Akademik BilgilerNURİ AZBAR
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
Biyomühendislik Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: nuriazbar@yahoo.com
- E-posta: nuriazbar@gmail.com
- E-posta: nuri.azbar@ege.edu.tr
- Telefon: 232-3884955 (31) 232-3880378 (138)
- Telefon: 232-343 44 00 (138)
- Web sayfası: http://akademik.ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Türkiye, 1993
- Doktora: Vanderbilt University, Civil&Environmental Engineering Dept., A.B.D., 1999
- Yardımcı Doçentlik: Balıkesir Üniv., Mühendislik Fak., Çevre Müh. Bölümü, Türkiye, 2000
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Böl, Türkiye, 2004
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik, Türkiye, 2004
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Böl, Türkiye, 2010

Administrative / Academic Duties (16 entries)-  Ege Üniversitesi Atıklar Komisyonu Başkan Yrd., 2013-
- Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür, 2012-
- Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) Üst Komisyon Üyesi, 2012-
- Ege Üniversitesi Atıklar Komisyonu Başkanı, 2011-2013
- Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği (yedek), 2010-2012
- Avrupa Birliği Çevre Komitesi Türkiye Delegesi, 2007-2011
- Avrupa Komisyonu Çerçeve Programları Proje Hakemliğinde Uzmanlık Görevi, 2007
- Avrupa Birliği Çevre Komitesi Çevre Alan Uzmanı, 2007
- E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2009
- Ege Bölgesi Sanayi Odası Çevre Komitesi Üyesi, 2005-
- Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü Dış Danışma Kurulu Üyeliği, 2005-
- Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (yedek), 2004-2006
- Çevre Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2004
- Balıkesir Üniv. Çevre Müh.Bölümü Vekaleten Bölüm Başkanlığı (Muhtelif zamanlarda), 2000-2004
- Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi (Balıkesir Valiliği), 2000-2004
- Çevre Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (Balıkesir Üniversitesi), 2000-2004
Other Professional Activities (38 entries)- Editör-Journal of Renewable Energy-Hindawi Publishing, 2013-In Progress
- Editör-Biomed Research Internatinal-Hindawi Publishing, 2013-In Progress
- Hakemlik-Applied Biochemistry and Biotechnology, 2009-In Progress
- Hakemlik-South Africa , National Research Foundation International Research Grants, 2009-In Progress
- Hakemlik Int. Journal of Hydrogen Energy, 2008-In Progress
- Hakemlik:Journal of Environmental Management, 2008-In Progress
- Water Research, 2008-In Progress
- Ankara Üniversitesi, BAP proje hakemliği, 2008-In Progress
- Hakemlik: Biochemical Engineering Journal, 2008-In Progress
- Hakemlik: Biotechnology and Bioengineering Journal, 2008-In Progress
- Hakemlik:CLEAN-Soil,Air,Water, 2008-In Progress
- Hakemlik Bioresource Technology, 2007-In Progress
- Hakemlik-European Commission, FP7 programı, 2007-In Progress
- Hakemlik Chemical Engineering Journal, 2007-In Progress
- Hakemlik Food Science and Technology Journal, 2007-In Progress
- Hakemlik Çevre Bilim ve Teknoloji Teknik Dergisi (Çevre Mühendsileri Odası Yayını), 2007-In Progress
- Hakemlik Journal of Chemical Technology, 2007-In Progress
- Hakemlik Fresenius Environmental Bulletin Journal, 2007-In Progress
- Hakemlik Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2007-In Progress
- Hakemlik Journal of Environmental Engineering Science, 2007-In Progress
- Hakemlik Int. Journal of Environment and Waste (IJEWM), 2007-In Progress
- Hakemlik Int. Journal of Environment and Pollution (IJEP), 2007-In Progress
- Hakemlik -TUBITAK proje değerlendirme panelleri (muhtelif zamanlarda), 2006-In Progress
- Hakemlik, Microbial Cell Factories, Journal, 2006-In Progress
- Hakemlik, Polish Journal of Environmental Studies, 2006-In Progress
- Hakemlik: TÜBİTAK: Ulusal ve Uluslararası Proje Hakemliği, 2006-In Progress
- Hakemlik, Biotechnology Progress, 2006-In Progress
- Hakemlik, Journal of Hazardous Materials, 2005-In Progress
- Hakemlik, Journal of Environmental Management, 2005-In Progress
- Hakemlik,CIGR Ejournal (Agricultural Engineering International: The CIGR Journal of Scientific Research and Development, 2005-In Progress
- Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Hakemliği, 2004-In Progress
- Hakemlik, Process Biochemistry, 2004-In Progress
- Hakemlik, Chemosphere, 2004-In Progress
- Balıkesir Belediye Başkanlığı Çevre Kirliliği Teknik Danışmanlık Hizmetleri, 2002-2003
- Balıkesir Belediye Başkanlığı Mezbaha Arıtma Tesisi proje, inşa,montaj, devreye alma ve işletim ile ilgili teknik danışmanlık hizmetleri, 2002-2003
- Edremit Belediyeler Birliği Atıksu Arıtma tesisi (15000 m3/gün kapasiteli) teknik danışmanlık hizmetleri (2002 yılında 3 ay), 2002
- Altınoluk Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi teknik danışmanlık hizmetleri (2002 yılında 4 ay), 2002
- SEKA Balıkesir Kağıt ve Selüloz İşletmesi Atıksu ve Hava Kirliği Kontrolü Teknik Danışmanlığı, 2000-2003
Research Interests- Çevre Teknolojisi (6030304)
- Çevre Mühendisliği (6150000)
Indexed Journal Publications (43 entries)- Fatma Gizem Avci, Damla Huccetogullari, Nuri Azbar (2013): "The effects of cell recycling on the production of 1,3-propanediol by Klebsiella pneumoniae", Bioprocess Biosyst Eng, DOI 10.1007/s00449-013-1018-z,(In press)
- Çağdaş Gönen, Mine Güngörmüşler, Nuri Azbar (2013): "Continuous Production of 1,3-Propanediol Using Waste Glycerol wiht Clostridium beijerinckii NRRL B-593 Immobilzied on Glass Beads an Glass Rushing Rings", Chem. Biochem.Eng. Q.27 (In Press).
- Mine Gungormusler, Cagdas Gonen, Nuri Azbar (2013): "Effect of cell immobilization on the production of 1,3-propanediol", New Biotechnology, Volume 30, Issue 6, Pages: 623–628
- Keskin, T., Tutuk, F. and Azbar, N (2012):"Effect of Pretreatment on the Enhancement of Biodegradation of Olive Mill Effluent for Treatment in an Anaerobic Cross-Flow Filter Reactor"., Chem.Biochem. Eng. Q, 26(1), 23-29.
- Keskin, T., and Guisti, L., and Azbar, N (2012):"Continuous biohydrogen production in immobilized biofilm system versus suspended cell culture system versus suspended cell culture", Int.Journal of Hydrogen Energy, 37(2), 1418-1424.
- Silvia Casalia, Mine Gungormusler, Lorenzo Bertina, Fabio Fava, Nuri Azbar (2012):"Development of a biofilm technology for the production of 1,3-propanediol (1,3-PDO) from crude glycerol", Biochemical Engineering Journal, 64, 84-90.
- Gonen, C, Gungormusler, M, Azbar, N. (2012): "Comparative Evaluation of Pumice Stone as an Alternative Immobilization Material for 1,3-Propanediol Production from Waste Glycerol by Immobilized Klebsiella pneumoniae", Appl. Biochem. Biotechnol. DOI 10.1007/s12010-012-9923-1
- Mine Güngörmüşler, Çağdaş Gönen, Nuri Azbar (2011): 'Continuous production of 1,3-Propanediol using raw glycerol with immobilized Clostridium beijerinckii NRRL B-593 in comparison to suspended culture' Bioprocess and Biosystems Engineering (BPBSE), in Press, DOI: 10.1007/s00449-011-0522-2
- Mine Güngörmüşelr, Çağdaş Gönen, Nuri Azbar (2011): "Use of ceramic-based cell immobilization to produce 1,3-propanediol from biodiesel-derived waste glycerol with Klepsiella pneumoniae", Journal of Applied Microbiology, Vol.11, pages: 1138-1147.
