Akademik BilgilerSAİT ENGİNDENİZ
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım İşletmeciliği AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: sait.engindeniz@ege.edu.tr
- E-posta: saitengindeniz@gmail.com
- Telefon: 0232 3113066 - 3881862, iş telefonu
Academic Degree Information- Lisans: E.Ü.Ziraat Fak.Tarım Ekonomisi Böl., Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1993
- Doktora: E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü.Ziraat Fak.Tarım Ekonomisi Böl.Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2003
- Doçentlik: E.Ü.Ziraat Fak.Tarım Ekonomisi Böl.Tarım İşletmeciliği Anabilin Dalı, 2004
- Profesörlük: E.Ü.Ziraat Fak.Tarım Ekonomisi Böl.Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı, Türkiye , 2011

Administrative / Academic Duties (35 entries)- Indian Journal of Science Editör Kurulu Üyeliği, 2017-
- Current Journal of Applied Science & Technology Editör Kurulu Üyeliği, 2017-
- American Journal of Agriculture and Forestry Editör Kurulu Üyeliği, 2017-
- Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology Editör Kurulu Üyeliği, 2017-
- Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Tarımsal Pazarlama Bilim Dalı Başkanlığı, 2016-
- Alexandria Science Exchange Journal Editör Kurulu Üyeliği, 2016-
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Yıl Sonu Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığı, 2015-2017
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Üretim ve Pazarlama Komisyonu Üyeliği, 2014-2016
- American Journal of Agricultural Management and Economics Editör Kurulu Üyeliği, 2013-
- Agricultural Science, Engineering and Technology Research Editör Kurulu Üyeliği, 2013-
- Journal of Agricultural Informatics Editör Kurulu Üyeliği, 2013-
- International Journal of Farming & Allied Sciences Editör Kurulu Üyeliği, 2013-
- Journal of Agri-Food and Applied Sciences Editör Kurulu Üyeliği, 2013-
- Journal of Economics of Agriculture Editör Kurulu Üyeliği, 2013-
- Journal of Advances in Agricultural Sciences & Technology Editör Kurulu Üyeliği, 2013-
- International Journal of Agricultural Economics & Management Editör Kurulu Üyeliği, 2013-
- American Journal of Rural Development Editör Kurulu Üyeliği, 2013-
- II.Ulusal Süt Zirvesi, Süt Politikası ve Ekonomisi Komitesi Üyeliği (20-21 Mayıs/İzmir), 2013
- Russian Journal of Agricultural & Socio-Economic Sciences Editör Kurulu Üyeliği, 2012-
- International Journal of Agricultural Policy & Research Editör Kurulu Üyeliği, 2012-
- Journal of Sustainable Agriculture Research Editör Kurulu Üyeliği, 2012-
- Journal of Agricultural Studies Editör Kurulu Üyeliği, 2012-
- Asian Journal of Agriculture & Rural Development Editör Kurulu Üyeliği, 2012-
- Journal of Agriculture & Food Technology Editör Kurulu Üyeliği, 2012-
- Tarım Ekonomisi Dergisi Editörlüğü, 2012-
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Yıl Sonu Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeliği, 2012-2015
- Azarian Journal of Agriculture Editör Kurulu Üyeliği, 2012-
- E.Ü. İzmir Tarım ve Gıda Teknoparkı Çalışma Grubu Üyeliği, 2011-2012
- Tarım Ekonomisi Dergisi Editör Yardımcılığı, 2010-2012
- Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 2010 Yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği, 2010-2011
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Bilgi İşlem Birimi Komisyon Üyeliği, 2010-2012
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Mordoğan Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeliği, 2010-2017
- African Journal of Agricultural Research Editör Kurulu Üyeliği, 2007-
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği Komisyon Üyeliği, 2004-2006
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Lisans Eğitim Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı, 2003-2008
Other Professional Activities (4 entries)- Lisans Dersleri-2: Girişimcilik Teknikleri (2+0), Tarımsal Girişimcilik Teknikleri (2+2), Mühendislik Ekonomisi (2+2), Gayrimenkul Piyasalarının Analizi (2+0), 2016
- Lisans Dersleri-1: Tarımsal Değerleme ve Bilirkişilik (3+0), Tarımsal Mevzuat ve Bilirkişilik (2+2), Kamu Maliyesi ve Tarım (2+0), Seracılık Ekonomisi (2+0), Seracılık Ekonomisi ve Planlaması (2+2), Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği (2+2), 2012
- Doktora Dersleri: Kamulaştırma Teknikleri (3+0), Kamu Taşınmazlarının Yönetimi (3+0), 2009
- Yüksek Lisans Dersleri: Kırsal ve Kentsel Taşınmaz Ekonomisi (3+0), Tarımsal Taşınmazlara Değer Belir.Yöntem ve Uygulamaları (2+2), Türk Vergi Sist. ve Tarımda Vergi Uygulamaları (3+0), Tarımsal Girişimcilik (3+0), Türkiye'de Tarım-Orman İlişk. (3+0), 2005
Research Interests- İşletme Yönetimi (2150301)
- Tarım İşletmeciliği (5010600)
- Tarımsal Üretim Ekonomisi (5010601)
- Karar Analizi (6050201)
Indexed Journal Publications (20 entries)- Uçar, K., Saner, G., Engindeniz, S., (2017), The Comparative Economic Analysis of Organic and Conventional Dried Apricot Production: A Case Study for Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 26(7):4555-4560.
- Engindeniz, S., Öztürk Coşar, G., (2013), An Economic Comparison of Pesticide Applications for Processing and Table Tomatoes: A Case Study for Turkey, Journal of Plant Protection Research, 53(3):230-237.
- Engindeniz, S., Öztürk Coşar,G., (2012), Adopted Measures by Tomato Farmers for Coping with Drought: A Case Study for Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(4):531-538.
- Engindeniz, S., Yılmaz, İ., Durmuşoğlu, E., Yağmur, B., Eltez, R.Z., Demirtaş, B., Engindeniz, D., Tatarhan, A.H., (2010), Comparative Input Analysis of Greenhouse Vegetables, Ekoloji, 19(74):122-130.
- Engindeniz, S., Yercan, M., Adanacioglu, H., (2010), The Valuation of Olive (Olea europaea L.) Orchards: A Case Study for Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16(5): 615-621.
- Engindeniz, S., Gül, A., (2009), Economic Analysis of Soilless and Soil-Based Greenhouse Cucumber Production in Turkey, Scientia Agricola, 66(5):606-614.
- Koçtürk, M., Engindeniz, S.,(2009), Energy and Cost Analysis of Sultana Grape Growing: A Case Study of Manisa, West Turkey, African Journal of Agricultural Research, 4(10):938-943.
- Engindeniz, S., (2008), Economic Analysis of Agrochemical Use for Weed Control in Field-Grown Celery: A Case Study for Turkey, Crop Protection, 27(3-5):377-384.
- Gül, A., Engindeniz, S., Eltez, R.Z., Aykut, N., Gülçin, H., (2007), Adaptation of Closed Substrate Culture By Small-Scale Farmers, Acta Horticulturae, 729:261-266.
- Engindeniz, S., (2007), Economic Analysis of Processing Tomato Growing: The Case Study of Torbali, West Turkey, Spanish Journal of Agricultural Research, 5(1):7-15.
- Gül, A., Engindeniz, S., Aykut, N., (2007), Can Closed Substrate Culture Be An Alternative for Small-Scale Farmers?, Acta Horticulturae, 747:83-89.
- Tüzel, Y., Gül, A., Karaçancı, A., Anaç, D., Okur, B., Ongun, A., Yoldaş, Z., Madanlar, N., Gümüş, M., Tüzel, İ.H., Engindeniz, S., (2007), Organic Cucumber Growing in the Greenhouse, Acta Horticulturae, 729:277-280.
- Engindeniz, S., (2006), Economic Analysis of Pesticide Use on Processing Tomato Growing: A Case Study for Turkey, Crop Protection, 25 (6):534-541.
- Engindeniz, S., Tüzel, Y., (2006), Economic Analysis of Organic Greenhouse Lettuce Production in Turkey, Scientia Agricola, 63(3): 285-290.
- Engindeniz, S., Engindeniz, D., (2006), Economic Analysis of Pesticide Use on Greenhouse Cucumber Growing: A Case Study for Turkey, Journal of Plant Diseases and Protection, 113(5):193-198.
- Tüzel, Y., Gül, A., Tuncay, Ö., Anaç, D., Madanlar, N., Yoldaş, Z., Gümüş, M., Tüzel, İ.H., Engindeniz, S., (2005), Organic Cucumber Production in the Greenhouse: A Case Study from Turkey, Renewable Agriculture and Food Systems, 20(4):206-213.
- Engindeniz, S., (2004), The Economic Analysis of Growing Greenhouse Cucumber With Soilless Culture System: The Case of Turkey, Journal of Sustainable Agriculture, 23(3):5-19.
- Engindeniz, S., Tüzel, Y., (2003), Comparative Economic Analysis of Organic Tomato and Cucumber Production in Greenhouse: The Case of Turkey, Acta Horticulturae, 614:843-848.
- Engindeniz, S., Yercan, M., (2002), An Approach for Turkish Agriculture: Group Farming, The Bodenkultur, 53(4):227-233.
- Engindeniz, S., Tüzel, Y., (2002), The Economic Analysis of Organic Greenhouse Tomato Production: A Case Study for Turkey, Agro Food Industry Hi-Tech, 13(5):26-30.

Publications in Non-Indexed Journals (92 entries)- Uçar, K., Engindeniz, S., Çiçekli, U.G., (2019), Tarımsal Yatırımların Kuruluş Yeri Seçimi: Malatya İlinde Kayısı Bahçesi Yatırımı Örneği, İzmir İktisat Dergisi, 34(1):95-110.
- Koşum, N., Taşkın, T., Engindeniz, S., Kandemir, Ç., (2019). Goat Meat Production and Evaluation of Its Sustainability in Turkey, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(3):395-407.
- Bilgili, G., Özçıngırak, G., Güler, D., Engindeniz, S., (2019), Kiraz Üretiminde Maliyet ve Karlılık Analizi: İzmir’in Kemalpaşa İlçesi Örneği, Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 5(1):1-8.
