Akademik BilgilerFEVZİ SEVİM SEVGİCAN
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Lisans: Ankara Üni., Türkiye, 1959
- Doktora: Ege Üni, Türkiye, 1964
- Doçentlik: Ege Üni, Türkiye, 1969
- Profesörlük: Ege Üni, Türkiye, 1975

Administrative / Academic Duties (4 entries)- E.Ü.Araştırma Fonu Yön. Kur. Üyesi-Zıraat Fak Koordinatörü., 1991-
- E.Ü.Z.F.Zootekni Bölümü Başk., 1983-1994
- E.Ü.Zir.Fak. Dekanı, 1980-1982
- E.Ü.Zir.Fak. Dekan Yard., 1977-1980
Research Interests- Hayvan Besleme (5011501)
- Yem Teknolojisi (5011502)
Publications in Non-Indexed Journals (58 entries)- 1999, Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R., Sevgican, F. Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Değişik Yağların Performans ve Yağlanma İle İlgili Bazı Parametreler Üzerine Etkileri. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences. 23:523-532.
- 1998, Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R., Sevgican, F. Sarı Mısır Temeline Dayalı Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Yağ Kaynakları İlavesinin Pigmentasyon Üzerine Etkileri. Hayvansal Üretim, 38:55-62.
- 1997, Altan, Ö., Akbaş, Y., Sevgican, F., Erkek, R. Effect of Storage on Egg Quality. Tr. J. of Veterinary and Animal Science. 21(4).
- 1997, Alçiçek, A., Sevgican, F., Şayan, Y., Çapçı, T., Özkul, H. Bazı Kaba Yemlerde Enerji İçeriğinin Van Soest Analiz Yöntemi İle Saptanmasına Yönelik Bir Araştıram. E.Ü. Araştırma Fonu Kesin Raporu.
- 1996, Basmacıoğlu, H., Sevgican, F., Süt İneklerinin Yetersiz ve Dengesiz Beslenmesi,Yağlı İnek Sindromu (Fat Cow Syndrome). Yem Magazin Dergisi
- 1996, Sevgican, F., Alçiçek, A. Süt İneklerinin Yemleme Yöntemleri ve Pratik Yemlemede Dikkat Edilecek Konular. Yem Magazin Dergisi.
- 1995, Sevgican, F., Erkek, R., Alçiçek, A. Hayvansal Üretimde Yem ve Yem Enerjisinden Yararlanma. Yem Magazin Dergisi.
- 1995, Alçiçek, A., Sevgican, F., Süt İneklerinin Beslenmesinde Kullanılan Yeşil Yem Bitkilerinde Nitrat Sorunu. Hasad Dergisi.
- 1994, Alçiçek, A., Sevgican, F. Yüksek Verimli Süt İneklerinin Methionin İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Görüşler. Hayvansal Üretim. 35: 43
- 1993, Erkek, R., Sevgican, F., Kırkpınar, F., Taluğ, A.M. B-Apo-8 Karotenoik Etil Ester ve Kantaksantinin Etlik Piliç Pigmentasyonuna Etkileri. E.Ü.Z.F. Dergisi, 30(3):1-8
- 1993, Erkek, R., Sevgican, F., Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Kadife Çiçeği Ekstraktı ve Kırmızı Biber Ununun Etlik Piliç Pigmentasyonuna Etkileri. E.Ü.Z.F. Dergisi, 30(3):9-16.
- 1993, Erkek, R., Sevgican, F., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Etlik Piliç Bitirme Karmalarına Renk Maddesi İlavesinin Pigmentasyona Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 1 (3): 12-15.
- WAGENER.P.,PALLAUF.J.,SEVGICAN.F.,ERKEK.R., FUTTERWERT Von Grundfuttermitteln Aus Dem Zweitfruchtanbau İn Der Westtürkei-ermitTELT İN VIVO UND İN VITRO,DAS WIRTSCHAFTSEIGENEFUTTER,39(1).5-22-1993.