- Mine Güngörmüşler, Çağdaş Gönen aand Nuri Azbar (2011):1,3-Propanediol Production Potential by a Locally Isolated Strain of Klebsiella Pneumoniae in Comparison to Clostridium Beijerinckii NRRL B593 from Waste Glycerol, Journal of Polymers and Environment, In Press (DOI 10.1007/s10924-011-0326-0).
- Tugba Keskin, Elif Aksöyek, Nuri Azbar (2011): "Comparative analysis of thermophilic immobilized biohydrogen production using packed materials of ceramic ring and pumice stone", Int. Journal of Hydrogen Energy- 36:15160-15167.
- Mine Güngörmüşler, Çağdaş, Gönen, Nuri Azbar (2011): "Comparison of two natural 1,3-propanediol producers in regards to the effect of glucose usage as a co-substrate", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects.UESO-2011-1106.R3. In Press.
- Nuri Azbar, Fatos T. Cetinkaya Dokgoz (2010): 'The effect of dilution and l-malic acid addition on bio-hydrogen production with Rhodopseudomonas palustris from effluent of an acidogenic anaerobic reactor ' Int. Journal of Hydrogen Energy, 35: 5028-5033
- Gulseren Pekin, Senem Haskok, Sayit Sargın, Yuksel Gezgin, Rengin Eltem, Erdinc Ikizoglu, Nuri Azbar and Fazilet Vardar Sukan (2010): 'Anaerobic digestion of Aegean olive mill effluents with and without pretreatment', J Chem Technol Biotechnol, 85:976-982
- Mine Gungormusler, Cagdas Gonen, Guven Ozdemir, Nuri Azbar (2010). 'Fermentation Medium Optimization for 1,3 Propanediol Production Using Taguchi', Fresen. Environ. Bull.Vol.19: No. 12 Vol:19 pages2840-2847:
- Mine Gungormusler, Cagdas Gonen, Guven Ozdemir, Nuri Azbar (2010):'1,3 Propanediol production potential of Clostridium saccharobutylicum NRRL B-643', New Biotechnology, Vol:27, No:6, page:782-788
- Tugba Keskin and Nuri Azbar (2010): 'A screening methodology for AOP selection as pre-treatment in the anaerobic degradation of olive mill effluent', Fresenius Environmental Bulletin, Vol.19 No:12b, pages:3209-3216
- Azbar, N., Tutuk, F., Keskin, T (2009). 'Effect of Organic Loading Rate on the Performance of an Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket Reactor Treating Olive Mill Effluent' Biotech. Bioprocess. Eng. Journal, 14:99-104.
- N. Azbar, F. T. Dokgöz, T. Keskin, R. Eltem, K. S. Korkmaz, Y. Gezgin, Z. Akbal, S. Öncel , M. C. Dalay (2009): 'Comparative Evaluation of Bio-Hydrogen Production From Cheese Whey Wastewater Under Thermophilic and Mesophilic Anaerobic Conditions' International Journal of Green Energy, 6: 192-200
- Erbil Kalmış, Fatih Kalyoncu, Nuri Azbar (2009):'Evaluation of wild and commercial types of Pleurotus strains for their ability to decolorize Cibacron Black W-NN textile dye' African Journal of Microbiology Research, Vol.3(6), p.325-329, June 2009.
- 2009, Nuri Azbar, Fatos T. Cetinkaya Dokgoz , Zerife Peker:'Optimization of basal medium for fermentative hydrogen production from cheese whey wastewater' Int. Journal of Green Energy, 6:371-380.
- Nuri Azbar*, F. Tuba Cetinkaya Dokgoz, Tugba Keskin, Kemal S. Korkmaz, Hamid M. Syed (2009):'Continuous fermentative hydrogen production from cheese whey wastewater under thermophilic anaerobic conditions', International journal of hydrogen energy , 34:7441-7447.
- Nuri Azbar, Fatih Tutuk, Tugba Keskin (2009): 'Biodegradation performance of an anaerobic hybrid reactor treating olive mill effluent under various organic loading rates'.International Biodeterioration & Biodegradation, 63:690-698.
- Erbil Kalmış, Nuri Azbar, Hasan Yıldız, Fatih Kalyoncu (2008). 'Feasibility of using olive mill effluent (OME) as a wetting agent during the cultivation of oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, on wheat straw, Bioresource Technology , 99, p.164-169.
- Azbar, Nuri, Keskin, Tugba, Cokay Catalkaya, Ebru (2008).'Improvement in anaerobic degradation of olive mill effluent (OME) by chemical pretreatment using batch systems', Biochemical Engineering Journal, 38:379-383
- Erbil Kalmış, Nuri Azbar, Fatih Kalyoncu (2008): Evaluation of two wild types of Pleurotus ostreatus (MCC07 and MCC20) isolated from nature for their ability to decolorize Benazol Black ZN textile dye in comparison to some commercial types of white rot fungi: P. ostreatus, P. djamor, P. citrinopileatus , Canadian Journal of Microbiolgy, Volume 54, Number 5, p.366-370
- 2008, Nuri AZBAR, Tugba KESKIN, Ebru CATALKAYA: Improvement in anaerobic degradation of olive mill effluent (OME) by pre-treatment using H2O2, UV-H2O2 and Fenton’s Process, Int. J. of Green Energy, Vol.5, Issue 3, p.189-198.
- 2008, Nuri AZBAR*, Tugba KESKIN, Aysegul YURUYEN, 'Enhancement of Biogas Production from Olive Mill Effluent (OME) by Co-Digestion, Biomass &Bionergy, (32), p.1195-1201
- D. Dolgen, M. N. Alpaslan, N. Azbar & B. Unlu (2007):'Comparative Evaluation of The Nutrient and Cod Removal Performances of Various Sequentially Operated Biofilm Reactors', Environmental Technology, Vol.28. No:8. p.921
- Erbil Kalmış, Nuri Azbar, Fatih Kalyoncu (2007). 'Agar-plate screening for textile dye decolorisation by white rot fungi Pleurotus species:Pleurotus cornucopiae var citiniopileatus, P.djamor, P.eryngii, P.ostreatus and P.sajor-caju' Fresenius Environmental Bulletin, Vol.16. No.10, p.1309-1319
- Taner Yonar, Kadir Kestioglu, Nuri Azbar (2006). Treatability studies on domestic wastewater using UV/H2O2 process. Applied Catalysis B: Environmental, 67:223-228
- Richard SPEECE, Saroch BOONYAKITSOMBUT, Moonil KIM, Nuri AZBAR, Pepi URSILLO (2006). Overview of Anaerobic Treatment: Thermophilic and propionate Implications. Wat.Env.Reseach. Vol 78. No 5. pp460-473.
- 2005, Kadir KESTİOĞLU, Taner YONAR, Nuri AZBAR. (2004). Feasibility of physico-chemical treatment and advanced oxidation processes (AOPs) as a means of pretreatment of olive mill effluent (OME). Process Biochemistry, 40, p.2409-2416.
- 2005, Emel İrtem, Sedat Kapdaşlı, Nuri AZBAR:"Coastal Zone Problems and Environmental Strategies" Environmental Management Vol. 35, No. 2, pp. 1–12
- Yonar, T., Kaplan Yonar, G., Kestioglu, K. and Azbar, N. (2005). Decolorisation of Textile Effluent Using Homogeneous Photchemical Oxidation Processes. Coloration technology, V.121, No.5, p.258-264.