- Özçıngırak, G., Engindeniz, S., (2019), İzmir’in Kentsel Kesiminde Sera Sebzeleri Tüketiminin Analizi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 25(1):53-66.
- Öztürk, G., Engindeniz, S., (2019), Muğla İlinde Örtüaltı Domates Üretiminin Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(3):345-358.
- Uçar, K., Engindeniz, S., (2019), Malatya İlinde Kayısı Üretiminde Karşılaşılan Risk Kaynakları ve Uygulanabilecek Risk Yönetimi Stratejileri, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(4): 2313-2320.
- Örük, G., Engindeniz, S., (2019), Örtüaltı Domates Yetiştiren Üreticilerin Girdi Kullanım Kararlarının Analitik Hiyerarşi Süreci İle Analizi, Mediterranean Agricultural Sciences, 32(3).
- Engindeniz, S., Aktürk, D., Savran, F., Koşum, N., Taşkın, T., Kesenkaş, H., Uzmay, A., Gökmen, M., Öztürk,G., (2018), İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü Maliyetinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(1):27-36.
- Engindeniz, S., Öztürk, G., (2018), Muğla İlinde Örtü Altı Domates Üretimi ve Pazarlaması, Tarım Gündem Dergisi, 43:32-34.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., (2018). Tarım Arazisi Kamulaştırmalarına İlişkin Üretici Görüş ve Beklentileri: Kocaeli Kandıra Gıda İhtisas Sanayi Bölgesi Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 24(1):77-84.
- Engindeniz, S., Kesenkaş, H., Savran, A.F., Aktürk, D., Koşum, N., Taşkın, T., Gökmen, M., Uzmay, A., (2018), Keçi Sütü İşleyen İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Yapılarının Analizi: İzmir, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Örneği, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(4):367-377.
- Uçar, K., Engindeniz, S., (2018), Malatya İlinde Kuru Kayısı Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 32(3):249-256.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., (2018), Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında Toptancı Hallerinin Rolü ve Önemi: Kocaeli Merkez İlçe Toptancı Hali Örneği, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 32(3):266-273.
- Öztürk, G., Engindeniz, S., (2018), Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 24(2):175-183.
- Engindeniz, S., Savran, A.F., Aktürk, D., Koşum, N., Taşkın, T., Kesenkaş, H., Gökmen, M., Uzmay, A., (2017), Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(2):131-140.
- Kösoğlu, M., Yücel, B., Özsoy, N., Topal, E., Engindeniz, S., (2017), Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(1):55-60.
- Taşkın, T., Koşum, N., Engindeniz, S., Savran, F., Aktürk, D., Kesenkaş, H., Uzmay, A., Gökmen, M., (2017), İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Keçi İşletmelerinde Sürü Yönetim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3):341-349.
- Engindeniz, S., Aktürk, D., Savran, A.F., Koşum, N., Taşkın, T., Kesenkaş, H., Gökmen, M., Uzmay, A., Çınar, G., (2017), İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(4):385-395.
- Saner, G., Engindeniz, S. Işın, Ş., Işın, F., Kılıç, M., Adanacıoğlu, H., Kenanoğlu Bektaş, Z. Salalı, E., Çınar, G., Tosun, D., Çiftçi, K., (2017), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğine Yönelik Kayıt Sistemi Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Pilot Uygulama, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 54 (4):465-473.
- Öztürk, G., Engindeniz, S., Bayraktar, Ö.V., (2017), İzmir'deki Sulanabilir Tarım Arazilerinin Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(3):75-87.
- Engindeniz, S., Kınıklı, F., Burhan, M., Çelik, C., Öztürk, G., (2017), İzmir’de Kooperatif Ortağı Olan Konvensiyonel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Organik Süt Üretme Eğilimleri, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 52:668-686.
- Engindeniz, S., Aktürk, D., Savran, A.F., Koşum, N.,Taşkın, T., Kesenkaş, H., Gökmen, M., Uzmay, A., Öztürk, G., (2017), İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin İşlevleri Üzerine Görüş ve Beklentileri, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 52:642-657.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., Can, O., (2017), Kırsal Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü ve Önemi; S.S. Çavuşlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 52:120-139.
- Engindeniz, S, Engindeniz, D., Yercan, M., Kınıklı, F., (2017), An Analysis of Economic Aspects of Greenhouse Tomato Growing in Turkey, Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, 62(67-2):709-717.
- Ulu, Ö., Engindeniz, S., Özden, A., (2016), İzmir’de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 22(2):69-76.
- Okan, N., Engindeniz, S., (2016), İzmir’in Selçuk İlçesindeki Şeftali Bahçelerinin Gelir Yöntemiyle Değerlemesi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(2):139-146.
- Arslan, H., Engindeniz, S., Çınar, G., (2016), İzmir İli Kentsel Kesiminde Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(3):251-257.
- Koçtürk, O.M., Engindeniz, S., (2016), Economic Analysis of Pesticide Use on Grape Growing: A Case Study for Manisa-Turkey, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(4):367-373.
- Karaca, D., İbraimi, S., Engindeniz, S., Akyüz, Y., Çınar, G., (2016), Kırsal Alanda Üreticilerin Arazi Alım-Satım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir’in Kemalpaşa İlçesi Örneği, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(4):481-489.
- Engindeniz, S., Uçar, K., (2016), Goat Milk Production and Marketing in Turkey, Journal of Global Agriculture and Ecology, 5(4):240-245.
- Engindeniz, S., (2015), Tarımda Girişimcilik Alternatifi:Serada Domates Yetiştiriciliği, Tarım Türk Dergisi, 53:27-36.
- Başaran, C., Engindeniz, S., (2015), Sivri Biber Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi: İzmir Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(2):77-84.
- Engindeniz, S., Uçar, K., (2014), Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönleri ve Yatırım Özellikleri, GTHB Türktarım Dergisi, 219:78-83.
- Engindeniz, S., Uçar, K., Başaran, C., (2014), İzmir İlinde Arıcılığın Ekonomik Yönleri ve Sorunları, Tarım Ekonomisi Dergisi, 20(2):113-120.
- Engindeniz, S., Öztürk Coşar, G., (2013), İzmir’de Domates Üretiminin Ekonomik ve Teknik Etkinlik Analizi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 50(1):367-375.
- Öztürk Coşar, G., Engindeniz, S., (2013), Tarım Arazisi Değerlerinin Hedonik Analizi: İzmir’in Menemen İlçesi Örneği, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 50(3):241-250.
- Engindeniz, S., (2013), Sera Sebzeciliğinde Pazarlama Alternatifleri, Tarlasera, 31:70-74.
- Engindeniz, S., (2013), Yeni Kanun Değişiklikleri Tarım Arazilerini Nasıl Etkiliyor? (Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanunundaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi), Tarlasera, 34:90-94.
- Engindeniz, S., (2013), Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve Tarım, Tarlasera, 36:66-70.
- Engindeniz, S., (2013), Tarım Arazilerini Kim Alıyor?, Tarlasera, 38:26-28.
- Daka, K., Gül, A., Engindeniz, S., (2012), Muğla İlinde Seralarda Dışsatıma Yönelik Domates Üretimi ve Pazarlaması, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(2):175-185.
- Engindeniz, S., Adanacıoğlu, H., (2011), Tarımsal Üretimde Etkili Olan Faktörlerin Analitik Yaklaşımla İncelenmesi: Buğday Örneği, TKB Türktarım Dergisi, 200:20-28.
- Engindeniz, S., Öztürk Coşar, G., (2011), Greenhouse Tomato Production in Turkey, Practical Hydroponics and Greenhouses, 120:33-36.
- Dbeys, A., Engindeniz, S., (2011), Tarımsal Üretimde Şirketleşme Üzerine Üretici Görüş ve Tutumları: İzmir Örneği, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(3):191-201.
- Ereeş, E., Engindeniz, S., (2011), Sera Değerlerinin Gelir Yöntemine Göre Saptanması: İzmir’in Menderes İlçesi Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 17(1):1-8.
- Öztürk Coşar G., Engindeniz, S., (2011),Tarım Arazilerinin Değerlemesinde Coğrafi Bilgi Sisteminden Yararlanma Olanakları, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(3):283-290.
- Kaymakçı, M., Engindeniz, S., (2010), Dış Dinamikler Açısından Türkiye Hayvancılığı Üzerine Çözümlemeler, Hasad-Hayvancılık, 305:18-24.
- Engindeniz, S., (2010), Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Gelir Yöntemini Uygulama Esasları, TKB Türktarım Dergisi, 192:53-57.
- Engindeniz, S., (2010), Meyve ve Sebzelerde Ambalajlama Malzemeleri ve Yöntemleri, Tarım Türk Dergisi, 23:52-54.
- Engindeniz, S., (2010), İzmir’de Domates Üreticilerinin Sulama ve Kuraklıkla İle İlgili Tutum ve Davranışlarının Analizi, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(3):321-330.
- Engindeniz, S., (2009), Türkiye’de Sebze Üretimi ve Gelecek İçin Bazı Öneriler, MPM Verimlilik Dergisi, 2(2009):99-117.
- Engindeniz, S., (2008), Ispanak Üretiminde Maliyet ve Karlılık Analizi, Hasad-Bitkisel Üretim, 272:85-90.
- Engindeniz, S., (2008), İzmir'de Sözleşmeli ve Sözleşmesiz Domates Üretiminin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, Alatarım Dergisi,7(1):44-51.
- Engindeniz, S., (2008), Tarımsal Üretimde Metil Bromite Alternatif Arayışları, TKB Türktarım Dergisi, 180:62-65.
- Engindeniz, S., Karakuş, Ö., (2008), Türkiye’nin AB Ülkelerine Patates Dışsatımındaki Gelişmeler, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 45(1):65-75.
- Engindeniz, S., (2007), Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(3):75-87.
- Engindeniz, S., (2007), İzmir’de Pırasa Üretiminin Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(1):149-162.
- Saner, G., Yercan, M., Engindeniz, S., Karaturhan, B., Çukur, F., (2007), Alternative Marketing Strategies for Honey and Other Bee Products in Turkey, Journal of Agriculture and Food Information, 8(4):65-74.