- 1992, Altan, Ö., Erkek, R., Sevgican, F., Akbaş, Y. Yumurta Kalitesine Tavuk Yaşının ve Depolama Koşullarının Etkileri. E.Ü. Araştırma Fonu Kesin Raporu..
- 1992, Koçak, Ç., Sevgican, F., Altan, Ö., Sarıcan, C., Akkan, S. Japon Bıldırcınlarının Çeşitli Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Araştırma Fonu Kesin Raporu.
- 1991, Erkek, R. Sükan, S., Sevgican, F. Taluğ, A.M., Öngen-Baysal, G. Kasaplık Piliç Karmalarına Enzim İlavesinin Etkileri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, 28 (1):65-72.
- 1990, Özkan, K. Sevgican, F., Akkan, S. Süt İneklerinin Beslenmesinde Mısır Sapının Kullanım Olanakları. E.Ü.Z.F. Dergisi, 27(3).İ
- Ergül, M., Sevgican, F. Türkiye'de ve Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Yem Üretimi. Hasad Dergisi, Şubat 1989.
- 1988, Sevgican, F., Alçiçek, A. Süt İneklerinin Beslenmesinde Korunmuş Proteinlerin Önemi. Yem Sanayii Dergisi, 58:
- 1988, Sevgican, F., Alçiçek, A. Korunmuş Proteinlerin Önemi ve Koruma Yöntemleri. Animalia Dergisi, 16:
- 1988, Erkek, R., Sevgican, F., Kırkpınar, F. Triple Süper Fosfattan Elde Edilen Dikalsiyum Fosfatın Biyolojik Değeri Üzerinde Bir Araştırma. E.Z.F. Dergisi.
- 1988, Sevgican, F., Erkek, R. Kırkpınar, F., Triple Süper Fosfattan Elde Edilen Dikalsiyum Fosfatın Kasplık Piliç Karmalarında Kullanılma Olanakları. E.Ü.Z.F. Dergisi,
- 1987, Kılıç, A., Sevgican, F., Şayan, Y., Çapçı, T., Susuz Amonyak İle İşlem Görmüş ve Görmemiş Sap ve Samanın Yem Değeri ve Bunların Kuzu Besiciliğinde Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. Doğa Dergisi, 72-82.
- 1986, Sevgican, F., Erkek, R., Çapçı, T. I. Mazıdağ Kaya Fosfatlarının Biyolojik Değeri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, 23 (1)
- 1986, Erkek, R. Sevgican, F., Kılıç, A., Çapçı, T. II. Mazıdağ Kaya Fosfatlarının Kasaplık Piliç Karmalarında Fosfor Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları Üzerinde Araştırmalar.
- 1986, Sevgican, F., Özkan, K., Çapçı, T. Yumurta Tavukalrının Beslenmesinde Soapstock'tan Enerji Kaynağı Olarak Yararlanma Olanakları. Yem Sanayii Dergisi, 51: 27-32.
- 1986, Özkan, K., Sevgican, F., Çapçı, T. Yumurta Tavuğu Karma Yemlerinde Ayçiçeği Yağı ve Soapstock'tan Enerji Kaynağı Olarak Yararlanma Olanakları. Yem Sanayi Dergisi.
- 1986, Sevgican, F., Kılıç, A., Asyalı, N., Akkan, S., Şayan, Y., Çapçı, T. Kuzu Besisinde Narenciye Posası Silosundan Yararlanma Olanakları.
- 1985, Sevgican, F., Kılıç, A., Şayan, Y. Kasplık Piliç Karma Yemlerinde Yağ Yerine Rafineri Artığı Soapstock'un Kalsiyum ve Fosfordan Yararlanmaya Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Yem Sanayii Dergisi, 49:19-24.
- 1985, Sevgican, F., Kılıç, A., Şayan, Y. Kasaplık Piliç Karmalarında Farklı Oranlardaki İşlenmiş Ayçiçeği Soapstock'unun Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Yem Sanayii Derg. 48: 27-32.