- Nuri AZBAR, Taner YONAR (2004). Comparative evaluation of a laboratory and full-scale treatment alternatives for the vegetable oil refining industry wastewater (VORW), Process Biochemistry, Volume 39, Issue 7, 31 March 2004, Pages 869-875
- Nuri AZBAR, Taner YONAR, Kadir KESTİOĞLU (2004). Comparison of various advanced oxidation processes and chemical treatment methods for COD and color removal from a polyester and acetate fiber dyeing effluent. Chemosphere. 55: pp 35-43
- Nuri Azbar (2004). Upgrading an existing treatment system to adopt cleaner production principals, Journal of Cleaner Production.Vol.12, pp 789-795.
- Nuri AZBAR, A.BAYRAM, A.FİLİBELİ, A.MÜEZZİNOĞLU, F.ŞENGÜL, A.ÖZER (2004). A review of waste management options in olive oil production. Critical Reviews in Environmental Science and Technology. Vol.34. pp 1-39.
- Nuri AZBAR, Richard E. SPEECE (2001). Two-phase, two-stage and single-stage anaerobic process comparison. Journal of Environmental engineering ASCE. Vol.127.No:3, pp 240-248
- Nuri AZBAR, Pepi URSILLO and Richard E. SPEECE (2001).Effect of process configuration and substrate complexity on the performance of anaerobic processes, Water Research, Volume 35, Issue 3, February 2001, Pages 817-829
- Nuri AZBAR, Ayşen TÜRKMAN (2000). Defluoridation in drinking waters. Water Science and Technology. Vol 42.No:1, pp 403-407.
- Nuri AZBAR, Hakan ŞENEL, Richard E. SPEECE (2000). Simultaneous computer control of pH in multiple environmental laboratory bioreactors. Environmental Technology. Vol.21.pp 1007-1011

Publications in Other Journals and Medias (8 entries)- 1. Azbar,N., “:İzmir Şehri Atıksularının Bertarafı İçin Yapılan Çalışmalar”:, Çevre Mühendisleri Derneği Yayın Organı, Yıl 2, Sayı 5, 30-31, 1992.
- 2. Azbar,N., “:Pestisitler İle İlgili Bir Değerlendirme”:, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, Yıl 1, Sayı 2, 18-20, 1994
- 3. Azbar,N., “:Plansız Kentleşmenin Yeraltısuları Üzerindeki Etkisi”:, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, Yıl 2, Sayı 4, 18-19, 1995
- 4. Azbar,N., “:Biyolojik Arıtma Alternatiflerinin Karşılaştırılması”:, Çevre ve Mühendis, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı, Yıl 3, Sayı 6, 23-25, 1995
- 5. Azbar, N., “:Biyolojik Arıtma Alternatiflerinin Karşılaştırılması”:, Çevre Ve Kültür Birliği, Çevre ve Kültür Birliği Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, 9-11, 1995.
- 6. Azbar, N., “:Arıtma Çamurları İdaresi ve Alternatif Kullanımlar”:, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, 18-19
- 7.Azbar, N. 'Geleceğin Kömürü Hidrojen', Biyoyakıt Dünyası, 2006, Kasım Sayısı No: 4, syf:52-56, ISSN: 1306-9373
- Nuri AZBAR, Taner YONAR, Kadir KESTİOĞLU, Tuğba KESKİN, Fatih TUTUK, Çağdaş GÖNEN, Ebru ÇATALKAYA (2007). 'İleri oksidasyon proseslerinin organik madde, toksisite ve renk gierimi amacıyla endüstriyel ve evsel atıksuda kullanımları-Örnek çalışmalar: Teksitl atıksuyu, zeytin karasuyu, evsel atıksu'., İleri Oksidasyon Prosesleri Türkiye (İOPT) Çalıştayı, 25 mayıs 2007 , Boğaziçi Üniversitesi.

International Conference Proceedings (21 entries)- Azbar, N, Keskin, T, Tutuk, F. (2012): "Anaerobic Bioremediation of Raw and Pretreated Olive Mill Effluent (OME) in high rate Bioreactor Configuration", Syposium on "Olive Oil Wastes and Environmental Protection, 16-18 Ovtober 2012, Chania, Greece. p.216-226.
- Keskin, T., Tutuk, F., Azbar, N. (2010): 'Effect of pretreatment on the enhancement of biodegradation of olive mill effluent (OME) and evaluation of an anaerobic cros-flow filter (ACF) reactor treating olive mill effluent (OME)', The 2nd Int. Congress of IAMAW, 17-19 Jun 2010, Izmir, Turkey
- Sargin, S. Pekin, G., Haskök, S., Gezgin, Y., Eltem R, Ikizoğlu, E., Azbar, N, Vardar Sukan, F. (2010):'Anaerobic digestion of Aegean olive mill effluents with and without pretreatment. The 2nd Int. Conference of IAMAW, 17-19 June 2010, Izmir, Turkey
- Gönen, Ç., Güngörmüşler, M., Özdemir, G., Azbar, N. (2010):'Recovery of a value added product from biodiesel production waste as arenewable raw material for biopolymer sector.' The 2nd Int. Conference of IAMAW, 17-19 June 2010, Izmir, Turkey
- Dokgöz Çetinkaya, F.T., Azbar, N (2010):'Hydrogen production potential of Klepsiella pneumonia from various sugars in comparison to mixed anaerobic culture.' The 5th Int. Bioengineering Congress, 16-19 June 2010, Izmir, Turkey
- Güngörmüşler, M., Gönen, Ç,, Özdemir, G., Azbar, N (2010):'Fermentation medium optimization for 1,3 propanediol production usig Taguchi and Box-Behnken experimental designs.' The 5th Int. Bioengineering Congress, 16-19 June 2010, Izmir, Turkey
- F. Tuba Cetinkaya Dokgöz, (2010):'Correlation between Biohydrogen Production and Formation of Some By-Products (PHB and Carotenoid) During PhotofermentativeHydrogen Production.' 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition, June 27-30, 2010, Denizli, Turkey
- Tugba Keskin, Laura Giusti (2010):'Continuous Biohydrogen Production from Sucrose in an Anaerobic Immobilized Reactor Packed with Ceramic Balls.' 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition, June 27-30, 2010, Denizli, Turkey
- Nuri Azbar, F.Tuba Dokgöz, Tugba Keskin, Kemal S. Korkmaz, Hamid M. Syed (2008). Continuous Fermentative Hydrogen Production from Cheese Whey Wastewater under Thermophilic Anaerobic Conditions. IWBT-2008: International Workshop on Biohydrogen Production Technology, 07-08 February 2008. Indian Institute of Technology, Kharagpur, India
- Nuri Azbar, F.Tuba Dokgöz, Tugba Keskin, Rengin Eltem, Kemal S. Korkmaz, Yüksel Gezgin, Zeynep Akbal, Suphi Öncel, Meltem Conk Dalay, Çağdaş Gönen, Fatih Tutuk (2007). 'Comparative evaluation of bio-hydrogen production from cheese whey wastewater under thermophilic and mesophilic anaerobic conditions', II. International Hydrogen Congress & Exhibition, 13-15 July 2007, Istanbul/Turkey, p. 182
- Azbar, N., Keskin, T., Yuruyen, A. (2006). 'Enhancement of Anaerobically Degradable Chemical Oxygen Demand (COD) in Concentrated Industrial Effluents', Biomass for energy: Challenges for Agriculture Cogress, 25-26 September, 2006, Brugge, Belgium Poster sunum
- Nuri AZBAR, Pepi URSILLO, Richard E. SPEECE (2005)."EFFECT OF SUBSTRATE AND BIOREACTOR TYPE ON BIOMETHANE PRODUCTION AS A RENEWABLE ENERGY RESOURCE",Proceedings of the 1st International Symposium and Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies,5-7 September 2005,Altınyunus-Çeşme, İzmir-Turkey.
- Speece, R.E., S.Boonyakitsombut, M.Kim, N.Azbar, P.Ursillo., (2005)."Overview of Anaerobic Biotechnology: Thermophilic and Propianate Implications", Annual Water Environment Federation meeting, Washinguon D.C, USA.