- Engindeniz, S., Çukur, F., Engindeniz, D., (2006), Factors Affecting the Profitability of Peach Growing in Turkey, Agricultura Tropica Et Subtropica, 39(4):227-232.
- Saner, G., Engindeniz, S., (2005), Türkiye'de Organik Hayvansal Ürünlerin Üretim ve Pazar Olanakları Üzerine Bir Değerlendirme, Dünya-Gıda Dergisi, 8(2005):78-84.
- Engindeniz, S., (2005), An Alternative Energy Source for Greenhouse Crop Production in Turkey: Geothermal Energy, Practical Hydroponics and Greenhouses, 82:41-44.
- Engindeniz, S., Tüzel, Y., (2004), Sustainable Production Techniques in Greenhouses: A Case Study on Economic Analysis of Organic Lettuce Production in Turkey, Journal of Agricultural and Food Information, 6(4):25-36.
- Saner, G., Engindeniz, S., Tolon, B., Çukur, F., (2004), The Economic Analysis of Beekeeping Enterprise in Sustainable Development: A Case Study of Turkey, Apiacta, 3(4):342-351.
- Engindeniz, S., (2004), An Economic Analysis of a Greenhouse Lettuce Production Model (Soilless Culture) in Turkey, Practical Hydroponics and Greenhouses, 78:56-59.
- Engindeniz, S., Çukur, F., Engindeniz, D., (2003), The Economic and Technical Analysis of Peach Growing: A Case Study for Turkey, Journal of Applied Horticulture, 5(2):114-118.
- Engindeniz, S., Yücel, D., (2003), Comparative Economic Analysis of Organic and Conventional Cucumber Production under Greenhouse Conditions: The Case of Turkey, Practical Hydroponics and Greenhouses, 70: 62-66.
- Engindeniz, S.,(2003), The Determination of Economic and Financial Rotation Lengths of Hybrid Poplar Plantations: The Case of Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, 6(1):41-47.
- Engindeniz, S., Olgun, A., (2003), The Determination of Land and Tree Values of Hybrid Poplar Plantations: A Case Study for Turkey, Southern African Forestry Journal, 197:31-38.
- Yercan, M, S. Engindeniz, (2003),The Determination of Cost and Profitability of Dried Fig Production: A Case Study for Turkey, Agriculture, 9(1):46-50.
- Engindeniz, S., Yercan, M., (2003), The Taxation of Agricultural Incomes in Turkey, Cooperation in Turkey, 38:36-42.
- Engindeniz, S., Çukur, F., (2003), İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Şeftali Üretiminin Teknik ve Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(2):65-72.
- Engindeniz, S., (2003),The Valuation of Orchards: A Case Study for Fig Orchards in Turkey, International Journal of Strategic Property Management, 7(4):155-161.
- Engindeniz, S., (2003), An Economic Analysis of Growing Conventional Greenhouse Tomatoes in Turkey, Practical Hydroponics and Greenhouses, 69(2003):63-66.
- Engindeniz, S., Çukur, F., Engindeniz, D., (2003), Alternative Opportunities for Small Farms: A Case Study on Technical and Economic Analysis of Peach Growing, Journal of Agriculture and Food Information, 5(4):47-58.
- Engindeniz, S., (2002), Growing Greenhouse Cucumbers in Turkey: An Economic Analysis of Soilless Culture Systems, Practical Hydroponics and Greenhouses, 65:53-59.
- Engindeniz, S., (2002), AB ve Türkiye'de Tarım İşletmelerinin Sayı ve Arazi Genişliklerindeki Değişmeler, TKB Türktarım Dergisi, 143:28-36.
- Işın, Ş., Engindeniz, S., (2002), 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme, Türk-Koop Ekin Dergisi, 22:48-53.
- Engindeniz, S., Kaya, F., (2002), Türkiye Hayvancılığında Değerleme Yaklaşımları, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 136:27-36.
- Engindeniz, S., (2002), Economic Feasibility of Organic Greenhouse Cucumber Production: The Case of Menderes, Pakistan Journal of Biological Sciences, 5(3):367-370.
- Yercan, M., Engindeniz, S., (2002), Determination of the Cost and Profitability of Dried Fig Production: A Case Study for Turkey,Journal of Applied Horticulture, 4(1):7-9.
- Yercan, M., Engindeniz, S., (2001), Türkiye'de Tarımsal Kooperatiflerin Vergilendirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme, Vergi Sorunları Dergisi,151:136-145
- Engindeniz, S., (2001), Türkiye'de Tarım İşletmelerinin Arazi Genişliklerindeki Değişmelerin Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi, Türk-Koop Ekin Dergisi,17:50-54.
- Engindeniz, S., (2001), Beydağ Barajı Göl Alanında Kalan Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 38(2):95-102.
- Engindeniz, S. (2000-2001),Türkiye'de Tarımsal Kazançların Vergilendirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme I ve II, Vergi Sorunları Dergisi, 148:94-101 ve 147:136-141.
- Engindeniz, S., (2000), Türkiye'de Kamulaştırmaya Yönelik Arazi Değerlerinin Belirlenmesinde Gelir Yöntemini Uygulama Güçlükleri ve Bazı Öneriler, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 130:66-76.
- Engindeniz, S., (1998),Küçük Menderes Havzasında Alüviyal Topraklardaki Tarım Arazilerinin Vergilendirme Açısından Kıymetlerinin Takdiri Üzerine Bir Araştırma (Özet), E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1-4):259-260.
- Engindeniz, S., (1997),Türkiye'de Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü ve Sorunları, TKB Tarım ve Köy Dergisi, 115:15-19.
- Engindeniz, S., (1996), Türkiye'de Gelir Vergisi Açısından Kayıt Dışı Ekonomi ve Tarımsal Gelirlerin Vergilendirilmesinin Önemi, Vergi Sorunları Dergisi, 92:118-131.
- Engindeniz, S., (1996), Türkiye'de Etkin Bir Arazi Vergisi Uygulamasına Yönelik Bazı Öneriler, Vergi Dünyası Dergisi, 183:107-122.
- Engindeniz, S., (1993),Tire İlçesi Orman Köyleri Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi, Orman Mühendisliği Dergisi, 11:10-13.
- Engindeniz, S., (1993),Türkiye'de Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü ve Sorunları, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 106:14-18.
- Engindeniz, S., (1993),Türkiye'de Orman Köylerinin Kalkındırılmasına Yönelik Olarak Uygulanan Politikalar ve Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme, Orman Mühendisliği Dergisi, 4:8-12.

Publications in Other Journals and Medias (18 entries)- Saner, G., Engindeniz, S., (2006), Türkiye'de Organik Hayvancılık Çabaları, Tarımsal Gündem, 6:4.
- Engindeniz, S., (2002), Türkiye'de Sera Sebzelerinin Pazarlanma Sistemi, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 206:28-31.
- Engindeniz, S., (2001), Dünyada ve Türkiye'de Grup Tarımı Uygulamaları, TÜTAV Tarım ve Yaşam Dergisi, 17:32-38.
- Engindeniz, S., (2001), Türkiye'de Organik Domates Üretimi ve Pazarlaması, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Ekin Bülteni, 12:11.
- Engindeniz, S., (2000), Türkiye'de Arazi Vergi Değerlerinin Takdirinde Alternatif Bir Yöntem Olarak Gelir Yönteminin Kullanılabilirliği, Ekonomik Vizyon Dergisi, 42:31-38.
- Engindeniz, S., (1998), Türkiye'de 4369 Sayılı Kanunla Gerçekleştirilen Vergi Reformunun Tarımsal Kazançların Vergilendirilmesi Açısından Değerlendirilmesi, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 167:24-30.
- Engindeniz, S., (1997), Türkiye'de Belediye Hizmetlerinde Verimliliğin Arttırılması Açısından Arazi Vergisi Uygulamasının Önemi, MPM Anahtar, 99:7.
- Engindeniz, S., (1995), GAP'ın Tamamlanmasıyla Bölge Ürün Deseninde Beklenen Değişmeler ve Konunun Ege Bölgesi Açısından Değerlendirilmesi, Karınca Kooperatif Postası, 693:27-32.
- Angın, N., Engindeniz, S., Kaya, B., Yüksel, H., (1995), Organik Tarım ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 121:14-18.
- Engindeniz, S., (1995), Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarımsal Gelişme ve Vergiler, Karınca Kooperatif Postası, 701:39-44.
- Engindeniz, S., (1994), Türkiye'de Derlenen Tarım İstatistikleri ve Bu Açıdan Tarım Sayımları Üzerine Bir İnceleme, MPM Verimlilik Dergisi, 3(1994):161-175.
- Engindeniz, S., (1994), Türkiye'de Yumurta Pazarlama Sistemi ve Karşılaşılan Sorunlar, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 110:27-30.
- Engindeniz, S., (1993), Türkiye ve AT Ülkelerinde Yumurta Tavukçuluğunun Ekonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir İnceleme, İzmir Ticaret Borsası Dergisi, 3:14-21.
- Engindeniz, S., (1993), Türkiye'de Şekerpancarı Üretiminde ve Şekere İşlenmesinde İzlenen Politikalar ile Bu Konuda Bazı Öneriler, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 99:21-26.
- Gökçe, O., Engindeniz, S., (1993), Batı Anadolu’da Kıl Keçi Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, TZOB Çitfçi ve Köy Dünyası Dergisi, 103:14-17 ve 104:21-24.
- Engindeniz, S., (1993), Türkiye'de Yumurta Tavukçuluğunun Ekonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir İnceleme, Hasad Dergisi, 101:44-47 ve 102:35-37.
- Engindeniz, S., (1992), Tarımda Biyoteknolojik Gelişmeler ve Konunun Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, MPM Verimlilik Dergisi, 4(1992):147-158.
- Engindeniz, S., (1992), Türkiye'de Kıl Keçi Yetiştiriciliği ve Sorunları, Hasad Dergisi, 87:16-19.

International Conference Proceedings (81 entries)- Koşum, N., Engindeniz, S., Taşkın, T., Kandemir, Ç., (2019), Sustainable Goat Farming in Turkey: An Overview, Erasmus International Academic Research Symposium, 5-6 April 2019, Izmir-Turkey.
