Akademik BilgilerFAZIL GÖKÇEK
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: fgokcek@hotmail.com
- E-posta: fazil.gokcek@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3111958
- Telefon: 0232 3113904
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1988
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1995
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1996
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiye, 2002
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye, 2009

Administrative / Academic Duties (5 entries)- EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYESİ, 2018-
- BÖLÜM BAŞKANLIĞI, 2012-
- EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCILIĞI, 2012-2014
- ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI, 2010-
- EDEBİYAT FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, 2009-2012
Research Interests- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Yeni Türk Edebiyatı (2010200)
Publications in Non-Indexed Journals (44 entries)- "Ahmet Mithat Efendi'nin Bilinmeyen Bir Romanı", Yeni Türk Edebiyatı, S: 9, Nisan 2014, ss. 7-16.
- "Tanzimat Edebiyatı ve Mehmet Kaplan", Mehmet Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 2013, ss. 191-204.
- "Ahmet Mithat Efendi'nin Romanlarında Anlatım Teknikleri", Ahmet Mithat Efendi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2012, ss. 209-218.
- "Ahmet Mithat Efendi ile Gaspıralı İsmail Bey Arasındaki İlişkiler", Vefatının 100. Yılında Ahmet Mithat Efendi Armağanı, Beykoz Belediyesi Yayını, 2012, ss. 232-242.
- “Balkan Harbi sırasında Fatih Kerimi’nin İstanbul izlenimleri”, Türk Edebiyatı, S. 468, Ekim 2012, ss. 50-54.
- "Ahmet Mithat Efendi'nin Romancılığı", Türk Edebiyatı, S. 470, Aralık 2012.
- “Mehmet Akif’in şiirine dair”, Mehmed Akif Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2011, ss. 167-183.
- “Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1870-1923), İnci Enginün Kitabı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2011, ss. 213-220.
- “Tanzimat dönemi Türk romanı için bir çerçeve denemesi”, Yeni Türk Edebiyatı, S. 3, Mart 2011, ss. 7-22.
- "Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine" (Eleştiri yazısı), Yeni Türk Edebiyatı, S. 3, Mart 2011, ss. 247-259.
- “Romana ve romancılığa dair bir tartışma”, Ömer Faruk Huyugüzel’e Armağan, İzmir, 2010, ss. 235-250.
- “Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarında yerli gayrimüslimlerin alafrangalığı meselesi”, Yeni Türk Edebiyatı, S. 1, Mart 2010, ss. 59-68.
- “Roman Notlarıyla Kemal Tahir”, Kemal Tahir 100 Yaşında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2010, ss. 329-332.
- “Tanzimat dönemi Türk romanında Osmanlı kimliği”, Doğu Batı, S. 52, Şubat – Mart – Nisan 2010, ss. 249-260.
- “Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarının yeni yayımları ve ona isnat edilen bir roman”, Yeni Türk Edebiyatı, S. 2, Ekim 2010, ss. 57-68.
- “Sana Olmaz Dökülen Kanlarımız Sonra Helâl”, İstiklâl Marşı İstikbâl Marşı, Hat Yayınevi, İstanbul, 2010, ss. 183-190.
- "Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları" (Tanıtma yazısı), Yeni Türk Edebiyatı, S. 1, Mart 2010, ss. 247-250.
- “Ahmet Mithat Efendi ve Türk Dünyası”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 14, Ocak 2008, ss. 41-54.
- "Monte Cristo Kontu Romanının Ahmet Mithat Efendi’ye Etkisi", Tunca Kortantamer İçin, Ege Üniversitesi Yayını, İzmir, 2007, ss. 481-490.
- "Ahmet Mithat Efendi’nin Hikâye ve Roman Anlayışı”, Ahmet Mithat Kitabı, Beykoz belediyesi Yayını, İstanbul, 2007, ss. 37-48.
- “Halit Ziya’nın “Hikâye”sinin gazetedeki ve kitap halindeki neşirleri arasında bulunan farklılıklar”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 13, Ocak 2007, ss. 117-128.