- Nuri Azbar (2005):'Zeytin İşletmelerinde Kirlilik Önleyici ve Giderici Yaklaşımlar', Türkiye'nin AB'ne Giriş Sürecinde Dürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Kongresi, 25-27 Mayıs 2005, İzmir, Türkiye, syf 145-156
- Speece, R. E.; Kim, Moonil; Azbar, Nuri (2005): "Overview of anaerobic treatment: Curcial factors in successful anaerobic propionate metabolism". Proceedings of the Water Environment Federation, WEFTEC 2005: Session 1 -Session 10 , pp. 1-36(36), Water Environment Federation.
- Azbar, N., Cevilan, I, and Turan, I. (2002), "OOMWW on Central Treatment Plant and Evaluation of the Pretreatment Requirements", Proceedings of the 1st International Workshop on Environmental Problems in Olive Oil Production and Solutions, Editors:N.Azbar, N.Vardar, M.Akın.I.Cevilan., p.1-6, 07-09 June,2002, Edremit-Balıkesir,Turkey.
- Azbar, N. and Yonar, T. (2002), "Evaluation of Modified Recirculating Sand Filters (MRSF) as an Alternative to Conventional Decentralized Wastewater Treatment Systems for Residential Areas with Small Flows", 5th Specialized Conference on Small Water and Wastewater Treatment Systems, Editors:I.Ozturk, A.Tanik,Vol.1, p.277-282, Istanbul, september 2002
- Azbar,N. ve Dölgen, D., “:Waste Minimization Assesment And Pollution Prevention Strategies For A Paint Manufacturing Plant,”: Water Environment Federation, Industrial Wastes Technical Conference, March 1-4, Nashville, TN, USA, 329-337, 1998.
- Şengül, F., Azbar,N. ve Pınar,C., “:Ecological Production Strategies:Eco-Tex Product examples In Cotton Textile Industry”: Proceedings Of The Third International Symposium On Waste Management Problems In Agro-Industries, IAWQ (International Associatin On Water Quality), October 4-6, Mexico City, 305-314, 1995
- Şengül, F. ve Azbar,N., “:Pollution Prevention Studies In Cotton Textile Industry In Turkey”: Cleaner Technologies and Cleaner Products, NATO/ASI Series, Sustainable Development Vol.2, Budapest, Hungary ,(Editör:H.M,Freeman, Z.Puskas, R.Olbina), 331-350, 1995
- Azbar,N. ve Türkman,A., “:An Overview on HCH Application In Turkey”: 1st International HCH-Forum, November 25-26, Zwolle, The Netherlands, 1992

National Conference Proceedings (21 entries)- 2012, KAPALI DÖNGÜ MEMBRAN DESTEKLİ BİYOGAZ PROSESİ İLE TAVUK ATIKLARINDAN TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN AMONYAK GİDERİMİ Nurdan DORUK 1, Duygu Karaalp 2, Nuri AZBAR 2*, Nadir Dizge 1, Bülent KESKİNLER 1* 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 41400, Kocaeli 2 Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Bornova, 35100, Izmir
- Nuri Azbar (2012): "Enerji Güvenliği ve Anaerobik Biyoteknoloji Fırsatları", TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLENMESİ ÖNCELİKLERİ SEMPOZYUMU VII, 22-23 Kasım 2012, Gebze.
- Dokgöz Çetinkaya, F., Azbar , N (2010):'Peynir altı suyu ile beslenen karanlık fermentasyon çıkış suyundan Rhodopseudomonas palustris ile foto-fermentative hidrojen üretimi.' İTÜ XII. Endsütryel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 16-18 Haziran 2010, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İTÜ Ayazağa Kampusü, Istanbul.
- Güngörmüşler, M., Gönen, Ç,, Özdemir, G., Azbar, N (2010):'Atık gliserinden biyoteknolojik yollarla çevre dostu biyoplastik hammaddesi üretimi' İTÜ XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 16-18 Haziran 2010, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İTÜ Ayazağa Kampusü, Istanbul.
- Azbar, N., Tutuk, F., Keskin, T. (2010):'Yukarı akışlı anaerobik çamur yataklı biyoreaktörde zeytinkarasuyunun arıtımında organik yükleme hızının (OLR) etkisi.' İTÜ XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 16-18 Haziran 2010, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İTÜ Ayazağa Kampusü, Istanbul.
- Azbar,N., Ersoy,Y., Keskin,T. ve Doğan, F. (2006)."Kentsel Atıkların Organik Fraksiyonundan Biyoenerji Üretimi:İzmir Örneği", Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-CEVKOS V 11-12 Mayıs 2006, Gebze-Kocaeli, syf.93
- Azbar,N., Keskin, T. ve Yürüyen, A. (2006)."Zeytinyağ Karasuyunun Biyolojik Parçalanabilirliğinin Ortak Substrat Etkisi ile İyileştirilebilirliğinin İncelenmesi" Türkiye'de çevre Kirlenmesi Öneclikleri Sempozyumu, CEVKOS-V, 11-12 Mayıs 2006, Gebze-Kocaeli, syf.43.
- Azbar, N. (2005). Zeytinyağ Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümsüzlükler. Kimya Mühendisleri Odası Zeytinyağ ve Pirina Yağı Sempozyum ve Sergisi, 10-12 Kasım 2005, EBSO, İzmir
- Azbar, N. (2005). Zeytin İşletmelerinde Kirlilik Önleyici ve Giderici Yaklaşımlar. Türki,ye'nin AB'ne Giriş Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönet,mi Kongresi.s.145-156, İzmir.
- Rengin Eltem, Nuri Azbar, Erdinç İkizoğlu, Senem Hancıoğlu Haskök (2005).'Zeytinyağ Karasuyunun Biyolojik Parçalanabilirliğinin Ön Fzikokimyasal İşlemler İle İyileştirilmesi', Biyoteknoloji 2005-14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, syf 234. 31Ağustos-2 Eylül 2005, Eskişehir
- Azbar, N. (2003). “:Zeytinyağ Üretimi Atıkları ve Kritik Değerlendirmesi”:, Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu–:IV,Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 9-10 Ekim 2003, Gebze
- Azbar, N. (2003) . “:Basics in Industrial Wastewater Treatment”:, Sürdürülebilir Gelişme ve Biyoteknoloji Çalıştayı, (Sustainable Development and Biotechnoloy Workshop), Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, 2-24 Ekim 2003, İzmir
- Azbar, N., ve Cevilan, I. (2002). “:Küçük ve Orta Ölçekli Mezbahanelerde Atık Karakterizasyonu ve Bertarafı”:, 8.Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, 18-22 Eylül 2002, İstanbul teknik Üniversitesi, Maslak, İstanbul
- Azbar, N. (2002). “:Seka Balıkesir Kağıt ve Selüloz İletmesi Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliği”:, 8.Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, 18-22 Eylül 2002, İstanbul teknik Üniversitesi, Maslak, İstanbul
- İrtem, E. ve Azbar, N. (2002). “:Manyas Kuş Cenneti ve Çevresel Tehditler”:, Türkiye Kıyıları 2002, Kıyı ve Deniz Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi Sempozyumu, İzmir
- Azbar,N., “:Endüstriyel Atıksu Arıtımında Anaerobik Biyoteknoloji”:, Türkiye’:de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, 14-15 Ekim, 1999
- Azbar,N., “:Anaerobik Proseslerin Seyreltik Atıksularda Uygulaması”:, 3.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İzmir, 25-26 Kasım, 1999
- 1994, Türkman,A. ve Azbar,N., “:Askeri Faaliyetlerin Çevresel Etkileri”:, Gökova Körfezi Çevre Sorunları ve Çevre Yönetimi Sempozyumu, Editör:Dr.Ayşegül İyilikçi Pala, DEÜ Müh.Fakültesi Yayınları, 494-501
- Müezzinoğlu, Türkman,A., Sponza,D. Kovancı,N. ve Azbar,N., “:Turizmde Mavi Bayrak Uygulaması”:, Datça Yarımadası Çevre Sempozyumu, Editör.Doç.Dr. Ayşe Filibeli, Datça, 1992
- 1992, Türkman,A. ve Azbar,N., “:Sularda Sertlik-Sağlık İlişkisi”:, I.Ulusal Ekoloji Çevre Kongresi, İzmir
- Türkman,A. ve Azbar,N., “:Kuşadası’:nda Yeraltısuyu Kalitesinin Değerlendirilmesi”:, Yeraltı Kaynakları ve Çevre sempozyumu,.Kuşadası, 155-160, 1991.