- 1984, Sevgican, F., Süt İneklerinin Beslenmesinde İnorganik Elementlerin Önemi. Hayvansal Üretim Dergisi.
- 1984, Erkek, R., Sevgican, F. Kasaplık Piliç Karma Yemlerinde Farklı Oranlarda İşlenmiş Ayçiçeği Soapstock'unun Kalsiyum ve Fosfordan Yararlanmaya Etkileri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, 21(19: 25-32.
- 1984, Kılıç, A., Sevgican, F., Şayan, Y. Buğday Samanının Yem Değerinin Susuz Amonyak İle Artırılması Üzerinde Araştırmalar. Yem Sanayii Dergisi, Sayı: 44
- 1983, Sevgican, F., Sarı, Ö., Çapçı, T. Yumurta Tavuğu Karma Yemlerinde Balık Unu Yerine Melas-İspirto Mayası Kullanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma.E.Ü.Z.F. Dergisi, 20(1): 19-24.
- 1983, Kılıç, A., Sevgican, F., Şayan, Y. Portakal Posasının Silolanma Olanağı ve Yem Değeri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, 20 (3): 1-14.
- 1978, Sarı, Ö., Asyalı, N., Sevgican, F.,Bulgurlu, Ş., Kümes Hayvanları Karmalarında Soya Küspesi Yerine Melas Mayası (Melas-İspirto Mayası) Kullanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar. II. Kasaplık Piliç Bitiş Karmalarında Soya Küspesi Yerine Melas Mayası Kullanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. (15):2
- 1978, Sevgican, F., Özkan, K., Kılıç, A. Kaba Yem Formunun Yemden Yararlanmaya Etkileri. TÜBİTAK-VHAG-312 Nolo Proje Kesin Raporu.
- 1977, Ergül, M., Bulgurlu, Ş., Kılıç, A. Kasaplık Piliç Karma Yemlerinde Malt Çimi Kullanma İmkanları Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi, (14): 2
- 1977, Ergül, M. Sevgican, F., Sarı, Ö. Ayçiçeği Tohumu Küspesinin Melas-İspirto Mayası ve Sentetik Lysin'le Takviye Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi (14):2
- 1976, Sevgican, F., Kılıç, A. Melez Sorgum Çeşitleri İle Mısırın Silolanma İmkanları ve Yem Değerleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi (13):3
- 1975, Sevgican, F. Melas Mayası Proteinin Biyolojik Değeri ve DL-Methionine Takviyesi ile Yükseltme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi (12): 3
- 1975, Sevgican, F. Kasaplık Piliç Yetiştiriciliğinde Başlangıç Yemi Protein Seviyesinin ve Yemleme Süresinin Etkileri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Yayın No: 290, İzmir.
- 1975, Sevgican, F., Kasaplık Piliç ve Yumurta Tavuk Karmalarında Enerji Kaynağı Olarak Melastan Yararlanma Olanakları. TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi.
- 1974, Sevgican, F. Kasaplık Piliç Karmalarında Enerji Kaynağı Olarak Melas'tan Faydalanma İmkanları Üzerinde Bir Araştırma. (11):1E.Ü.Z.F.
- 1974, Sevgican, F. Kasaplık Piliç Karmalarında Enerji Kaynağı Olarak Melas'tan Faydalanma İmkanları Üzerinde Bir Araştırma. (11):1E.Ü.Z.F. Dergisi (11): 2
- 1973, Sevgican, F., Bulgurlu, Ş., Kılıç, A. Hasıl Mısır Silo Yemine Üre İlavesinin Çeşitli Etkileri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi (10):3
- 1973, Sarı, Ö., Bulgurlu, Ş., Sevgican, F., Kasaplık Piliç Karmalarında Balık Unu Yerine Melas-İspirto Mayası Kullanma İmkanları Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi, (10): 3
- 1972, Sevgican, F., Bulgurlu, Ş., Kılıç, A. Farklı Enerji:Protein Oranlı Karmalarda Besin Maddelerinden Faydalanma Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi (9): 1
- Sevgican, F., Kümes Hayvanlarının Beslenmesinde Son Görüşler. Tavukçuluk Bülteni, Sayı 21, Mayıs Haziran 1971.