- “Mehmet Akif’in fikirleri, şiiri ve yepyeni bir safahat yayını”, (Söyleşi), Dergâh, S. 214, Aralık 2007, ss. 12-16.
-  “Don Kişot’tan Ahmet Mithat Efendiye”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, İzmir, 2006, ss. 9-20.
- “Mehmet Akif’te millet kavramı”, Bilim ve Aklın Aydınlığında EĞİTİM, S. 73, Mart 2006, ss. 69-73.
- “Hayatın şiiri veya modern Türk şiirinde Mehmet Akif”, Merdivenşiir, S. 9, Temmuz-Ağustos 2006, ss. 98–103.
- “Büyük Şair ile Sanatına İhanet Eden Şair arasında Necip Fazıl’ın şiiri”, Merdivenşiir, S. 10, Eylül-Ekim 2006, ss. 97-103.
-  “Bıçakçızade İsmail Hakkı Altınöz”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, İzmir, 2004, ss. 129-145.
- “Müsameretname Yayımlandı (mı?)”, İlmî Araştırmalar, S.15, Bahar 2003, ss.151-160.
- “Azerbaycan’da 1913-1914 Yıllarında Yayımlanan Şelâle Dergisi”, Scholary Depth and Accuracy Lars Johanson Armağanı, Ankara 2002, ss.163-180.
- “Yaban Romanında Yabancılaşma”, Türk Yurdu, c.21, S.168, Ağustos 2001, ss.33-38.
- “Tanzimat Dönemi Roman ve Hikâyelerinde Kadın-Erkek İlişkilerinin Düzenlenişi ile İlgili Bazı Tespitler”, Türk Yurdu, c.20, S.153-154, Mayıs-Haziran 2000, ss.126-132. (Önce VII. Milletlararası Türkoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.)
- “Ahmet Mithat Efendinin Bilinmeyen Bir Makalesi”, Dergâh, S.126, Ağustos 2000, ss.10-11.
- “II. Meşrutiyet Döneminde Türk Şiiri” Osmanlı, c.9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, ss.859-868.
- “Ahmet Mithat Efendi'den Fatih Kerimi’ye Mektuplar”, İlmî Araştırmalar, S.8, 1999, ss.315-323.
- "Küllük dergisi (1940)", (Wolfgang Riemann’dan çeviri), Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, IX, İzmir, 1998, s. 149-156.
- "Bir intiharın hazin hikâyesi", (Ahmet Mithat Efendi'nin Beşir Fuad adlı kitabı hakkında tanıtma yazısı), Dergâh, S. 85, Mart 1997, ss. 7-9.
- "Mehmet Akif'in Resimli Gazete'de yayımlanan şiirleri", Yedi İklim, S. 72-73, Mart-Nisan 1996.
- "1913 İstanbul’undan mektuplar", (Fatih Kerimi’nin İstanbul Mektupları’ndan parçalar), Dergah, S. 78-81, Ağustos-Kasım 1996.
- "İzmir'de yayımlanan ilk Türkçe dergi: Nevruz", Dergah, Eylül 1996, ss. 10-11.
- "Yeni Edebiyat Dergisi (1940-1941)", (Wolfgang Riemann’dan çeviri), Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, VIII, İzmir, 1994, s. 161-185.
- "Mehmet Akif bibliyografyası", (Tanıtma yazısı), Dergâh, S. 37, Mart 1993, s. 9.
- "Mehmet Akif'in sanat ve edebiyat konusundaki görüşleri", (Tanıtma yazısı), Dergâh, S. 43, Eylül 1993, ss. 21-22.
- "Kafkasya'dan İstanbul'a yahut mekteple medrese arasında", (Ömer Faik numanzade'nin hatıraları), Dergâh, S. 18-22, Ağustos-Aralık 1991.
- "Cengiz Aytmatov'un romanlarında din teması ve Dişi Kurdun Rüyaları", Dergâh, S. 21, Kasım 1991, ss. 7-9.