Number of References35 times self referenced.
543 times referenced by other.
Referrer Publications (40 entries)- 2008, Title: Photochemical oxidation of Reactive blue 19 dye (RB19) in textile wastewater by UV/K2S2O8 process Author(s): Rezaee A, Ghaneian MT, Khavanin A, et al. Source: IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING Volume: 5 Issue: 2 Pages: 95-100 Published: 2008
- 2008, Title: Complete treatment of olive pomace leachate by coagulation, activated-carbon adsorption and electrochemical oxidation Author(s): Mavros M, Xekoukoulotakis NP, Mantzavinos D, et al. Source: WATER RESEARCH Volume: 42 Issue: 12 Pages: 2883-2888 Published: JUN 2008
- 2008, Title: Degradation of Congo red dye by ozonation Author(s): Tapalad T, Neramittagapong A, Neramittagapong S, et al. Source: CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE Volume: 35 Issue: 1 Pages: 63-68 Published: 2008
- 2008, Title: Improvement in anaerobic degradation of olive mill effluent (OME) by pre-treatment using H2O2, UV-H2O2 and Fenton's process Author(s): Azbar N, Keskin T, Catalkaya E Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY Volume: 5 Issue: 3 Pages: 189-198 Published: 2008
- 2008, Title: Occurrence and problems of high fluoride waters in Turkey: an overview Author(s): Oruc N Source: ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH Volume: 30 Issue: 4 Pages: 315-323 Published: AUG 2008
- 2008, Title: Influence of operating parameters on photocatalytic degradation of phenol in UV/TiO2 process Author(s): Chiou CH, Wu CY, Juang RS Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 139 Issue: 2 Pages: 322-329 Published: JUN 1 2008
- 2008, Title: Characterisation of Paenibacillus jamilae strains that produce exopolysaccharide during growth on and detoxification of olive mill wastewaters Author(s): Aguilera M, Quesada MT, del Aguila VG, et al. Source: BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 13 Pages: 5640-5644 Published: SEP 2008
- 2008, Title: Effect of processing conditions, prestorage treatment, and storage conditions on the phenol content and antioxidant activity of olive mill waste Author(s): Obied HK, Bedgood DR, Prenzler PD, et al. Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 56 Issue: 11 Pages: 3925-3932 Published: JUN 11 2008
- 2008, Title: Evaluation of two wild types of Pleurotus ostreatus (MCC07 and MCC20) isolated from nature for their ability to decolorize Benazol Black ZN textile dye in comparison to some commercial types of white rot fungi: Pleurotus ostreatus, Pleurotus djamor, and Pleurotus citrinopileatus Author(s): Kalmis E, Azbar N, Kalyoncu F Source: CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY Volume: 54 Issue: 5 Pages: 366-370 Published: MAY 2008
- 2008, Title: Strategies and practices for sustainable use of water in industrial papermaking processes Author(s): Gavrilescu M, Teodosiu C, Gavrilescu D, et al. Source: ENGINEERING IN LIFE SCIENCES Volume: 8 Issue: 2 Pages: 99-124 Published: APR 2008
- 2008, Title: Treatment of high fluoride-content wastewater by continuous electrocoagulation-flotation system with bipolar aluminum electrodes Author(s): Hu CY, Lo SL, Kuan WH, et al. Source: SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Volume: 60 Issue: 1 Pages: 1-5 Published: APR 1 2008
- 2008, Title: Optimization of methane fermentation from effluent of bio-hydrogen fermentation process using response surface methodology Author(s): Wang X, Niu DJ, Yang XS, et al. Source: BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 10 Pages: 4292-4299 Published: JUL 2008
- 2008, Title: The removal of lignin and phenol from paper mill effluents by electrocoagulation Author(s): Ugurlu M, Gurses A, Dogar C, et al. Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Volume: 87 Issue: 3 Pages: 420-428 Published: MAY 2008
- 2008, Title: Assessment of toxicity of the untreated and treated olive mill wastewaters and soil irrigated by using microbiotests Author(s): Mekki A, Dhouib A, Feki F, et al. Source: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY Volume: 69 Issue: 3 Pages: 488-495 Published: MAR 2008
- 2008, Title: Effect of shear on performance and microbial ecology of continuously stirred anaerobic digesters treating animal manure Author(s): Hoffmann RA, Garcia ML, Veskivar M, et al. Source: BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING Volume: 100 Issue: 1 Pages: 38-48 Published: MAY 1 2008
- 2008, Title: Electrochemical treatment of chemical mechanical polishing wastewater: removal of fluoride - sludge characteristics - operating cost Author(s): Drouiche N, Ghaffour N, Lounici H, et al. Source: DESALINATION Volume: 223 Issue: 1-3 Pages: 134-142 Published: MAR 1 2008
- 2008, Title: Comparison of thermophilic anaerobic digestion characteristics between single-phase and two-phase systems for kitchen garbage treatment Author(s): Park Y, Hong F, Cheon J, et al. Source: JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING Volume: 105 Issue: 1 Pages: 48-54 Published: JAN 2008
- 2008, Title: Improvement of COD and color removal from UASB treated poultry manure wastewater using Fenton's oxidation Author(s): Yetilmezsoy K, Sakar S Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 151 Issue: 2-3 Pages: 547-558 Published: MAR 1 2008
- 2008, Title: Vegetable waste treatment: Comparison and critical presentation of methodologies Author(s): Arvanitoyannis IS, Varzakas TH Source: CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION Volume: 48 Issue: 3 Pages: 205-247 Published: MAR 2008
- 2008, Title: A rotational drum fermentation system with water flushing for enhancing hydrolysis and acidification of solid organic wastes Author(s): Gan J, Chen L, Li BM, et al. Source: BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 7 Pages: 2571-2577 Published: MAY 2008
- 2008, Title: Improvement in anaerobic degradation of olive mill effluent (OME) by chemical pretreatment using batch systems Author(s): Azbar N, Keskin T, Catalkaya EC Source: BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 38 Issue: 3 Pages: 379-383 Published: MAR 15 2008
- 2008, Title: The effect of temperature on the performance and stability of thermophilic anaerobic digestion Author(s): Wilson CA, Murthy SM, Fang Y, et al. Source: WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 57 Issue: 2 Pages: 297-304 Published: 2008
- 2008, Title: Metal stimulation and municipal digester thermophilic/mesophilic activity Author(s): Zitomer DH, Johnson CC, Speece RE Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING-ASCE Volume: 134 Issue: 1 Pages: 42-47 Published: JAN 2008
- 2008, Title: Feasibility Of using olive mill effluent (OME) as a wetting agent during the cultivation of oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, on wheat straw Author(s): Kalmis E, Azbar N, Yildlz H, et al. Source: BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 1 Pages: 164-169 Published: JAN 2008
- 2007, Title: Anaerobic waste treatment processes Author(s): Chen Y, Cheng JJ Source: WATER ENVIRONMENT RESEARCH Volume: 79 Issue: 10 Pages: 1430-1450 Published: 2007