- Yürük, E., Engindeniz, S., (2019), Developments in Women Labor Employment in Agrıcultural Sector, III. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, 19-21 April 2019, Izmir/Turkey.
- Taşkın, T., Kandemir, Ç., Engindeniz, S., Koşum, N., (2019), An Evaluation on Future and Current State of the Goat Meat Production in Turkey, III. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, 19-21 April 2019, Izmir/Turkey.
- Taşkın, T., Engindeniz, S., Kandemir, Ç., Koşum, N., (2019), Dairy Goat Husbandry for Arragements of Human-Forestry Relations, III. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, 19-21 April 2019, Izmir/Turkey.
- Özçıngırak, G., Engindeniz, S., Örük, G., (2019), The Analysis of Factors Affecting Greenhouse Vegetables Purchase Place Preferences of Consumers in Izmir Province, International Mardin Artuklu Multidisciplinary Studies Congress, 19-21 April 2019, Mardin/Turkey.
- Başaran, C., Engindeniz, S., Örük, G., (2019), The Analysis of the Attitudes and Behaviors for Land Purchasing and Selling of the Farmers in Efeler District of Aydın Province, International Mardin Artuklu Multidisciplinary Studies Congress, 19-21 April 2019, Mardin/Turkey.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., (2019), Alternative Entrepreneurship Area in Agriculture: Soilless Growing in Greenhouse, International Marmara Science and Social Sciences Congress, 26-28 April 2019, Kocaeli/Turkey.
- Örük, G., Seydoşoğlu, S., Engindeniz, S., (2019), Investigation of the Factors Affecting the Crop Rotation Applications of Wheat Farmers in Kurtalan District of Siirt Province, International Conference on Agriculture and Rural Development, June 10-12, 2019, Siirt-Turkey.
- Örük, G., Seydoşoğlu, S., Engindeniz, S., (2019), Analysis of Factors Affecting Sustainability of the Production of Forage Crops in Siirt Province, International Conference on Agriculture and Rural Development, June 10-12, 2019, Siirt-Turkey.
- Subay, K., Engindeniz, S., Örük, G., (2019). Opinions and Tendencies on Land Selling and Purchasing of the Farmers in Bayındır District of Izmir Province, International Agricultural Congress of Muş Plain, September 24-27, 2019, Muş-Turkey.
- Örük, G., Engindeniz, S., (2019), Determining the Purchase Preferences of Organic Products in Siirt Province, International Agricultural Congress of Muş Plain, September 24-27, 2019, Muş-Turkey.
- Bahçeci, M., Engindeniz, S., (2019), Impact of Climate Change and Adaptation of Climate Change in Agriculture, 6th Congress on Soil and Water Resources with International Participation, 12-14 November 2014, Izmir-Turkey.
- Susam, B., Engindeniz, S., Bahçeci, M., (2019), Evaluation of the Opinions of the Farmers in District on the Effects of Yortanlı Dam, 6th Congress on Soil and Water Resources with International Participation, 12-14 November 2014, Izmir-Turkey.
- Başaran, C., Engindeniz, S., Örük, G., (2019), Determination of Farmer’s Opinions on the Effects of Urbanization on Agriculture: A Case Study for Efeler District of Aydın Province, 2. International Conference on Agriculture and Rural Development, September 27-29, 2019, Kiev-Ukraine.
- Örük, G., Engindeniz, S., (2019), The Current Situation of Greenhouse Production in Siirt Province and Solution Recommendations, 2. International Conference on Agriculture and Rural Development, September 27-29, 2019, Kiev-Ukraine.
- Çınar, N., Engindeniz, S., Çınar, G., (2019), Evaluation of the Use of Eco-Labels in Sustainable Food System, International 29 October Scientific Studies Symposium, 26-29 October, 2019, Izmir-Turkey.
- Bahçeci, M., Engindeniz, S., (2019), The Role of Rural Women in Agriculture and Agricultural Extension Services in Turkey, 2. International Congress on Agricultural and Food Ethics, 24-25 October 2015, Izmir-Turkey.
- Bolatova, Z., Engindeniz, S. (2018), A Study on Consumption of Composite Flour and Bread in Global Perspective , 164th EAAE Seminar, Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-food Chains, 05 – 07 September, 2018, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh) Chania, Greece.
- Bolatova, Z., Engindeniz, S. (2018), The Economics of Climate Change in Agriculture: A Review on Kazakhstan and Turkey, 164th EAAE Seminar, Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-food Chains, 05 – 07 September, 2018, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh) Chania, Greece.
- Koşum, N., Engindeniz, S., Taşkın, T., (2018), Recent Developments in Turkish Dairy Goat Farming, International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April 2018, Kastamonu-Turkey, pp.875-879.
- Koşum, N., Taşkın, T., Kandemir, Ç., Erdoğan, F., Engindeniz, S., (2018), From Past to the Present Small Ruminant Husbandry in Kastamonu, International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April 2018, Kastamonu-Turkey, pp.864-874.
- Öztürk, G., Engindeniz, S., Bayraktar, Ö.V., (2018), Attitudes and Tendencies of Greenhouse Tomato Farmers Towards Input Usage in Mugla, International Agricultural Science Congress, 9-12 May, 2018, Van-Turkey.
- Öztürk, G., Engindeniz, S., Bayraktar, Ö.V., (2018), Evaluation of Decisions of Farmers on Land Transactions with AHP Method: A Case Study for Izmir, International Agricultural Science Congress, 9-12 May, 2018, Van-Turkey.
- Uçar, K., Engindeniz, S., Öztürk, G., (2018), A Research on Production Costs and Profitability of Apricot Producing Farms in Malatya Province, Turkey, International Agricultural Science Congress, 9-12 May, 2018, Van-Turkey.
- Bolatova, Z., Engindeniz, S., (2018), Recent Developments in Corn Production and Marketing of Turkey and the World, 29th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2018, Izmir-Turkey, pp.353-364.
- Engindeniz, S., Taşkın, T., Koşum, N., Kandemir, Ç., (2018), Recent Developments in Goat Meat Production of Turkey and Marketing Alternatives, 29th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2018, Izmir-Turkey, pp.330-341.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., (2018), A Research On the Marketing of Medicinal and Aromatic Plants by the Herbalists in the Central Dıstrıct of Kocaeli Province, 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2-4 October 2018, Izmir-Turkey.
- Arslan, H., Engindeniz, S., Aydın Can, B., Çınar, G., (2018). Analysis of Factors Affecting Consumption of Medical and Aromatic Plants in Urban Area of Izmır Province, 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2-4 October 2018, Izmir-Turkey.
- Bayraktar, Ö.V., Öztürk, G., Arslan, D., Arslan, H., Engindeniz, S., (2018), Evaluation of the Current Status of Important Medicinal and Aromatic Plants in the Context of Increasing the Export Potential, 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2-4 October 2018, Izmir-Turkey.
- Güler, D., Engindeniz, S., Aydın Can, B., Saner, G., (2018),The Evaluation of Beekeeping in Turkey by Multidimensional Scaling, 6th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 15-19 October 2018, Fethiye -Muğla/Tırkey, pp.432-437.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., Can, O., (2018), The Developments in Beekeeping in Sakarya Province and the Evaluation of the Activities by the Beekeepers’ Union of Sakarya Province in this Respect, 6th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 15-19 October 2018, Fethiye-Muğla/Tırkey.
- Öztürk, G., Engindeniz, S., (2018), Analysis of Pesticide Usage Decisions of Greenhouse Tomato Farmers in Mugla, VII. Turkish Plant Protection Congress With International Participation, 14-17 November 2018, Muğla-Turkey, pp.161-170.
- Engindeniz, S., Ulu, Ö., Öztürk, G., Yücel Engindeniz, D., (2018), Analysis of Pesticide Use in Okra Production in Izmir Province, VII. Turkish Plant Protection Congress With International Participation, 14-17 November 2018, Muğla-Turkey, pp.38-47.
- Engindeniz, S., Çukadar, M., Yürük, E., Öztürk, G., (2018), Analysis of Pesticide Use in Peach Growing: A Case Study for Torbalı District of Izmir Province, VII. Turkish Plant Protection Congress With International Participation, 14-17 November 2018, Muğla-Turkey, pp.93-106.
- Bolatova, Z., Engindeniz, S., (2018), Sustainable Corn Production and Marketing in Turkey, II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, 16-17 November 2018, Istanbul-Turkey.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., (2018), Evaluating the Potential Socio-Economic Impacts of Agriculture-Based Industry: A Case Study of Kocaeli-Kandira Food Specialized Organized Industrial Zone, IV. European Congress on Economic Issues, 15-17 November 2018, Kocaeli-Turkey, pp.86-103.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., (2018), Employment Problems of the Women in the Rural Areas of Turkey, IV. European Congress on Economic Issues, 15-17 November 2018, Kocaeli-Turkey, pp.63-77.
- Engindeniz, S., Öztürk, G., Engindeniz, D., Bayraktar, Ö.V., Yürük, E., Özçıngırak, G., (2017), Evaluation of Agricultural Investment Opportunities in Manisa Province, International Symposium on History, Culture and Economy of Manisa, 26-28 October 2017, Manisa-Turkey.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., (2017), The Tendency of The Youth to Agricultural Entrepreneurship: A Case Study from Turkey, European Congress on Economic Issues (Unregistered Youth Employment: Impacts, Policies, Remedies, and Local Practices), 30 March-01 April 2017, Kocaeli University, Kocaeli-Turkey.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., (2017), Employment Problems of Youth in Rural Area: A Review on Turkey, European Congress on Economic Issues (Unregistered Youth Employment: Impacts, Policies, Remedies, and Local Practices), 30 March-01 April 2017, Kocaeli University, Kocaeli-Turkey.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., Sülüşoğlu Durul, M., (2017), Economic Aspects of Greenhouse Vegetable Production in Turkey, 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May, 2017, Namik Kemal University, Tekirdag-Turkey, pp.870-877.
- Arslan, H., Engindeniz, S., Öztürk, G., Bayraktar, Ö.V., Arslan, D., (2017), Analysis of Medicinal and Aromatic Plants Consumption of Households in Urban Area: The Case of Izmir-Turkey, I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants,10-12 May, 2017, Konya-Turkey, pp.531-539.