- 1971, Sevgican, F., Bulgurlu, Ş., Kılıç, A. Taze Bira Posasının Silolanma İmkanları ve Yem Değeri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, (8): 2
- 1970, Sevgican, F. Yeşil Yemlerin Silolanmaları Sırasında Meydana Gelen Kimyasal Olaylar ve Fermentasyona Etkil Eden Faktörler. E.Ü.Z.F. Dergisi, (7):1
- 1970, Bulgurlu, Ş., Sevgican, F., Özkan, K. Enerji, Protein ve Methionine Seviyeleri Farklı Karmaların Leghorn Tavukların Yumurta Verimlerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Z.F. Dergisi, (7):1
- 1970, Sevgican, F. Nijkamp,H.J. Bomb Kalorimetrenin Kullanılmasında Bazı Önemli Noktalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, 7(1).
- 1969, Sevgican, F. Hayvansal Protein Nispeti ve Gelişme Hızlandırıcı Maddelerin Civcivlerdeki Etkileri Üzerinde Araştırmalar.
- 1965, Sevgican, F., Soya Fasülyesi ve Hayvan Beslemedeki Önemi. E.Ü.Z.F. Dergisi, (2): 2
- 1965, Sevgican, F. İvesi, Sakız ve Kıvırcık Kuzularında Süt Emme Müddetinin Gelişme Gücüne Tesiri. E.Ü.Z.F. Yayınları, No: 103
- 1964, Bulgurlu, Ş., Sevgican, F., Rasyonel Besleme ve İtinalı Bakım Şartlarında İvesi,Sakız, ve Kıvırcık Koyunlarının Süt Verimleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi (7): 1
- 1963, Bulgurlu, Ş., Sevgican, F., Hurda İncirin Koyun Besisinde Kullanma İmkanları Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Yay. No: 70. İzmir.

International Conference Proceedings (3 entries)- Waganer, P., Sevgican, F., Erkek, R. Einsatz von Silierhilfsmitteln zur Qalitatsverbesserung bei silagen unter den Bedingungen in der Turkei un in Hessen. Deutsch Türkische Agrarforschung, Symposium Gieben 1999.
- ERKEK.R.,SEVGICAN.F., KIRKPINAR FTALUĞ.A.M.Kırmızı Biber Ekstraktı ve Kantaksantinin Yumurta Sarısının Rengi Üzerine Etkileri.Uluslararası Tavukçuluk Kongresi,İstanbul-1993,Sözlü.
- 1991, Erkek.R.,Sevgican.F.,Alçiçek.A.,Wagener,P.,Pallauf.J.,DER FUTTERWERT VON ZWEITFRüCHTEN UND İHREN NEBENPRODUKTEN.DEUSTCH-TüRKISCHES SYMPOSIUM,İZMIR, 1989,SöZLü.

National Conference Proceedings (19 entries)- Alçiçek, A., Sevgican, F. Kuzu Besisi İlke ve Yöntemleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No:97, TYUAP Ege-Marmara Dilimi 2000 Yılı Hayvancılık Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 25-27 Nisan 2000, Menemen-İzmir.
- Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R., Sevgican, F. Arpa Temeline Dayalı Etlik Civciv Karma Yemlerine Enzim İlavesinin Besin Maddelerinden Yararlanma Üzerine Etkileri. I. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1996, Antalya.
- Erkek, R., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Sevgican, F. Hayvan Beslemede Gelişmeyi Teşvik Edici Madde Kullanımı ve Sorunları. Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi, 18-20 Eylül 1996, İzmir.
- Alçiçek, A., Sevgican, F., Taluğ, A.M. Süt ve Besi Hayvanlarının Beslenmesinde Karşılaşılan Temel Sorunlar. Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonoomik Sorunları Simpozyumu. 1995 İzmir.