- 2007, Title: Biosolids and sludge management Author(s): Zhou JP, Parker W, Laha S Source: WATER ENVIRONMENT RESEARCH Volume: 79 Issue: 10 Pages: 1496-1527 Published: 2007
- 2007, Title: Chemicals and allied products Author(s): Hung YT, Aziz HA, Ayob A, et al. Source: WATER ENVIRONMENT RESEARCH Volume: 79 Issue: 10 Pages: 1630-1664 Published: 2007
- 2007, Title: Physico-chemical characterization of wastewaters from fish industry in Agadir city, Morocco Author(s): Ziani F, Salghi R, Bendou A, et al. Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 16 Issue: 12A Pages: 1588-1592 Published: 2007
- 2007, Title: Aerobic biological treatment of olive mill wastewater by olive pulp bacteria Author(s): Tziotzios G, Michailakis S, Vayenas DV Source: INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION Volume: 60 Issue: 4 Pages: 209-214 Published: DEC 2007
- 2007, Title: Catalytic wet peroxide photo-oxidation of phenolic olive oil mill wastewater contaminants - Part II. Degradation and detoxification of low-molecular mass phenolic compounds in model and real effluent Author(s): Azabou S, Najjar W, Gargoubi A, et al. Source: APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL Volume: 77 Issue: 1-2 Pages: 166-174 Published: NOV 30 2007
- 2007, Title: Comparison of various advanced oxidation processes for the degradation of 4-chloro-2 nitrophenol Author(s): Saritha P, Aparna C, Himabindu V, et al. Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 149 Issue: 3 Pages: 609-614 Published: NOV 19 2007
- 2007, Title: Agar-plate screening for textile dye decolorisation by white rot fungi Pleurotus species (Pleurotus cornucopiae var.citrino-pileatus, P-djamor, P-eryngii, P-ostreatus and P-sajor-caju) Author(s): Kalmis E, Azbar N, Kalyoncu F Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 16 Issue: 10 Pages: 1309-1314 Published: 2007
- 2007, Title: Regeneration of industrial district wastewater using a combination of Fenton process and ion exchange - A case study Author(s): Ustun GE, Solmaz SKA, Birgul A Source: RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING Volume: 52 Issue: 2 Pages: 425-440 Published: DEC 2007
- 2007, Title: Ozonation of two commercially important biocidal finishing agents Author(s): Arslan-Alaton I, Koyunluoglu S Source: OZONE-SCIENCE & ENGINEERING Volume: 29 Issue: 5 Pages: 335-342 Published: 2007
- 2007, Title: Applicability of coagulation/flocculation and electrochemical processes to the purification of biologically treated vinasse effluent Author(s): Zayas T, Romero V, Salgado L, et al. Source: SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Volume: 57 Issue: 2 Pages: 270-276 Published: OCT 15 2007
- 2007, Title: Decolorization of Blue CL-BR dye by AOPs using bleach wastewater as source of H2O2 Author(s): Yasar A, Ahmad N, Amanat A, et al. Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA Volume: 19 Issue: 10 Pages: 1183-1188 Published: 2007
- 2007, Title: Evolution of ecotoxicity upon Fenton's oxidation of phenol in water Author(s): Zazo JA, Casas JA, Molina CB, et al. Source: ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 41 Issue: 20 Pages: 7164-7170 Published: OCT 15 2007
- 2007, Title: Treatment of vegetable oil refinery wastewater by electrocoagulation Author(s): Un UT Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 16 Issue: 9A Pages: 1056-1060 Published: 2007
- 2007, Title: Integrated photochemical and biological treatment of a commercial textile surfactant: Process optimization, process kinetics and COD fractionation Author(s): Arslan-Alaton I, Cokgor EU, Koban B Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 146 Issue: 3 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 453-458 Published: JUL 31 2007
- 2007, Title: Development and optimization of dark Fenton oxidation for the treatment of textile wastewaters with high organic load Author(s): Papadopoulos AE, Fatta D, Loizidou M Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 146 Issue: 3 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 558-563 Published: JUL 31 2007
Books (10 entries)- 2012, Azbar N., and Levin D.B. (Eds.). State of the Art and Progress in Production of Biohydrogen. Bentham eBooks. (Bentham Science Publishers,) ISBN: 978-1-60805-411-4 ; eISBN:978-1-60805-224-0.
- Azbar N., Levin D.B. 2010. Biohydrogen production from agricultural and agri-food wastes. In Comprehensive Biotechnology, 2nd Edition. Elsevier. (Comprehensive Biotechnology (Second Edition), Volume 6, 2011, Pages 629-641-Elsevier 2011).
- Martin Kranert, Ertugrul Erdin, Nuri Azbar, Görkem Akıncı, Hasan Sarptaş (2010) : 'IV.Türk-Alman Katı Atık Günleri: Kaynakların Korunması İçin Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi (Türkisch-Deutsche Abfalltage:Ressourcenschutz durch Umsetzung nachaltiger Abfallwirtharth), 25-27 Kasım 2010, EBSO Meclis Salonu, İzmir, Türkiye.
- 2007, Özer ÇINAR, Hasan MERDUN, Nuri AZBAR, Sait C. SOFUOĞLU : GENELm EKOLOJİ (Editör: Prof.Dr. Sabri GÖKMEN), Nobel yayın dağıtım, Bölüm 9: Çevre Kirliliği ve Kontrolü, syf 403-465, Nobel Yayn No: 1160
- Türk-Alman Katı Atık Günleri: Katı Atıklarda Biyolojik İşlemler, 14-15 Aralık 2006, İzmir,Türkiye:Editörler (Ertugrul Erdin, Nuri Azbar, Hasan Sarptaş, Neval Baycan) Turkish-German Solid Wastes Days-2006: Biological Processes for Solid Wastes, Izmir, Turkey, December 2006.:Editors (Ertugrul Erdin, Nuri Azbar, Hasan Sarptaş, Neval Baycan)
- Azbar, N., Speece, R., Boonyakitsombut, S., Ursilloi P., Kim, M. (2006). 'Effect of Process Configuration, Substrate Complexity and Environmental Factors on the Bıomethane Production via Anaerobic Bioprocesses' Chapter in 'Production of Fuels, Specialty Chemicals and Biobased Products from Agro-Industrial Wastes and Surplus', p.113-128, Bologna, Italy.ISBN:88-88214-18-6
- 2005, Chapter in Water Pollution: New Research: "Application of Advanced Oxidation Processes (AOPs) to Wastewater Treatment. Case Studies: Decolourization of Textile Effluents, Detoxification of Olive Mill Effluent, Treatment of Domestic Wastewater"
- BİYOENERJİ-2004-Biyolojik Olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Editör(Doç.Dr. Nuri AZBAR)
- 1st International Workshop on Environmental Problems in Olive Oil Production and Solutions, Editors:N.Azbar, N.Vardar, M.Akın.I.Cevilan., 07-09 Haziran 2002, Edremit-Balıkesir,Turkiye (Kitap İngilizce ve Türkçe bölümlerden oluşmaktadır)
- 1. Müezzinoğlu, A., Azbar, N. ve Şengül,F., "Chapter 20: Application Of Lifecycle Analysis Techniques For Cotton Textile Products:From The Cotton Fields To Final Waste Disposal", Risk Reduction-Chemicals And Energy Into The 21st Century, Taylor-Francis Publishers, (Editör:Mervyn L. Richardson), Hertfordshirek, UK, 1996.

Finished Research Projects (19 entries)- Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Nuri Azbar, Araştırmacılar: Prof.Dr. Rengin Eltem, Doç.Dr. Kemal S. Korkmaz, Kimya Yük.Müh. Tuğba Keskin.'Zeytinyağ Karasuyunun Biyolojik Parçalanabilirliğinin Fizikokimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri İle İyileştirilmesi', TUBITAK-TBAG Grubu 104T366 No'lu proje, İzmir, 2008.