- Engindeniz, S., Öztürk, G., Aydın Can, B., Ünal, M., Engindeniz, D. (2017), Major Crops in Rotation in the Irrigable Lands of Izmir Province and the Comparative Economic Analysis of These Crops, 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, 12-15 September 2017, Kırklareli, pp.782-793.
- Engindeniz, S., Engindeniz, D., Yercan, M., Kınıklı, F., (2017), Economic Aspects and Investment Characteristics of Greenhouse Tomato Growing in Turkey, 28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, September, 27-29, 2017, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.
- Engindeniz, S., Uzmay, A., Aktürk, D., Savran, A.F., Koşum, N., Taşkın, T., Kesenkaş, H., Gökmen, M., Öztürk, G., (2017). The Opinions and Expectations of Goat Farms In İzmir, Çanakkale and Balıkesir Provinces About the Functions of Sheep and Goat Breeders’ Associations, 22nd International Turkish Cooperatives Congress, 5-7 October 2017, Nevsehir-Turkey.
- Engindeniz, S., Kınıklı, F., Burhan, M., , Çelik, C., Öztürk, G., (2017). Tendencies towards Organic Milk Produce of Conventional Dairy Cattle Farms as Member of Cooperatives In Izmir, 22nd International Turkish Cooperatives Congress, 5-7 October 2017, Nevsehir-Turkey.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., Can, O., (2017). The Role of Cooperatives and Importance in Agricultural Development; S.S. Çavuşlu Agricultural Development Cooperative Sample, 22nd International Turkish Cooperatives Congress, 5-7 October 2017, Nevsehir-Turkey.
- Öztürk, G., Engindeniz, S., Bayraktar, Ö.V., (2017). Developments in Production and Marketing of Greenhouse Tomato in Turkey and SWOT Analysis, 22nd International Turkish Cooperatives Congress, 5-7 October 2017, Nevsehir-Turkey.
- Engindeniz, S., Çukadar, M. Yürük, E., (2017), The Attitudes and Behaviors of Peach Producers towards Pesticide Use in Izmir Province, 3nd Academia Scientific Meeting: International Congress of Agriculture and Environment, November 16-18, 2017, Antalya-Turkey.
- Aydın Can, Engindeniz, S., (2017), The Role and Importance of Wholesale Markets in Marketing Agricultural Products: A Research on the Wholesale Market for Fresh Fruits and Vegetables Located in the Central District of Kocaeli Province, II. European Congress on Economic Issues: New Trends in Economics, 16-18 November 2017, Kocaeli-Turkey.
- Engindeniz, S., Ulu, Ö., Aydın Can, B., Engindeniz, D., (2017), Input Use and Cost Analysis in Okra Production in Izmir Province, II. European Congress on Economic Issues: New Trends in Economics, 16-18 November 2017, Kocaeli-Turkey.
- Güler, D., Engindeniz, S., Aydın Can, B., Bilgili, G., Özçıngırak, G., (2017), Economic Analysis of Cherry Production in Izmir Province, II. European Congress on Economic Issues: New Trends in Economics, 16-18 November 2017, Kocaeli-Turkey.
- Uçar, K., Engindeniz, S., Markovic, T., Kokot, Z., (2016), Analysis of Changes in Apple Productıon in Turkey, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2016, Bursa-Turkey, pp:147-151.
- Uçar, K., Palkovic, J., Engindeniz, S., (2016), Apple Investment in Europe: A Case Study for Slovakia, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2016, Bursa-Turkey, pp:152-157.
- Engindeniz, S., Savran, F., Aktürk, D., Koşum, N., Taşkın, T., Kesenkaş, H., Gökmen, M., Uzmay, A., Uçar, K.,(2016), A Research on Goat Milk Production and Marketing in Provinces of Balıkesir, Çanakkale and Izmir of Turkey, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2016, Bursa-Turkey, pp:170-175.
- Engindeniz, S., Savran, F., Aktürk, D., Koşum, N., Taşkın, T., Kesenkaş, H., Gökmen, M., Uzmay, A., (2016), Technical and Economic Analysis of Dairy Goat Farming: A Case Study for Turkey, 12th International Conference on Goats, September 25-30, 2016, Antalya-Turkey.
- Engindeniz, S., Savran, F., Aktürk, D., (2016), Recent Developments in Goat Milk Production and Marketing in Turkey, 12th International Conference on Goats, September 25-30, 2016, Antalya-Turkey.
- Uçar, K., Engindeniz, S., (2016), Economic Aspects of Fresh Apricot Production in Turkey, International Scientific Days 2016 : The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society, May 19-20, 2016, Nitra- Slovak Republic, pp:163-168.
- Engindeniz, S., Aktürk, D., Savran, F., Koşum, N., Taşkın, T., Kesenkaş, H., Gökmen, M., Uzmay, A., (2016), Analysis of Goat Milk and Products Consumption of Households: A Case Study from Turkey, International Congress on Food of Animal Origin- Industry Partnership, November 10-13, 2016, Near East University, Turkish Republic of North Cyprus.
- Horska, E., Engindeniz, S., Rovny, P., Uçar, K., Engindeniz, D., (2016), Comparative Economic Analysis of Beekeeping in Turkey and Slovakia, 5th International Mugla Beekeeping and Pine Honey Congress, November 1-5, 2016, Fethiye –Mugla/Turkey.
- Engindeniz, S., Markovic, T., Uçar, K., Engindeniz, D., Kokot, Z., (2016), Recent Developments in Honey Production and Marketing of Turkey and Serbia, 5th International Mugla Beekeeping and Pine Honey Congress, November 1-5, 2016, Fethiye –Mugla/Turkey.
- Engindeniz, S., Uçar, K., (2015), An Alternative Opportunity for Small Farmers in Turkey: Dairy Goat Farming, 26th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, September 27-30, 2015, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, pp:41-45.
- Engindeniz, S., Uçar, K., (2014), Recent Developments in Turkish Goat Milk Production, International Scientific Days 2014, Improving Performance of Agriculture and the Economy: Challenges for Management and Policy, May 21-23, 2014, High Tatras, Slovakia, pp:83-91.
- Engindeniz, S., Uçar, K., (2014), Economic Aspects of Dairy Goat Farming in Turkey, 25th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, September 25-27, 2014, Çeşme-Izmir/Turkey, pp:45-48.
- Engindeniz, S., Uçar, K., Başaran, C., (2014), Economic Aspects and Problems of Beekeeping in Izmir, Turkey, 4th International Mugla Beekeeping & Pine Honey Congress, November 5-9, 2014, Muğla-Turkey.
- Engindeniz, S., Coşar, G., Engindeniz, D., Uçar, K., (2013), Effects and Adaptation Measures of Drought in Turkish Agriculture: A Case Study of Tomato Farmers in Izmir, Turkey, 24th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, September 25-29, 2013, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, pp:314-318.
- Saner, G., Engindeniz, S., Yercan, M., Çukur, F., Karaturhan, F., Yücel, B., Kösoğlu, M., (2012), İzmir İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Bal Satın Alma Tercihleri ve Tüketim Düzeyleri, 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 1-4 Kasım 2012, Marmaris-Muğla, s.215-223.
- Saner, G., Engindeniz, S., Yercan, M., Karaturhan, B., Yücel, B., Çukur, F., Kösoğlu, M., (2010), Türkiye’de Bal ve Diğer Arı Ürünleri Üretim ve Pazarlama Stratejilerinin Firma Düzeyinde Analizi, 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5-7 Ekim 2010, Muğla, s.64-73.
- Saner, G., Engindeniz, S., Yercan, M., Çukur, F., (2010), Production and Marketing of Organic and Conventional Honey in Turkey, International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, February 3-7, 2010, Famagusta, North Cyprus, s. 67-69.
- Saner, G., Engindeniz, S., Yercan, M., Çukur, F., Karaturhan, B., (2007), A Research on Production of Bee Products and It's Marketing Strategies in Turkey and the World, First Balkan Countries Beekeeping Congress and Exhibition, March 29-April 1, 2007, İstanbul-Turkey.
- Gül, A., Engindeniz, S., Aykut, N., (2006), Can Closed Substrate Culture Be An Alternative for Small-Scale Farmers?, International Symposium on Advances in Soil and Soilless Cultivation under Protected Environment, International Society for Horticultural Science, February 19-24, 2006, Agadir, Morocco.
- Saner, G., Engindeniz, S., Çukur, F., (2005), A Study on the Efficiency of Cooperatives in Marketing Bee Products in Turkey and the World, XVIII. International Turkish Cooperative Congress, September 29-30, 2005, Ankara, pp.111-121.
- Saner, G., Yercan, M., Engindeniz, S., Karaturhan, B., Çukur, F., (2005), Alternative Marketing Strategies for Honey and the Other Bee Products in Turkey, XXXIX th Apimondia International Apicultural Congress, August 21-26, 2005, Dublin-Ireland.
- Tüzel, Y., Gül, A., Karaçancı, A., Anaç, D., Okur, B., Ongun, A., Yoldaş, Z., Madanlar, N., Gümüş, M., Tüzel, İ.H., Engindeniz, S., (2004), Organic Cucumber Growing in the Greenhouse, Third Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, September 6-10, 2004, Bursa.
- Gül, A., Tüzel, Y., Tuncay, Ö., Öztan, F., Tüzel, İ.H., Anaç, D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A.R., Engindeniz, S., Eltez, R.Z., Aykut, N., Gülçin, H., (2004), Closed Substrate Culture: A Case Study from Turkey, Regional Training Workshop on Soilless Culture on Soilless Culture Technologies, 3-5 March 2004, İzmir(Ed. Y.Tuzel), pp: 134-145.
- Gül, A., Engindeniz, S., Eltez, R.Z., Aykut, N., Gülçin, H., (2004), Adaptation of Closed Substrate Culture By Small-Scale Farmers, Third Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, September 6-10, 2004, Bursa-Turkey.
- Engindeniz, S., Saner, G.,Tolon, B., Cukur, F., (2003), Recent Developments in Turkish Beekeeping Sector, XXXVIII th Apimondia International Apicultural Congress, August 24-29, 2003, Ljubljana, Slovenia.