International Conference Proceedings (10 entries)- “Ahmet Mithat Efendi ile Gaspıralı İsmail Bey arasındaki ilişkiler”, Uluslararası İslam’la Yenilenme ve Birlik -I- İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, 16-17 Kasım 2012, İstanbul.
- “Yaz Yağmuru’nda Her Şey yerli Yerinde”, Ölümünün 50. Yılında Rüya ile Hayal Arasında Ahmet Hamdi Tanpınar Uluslararası Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, İstanbul.
- “Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde anlatının oyunlaştırılması”, Aynanın Sırrı – Mustafa Kutlu Sempozyumu, 26-27 Nisan 2012, İstanbul. (İstanbul, 2012, ss. 54-65.
- “Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarında Kafkasya coğrafyası ve insanları”, Qafqaz Xalqlarının Folkloru və Lingvokulturologiyası Uluslararası Sempozyumu, 18-21 Nisan 2012, Tiflis, Gürcistan.
- “Fahim Bey ve Biz romanında tekrarlanan kalıp ifadelerin işlevleri”, 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp İncelemeleri) 19-21 Ekim 2011, Isparta. (Isparta, 2012, c. 1, ss. 493-507.
- “Halikarnas Balıkçısı’nın Demokrat İzmir gazetesindeki yazıları”, 2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2011, Bodrum. (Bodrum, 2011, ss. 270-280.
- “Cahit Sıtkı Tarancı’nın bestelenen şiirleri”, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Diyarbakır.
- “Çocuk edebiyatı alanında öncü bir yayın: Çocuk Bahçesi”, Türk Halkları Edebiyatı Beynelhalk Uşaq Edebiyatı Kongresi, 13-15 Kasım 2008, Bakü, Azerbaycan. (Bakü, 2008, c. 1, ss. 438-445.)
- "Tanzimat dönemi roman ve hikayelerinde kadın erkek ilişkilerinin düzenlenişine dair bazı tespitler", VII. Millletler Arası Türkoloji Kongresinde (8-12 Kasım 1999) sunulan bildiri.
- "Dido Sotirio’nun Benden Selam Söyle Anadolu’ya adlı romanında Anadolu ve Anadolu insanı", Geçmişten Günümüze Selçuk, Selçuk Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir, 1997.

National Conference Proceedings (9 entries)- "Babıali'den Büyük Doğu'ya Yansıyanlar", Doğumunun 110. Yılı Anısına Necip Fazıl Sempozyumu, Zeytinburnu Belediyesi, 31 Mayıs 2014, İstanbul.
- "Mehmet Akif, Gölgeler ve Tasavvuf", Mehmet Akif ve Gölgeler Bilgi Şöleni, 25-26 Aralık 2013, İstanbul.
- “Felsefe-i Zenan [Kadınlar Felsefesi]: Erkek Egemen Toplumda Kadınların Feryadı”, Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet, Cinsellik, Şiddet Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012, İzmir.
- “Babıali çevresi ve Necip Fazıl”, Büyük Doğu’nun Ruhu Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 26 Mayıs 2012, Kahramanmaraş.
- “Marcel Brion ve Peyami Safa’nın Attila hakkındaki romanları”, Ölümünün 50. Yılında Fikir ve Sanat Adamı Peyami Safa, 18-20 Nisan 2011, İstanbul. (Erdem, Peyami Safa Özel sayısı, S. 62, 2012, ss. 75-82.)
- “Mehmet Akif ve Milli Edebiyat”, 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Milli Edebiyat Çalıştayı, 29-30 Nisan 2011, İstanbul. (100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı Bildirileri, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 2011, ss. 134-141)
- Bir postmodern anlatı örneği olarak "Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri"nin "Karı Koca Masalı" ile ilişkisi üzerine", Hikâyenin Bugünü Bugünün Hikâyesi, 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi, 19-20 Ekim 2007, İstanbul, 2008, ss. 266-275
- 'Ahmet Mithat Efendinin Romanlarında Yahudiler', Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 12-13 Nisan 2001, Kayseri, (Kayseri, 2001, ss.315-321.)