- 1994, Sevgican, F., Hayvansal Üretim, Pazarlaması ve Sorunları. Türk Tarımında Üretim ve Değerlendirme Simpozyumu, İzmir.
- 1993, Sevgican, F., Erkek, R., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F. Sıcak İklim Koşullarında Süt İneklerinin Beslenmesi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi I. Hayvancılık Kongresi, Şanlıurfa.
- Erkek, R., Sevgican, F., Kırkpınar, F., Taluğ, A.M. Etlik Piliç Karmalarında Enzim Kullanımı. Tavukçulukta verimlilik Simpozyumu, 1992.
- Canyurt, M.A., Sevgican, F., Erkek, R., Taluğ, A.M. Alabalıkların Beslenmesinde Soapstock'tan enerji Kaynağı Olarak Yararlanma imkanları Üzerine Araştırmalar.Su Ürünleri Simpozyumu, İzmir 1991.
- Akyıldız, R.A., Sevgican, F., Ergül, M., Zincirlioğlu, M. Yem Üretimi ve Sorunları. Avrupa Topluluğu ve İlişkiler Açısından Türkiye Hayvancılığı Simpozyumu. 4-6 Nisan 1988, İzmir.
- Sönmez,R., Sevgican, F., Kaymakçı, M. Avrupa Topluluğu İle İlişkiler Açısından Türkiye Hayvancılığı Simpozyumu Değerlendirme ve Öneriler Raporu. 4-6 Nisan 1988, İzmir.
- Kılıç, A., Ergül, M., Sevgican, F., Hayvancılıkta Yem ve Hayvan Besleme Sorunları. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Batı Akdeniz I. Hayvancılık Semineri, Antalya 26-28 Kasım, 1986.
- 1985, Sevgican, F., Yem Sanayinin Ham Madde Kaynakları. Yem Sanayicileri Birliği, II. Yem Sanayii Kongresi, No 8.
- Sevgican, F., Hayvan Besleme ve Sorunları. Hayvan Besleme Sempozyumu. İzmir Ticaret Borsası, 1984.
- 1977, Bulgurlu, Ş., Sevgican, F., Sarı, Ö. Süt Hayvanlarının Beslenmesinde Temel Sorunlar ve Çözüm Yolları. Batı Anadolu I. Süt Hayvancılığı Semineri, Milli Produktivite Merkezi Yay. 208. Ankara.
- 1977, Sevgican, F., Asyalı, N. Süt Hayvanlarının Beslenmesi İle İlgili Bazı Önemli Hastalıklar. Batı Anadolu I. Süt Hayvancılığı Semineri. Milli Produktivite Merkezi Yayınları, 208, Ankara.
- Sevgican, F., Kasaplık Piliç ve Yumurta Tavuk Karmalarında Enerji Kaynağı Olarak Melastan Yararlanma Olanakları.TÜBİTAK V. Bilim Kongresi Veterinerlik ve Hayvancılık Grubu bildiri Özetleri. 29 Eylül 2 Ekim 1975.
- Sevgican, F., Sarı, Ö., Ergül, M. Tavuk Yemleri ve Tavuk Beslemesiyle İlgili Sorunlar. Batı Anadolu I. Tavukçuluk Semineri, 15-18 Ekim 1975, İzmir.
- Sevgican, F., Kasaplık Piliç Yetiştiriciliğinde Besleme İle İlgili En Önemli Kemik Hastalıkları. Batı Anadolu I. Tavukçuluk Semineri, 15-18 Ekim 1975, İzmir.
- 1973, Sevgican, F., Kümes Hayvanlarının Beslenmesinde Temel Prensipler. Ege Bölgesi I. Hayvancılık Semineri. İzmir Teknik Ziraat Müd. Yayınları. 165

Books (4 entries)- 1996, Sevgican, F., Ruminantların Beslenmesi. E.Ü.Ziraat Fakültesi, Yayınları No 524, İzmir.