- Saner, G., Engindeniz, S., Tolon, B., Cukur, F., (2003), The Economic Analysis of Beekeeping Enterprise in Sustainable Development: A Case Study of Turkey, XXXVIII th Apimondia International Apicultural Congress, August 24-29, 2003, Ljubljana, Slovenia.
- Engindeniz, S., Tüzel, Y., (2002), Comparative Economic Analysis of Organic Tomato and Cucumber Production in Greenhouse: The Case of Turkey, International Symposium on Product and Process Innovation for Protected Cultivation in Mild Winter Climate, March 5-8, 2002, Ragusa-Italy.
- Tüzel, Y., Gül, A., Tuncay, Ö., Eltez, R.Z, Duyar, H., Tüzel, İ.H., Anaç, D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A.R., Okur, N., Göçmez, S., Onoğur, E., Gümüş, M., Yoldaş, Z., Madanlar, N., Durmuşoğlu, E., Örümlü, E., Engindeniz, S., (2002), Organic Vegetable Production Under Greenhouse Conditions, FAO&AUB IPM Conference, February 7, 2001, Lebanon (Edit:Y.Abou-Jawdah) pp.55-72.
- Engindeniz, S., Tüzel,Y., (2001), The Determination of Cost and Profitability of Organic Vegetable Production in Greenhouse: A Case Study for Turkey, Organic Agriculture in the Mediterranean Basin, International Symposium Organic Agriculture (Edit: A.Hanafi and L.Kenny), October 7-10, 2001, Agadir-Marocco, pp:434-442.

National Conference Proceedings (32 entries)- Tüzel, Y., Gül, A., Daşgan, H.Y., Öztekin, G.B., Engindeniz, S., Boyacı, H.F., (2015), Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Değişimler ve Yeni Arayışlar, TMMOB Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015, Ankara, 1. Cilt, s.685-709.
- Engindeniz, S., Başaran, C., Susam, B., (2015), Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Saptanmasında Gelir Yönteminin Uygulanması İle İlgili Anlaşmazlıklar, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara.
- Engindeniz, S., Uçar, K., Başaran, C., (2015), Türkiye’de Bal Üretimi ve Pazarlamasındaki Gelişmeler, İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan, 2015, Nevşehir.
- Engindeniz, S., Uçar, K., Başaran, C., (2015), Türkiye’de ve İzmir’de Keçi Sütü Üretimi ve Pazarlamasındaki Gelişmeler, İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan, 2015, Nevşehir.
- Başaran, C., Engindeniz, S., (2014), İzmir’de Açıkta Sivri Biber Üretiminin Ekonomik Analizi, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Samsun, 2. Cilt, s.651-659.
- Engindeniz, S., Atış, E., Saner, G., Coşar, G., (2014), Tarımın Sürdürülebilirliği Açısından Sulama Amaçlı Barajlar ve Üretici Beklentileri: Yortanlı Barajı Örneği, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Samsun, 1. Cilt, s.54-63.
- Engindeniz, S., Uçar, K., (2014), Kırsal Kesimde Alternatif Yatırım Alanı: Süt Keçisi Yetiştiriciliği, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Samsun, 2. Cilt, s.671-679.
- Dbeys Durğan, A., Hayat Aktürk, E., Engindeniz, S., (2012), Türkiye’de Mısır Üretimindeki Değişimlerin Analitik Yaklaşımla İncelenmesi, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya, s.781-789.
- Adanacıoğlu, H., Öztürk Coşar, G., Engindeniz, S., (2012), Dünyada ve Türkiye’de Organik Tarımın Kırsal Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya, s.245-253.
- Kaymakçı, M., Engindeniz, S., (2010), Dış Dinamikler Açısından Türkiye Hayvancılığı Üzerine Çözümlemeler, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa, 1.Cilt, s.251-258.
- Kaymakçı, M., Engindeniz, S., (2010), Türkiye Keçi Yetiştiriciliği; Sorunlar ve Teknik-Ekonomik Çözümler, Ulusal Keçicilik Kongresi, 24 Haziran 2010, Çanakkale, s.1-25.
- Tüzel, Y., Gül, A., Daşgan, H.Y., Öztekin, G.B., Engindeniz, S., Boyacı, H.F., Ersoy, A., Tepe, A., Uğur, A., (2010), Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Gelişimi, TMMOB Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara, 1.Cilt, s.559-579.
- Engindeniz, S., Öztürk, G., (2010), Türkiye’de İklim Değişikliğine Karşı Tarım Sektöründe Alınması Gereken Önlemler, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa, 2.Cilt, s.956-963.
- Saner, G., Çukur, F., Yercan, M., Engindeniz, S., Karaturhan, B., (2009), Türkiye’de Organik Bal Üretimi, Tüketimi ve Pazarlamasındaki Son Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme, 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa, s.605-612.
- Engindeniz, S., Yercan, M., (2009), Arazi Değerlemelerine Yönelik Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanmasında Uygulanabilecek Yöntemler: Gördes Barajı Göl Alanı Örneği, DSİ Genel Müdürlüğü Eğitim Haftası, Emlak ve Kamulaştırma-Hukuk İşleri Semineri, 06-10 Nisan 2009, Belek-Antalya.
- Engindeniz, S., Saner, G., Çukur, F., (2006), AB’ne Üyelik Sürecinde Türk Tarımında Küçük Ölçekli İşletme Sorununun Çözümüne Yönelik Alternatif Yaklaşımlar, 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya, 1.Cilt, s.55-63.
- Saner, G., Engindeniz, S., Yercan, M., Karaturhan, B., Çukur, F., (2006), İzmir İlinde Organik ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006, Yalova, s.385-397.
- Gül, A., Engindeniz, S., Aykut, N., (2006), Kapalı Topraksız Tarım Tekniğinin Üretici Koşullarına Adaptasyonu, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül, KSÜ Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş.
- Saner, G., Engindeniz, S., Çukur, F., (2004), Kırsal Kesimdeki Üreticilerin Gelirini Arttırmak İçin Alternatif Olanaklar: Ege Bölgesinden Arıcılık Örnek Olayı, 6. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat, s.169-175.
- Saner, G., Engindeniz, S., (2002), Türkiye'de Organik Hayvancılığa Geçiş ve Pazar Olanakları, SETBİR Ekolojik Hayvancılık Paneli, Altın Yunus Oteli, Çeşme-İzmir, 18 Ekim 2002
- Engindeniz, S., (2002), Serada Topraksız Kültürle Sebze Yetiştirmenin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi, Türkiye 5.Tarım Ekonomisi Kongresi,18-20 Eylül 2002, Erzurum, s.163-169.
- Saner, G., Engindeniz,S., (2001),Hayvancılıkta Organik Üretime Geçiş Olanakları ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14-16 Kasım 2001, Antalya, s.124-133.
- Tüzel, Y., Gül, A., Tuncay, Ö., Eltez, R.Z., Duyar, H., Tüzel, İ.H., Anaç, D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A.R., Okur, N., Göçmez, S., Onoğur, E., Gümüş, M., Yoldaş, Z., Madanlar, N., Durmuşoğlu, E., Örümlü, E., Engindeniz, S., (2001), Tahtalı Havzasındaki Seralarda Organik Sebze Üretim Olanakları, 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, 5-7 Eylül 2001, Fethiye-Muğla, s.245-246.
- Gül, A., Tüzel, Y., Sevgican, A., Tuncay, Ö.,Öztan, F., Engindeniz, S., Tüzel, İ.H., Meriç, M.K., Anaç, D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A.R., Eltez, R.Z., Duyar, H., Aykut, N., Gülçin, H., (2001), Tahtalı Barajı Koruma Havzasındaki Seralarda Topraksız Tarım Tekniğinin Kullanımı, 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, 5-7 Eylül 2001, Fethiye-Muğla, s.247-248.
- Oktay, E., Engindeniz, S., Karahan, Ö., Güler, S., (1996), Tarımda Üretici Örgütlenmesine Yönelik Yayım Yaklaşımları ve Konunun Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, 8-9 Eylül 1994, İzmir, 2.Cilt, s.387-401.
- Saner, G., Engindeniz, S., (1996),Türkiye'de Gelir Vergisi Yönünden Tarımsal Gelirin Belirlenmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Bu Açıdan Muhasebe Uygulamalarının Geliştirilmesi, Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996, 1.Cilt, s.25-34.
- Engindeniz, S., Kenanoğlu, Z., (1996), Tarım İşletmelerinde Arazilerin Etkin Kullanımına Yönelik Bazı Öneriler, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996, Adana, 1.Cilt, s.35-45.
- Gökçe,O., Engindeniz, S., (1995), Orman İçi ve Çevresinde Üretim Seçenekleri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği IV.Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995,Ankara, T.C Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:26, 1.Cilt, s.143-153.
- Gökçe, O., Engindeniz, S., (1995), Türkiye Keçiciliğinin Geleceği Konusunda Bir Değerlendirme, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu , 27-29 Eylül 1995, İzmir,T.C.Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:27, s.35-39.
- Abay,C., Engindeniz, S., (1995), Avrupa Birliğine Olası Üyelik Durumunda Türkiye Yumurta Tavukçuluğunun Geleceği Üzerine Bazı Yaklaşımlar, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, 27-29 Eylül 1995, İzmir, T.C.Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:27, s.269-273.
- Engindeniz, S., (1993), İzmir ve Yöresinde Kıl Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü ve Sorunları, TYUAP Ege Marmara Dilimi Abav Toplantısı, 5-8 Ekim 1993, Menemen-İzmir.
- Engindeniz, S., (1992), Batı Anadolu'da Kıl Keçi Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Sorunları, Batı Anadolu'da Kıl Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü ve Sorunları Paneli, 12 Kasım 1992, Menemen-İzmir.

Number of References45 times self referenced.
135 times referenced by other.
