač::eg Konca i Na Pocanje Šava) Tekstil, 55, 566-571 (2006)
- Yucel, O, 'Seam Efficiency and Slippage In Linen Fabrics', (Uč:inkovitost i Pomicanje Šava Na Lanemin Tkaninama), Tekstil, 54, 497-503 (2005)

Publications in Non-Indexed Journals (28 entries)- Yücel, Ö. “Konfeksiyon İşletmelerinin Rekabet Güçlerine Etki Eden Faktörler” Tekstil Maraton, 1, 69-74, (2007).
- Yücel, Ö., “ Konfeksiyon İşletmelerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi ve Analizi” MPM, Verimlilik Dergisi, 4, 75-84, (2007).
- Yücel, Ö., “11-17 Yaş Grubu Türk Erkeklerinin Beden Ölçü Standardlarının Belirlenmesi ”, Konfeksiyon Teknoloji, 61, 176-188, (2007).
- Yücel, Ö., “Dikiş İpliği ve Kumaş Özelliklerinin Dikiş Randımanına Etkisi” KSÜ, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1, 36-41, (2007).
-  Güner, M. ve Ö. Yücel, “Konfeksiyon Üretiminde Temel Kriterlerin Hiyerarşik Modellenmesiyle Üretilecek En Uygun Ürünün Belirlenmesi” Gazi Ünv., Müh.Mim.Fak. Dergisi, 1, 73-79, (2007)
- Erdoğan, M.Ç., A. Şen ve Ö. Yücel, “Konfeksiyon Üretiminde Ulaştırma Modeli Yardımıyla Birim Maliyetlerin Belirlenmesi” Tekstil ve Konfeksiyon, 2, 132-139, (2007).
- Yücel, Ö., “Konfeksiyonda Üretiminde Hata Türü ve Etkileri Analizi”, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, 126-131, (2007).
- Yücel, Ö. “Konfeksiyon İşletmelerinde Temel Performans Ölçütleri ve Analizi” Tekstil Maraton, 6, 57-62, (2006).
- Güneş, A. ve Ö. Yücel “ Çeşitli Boyutlarda Sürdürülebilirlik” Önce Kalite Dergisi, 101, 102-105, (2006).
- Yücel, Ö., “Pamuk Gabardin Kumaşlarda Dikiş Randımanı ve Kayması” Gazi Ünv., Müh.Mim.Fak. Dergisi, 3, 533-540, (2006)
- Yücel, Ö., “Konfeksiyon İşletmelerinde Üretim Süreçlerinin Etkinliği ve Analizi” Tekstil ve Konfeksiyon, 1, 34-39, (2005).
-  Guner, M ve O. Yucel “Environmental Protection and Waste Management in Textile and Apperal Sectors” Journal of Applied Sciences, 5, (10), 1843-1849 (2005).
- 2004, Yücel, Ö. “İşletmelerin Yönetsel Faaliyetlerinde Çevre Boyutu” Kalder Forum Dergisi, 15
- Yücel, Ö. “Konfeksiyon İşletmelerinin Temel Pazarlama Yaklaşımları ve Analizi” Tekstil Maraton, 1, 54-59, (2003).
-  Yücel, Ö., “Dikimde Hata Oluşturan Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Bir Araştırma” P.Ü., Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3, 327-332, (2003).
- Yücel, Ö. “Konfeksiyon İşletmelerinin Organizasyon Yapıları ve Bu Yapılarda Görülen Özellikler” Tekstil Maraton, 3, 70-75, (2002).
- Yücel, Ö., “Konfeksiyon Üretiminde Sipariş Özelliklerinin Dağılım Zamanı Oranlarına Etkisi” Tekstil ve Konfeksiyon, 4, 212-220, (2002).
- Yücel, Ö. ve Z. Öndoğan, “Küreselleşme Süreci İçerisinde Konfeksiyon İşletmelerinin Yönetsel Faaliyetlerini Genel Bir Bakış” Tekstil Maraton, 5, 61-64, (2001).
- Yücel, Ö. “Konfeksiyon İşletmelerinde Çalışma Yerlerinin Ergonomisi ve Dikimhane Şartlarının Ergonomik Analizi” Tekstil Maraton, 4, 64-69, (2001).
- Yücel, Ö. “Konfeksiyonda Malzeme İhtiyaç Planlama Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma” Tekstil Maraton, 2, 50-69, (2001).
- Yücel,Ö. “Konfeksiyon İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Uygulanma Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” Tekstil ve Konfeksiyon, 2, 117-120, (2001).
- Yücel, Ö., “ Gömlek Üretiminde Çalışanlara Uygulanan Farklı İş Yüklemelerinin Dikim Hata Oranlarına Etkileri” P.Ü., Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3, 421-425, (2001).
- Yücel, Ö. “Konfeksiyon Sanayinde Beden Ölçü Standardizasyonunun önemi, Tarihsel Gelişimi, ve Standard Oluşturmada Temel Kurallar” Tekstil Maraton, 5, 74-77, (2000).
- Yücel, Ö. “Değer Analizi ve Konfeksiyon Sayiinde Uygulanışı” Tekstil Maraton, 4, 65-67, (1999).
- Yücel, Ö. “Bluz Üretiminde Kullanılan Farklı Kumaş Türlerinin Dikim Süresine Etkisi” Tekstil ve Konfeksiyon, 2, 144-145, (1999).
- Yücel, Ö. “Konfeksiyon İşletmelerinde Bölücü Zamanların Multimoment Yöntemiyle Belirlenmesi” Tekstil ve Konfeksiyon, 4, 344-347, (1999).
- Yücel, Ö. “Dikim Operasyonlarında Metod Geliştirme Tekniği” Tekstil Maraton, 3-4, 73-75, (1992).
- Yücel, Ö. “Sanayide İş ve Zaman Etüdü” Tekstil ve Konfeksiyon, 3, 274-277, (1991).

Books (1 entries)- Yücel, Ö. "Konfeksiyon Organizasyonu ve Planlaması" E.Ü Bayındır Meslek Yüksekokulu Yayınları, No: 1, E.Ü Basımevi, Bornova-İzmir, (2007).