- 1985, Sevgican, F., Hayvan Besleme. E.Ü.Ziraat Fakültesi.(Ders Notu)
- 1983, Sevgican, F., Süt Hayvanlarının Beslenmesi. E.Ü.Z.iraat Fakültesi.
- Sevgican.F.,Inorganik Elementler ve Metabolizması 127,izmir,1977.

Finished Research Projects (5 entries)- 1993, Araştırma Projesi, Erkek.R.,Sevgican.F.,Kırkpınar.F.,Taluğ.A.M.,Yumurta Tavuğu ve Kasaplık Piliç Karmalarında Bazı Doğal ve Sentetik Renk Maddelerinin Kullanımı E.Ü.Araştırma Fonu. |
- 1992, Araştırma Projesi, Altan.Ö.,Erkek.R.,Sevgican.F.,Akbaş.Y., Yumurta Kalitesine Tavuk Yaşının Ve Depolama Koşullarının Etkisi E.Ü.Araştır Fonu. |
- 1992, Araştırma Projesi, Canyurt.M.A.,Sevgican.F.,Erkek.R.,Taluğ.A.M., Alabalıkların Beslenmesinde Soapstock,tan Enerji Kaynağı Olarak Yararlanma İmkanları Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Araştırma Fonu. |
- 1992, Araştırma Projesi, Koçak.Ç.,Sevgica.F.,Altan,Ö.,Sarıcan,C.,Akkan.S.,Jabon Bıldırcınlarının Çeşitli verim Özellikleri.Üzerine Araştırm.E.Ü.Araştırma Fonu. |
- 1987, Araştırma Projesi, Kılıç.A.,Sevgican.F.,Şayan.Y.,Çapçı .T.,Susuz Amonyak ile İşlem Görmüş veya Görmemiş Sap ve Samanın Yem Değeri ve Bunların Kuzu Besiciliği Kullanılma Olanakları Araştırması Tübitak. |
Granted Scholarships (3 entries)- 1983, Daad-almanya
- 1972, Daad-almanya
- 1966, İNTERNATIONAL AGRICULTURAL CENTRE-HOLLANDA
Student's Completed Thesis (9 entries)- Yüksek Lisans, 1997, Şahin, R., Dalaman Tarım İşletmesinde Süt Sığırcılığı Çalışmalarının Teknik Yönden İncelenmesi.
- Yüksek Lisans, 1994, Uyguner.B.,İzmir İlin'de İthal İneklerle Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerde Uygulama Bakım,Besleme Ve Yetiştirmenin Incelenmesi,E.Ü.Fn.Bil.Enst.1994.
- Doktora, 1991, İzgi, A.N.,Mandanın Et Üretim Etkinliği Bakımandan Sığıra Göre Konmunu Belirleyici Bazı Araştırmalar.E.Ü.Fen.Bil.Enst.1991.
- Doktora, 1991, İzgi, A.N.,Mandanın Et Üretim Etkinliği Bakımandan Sığıra Göre Konmunu Belirleyici Bazı Araştırmalar.E.Ü.Fen.Bil.Enst.1991.
- Yüksek Lisans, 1990, Alçiçek,A.,2.ürün Yem Bitkileri Ve Atıklarının yem Derneği Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Fen.Bil.Enst.1990.
- Yüksek Lisans, 1990, Özsan.S.,Sivas İli Sığırcılığı Besleme ve Bakım Durumu İle Kritiği,E.Ü.Fen.Bil.Enst.1990.
- Yüksek Lisans, 1986, Öğretment.,Kabayem Sorunu ve Yeni Kabayem Kaynakları, E.Ü.Fen.Bil.Enst.1986.
- Doktora, 1985, Bilsoy, Z., Etlik Piliçlerde Kalsiyum ve Fosfordan Yararlanma Durumları.
- Doktora, 1985, Bilsoy, Z., Etlik Piliçlerde Kalsiyum ve Fosfordan Yararlanma Durumları.