Books (23 entries)- Engindeniz, S., Öztürk, G., Engindeniz, D., Bayraktar, Ö.V., Yürük, E., Özçıngırak, G., (2018), Manisa İlinde Tarımsal Yatırım Olanaklarının Değerlendirilmesi, Geçmişten Günümüze Manisa (Manisa Tarihi - Kültürü – Ekonomisi), Cilt 3, Editör:İlker M.Çağlar, Ferdi Çiftçioğlu, Züleyha Ustaoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayın No:33, Manisa, ISBN:978-975-8628-77-3 (3.c), s.2233-2252.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., (2017), Gençlerin Tarımsal Girişimcilik Eğilimleri: Türkiye’de Örnek Bir Araştırma, Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi (Edit: S.Koç, A.Orhan, M.Ç.Gözen), Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları No: 2017/4, Kocaeli, s.71-83.
- Aydın Can, B., Engindeniz, S., (2017), Kırsal Kesimde Gençlerin İstihdam Sorunları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi (Edit: S.Koç, A.Orhan, M.Ç.Gözen), Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları No: 2017/4, Kocaeli, s.94-103.
- Saner, G., Yücel, B., Yercan, M., Karaturhan, B., Engindeniz, S., Çukur, F., Kösoğlu, M., (2011), Organik ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Örneği, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Yayın No:195, Ankara, ISBN: 978-975-407-333-1.
- Engindeniz, S., (2010), İzmir’de Kuraklığın Sofralık ve Salçalık Domates Üretimine Etkilerinin Ekonomik Analizi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayınları No:2010/2, İzmir, ISBN: 978-975-93683-9-5.
- Engindeniz, S., Atış, E., Saner, G., (2010), Yortanlı Barajının Yörenin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri, Yediveren Matbaacılık, İzmir, ISBN: 978-605-88193-0-6.
- Kaymakçı, M., Engindeniz, S., (2010), Türkiye ve Dünya Keçi Yetiştiriciliği, Keçi Yetiştiriciliği (Editör: M.Kaymakçı), İzmir, s.3-16.
- Engindeniz, S., Yılmaz, İ., Durmuşoğlu, E., Yağmur, B., Eltez, R.Z., Demirtaş, B., Engindeniz, D., Tatarhan, A.H., (2009), Seralarda Güvenli Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Açısından Girdi Kullanımının Analizi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayınları No:3, İzmir, ISBN: 978-975-93683-5-7.
- Engindeniz, S., Özden, F., (2009), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, İzmir Genç İşadamları Derneği Yayın No:1, İzmir, ISBN: 978-975-93683-7-1.
- Engindeniz, S., Yercan, M., Adanacıoğlu, H., (2009), Gördes Barajı Göl Alanında Kalan Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Arazi Gelirlerinin, Kapitalizasyon Faiz Oranlarının ve Birim Arazi Değerlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Yediveren Matbaacılık, İzmir, ISBN: 978-975-93683-6-4.
- Saner, G., Yücel, B., Kösoğlu, M., Yercan, M., Karaturhan, B., Çukur, F., Engindeniz, S., (2009), Organik Arıcılık, DPT Proje Yayınları, Meta Basım, İzmir, ISBN: 978-975-93683-8-8.
- Engindeniz, S., Durmuşoğlu, E., Eltez, R.Z., Yağmur, B., Yılmaz, İ., Demirtaş, B., Engindeniz, D., Tatarhan, A.H., (2008), Seralarda Güvenli Sebze Üretimi ve Pazarlaması, TÜBİTAK Proje Yayınları, Yediveren Matbaacılık, İzmir, ISBN: 978-975-93683-4-0.
- Engindeniz, S., (2008), Türkiye’nin AB Ülkelerine Sebze Dışsatımının Arttırılması Olanakları: İzmir’de Bazı Kışlık Sebzelerin Üretim ve Pazarlama Yapılarının Analizi Üzerine Bir Araştırma, Bilkom Ofset ve Yayıncılık, İzmir, ISBN 978-975-93683-3-3.
- Saner, G., Engindeniz, S., Çukur, F., Yaylalı, B., (2005), İzmir ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren Arıcılık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yapısı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:126, Ankara, ISBN 975-407-169-1.
- Engindeniz, S., (2005), Açıkta Domates Yetiştiriciliğinde Mücadele İlacı Kullanımının Ekonomik Analizi: İzmir'in Torbalı İlçesi Örneği, Bilkom Ofset ve Yayıncılık, İzmir, ISBN 975-93683-2-3.
- Engindeniz, S., Çukur, F., (2003), İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde Şeftali Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma, TZOB Yayın No:242, Ankara, ISBN 975-8629-30-1.
- Engindeniz, S., Gül, A., (2002), Serada Topraksız Tarım Tekniği İle Sebze Üretim Ekonomisi: İzmir'in Menderes İlçesinde Hıyar Örneği, TZOB Yayın No:232, Ankara, ISBN 975-8629-20-4.
- Engindeniz, S., (2001), Meyve Arazilerinin Değer Takdirinde Uygulanabilecek Esaslar:İzmir'in Tire İlçesinde İncir Arazilerinin Değer Takdiri Üzerine Bir Araştırma, TZOB Yayın No:214, Ankara, ISBN 975-8629-01-8.
- Engindeniz, S., (2001), Kavaklıklarda Değer Biçme Yöntemleri: Küçük Menderes Havzası Örneği, TZOB Yayın No:220, Ankara, ISBN 975-8629-03-4.
- Gül, A., Tüzel, İ.H., Okur, B., Tuncay, Ö., Aykut, N., Engindeniz, S., (2000), Serada Topraksız Tarım Tekniği İle Hıyar Yetiştiriciliği, TÜBİTAK TARP Yayınları, Ankara.
- Gül, A., Tuncay, Ö., Tüzel, Y., Okur, B., Tüzel, İ.H., Gümüş, M., Madanlar, N., Onoğur, E., Örümlü, E., Türküsay, H., Yoldaş, Z., Engindeniz, S., (2000), Serada Organik Domates Yetiştiriciliği (Edit. Y.Tüzel, E.Onoğur), TÜBİTAK TARP Yayınları, Ankara.
- Talim, M., Saner, G., Karahan, Ö., Engindeniz, S., (2000), Türk-Anafi Projesi Kapsamındaki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Prodüktivite ve Rantabilite, İnci Ofset, İzmir, ISBN 975-96867-3-2.
- Gökçe, O., Engindeniz, S., (1997), Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomisi, Keçi Yetiştiriciliği (Editör: M.Kaymakçı, Y. Aşkın), Ankara. s.4-33.

Finished Research Projects (33 entries)- 2017, E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 2017-ZRF-019 No'lu Proje , Uzmay, A., Çınar, G., Engindeniz, S., Ege Bölgesinde Tüketicilerin Kırmızı ve Beyaz Et Tüketim Yapısının Analizi ve Ödeme İstekliliğinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma.
- 2016, TÜBİTAK 2209-A Projesi, Bilgili, G., Özçıngırak, G., Engindeniz, S., Girişimcilerin Kiraz Bahçesi Tesisi Yatırım Kararlarının Analizi; İzmir’in Kemalpaşa İlçesi Örneği.
- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Projesi, Delibacak, S., Çelen, E., Atış, E., Engindeniz, S., Elmacı, Ö.L., Birişçi, T., İlker, E., Kayıkçıoğlu, H.H., Ongun, A.R., Tepecik, M., Aktaş, E., Önaç, A., Balık, G., (2016), Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanım Olanaklarının Araştırılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Projeleri, İzmir.
- 2015, TÜBİTAK 2209-A Projesi, Karaca, D., İbraimi, S., Engindeniz, S., Kırsal Kesimdeki Üreticilerin Arazi Alım-Satım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir'in Kemalpaşa İlçesi Örneği, İzmir.
- 2015, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 2015-ZRF-048 No'lu Proje, Saner, G., Engindeniz, S., Adanacıoğlu, H., Güler, D., Naseri, Z. , Manda Sütü Üretiminin Ekonomik Yönden Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma: Balıkesir İli Örneği.
- 2014, TÜBİTAK 2209-A Projesi, Başaran, C., Engindeniz, S., İzmir'den Seçilmiş Bir Yörede Güvenli Biber Üretiminin Geliştirilmesi Açısından Girdi Kullanımının Analizi, İzmir.
- 2014, E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 014-ZRF-047 No'lu Proje , Engindeniz, S., Uçar, K., (2017), Malatya İlinde Kayısı Üreticilerinin Yatırım Kararlarının Analizi ve Risk Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, İzmir.
- 2013, E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 011-ZRF-014 No’lu Proje, (2013), , Engindeniz, S., Öztürk Coşar, G., Menemen İlçesinde Sulu Tarla Arazilerinin Değerlerini Etkileyen Faktörlerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, İzmir.
- 2013, TÜBİTAK TOVAG 113-O-310 No'lu Proje, Engindeniz, S., Savran, F., Aktürk, D., Koşum, N., Taşkın, T., Kesenkaş, H., Gökmen, M., Uzmay, A., (2015), İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Güvenli Keçi Sütü ve Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, İzmir.
- 2011, E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 011-ZRF-049 No’lu Proje, Engindeniz, S., Öztürk Coşar, G., (2015), İzmir’de Sulanabilir Arazilerde Münavebeye Giren Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Karşılaştırmalı Analizi ve Arazi Değerlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, İzmir.
- 2011, E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 011-ZRF-015 No’lu Proje, Saner, G., Engindeniz, S., Işın, Ş., Işın, F., Bektaş, Z., Adanacıoğlu, H., Tosun, D., Salalı, E., Coşar, G., Çiftçi, K., (2015), E.Ü.Ziraat Fakültesi Menemen Uygulama Çiftliğinde Kayıt Sisteminin Geliştirilmesi, Girdi-Çıktı İlişkileri ve Maliyet Rehberi Oluşturulması Alt Yapı Projesi, İzmir.
- 05-DPT-002 No'lu DPT Projesi, Ulusoy, E., Erkan, S., Değirmencioğlu, A., Tosun, M., Demir, V., Yürdem, H., Engindeniz, S., Gevrek, M.N., Çetinkaya, N., Duman, İ., Yağmur, B., Günhan, T., Yazgı, A., (2011), Bitkisel Üretimde Ekonomik ve Ekolojik Etkinliği Arttırmaya Yönelik Mekanizasyon Teknikleri ve Uygulama Modeli, İzmir.
- 04-DPT-004 No'lu DPT Projesi, Saner, G., Yercan, M., Yaylalı, B., Karaturhan, B., Engindeniz, S., Çukur, F., (2011), Ekolojik Bal Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Örneği, İzmir.