- 2007, Araştırma Projesi, Proje Yürtücüsü: Doç.Dr. Nuri Azbar, Araştırmacılar: Yasemin Ersoy, Tuğba Keskin. KENTSEL ÇÖPLERİN ORGANİK FRAKSİYONUNDAN BİYOENERJİ GERİ KAZANIMI, Ege Üniv. Ar-Fon tarfındna desteklenmiştir (Proje No: 05MUH015)
- Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Nuri Azbar, Araştırıcılar: Yard.Doç.Dr. Hakan Şenel, Yard.Doç.Dr. Ergun Ateş, Kimya Müh. Tuğba Keskin,Biyomüh. Ayşegül Yürüyen (2006) ZEYTİNYAĞ KARASUYUNUN ORTAK BESİ MADDESİ ETKİSİ İLE BİYOLOJİK PARÇALANABİLİRLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ, PROJE NO: TOVAG-105O001 (Bu proje Ege Üniversitesi EBİLTEM tarafından da desteklenmiştir)
- Araştırma Projesi, SEKA-Balıkesir İşletmesi Su Kirlenmesi Ve Hava Kirliliği Kontrol Projesi 2000/2001 Proje Dönemi, Balıkesir Üniversitesi, Çevre Müh.Bölümü,Proje Yürütücüsü, 2001
- Araştırma Projesi, GÜLTEKİN Süt Mamulleri San.Tic. , Emisyon Ölçüm Raporu, Balıkesir Üniversitesi, Çevre Müh.Bölümü, Proje Yürütücüsü, 2001.
- Araştırma Projesi, MARMARA CONCORD Madencilik Tic.A.Ş., Emisyon Ölçüm Raporu, Balıkesir Üniversitesi, Çevre Müh.Bölümü,Proje Yürütücüsüı, 2001.
- Araştırma Projesi, BOZLAR PİLİÇ Gıda San.Tic.Ltd.Şti., Emisyon Ölçüm Raporu, Balıkesir Üniversitesi, Çevre Müh.Bölümü,Proje Yürütücüsü, 2001.
- Araştırma Projesi, BALIKESİR BELEDİYE MEZBAHASI Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirlik Çalışması, Balıkesir Üniversitesi, Çevre Müh.Bölümü,Proje Yürütücüsü, 2001
- Araştırma Projesi, KAĞIT HAMURU VE KAĞIT ÜRETİM SEKTÖRÜNDE ATIK AZALTIM TEKNİKLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ,Araştırma Fonu projesi, Balıkesir Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Proje Yürütücüsü, 2001
- 2001, Araştırma Projesi, Balıkesir İl sınırları içinde yer alan tesislere ait Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarının (yaklaşık 60 adet) değerlendirme komisyonunda görev almıştır
- 2000, Araştırma Projesi, Dalan Kimya Sanayi Atıksu Arıtma Tesisi Avan Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh.Bölümü, Proje Çalışanı, 1994
- Araştırma Projesi, Balıkesir İl Sınırları İçinde Yer Alan Tavuk Çiftliklerinin Çevre Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Balıkesir Valiliği İl Komisyon Çalışması,Proje Çalışanı, 1999
- Araştırma Projesi, ASTOSAN Gıda San. Tic. Ltd.Şti, Peynir Altı Suyu Tozu Tesisi Atıksu Karakterizasyon Çalışması, Balıkesir Üniversitesi, Çevre Müh.Bölümü,Proje Yürütücüsüı, 1999
- Araştırma Projesi, 5. PHILSA-MARLBORO Sigara Fabrikası Atıksularının Mikrobiyolojik İncelenmesi ve Yapılan Toksisite Çalışmaları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh.Bölümü, Proje Çalışanı, 1995.
- Araştırma Projesi, TTGV/130/S:Ekolojik Üretim Stratejileri:Pamuklu Tekstil Sanayinde Eko-Teks Ürünleri Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh.Bölümü, Proje Çalışanı, 1995.
- Araştırma Projesi, SEKA-Balıkesir Müessesesi Su Kirlenmesi Kontrolü Projesi 1994/1995 Proje Dönemi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh.Bölümü,Proje Çalışanı, 1995
- Araştırma Projesi, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Oluşan Zararlı ve Zehirli Atıkların Envanteri ve Bertaraf Sistemlerinin Araştırılması Projesi, Tübitak Yer Bilimleri, Deniz ve Çevre Araştırma Grubu, Proje No:KTÇAĞ-123, Proje Çalışanı, 1994
- Araştırma Projesi, MEDCAMPUS:Wastewater Collection, Treatment And Disposal In The Mediterranean region, Proje No 108,Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh.Mim.Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü, Proje Çalışanı, 1993
- Araştırma Projesi, T.C. Turizm Bakanlığı, Ege ve Akdeniz Sahillerinin Mikrobiyolojik Yönden Kirlenmesinin Araştırılması ve Mavi Bayrak Uygulanması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh.Mim.Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü, Proje Çalışanı, 1992.
Granted Scholarships (6 entries)- 2012, YÖK Bursu-Almanya- Biyogaz Araştırmaları ve İşbirliği
- 2005, EBiltem Destek Bursu: TUBITAK-Mam Biyohidrojen Kursu
- 2005, Ege Üniv. Rektörlüğü Avrupa Birliği Toplantı Katılım Desteği, İtalya
- 2005, EBiltem Bilimsel Toplantıya Katılım Desteği, Polonya
- 2004, Müh.Fak.ve Ebiltem destek-Summer School on Bioremediation,Italy
- 1995, YÖK -Yurtdışında Doktora Eğitim Bursu
Granted Prizes (5 entries)- 2009, IAHE-Üstün Başarı Ödülü (Hidrojen Ekonomisine Katkıları İçin)
- 2006, TÜBİTAK Yayın teşvik ödülleri
- 2006, TUBITAK FP6 Avrupa Birliği projeleri özendirme ödülleri
- 2005, TÜBİTAK Yayın teşvik ödülleri
- 2004, TÜBİTAK Yayın teşvik ödülleri
Student's Completed Thesis (33 entries)- Doktora, 2012, Çağdaş Gönen (2012): Clostridium Beijerinckii ile immobilize biyoreaktörlerde 1,3 Propandiol üretiminin incelenmesi ve geliştirilmesi
- Yüksek Lisans, 2010, 'İleri Oksidasyon Prosesleri ile Bazı Farmasötiklerin Parçalanmasının İncelenmesi', Biyokimyager Duygu Karaalp: Tez Danışmanı:Prof. Dr. Nuri Azbar : Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Jale Yanık, Prof. Dr. Fethi Doğan
- Yüksek Lisans, 2008, Zeytin Kara Suyunun Farklı Anaerobik Proses Konfigürasyonlarında ve Organik Yükleme Hızlarında Biyolojik Arıtılabilirliğinin İncelenmesi,Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı, İzmir. Tez Danışmanı: Doç.Dr. Nuri Azbar
- Yüksek Lisans, 2007, 'Karasuyunun Biyolojik Parçalanabilirliğinin Ortak Besi Maddesi Etkisi ile İyileştirilmesi' Kimya Müh. Tuğba Keskin, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilimdalı, Danışman: Doç.Dr. Nuri Azbar
- Yüksek Lisans, 2007, 'İzmir Evsel Çöpünden Biyometan Şeklinde Enerji Geri Kazanılabilirliği' Yasemin Ersoy, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışmanlar: Doç.Dr. Nuri Azbar, Prof.Dr . Fethi Doğan
- Yüksek Lisans, 2006, 'Chemically Enhanced Wastewater Treatment', Çevre Müh. Lütfi Kıpkıp, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü Tez danışmanı:Prof.Dr. Necdet Alpaslan, Tez Savunma Jüri Üyesi: Doç.Dr. Nuri Azbar
- Yüksek Lisans, 2005, "Zeytin Karasuyunun Kimyasal ve Anaerobik Biyolojik Yöntemlerle Arıtımının İncelenmesi", Çevre Müh. Senem Hancıoğlu Haskök (Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü: Danışman: Prof.Dr. Rengin Eltem-Öğ.Gör. Erdinç İkizoğlu) Jü...