- "Tatar edibi Fatih Kerimi ve İstanbul Mektupları adlı eseri", IX. Milli Türkoloji Kongresi, 15-17 Eylül 1997, İstanbul.

Books (18 entries)- Ahmet Mithat Efendi, Müşahedat (Haz. Fazıl Gökçek), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013
- Bir Medeniyetin Şairi - Mehmet Akif , Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2013.
- Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Metin ve Şirzat (Haz. Fazıl Gökçek - Özlem Nemutlu), Türk Dil Kurumu, Ankara, 2013.
- Fatma Aliye Hanım, Muhadarat (Haz. Fazıl Gökçek), Özgür Yayınları, 2012.
- Küllerinden Doğan Anka – Ahmet Mithat Efendi Üzerine Yazılar, Dergâh Yayınları, 2012.
- Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre – Zavallı Çocuk – Kara Bela, (Haz. Fazıl Gökçek), Özgür Yayınları, 2011.
- Halit Ziya Uşaklıgil, Hikâye (Haz. Fazıl Gökçek), Özgür Yayınları, 2010.
- Romancı ve Hikâyeci Yönüyle Tarık Buğra, Küçükçekmece Belediyesi Yayını, 2010
- Namık Kemal, Gülnihal – Akif Bey (Haz. Fazıl Gökçek), Özgür Yayınları, 2010
- Mehmet Akif, Safahat 1-7. Kitaplar, (Haz. Fazıl Gökçek), Dergâh Yayınları, 2008.
- Bir Tartışmanın Hikâyesi - Dekadanlar, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2007.
- Osmanlı Kapısında Büyümek- Ahmet Mithat Efendi'nin Hikâye ve Romanlarında Gayrimüslim Osmanlılar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.
- Mehmet Akif’in Şiir Dünyası, Dergah Yayınları, İstanbul, 2005; İlaveli 2. bs. Dergâh Yayınları, İstanbul, 2014.
- Emin Nihat-Müsameretname (Hazırlayanlar: Fazıl Gökçek-Sabahattin Çağın), Özgür Yayınevi, İstanbul 2003.
- Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, (Hazırlayanlar: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın), Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001.
- Fatih Kerimi, İstanbul Mektupları, (Hazırlayan: Fazıl Gökçek), Çağrı Yayınları, İstanbul 2001.
- Fatih Kerimi, Avrupa Seyahatnamesi, (Hazırlayan: Fazıl Gökçek), Çağrı Yayınları, İstanbul 2001.
- Ömer Faik Numanzade, Kafkasya’dan İstanbul’a Hatıralar, (Hazırlayanlar: Fazıl Gökçek, İrfan Murat Yıldırım), Akademi Kitabevi, İzmir 2000.

Finished Research Projects (2 entries)- BAP, Dergâh Mecmuasının Yeni Harflere Aktarılması Ve İncelenmesi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012
- BAP, Ahmet Mithat Efendi'nin Edebiyat Teorisi, Tarihi Ve Eleştirisine Dair Yazıları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2007.
Granted Scholarships (1 entries)- 1995, DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst)
Student's Completed Thesis (11 entries)- Doktora, 2012, Vahit Tane, Salahattin Enis Atabeyoğlu’nun Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
- Doktora, 2012, Halef Nas, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Romantizm-Realizm Tartışmaları, Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2011, Gizem Akyol, 1923-1950 Arası Türk Romanında Osmanlı İmajı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2010, Elif Esra Önen, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Hayat ve Ölüm Kavramları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2010, Esin Alçiçek, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Hikâyeciliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2009, Fatma Ekren, Türk Düşüncesi Dergisi Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2008, Harika Durgun, Ahmet mithat Efendi'nin Edebiyat tarihi, Teorisi ve Eleştirisine Dair Görüşleri, Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2008, İkbal kural, Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Seyahat, Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2005, Gaye Küçükler, Erol Toy'un Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir inceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2004, Süleyman Kara, Ermenaklı Hasan Rüştü’nün Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2002, Harika Nüfusçu Durgun, Muktebes Dergisi Üzerinde Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.