- DSİ Genel Müdürlüğü Projeleri, Engindeniz, S., Atış, E., Saner, G., (2010), Yortanlı Barajının Yörenin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri, DSİ Genel Müdürlüğü Projeleri, İzmir.
- E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 08-ZRF-015 No’lu Proje, Engindeniz, S., (2010), İzmir’de Kuraklığın Sofralık ve Salçalık Domates Üretimine Etkilerinin Ekonomik Analizi, İzmir
- DSİ Genel Müdürlüğü Projeleri, Engindeniz, S., Yercan, M., Adanacıoğlu, H., (2009), Gördes Barajı Göl Alanında Kalan Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Arazi Gelirlerinin, Kapitalizasyon Faiz Oranlarının ve Birim Arazi Değerlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, DSİ Genel Müdürlüğü Projeleri, İzmir
- TÜBİTAK TOVAG 106-O-064 No'lu Proje, Engindeniz, S., Yılmaz, İ., Durmuşoğlu, E., Yağmur, B., Eltez, R.Z., Demirtaş, B., Yücel Engindeniz, D., Tatarhan, A.H., (2008), Seralarda Güvenli Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Açısından Girdi Kullanımının Analizi, İzmir
- E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 05-ZRF-069 No’lu Proje, Engindeniz, S., (2007), Türkiye’nin AB Ülkelerine Sebze Dışsatımının Arttırılması Olanakları: İzmir’de Bazı Kışlık Sebzelerin Üretim ve Pazarlama Yapılarının Analizi Üzerine Bir Araştırma, İzmir
- E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 03-ZRF-013 No’lu Proje, Engindeniz, S., (2005), Açıkta Domates Yetiştiriciliğinde Mücadele İlacı Kullanımının Ekonomik Analizi: İzmir'in Torbalı İlçesi Örneği, İzmir
- E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 03-ZRF-002 No’lu Proje, Tüzel, Y.,Gül, A., Anaç, D., Okur, B., Tüzel, İ.H., Yoldaş, Z., Madanlar, N., Gümüş, M., Engindeniz, S., Karaçancı, A., Ongun, A.R., Karaçancı, Ş., Öztan, F., Öztekin, G.B., (2005), Serada Organik Hıyar Üretimi Üzerinde Araştırmalar, İzmir.
- E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 03-ZRF-028 No’lu Proje, Oktay, E., Abay, C., Engindeniz, S., (2005), E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Eğitim, Araştırma ve Uluslararası İşbirliği Olanaklarını Geliştirme Alt Yapı Projesi, İzmir.
- TUBİTAK TARP 2577-2 No'lu Proje, Altındişli, A. İlter, E., Onoğur, E., Karakaya, N., Altındişli, Ö., Göven, M.A., Okur, B., İrget, E., Yağmur, B., Ongun, A.R. Çengel, M., Okur, N., Göçmez, S., Engindeniz, S., (2004), Çekirdeksiz Sofralık ve Kuru Üzümün Ekolojik Üretiminin Geliştirilmesi, İzmir.
- Araştırma Projesi, Engindeniz, S., Çukur, F., (2003), İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde Şeftali Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma, İzmir.
- E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 01-ZRF-023 No’lu Proje, Saner, G., Engindeniz, S., Çukur, F., (2003), İzmir ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren Arıcılık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yapısı, Sorunları Üzerine Bir Araştırma, İzmir.
- TÜBİTAK TARP 2580-2 No'lu Proje, Gül, A., Tüzel, Y., Sevgican, A., Tuncay, Ö., Öztan, F., Engindeniz, S., Tüzel, İ.H., Anaç, D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A.R., Eltez, R.Z, Aykut, N., Gülçin, H., (2002), Tahtalı Barajı Koruma Havzasındaki Seralarda Topraksız Tarım Tekniğinin Kullanımı, İzmir.
- TÜBİTAK TARP 2577-1 No'lu Proje, Tüzel, Y., Gül, A., Tuncay, Ö., Öztan, F., Yoldaş, Z., Madanlar, N., Durmuşoğlu, E., Örümlü, E., Gümüş, M., Onoğur, E., Engindeniz, S., Tüzel, İ.H., Anaç, D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A.R., Okur, N., Göçmez, S., Aykut, N., Gülçin, H., (2002), Tahtalı Barajı Koruma Havzasındaki Seralarda Organik Sebze Üretim Olanakları, İzmir.
- Araştırma Projesi, Engindeniz, S., Gül, A., (2002), Serada Topraksız Tarım Tekniği İle Sebze Üretim Ekonomisi: İzmir'in Menderes İlçesinde Hıyar Örneği, Menderes Kaymakamlığı Projeleri, İzmir.
- E.Ü.Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 2000-ZRF-006 No’lu Proje, Engindeniz, S., (2001), Kavaklıklarda Değer Biçme Yöntemleri: Küçük Menderes Havzası Örneği, İzmir.
- Araştırma Projesi, Engindeniz, S., (2000), Meyve Arazilerinin Değer Takdirinde Uygulanabilecek Esaslar: İzmir'in Tire İlçesinde İncir Arazilerinin Değer Takdiri Üzerine Bir Araştırma, İzmir.
- E.Ü.Rektörlük Araştırma Fonu 1994-ZRF-013 No'lu Projesi, Talim, M., Saner, G., Karahan, Ö., Engindeniz, S., (1998), Türk-Anafi Projesi Kapsamındaki Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Prodüktivite ve Rantabilite Üzerine Bir Araştırma, İzmir.
- Araştırma Projesi, Engindeniz, S., (1998), Küçük Menderes Havzasında Alüviyal Topraklardaki Tarım Arazilerinin Vergilendirme Açısından Kıymetlerinin Takdiri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Araştırma Projesi, Çakır, C., Engindeniz, S., Karahan, Ö., Armağan, G.,(1994), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliğinin Planlanması, İzmir.
- Araştırma Projesi, Engindeniz, S., (1993), Tire İlçesi Orman Köyleri Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Memberships of Professional Associations (4 entries)- İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği (İZÜNİDER)
- Tarım Ekonomisi Derneği
- The Research Cooperative
- TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Granted Prizes (15 entries)- 2017, YÖK Akademik Teşvik Ödülü (100 Puan)
- 2016, YÖK Akademik Teşvik Ödülü (100 Puan)
- 2015, YÖK Akademik Teşvik Ödülü (80 Puan)
- 2012, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlığı) (Grup C)
- 2010, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (TÜBİTAK) (Grup C)
- 2009, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (TÜBİTAK) (Grup B)
- 2008, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (TÜBİTAK) (Grup B)
- 2006, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (TÜBİTAK) (İki kez-Grup B)
- 2006, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (EBİLTEM)(İki kez-Grup B)
- 2004, Proje Sergisi-Sosyal Bilimler Proje Yarışması İkincilik Ödülü (EBİLTEM)
- 2004, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (EBİLTEM)(Grup B)
- 2004, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (TÜBİTAK) (Grup B)
- 2002, Proje Sergisi-Tarım Bilimleri Proje Yarışması İkincilik Ödülü (EBİLTEM)
- 2002, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (TÜBİTAK) (İki kez-Grup B ve C)
- 2002, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (EBİLTEM)(İki kez-Grup B ve C)
Student's Completed Thesis (15 entries)- Doktora, Devam Ediyor, Erşans EREEŞ, Çam Fıstığı Üreten İşletmelerde Arazi ve Ağaç Değerlerinin Saptanması: İzmir'in Bergama İlçesi Örneği
- Yüksek Lisans, Devam Ediyor, Burçin GÜLEN, Manisa’nın Selendi İlçesindeki Ceviz Bahçelerinin Değerlemesi Üzerine Bir Araştırma
- Yüksek Lisans, Devam Ediyor, Kamer KASAP, İzmir’in Bayındır İlçesindeki Sulu Tarla Arazilerinin Değerlemesinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma
- Doktora, Devam Ediyor, Zhansaya BOLATOVA, Kazakistan'daki Mısır Üreticilerinin Girdi Kullanım Düzeylerinin ve İklim Değişikliği Stratejilerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma
- Yüksek Lisans, 2019, Cansu BAŞARAN, Kentsel Saçaklanmanın Tarım Arazisi Piyasasına Etkilerinin Analizi: Aydın İli Efeler İlçesi Örneği
- Yüksek Lisans, 2019, Gizem ÖZÇINGIRAK, İzmir İlinin Kentsel Kesiminde Sera Sebzeleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma
- Doktora, 2018, Bahar AYDIN CAN, Kocaeli- Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Ortaya Çıkarabileceği Sosyo-Ekonomik Etkilerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma
- Doktora, 2017, Kubilay UÇAR, Malatya İlinde Kayısı Üreticilerinin Yatırım Kararlarının Analizi ve Risk Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma
- Doktora, 2017, Görkem ÖZTÜRK, Örtü Altında Domates Yetiştiren Üreticilerin Girdi Kullanım Kararlarının Analizi: Muğla İli Örneği
- Yüksek Lisans, 2016, Özge ULU, Bamya Yetiştiriciliğinde Girdi Kullanımının Ekonomik Analizi: İzmir’in Urla İlçesi Örneği
- Yüksek Lisans, 2015, Hülya ARSLAN, İzmir İli Kentsel Kesiminde Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Davranışlarının Analizi
- Yüksek Lisans, 2013, Görkem ÖZTÜRK COŞAR, Menemen İlçesinde Sulu Tarla Arazilerinin Değerlerini Etkileyen Faktörlerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma
- Yüksek Lisans, 2013, Nazlı OKAN, Şeftali Bahçelerinde Ağaç ve Arazi Değerlerinin Saptanması:İzmir'in Selçuk İlçesi Örneği
- Yüksek Lisans, 2010, Erşans EREEŞ, İzmir'in Menderes İlçesindeki Seraların Değerlemesi Üzerine Bir Araştırma
- Doktora, 2009, Ayşe DURĞAN DBEYS, İzmir ve Antalya İlleri Örneği İle Tarımsal Üretimde Şirketleşme Koşul ve Olanakları Üzerine Bir Araştırma