- Yüksek Lisans, 2005, "Use of Treatment Plant Sludges As Biosolids", Çevre Müh.Deniz Yurtsever (Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü) Tez danışmanı: Prof. Dr. Necdet Alpaslan (tez sınavı jüri üyesi:Doç.Dr. Nuri AZBAR)
- Yüksek Lisans, 2005, "Biological Treatment of Para-Chlorophenol Containing Wastewater in Activated Sludge Unit", Işıl Konya (Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü) Tez Danışmanı:Prof.Dr. Fikret Kargı: Tez savunma jüri üyesi: Doç.Dr. Nuri AZBAR
- Yüksek Lisans, 2005, "Pretreatment of Olive Mill Wastewater" Çevre Müh. Hüseyin Evcil (Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü) Tez Danışmanı: Prof.Dr. Adem Özer: (Tez sınavı jüri üyesi:Doç.Dr. Nuri Azbar)
- Yüksek Lisans, 2005, İzmir-Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan Arıtma Çamurunun Aerobik Stabilizasyon Yöntemiyle Kompostlaştırılmasında Farklı Dolgu Materyallerinin İncelenmesi Çevre Müh. Niyazi Seyman (Ege Üniv.Biyomühendislik Bölümü, Danışman...
- Doktora, 2005, "Advanced Oxidative Treatment of Chlorinated Hydrocarbons", Çevre Yük.Müh. Neval Baycan, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Füsun Şengül - (Tez Savunma Yedek Jüri Üyesi: Doç.Dr. Nuri AZBAR)
- Doktora, 2005, "Uçucu Kül Katkılı Alkali Stabilize Arıtma Çamurlarının Toprak Özelliklerine Etkileri", Fatma Olcay Kocaer (Uludağ Üniversitesi, Çevre Müh.Böl.)Tez Danışmanı:Prof.Dr. Hüseyin S. Başkaya (Tez savunma sınavı jüri üyesi:Doç.Dr. N...
- Doktora, 2005, "Treatment of Refractory and Toxic Organic Compounds in Wastewater by Advanced Ozidation Processes (AOPs), Ebru Çokay Çatalkaya Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Böl. Danışman:Prof.Dr. Fikret Kargı (Tez izleme Jüri Üyesi:Doç.Dr. Nuri AZBAR)De...
- Doktora, 2005, 'Phosporus Recovery from Sewage and Sludge', Nazlı Baldan Pakdil, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Müh.Bölümü Danışman:Prof.Dr.Ayşe Filibeli (Tez İzleme Jüri Üyesi Doç.Dr. Nuri AZBAR), Tez tamamlanmıştır
- Doktora, 2005, "Advanced Oxidative Treatment of Chlorinated Hydrocarbons", Çevre Yük.Müh. Neval Baycan, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Füsun Şengül - (Tez Savunma Yedek Jüri Üyesi: Doç.Dr. Nuri AZBAR)
- Doktora, 2005, "Uçucu Kül Katkılı Alkali Stabilize Arıtma Çamurlarının Toprak Özelliklerine Etkileri", Fatma Olcay Kocaer (Uludağ Üniversitesi, Çevre Müh.Böl.)Tez Danışmanı:Prof.Dr. Hüseyin S. Başkaya (Tez savunma sınavı jüri üyesi:Doç.Dr. N...
- Doktora, 2005, "Treatment of Refractory and Toxic Organic Compounds in Wastewater by Advanced Ozidation Processes (AOPs), Ebru Çokay Çatalkaya Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Böl. Danışman:Prof.Dr. Fikret Kargı (Tez izleme Jüri Üyesi:Doç.Dr. Nuri AZBAR)De...
- Doktora, 2005, 'Phosporus Recovery from Sewage and Sludge', Nazlı Baldan Pakdil, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Müh.Bölümü Danışman:Prof.Dr.Ayşe Filibeli (Tez İzleme Jüri Üyesi Doç.Dr. Nuri AZBAR), Tez tamamlanmıştır
- Yüksek Lisans, 2004, "Treatment of Wastewaters by Fluidized-Fixed and Filter System Reactor", Çevre Müh. Berna Ünlü (Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü), Danışmanı: Prof.Dr. Necdet Alpaslan, Tez Sınavı Jüri Üyesi: Doç.Dr. Nuri AZBAR, Tamamland...
- Doktora, 2004, - “:Sentetik Organik Bileşiklerin Aktif Çamur Sistemine Etkileri”:, Çevre Yük. Müh. Berrak Erol Nalbur, (Uludağ Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü,Danışman Doç.Dr. Ufuk Alkan, İzleme Jürisi Üyesi Doç.Dr. Nuri AZBAR), devam e...
- Doktora, 2004, - “:Sentetik Organik Bileşiklerin Aktif Çamur Sistemlerine Toksik Etkilerinin İndirgenmesinde Seçicilerin Kullanılması”:, Çevre Yük. Müh. Sevil Çalışkan Eleren, ((Uludağ Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü,Danışman Doç.Dr....
- Doktora, 2004, "Biological Treatment and Toxicity Removal from Wastewaters Containing Chlorinated Aromatic Compounds in Rotating Perforated Tubes and Brush Biofilm Reactor": Çevre Yük. Müh. Serkan Eker: (Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Böl.),Danışman...
- Doktora, 2004, - “Fotokimyasal Oksidasyon Yöntemiyle Küçük Yerleşim Yerlerinden Kaynaklanan Evsel Nitelikli Atıksuların Arıtılabilirlik Çalışmaları”, Çevre Yük.Müh. Taner YONAR, (Uludağ Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü,Danışman Prof.Dr. ...
- Doktora, 2004, "Physical-Chemical and Biological Treatment of Olive Oil Mill Wastewaters", Çevre Yük .Müh. Nevzat Tunca, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Müh.Bölümü, Danışman:Prof.Dr. Füsun Şengül, Tez izleme Jürisi Üyesi Doç.Dr. Nuri AZBAR, (Tez bi...
- Doktora, 2004, - “:Sentetik Organik Bileşiklerin Aktif Çamur Sistemine Etkileri”:, Çevre Yük. Müh. Berrak Erol Nalbur, (Uludağ Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü,Danışman Doç.Dr. Ufuk Alkan, İzleme Jürisi Üyesi Doç.Dr. Nuri AZBAR), devam e...
- Doktora, 2004, - “:Sentetik Organik Bileşiklerin Aktif Çamur Sistemlerine Toksik Etkilerinin İndirgenmesinde Seçicilerin Kullanılması”:, Çevre Yük. Müh. Sevil Çalışkan Eleren, ((Uludağ Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü,Danışman Doç.Dr....
- Doktora, 2004, "Biological Treatment and Toxicity Removal from Wastewaters Containing Chlorinated Aromatic Compounds in Rotating Perforated Tubes and Brush Biofilm Reactor": Çevre Yük. Müh. Serkan Eker: (Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Böl.),Danışman...
- Doktora, 2004, - “Fotokimyasal Oksidasyon Yöntemiyle Küçük Yerleşim Yerlerinden Kaynaklanan Evsel Nitelikli Atıksuların Arıtılabilirlik Çalışmaları”, Çevre Yük.Müh. Taner YONAR, (Uludağ Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü,Danışman Prof.Dr. ...
- Doktora, 2004, "Physical-Chemical and Biological Treatment of Olive Oil Mill Wastewaters", Çevre Yük .Müh. Nevzat Tunca, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Müh.Bölümü, Danışman:Prof.Dr. Füsun Şengül, Tez izleme Jürisi Üyesi Doç.Dr. Nuri AZBAR, (Tez bi...
- Yüksek Lisans, 2003, Çevre Yönetim Sistemleri (ISO 14000 Standartları) ve Kağıt Sanayinde Uygulanması, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Müh. Işıl Cevilan, Haziran 2003
- Doktora, 2001, “:Hybrid Reactor Application in Anaerobic Treatment”:, Çevre Yük.Müh. Nurdan BÜYÜKKAMACI (Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Danışman: Prof.Dr. Ayşe Filibeli, İzleme Jürisi Üyesi Yard.Doç.Dr. Nuri AZBAR), Tamaml...
- Doktora, 2001, “:Hybrid Reactor Application in Anaerobic Treatment”:, Çevre Yük.Müh. Nurdan BÜYÜKKAMACI (Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Danışman: Prof.Dr. Ayşe Filibeli, İzleme Jürisi Üyesi Yard.Doç.Dr. Nuri AZBAR), Tamaml...